ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ"

Transkript

1 ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel

2 ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan n=3 n=29 n=10 n=19 Akredite olan Akredite olmayan Tüm Eczacılık Fakültelerinin (n=44) è %23 ü Öğrenci alan Eczacılık Fakültelerinin (n=29) è% 35 i TAM AKREDİTASYON

3 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI 7 Alan 23 Standart Kabul tarihi: 12 Temmuz 2013 v: Nisan

4 TÜRKİYE ULUSAL ECZACILIK LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AKREDİTASYON STANDARTLARI 1. MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME STANDARTLARI 2. ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI 3. AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI 4. ÖĞRENCİ STANDARTLARI 5. ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI 6. TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR 7. MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR 4

5 Bölüm 1: MİSYON, PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri Standart 2. Stratejik Planlama Standart 3. Performans Değerlendirmesi 5

6 Bölüm 1: Misyon, Planlama ve Değerlendirme Standartları Standart 1. Eczacılık Fakültesinin Misyon, Amaç ve Hedefleri GÜÇLÜ YÖNLER Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında misyon, amaç ve hedefler tanımlanmış ve yayımlanmıştır. - Amaç ve hedefler, eczacılık meslek uygulamalarının güncel standartları ve eğitim çıktıları ile uyumludur. ZAYIF YÖN Yeterli paydaş görüşü alınmaması 6

7 Bölüm 1: Misyon, Planlama ve Değerlendirme Standartları Standart 2. Stratejik Planlama GÜÇLÜ YÖNLER Eczacılık fakültelerinin, misyonları doğrultusunda vizyonlarına ulaşmayı sağlayacak; eğitim, araştırma-geliştirme, üretim ve hizmetlerine ilişkin amaç ve hedeflerinin tanımlandığı stratejik bir planları bulunmaktadır. 7 ZAYIF YÖN Stratejik planlama sürecine öğretim elemanları, öğrenciler, mezunlar, diğer tüm paydaşların katılımının sağlanmasında eksikler

8 Bölüm 1: Misyon, Planlama ve Değerlendirme Standartları Standart 3. Performans Değerlendirmesi 2014 ve 2015 yıllarında değerlendirilen Eczacılık Fakültelerimizde yetersizlikler in en fazla olduğu standart Akredite Fakültelerin % 60 ında Kabul Edilebilir % 40 ında İyi 8

9 Bölüm 1: Misyon, Planlama ve Değerlendirme Standartları Standart 3. Performans Değerlendirmesi YETERSİZLİKLER GÜÇLÜ YÖNLER Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarındaki hedeflere ulaşabilirliği saptamak için performans göstergeleri belirlenmiş ve izlenmektedir 9 Performans değerlendirme sonuçlarının paylaşımı Eczacılık eğitim programı etkinliğinin ve öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde geri bildirimler alınması Değerlendirme sonrası elde edilen bilgilerin iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında kullanılması

10 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI Standart 4. Eczacılık Fakültesi ve Üniversite Arasındaki İlişkiler Standart 5. Üniversite ve Bağlı Sağlık Hizmet Kuruluşları Arasındaki İlişkiler Standart 6. Eczacılık Fakültesinin Örgütlenmesi ve Yönetimi Standart 7. Fakülte Yönetiminin Sorumlulukları 10

11 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI GÜÇLÜ YÖNLER Üniversite örgütsel yapısı içinde eczacılık fakültesinin konumu ve üniversite yönetimi ile olan ilişkisi sağlık bilimleri ile ilgili diğer fakültelere benzer statüde Üniversitenin eğitim, öğretim ve diğer faaliyetleri ile ilgili çalışmalarında yer alınması 11

12 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI GÜÇLÜ YÖNLER Eczacılık Fakültelerinin örgütlenmeleri, genel misyonlarını gerçekleştirecek şekilde Dekan- Akademik alanda yetkin, idari ve akademik anlamda sorumluluklarını yerine getiren 12

13 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI GÜÇLÜ YÖNLER Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Başkanlarının gerekli yetkilerle donatılması Fakültede düzenli çalışan kurul ve komisyonlar İdari uygulamalara yönelik yapılanma 13

14 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI Kurul ve komisyonlarda ZAYIF YÖNLER Dengeli temsiliyet Düzenli olarak öğrenci temsiliyeti Gerektiğinde diğer paydaşların görev alması 14

15 Bölüm 2: ÖRGÜTLENME VE YÖNETİM STANDARTLARI ZAYIF YÖNLER Fakülte yönetiminin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi Değerlendirme sürecine geniş katılım 15

16 Bölüm 3: AKADEMİK PROGRAM STANDARTLARI Standart 8. Eczacılıkta Akademik Program Standart 9. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik - Bilgi ve Beceriler Standart 10. Çekirdek Eğitim Programında Alanlar ve İçerik Stajlar ve mezuniyet projesi Standart 11. Öğretim ve Öğrenim Süreçleri Standart 12. Öğrencinin Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Standart 13. Akademik Programın Değerlendirilmesi 16

17 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM GÜÇLÜ YÖNLER Fakülte, öğrencilerine eczacı unvanını alabilmeleri için beş yıllık bir lisans eğitimi programı sunmaktadır Eğitim programı, eczacılık mesleğinin uygulanması açısından gerekli yeterlilikleri kapsamaktadır Asgari eğitim koşulları Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi nin temel alan yeterliliklerini karşılamaktadır 17

18 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM GÜÇLÜ YÖNLER Çekirdek Eğitim Programının 3 temel alanı- Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi alanlarında verilen dersler eczacılık mesleki programının hedef ve amaçlarına uygun Program ve Ders bilgi paketleri Fakülte Kurulu, Eğitim Komisyonu, Staj Komisyonları 18

19 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM ZAYIF YÖNLER Hasta odaklı gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmak ± Sosyal, Davranışsal ve Yönetimsel Eczacılık Bilimleri, alanındaki dersler ve bunları veren öğretim üyesi kadrosu ± 19

20 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM STAJ- Güçlü- Zayıf Yönler Staj komisyonu ve staj yönergesi Staj süreleri toplamda Uygulama farklılıkları Staj Komisyonu üyeleri- Dış paydaşlar ± Eczacı, yerel düzenleyici kurum temsilcisi Uzman, danışman 20

21 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM STAJLAR- ZAYIF YÖNLER Stajların izlenmesi/ denetlenmesi ve değerlendirilmesi Stajların farmasötik bakım/klinik eczacılık uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi İlaç Endüstrisi stajı Staj- gönüllü görev yapan eğitmenlere eğitim 21

22 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM MEZUNİYET PROJELERİ- GÜÇLÜ- ZAYIF YÖNLER Mezuniyet projesi uygulaması Mezuniyet projesi danışmanlığı ve süreçlerine yönelik yönerge Konular- program çıktıları ile uyum Mezuniyet projelerinden sunum- yayın ± 22

23 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM Öğretim ve Öğrenim Süreçleri, Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Ölçme ve değerlendirme yöntemleri Kendi kendine öğrenmeyi destekler nitelik ± Bilgiye ulaşma, farklı bilgileri bir araya getirebilme, seçenekleri karşılaştırabilme, gerçek yaşam koşullarında bilgiyi kullanarak sonuca ulaşma gibi becerilerin ölçülmesi ± 23

24 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM Öğretim ve Öğrenim Süreçleri, Öğrenme Durumunun Değerlendirilmesi Güçlü Yönler Eğitim programı, özel ilgi alanları ve amaçlar doğrultusunda yönelme alanı seçme fırsatı Seçmeli dersler 24

25 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM Akademik Programın Değerlendirilmesi Güçlü- Zayıf Yönler Akademik programın değerlendirilmesine yönelik bazı uygulamalar Verimli ve etkin öğrenmeyi en üst düzeye çıkaracak eğitim ortam ve yöntemlerinin varlığını güvence altına alabilecek sistematik bir değerlendirme uygulaması ± 25

26 Bölüm 3: ECZACILIKTA AKADEMİK PROGRAM Akademik Programın Değerlendirilmesi Zayıf Yönler Tüm paydaş görüşlerinin/ geri bildirimlerin alınması ± Değerlendirme sonuçlarının akademik programın iyileştirilmesinde kullanımı ± 26

27 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Standart 14. Kabul Ölçütleri, Politikalar ve Yöntemler Standart 15. Öğrenci Hizmetleri Standart 16. Öğrenci Temsili Standart 17. Öğrenci/Öğretim Kadrosu İlişkileri 27

28 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü/ Birimi/ Ofisi Düzenli öğrenci kayıt sistemi Öğrenci sorumluluk ve haklarını içeren yönetmelik, yönerge vb 28

29 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Öğrenci danışmanlığı Burs imkanları ± Ulusal- uluslararası öğrenci hareketliliğideğişim 29

30 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Öğrenci temsilcileri Eğitim- öğretim ile ilgili tüm süreçlerde öğrencilerin aktif ve düzenli katılımı ± Öğrenci değerlendirme/ memnuniyet anketleri Anketlerin sistematik bir şekilde sürdürülmesi ± Anket sonuçlarının iyileştirme çalışmalarında kullanımı ± 30

31 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Akademik çalışmalarında öğrencilere öğretim üyeleri tarafından akademik danışmanlık Öğrencilerin mesleki kuruluşlara katılımının özendirilmesi Öğrencilerin ulusal-uluslararası toplantılara katılımının teşviki 31

32 Bölüm 4: ÖĞRENCİ STANDARTLARI Öğretim üyesi- öğrenci ortak mesleki ve/veya sosyal sorumluluk projeleri ± Kariyer günleri etkinliği ± 32

33 Bölüm 5: ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI Standart 18. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nicel Etmenler Standart 19. Öğretim Kadrosu ve Yöneticiler: Nitel Etmenler Standart 20. Öğretim Kadrosunun Değerlendirilmesi 33

34 Bölüm 5: ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI Öğretim kadrosunun akademik yeterliliği Her Anabilim dalında o alanda doktora yapmış tam zamanlı en az 1 öğretim üyesi Eczacılık meslek bilimleri ve eczacılık teknolojisi alanında tam zamanlı görev yapan çekirdek bir öğretim üyesi kadrosu 34

35 Bölüm 5: ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI Eğitim ile ilgili uygulamaları yürütmek için yeterli öğretim kadrosu (özellikle araştırma görevlisi) ± Araştırma görevlisi sayısı ve dağılımı ± Yeterli sayıda ve nitelikte idari personel/ destek personeli ± 35

36 Bölüm 5: ÖĞRETİM KADROSU VE YÖNETİCİ STANDARTLARI Stajlarda öğrencileri yönlendirecek, izleyecek, değerlendirecek rol model olabilecek yeterli öğretim üyesi Staj- gönüllü eğitmenlere eğitim ± Öğretim kadrosu- Eğiticilerin eğitimi- pedagojik formasyon ± Öğretim kadrosunun değerlendirilmesine, performansın izlenmesine yönelik uygulamalar 6 36

37 Bölüm 6: TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR Standart 21. Kütüphane ve Öğrenme Kaynakları Standart 22. Fiziksel Tesis ve Olanaklar 37

38 Bölüm 6: TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR Kütüphane, kaynaklar, bilgi teknolojilerinin nitelikleri Yeterli çalışma ve okuma alanı ± Öğrenci kullanımına açık bilgisayar teknolojileri ± 38

39 Bölüm 6: TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR Öğretim elemanlar ofisleri ± Fakültede eğitim ve öğretim için yeterli fiziksel alan, donanım ve ekipmanın varlığı ± İdari hizmetler için yeterli fiziksel alan ve ekipman varlığı ± Bilgi teknolojisi alanında yeterli teknik destek ± 39

40 Bölüm 6: TESİSLER VE ÖĞRENME KAYNAKLARIYLA İLGİLİ STANDARTLAR Öğrenci- Bilimsel etkinlikler için yeterli alan, kaynak ve danışmanlık ± Sanatsal etkinlikler için yeterli alan ve kaynak ± Sportif etkinlikler için alani olanak, kaynak ve destek ± 40

41 Bölüm 7: MALİ KAYNAKLARLA İLGİLİ STANDARTLAR Standart 23. Mali Kaynaklar Eczacılık eğitim programlarının sürdürülmesini sağlayacak gerekli mali kaynakların varlığı ± Mali kaynakların etkin kullanımı ± Mali kaynakların arttırılması için çabalar (proje, girişim, bağış vb) ± 41

42 Tam akreditasyon alan Eczacılık Fakülteleri Kapsamlı Akreditasyon Değerlendirme Raporları Güçlü Yönler ve Yetersizlikler ile Öneriler 3 yıl sonra Ara Değerlendirme Yetersizliklerin giderilmesi

43 Eğitime başlayan diğer Eczacılık Fakültelerinde Akreditasyonsüreci çalışmalarının başlaması YENİ BAŞVURULAR

44 TEŞEKKÜR EDERİM