T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR

2 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ GİRİŞ Bir eğitim kurumunun niteliğinin artırılabilmesi için paydaşlarının beklentileri ve kuruma ilişkin algılarının belirlenmesi gerekir. Eğitim kurumlarının paydaşları içinde, en önemli girdileri olarak kabul edilen öğrencilerin ve mezunların önemli bir yeri vardır. Öğrenci ve mezunların beklenti ve algılarının belirlenmesi, onlara sunulan kurumsal olanakların ve eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, mezunları doğrudan toplumsal yaşama meslek sahibi yetişkin bireyler olarak katılan yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin/mezunların üniversite ile öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul ve programlara ilişkin beklentilerinin belirli aralıklarla belirlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize sunulan hizmet ve olanakları iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla öğretim yılı sonunda ilk kez Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunlarının Üniversite ye, mezun oldukları Fakülte ve programlara ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmişti. Anılan çalışma, öğretim yılı sonunda çalışma grubu genişletilerek Lisansüstü Eğitim veren Enstitüler ile Açıköğretim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı dışındaki tüm birimlere yayılmıştır eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen bu çalışmanın veri toplama sürecinde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenen 17 farklı anketten yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 14 Haziran-27 Eylül 2013 tarihleri arasında tamamlanan bu çalışmada, Üniversitemizden Haziran 2013 de mezun olan öğrencilerimize, Mezun oldukları Fakültenin/Yüksekokulun fiziksel koşulları, araç-gereç ve donanım özelliklerine; Üniversitemiz Kütüphanesinin kaynak ve donanım özellikleri ile çalışma koşullarına; Öğrenim gördükleri ders programlarına; Eğitim-öğretim etkinlikleri başlığı altında o öğretim elemanları, o akademik danışmanların eğitim-öğretim etkinliklerini yerine getirme düzeyleri ile o staj veya uygulama yapılan kurumlar ile kurumlardaki öğreticilere; 1

3 Fakültedeki/Yüksekokuldaki/Meslek Yüksekokulundaki o personelin, o yöneticilerin ve o öğretim elemanlarının öğrencilerle ilişkilerine; Üniversite ve Fakültede/Yüksekokulda/Meslek Yüksekokulunda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere; Yönetmeliklere ve Mezun oldukları Fakültede/Yüksekokulda/Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekten memnun olup olmadıklarına ilişkin görüşlerini belirlemek için diplomalarını aldıktan sonra bir anket uygulanmıştır. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu uygulamaya 1. Eczacılık Fakültesinden Edebiyat Fakültesinden Eğitim Fakültesinden Fen Fakültesinden Güzel Sanatlar Fakültesinden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Hukuk Fakültesinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden İletişim Bilimleri Fakültesinden Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Mühendislik Fakültesinden Spor Bilimleri Fakültesinden Turizm Fakültesinden Eskişehir Meslek Yüksekokulundan Porsuk Meslek Yüksekokulundan Ulaştırma Meslek Yüksekokulundan Yunus Emre Meslek Yüksekokulundan 36 olmak üzere toplam 2053 öğrencimiz katılmıştır. 2

4 Anketlere verilen yanıtlar çözümlendiğinde; Mezunlarımızın genel olarak dörtte üçünün (% 73,19) Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimleri, incelenen başlıklarda YETERLİ, yaklaşık dörtte birinin ise (% 23,09) YETERSİZ bulduğu görülmüştür. İncelen başlıklarda Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimlere ilişkin olarak yeterli olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 63,90) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. Bu sonuçlara paralel olarak yetersiz olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 32,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 7,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur (Tablo 1). Mezunlarımızın yeterli olduğu yönündeki görüşlerinin en yüksek oranda gözlendiği anket alt bölümü, -Öğrenci İlişkilerine yönelik maddelerde (% 82,19); en düşük oranda gözlendiği alt bölüm ise, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere ilişkin maddelerde (% 64,52) olmuştur (Tablo 2). Toplanan veriler genel olarak çözümlendiğinde tüm alt bölümlerin çoğunluğunda ve tüm birimlerde mezunlarımızın yarıdan fazlasının yeterliliği sorgulanan alanlarda olumlu görüşe sahip oldukları gözlenmektedir (Tablo 1 ve 2). Ancak, anket alt bölümleri, birimler bazında ayrı ayrı çözümlendiğinde birimlere göre farklılıklar görülmektedir. Anket alt bölümlerine göre birimler bazında yapılan değerlendirmelere Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12 de yer verilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin birim bazındaki sonuçlarının görülebilmesi için aynı veriler birimlere göre tablolaştırılmıştır. Ve bu sonuçlar; Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere alfabetik sıra ile Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15, Tablo 16, Tablo 17, Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27, Tablo 28 ve Tablo 29 da sunulmuştur. 3

5 Tablo 1 GENEL SONUÇLAR (Birimlere göre) Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 72,00 25,20 2,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 76,50 21,20 2,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 69,40 25,80 4,80 FEN FAKÜLTESİ 72,90 22,90 4,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 67,80 28,50 3,70 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,80 30,60 2,60 HUKUK FAKÜLTESİ 72,80 23,80 3,30 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 73,10 23,00 3,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 69,10 27,80 3,10 MİMARLIK VE TASARIM 63,90 32,30 3,80 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 69,80 26,60 3,60 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 89,10 7,50 3,40 TURİZM FAKÜLTESİ 73,30 21,70 5,00 ESKİŞEHİR 79,00 18,20 2,80 PORSUK 80,50 16,20 3,30 ULAŞTIRMA 74,30 18,80 6,90 YUNUS EMRE 73,90 22,40 3,70 GENEL 73,19 23,09 3,72 İncelen başlıklarda Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimlere ilişkin olarak yeterli olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 63,90) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. Bu sonuçlara paralel olarak yetersiz olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim ( % 32,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise ( % 7,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur. 4

6 Tablo 2 GENEL SONUÇLAR Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 70,88 26,40 2,72 KÜTÜPHANE Fakülte Okuma Salonunda (Müh. Fak.) Fakülte Okuma Salonunda (Mim.Tas.F.) 78,48 61,00 62,00 16,78 30,10 31,30 4,74 8,90 6,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,44 30,70 2,87 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları Okul Den./Öğret. Uyg. (Eğt. Fak.) Staj/Uyg. Yöneticileri (Turizm Fak.) Staj/Uyg. Alanı (Turizm Fak.) Staj/Uyg. (Müh. Fak.) 72,74 72,55 73,33 71,50 66,50 67,70 81,60 24,86 25,50 23,34 26,10 23,10 21,90 17,30 2,39 1,95 3,34 2,50 10,40 10,40 1,20 PERSONEL- 80,80 17,44 1,76 YÖNETİCİ- 76,56 15,58 7,86 82,19 15,46 2,36 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 64,52 30,15 5,32 YÖNETMELİKLER 71,44 21,28 7,28 BİRİM MEMNUNİYET 77,30 20,45 2,26 GENEL 73,19 23,09 3,72 Mezunlarımızın yeterli olduğu yönündeki görüşlerinin en yüksek oranda gözlendiği anket alt bölümü, -Öğrenci İlişkilerine yönelik maddelerde (% 82,19); en düşük oranda gözlendiği alt bölüm ise, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere ilişkin maddelerde (% 64,52) olmuştur. 5

7 Tablo 3 Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 68,10 29,40 2,50 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 72,70 25,30 1,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 60,50 35,60 4,00 FEN FAKÜLTESİ 74,10 22,70 3,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 64,90 32,80 2,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 74,30 24,40 1,30 HUKUK FAKÜLTESİ 69,00 28,70 2,30 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 73,70 24,10 2,20 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65,60 31,70 2,70 MİMARLIK VE TASARIM 59,70 36,80 3,50 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 67,00 31,50 1,50 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 87,90 8,60 3,50 TURİZM FAKÜLTESİ 77,00 20,70 2,20 ESKİŞEHİR 76,10 21,60 2,30 PORSUK 78,20 20,50 1,30 ULAŞTIRMA 73,20 21,80 5,00 YUNUS EMRE GENEL 62,90 32,60 4,50 70,88 26,40 2,72 Mezunlarımızın Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım a ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 87,90) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 59,70) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 6

8 Tablo 4 Kütüphane Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizi ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 81,10 15,80 3,00 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 82,00 16,30 1,60 EĞİTİM FAKÜLTESİ 76,80 19,50 3,70 FEN FAKÜLTESİ 78,60 19,30 2,10 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 73,40 21,10 5,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 73,70 22,20 4,10 HUKUK FAKÜLTESİ 75,80 19,70 4,50 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 86,50 10,30 3,20 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 76,80 19,00 4,20 MİMARLIK VE TASARIM 71,60 24,90 3,40 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 68,70 23,60 7,70 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,50 5,00 6,50 TURİZM FAKÜLTESİ 80,30 16,20 3,50 ESKİŞEHİR 81,00 14,30 4,70 PORSUK 78,80 12,00 9,20 ULAŞTIRMA 78,90 11,30 9,80 YUNUS EMRE 81,70 14,70 3,60 GENEL 78,48 16,78 4,74 Mezunlarımızın Kütüphane hizmet ve olanaklarına ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birimler (% 88,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 68,70) ile Mühendislik Fakültesi olmuştur. 7

9 Tablo 5 Lisans Öğretim Programları Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 66,90 29,90 3,20 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 67,60 31,00 1,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 68,80 27,00 4,20 FEN FAKÜLTESİ 58,90 36,90 4,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 65,30 31,30 3,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 55,80 43,30 0,90 HUKUK FAKÜLTESİ 66,70 30,60 2,80 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 57,00 41,00 1,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60,40 37,20 2,40 MİMARLIK VE TASARIM 54,60 43,30 2,10 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 69,10 29,10 1,80 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 81,10 15,20 3,70 TURİZM FAKÜLTESİ 54,00 41,10 5,00 ESKİŞEHİR 76,60 19,60 3,80 PORSUK 80,70 17,40 1,90 ULAŞTIRMA 74,60 25, YUNUS EMRE 71,30 25,50 3,20 GENEL 66,44 30,70 2,87 Mezunlarımızın Lisans Öğretim Programları na ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 81,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 54,00) ile Turizm Fakültesi olmuştur. 8

10 Tablo 6 Eğitim Öğretim Etkinlikleri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler Seçenekler ECZACILIK FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Den./Öğr. Uyg. Öğretmenleri FEN FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKT.VE İDA.BİL. FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Staj Uyg. YETERLİ YETERSİZ Gerekli 71,90 71,40 73,80 74,40 73,80 76,70 71,40 72,40 67,70 71,50 71,90 71,10 74,80 69,10 68,40 71,60 61,40 62,70 56,60 71,40 72,50 66,40 69,90 71,30 63,90 63,00 62,00 67,00 63,20 60,60 72,80 71,40 69,90 71,00 81,60 27,00 27,70 24,40 24,80 25,60 21,90 25,60 25,00 27,30 26,10 25,80 26,90 21,50 28,80 29,50 26,20 37,70 36,40 42,60 26,70 25,50 31,60 28,60 27,50 33,30 34,30 36,20 26,70 35,00 37,80 24,80 27,60 28,90 28,60 17,30 1,10 0,90 1,80 0,80 0,60 1,40 3,00 2,60 5,00 2,50 2,40 2,00 3,70 2,10 2,10 2,20 0,90 1,00 0,80 2,00 1,90 2,00 1,50 1,20 2,80 2,70 1,80 6,30 1,70 1,60 2,40 1,00 1,20 0,40 1,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 89,90 88,70 94,60 6,30 7,00 3,60 3,80 4,30 1,80 9

11 Tablo 6 (Devam) Eğitim Öğretim Etkinlikleri Birimler TURİZM FAKÜLTESİ Staj/Uyg. Alanındaki Yöneticiler Staj/Uyg. Alanı Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 68,40 68,00 75,10 66,50 67,70 25,20 28,50 21,20 23,10 21,90 6,40 3,60 3,70 10,40 10,40 ESKİŞEHİR PORSUK ULAŞTIRMA YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL Öğretim Elemanları Okul Den./Öğret. Uyg. (Eğt. Fak.) Staj/Uyg. Yöneticileri (Turizm Fak.) Staj/Uyg. Alanı (Turizm Fak.) Staj Uyg. (Müh. Fak.) 81,40 82,40 77,70 83,50 83,30 84,50 78,90 80,50 72,80 75,50 74,40 79,60 72,74 72,55 73,33 71,50 66,50 67,70 81,60 16,80 16,20 19,20 14,50 15,00 12,40 17,80 17,60 18,40 20,30 22,20 13,00 24,86 25,50 23,34 26,10 23,10 21,90 17,30 1,80 1,40 3,10 2,00 1,70 3,10 3,30 1,80 8,80 4,20 3,40 7,40 2,39 1,95 3,34 2,50 10,40 10,40 1,20 Mezunlarımızın Eğitim Öğretim Etkinlikleri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,90) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 61,40) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 10

12 Tablo 7 Personel-Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 83,70 15,50 0,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 85,70 13,90 0,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 72,20 23,50 4,30 FEN FAKÜLTESİ 86,10 13,10 0,80 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 74,10 24,50 1,30 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 72,80 26,30 0,90 HUKUK FAKÜLTESİ 80,70 16,90 2,40 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 80,10 18,10 1,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 82,10 17,00 0,90 MİMARLIK VE TASARIM 79,80 18,80 1,40 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,80 22,00 1,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,50 8,10 3,40 TURİZM FAKÜLTESİ 87,60 10,60 1,80 ESKİŞEHİR 76,40 21,90 1,70 PORSUK 86,30 11,20 2,40 ULAŞTIRMA 77,40 21,80 0,80 YUNUS EMRE 83,30 13,10 3,60 GENEL 80,80 17,44 1,76 Mezunlarımızın Personel-Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 88,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 72,20) ile Eğitim Fakültesi olmuştur. 11

13 Tablo 8 Yönetici-Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 78,20 19,00 2,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 73,60 19,50 6,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 68,50 19,00 12,50 FEN FAKÜLTESİ 70,10 16,80 13,00 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 67,30 25,40 7,30 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,50 24,50 9,00 HUKUK FAKÜLTESİ 85,20 11,60 3,20 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 71,50 13,90 14,60 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 79,00 20,10 0,90 MİMARLIK VE TASARIM 69,90 19,50 10,60 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,40 14,30 9,30 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,80 9,60 1,60 TURİZM FAKÜLTESİ 84,00 7,60 8,50 ESKİŞEHİR 82,00 12,80 5,10 PORSUK 85,20 7,50 7,30 ULAŞTIRMA 68,40 13,60 18,00 YUNUS EMRE 87,00 10,00 3,00 GENEL 76,56 15,58 7,86 Mezunlarımızın Yönetici-Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 88,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 66,50) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 12

14 Tablo 9 -Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 84,00 15,10 0,90 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 90,50 9, EĞİTİM FAKÜLTESİ 77,80 20,20 2,10 FEN FAKÜLTESİ 81,50 16,70 1,90 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 73,50 23,70 2,80 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 72,00 26,50 1,60 HUKUK FAKÜLTESİ 82,30 14,60 3,00 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 83,90 13,30 2,80 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 78,50 16,70 4,90 MİMARLIK VE TASARIM 72,40 22,80 4,90 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 77,30 20,80 1,90 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 92,80 5,80 1,40 TURİZM FAKÜLTESİ 84,20 12,70 3,10 ESKİŞEHİR 86,40 13,00 0,60 PORSUK 90,50 8,10 1,40 ULAŞTIRMA 78,90 17,50 3,50 YUNUS EMRE 90,70 8,30 0,90 GENEL 82,19 15,46 2,36 Mezunlarımızın -Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 92,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 72,00) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 13

15 Tablo 10 Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 54,30 41,70 4,00 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 75,70 21,40 2,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 67,30 28,20 4,50 FEN FAKÜLTESİ 66,20 30,10 3,70 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 60,00 32,70 7,20 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 52,00 44,40 3,60 HUKUK FAKÜLTESİ 56,80 34,10 9,10 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 74,20 22,80 3,10 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65,60 26,60 7,80 MİMARLIK VE TASARIM 46,30 52,40 1,20 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 56,00 39,10 4,90 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 91,30 4,30 4,30 TURİZM FAKÜLTESİ 75,80 19,80 4,40 ESKİŞEHİR 72,20 26,30 1,50 PORSUK 61,80 31,80 6,40 ULAŞTIRMA 64,50 17,10 18,40 YUNUS EMRE 56,90 39,60 3,50 GENEL 64,52 30,15 5,32 Mezunlarımızın Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler e ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 91,30) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 46,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 14

16 Tablo 11 Yönetmelikler Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 68,90 21,50 9,60 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 80,00 13,00 7,00 EĞİTİM FAKÜLTESİ 67,90 23,20 9,00 FEN FAKÜLTESİ 70,00 23,40 6,70 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 64,10 27,70 8,20 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,80 28,00 5,10 HUKUK FAKÜLTESİ 70,70 19,50 9,80 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 70,80 20,50 8,70 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,80 23,30 5,80 MİMARLIK VE TASARIM 59,00 31,20 9,80 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 71,70 20,20 8,00 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 92,30 5,30 2,40 TURİZM FAKÜLTESİ 79,70 13,70 6,50 ESKİŞEHİR 78,10 16,60 5,30 PORSUK 78,60 18,10 3,30 ULAŞTIRMA 61,40 24,00 14,60 YUNUS EMRE 63,60 32,40 4,00 GENEL 71,44 21,28 7,28 Mezunlarımızın Yönetmelikler e ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 92,30) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 59,00) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 15

17 Tablo 12 Birim Memnuniyeti Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 77,10 19,80 3,10 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 85,70 13,80 0,50 EĞİTİM FAKÜLTESİ 77,50 19,80 2,60 FEN FAKÜLTESİ 77,20 19,40 3,40 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 72,70 24,60 2,70 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,40 28,60 1,10 HUKUK FAKÜLTESİ 80,60 17,40 2,00 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 79,80 18,90 1,30 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,80 24,70 4,50 MİMARLIK VE TASARIM 73,20 26, FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,00 21,80 2,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 93,80 3,60 2,50 TURİZM FAKÜLTESİ 72,00 25,60 2,40 ESKİŞEHİR 76,80 21,60 1,50 PORSUK 70,50 26,90 2,60 ULAŞTIRMA 81,60 16,70 1,80 YUNUS EMRE 80,60 17,60 1,90 GENEL 77,30 20,45 2,26 Mezunlarımızın genel olarak öğrenim gördükleri birime yönelik Birim Memnuniyeti ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 93,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 70,40) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 16

18 Tablo 13 Eczacılık Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 68,10 29,40 2,50 KÜTÜPHANE 81,10 15,80 3,00 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,90 29,90 3,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,90 71,40 73,80 27,00 27,70 24,40 1,10 0,90 1,80 PERSONEL- 83,70 15,50 0,80 YÖNETİCİ- 78,20 19,00 2,80 84,00 15,10 0,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 54,30 41,70 4,00 YÖNETMELİKLER 68,90 21,50 9,60 BİRİM MEMNUNİYET 77,10 19,80 3,10 GENEL 72,00 25,20 2,80 Eczacılık Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 84,00) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 41,70) yetersiz olduğu görüşündedirler. 17

19 Tablo 14 Edebiyat Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 72,70 25,30 1,90 KÜTÜPHANE 82,00 16,30 1,60 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 67,60 31,00 1,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 74,40 73,80 76,70 24,80 25,60 21,90 0,80 0,60 1,40 PERSONEL- 85,70 13,90 0,40 YÖNETİCİ- 73,60 19,50 6,90 90,50 9, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 75,70 21,40 2,90 YÖNETMELİKLER 80,00 13,00 7,00 BİRİM MEMNUNİYET 85,70 13,80 0,50 GENEL 76,50 21,20 2,40 Edebiyat Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,50) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 31,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 18

20 Tablo 15 Eğitim Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 60,50 35,60 4,00 KÜTÜPHANE 76,80 19,50 3,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 68,80 27,00 4,20 EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Den./Öğr. Uyg. Öğretmenleri 71,40 72,40 67,70 71,50 25,60 25,00 27,30 26,10 3,00 2,60 5,00 2,50 PERSONEL- 72,20 23,50 4,30 YÖNETİCİ- 68,50 19,00 12,50 77,80 20,20 2,10 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 67,30 28,20 4,50 YÖNETMELİKLER 67,90 23,20 9,00 BİRİM MEMNUNİYET 77,50 19,80 2,60 GENEL 69,40 25,80 4,80 Eğitim Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 77,80) yeterli; Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım olanaklarının ise (% 35,60) yetersiz olduğu görüşündedirler. 19

21 Tablo 16 Fen Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 74,10 22,70 3,20 KÜTÜPHANE 78,60 19,30 2,10 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 58,90 36,90 4,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,90 71,10 74,80 25,80 26,90 21,50 2,40 2,00 3,70 PERSONEL- 86,10 13,10 0,80 YÖNETİCİ- 70,10 16,80 13,00 81,50 16,70 1,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 66,20 30,10 3,70 YÖNETMELİKLER 70,00 23,40 6,70 BİRİM MEMNUNİYET 77,20 19,40 3,40 GENEL 72,90 22,90 4,20 Fen Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 86,10) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 36,90) yetersiz olduğu görüşündedirler. 20

22 Tablo 17 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 64,90 32,80 2,40 KÜTÜPHANE 73,40 21,10 5,40 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 65,30 31,30 3,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 69,10 68,40 71,60 28,80 29,50 26,20 2,10 2,10 2,20 PERSONEL- 74,10 24,50 1,30 YÖNETİCİ- 67,30 25,40 7,30 73,50 23,70 2,80 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 60,00 32,70 7,20 YÖNETMELİKLER 64,10 27,70 8,20 BİRİM MEMNUNİYET 72,70 24,60 2,70 GENEL 67,80 28,50 3,70 Güzel Sanatlar Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 74,10) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 32,70) yetersiz olduğu görüşündedirler. 21

23 Tablo 18 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 74,30 24,40 1,30 KÜTÜPHANE 73,70 22,20 4,10 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 55,80 43,30 0,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 61,40 62,70 56,60 37,70 36,40 42,60 0,90 1,00 0,80 PERSONEL- 72,80 26,30 0,90 YÖNETİCİ- 66,50 24,50 9,00 72,00 26,50 1,60 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 52,00 44,40 3,60 YÖNETMELİKLER 66,80 28,00 5,10 BİRİM MEMNUNİYET 70,40 28,60 1,10 GENEL 66,80 30,60 2,60 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım olanaklarının (% 74,30) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 44,40) yetersiz olduğu görüşündedirler. 22

24 Tablo 19 Hukuk Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 69,00 28,70 2,30 KÜTÜPHANE 75,80 19,70 4,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,70 30,60 2,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,40 72,50 66,40 26,70 25,50 31,60 2,00 1,90 2,00 PERSONEL- 80,70 16,90 2,40 YÖNETİCİ- 85,20 11,60 3,20 82,30 14,60 3,00 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,80 34,10 9,10 YÖNETMELİKLER 70,70 19,50 9,80 BİRİM MEMNUNİYET 80,60 17,40 2,00 GENEL 72,80 23,80 3,30 Hukuk Fakültesinde, mezunlar en fazla Yönetici-Öğrenci İlişkilerinin (% 85,20) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 34,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 23

25 Tablo 20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 73,70 24,10 2,20 KÜTÜPHANE 86,50 10,30 3,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 57,00 41,00 1,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 69,90 71,30 63,90 28,60 27,50 33,30 1,50 1,20 2,80 PERSONEL- 80,10 18,10 1,90 YÖNETİCİ- 71,50 13,90 14,60 83,90 13,30 2,80 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 74,20 22,80 3,10 YÖNETMELİKLER 70,80 20,50 8,70 BİRİM MEMNUNİYET 79,80 18,90 1,30 GENEL 73,10 23,00 3,90 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, mezunlar en fazla Kütüphane olanaklarının (% 86,50) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 41,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 24

26 Tablo 21 İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 65,60 31,70 2,70 KÜTÜPHANE 76,80 19,00 4,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 60,40 37,20 2,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 63,00 62,00 67,00 34,30 36,20 26,70 2,70 1,80 6,30 PERSONEL- 82,10 17,00 0,90 YÖNETİCİ- 79,00 20,10 0,90 78,50 16,70 4,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 65,60 26,60 7,80 YÖNETMELİKLER 70,80 23,30 5,80 BİRİM MEMNUNİYET 70,80 24,70 4,50 GENEL 69,10 27,80 3,10 İletişim Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 82,10) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 37,20) yetersiz olduğu görüşündedirler. 25

27 Tablo 22 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı KÜTÜPHANE Üniversitemiz Kütüphanesinde Fakültemiz Okuma Salonunda Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 59,70 36,80 3,50 71,60 76,70 62,00 24,90 21,60 31,30 3,40 1,70 6,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 54,60 43,30 2,10 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 63,20 60,60 72,80 35,00 37,80 24,80 1,70 1,60 2,40 PERSONEL- 79,80 18,80 1,40 YÖNETİCİ- 69,90 19,50 10,60 72,40 22,80 4,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 46,30 52,40 1,20 YÖNETMELİKLER 59,00 31,20 9,80 BİRİM MEMNUNİYET 73,20 26, GENEL 63,90 32,30 3,80 Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 79,80) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 52,40) yetersiz olduğu görüşündedirler. 26

28 Tablo 23 Mühendislik Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 67,00 31,50 1,50 KÜTÜPHANE Üniversitemiz Kütüphanesinde Fakültemiz Okuma Salonunda 68,70 74,20 61,00 23,60 19,10 30,10 7,70 6,70 8,90 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 69,10 29,10 1,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları Staj Uygulamaları 71,40 69,90 71,00 81,60 27,60 28,90 28,60 17,30 1,00 1,20 0,40 1,20 PERSONEL- 76,80 22,00 1,20 YÖNETİCİ- 76,40 14,30 9,30 77,30 20,80 1,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,00 39,10 4,90 YÖNETMELİKLER 71,70 20,20 8,00 BİRİM MEMNUNİYET 76,00 21,80 2,20 GENEL 69,80 26,60 3,60 Mühendislik Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 77,30) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 39,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 27

29 Tablo 24 Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 87,90 8,60 3,50 KÜTÜPHANE 88,50 5,00 6,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 81,10 15,20 3,70 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 89,90 88,70 94,60 6,30 7,00 3,60 3,80 4,30 1,80 PERSONEL- 88,50 8,10 3,40 YÖNETİCİ- 88,80 9,60 1,60 92,80 5,80 1,40 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 91,30 4,30 4,30 YÖNETMELİKLER 92,30 5,30 2,40 BİRİM MEMNUNİYET 93,80 3,60 2,50 GENEL 89,10 7,50 3,40 Spor Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Birim Memnuniyetin (% 93,80) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 15,20) yetersiz olduğu görüşündedirler. 28

30 Tablo 25 Turizm Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 77,00 20,70 2,20 KÜTÜPHANE 80,30 16,20 3,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 54,00 41,10 5,00 EĞİTİM-ÖĞRETİM Staj/Uyg. Alanındaki Yöneticiler Staj/Uyg. Alanı 68,40 68,00 75,10 66,50 67,70 25,20 28,50 21,20 23,10 21,90 6,40 3,60 3,70 10,40 10,40 PERSONEL- 87,60 10,60 1,80 YÖNETİCİ- 84,00 7,60 8,50 84,20 12,70 3,10 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 75,80 19,80 4,40 YÖNETMELİKLER 79,70 13,70 6,50 BİRİM MEMNUNİYET 72,00 25,60 2,40 GENEL 73,30 21,70 5,00 Turizm Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 87,60) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 41,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 29

31 Tablo 26 Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 76,10 21,60 2,30 KÜTÜPHANE 81,00 14,30 4,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 76,60 19,60 3,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 81,40 82,40 77,70 16,80 16,20 19,20 1,80 1,40 3,10 PERSONEL- 76,40 21,90 1,70 YÖNETİCİ- 82,00 12,80 5,10 86,40 13,00 0,60 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 72,20 26,30 1,50 YÖNETMELİKLER 78,10 16,60 5,30 BİRİM MEMNUNİYET 76,80 21,60 1,50 GENEL 79,00 18,20 2,80 Eskişehir Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin(% 86,40) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 26,30) yetersiz olduğu görüşündedirler. 30

32 Tablo 27 Porsuk Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 78,20 20,50 1,30 KÜTÜPHANE 78,80 12,00 9,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 80,70 17,40 1,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 83,50 83,30 84,50 14,50 15,00 12,40 2,00 1,70 3,10 PERSONEL- 86,30 11,20 2,40 YÖNETİCİ- 85,20 7,50 7,30 90,50 8,10 1,40 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 61,80 31,80 6,40 YÖNETMELİKLER 78,60 18,10 3,30 BİRİM MEMNUNİYET 70,50 26,90 2,60 GENEL 80,50 16,20 3,30 Porsuk Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,50) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 31,80) yetersiz olduğu görüşündedirler. 31

33 Tablo 28 Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 73,20 21,80 5,00 KÜTÜPHANE 78,90 11,30 9,80 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 74,60 25, EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 78,90 80,50 72,80 17,80 17,60 18,40 3,30 1,80 8,80 PERSONEL- 77,40 21,80 0,80 YÖNETİCİ- 68,40 13,60 18,00 78,90 17,50 3,50 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 64,50 17,10 18,40 YÖNETMELİKLER 61,40 24,00 14,60 BİRİM MEMNUNİYET 81,60 16,70 1,80 GENEL 74,30 18,80 6,90 Ulaştırma Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla Birim Memnuniyetinin (% 81,60) yeterli; Yönetmeliklerin ise (% 24,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 32

34 Tablo 29 Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 62,90 32,60 4,50 KÜTÜPHANE 81,70 14,70 3,60 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 71,30 25,50 3,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 75,50 74,40 79,60 20,30 22,20 13,00 4,20 3,40 7,40 PERSONEL- 83,30 13,10 3,60 YÖNETİCİ- 87,00 10,00 3,00 90,70 8,30 0,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,90 39,60 3,50 YÖNETMELİKLER 63,60 32,40 4,00 BİRİM MEMNUNİYET 80,60 17,60 1,90 GENEL 73,90 22,40 3,70 Yunus Emre Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,70) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 39,60) yetersiz olduğu görüşündedirler. 33

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi On5yirmi5.com Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi Bakanlar Kurulu kararıyla alttan ders alanlara ek ücret uygulaması kaldırıldı. Yayın Tarihi : 1 Şubat 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/10/2015) Öğrenci

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 14.05.2015 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İktisat Anabilim Dalına bağlı; Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim (Online) Tezsiz

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 27.05.2014 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi; 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2014-2015 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,53 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,64 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,53 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,08 SU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KAYIT YENİLEME GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME BAHAR YARIYILI YARIYIL YILSONU TIP FAKÜLTESİ **Ektedir DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2015-2016 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,61 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,27 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,72 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,61 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,13 SU

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Anadolu Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 19.12.2012 Karar No : 13 GÜNDEM: 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının 2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Spor Bilimleri

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Önlisans / Lisans öğrencileri için 5-9 Eylül 2016 tarihleri

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları 1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen veya Tezli Yüksek diplomasına sahip olmak, 2. Akademik Personel ve üstü Eğitim Giriş

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ BİLGİLENDİRME DOSYASI MAYIS,205 İÇİNDEKİLER: ) KANUN MADDESİ 2) AMAÇ 3) HEDEFLER 4) ÜNİVERSİTEMİZDE

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 09 Ekim 2015 SOSYAL MEDYADA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ /muglauniversitesi /muglasitkikocmanuniv /muğla-sıtkı-koçman-üniversitesi /muedutr #MSKÜaçılış Muğla

Detaylı

DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI. Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği

DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI. Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği Öğlene doğru (11:30-12:00) 0.Gün 8 OCAK 2017 KONAKLAMA YERİ: ANADOLU OTEL (KONUKEVİ),

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Taban Puanları

Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 26/04/2017-29526 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEND38RCB* Sayı : 75548883-880-E.29526 26/04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Anadolu

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih :11 Mayıs 2010 Toplantı Sayısı :05 Karar Sayısı :15 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Karar 1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Konsültasyon

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ I. Üç Aylık Dönem Nisan 2017 30.274.963,49 30.503.181,02 133.362.000,00 141.285.000,00 30.807.905,91 133.362.000,00 141.285.000,00 24.411.142,64 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/05/2015-36318 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEKR33VU2* Personel İşleri Birimi Sayı :98038103-622.03/ Konu :Üniversite Stajları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : OCAK 0 TOPLANTI SAYISI : 0 KARAR 6: Üniversitemize, 0-06 öğretim yılında, yurtdışından öğrenci kabul edilecek aşağıda belirlenen yükseköğretim programları ve kontenjanların

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Tarih ve Sayı: 10/08/2017-303354 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi *BENF8CR1Z* Sayı :37567810-774.09.03- Konu :Duyuru-Fulbright İki Farklı Burs Programı FEN BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Bahar yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 08/04/2016-E.45312 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6P8TKE* Sayı : 83289901-302.08.02 Konu : Kültürel Amaçlı BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU 2013-2014 Yaz Okulu Takvimi YAZ OKULU TAKVĠMĠ 16.06.2014-17.06.2014 Yaz Okulu Ön kayıt 18.06.2014-19.06.2014

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı)

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012 2013 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN ENSTİTÜMÜZ TEZLİ-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI İLE ARANILACAK ŞARTLAR Lisansüstü Programlara Başvurular

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 12/05/2015-11900 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı *BEBEK60A* Sayı : 19120693-201.99/ Konu : Diğer ÇOK İVEDİ (Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanlığı)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) EK 1 KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşları kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 19/10/2015-67548 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BE8V30MC1* Sayı : 21447663-304.01/ Konu : Üniversite Burs Kontenjanı İVEDİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANLARI Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (Y. Lisans) T.C T.C Makine Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği A.B.D Mekanik BD 3 Mekatronik ve Kontrol BD

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ TANITIM SUNUSU ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER & LLP/ ERASMUS / FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Karabük Üniversitesi kurulduğu andan itibaren uluslararası tanınırlığa

Detaylı

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ----

--- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- --- TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI ---- YÖK TARAFINDAN VERİLEN KONT. Kod Yüksekokul Adı Program Adı SGK YGSK Okul Bir. TOPLAM KONT. 108350336 Teknik Bilimler

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88 Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI

-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI -2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI -Programa

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 06/10/2016-E.72536 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BELC4F3ZR* Sayı : 21447663-304.01/ Konu : Üniversite Burs Kontenjanı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 17/05/2017-24879 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BEKA3MFVS* Sayı :20219791/100/ Konu :Eurostudent VI Anketi Hakkında JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22.07.2004 2004/8 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /311.04/E /09/2017 Konu :Yemek Bursu

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /311.04/E /09/2017 Konu :Yemek Bursu Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2017-E.86380 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENUB7UKD* Sayı :54011814/311.04/E.86380 26/09/2017 Konu :Yemek Bursu SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ANADOLUYÖS KONTENJANI PROGRAM SÜRESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİM ID BİRİM PROGRAM SÜRESİ ANADOLUYÖS KONTENJANI ULUSLARARASI SINAV VE DİPLOMA PUANI KONTENJANI ÖZEL KOŞUL

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 16/06/2014-39049 T.C. Sayı :50346461-746.99/ Konu :Amerika Birleşik Devletleri Hubert H. Humphrey Bursu SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü DAĞITIM

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 03/10/2017-E.21698 T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Toplam Kalite Yönetim Koordinatörlüğü *BEKVV2A1* Sayı : 38897088-060.99- - Konu : YÖK Kalite Kurulu Ekibinin Ön Ziyareti

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI ANABİLİM DALI KONTEN JANLAR Yüksek Lisans Doktora Arkeometri 10 - - Tezsiz Y.

Detaylı

BEYTEPE YERLEŞKESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM OLANAKLARININ YETERLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BEYTEPE YERLEŞKESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM OLANAKLARININ YETERLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu BEYTEPE YERLEŞKESİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIM OLANAKLARININ YETERLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI

Ortaçağ Tarihi 5 Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi 5 ALES PUAN TÜRÜ YAB UYR. T.C UYR. YATAY GEÇİŞ ANABİLİM DALI PROGRAM ÖZEL ŞARTLARI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI T.C UYR. YAB UYR. YATAY GEÇİŞ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 07/06/2016 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Kırım Türklerinin milli birliği, teşkilatlanması, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve Kırım Türkleri ile Türk Dünyası

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN Fakülte Adı : Rektörlük Son Başvuru Tarihi : 31/10/2008 Bölüm Adı : Ön Değerlendirme Tarihi : 06/11/2008 Kadro Tipi : Okutman Sonuç Açıklama Tarihi : 10/11/2008 Kadro Sayısı : 2 Kadro Derecesi : 5 Özel

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU 2014-2015 Yaz Okulu Takvimi YAZ OKULU TAKVĠMĠ 15.06.2015-16.06.2015 Yaz Okulu Ön kayıt 17.06.2015-18.06.2015

Detaylı

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI ASGARİ PUAN ŞARTLARI

YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET ALANI ASGARİ PUAN ŞARTLARI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI VE KONTENJANLARI NABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI KONTENJAN MEZUNİYET

Detaylı

DIŞ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ. 16 Ekim. 18 Ekim

DIŞ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ. 16 Ekim. 18 Ekim DIŞ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 16 Ekim 18 Ekim. 16 Ekim 2017 Pazartesi 09:00-09:30 ile Rektörün görüşmesi Kurumun kalite güvence sistemi ve eğitim-öğretim, araştırmageliştirme ve yönetsel süreçlerle ilgili

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Tarih ve Sayı: 24/08/2015-266449 T.C. Sayı :88469847-301.08- Konu :Sınavsız 2. Üniversite Kayıtları hk. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :21/08/2015 tarihli, 264775 sayılı yazı Lisans/önlisans

Detaylı

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN DEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 172

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan

---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan ---- TABLO-4. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ---- ÖSYM Kodu Fakültesi Program Adı Süre Puan Türü Kontenjan Bakınızlar 202310142 Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Suat KURNAZ Unvanı: Sekreter Dahili No: /2 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.61302 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE5FPM0S* Sayı : 18475844-306.02 Konu : Başvuru İşlemleri ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi On5yirmi5.com Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi hakkında detaylı bilgi için... Yayın Tarihi : 15 Nisan 2013 Pazartesi (oluşturma : 12/18/2015) Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Vatan Sağlık ve

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012)

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU (2012) 2012 yılı akademik personel memnuniyetini değerlendirmek amacıyla 171 akademik personelle görüşülmüştür. Çalışmada çeşitli hizmetlerden memnuniyet

Detaylı

ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER MEZUN OLUNAN BÖLÜM (Lisans - Yüksek Lisans)

ESOGÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER MEZUN OLUNAN BÖLÜM (Lisans - Yüksek Lisans) 20162017 BAHAR YARIYILI BAŞVURULARI İÇİN MEZUN OLUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER MEZUN OLUNAN BÖLÜM (Lisans Yüksek Lisans) BİYOLOJİ Biyoloji Moleküler Biyoloji Bilim Dalı için : Moleküler Biyoloji ve Genetik Eczacılık

Detaylı

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2. -Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Sevgili öğrencimiz; 2015-ÖSYS Ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanmış bulunmaktasınız. Öğrenim hayatınızın en önemli aşamalarından biri olan yüksek öğrenim için Üniversitemizi

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

ÖNLİSANS VE LİSANS (TIP-DİŞ -HUKUK FAKÜLTELERİ HARİÇ)

ÖNLİSANS VE LİSANS (TIP-DİŞ -HUKUK FAKÜLTELERİ HARİÇ) BAHAR YARIYILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2017- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Yeni (ilk) Kayıt Başlama ve Bitiş Tarihleri ÖNLİSANS VE LİSANS (TIP-DİŞ -HUKUK FAKÜLTELERİ HARİÇ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HUKUK

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıflarının Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, DGS ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlik Sınavı İlahiyat Fakültesi

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İlk Başvuru (Ön Kayıt) İşlemleri Başvuru Tarihleri Tezsiz Yüksek Lisans Ön Kayıtların Kabulü ( İnternetten ve Enstitüden) Tezsiz İngilizce Bölümler İçin Yabancı Dil Sınavı Tezsiz Yüksek

Detaylı