T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR

2 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/MESLEK YÜKSEKOKULLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ GİRİŞ Bir eğitim kurumunun niteliğinin artırılabilmesi için paydaşlarının beklentileri ve kuruma ilişkin algılarının belirlenmesi gerekir. Eğitim kurumlarının paydaşları içinde, en önemli girdileri olarak kabul edilen öğrencilerin ve mezunların önemli bir yeri vardır. Öğrenci ve mezunların beklenti ve algılarının belirlenmesi, onlara sunulan kurumsal olanakların ve eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, mezunları doğrudan toplumsal yaşama meslek sahibi yetişkin bireyler olarak katılan yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin/mezunların üniversite ile öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokul ve programlara ilişkin beklentilerinin belirli aralıklarla belirlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize sunulan hizmet ve olanakları iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla öğretim yılı sonunda ilk kez Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunlarının Üniversite ye, mezun oldukları Fakülte ve programlara ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmişti. Anılan çalışma, öğretim yılı sonunda çalışma grubu genişletilerek Lisansüstü Eğitim veren Enstitüler ile Açıköğretim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı dışındaki tüm birimlere yayılmıştır eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen bu çalışmanın veri toplama sürecinde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenen 17 farklı anketten yararlanılmıştır. Veri toplama süreci 14 Haziran-27 Eylül 2013 tarihleri arasında tamamlanan bu çalışmada, Üniversitemizden Haziran 2013 de mezun olan öğrencilerimize, Mezun oldukları Fakültenin/Yüksekokulun fiziksel koşulları, araç-gereç ve donanım özelliklerine; Üniversitemiz Kütüphanesinin kaynak ve donanım özellikleri ile çalışma koşullarına; Öğrenim gördükleri ders programlarına; Eğitim-öğretim etkinlikleri başlığı altında o öğretim elemanları, o akademik danışmanların eğitim-öğretim etkinliklerini yerine getirme düzeyleri ile o staj veya uygulama yapılan kurumlar ile kurumlardaki öğreticilere; 1

3 Fakültedeki/Yüksekokuldaki/Meslek Yüksekokulundaki o personelin, o yöneticilerin ve o öğretim elemanlarının öğrencilerle ilişkilerine; Üniversite ve Fakültede/Yüksekokulda/Meslek Yüksekokulunda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere; Yönetmeliklere ve Mezun oldukları Fakültede/Yüksekokulda/Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekten memnun olup olmadıklarına ilişkin görüşlerini belirlemek için diplomalarını aldıktan sonra bir anket uygulanmıştır. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu uygulamaya 1. Eczacılık Fakültesinden Edebiyat Fakültesinden Eğitim Fakültesinden Fen Fakültesinden Güzel Sanatlar Fakültesinden Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden Hukuk Fakültesinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden İletişim Bilimleri Fakültesinden Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Mühendislik Fakültesinden Spor Bilimleri Fakültesinden Turizm Fakültesinden Eskişehir Meslek Yüksekokulundan Porsuk Meslek Yüksekokulundan Ulaştırma Meslek Yüksekokulundan Yunus Emre Meslek Yüksekokulundan 36 olmak üzere toplam 2053 öğrencimiz katılmıştır. 2

4 Anketlere verilen yanıtlar çözümlendiğinde; Mezunlarımızın genel olarak dörtte üçünün (% 73,19) Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimleri, incelenen başlıklarda YETERLİ, yaklaşık dörtte birinin ise (% 23,09) YETERSİZ bulduğu görülmüştür. İncelen başlıklarda Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimlere ilişkin olarak yeterli olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 63,90) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. Bu sonuçlara paralel olarak yetersiz olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 32,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 7,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur (Tablo 1). Mezunlarımızın yeterli olduğu yönündeki görüşlerinin en yüksek oranda gözlendiği anket alt bölümü, -Öğrenci İlişkilerine yönelik maddelerde (% 82,19); en düşük oranda gözlendiği alt bölüm ise, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere ilişkin maddelerde (% 64,52) olmuştur (Tablo 2). Toplanan veriler genel olarak çözümlendiğinde tüm alt bölümlerin çoğunluğunda ve tüm birimlerde mezunlarımızın yarıdan fazlasının yeterliliği sorgulanan alanlarda olumlu görüşe sahip oldukları gözlenmektedir (Tablo 1 ve 2). Ancak, anket alt bölümleri, birimler bazında ayrı ayrı çözümlendiğinde birimlere göre farklılıklar görülmektedir. Anket alt bölümlerine göre birimler bazında yapılan değerlendirmelere Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12 de yer verilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin birim bazındaki sonuçlarının görülebilmesi için aynı veriler birimlere göre tablolaştırılmıştır. Ve bu sonuçlar; Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları olmak üzere alfabetik sıra ile Tablo 13, Tablo 14, Tablo 15, Tablo 16, Tablo 17, Tablo 18, Tablo 19, Tablo 20, Tablo 21, Tablo 22, Tablo 23, Tablo 24, Tablo 25, Tablo 26, Tablo 27, Tablo 28 ve Tablo 29 da sunulmuştur. 3

5 Tablo 1 GENEL SONUÇLAR (Birimlere göre) Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 72,00 25,20 2,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 76,50 21,20 2,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 69,40 25,80 4,80 FEN FAKÜLTESİ 72,90 22,90 4,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 67,80 28,50 3,70 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,80 30,60 2,60 HUKUK FAKÜLTESİ 72,80 23,80 3,30 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 73,10 23,00 3,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 69,10 27,80 3,10 MİMARLIK VE TASARIM 63,90 32,30 3,80 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 69,80 26,60 3,60 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 89,10 7,50 3,40 TURİZM FAKÜLTESİ 73,30 21,70 5,00 ESKİŞEHİR 79,00 18,20 2,80 PORSUK 80,50 16,20 3,30 ULAŞTIRMA 74,30 18,80 6,90 YUNUS EMRE 73,90 22,40 3,70 GENEL 73,19 23,09 3,72 İncelen başlıklarda Üniversitemiz ve öğrenim gördükleri birimlere ilişkin olarak yeterli olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 63,90) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. Bu sonuçlara paralel olarak yetersiz olduğu yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim ( % 32,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise ( % 7,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur. 4

6 Tablo 2 GENEL SONUÇLAR Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 70,88 26,40 2,72 KÜTÜPHANE Fakülte Okuma Salonunda (Müh. Fak.) Fakülte Okuma Salonunda (Mim.Tas.F.) 78,48 61,00 62,00 16,78 30,10 31,30 4,74 8,90 6,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,44 30,70 2,87 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları Okul Den./Öğret. Uyg. (Eğt. Fak.) Staj/Uyg. Yöneticileri (Turizm Fak.) Staj/Uyg. Alanı (Turizm Fak.) Staj/Uyg. (Müh. Fak.) 72,74 72,55 73,33 71,50 66,50 67,70 81,60 24,86 25,50 23,34 26,10 23,10 21,90 17,30 2,39 1,95 3,34 2,50 10,40 10,40 1,20 PERSONEL- 80,80 17,44 1,76 YÖNETİCİ- 76,56 15,58 7,86 82,19 15,46 2,36 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 64,52 30,15 5,32 YÖNETMELİKLER 71,44 21,28 7,28 BİRİM MEMNUNİYET 77,30 20,45 2,26 GENEL 73,19 23,09 3,72 Mezunlarımızın yeterli olduğu yönündeki görüşlerinin en yüksek oranda gözlendiği anket alt bölümü, -Öğrenci İlişkilerine yönelik maddelerde (% 82,19); en düşük oranda gözlendiği alt bölüm ise, Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere ilişkin maddelerde (% 64,52) olmuştur. 5

7 Tablo 3 Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemiz ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 68,10 29,40 2,50 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 72,70 25,30 1,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 60,50 35,60 4,00 FEN FAKÜLTESİ 74,10 22,70 3,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 64,90 32,80 2,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 74,30 24,40 1,30 HUKUK FAKÜLTESİ 69,00 28,70 2,30 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 73,70 24,10 2,20 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65,60 31,70 2,70 MİMARLIK VE TASARIM 59,70 36,80 3,50 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 67,00 31,50 1,50 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 87,90 8,60 3,50 TURİZM FAKÜLTESİ 77,00 20,70 2,20 ESKİŞEHİR 76,10 21,60 2,30 PORSUK 78,20 20,50 1,30 ULAŞTIRMA 73,20 21,80 5,00 YUNUS EMRE GENEL 62,90 32,60 4,50 70,88 26,40 2,72 Mezunlarımızın Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım a ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 87,90) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 59,70) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 6

8 Tablo 4 Kütüphane Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizi ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 81,10 15,80 3,00 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 82,00 16,30 1,60 EĞİTİM FAKÜLTESİ 76,80 19,50 3,70 FEN FAKÜLTESİ 78,60 19,30 2,10 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 73,40 21,10 5,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 73,70 22,20 4,10 HUKUK FAKÜLTESİ 75,80 19,70 4,50 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 86,50 10,30 3,20 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 76,80 19,00 4,20 MİMARLIK VE TASARIM 71,60 24,90 3,40 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 68,70 23,60 7,70 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,50 5,00 6,50 TURİZM FAKÜLTESİ 80,30 16,20 3,50 ESKİŞEHİR 81,00 14,30 4,70 PORSUK 78,80 12,00 9,20 ULAŞTIRMA 78,90 11,30 9,80 YUNUS EMRE 81,70 14,70 3,60 GENEL 78,48 16,78 4,74 Mezunlarımızın Kütüphane hizmet ve olanaklarına ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birimler (% 88,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 68,70) ile Mühendislik Fakültesi olmuştur. 7

9 Tablo 5 Lisans Öğretim Programları Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 66,90 29,90 3,20 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 67,60 31,00 1,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 68,80 27,00 4,20 FEN FAKÜLTESİ 58,90 36,90 4,20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 65,30 31,30 3,40 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 55,80 43,30 0,90 HUKUK FAKÜLTESİ 66,70 30,60 2,80 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 57,00 41,00 1,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 60,40 37,20 2,40 MİMARLIK VE TASARIM 54,60 43,30 2,10 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 69,10 29,10 1,80 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 81,10 15,20 3,70 TURİZM FAKÜLTESİ 54,00 41,10 5,00 ESKİŞEHİR 76,60 19,60 3,80 PORSUK 80,70 17,40 1,90 ULAŞTIRMA 74,60 25, YUNUS EMRE 71,30 25,50 3,20 GENEL 66,44 30,70 2,87 Mezunlarımızın Lisans Öğretim Programları na ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 81,10) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 54,00) ile Turizm Fakültesi olmuştur. 8

10 Tablo 6 Eğitim Öğretim Etkinlikleri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler Seçenekler ECZACILIK FAKÜLTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Den./Öğr. Uyg. Öğretmenleri FEN FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İKT.VE İDA.BİL. FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Staj Uyg. YETERLİ YETERSİZ Gerekli 71,90 71,40 73,80 74,40 73,80 76,70 71,40 72,40 67,70 71,50 71,90 71,10 74,80 69,10 68,40 71,60 61,40 62,70 56,60 71,40 72,50 66,40 69,90 71,30 63,90 63,00 62,00 67,00 63,20 60,60 72,80 71,40 69,90 71,00 81,60 27,00 27,70 24,40 24,80 25,60 21,90 25,60 25,00 27,30 26,10 25,80 26,90 21,50 28,80 29,50 26,20 37,70 36,40 42,60 26,70 25,50 31,60 28,60 27,50 33,30 34,30 36,20 26,70 35,00 37,80 24,80 27,60 28,90 28,60 17,30 1,10 0,90 1,80 0,80 0,60 1,40 3,00 2,60 5,00 2,50 2,40 2,00 3,70 2,10 2,10 2,20 0,90 1,00 0,80 2,00 1,90 2,00 1,50 1,20 2,80 2,70 1,80 6,30 1,70 1,60 2,40 1,00 1,20 0,40 1,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 89,90 88,70 94,60 6,30 7,00 3,60 3,80 4,30 1,80 9

11 Tablo 6 (Devam) Eğitim Öğretim Etkinlikleri Birimler TURİZM FAKÜLTESİ Staj/Uyg. Alanındaki Yöneticiler Staj/Uyg. Alanı Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 68,40 68,00 75,10 66,50 67,70 25,20 28,50 21,20 23,10 21,90 6,40 3,60 3,70 10,40 10,40 ESKİŞEHİR PORSUK ULAŞTIRMA YUNUS EMRE MESLEK YÜKSEKOKULU GENEL Öğretim Elemanları Okul Den./Öğret. Uyg. (Eğt. Fak.) Staj/Uyg. Yöneticileri (Turizm Fak.) Staj/Uyg. Alanı (Turizm Fak.) Staj Uyg. (Müh. Fak.) 81,40 82,40 77,70 83,50 83,30 84,50 78,90 80,50 72,80 75,50 74,40 79,60 72,74 72,55 73,33 71,50 66,50 67,70 81,60 16,80 16,20 19,20 14,50 15,00 12,40 17,80 17,60 18,40 20,30 22,20 13,00 24,86 25,50 23,34 26,10 23,10 21,90 17,30 1,80 1,40 3,10 2,00 1,70 3,10 3,30 1,80 8,80 4,20 3,40 7,40 2,39 1,95 3,34 2,50 10,40 10,40 1,20 Mezunlarımızın Eğitim Öğretim Etkinlikleri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 89,90) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 61,40) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 10

12 Tablo 7 Personel-Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 83,70 15,50 0,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 85,70 13,90 0,40 EĞİTİM FAKÜLTESİ 72,20 23,50 4,30 FEN FAKÜLTESİ 86,10 13,10 0,80 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 74,10 24,50 1,30 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 72,80 26,30 0,90 HUKUK FAKÜLTESİ 80,70 16,90 2,40 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 80,10 18,10 1,90 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 82,10 17,00 0,90 MİMARLIK VE TASARIM 79,80 18,80 1,40 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,80 22,00 1,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,50 8,10 3,40 TURİZM FAKÜLTESİ 87,60 10,60 1,80 ESKİŞEHİR 76,40 21,90 1,70 PORSUK 86,30 11,20 2,40 ULAŞTIRMA 77,40 21,80 0,80 YUNUS EMRE 83,30 13,10 3,60 GENEL 80,80 17,44 1,76 Mezunlarımızın Personel-Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 88,50) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 72,20) ile Eğitim Fakültesi olmuştur. 11

13 Tablo 8 Yönetici-Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 78,20 19,00 2,80 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 73,60 19,50 6,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 68,50 19,00 12,50 FEN FAKÜLTESİ 70,10 16,80 13,00 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 67,30 25,40 7,30 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,50 24,50 9,00 HUKUK FAKÜLTESİ 85,20 11,60 3,20 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 71,50 13,90 14,60 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 79,00 20,10 0,90 MİMARLIK VE TASARIM 69,90 19,50 10,60 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,40 14,30 9,30 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 88,80 9,60 1,60 TURİZM FAKÜLTESİ 84,00 7,60 8,50 ESKİŞEHİR 82,00 12,80 5,10 PORSUK 85,20 7,50 7,30 ULAŞTIRMA 68,40 13,60 18,00 YUNUS EMRE 87,00 10,00 3,00 GENEL 76,56 15,58 7,86 Mezunlarımızın Yönetici-Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 88,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 66,50) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 12

14 Tablo 9 -Öğrenci İlişkileri Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 84,00 15,10 0,90 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 90,50 9, EĞİTİM FAKÜLTESİ 77,80 20,20 2,10 FEN FAKÜLTESİ 81,50 16,70 1,90 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 73,50 23,70 2,80 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 72,00 26,50 1,60 HUKUK FAKÜLTESİ 82,30 14,60 3,00 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 83,90 13,30 2,80 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 78,50 16,70 4,90 MİMARLIK VE TASARIM 72,40 22,80 4,90 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 77,30 20,80 1,90 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 92,80 5,80 1,40 TURİZM FAKÜLTESİ 84,20 12,70 3,10 ESKİŞEHİR 86,40 13,00 0,60 PORSUK 90,50 8,10 1,40 ULAŞTIRMA 78,90 17,50 3,50 YUNUS EMRE 90,70 8,30 0,90 GENEL 82,19 15,46 2,36 Mezunlarımızın -Öğrenci İlişkileri ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 92,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 72,00) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 13

15 Tablo 10 Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 54,30 41,70 4,00 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 75,70 21,40 2,90 EĞİTİM FAKÜLTESİ 67,30 28,20 4,50 FEN FAKÜLTESİ 66,20 30,10 3,70 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 60,00 32,70 7,20 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 52,00 44,40 3,60 HUKUK FAKÜLTESİ 56,80 34,10 9,10 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 74,20 22,80 3,10 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 65,60 26,60 7,80 MİMARLIK VE TASARIM 46,30 52,40 1,20 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 56,00 39,10 4,90 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 91,30 4,30 4,30 TURİZM FAKÜLTESİ 75,80 19,80 4,40 ESKİŞEHİR 72,20 26,30 1,50 PORSUK 61,80 31,80 6,40 ULAŞTIRMA 64,50 17,10 18,40 YUNUS EMRE 56,90 39,60 3,50 GENEL 64,52 30,15 5,32 Mezunlarımızın Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler e ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 91,30) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 46,30) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 14

16 Tablo 11 Yönetmelikler Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 68,90 21,50 9,60 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 80,00 13,00 7,00 EĞİTİM FAKÜLTESİ 67,90 23,20 9,00 FEN FAKÜLTESİ 70,00 23,40 6,70 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 64,10 27,70 8,20 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 66,80 28,00 5,10 HUKUK FAKÜLTESİ 70,70 19,50 9,80 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 70,80 20,50 8,70 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,80 23,30 5,80 MİMARLIK VE TASARIM 59,00 31,20 9,80 FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 71,70 20,20 8,00 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 92,30 5,30 2,40 TURİZM FAKÜLTESİ 79,70 13,70 6,50 ESKİŞEHİR 78,10 16,60 5,30 PORSUK 78,60 18,10 3,30 ULAŞTIRMA 61,40 24,00 14,60 YUNUS EMRE 63,60 32,40 4,00 GENEL 71,44 21,28 7,28 Mezunlarımızın Yönetmelikler e ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 92,30) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 59,00) ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmuştur. 15

17 Tablo 12 Birim Memnuniyeti Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemizin ve Fakültelerini/Yüksekokullarını/Meslek Yüksekokullarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı Birimler ECZACILIK FAKÜLTESİ 77,10 19,80 3,10 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 85,70 13,80 0,50 EĞİTİM FAKÜLTESİ 77,50 19,80 2,60 FEN FAKÜLTESİ 77,20 19,40 3,40 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 72,70 24,60 2,70 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,40 28,60 1,10 HUKUK FAKÜLTESİ 80,60 17,40 2,00 İKT.VE İDA.BİL.FAKÜLTESİ 79,80 18,90 1,30 İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 70,80 24,70 4,50 MİMARLIK VE TASARIM 73,20 26, FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 76,00 21,80 2,20 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 93,80 3,60 2,50 TURİZM FAKÜLTESİ 72,00 25,60 2,40 ESKİŞEHİR 76,80 21,60 1,50 PORSUK 70,50 26,90 2,60 ULAŞTIRMA 81,60 16,70 1,80 YUNUS EMRE 80,60 17,60 1,90 GENEL 77,30 20,45 2,26 Mezunlarımızın genel olarak öğrenim gördükleri birime yönelik Birim Memnuniyeti ne ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, yeterli yönündeki görüşlerin en yüksek olarak gözlendiği birim (% 93,80) ile Spor Bilimleri Fakültesi; en düşük olarak gözlendiği birim ise (% 70,40) ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olmuştur. 16

18 Tablo 13 Eczacılık Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 68,10 29,40 2,50 KÜTÜPHANE 81,10 15,80 3,00 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,90 29,90 3,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,90 71,40 73,80 27,00 27,70 24,40 1,10 0,90 1,80 PERSONEL- 83,70 15,50 0,80 YÖNETİCİ- 78,20 19,00 2,80 84,00 15,10 0,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 54,30 41,70 4,00 YÖNETMELİKLER 68,90 21,50 9,60 BİRİM MEMNUNİYET 77,10 19,80 3,10 GENEL 72,00 25,20 2,80 Eczacılık Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 84,00) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 41,70) yetersiz olduğu görüşündedirler. 17

19 Tablo 14 Edebiyat Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 72,70 25,30 1,90 KÜTÜPHANE 82,00 16,30 1,60 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 67,60 31,00 1,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 74,40 73,80 76,70 24,80 25,60 21,90 0,80 0,60 1,40 PERSONEL- 85,70 13,90 0,40 YÖNETİCİ- 73,60 19,50 6,90 90,50 9, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 75,70 21,40 2,90 YÖNETMELİKLER 80,00 13,00 7,00 BİRİM MEMNUNİYET 85,70 13,80 0,50 GENEL 76,50 21,20 2,40 Edebiyat Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,50) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 31,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 18

20 Tablo 15 Eğitim Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 60,50 35,60 4,00 KÜTÜPHANE 76,80 19,50 3,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 68,80 27,00 4,20 EĞİTİM FAKÜLTESİ Okul Den./Öğr. Uyg. Öğretmenleri 71,40 72,40 67,70 71,50 25,60 25,00 27,30 26,10 3,00 2,60 5,00 2,50 PERSONEL- 72,20 23,50 4,30 YÖNETİCİ- 68,50 19,00 12,50 77,80 20,20 2,10 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 67,30 28,20 4,50 YÖNETMELİKLER 67,90 23,20 9,00 BİRİM MEMNUNİYET 77,50 19,80 2,60 GENEL 69,40 25,80 4,80 Eğitim Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 77,80) yeterli; Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım olanaklarının ise (% 35,60) yetersiz olduğu görüşündedirler. 19

21 Tablo 16 Fen Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 74,10 22,70 3,20 KÜTÜPHANE 78,60 19,30 2,10 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 58,90 36,90 4,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,90 71,10 74,80 25,80 26,90 21,50 2,40 2,00 3,70 PERSONEL- 86,10 13,10 0,80 YÖNETİCİ- 70,10 16,80 13,00 81,50 16,70 1,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 66,20 30,10 3,70 YÖNETMELİKLER 70,00 23,40 6,70 BİRİM MEMNUNİYET 77,20 19,40 3,40 GENEL 72,90 22,90 4,20 Fen Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 86,10) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 36,90) yetersiz olduğu görüşündedirler. 20

22 Tablo 17 Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 64,90 32,80 2,40 KÜTÜPHANE 73,40 21,10 5,40 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 65,30 31,30 3,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 69,10 68,40 71,60 28,80 29,50 26,20 2,10 2,10 2,20 PERSONEL- 74,10 24,50 1,30 YÖNETİCİ- 67,30 25,40 7,30 73,50 23,70 2,80 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 60,00 32,70 7,20 YÖNETMELİKLER 64,10 27,70 8,20 BİRİM MEMNUNİYET 72,70 24,60 2,70 GENEL 67,80 28,50 3,70 Güzel Sanatlar Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 74,10) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 32,70) yetersiz olduğu görüşündedirler. 21

23 Tablo 18 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 74,30 24,40 1,30 KÜTÜPHANE 73,70 22,20 4,10 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 55,80 43,30 0,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 61,40 62,70 56,60 37,70 36,40 42,60 0,90 1,00 0,80 PERSONEL- 72,80 26,30 0,90 YÖNETİCİ- 66,50 24,50 9,00 72,00 26,50 1,60 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 52,00 44,40 3,60 YÖNETMELİKLER 66,80 28,00 5,10 BİRİM MEMNUNİYET 70,40 28,60 1,10 GENEL 66,80 30,60 2,60 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Fiziksel Koşullar, Araç-Gereç ve Donanım olanaklarının (% 74,30) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 44,40) yetersiz olduğu görüşündedirler. 22

24 Tablo 19 Hukuk Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 69,00 28,70 2,30 KÜTÜPHANE 75,80 19,70 4,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 66,70 30,60 2,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 71,40 72,50 66,40 26,70 25,50 31,60 2,00 1,90 2,00 PERSONEL- 80,70 16,90 2,40 YÖNETİCİ- 85,20 11,60 3,20 82,30 14,60 3,00 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,80 34,10 9,10 YÖNETMELİKLER 70,70 19,50 9,80 BİRİM MEMNUNİYET 80,60 17,40 2,00 GENEL 72,80 23,80 3,30 Hukuk Fakültesinde, mezunlar en fazla Yönetici-Öğrenci İlişkilerinin (% 85,20) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 34,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 23

25 Tablo 20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 73,70 24,10 2,20 KÜTÜPHANE 86,50 10,30 3,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 57,00 41,00 1,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 69,90 71,30 63,90 28,60 27,50 33,30 1,50 1,20 2,80 PERSONEL- 80,10 18,10 1,90 YÖNETİCİ- 71,50 13,90 14,60 83,90 13,30 2,80 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 74,20 22,80 3,10 YÖNETMELİKLER 70,80 20,50 8,70 BİRİM MEMNUNİYET 79,80 18,90 1,30 GENEL 73,10 23,00 3,90 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, mezunlar en fazla Kütüphane olanaklarının (% 86,50) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 41,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 24

26 Tablo 21 İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 65,60 31,70 2,70 KÜTÜPHANE 76,80 19,00 4,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 60,40 37,20 2,40 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 63,00 62,00 67,00 34,30 36,20 26,70 2,70 1,80 6,30 PERSONEL- 82,10 17,00 0,90 YÖNETİCİ- 79,00 20,10 0,90 78,50 16,70 4,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 65,60 26,60 7,80 YÖNETMELİKLER 70,80 23,30 5,80 BİRİM MEMNUNİYET 70,80 24,70 4,50 GENEL 69,10 27,80 3,10 İletişim Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 82,10) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 37,20) yetersiz olduğu görüşündedirler. 25

27 Tablo 22 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı KÜTÜPHANE Üniversitemiz Kütüphanesinde Fakültemiz Okuma Salonunda Seçenekler YETERLİ YETERSİZ Gerekli 59,70 36,80 3,50 71,60 76,70 62,00 24,90 21,60 31,30 3,40 1,70 6,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 54,60 43,30 2,10 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 63,20 60,60 72,80 35,00 37,80 24,80 1,70 1,60 2,40 PERSONEL- 79,80 18,80 1,40 YÖNETİCİ- 69,90 19,50 10,60 72,40 22,80 4,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 46,30 52,40 1,20 YÖNETMELİKLER 59,00 31,20 9,80 BİRİM MEMNUNİYET 73,20 26, GENEL 63,90 32,30 3,80 Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 79,80) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 52,40) yetersiz olduğu görüşündedirler. 26

28 Tablo 23 Mühendislik Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 67,00 31,50 1,50 KÜTÜPHANE Üniversitemiz Kütüphanesinde Fakültemiz Okuma Salonunda 68,70 74,20 61,00 23,60 19,10 30,10 7,70 6,70 8,90 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 69,10 29,10 1,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları Staj Uygulamaları 71,40 69,90 71,00 81,60 27,60 28,90 28,60 17,30 1,00 1,20 0,40 1,20 PERSONEL- 76,80 22,00 1,20 YÖNETİCİ- 76,40 14,30 9,30 77,30 20,80 1,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,00 39,10 4,90 YÖNETMELİKLER 71,70 20,20 8,00 BİRİM MEMNUNİYET 76,00 21,80 2,20 GENEL 69,80 26,60 3,60 Mühendislik Fakültesinde, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 77,30) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 39,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 27

29 Tablo 24 Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 87,90 8,60 3,50 KÜTÜPHANE 88,50 5,00 6,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 81,10 15,20 3,70 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 89,90 88,70 94,60 6,30 7,00 3,60 3,80 4,30 1,80 PERSONEL- 88,50 8,10 3,40 YÖNETİCİ- 88,80 9,60 1,60 92,80 5,80 1,40 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 91,30 4,30 4,30 YÖNETMELİKLER 92,30 5,30 2,40 BİRİM MEMNUNİYET 93,80 3,60 2,50 GENEL 89,10 7,50 3,40 Spor Bilimleri Fakültesinde, mezunlar en fazla Birim Memnuniyetin (% 93,80) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 15,20) yetersiz olduğu görüşündedirler. 28

30 Tablo 25 Turizm Fakültesi Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Fakültelerine İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine Göre Dağılımı 77,00 20,70 2,20 KÜTÜPHANE 80,30 16,20 3,50 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 54,00 41,10 5,00 EĞİTİM-ÖĞRETİM Staj/Uyg. Alanındaki Yöneticiler Staj/Uyg. Alanı 68,40 68,00 75,10 66,50 67,70 25,20 28,50 21,20 23,10 21,90 6,40 3,60 3,70 10,40 10,40 PERSONEL- 87,60 10,60 1,80 YÖNETİCİ- 84,00 7,60 8,50 84,20 12,70 3,10 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 75,80 19,80 4,40 YÖNETMELİKLER 79,70 13,70 6,50 BİRİM MEMNUNİYET 72,00 25,60 2,40 GENEL 73,30 21,70 5,00 Turizm Fakültesinde, mezunlar en fazla Personel-Öğrenci İlişkilerinin (% 87,60) yeterli; Lisans Öğretim Programlarının ise (% 41,10) yetersiz olduğu görüşündedirler. 29

31 Tablo 26 Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 76,10 21,60 2,30 KÜTÜPHANE 81,00 14,30 4,70 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 76,60 19,60 3,80 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 81,40 82,40 77,70 16,80 16,20 19,20 1,80 1,40 3,10 PERSONEL- 76,40 21,90 1,70 YÖNETİCİ- 82,00 12,80 5,10 86,40 13,00 0,60 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 72,20 26,30 1,50 YÖNETMELİKLER 78,10 16,60 5,30 BİRİM MEMNUNİYET 76,80 21,60 1,50 GENEL 79,00 18,20 2,80 Eskişehir Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin(% 86,40) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 26,30) yetersiz olduğu görüşündedirler. 30

32 Tablo 27 Porsuk Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 78,20 20,50 1,30 KÜTÜPHANE 78,80 12,00 9,20 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 80,70 17,40 1,90 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 83,50 83,30 84,50 14,50 15,00 12,40 2,00 1,70 3,10 PERSONEL- 86,30 11,20 2,40 YÖNETİCİ- 85,20 7,50 7,30 90,50 8,10 1,40 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 61,80 31,80 6,40 YÖNETMELİKLER 78,60 18,10 3,30 BİRİM MEMNUNİYET 70,50 26,90 2,60 GENEL 80,50 16,20 3,30 Porsuk Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,50) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 31,80) yetersiz olduğu görüşündedirler. 31

33 Tablo 28 Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 73,20 21,80 5,00 KÜTÜPHANE 78,90 11,30 9,80 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 74,60 25, EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 78,90 80,50 72,80 17,80 17,60 18,40 3,30 1,80 8,80 PERSONEL- 77,40 21,80 0,80 YÖNETİCİ- 68,40 13,60 18,00 78,90 17,50 3,50 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 64,50 17,10 18,40 YÖNETMELİKLER 61,40 24,00 14,60 BİRİM MEMNUNİYET 81,60 16,70 1,80 GENEL 74,30 18,80 6,90 Ulaştırma Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla Birim Memnuniyetinin (% 81,60) yeterli; Yönetmeliklerin ise (% 24,00) yetersiz olduğu görüşündedirler. 32

34 Tablo 29 Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Mezunlarının Üniversitemize ve Meslek Yüksekokullarına İlişkin Görüşlerinin Anket Alt Bölümlerine göre Dağılımı 62,90 32,60 4,50 KÜTÜPHANE 81,70 14,70 3,60 LİSANS ÖĞRETİM PROGRAMLARI 71,30 25,50 3,20 EĞİTİM-ÖĞRETİM Öğretim Elemanları 75,50 74,40 79,60 20,30 22,20 13,00 4,20 3,40 7,40 PERSONEL- 83,30 13,10 3,60 YÖNETİCİ- 87,00 10,00 3,00 90,70 8,30 0,90 SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 56,90 39,60 3,50 YÖNETMELİKLER 63,60 32,40 4,00 BİRİM MEMNUNİYET 80,60 17,60 1,90 GENEL 73,90 22,40 3,70 Yunus Emre Meslek Yüksekokulunda, mezunlar en fazla -Öğrenci İlişkilerinin (% 90,70) yeterli; Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin ise (% 39,60) yetersiz olduğu görüşündedirler. 33

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi

Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi On5yirmi5.com Üniversite Öğrencilerine Harç Müjdesi Bakanlar Kurulu kararıyla alttan ders alanlara ek ücret uygulaması kaldırıldı. Yayın Tarihi : 1 Şubat 2012 Çarşamba (oluşturma : 10/10/2015) Öğrenci

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 14.05.2015 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, İktisat Anabilim Dalına bağlı; Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim (Online) Tezsiz

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) Müdürlüğüne Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) Müdürlüğüne Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Ana. Üni. Evrak Tarih ve Sayısı: 18/04/2018-E.45194 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü *BEKV5L8UP* Sayı : 63784619-399 Konu : Mustafa Kemal İlkokulu 1. Sınıf Öğrenci

Detaylı

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

Üniversite Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Öğrenci iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-3 Öğrenci iyet Anketi Sonuçları 4-28 Öğrenci

Detaylı

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( )

STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ. Mezun ( ) Veli ( ) Şirket ( ) STK ( ) Üniversite ( ) Kamu Kuruluşu ( ) Diğer ( ) 2018-2022 STRATEJİK PLANI DIŞ PAYDAŞ ANKETİ Bu anket Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına temel olacak durum analiz raporunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Üniversitemiz 2018-2022 stratejik planının

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 07-08 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANALİZİ 07-08 Akademik Yılı itibariyle, Dumlupınar Üniversitesi nin farklı birimlerinde toplam 55.06 öğrenci öğrenim görmektedir. İç

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KAYIT YENİLEME GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME BAHAR YARIYILI YARIYIL YILSONU TIP FAKÜLTESİ **Ektedir DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 27.05.2014 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin görüşülmesi; 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

2014-2015 YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2014-2015 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,53 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,16 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,64 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,53 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,08 SU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KAYIT YENİLEME GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME BAHAR YARIYILI YARIYIL YILSONU TIP FAKÜLTESİ **Ektedir DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan akademik personelin fakülteleriyle ilgili betimsel Beden Eğitimi ve Spor YO* 1,2 Devlet Konservatuvarı*

Detaylı

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU

YAZ OKULU DERS SAAT ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU 2015-2016 YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ HESAP TABLOSU FEN FAKÜLTESİ 1,61 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2,27 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 1,72 EĞİTİM FAKÜLTESİ 1,61 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 1,13 SU

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Evrak Tarih ve Sayısı: 31/05/2017-204458 T.C. *BD0924299613* Sayı :89974897/900/ Konu :2017 Yaz Okulu Duyurusu [Coğrafya-Tarih] COĞRAFYA BÖLÜMÜNE Fakültemiz bölümlerinde 2017 Yaz Okulu'nda açılması öngörülen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2017 Yıl Sonu itibari ile Genel Öğrenci Memnuniyet Araştırması Sonuçları Üniversite öğrencileri memnuniyet çalışması öğretim elemanları, eğitim hizmetleri, yemekhane hizmetleri,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası

Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası On5yirmi5.com Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası Anadolu Üniversitesi (eskişehir) 2016 taban tavan puanları ve başarı sırası OSYS 2016 sınavları için Anadolu Üniversitesi

Detaylı

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Üniversitemiz Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflere ilişkin performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerine ilişkin göstergeler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ 6B EK: KS-4 ÖĞRETİM KURUMLARI KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI 30-39 SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİMİ III ENSTİTÜLER IV 30 31 32 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Sağlık Bilim. Halk Sağlığı Çocuk Sağlığı Onkoloji Kardiyoloji

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALLARI ARKEOLOJİ Klasik Arkeoloji 5 1 5 1 E.A. SÖZ. Yüksek Lisans Programına: Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ DAĞILIMI VE DEĞİŞİMİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ DAĞILIMI VE DEĞİŞİMİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DAĞILIMI VE DEĞİŞİMİ 2013 2014 DEVLET KONSERVATUARI 39 41 PROFESÖR 3 4 DOÇ. 1 1 YRD. DOÇ. DR. 2 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 7 6 SANATÇI UZMAN 23 24 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 3 3 2013 2014 DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 19.12.2012 Karar No : 13 GÜNDEM: 1- Üniversitemiz bünyesinde Ulaştırma Fakültesi nin kurulmasının 2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, Spor Bilimleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LISANS DOKTORA ALES Puan Türü Tezli Tezsiz ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÖZEL KOŞULLAR Endüstri İlişkileri

Detaylı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 19/10/2018-57797 T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *BD4028638122* ÇOK İVEDİ Sayı :77334181/304.01/. Konu :Burslar FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İlgi :03/10/2018

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Bu çalışmanın amacı, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Programlar Kontenjanlar Özel Koşul Yıllık Öğrenim Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği 1 0 *Bu Ana Bilim Dalında Yabancı Dil zorunludur. Bitki Koruma 2 1 Biyoloji

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA 12 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA BEÜ AKADEMİK BİRİMLERİ 14 FAKÜLTE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) 3 ENSTİTÜ 1 KONSERVATUAR TIP FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Kuruluş:

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz yapılamamıştır.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU Üniversitemiz 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları; Önlisans / Lisans öğrencileri için 5-9 Eylül 2016 tarihleri

Detaylı

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul. Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler

Fakülte / Enstitü/ Yüksekokul. Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDEN ENDÜSTRİYE: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ÇALIŞTAYI

YÜKSEKÖĞRETİMDEN ENDÜSTRİYE: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ÇALIŞTAYI YÜKSEKÖĞRETİMDEN ENDÜSTRİYE: NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ ÇALIŞTAYI Yükseköğretim Kurulu tarafından meslek yüksekokullarının mevcut durumunun görüşülmesi amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME RAPORU 201 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz Yönetim Kuruluna üye seçilmesinin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 1- Üniversitemiz Yönetim Kuruluna üye seçilmesinin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 11/08/2017 Karar No : 8 GÜNDEM: 1- Üniversitemiz Yönetim Kuruluna üye seçilmesinin 2- Üniversitemiz Senatosunun 22/12/2015 tarihli ve 11/12 sayılı kararıyla

Detaylı

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları

BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları. Tezli Yüksek Lisans Programları Başvuru Koşulları BAŞVURU KOŞULLARI: Doktora Programları Başvuru Koşulları 1. Anabilim Dalı tarafından kabul edilen tabloda belirtilen veya Tezli Yüksek diplomasına sahip olmak, 2. Akademik Personel ve üstü Eğitim Giriş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 02 KASIM 2017 Dış Değerlendirme Bir yükseköğretim kurumunun veya programı Eğitim-öğretim Araştırma

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ BİLGİLENDİRME DOSYASI MAYIS,205 İÇİNDEKİLER: ) KANUN MADDESİ 2) AMAÇ 3) HEDEFLER 4) ÜNİVERSİTEMİZDE

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni. 09 Ekim 2015 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni 09 Ekim 2015 SOSYAL MEDYADA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ /muglauniversitesi /muglasitkikocmanuniv /muğla-sıtkı-koçman-üniversitesi /muedutr #MSKÜaçılış Muğla

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 4 4 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 2 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 8

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ. Üniversite Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anket Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 11.5.17 Üniversite Akademik ve İdari Personel iyet Anket Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 2-8 Akademik Personel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. II. Üç Aylık Dönem

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. II. Üç Aylık Dönem ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ II. Üç Aylık Dönem Temmuz 2018 A. BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ AÇIKLAMA 2017 YILI 2018 YILI Yıllık Değişim Planlanan/Ödenek Planlanan/Ödenek Gelir Gelir Gerçekleşme

Detaylı

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili;

DIŞ PAYDAŞ ANKET. Sayın Yetkili; DIŞ PAYDAŞ ANKET Sayın Yetkili; Kafkas Üniversitesi katılımcılığı en üst düzeyde sağlamak amacı ile "Paydaş Analizi" çalışmasının önemli bir kısmını oluşturan aşağıdaki Dış Paydaş Anketi hazırlanmıştır.

Detaylı

DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI. Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği

DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI. Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği DEĞERLENDİRME TAKIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ ZİYARET PLANI Zaman Kimler ile ne yapılacağı İçeriği Öğlene doğru (11:30-12:00) 0.Gün 8 OCAK 2017 KONAKLAMA YERİ: ANADOLU OTEL (KONUKEVİ),

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 13 Kasım 2010 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 13 Kasım 2010 2010-2011 Eğitim Yılı (Haziran-Kasım 2010 tarihleri arasında) Bölümü Değerlendirme Anket Formu Raporu Öğrencilerimizin staj yaptıkları

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/02/2019-E.11395

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/02/2019-E.11395 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/02/2019-E.11395 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENFKLKKN* Sayı :62287957/821.05/E. 11395 01/02/2019 Konu :Makale Yarışması DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora

Yıllık Öğrenim Yüksek Lisans Doktora Programlar Kontenjanlar Yıllık Öğrenim Özel Koşul Ücreti FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bahçe Bitkileri 5 5 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) - 1 *Öğretim Dili İngilizcedir. Bitki Koruma 4 2 Biyoteknoloji 7

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Taban Puanları

Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversit

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 26/04/2017-29526 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEND38RCB* Sayı : 75548883-880-E.29526 26/04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Anadolu

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARININ DİKKATİNE

ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARININ DİKKATİNE ÜNİVERSİTEMİZ MEZUNLARININ DİKKATİNE (YÖKSİS Güncellemesi, ÖSYM, E-Devlet vb.) Üniversitemizden geçmiş yıllarda (2006 yılı ve öncesi) mezun olan öğrencilerin mezuniyetleri e-devlet, ÖSYM, YÖK, Milli Eğitim

Detaylı

BEÜ BİR BAKIŞTA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BEÜ BİR BAKIŞTA BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2018-1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA BEÜ AKADEMİK BİRİMLERİ 14 FAKÜLTE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) 3 ENSTİTÜ 1 KONSERVATUAR TIP FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Kuruluş:

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 2012-2016 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 2014 yılında idari nedenlerden dolayı veri toplanamadığı için analiz

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2018-8806 T.C. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü *BEKR4BBAJ* Sayı :61414046/402.01/ Konu :2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci ve Staj Hareketliliği Duyurusu İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ.

E.A. E.A. Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. E.A. E.A. E.A. SÖZ. SÖZ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK ANABİLİM DALLARI LİSANS Tezli Tezsiz ARKEOLOJİ KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10-5 - BASIN VE YAYIN 20-10 - ÖZEL KOŞULLAR Arkeoloji, Klasik Arkeoloji,

Detaylı

BEÜ BİR BAKIŞTA ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

BEÜ BİR BAKIŞTA ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2018-9 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BEÜ BİR BAKIŞTA BEÜ AKADEMİK BİRİMLERİ 14 FAKÜLTE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) 3 ENSTİTÜ 1 KONSERVATUAR TIP FAKÜLTESİ (Kuruluş: 1992) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE ÇALIŞMALARI PROF. DR. İPEK KARAASLAN ORGANİZASYON ŞEMASI Mütevelli Heyet Başkanı Rektör Rektör Yardımcıları Kalite Güvence Sistemi (Kalite ) Eğitim Öğretim Araştırma ve Geliştirme

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile Kadınlar ve Erkekler 7 Mart 2018 Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)

Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile Kadınlar ve Erkekler 7 Mart 2018 Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Hacettepe Üniversitesi: Sayılar ile lar ve ler 7 Mart 18 Hacettepe Üniversitesi Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 19.03.2013 İlk Yayın. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ eğitim öğretim hizmetlerinin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgili yöntemi açıklamaktır.

Detaylı

KADRO DER. ADET BAŞVURU KRİTERLERİ ALES DİL BİRİMİ BÖLÜMÜ AD. / ASD. / PROG. UNVANI 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE FİZİK

KADRO DER. ADET BAŞVURU KRİTERLERİ ALES DİL BİRİMİ BÖLÜMÜ AD. / ASD. / PROG. UNVANI 2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE FİZİK Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 2547 sayılı Kanunun ilgili

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Tarih :11 Mayıs 2010 Toplantı Sayısı :05 Karar Sayısı :15 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Karar 1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde Konsültasyon

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN*, ** ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÜKSEK LİSANSA DAYALI DOKTORA LİSANSA DAYALI DOKTORA ALES Puan

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ

ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLERİNİN DEĞERLİ YÖNETİCİ VE PERSONELİ Başkanlığımızın faaliyetlerine yönelik Üniversitemiz birimlerinin memnuniyet derecesinin ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilerek

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz) ve Programlarına

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2018-7889 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEA944TLK* Sayı :37641051/900/ Konu :İ.İ.B.F Mezunlarının Başvur BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Başvurular Fakültelerde Dekanlıklara,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların'da Müdürlüklere

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 22/01/2019-E.7472 Sayı :62637355/929/E. 7472 22/01/2019 Konu :Mezunlarla İletişim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünün 11/01/2019 tarihli

Detaylı

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2019-E.15321

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2019-E.15321 Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/01/2019-E.15321 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi *BE8AN55RH * Sayı : 83289901-300 Konu : Europass Bilgilendirmesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü 1. Giriş 2. Program çıktısı(pç) ve öğrenim çıktısı(öç) nedir? 3. Paydaş görüşlerinin alınmasında dikkat

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILMA DUYURUSU Üniversitemiz 2017 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları; 29 Ocak - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kocaeli

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ I. Üç Aylık Dönem Nisan 2017 30.274.963,49 30.503.181,02 133.362.000,00 141.285.000,00 30.807.905,91 133.362.000,00 141.285.000,00 24.411.142,64 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /199/E /11/2018 Konu :Hava Kuvvetleri Müzesi

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : /199/E /11/2018 Konu :Hava Kuvvetleri Müzesi Evrak Tarih ve Sayısı: 20/11/2018-E.108892 T.C. Sayı :62287957/199/E. 108892 20/11/2018 Konu :Hava Kuvvetleri Müzesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA İlgi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/05/2015-36318 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEKR33VU2* Personel İşleri Birimi Sayı :98038103-622.03/ Konu :Üniversite Stajları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ EGE ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL KAYIT YENİLEME GÜZ YARIYILI YARIYIL SONU KAYIT YENİLEME BAHAR YARIYILI YARIYIL YILSONU TIP FAKÜLTESİ **Ektedir DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2018-18413 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BENU4K2P2* Sayı : 91441517/772.01/ Konu : 2018-2019 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İlgi

Detaylı