TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ"

Transkript

1 TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ RAPORU/DEFTERİ HAZIRLAMA İLKELERİ Eylül, 2011

2 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Başlıca Bölümleri Kapak Teşekkür İçindekiler Giriş Kurum hakkında bilgi Literatür/yazın taraması Gözlem ve Deneyimler Sonuç Kaynakça Ekler... 5 B. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Biçimine İlişkin Kurallar Yazı Dili Kullanılacak kâğıt ve Çoğaltma Biçimi Yazı Özelliği Sayfa Düzeni Başlık Düzeni Satır Aralıkları ve Boşluklar Sayfa Numaraları... 7 EK 1: DIġ KAPAK ÖRNEĞĠ... 8 EK 2: IÇ KAPAK ÖRNEĞĠ:... 9

3 Öğrenci Staj Raporu/Defteri Hazırlama Ġlkeleri GĠRĠġ Ġstanbul Kültür Üniversitesi, Psikoloji Bölümü öğrencilerinin, Öğrenci Staj Defteri/raporunda bulunması gereken bölümler ve yazarlarken uymaları gereken ilke ve kurallar aģağıda ana baģlıklar halinde verilmiģtir. A. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin BaĢlıca Bölümleri 1. Kapak: Bu bölüm iç ve dıģ kapak olmak üzere iki sayfa olarak düzenlenir. Tüm raporda olduğu gibi kapak sayfalarında da solda 4 cm, sağda, yukarıda ve aģağıda 3 cm boģluk olacak biçimde ayarlanır. DıĢ Kapak üzerindeki yazılar, tek satır aralığı ile koyu olarak yazılırlar. Sayfanın en üst bölümünde üniversitenin, fakültenin ve bölümün adları ortalanmıģ olarak ve büyük harflerle en üstte yer alır. 7-8 satır ara verildikten sonra, yine ortalanmıģ olarak öğrencinin adı soyadı, alt satırda numarası ve bir alt satırda da sınıfı yer alır. Bu bilgilerin 4-5 satır altında yine sayfanın ortasında okulumuzun logosu, yüksekliği 11 cm olacak biçimde renkli olarak yer alır. Logodan sonra 8-10 satır ara verilir ve staj dönemi, sayfanın en alt kısmında ortalanmıģ ve staj yapılan aylar ve yıl olarak yazılır. En alt satıra da büyük harflerle öğrenci staj defteri yazılır. Tüm bu bilgiler 1 ½ nk kalınlığında bir çerçeve içine alınır. Ġç kapakta ise yine en üstte üniversitenin, fakültenin ve bölümün adları büyük harflerle, ortalanmıģ olarak yer alır ara verildikten sonra, yine ortalanmıģ olarak büyük harflerle staj raporu yazılır, bir alt satırda öğrencinin staj yaptığı kurumun adı verilir satır aradan sonra öğrencinin adı soyadı, alt satıra numarası ve bir alt satıra da sınıfı yazılır. 7-8 ara verildikten sonra öğrencinin staj dönemi, ortalanmıģ ve staj yapılan aylar ve yıl olarak yazılır. 4-5 satır ara verildikten sonra, sola dayalı olarak, kabul durumu, tarih ve komisyon baģkanının imzası satırları yer alır. Yine tüm bu bilgiler de 1 ½ nk kalınlığında bir çerçeve içinde yer alır. Raporun dıģ ve iç kapak örnekleri Ek te verilmiģtir. Rapor tamamlandıktan sonra isteğe göre karton kapaklı ya da spiral cilt olarak hazırlanır. Bu iģlem tez danıģmanının oluru alındıktan sonra tamamlanmalıdır.

4 2. TeĢekkür Bu bölümde, stajın gerçekleģtirilmesinde emeği geçen, destek veren kiģilere teģekkür edilir. TeĢekkür sayfası raporun iç kapak sayfasından sonra yer alır. 3. Ġçindekiler TeĢekkür sayfasından sonra Ġçindekiler sayfası yer alır. Ġçindekiler sayfası, staj defteri/raporunun tümü yazılıp tamamlandıktan sonra hazırlanır. Ġçindekiler sayfası, Word programında otomatik olarak zahmetsizce yazdırılabilmektedir. Metin tamamlandıktan sonra, içindekilerin yazılacağı boģ sayfanın baģına gelinir, Word Programının baģvurular ikonu ardından bu ikon altında yer alan içindekiler ikonu tıklanır. Altında açılan pencere içinden içindekiler listesinin biçimi seçilir ve word programı metnin içindekiler sayfasını otomatik olarak sayfaya döker. Ġçindekiler sayfasında bir yanlıģlık olup olmadığı gözden geçirilir, eğer bir yanlıģlık varsa, ilgili sayfaya gidilerek metin düzenlenir ve içindekiler listesi otomatik güncellenir. Word ün yazarlar için sunduğu önemli hizmetlerden biri olan bu iģlevinden yararlanabilmek için mutlaka programın baģlıklandırma iģlevinden yararlanmıģ ve baģlıkları metin içinde tanımlamıģ olmak gerekir çünkü yalnızca metin içinde baģlık olarak tanımlanmıģ baģlıklar içindekiler sayfasına otomatik olarak yazdırılabilmektedir. (BaĢlık düzeni için bkz. Sayfa 4) 4. GiriĢ Bu bölümde öğrencinin stajı ile ilgili olarak, iģ yeri seçimine ve staj sürecine iliģkin bilgiler yer alır. Bu stajı yapmanın öğrenciye ne tür katkılar sağladığı, staj süresince elde ettiği bilgileri ve ilerdeki meslek yaģamında bunlardan ne Ģekilde yararlanabileceğini de vurgulanır. Bu bölüm yaklaģık bir sayfa olacak biçimde düzenlenir. 5. Kurum hakkında bilgi Kurumun amacı, ne tür hizmetler verdiği, hizmet verdiği kitlenin profili, kuruluģ yılı, yeri, fiziksel koģulları, misyonu, vizyonu, çalıģma tarzı, çalıģan sayısı, kurumun çalıģan profili, iletiģim özellikleri ve kalitesi vb bilgiler bir sayfayı geçmeyecek biçimde bu bölüm içinde yer alır. 6. Literatür/yazın taraması Bu bölümde öğrencinin staj yaptığı kurumun verdiği hizmetlere iliģkin yazın/literatür taraması yer alır. Örneğin öğrenci E/Ö psikolojisi alt alanına iliģkin stajını bir finans kurumunun insan kaynakları bölümünde yapmıģ olabilir. Bu bölümde hangi iģlerle ilgili çalıģmıģsa, örneğin iģe

5 alım gibi, o zaman iģe alım süreci ile ilgili literatür taraması yapar ve bu bilgileri özet olarak, sayfayı geçmeyecek biçimde yazar. Öğrenci klinik psikoloji stajını bir sağlık kurumunun psikiyatri bölümünde yapmıģ olabilir, o zaman staj sırasında kliniğe baģvuran hastaların hastalık türlerine iliģkin bir tarama yapar ve bu hastalıklar ve sağaltımları hakkında bilgi aktarır. 7. Gözlem ve Deneyimler Öğrenci bu bölümde, staj sırasındaki gözlem ve deneyimlerini aktarır. Bu amaçla, günlük ve düzenli olarak tuttuğu notları kaynakça ile destekleyerek düzenler ve 8-10 sayfalık bir metin olarak sunar. 8. Sonuç Bu bölümde, tüm staj sürecine iliģkin, gözlem, deneyim, bilgi ve görüģler özetlenerek sunulur. 9. Kaynakça Metin içinde alıntı yapılan tüm kaynaklar bu bölümde liste olarak verilir. Yararlanılan tüm kaynakların, gerek metin içinde, gerekse metin sonunda kaynakça gösterim kurallarına uygun bir biçim gösterilmesi bilimsel etik kuralları açısında büyük bir önem taģımaktadır. Bu nedenle öğrenciler, Bölümümüz web sayfasında yayınlanan Proje Yazım Kılavuzu ndan yararlanırlar. Word programı, yazarlara bu konuda da önemli hizmetler sunmaktadır. Metin içinde kaynak gösterileceği zaman baģvurular ikonu tıklanır. Alıntılar ve kaynakça bölümü içinde alıntı ekle ikonu tıklandığında çeģitli seçenekler olduğu görülür. Kaynak ilk kez kullanılıyorsa yeni kaynak ekle ikonu tıklanır ve gerekli bilgiler açılan pencere içine yazılır. Aynı kaynak daha sonra kullanıldığında alıntı ekle ikonu tıklandığında açılan pencere içindeki, daha önce giriģi yapılmıģ alıntılardan seçilerek tıklanır ve metin içine otomatik olarak eklenmiģ olur. Kaynakçanın metin sonunda dökümünün otomatik olarak yapılabilmesi için yine Word programında BaĢvurular ikonu, ardından açılan pencereden kaynakça ikonu tıklanır ve kaynakçanın çok kısa bir sürede zahmetsizce yazımı sağlanır. 10. Ekler Literatür taraması sonucunda verilecek örnek metinler (test ya da mülakat örneği vb gibi), katılım belgesi, onur belgesi vb gibi staja iliģkin belgeler bu bölümünde verilir.

6 B. Öğrenci Staj Raporu/Defterinin Biçimine ĠliĢkin Kurallar 1. Yazı Dili Staj Defteri/Raporunda kolay anlaģılır akıcı bir dille ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Bu amaçla Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu ndan yararlanmaya özen gösterilmelidir. (TDK Yazım Kılavuzu na web sayfasından ulaģabilirsiniz). Anlatım üçüncü Ģahıs ağzından yapılmalı, tümceler kısa ve özlü olmalıdır. 2. Kullanılacak kâğıt ve Çoğaltma Biçimi Rapor, A4 büyüklüğünde (210 x 297 mm), 80 ya da 90 gr beyaz kâğıda çıktı alınarak hazırlanır ve staj danıģmanına bir adet olarak teslim edilir. Metni basarken nitelikli bir yazıcıdan çıktı alınmasına dikkat edilmelidir. 3. Yazı Özelliği Rapor, bilgisayar ortamında geliģmiģ bir kelime-iģlem programıyla (Winword 6,0 ve yeni sürümleri, Acrobat Reader, Scientific Word vb) yazılmalıdır. Arial yazı karakteri ile 11 punto, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto yazılır. Ancak çizelgelerde, dipnotlarda vb yerlerde daha küçük punto ile yazılabilir. 4. Sayfa Düzeni Yazı alanı Ģekil 1.1. de görüldüğü gibi sağa ve sola dayalı olacak biçimde düzenlenmeli, alt ve üstte 3 er cm, solda 4, sağda 2 cm boģluk bırakılmalıdır. Sayfanın üst kısmındaki 3 cm lik boģluk içine sığacak biçimde okulumuzun logosu yerleģtirilmelidir. Şekil 1.1. Sayfa düzeni

7 5. BaĢlık Düzeni Staj raporu/defteri karmaģık bir yapıda olmayacağı için 1. ve 2. baģlık düzeyi yeterli olmaktadır. Öğrenci raporun kapsamına göre 3. Derece baģlık düzeyine kadar çıkabilir. BaĢlıkları kolaylıkla yapabilmek ve raporun içindekiler sayfasını otomatik olarak yazdırabilmek için Word programının giriģ ikonu altında bulunan stiller bölümünden BaĢlık 1, baģlık 2, baģlık 3, vb olarak tanımlanır. Metin içinde ana ve alt baģlıkların düzenlenmesinde aģağıdaki format kullanılmalıdır. BaĢlık düzeyi 1. Düzey Merkezde ortalanmıģ, Kalın, Büyük Harfle, 12 punto 2. Düzey Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer, 12 punto 3. Düzey Girintili, Kalın, BaĢlığın ilk sözcüğü büyük harfle baģlar diğer sözcükler küçük harfle baģlayıp biter, 11 punto 6. Satır Aralıkları ve BoĢluklar Rapor yazımında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır. Bir satır aralığı, yazımda kullanılan puntonun karakter büyüklüğü kadar boģluğu ifade eder. ġekillerin ve çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dip notlar, eģitlikler, dizinler ve kaynaklar listesinin yazımında ise bir satır aralığı kullanılmalıdır. Birinci derecede baģlık ile baģlayan bölümler mutlaka yeni bir sayfa ile baģlamalıdır. 7. Sayfa Numaraları Sayfa numaraları sayfanın altına sağa dayalı yazılmalı, iç kapak sayfası dıģında tüm sayfalar numaralandırılmalıdır.

8 EK 1: DIġ KAPAK ÖRNEĞĠ T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ Adı Soyadı Numarası Sınıfı AY Ay, Yıl ÖĞRENCĠ STAJ DEFTERĠ

9 EK 2: IÇ KAPAK ÖRNEĞĠ: T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ PSĠKOLOJĠ BÖLÜMÜ STAJ RAPORU STAJ YAPILAN KURUMUN ADI Adı Soyadı Numarası Sınıfı Staj Tarihleri: Gün.Ay.Yıl Gün. Ay.Yıl Kabul Durumu: Tarih:. Komisyon BaĢkanının Ġmzası

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1

ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... iv 1. GİRİŞ... 1 2. TEZİN GENEL DÜZENİ... 3 2.1 Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi... 3 2.2 Yazma Şekli... 3 2.3 Yazı Karakteri... 3 2.4 Sayfa Düzeni... 3 2.5 Satır Aralıkları

Detaylı

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ *Yeni Tez yazım kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 08/06/2010 tarihli ve 2010/83 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BOLU,

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd Doç. Dr. Enver AKARYALI Ağustos-2011 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK TEZİ YAZIM VE BASIMI YÖNERGESİ AMAÇ Madde-1: Bu esasların amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesinde, tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlığı tezi hazırlayan

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Bayburt-2013 1.GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI 1.1.Kullanılacak Kağıdın Özellikleri Bitirme Çalışması, DIN A4

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJELER YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ Madde 1 - AMAÇ Bu yönergenin amacı İzmir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA. Oktay SİPAHİ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA Oktay SİPAHİ 2014 ORTAOKULLARDA PROJE VE PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Eğitim öğretimimize yeni müfredatla birlikte (2005) birlikte giren proje ödevi, öğrencinin özgün

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır.

Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7-a gereğince hazırlanmıştır. T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/ SANATTA YETERLİK TEZLERİ İLE SANAT ESERİ/ SANATTA YETERLİK ESERİ ÇALIŞMALARININ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ 1. AMAÇ

Detaylı