T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ... TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ... TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE"

Transkript

1 = T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü SAYı : B.1O.1.HSKA Qq1 KONU : e-imza :* TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu tarih ve sayılı yazı, tarih ve 700/2971 sayılı yazı ve tarih ve 700/3226 sayılı yazıları Müdür1üğümüzün adresinde yayınlanmış olup; ilgi sayılı yazılar gereği hekimlere ve imzaya yetkili personele e- imza kapsamında nitelikli elektronik sertifika ve kart okuyucu temin edilmesi gerekmektedir. Aile hekimlerine ait saglik.gov.tr uzantılı adreslerine "TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ" tarafından bir form linki ve başvuru erişim parolası gönderilecektir. Aile hekimlerinin adresine gönderilen form linkine; form linki ile beraber gelen başvuru erişim parolası ile girilmesi, bu kısımdaki formun kılavuz doğrultusunda doldurulması, doldurulan formun bir çıktısının alınıp ıslak imza ile imzalandıktan sonra Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ivedilikle gönderilmesi, tereddüte düşülen konularda Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Dr.K sal HAMZAO Halk Sağlığı Müdü ü DAGITIM: -Tüm Toplum Sağlığı Merkezlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesi Telefon : /3074 Faks:O Fatih Mah.5 Nolu ASM üstü Kat:4 Bilgi için: Hem.H.BOOUR

2 S3!)lık Bakanlıoı SIQIII<.III1if01- O.nıI~ Sayı : B.I0.0.SBS /700 Konu: Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu Temini T.C. SAGLIK BAKANLIGI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. SAGLIK BAKANLIGI SAGLIK BİLGİ SiSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ - PROJE GELİşTİRME VE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLlGI :19 - B.l0.0.SBS / İlgi: tarih ve B.10.0.SBS /700/2971 sayılı yazı İlgi yazı ile belirtilen duyuru gereği ve doküman yönetim sistemleri üzerinden hizmet sunumu sürecinde üretilen verilerin elektronik ortamda ıslak imzaya eşdeğer kullanımını sağlamak amacıyla 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu" hükümlerince hekimlere ve imzaya yetkili personele "Nitelikli Elektronik Sertifika" ve "Kart Okuyucu" temin edilmesi gerekmektedir. Temin süreci aşağıda özetlenmiştir. Kurumlar (İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Birliği Genel Sekreterlikleri) tarafından yapılması gereken işlemler; Kamu Hastaneleri 1- Kurumlar tarafından bir kurum yetkilisi belirlenecektir. Belirlenen kurum yetkilisinin bilgileri Ek-I' de formatı belirtilen resmi yazı ile "TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ" TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze Kocaeli" adresine gönderilecektir. 2- Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu yapacak kişilere ait bilgiler EK-2'de yer alan forma uygun doldurularak kurum yetkilileri tarafından adresine gönderilecektir. EK-2 ' de yer alan formdaki kurumsal e-posta adresi alanına (kurumsal e- posta adresi olmadığı durumlarda) NES başvurusu yapacak kişilere ait kişisel e-posta adresi yazılabilecektir. Bu liste kurum yetkilisininlyetkililerinin bildirildiği resmi yazı ile birlikte gönderilecektir. Kurum yetkilisininlyetkililerinin değişmesi durumunda 10 takvim günü içerisinde TÜBİTAK BİLGEM KamuSM'ye Madde. 1'deki usul ile bildirilecektir. 3- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM, başvuru sahibin ile form linkini ve başvuru erişim parolasını gönderecektir. Başvuru sahibi kendisin yolu ile gönderilen linkteki formu doldurduktan sonra çıktısını alarak ıslak imzalı halini kurum Yetkilisine teslim edecektir. Bu Formu doldurmak için ilgili yardımcı kılavuz dokumana linkinden ulaşılabilir. 4- Kurum yetkilisi, bu formları Madde 1'de belirtilen TÜBİTAK BİLGEM KamuSM adresine gönderecektir. Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat ı06434 Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Proje Sorumlusu H.GÜRBÜZ Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Bu belge 5070 sayılı elektronik Imza kanuna göre güvenli elektronik imza Ile imzalanmıştır. Evrakın elektronik imzalı suretine kodu ilc erişebilirsiniz. l

3 Sa lık Bakanlığı s.: ~ Sayı: B.10.0.SBS /700 Konu: Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu Temini T.C. SAGLIK BAKANLIGI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 5- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM' ye ulaşan ıslak imzalı formlardaki bilgiler doğrultusunda sertifikaların üretimi gerçekleştirecektir (hatalı bilgi beyanı sonrası üretilecek sertifıkalar için sorumluluk formu doldurana ve kurum yetkilisine aittir). 6- Üretilen sertifikalar ve akıllı kart okuyucular kurye ile en geç 10 (on) iş günü içinde başvuru sahibine verilmek üzere Kurum yetkilisine/yetkililerine kimlik tespiti ile teslim edilecektir. 7- Başbakanlığın 2006/13 sayılı genelgesi gereği Nitelikli Elektronik Sertifikanın TÜBİTAK KamuSM' den temininde Kamu İhale Kanunu'nun 22/b(Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyacı İle ilgili özel bir hakka sahip olması) maddesi kullanılacaktır. Ayrıca fiyat teklifi istenmeyecektir. 8- Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucuya ait bedel Kurumların Döner Sermaye Bütçelerinden karşılanacaktır. 9- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM tarafından numaralı telefon numarasından 7/24 çağrı merkezi hizmeti verilecektir. 10- Kurum yetkilileri, Nitelikli Elektronik Sertifika başvuru adımlarıyla ilgili detaylı bilgilere ve adreslerinden erişebilirler. Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ivedilikle gereğini rica ederim. Dr. Hakkı ÖZTÜRK Bakan a. Genel Müdür EK 1: Kurum yetkilisi Resmi Yazı Formatı EK2: KamuSM FORM Nitelikli Elektronik Sertifıka Başvuru Listesi DAGITIM: Apıanı Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Proje Sorumlusu H.OÜRBÜZ Tel: (0312) faks: (0312) e-posta: Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik Imza ile imzalanmıştır. Evrakın elektronik Imzalı suretine kodu ile erişebilirsiniz..2

4 " ~ j~, :ı 1} 1! lf U ~,.' T.C. SACLIK BAKANLICı Salllk Bilgi Sistemleri Genel Mftdftrlftp T.C. SACUK BAKANLIiiı SAÖUK BİLGİ SiSTEMLERİ G~Nt:L " MÜOÜRLOCÜ - 1~4LIK BiL- SIS.GEN.HUO. EVAAKBbdMİ '27 - B oo.oo/7oo/1I71 ıımıımınıı 1111 \111 "DIIU1I1I1I\' \11\ !i : i i i, i!iı!.~ Sayı : S8S / Konu: e-reçete Hakkında i ı! ı ılgi: tarih ve B.I0.0.SBS /71O/1456 sayılı yazı İlgi yazıda belirtildiği üzere Sosyal GUvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak toplamak üzere e-reçete projesini 1 Temmuz 2012 tarihinde başlatmış ve halen yürütmektedir. Bakanlığımız, ödemesi SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçeteleri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi" ni yürütmekle birlikte SGK 'mn yürüttüğü projeye de gereldi desteği vermiş ve bu desteği sürdürmektedir, Projenin uygulama süreci ile ilgili gerek saha gözlemleri gerekse Bakanlığımıza intikal eden geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda hastalara ıslak imzalı reçete verilmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Hastane başhekimlilderi tarafından, hasta muayenesi yapılan ve reçete düzenlenen tüm polikliniklerde çıktı alınabilmesi amacıyla bir yazıcı bulundurulması, yazıcı bulunmayan polikliniklerde temin edilineeye kadar elektronik reçete ile birlikte manuel reçete yazılmasının sağlanması, Hekimlerimiz halen reçetelerini elektronik ortamda yazmakla birlikte SGK tarafından uygulanan şifre protokolü, ıslak imzaya eşdeğer hukuksal bir nitelik taşımamaktadır. Reçeteler ancak, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen e-imza prosedürü ile imzalanması halinde ıslak imzaya eşdeğer hukuksal nitelik taşıyacaktır. Bu sebeple reçetelerin elektronik ortamda yazıldıktan sonra yazıcıdan çıktı alınarak ıslak imza atıldıktan sonra vatandaşlarımıza verilmesi, e-imza prosedürü gerçekleştirildiği takdirde yine Çıktı alınarak vatandaşa kağıt reçete verilmesi, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlannda görev yapan tüm hekimlerimize hastane başhekimlilderi tarafından, aile hekimlerimize ise tı Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından e-imza temin edilmesi( e-imza temin süreci Bakanlığımiz tarafından duyurulacaktır), Yine başhekimlikler ve II Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri(HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemleri(AHBS)'nin yazılan elektronik reçetelere e-imza atılmasım sağlayacak gerekli yazılım desteğinin sağlanması, uygulamanın sağlıklı yürümesi açısından önem arz etmektedir. i!i t ı, i t ı [t } i t it i t f i tt t r ii L t 1 rı ~ Mithatpaşa cad. 3 B Blok. Kat Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: Faks: (0312) e-posta:

5 T.C. SA~LIK BAKANLI(;I Sallık Bilgi Sistemleri Genel MOdOrUılO Sayı : B.1O.0.SBS / Konu: e-reçete Hakkında ) i.ı ıl!.j Elektronik ortamda yazılan reçetelerin S070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması amacıyla Başbakanlık Genelgesi gereği Bakanlığımiz ve TÜBITAK. arasında e-imza temini ve işletilmesine yönelik bir protokol hazırlanmıştır. Bu protokol kapsamında temin edilecek e-imzalar, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kunıluşlarında görev yapan tüm hekimlerimize ücreti Bakanlığımız tarafından ödenmek suretiyle temin edilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına duyurulmasını rica ederim. Pro DA(;ITIM: 81 tı ve ılçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü.../ O.Müdür Dr.H.ÖztürkeK' MOst. Yard. _../ Müst. Yard. Uzm.Dr.1.Demirtaş~ Mithatpaşa cad. 3 B Blok, Kat i Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: Faks: (0312) e-posta:

6 ,.~ u Sağh T.C. SAGLIK BAKANLIGI Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. 9.<\~Uıc 8AICANU~I SA~UK 8İlGi si Müoün.U ",. STCMlERf GENEL.....u - SA~LIK 8İl 1 EVRAK 8iııtMİ :14:56_ ~~!~~~!!'1lI ,00/710/1456. s S.GEN.MÜD. "" ım/ıııı/ibi Sayı : 8.1 O.O.SBG.O Konu: e-reçete Hakkında Bilindiği üzere Sosy Güvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak to lamak üzere e-reçete projesi yürütmekte ve uygulamaya geçiş tarihini 1 Temmuz 2012 olar ilan etmiştir. Bakanlığımızca, öde si SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçetel ri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi"yürütülmekle birlikte SGK 'nın projesine de gerekli esteğin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda aile hek mleri, hastalarına yazdıkları reçeteleri şimdiye kadar olduğu gibi elektronik olarak yazac,bakanlığımız Aile Hekimliği Bilgi Sistemine gönderdikleri gibi, gerçek zamanlı olarak GK elektronik reçete sistemine de göndereceklerdir. Aile Hekimliği yapılacak bu gönderim için AHBS firmaları ile gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. önderirn sonrası SGK e-reçete sisteminden bir onay kodu cevabının gelmesi ve hastaya eçetesi ile birlikte bu onay kodunun da verilerek tercih ettiği eczaneden ilaçlarını temin ed bilmesi planlanmıştır. Gerek hastalanmızın kendi ilaçlarını bilip haberdar olması, gerekse elektronik sistemlerde oluşabilecek muhtemel problemlerden etkilenmemeleri için hastalar kağıt reçetelerinin verilmeye devam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aile Hekimleri, nline olarak alacakları SGK onay kodunun olup olmamasına bakmaksızın hastalara reçetele 'ni kağıt formatta vermeye devam edeceklerdir. Bakanlığımıza bağlı de let ve eğitim hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ise, mevcut hizmet yöntemlerini s' dürmeye devam edeceklerdir.hastane ve ADSM'lerin aynı zamanda ileriki tarihlerde da il olacakları e-reçete sistemine hazırlık mahiyetinde analiz çalışmaları yaparak Bakanlığ ız Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bilgi ve görüş bildirmeleri gerekmektedir. B kapsamda poliklinik oda sayıları, her türden bilgisayar ve yazıcı adetleri, tıbbi sekreter sa ılan ile hastalara aynlan zaman durumlan dikkate alınacak ve reçetelerin hastane poliklinikle i ile servislerinde elektronik olarak yazılması halinde oluşacak durumlar değerlendirilecektir. Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: 585 ıo 00 Faks: (

7 - 1f U f Sağlı T.C. SAGLIK BAKANLIGI Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü :;',K,'.o.; ;~i,ıı ~:i;:.!.. ",l!"',,,:. :,,(;,lıoj'_./'iı.::';., Sayı : B.lO.O.SBG.O Konu: e-reçete Hakkında Bilgi edinilmesi ve g eği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına d lmasını rica ederim. DAGITIM: 8111 Sağlık Müdürlüğü ve Halk S ğlığı Müdürlüğü AHBS ve HBYS Firmaları Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat i Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: 585 ıo 00 Faks: (

8 Ana Sayfa» Elektronik Imza» Adım2. E-Imza Başvuru Işlemleri Adım2. E-imza Başvuru işlemleri 1. Başvuru yapacak kişiler önceden kurum yetkilisi tarafından uygun bir yöntemle (e-posta, duyuru vb) bilgilendirilir. 2. Başvuruyu gerçekleştirmek için gereken başvuru formu erişim parolanız e-posta ile Kamu SM tarafından, kurum yetkilisinin bildirdiği kişilere, gönderilir. Bu e-postada erişim için gereken bilgiler yer alır. f._ bil~ddu... ; E~lm "'W"lk' W"IU JI'ttItf~.r., p, elıkm, wfth iı<>wl -UIOII. 'Hf"p1li'lffl.,Od< "", t<. lt ı"4 ~ "'9<10'1<'. l."''''_qoy.tr TO! ~ka_,m.p.. Cc SiıCjtit:. &eı".ıi"p:!!-~~~~ ~., fı"" it te<!' rl~i'i:iml ı:c Sel~rt. t-~ıtınq ZOOm Kamu SM Kamu S er'tifikasyon Sayın Merkezi Bu l~tj KulUm 'Ve ntıln brldln:! -1 e-posta <!dmsfnlze tlitel1ktl Hektmn Sertifi' bırrvul'usu pabitmerılz &çingere LI ~!!}"UI'Q folnıu Eri~i,"P~Lı'>IL'ı:ı:1tıııtır'ıınıi)\< I!rmıcıyl" söndll'ritmi}tir. BıiJt'IW B.~ıuu Fo:til'lu Eti;pm PUo.Wlı% Fomıu Elilim Adı:eıini% ~!:91", Kullıuı= Githi 'rii - 1, tl!;!! Imm ro 1101)/4'" 1WDı!'!ı an%')... - of yardım it IÇIn ıt:finııı: Ya 2t Usk1rDrritı;ImUb iltt.gmm Arf)V~ h~d.t, )'Jr.ıSım klçfd ~f.k"lif1v1fl: Bu e-pcsıa ile ilgili otm.k SON,. göw~ "~ oncrilcriniz; için ilş;ıtıdwilaiıim bilgi1cı:in:ij...-ujlaıwak Kmıu S t Ç\ı~ Ma:kc:zi ilc ilcıqimc geçebilirsiniz. S.ıyg;IW'jYi1zh,.. '--_.. ~._,~ I:LJL.~. ~c:h.fl,'la_6.-\:r~"... fi_ _ ~ 3.Gelen maildeki bilgiler kontrol edildikten sonra ziyaret edilir. KamuSm'nin anasayfasında bulunan "Başvuru" linkine tıklanır. Resimdeki yazı, Kimlik numarası (T.C. Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası) ve e-posta ile ulaştırılan başvuru formu erişim parolası ile giriş yapılır. Bu resim yönteminin kullanım amacı bilgisayarla yapılabilecek şifre parola denemelerini zorlaştırmak ve güvenliği arttırmaktır.

9 i't,z Kamu Sertifikasyon Merk~zi ~ Nit~likU ELektronik5ertiftkaBaşvurusu Hlte Elek.lr. k S«l!fib liaf"im'\j'" ~<i 6iriı' 111.1"""" Hı"" [rifını P ota.. ıo", Kullanıcı Girişi 1. ~~ Iıl -'ı(mjik",.m:;mliıı:;{l'.c.t:ımllklwli'lbl'.~y.4ilpli~ /tım ~},,.. poilitblıift't.$aitıı;g LiN, lı E i"ofiik Sertl Ilaşvııru formu rişfm ParOblllZl vıızıp "/Oırış:" tıııı:ofiurı&ıı-ıq. 2. T.C. lmlf Numıırırsıııı tıomeyen'ler bt.ıı1lôllnklmlı IWlJllIIlIsıOl ~enebiliıter. l. E er.e-pıııst;ı adresiniize bıış''ljru fol1ooertşlm parolası ulaşmııdı Ise yıı, & parolallizi Ur:iUltıq.s!ınlı.. ~ıdıı yer lııı:ıllaşv ro foi"ftiij E ila on:ı!wıı!llaıltısınodu If'!'IlI tl r parola tııleblnde tl nabllirsinlz. -fo ~rıj 1ormlli"lu ıioldj;ım\!lıi!$!vı:ııtldıl!.or""nllu' ~ı"ı Ng' :ıui1us/li.gov.tf ııdr ısıne mıııiııtobilır vıı da 0('2.'61) 648 ı8. 18 I\QniOtp ~I llfi~ilii ~ r.rl: ii\ii:hi : ~tıı9-.bilii'$illlt. _.imj>jl...,_*_~ Reslmdeb vazıvı 61ıi1i1Z: KI!!!IIı 1(0 ;, ~ı1tu Fl)!'i1!p"'~ P~: Ci.~ 4. Kullanıcı girişi başarılı bir şekilde yapıldığında "Sipariş Formu Seçimi" ekranı gelir. Gelen listede ilk defa Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusunda bulunaeaksanız Yeni Başvuru linkine tıklanır. E~er daha önce formu doldurduysanız ve güncelleme yapmak istiyorsanız "Onceki Başvuru" linkine tıklanır.

10 \~ Kamu Sertifikasyon Merkezi ~ ~ NiteLikli Etektronik Sertifika Sipariş Formu ml 5. Başvuru formunda ekrana gelen kişiye özel bilgiler, kurum yetkilisi tarafından Kamu SM'ye bildirilmiş olan bilgilerdir. Formu doldurduktan sonra formu onaylamak için sonundaki Formu Onayla düğmesine basılır.

11 ~ _~ ~ w ~ _ ~ "0".-' _ ~ '... ~.... _ ~ _. w _ ~ ~,~mykamu SertifikasY9nMerkezj ~~~~~==~==============~ Nitelikli ELektronik Sertifika Basvıausıı > HI _ Oilklr 'k~tifin ~,.. i fıfri.'; ı~" fmmlı fri.,.inl p.,,,ı-liiflııi;<or_ Başvuru Foımu ~ıd'a yıı.zıhlıotılrıh'dgllem dıığuo/dı9ıntı, ~ d~k botüıı mıııelaromı so.rumkı olılq I.WIlIIIıey"!ill ederim. ıııuf, göre ~ binıitel ere:tmınıit',~rıkalıaııırta-nmagıjj WEiI edenm. Bafiuru Btlılteri MaCı Sınır ~, ~!,:,_~,~!:~!'I;~.~~~'?, _..~~...,!,_~t~~_t!!'.,?,y~~.._,.. + löf:ten Ma<ıdl Sınırı Belirlemek I~jn Tıldııyınız Ki~s.l Bllliler KImlik ıto. t'lc ~..:: J Adt ~_... li.ı' -:;ğ;;;', -., "_:~:::,_....,,...,," ~...~~._.. ;..~:;;C.7_~;;.::.;:;-;;-:-;:, ;;~7:;-;~~::;;::-;:;;=;}.._ _.... _.....~~.~ , ~,.~......,,~_.._-_ ~ ~~.._ "'... ~ ~ " Kurum Bileilrri... ' ~ ~ ' " ' ü Uzman ', ~..... ' ". 6. Başvuru işlemine devam edebilmek için belirtmiş olduğunuz cep telefonuna, SMS Onay Kodu gönderilir. Gönderilen bu kodu açılan sayfadaki kutuya yazıp Gönderbutonuna basılır, SMS Onay Kodu cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderilir. LO

12 6 "t:;ı Kamu Sertifikasyon Merkezi Nitelikli Elektron~k Sertifika Basvurusu > Telefon Numaranız: '~F'Vf\lI~1 tocı ılii'ioi!'il: lo;jiivıı~~ belırtılen _ m.foll\ı/l, S..,S Q",Oy KQıdL;! g(!~iıi~lr,< SMŞ Q/l y rkqilı;ıı;1jil ~d ~ ıçlıı Or»OY" buto!1i1!lilinı~oa. SMS 1ı!lııdeı1ml ö,retı;u I. ~r mımar~sizi! alt ~ III t8 Ilumııl'l!lll tejımınd!i'i,c;a.!jn M zımızıte ileflşlim ge{illliz<, Gönder 7, Cep telefonunuza gelen SMS Onay Kodu ilgili yere girilir ve Tamam butonuna basılır.

13 K.ffY Kamu Sertifikasyon Merkezi ~ Nİteli~ i Elektronik Sertifika Basvurusu, cep telefollül'ltim!j~ei'l SMS Onay Kodu!"il! Gi~infı: ıs <lrııııı J(QOO.MlZUIJ G<e9f ~ n es 177 S;&nly sus ııoo ıulal1l9koduı [ ~,_~::J ITıııaml~ -.Ji 8. Karşınıza gelecek olan ekranda doldurmuş olduğunuz Başvuru Formu ile Sertifika Taahhütnamesini hangi yöntemle imzalamak istediğiniz seçilir. Geçerli bir Nitelikli Elektronik Setifikası olmayan kullanıcılar Imzalama yöntemi olarak Islak Imzalı Başvuru Arayüzü'nu seçer. 12.

14 s;.~.,r.ıı~kamu *- 5ertifikasyon. Merkezi Başvuru Fomıu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Belirlenmesi lmzalama Yönteminin OtıI~i'I'I\u, $Ii,i!1\ı11'l\!Z NfVIli'U roffll~1'i(i ~ b\inlı LLL:S~1iM'JI!;.I\bai>l TlıııtıllüMi\fi\Uinl (!ıst) lişii~ 'ı~iwl!!rd\lfı biliili S«tlt!1t ~M. " Imzııh flaş.iiiıı'u ~ 'lı0 kıaııbii başwru!luzb dev~m, ~LI ~t\'iu SM'yt "i~~ lçifi, i~r'l g, Oluşturulan başvuru formu Başvuru Formunu Aç butonuna tıklanarak açılır, Başvuru formu PDF formatında oluşturulmuştur. PDF olarak oluşturulan bu formu açmak için ihtiyaç duyulan PDF okuyucu (Portable Document Format Reader) bilgisayarınızda kurulu değilse, herhangi bir PDF okuyucuyu bilgisayarınıza yükleyebilir ve başvuru formunu açmak için kullanabilirsiniz.

15 ~~.~... Kamu Sertifikasyon Mer~~zi ~.... Nitelikti Elektronik Sertifika Basvurusu ~. ~i rvf'_(dı Istak Imza:tı Başvuru Arayüzü l n, "ilarruıufqfmuııu,a,if!!utı;;rrun.aiı;ısıııııkll'*lllfmuş D!~unllZk>lmua>;tJU ~foım"d8 3ıÇIIll<iIIk ol::ı.nb8~i\j nlffllııııııı:ıırııııclıı&1i ÇlII:II jjı_tan!<cm,. limalatııl3lıwıum Y~lZJ!ı f~5l1m ediniz. PdfotatakOlUŞ dıi01jdu!oo rofrnljiiç1i'1 ~n nııtlllsll PDfR ııl!er{portal:l;!<ooooım11tf<of trtaıt!1}bu ili-il _ ii.'il n blrirıi tv(c:illt>t1tft-l'of' Obmtoooıı tıil!lba ID,vlilll1e IL 10. Başvuru formu açılarak girilmiş bilgiler kontrol edilir. Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını alınır ve imzalanır. Imzalanan form üzerinde düzeltme yapılamaz. Yapılan bir hatanın düzeltilmesi için aynı süreç yeniden işletilir ve yeni bir form giriş sayfasından girilerek tekrar oluşturulur (Her başvuru formunun kendine ait tekil bir barkod değeri vardır). Son haliyle imzalanan başvuru formu kurum yetkilisine teslim edilir. li.,

16 -- j,..., ~----- ı~ı-.~ ~~~~_ IIiııııiIıIıiIı L' - li!!iıl!idiiiii!ii!iiiiiiifjaiiiiii!ıj ~iii'i!ihiw!r " ~.. ~_...,...~~~ _. _~~~ ıı.....~~--_....~ ~..._ ~-~ '..~.~., ~~ _..ımii_~_~~~ ~ ii _...-. _ ~ ~_ ~,..,.. ~"""_. _: "...ıı.-...,...,..., _~~ ~,_~ --..IIiii'WM\~ ---"'",...,_...._... _- ııııt _... Li _'..-...JıO;ıııIıı...e"..:.=ı..:.::::..~~ ~.,...,....,...,......,,._~ ~...-~_ ~~~~~~~==~~;:~~:-: %'~~... ~.. ~ı '"tıiiiiiiiiiiibi,...~ ~_iiiiiiiiiiiitıi.tıiiiiıııf.---w hi ~-... ~~...-- ~ t' ~~=~~~.::=~,..:::~~~~~~::::= Jr...,...,...~_~_.,..,.. "'""_....,.,... ~_.._.-.-~----LiıfjIL ,~..... ~~ ~......,...~_~MI!'WW ~ ,, ~.....~...,.., ~ ~~ ,..., ~ iii _...ıiiiiiiiiiit ~...-._ ~pooiio. 1iifIt!# ı4'1!gı 'Y'!"I!!!:"!!IlI1ti!!""",g &s2 ~~""~~Pj!l~ ~-.ı... _ıiiiiiiwt. _~~- _ _ -Iııı< ~~.....~....=~tH!!IIıO'_ _~_~~~ ~~~. ~~.,_~~.-...~~...~...,...:~"...,..-...~~...,... _~ -,.,....ııııı ILI ~ ~ ~_1ftıori..;ı> 1i!!!ıiıI!iiı 1'lIı_'l!I!iII~ ~~,...~....., _..._...~ _...._ It _---.. ~ S. 'IıI!I!!'!Iı~iIIi!!!'.AIı:_ S$!ill!!lc~ ~ ~_--...~~._S!! ~~'- : =:=:.:-: iWii-~~~.--~=---- 4, ~ ~1IMiib ~~ -.wı...~~-.ı~il_.._'~~ ~ ~~_"".....-ı _. J. T~~ "Aıı""""' _ ~~~~~~~-~ -="...-~ ~_~.--.,"""'''W!'JIOıI'''''~~'''''. ceı ~.-.ııi~~-. i~

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 0 İlk Çıkış 2/13 İÇİNDEKİLER 1 Kapsam...4 1.1 Bilgilendirme...4 1.2 Başvuru Formu Erişim Parolası Alınması...5

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-002 06 25.02.2015 TALM-001-002 25.02.2015 1/25 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI 1 Amaç ve Kapsam Bu doküman, Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne () Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvurusu yapmak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımları tanımlamaktadır. Başvuru, internet üzerinden

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-003 02 22.11.2012 TALM-001-003 22.11.2012 1/19 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman Yeniden Düzenlendi

Detaylı

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ELEKTRONİK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 02 Uyarı : Yalnız dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt 1/19 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın

Detaylı

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-050 01 18.09.2015 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman İçerik Güncellenmesi 18.09.2015 TALM-001-050

Detaylı

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI

ISLAK İMZALI BAŞVURU ARAYÜZÜ TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-050 02 02.11.2015 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 27.12.2011 01 Doküman İçerik Güncellenmesi 18.09.2015 02 Doküman

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ ELEKTRONİK İMZA BAŞVURU SÜRECİ İÇİNDEKİLER Elektronik İmza Başvuru Süreci 1. Kurum Başvuru Süreci 2. Başvuru Formu Erişim Parolası Alınması 3. Başvuru Sayfasını Açma 4. Başvuru Sayfasına Giriş 5. Sipariş

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifika Kurumsal Başvuru Su reçleri

Nitelikli Elektronik Sertifika Kurumsal Başvuru Su reçleri 1. Başvuru Sayfasına Giriş Birimde tayin edilen e-imza Sorumlusu personel http://www.kamusm.gov.tr/ adresine giriş yapar. Sayfada Sırasıyla; Ürünler -> Nitelikli Elektronik Sertifika(NES) -> Nasıl Başvururum

Detaylı

E-İmza için Yapılması gereken İşlemler:

E-İmza için Yapılması gereken İşlemler: Kamu Sertifikasyon Merkezi E-İMZA Başvuru İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru! Ege Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş aşamalarından biri olan Elektronik İmza başvuruları Kamu Sertifikasyon

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU YARDIM DOKÜMANI

ELEKTRONİK İMZA BAŞVURUSU YARDIM DOKÜMANI Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) içerisinde kullanacağımız Elektronik İmza başvurusu için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Kamu SM tarafından...@cbu.edu.tr mail adresinize, içerisinde "Başvuru

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769-700 Konu : e-nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA e-nabız sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze

Detaylı

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0

ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 ELEKTRONİK BAŞVURU REHBERİ V 1.0 Ağustos 2013 ANKARA Versiyon : 1.0 1/23 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/23 İçindekiler 1 Giriş. 4 2 E-Fatura Uygulamasına

Detaylı

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bartın Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA İZLENECEK ADIMLAR Elektronik imzanızı kaybetmiş

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl

1.5. Başvuru formundaki bilgileri aşağıdaki şekilde doldurunuz. Kart Okuyucu Tipi: Mini Kart Okuyucu Sertifika Süresi: 3 Yıl 1. E-imza bulunmayan personelin e-imza alması gerekmektedir. 1.1. https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go internet adresine giriniz. 1.2.Girdiğiniz internet sayfasında Nitelikli Elektronik Sertifika Başvurusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? Elektronik İmza Başvurusu Nasıl Yapılır? ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/meb.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Detaylı

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu Sayın Yönetici, 2018 yılında üniversitemiz birimlerinde kullanılması planlanan elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve Maliye Bakanlığının MYS yazılımında

Detaylı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı

Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı ADIM 1: PORTALE GİRİŞ https://portal.kamusm.gov.tr/bp/ws.go adresinden Şekil-1'deki Başvuru Portalı giriş ekranına ulaşılır. Şekil 1- Başvuru Portalı Giriş Ekranı Yukarıda yer alan ekrandaki bilgilere

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS TİCARİ ÜYELİK

Detaylı

GÖZETMEN İLE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

GÖZETMEN İLE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI GÖZETMEN İLE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-001 01 12.11.2012 Uyarı : Yalnız dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DAĞITIM YERLERİNE TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 13588366/149 Konu : Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 10/06/2015 tarihli ve 23248055/700-719/26391

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir.

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler E-İmza PIN Kodunun Alınması...2 Windows İşletim Sisteminde Yapılması Gereken işlemler...8 Windows XP ve 7 için Sürücü Kurulumu...8 Microsoft.NET

Detaylı

MALİ MÜHÜR SERTİFİKA KULLANIM REHBERİ

MALİ MÜHÜR SERTİFİKA KULLANIM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi REHB-001-004 02 27.01.2014 Uyarı : Yalnız dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar KONTROLSÜZ

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır.

İlgili linki kullanarak portal üzerinden ulaşılan Mersis uygulamasına vatandaşlar giriş yaptıklarında aşağıdaki ekran ile karşılaşacaklardır. 1 Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda gösterildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İlgili linki kullanarak portal

Detaylı

CEVAP; Evrak ön izlemede kararan sayfa göründüğünde yapılacak işlemler aşağıdaki gibi gerçekleşecektir.

CEVAP; Evrak ön izlemede kararan sayfa göründüğünde yapılacak işlemler aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. SORU; Ekranım kararıyor, pdf ön izlemede bazı evraklarımın içeriğini göremiyorum. CEVAP; Evrak ön izlemede kararan sayfa göründüğünde yapılacak işlemler aşağıdaki gibi gerçekleşecektir. Not: İşlemlerin

Detaylı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Bilgi Edinme Başvurusu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) Bilgi Edinme Başvurusu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi E-Hizmet Sitesi (ehizmet.tekirdag.bel.tr) 1 Sisteme Giriş Bilgi Edinme Başvurusu Bilgi edinme başvurusunda bulunmak için istenirse sistemde oturum açılır, istenirse de sistemde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ 23.05.2012 Bilindiği üzere 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir. E reçete uygulaması ile ilgili olarak elektronik imza uygulamasına geçilene kadar

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi bulunmaktadır.

Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi bulunmaktadır. BİREYSEL KAYIT EKRANI KULLANIMI Adres satırına ute.ybu.edu.tr yazınız ve bireysel başvuru sayfamıza giriniz. Açılan sayfa aşağıdaki gibi olacaktır. Bu sayfanın en alt kısmında Duyuru ve Kullanıcı Girişi

Detaylı

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ELEKTRONİK EVRAK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tıbbi Cihaz Firmalarının T.C TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU na Serbest Satış Sertifikası ve Kontrol Belgesi için elektronik başvuru yapabilmelerini sağlamak üzere TİTUBB sisteminde kayıtlı ve onaylı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON GELİŞMELER Hizmete Özel Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması

Detaylı

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu

Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu Mobil Elektronik İmza İşlemi Kullanıcı Kılavuzu 2013 İçerik Mobil İmza Nedir?... 3 NES(Nitelikli Elektronik Sertifika)... 3 Mobil İmza Kullanımı... 3 1 e-içişleri Sitesi Üzerinden Mobil İmza İle Evrak

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu. Ekim 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı e-dilekçe Kullanıcı Kılavuzu Ekim 2012 İçerik 1 e-dilekçe Başvuru İşlemleri... 3 1.1 E-Posta :... 4 1.2 Başvuru Yapılacak Birim :... 5 1.3 Konu :...

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2.

e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 ANKARA e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Ağustos 2014 Versiyon : 2. e-defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu Versiyon 2.0 Ağustos 2014 Versiyon : 2.0 1/8 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 2.0 2/8 Versiyon Yayımlanma Tarihi

Detaylı

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ

ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ ELEKTRONİK İMZA KURULUM REHBERİ 1) Kurulumun ilk aşamasında JAVA nın son sürümünün yüklü olması ve bütün yüklemelerin İNTERNET EXPLORER tarayıcısından yapılması gerekmektedir. (https://www.java.com/tr)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E BİREYSEL ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS BİREYSEL

Detaylı

E-İmza Sertifika Kurulumu

E-İmza Sertifika Kurulumu E-İmza Sertifika Kurulumu Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden almış olduğunuz sertifikanızı kullanabilmeniz için gerekli adımları aşağıdaki sıra ile gerçekleştiriniz. 1.Adım Kurye tarafından tarafınıza elden

Detaylı

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU

T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU T.C. ETİ MADEN İŞLETMELERİ TEKLİF MODÜLÜ FİRMA KULLANIM KILAVUZU Eylül 2012 Ankara Sayfa No:1/8 1.TEKLİF MODÜLÜ Kurumun herhangi bir ihale sürecinde firmalardan elektronik ortamda teklif isteyebilmesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYITÇI KULLANIM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-012 00 31.12.2013 Uyarı : Yalnız Kamu SM dosya sunucudan erişilen elektronik kopyalar güncel ve kontrollü olup, elektronik ortamdan alınacak kağıt baskılar

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA KURULUM AŞAMALARI Kurulum Aşamaları: 1. Java Kurulumu 2. E-imza Sürücülerinin İndirilmesi 3. Kart Okuyucu Kurulumu 4. Akıllı Kart Kurulumu 5. Sertifikayı Kullanıma Açma Bilgisayarların

Detaylı

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

TNB KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURU... 4 1.1. Hesap Oluşturma... 5 1.2. Kimlik Bilgileri... 6 1.3. Hesap, Tarife, Paket Seçimi... 7 1.4. Ödeme Seçenekleri... 10 2. WEB POSTA HESAP KULLANIMI... 13 2.1. Web Posta Kullanıcı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1 I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 3 2. GİRİŞ EKRANI... 3 3. KAYIT VE

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170

SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170 SİRKÜLER İstanbul, 29.09.2014 Sayı: 2014/170 Ref: 6/170 Konu: E-DEFTER BAŞVURU REHBERİ VE KILAVUZU Bilindiği üzere, 26.11.2013 tarih ve 67 sıra numaralı VUK sirküleri ile, 421 sıra numaralı VUK Genel Tebliği

Detaylı

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu

Medikal Malzeme Satış Kılavuzu Medikal Malzeme Satış Kılavuzu A Ulusal Bilgi Bankası (UBB) nedir? Tıbbi Cihaz Yönetmeliği direktifleri olan (93/42/EEC) Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23824201/663.02 Konu : YBÜ Denetimi İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı. b) 22.10.2013 tarihli

Detaylı

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu

PwC Turkey IndirectTax Services. e-defter Başvuru Kılavuzu Turkey IndirectTax Services e-defter Başvuru Kılavuzu İçerik İçerik Bu doküman Türkiye Vergi Teknolojileri ekibi tarafından müşterilerimizin e-defter başvuru sürecinde yardımcı olması amacı ile hazırlanmıştır.

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimine İlişkin Açıklamalar

Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimine İlişkin Açıklamalar Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimine İlişkin Açıklamalar Yoğun Bakım Ünitelerinin Denetimi, Bakanlığımız koordinasyonunda, http://www.saglik.gov.tr/denetim/ veya shdenetim.saglik.gov.tr internet sitemizdeki

Detaylı

BİREYSEL KULLANICI KEP ADRESİ BAŞVURU KILAVUZU

BİREYSEL KULLANICI KEP ADRESİ BAŞVURU KILAVUZU BAŞVURU ADIMLARI 1. Başvuru yapılacak bilgisayarda üyenin daha önce kullanmış olduğu e-imzası takılı olmalıdır. Daha sonra TNB KEP internet sitesine ( www.tnbkep.com.tr) giriş yapılarak, sayfada yer alan

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) E-İMZA KULLANIMI VE AKTİVASYON İŞLEMLERİ Mersis Uygulaması üzerinden firmaların ticari işlemlerini gerçekleştirilmesi güvenli elektronik imza ile aşağıdaki adımlarda

Detaylı

E-ÇEVRE İZİNLERİNDE İDARİ KONULAR E-imza Temini

E-ÇEVRE İZİNLERİNDE İDARİ KONULAR E-imza Temini ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ E-ÇEVRE İZİNLERİNDE İDARİ KONULAR E-imza Temini Sibel ÜRÜN N YURTSEVEN Çevre MühendisiM

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir.

Gerçek kişi mükellefin başvurusu için Başvuru Tipini Seçiniz alanında Gerçek alanı Tüzel Kişi ise Tüzel alanı seçilmelidir. E FATURA BAŞVURUSU 1. E-Fatura Uygulamasına Elektronik Başvuru Elektronik fatura uygulamasına başvuru yapmak isteyen mükelleflerin veya temsilcilerinin www.efatura.gov.tr adresindeki e-fatura başvuru bağlantısına

Detaylı

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 01.07.2016 tarihinden itibaren EBS sistemini kullanan tüm firmalar, başvuru işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza

Detaylı

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ E-İmza ve Kamu Sertifikasyon Merkezi Mustafa C. Kuşçu Tel: 0 262 648 1871 e-posta: mck@uekae.tubitak.gov.tr mustafa.kuscu@kamusm.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme Kişisel İletişim Bilgileri

İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme Kişisel İletişim Bilgileri İçindekiler 1.e-Birlik e Giriş Yapma 2 2. TÜRMOBKart Başvurusu 2 3. İletişim Bilgileri Güncelleme 3 3.1. Kişisel İletişim Bilgileri 3 3.1.1. Adres Bilgisi 3 3.1.2. Telefon Bilgisi 3 3.1.3. e-posta Bilgisi

Detaylı

İlköğretim Okullarının 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerine Ve Öğrencilerine Mail Adresi Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sistem Hakkında 1. Yapılacaklar 2. Sınıf Ekleme 3. Eklenen Sınıfa Öğretmen Atama 4. Sınıf Öğretmeni

Detaylı

Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır

Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır Sisohbys 1 Temmuzda Başlayacak e-reçete Uygulamasına Hazır Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, sağlık alanında sürekli değişim ve yenilikçi ilkeleri ile sağlık sektöründe bir çok konuda gelişim göstermiş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencileri için Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine Giriş Kılavuzu

Pedagojik Formasyon Öğrencileri için Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine Giriş Kılavuzu 1. Uzaktan eğitim yönetim sistemine (UEYS) giriş için, http://ibuzem.ibu.edu.tr internet adresine giriniz. 2. İnternet sayfasında bulunan Sisteme Giriş butonuna tıklayınız. Uzaktan eğitim sistemi giriş

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI İHRAÇÇI ÜYELİK KILAVUZU 2011 İçerik Bilgileri 1. İhraççı Şirket Portal Katılım Süreci... 3 2.Şirket Kullanıcısı Portal Kayıt İşlemleri... 5 2 / 11 1. İHRAÇÇI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ. E-Reçete Uygulaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ BAŞHEKİMLİĞİ PROGRAM DESTEK BİRİMİ E-Reçete Uygulaması e-reçete Uygulaması 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. e-reçete yazacak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0

TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 TÜBİTAK KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ EĞİTİM KATALOĞU (2012) Sürüm 1.0 Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi, P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli Tel: (0262) 648 18 18, Faks: (0262) 648 18 00 http://www.kamusm.gov.tr

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu

Medisoft E-Reçete Bildirimleri Kullanım Kılavuzu www.talyabilisim.net Sayfa 1 Ayarlar: E-Reçete için ilk önce sistemimizdeki tanımlı olan ilaç rehberini güncellememiz gerekmektedir. Güncelleme için gerekli olan ilaç rehberini; http://www.iegm.gov.tr/default.aspx?sayfa=fiyat_listesi

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanız ve kart okuyucunuz tarafınıza teslim edilmişse Sertifikanızı Kullanabilmeniz için

Nitelikli Elektronik Sertifikanız ve kart okuyucunuz tarafınıza teslim edilmişse Sertifikanızı Kullanabilmeniz için Nitelikli Elektronik Sertifikanız ve kart okuyucunuz tarafınıza teslim edilmişse Sertifikanızı Kullanabilmeniz için http://www.kamusm.gov.tr/islemler/sertifikami_aldim_ne_yapmaliyim/ sayfasında gösterilen

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU FORMU UYGULAMA DOKÜMANI

KURUMSAL BAŞVURU FORMU UYGULAMA DOKÜMANI KURUMSAL BAŞVURU FORMU UYGULAMA DOKÜMANI https://www.mikrokep.com.tr/application sayfasından Kurumsal Başvuru seçeneği ile devam ediniz. Kurumsal Başvuru Formunuzu doldururken, aşağıdaki adımları takip

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÜYELİK... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet Şifresi ile Üyelik Kaydı... 4 T.C. Kimlik Numarası ve MKK Şifresi

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir. E-reçete uygulaması ile

Detaylı

Self Servis Windows Parola İşlemleri

Self Servis Windows Parola İşlemleri Self Servis Windows Parola İşlemleri 1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Amaç... 3 3 Kapsam... 3 4 Gereksinimler... 3 5 Uygulama Adımları... 3 5.1... Uygulamaya Erişim... 3 5.2... Sisteme Kayıt olma... 3 5.3...

Detaylı

Soru ve önerileriniz için, adresini ziyaret edebilir ve/veya adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Soru ve önerileriniz için,  adresini ziyaret edebilir ve/veya adresine e-posta gönderebilirsiniz. Değerli Meslektaşım Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği olarak, sizlerin beklentilerini en yüksek kalitede karşılamak adına TÜRMOBKart çalışmamızı sizlerin

Detaylı

E-İMZA KULLANIM REHBERİ

E-İMZA KULLANIM REHBERİ E-İMZA KULLANIM REHBERİ Elektronik imza (e-imza) nedir? Nitelikli elektronik sertifika (NES) nedir? Elektronik imza mevzuatına nasıl erişebilirim? Nitelikli elektronik imza için gerekli programlar nelerdir?

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU Uygulamaya Kullanıcı adı+ Şifre veya E-İmza Giriş Yapılır. Tescil İşlemi Linkine Basılır. Anonim Şirket Kurmak için Tıklayınız Linkine

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ

ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ İBRAHİM ARAÇ ARİF ÖZER DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ 1 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI http:// analitikbutce. saglik.gov.tr Kullanıcı adımızı ve şifremizi

Detaylı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Bölümü Dokümanı E-İMZA BAŞVURU VE YENİLEME İŞLEMLERİ

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Bölümü Dokümanı E-İMZA BAŞVURU VE YENİLEME İŞLEMLERİ E-İMZA BAŞVURU VE YENİLEME İŞLEMLERİ E-imza Yenilemesi için TÜBİTAK Kamu SM mail adresinize yenileme maili gelmektedir. Ayrıca Cep Telefonunuza da mesaj gelmektedir. http://www.meb.gov.tr/eimza adresine

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

OPODER TİTUBB SİSTEMİNE ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ. Aralık 2015 (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI)

OPODER TİTUBB SİSTEMİNE ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ. Aralık 2015 (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) TİTUBB SİSTEMİNE (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ Aralık 2015 Kayıt Sistemine ön hazırlık DOSYA İÇERİĞİ Ismarlama ortopedik protez ortez

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

PERSONEL KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ

PERSONEL KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL KİMLİK YÖNETİM SİSTEMİ Web-Yazılım Grubu 2013 B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL

Detaylı