T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ... TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü ... TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE"

Transkript

1 = T.C. SAGLIK BAKANLIGI Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü SAYı : B.1O.1.HSKA Qq1 KONU : e-imza :* TOPLUM SAGLIGI MERKEZİNE Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün yayımlamış olduğu tarih ve sayılı yazı, tarih ve 700/2971 sayılı yazı ve tarih ve 700/3226 sayılı yazıları Müdür1üğümüzün adresinde yayınlanmış olup; ilgi sayılı yazılar gereği hekimlere ve imzaya yetkili personele e- imza kapsamında nitelikli elektronik sertifika ve kart okuyucu temin edilmesi gerekmektedir. Aile hekimlerine ait saglik.gov.tr uzantılı adreslerine "TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ" tarafından bir form linki ve başvuru erişim parolası gönderilecektir. Aile hekimlerinin adresine gönderilen form linkine; form linki ile beraber gelen başvuru erişim parolası ile girilmesi, bu kısımdaki formun kılavuz doğrultusunda doldurulması, doldurulan formun bir çıktısının alınıp ıslak imza ile imzalandıktan sonra Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ivedilikle gönderilmesi, tereddüte düşülen konularda Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Dr.K sal HAMZAO Halk Sağlığı Müdü ü DAGITIM: -Tüm Toplum Sağlığı Merkezlerine Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şubesi Telefon : /3074 Faks:O Fatih Mah.5 Nolu ASM üstü Kat:4 Bilgi için: Hem.H.BOOUR

2 S3!)lık Bakanlıoı SIQIII<.III1if01- O.nıI~ Sayı : B.I0.0.SBS /700 Konu: Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu Temini T.C. SAGLIK BAKANLIGI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. SAGLIK BAKANLIGI SAGLIK BİLGİ SiSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ - PROJE GELİşTİRME VE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLlGI :19 - B.l0.0.SBS / İlgi: tarih ve B.10.0.SBS /700/2971 sayılı yazı İlgi yazı ile belirtilen duyuru gereği ve doküman yönetim sistemleri üzerinden hizmet sunumu sürecinde üretilen verilerin elektronik ortamda ıslak imzaya eşdeğer kullanımını sağlamak amacıyla 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu" hükümlerince hekimlere ve imzaya yetkili personele "Nitelikli Elektronik Sertifika" ve "Kart Okuyucu" temin edilmesi gerekmektedir. Temin süreci aşağıda özetlenmiştir. Kurumlar (İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, Birliği Genel Sekreterlikleri) tarafından yapılması gereken işlemler; Kamu Hastaneleri 1- Kurumlar tarafından bir kurum yetkilisi belirlenecektir. Belirlenen kurum yetkilisinin bilgileri Ek-I' de formatı belirtilen resmi yazı ile "TÜBİTAK BİLGEM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ" TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74, Gebze Kocaeli" adresine gönderilecektir. 2- Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusu yapacak kişilere ait bilgiler EK-2'de yer alan forma uygun doldurularak kurum yetkilileri tarafından adresine gönderilecektir. EK-2 ' de yer alan formdaki kurumsal e-posta adresi alanına (kurumsal e- posta adresi olmadığı durumlarda) NES başvurusu yapacak kişilere ait kişisel e-posta adresi yazılabilecektir. Bu liste kurum yetkilisininlyetkililerinin bildirildiği resmi yazı ile birlikte gönderilecektir. Kurum yetkilisininlyetkililerinin değişmesi durumunda 10 takvim günü içerisinde TÜBİTAK BİLGEM KamuSM'ye Madde. 1'deki usul ile bildirilecektir. 3- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM, başvuru sahibin ile form linkini ve başvuru erişim parolasını gönderecektir. Başvuru sahibi kendisin yolu ile gönderilen linkteki formu doldurduktan sonra çıktısını alarak ıslak imzalı halini kurum Yetkilisine teslim edecektir. Bu Formu doldurmak için ilgili yardımcı kılavuz dokumana linkinden ulaşılabilir. 4- Kurum yetkilisi, bu formları Madde 1'de belirtilen TÜBİTAK BİLGEM KamuSM adresine gönderecektir. Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat ı06434 Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Proje Sorumlusu H.GÜRBÜZ Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Bu belge 5070 sayılı elektronik Imza kanuna göre güvenli elektronik imza Ile imzalanmıştır. Evrakın elektronik imzalı suretine kodu ilc erişebilirsiniz. l

3 Sa lık Bakanlığı s.: ~ Sayı: B.10.0.SBS /700 Konu: Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucu Temini T.C. SAGLIK BAKANLIGI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 5- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM' ye ulaşan ıslak imzalı formlardaki bilgiler doğrultusunda sertifikaların üretimi gerçekleştirecektir (hatalı bilgi beyanı sonrası üretilecek sertifıkalar için sorumluluk formu doldurana ve kurum yetkilisine aittir). 6- Üretilen sertifikalar ve akıllı kart okuyucular kurye ile en geç 10 (on) iş günü içinde başvuru sahibine verilmek üzere Kurum yetkilisine/yetkililerine kimlik tespiti ile teslim edilecektir. 7- Başbakanlığın 2006/13 sayılı genelgesi gereği Nitelikli Elektronik Sertifikanın TÜBİTAK KamuSM' den temininde Kamu İhale Kanunu'nun 22/b(Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyacı İle ilgili özel bir hakka sahip olması) maddesi kullanılacaktır. Ayrıca fiyat teklifi istenmeyecektir. 8- Nitelikli Elektronik Sertifika ve Kart Okuyucuya ait bedel Kurumların Döner Sermaye Bütçelerinden karşılanacaktır. 9- TÜBİTAK BİLGEM KamuSM tarafından numaralı telefon numarasından 7/24 çağrı merkezi hizmeti verilecektir. 10- Kurum yetkilileri, Nitelikli Elektronik Sertifika başvuru adımlarıyla ilgili detaylı bilgilere ve adreslerinden erişebilirler. Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ivedilikle gereğini rica ederim. Dr. Hakkı ÖZTÜRK Bakan a. Genel Müdür EK 1: Kurum yetkilisi Resmi Yazı Formatı EK2: KamuSM FORM Nitelikli Elektronik Sertifıka Başvuru Listesi DAGITIM: Apıanı Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat Sıhhiye-Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat: Proje Sorumlusu H.OÜRBÜZ Tel: (0312) faks: (0312) e-posta: Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik Imza ile imzalanmıştır. Evrakın elektronik Imzalı suretine kodu ile erişebilirsiniz..2

4 " ~ j~, :ı 1} 1! lf U ~,.' T.C. SACLIK BAKANLICı Salllk Bilgi Sistemleri Genel Mftdftrlftp T.C. SACUK BAKANLIiiı SAÖUK BİLGİ SiSTEMLERİ G~Nt:L " MÜOÜRLOCÜ - 1~4LIK BiL- SIS.GEN.HUO. EVAAKBbdMİ '27 - B oo.oo/7oo/1I71 ıımıımınıı 1111 \111 "DIIU1I1I1I\' \11\ !i : i i i, i!iı!.~ Sayı : S8S / Konu: e-reçete Hakkında i ı! ı ılgi: tarih ve B.I0.0.SBS /71O/1456 sayılı yazı İlgi yazıda belirtildiği üzere Sosyal GUvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak toplamak üzere e-reçete projesini 1 Temmuz 2012 tarihinde başlatmış ve halen yürütmektedir. Bakanlığımız, ödemesi SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçeteleri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi" ni yürütmekle birlikte SGK 'mn yürüttüğü projeye de gereldi desteği vermiş ve bu desteği sürdürmektedir, Projenin uygulama süreci ile ilgili gerek saha gözlemleri gerekse Bakanlığımıza intikal eden geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda hastalara ıslak imzalı reçete verilmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda; Hastane başhekimlilderi tarafından, hasta muayenesi yapılan ve reçete düzenlenen tüm polikliniklerde çıktı alınabilmesi amacıyla bir yazıcı bulundurulması, yazıcı bulunmayan polikliniklerde temin edilineeye kadar elektronik reçete ile birlikte manuel reçete yazılmasının sağlanması, Hekimlerimiz halen reçetelerini elektronik ortamda yazmakla birlikte SGK tarafından uygulanan şifre protokolü, ıslak imzaya eşdeğer hukuksal bir nitelik taşımamaktadır. Reçeteler ancak, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile düzenlenen e-imza prosedürü ile imzalanması halinde ıslak imzaya eşdeğer hukuksal nitelik taşıyacaktır. Bu sebeple reçetelerin elektronik ortamda yazıldıktan sonra yazıcıdan çıktı alınarak ıslak imza atıldıktan sonra vatandaşlarımıza verilmesi, e-imza prosedürü gerçekleştirildiği takdirde yine Çıktı alınarak vatandaşa kağıt reçete verilmesi, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlannda görev yapan tüm hekimlerimize hastane başhekimlilderi tarafından, aile hekimlerimize ise tı Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından e-imza temin edilmesi( e-imza temin süreci Bakanlığımiz tarafından duyurulacaktır), Yine başhekimlikler ve II Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri(HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemleri(AHBS)'nin yazılan elektronik reçetelere e-imza atılmasım sağlayacak gerekli yazılım desteğinin sağlanması, uygulamanın sağlıklı yürümesi açısından önem arz etmektedir. i!i t ı, i t ı [t } i t it i t f i tt t r ii L t 1 rı ~ Mithatpaşa cad. 3 B Blok. Kat Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: Faks: (0312) e-posta:

5 T.C. SA~LIK BAKANLI(;I Sallık Bilgi Sistemleri Genel MOdOrUılO Sayı : B.1O.0.SBS / Konu: e-reçete Hakkında ) i.ı ıl!.j Elektronik ortamda yazılan reçetelerin S070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması amacıyla Başbakanlık Genelgesi gereği Bakanlığımiz ve TÜBITAK. arasında e-imza temini ve işletilmesine yönelik bir protokol hazırlanmıştır. Bu protokol kapsamında temin edilecek e-imzalar, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kunıluşlarında görev yapan tüm hekimlerimize ücreti Bakanlığımız tarafından ödenmek suretiyle temin edilecektir. Bilgi edinilmesi ve gereği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına duyurulmasını rica ederim. Pro DA(;ITIM: 81 tı ve ılçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü.../ O.Müdür Dr.H.ÖztürkeK' MOst. Yard. _../ Müst. Yard. Uzm.Dr.1.Demirtaş~ Mithatpaşa cad. 3 B Blok, Kat i Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: Faks: (0312) e-posta:

6 ,.~ u Sağh T.C. SAGLIK BAKANLIGI Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü T.C. 9.<\~Uıc 8AICANU~I SA~UK 8İlGi si Müoün.U ",. STCMlERf GENEL.....u - SA~LIK 8İl 1 EVRAK 8iııtMİ :14:56_ ~~!~~~!!'1lI ,00/710/1456. s S.GEN.MÜD. "" ım/ıııı/ibi Sayı : 8.1 O.O.SBG.O Konu: e-reçete Hakkında Bilindiği üzere Sosy Güvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak to lamak üzere e-reçete projesi yürütmekte ve uygulamaya geçiş tarihini 1 Temmuz 2012 olar ilan etmiştir. Bakanlığımızca, öde si SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçetel ri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi"yürütülmekle birlikte SGK 'nın projesine de gerekli esteğin verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda aile hek mleri, hastalarına yazdıkları reçeteleri şimdiye kadar olduğu gibi elektronik olarak yazac,bakanlığımız Aile Hekimliği Bilgi Sistemine gönderdikleri gibi, gerçek zamanlı olarak GK elektronik reçete sistemine de göndereceklerdir. Aile Hekimliği yapılacak bu gönderim için AHBS firmaları ile gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. önderirn sonrası SGK e-reçete sisteminden bir onay kodu cevabının gelmesi ve hastaya eçetesi ile birlikte bu onay kodunun da verilerek tercih ettiği eczaneden ilaçlarını temin ed bilmesi planlanmıştır. Gerek hastalanmızın kendi ilaçlarını bilip haberdar olması, gerekse elektronik sistemlerde oluşabilecek muhtemel problemlerden etkilenmemeleri için hastalar kağıt reçetelerinin verilmeye devam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aile Hekimleri, nline olarak alacakları SGK onay kodunun olup olmamasına bakmaksızın hastalara reçetele 'ni kağıt formatta vermeye devam edeceklerdir. Bakanlığımıza bağlı de let ve eğitim hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ise, mevcut hizmet yöntemlerini s' dürmeye devam edeceklerdir.hastane ve ADSM'lerin aynı zamanda ileriki tarihlerde da il olacakları e-reçete sistemine hazırlık mahiyetinde analiz çalışmaları yaparak Bakanlığ ız Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bilgi ve görüş bildirmeleri gerekmektedir. B kapsamda poliklinik oda sayıları, her türden bilgisayar ve yazıcı adetleri, tıbbi sekreter sa ılan ile hastalara aynlan zaman durumlan dikkate alınacak ve reçetelerin hastane poliklinikle i ile servislerinde elektronik olarak yazılması halinde oluşacak durumlar değerlendirilecektir. Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: 585 ıo 00 Faks: (

7 - 1f U f Sağlı T.C. SAGLIK BAKANLIGI Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü :;',K,'.o.; ;~i,ıı ~:i;:.!.. ",l!"',,,:. :,,(;,lıoj'_./'iı.::';., Sayı : B.lO.O.SBG.O Konu: e-reçete Hakkında Bilgi edinilmesi ve g eği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına d lmasını rica ederim. DAGITIM: 8111 Sağlık Müdürlüğü ve Halk S ğlığı Müdürlüğü AHBS ve HBYS Firmaları Mithatpaşa Cad. 3 B Blok, Kat i Sıhhiye-Ankara irtibat: Tel: 585 ıo 00 Faks: (

8 Ana Sayfa» Elektronik Imza» Adım2. E-Imza Başvuru Işlemleri Adım2. E-imza Başvuru işlemleri 1. Başvuru yapacak kişiler önceden kurum yetkilisi tarafından uygun bir yöntemle (e-posta, duyuru vb) bilgilendirilir. 2. Başvuruyu gerçekleştirmek için gereken başvuru formu erişim parolanız e-posta ile Kamu SM tarafından, kurum yetkilisinin bildirdiği kişilere, gönderilir. Bu e-postada erişim için gereken bilgiler yer alır. f._ bil~ddu... ; E~lm "'W"lk' W"IU JI'ttItf~.r., p, elıkm, wfth iı<>wl -UIOII. 'Hf"p1li'lffl.,Od< "", t<. lt ı"4 ~ "'9<10'1<'. l."''''_qoy.tr TO! ~ka_,m.p.. Cc SiıCjtit:. &eı".ıi"p:!!-~~~~ ~., fı"" it te<!' rl~i'i:iml ı:c Sel~rt. t-~ıtınq ZOOm Kamu SM Kamu S er'tifikasyon Sayın Merkezi Bu l~tj KulUm 'Ve ntıln brldln:! -1 e-posta <!dmsfnlze tlitel1ktl Hektmn Sertifi' bırrvul'usu pabitmerılz &çingere LI ~!!}"UI'Q folnıu Eri~i,"P~Lı'>IL'ı:ı:1tıııtır'ıınıi)\< I!rmıcıyl" söndll'ritmi}tir. BıiJt'IW B.~ıuu Fo:til'lu Eti;pm PUo.Wlı% Fomıu Elilim Adı:eıini% ~!:91", Kullıuı= Githi 'rii - 1, tl!;!! Imm ro 1101)/4'" 1WDı!'!ı an%')... - of yardım it IÇIn ıt:finııı: Ya 2t Usk1rDrritı;ImUb iltt.gmm Arf)V~ h~d.t, )'Jr.ıSım klçfd ~f.k"lif1v1fl: Bu e-pcsıa ile ilgili otm.k SON,. göw~ "~ oncrilcriniz; için ilş;ıtıdwilaiıim bilgi1cı:in:ij...-ujlaıwak Kmıu S t Ç\ı~ Ma:kc:zi ilc ilcıqimc geçebilirsiniz. S.ıyg;IW'jYi1zh,.. '--_.. ~._,~ I:LJL.~. ~c:h.fl,'la_6.-\:r~"... fi_ _ ~ 3.Gelen maildeki bilgiler kontrol edildikten sonra ziyaret edilir. KamuSm'nin anasayfasında bulunan "Başvuru" linkine tıklanır. Resimdeki yazı, Kimlik numarası (T.C. Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası) ve e-posta ile ulaştırılan başvuru formu erişim parolası ile giriş yapılır. Bu resim yönteminin kullanım amacı bilgisayarla yapılabilecek şifre parola denemelerini zorlaştırmak ve güvenliği arttırmaktır.

9 i't,z Kamu Sertifikasyon Merk~zi ~ Nit~likU ELektronik5ertiftkaBaşvurusu Hlte Elek.lr. k S«l!fib liaf"im'\j'" ~<i 6iriı' 111.1"""" Hı"" [rifını P ota.. ıo", Kullanıcı Girişi 1. ~~ Iıl -'ı(mjik",.m:;mliıı:;{l'.c.t:ımllklwli'lbl'.~y.4ilpli~ /tım ~},,.. poilitblıift't.$aitıı;g LiN, lı E i"ofiik Sertl Ilaşvııru formu rişfm ParOblllZl vıızıp "/Oırış:" tıııı:ofiurı&ıı-ıq. 2. T.C. lmlf Numıırırsıııı tıomeyen'ler bt.ıı1lôllnklmlı IWlJllIIlIsıOl ~enebiliıter. l. E er.e-pıııst;ı adresiniize bıış''ljru fol1ooertşlm parolası ulaşmııdı Ise yıı, & parolallizi Ur:iUltıq.s!ınlı.. ~ıdıı yer lııı:ıllaşv ro foi"ftiij E ila on:ı!wıı!llaıltısınodu If'!'IlI tl r parola tııleblnde tl nabllirsinlz. -fo ~rıj 1ormlli"lu ıioldj;ım\!lıi!$!vı:ııtldıl!.or""nllu' ~ı"ı Ng' :ıui1us/li.gov.tf ııdr ısıne mıııiııtobilır vıı da 0('2.'61) 648 ı8. 18 I\QniOtp ~I llfi~ilii ~ r.rl: ii\ii:hi : ~tıı9-.bilii'$illlt. _.imj>jl...,_*_~ Reslmdeb vazıvı 61ıi1i1Z: KI!!!IIı 1(0 ;, ~ı1tu Fl)!'i1!p"'~ P~: Ci.~ 4. Kullanıcı girişi başarılı bir şekilde yapıldığında "Sipariş Formu Seçimi" ekranı gelir. Gelen listede ilk defa Nitelikli Elektronik Sertifika başvurusunda bulunaeaksanız Yeni Başvuru linkine tıklanır. E~er daha önce formu doldurduysanız ve güncelleme yapmak istiyorsanız "Onceki Başvuru" linkine tıklanır.

10 \~ Kamu Sertifikasyon Merkezi ~ ~ NiteLikli Etektronik Sertifika Sipariş Formu ml 5. Başvuru formunda ekrana gelen kişiye özel bilgiler, kurum yetkilisi tarafından Kamu SM'ye bildirilmiş olan bilgilerdir. Formu doldurduktan sonra formu onaylamak için sonundaki Formu Onayla düğmesine basılır.

11 ~ _~ ~ w ~ _ ~ "0".-' _ ~ '... ~.... _ ~ _. w _ ~ ~,~mykamu SertifikasY9nMerkezj ~~~~~==~==============~ Nitelikli ELektronik Sertifika Basvıausıı > HI _ Oilklr 'k~tifin ~,.. i fıfri.'; ı~" fmmlı fri.,.inl p.,,,ı-liiflııi;<or_ Başvuru Foımu ~ıd'a yıı.zıhlıotılrıh'dgllem dıığuo/dı9ıntı, ~ d~k botüıı mıııelaromı so.rumkı olılq I.WIlIIIıey"!ill ederim. ıııuf, göre ~ binıitel ere:tmınıit',~rıkalıaııırta-nmagıjj WEiI edenm. Bafiuru Btlılteri MaCı Sınır ~, ~!,:,_~,~!:~!'I;~.~~~'?, _..~~...,!,_~t~~_t!!'.,?,y~~.._,.. + löf:ten Ma<ıdl Sınırı Belirlemek I~jn Tıldııyınız Ki~s.l Bllliler KImlik ıto. t'lc ~..:: J Adt ~_... li.ı' -:;ğ;;;', -., "_:~:::,_....,,...,," ~...~~._.. ;..~:;;C.7_~;;.::.;:;-;;-:-;:, ;;~7:;-;~~::;;::-;:;;=;}.._ _.... _.....~~.~ , ~,.~......,,~_.._-_ ~ ~~.._ "'... ~ ~ " Kurum Bileilrri... ' ~ ~ ' " ' ü Uzman ', ~..... ' ". 6. Başvuru işlemine devam edebilmek için belirtmiş olduğunuz cep telefonuna, SMS Onay Kodu gönderilir. Gönderilen bu kodu açılan sayfadaki kutuya yazıp Gönderbutonuna basılır, SMS Onay Kodu cep telefonunuza ücretsiz olarak gönderilir. LO

12 6 "t:;ı Kamu Sertifikasyon Merkezi Nitelikli Elektron~k Sertifika Basvurusu > Telefon Numaranız: '~F'Vf\lI~1 tocı ılii'ioi!'il: lo;jiivıı~~ belırtılen _ m.foll\ı/l, S..,S Q",Oy KQıdL;! g(!~iıi~lr,< SMŞ Q/l y rkqilı;ıı;1jil ~d ~ ıçlıı Or»OY" buto!1i1!lilinı~oa. SMS 1ı!lııdeı1ml ö,retı;u I. ~r mımar~sizi! alt ~ III t8 Ilumııl'l!lll tejımınd!i'i,c;a.!jn M zımızıte ileflşlim ge{illliz<, Gönder 7, Cep telefonunuza gelen SMS Onay Kodu ilgili yere girilir ve Tamam butonuna basılır.

13 K.ffY Kamu Sertifikasyon Merkezi ~ Nİteli~ i Elektronik Sertifika Basvurusu, cep telefollül'ltim!j~ei'l SMS Onay Kodu!"il! Gi~infı: ıs <lrııııı J(QOO.MlZUIJ G<e9f ~ n es 177 S;&nly sus ııoo ıulal1l9koduı [ ~,_~::J ITıııaml~ -.Ji 8. Karşınıza gelecek olan ekranda doldurmuş olduğunuz Başvuru Formu ile Sertifika Taahhütnamesini hangi yöntemle imzalamak istediğiniz seçilir. Geçerli bir Nitelikli Elektronik Setifikası olmayan kullanıcılar Imzalama yöntemi olarak Islak Imzalı Başvuru Arayüzü'nu seçer. 12.

14 s;.~.,r.ıı~kamu *- 5ertifikasyon. Merkezi Başvuru Fomıu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi Belirlenmesi lmzalama Yönteminin OtıI~i'I'I\u, $Ii,i!1\ı11'l\!Z NfVIli'U roffll~1'i(i ~ b\inlı LLL:S~1iM'JI!;.I\bai>l TlıııtıllüMi\fi\Uinl (!ıst) lişii~ 'ı~iwl!!rd\lfı biliili S«tlt!1t ~M. " Imzııh flaş.iiiıı'u ~ 'lı0 kıaııbii başwru!luzb dev~m, ~LI ~t\'iu SM'yt "i~~ lçifi, i~r'l g, Oluşturulan başvuru formu Başvuru Formunu Aç butonuna tıklanarak açılır, Başvuru formu PDF formatında oluşturulmuştur. PDF olarak oluşturulan bu formu açmak için ihtiyaç duyulan PDF okuyucu (Portable Document Format Reader) bilgisayarınızda kurulu değilse, herhangi bir PDF okuyucuyu bilgisayarınıza yükleyebilir ve başvuru formunu açmak için kullanabilirsiniz.

15 ~~.~... Kamu Sertifikasyon Mer~~zi ~.... Nitelikti Elektronik Sertifika Basvurusu ~. ~i rvf'_(dı Istak Imza:tı Başvuru Arayüzü l n, "ilarruıufqfmuııu,a,if!!utı;;rrun.aiı;ısıııııkll'*lllfmuş D!~unllZk>lmua>;tJU ~foım"d8 3ıÇIIll<iIIk ol::ı.nb8~i\j nlffllııııııı:ıırııııclıı&1i ÇlII:II jjı_tan!<cm,. limalatııl3lıwıum Y~lZJ!ı f~5l1m ediniz. PdfotatakOlUŞ dıi01jdu!oo rofrnljiiç1i'1 ~n nııtlllsll PDfR ııl!er{portal:l;!<ooooım11tf<of trtaıt!1}bu ili-il _ ii.'il n blrirıi tv(c:illt>t1tft-l'of' Obmtoooıı tıil!lba ID,vlilll1e IL 10. Başvuru formu açılarak girilmiş bilgiler kontrol edilir. Başvuru formunun yazıcıdan çıktısını alınır ve imzalanır. Imzalanan form üzerinde düzeltme yapılamaz. Yapılan bir hatanın düzeltilmesi için aynı süreç yeniden işletilir ve yeni bir form giriş sayfasından girilerek tekrar oluşturulur (Her başvuru formunun kendine ait tekil bir barkod değeri vardır). Son haliyle imzalanan başvuru formu kurum yetkilisine teslim edilir. li.,

16 -- j,..., ~----- ı~ı-.~ ~~~~_ IIiııııiIıIıiIı L' - li!!iıl!idiiiii!ii!iiiiiiifjaiiiiii!ıj ~iii'i!ihiw!r " ~.. ~_...,...~~~ _. _~~~ ıı.....~~--_....~ ~..._ ~-~ '..~.~., ~~ _..ımii_~_~~~ ~ ii _...-. _ ~ ~_ ~,..,.. ~"""_. _: "...ıı.-...,...,..., _~~ ~,_~ --..IIiii'WM\~ ---"'",...,_...._... _- ııııt _... Li _'..-...JıO;ıııIıı...e"..:.=ı..:.::::..~~ ~.,...,....,...,......,,._~ ~...-~_ ~~~~~~~==~~;:~~:-: %'~~... ~.. ~ı '"tıiiiiiiiiiiibi,...~ ~_iiiiiiiiiiiitıi.tıiiiiıııf.---w hi ~-... ~~...-- ~ t' ~~=~~~.::=~,..:::~~~~~~::::= Jr...,...,...~_~_.,..,.. "'""_....,.,... ~_.._.-.-~----LiıfjIL ,~..... ~~ ~......,...~_~MI!'WW ~ ,, ~.....~...,.., ~ ~~ ,..., ~ iii _...ıiiiiiiiiiit ~...-._ ~pooiio. 1iifIt!# ı4'1!gı 'Y'!"I!!!:"!!IlI1ti!!""",g &s2 ~~""~~Pj!l~ ~-.ı... _ıiiiiiiwt. _~~- _ _ -Iııı< ~~.....~....=~tH!!IIıO'_ _~_~~~ ~~~. ~~.,_~~.-...~~...~...,...:~"...,..-...~~...,... _~ -,.,....ııııı ILI ~ ~ ~_1ftıori..;ı> 1i!!!ıiıI!iiı 1'lIı_'l!I!iII~ ~~,...~....., _..._...~ _...._ It _---.. ~ S. 'IıI!I!!'!Iı~iIIi!!!'.AIı:_ S$!ill!!lc~ ~ ~_--...~~._S!! ~~'- : =:=:.:-: iWii-~~~.--~=---- 4, ~ ~1IMiib ~~ -.wı...~~-.ı~il_.._'~~ ~ ~~_"".....-ı _. J. T~~ "Aıı""""' _ ~~~~~~~-~ -="...-~ ~_~.--.,"""'''W!'JIOıI'''''~~'''''. ceı ~.-.ııi~~-. i~

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR)

Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Kamu SM SERTİFİKA UYGULAMA ESASLARI (NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA İÇİNDİR) Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi YONG-001-007 10 28.08.2013 YONG-001-007 28.08.2013 1/65 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

MEVZUATI ve UYGULAMASI

MEVZUATI ve UYGULAMASI TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E İMZA SEMİNERİ 16 17 KASIM 2011 ELEKTRONİK İMZA MEVZUATI ve UYGULAMASI Fatih ÖNDER Hâkim ADALET BAKANLIĞI Bilgi İşlem Dairesi Başkanl kanlığı fonder@adalet.gov.tr AkışŞeması

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Analiz Raporu İŞ YAZILIM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ 20.04.2015 HAZIRLAYAN KONTROL ONAY Fatma POLAT Proje Yöneticisi Emre YÖRÜK Genel Müdür İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2015 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2015 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10.

DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI. Revizyon no:007 ---------- 04.10. DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI 2012 VETERİNER HEKİM EKSPER ÇALIŞMA VE UYGULAMA ESASLARI EL KİTABI Revizyon no:007 ---------- 04.10.2012 1 DEVLET DESTEKLİ ÇİFTLİK HAYVANLARI SİGORTALARI

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2014 YILI TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI (YALNIZCA ACENTELER İÇİN) BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2014 Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN

2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN 2012 YILINDA BAŞVURU YAPAMAYAN, YENİLEME EĞİTİMİNDE BAŞARISIZ OLAN VEYA EĞİTİMİ SÜRESİ İÇİNDE TAMAMLAMAYAN KİŞİLER İÇİN SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL YENİLEME EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ELEKTRONİ K BELGE YÖNETİ M Sİ STEMİTALİ MATI h t t p : / / e b y s. o g m. g o v. t r OCAK-2 0 1 4 ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: )

Tebliğ. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: ) 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 1 Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı bendi hükmü ile Maliye Bakanlığı;

Detaylı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İÇİNDEKİLER G İ Rİ Ş...3 FAT U R A B İ L G İ Gİ Rİ Şİ...6 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri...6 2. Harcama

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ İÇİNDEKİLER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 4-5 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri 6 BİMER Nedir? 7 BİMER e nasıl başvurular? 8 Alo150 Nedir?

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı