Web tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemi Eğitim Sistemi Geliştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemi Eğitim Sistemi Geliştirilmesi"

Transkript

1 Web tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemi Eğitim Sistemi Geliştirilmesi Cihangir Erdem 1, Mehmet Efe Özbek 1, Ali Kara 1,3, Nergiz Çağıltay 2, Elif Aydın 1 (1) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (2) Yazılım Mühendisliği Bölümü Atılım Üniversitesi İncek, Ankara (3) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), G222 Birimi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Kavaklıdere, Ankara {cerdem, meozbek, akara, nergiz, ÖZET Bu çalışma kapsamında geliştirilen sisteme kullanıcı analog bir ses/mesaj sinyali girebilmekte, bu sinyal sayısallaştırılmakta, seçilen bir modülasyon şeması ile modüle edip gürültülü ortamdan geçirilmekte, ardından alıcı tarafından çözümlenerek kullanıcıya tekrar sunulmaktadır. Bu süreçte, farklı modülasyon tiplerinin beyaz Gauss gürültüsü altında performans analizinden, farklı blokların ve grafik çıktılarının sunumuna kadar eğitim amaçlı farklı birçok görsel sonuç kullanıcıya sunulabilmektedir. Bu şekilde kullanıcının, analog giriş sinyalinin sayısallaştırma süreci, temel bant ve kaydırmalı anahtarlama modülasyon tipleri, beyaz Gauss gürültüsü etkisi, bit hata oranlarının çıkarılması ve uyumlu filtre tasarımı gibi birçok farklı aşama üzerinde görsel, etkileşimli bir şekilde yer ve zamandan bağımsız olarak çalışması mümkün olmaktadır. ANAHTAR KELİMELER Sanal Laboratuar, Elektronik Mühendisliği Eğitimi, Web tabanlı Sayısal Haberleşme Sistemi. 1. GİRİŞ Mühendislik eğitiminde uygulamalı ve teorik bilgilerin bağıntılı olarak sunulması, daha etkin bir öğrenme sağlanması için önemli bir unsurdur. Başarılı bir mühendislik eğitimi ancak teorik ve uygulama/laboratuar bileşenlerini en uygun oranlarda bütünleştiren bir eğitim programı ile mümkün olabilir. Literatürde, uzaktan teorik eğitim kapsamında birçok uygulama bulunmasına rağmen, laboratuar uygulamaları için genellikle yüz yüze eğitim yaklaşımlarının tercih edildiği görülmektedir. Ancak Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde yaşanılan gelişmeler, uzaktan eğitimin yeni bir aşaması olarak düşünülebilecek, uzaktan laboratuar (remote lab.) ve sanal laboratuar (virtual lab.) sistemleri ile mevcut eğitim ortamlarının desteklenmesini mümkün kılmıştır. Uzaktan laboratuarlarda, kullanıcı internet aracılığıyla gerçek deneyler gerçekleştirebilmekte, sanal laboratuvarlarda ise benzetimler yapabilmektedir. Bu iki yaklaşımın avantajlı ve dezavantajları ve literatürdeki örnekleri yazarların önceki çalışmalarında geniş bir şekilde tartışılmaktadır [1-13]. Bu bildiride, sanal ortamda sayısal haberleşme eğitimi vermek amacıyla geliştirilen bir web uygulaması tanıtılmakta, uygulamanın tasarımında kullanılan teknoloji ve yaklaşımlar anlatılmaktadır. İkinci bölümde sayısal haberleşme sisteminin temel bloklarından bahsedilmiş üçüncü bölümde ise sanal eğitim uygulamasının yapısı, çalışma prensibi anlatılmış ve sistemin performans çıktıları sunulmuştur. 2. SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMİ Sayısal haberleşme sistemleri günümüzde popülerliğini gittikçe artırmaktadır. Öğrencilerin sayısal haberleşme sistemleri altyapısını daha iyi anlayabilmeleri ve yorumlayabilmelerinde laboratuar imkanlarının önemli bir yeri V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, Ağustos

2 vardır. Ancak gerekli haberleşme cihazlarına sahip laboratuarlar yüksek maliyetleri sebebiyle her üniversitede kurulamamaktadır. Uzaktan laboratuarlar bu açığın kapatılmasını amaçlanmaktadır. Tipik bir sayısal haberleşme sisteminin blok diyagramı şekil 1 de görülmektedir. Sayısal bir haberleşme sisteminde ilk aşama bilgi kaynağından gelen analog işaretin örneklenmesidir. Shannon ve Nyquist Teoremleri sınırlı bandlı bir analog işaretin bozulamadan tekrar elde edilebilmesi için örnekleme işleminin hangi frekansta yapılması gerektiğini söylemektedir. Örneklerin genlik değerleri kuantalama işlemi ile sonlu sayıdaki seviyelere dönüştürülür. Bu dönüşüm alıcıda elde edilecek işarete kuantalama gürültüsü olarak yansımaktadır. İşaretin kanalda maruz kalacağı gürültüye bağışıklığının daha fazla olabilmesi için kuantalanmış seviyelerin bir kod kümesi ile ifade edilmeleri daha uygun olmaktadır. Bu işlem Darbe Kod Modülasyonu olarak adlandırılmaktadır. Girişteki analog işaretin bir bit dizisi olarak kodlanmasıyla işaret sayısal forma dönüştürülmüş olmaktadır. Kod kümesi kanaldan iletilmeden önce içindeki bitler sembol adı verilen gruplara ayrılır. Sembol başına düşen bit sayısı (bps-bit per symbol) uygun şekilde belirlendikten sonra her sembol bir elektriksel dalga formu ile temsil edilir. Bu işleme temel band modülasyonu adı verilmektedir. Temel-band işareti alçak frekanslı olduğu için, band- geçiren karakteristiğe sahip bir kanaldan iletilmesi mümkün değildir. Uygulamada da kullanılan antenlerin boyları temel band spektrumundaki işaretleri iletmeye uygun olmamaktadır. Bu zorlukları aşılabilmesi için temel band işareti yüksek frekanslı bir taşıyıcı ile modüle edilir. Modüleli işaretin alıcıya ulaşmadan önce geçtiği ortama kanal adı verilmektedir. Alıcıda bit dizisinin tekrar elde edilmesi için, sistemin tasarımı aşamasında seçilen dalga formları ile uyumlu bir filtre kullanılır. Bit dizisi başta kuantalama için seçilmiş olan düzene uygun olacak şekilde elektriksel seviyelere dönüştürülür. Elde edilen ayrık işaret, uygulamaya göre, analoga da dönüştürülebilir. Giriş Format Temel Band Modülasyonu Sayısal Modülasyon Beyaz Gauss Gürültüsü (Kanal) Çıkış Format Algılama Demodülasyon/ Örnekleme 3. SİSTEM YAPISI Şekil 1. Sayısal Haberleşme Temel Blok Diyagramı 3.1.WEB TABANLI SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMİ Bu çalışmada geliştirilen Web tabanlı Sayısal Haberleşme Eğitimi Sisteminde (SHES) bir sayısal haberleşme sisteminin temel bloklarının bilgisayar yazılımı ile benzetimi yapılmıştır. SHES nin temel yapısı Şekil 2 de gösterilmiştir. Kullanıcı tarafından kaydedilen ses, analog giriş işareti olarak kullanılmaktadır. SHES, örnekleme, kuantalama, darbe kod modülasyonu / demodülasyonu, temel band modülasyonu / demodülasyonu, sayısal modülasyon / demodülasyon, iletim kanalı, uyumlu filtre ve bit hata oranı analizörü gibi tüm temel blokların çıktılarını kullanıcıya sunmaktır. Şekil 3 de görülen arayüzün görüntülenmesi için kullanıcının bilgisayarında Flash player bulunması yeterlidir. MP3 ya da WAV formatındaki ses işaretlerini kabul edebilen SHES ses sunucuya yükleyip ardından kullanıcının bu giriş işaretine temel band, genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama, faz kaydırmalı anahtarlama modülasyon türlerinden birini ve sisteme kanalda uygulanacak gürültünün seviyesini seçmesini beklemektedir. Bu parametre girişlerinden sonra kullanıcıya kanaldan etkilenip, demodüle edilip tekrar elde edilen ses işaretini kendi bilgisayarına yükleyip dinleme olanağı verilmektedir. Demodüle edilmiş sesin SHES tarafından tekrar kullanıcıya sunulması ile değişik gürültü ve modülasyon seçeneklerinin giriş sinyali üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması ve öğrencilerin bu konulardaki yorum yeteneklerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Kullanıcı, bit hata oranı grafiği vasıtası ile seçtiği parametreler için sistemin nasıl bir performans gösterdiğini gözleyebilmektedir. Bütün grafiklerin tek bir ekranda sunulmasıyla da giriş işaretinin hangi aşamalardan geçtiği ve her bloğun çıkışında ne tür bir formda bulunduğunu takip edebilmektedir. Sayısal haberleşme sisteminin modellenmesinde sistem işlemsel altyapısının hazırlanmasında Matlab, çoklu kullanıcıya hizmet verebilmek için.net (Visual Studio) ve kullanıcı arayüzlerinin oluşturulması amacıyla da Flash(Flex) teknolojileri kullanılmıştır. V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, Ağustos

3 İstemci Flash Uygulaması LMS (Doğrulama) Yükleme İşleyicisi Handler Web Servis İndirme İşleyicisi Kullanıcı Dosyaları Handler Sunucu.NET Şekil 2 SHES Yapısı Matematiksel hesapları matris çarpımları yoluyla hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi nedeniyle tercih edilen matlab ortamı yardımıyla hazırlanan sayısal haberleşme sisteminin çoklu kullanıcıya hizmet verebilmesi için gerekli kütüphanelerin bir web servis haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu kütüphaneler matlab m fonksiyonları şeklinde kodlanmış sayısal haberleşme sisteminin matlabdan bağımsız şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Web Servis, uzak istemcilerin başvuruda bulunduğu çeşitli işlevsel metod çağırımlarını bardındırdan, çok yönlü ve merkezileştirilmiş bir ünitedir. Web servisleri dağıtık nesne modellerinden farklı kılan sahip olduğu alt yapı sistemi sayesinde, platform bağımsız uygulanabilirlikleridir. Şekil 3. SHES Kullanıcı Arayüzü SHES nin işlemsel yükün web servisler vasıtasıyla sürdürüldüğü kısım sunucu üzerinde çalışmaktadır. Bu yüzden istemci bilgisayarının tüm bu sayısal haberleşme sistemi benzetimindeki yoğun işlemlerini yapmak zorunda kalmamakta ve buna bağlı olarakta yüksek donanım özelliklerine sahip olması gerekmemektedir. SHES nin kullanıcı arayüzünde sayısal haberleşme sisteminin alt bloklarının her birinin ve tüm sistemin bit hata oranı analizlerinden elde edilen bilgiler ve grafiklerin görsel bir arayüz şeklinde kullanıcılara sunulmasında kullanıcı taraflı programlama kullanılmıştır. Arayüz tasarımındada gerek yagınlığı gerekse görsel manada daha iyi bir deneyim sunabilen flash platformu ve bu platformda yazılım geliştirme ortamı olarakda çapraz platform tabanlı zengin internet uygulamaları geliştime desteği veren Flex frameworkü tercih edilmiştir. SHES de temel band ve sayısal modülasyon türlerinin üretilmesinde sinüsoidlerin örnekleme oranın (örnek/bitbir bit yerine yerleştirilecek olan sinüsoidin kaç bitten oluşacağı) bit hata oranı grafiklerinin elde edilmesinde önem teşkil etmektedir. Şekil 4 te farklı modülasyon türleri için bit hata oranı analizleri yer almaktadır. Kullanıcı başlangıçta seçtiği farklı gürültü ve örnekleme oranı seçenekleriyle SHES için elde ettiği bit hata oranı grafiklerini, teoride olması gereken grafiklerle de karşılaştırabilmektedir. V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, Ağustos

4 Şekil 4.a) Frekans Kaydırmalı Anahtarlama Bit Hata Oranı Grafiği b)genlik Kaydırmalı Anahtarlama Bit Hata Oranı Grafiği 3.2. SANAL MODÜLÜN ERRL SİSTEMİ İLE ENTEGRASYONU Sistem ERRL(European Remote Radio Laboratory) üzerinde aktif olarak çalışan uzaktan haberleşme deneyleri grubuna dahil edilmiştir. Kullanıcı LMS (Learning Menagement System) vasıtasıyla deneylere bir kimlik doğrulamasının ardından ulaşır. Kullanıcı ilgili deneye ulaşmadan önce sayısal haberleşme ile ilgili teorik, deney modülünün kullanımı ile bilgilere ulaşır. Kullanıcıya özel olarak deney modülüne erişiminin ardından otomatik olarak tanımlayıcı isimle üretilen bir klasörde kullanıcı ile ilgili bilgiler saklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında LMS yardımıyla da öğretim görevlisine öğrencinin ne zaman hangi deneyi yaptığı, ne tür sonuçlar elde ettiği gibi kayıt defteri girdileri ile performans analizleri yapabilme imkanı tanınmaktadır. 4. SONUÇ Lisans yada master dönemindeki sayısal haberleşme temelli derslerde kullanılması olması amacıyla web tabanlı interaktif bir sistem tasarlanmıştır. Bu sistemle öğrencilere sayısal haberleşme konusunda yardımcı olunması amaçlanmıştır. KAYNAKÇA 1. E. Aydin, N. E. Cagiltay, A New RF and Microwave Engineering Course Enriched With Advanced Technologies, Computer Applications in Engineering Education, (to appear). 2. Kara, A., Aydin, E., Ozbek. M.E., and Cagiltay, N., Design and Development of a Remote and Virtual Environment for Experimental Training in Electrical and Electronics Engineering, IEEE 9th Int. Conf. On Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2010), , Cappadocia, Ozbek. M.E., Atas, M., and Kara, A., Software Technologies, Architectures and Interoperability in Remote Laboratories, IEEE 9th Int. Conf. On Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET 2010), , Cappadocia, Cagiltay, N., Aydin, E., ve Kara, A., Principles for the Design of a Remote Laboratory: A Case Study on ERRL, IEEE Engineering Education 2010 The Future of Global Learning in Engineering Education, IEEE EDUCON 2010, Madrid, Spain, Nisan Çağıltay, N.E., E.U. Aydın, R. Öktem, A. Kara, M. Alexandru ve B. Reiner, Requirements on Remote RF Laboratory Applications: An Educators Perspective, IEEE Trans. on Education, 52, 75-81, Aydin, C. C., Türkmen, G., Ozyurt,E., Aydin, E., Cagiltay, N., Ozbek, M. E., Kara, A., Uzaktan Laboratuvar Uygulamalari ERRL: Elektronik Alaninda Radyo Haberleþmesi Üzerine Bir Çaliþma, 2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008 : e-learning, Turkish Informatics Foundation Distance Learning Platform (UzEP),İstanbul, Türkiye, Mart Kara, A., Kara, A.G.,Aydin, C.C., Aydin, E., Cagiltay, N.E. What Do Remote Laboratory Applications Promise for Engineering Students: A Case Study of ERRL Project, Bilişim Teknolojileri Işığında Egitim Konferansı, bildiri kitapçigi, sayfa 41-45, Ankara, Türkiye, Kasim Aydın, C.C., G. Türkmen, E. Özyurt, E.U. Aydın, N.E. Çağıltay, M.E. Özbek, N.C. Alparslan, ve A. Kara, Distance laboratory applications ERRL: A study on radio communication in electronic field, 11th V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, Ağustos

5 International Conf. on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, Romania, , IEEE, N. C. Alparslan, N.E. Cagiltay, M. Ozen and E.U. Aydin, TOJET "Teaching Usage of Equipments in a Remote Laboratory, TOJET, Vol.7, Issue 1, Çağıltay, N., E.U. Aydın ve A. Kara, Remote RF Laboratory Requirements: Engineers and Technicians Perspective, Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 8, 80-95, Kara, A., E.U. Aydın,R. Öktem, N. Çağıltay, A Remote Laboratory for Training in Radio Communications: ERRL, IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications(PIMRC), Athens, 1-4, IEEE, Özen, M., E.U. Aydın ve A.Kara, Pilot Remote Experiment in the ERRL: Measurement of Scattering Parameters, IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications(PIMRC), Athens, 1-5, IEEE, Kolberg S., Courivaud D., Ozbek M.E., "LMS and Interactivity - Technical Issues for Remote Laboratories", IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications(PIMRC), Athens, 1-4, IEEE, Sklar B. Digital Communications, 2.Baskı, Prentice Hall, 2001 V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs Kampusu, Ağustos

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi

Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Akademik Bilişim 12 - IV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Uydu Haberleşme Sistemlerinde ve Navigasyon Sistemlerinde FPGA Kullanılarak Veri İletiminin Analizi Fırat

Detaylı

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar Web-Based Distance Education Systems: Required Features and Standards Umut Al * ve R. Orçun Madran ** Öz Web tabanlı

Detaylı

Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme

Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(2)-2005 53 KSU. Journal of Science and Engineering 8(2)-2005 Üçüncü Nesil (3G) Gezgin Telefonlar İçin Uygulama Geliştirme Mustafa AKSU 1, Abdülhamit SUBAŞI 2 1 KSÜ, Kahramanmaraş

Detaylı

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43

BĠLĠġSEL ERGONOMĠ. 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BĠLĠġSEL ERGONOMĠ 17.Ulusal Ergonomi Kongresi 14-16 Ekim 2011 ESKİŞEHİR 43 BANKAMATĠK SĠSTEMLERĠNDE ERGONOMĠK ARAYÜZ TASARIMI VE KULLANILABĠLĠRLĠLĠK Gizem AKALP 1, Ebru YENİMAN 2, Utku AYTAÇ 3 1 Öğr. Gör.

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU

2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU 2.11. SANAL SINIF EĞĠTĠM MERKEZĠ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL West Virginia University, US College of Engineering&Mineral Resources asaf_varol@yahoo.com (üniversitedeki e-postanızda yazılabilir) ArĢ.

Detaylı

E-Öğrenmede Etkileşimli İçerik Geliştirme Deneyimi: Web Tasarımı Dersi Örneği

E-Öğrenmede Etkileşimli İçerik Geliştirme Deneyimi: Web Tasarımı Dersi Örneği E-Öğrenmede Etkileşimli İçerik Geliştirme Deneyimi: Web Tasarımı Dersi Örneği Uğur YILDIZ 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kocaeli uguryildiz@kocaeli.edu.tr Özet:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı

E-PORTFOLYOLARLA ÖĞRENME ORTAMI GELIŞTIRME VE DESTEKLEME PLATFORMU

E-PORTFOLYOLARLA ÖĞRENME ORTAMI GELIŞTIRME VE DESTEKLEME PLATFORMU E-PORTFOLYOLARLA ÖĞRENME ORTAMI GELIŞTIRME VE DESTEKLEME PLATFORMU Yavuz AKPINAR, Volkan BAL ve Hüseyin ŞİMŞEK Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İstanbul akpinar@boun.edu.tr GİRİŞ Öğrenci ile öğretilecek

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI

QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI QR KODUN MOBİL EĞİTİMDE YENİ EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKISI Celalettin AKTAŞ İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü İstanbul Berk ÇAYCI İstanbul

Detaylı

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES

WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES WEB SAYFASINA AJAX TEKNĠĞĠNĠN UYGULAMASI APPLYING OF AJAX TECHNIQUES TO WEB PAGES Enes ÇELĠK 1 Ali BULDU 2 celikns@gmail.com alibuldu@marmara.edu.tr 1,2 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, GÖZTEPE/

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YATKINLIKLARI Sinan YALÇINKAYA YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı

Anahtar kelimeler:otomasyon Yönetimi, Sayısal Görüntü İşleme, Veri Matris Kodu Teknikleri, Deney Seti Tasarımı Bir Otomasyon Prosesinin Veri Matris Kodu Teknikleri Kullanılarak Yönetilmesi: Hareketli Bant İçeren Bir Otomasyon Prosesinin Bir Deney Seti Olarak Tasarlanması Örneği * 1 İsmail Öylek, 2 Metin Varan,

Detaylı

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği

Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Web 2.0 Yeniliklerinin Eğitimde Kullanımı: Bir Facebook Eğitim Uygulama Örneği Yrd.Doç.Dr. Zülfü Genç

Detaylı

Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı

Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı Web Tasarımı Derslerine Yönelik Sosyal Yapılandırmacı Web Uygulama Ortamı Esra BARUT 1, Mustafa Ali AKCA 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Isparta esrabarut@sdu.edu.tr,

Detaylı

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ

KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KABLOSUZ GÖRÜNTÜ AKTARIMI ĐLE YER BELĐRLEME AMAÇLI BĐR MOBĐL ROBOT UYGULAMASI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Ezgi ERĐŞTĐ Anabilim Dalı : Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri

E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Mahinur Altıparmak, İnci Dürdane Kurt, Yrd.Doç.Dr. Metin Kapıdere

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3): 307-315 (2010) 307 İnternet Protokolü Üzerinden Ses Taşıma Uygulamaları İçin Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Basit ve Etkili Bir Ses Sıkıştırma Uygulaması Gürkan TUNA Trakya Üniversitesi, Edirne Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ İNTERNET DESTEKLİ ÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE BİLİŞİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Orhan TORKUL*, Cemal SEZER**, Tijen ÖVER*** {torkul, csezer, tover@sakarya.edu.tr} * Doç. Dr. Orhan TORKUL, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar

Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDAMAR

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr Sema Öğr. Gör. Öğr. Gör. Senem Ülker Ayyıldız Mehmet Günlük Nil Erbey Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma Doç. Dr.

Detaylı

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KTMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLİMSEL İÇERİK YÖNETİM, DEĞERLENDİRME ve YAYINLAMA SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Proje

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı