Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981

2 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme Fak.si. Aydın Turizm ve Otel İşlt. Y. Okulu Yayın No: 9. Teksir 2- ACUN, Selâhattin: Otel ve Lokanta Personeli İçin Temel İngilizce. y.y.d.t.i977. 2y.+300s. Teksir 3- AKAY YALOVA OTELİ: Otel Binası Keşfi. İst Kâatçılık Mat. A.Ş. 9 s. 4- AKI, Asis. Erol: Otel, Gazino, Kulüp, Lokanta ve benzeri İşyerlerinde Özel Çalışma Koşulları. Ege Üniversitesi Sosyal İlişkiler Kürsüsü 5- AKIN, Ali Türker: Bazı Yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ank. Mayıs I975. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu. 64 s. 6- AKOĞLU, Dr. Tunay: Otel Ekonomisi ve Otelcilik Tekniği. İst s. T.T.O.K. Belleteninden Ayrı Baskı 7- AKOĞLU, Dr. Tunay: Sheraton Oteli Fizibilite Raporu. Ank s. Teksir. 8- AKOĞLU, Dr. Tunay: Konaklama işletmelerinde verimlilik ilik (rantabilite) hesapları. Ankara: (Başnur Mat.). 19s. 9. AMCAOĞLU, Dr. Cengiz: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. Aydın Bahadır Matbaası. 85 s. 4. Ege Üniv. İşletme Fak. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Aydın. 10. ANKARA OTELCİLİK OKULU : Otelciliği Kendinize Meslek Edinebilir misiniz? Ank Mars Matbaası. 22 s. 11. ARAS, Haşim : Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolu-Yöntemler Yöntemler. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. Ank. 12. ARAS, İ(smail): 1. inci Devre Garson Kursu Ders Bilgileri. Ank Nur Matbaası. 24 s.8. "Ankara Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Yayınları: I. Sayı" 13. ARPAT, Erdal: Konaklama Endüstrisinde 1973 Yılı İsletme İstatistikleri. Ank XVI. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Uzmanlık Tezi 15. AŞICI, Dr. Ömer Zeki: Otel Muhasebesi Ders Notları. İzmir. I s. Teksir. 16. ATAKENT, İhsan Ş.: Otelcilerin Mes'uliyeti Hakkında (2-7 7 Aralık 1957 Tarihinde Strazburg'da Toplanan Komitenin Faaliyetine Ait Rapor. Ank (2)s. Teksir. 17- BAKER, Lilian May (Çev.: Necla OLCAY): Kat Hizmetleri. (Education). Ank s. Teksir. "Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I" 18- BAKER, Lilian May: Etiquette for Hotel Personel. Ank BAYAZIT, Nigan: Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliğinde Otellerle İlgili Bazı Eleştiri ve Öneriler. İst İTÜ Mimarlık Fak. Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliği Semineri 20- BAYAZIT, Dr. Nigân: Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem. İst VIII+172s. 4 planş.4. İTÜ Mimarlık Fak. Baskı Atölyesi 21- BAYAZIT, Nigân: Turizm Konaklama Tesisleri Performans ifadeleri Araştırması. İst İTÜ Baskı Atölyesi. TBTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No: MAG-ÖE-2O 22- BENLİGİRAY, Dr. Yılmaz : Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolu. Eskişehir s. EİTİA Yayınları. 23- CANLAR, Mehmet: Konaklama İşletmelerinde İç ç Kontrol. Ank xı+149s. Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Doktora Tezi. 2

3 24- CEMİL, Ali - Halil POSACI- Rıdvan BAKER: A Real-Time Information System for Grand Hotel. Ankara. 87 s. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Proje ödevi C0NKER, İnan - Can CONKER: Örnek Garson. Bir Kitap Bir Meslek. İst s. İnan Yayınevi. Resim. "Teknik Turizm Serisi" 26- ÇAYIRLIOĞLU, A.: Resort Hotel Büyükada. ODTÜ Tezi. 27- ÇETİNER, Ertuğrul: Otel İşletmeleri Muhasebesi- II. 125 s. + II. Teksir Öğretim Yılı-Bolu. "Ankara İTİA Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu Yayın No: 6" 28-Ç0MA, Yeta (Der.): Resepsiyon Psikolojisi. Ank s. Teksir. 29- ÇOMO, Yeta (Derl.): Garsonun Vazifeleri. Duties of a Waiter. Lokanta Servisi. Restaurant Service. Ankara Otelcilik Okulu s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: 18" Teksir. 30- ÇOMA, Yeta (Derl.): Otel ve Lokantalardaki Üniformalı Personel ve İnsan Münasebetleri. 70 s. Teksir. 31- ÇORUH, Selâhattin: Garsonun Temel Kitabı. İst. I s. Arkın Kitabevi. 32- Dedeman İstanbul Oteli Fizibilite Etüdü. Ank s. 33- DOĞAN, Hasan H.: Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması Ank. I978. IV+110s. T.C. Turizm Bankası A.Ş. 34- DOĞU, Orhan: Oteller. İst, (78)S. Arpaz Matbaacılık. "Birsen Kitabevi Yayınları" 35- DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: Otellerde Mutfak Planlaması. Ank. I (3) s. Başnur Mat.sı. 8. resim. Yayımlayan: T.C. Turizm ve Tanıtma Bak., Turizm Genel Müd. 36- EDWARDS, Anthony. (Çev.: İ.Oktay ÇAMLIBEL): Otel ve Motel Pazarlaması. (Hotel-Motel Marketing'den Kısaltılarak Çevrilmiştir). Temmuz s. Teksir. TTB Tanıtma Genel Müd. Yayınlayan: ITT Educational Services Inc. New York N.Y I97I 37- EKŞİ, Nurettin: Otellerde Kat Hizmetleri. Ank. I s. 4. Ank. Tic. ve Tur. Yük. Öğr. Ok. Mez. Tezi 38- EMEK-İNŞAAT ve İŞLETMELERİ A.Ş.: Otel işletmeleri faaliyetleri ERGÜN, Süreyya: Milli Kalkınma Vasıtalarından Otelcilik ve Turizm Millî Kredisi. Türkiye'de Otel Durumu ve Davası. İst Tan Bas. XV+262s. " Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yay. ları: 5" 40- ERİŞ, Elvan: Konaklama a İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi. Ank s. 4. Ank. TTYÖO Mezuniyet Tezi. 41- ESENDAL, Bahaettin: Otel Muhasebesi ve Denetim Ders notları. [y.y.d.t.1978]. 14y. Teksir. 42- FONTANO, - Rakım ZİYAOĞLU: Sofra ve Salon Bilgileri GALİMİDİ, Avram : Barmenin ve Ailenin Kokteyl Kitabı. (Miksoloji). Alkollü ve Alkolsüz Seçkin İçkiler. İst Hamle Mat.sı. 159 s.8. İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti 45- GLADWELL, D. C. (Çev. : Yekta ÇOMO): Otel ve Lokantalardaki Malzeme ve Teçhizatın "Pratik Bakımı ve Muhafazası. Practical Maintenance and Equipment for Hoteliers Licensees Caterers. Ankara: s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I7". Teksir 46- Görg rgü Kuralları. I2 s.8.teksir. (MEM Ltd. Şti.) 48- GÜLERSOY, Çelik: (Turizm Tarihimizden Bir Yaprak) Türkiye'nin İlk Oteli. Hotel d'angleterre İst (5) s. 3

4 49- Hotel Üsküdar. "Project". Afa Mat.cılık.16 s. 50- İKTİSAD VEKÂLETİ TURİZM BÜROSU: Otel Anketi Basılmamıştır. 51. İMRE, Zabit (Doç. Dr.): Otel, Han, Umumî Ahır ve Garaj İşletenlerin Mesuliyeti. İst İsmail Akgün Mat. 27s. İst. Üniv. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Tahir TANER'e Armağan'dan Ayrı Baskı. 52 İNCEER, Ayşe: Kokteyller Ders Notları. Coctails Class Notes. İkinci Baskı. I963-I s. "MEB Ank. Otelcilik O.N. No: 15". Teksir 53- (İstanbul Hilton) Personel El Kitabı. İst. d.t.i955. Lui Zelliç Bas.29 s.portre 54- İSTANBUL HİLTON PERSONEL ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Otelcilikte Görgü ve Nezaketin önemi. y.y Fige Mat. 20 s. 55- İSTANBUL OTEL MÜDÜRLERİ SEMİNERİ NOTLARI Ocak DÜZGÜNOĞLU, Ercihan Otel Binaları Projelerinin Tanziminden Önce Yapılması Gereken Yatırım Öncesi Araştırma ve Temel Verilerin Tespiti (Fizibilite Etüdleri). I3 s. -DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: İşletme Faktörlerinin Otel Binalarının Fiziki Yapısı ile İlişkileri ve Proje Tanzimine Etkisi. 13 s. -ÇATIRLI, Haluk: Otel İşletme Ekonomisi. 7s. -PERRI, Rosario: Otel Personelinin Nitelikleri Görev ve Yetkileri. 51 s. -MOWREY, Neil: Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte çalışması. 13s. - KOLOECKNER, B. : Otel Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar. 14s. -KURT, A. Graf Mutfak Organizasyonu. 11s. -COTICELLI, Cesare : Otellerin Seyahat Acentalarıyla İşbirliği. 21 s. -CUMBUL, Faruk : Otelcilik Mevzuatı. 60 s. -HÜRKAN, Hicret Turizm Eğitimi. 11s. -OSKAR, Haldun : Otellerde Fiat Tespiti ve Sezonlar. -ÇAMLIBEL, Oktay Tanıtma ve Propaganda. 19s. 55- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: Otelcilik işletmesinin Halen Mevcut Kazanç Vergisi Kanunu ile ihdası Mutasavver Gelir Vergisi Kanunları Muvacehesindeki Mükellefiyet Durumu, Turizm Bakımından Mahzur ve Neticeleri eri ile Gereken İnkişaf Tedbirlerindeki Mali Muafiyet ve Himayenin Te'sisini Mütezammın İstanbul Otelciler Genel-Kurul Dilekleri Risale 56- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: İstanbul Şehir Meclisi Tarafından Kabul ve Tasdik Edilen (Belediye Zabıta Talimatnamesi)nden nden Otel ve Gazinoları Alâkadar Eden Maddeler Risale 57- İSTANBUL OTELCİLER ve HANCILAR CEMİYETİ: Oteller-Islahı Islahı-Projesi Projesi. İst A.Sait Bas. 16 s. 58- İSTANBUL TİCARET ODASI BÖLGE ÇALIŞMALARI: Marmara ve Trakya Bölgesinde Otelcilik Okulu Açılması ve Turizm Personeli Yetiştirilmesi İçin Mesleki Eğitim Kursları Açılması Hakkında Rapor. İst s. Teksir. 59- İŞBAKAN, (Tevfik) Yavuz: Luxury Hotel Accommodations in Turkey. İst VII+I26 p. tables. 29 cm. 8. Thesis (M.A.) - Robert College 60- İZMİRLİ, Hayrettin: Görgü Kuralları. İst s. 61- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Ön Büro. Ank. I977. Bas. 44s. T.C. TTB Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 62- KARAGÖZ, Yaşar - Ayla Özden ERDEM (Derleyenler): Muhasebe ve Kambiyo. Ank Çağdaş Bas. 48 s. 1 tablo. 8. T.C. TTB Turizm Eğitim Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 63- KARAGÖZ. Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi Servis. Ank. I s. 8. T.C. TTB Turizm Eğitimi 4

5 Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 64- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Mutfak. Ank Çağdaş Bas. 54 s. 8. T.C. TTB Tur. Eğitimi G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 65- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. Ank. I s. 8. T.C. TTB Tur. Eğ. G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 66- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Muhasebe ve Kambiyo Ders Notu. Ankara: "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 11; Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi". 67- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): C-4. Bölüm Teknolojisi Mutfak Ders Notu. Ank. I s. 3 ekli sayfa. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: I5; OTEM" 68- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. (Ders Notu). Ank s.teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 14; OTEM" 69- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bolüm Teknolojisi. Servis. (Ders Notu). Ank. I s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 13; OTEM" 70- KARAGÖZ, Ya-ar (Deri.): Bölüm Teknolojisi. Önbüro nbüro.. (Ders Notu). Ank s. Teksir. " TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi. Yayın No: 12 ". OTEM 71- KARAHAN, Dr. Ali (Haz.): Servis Personeli Eğitim Notları. İst s. 4. "T.C. Turizm Bankası Eğitim Müd. Yayınları: 2 "; Olgunlaşma Kursları: 2" 72- KAUFFMAN, Richard H.: Dikkat Oteller Sağlığınıza Zarar Verebilir. (Çeviri: Yayımlayan) Good-Year Lastikleri T.A.Ş. Halkla İlişkiler Müd. İst s KETMEN, Cihat: Genel Otelcilik Ders Notu 74- KILLEAN, Mr (Yazan) (Derleyen ve Tercüme: Hüseyin ŞENSOY): Otelcinin Sözlüğü (2)+5s. "Seri No:2; MEB Ankara Otelcilik Okulu Neş.: 25". Metin teksirdir. 76- Konaklama İşletmelerinin Çalışmaları ile İlgili Türkiye ve Dünyada Uygulanan Mevzuat Ank. t.y. 43s. 8. "Ankara Turistik Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşverenleri Sendikası Yayın No: 5" 77- Konaklama Tesislerinde 1973 Yılı Fiyatları. Ank s. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 78- KORZAY, Doç.Dr. Meral: Otel, Motel ve Restoran İşletmelerinde Tedarik ve Materyal Yönetimi 79- KORZAY, Meral (Doç.Dr.): Otel-Motel İşletmelerinin Pazarlaması. İzmir Teksir. 81- KULAT, Ragıp : "İstanbul'da Başlıca Otellerin Durumu ve ıslâh Tedbirleri". Ank. I939. Turizm Hakkında Raporlar Kitabının İçindedir. 82-KURTOĞLU, Serda: Fransız Hukukunda Otelci Varanı. İst.I96I s. İst.Üniv. Hukuk Fak. Mec. Cilt XXVI, Sayı: 1-4, Sene I960 Sayısından Ayrı Baskı 84- MANYAS, Füsun (Derl.): Yemek ve İçki Kontrolu. (Ders Notları). Food and Beverage Control. (Class Notes) s. Teksir. "MEB Ankara Otelc. Okulu Neş No: 8" 85- MELETİYADİ, Lazar: Otelcilik öğretimi. İst. I s. Yayınlayan: Atatürk Yolu Neşriyat Merkezi 86- MELETİYADİ, Lazer: Garsonluk Eğitimi İst MEM Ltd. Şti. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ: Özel Mektupla Otelcilik Kursları. Ank. t.y. (12)s. OPA Organizasyon Pazarlama Araştırma 5

6 88- Muhasebenin Temel Kavramları. 13s. (Mektupla Eğitim Merkezi) 89- T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM İSTATİSTİK ve YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ (Haz.) Otelcilik Okulu. Ank. I965. Balkanoğlu Mat. 29s. 8. resimli. Genel No: 163, Seri No: O.E.C.D. ülkelerinde Otel İdareci ve Personelinin Nitelikleri ve Görevleri. Ank. I968. Teksir. 82 s. "T.T.B. Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi. Yayınları: I ". O.E.C.D. Tarafından yayınlanan "Les Emplois dans L'Hotellerie Europeenne" isimli broşürden çevrilmiştir. 91- OLALI, Hasan (Çeviren): Birleşik Amerika'da Otelcilik Endüstrisi. Ank. I LALI, Nezahat - Hasan OLALI: Turizm, Servis, İçkiler ve Ziyafet Bilgisi. Turizm Kursları ile Otel, Lokanta Personeli ve Aileler İçin. Ank. I s planş, 3 levha. " Türkiye'de Turistik Otel, Lokanta ve Gazinolar Derneği Yayınlarından No: 1" 93- OLALI, Doç. Dr. Hasan: Otelcilik Endüstrisi yatırımları ve Finansmanı. İzmir s. "İzmir İTİA Yayınları No: 45, Turizm Enstitüsü Yayınları No: I " Doçentlik Tezi 94- OLALI, Dr. Hasan: Otel işletmeciliği ve Yönetimi. İzmir Ege Üniv. Mat. VIII+717s Levha. "Ege Üniv. İTBF Yayınları No: 64/34" 95- OLCAY, Necla (Derleyen): Yemek ve İçki SERVİSİ. Yemek SalS alon onunun Metrdotel Tarafından İdaresi. (Food and Beverage Service). İkinci Baskı: s. "MEB Ank. Otelc. Okulu Neş. No: 4/A".Teksir 96- OLCAY, Neclâ (Derl.): Otel ve Lokanta Teşkilatı (Modern Otel idaresi). Hotel and Organization. İkinci Baskı. Ank s. " Ankara Otelcilik Okulu NEŞ. NO: 7" 97- Otel Çiziminin Prensipleri. 15S. Teksir. 98- Otel İdareci ve Personelinin Görev ve Nitelikleri. Ank. I97I. 58s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Yayınları No: I " Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri Ders Kitapları 99. Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Kat hizmetleri Bilgisi Ders Notları. Ank. I s. 4. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 2" IOO- Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim E Kursu Genel Kültür Ders Notları. Ank I s. Teksir." T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 3" Otelciler ve Hancılar Derneğinin Günü Yapılan Hasbuhal Toplantısında Ankara: (Emek Bas.). 8s tel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Yemek ve İçki Servisi. (Ders Notları) Ank I+22s. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 4". (Servis: Haz.: Ümit ERDİLER Bar: Ali HAZAN) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ETÜD ve PROGRAMLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile İlgili Piyasa Araştırması tırması. Ank (6) s. MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları "Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları No: 126 " 1O4- Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi Ders Yılı Müfredat Programı. (28)s. "T.C. TTB Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi Müd. Yayın No; 1" 105- Otelcilik Okulu Hakkında B.I.T. Raporu. 40 s. Teksir 106- TARAKÇIOĞLU, Enis: Konaklama İşletmesi Ders Notları. Ank. I972. IIIs. Teksir. "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Turizm Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları No: I " 6

7 107- TURİZM BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ MÜÜDÜRLÜĞÜ (KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ): Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi zi. Ank. d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 11s. resimli. 8. IO8- Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte Çalışması ması. y.y.d.t.i979. I3 y. Teksir ÖCAL, Doç. Dr. Fikret: Otel İşletmesi ve Muhasebesi. İst Fatih Mat. VIII+I9I s. 8. "İİTİA Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu Yayınları No: 205" 110- ÖGE, Ziya: Garsonun Cep Kitabı. İst. I965. Korsini Bas. 136 s ÖZCAN, Fikret: Practical English for Hotelkeeping and Tourism Training Centres (Otems). Ank Çağdaş Bas. 58s. "TTB - Turizm Eğitimi Gen. Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 112- PETERS, Paulhans - Christel ERBEN ( Çev.: M. Ali ORAY): Etüd ve Proje, Kongre Merkezleri ve Oteller. Ank. I976. I32s. Yaprak Kitabevi 113- TTB TURlZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ: Servis ve içki Hazırlama Bilgileri s. 4. Teksir 114- SEZGİN, Orhan: Modern 0tel Yönetimi. Organizasyon, Resepsiyon, Kat Hizmetleri, Muhasebe. İst Çavaş Mat. VII+169+(2) s.8. resim, planş SEZGİN, Orhan Mesut: Otel l Muhasebesi. Ank. d.t s. 3 levha, resimli. Teksir. "MEB Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar G. M. Yayınları, Sayı: 55" 116- SEZGİN, Orhan: Otel Muhasebesi. İst Yalkın Ofset Mat. Kitabı bastıran: Lebib Yalkın Yayınları SEZGİN, Orhan: Konaklama Muhasebesi. Ank Güneş Mat. T.A.Ş. 3I8 s SEZGİN, Orhan: Otel Önbüro Bilgisi. Ank. d.t resim s. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y. Gen. Müd. Yayınları Sayı: 56". Teksir TÖR, Vedat Nedim: Otel Meselesi hakkında Muhtıra. I938. Gayrı Matbu I20- TURİZM ve OTEL YÖNETİCİLİĞİ ŞUBESİ: Yiyecek-İçecek Yönetimi Ders Notları. Mart TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Bazı Akdeniz Ülkelerinde Otel, Eğlence Tesisleri Temel Gıda Maddeleri ve Benzin Fiyatları Kasım (2)+20 s. 4. Teksir." Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 3/75" 122- TTB ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Belgeli Konaklama Tesislerinde İstihdam İ stihdam. Mayıs s. 4. Teksir. "Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 9/ T.C. TTB TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON ŞUBESİ : Belediyelerce Denetlenen Otel-Motel Pansiyon ve Kamping Yerleri I-II. I II. Ocak s I s. Teksir. 4. "T.C. TTB Tanıtma Genel Müdürlüğü Enformasyon Şubesi Yayınları: T.C. TTB TURİZM EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: OTEM Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi. 16 s. Renkli Resim TTB TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ (Yay.): Ticari Mutfak Bilgileri. 97 s. 4. Teksir 126- Dünya Turizm Örgütü. CEU/4/4 D.T.Ö. Avrupa Komisyonu IV. Toplantısı Geçici Gündemin 4. Maddesi OTELLERİN VE BENZERİ KURULUŞLARIN STANDART SINIFLANDIRILMASI Çalışma Grubunun Raporunun İncelenmesi. Genel sekreterin Notu. Ank. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 54s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI EĞİTİM DAİ. MÜDÜRLÜĞÜ: Ankara-İstanbul İstanbul-İzmir İzmir Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri. M.S.B. Harita Genel Müd. Mat. Döner Sermayesi s. 7

8 128- TURİZM ve ve TANITMA BAKANLIĞI: Kat Hizmetleri Bilgisi. Ank. I s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Servis ve İçki. Ank s Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt xı/b1. İst. Lebib Yalkın Yayınları. Bu cilt:- Modern Otel işletme ve Organizasyonu ile ilgili temel bilgiler, - Yolcuların Getirdikleri Eşyalarla İlgili Olarak Otelcilerin Mesuliyeti Konusunu, - Turizm Sektöründe kredi Konusunu, ayrıntılı bir biçimde kapsamaktadır. I3I- Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt XI/B2: İst. Lebib Yalkın Yayınları Bu cilt:- Otel muhasebesi ve yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı yiyecek ve içecek maliyet kontrolu, stoklar, sabit kıymetler netice hesapları, bilanço analizleri ve üniform hesap planları gibi modern otel yönetiminin temel muhasebe konularını ihtiva etmektedir TUNCER, Gülsen: Otelcilik Sanayiinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel Fonksiyonları Açısından Tanıtılmasına ilişkin Bir Araştırma. İst V+282+IXs. "İ.Ü. İşletme Fak. Doktora Tezi (Basılmamış) 155- TÜRKER, Engin: Ön Büro Yönetimi imi. Hacettepe Üniv. Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. Ders Notu 134- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik Ders Notu. Ank. I s. 8. "TTB Eğitim Dairesi Bşk.lığı Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 9 " OTEM 135- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik. Ank Çağdaş Bas. 36 s. 3 ek tablo. "TTB Tur. Eğ. G.M. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 136- TÜRKİYE OTEL LOKANTA ve EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI: Emekli Sandığında Talan İst Özakın Mat. 55 s. 8. "DİSK-OLEYİS" 137- "[Türkiye Turizmine Hizmet" Adı Altında Hilton ve Sheraton'da Talan, Yağmacılık, Savurganlık, Döviz Kaçınma, Sömürü, Baskı. İst Öz-Akın Mat. 48 s. 8. resim. "DİSK/OLEYİS Yayınları" 138- UÇANER, Efe: Otellerde Genel ve Mevsimlik Fiat Tesbiti. y.y.d.t.i979. 9y. Teksir 139- ULUSLARARASI Otel Kuralları. 9s. (Mektupla Eğitim Merkezi). Teksir USAL, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Yetiştirme ve Değerleme. Ege Üniv. İTBF Lisansüstü Tezi. 141-YAMAN, Renan: Otelcilikte yemek ek Servisi. Ank. d.t.i977. Iy+.6+I4+I s. 8. " Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Genel Müd. Yayınları Sayı: 58" 142- YAMAN, Reman: İşletmecilikte Mutfak Bilgisi. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y.G.M. Yayınları Sayı: 53" 143- YARAR, Berker: Otelcilik Ders Notları. İzmir Teksir 144. YOLAÇ, A. Hilmi : Otelcilik Sanayii için Okullar ve Turizm. Otelciler, Garsonlar ve Ahçıların Kitabı İst Berksoy Bas. 45 s. 8. Üsküdar Türk Kız Koleji 145- YÜCESOY, Prof. Cevat: Turizm Otel İşletmeleri ve Muhasebesi. İst Matbaa Teknisyenleri Basımevi. IX+I99s planş. 6 levha "Çağlayan Kitabevi Muhasebe Serisi No: 9" OTEL REHBERLERİ ve TANITMA YAYINLARI 1. BASIN-YAYIN ve TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Yayınlayan) : Türkiye Otel Rehberi. Ank. I950. Ulus Bas s. 25 planş, 2 levha. 2. Etap Otels International. İstanbul: (Ank.) d.t.i975 - Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. (5) s. 8. renkli resim 8

9 3. İstanbul Hilton. İstanbul, Turkey Otel Rehberi, Mağazalar azalar ve Hizmetler Hakkında Bilgi İhtiva Eder. Hotel Directory Including Shops and Services. y.y.d.t s. 8. portre. Harita. Metin Türkçe ve İngilizcedir 4. İSTANBUL TURİZM ve OTELCİLİK A.Ş. : İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş Tarafından İnşa-Edil Edilen Intercontinental İstanbul Oteli Hakkında Genel Bilgiler. İst Yenilik Bas. (16)s İstanbul Hotels. İst. d.t Apa Ofset Bas. (28) s. 8. Resim, harita. Metin İngilizce ve Fransızcadır. 6. İstanbul Turistik Oteli. (İstanbul). d.t Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. 2I s. 8. planş. 7- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ SANAYİ, TİCARET ve TURİZM BAKANLIĞI: Hotels Ank.d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 16s. 8. Metnin İngilizce, Fransızca ve Almancası da vardır. 8- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETÎ TURİZM ve ENFORMASYON BAKANLIĞI: Türk Federe Devleti Kıbrıs Hotels 1976, Turkish Federated State of Cyprus. Turkischer Bundesstnat von Cypreh. Ank. d.t.i976.ajans-türk Matbaacılık Sanayii. 16 s. 8. Metnin Fransızcası da vardır. 9-TURKISH FEDERATED STATE OF CYPRUS MINISTRY OF TOURISM: Hotels Ankara: t.y. 16s. Metin İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. 10- KUTLUTAŞ İNŞAAT ve TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ: Inter-Continental Oteli, İstanbul İst. d.t Çeltüt Mat. (32)s. resim, planş. 11- MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI: Mersin Oteli. y.y.d.t.i y. 12- SPORTİF ENDÜSTRİ TESİSLERİ Ltd. Şti. İZMİR: Kartop Otel. Uludağ. (İzmir). d.t Yeniyol Mat. (3)s. Resim. 13- TOURING et AUTOMOBILE CLUB de TURQUIE: Guide des Hotels de Turquie rquie. İst. I940. Babok Bas. 8s. Risale. 14- BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI (Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie uie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide I961. Ank d.t.i960. Ayyıldız Mat. 16 s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI(Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide. Türkei Hotel-Führer. Ank. I962. Ayyıldız Mat. (20)s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI: Otel Rehberi. Annuaire des Hotels. Hotel Guide. Hotel Führer. Ank Ayyıldız Mat. 24s. 17- T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM VEKÂLETİ: Türkiye Otel Rehberi. Annuaire des Hotels Turqu quie. Hotel Guide Turkey. Ank. I959. Doğuş Ltd. Şti. Mat. 16 s T.C. BAŞVEKALET BASIN YAYIN ve TURİZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ: Türkiye Otel Rehberi. Ankara: s. 19- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı İzmir Oteli. İst. d.t Klişecilik ve Mat. I8+(7) s planş. 20- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı Tarafından inşa Edilen veya İşletilen Tesisler. Ank Şark Mat. (8)s. 8. resimli 21- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Turistik Otelleri. Turkish Rebuplic Pension Fund Touristic Hotels. Ank. I964. Şark Mat. (20)s. 8. resimli 22- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkiye Otel Rehberi. Turkey Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. 56s. 2 planş. 23 T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Practical Informations and Hotels Ank. l965. Ayyıldız MAT. (36)s.8. 9

10 24- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turquie uie Renseignements Pratiques et Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Nützliche Auskünfte und Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. l967. Ayyıldız Mat. (54)s.8. resim. Metin İngilizcedir. 27- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank. I967. Ayyıldız Mat.(56) s.8. Metin Fransızcadır. 28. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ankara: Ayyıldız Matbaası. (56)s. resim. Metin Almancadır. 29. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank Ayyıldız Mat.(56)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI:Turguie Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. A.Ş. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkei Hotels Ank. t.y.ajans-türk Press.(42) s. 33-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1969 Turquie Hotels. Ank. d.t.i969. Ajans-Türk Mat. (86) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotel Guide to Turkey. Ank. I972. Mars Mat. XXXIII+77s.8. resim 35-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1973 Hotel Guide to Turkey. Ank. d.t Ajans-Türk. 133 s. resim, harita. 36-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. d.t.i974. Ayyıldız Mat. 42+(5) s.8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 37-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1976 Hotels Camping Türkiye Turkey. Ank Pan Mat. 56 s. 38. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey 1977 Hotels Camping. Ankara: d.t s. resim. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 39. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotels 1978 Camping Turkey. İst Duran Ofset A.Ş. 60 s. 8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 40. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Camping İst: Duran Ofset A.Ş. 70+(2)s. 41- TURİZM ve TİCARET KOMANDİT Şti. Yalova: Site-Hotel Dantel Sahilde Yazlığı Olmayanlara İspanya Sistemi Uyguluyor. y.y.d.t s Turizm-Ticaret Ticaret ve Sanayi İş Rehberi Türkiye deki Turistik Oteller. Ank Şenyuva Mat s. 43- TÜRK-ALMAN TURİZM A.Ş.: Türk-Alman Turizm A. Ş. Tarafından İnşa Edilen Hotel Antalya hakkında Genel Bilgiler. İst. d.t.i973. Arofis Mat. 8s Welcome e to the Istanbul Hilton. Employee Handbook. İst Hanri Zelliç ve Mahmudu. 29 s. 8 portre 10

TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI 1963-1985 1985 (Uzmanlık, Master, Yeterlik, Doktora, Doçentlik ve Profesörlük Takdim Tezleri) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 14 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER Kıısaltmalar... 4

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2

Ders: TÜRK DİLİ I Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EK 1 Ders: YABANCI DİL I- İNGİLİZCE Dönem: 1 Kredi: (3-0) 3, AKTS: 2 Başlangıç düzeyde kelime hazinelerini

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi)

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DERS İÇERİKLERİ (2005 Öncesi) I.YARIYIL: O.K. DERSİN ADI T P K 111 TÜRK DİLİ I 2 0 2 103 TUR. END. GİRİŞ 2 0 2 115

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI

PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI PROF. DR. HASAN IŞIN DENER KAYNAKÇASI (TASLAK) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Haziran 2010 1 İÇİNDEKİLER PROJELER...3 TEZ...4 MAKALELERİ...4 TEBLİĞLER...5 RAPORLAR...6 TEKSİRLER - ÇOĞALTMALAR...6 ÖNSÖZLERİ...6

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SÜRECİ VE ODA-MÖNÜ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: DENİZLİ

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Geçmişten Günümüze. Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları Yayına Hazırlayanlar Doç. Dr. Recai AKYEL Uzman Denetçi Necip TOSUN Uzman Denetçi

Detaylı

Aile Bibliyografyası (Kitaplar)

Aile Bibliyografyası (Kitaplar) TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Türkiye Aile Bibliyografyası (Kitaplar) Bilim Serisi / (Bibliyografya I) AİLE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI Genel Yayın No : 1 Seri : Bilim Serisi ISBN : 975-19-0291-6

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr

İBRAHİM BİRKAN. ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr İBRAHİM BİRKAN ibrahim.birkan@atilim.edu.tr ibrahim.birkan@nurol.com.tr EĞİTİM Profesör T.C. Üniversitelerarası Kurul Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 1 Nisan 2013.

Detaylı

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2540 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1511 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ Yazar Doç.Dr. Dündar DENİZER (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Mehmet SARIIŞIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

Detaylı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Otel İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi 0 İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 5 Yönetim Kurulu ve Komiteler 6 Bağımsız Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Beykent Üniversitesi Yayınıdır Yayın No. 77 Tanıtım ve Halkla

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 VAN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Üniversitemiz; Başlangıçta son derece yetersiz

Detaylı