Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981

2 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme Fak.si. Aydın Turizm ve Otel İşlt. Y. Okulu Yayın No: 9. Teksir 2- ACUN, Selâhattin: Otel ve Lokanta Personeli İçin Temel İngilizce. y.y.d.t.i977. 2y.+300s. Teksir 3- AKAY YALOVA OTELİ: Otel Binası Keşfi. İst Kâatçılık Mat. A.Ş. 9 s. 4- AKI, Asis. Erol: Otel, Gazino, Kulüp, Lokanta ve benzeri İşyerlerinde Özel Çalışma Koşulları. Ege Üniversitesi Sosyal İlişkiler Kürsüsü 5- AKIN, Ali Türker: Bazı Yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ank. Mayıs I975. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu. 64 s. 6- AKOĞLU, Dr. Tunay: Otel Ekonomisi ve Otelcilik Tekniği. İst s. T.T.O.K. Belleteninden Ayrı Baskı 7- AKOĞLU, Dr. Tunay: Sheraton Oteli Fizibilite Raporu. Ank s. Teksir. 8- AKOĞLU, Dr. Tunay: Konaklama işletmelerinde verimlilik ilik (rantabilite) hesapları. Ankara: (Başnur Mat.). 19s. 9. AMCAOĞLU, Dr. Cengiz: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. Aydın Bahadır Matbaası. 85 s. 4. Ege Üniv. İşletme Fak. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Aydın. 10. ANKARA OTELCİLİK OKULU : Otelciliği Kendinize Meslek Edinebilir misiniz? Ank Mars Matbaası. 22 s. 11. ARAS, Haşim : Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolu-Yöntemler Yöntemler. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. Ank. 12. ARAS, İ(smail): 1. inci Devre Garson Kursu Ders Bilgileri. Ank Nur Matbaası. 24 s.8. "Ankara Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Yayınları: I. Sayı" 13. ARPAT, Erdal: Konaklama Endüstrisinde 1973 Yılı İsletme İstatistikleri. Ank XVI. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Uzmanlık Tezi 15. AŞICI, Dr. Ömer Zeki: Otel Muhasebesi Ders Notları. İzmir. I s. Teksir. 16. ATAKENT, İhsan Ş.: Otelcilerin Mes'uliyeti Hakkında (2-7 7 Aralık 1957 Tarihinde Strazburg'da Toplanan Komitenin Faaliyetine Ait Rapor. Ank (2)s. Teksir. 17- BAKER, Lilian May (Çev.: Necla OLCAY): Kat Hizmetleri. (Education). Ank s. Teksir. "Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I" 18- BAKER, Lilian May: Etiquette for Hotel Personel. Ank BAYAZIT, Nigan: Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliğinde Otellerle İlgili Bazı Eleştiri ve Öneriler. İst İTÜ Mimarlık Fak. Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliği Semineri 20- BAYAZIT, Dr. Nigân: Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem. İst VIII+172s. 4 planş.4. İTÜ Mimarlık Fak. Baskı Atölyesi 21- BAYAZIT, Nigân: Turizm Konaklama Tesisleri Performans ifadeleri Araştırması. İst İTÜ Baskı Atölyesi. TBTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No: MAG-ÖE-2O 22- BENLİGİRAY, Dr. Yılmaz : Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolu. Eskişehir s. EİTİA Yayınları. 23- CANLAR, Mehmet: Konaklama İşletmelerinde İç ç Kontrol. Ank xı+149s. Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Doktora Tezi. 2

3 24- CEMİL, Ali - Halil POSACI- Rıdvan BAKER: A Real-Time Information System for Grand Hotel. Ankara. 87 s. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Proje ödevi C0NKER, İnan - Can CONKER: Örnek Garson. Bir Kitap Bir Meslek. İst s. İnan Yayınevi. Resim. "Teknik Turizm Serisi" 26- ÇAYIRLIOĞLU, A.: Resort Hotel Büyükada. ODTÜ Tezi. 27- ÇETİNER, Ertuğrul: Otel İşletmeleri Muhasebesi- II. 125 s. + II. Teksir Öğretim Yılı-Bolu. "Ankara İTİA Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu Yayın No: 6" 28-Ç0MA, Yeta (Der.): Resepsiyon Psikolojisi. Ank s. Teksir. 29- ÇOMO, Yeta (Derl.): Garsonun Vazifeleri. Duties of a Waiter. Lokanta Servisi. Restaurant Service. Ankara Otelcilik Okulu s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: 18" Teksir. 30- ÇOMA, Yeta (Derl.): Otel ve Lokantalardaki Üniformalı Personel ve İnsan Münasebetleri. 70 s. Teksir. 31- ÇORUH, Selâhattin: Garsonun Temel Kitabı. İst. I s. Arkın Kitabevi. 32- Dedeman İstanbul Oteli Fizibilite Etüdü. Ank s. 33- DOĞAN, Hasan H.: Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması Ank. I978. IV+110s. T.C. Turizm Bankası A.Ş. 34- DOĞU, Orhan: Oteller. İst, (78)S. Arpaz Matbaacılık. "Birsen Kitabevi Yayınları" 35- DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: Otellerde Mutfak Planlaması. Ank. I (3) s. Başnur Mat.sı. 8. resim. Yayımlayan: T.C. Turizm ve Tanıtma Bak., Turizm Genel Müd. 36- EDWARDS, Anthony. (Çev.: İ.Oktay ÇAMLIBEL): Otel ve Motel Pazarlaması. (Hotel-Motel Marketing'den Kısaltılarak Çevrilmiştir). Temmuz s. Teksir. TTB Tanıtma Genel Müd. Yayınlayan: ITT Educational Services Inc. New York N.Y I97I 37- EKŞİ, Nurettin: Otellerde Kat Hizmetleri. Ank. I s. 4. Ank. Tic. ve Tur. Yük. Öğr. Ok. Mez. Tezi 38- EMEK-İNŞAAT ve İŞLETMELERİ A.Ş.: Otel işletmeleri faaliyetleri ERGÜN, Süreyya: Milli Kalkınma Vasıtalarından Otelcilik ve Turizm Millî Kredisi. Türkiye'de Otel Durumu ve Davası. İst Tan Bas. XV+262s. " Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yay. ları: 5" 40- ERİŞ, Elvan: Konaklama a İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi. Ank s. 4. Ank. TTYÖO Mezuniyet Tezi. 41- ESENDAL, Bahaettin: Otel Muhasebesi ve Denetim Ders notları. [y.y.d.t.1978]. 14y. Teksir. 42- FONTANO, - Rakım ZİYAOĞLU: Sofra ve Salon Bilgileri GALİMİDİ, Avram : Barmenin ve Ailenin Kokteyl Kitabı. (Miksoloji). Alkollü ve Alkolsüz Seçkin İçkiler. İst Hamle Mat.sı. 159 s.8. İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti 45- GLADWELL, D. C. (Çev. : Yekta ÇOMO): Otel ve Lokantalardaki Malzeme ve Teçhizatın "Pratik Bakımı ve Muhafazası. Practical Maintenance and Equipment for Hoteliers Licensees Caterers. Ankara: s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I7". Teksir 46- Görg rgü Kuralları. I2 s.8.teksir. (MEM Ltd. Şti.) 48- GÜLERSOY, Çelik: (Turizm Tarihimizden Bir Yaprak) Türkiye'nin İlk Oteli. Hotel d'angleterre İst (5) s. 3

4 49- Hotel Üsküdar. "Project". Afa Mat.cılık.16 s. 50- İKTİSAD VEKÂLETİ TURİZM BÜROSU: Otel Anketi Basılmamıştır. 51. İMRE, Zabit (Doç. Dr.): Otel, Han, Umumî Ahır ve Garaj İşletenlerin Mesuliyeti. İst İsmail Akgün Mat. 27s. İst. Üniv. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Tahir TANER'e Armağan'dan Ayrı Baskı. 52 İNCEER, Ayşe: Kokteyller Ders Notları. Coctails Class Notes. İkinci Baskı. I963-I s. "MEB Ank. Otelcilik O.N. No: 15". Teksir 53- (İstanbul Hilton) Personel El Kitabı. İst. d.t.i955. Lui Zelliç Bas.29 s.portre 54- İSTANBUL HİLTON PERSONEL ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Otelcilikte Görgü ve Nezaketin önemi. y.y Fige Mat. 20 s. 55- İSTANBUL OTEL MÜDÜRLERİ SEMİNERİ NOTLARI Ocak DÜZGÜNOĞLU, Ercihan Otel Binaları Projelerinin Tanziminden Önce Yapılması Gereken Yatırım Öncesi Araştırma ve Temel Verilerin Tespiti (Fizibilite Etüdleri). I3 s. -DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: İşletme Faktörlerinin Otel Binalarının Fiziki Yapısı ile İlişkileri ve Proje Tanzimine Etkisi. 13 s. -ÇATIRLI, Haluk: Otel İşletme Ekonomisi. 7s. -PERRI, Rosario: Otel Personelinin Nitelikleri Görev ve Yetkileri. 51 s. -MOWREY, Neil: Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte çalışması. 13s. - KOLOECKNER, B. : Otel Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar. 14s. -KURT, A. Graf Mutfak Organizasyonu. 11s. -COTICELLI, Cesare : Otellerin Seyahat Acentalarıyla İşbirliği. 21 s. -CUMBUL, Faruk : Otelcilik Mevzuatı. 60 s. -HÜRKAN, Hicret Turizm Eğitimi. 11s. -OSKAR, Haldun : Otellerde Fiat Tespiti ve Sezonlar. -ÇAMLIBEL, Oktay Tanıtma ve Propaganda. 19s. 55- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: Otelcilik işletmesinin Halen Mevcut Kazanç Vergisi Kanunu ile ihdası Mutasavver Gelir Vergisi Kanunları Muvacehesindeki Mükellefiyet Durumu, Turizm Bakımından Mahzur ve Neticeleri eri ile Gereken İnkişaf Tedbirlerindeki Mali Muafiyet ve Himayenin Te'sisini Mütezammın İstanbul Otelciler Genel-Kurul Dilekleri Risale 56- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: İstanbul Şehir Meclisi Tarafından Kabul ve Tasdik Edilen (Belediye Zabıta Talimatnamesi)nden nden Otel ve Gazinoları Alâkadar Eden Maddeler Risale 57- İSTANBUL OTELCİLER ve HANCILAR CEMİYETİ: Oteller-Islahı Islahı-Projesi Projesi. İst A.Sait Bas. 16 s. 58- İSTANBUL TİCARET ODASI BÖLGE ÇALIŞMALARI: Marmara ve Trakya Bölgesinde Otelcilik Okulu Açılması ve Turizm Personeli Yetiştirilmesi İçin Mesleki Eğitim Kursları Açılması Hakkında Rapor. İst s. Teksir. 59- İŞBAKAN, (Tevfik) Yavuz: Luxury Hotel Accommodations in Turkey. İst VII+I26 p. tables. 29 cm. 8. Thesis (M.A.) - Robert College 60- İZMİRLİ, Hayrettin: Görgü Kuralları. İst s. 61- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Ön Büro. Ank. I977. Bas. 44s. T.C. TTB Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 62- KARAGÖZ, Yaşar - Ayla Özden ERDEM (Derleyenler): Muhasebe ve Kambiyo. Ank Çağdaş Bas. 48 s. 1 tablo. 8. T.C. TTB Turizm Eğitim Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 63- KARAGÖZ. Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi Servis. Ank. I s. 8. T.C. TTB Turizm Eğitimi 4

5 Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 64- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Mutfak. Ank Çağdaş Bas. 54 s. 8. T.C. TTB Tur. Eğitimi G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 65- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. Ank. I s. 8. T.C. TTB Tur. Eğ. G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 66- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Muhasebe ve Kambiyo Ders Notu. Ankara: "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 11; Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi". 67- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): C-4. Bölüm Teknolojisi Mutfak Ders Notu. Ank. I s. 3 ekli sayfa. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: I5; OTEM" 68- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. (Ders Notu). Ank s.teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 14; OTEM" 69- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bolüm Teknolojisi. Servis. (Ders Notu). Ank. I s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 13; OTEM" 70- KARAGÖZ, Ya-ar (Deri.): Bölüm Teknolojisi. Önbüro nbüro.. (Ders Notu). Ank s. Teksir. " TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi. Yayın No: 12 ". OTEM 71- KARAHAN, Dr. Ali (Haz.): Servis Personeli Eğitim Notları. İst s. 4. "T.C. Turizm Bankası Eğitim Müd. Yayınları: 2 "; Olgunlaşma Kursları: 2" 72- KAUFFMAN, Richard H.: Dikkat Oteller Sağlığınıza Zarar Verebilir. (Çeviri: Yayımlayan) Good-Year Lastikleri T.A.Ş. Halkla İlişkiler Müd. İst s KETMEN, Cihat: Genel Otelcilik Ders Notu 74- KILLEAN, Mr (Yazan) (Derleyen ve Tercüme: Hüseyin ŞENSOY): Otelcinin Sözlüğü (2)+5s. "Seri No:2; MEB Ankara Otelcilik Okulu Neş.: 25". Metin teksirdir. 76- Konaklama İşletmelerinin Çalışmaları ile İlgili Türkiye ve Dünyada Uygulanan Mevzuat Ank. t.y. 43s. 8. "Ankara Turistik Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşverenleri Sendikası Yayın No: 5" 77- Konaklama Tesislerinde 1973 Yılı Fiyatları. Ank s. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 78- KORZAY, Doç.Dr. Meral: Otel, Motel ve Restoran İşletmelerinde Tedarik ve Materyal Yönetimi 79- KORZAY, Meral (Doç.Dr.): Otel-Motel İşletmelerinin Pazarlaması. İzmir Teksir. 81- KULAT, Ragıp : "İstanbul'da Başlıca Otellerin Durumu ve ıslâh Tedbirleri". Ank. I939. Turizm Hakkında Raporlar Kitabının İçindedir. 82-KURTOĞLU, Serda: Fransız Hukukunda Otelci Varanı. İst.I96I s. İst.Üniv. Hukuk Fak. Mec. Cilt XXVI, Sayı: 1-4, Sene I960 Sayısından Ayrı Baskı 84- MANYAS, Füsun (Derl.): Yemek ve İçki Kontrolu. (Ders Notları). Food and Beverage Control. (Class Notes) s. Teksir. "MEB Ankara Otelc. Okulu Neş No: 8" 85- MELETİYADİ, Lazar: Otelcilik öğretimi. İst. I s. Yayınlayan: Atatürk Yolu Neşriyat Merkezi 86- MELETİYADİ, Lazer: Garsonluk Eğitimi İst MEM Ltd. Şti. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ: Özel Mektupla Otelcilik Kursları. Ank. t.y. (12)s. OPA Organizasyon Pazarlama Araştırma 5

6 88- Muhasebenin Temel Kavramları. 13s. (Mektupla Eğitim Merkezi) 89- T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM İSTATİSTİK ve YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ (Haz.) Otelcilik Okulu. Ank. I965. Balkanoğlu Mat. 29s. 8. resimli. Genel No: 163, Seri No: O.E.C.D. ülkelerinde Otel İdareci ve Personelinin Nitelikleri ve Görevleri. Ank. I968. Teksir. 82 s. "T.T.B. Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi. Yayınları: I ". O.E.C.D. Tarafından yayınlanan "Les Emplois dans L'Hotellerie Europeenne" isimli broşürden çevrilmiştir. 91- OLALI, Hasan (Çeviren): Birleşik Amerika'da Otelcilik Endüstrisi. Ank. I LALI, Nezahat - Hasan OLALI: Turizm, Servis, İçkiler ve Ziyafet Bilgisi. Turizm Kursları ile Otel, Lokanta Personeli ve Aileler İçin. Ank. I s planş, 3 levha. " Türkiye'de Turistik Otel, Lokanta ve Gazinolar Derneği Yayınlarından No: 1" 93- OLALI, Doç. Dr. Hasan: Otelcilik Endüstrisi yatırımları ve Finansmanı. İzmir s. "İzmir İTİA Yayınları No: 45, Turizm Enstitüsü Yayınları No: I " Doçentlik Tezi 94- OLALI, Dr. Hasan: Otel işletmeciliği ve Yönetimi. İzmir Ege Üniv. Mat. VIII+717s Levha. "Ege Üniv. İTBF Yayınları No: 64/34" 95- OLCAY, Necla (Derleyen): Yemek ve İçki SERVİSİ. Yemek SalS alon onunun Metrdotel Tarafından İdaresi. (Food and Beverage Service). İkinci Baskı: s. "MEB Ank. Otelc. Okulu Neş. No: 4/A".Teksir 96- OLCAY, Neclâ (Derl.): Otel ve Lokanta Teşkilatı (Modern Otel idaresi). Hotel and Organization. İkinci Baskı. Ank s. " Ankara Otelcilik Okulu NEŞ. NO: 7" 97- Otel Çiziminin Prensipleri. 15S. Teksir. 98- Otel İdareci ve Personelinin Görev ve Nitelikleri. Ank. I97I. 58s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Yayınları No: I " Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri Ders Kitapları 99. Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Kat hizmetleri Bilgisi Ders Notları. Ank. I s. 4. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 2" IOO- Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim E Kursu Genel Kültür Ders Notları. Ank I s. Teksir." T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 3" Otelciler ve Hancılar Derneğinin Günü Yapılan Hasbuhal Toplantısında Ankara: (Emek Bas.). 8s tel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Yemek ve İçki Servisi. (Ders Notları) Ank I+22s. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 4". (Servis: Haz.: Ümit ERDİLER Bar: Ali HAZAN) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ETÜD ve PROGRAMLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile İlgili Piyasa Araştırması tırması. Ank (6) s. MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları "Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları No: 126 " 1O4- Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi Ders Yılı Müfredat Programı. (28)s. "T.C. TTB Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi Müd. Yayın No; 1" 105- Otelcilik Okulu Hakkında B.I.T. Raporu. 40 s. Teksir 106- TARAKÇIOĞLU, Enis: Konaklama İşletmesi Ders Notları. Ank. I972. IIIs. Teksir. "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Turizm Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları No: I " 6

7 107- TURİZM BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ MÜÜDÜRLÜĞÜ (KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ): Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi zi. Ank. d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 11s. resimli. 8. IO8- Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte Çalışması ması. y.y.d.t.i979. I3 y. Teksir ÖCAL, Doç. Dr. Fikret: Otel İşletmesi ve Muhasebesi. İst Fatih Mat. VIII+I9I s. 8. "İİTİA Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu Yayınları No: 205" 110- ÖGE, Ziya: Garsonun Cep Kitabı. İst. I965. Korsini Bas. 136 s ÖZCAN, Fikret: Practical English for Hotelkeeping and Tourism Training Centres (Otems). Ank Çağdaş Bas. 58s. "TTB - Turizm Eğitimi Gen. Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 112- PETERS, Paulhans - Christel ERBEN ( Çev.: M. Ali ORAY): Etüd ve Proje, Kongre Merkezleri ve Oteller. Ank. I976. I32s. Yaprak Kitabevi 113- TTB TURlZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ: Servis ve içki Hazırlama Bilgileri s. 4. Teksir 114- SEZGİN, Orhan: Modern 0tel Yönetimi. Organizasyon, Resepsiyon, Kat Hizmetleri, Muhasebe. İst Çavaş Mat. VII+169+(2) s.8. resim, planş SEZGİN, Orhan Mesut: Otel l Muhasebesi. Ank. d.t s. 3 levha, resimli. Teksir. "MEB Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar G. M. Yayınları, Sayı: 55" 116- SEZGİN, Orhan: Otel Muhasebesi. İst Yalkın Ofset Mat. Kitabı bastıran: Lebib Yalkın Yayınları SEZGİN, Orhan: Konaklama Muhasebesi. Ank Güneş Mat. T.A.Ş. 3I8 s SEZGİN, Orhan: Otel Önbüro Bilgisi. Ank. d.t resim s. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y. Gen. Müd. Yayınları Sayı: 56". Teksir TÖR, Vedat Nedim: Otel Meselesi hakkında Muhtıra. I938. Gayrı Matbu I20- TURİZM ve OTEL YÖNETİCİLİĞİ ŞUBESİ: Yiyecek-İçecek Yönetimi Ders Notları. Mart TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Bazı Akdeniz Ülkelerinde Otel, Eğlence Tesisleri Temel Gıda Maddeleri ve Benzin Fiyatları Kasım (2)+20 s. 4. Teksir." Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 3/75" 122- TTB ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Belgeli Konaklama Tesislerinde İstihdam İ stihdam. Mayıs s. 4. Teksir. "Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 9/ T.C. TTB TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON ŞUBESİ : Belediyelerce Denetlenen Otel-Motel Pansiyon ve Kamping Yerleri I-II. I II. Ocak s I s. Teksir. 4. "T.C. TTB Tanıtma Genel Müdürlüğü Enformasyon Şubesi Yayınları: T.C. TTB TURİZM EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: OTEM Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi. 16 s. Renkli Resim TTB TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ (Yay.): Ticari Mutfak Bilgileri. 97 s. 4. Teksir 126- Dünya Turizm Örgütü. CEU/4/4 D.T.Ö. Avrupa Komisyonu IV. Toplantısı Geçici Gündemin 4. Maddesi OTELLERİN VE BENZERİ KURULUŞLARIN STANDART SINIFLANDIRILMASI Çalışma Grubunun Raporunun İncelenmesi. Genel sekreterin Notu. Ank. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 54s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI EĞİTİM DAİ. MÜDÜRLÜĞÜ: Ankara-İstanbul İstanbul-İzmir İzmir Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri. M.S.B. Harita Genel Müd. Mat. Döner Sermayesi s. 7

8 128- TURİZM ve ve TANITMA BAKANLIĞI: Kat Hizmetleri Bilgisi. Ank. I s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Servis ve İçki. Ank s Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt xı/b1. İst. Lebib Yalkın Yayınları. Bu cilt:- Modern Otel işletme ve Organizasyonu ile ilgili temel bilgiler, - Yolcuların Getirdikleri Eşyalarla İlgili Olarak Otelcilerin Mesuliyeti Konusunu, - Turizm Sektöründe kredi Konusunu, ayrıntılı bir biçimde kapsamaktadır. I3I- Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt XI/B2: İst. Lebib Yalkın Yayınları Bu cilt:- Otel muhasebesi ve yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı yiyecek ve içecek maliyet kontrolu, stoklar, sabit kıymetler netice hesapları, bilanço analizleri ve üniform hesap planları gibi modern otel yönetiminin temel muhasebe konularını ihtiva etmektedir TUNCER, Gülsen: Otelcilik Sanayiinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel Fonksiyonları Açısından Tanıtılmasına ilişkin Bir Araştırma. İst V+282+IXs. "İ.Ü. İşletme Fak. Doktora Tezi (Basılmamış) 155- TÜRKER, Engin: Ön Büro Yönetimi imi. Hacettepe Üniv. Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. Ders Notu 134- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik Ders Notu. Ank. I s. 8. "TTB Eğitim Dairesi Bşk.lığı Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 9 " OTEM 135- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik. Ank Çağdaş Bas. 36 s. 3 ek tablo. "TTB Tur. Eğ. G.M. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 136- TÜRKİYE OTEL LOKANTA ve EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI: Emekli Sandığında Talan İst Özakın Mat. 55 s. 8. "DİSK-OLEYİS" 137- "[Türkiye Turizmine Hizmet" Adı Altında Hilton ve Sheraton'da Talan, Yağmacılık, Savurganlık, Döviz Kaçınma, Sömürü, Baskı. İst Öz-Akın Mat. 48 s. 8. resim. "DİSK/OLEYİS Yayınları" 138- UÇANER, Efe: Otellerde Genel ve Mevsimlik Fiat Tesbiti. y.y.d.t.i979. 9y. Teksir 139- ULUSLARARASI Otel Kuralları. 9s. (Mektupla Eğitim Merkezi). Teksir USAL, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Yetiştirme ve Değerleme. Ege Üniv. İTBF Lisansüstü Tezi. 141-YAMAN, Renan: Otelcilikte yemek ek Servisi. Ank. d.t.i977. Iy+.6+I4+I s. 8. " Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Genel Müd. Yayınları Sayı: 58" 142- YAMAN, Reman: İşletmecilikte Mutfak Bilgisi. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y.G.M. Yayınları Sayı: 53" 143- YARAR, Berker: Otelcilik Ders Notları. İzmir Teksir 144. YOLAÇ, A. Hilmi : Otelcilik Sanayii için Okullar ve Turizm. Otelciler, Garsonlar ve Ahçıların Kitabı İst Berksoy Bas. 45 s. 8. Üsküdar Türk Kız Koleji 145- YÜCESOY, Prof. Cevat: Turizm Otel İşletmeleri ve Muhasebesi. İst Matbaa Teknisyenleri Basımevi. IX+I99s planş. 6 levha "Çağlayan Kitabevi Muhasebe Serisi No: 9" OTEL REHBERLERİ ve TANITMA YAYINLARI 1. BASIN-YAYIN ve TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Yayınlayan) : Türkiye Otel Rehberi. Ank. I950. Ulus Bas s. 25 planş, 2 levha. 2. Etap Otels International. İstanbul: (Ank.) d.t.i975 - Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. (5) s. 8. renkli resim 8

9 3. İstanbul Hilton. İstanbul, Turkey Otel Rehberi, Mağazalar azalar ve Hizmetler Hakkında Bilgi İhtiva Eder. Hotel Directory Including Shops and Services. y.y.d.t s. 8. portre. Harita. Metin Türkçe ve İngilizcedir 4. İSTANBUL TURİZM ve OTELCİLİK A.Ş. : İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş Tarafından İnşa-Edil Edilen Intercontinental İstanbul Oteli Hakkında Genel Bilgiler. İst Yenilik Bas. (16)s İstanbul Hotels. İst. d.t Apa Ofset Bas. (28) s. 8. Resim, harita. Metin İngilizce ve Fransızcadır. 6. İstanbul Turistik Oteli. (İstanbul). d.t Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. 2I s. 8. planş. 7- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ SANAYİ, TİCARET ve TURİZM BAKANLIĞI: Hotels Ank.d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 16s. 8. Metnin İngilizce, Fransızca ve Almancası da vardır. 8- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETÎ TURİZM ve ENFORMASYON BAKANLIĞI: Türk Federe Devleti Kıbrıs Hotels 1976, Turkish Federated State of Cyprus. Turkischer Bundesstnat von Cypreh. Ank. d.t.i976.ajans-türk Matbaacılık Sanayii. 16 s. 8. Metnin Fransızcası da vardır. 9-TURKISH FEDERATED STATE OF CYPRUS MINISTRY OF TOURISM: Hotels Ankara: t.y. 16s. Metin İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. 10- KUTLUTAŞ İNŞAAT ve TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ: Inter-Continental Oteli, İstanbul İst. d.t Çeltüt Mat. (32)s. resim, planş. 11- MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI: Mersin Oteli. y.y.d.t.i y. 12- SPORTİF ENDÜSTRİ TESİSLERİ Ltd. Şti. İZMİR: Kartop Otel. Uludağ. (İzmir). d.t Yeniyol Mat. (3)s. Resim. 13- TOURING et AUTOMOBILE CLUB de TURQUIE: Guide des Hotels de Turquie rquie. İst. I940. Babok Bas. 8s. Risale. 14- BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI (Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie uie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide I961. Ank d.t.i960. Ayyıldız Mat. 16 s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI(Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide. Türkei Hotel-Führer. Ank. I962. Ayyıldız Mat. (20)s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI: Otel Rehberi. Annuaire des Hotels. Hotel Guide. Hotel Führer. Ank Ayyıldız Mat. 24s. 17- T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM VEKÂLETİ: Türkiye Otel Rehberi. Annuaire des Hotels Turqu quie. Hotel Guide Turkey. Ank. I959. Doğuş Ltd. Şti. Mat. 16 s T.C. BAŞVEKALET BASIN YAYIN ve TURİZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ: Türkiye Otel Rehberi. Ankara: s. 19- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı İzmir Oteli. İst. d.t Klişecilik ve Mat. I8+(7) s planş. 20- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı Tarafından inşa Edilen veya İşletilen Tesisler. Ank Şark Mat. (8)s. 8. resimli 21- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Turistik Otelleri. Turkish Rebuplic Pension Fund Touristic Hotels. Ank. I964. Şark Mat. (20)s. 8. resimli 22- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkiye Otel Rehberi. Turkey Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. 56s. 2 planş. 23 T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Practical Informations and Hotels Ank. l965. Ayyıldız MAT. (36)s.8. 9

10 24- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turquie uie Renseignements Pratiques et Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Nützliche Auskünfte und Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. l967. Ayyıldız Mat. (54)s.8. resim. Metin İngilizcedir. 27- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank. I967. Ayyıldız Mat.(56) s.8. Metin Fransızcadır. 28. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ankara: Ayyıldız Matbaası. (56)s. resim. Metin Almancadır. 29. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank Ayyıldız Mat.(56)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI:Turguie Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. A.Ş. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkei Hotels Ank. t.y.ajans-türk Press.(42) s. 33-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1969 Turquie Hotels. Ank. d.t.i969. Ajans-Türk Mat. (86) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotel Guide to Turkey. Ank. I972. Mars Mat. XXXIII+77s.8. resim 35-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1973 Hotel Guide to Turkey. Ank. d.t Ajans-Türk. 133 s. resim, harita. 36-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. d.t.i974. Ayyıldız Mat. 42+(5) s.8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 37-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1976 Hotels Camping Türkiye Turkey. Ank Pan Mat. 56 s. 38. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey 1977 Hotels Camping. Ankara: d.t s. resim. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 39. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotels 1978 Camping Turkey. İst Duran Ofset A.Ş. 60 s. 8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 40. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Camping İst: Duran Ofset A.Ş. 70+(2)s. 41- TURİZM ve TİCARET KOMANDİT Şti. Yalova: Site-Hotel Dantel Sahilde Yazlığı Olmayanlara İspanya Sistemi Uyguluyor. y.y.d.t s Turizm-Ticaret Ticaret ve Sanayi İş Rehberi Türkiye deki Turistik Oteller. Ank Şenyuva Mat s. 43- TÜRK-ALMAN TURİZM A.Ş.: Türk-Alman Turizm A. Ş. Tarafından İnşa Edilen Hotel Antalya hakkında Genel Bilgiler. İst. d.t.i973. Arofis Mat. 8s Welcome e to the Istanbul Hilton. Employee Handbook. İst Hanri Zelliç ve Mahmudu. 29 s. 8 portre 10

TÜRKİYE'DE TURİZM ADRESLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24 Eylül İÇİNDEKİLER I- GENEL... 3 II- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI... 3 III- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I. Yarıyıl Konaklama İşletmeciliği Normal Örgün Öğretim Eski Adı Z/S T.U.T Kredi Öğretim Elemanı 0010101 TÜRK DİLİ I Z 2+0 2 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 0030101 ATATÜRK

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK 151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT 119

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI işletme Ticari Matematik (Öğr. Gör. D.ATASOY) Kalite Güvencesi Ve Standartları- Finansal Yatırım Araçları (Öğr. Gör. D. Atasoy) *İstatistik (Öğr. Gör. D. Atasoy) *Ofis Programları -2- Bilgisayar Büro Programları

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Türk Dili I 06.01.2014 13:00 114 216 Halit TOPTAŞ Mutfak Planlama 07.01.2014 16:00 118 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 08.01.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfakta Kalite Yönetimi

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri 2+2 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT101 İktisada Giriş

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I. Konaklama İşletmeciliği Örgün Öğretim 2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Programı II V. Yarıyıl VI 103 Önbüro 208 207 203 105 /Z02 Top. Sal. Top. Sal. 205 Z02 Muhasebe I Amfi Rekreasyon Yönetimi Amfi Otel Otomasyonları

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 09:00-10:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B 10:00-11:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B TİY308 (Tür) TRZ140 (İng)

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU

BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ 30 Mayıs 2016 Pazartesi 10:00 Bitki Besleme BT1 101 102 SEVİL ÇITAK 30 Mayıs 2016 Pazartesi 14:00 Spor Kültürü II BT1 201 202 SÜLEYMAN YILDIZ 31 Mayıs 2016 Salı 10:00

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

KON-126 Ses Sistemleri. (3.Grup) Prof.Dr. M. Cihan YAVUZ D-101 YILDIRIM D-106. Aİ-102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Okt.

KON-126 Ses Sistemleri. (3.Grup) Prof.Dr. M. Cihan YAVUZ D-101 YILDIRIM D-106. Aİ-102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Okt. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1. SINIF) İktisada Giriş İktisada Giriş İktisada Giriş İktisada Giriş KON-126 KON-126 İstatistik İstatistik İstatistik İstatistik

Detaylı

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın Prof. Dr. Hasan Işın DENER 1942 yılında Ankara da doğdu. Babası, Mustafa Kemal Atatürk ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI 01-013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERİTEİ İKTİADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTEİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (N.Ö.) LİAN DER ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK Kısaltmalar ve İşaretler:

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ :00 : :00 : :00 : :00 : :00 : 0:00 0: 09: 0:00 0: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI

Detaylı

Ağırlama Endüstrisine Giriş

Ağırlama Endüstrisine Giriş NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Tarih/Gun Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler Ağırlama Endüstrisine Giriş Ds3

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bu program; Türkiye ve Dünya Turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : Ders Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : (1) (2)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Program Sınıfı Öğretimi Ders Kodu DERSLER Kredi ECTS Öğretim Elemanı Derslik Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Dış Ticaret Dış/1.S NÖ 405211001 Atatürk

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II.YARIYIL BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT119 Genel Ekonomi 3+0 5,0 İŞL103

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

Ortaöğretim Alan Kodu Ortaöğretim Alan Adı Yükseköğretim Lisans Programları 1072 Aşçılık 1113 1128 1134 1149 1149 1161 1161 1176 1176 1574 1589 1589 Beden Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi İşleme Besin

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Öğr.Gör. E.AVDER Md.V. PAZARTESİ 10.30 MİKRO EKONOMİ (3) MİKRO EKONOMİ(17) 12.01.2016 13.00

Öğr.Gör. E.AVDER Md.V. PAZARTESİ 10.30 MİKRO EKONOMİ (3) MİKRO EKONOMİ(17) 12.01.2016 13.00 CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 00 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ BAHAR YARIYILLARINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM LARI İLANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 08. Tarih.

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ 1.Sınıf

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ 1.Sınıf Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ.Sınıf :0 - : Genel İşletme Yrd. Doç. Dr. D. Mehmet BİÇKES Klavye Teknikleri İclal POMAK Bilgi İletişim Teknolojisi Mehmet Kırtay Muhasebe Hatice İLLEEZ :0 - : D

Detaylı

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1ARASINAV PROGRAMI 30 Mart 2015 Pazartesi 09:00 Bilgisayarlı büro programları 303 30 Mart 2015 Pazartesi 11:00 İngilizce ıı 303 31 Mart 2015 Salı

Detaylı

Sınav tarihlerinde çakışma olan öğrenciler ya kadar Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU na bilgi verebilirler.

Sınav tarihlerinde çakışma olan öğrenciler ya kadar Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU na bilgi verebilirler. KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. 2016-2016BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI (1. SINIF) KON-116 İktisada Giriş II 178 04.04.2016 09.15-10.00 Prof. Dr. M. Cihan.YAVUZ Genel Ekonomi II (P) KON-102

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016 2017 ÖĞRETİM Yılı I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı 261111005 GENEL TURİZM BİLGİSİ 3 Doç.Dr. CİHAN

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz.

Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir Birimler / Programlar Haz. Dumlupınar Üniversitesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci İstatistikleri * 06.10.2015 tarihinde düzenlenmiştir. Birimler / Programlar Haz. 1 2 3 4 5 6 Genel Toplam Altıntaş Meslek Yüksekokulu 1 166

Detaylı

Tİ NO 1 Ağırlama Endüstrisine Giriş 09:00 TR 1 Anadolu Uygarlıkları I H. CEYLAN DD3 DD4 TR 3 Önbüro Ö. ULUTAŞ DD3

Tİ NO 1 Ağırlama Endüstrisine Giriş 09:00 TR 1 Anadolu Uygarlıkları I H. CEYLAN DD3 DD4 TR 3 Önbüro Ö. ULUTAŞ DD3 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (02-13 HAZİRAN 2014) Tarih/Gün Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler DB1 DB2 Ağırlama Endüstrisine

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BALIIKESİİR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ AŞÇILIK BANKACILIK ve SİGOTACILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON DIŞ TİCARET ELEKTRİK ELEKTRİK

Detaylı

08:00-08:50. TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuk Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuku (A.

08:00-08:50. TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuk Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuku (A. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ARASINAV (VİZE) PROGRAMI İşletme Muhasebe Dış Ticaret Pazarlama Maliye Ticaret Hukuku Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM 261111004 GENEL MUHASEBE I 3 DOÇ.DR. MEHMET

Detaylı

Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati

Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati TDİ102 Türk Dili II 103 Okt.Uğur ÖZGÜR Büro Yönetimi ve Asistanlığı 1. Sınıf SONRA İLAN EDİLECEK 29 Haziran 2015 Pazartesi ATİ102 Atatürk

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ.

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: ERDİNÇ KARADENİZ 1/4/78 12:00 AM SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 65 İYİ 2002 Bahar PROGRAM ADI

Detaylı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi GÜLŞEN FATMA APAYDIN 12.08.2013 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu Şekerbank Pazarlama Müdürü Adı

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-6 Dosya : 1112/18 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Bankacılık (Yüksekokul) Bankacılık ve Finans (Yüksekokul) Bankacılık

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

Bankacılık ve Sigortacılık I

Bankacılık ve Sigortacılık I Bankacılık ve Sigortacılık I Yeni BANKA1 İngilizce II Ersen ERDEM 10.06.2015 14:00 BANKA1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II. Gül KOSAR 11.06.2015 10:00 BANKA1 Türk Dili II Hakan TOPKARA 12.06.2015

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF

BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF BANKACILIK VE FİNANS 1. SINIF 22.06.2015 13:30 AİİT II Doç. Dr. Kadir ŞEKER C 127 23.06.2015 09:30 İngilizce II Okt. Haldun NALBANT C 127 24.06.2015 09:30 Matematik II Yard. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN B 32 24.06.2015

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I. 06 Kasım 2015 16.00 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I. 06 Kasım 2015 16.00 Temel Yabancı Dil (İngilizce) 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF (A- ŞUBESİ) I.YARIYIL ARA SINAV PROGRAMI TARİH SAAT DERSİN ADI (02-06 Kasım 2015 Haftası) Bilgi ve İletişim Teknolojileri I (Her grubun

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2014-2015 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV I AEK1206 Isı Transferi Öğr. Gör. İsmail GÜL 15 Haziran 2015 Pazartesi 11:00 208 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI 1 YDB1102 İngilizce II Okt.Damla TANRIVERDİ 16 Haziran

Detaylı

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT

ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ASLI ALBAYRAK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece İstanbul-Türkiye 212867250-1055 Doğum

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DIŞ TİCARET PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVLARI

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DIŞ TİCARET PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVLARI DIŞ TİCARET PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVLARI İN ADI 17.06.2013 10:30 DŞT 1004 Gümrük İşlemleri Öğr. Gör. Ali YILDIZ 18.06.2013 11:30 DŞT 1006 Uluslararası Ticaret Hukuku Öğr. Gör. Ali YILDIZ 18.06.2013 14:30

Detaylı

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili

Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Ön Lisans Mezuniyet Alanı Tercih Yapılabilecek Lisans Programları Eğitim Dili Banka ve Sigorta Yönetimi Bankacılık Borsa ve Finans Dış Ticaret Dış Ticaret ve Avrupa Birliği e-ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Detaylı

1963-1985 1985 TÜRKİYE TURİZM TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 17 Aralık 1985 İÇİNDEKİLER Genel... 5 Türkiye Turizmi... 5 İstanbul Turizmi... 5 Ege Bölgesi Turizmi... 5 Başka Ülkeler Turizmi...

Detaylı

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İTİBARİ İLE TAHMİNİ YAZ OKULUNA KALAN ÖĞRENCİ SAYILARI DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. DC DD FD FF F1 K. 1 2 ALM-101 ALMANCA I 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 BES-005 BEDEN EĞİTİM VE SPOR 0 0 0 0 0 3 3 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 1. SINIF ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU

DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 1. SINIF ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ 1. SINIF ÖRGÜN ÖĞRETİM ARA SINAVI TAKVİMİ 07 Kasım 2016 Pazartesi 15:30 Genel Muhasebe DL11 101 102 NAİL TAŞKIN 08 Kasım 2016 Salı 11:30 İngilizce 1 DL11 201 202 DENİZ ŞENOCAK

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI

İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI 10:29:13 İŞLETME ANABİLİM DALI DERS PROGRAMLARI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Pazartesi 13:30 D ZEMİN 3 Menkul Kıymetler Analizi ve Portföy Yönetimi Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Pazartesi 16:00 D ZEMİN 3 Uluslararası

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı