Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE OTEL BİBLİYOGRAFYASI (Kitaplar) Bülent AĞAOĞLU İstanbul, 1981

2 I- ABAY, Dr. Ramazan: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. (Ders Kotları). Aydın (4)4+120y.4 Ege Üniversitesi İşletme Fak.si. Aydın Turizm ve Otel İşlt. Y. Okulu Yayın No: 9. Teksir 2- ACUN, Selâhattin: Otel ve Lokanta Personeli İçin Temel İngilizce. y.y.d.t.i977. 2y.+300s. Teksir 3- AKAY YALOVA OTELİ: Otel Binası Keşfi. İst Kâatçılık Mat. A.Ş. 9 s. 4- AKI, Asis. Erol: Otel, Gazino, Kulüp, Lokanta ve benzeri İşyerlerinde Özel Çalışma Koşulları. Ege Üniversitesi Sosyal İlişkiler Kürsüsü 5- AKIN, Ali Türker: Bazı Yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ank. Mayıs I975. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu. 64 s. 6- AKOĞLU, Dr. Tunay: Otel Ekonomisi ve Otelcilik Tekniği. İst s. T.T.O.K. Belleteninden Ayrı Baskı 7- AKOĞLU, Dr. Tunay: Sheraton Oteli Fizibilite Raporu. Ank s. Teksir. 8- AKOĞLU, Dr. Tunay: Konaklama işletmelerinde verimlilik ilik (rantabilite) hesapları. Ankara: (Başnur Mat.). 19s. 9. AMCAOĞLU, Dr. Cengiz: Turizm İşletmeleri Muhasebesi. Aydın Bahadır Matbaası. 85 s. 4. Ege Üniv. İşletme Fak. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Aydın. 10. ANKARA OTELCİLİK OKULU : Otelciliği Kendinize Meslek Edinebilir misiniz? Ank Mars Matbaası. 22 s. 11. ARAS, Haşim : Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolu-Yöntemler Yöntemler. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Zincirinde Geçerlilik Açısından Değerlendirilmesi. Ank. 12. ARAS, İ(smail): 1. inci Devre Garson Kursu Ders Bilgileri. Ank Nur Matbaası. 24 s.8. "Ankara Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Yayınları: I. Sayı" 13. ARPAT, Erdal: Konaklama Endüstrisinde 1973 Yılı İsletme İstatistikleri. Ank XVI. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Uzmanlık Tezi 15. AŞICI, Dr. Ömer Zeki: Otel Muhasebesi Ders Notları. İzmir. I s. Teksir. 16. ATAKENT, İhsan Ş.: Otelcilerin Mes'uliyeti Hakkında (2-7 7 Aralık 1957 Tarihinde Strazburg'da Toplanan Komitenin Faaliyetine Ait Rapor. Ank (2)s. Teksir. 17- BAKER, Lilian May (Çev.: Necla OLCAY): Kat Hizmetleri. (Education). Ank s. Teksir. "Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I" 18- BAKER, Lilian May: Etiquette for Hotel Personel. Ank BAYAZIT, Nigan: Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliğinde Otellerle İlgili Bazı Eleştiri ve Öneriler. İst İTÜ Mimarlık Fak. Turizm Müesseseleri Vasıflar Yönetmeliği Semineri 20- BAYAZIT, Dr. Nigân: Otel Yatak Odalarının Sistemli Tasarlanması İçin Bir Yöntem. İst VIII+172s. 4 planş.4. İTÜ Mimarlık Fak. Baskı Atölyesi 21- BAYAZIT, Nigân: Turizm Konaklama Tesisleri Performans ifadeleri Araştırması. İst İTÜ Baskı Atölyesi. TBTAK Mühendislik Araştırma Grubu, Proje No: MAG-ÖE-2O 22- BENLİGİRAY, Dr. Yılmaz : Otel İşletmelerinde Kar Planlaması ve Maliyet Kontrolu. Eskişehir s. EİTİA Yayınları. 23- CANLAR, Mehmet: Konaklama İşletmelerinde İç ç Kontrol. Ank xı+149s. Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Doktora Tezi. 2

3 24- CEMİL, Ali - Halil POSACI- Rıdvan BAKER: A Real-Time Information System for Grand Hotel. Ankara. 87 s. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Proje ödevi C0NKER, İnan - Can CONKER: Örnek Garson. Bir Kitap Bir Meslek. İst s. İnan Yayınevi. Resim. "Teknik Turizm Serisi" 26- ÇAYIRLIOĞLU, A.: Resort Hotel Büyükada. ODTÜ Tezi. 27- ÇETİNER, Ertuğrul: Otel İşletmeleri Muhasebesi- II. 125 s. + II. Teksir Öğretim Yılı-Bolu. "Ankara İTİA Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu Yayın No: 6" 28-Ç0MA, Yeta (Der.): Resepsiyon Psikolojisi. Ank s. Teksir. 29- ÇOMO, Yeta (Derl.): Garsonun Vazifeleri. Duties of a Waiter. Lokanta Servisi. Restaurant Service. Ankara Otelcilik Okulu s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: 18" Teksir. 30- ÇOMA, Yeta (Derl.): Otel ve Lokantalardaki Üniformalı Personel ve İnsan Münasebetleri. 70 s. Teksir. 31- ÇORUH, Selâhattin: Garsonun Temel Kitabı. İst. I s. Arkın Kitabevi. 32- Dedeman İstanbul Oteli Fizibilite Etüdü. Ank s. 33- DOĞAN, Hasan H.: Konaklama Tesislerinde Katma Değer Araştırması Ank. I978. IV+110s. T.C. Turizm Bankası A.Ş. 34- DOĞU, Orhan: Oteller. İst, (78)S. Arpaz Matbaacılık. "Birsen Kitabevi Yayınları" 35- DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: Otellerde Mutfak Planlaması. Ank. I (3) s. Başnur Mat.sı. 8. resim. Yayımlayan: T.C. Turizm ve Tanıtma Bak., Turizm Genel Müd. 36- EDWARDS, Anthony. (Çev.: İ.Oktay ÇAMLIBEL): Otel ve Motel Pazarlaması. (Hotel-Motel Marketing'den Kısaltılarak Çevrilmiştir). Temmuz s. Teksir. TTB Tanıtma Genel Müd. Yayınlayan: ITT Educational Services Inc. New York N.Y I97I 37- EKŞİ, Nurettin: Otellerde Kat Hizmetleri. Ank. I s. 4. Ank. Tic. ve Tur. Yük. Öğr. Ok. Mez. Tezi 38- EMEK-İNŞAAT ve İŞLETMELERİ A.Ş.: Otel işletmeleri faaliyetleri ERGÜN, Süreyya: Milli Kalkınma Vasıtalarından Otelcilik ve Turizm Millî Kredisi. Türkiye'de Otel Durumu ve Davası. İst Tan Bas. XV+262s. " Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yay. ları: 5" 40- ERİŞ, Elvan: Konaklama a İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi. Ank s. 4. Ank. TTYÖO Mezuniyet Tezi. 41- ESENDAL, Bahaettin: Otel Muhasebesi ve Denetim Ders notları. [y.y.d.t.1978]. 14y. Teksir. 42- FONTANO, - Rakım ZİYAOĞLU: Sofra ve Salon Bilgileri GALİMİDİ, Avram : Barmenin ve Ailenin Kokteyl Kitabı. (Miksoloji). Alkollü ve Alkolsüz Seçkin İçkiler. İst Hamle Mat.sı. 159 s.8. İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti 45- GLADWELL, D. C. (Çev. : Yekta ÇOMO): Otel ve Lokantalardaki Malzeme ve Teçhizatın "Pratik Bakımı ve Muhafazası. Practical Maintenance and Equipment for Hoteliers Licensees Caterers. Ankara: s. "MEB Ankara Otelcilik Okulu Neşriyatı No: I7". Teksir 46- Görg rgü Kuralları. I2 s.8.teksir. (MEM Ltd. Şti.) 48- GÜLERSOY, Çelik: (Turizm Tarihimizden Bir Yaprak) Türkiye'nin İlk Oteli. Hotel d'angleterre İst (5) s. 3

4 49- Hotel Üsküdar. "Project". Afa Mat.cılık.16 s. 50- İKTİSAD VEKÂLETİ TURİZM BÜROSU: Otel Anketi Basılmamıştır. 51. İMRE, Zabit (Doç. Dr.): Otel, Han, Umumî Ahır ve Garaj İşletenlerin Mesuliyeti. İst İsmail Akgün Mat. 27s. İst. Üniv. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku Ordinaryüs Profesörü Dr. Tahir TANER'e Armağan'dan Ayrı Baskı. 52 İNCEER, Ayşe: Kokteyller Ders Notları. Coctails Class Notes. İkinci Baskı. I963-I s. "MEB Ank. Otelcilik O.N. No: 15". Teksir 53- (İstanbul Hilton) Personel El Kitabı. İst. d.t.i955. Lui Zelliç Bas.29 s.portre 54- İSTANBUL HİLTON PERSONEL ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Otelcilikte Görgü ve Nezaketin önemi. y.y Fige Mat. 20 s. 55- İSTANBUL OTEL MÜDÜRLERİ SEMİNERİ NOTLARI Ocak DÜZGÜNOĞLU, Ercihan Otel Binaları Projelerinin Tanziminden Önce Yapılması Gereken Yatırım Öncesi Araştırma ve Temel Verilerin Tespiti (Fizibilite Etüdleri). I3 s. -DÜZGÜNOĞLU, Ercihan: İşletme Faktörlerinin Otel Binalarının Fiziki Yapısı ile İlişkileri ve Proje Tanzimine Etkisi. 13 s. -ÇATIRLI, Haluk: Otel İşletme Ekonomisi. 7s. -PERRI, Rosario: Otel Personelinin Nitelikleri Görev ve Yetkileri. 51 s. -MOWREY, Neil: Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte çalışması. 13s. - KOLOECKNER, B. : Otel Yönetiminde Dikkat Edilecek Hususlar. 14s. -KURT, A. Graf Mutfak Organizasyonu. 11s. -COTICELLI, Cesare : Otellerin Seyahat Acentalarıyla İşbirliği. 21 s. -CUMBUL, Faruk : Otelcilik Mevzuatı. 60 s. -HÜRKAN, Hicret Turizm Eğitimi. 11s. -OSKAR, Haldun : Otellerde Fiat Tespiti ve Sezonlar. -ÇAMLIBEL, Oktay Tanıtma ve Propaganda. 19s. 55- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: Otelcilik işletmesinin Halen Mevcut Kazanç Vergisi Kanunu ile ihdası Mutasavver Gelir Vergisi Kanunları Muvacehesindeki Mükellefiyet Durumu, Turizm Bakımından Mahzur ve Neticeleri eri ile Gereken İnkişaf Tedbirlerindeki Mali Muafiyet ve Himayenin Te'sisini Mütezammın İstanbul Otelciler Genel-Kurul Dilekleri Risale 56- İSTANBUL OTELCİLER CEMİYETİ: İstanbul Şehir Meclisi Tarafından Kabul ve Tasdik Edilen (Belediye Zabıta Talimatnamesi)nden nden Otel ve Gazinoları Alâkadar Eden Maddeler Risale 57- İSTANBUL OTELCİLER ve HANCILAR CEMİYETİ: Oteller-Islahı Islahı-Projesi Projesi. İst A.Sait Bas. 16 s. 58- İSTANBUL TİCARET ODASI BÖLGE ÇALIŞMALARI: Marmara ve Trakya Bölgesinde Otelcilik Okulu Açılması ve Turizm Personeli Yetiştirilmesi İçin Mesleki Eğitim Kursları Açılması Hakkında Rapor. İst s. Teksir. 59- İŞBAKAN, (Tevfik) Yavuz: Luxury Hotel Accommodations in Turkey. İst VII+I26 p. tables. 29 cm. 8. Thesis (M.A.) - Robert College 60- İZMİRLİ, Hayrettin: Görgü Kuralları. İst s. 61- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Ön Büro. Ank. I977. Bas. 44s. T.C. TTB Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 62- KARAGÖZ, Yaşar - Ayla Özden ERDEM (Derleyenler): Muhasebe ve Kambiyo. Ank Çağdaş Bas. 48 s. 1 tablo. 8. T.C. TTB Turizm Eğitim Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 63- KARAGÖZ. Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi Servis. Ank. I s. 8. T.C. TTB Turizm Eğitimi 4

5 Genel Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 64- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Mutfak. Ank Çağdaş Bas. 54 s. 8. T.C. TTB Tur. Eğitimi G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 65- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. Ank. I s. 8. T.C. TTB Tur. Eğ. G.M., Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi 66- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Muhasebe ve Kambiyo Ders Notu. Ankara: "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 11; Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi". 67- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): C-4. Bölüm Teknolojisi Mutfak Ders Notu. Ank. I s. 3 ekli sayfa. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: I5; OTEM" 68- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bölüm Teknolojisi. Kat. (Ders Notu). Ank s.teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 14; OTEM" 69- KARAGÖZ, Yaşar (Derl.): Bolüm Teknolojisi. Servis. (Ders Notu). Ank. I s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 13; OTEM" 70- KARAGÖZ, Ya-ar (Deri.): Bölüm Teknolojisi. Önbüro nbüro.. (Ders Notu). Ank s. Teksir. " TTB Eğitim Dairesi Bşk. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi. Yayın No: 12 ". OTEM 71- KARAHAN, Dr. Ali (Haz.): Servis Personeli Eğitim Notları. İst s. 4. "T.C. Turizm Bankası Eğitim Müd. Yayınları: 2 "; Olgunlaşma Kursları: 2" 72- KAUFFMAN, Richard H.: Dikkat Oteller Sağlığınıza Zarar Verebilir. (Çeviri: Yayımlayan) Good-Year Lastikleri T.A.Ş. Halkla İlişkiler Müd. İst s KETMEN, Cihat: Genel Otelcilik Ders Notu 74- KILLEAN, Mr (Yazan) (Derleyen ve Tercüme: Hüseyin ŞENSOY): Otelcinin Sözlüğü (2)+5s. "Seri No:2; MEB Ankara Otelcilik Okulu Neş.: 25". Metin teksirdir. 76- Konaklama İşletmelerinin Çalışmaları ile İlgili Türkiye ve Dünyada Uygulanan Mevzuat Ank. t.y. 43s. 8. "Ankara Turistik Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşverenleri Sendikası Yayın No: 5" 77- Konaklama Tesislerinde 1973 Yılı Fiyatları. Ank s. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 78- KORZAY, Doç.Dr. Meral: Otel, Motel ve Restoran İşletmelerinde Tedarik ve Materyal Yönetimi 79- KORZAY, Meral (Doç.Dr.): Otel-Motel İşletmelerinin Pazarlaması. İzmir Teksir. 81- KULAT, Ragıp : "İstanbul'da Başlıca Otellerin Durumu ve ıslâh Tedbirleri". Ank. I939. Turizm Hakkında Raporlar Kitabının İçindedir. 82-KURTOĞLU, Serda: Fransız Hukukunda Otelci Varanı. İst.I96I s. İst.Üniv. Hukuk Fak. Mec. Cilt XXVI, Sayı: 1-4, Sene I960 Sayısından Ayrı Baskı 84- MANYAS, Füsun (Derl.): Yemek ve İçki Kontrolu. (Ders Notları). Food and Beverage Control. (Class Notes) s. Teksir. "MEB Ankara Otelc. Okulu Neş No: 8" 85- MELETİYADİ, Lazar: Otelcilik öğretimi. İst. I s. Yayınlayan: Atatürk Yolu Neşriyat Merkezi 86- MELETİYADİ, Lazer: Garsonluk Eğitimi İst MEM Ltd. Şti. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ: Özel Mektupla Otelcilik Kursları. Ank. t.y. (12)s. OPA Organizasyon Pazarlama Araştırma 5

6 88- Muhasebenin Temel Kavramları. 13s. (Mektupla Eğitim Merkezi) 89- T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM İSTATİSTİK ve YAYIM MÜDÜRLÜĞÜ (Haz.) Otelcilik Okulu. Ank. I965. Balkanoğlu Mat. 29s. 8. resimli. Genel No: 163, Seri No: O.E.C.D. ülkelerinde Otel İdareci ve Personelinin Nitelikleri ve Görevleri. Ank. I968. Teksir. 82 s. "T.T.B. Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi. Yayınları: I ". O.E.C.D. Tarafından yayınlanan "Les Emplois dans L'Hotellerie Europeenne" isimli broşürden çevrilmiştir. 91- OLALI, Hasan (Çeviren): Birleşik Amerika'da Otelcilik Endüstrisi. Ank. I LALI, Nezahat - Hasan OLALI: Turizm, Servis, İçkiler ve Ziyafet Bilgisi. Turizm Kursları ile Otel, Lokanta Personeli ve Aileler İçin. Ank. I s planş, 3 levha. " Türkiye'de Turistik Otel, Lokanta ve Gazinolar Derneği Yayınlarından No: 1" 93- OLALI, Doç. Dr. Hasan: Otelcilik Endüstrisi yatırımları ve Finansmanı. İzmir s. "İzmir İTİA Yayınları No: 45, Turizm Enstitüsü Yayınları No: I " Doçentlik Tezi 94- OLALI, Dr. Hasan: Otel işletmeciliği ve Yönetimi. İzmir Ege Üniv. Mat. VIII+717s Levha. "Ege Üniv. İTBF Yayınları No: 64/34" 95- OLCAY, Necla (Derleyen): Yemek ve İçki SERVİSİ. Yemek SalS alon onunun Metrdotel Tarafından İdaresi. (Food and Beverage Service). İkinci Baskı: s. "MEB Ank. Otelc. Okulu Neş. No: 4/A".Teksir 96- OLCAY, Neclâ (Derl.): Otel ve Lokanta Teşkilatı (Modern Otel idaresi). Hotel and Organization. İkinci Baskı. Ank s. " Ankara Otelcilik Okulu NEŞ. NO: 7" 97- Otel Çiziminin Prensipleri. 15S. Teksir. 98- Otel İdareci ve Personelinin Görev ve Nitelikleri. Ank. I97I. 58s. Teksir. "TTB Eğitim Dairesi Yayınları No: I " Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri Ders Kitapları 99. Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Kat hizmetleri Bilgisi Ders Notları. Ank. I s. 4. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 2" IOO- Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim E Kursu Genel Kültür Ders Notları. Ank I s. Teksir." T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 3" Otelciler ve Hancılar Derneğinin Günü Yapılan Hasbuhal Toplantısında Ankara: (Emek Bas.). 8s tel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Personel Eğitim Kursu Yemek ve İçki Servisi. (Ders Notları) Ank I+22s. Teksir. " T.C. TTB Ankara Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü Yayınları No: 4". (Servis: Haz.: Ümit ERDİLER Bar: Ali HAZAN) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ETÜD ve PROGRAMLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile İlgili Piyasa Araştırması tırması. Ank (6) s. MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları "Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları No: 126 " 1O4- Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi Ders Yılı Müfredat Programı. (28)s. "T.C. TTB Turizm Genel Müd. Eğitim Dairesi Müd. Yayın No; 1" 105- Otelcilik Okulu Hakkında B.I.T. Raporu. 40 s. Teksir 106- TARAKÇIOĞLU, Enis: Konaklama İşletmesi Ders Notları. Ank. I972. IIIs. Teksir. "Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Turizm Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Yayınları No: I " 6

7 107- TURİZM BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ MÜÜDÜRLÜĞÜ (KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ): Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi zi. Ank. d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 11s. resimli. 8. IO8- Otellerin Organizasyonu ve Departmanların Birlikte Çalışması ması. y.y.d.t.i979. I3 y. Teksir ÖCAL, Doç. Dr. Fikret: Otel İşletmesi ve Muhasebesi. İst Fatih Mat. VIII+I9I s. 8. "İİTİA Talebe Neşriyat ve Yardım Bürosu Yayınları No: 205" 110- ÖGE, Ziya: Garsonun Cep Kitabı. İst. I965. Korsini Bas. 136 s ÖZCAN, Fikret: Practical English for Hotelkeeping and Tourism Training Centres (Otems). Ank Çağdaş Bas. 58s. "TTB - Turizm Eğitimi Gen. Müd. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 112- PETERS, Paulhans - Christel ERBEN ( Çev.: M. Ali ORAY): Etüd ve Proje, Kongre Merkezleri ve Oteller. Ank. I976. I32s. Yaprak Kitabevi 113- TTB TURlZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ: Servis ve içki Hazırlama Bilgileri s. 4. Teksir 114- SEZGİN, Orhan: Modern 0tel Yönetimi. Organizasyon, Resepsiyon, Kat Hizmetleri, Muhasebe. İst Çavaş Mat. VII+169+(2) s.8. resim, planş SEZGİN, Orhan Mesut: Otel l Muhasebesi. Ank. d.t s. 3 levha, resimli. Teksir. "MEB Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar G. M. Yayınları, Sayı: 55" 116- SEZGİN, Orhan: Otel Muhasebesi. İst Yalkın Ofset Mat. Kitabı bastıran: Lebib Yalkın Yayınları SEZGİN, Orhan: Konaklama Muhasebesi. Ank Güneş Mat. T.A.Ş. 3I8 s SEZGİN, Orhan: Otel Önbüro Bilgisi. Ank. d.t resim s. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y. Gen. Müd. Yayınları Sayı: 56". Teksir TÖR, Vedat Nedim: Otel Meselesi hakkında Muhtıra. I938. Gayrı Matbu I20- TURİZM ve OTEL YÖNETİCİLİĞİ ŞUBESİ: Yiyecek-İçecek Yönetimi Ders Notları. Mart TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Bazı Akdeniz Ülkelerinde Otel, Eğlence Tesisleri Temel Gıda Maddeleri ve Benzin Fiyatları Kasım (2)+20 s. 4. Teksir." Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 3/75" 122- TTB ARAŞTIRMA ve DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI: Belgeli Konaklama Tesislerinde İstihdam İ stihdam. Mayıs s. 4. Teksir. "Sosyo-Ekonomik Araştırma Şubesi Müdürlüğü Yayın No: 9/ T.C. TTB TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENFORMASYON ŞUBESİ : Belediyelerce Denetlenen Otel-Motel Pansiyon ve Kamping Yerleri I-II. I II. Ocak s I s. Teksir. 4. "T.C. TTB Tanıtma Genel Müdürlüğü Enformasyon Şubesi Yayınları: T.C. TTB TURİZM EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: OTEM Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi. 16 s. Renkli Resim TTB TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM DAİRESİ (Yay.): Ticari Mutfak Bilgileri. 97 s. 4. Teksir 126- Dünya Turizm Örgütü. CEU/4/4 D.T.Ö. Avrupa Komisyonu IV. Toplantısı Geçici Gündemin 4. Maddesi OTELLERİN VE BENZERİ KURULUŞLARIN STANDART SINIFLANDIRILMASI Çalışma Grubunun Raporunun İncelenmesi. Genel sekreterin Notu. Ank. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 54s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI EĞİTİM DAİ. MÜDÜRLÜĞÜ: Ankara-İstanbul İstanbul-İzmir İzmir Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri. M.S.B. Harita Genel Müd. Mat. Döner Sermayesi s. 7

8 128- TURİZM ve ve TANITMA BAKANLIĞI: Kat Hizmetleri Bilgisi. Ank. I s. Teksir TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Servis ve İçki. Ank s Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt xı/b1. İst. Lebib Yalkın Yayınları. Bu cilt:- Modern Otel işletme ve Organizasyonu ile ilgili temel bilgiler, - Yolcuların Getirdikleri Eşyalarla İlgili Olarak Otelcilerin Mesuliyeti Konusunu, - Turizm Sektöründe kredi Konusunu, ayrıntılı bir biçimde kapsamaktadır. I3I- Turizm Endüstrisi Mevzuatı Cilt XI/B2: İst. Lebib Yalkın Yayınları Bu cilt:- Otel muhasebesi ve yöneticilerinin ihtiyaç duyacağı yiyecek ve içecek maliyet kontrolu, stoklar, sabit kıymetler netice hesapları, bilanço analizleri ve üniform hesap planları gibi modern otel yönetiminin temel muhasebe konularını ihtiva etmektedir TUNCER, Gülsen: Otelcilik Sanayiinde Personel Sorunu ve Türk Otel Yöneticilerinin Çeşitli Personel Fonksiyonları Açısından Tanıtılmasına ilişkin Bir Araştırma. İst V+282+IXs. "İ.Ü. İşletme Fak. Doktora Tezi (Basılmamış) 155- TÜRKER, Engin: Ön Büro Yönetimi imi. Hacettepe Üniv. Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. Ders Notu 134- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik Ders Notu. Ank. I s. 8. "TTB Eğitim Dairesi Bşk.lığı Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi Yayın No: 9 " OTEM 135- TÜRKELİ, Hidayet (Derl.): Genel Otelcilik. Ank Çağdaş Bas. 36 s. 3 ek tablo. "TTB Tur. Eğ. G.M. Eğitim Araştırma ve Planlama Şubesi" 136- TÜRKİYE OTEL LOKANTA ve EĞLENCE YERLERİ İŞÇİLERİ SENDİKASI: Emekli Sandığında Talan İst Özakın Mat. 55 s. 8. "DİSK-OLEYİS" 137- "[Türkiye Turizmine Hizmet" Adı Altında Hilton ve Sheraton'da Talan, Yağmacılık, Savurganlık, Döviz Kaçınma, Sömürü, Baskı. İst Öz-Akın Mat. 48 s. 8. resim. "DİSK/OLEYİS Yayınları" 138- UÇANER, Efe: Otellerde Genel ve Mevsimlik Fiat Tesbiti. y.y.d.t.i979. 9y. Teksir 139- ULUSLARARASI Otel Kuralları. 9s. (Mektupla Eğitim Merkezi). Teksir USAL, Alparslan: Otel ve Restoran İşletmelerinde Personel Yetiştirme ve Değerleme. Ege Üniv. İTBF Lisansüstü Tezi. 141-YAMAN, Renan: Otelcilikte yemek ek Servisi. Ank. d.t.i977. Iy+.6+I4+I s. 8. " Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Genel Müd. Yayınları Sayı: 58" 142- YAMAN, Reman: İşletmecilikte Mutfak Bilgisi. "MEB Mektupla Öğretim ve T.Y.G.M. Yayınları Sayı: 53" 143- YARAR, Berker: Otelcilik Ders Notları. İzmir Teksir 144. YOLAÇ, A. Hilmi : Otelcilik Sanayii için Okullar ve Turizm. Otelciler, Garsonlar ve Ahçıların Kitabı İst Berksoy Bas. 45 s. 8. Üsküdar Türk Kız Koleji 145- YÜCESOY, Prof. Cevat: Turizm Otel İşletmeleri ve Muhasebesi. İst Matbaa Teknisyenleri Basımevi. IX+I99s planş. 6 levha "Çağlayan Kitabevi Muhasebe Serisi No: 9" OTEL REHBERLERİ ve TANITMA YAYINLARI 1. BASIN-YAYIN ve TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Yayınlayan) : Türkiye Otel Rehberi. Ank. I950. Ulus Bas s. 25 planş, 2 levha. 2. Etap Otels International. İstanbul: (Ank.) d.t.i975 - Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. (5) s. 8. renkli resim 8

9 3. İstanbul Hilton. İstanbul, Turkey Otel Rehberi, Mağazalar azalar ve Hizmetler Hakkında Bilgi İhtiva Eder. Hotel Directory Including Shops and Services. y.y.d.t s. 8. portre. Harita. Metin Türkçe ve İngilizcedir 4. İSTANBUL TURİZM ve OTELCİLİK A.Ş. : İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş Tarafından İnşa-Edil Edilen Intercontinental İstanbul Oteli Hakkında Genel Bilgiler. İst Yenilik Bas. (16)s İstanbul Hotels. İst. d.t Apa Ofset Bas. (28) s. 8. Resim, harita. Metin İngilizce ve Fransızcadır. 6. İstanbul Turistik Oteli. (İstanbul). d.t Klişecilik ve Matbaacılık T.A.Ş. 2I s. 8. planş. 7- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ SANAYİ, TİCARET ve TURİZM BAKANLIĞI: Hotels Ank.d.t Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii. 16s. 8. Metnin İngilizce, Fransızca ve Almancası da vardır. 8- KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETÎ TURİZM ve ENFORMASYON BAKANLIĞI: Türk Federe Devleti Kıbrıs Hotels 1976, Turkish Federated State of Cyprus. Turkischer Bundesstnat von Cypreh. Ank. d.t.i976.ajans-türk Matbaacılık Sanayii. 16 s. 8. Metnin Fransızcası da vardır. 9-TURKISH FEDERATED STATE OF CYPRUS MINISTRY OF TOURISM: Hotels Ankara: t.y. 16s. Metin İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. 10- KUTLUTAŞ İNŞAAT ve TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ: Inter-Continental Oteli, İstanbul İst. d.t Çeltüt Mat. (32)s. resim, planş. 11- MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI: Mersin Oteli. y.y.d.t.i y. 12- SPORTİF ENDÜSTRİ TESİSLERİ Ltd. Şti. İZMİR: Kartop Otel. Uludağ. (İzmir). d.t Yeniyol Mat. (3)s. Resim. 13- TOURING et AUTOMOBILE CLUB de TURQUIE: Guide des Hotels de Turquie rquie. İst. I940. Babok Bas. 8s. Risale. 14- BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI (Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie uie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide I961. Ank d.t.i960. Ayyıldız Mat. 16 s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI(Yayınlayan): Türkiye Otel Rehberi. Turquie Annuaire des Hotels. Turkey Hotel Guide. Türkei Hotel-Führer. Ank. I962. Ayyıldız Mat. (20)s T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM BAKANLIĞI: Otel Rehberi. Annuaire des Hotels. Hotel Guide. Hotel Führer. Ank Ayyıldız Mat. 24s. 17- T.C. BASIN-YAYIN ve TURİZM VEKÂLETİ: Türkiye Otel Rehberi. Annuaire des Hotels Turqu quie. Hotel Guide Turkey. Ank. I959. Doğuş Ltd. Şti. Mat. 16 s T.C. BAŞVEKALET BASIN YAYIN ve TURİZM UMUM MÜDÜRLÜĞÜ: Türkiye Otel Rehberi. Ankara: s. 19- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı İzmir Oteli. İst. d.t Klişecilik ve Mat. I8+(7) s planş. 20- T.C. EMEKLİ SANDIĞI: T.C. Emekli Sandığı Tarafından inşa Edilen veya İşletilen Tesisler. Ank Şark Mat. (8)s. 8. resimli 21- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Turistik Otelleri. Turkish Rebuplic Pension Fund Touristic Hotels. Ank. I964. Şark Mat. (20)s. 8. resimli 22- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkiye Otel Rehberi. Turkey Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. 56s. 2 planş. 23 T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Practical Informations and Hotels Ank. l965. Ayyıldız MAT. (36)s.8. 9

10 24- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turquie uie Renseignements Pratiques et Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Nützliche Auskünfte und Hotels Ank. I965. Ayyıldız Mat. (36)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. l967. Ayyıldız Mat. (54)s.8. resim. Metin İngilizcedir. 27- T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank. I967. Ayyıldız Mat.(56) s.8. Metin Fransızcadır. 28. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ankara: Ayyıldız Matbaası. (56)s. resim. Metin Almancadır. 29. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Türkei Hotels Ank Ayyıldız Mat.(56)s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI:Turguie Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. I968. Ayyıldız Mat. A.Ş. (56) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkei Hotels Ank. t.y.ajans-türk Press.(42) s. 33-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1969 Turquie Hotels. Ank. d.t.i969. Ajans-Türk Mat. (86) s T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotel Guide to Turkey. Ank. I972. Mars Mat. XXXIII+77s.8. resim 35-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1973 Hotel Guide to Turkey. Ank. d.t Ajans-Türk. 133 s. resim, harita. 36-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Ank. d.t.i974. Ayyıldız Mat. 42+(5) s.8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 37-T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: 1976 Hotels Camping Türkiye Turkey. Ank Pan Mat. 56 s. 38. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey 1977 Hotels Camping. Ankara: d.t s. resim. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 39. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Hotels 1978 Camping Turkey. İst Duran Ofset A.Ş. 60 s. 8. Metnin Türkçesi, Fransızcası, Almancası ve İtalyancası da vardır. 40. T.C. TURİZM ve TANITMA BAKANLIĞI: Turkey Hotels Camping İst: Duran Ofset A.Ş. 70+(2)s. 41- TURİZM ve TİCARET KOMANDİT Şti. Yalova: Site-Hotel Dantel Sahilde Yazlığı Olmayanlara İspanya Sistemi Uyguluyor. y.y.d.t s Turizm-Ticaret Ticaret ve Sanayi İş Rehberi Türkiye deki Turistik Oteller. Ank Şenyuva Mat s. 43- TÜRK-ALMAN TURİZM A.Ş.: Türk-Alman Turizm A. Ş. Tarafından İnşa Edilen Hotel Antalya hakkında Genel Bilgiler. İst. d.t.i973. Arofis Mat. 8s Welcome e to the Istanbul Hilton. Employee Handbook. İst Hanri Zelliç ve Mahmudu. 29 s. 8 portre 10

TÜRKİYE'DE TURİZM ADRESLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24 Eylül İÇİNDEKİLER I- GENEL... 3 II- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI... 3 III- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf Mutfak Planlama 10.11.2012 11:00 222 Zehra ALBAY İngilizce I 10.11.2012 16:00 220 Ayşegül TAŞDEMİR Mutfakta Kalite Yönetimi 12.11.2012 09:30 223 İpek ÜNAL Mutfak Uygulamaları

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM I. Yarıyıl Konaklama İşletmeciliği Normal Örgün Öğretim Eski Adı Z/S T.U.T Kredi Öğretim Elemanı 0010101 TÜRK DİLİ I Z 2+0 2 Türk Dili Bölüm Başkanlığı 0030101 ATATÜRK

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK 151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT 119

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1 2) 86 8,00 Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihini 345 30,00 II İleri Klavye Kullanımı 1 2 82 8,00 ankarauzem@gmail.com adresine e-posta olarak

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Türk Dili I 06.01.2014 13:00 114 216 Halit TOPTAŞ Mutfak Planlama 07.01.2014 16:00 118 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 08.01.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfakta Kalite Yönetimi

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri 2+2 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT101 İktisada Giriş

Detaylı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik. 103 (Şube 1) Önbüro. 208 (Şube 1) Muhasebe I. Amfi (Şube 1) Rekreasyon Yönetimi. Amfi (Şube 1) Ekonomi I. Konaklama İşletmeciliği Örgün Öğretim 2013-2014 Güz Yarıyılı Ders Programı II V. Yarıyıl VI 103 Önbüro 208 207 203 105 /Z02 Top. Sal. Top. Sal. 205 Z02 Muhasebe I Amfi Rekreasyon Yönetimi Amfi Otel Otomasyonları

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI işletme Ticari Matematik (Öğr. Gör. D.ATASOY) Kalite Güvencesi Ve Standartları- Finansal Yatırım Araçları (Öğr. Gör. D. Atasoy) *İstatistik (Öğr. Gör. D. Atasoy) *Ofis Programları -2- Bilgisayar Büro Programları

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL151 Temel Bilgi Teknolojileri 2+2 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT101 İktisada Giriş

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ 1. YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 111 Hukuk Başlangıcı Z 3 0 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı Z

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2

SINIF DERS TARİH SAAT ÖĞRETİM ELEMANI SALON1 SALON2 AŞÇILIK 1.SINIF N.Ö. Türk Dili II 25.5.2015 15:00 Okt. Halit TOPTAŞ 218 219 Mutfak Çeşitleri 26.5.2015 09:30 Öğr.Gör. Taner SARIOĞLU 118 İngilizce II 26.5.2015 14:00 Öğr.Gör. Hatice BAKAN 224 Atatürk İlkeleri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

Aşçılık 1 İÖ. Ara Sınav Tarihleri BOLUM ADI: Öğr.Elemanı SNF1 SNF2 SNF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih ,00 Yrd.Doç.Dr.

Aşçılık 1 İÖ. Ara Sınav Tarihleri BOLUM ADI: Öğr.Elemanı SNF1 SNF2 SNF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih ,00 Yrd.Doç.Dr. Aşçılık 1 İÖ 1 2 Türk Dili I 10.11.2016 10,00 Okt. Halit TOPTAŞ 1 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih 11.11.2016 9,00 Yrd.Doç.Dr.Durmuş KA 1 2 Pişirme Yöntemleri I 12.11.2016 10,00 Öğr.Gör. Cengizhan AL

Detaylı

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri

Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri Eski Alanya İşletme Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarı Yılı Eşleşen Dersler (2010 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için) Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. Sınıf Dersleri TUR168 Almanca II

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

Turizm Reklamcılığı Bibliyografyası Bülent Ağaoğlu [1982] 1.Güngör, Şener: Türkiye turizminin reklam ve pazarlaması. Ankara, 1976. Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Mezuniyet tezi. 2. Necati,

Detaylı

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI

TC ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ II.YARIYIL HAFTALIK DERS PROGRAMI 09:00-10:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B 10:00-11:00 İŞL103 (Tür) MAT804 (Tür) B MUH151 (Tür) B TİY308 (Tür) TRZ140 (İng)

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. REM205 İletişim Yönetimi 2 0 0 2 2. TD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Seçmeli Ders Grubu 2 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 05.12.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları

Detaylı

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z

GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin Dersin Adı Kodu SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z SOE6904 Danışmanlık Z İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 YVO5001 Yönetim ve Organizasyonda

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

TÜRKİYE BOŞ ZAMAN, REKREASYON VE TURİZM TEZLERİ (UZMANLIK, MASTER, DOKTORA, DOÇENTLİK VE PROFESÖRLÜK TAKDİM) BİBLİYOGRAFYASI 1963 1984 Bülent Ağaoğlu İstanbul, 15 Ekim 1984 İÇİNDEKİLER BOŞ ZAMAN... 3 REKREASYON...

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. ÖĞRETİM AŞÇILIK 1. Sınıf Mutfak Planlama 29.12.2012 11:00 Zehra ALBAY Hijyen ve Sanitasyon 03.01.2013 14:00 Zehra ALBAY Mutfak Uygulamaları I 04.01.2013 13:00 İpek ÜNAL Pişirme Yöntemleri I 07.01.2013

Detaylı

I. YARIYIL. TURİZMİŞLETMECİLİĞİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ

I. YARIYIL. TURİZMİŞLETMECİLİĞİ Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ I. YARIYIL SOS129 SERBEST ZAMAN İLT107 İLETİŞİME GİRİŞ (A) İNG133 İNGİLİZCE I (A) (B) KÜL101 KÜLTÜR TARİHİ TRZ269 EKOLOJİ VE TURİZM SNT155 SANAT TARİHİ SOS129 SERBEST ZAMAN İLT107 İLETİŞİME GİRİŞ (A) İNG133

Detaylı

D3 Tİ NÖ 2 22 U. ÜNALIR TİO İÖ 2 50 M. R. MERT Readıng And Speakıng In Foreıgn Langua TİO NÖ 2 55 M. TEKİN. 26 H. Ö. SUCU B6 Yoğun İngilizce III TR 2

D3 Tİ NÖ 2 22 U. ÜNALIR TİO İÖ 2 50 M. R. MERT Readıng And Speakıng In Foreıgn Langua TİO NÖ 2 55 M. TEKİN. 26 H. Ö. SUCU B6 Yoğun İngilizce III TR 2 04.11.2015 Çarşamba 03.11.2015 Salı TURİZM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI Tarih/Gun Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslikler GM 2 50 A. ÇAKIR TİO NÖ 2 3 M. BULUT

Detaylı

BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU

BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ TARİH SAAT DERS SINIF D-1 D-2 SINAV SORUMLUSU BAHÇE TARIMI 1. SINIF FİNAL TAKVİMİ 30 Mayıs 2016 Pazartesi 10:00 Bitki Besleme BT1 101 102 SEVİL ÇITAK 30 Mayıs 2016 Pazartesi 14:00 Spor Kültürü II BT1 201 202 SÜLEYMAN YILDIZ 31 Mayıs 2016 Salı 10:00

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

KON-126 Ses Sistemleri. (3.Grup) Prof.Dr. M. Cihan YAVUZ D-101 YILDIRIM D-106. Aİ-102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Okt.

KON-126 Ses Sistemleri. (3.Grup) Prof.Dr. M. Cihan YAVUZ D-101 YILDIRIM D-106. Aİ-102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Okt. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI (1. SINIF) İktisada Giriş İktisada Giriş İktisada Giriş İktisada Giriş KON-126 KON-126 İstatistik İstatistik İstatistik İstatistik

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ÖZEN KIRANT YOZCU. Kişisel Bilgiler Doğum tarihi: Medeni Hali : Evli. Eğitim

ÖZEN KIRANT YOZCU. Kişisel Bilgiler Doğum tarihi: Medeni Hali : Evli. Eğitim ÖZEN KIRANT YOZCU Antrium Evleri Küçüksu Cad. Saray Mah. 10.blok D: 25 Ümraniye / İSTANBUL İş: 0 (212) 359 65 41 Cep: (532) 466 00 95 Mail adresi: ozen_kirant@yahoo.com Ozen.kirant@boun.edu.tr Kişisel

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın Prof. Dr. Hasan Işın DENER 1942 yılında Ankara da doğdu. Babası, Mustafa Kemal Atatürk ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT DERS DENKLİKLERİ 1. YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 5 TUR 111 Hukuk Başlangıcı Z 3 0 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 2016 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ :00 : :00 : :00 : :00 : :00 : 0:00 0: 09: 0:00 0: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AŞÇILIK PROGRAMI

Detaylı

Ağırlama Endüstrisine Giriş

Ağırlama Endüstrisine Giriş NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Tarih/Gun Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler Ağırlama Endüstrisine Giriş Ds3

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II.YARIYIL BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları 3+0 4,5 İKT119 Genel Ekonomi 3+0 5,0 İŞL103

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Program Sınıfı Öğretimi Ders Kodu DERSLER Kredi ECTS Öğretim Elemanı Derslik Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Dış Ticaret Dış/1.S NÖ 405211001 Atatürk

Detaylı

Final Sınav Tarihleri

Final Sınav Tarihleri Aşçılık 1 İÖ 1 2 Türk Dili-2 31.05.2016 11,00 Okt. Halit TOPTAŞ 1 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih 01.06.2016 11,00 Yrd.Doç.Dr. Durmuş KA 1 2 Menü Planlama 01.06.2016 14,00 Okt. Gültaze GÜL 1 2 İngilizce-2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : Ders Gün Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınıf : BANK1 Toplam Ders Saati : 25 Sınıf Öğretmeni : (1) (2)

Detaylı

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6)

Deneme. Doç.Dr. Güner Gürsoy. TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Deneme Doç.Dr. Güner Gürsoy TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YGS-6) Turizm ve Otel İşletmeciliği Bu program; Türkiye ve Dünya Turizm sektörü için gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve iş kültürüne sahip olan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Karataş D-101. Öğr. Gör. Zafer BUZCU D-101. Öğr.Gör. Oya YILDIRIM. D-106 Su Ürünleri Fak. D-107 Su Ürünleri Fak. D-107. Okt.

Karataş D-101. Öğr. Gör. Zafer BUZCU D-101. Öğr.Gör. Oya YILDIRIM. D-106 Su Ürünleri Fak. D-107 Su Ürünleri Fak. D-107. Okt. KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. 2015-2016 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI (1. SINIF) KON-120 KON-124 KON-106 Yiy. İç. Hiz. Yön. (1. Grup) Yiy. İç. Hiz. Yön. (2. Grup) Turizm Endüstrisine

Detaylı

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör.

ÖĞLE ARASI 12:15-13: :30-12:15. Hukukun Temel Kavramları. Öğr.Gör.Gülden Düzgünlü. Okt.Mete ŞEN LAB I. Ofis Programları I. Öğr.Gör. ADALET I :0-9: 9:0-0: Anayasa Hukuku 0:0 - : :0 - : Hukukun Temel Kavramları : - : : - :00 Hukukun Temel Kavramları Medeni Hukuk I A Klavye Kullanımı I Büro Yönetimi Ofis Programları I Ofis Programları

Detaylı

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI

LİSANS DERS ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK PROGRAMI 01-013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERİTEİ İKTİADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTEİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (N.Ö.) LİAN DER ÖĞRTİM PLANI VE İNTİBAK Kısaltmalar ve İşaretler:

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin)

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER. Sayısı (Her Bölüm İçin) S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER 1 4 ADIYAMAN AFYON KOCATEPE AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN AKDENİZ BÖLÜMLER Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI. ECTS Öğretim Elemanı. Kredi

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI. ECTS Öğretim Elemanı. Kredi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FİNAL PROGRAMI Program Sınıfı Öğretimi Ders Kodu DERSLER Kredi ECTS Öğretim Elemanı 9 Ocak 2017 Pazartesi 10 Ocak 2017 Salı 11 Ocak 2017 Çarşamba 12 Ocak 2017 Perşembe

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

Ortaöğretim Alan Kodu Ortaöğretim Alan Adı Yükseköğretim Lisans Programları 1072 Aşçılık 1113 1128 1134 1149 1149 1161 1161 1176 1176 1574 1589 1589 Beden Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi İşleme Besin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ 1.Sınıf

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ 1.Sınıf Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı NÖ.Sınıf :0 - : Genel İşletme Yrd. Doç. Dr. D. Mehmet BİÇKES Klavye Teknikleri İclal POMAK Bilgi İletişim Teknolojisi Mehmet Kırtay Muhasebe Hatice İLLEEZ :0 - : D

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) ATATÜRK İLK. İNK.T. -I(17) ATATÜRK İLK. İNK.T. -I (19) 10.30 MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) 02.02.2016 13.00 PAZARLAMA İLKELERİ(16)

Detaylı

Sınav tarihlerinde çakışma olan öğrenciler ya kadar Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU na bilgi verebilirler.

Sınav tarihlerinde çakışma olan öğrenciler ya kadar Arş. Gör. Sıla KARACAOĞLU na bilgi verebilirler. KARATAŞ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. 2016-2016BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI (1. SINIF) KON-116 İktisada Giriş II 178 04.04.2016 09.15-10.00 Prof. Dr. M. Cihan.YAVUZ Genel Ekonomi II (P) KON-102

Detaylı

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI

RTEÜ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1.SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1.ARASINAV PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1SINIF 2014-2015 BAHAR YARIYILI 1ARASINAV PROGRAMI 30 Mart 2015 Pazartesi 09:00 Bilgisayarlı büro programları 303 30 Mart 2015 Pazartesi 11:00 İngilizce ıı 303 31 Mart 2015 Salı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ

Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Doç.Dr. ABDULLAH TANRISEVDİ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1987-1991 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1993-1997 Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı

ÖĞRETİM Yılı I. SINIF İKİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ Turizm İşletmeciliği Bölümü 2016 2017 ÖĞRETİM Yılı I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM Güz Yarıyılı Ders Programı 261111005 GENEL TURİZM BİLGİSİ 3 Doç.Dr. CİHAN

Detaylı

Tİ NO 1 Ağırlama Endüstrisine Giriş 09:00 TR 1 Anadolu Uygarlıkları I H. CEYLAN DD3 DD4 TR 3 Önbüro Ö. ULUTAŞ DD3

Tİ NO 1 Ağırlama Endüstrisine Giriş 09:00 TR 1 Anadolu Uygarlıkları I H. CEYLAN DD3 DD4 TR 3 Önbüro Ö. ULUTAŞ DD3 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (02-13 HAZİRAN 2014) Tarih/Gün Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler DB1 DB2 Ağırlama Endüstrisine

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI. Kredi 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Program Sınıfı Öğretimi Ders Kodu DERSLER Kredi ECTS Öğretim Elemanı Derslik Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Dış Ticaret Dış/1.S NÖ 405211001 Atatürk

Detaylı

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI

YALVAÇ MYO BAHAR YARIYILI ARA SINAVI PROGRAMI AŞÇILIK Mutfak Ürünleri I 12.04.2014 11:00 221 Zehra ALBAY Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12.04.2014 13:00 223 224 Durmuş KARAMAN Mutfak Uygulamaları II 13.04.2014 11:00 216 218 Cesur KOÇAK Mutfak

Detaylı

08:00-08:50. TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuk Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuku (A.

08:00-08:50. TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuk Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU (A. TUTULMAZ) Ticaret Hukuku (A. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ARASINAV (VİZE) PROGRAMI İşletme Muhasebe Dış Ticaret Pazarlama Maliye Ticaret Hukuku Bilgisi (A. TUTULMAZ) TİCARET HUKUKU

Detaylı

İşletme Matematiği II N. Ö. DOĞAN D11 09:00 KY 1 Matematik D06

İşletme Matematiği II N. Ö. DOĞAN D11 09:00 KY 1 Matematik D06 T.C. NEVSEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EGİTİM ÖGRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL SINAV PROGRAMI (28 MAYIS-06 HAZİRAN 2013) T/G Saat Bölüm Ders Adı Öğr. Elemanı Derslikler

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

BÖLÜM SINIF DERS DERS KFİNAL TARİHİ BÜT TARİHİ SAATİ DERSÖ.E. Animasyon 1 ALMANCA II :20 13 ÖGR.GÖR. ESRA KIYMIK Animasyon

BÖLÜM SINIF DERS DERS KFİNAL TARİHİ BÜT TARİHİ SAATİ DERSÖ.E. Animasyon 1 ALMANCA II :20 13 ÖGR.GÖR. ESRA KIYMIK Animasyon BÖLÜM SINIF DERS DERS KFİNAL TARİHİ BÜT TARİHİ SAATİ DERSÖ.E. Animasyon 1 ALMANCA II 106 18.05.2017 8.06.2017 13:20 13 ÖGR.GÖR. ESRA KIYMIK Animasyon 1 ATATÜRK İLKELERİ İNKLAP TARİHİ II 94 12.05.2017 9.06.2017

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLAR ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ AŞÇILIK BANKACILIK ve SİGOTACILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON DIŞ TİCARET ELEKTRİK ELEKTRİK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BALIIKESİİR ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati

Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati Dersin Adı Öğr. Dersin Hocası Programı Sınav Yeri Tarihi Saati TDİ102 Türk Dili II 103 Okt.Uğur ÖZGÜR Büro Yönetimi ve Asistanlığı 1. Sınıf SONRA İLAN EDİLECEK 29 Haziran 2015 Pazartesi ATİ102 Atatürk

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI I. SINIF BİRİNCİ ÖĞRETİM 261111004 GENEL MUHASEBE I 3 DOÇ.DR. MEHMET

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Tarih Gün Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr Elemanı Derslik 10:00 GM 3 İngilizce VI 3 Ö.OSMANOĞLU D1 10:00

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER

PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER PROF. DR. ERTUĞRUL ÇETİNER KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri :İnönü- Eskişehir Doğum Tarihi :13.02.1947 Medeni Hali :Evli, iki çocuklu Telefon :0 312 354 17 79 (ev) 0 312 586 86 28 (iş) 0 532 223 06 28 (GSM)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2017 BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI Bankacılık ve Sigortacılık I BSP126 Genel İşletme Ögr. Gör. Alper

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ PROTOKOL İMZALANAN ÜNİVERSİTELER MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 00 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ BAHAR YARIYILLARINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM LARI İLANI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 08. Tarih.

Detaylı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi GÜLŞEN FATMA APAYDIN 12.08.2013 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu Şekerbank Pazarlama Müdürü Adı

Detaylı

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI AŞÇILIK PROGRAMI I. SINIF (I. YARIYIL) II. SINIF (III.

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI AŞÇILIK PROGRAMI I. SINIF (I. YARIYIL) II. SINIF (III. AŞÇILIK PROGRAMI GÜN DERSİN ADI VE KODU HDS ECTS ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK DERSİN ADI VE KODU HDS ECTS ÖĞR. ELEMANI SAAT DERSLİK AŞÇ 109 MUTFAK PLANLAMA 3+0 3 D.) (BYYA) ÖĞR.GRV.MUTLU DÖNMEZ DOĞAN 2+0

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DENKLİK VERİLEN DERSLER PROGRAM KODU ADI I. YARIYIL Konaklama İşletmeciliği EGT 101 Öğretmenlik Mes. Giriş Büro Yönetimi Konaklama İşletmeciliği MAT 101 Genel Matematik

Detaylı

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri

İştirak ve vergi ziyaı cezaları ile ilgili meslektaşların sorunları ve çözüm önerileri ANTALYA S.M.M.M. ODASI EĞİTİM TAKVİMİ EKİM 2008 07.Ekim.2008-5510 Nolu Kanun Ve İlgili Yönetmelikler : Resul KURT ( SGK Başmüfettişi) Toplantı Yeri :Mustafa ÖZYÜREK Toplantı Salonu Toplantı Saati :10.00

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Kont. Yer. Türü Programın Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük ları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Okul Kontenjan Kontenjan Birincisi Programın Adı Kont. Yer. Türü En Küçük En Büyük En Küçük

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30

DERSİN ADI PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 AMFİ ÇARŞAMBA YABANCI DİL II 09:30 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROĞRAMI I.SINIF(N.Ö) 2016/2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME TARİHLERİ 12.06.2017 PAZARTESİ MESLEK ETİĞİ 09:30 13.06.2017 SALI YİYECEK İÇECEK SERVİSİ II 09:30 13.06.2017

Detaylı