İnvazif Mantar Enfeksiyonlarında Diğer Tanı Yaklaşımları. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnvazif Mantar Enfeksiyonlarında Diğer Tanı Yaklaşımları. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 17.03.2015"

Transkript

1 İnvazif Mantar Enfeksiyonlarında Diğer Tanı Yaklaşımları Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Mantar Enfeksiyonunun Etiyolojik Tanı Mikroskobik inceleme ile etkeni gösterme Besiyerlerinde etkeni üreterek çoğaltma ve gösterme Antijen-antikor reaksiyonları ile gösterme Metabolit-substrat ilişkisi ile gösterme Nükleik asitleri kullanarak etkeni gösterme (DNA nın anlaşılması ve gen dizilerinin öğrenilmesi) Yeni yöntemlerle proteinleri gösterilmesi (proteomiks)

3 Tanıda Nükleik Asitler Hibridizasyon Amplifikasyon

4 Hibridizasyon

5 Yüzey (Filtre) Hibridizasyon (DNA Micro Array)

6 Amplifikasyon Yöntemleri «Polimarase chain reaction» (PCR) Nucleic Acid Sequence- Based Amplification (NASBA) İzotermal mrna amplifikasyon yöntemi Latent ya da eski enfeksiyon yerine aktif enfeksiyon İzotermal ve mrna olması nedeniyle kontaminasyon az Mantarlarla ilgi az veri var Kerry Mullis 1985

7 PCR Testleri için Önemli Basamaklar PCR formatının seçilmesi Uygun klinik örnek seçimi Örnekten DNA ekstraksiyonu Primer seçimi İnternal kontrolün kullanılması Multipleks PCR (Amplifikasyondan sonra tanımlama)

8 PCR Klasik PCR PCR-ELISA Nested PCR Real-time PCR TaqMan FRET Yaklaşık 20 yıldır çalışılıyor

9 PCR için Örnek Seçimi Doku Steril vücut sıvıları (BOS vb.) Bronkoalveolar lavaj (BAL) Kan fraksiyonları (serum, plazma, tam kan) Tam kan=serum Costa C, et al. Real-time PCR coupled with automated DNA extraction and detection of galactomannan antigen in serum by enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of invasive aspergillosis. J Clin Microbiol 2002; 40: Tam kan>serum Loeffler J, et al. Comparison between plasma and whole blood specimens for detection of Aspergillus DNA by PCR. J Clin Microbiol 2000; 38: Anti-koagulan inhibisyonu Örnek miktarı Örneğin nakli

10 DNA ekstraksiyonu Kandaki miktar az Kandidoz > Aspergilloz Aspergilloz da <10 CFU/ml Örnek miktarını yüksek tutmak Elüsyon miktarını düşük tutmak Kontaminasyon önemli (yaklaşık %3) Negatif ve pozitif ekstraksiyon kontrollü kullanmak gerekir

11 DNA ekstraksiyonu Farklı yöntemler In-house yöntemler Ticari kitler Qiagen QIAmp Tissue Kit [Hilden, Germany] ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep (Zymo Research) Otomatik ticari teknikler MagNA Pure LC (Roche Diagnostics, Basel, Switzerland) Eritrosit ve lökositlerin eritilmesi Hücre duvarının uzaklaştırılması Hücre zarının uzaklaştırılması Proteinlerin çöktürülerek uzaklaştırılması ve DNA nın saflaştırılması Saflaştırılan DNA nın toplanması (elution)

12 DNA ekstraksiyonu Hücre duvarının uzaklaştırılması Kimyasal Dilue alkalide kaynatma Enzimatik Zymolase Rekombinant lyticase Mekanik Cam boncuklar Donma-çözme Sonikasyon Likit nitrojende parçalama Enzimatik-mekanik

13 DNA ekstraksiyonu Hücre zarının uzaklaştırılması Sodium dodecyl sulphate, beta-mercaptoethanol, EDTA Proteinlerin çöktürülerek uzaklaştırılması ve DNA nın saflaştırılması Phenol-chloroform Saflaştırılan DNA nın tutulması Alkol, magnetik boncuklar vs

14 rrna operonu Hem korunmuş hem değişken dizileri bulundurur Gen bankalarında bu bölge dizilerine ulaşmak kolay Çok tekrarı var (10 2 kopya/hücre) trna ve sitokrom b kodlayan mitokondri genleri Hedef Seçimi

15 Hedef Seçimi 18S rrna bölgesi panfungal İnsan 18S rrna ile homology Yalancı pozitif Block-based/Sybr Greenbased Uygun probe gerektirir 28S rrna bölgesi cinse özgü diziler ITS bölgeleri daha çok türe özgü Identifikasyonda Genel yaklaşım pan-fungal primer kullanıp, cins ya da türe özgü probe ile tanımlama yapmak

16 PCR=Aspergilloz Tam kan/serum >40 çalışma Duyarlılık ve özgüllük değişken % % PCR pozitifliğinin belirlenmesi Tek örnek 2 örnek Mengoli C, et al. Use of PCR for diagnosis of invasive aspergillosis: systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis 2009; 9: BAL Çalışma sayısı çok Duyarlılık ve özgüllük değişken % /% Ticari DNA ekstraksiyon protokolleri daha başarılı

17 İnvazif Aspergilloz GM vepcr Beraber kullanmak duyarlılığı, özgüllüğü bozmadan yükseltiyor Avni T et al. J Clin Microbiol 2012; 50: Ampirik antifungal kullanımı ile karşılaştırıldığında maliyet-etkin Morrissey CO, et al. Lancet Infect Dis 2013;13:

18 Aspergillus PCR Antifungal Tedavi DNA salınımının kinetiği Miçelin parçalanması ile salınıyor Antifungal kullanımı= Kan PCR duyarlılık Kaspofungin ve posakonazol etkiliyor Amfoterisin B etkilemiyor Antifungal kullanımı=bal PCR duyarlılığı Tek ilaçtan etkilenmiyor Antifungal tedavi esnasında negatifleşmeme kötü prognoz

19 Aspergillus PCR meta analiz Meta analiz (Kan) Mengoli C, et al. Lancet Infect Dis 2009 Duyarlılık %75, Özgüllük %87 (çift serum) Duyarlılık %88, Özgüllük %75 (tek serum) Meta analiz (BAL) PLoS One 6:e28467 Sun W et al. PLosOne 2011; 6:e28467 Duyarlılık %91, Özgüllük %92

20 PCR=Kandidoz >30 çalışma var Duyarlılık ve özgüllük değişken % % Gerçek pozitif ve gerçek negatif olgu tanımlarının çok değişken olması Yeni çalışmalarda duyarlılık ve özgüllük %95 / %92

21 Candida PCR meta analiz Avni T et al. JCM 2011 meta analiz Toplam duyarlılık %95, toplam özgüllük %92 olarak bulunmuş Proven/probabale hastalarda %85 pozitiflik Kan kültürü %29-46

22 PCR=Kandidoz Kan kültürlerinden tanımlamada C. glabrata Direnç genlerinin belirlenmesinde FKS1 Ekinokandinler ERG 11 aşırı ekspresyonu Azoller ERG11 mutasyonu Azoller CDR 1, CDR2, MDR 1 - Azoller

23 Meta analizler Duyarlılk Özgüllük Galaktomannan %78 %81 BDG (Aspergillus) %77 %85 PCR (Aspergillus) %75 %87 Mannan-Antimannan %83 %86 BDG (Candida) %64 %84 PCR (Candida) %95 %92

24 UK-Irish Fungal PCR Consensus Group White PL et al. A Consensus on Fungal Polymerase Chain Reaction Diagnosis? JMD 2006; 8: yılında 7 merkez ile kuruluyor IFI tanısında güvenilir ve tekrarlanabilir PCR temelli bir yöntem oluşturmak Kullanılan moleküler yöntemlerin çok merkezli olarak denenmesi için kontrol panelleri oluşturularak merkezlere dağıtılıyor Farklı ekstraksiyon yöntemleri Candida için 3 farklı, Aspergillus için 5 farklı amplifikasyon yöntemleri deneniyor Tam kanda miktarları belirlenmiş ( ) Candida blastosporlar Tam kanda miktarları belirlenmiş ( ) Aspergillus konidyaları Aspergillus DNA sı LightCycler (LC; Roche, Lewes, UK) Corbett Rotor-Gene (CR; Corbett Research LTD, Cambridge, UK) TaqMan (TQ; Applied Biosystems, Warrington, UK)

25 UK-Irish Fungal PCR Consensus Group White PL et al. A Consensus on Fungal Polymerase Chain Reaction Diagnosis? JMD 2006; 8: Ekstraksiyon yöntemlerinden mekanik veya enzimatik olarak hücre duvar yıkımı yapan yöntem Löeffler J, et al. Automated extraction of genomic DNA from medically important yeast species and filamentous fungi by using the MagNA Pure LC system. J Clin Microbiol 2002, 40: Löeffler J, et al. Compari-son of different methods for extraction of DNA of fungal pathogens from cultures and blood. J Clin Microbiol 1997, 35: ) Tam kan gönderilerek yapılan deneylerde Candida için denenen bütün ekstraksiyon ve amplifikasyon yöntemleri benzer 10 CFU/ml belirleyebiliyor Aspergillus testlerinde farklı sonuçlar alınıyor Ekstrakte edilmiş DNA yollanıyor İki yöntem öne çıkıyor Aspergillus primer + Aspergillus spesifik LC hidroliz probu Pan-fungal primer + Aspergillus spesifik TQ hidroliz probu

26 UK-Irish Fungal PCR Consensus Group White PL et al. A Consensus on Fungal Polymerase Chain Reaction Diagnosis? JMD 2006; 8: LC (7 merkez ) RG (3 merkez) TQ (2 merkez) Pan-fungal primer (18S rrna) Aspergilus özgül TQ hidroliz probe >500 konidya/ml konidya/ml konidya/ml Aspergilus özgül primer (28S rrna) Aspergilus özgül LC hidroliz probe 100 konidya/ml 25 konidya/ml 10 konidya/ml

27 UK-Irish Fungal PCR Consensus Group Önerisi

28 European Aspergillus PCR Initiative (EAPCRI) çalışma grubu [International Society for Human and Animal Mycoses (ISHAM)] 2006 yılında kuruluyor Avrupa dan, orta doğu ve Avustralya dan katılan merkezler Standart Aspergillus PCR yöntemi geliştirmek Bu yöntemin klinik çalışmalarla validasyonunu sağlamak EORTC/MSG tanı kriterlerine alınmasını sağlamak

29 8 çekirdek laboratuvar, 16 yeni laboratuvara kalite kontrol panelleri gönderiliyor İki kez tam kan kan panelli (2007 ve 2008), bir kez DNA panelli (2007) gönderiliyor 11 farklı PCR protokolü uygulanıyor DNA panelleri ile çok uyumlu sonuç alınıyor Ancak tam kan kullanıldığında uyum %50 azalıyor

30

31 Ekstarksiyon yöntemi önemli >3ml EDTA lı tam kan Eritrosit ve lökositlerin parçalanması Seramik ya da asit ile yıkanmış cam boncuklarla ( µm) hücre duvarı uzaklaştırılması Ticari kitler DNA nın purifikasyonu için kullanılabilir Elüsyon <100 µl Negatif ve pozitif kontrollerin kullanılması Amplifikasyon yöntemi çok önemli değil

32 PCR a Dayalı Moleküler Tanı Bütün dünyada tek bir PCR formatının kullanılması gerçekçi değil Minimal information for publication of quantitative real-time PCR experiments (MIQE) Herhangi bir real-time quantitative PCR (qpcr) deneyi tasarlama ve uygulayarak raporlama için gerekli fikir ve öneri oluşturmak. Böylece güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar almak

33 Diğer Mantarlar Pneumocystis jirovecii pnömonisi Kültürü yapılamıyor Boyama yöntemlerinin duyarlılığı düşük Yüksek riskli hastalarda %22 kolonizasyon Real time PCR Meta analiz Duyarlılık %99; özgüllük %90 Lu Y et al. J Clin Microbiol 2011; 49: Mukormikoz olguları Fusarium, Scedosporium enfeksiyonları

34 Multipleks PCR Aynı örnekte değişik mantarları tespit etmek Pan-fungal primer ile çoğaltma Tanımlama Dizi analizi Özgül problarla erime eğrisi analizi Septifast: Ticari multipleks PCR sistemi Yeterli sayıda veri yok Pahalı

35 Ticari PCR Sistemleri MycAssay Aspergillus (Myconostica, Ltd) 15 farklı Aspergillus türünü belirleyebiliyor 18S rrna genlerine özgü primer ve probe kullanıyor MycAssay Pneumocystis

36 Proteom analizi Gaz-likit kromotografi klasik 2D-PAGE ve MS MALDI-TOF gibi yeni yöntemler

37 MALDI-TOF Daha çok identifikasyonda kullanılmakta >%90 konvasiyonel yöntemlerle uyumlu Antifungal duyarlılık yapılabiliyor Ancak direkt kullanımı ile ilgili yayınlar

38 Farklı Yöntemler SERRS= Surface enhanced resonance raman spectrofotometry T2 Nuclear magnatic resonance

39 SONUÇ Klasik yöntemler halen altın standart Duyarlılık düşük ve yavaş Serolojik testler standart kitler olduğu için karşılaştırma yapmak kolay olduğundan tanı kılavuzlarına eklenmiş PCR testlerini standart bir kit şekline sokmak kolay değil, bu nedenle kılavuzlara eklenmemiş Ancak bazal kurallar büyük oranda oluşturulmuş durumda ve bu kuralarla göre yapılan çalışmalarda klinik karşılaştırma yapmak mümkün Yeni yöntemler henüz daha çok yeni

40

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler

Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Derleme Yazı/ Review Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(4): 689-706 Genital İnsan Papillomavirus Enfeksiyonlarının Moleküler Tanısında Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Gelişmeler Current Problems and Recent

Detaylı

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli?

Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? OLGU 1. M SORU -1 Alınan örnekten hangi tetkikler istenmeli? MİKROBİYOLOJİK TANI: KONVANSİYONEL YÖNTEMLER Direk mikroskopik inceleme Kültür DİĞER YÖNTEMLER Moleküler yöntemler?? OLGU 1. M SORU -2 YAYMA

Detaylı

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE ARAŞTIRILMASI Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 463-469 SERVİKAL SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİNDE YÜKSEK RİSKLİ İNSAN PAPİLLOMA VİRUS TİPLERİNE AİT E6/E7 mrna LARININ TİCARİ OTOMATİZE BİR NASBA SİSTEMİYLE

Detaylı

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI

T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ NÜKLEĠK ASĠTLERĠN PCR VE DĠĞER METODLARLA ÇOĞALTILMASI Hazırlayan: Ekrem AKBULUT Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK Yüksek Lisans Semineri

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 438-448 Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Türlerinin Tanımlanmasında Phoenix Yeast ID Panel ile API ID 32C Ticari Sistemlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL

İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL Temmuz-Eylül 2005 GALAKTOMANNAN BELİRLENMESİ; KANTARCIOĞLU VE YÜCEL 155 İNVAZİV ASPERGİLLOZUN ÖN TANIMINDA GALAKTOMANNAN ANTİJENİNİ BELİRLEMENİN YERİ VE ÖNEMİ * A. Serda KANTARCIOĞLU, Ayhan YÜCEL Background

Detaylı

Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Kullanılması

Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı (Real-Time) Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yönteminin Kullanılması Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (2): 80-84, 2005 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Toxoplasma gondii İnfeksiyonu Tanısında İki Turlu Gerçek Zamanlı

Detaylı

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri

Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Mikrobiyolojide kullanılan hızlı tanı yöntemleri Rapid diagnostic methods in microbiology Zeki ARAS 1 ÖZET Mikrobiyoloji uygulamalarında önemli bir

Detaylı

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480)

VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) VİRAL TANI KİTLERİ (GFJ-480) CMV PCR Tanı Kiti Cytomegalovirus un Konvensiyonel PCR yöntemiyle tanınması. HHV-5 olarak da bilinen Sitomegalovirüs, herpes virus ailesinin bir üyesidir. Oldukça sık görülen

Detaylı

MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ

MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ MOLEKÜLER TANIDA KALİTE YÖNETİMİ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Dr. Cihan Coşkun WHO'S YOUR DADDY? Don't count on DNA testing to tell you From the science magazine

Detaylı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı

Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Özgün Araştırma Original Article 215 DOI: 10.4274/tpa.493 Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda solunum yolu viral etkenlerinin sıklığı Frequency of respiratory viruses in children with lower respiratory

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DE MOLEKÜLER ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST YÖNTEMLERİ Y. Doç. Dr. Cengiz Çavuşoğlu

Detaylı

S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201

S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201 S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201 Kullanma Kılavuzu S.pyogenes DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti 500 Test engy-spyo-1201 Kullanma Kılavuzu Kullanılan İşaretler Kitin

Detaylı

Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı

Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2005 Mikrobiyal DNA tayini ile kolorektal anastomoz kaçaklarının erken tanısı Early diagnosis of colorectal anastomotic leakages by detection

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

321 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(3): 321-326. A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK** Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu # A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 6. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 6 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE

Detaylı

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara

Program ve Bildiri Özetleri Kitabı. Ulusal Moleküler ve. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-28 Haziran 2008. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara 1 9 6 5 Ankara Mikrobiyoloji Derneği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ulusal Moleküler ve 5. Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 24-28 Haziran 2008 Bilkent

Detaylı

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.

DERLEME. Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil. DERLEME F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2014; 28 (2): 99-106 http://www.fusabil.org Murad GÜRSES 1 Metin BAYRAKTAR 2 1 Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE 2 Fırat Üniversitesi,

Detaylı

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C

30. ANKEM Kongresi 06-10 Mayıs 2015 Girne-K.K.T.C - 0 - Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Dostlar, Geçmişinde ANKEM ile ilgili bir anısı olmayan hekim arkadaşımız var mıdır, bilmiyorum. Zira 06-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kıbrıs, Girne de düzenlenecek

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* Aytekin Çıkman *, Mehmet Parlak **, Mehmet Reşat Ceylan ***, Hüseyin Güdücüoğlu ****, Mustafa Berktaş **** Özet Amaç:

Detaylı