MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ANKARA 2015

2 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞKANLIK MAKAMI 5 1 MERKEZ TEŞKİLÂTI AKARYAKIT İKMAL VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLÂTI BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İşletme Müdürlükleri, Müstakil Tank Çiftlikleri, Pompa İstasyonları ve Yerüstü Depolar Dahil) 50 DOĞU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İşletme Müdürlükleri, Müstakil Tank Çiftlikleri, Pompa İstasyonları ve Yerüstü Depolar Dahil) STOK 50 6 TOPLAM 124 -II-

3 YAYIN GELİŞTİRME ÇİZELGESİ BİRİNCİ KISIM Y A Y I N I N Seri Numarası Adı Basım yeri tarihi Sayfa Madde/ Fıkra/ Bent Satır Yapılacak işlem (iptal, ilave veya değişiklik) ÖNERİLEN ŞEKİL: İKİNCİ KISIM G E R E K Ç E İMZA : NOT : Her öneri için ayrı bir form doldurulur. -III-

4 DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK EMRİNİN DEĞİŞİKLİK İSTEYENİN Sıra No 1. Tarih-Sayısı İşlem Tarihi KONUSU GÖREVİ Adı ve Soyadı İmzası -IV-

5 İÇİNDEKİLER SIRA NO KONULAR SAYFA NUMARASI Başemir Dağıtım Planı Yayın Geliştirme Çizelgesi Değişiklik Kayıt Çizelgesi İçindeki Çizelgesi I II III IV V-VI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ,KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE NO SAYFA NO 1. Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM İLKE, ESAS VE İMZA YETKİLİLERİ 1. İlke, Esas ve İmza Yetkileri İmza Yetkileri Sorumluluk 7 3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR 1. Yazışma usulü Yönergede yer alamayan hususlar Yürürlükten kaldırılan mevzuat Yürürlülük Yürütme 12 4 EK-1 MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ 1. Bakan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak ve imzalanacak 14 5 yazılar 3. Başkan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 5. Teftiş Kurulu Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar V-

6 İÇİNDEKİLER MADDE NO SAYFA NO 6. Hukuk Müşaviri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Daire Başkanlarının ortak imza ve onay yazıları Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 9. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 10. Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 11. Tedarik Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 12. Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 13. Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar EK-2 TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ 14. Bölge Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar İşletme Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar 16. Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazı Tank Çiftliği, Hava Meydanı, Pompa istasyonunda sorumlu Mühendis/Tekniker/Başteknisyen tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar VI-

7 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, 05/04/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununda yer alan hükümlere uygun olarak, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının görev alanına giren konularda bürokratik işlemlerin azaltılması, hizmet ve iş akışının hızlandırılması, daha etkin ve verimli bir çalışma yapılabilmesi için imzaya yetkili makamları belirlemek, yetki kullanımını belli usul ve esaslara bağlamaktır. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge; Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının görevlerine ilişkin hizmet ve faaliyetlerine ait imza yetkilerinin ve yetkiyi kullanacak görevlilerin belirlenmesi ile bu yetkinin tam ve etkili olarak kullanılmasına ilişkin esasları kapsar. (2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu kanunlara ilişkin mevzuatlar, Bakan tarafından imzalanması gereken yazılar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalara göre yürütülecek işler bu Yönerge kapsamı dışındadır. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 38 inci ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, b) Bakan: Millî Savunma Bakanını, c) Yönetim Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Yönetim Kurulunu, ç) Denetim Kurulu: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Denetim Kurulunu, d) Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı, e) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanını, -1-

8 f) Başkan Yardımcısı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcılarını, g) Birim Amiri: Başkanlık merkez teşkilatında Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, ğ) Teftiş Kurulu Başkanı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, h) Daire Başkanı: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt İkmal ve İşletme, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Tedarik ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlarını, ı) Hukuk Müşaviri: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Hukuk Müşavirini, i) Bölge Müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu ve Batı Bölge Müdürlükleri Merkezini, j) İşletme Müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bölge Müdürlüğü Yetki alanında bulunan İşletme Müdürlüklerini, k) Merkez Teşkilatı: Başkanlık Merkez Birim Amirlerini, l) Taşra Teşkilatı: Başkanlık Bölge Müdürlüklerini, m) Yönerge : Bu yönergeyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İlke, Esas ve İmza Yetkileri İlke, Esas ve İmza Yetkilileri Madde 5- (1) Bu yönerge ile devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. a) İmza yetkilerinin sorumlulukla dengeli, tam ve doğru olarak kullanılması esastır. b) Herhangi bir imza yetkisi devrinin yeniden düzenlenmesi, ancak bu Yönergede değişiklik yapılması ile mümkündür. c) İmza yetkisi verilenler, yetki alanlarına giren konularla ilgili işler ile prensip kararı niteliği taşıyan ve Başkanlık politikasını ilgilendiren hususlarda imzadan önce veya işlem safhasında üst yöneticiye varsa alternatif önerilerle birlikte bilgi sunmak ve üst yöneticinin görüş ve direktiflerine göre işlem yapmak durumundadırlar. ç) İmza yetkisinin kullanılmasında, hitap edilen makam ile konunun kapsam ve önemi dikkate alınır. d) İmzaya yetkili kişinin izin, hastalık, görev vb. nedenlerle görevinde bulunmadığı hallerde, vekili imza yetkisini kullanır. Bilahare imzaya yetkili kişiye yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilir. -2-

9 e) Birden fazla birimi ilgilendiren veya görüş alınmasını gerektiren yazıların paraf kısmında, koordine edilen birim amirlerinin de parafı bulunur. f) Bu Yönerge doğrultusunda birim amirleri kendi aralarında yazışma yapabilirler. g) Bu Yönerge ile Bakan tarafından kendilerine devredilen imza yetkileri kullanılırken Bakan adına (Bakan a.) ibaresi kullanılacaktır. ğ) Bu Yönerge ile Başkan adına devredilen imza yetkileri kullanılırken yazışmalarda, Başkan adına (Başkan a.) ibaresi kullanılır. h) Başkanlık merkez birim amirleri arasındaki yazışmalarda Başkan adına (Başkan a.) ibaresi kullanılmaz. ı) Başkanlığın imzalayacağı yazılar bu Yönerge ile tespit edilmiş olunmakla birlikte, Başkan her konuda imza yetkisine sahiptir. Aynı şekilde her üst makam, kendi alt kademelerine ait konularda da imza yetkisine sahiptir. i) Yazılar, varsa ekleri ile birlikte, evveliyatı olanlar veya incelemeyi gerektirenler ise dosyası ile birlikte imzaya gönderilir. Yazı ekleri; başlıklı, ek numaralı ve tasdikli olur. j) Mevzuatın bizzat belli bir makam tarafından imzalanmasını emrettiği yazı ve onaylarda yetki devri yapılamaz. k) Başkanlık dışı yazışmalarda karşılıklılık ilkesi esas olup, imza yetkisinin kullanılması sırasında makamların astlık üstlük durumları gözetilecektir. l) Yazıların ilgili olduğu birimde hazırlanması ve gönderilmesi esastır. İmza Yetkileri Madde 6 (1) Başkanlığın görevleriyle ilgili yazıları imzalayacak yetkililer ekli tablolarda (merkez teşkilatı imza yetkileri EK-1, taşra teşkilatı imza yetkileri EK-2) gösterilmiştir. Sorumluluk Madde 7 (1) Bu Yönerge ile verilen yetkilerin tam ve doğru olarak kullanılmasından ve uygulamanın Yönergeye uygunluğunun denetiminden ilgili amirler, evrakın muhafazasının temininden ilgili görevliler sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yazışma usulü Diğer Hususlar Madde 8 (1) İmza yetkililerinin bu Yönergeye göre yapacakları yazışmalarda, uyacakları usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. a) Her evrak kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlara uygun olarak hazırlanır. b) Yazışmalar, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. -3-

10 c) Mevzuatın öngördüğü haller hariç her ast bağlı bulunduğu en yakın amire kendi adına yazabilir, daha üst amire yazı yazamaz. ç) Yazılar ilgililerce paraf edilmeden imza yetkilisine arz edilemez. Parafı eksik yazılar imzalanmaz ve onaylanmaz. Ancak, ivedi durumlarda amir kendisinden öncekinin parafı yoksa sorumluluğu üzerine alarak paraf veya imza atabilir. Yönergede yer almayan hususlar Madde 9- (1) Bu Yönergede yer almayan veya tanımlanmayan hususlar ile tereddüt edilen hallerde Başkanın emrine göre hareket edilir. Yürürlükten kaldıran mevzuat Madde 10 (1) Bu yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte ANT Başkanlığının 01 Şubat 2002 gün ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İmza Yetkilileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 11 (1) Bu Yönerge onayı müteakip yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12 (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür. MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ EK-1 Bakan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 13 (a) Bakan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Cumhurbaşkanlığı Makamına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Başbakanlığa gönderilecek yazılar ile Başbakan ve diğer Bakanların imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar. 2) Yeni kadro talepleriyle ilgili olarak yazılan yazılar. 3) Kanun tasarısı, kanun teklifi ile diğer mevzuat düzenlemelerine ilişkin teklif yazıları. 4) Mevzuatın emredici hükümleri gereğince bizzat Bakan tarafından imzalanması öngörülen yazı ve onaylar. 5) Başkanlık tarafından hazırlanan ve Bakan imzası ile yürürlüğe girecek yönerge ve bunların değişiklik onayları. 6) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesi uyarınca başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine yönelik onaylar. -4-

11 7) İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin onaylar. 8) Başkanlığın merkez teşkilatında yer alan başkan yardımcılıkları ve daire başkanlıkları ile taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerinin alt birimlerinin kurulması, kaldırılıp birleştirilmesi, ayrılması ve yetki alanlarının belirlenmesi ile teşkilat yapısındaki değişikliklere ilişkin teklif onayı. 9) Başkan ve Başkan yardımcısının atama onayları. Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 14- (a) Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Başkanlığın yıllık plan, program ve bütçesinin onayı. 2) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve iletim faaliyetlerine ilişkin onaylar. 3) İhtiyaç duyulan ilave tesisleri kurmak, kurdurmak veya mevcut tesisleri kapatma onayları. 4) Deniz aşırı nakliyatlar için deniz tankeri satın alma veya kiralama onayları. 5) Başkanlığın faaliyet raporu ve mali raporuna ilişkin onaylar. 6) Diğer akaryakıt boru hattı işletmesiyle uğraşan kuruluşlara işletme ve bakım hizmetleri satışına ilişkin onaylar. 7) Başkanlığın mal ve hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesine ilişkin onaylar. 8) Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Bölge ve İşletme Müdürlerinin atama onayları. Başkan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar MADDE 15 (a) belirtilmiştir. Başkan tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda 1) Başkanlığın politikasını, ilkelerini ve kararlarını oluşturan yazılarla, mevzuat gereği bizzat Başkan tarafından imzalanması öngörülen yazılar. 2) Başkanlıkça Yönetim ve Denetim Kuruluna sunulacak tüm yazılar. 3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge taslakları vb. konulardaki görüş bildiren yazılar. 4) Başkanlığın hizmet politikalarını düzenleyici ve yönlendirici tedbirlere ait talimat, görüş ve prensip niteliğindeki kararlar ile Başkanlık işlemleriyle ilgili bildiriler, iç genelgeler ve genel yazılar. -5-

12 5) Başkanlık tarafından açılması gerekli görülen her türlü dava açma ve icra takibine başlama taleplerine ilişkin onay ve ilkyazılar. Kurumu ilgilendiren davalarda davaya katılma, Kurumun taraf olduğu davalarda davayı kabul, sulh, davadan feragat ve karar düzeltme dışındaki kanun yollarına müracaattan vazgeçme onay ve yazıları. 6) Uygulamaya esas teşkil edecek hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildiren yazılar. 7) Teftiş, inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması ile denetimlere ilişkin onay ve yazılar. 8) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanunda belirtilen personel hakkında ön inceleme izni verilmesi ile yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine dair onaylar, 9) Üst düzey yöneticilerin katılacağı çalışma ve toplantılarla ilgili kurum ve kuruluşlara yazılacak yazılar. 10) Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına görüş ve teklif bildiren yazılar. 11) Verilecek yetki doğrultusunda Başkanlık adına basın yoluyla yapılacak açıklamalara ilişkin yazılar. 12) Başkanlık personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmeleri ile başka kurumlara naklen geçişlerine ilişkin muvafakat yazıları. 13) Başkan Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri ve Bölge Müdürlerinin kanuni izin onayları ile bu sürelerde yerlerine bakacak personelin vekâlet onayları ve diğer özlük işlemlerine ilişkin onaylar. 14- Başkan Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanları, Hukuk Müşavirinin yurtiçi geçici görev onayları. 15) Personelin yurtdışı görevlendirme, eğitim planları, personelin emeklilik ve ek ders görevi ile yurt dışı tedavi onayları. 16) Mal bildirimi inceleme ve değerlendirme komisyonunun teşkiline ilişkin onayları. 17) İnceleme veya soruşturma gerektiren konuların, Teftiş Kuruluna havalesini içeren onay yazıları. 18) Personelin görevden uzaklaştırma ve göreve iade onayları. 19) Mevzuat gereğince üst yönetici sıfatı ile ilgili onaylar. 20) Başkanlık personelinin fazla mesaisi ile ilgili onayları. 21) Akaryakıt tesisleri ve boru hatlarının işletilmesi ile bunların her türlü bakım, onarım ve korunmasına ilişkin yazı ve onaylar. 22) Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül teklifi yazıları. -6-

13 23) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki onaylar. 24) Başkanlık personelinin çeşitli konularda yapılacak toplantı, kurs, seminer ve eğitimlere katılma onayları. 25) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin yaş haddi, malulen veya istekleri üzerine emekliye sevk işlemlerine ilişkin onaylar. 26) Resmi mühür ve soğuk damga yaptırılmasına dair onaylar. 27) Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının nakli için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili yazılar. 28) İlgili mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde olan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılması ile ilgili onaylar. 29) Kurum arşivinde saklanmasına gerek görülmeyen ya da saklanma sürelerini dolduran evrakın imha edilmesi ile ilgili onaylar. 30) İşçi personel ile ilgili toplu iş sözleşmesi onay ve imzası. 31) Başkanlığın bağlı bulunduğu işveren sendikası ile işçi sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesi değişiklik teklifleri ile ilgili işlemler. 32) Her derece ve unvandaki Başkanlık ve taşra teşkilatı personelinin aylık veya kadro derecelerinin yükseltilmesi ve 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre yapılacak terfi onayları. Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar MADDE 16 (a) Başkan Yardımcısı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık teklif ve görüşlerini içermeyen, sadece bilgi vermek amacıyla yazılan rutin nitelikli yazılar. 2) Başkanlık personelinin askere celp ve sevklerinin ertelenmesine ilişkin teklif yazıları. 3) Merkez Disiplin Kurulu savunma istem yazıları. 4) Bütçenin hazırlanması aşamasında merkez ve taşra birimlerine yapılan yazışmalar. 5) Başkanın çeşitli nedenlerle makamında bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından imzalanması gereken, ancak özellik ve ivediliği nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan yazılar. 6) Verilecek yetki çerçevesinde imzalanması gereken terfi, kanuni izinler ve bunlara ilişkin vekâlet onayları. 7) Boru hasarları, hırsızlık, istimlak sahasına tecavüz ve geçiş izinleri ile ilgili yazılar. 8) Yan ödeme ve özel hizmet tazminatları ile ilgili yazışmalar. -7-

14 9) Pasaport işlemleri ile ilgili onaylar. 10) Kendisine bağlı birimlerde görevli personelin yurtiçi geçici görevlendirme onayları. 11) Daire Başkanlarının disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazılar. 12) İlgili mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde olan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılması ile ilgili onaylar. Teftiş Kurulu Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 17 (a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıdaki belirtilmiştir. (1) Müfettişler tarafından imzalanmış denetleme, inceleme, soruşturma raporlarının Başkana arzı ile ilgili yazılar. 2) Müfettişler, müfettiş yardımcıları ve büro personelinin izin, özlük ve disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazı ve onaylar. 3) Görevleri gereğince ilgili birimler ile yapılacak yazışmalar. 4) Teftiş programları ve Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait faaliyet raporları. 5) Personelin yurt içi görev yolluğu bildirimi formları ve onayları. 6) Biriminin bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. 7) Malzeme ve hizmet talep formlarının imzalanması. 8) Harcama yetkililiği ile ilgili evraklar ve onaylar. 9) Ödenek aktarma ve ek ödenek teklifleri. Hukuk Müşaviri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 18 (a) Hukuk Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar aşağıdaki belirtilmiştir. 1) Hukuki ve mevzuat ile ilgili konularda görüş ve mütalaa bildiren yazılar. 2) Yargısal süreç kapsamında yargı mercilerinde Hukuk Müşaviri olarak Kurum adına verilecek bilgi yazıları. 3) Açılan icra takibi, dava veya ihtar, ihbar ve temlikle ilgili konularda cevap verebilmek için konusu ile ilgili olarak Başkanlık merkez birimlerine yazılacak yazılar. 4) Personelinin izin, özlük ve disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazı ve onaylar. 5) Personelin yurt içi görev yolluğu bildirimi formları ve onayları. 6) Biriminin bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. 7) Malzeme ve hizmet talep formlarının imzalanması. -8-

15 8) Harcama yetkililiği ile ilgili evraklar ve onaylar. 9) Ödenek aktarma ve ek ödenek teklifleri. Daire Başkanlarının Ortak İmza ve Onay Yazıları Madde 19- (a) Daire Başkanlarının Ortak imza ve onay yazıları aşağıda belirtilmiştir. 1) Görev alanları ile ilgili merkez birimleri ve bölge müdürlüklerine yazılan, eğitimin planlanması ve yürütülmesi, veri derleme, veri girişi, duyuru, bilgi ve belge istenilmesi ya da gönderilmesi vb. konulara ilişkin yazılar. 2) Onayı alınmış işlemlerle ilgili merkez birimleri ile bölge müdürlüklerine yazılan yazılar. 3) Birimler arası görüş isteme ve görüş bildirme yazıları. 4) Birimindeki personelin göreve başlama, görevden ayrılma ve diğer özlük işlemleri ile ilgili yazılar. 5) Kendisine bağlı birimlerde görevli personelin birim içindeki görevlendirme yazıları. 6) Personelinin yurt içi görev yolluğu bildirimi formları. 7) Personelin hastalık raporlarında gösterilen istirahat sürelerinin hastalık iznine çevrilmesi işlemleri. 8) Personelinin izin, özlük, vekalet, disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazı ve onayları. 10) Biriminin bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. 11) Malzeme ve hizmet talep formlarının imzalanması. 12) Harcama yetkililiği ile ilgili evraklar ve onaylar. 13) Ödenek aktarma ve ek ödenek teklifleri. 14) İcra müdürlüklerinden gönderilen icra emirlerinin icrası ve sonucu ile ilgili bilgi ve belge gönderme yazıları. Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 20 (a) Akaryakıt İkmal ve İşletme Daire Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanan yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Pompaj emri, gemi ve tanker dolumları ile ilgili yapılan yazışmalar. 2) Akaryakıt mutabakatı ile ilgili olarak bölge ve işletme müdürlükleriyle yapılan yazışmalar. 3) Rafinerilerle yapılan yazışmalar. -9-

16 4) Sarnıçlı vagonlarla ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar. 5) Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerine yazılan yakıt analizi ile ilgili yazılar. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 21 (a) İnsan Kaynakları Daire Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Yönetim Kurulu kararlarının ilgili birimlere gönderilmesi ile ilgili yazılar. 2) Pasaport işlemleri ile ilgili onaylar. 3) Disiplin kurulları kararları ile ikaz yazılarının ilgililere gönderilmesi yazıları. 4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılması ile ilgili işlemler. 5) Çalışma ve Sosyal Güvenlik (Devlet Personel Başkanlığı) ve Maliye Bakanlıklarına vize için gönderilen kadro tenkis ve dağıtım cetvellerinin onaylanması. 8) Ordu Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar. 9) Merkez teşkilatı personelinin mali ve özlük hakları ile ilgili konularda ilgili bankalarla yapılan yazışmalar. 10) Merkez ve taşra teşkilatında sendikalı üye sayısı, kamu görevlileri sendikalarına göre dağılımı, sendika üyeliği sona eren veya askıya alınanlara ait isim listesi ve bilgilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na gönderilmesine ilişkin yazılar. 11) Sosyal Güvenlik Kurumu ile intibak, emeklilik, vefat, hizmet borçlandırmaları ve birleştirme ile ilgili yazılar. 12) Aday memurlarının temel ve hazırlayıcı eğitimleri ile staj belge ve onayları. 13) Hizmet içi eğitime katılım ve başarı belgesi onayları. 14) Kurumdan ayrılan personelin özlük, dosyalarının devir işlemlerine ilişkin yazılar. 15) Merkez ve taşra teşkilatı personelinin kademe ilerlemesi, hizmet değerlendirilmesi ve intibak onayları. Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 22 (a) Mali İşler Daire Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Başkanlığın mali işlemleri ile ilgili yazılar. 2) Merkez teşkilatının vergi, fon ve pay gibi kanuni yükümlüklerinin yasal süreler içinde ödenmesi ile ilgili yazılar. -10-

17 3) Verilecek yetki doğrultusunda bankalara açılan hesaplardan harcama yapılması ve ödeme talimatı verilmesi ile ilgili yazılar. 4) Verilecek yetki doğrultusunda elde edilen gelirlerle ile ilgili olarak bankalarla yapılan yazışmalar. 5) Merkez teşkilatının gelir ve alacaklarını tahsil, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödeme işlemleri ile kamu zararlarının takip ve tahsiline ilişkin yazılar. 6) Muhasebe işlem fişleri ile ön mali kontrol yazıları. Tedarik Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 23 (a) Tedarik Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Merkez birimlerinin araç görevlendirme onayları. 2) Arşiv ve imha işleri ile ilgili konularda taşra birimlerine gönderilen yazılar. 3) Yanlış gelen evrakın ilgili kurumlara gönderilmesi yazıları. 4) İlgili mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde olan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılması ile ilgili onaylar. Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 24 (a) Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağı belirtilmiştir. 1) Kurumsal ve bireysel veri/ bilgi taleplerini karşılanmasına ilişkin yazılar. 2) Başkanlığın bilgi sistemi ile ilgili yazılım, donanım, altyapı, bilgi sisteminin güvenliği gibi ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistemlerin amaca uygun olarak modernize edilmesi, bilgi işlem ve elektronik konusundaki gelişmelerin izlenerek yeniliklerin uygulanması için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile ilgili yazılar. 3) Başkanlık Makamı tarafından onaylanmış plan ve politikalar çerçevesinde yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, kurulması, yaygınlaştırılması işlemlerini ilgili birimlerle koordineli olarak kullanıcıları yetkilendirme açısından yapılan yazışmalar. Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 25 (a) Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağı belirtilmiştir 1) Görev ve sorumlulukları kapsamı dahilinde Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek veya birim amiri onayına sunulacak her türlü teklif, yazı, ekleri, defter, belge ve tutanaklar. 2) Görev kapsamı dahilinde inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması ile denetimlere ilişkin yazılar. -11-

18 3) Şube müdürlüğünde görevli personelin yurtiçi geçici görev (il içi ve il dışı) onay teklif yazıları. 4) Kurum dışına gönderilen her türlü evrakın ASLI GİBİDİR v.b. onay işlemleri. 5) Taşıt görevlendirilmesi isteği ve/veya görevlendirilme yapılmasına ilişkin olarak taşıt görev emrinin onaylanması. 6) Gerçekleştirme görevlisi işleri ile ilgili yazı ve onaylar. EK-2 TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ Bölge Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 26 (a) Bölge Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağı belirtilmiştir. 1) Başkanlığa hitaben yazılan yazılar. 2) Bölge sorumluluk sahasında yer alan Kamu Kurumlarının taşra teşkilatlarına, belediyelere vs. yazılan yazılar. (Başkanlığı bağlayıcı nitelikteki hususlar için Başkanlıktan izin istenecektir.) 3) Boru hatlarının korunması ve boru hatlarında meydana gelen hasar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak mahallin kolluk kuvvetleri ile yapılan yazışmalar. 4) Bölge sorumluluk sahasındaki özel ve tüzel kişilerle yapılan rutin yazışmalar. 5) Başkanlık tarafından verilen ödenek ve harcama yetkililiği ile ilgili yazışmalar. 6) Bölge Müdürlüğü personelinin yurtiçi geçici görevlendirilmesi ile ilgili onay ve yazılar. 7) Bölge Müdürlüğü personelinin hastalık raporlarında gösterilen istirahat sürelerinin hastalık iznine çevrilmesi işlemleri. 8) Bölge Müdürlüğünde görevli personelin pasaport işlemleri ile ilgili onaylar. 9) Bölge Müdürlüğü personeli ve bağlı İşletme Müdürlerinin izin, özlük ve disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazı ve onayları. 10) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında Valiliklerle ve güvenlik güçleri ile ilgili yazışmalar. 11) Lojman tahsis komisyonu kararlarının onayı. 12) Bölge Müdürlüğü personelinin göreve başlama, görevden ayrılma ile ilgili her türlü yazışma ve belgeler. 13) İlgili mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde olan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılması ile ilgili onaylar. 14) Bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. -12-

19 15) İcra Müdürlüklerinden gönderilen icra emirlerinin icrası ve sonucu ile ilgili bilgi ve belge gönderme yazıları. 16) Bölge Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenine ilişkin talimat, iç genelge ve iç yazışmalar. 17) Akaryakıt pompajı ve ikmal ile ilgili yazılar. 18) Bölge Müdürlüğü personelin fazla mesaisi ile ilgili onaylar. İşletme Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 27 (a) İşletme Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağı belirtilmiştir 1) İşletme Müdürlüğü nden çıkan her türlü yazı 2) Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılan yazılar. 3) İşletme Müdürlüğünün sorumluluk sahasında yer alan Kamu Kurumlarının taşra teşkilatlarına, belediyelere vs. yazılan yazılar. (Başkanlığı bağlayıcı nitelikteki hususlar için Bölge Müdürlüğü kanalıyla Başkanlıktan izin istenecektir.) 4) Boru hatlarının korunması ve boru hatlarında meydana gelen hasar ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak mahallin kolluk kuvvetleri ile yapılan yazışmalar. 5) Tespit ve İhtiyati tedbir davası açılabilmesi için mahkemelere müracaat yazıları. 6) Onayı alınmış işlemlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere yazılan yazılar. 7) İşletme Müdürlüğünün bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. 8) İşletme Müdürlüğüne iş yapan gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalar. 9) Aylık stok cetvelleri, yakıt icmalleri, tank raporları ve ekleri ile taşınır işlem fişi yazıları. 10) Akaryakıt pompajı ve ikmal ile ilgili yazılar. 11) Kendi sorumluluk alanında bulunan boru hattı ve tesislere yapılan tecavüzlere ilişkin yazılar. 12) İşletme Müdürlüğü personelinin izin, özlük ve disiplin iş ve işlemleri ile ilgili yazı ve onayları. 13) İşletme Müdürlüğünde görevli memur ve işçi personelin yurtiçi geçici görev onayları. 14) İşletme Müdürlüğünde görevli personelinin göreve başlama, görevden ayrılma ile ilgili her türlü yazışma ve belgeler. 15) İlgili mevzuat ile belirlenen limitler dahilinde olan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılması ile ilgili onaylar. 16) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında Valiliklerle ve güvenlik güçleri ile ilgili yazışmalar. -13-

20 17) Bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin belge ve yazılar. 18) Başkanlık tarafından verilen ödenek ve harcama yetkililiği ile ilgili yazışmalar ve onaylar. 19) İcra müdürlüklerinden gönderilen icra emirlerinin icrası ve sonucu ile ilgili bilgi ve belge gönderme yazıları. 20) İşletme Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenine ilişkin talimat, iç genelge ve iç yazışmalar. 21) Taşıt görevlendirilmesi isteği ve görevlendirilme yapılmasına ilişkin olarak taşıt görev emri ile ilgili yazılar. 22) İşletme Müdürlüğünde görevli personelin fazla mesaisi ile ilgili onaylar. 23) İşletme Müdürlüğünde görevli personelin pasaport işlemleri ile ilgili onaylar. Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 28 (a) Şube Müdürleri tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar aşağı belirtilmiştir 1) Görev ve sorumlulukları kapsamı dahilinde Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek veya birim amiri onayına sunulacak her türlü teklif, yazı, ekleri, defter, belge ve tutanaklar. 2) Görev kapsamı dahilinde inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması ile denetimlere ilişkin yazılar. 3) Şube müdürlüğünde görevli personelin yurtiçi geçici görev (il içi ve il dışı) onay teklif yazıları. 4) Kurum dışına gönderilen her türlü evrakın ASLI GİBİDİR v.b. onay işlemleri. 5) Taşıt görevlendirilmesi isteği ve/veya görevlendirilme yapılmasına ilişkin olarak taşıt görev emrinin onaylanması. 6) Gerçekleştirme görevlisi işleri ile ilgili yazı ve onaylar. Tank Çiftliği, Hava Meydanı, Pompa İstasyonunda sorumlu Mühendis/ Tekniker/Başteknisyen tarafından onaylanacak ve imzalanacak yazılar Madde 29 (a) Tank Çiftliği, Hava Meydanı ve Pompa İstasyonunda sorumlu Mühendis/Tekniker/Başteknisyen tarafından imzalanacak yazılar aşağıda belirtilmiştir. 1) Bağlı İşletme Müdürlüğü ile ilgili yazışmalar. 2) Akaryakıt ikmali, pompajı ve depolanması işlemleri ile ilgili düzenlenen her türlü yazı, defter belge ve tutanaklar. 3) Taşınır mal işlemleri ile ilgili düzenlenen her türlü yazı, defter, belge ve tutanaklar. -14-

21 4) Taşıt görevlendirilmesi isteği ve/veya görevlendirilme yapılmasına ilişkin olarak taşıt görev emrinin onaylanması. 5) İşçi puantaj defterinin düzenlenmesi ile ilgili yazılar. 6) Güvenlik ile ilgili yazışmalar. 7) Tespit ve İhtiyati tedbir davası açılabilmesi için mahkemelere müracaat yazıları. -15-

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ: Bu Yönergenin amacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen

Detaylı

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

Yetki Devri YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU Standart-4 Yayın Tarihi Yetki Devri Revizyon Tarihi Revizyon No 00 Sayfa Sayısı 6 VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, hizmet ve işlemlerde kalite, sürat ve verimliliği artırmak amacıyla mevzuatla Başkana verilen imza yetkisinin bir kısmının

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (ŞUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUSKİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - H A L İ L İ Y E Ş A N L I U R F A

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİZMETE ÖZEL. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Başkanlıkta sürekli işçi kadrolarında görev yapan işçi personelin Başkanlık taşıtlarını kullanmaları sırasında kaza

Detaylı

YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Hizmete Özel TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Grubu Tel: 0312 410 07 17 Faks: 0312 425 35 85 Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası,

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK

2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler AMAÇ: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kartepe Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2010 ANKARA BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 7- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ İÇ YÖNERGESİ KASIM 2013 - ESKİŞEHİR www.eskisehirdefterdarligi.gov.tr e-mail : eskisehirdef@maliye.gov.tr 1 I- AMAÇ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI İŞ BÖLÜMÜ

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; PTT Genel Müdürlüğünde, resmi yazıların ve alınacak onayların hangi makamlar tarafından imzalanacağı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ LIĞI MERKEZ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (*) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Başkanlık merkez teşkilatında işlemlerin daha verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ISPARTA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İMZA YETKİLERİ HAKKINDA İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- Bu iç imza yetkileri yönergesi ile Isparta

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ( tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (22.12.2011 tarih, 381 sayılı ve 14 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönergenin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 230 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 03/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: TOPLANTIYA KATILMAYAN ÜYELER: 35 Osman KÖSEDAĞI,

Detaylı

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ

T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ T.C. YOZGAT VALĠLĠĞĠ Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü ĠMZA YETKĠLERĠ ĠÇ YÖNERGESĠ Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde Müdür adına (Müdür a.) imza

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE

YETKİ DEVRİ LİSTESİ. Vali Tarafından Yapılan Yetki Devirleri. Ek-1. Sıra No YETKİ DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT YETKİ DEVRİNİN DAYANAĞI YETKİ DEVRİNDE Ek-1 No DEVRİNE KONU OLAN MEVZUAT DEVRİNİN DAYANAĞI DEVRİNDE NİN KONUSU Tarafından Yapılan Yetki Devirleri 1 liği İmza Yetkileri Yeni bir hak ve yükümlülük doğurmayan, bir direktif veya uygulama talimatını

Detaylı

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler 09.12.2010 tarih ve 2010/221 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir. TC. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ 02 Haziran 2011 GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ GĠRESUN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ĠMZA YETKĠLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Amaç 1 2. Kapsam.. 1 3. Yasal Dayanak. 1 4. Tanımlar. 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Çorum Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 :Kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ-GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve ilkeler MADDE 1- AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi İnsan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 18 Nisan 2012 tarih ve 2012/5-2 nolu Toplantısında onaylanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve İlkeler

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Tirebolu Kaymakamlığına bağlı olarak hizmet yürütmekte olan daire, kurum, kuruluş ve birimlerde Kaymakam

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İMZA YETKİLERİ VE VEKALETLER HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İMZA YETKİLERİ VE VEKALETLER HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI İMZA YETKİLERİ VE VEKALETLER HAKKINDA YÖNERGE BURSA-OCAK 2012 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve İLKELER AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi nin görev ve sorumluluğu altında bulunan

Detaylı