Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?"

Transkript

1 Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu kiģileri ikna etmek de pek mümkün değil. Ancak biz yine de uyarmak gereği duyuyoruz. Zira, taģrada hálá iģe girme vaadiyle adaylardan para alındığına dair bilgiler bizlere ulaģmaktadır. Oysaki, özellikle de ÖSYM tarafından yapılan bu tercih iģlemlerinde torpil yapılması mümkün değildir. Her adayın elinde bir KPSS puanı bulunmaktadır. Adaylar kadrolara internet üzerinden baģvurmakta; puan ve tercih üstünlüğüne göre de yerleģmektedir. YerleĢtirme sonrasında ise her kadro için oluģan taban puanlar yayınlanarak adaylara, kendilerinden daha düģük puan almıģ aday olup olmadığını sorgulama imkanı verilecektir. Sistem bu kadar ĢeffaflaĢmıĢ iken torpil için hálá giriģimlerde bulunulmasına anlam veremiyoruz. Peki, 90 puan alan aday atanamıyorken, 70 puan alan nasıl atanıyor? KPSS tercih kılavuzunda 15 bine yakın kadro yer alıyor. Her kadroya baģvurabilecek adaylar farklı farklıdır. Örneğin mühendislik mezunu olma Ģartını talep eden bir kadroya Maliye bölümü mezunları baģvuramaz. Yani bazı bölüm mezunlarına daha fazla kadro açılırken bazı bölüm mezunlarına ise daha az açılmakta veya hiç açılmamaktadır. Örneğin kamu kurumlarının teknik ve sağlık personeline ihtiyacı fazladır. Bu nedenle de bu bölüm mezunlarına yönelik kadrolar fazla olup, puanlar da haliyle düģebilmektedir. Bazı bölüm mezunlarına yönelik olarak ise ya çok az kadro açılmakta ya da hiç açılmamaktadır. ĠĢte bu halde, yani mezun olduğu bölüme hiç kadro açılmaması halinde, aday 99 puan da alsa yapılabilecek bir Ģey yoktur. Bir diğer husus da tercih meselesidir: Bazı adaylar çok ücra yerlerdeki kadrolar yerine daha büyük kentleri tercih edebilmektedir. Her adayın 15 tercih hakkı vardır. Örneğin 98 puan alan aday, taģradaki hiçbir kadroyu tercih etmez sadece Ankara daki tek bir kadroyu tercih ederse açıkta kalma Ģansı oluģur. Zira 99 puan alan aynı niteliklere haiz bir aday da Ankara daki kadroyu tercih ederse 98 puanlı aday baģka bir yeri tercih etmediği için açıkta kalacaktır. Sözlü sınav yapılacak mı? YerleĢtirme iģlemleri internet üzerinden yapıldıktan sonra, sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak ve kimlerin hangi kadroya veya pozisyona yerleģtiği belirlenecektir. Bir kamu kurumuna yerleģen adaya, tercih kılavuzunda istenen belgeler dıģında herhangi sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav yapılmayacaktır. Tercih listesinin sıralaması önemli midir? Tercih listesinin sıralaması önemli değildir. Bir adayın tercih listesinde yer alan kadro veya pozisyona, adaydan daha düģük puan almıģ birisi atanamayacaktır. Bu nedenle adayların en

2 çok çalıģmak istedikleri kadroları ÖSS tercih sisteminde olduğu gibi en üstte, en az çalıģmak istedikleri kadroyu ise tercih listesinin en altına yazması gerekmektedir. 70 puan alamayanlar, tercih yapabilecek mi? ÖSYM nin yapacağı yerleģtirme iģlemlerine, sınava giren her aday, taban puan uygulaması olmaksızın katılabilecektir. Bu çerçevede, aday, 10 puan alsa dahi yerleģtirme iģlemlerine katılabilecektir. Ancak, yerleģtirme iģlemlerine 2 milyon aday katılacağı için sınav puanı ne derece yüksek ise yerleģme ihtimali o derece yüksek olacaktır. İYİ BİR TERCİHİN PÜF NOKTALARI a-tercihte bulunurken nelere dikkat edilmelidir? KPSS tercih kılavuzunda açıklanan kadroları tercih ederken çok çeģitli nedenler göz önünde bulundurularak tercih yapılması gerekmektedir. AĢağıda bu unsurlar açıklanacaktır. i-mümkün olduğunca az kiģi ile yarıģılmalıdır Tercihte bulunacak olan adayların tercih yaparken mümkün olduğunca çok sayıda adayı dıģarıda bırakacak Ģekilde tercih yapması gerekmektedir. Örneğin bir elektrik teknisyenin sadece "Elektrik teknisyeni" yazan kadrolara baģvurması, "Elektrik, elektronik, elektrikelektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolardan ise daha az tercihte bulunması gerekmektedir. Çünkü sadece elektrik teknisyeni Ģartı aranan kadroya baģvurabilecek kiģi sayısı örneğin 10 bin kiģi ise, "Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolara baģvuracak kiģi sayısı ise bu sayıdan çok daha fazladır. Bu nedenle yarıģılacak kiģi sayısını minimuma indirecek Ģekilde tercih yapılmalıdır. Aynı Ģekilde askerliğini fiilen yapmıģ olma Ģartını istemeyen kadrolara baģvurabilecek kiģi sayısı 100 bin iken, askerlik Ģartı isteyen kadrolara baģvurabilecek kiģi sayısı çok azdır. YarıĢılacak adayların, yaģ, cinsiyet, belge sahibi olma gibi diğer kriterler de göz önüne alınarak azaltılması gerekmektedir. ii-tercihte bulunurken daha önceki minimum maksimum puanlara mutlaka bakılmalıdır ÖSYM her yerleģtirme sonrasında kadrolara ait taban puanlarını açıklamaktadır. Buna dair bilgiler ÖSYM nin WEB sitesinde yayımlanmıģ bulunmaktadır. Bu çerçevede örneğin mimar kadrosuna baģvuracak adayın, ÖSYM nin daha önceki yerleģtirmelerde yayımladığı minimum puanlara bakması, il/kurum seçerken buna dikkat etmesi gerekmektedir. iii-en çok çalıģmak istediğiniz kurumu en üste yazınız Adayın tercih yaparken ilk tercihine en çok çalıģmak istediği kurumu/il'i yazması gerekmektedir. Çünkü adayın tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine, adaydan daha düģük puan almıģ birinin (bu kiģi bu kadroyu ilk tercihine yazmıģ olsa dahi) yerleģtirilmesi mümkün

3 değildir. b- TaĢra ve merkez ne demektir? Kılavuzdaki her kadro veya pozisyonun yanında taģra ve merkez gibi kelimeler yer almaktadır. Yanında merkez kelimesi olan kadrolar Bakanlık, MüsteĢarlık, BaĢkanlık, Rektörlük gibi kuruluģların bulunduğu hizmet birimlerini ifade etmektedir. Bu birimlerin dıģındaki kuruma ait tüm birimler taģradır. Ankara özelinde örnek verecek olursak: Çevre ve Orman Bakanlığı için merkez sadece Çevre ve Orman Bakanlığının bulunduğu yerdir. Ancak, Ankara Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü, Ankara da olmasına rağmen taģradır. Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir? Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaģ, çalıģma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir. i- Hangi kurumlar yüksek maaģ vermektedir? Aynı unvanda olmasına rağmen maaģlar konusunda kurumlar arasında farklılık bulunmaktadır. Bunun nedeni bazı kamu kurumlarında ek ödeme adlı ayrı bir maaģ kaleminin olmasıdır. Personeline ek ödeme veren bazı kamu kurumları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: - Adalet Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, TĠKA BaĢkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı(Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), TSK (sivil memurlar), Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., Yurt-Kur Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md., Devlet Meteoroloji ĠĢl. Gn. Md., DHMĠ Gn.Md., Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü, - Diğer taraftan, 15 adet kurumda fazla çalıģma ücreti verilmektedir. Devlet Personel BaĢkanlığındaki bir memura 100 YTL civarında fazla çalıģma ücreti verilmekte olup, diğer fazla çalıģma ücreti verilen kurumlar Ģunlardır: BaĢbakanlık, Denizcilik MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DPT MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, TĠKA BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı, Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı, Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Gn. Md., Kadının Statüsü Gn. Md., Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Gn. Md. - Ayrıca, maktu fazla çalıģma ücreti ödenen kurumlar bulunmaktadır. Bunlar da Ģu Ģekildedir: Gümrük MüsteĢarlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Vakıflar Gn. Md., Orman Gn. Md., Gençlik ve Spor Gn. Md., Basın-Yayın ve Enformasyon Gn. Md., Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., SHÇEK Gn. Md., GAP Ġdaresi BaĢkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu BaĢkanlığı, Bakanlık ve genel müdürlüklerde görev yapan orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri. - Saat baģı fazla çalıģma ücreti ödenen kurumlar ise Ģu Ģekildedir: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye ĠĢ Kurumu

4 Gn.Müd., Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar. - Bu kurumlara ilave olarak Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinde (KĠT) çalıģan personel de diğer kamu kurumlarına nazaran yüksek ücret almaktadır. Tercih kılavuzunda sınıfı, kadro ve derecesi belirtilmeyen sözleģmeli pozisyonları ilan edilenler KĠT lere aittir. i-hangi kurumlarda nakil daha kolaydır? GeniĢ bir taģra ağı olan kamu kurumları, çalıģan personeline eģ ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Adalet Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük MüsteĢarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniģ taģra ağı bulunan kurumlardandır. Bu kurumların hemen hemen her il'de teģkilatı bulunmaktadır. Ancak, üniversite ve belediyelerin sadece bulundukları yerde teģkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teģkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalıģanlar, eģ veya sağlık durumundan dolayı baģka bir il'e nakil istediklerinde, mutlaka kendilerini naklen almak isteyen baģka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karģılaģtığı en büyük problemdir. Nakil zorluğu belediyelerde daha çok ve daha net ortaya çıkmaktadır. iii-çalıģma ortamı iyi olmayan kurumlar hangileridir? Ġnternet sitelerinde yer alan yorumlara göre, askeri kurumlar, belediyeler ile üniversitelerde çalıģan memurlar, bulundukları kurumdaki çalıģma Ģartlarını beğenmemektedirler. d- Üniversiteler Hakkında Genel Bilgler Tercih kılavuzunda, hemen hemen tüm üniversitelerin kadroları yer almıģtır. Bu kadroları tercih edecek adayların aģağıdaki bilgileri okuması yararlı olacaktır. i-üniversitedeki memurlukların mali hakları Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı bulunmamaktadır. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye sahip değildir. ii-nakil durumu Üniversitelerin baģka bir ilde genel olarak teģkilatı bulunmamaktadır. TeĢkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaģan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüģtürülmüģtür. Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Üniversitelerin baģka bir ilde, genel olarak, taģra teģkilatı olmadığı için baģka bir il e nakil isteği oluģtuğunda, bu istek kurum içi nakille değil baģka bir kurumdan uygun bir

5 kadro bulunması Ģartıyla karģılanabilmektedir. Kamu yönetim sistemimizde kurum içi nakillerde bir düzen olmakla birlikte kurumlar arası nakillerde bir standart bulunmamaktadır. Bu tür yer değiģtirme iģlemlerinde genel olarak objektif bir sistem uygulandığı söylenemez. Sağlık ve eģ durumu dahil olmak üzere tüm yer değiģikliklerinde personel büyük zorluklarla karģılaģmaktadır. iii-üniversitelerin yönetimi Genel olarak Üniversiteler, belediyeler gibi fazla personeli olan kurumlar değildir. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalıģma barıģını sağlayacak bir kurumsal kültür oluģamamaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde çalıģan personel sık sık nakil talebinde bulunmaktadır. d- Belediyeler Hakkında Genel Bilgiler Tercih kılavuzunda, birçok belediyenin kadrosu yer almıģtır. Bu kadroları tercih edecek adayların aģağıdaki bilgilere sahip olması yararlı olacaktır. i-belediyelerdeki memurların mali hakları Belediyelerdeki memurlar, ek ödemesi olmayan bir kurumdaki memurdan daha yüksek maaģ almaktadır. Bunun nedeni 2005 yılında yapılan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre, belediyedeki baģarılı memurlara yılda iki ikramiye verilmektedir. Ancak ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10 unu geçememektedir. Yine bazı belediyeler, hukuki anlamda nihai bir sonuca ulaģılmamıģ olmakla birlikte, sendikalarla imzaladıkları denge sözleģmeleri gereğince memurlarına ek ödeme verebilmektedir. ii-nakil durumu Belediyeler de, üniversiteler gibi baģka bir il de, taģra teģkilatına sahip değildir. Daha önce belirtildiği üzere, bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Belediyelerin baģka bir ilde taģra teģkilatı olmadığı için, burada çalıģan personel de, üniversitelerde çalıģan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynen yaģamaktadır. Diğer taraftan belediyeler açısından zaman zaman Ģu sıkıntı oluģabilmektedir. Siyasi iktidarlar, genel olarak belediye kadrolarının istismar edilir tarzda kullanımından dolayı bazen genelgelerle, belediyelerden diğer kurumlara geçiģi sınırlandırmaktadır. Bir önceki hükümetler döneminde varolan bu uygulama, tek parti iktidarından dolayı son birkaç yıldır uygulanmamaktadır. iii-belediyelerin yönetimi Belediyeler siyasi etkinin en net görüldüğü kurumlardır. Bu nedenle de en sık yer değiģtirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan gelmektedir. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir. e- YerleĢtirmelerde nokta atama mı yapılıyor?

6 YerleĢtirmelerde her zaman nokta atama yapılmamaktadır. Adaylar yerleģtikleri kadrolar için il emrine atanacak, daha sonra ayrıca il müdürlüğünce bir kez daha yerleri belirlenecektir. Pozisyonlar için ise il emrine atama söz konusu olmayıp nokta atama yapılmaktadır. Örneğin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının Mersin deki kadrosuna yerleģemeye hak kazanan bir aday, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca Mersin il emrine atanacak, daha sonrada valilik ve il müdürlüğünün ortak kararıyla il veya il e bağlı ilçe içindeki ihtiyacı olan yere atanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisine ait bir pozisyonu tercih eden aday pozisyonun karģısında belirtilen yere atanacaktır. Kpss Kılavuzundaki Kodlar Ne Anlama Gelmektedir Cinsiyeti erkek olmak Cinsiyeti kadın olmak AĢçı "Bonservisi" Sahibi Olmak "Bonservis" ifadesi geçen tüm kodlar için, adayın bonservis istenen alanda herhangi bir süre koģuluna tabi olmaksızın özel sektörde çalıģmıģ olması ve bunun ilgili firma tarafından onaylanarak belgelenmiģ olması gerekmektedir. Örneğin, aģçı bonservisi için, adayın daha önce süresi önemsiz olmak üzere restaurant, otel, fabrika vb aģçılık mesleğinin icra edilebileceği yerlerde çalıģtığının ilgili yer tarafından belgelenmesi yeterlidir. ( MEB onaylı özel bir kurstan ilgili alandan sertifika sahibi olmak ya da öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ilgili alandan ders aldığını gösteren transkript, karne vb. belgeler bu kod kapsamında değildir.) Microsoft Visual Basic, SQL, Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında "Bonservis" Sahibi Olmak Bu kodda da yine "bonservis" ifadesi yer aldığı için, süresi önemsiz olmak üzere özel sektörde ilgili alanlarda çalıģmıģ olmak ve bu durumun ilgili özel sektör firması tarafından belgelendirilmesi yeterlidir M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar ĠĢletmeni Sertifikası Sahibi Olmak Halk Eğitim kurslarında ya da özel sektörde bazı kurslar tarafından M.E.B. müfredatına dayalı olarak bilgisayar programları veya kullanımı ile ilgili olarak verilen tüm sertifikalar; içeriği, ders saati ve kaç yıl önce alındığı önemsiz olmak üzere bu kod açısından yeterlidir.

7 KPSS tercih kılavuzunda "3.8. BaĢvuru Ģartları arasında "MEB'den Onaylı Bilgisayar ĠĢletmeni Sertifikası Sahibi Olmak" niteliği aranan kadroları, 1.MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, 2.MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir." ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, adayların öğrenim hayatlarının herhangi bir bölümünde bilgisayar ile ilgili almıģ oldukları herhangi bir ders; içerik, ders saati, geçme notu veya dönemi önemsiz olmak üzere belgelendirildiği takdirde bu kod açısından yine geçerlidir. Yükseköğretim kurumlarınca verilen kurs ve eğitim programları sonucu alınan sertifika/belgeler debu kapsamdadır. Lisans veya önlisans mezunu adaylar; tüm lisans/önlisans mezunları bölüm ayrımı olmaksızın mutlaka bir bilgisayar dersi (temel bilgi teknolojileri dahil) almaktadır. Bu durumu gösteren transkriptin kuruma ibrazı atama için yeterli olacaktır. Hatta bir bilgisayar dersi aldıktan sonra üniversiteyi terk eden bir öğrenci halihazırda mezun olmadığı halde ilgili dersi almıģ olduğu için bu kod Ģartlarını taģımaktadır. Ortaöğretim mezunu adaylar; öğrenim süreçlerinde herhangi bir sınıfta herhangi bir dönemde bilgisayar ile ilgili bir ders aldıklarını karne veya okul yönetimince onaylı bir belge ile ispatlamaları bu kodu kullanabilmek için yeterlidir AĢağıda örnekleri yer alan sürücü belgelerine yerleģtirme döneminin son gününe kadar sahip olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sürücü belgelerinin veriliģ tarihi bölümünde 02 ġubat 2011 ve öncesi bir tarih yer almayanlar adaylar bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonları tercih etmemelidir. Yani, yerleģtirme döneminde sürücü kursuna kaydolmuģ olmak, ehliyet yazılı veya direksiyon sınavına girmiģ olmak, bu sınavları baģarıyla geçmiģ olmak veya sürücü belgesi almak için gerekli evrakları emniyet birimlerine teslim etmiģ olmak bu kod için kesinlikle hak oluģturmaz B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak Tercih kılavuzuna göre baģvuru Ģartları arasında "B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESĠ SAHĠBĠ OLMAK" niteliği aranan kadro/pozisyonları, "C", "D", "E" ve "G" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

8 Ġstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak. Bu koģul, ilgili sürücü belgesinin veriliģ tarihi ile en geç yerleģtirme tarihinin son günü arasındaki sürenin 5 yıl olması anlamına gelmektedir. Örnek olarak önümüzdeki günlerde gerçekleģtirilecek olan 2010/2 Merkezi YerleĢtirmelerini ele alırsak bu yerleģtirmelerde bu kodun yer aldığı bir kadro/ pozisyonu tercih etmek isteyen adayların en geç 02 ġubat 2006 tarihinde ilgili sürücü belgesini almıģ olmaları gerekir. Bu tarihten bir gün sonra dahi alınmıģ olan sürücü belgesi sahibi adaylar bu konuda hiçbir hak iddia edemezler, geçersiz tercih yapmıģ olurlar Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmakla beraber aģağıda Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile ilgili yer alan özel Ģartların da sağlanması gerekmektedir AĢağıda yer alan KPDS belgelerinin yerleģtirme tercihlerinde kullanılabilmesi için sınav sonucunun en geç yerleģtirme döneminin son günü itibari ile açıklanmıģ olması gerekir. Yani 2 ġubat itibariyle sonucu açıklanmadıkça KPDS'ye baģvurmuģ olmak ya da sınava girmiģ olmak bu kod açısından hiçbir anlam taģımamaktadır. Ayrıca Tercih Kılavuzunun Genel Açıklamalar bölümünde, KPDS C belgesinin TOEFL/IBT 65 ve TOEFL/PBT puanı ile, KPDS B belgesinin TOEFL/IBT 75 ve TOEFL/PBT puanı ile, KPDS A belgesinin TOEFL/IBT ve TOEFL/PBT puanı ile denk olduğu belirtilmektedir. Dikkat: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, KPDS puanları beģ yıl süreyle geçerlidir. - ÜDS'nin geçerlilik süresine iliģkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. - TOEFL sınav sonucu 2 yıl süreyle geçerlidir. Dolayısıyla, yerleģtirme döneminin son gününden 2 yıl öncesinde kadar alınan belgeler geçerlidir KPDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek KPDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek KPDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek KPDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek

9 KPDS En Az B Seviyesinde Ġngilizce Bilmek KPDS En Az C Seviyesinde Ġngilizce Bilmek KPDS En Az D Seviyesinde Ġngilizce Bilmek Ġngilizce Bilmek Bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonlara sadece ama sadece 9 durumda başvurulabilir : 1. KPDS/ÜDS 'den 70 ve üzeri puan almıģ olmak 2. TOEFL IBT 'den 65 ve üzeri puan almıģ olmak 3. TOEFL PBT'den 470 ve üzeri puan almıģ olmak 4. Ortaögretimde hazırlık eğitimi almıģ olmak (lise hazırlık) 5. Yükseköğretimde hazırlık eğitimi almıģ olmak. (üniversite hazırlık) 6. Ġlkokuldan sonra hazırlık eğitimi almıģ olmak (eski sisteme göre 7 yıl okuyanlar) 7. Yabancı dil ağırlıklı bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görmüģ olmak 8. Yabancı dil ağırlıklı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüģ olmak 9. Ortaokul baģında ya da lise baģında hazırlık sınıfı okuduktan sonra normal liselere geçenler Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak YerleĢtirme döneminin son günü itibari ile adayların elinde olması gerekir Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması Tercih yapan adayın yerleģmesi durumunda, adayın kuruma teslim ettiği atama evrakları doğrultusunda güvenlik birimleri tarafından güvenlik soruģturması ( güvenlik soruģturması ve arģiv araģtırması) yapılarak ilgili kuruma gönderilmektedir. Bu kod için adayların ne tercih ne de atama döneminde yapmaları gereken bir husus ve almaları gereken herhangi bir belge, rapor vb. yoktur Seyahate ve Arazide ÇalıĢmaya ElveriĢli Olmak Bu koģul, bazı adaylar tarafından sağlık kurumlarından bir belge/rapor alınması gereken bir ifade gibi anlaģılmaktadır. Yine bu koģul, aģağıda yer alan 7268 kodu ile de karıģtırılmaktadır.

10 Oysa ki bu kodu gören adaylar sadece Ģunu düģünmelidir: " Ben bu kadro/pozisyonu tercih eder, yerleģir ve atanırsam bu görevi ifa ederken seyahate çıkmamı ya da arazide çalıģmamı gerektirecek durumlar olacak." Böyle bir görevi ifa etmek hususunda kendisi açısından herhangi bir sakınca görmeyen adaylar bu kodun yer aldığı kadro/ pozisyonları tercih edebilirler Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" Ġbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak. Bu kodda açıkça "Resmi Sağlık KuruluĢları" ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından " Yurdun Her Yerinde Görev yapabilir ve Seyahat edebilir" Ġbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak. Bu kodda açıkça "Resmi Sağlık KuruluĢları" ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir Aşağıda örnekleri yer alan "Belgelemek" ifadesi yer alan kodlar için, ilgili alanda ; 1)M.E.B. Onaylı bir sertifika/belgeye sahip olmak ( Halk Eğitim Kurumlarında görülen eğitim sonucu verilen sertifikalar, özel kurs/dershanelerden tarafından verilen sertifikalar veya öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ders saati, geçme notu ve dönem sayısı önemsiz olmak üzere ilgili alandan ders alındığını gösteren transkript, karne vb belgelere sahip olmak). 2)Yükseköğretim kurumlarınca verilen kurs ve eğitim programları sonucu alınan sertifika/belgeler. koģullarından herhangi birini sağlayan adaylar bu kodların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebilirler Java ve J2EE bildiğini "belgelemek" SQL veya PL/SQL bildiğini "belgelemek" Unix bildiğini "belgelemek" Linux bildiğini "belgelemek" Web tasarımı konusunda "belge sahibi olmak"

11 AĢağıda yer alan "Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü" ifadesi yer alan tüm kadro/pozisyonlar hakkında gerekli açıklamalar Tercih Kılavuzu Kitapçığında yer almakla birlikte açıklaması yapılan tüm özel koģulları sağlayan adaylar ilgili kadro/pozisyonları tercih etmelidir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıģtırılacak personelde aģağıdaki Ģartlar aranır: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak. 2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak yaģını doldurmuģ olmak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıģ olsa bile devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, milli savunmaya karģı suçlar, devlet sırlarına karģı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 1. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini baģarıyla tamamlamıģ olmak. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruģturması yapılır. SoruĢturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini baģarıyla bitirmiģ olmak Ģartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalıģma izni verilir. AteĢli silah taģımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arģiv araģtırması yapılır. Güvenlik soruģturması ve arģiv araģtırması bir ay içinde tamamlanır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aģaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaģ sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaģını doldurmamıģ olanlara silah taģıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaģın üzerinde olması Ģartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı

12 doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluģlarından alınacak "silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. * 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluģlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce yerleģtirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruģturması ya da arģiv araģtırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Çözümleyici) "Çözümleyici" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların; Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrikelektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya, - Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmıģ Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları, - Ġngilizce bilmeleri, Ģarttır (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Psikolog) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Psikolog" kadrolarını tercih edecek adayların aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; ĢaĢılık, körlük, topallık, iģitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teģekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Muhafaza Memuru) Gümrük MüsteĢarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların ilgili mevzuat gereği; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmaları ve

13 hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı) Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK'nın 31 inci maddesi gereğince aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. b) Herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Sağlık Fizikçisi) Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği "Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp" konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüģ olmaları gerekmektedir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Sosyolog) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sosyolog" kadrolarını tercih edecek adayların aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, ĢaĢılık, körlük, topallık, iģitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teģekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Odyolog) Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların talep edilen öğrenim programlarından mezun olmalarının yanı sıra, Odyoloji alanında lisans üstü öğrenim görmüģ olmaları gerekmektedir. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ,

14 1- KPSS de Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır? ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluģlarına ait boģ kadro ve pozisyonlara adayların yaptığı baģvuruların değerlendirilmesi internet üzerinden yapılmaktadır. a- Aynı puan olması halinde hangi aday yerleşecek? YerleĢtirme iģlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuģ olana, bunun aynı olması halinde yaģı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. b- Yerleştirmede puan ve tercih sıralaması önemli midir? YerleĢtirme iģleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara veya pozisyonlara yerleģtirilmektedirler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleģtiği için birinci tercihine yerleģemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleģemeyen aday üçüncü tercihine yerleģtirilmeye çalıģılacak, yerleģtirme iģlemi bu Ģekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleģtirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleģememiģ olacaktır. c- Düşük puan alan adaylar yerleşebilir mi? KPSS yerleģtirmelerinde puan ve tercih önemli bir husustur. Hiçbir adayın tercihleri arasında belirtmediği bir kadro veya pozisyonu tercihleri arasında gösteren bir adayın yerleģtirilmesi mümkündür. Örneğin Hakkari deki Adalet Bakanlığına ait psikolog kadrosunu, hiçbir Psikoloji Bölümü mezununun tercih etmemesi durumunda, burayı tercih edecek 10 puan almıģ bir psikoloji mezunu dahi yerleģtirilmeye hak kazanabilir. KPSS de Doğru Ve Bilinçli Tercih İçin KURUMLARIMIZI Tanıyalım PTT : 399 KHK tabi bir KĠT'tir..BaĢlangıç maaģı olarak 1350 ytl ile baģlarsınız..mesai vardır..yükselme ve Kariyer vardır. MALĠYE : 657 ye tabidir..yükselme ve kariyer açısından devletin en gözde kurumlarındandır..vhkġ 750 YTL maaģ almaktadır..vergi denetmeni 1350 ytl maaģ almaktadır..gelirler müdürlüğü ve vergi dairesi pazarlarıda dahil yılın 6 ayı mesai almaktadır..giderler dairesi 4 ay mesai almaktadır.. TAPU: 657 ye tabi devletin en sıkıntılı ve zor kurumlarından biridir.kendi içinde arģiv memurluğu-sicil memurluğu-sicil katipliğide diye bölümlere ayrılır ama genelde hepsi aynı iģi yapar..sicil memurluğunda arģive göre sorumluluk fazladır..vhkġ olarak baģlayan memur 777 ytl maaģ alır.mesai vardır ortalama 85 Ytl civarındadır. EÜAġ: 399KHK ye tabi kittir..yeni baģlayan 4 yıllık aday memur 1420 ytl ile baģlar.bekar

15 misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.yükselme vardır. ĠLLER BANKASI: 754 ytl maaģ alır bir VHKĠ..yılda 2 defa asgari ücretten az olmamak koģulu ile ikramiye vardır.yükselme vardır.mesai vardır.. ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU: 950 Ytl maaģ alır.155 YTL 49.maddde tazminatı alırlar.yılın 7 ayı 265 ytl yangın tazminatı alırlar. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU : 1100 ytl maaģ alır VHKĠ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koģulu ile ikramiye.mesai vardır. BAġBAKANLIK DPT MÜġT: 840 YTL maaģ VHKĠ.Yükselme ve kariyer var.mesai var. GÜMRÜK MUAYENE MEURLUĞU: 740 YTL maaģ alırlar.1100 YTL mesai alırlar.rotasyon var.yükselme ve kariyer imkanı mevcuttur.çalıģma saatleri 12/24 Ģeklindedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKN : VHKĠ 777 ytl maaģ alır.mesai yok.ikramiye yok.yılın 7 ayı 228 ytl yangın tazminatı alırlar. ADALET BAKANLIĞI: Zabıt katipliği 717 ytl maaģ alır..mübaģir 792 Ytl maaģ alır..diğer hususları bilmiyorum MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI : VHKĠ 785 ytl maaģ alırlar..mesai vardır.saati 3,6 ytldir..yükselme imkanı vardır.ankara genel müdürlükte olanlara aylık 60 ytl kadarda ankaray bileti.. ĠġKUR: Yeni baģlayana aday memur 1080 YTL maaģ almaktadır..mesai 70 ytl..yılda asgari ücretten az olmamak koģulu ile 2 ikramiye..kriyer ve yükselme vardır. SAĞLIK BAKANLIĞI: VHKĠ 1020 ytl maaģ alır..giyim yardımı yoktur.bu maaģda döner sermaye dahilmi bilmiyorum biliorsunuzki bu kurumda döner sermaye vardır..mesai var. MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI: VHKĠ 870 Ytl maaģ alır.yükselme ve kariyer var.çalıģma koģulları çok rahattır genelde rütbelilerle muhatap olunduğu için yatıģ pozisyonu denebilir. ÜNĠVERSĠTELER: VHKĠ 765 ytl maaģ alır.servisleri vardır.mesai yoktur.yükselme ve kariyer çok zor hatta yoktur denebilir. SHÇEK : VHKĠ 760 Ytl maaģ almaktadır.mesai vardır.yükselme imkanları mevcuttur. SHÇEK YURT YÖNETĠM MEMURU : 760 ytl maaģ almaktadır.mesai yoktur.ek ödemeleride yoktur.genelde gece çalıģılan pek fazla iģ yapılmayan bölümdür. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Memur 795 ytl maaģ almaktadır.yükselme çok zor mesai yoktur. KĠMYAGER : ĠL Çevre Ve Orman Müdürlüğünde göreve baģlayan kimyager 1097 Ytl maaģ + üç ayda bir arazi tazminatı 253 Ytl almaktadır..

16 SOSYOLOG : 800 Ytl maaģ almaktadır. PSĠKOLOG: 1200 Ytl maaģ almaktadır HEMġĠRE-SAĞLIK MEMURU: Lisans Mezunu bir HemĢire - Sağlık Memurunun; Brüt MaaĢı : 1303 YTL Net MaaĢı : 945 YTL + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 YTL) Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var. Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar. Sağlık Ocakları YTL arası dır. 500 YTL Ģehir merkezlerinde bulunanlar alır TaĢraya gidildikçe Bu miktar düģer. VEKĠL EBE - EBE : ġuanda 652 Ytl maaģ almaktadır Vekil ebeler.yalnız Sağlık Bakanlığının yaptığı bir düzenleme var o düzenleme hayata geçerse maaģları 1500 Ytl olacak. ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ: Tarım Bakanlığında iģe baģlayan Mühendis 1190 Ytl almaktadır.. NÜFUS MÜD: VHKĠ 778 Ytl maaģ almaktadır.mesai vardır ( 85 ytl )..Yükselme imkanı hemen hemen yoktur.. TEDAġ: VHKĠ maaģı oldukça iyidir, ilk giriģte ikramiyeleri aya böldüğünüzde 1000 lirayı geçen maaģınız yıl içinde yüzde 20 ye yakın artar.ama her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görme riski vardır.çünki tekniker ve mühendisler hep sizden 2 gömlek üstün olacak.. DSĠ : 657 li personel çalıģır. ilk giren mühendis 8/1 den baģlar. maas 1350 civarıdır. doguda 1480 civarı..3 ayda bir 280 arazi parası artı cıktıgınız gun basına carpı 6 lirada ekleyin tazminat ortaya cıkar. sosyal imkanları geniģ ve güzel olan teģkilatlardan biridir. tayin olanakları var özür durumuna göre ama referans olmazsa olmazlardandır. memurlar ne kadar maas alır bilmiyorum... DHMĠ:aim-aftn-ais memurları:2100 Ytl maaģ alırlar.atc ise :2750 ytl maaģ alırlar.. GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLUĞU:Gümrük Muhafaza Memuru ise ilk giriş ve son çıkışta bulunmanın avantajlarını ve dez avantajlarını sürekli yaşar, stres halindedir daima kavga ve psikolojik baskı altındadır (sınır kapıları ve limanlardakiler Hava limanları biraz daha mülayimdir).-maaş (Şu anda 700 maaş,700 yolluk,700 fazla mesai alıyoruz.yalnız bu 700 ytl olan yolluk heryerde yok. Benim bildiğim İstanbul,İzmir,İzmit de var.mesailerin daha da artması için dava açıldı. Büyük ihtimalle bu mesai daha da artacak.)emeklilik yaşı(muhafaza için 50 yaşında mecburi emeklilik var.)bayram,haftasonu tatili vb. tatiller burada yok.eğer yine de seçerim diyorsanız Kocaeli,Sinop,Trabzon gibi yerleri seçin. Çünkü buraların çalışma saatleri daha esnek. TCDD : Trende çalışan personel 1500 Ytl maaş alır..buna ek olarak mesai + km başına ücretde var.tatil yok.uzun yollardan gelince dinlenme izni var.

17 Bu maaģlara asgari geçim inidirimi vesayreler dahil değildir..onun için +/ ytl koyabilirsiniz Ġlk atanan memur ne kadar maaģ alır? Aile yardımı ödeneği gibi personelin durumuna bağlı ödemeler ile kurumlara özel ödemeler hariç olmak üzere alınacak olan maaģlar Ģu Ģekildedir. AĢağıdaki miktarlara denge tazminatı ilave edilmiģtir. Lise Mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar Hizmetli 1.045,74 Koruma Güv. Gör ,14 HemĢire 1.359,44 Sağlık memuru 1.388,97 ġoför 1.104,50 Memur 1.104,50 V.h.k.i ,73 Teknisyen yard. 999,95 Bilgisayar ĠĢlt ,73 Bekçi 1.045,74 Teknisyen 1.248,15 Tenkis. Yard. (Ġmam hatip) 999,95... Önlisans mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar Laborant 1.354,80 Sekreter 1.111,51 Memur 1.111,51 Hizmetli 1.050,69 Tekniker 1.443,06 Bilgisayar iģletmeni 1.184,76 V.h.k.i ,96 ġoför 1.109,51 Ambar memuru 1.110,76 Programcı 1.220,52 Orman Muh. Memuru 1.111,51 Yurt yönetim memuru 1.111,51 Muhasebeci (imam hatip) 1.228,44 Zabıt katibi 1.111,51... Lisans mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar

18 Diyetisyen 1.391,88 HemĢire 1.364,98 Satınalma memuru 1.112,76 Psikolog 1.438,13 Sosyal çalıģmacı 1.425,30 Mühendis 1.853,87 Kimyager 1.652,90 Biyolog 1.427,66 Kütüphaneci 1.111,51 Öğretmen 1.111,51 Bilgisayar iģletmeni 1.191,51 Memur 1.115,76 Kuran Kur. Ö. (imam hatip) 1.111,51 Ġcra memuru 1.104,50 Tahsildar 1.189,57 Veznedar 1.189,57 Muayene memuru 1.111,51 Muhafaza memuru 1.111,51 Ġstatistikçi 1.703,65 KĠT LER HAKKINDA Kılavuzdaki KĠT kadroları memurluk kadar güvenceli midir? Daha önce de belirtildiği üzere kılavuzda sınıfı belirtilmeyen pozisyonlar KĠT leri ifade etmektedir. KĠT personel statüsü de, 657 kadar güvenceli bir statüdür. Bu nedenle iģ güvencesi bağlamında 657 ve 399 aynı ağırlıktadır denebilir. Diğer taraftan, KĠT lerin sosyal imkanları diğer kamu kurumlarına göre daha iyidir. KĠT ler özelleģtirilince iģsiz kalınır mı? 2008/4 KPSS tercih kılavuzunda yer alan tüm KĠT pozisyonları, özelleģtirme olması halinde dahi, güvencelidir. Önümüzdeki yıllarda burası özelleģtirilse dahi KPSS tercih kılavuzu ile sözleģmeli personel olarak atananlar, diğer kurumlara nakledilecektir. Kimse mağdur olmayacaktır. Sadece ĠġKUR atamaları ile bir KĠT e atanan iģçiler diğer kurumlara nakledilmemektedir. KĠT personeli nereye nakledilebilir? SözleĢmeli personel kendi çalıģtığı KĠT in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiģtirebilmektedir. Yine sözleģmeli personel baģka bir KĠT den talep bulması halinde bu KĠT e geçebilmektedir. Ancak sözleģmeli personel, (eğer kiģinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 sayılı

19 Kanuna tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiģ hakkına sahip değildir. KİMLER KPSS TERCİHİ YAPAMAZ? NELERE DİKKAT ETMELİ? Adaylar, yanlış ve bilinçsiz tercihleri sonucunda yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılamamakta ve bu durum hem adayın hem kurumun hem de kendisi yerleşmeseydi onun yerine yerleşecek başka bir adayın mağdur olmasına ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Adaylar 2010/2 tercihlerini yaparken aşağıda yer alan hususlara çok dikkat etmeleri gerekir; aksi takdirde yerleşmiş olsalar dahi atamaları yapılamaz ve aynı puanla merkezi olarak iki yıl boyunca bir daha tercih yapamazlar. Bu yazının oluşturulma amacı Merkezi Yerleştirmeler sonucunda kadro/pozisyonların boş kalması ya da adayın yerleştirildiği halde evraklarını vermemesi, gerekli koşulları taşımaması gibi sebeplerden dolayı atamasının yapılmaması sonucunu doğuran verimsiz tercihlerin önüne geçmektir. Öncelikle 2010/2 tercih kılavuzunda her yerleģtirmede olduğu gibi ve adayların bildiğinin aksine sadece kadrolu memurluklar yer almamaktadır. Tercih kılavuzunda iki istihdam türü yer almaktadır. Bunlar : 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi memur kadroları 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleģmeli personel pozisyonları ( Bu pozisyonlara 399 sayılı KHK ya tabi KĠT personeli de denilmektedir. TCDD, DHMĠ, MKEK, TEĠAġ gibi gibi kurumlar Kamu Ġktisadi KuruluĢlarıdır ve buralarda yer alan sözleģmeli personel pozisyonlarına merkezi yerleģtirmeler ile personel atanır. Bu pozisyonlarda derece ve kademe olmadığı için Tercih kılavuzunda bu pozisyonların dereceleri 0 (sıfır) olarak gösterilecektir.) Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Ģartlarını taģımak gereklidir.

20 Adayların tercih edecekleri kadro/pozisyonun karģısında yer alan öğrenim koģuluna sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer niteliklere de sahip olmaları gerekmektedir. YerleĢtirme iģlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) HemĢirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak. koģulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar baģvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar baģvuramayacaktır.) Bilindiği üzere KPSS B Grubu puanları 2 yıl sonra yapılacak olan yeni KPSS B Grubu sınavına kadar geçerlidir. Bu durumda 2008 KPSS puanları geçersiz olduğu için bu puana sahip adaylar 24 Ocak ta tercih yapamayacaklardır. KPSS B Grubu sınavları 2 senede bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Fakat burada adayların kafasını karıģtıran kısım tek yıllarda yapılan sınavlarda da KPSSP3 puanının hesaplanmasıdır. KPSSP3 puanı her yıl hesaplanmakla beraber sadece çift yıllarda yapılan B Grubu sınavlar sonucu elde edilen P3 puanı sadece B Grubu merkezi yerleģtirmeler veya diğer kurumsal yerleģtirmeler için kullanılabilir. Bunun yanında tek yıllarda elde edilen P3 puanı ise kesinlikle B Grubu merkezi yerleģtirme veya kurumsal yerleģtirmelerde kullanılamazken; A Grubu, Öğretmenlik, banka ve polislik sınavları baģvurularında kullanılabilir. Örneğin KPSSP3 ile merkezi yerleģtirme, kurumsal yerleģtirme, A Grubu, banka, polislik KPSSP3 ile A Grubu, banka, polislik.öğretmenlik YerleĢme döneminin en geç son günü itibari ile sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun duruma gelmemiģ adayların tercih yapmaması gerekir. Bu kiģiler ancak ilgili öğrenim düzeyinden mezun olduktan sonra KPSS B Grubu puanlarını kullanabilirler. Buna rağmen yerleģen adaylar için bu durum atanma hususunda geçerli bir hak teģkil etmez ve kurumları tarafından atamaları gerçekleģtirilmez. Yani 2010/2 yerleģtirmelerinde geçici mezuniyet/diploma belgelerinde mezuniyet tarihi olarak 2 ġubat 2011 sonrası bir tarih yazması muhtemel adaylar tercih yapmamalıdır. Burada önemli olan ilgili belgenin mutlaka adayın elinde olması değildir. YerleĢtirme dönemi sonrasında da verilen fakat mezuniyet

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI

T.C. BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI T.C. BAKIRKÖY ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI CEZA ĠNFAZ KURUMLARI ĠÇĠN SÖZLEġMELĠ ( 657 SK.4/B ) ĠNFAZ KORUMA MEMURU,SAĞLIK MEMURU,TEKNĠSYEN,ġOFÖR,KALORĠFERCĠ ALIMI SINAV ĠLANI

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı na, analitik düģünen, ekip çalıģmasına yatkın, Ġngilizceyi iyi

Detaylı

BELGE TESLİMİ İÇİN ADAYLARA SÜRE VERİLMESİ

BELGE TESLİMİ İÇİN ADAYLARA SÜRE VERİLMESİ KOMİSYONUN KURULMASI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE EMRİNE YERLEŞTİRME YAPILAN KURUMLAR, YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK AMACIYLA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2010/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2010/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2010/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MADEN MÜHENDİSİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Ege İhracatçı Birlikleri Uzman Yardımcılığı kadrosuna 1 (bir) adet Maden Mühendisi

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- AĢağıda yer alan tabloda gösterildiği Ģekilde Ġstanbul Maden ve Metaller Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne

Detaylı

KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ

KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ KOMİSYONUN KURULMASI KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NETİCESİNDE EMRİNE YERLEŞTİRME YAPILAN KURUMLAR, YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN İSTENİLEN NİTELİKLERİ TAŞIYIP TAŞIMADIKLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK AMACIYLA

Detaylı

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014

T.C BURSA VALİLİĞİ. Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 T.C BURSA VALİLİĞİ Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU TEMMUZ - 2014 http://osmangazi.meb.gov.tr http://www.memosmangazi.com

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarģik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarģi içindeki görevleri, 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESĠNDEKĠ KURUM PERSONELĠNĠN GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Sayfa / 5 İlanın Yayınlandığı Tarih : 0/07/03 Son Başvuru Tarihi : 4/07/03 ZAMAN GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ GİRİŞ SINAVI İLANI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

Detaylı

YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 25 Mart 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27885 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması,

b) Erkek adayların askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması, BİNGÖL VALİLİĞİNDEN KAMUOYUNA DUYURULUR 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İçişleri Bakanlığı Bingöl Valiliği emrinde çalıştırılmak üzere ekli listede unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına

Detaylı

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI

Sıralama Kriterlerinde Kullanılacak Talim ve Terbiye Kurulu nun 2014-Şubat tarihli ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci T.C. DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS - 2016 http://dortyol.meb.gov.tr/

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli

Detaylı

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU EK - 1 İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel

Detaylı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI YARIġMA SINAVI ĠLANI 1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI BORÇKA KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Borçka Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR. Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama Merkezi

Detaylı

Diyanet 1000 Personel Alacak

Diyanet 1000 Personel Alacak On5yirmi5.com Diyanet 1000 Personel Alacak Diyanet İşleri Başkanlığı 1000 adet sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ve imam hatip alacak. Yayın Tarihi : 24 Mart 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/9/2016) 633

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde boş bulunan 10 adet Sözleşmeli Programcı ve 2 adet Sözleşmeli Çözümleyici-Sistem

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. PERSONEL ALIM İLANI RESMİ İLAN TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDA İSTANBUL İLİ KAMU AÇIK İŞ İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.BAŞVURULAR TÜRKİYE İŞ KURUMU WEB SAYFASINDAN VEYA TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTANBUL İLİ

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLACAK ADAYLARDA ARANAN ÖN ŞARTLAR SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN; 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2. En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak. 3. Kursa müracaatında

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "İstatistikçi", " Mimar", "Mühendis", "Teknisyen", "Hemşire", "Arşiv Memuru", "Memur" ve "Sekreter"

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ne Uzman Yardımcısı ve İdari Memur(Engelli) kadrolarıiçin aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL

İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL İLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca,

Detaylı

Bakanlığımız B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları

Bakanlığımız B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları Bakanlığımız B Grubu Sözlü Sınav Sonuçları Bakanlığımızda açık bulunan B grubu kadrolar için 12 Aralık 2016 04 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları belli olmuştur. Atanmaya hak kazanan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/4 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/4 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/4 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

T.C SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İLİ ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI Isparta İli

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4 üncü maddesinin (B)

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YARIġMA SINAVI ĠLE 5431 SAYILI SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ANABĠLĠM DALLARI KONTENJAN YÜKSEK ALES LĠSANS Doktora Puan Türü Tezli Tezsiz ANALĠTĠK KĠMYA 7-7 SAY. FARMAKOGNOZĠ 10-5 SAY. Fitoterapi (II.Öğretim)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2009/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2009/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2009/6 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. İlan edilen kadrolar

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nda 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı 1) Adlî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen,

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KLAVUZU AĞUSTOS-EYLÜL-2015 İlgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Web Sayfası Başvuru Süresi

Detaylı

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir?

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? On5yirmi5.com KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? KPPS B- P3 türünden sınava girecekler hangi oturumlara girmek zorunda. Yayın Tarihi : 20 Nisan 2012 Cuma (oluşturma : 5/29/2016) ÖSYM her 2 yılda

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 4.3.2006/26098 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 12.12.2008/27078 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç. Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İlanın Yayınlandığı Tarih : 24/12/2012 Son Başvuru Tarihi : 07/01/2013 Sayfa 1 / 10 SABAH GAZETESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz bünyesinde, (giderleri özgelirden karşılanmak üzere)

Detaylı

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ

SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ SĠNCAN ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 TEOG (TEMEL EĞĠTĠMDEN ORTAÖĞRETĠME GEÇĠġ) TERCĠH VE YERLEġTĠRME ĠġLEMLERĠ 1 TARĠH 31 TEMMUZ 8 AĞUSTOS ĠġLEM YERLEġTĠRME ĠÇĠN TERCĠHLERĠN ALINMASI 22 AĞUSTOS

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI ARAŞTIRMA ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNE 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEġMELĠ SPOR UZMANI VE SÖZLEġMELĠ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU Gençlik ve Bakanlığı Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taģra teģkilatında istihdam edilmek

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU 1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TEKNİSYEN GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve

Detaylı

T.C. SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ (657 4/B) İNFAZ ve KORUMA MEMURU SÖZLEŞMELİ (657 4/B) BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIMI SINAV İLANI 1- Ceza

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLANA BAŞVURU TARİHİ : 10.10.2017 SON BAŞVURU TARİHİ : 20.10.2017 SINAV TARİHİ : 30.12.2017 Tarihinde saat:10:00'da Beyazıt bölgesinde

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Kadrolu ve SözleĢmeli (657 sk. 4/A-4/B)

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Kadrolu ve SözleĢmeli (657 sk. 4/A-4/B) T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Kadrolu ve SözleĢmeli (657 sk. 4/A-4/B) Personel Alımı Sınav Ġlanı 1) Adli ve idari yargıda görev yapmak üzere; a) EK-1/A, B, C, D listelerde yeri, sayısı,

Detaylı

2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI

2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI 2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu nun 114 üncü maddesi, 06.06.1978

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006

Detaylı

I-ZABIT KATİBİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

I-ZABIT KATİBİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI YARGITAY BAŞKANLIĞINA KADROLU ZABIT KATİBİ ALIM İLANI Başkanlığımızda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 40 Kadrolu zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU AĞUSTOS 2016 http://seyhan.meb.gov.tr/ 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU

Detaylı

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O Kapat ĠĢgücü Ġstemi (00000945614) ĠĢ baģvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriģ yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek ĠġKUR Portal Sistemi ne kayıt

Detaylı

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ÜRETME VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ KAPSAMINDA

Detaylı

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU ENSTİTÜMÜZ İLE ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE DIŞ İNCELEME UZMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüz ile Eti Maden Ġşletmeleri Genel Müdürlüğü yapılan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan Kamu Kurum

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: STAJYER SANATÇI VE TONMAYSTER GİRİŞ SINAVI İLANI Kurumumuz Ankara, İstanbul ve İzmir Radyolarında, istihdam edilmek üzere; sözlü-mülakat ve uygulamalı

Detaylı

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/7 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/7 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/7 TERCİH KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına istihdam edilecek personelin

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29443 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/3 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/3 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2008/3 TERCİH KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına,

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığında

Detaylı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr 2015 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu personel@erzincan.edu.tr Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA 2015 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BAŞVURU TARİHLERİ : ( 16-24 KASIM 2015 ) Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında devlet memuru olmak için başvuru

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU Başvuru formunu doldurmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Başvuru Süresi Görevlendirme Süreci Başvuruların Yapılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM)

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) 1. GENEL HUSUSLAR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK AVUKAT (KADROLU) İLANI (2015 7. DÖNEM) a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı