Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?"

Transkript

1 Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu kiģileri ikna etmek de pek mümkün değil. Ancak biz yine de uyarmak gereği duyuyoruz. Zira, taģrada hálá iģe girme vaadiyle adaylardan para alındığına dair bilgiler bizlere ulaģmaktadır. Oysaki, özellikle de ÖSYM tarafından yapılan bu tercih iģlemlerinde torpil yapılması mümkün değildir. Her adayın elinde bir KPSS puanı bulunmaktadır. Adaylar kadrolara internet üzerinden baģvurmakta; puan ve tercih üstünlüğüne göre de yerleģmektedir. YerleĢtirme sonrasında ise her kadro için oluģan taban puanlar yayınlanarak adaylara, kendilerinden daha düģük puan almıģ aday olup olmadığını sorgulama imkanı verilecektir. Sistem bu kadar ĢeffaflaĢmıĢ iken torpil için hálá giriģimlerde bulunulmasına anlam veremiyoruz. Peki, 90 puan alan aday atanamıyorken, 70 puan alan nasıl atanıyor? KPSS tercih kılavuzunda 15 bine yakın kadro yer alıyor. Her kadroya baģvurabilecek adaylar farklı farklıdır. Örneğin mühendislik mezunu olma Ģartını talep eden bir kadroya Maliye bölümü mezunları baģvuramaz. Yani bazı bölüm mezunlarına daha fazla kadro açılırken bazı bölüm mezunlarına ise daha az açılmakta veya hiç açılmamaktadır. Örneğin kamu kurumlarının teknik ve sağlık personeline ihtiyacı fazladır. Bu nedenle de bu bölüm mezunlarına yönelik kadrolar fazla olup, puanlar da haliyle düģebilmektedir. Bazı bölüm mezunlarına yönelik olarak ise ya çok az kadro açılmakta ya da hiç açılmamaktadır. ĠĢte bu halde, yani mezun olduğu bölüme hiç kadro açılmaması halinde, aday 99 puan da alsa yapılabilecek bir Ģey yoktur. Bir diğer husus da tercih meselesidir: Bazı adaylar çok ücra yerlerdeki kadrolar yerine daha büyük kentleri tercih edebilmektedir. Her adayın 15 tercih hakkı vardır. Örneğin 98 puan alan aday, taģradaki hiçbir kadroyu tercih etmez sadece Ankara daki tek bir kadroyu tercih ederse açıkta kalma Ģansı oluģur. Zira 99 puan alan aynı niteliklere haiz bir aday da Ankara daki kadroyu tercih ederse 98 puanlı aday baģka bir yeri tercih etmediği için açıkta kalacaktır. Sözlü sınav yapılacak mı? YerleĢtirme iģlemleri internet üzerinden yapıldıktan sonra, sonuçlar ÖSYM tarafından açıklanacak ve kimlerin hangi kadroya veya pozisyona yerleģtiği belirlenecektir. Bir kamu kurumuna yerleģen adaya, tercih kılavuzunda istenen belgeler dıģında herhangi sözlü sınav ve/veya uygulamalı sınav yapılmayacaktır. Tercih listesinin sıralaması önemli midir? Tercih listesinin sıralaması önemli değildir. Bir adayın tercih listesinde yer alan kadro veya pozisyona, adaydan daha düģük puan almıģ birisi atanamayacaktır. Bu nedenle adayların en

2 çok çalıģmak istedikleri kadroları ÖSS tercih sisteminde olduğu gibi en üstte, en az çalıģmak istedikleri kadroyu ise tercih listesinin en altına yazması gerekmektedir. 70 puan alamayanlar, tercih yapabilecek mi? ÖSYM nin yapacağı yerleģtirme iģlemlerine, sınava giren her aday, taban puan uygulaması olmaksızın katılabilecektir. Bu çerçevede, aday, 10 puan alsa dahi yerleģtirme iģlemlerine katılabilecektir. Ancak, yerleģtirme iģlemlerine 2 milyon aday katılacağı için sınav puanı ne derece yüksek ise yerleģme ihtimali o derece yüksek olacaktır. İYİ BİR TERCİHİN PÜF NOKTALARI a-tercihte bulunurken nelere dikkat edilmelidir? KPSS tercih kılavuzunda açıklanan kadroları tercih ederken çok çeģitli nedenler göz önünde bulundurularak tercih yapılması gerekmektedir. AĢağıda bu unsurlar açıklanacaktır. i-mümkün olduğunca az kiģi ile yarıģılmalıdır Tercihte bulunacak olan adayların tercih yaparken mümkün olduğunca çok sayıda adayı dıģarıda bırakacak Ģekilde tercih yapması gerekmektedir. Örneğin bir elektrik teknisyenin sadece "Elektrik teknisyeni" yazan kadrolara baģvurması, "Elektrik, elektronik, elektrikelektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolardan ise daha az tercihte bulunması gerekmektedir. Çünkü sadece elektrik teknisyeni Ģartı aranan kadroya baģvurabilecek kiģi sayısı örneğin 10 bin kiģi ise, "Elektrik, elektronik, elektrik-elektronik" gibi bir kaç bölümü kapsayan kadrolara baģvuracak kiģi sayısı ise bu sayıdan çok daha fazladır. Bu nedenle yarıģılacak kiģi sayısını minimuma indirecek Ģekilde tercih yapılmalıdır. Aynı Ģekilde askerliğini fiilen yapmıģ olma Ģartını istemeyen kadrolara baģvurabilecek kiģi sayısı 100 bin iken, askerlik Ģartı isteyen kadrolara baģvurabilecek kiģi sayısı çok azdır. YarıĢılacak adayların, yaģ, cinsiyet, belge sahibi olma gibi diğer kriterler de göz önüne alınarak azaltılması gerekmektedir. ii-tercihte bulunurken daha önceki minimum maksimum puanlara mutlaka bakılmalıdır ÖSYM her yerleģtirme sonrasında kadrolara ait taban puanlarını açıklamaktadır. Buna dair bilgiler ÖSYM nin WEB sitesinde yayımlanmıģ bulunmaktadır. Bu çerçevede örneğin mimar kadrosuna baģvuracak adayın, ÖSYM nin daha önceki yerleģtirmelerde yayımladığı minimum puanlara bakması, il/kurum seçerken buna dikkat etmesi gerekmektedir. iii-en çok çalıģmak istediğiniz kurumu en üste yazınız Adayın tercih yaparken ilk tercihine en çok çalıģmak istediği kurumu/il'i yazması gerekmektedir. Çünkü adayın tercih ettiği kadrolardan hiçbirisine, adaydan daha düģük puan almıģ birinin (bu kiģi bu kadroyu ilk tercihine yazmıģ olsa dahi) yerleģtirilmesi mümkün

3 değildir. b- TaĢra ve merkez ne demektir? Kılavuzdaki her kadro veya pozisyonun yanında taģra ve merkez gibi kelimeler yer almaktadır. Yanında merkez kelimesi olan kadrolar Bakanlık, MüsteĢarlık, BaĢkanlık, Rektörlük gibi kuruluģların bulunduğu hizmet birimlerini ifade etmektedir. Bu birimlerin dıģındaki kuruma ait tüm birimler taģradır. Ankara özelinde örnek verecek olursak: Çevre ve Orman Bakanlığı için merkez sadece Çevre ve Orman Bakanlığının bulunduğu yerdir. Ancak, Ankara Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü, Ankara da olmasına rağmen taģradır. Hangi kamu kurumları tercih edilmelidir? Tercih kılavuzunda kamu kurumları arasında tercihte bulunurken maaģ, çalıģma ortamı ve nakil kolaylığı gibi hususlara dikkat edilmelidir. i- Hangi kurumlar yüksek maaģ vermektedir? Aynı unvanda olmasına rağmen maaģlar konusunda kurumlar arasında farklılık bulunmaktadır. Bunun nedeni bazı kamu kurumlarında ek ödeme adlı ayrı bir maaģ kaleminin olmasıdır. Personeline ek ödeme veren bazı kamu kurumları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: - Adalet Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, Gümrük MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, TĠKA BaĢkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı(Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), TSK (sivil memurlar), Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., Yurt-Kur Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Gn. Md., Devlet Meteoroloji ĠĢl. Gn. Md., DHMĠ Gn.Md., Milli Piyango Ġdaresi Genel Müdürlüğü, - Diğer taraftan, 15 adet kurumda fazla çalıģma ücreti verilmektedir. Devlet Personel BaĢkanlığındaki bir memura 100 YTL civarında fazla çalıģma ücreti verilmekte olup, diğer fazla çalıģma ücreti verilen kurumlar Ģunlardır: BaĢbakanlık, Denizcilik MüsteĢarlığı, DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DPT MüsteĢarlığı, Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı, ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı, TĠKA BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu BaĢkanlığı, Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı, Aile ve Sosyal AraĢtırmalar Gn. Md., Kadının Statüsü Gn. Md., Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Gn. Md. - Ayrıca, maktu fazla çalıģma ücreti ödenen kurumlar bulunmaktadır. Bunlar da Ģu Ģekildedir: Gümrük MüsteĢarlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Vakıflar Gn. Md., Orman Gn. Md., Gençlik ve Spor Gn. Md., Basın-Yayın ve Enformasyon Gn. Md., Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md., SHÇEK Gn. Md., GAP Ġdaresi BaĢkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu BaĢkanlığı, Bakanlık ve genel müdürlüklerde görev yapan orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri. - Saat baģı fazla çalıģma ücreti ödenen kurumlar ise Ģu Ģekildedir: Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye ĠĢ Kurumu

4 Gn.Müd., Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar. - Bu kurumlara ilave olarak Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinde (KĠT) çalıģan personel de diğer kamu kurumlarına nazaran yüksek ücret almaktadır. Tercih kılavuzunda sınıfı, kadro ve derecesi belirtilmeyen sözleģmeli pozisyonları ilan edilenler KĠT lere aittir. i-hangi kurumlarda nakil daha kolaydır? GeniĢ bir taģra ağı olan kamu kurumları, çalıģan personeline eģ ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabilmektedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı, Adalet Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük MüsteĢarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniģ taģra ağı bulunan kurumlardandır. Bu kurumların hemen hemen her il'de teģkilatı bulunmaktadır. Ancak, üniversite ve belediyelerin sadece bulundukları yerde teģkilatı bulunmaktadır. Örneğin Mersin Üniversitesinin sadece Mersin'de teģkilatı bulunmaktadır. Bu nedenle bu kurumlarda çalıģanlar, eģ veya sağlık durumundan dolayı baģka bir il'e nakil istediklerinde, mutlaka kendilerini naklen almak isteyen baģka bir kamu kurumu bulmaları gerekmektedir. Bu da nakil yapmak isteyenlerin karģılaģtığı en büyük problemdir. Nakil zorluğu belediyelerde daha çok ve daha net ortaya çıkmaktadır. iii-çalıģma ortamı iyi olmayan kurumlar hangileridir? Ġnternet sitelerinde yer alan yorumlara göre, askeri kurumlar, belediyeler ile üniversitelerde çalıģan memurlar, bulundukları kurumdaki çalıģma Ģartlarını beğenmemektedirler. d- Üniversiteler Hakkında Genel Bilgler Tercih kılavuzunda, hemen hemen tüm üniversitelerin kadroları yer almıģtır. Bu kadroları tercih edecek adayların aģağıdaki bilgileri okuması yararlı olacaktır. i-üniversitedeki memurlukların mali hakları Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı bulunmamaktadır. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye sahip değildir. ii-nakil durumu Üniversitelerin baģka bir ilde genel olarak teģkilatı bulunmamaktadır. TeĢkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaģan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüģtürülmüģtür. Bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Üniversitelerin baģka bir ilde, genel olarak, taģra teģkilatı olmadığı için baģka bir il e nakil isteği oluģtuğunda, bu istek kurum içi nakille değil baģka bir kurumdan uygun bir

5 kadro bulunması Ģartıyla karģılanabilmektedir. Kamu yönetim sistemimizde kurum içi nakillerde bir düzen olmakla birlikte kurumlar arası nakillerde bir standart bulunmamaktadır. Bu tür yer değiģtirme iģlemlerinde genel olarak objektif bir sistem uygulandığı söylenemez. Sağlık ve eģ durumu dahil olmak üzere tüm yer değiģikliklerinde personel büyük zorluklarla karģılaģmaktadır. iii-üniversitelerin yönetimi Genel olarak Üniversiteler, belediyeler gibi fazla personeli olan kurumlar değildir. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalıģma barıģını sağlayacak bir kurumsal kültür oluģamamaktadır. Bu nedenle, üniversitelerde çalıģan personel sık sık nakil talebinde bulunmaktadır. d- Belediyeler Hakkında Genel Bilgiler Tercih kılavuzunda, birçok belediyenin kadrosu yer almıģtır. Bu kadroları tercih edecek adayların aģağıdaki bilgilere sahip olması yararlı olacaktır. i-belediyelerdeki memurların mali hakları Belediyelerdeki memurlar, ek ödemesi olmayan bir kurumdaki memurdan daha yüksek maaģ almaktadır. Bunun nedeni 2005 yılında yapılan yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre, belediyedeki baģarılı memurlara yılda iki ikramiye verilmektedir. Ancak ödeme yapılacak personel sayısı, toplam personelin yüzde 10 unu geçememektedir. Yine bazı belediyeler, hukuki anlamda nihai bir sonuca ulaģılmamıģ olmakla birlikte, sendikalarla imzaladıkları denge sözleģmeleri gereğince memurlarına ek ödeme verebilmektedir. ii-nakil durumu Belediyeler de, üniversiteler gibi baģka bir il de, taģra teģkilatına sahip değildir. Daha önce belirtildiği üzere, bir kamu kurumunun farklı farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamına gelmektedir. Belediyelerin baģka bir ilde taģra teģkilatı olmadığı için, burada çalıģan personel de, üniversitelerde çalıģan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynen yaģamaktadır. Diğer taraftan belediyeler açısından zaman zaman Ģu sıkıntı oluģabilmektedir. Siyasi iktidarlar, genel olarak belediye kadrolarının istismar edilir tarzda kullanımından dolayı bazen genelgelerle, belediyelerden diğer kurumlara geçiģi sınırlandırmaktadır. Bir önceki hükümetler döneminde varolan bu uygulama, tek parti iktidarından dolayı son birkaç yıldır uygulanmamaktadır. iii-belediyelerin yönetimi Belediyeler siyasi etkinin en net görüldüğü kurumlardır. Bu nedenle de en sık yer değiģtirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan gelmektedir. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir. e- YerleĢtirmelerde nokta atama mı yapılıyor?

6 YerleĢtirmelerde her zaman nokta atama yapılmamaktadır. Adaylar yerleģtikleri kadrolar için il emrine atanacak, daha sonra ayrıca il müdürlüğünce bir kez daha yerleri belirlenecektir. Pozisyonlar için ise il emrine atama söz konusu olmayıp nokta atama yapılmaktadır. Örneğin Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının Mersin deki kadrosuna yerleģemeye hak kazanan bir aday, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığınca Mersin il emrine atanacak, daha sonrada valilik ve il müdürlüğünün ortak kararıyla il veya il e bağlı ilçe içindeki ihtiyacı olan yere atanacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisine ait bir pozisyonu tercih eden aday pozisyonun karģısında belirtilen yere atanacaktır. Kpss Kılavuzundaki Kodlar Ne Anlama Gelmektedir Cinsiyeti erkek olmak Cinsiyeti kadın olmak AĢçı "Bonservisi" Sahibi Olmak "Bonservis" ifadesi geçen tüm kodlar için, adayın bonservis istenen alanda herhangi bir süre koģuluna tabi olmaksızın özel sektörde çalıģmıģ olması ve bunun ilgili firma tarafından onaylanarak belgelenmiģ olması gerekmektedir. Örneğin, aģçı bonservisi için, adayın daha önce süresi önemsiz olmak üzere restaurant, otel, fabrika vb aģçılık mesleğinin icra edilebileceği yerlerde çalıģtığının ilgili yer tarafından belgelenmesi yeterlidir. ( MEB onaylı özel bir kurstan ilgili alandan sertifika sahibi olmak ya da öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ilgili alandan ders aldığını gösteren transkript, karne vb. belgeler bu kod kapsamında değildir.) Microsoft Visual Basic, SQL, Exchange Programlama Dilleri Yada Yazılımlarında "Bonservis" Sahibi Olmak Bu kodda da yine "bonservis" ifadesi yer aldığı için, süresi önemsiz olmak üzere özel sektörde ilgili alanlarda çalıģmıģ olmak ve bu durumun ilgili özel sektör firması tarafından belgelendirilmesi yeterlidir M.E.B.'Dan Onaylı Bilgisayar ĠĢletmeni Sertifikası Sahibi Olmak Halk Eğitim kurslarında ya da özel sektörde bazı kurslar tarafından M.E.B. müfredatına dayalı olarak bilgisayar programları veya kullanımı ile ilgili olarak verilen tüm sertifikalar; içeriği, ders saati ve kaç yıl önce alındığı önemsiz olmak üzere bu kod açısından yeterlidir.

7 KPSS tercih kılavuzunda "3.8. BaĢvuru Ģartları arasında "MEB'den Onaylı Bilgisayar ĠĢletmeni Sertifikası Sahibi Olmak" niteliği aranan kadroları, 1.MEB'den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, 2.MEB'den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir." ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, adayların öğrenim hayatlarının herhangi bir bölümünde bilgisayar ile ilgili almıģ oldukları herhangi bir ders; içerik, ders saati, geçme notu veya dönemi önemsiz olmak üzere belgelendirildiği takdirde bu kod açısından yine geçerlidir. Yükseköğretim kurumlarınca verilen kurs ve eğitim programları sonucu alınan sertifika/belgeler debu kapsamdadır. Lisans veya önlisans mezunu adaylar; tüm lisans/önlisans mezunları bölüm ayrımı olmaksızın mutlaka bir bilgisayar dersi (temel bilgi teknolojileri dahil) almaktadır. Bu durumu gösteren transkriptin kuruma ibrazı atama için yeterli olacaktır. Hatta bir bilgisayar dersi aldıktan sonra üniversiteyi terk eden bir öğrenci halihazırda mezun olmadığı halde ilgili dersi almıģ olduğu için bu kod Ģartlarını taģımaktadır. Ortaöğretim mezunu adaylar; öğrenim süreçlerinde herhangi bir sınıfta herhangi bir dönemde bilgisayar ile ilgili bir ders aldıklarını karne veya okul yönetimince onaylı bir belge ile ispatlamaları bu kodu kullanabilmek için yeterlidir AĢağıda örnekleri yer alan sürücü belgelerine yerleģtirme döneminin son gününe kadar sahip olmak gerekmektedir. Dolayısıyla sürücü belgelerinin veriliģ tarihi bölümünde 02 ġubat 2011 ve öncesi bir tarih yer almayanlar adaylar bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonları tercih etmemelidir. Yani, yerleģtirme döneminde sürücü kursuna kaydolmuģ olmak, ehliyet yazılı veya direksiyon sınavına girmiģ olmak, bu sınavları baģarıyla geçmiģ olmak veya sürücü belgesi almak için gerekli evrakları emniyet birimlerine teslim etmiģ olmak bu kod için kesinlikle hak oluģturmaz B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak Tercih kılavuzuna göre baģvuru Ģartları arasında "B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESĠ SAHĠBĠ OLMAK" niteliği aranan kadro/pozisyonları, "C", "D", "E" ve "G" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak D Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

8 Ġstenilen Sınıftaki Sürücü Belgesine En Az (5) Yıldır Sahip Olmak. Bu koģul, ilgili sürücü belgesinin veriliģ tarihi ile en geç yerleģtirme tarihinin son günü arasındaki sürenin 5 yıl olması anlamına gelmektedir. Örnek olarak önümüzdeki günlerde gerçekleģtirilecek olan 2010/2 Merkezi YerleĢtirmelerini ele alırsak bu yerleģtirmelerde bu kodun yer aldığı bir kadro/ pozisyonu tercih etmek isteyen adayların en geç 02 ġubat 2006 tarihinde ilgili sürücü belgesini almıģ olmaları gerekir. Bu tarihten bir gün sonra dahi alınmıģ olan sürücü belgesi sahibi adaylar bu konuda hiçbir hak iddia edemezler, geçersiz tercih yapmıģ olurlar Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmakla beraber aģağıda Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile ilgili yer alan özel Ģartların da sağlanması gerekmektedir AĢağıda yer alan KPDS belgelerinin yerleģtirme tercihlerinde kullanılabilmesi için sınav sonucunun en geç yerleģtirme döneminin son günü itibari ile açıklanmıģ olması gerekir. Yani 2 ġubat itibariyle sonucu açıklanmadıkça KPDS'ye baģvurmuģ olmak ya da sınava girmiģ olmak bu kod açısından hiçbir anlam taģımamaktadır. Ayrıca Tercih Kılavuzunun Genel Açıklamalar bölümünde, KPDS C belgesinin TOEFL/IBT 65 ve TOEFL/PBT puanı ile, KPDS B belgesinin TOEFL/IBT 75 ve TOEFL/PBT puanı ile, KPDS A belgesinin TOEFL/IBT ve TOEFL/PBT puanı ile denk olduğu belirtilmektedir. Dikkat: Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, KPDS puanları beģ yıl süreyle geçerlidir. - ÜDS'nin geçerlilik süresine iliģkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. - TOEFL sınav sonucu 2 yıl süreyle geçerlidir. Dolayısıyla, yerleģtirme döneminin son gününden 2 yıl öncesinde kadar alınan belgeler geçerlidir KPDS En Az B Seviyesinde Almanca Bilmek KPDS En Az D Seviyesinde Almanca Bilmek KPDS En Az B Seviyesinde Fransızca Bilmek KPDS En Az E Seviyesinde Rusça Bilmek

9 KPDS En Az B Seviyesinde Ġngilizce Bilmek KPDS En Az C Seviyesinde Ġngilizce Bilmek KPDS En Az D Seviyesinde Ġngilizce Bilmek Ġngilizce Bilmek Bu kodun yer aldığı kadro/pozisyonlara sadece ama sadece 9 durumda başvurulabilir : 1. KPDS/ÜDS 'den 70 ve üzeri puan almıģ olmak 2. TOEFL IBT 'den 65 ve üzeri puan almıģ olmak 3. TOEFL PBT'den 470 ve üzeri puan almıģ olmak 4. Ortaögretimde hazırlık eğitimi almıģ olmak (lise hazırlık) 5. Yükseköğretimde hazırlık eğitimi almıģ olmak. (üniversite hazırlık) 6. Ġlkokuldan sonra hazırlık eğitimi almıģ olmak (eski sisteme göre 7 yıl okuyanlar) 7. Yabancı dil ağırlıklı bir ortaöğretim kurumunda öğrenim görmüģ olmak 8. Yabancı dil ağırlıklı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüģ olmak 9. Ortaokul baģında ya da lise baģında hazırlık sınıfı okuduktan sonra normal liselere geçenler Avukatlık Ruhsatı Sahibi Olmak YerleĢtirme döneminin son günü itibari ile adayların elinde olması gerekir Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması Tercih yapan adayın yerleģmesi durumunda, adayın kuruma teslim ettiği atama evrakları doğrultusunda güvenlik birimleri tarafından güvenlik soruģturması ( güvenlik soruģturması ve arģiv araģtırması) yapılarak ilgili kuruma gönderilmektedir. Bu kod için adayların ne tercih ne de atama döneminde yapmaları gereken bir husus ve almaları gereken herhangi bir belge, rapor vb. yoktur Seyahate ve Arazide ÇalıĢmaya ElveriĢli Olmak Bu koģul, bazı adaylar tarafından sağlık kurumlarından bir belge/rapor alınması gereken bir ifade gibi anlaģılmaktadır. Yine bu koģul, aģağıda yer alan 7268 kodu ile de karıģtırılmaktadır.

10 Oysa ki bu kodu gören adaylar sadece Ģunu düģünmelidir: " Ben bu kadro/pozisyonu tercih eder, yerleģir ve atanırsam bu görevi ifa ederken seyahate çıkmamı ya da arazide çalıģmamı gerektirecek durumlar olacak." Böyle bir görevi ifa etmek hususunda kendisi açısından herhangi bir sakınca görmeyen adaylar bu kodun yer aldığı kadro/ pozisyonları tercih edebilirler Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından "Yurdun Her Yerinde Görev Yapabilir Ve Silah Kullanabilir" Ġbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak. Bu kodda açıkça "Resmi Sağlık KuruluĢları" ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir Tam TeĢekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından " Yurdun Her Yerinde Görev yapabilir ve Seyahat edebilir" Ġbareli Sağlık Kurulu Raporu Almak. Bu kodda açıkça "Resmi Sağlık KuruluĢları" ifadesinin yer alması nedeniyle bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması gereklidir Aşağıda örnekleri yer alan "Belgelemek" ifadesi yer alan kodlar için, ilgili alanda ; 1)M.E.B. Onaylı bir sertifika/belgeye sahip olmak ( Halk Eğitim Kurumlarında görülen eğitim sonucu verilen sertifikalar, özel kurs/dershanelerden tarafından verilen sertifikalar veya öğrenim hayatının herhangi bir döneminde ders saati, geçme notu ve dönem sayısı önemsiz olmak üzere ilgili alandan ders alındığını gösteren transkript, karne vb belgelere sahip olmak). 2)Yükseköğretim kurumlarınca verilen kurs ve eğitim programları sonucu alınan sertifika/belgeler. koģullarından herhangi birini sağlayan adaylar bu kodların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebilirler Java ve J2EE bildiğini "belgelemek" SQL veya PL/SQL bildiğini "belgelemek" Unix bildiğini "belgelemek" Linux bildiğini "belgelemek" Web tasarımı konusunda "belge sahibi olmak"

11 AĢağıda yer alan "Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü" ifadesi yer alan tüm kadro/pozisyonlar hakkında gerekli açıklamalar Tercih Kılavuzu Kitapçığında yer almakla birlikte açıklaması yapılan tüm özel koģulları sağlayan adaylar ilgili kadro/pozisyonları tercih etmelidir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya pozisyonlarda çalıģtırılacak personelde aģağıdaki Ģartlar aranır: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olmak. 2. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak yaģını doldurmuģ olmak. 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiģ olsa bile; kasten iģlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıģ olsa bile devletin güvenliğine karģı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iģleyiģine karģı suçlar, milli savunmaya karģı suçlar, devlet sırlarına karģı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 1. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini baģarıyla tamamlamıģ olmak. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler... hakkında valilikçe güvenlik soruģturması yapılır. SoruĢturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini baģarıyla bitirmiģ olmak Ģartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalıģma izni verilir. AteĢli silah taģımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arģiv araģtırması yapılır. Güvenlik soruģturması ve arģiv araģtırması bir ay içinde tamamlanır. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, zor kullanmanın son aģaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaģ sınırı bulunmamakla birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına ĠliĢkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaģını doldurmamıģ olanlara silah taģıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaģın üzerinde olması Ģartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı

12 doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluģlarından alınacak "silahlı özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir. * 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluģlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların, ÖSYM'ce yerleģtirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruģturması ya da arģiv araģtırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Çözümleyici) "Çözümleyici" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların; Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrikelektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya, - Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmıģ Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları, - Ġngilizce bilmeleri, Ģarttır (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Psikolog) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Psikolog" kadrolarını tercih edecek adayların aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; ĢaĢılık, körlük, topallık, iģitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teģekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Muhafaza Memuru) Gümrük MüsteĢarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların ilgili mevzuat gereği; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmaları ve

13 hastanelerden "Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık raporu almaları gerekmektedir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı) Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK'nın 31 inci maddesi gereğince aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. b) Herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Sağlık Fizikçisi) Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği "Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp" konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüģ olmaları gerekmektedir (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Sosyolog) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Sosyolog" kadrolarını tercih edecek adayların aģağıdaki Ģartları taģımaları gerekmektedir. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, ĢaĢılık, körlük, topallık, iģitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teģekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Bakınız BaĢvurma Özel ġartları Bölümü Odyolog) Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların talep edilen öğrenim programlarından mezun olmalarının yanı sıra, Odyoloji alanında lisans üstü öğrenim görmüģ olmaları gerekmektedir. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ,

14 1- KPSS de Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılmaktadır? ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluģlarına ait boģ kadro ve pozisyonlara adayların yaptığı baģvuruların değerlendirilmesi internet üzerinden yapılmaktadır. a- Aynı puan olması halinde hangi aday yerleşecek? YerleĢtirme iģlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuģ olana, bunun aynı olması halinde yaģı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır. b- Yerleştirmede puan ve tercih sıralaması önemli midir? YerleĢtirme iģleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara veya pozisyonlara yerleģtirilmektedirler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleģtiği için birinci tercihine yerleģemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleģemeyen aday üçüncü tercihine yerleģtirilmeye çalıģılacak, yerleģtirme iģlemi bu Ģekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleģtirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleģememiģ olacaktır. c- Düşük puan alan adaylar yerleşebilir mi? KPSS yerleģtirmelerinde puan ve tercih önemli bir husustur. Hiçbir adayın tercihleri arasında belirtmediği bir kadro veya pozisyonu tercihleri arasında gösteren bir adayın yerleģtirilmesi mümkündür. Örneğin Hakkari deki Adalet Bakanlığına ait psikolog kadrosunu, hiçbir Psikoloji Bölümü mezununun tercih etmemesi durumunda, burayı tercih edecek 10 puan almıģ bir psikoloji mezunu dahi yerleģtirilmeye hak kazanabilir. KPSS de Doğru Ve Bilinçli Tercih İçin KURUMLARIMIZI Tanıyalım PTT : 399 KHK tabi bir KĠT'tir..BaĢlangıç maaģı olarak 1350 ytl ile baģlarsınız..mesai vardır..yükselme ve Kariyer vardır. MALĠYE : 657 ye tabidir..yükselme ve kariyer açısından devletin en gözde kurumlarındandır..vhkġ 750 YTL maaģ almaktadır..vergi denetmeni 1350 ytl maaģ almaktadır..gelirler müdürlüğü ve vergi dairesi pazarlarıda dahil yılın 6 ayı mesai almaktadır..giderler dairesi 4 ay mesai almaktadır.. TAPU: 657 ye tabi devletin en sıkıntılı ve zor kurumlarından biridir.kendi içinde arģiv memurluğu-sicil memurluğu-sicil katipliğide diye bölümlere ayrılır ama genelde hepsi aynı iģi yapar..sicil memurluğunda arģive göre sorumluluk fazladır..vhkġ olarak baģlayan memur 777 ytl maaģ alır.mesai vardır ortalama 85 Ytl civarındadır. EÜAġ: 399KHK ye tabi kittir..yeni baģlayan 4 yıllık aday memur 1420 ytl ile baģlar.bekar

15 misafirhanesi + elektrik + su + servis kurumdandır.yükselme vardır. ĠLLER BANKASI: 754 ytl maaģ alır bir VHKĠ..yılda 2 defa asgari ücretten az olmamak koģulu ile ikramiye vardır.yükselme vardır.mesai vardır.. ORMAN MUHAFAZA MEMURLUĞU: 950 Ytl maaģ alır.155 YTL 49.maddde tazminatı alırlar.yılın 7 ayı 265 ytl yangın tazminatı alırlar. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU : 1100 ytl maaģ alır VHKĠ..yılda iki defa asgari ücretten az olmamak koģulu ile ikramiye.mesai vardır. BAġBAKANLIK DPT MÜġT: 840 YTL maaģ VHKĠ.Yükselme ve kariyer var.mesai var. GÜMRÜK MUAYENE MEURLUĞU: 740 YTL maaģ alırlar.1100 YTL mesai alırlar.rotasyon var.yükselme ve kariyer imkanı mevcuttur.çalıģma saatleri 12/24 Ģeklindedir. ÇEVRE VE ORMAN BAKN : VHKĠ 777 ytl maaģ alır.mesai yok.ikramiye yok.yılın 7 ayı 228 ytl yangın tazminatı alırlar. ADALET BAKANLIĞI: Zabıt katipliği 717 ytl maaģ alır..mübaģir 792 Ytl maaģ alır..diğer hususları bilmiyorum MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI : VHKĠ 785 ytl maaģ alırlar..mesai vardır.saati 3,6 ytldir..yükselme imkanı vardır.ankara genel müdürlükte olanlara aylık 60 ytl kadarda ankaray bileti.. ĠġKUR: Yeni baģlayana aday memur 1080 YTL maaģ almaktadır..mesai 70 ytl..yılda asgari ücretten az olmamak koģulu ile 2 ikramiye..kriyer ve yükselme vardır. SAĞLIK BAKANLIĞI: VHKĠ 1020 ytl maaģ alır..giyim yardımı yoktur.bu maaģda döner sermaye dahilmi bilmiyorum biliorsunuzki bu kurumda döner sermaye vardır..mesai var. MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI: VHKĠ 870 Ytl maaģ alır.yükselme ve kariyer var.çalıģma koģulları çok rahattır genelde rütbelilerle muhatap olunduğu için yatıģ pozisyonu denebilir. ÜNĠVERSĠTELER: VHKĠ 765 ytl maaģ alır.servisleri vardır.mesai yoktur.yükselme ve kariyer çok zor hatta yoktur denebilir. SHÇEK : VHKĠ 760 Ytl maaģ almaktadır.mesai vardır.yükselme imkanları mevcuttur. SHÇEK YURT YÖNETĠM MEMURU : 760 ytl maaģ almaktadır.mesai yoktur.ek ödemeleride yoktur.genelde gece çalıģılan pek fazla iģ yapılmayan bölümdür. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : Memur 795 ytl maaģ almaktadır.yükselme çok zor mesai yoktur. KĠMYAGER : ĠL Çevre Ve Orman Müdürlüğünde göreve baģlayan kimyager 1097 Ytl maaģ + üç ayda bir arazi tazminatı 253 Ytl almaktadır..

16 SOSYOLOG : 800 Ytl maaģ almaktadır. PSĠKOLOG: 1200 Ytl maaģ almaktadır HEMġĠRE-SAĞLIK MEMURU: Lisans Mezunu bir HemĢire - Sağlık Memurunun; Brüt MaaĢı : 1303 YTL Net MaaĢı : 945 YTL + Asgari geçim indirimi (bekarlar için 45 YTL) Buna ilaveten Ek ödeme (Döner Sermaye) var. Sağlık Ocakları Hastanelere nazaran daha az almaktadırlar. Sağlık Ocakları YTL arası dır. 500 YTL Ģehir merkezlerinde bulunanlar alır TaĢraya gidildikçe Bu miktar düģer. VEKĠL EBE - EBE : ġuanda 652 Ytl maaģ almaktadır Vekil ebeler.yalnız Sağlık Bakanlığının yaptığı bir düzenleme var o düzenleme hayata geçerse maaģları 1500 Ytl olacak. ZĠRAAT MÜHENDĠSĠ: Tarım Bakanlığında iģe baģlayan Mühendis 1190 Ytl almaktadır.. NÜFUS MÜD: VHKĠ 778 Ytl maaģ almaktadır.mesai vardır ( 85 ytl )..Yükselme imkanı hemen hemen yoktur.. TEDAġ: VHKĠ maaģı oldukça iyidir, ilk giriģte ikramiyeleri aya böldüğünüzde 1000 lirayı geçen maaģınız yıl içinde yüzde 20 ye yakın artar.ama her zaman ikinci sınıf insan muamelesi görme riski vardır.çünki tekniker ve mühendisler hep sizden 2 gömlek üstün olacak.. DSĠ : 657 li personel çalıģır. ilk giren mühendis 8/1 den baģlar. maas 1350 civarıdır. doguda 1480 civarı..3 ayda bir 280 arazi parası artı cıktıgınız gun basına carpı 6 lirada ekleyin tazminat ortaya cıkar. sosyal imkanları geniģ ve güzel olan teģkilatlardan biridir. tayin olanakları var özür durumuna göre ama referans olmazsa olmazlardandır. memurlar ne kadar maas alır bilmiyorum... DHMĠ:aim-aftn-ais memurları:2100 Ytl maaģ alırlar.atc ise :2750 ytl maaģ alırlar.. GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLUĞU:Gümrük Muhafaza Memuru ise ilk giriş ve son çıkışta bulunmanın avantajlarını ve dez avantajlarını sürekli yaşar, stres halindedir daima kavga ve psikolojik baskı altındadır (sınır kapıları ve limanlardakiler Hava limanları biraz daha mülayimdir).-maaş (Şu anda 700 maaş,700 yolluk,700 fazla mesai alıyoruz.yalnız bu 700 ytl olan yolluk heryerde yok. Benim bildiğim İstanbul,İzmir,İzmit de var.mesailerin daha da artması için dava açıldı. Büyük ihtimalle bu mesai daha da artacak.)emeklilik yaşı(muhafaza için 50 yaşında mecburi emeklilik var.)bayram,haftasonu tatili vb. tatiller burada yok.eğer yine de seçerim diyorsanız Kocaeli,Sinop,Trabzon gibi yerleri seçin. Çünkü buraların çalışma saatleri daha esnek. TCDD : Trende çalışan personel 1500 Ytl maaş alır..buna ek olarak mesai + km başına ücretde var.tatil yok.uzun yollardan gelince dinlenme izni var.

17 Bu maaģlara asgari geçim inidirimi vesayreler dahil değildir..onun için +/ ytl koyabilirsiniz Ġlk atanan memur ne kadar maaģ alır? Aile yardımı ödeneği gibi personelin durumuna bağlı ödemeler ile kurumlara özel ödemeler hariç olmak üzere alınacak olan maaģlar Ģu Ģekildedir. AĢağıdaki miktarlara denge tazminatı ilave edilmiģtir. Lise Mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar Hizmetli 1.045,74 Koruma Güv. Gör ,14 HemĢire 1.359,44 Sağlık memuru 1.388,97 ġoför 1.104,50 Memur 1.104,50 V.h.k.i ,73 Teknisyen yard. 999,95 Bilgisayar ĠĢlt ,73 Bekçi 1.045,74 Teknisyen 1.248,15 Tenkis. Yard. (Ġmam hatip) 999,95... Önlisans mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar Laborant 1.354,80 Sekreter 1.111,51 Memur 1.111,51 Hizmetli 1.050,69 Tekniker 1.443,06 Bilgisayar iģletmeni 1.184,76 V.h.k.i ,96 ġoför 1.109,51 Ambar memuru 1.110,76 Programcı 1.220,52 Orman Muh. Memuru 1.111,51 Yurt yönetim memuru 1.111,51 Muhasebeci (imam hatip) 1.228,44 Zabıt katibi 1.111,51... Lisans mezunları Ġçin Unvanlar MaaĢlar

18 Diyetisyen 1.391,88 HemĢire 1.364,98 Satınalma memuru 1.112,76 Psikolog 1.438,13 Sosyal çalıģmacı 1.425,30 Mühendis 1.853,87 Kimyager 1.652,90 Biyolog 1.427,66 Kütüphaneci 1.111,51 Öğretmen 1.111,51 Bilgisayar iģletmeni 1.191,51 Memur 1.115,76 Kuran Kur. Ö. (imam hatip) 1.111,51 Ġcra memuru 1.104,50 Tahsildar 1.189,57 Veznedar 1.189,57 Muayene memuru 1.111,51 Muhafaza memuru 1.111,51 Ġstatistikçi 1.703,65 KĠT LER HAKKINDA Kılavuzdaki KĠT kadroları memurluk kadar güvenceli midir? Daha önce de belirtildiği üzere kılavuzda sınıfı belirtilmeyen pozisyonlar KĠT leri ifade etmektedir. KĠT personel statüsü de, 657 kadar güvenceli bir statüdür. Bu nedenle iģ güvencesi bağlamında 657 ve 399 aynı ağırlıktadır denebilir. Diğer taraftan, KĠT lerin sosyal imkanları diğer kamu kurumlarına göre daha iyidir. KĠT ler özelleģtirilince iģsiz kalınır mı? 2008/4 KPSS tercih kılavuzunda yer alan tüm KĠT pozisyonları, özelleģtirme olması halinde dahi, güvencelidir. Önümüzdeki yıllarda burası özelleģtirilse dahi KPSS tercih kılavuzu ile sözleģmeli personel olarak atananlar, diğer kurumlara nakledilecektir. Kimse mağdur olmayacaktır. Sadece ĠġKUR atamaları ile bir KĠT e atanan iģçiler diğer kurumlara nakledilmemektedir. KĠT personeli nereye nakledilebilir? SözleĢmeli personel kendi çalıģtığı KĠT in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiģtirebilmektedir. Yine sözleģmeli personel baģka bir KĠT den talep bulması halinde bu KĠT e geçebilmektedir. Ancak sözleģmeli personel, (eğer kiģinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 sayılı

19 Kanuna tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiģ hakkına sahip değildir. KİMLER KPSS TERCİHİ YAPAMAZ? NELERE DİKKAT ETMELİ? Adaylar, yanlış ve bilinçsiz tercihleri sonucunda yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılamamakta ve bu durum hem adayın hem kurumun hem de kendisi yerleşmeseydi onun yerine yerleşecek başka bir adayın mağdur olmasına ve kamu hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Adaylar 2010/2 tercihlerini yaparken aşağıda yer alan hususlara çok dikkat etmeleri gerekir; aksi takdirde yerleşmiş olsalar dahi atamaları yapılamaz ve aynı puanla merkezi olarak iki yıl boyunca bir daha tercih yapamazlar. Bu yazının oluşturulma amacı Merkezi Yerleştirmeler sonucunda kadro/pozisyonların boş kalması ya da adayın yerleştirildiği halde evraklarını vermemesi, gerekli koşulları taşımaması gibi sebeplerden dolayı atamasının yapılmaması sonucunu doğuran verimsiz tercihlerin önüne geçmektir. Öncelikle 2010/2 tercih kılavuzunda her yerleģtirmede olduğu gibi ve adayların bildiğinin aksine sadece kadrolu memurluklar yer almamaktadır. Tercih kılavuzunda iki istihdam türü yer almaktadır. Bunlar : 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi memur kadroları 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleģmeli personel pozisyonları ( Bu pozisyonlara 399 sayılı KHK ya tabi KĠT personeli de denilmektedir. TCDD, DHMĠ, MKEK, TEĠAġ gibi gibi kurumlar Kamu Ġktisadi KuruluĢlarıdır ve buralarda yer alan sözleģmeli personel pozisyonlarına merkezi yerleģtirmeler ile personel atanır. Bu pozisyonlarda derece ve kademe olmadığı için Tercih kılavuzunda bu pozisyonların dereceleri 0 (sıfır) olarak gösterilecektir.) Kılavuzda yer alan pozisyonları tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan kadroları tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Ģartlarını taģımak gereklidir.

20 Adayların tercih edecekleri kadro/pozisyonun karģısında yer alan öğrenim koģuluna sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer niteliklere de sahip olmaları gerekmektedir. YerleĢtirme iģlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017) HemĢirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından birinden mezun olmak. koģulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan adaylar baģvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar baģvuramayacaktır.) Bilindiği üzere KPSS B Grubu puanları 2 yıl sonra yapılacak olan yeni KPSS B Grubu sınavına kadar geçerlidir. Bu durumda 2008 KPSS puanları geçersiz olduğu için bu puana sahip adaylar 24 Ocak ta tercih yapamayacaklardır. KPSS B Grubu sınavları 2 senede bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Fakat burada adayların kafasını karıģtıran kısım tek yıllarda yapılan sınavlarda da KPSSP3 puanının hesaplanmasıdır. KPSSP3 puanı her yıl hesaplanmakla beraber sadece çift yıllarda yapılan B Grubu sınavlar sonucu elde edilen P3 puanı sadece B Grubu merkezi yerleģtirmeler veya diğer kurumsal yerleģtirmeler için kullanılabilir. Bunun yanında tek yıllarda elde edilen P3 puanı ise kesinlikle B Grubu merkezi yerleģtirme veya kurumsal yerleģtirmelerde kullanılamazken; A Grubu, Öğretmenlik, banka ve polislik sınavları baģvurularında kullanılabilir. Örneğin KPSSP3 ile merkezi yerleģtirme, kurumsal yerleģtirme, A Grubu, banka, polislik KPSSP3 ile A Grubu, banka, polislik.öğretmenlik YerleĢme döneminin en geç son günü itibari ile sınava girdiği öğrenim düzeyinden mezun duruma gelmemiģ adayların tercih yapmaması gerekir. Bu kiģiler ancak ilgili öğrenim düzeyinden mezun olduktan sonra KPSS B Grubu puanlarını kullanabilirler. Buna rağmen yerleģen adaylar için bu durum atanma hususunda geçerli bir hak teģkil etmez ve kurumları tarafından atamaları gerçekleģtirilmez. Yani 2010/2 yerleģtirmelerinde geçici mezuniyet/diploma belgelerinde mezuniyet tarihi olarak 2 ġubat 2011 sonrası bir tarih yazması muhtemel adaylar tercih yapmamalıdır. Burada önemli olan ilgili belgenin mutlaka adayın elinde olması değildir. YerleĢtirme dönemi sonrasında da verilen fakat mezuniyet

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, atamaları yapılsın ya da yapılmasın, daha sonra

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2013/2 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, KALORİFERCİ, ve ODYOLOG kadro veya pozisyonları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2012/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: 2001, 3001 ve 4001 Nitelik Kodlarından tercih yapacak adayların, özellikle AŞÇI, DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ, FOTOĞRAFÇI, İŞ VE

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU AĞUSTOS 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE ATAMA KILAVUZU HAZĠRAN 2011 ELEKTRONĠK ORTAMDA BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DĠKKATLĠ OKUYUNUZ. TÜM BĠLGĠ BAġLIKLARININ

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DĠKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un onsekizinci maddesi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2010 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2009 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 1 Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) KPDS NEDĠR?...2 PEKĠ NEDEN KPDS YE GĠRĠLMELĠ?...4 KPDS VEYA EġDEĞER YABANCI DĠL SINAVLARINA...9 KĠMLER GĠRMEK ZORUNDA...9 KPDS YABANCI DĠL

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI KAMUSAL HAKLAR 1-SORU:Engelliler su indiriminden nasıl yararlanır? CEVAP:Öncelikle bulunduğunuz il/ilçe/belde belediyesinin engellilere su indirimi

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı

Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Nisan 2013, Yıl 13, Sayı 151 Kamu Görevlilerinin Daha Yüksek Ücret Elde Etme İmkanı Erkan KARAARSLAN * 1. GİRİŞ Uzun yıllardır pek çok kamu görevlisi bir takım ücret, zam, tazminat, aylık vb adlarla gelir

Detaylı

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA

Saatleri arasında başvurular kabul edilecektir. SÖZLÜ SINAVA BURSA ESKĠġEHĠR BĠLECĠK KALKINMA AJANSI (BEBKA) PERSONEL ALIM ĠLANI Bursa EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME

KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM DENETLEME DEĞERLENDİRME KARİYER İŞE ALIM SÜRECİ DENETLEME DEĞERLENDİRME ÇALIŞAN - İŞ İLİŞKİLERİ İSTİHDAM Hazırlayan: GÜSAM İnsan Kaynakları Araştırma Ekibi Rapor Tarihi: Kasım 2014 Tavsiye Edilen Referans Şekli: GÜSAM, (2014).

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı