Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin yeri ve Türkiye deki Durum Değerlendirmesi KalDer Forum, 13, (2004).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Ticaret Altyapısında Elektronik Veri Değişiminin yeri ve Türkiye deki Durum Değerlendirmesi KalDer Forum, 13, 23-27 (2004)."

Transkript

1 ELEKTRONİK TİCARET ALTYAPISINDA ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİNİN (EDI) YERİ VE TÜRKİYE DEKİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ Yard.Doç.Dr. Oya H. Yüregir, Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Y. Endüstri Mühendisi Ayça Baba, Ulusoy Tekstil ÖZET: Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin artması ve İnternet in yaygınlaşması ile işletmeler bilişimin rekabetçi bir avantaj olarak önemini anlamaya başlamışlardır. 20. yüzyılın sonlarında başlayan elektronik iş anlayışı özellikle işletmeden işletmeye (B2B) elektronik ticaret uygulamalarının da artmasına neden olmuştur. Bu uygulamanın en önemli teknik altyapılarından birisi olan elektronik veri değişimi (Electronic Data Interchange-EDI) bu çalışmanın konusudur. Şirketlerin iş dokümanlarının ve bilgilerinin bilgisayardan bilgisayara standarda dayalı bir şekilde değiş tokuş işlemi olarak tanımlanan EDI ın önemi, yararları, tehditleri ve standartları ile ilgili bilgiler bu çalışmada yer almaktadır. Ayrıca Türkiye de cirosu en yüksek 500 işletmeye yollanan anketlerin sonuçlarına da yer verilmiştir. Anket sonuçları Statistica (sürüm 6.0) istatistik yazılımı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye de EDI dan yararlanma oranı oldukça azdır. 1.Giriş Forrester Research (2002), B2C ve B2B toplamı olan elektronik ticaret iş hacminin 2002 yılında 2, (trilyon ABD doları) iken 2006 yılında bu rakamın 12,837 (trilyon ABD doları) olacağını iddia etmektedir. Bu toplamın 12,755.5 (tilyon ABD dolarının) ise B2B ye ait olacağını belirtmektedir. Dünyada artan e-ticaret, işletmelerin bilişim altyapılarını da bu yönde iyileştirmelerini gerektirmektedir. İşletmeden işletmeye E-ticaret için çok önemli bir altyapı olan EDI, Fortune 1000 şirketlerinin % 95 i tarafından kullanılmaktadır. OECD ye göre de e-ticaretde dünya pazarının %80 ini elinde bulundurduğu varsayılan ABD de 1996 yılındaki EDI harcamalarının ise 937 milyon dolar olduğu ve EDI ve e-ticaret yapan şirketlerin % 50 büyüdüğü belirtilmektedir. Levy e (2000) göre EDI, 1990 dan 1999 yılına kadar 1 trilyon ABD dolarından 3 trilyona ABD dolarına kadar büyümüştür. 2. EDI Nedir? Yararları ve Kısıtları Nelerdir? En eski elektronik iletişim sistemlerinden birisi olan EDI, insan faktörünün ve kağıt tüketiminin azaltılması amacıyla kullanılanmaya başlanmıştır. Çoğunlukla büyük firmalar tarafından müşterilerine bilgi aktarmada, sipariş bilgileri sunmada, tedarikçilerine sipariş vermede veya elektronik fon transferlerinde kullanılmaktadır. İlk EDI sistemi II. Dünya Savaşında kağıt evraklar arasında çözümsüz kalan Edward A. Gilbert tarafından gerçekleştirilmiştir. Birçok bilimadamı ve yönetim yazarı EDI konusunda benzer tanımlamalar yapmıştır. Bu çalışmaları derleyen Ritchie'ye (1995) göre tanımlardan bazıları şu şekildedir: Coathup 1988 yılında, " EDI, şirketlerin iş dokümanlarının ve bilgilerinin bilgisayardan bilgisayara standarda dayalı bir şekilde değiş tokuş işlemidir." demiştir. Rochester'a (1989) göre EDI, "Standart iş dokümanlarının iş ortakları arasında bilgisayardan bilgisayara değiş-tokuş işlemidir. Bu işlem şirketin alım yaptığı kişiden, müşteri ve bankasına kadar uzanır." Hill ve Ferguson'un (1989) tanımı ise şöyledir: " EDI, bir bölgedeki bilgisayara dayalı uygulamadan, diğer bölgedeki bilgisayara dayalı uygulamaya tekrar veri girişi yapılmaksızın transfer edilebilen, yapısal, bilgisayar tarafından işlemlenebilir formattaki şirket içinde veya şirket dışındaki iş bilgilerinin elektronik olarak transferidir." Knoppers ise 1992 yılındaki tanımında "EDI, şirketler arasında daha önceden tanımlanmış iş hareketlerini gerçekleştirmek için yapısal verinin elektronik olarak değiş tokuşunu sağlayan bir grup bilişim teknolojisi uygulamasıdır" demiştir. Dawkins (1988) ise biraz değişik fakat temelde benzer elemanlar olarak: Formatı iş ortaklarının her ikisi tarafından da anlaşılan ve verinin nasıl temsil edileceğini tanımlayan standardize edilmiş bir mesaj (transaction set); organizasyonu kendi geliştirdiği sistemlerden EDI iletişim sistemine arayüz olabilen aynı zamanda karşılıklı mesaj çevrimini gerçekleştiren yazılım; mesajları taşıyan, istenilen adrese gönderebilen ve yeterli güvenlik sağlayan bir iletişim sistemi olarak tanımlamıştır. ABD ulaştırma endüstrisi 1968 yılında Ulaştırma Veri Koordinasyon Komitesini (TDCC) organize etti ve birçok Amerikan endüstrisi için standartlar koydu. TDCC EDI'ı şu şekilde tanımlamaktadır: EDI; Bilgisayar donanımına ve yazılımına bakmaksızın çalışabilmeli, 23

2 Herhangi bir çeşit network servisine, protokolüne veya gönderme hızına izin vermeli, Kurum veritabanı ile doküman değiş-tokuşu yapabilir olmalı. Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere EDI, elektronik posta, dosya transferi, uzaktan veri girişi ve faks değildir. Emmelhainz'a (1990) göre EDI'ın faydaları stratejik faydalardır: Azalan maliyet, artan pazar payı, iyileştirilen iş prosedürleri ve artan bilgisayar kullanımı. Dearing (1990) ise bu faydaları üç sınıfa ayırır: Doğrudan, dolaylı ve stratejik faydalar. Doğrudan faydalar, insan müdahalesi olmaksızın bir uygulamadan diğer uygulamaya elektronik olarak yollanan bilgi sonucunda oluşur. Örneğin, bilgiyi alan şirket tekrar veri girme maliyetinden, bilgiyi yollayan şirket ise posta maliyetinden kurtulur. Ayrıca, her iki şirket hataları azalır ve el ile takip için gereken işgücüne gereksinim ortadan kalkar. Dolaylı faydalar, organizasyonun yaptığı işin yapış yolunu teknoloji kullanarak değiştirmesi ve EDI'ı kaldıraç olarak kullanmasıdır. JIT envanter yönetimini buna örnek olarak verebiliriz. Uzun dönemli stratejik faydalar ise en önemlileri olmakla beraber en zor ölçülebilenlerdir. Satıcı, tasarımcı, vb ile bilgi paylaşımı üretici firmanın uzun dönemli, düşük maliyetli pazar pozisyonuna ulaşmasını sağlayabilir. Müşteri ile yakın ilişkiler onların ihtiyaçlarının anında ve yakın olarak giderilmesi daha da önemli olabilir. Diğer stratejik faydalar, müşteriye anında cevap verebilme, düşük maliyet, bilginin stratejik kullanımı ve artan pazar payıdır (Ritchie, 1995). Bilim adamlarının EDI'a atfettikleri faydalar biraraya getirilip, özetlenecek olursa: İş arenasında yaşayabilme (pazar payını koruma veya artırma), Maliyetten tasarruf (işlemlerin yapılmasında azaltılan maliyet), Doküman işlemlerinde; bilginin tekrar girişi ve değişik dokümanlardaki bilgilerin konsolidasyonu nedeniyle oluşan zaman kaybının önlenmesi (bilgi depolama maliyetlerinde azalma), Hataların düzeltilmesi ve tekrar bilgi girme nedeniyle gereken ek elemana olan ihtiyacın azalması (bilginin kaynağından, anında ve doğru girilmesi), Evrak hazırlamadaki gecikmelerden kaynaklanan ve dokümanların ekspres ve özel ulak gönderilmesi sonucu oluşan maliyetlerin ortadan kaldrılması, Telefon, posta, ulaşım maliyetlerinde azalma, Azalan envanter seviyeleri ve sonucunda stoğun elde tutma ve depolama maliyetlerinin azalması, İyileştirilmiş işlemler (EDI iş süreçlerinde radikal değişimler gerektirebilir), İyileştirilmiş müşteri hizmeti (Azalan kağıt evrak işlemi nedeniyle pazara ve müşteriye kısa zamanda ulaşım) Müşteri, iş ortakları ve satıcılar ile iyileştirilmiş ilişkiler ve ortaklığa varan dayanışmalar, Uluslararası rekabet yeteneğinde artma. (Ritchie,1995). EDI şirketlere parasal bir yürütme maliyeti getirdiği gibi, çalışanların değişime gösterecekleri direnç nedeniyle de sosyolojik etkileri vardır. Baker'a (1994) göre EDI'ın sınırları ve dezavantajları şunlardır; İş ortaklarının da EDI yatırım yapması gerekmektedir, (Gelişmiş ülkelerde birçok büyük organizasyon küçük satıcılarına "EDI yoksa iş de yok" baskısı yapmaktadır. İşletmenin iş yaptığı tedarikçi eğer bu altyapıyı karşılayamıyorsa ilgili şirket tedarikçi destek maliyeti ile de karşı karşıya kalacaktır.) EDI'ın maliyeti yüksektir. EDI kullanımı için bilişim altyapısı gerekmektedir. Bunlar bilgisayar, ağ, işletme bilişim sistemleri, uzman personel gibi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Ayrıca şirketin büyüklüğüne göre değişim gösteren EDI yazılım maliyeti; PC'ler için 5000 dolardan başlayıp, daha büyük sistemler için 150,000 dolara ulaşmaktadır. EDI yazılımlarının uyumlu olmaması ve standartlaşmanın bulunmaması. Heath'e (1991) göre 1991 ylında 29 değişik EDI standardı vardı. Piyasada en çok kullanılan üç standard ise, Amerika Ulusal Standartlar Enstitüsünün geliştirdiği ANSI X12, 24

3 Birleşmiş Milletler UNCTAD topluluğunun geliştirdiği EDIFACT ve İngiltere'de en çok kullanılan yine Birleşmiş Milletler tarafından geliştirlen UB/GTDI'dır. Bunların dışında AIAG, DISH, SWIFT, TDCC, WINS, vb. diğer kullanılan standartlardır. EDI işletmede etkilediği iş alanlarındaki süreçlerin de yeniden tasarımını (değişim mühendisliği) gerektirebilmektedir. Swatman (1993) EDI ile DM bağlantısını şu şekilde açıklamaktadır: "Organizasyonlar arasındaki ve organizasyondaki fonksiyonlar içinde entegrasyonu başarmak EDI'ı elektronik posta gibi diğer elektronik işlemlerden ayırır ve EDI'yı organizasyonun stratejik değişim mühendisliği için etkin bir platform yapar." EDI, Gümrük İdarelerinin Otomasyonunda da oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır. Örneğin Singapur, tüm ticari işlemlerini EDI kullanarak yürüten ilk ülkedir. İhracatçılar, ithalatçılar, nakliye şirketleri ve dış ticaret işlemleri ile ilgili yirmiden fazla kuruluş arasında 1989 yılında Singapur Network Sistemi kurulmuştur. İşlemlerde tek bir elektronik belge dolaşmaktadır. Ticari işlemlerinin %98 inde EDI kullanan Singapur, bu yöntemle % 50 tasarruf sağlandığını ve verimliliğin ise %20 arttığını bildirmiştir. Sinagapur da daha önceleri 2-3 gün süren işlemler dakikaya inmiş ve dünyanın en hızlı mal sevkiyatı yapılan limanına sahip ülke konumuna geçmiştir. Ülkemizde de gümrük otomasyonu için hazırlanan BİLGE yazılımının uygulamasına Atatürk Hava Limanı giriş ve çıkış gümrüklerinde başlanmış, 2000 yılından itibaren de diğer gümrük idarelerinde yaygın olarak EDI kullanılmaya başlanmıştır. Projede kullanılan EDIFACT mesajları ise şunlardır: CUSCAR (Customs Cargo Messages-Gümrük kargo mesajları), CUSDEC (Customs Declaration Messages-gümrük bildirim mesajları), CUSRES (Customs Response Report Message Gümrük Cevabi Mesajı) yılında 50 gümrük müdürlüğünde toplam belgeler içinde EDI kullanım oranı CUSDEC için % 47,70 ve CUSCAR için %10,25 dir. 3. Materyal ve Metod: Capital dergisinin 2002 yılı cirolarına göre saptamış olduğu Türkiye deki en büyük 500 işletmeden ilk 250 si örneklem olarak seçilmiştir. E-posta, mektup ve yüzyüze görüşme yolu ile yanıtlanan anketlerin dönüşüm oranı %15,2 dir. Marmara (% 42), Akdeniz (% 26,3), Ege(% 18,4) ve İç Anadolu(% 13,2) bölgelerinden gelen yanıtlara göre toplam 38 adet anket için istatistiksel analiz yapılmıştır. Çizelge-1 de anketlerin sektörlere ve EDI kullanımına göre dağılımı yer almaktadir. Ayrıca işletmenin bilişim altyapısı, kalite yönetim altyapısı, organizasyonel altyapısı ile EDI kullanımı arasındaki ilişkiler de araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada Statistica v.6.0 yazılımı kullanılmıştır. SEKTÖR Cevapların Toplamı İçin Çizelge 1. Cevap Gelen Anketlerin Sektörlere Göre Dağılımı SIKLIK YÜZDE EDI Kullanıcıları İçin Cevapların Toplamı İçin Toplanan Yüzde EDI Kullanıcısı Toplanan Yüzde Otomotiv Tekstil Yan Sanayi Beyaz Eşya Elektronik Kimya Gıda TOPLAM Bulgular ve Tartışma: Araştırmadan elde edilen bilgilere göre 38 işletmeden 15 i EDI kullanmazken, diğer 23 işletmeden 7 si bir yıldır, 8 i 1-2 yıldır, 6 sı 2-5 yıldır, 2 si ise 5 yıldan fazladır EDI kullanmaktadır. Çizelge 2 de işletmelerin bilişim altyapısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. EDI kullanan işletmeler içerisinde karar destek sistemi kullananların oranı % 91, ERP 25

4 kullananların oranı % 82, elektronik ticaret kullananların oranı %74, interaktif bankacılık % 74, Lotus Notes vb. uygulama kullananların oranı % 69 ve uzman sistemler kullananların oranı ise % 48 dir. Bu bilgilere göre bilişim teknolojilerinin ve sistemlerinin iyi bir uygulayıcısı olma ile EDI kullanıcısı olma arasında çok yakın bir ilişki görünmektedir. Yüregir in(1998) yılında yaptığı çalışmada, Türkiye nin ilk 100 büyük tekstil işletmesi içine giren 32 büyük işletmeden alınan sonuçlara göre hiç bir tekstil işletmesi EDI kullanmamaktaydı. Ancak 15 işletme 1 3 yıl arasında EDI kullanmayı planladıklarını, 9 işletme EDI konusunda ayrıntılı teknik bilgisinin olduğunu, 10 işletme ise EDI konusundan haberdar olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlar da iki araştırma arasında geçen 4 yılda tekstil sektöründe EDI uygulamayı düşünen işletmelerin bir bölümünün bu planlarını gerçekleştirdiği göstermektedir. Çizelge 2. EDI Uygulayıcısı Olup Olmamalarına Göre İşletmelerde Kullanılan Bilişim Teknolojileri EDI Uygulayıcısı Olan İşletme Sayısı Uygulayıcılar İçerisindeki Oran EDI Uygulayıcısı Olmayan İşletme sayısı Uygulayıcı Olmayanlar İçerisindeki Oran Toplam UNSUR Karar Destek Sist ERP Elektronik Ticaret Interaktif Bankacılık LotusNotes vb MRP-II Uzman Sistemler Elektronik katalog EDI kullanan 23 işletmenin birden fazla işletme ile EDI bağlantısı kurduğu belirlenmiştir. Buna göre işletmelerin EDI bağlantısı kurdukları işletmelerin tipleri ve sayıları ile ilgili bilgiler ise şu şekildedir: 18 işletme farklı yerdeki birimi ile, 16 işletme gümrük idaresi ile, 13 işletme tedarikçisi ile, 9 işletme müşterisi ile, 8 işletme bankası ile ve 2 işletmede nakliyecisi ile EDI bağlantısı yolu ile işlem yapmaktadır. Bu bağlantılar sonucunda işletmelerin sağladıklarına inandıkları iyileşme oranlarının ortalaması ise (10=en çok, 1=en az ölçeğine göre) sırası ile farklı yerdeki birim için 9.12, gümrük için 8.75, tedarikçi için 8.54, müşteriler için 7.03, bankalar için 8.12 ve nakliye şirketleri için ise 6.52 dir. EDI uygulayıcılarının % 52.2 si veri iletiminde sadece Internet i kullanırken, kiralık hat kullanım oranı ise % 47.8 de kalmaktadır. Ticari belgelerin iletiminde kullanılan araçlar ile ilgili işletme ortalamaları ise Çizelge 3 te gösterilmektedir. Gönderilen belgelerin % 10 u EDI ile, %30.25 i faks ile, %52,25 i elektronik posta ile, %5 i posta ile ve %2.5 u ise disket ile gönderilmektedir. Bu da işletmelerdeki tüm gönderilen belgelendirme çalışmalarının ancak yüzde 10 gibi bir kısmının ancak EDI ile yapılabildiğini göstermektedir. Gelen belgelerin ise % 5 i EDI ile, %47.48 i faks ile, %35.02 i elektronik posta ile, %7.5 u posta ile ve % 5 i ise disket ile gelmektedir. Çizelge 3. Ticari Belgelerin Çeşitli Komünikasyon Araçları ile İletilme ve Kabul Edilme Yüzdeleri GÖNDERİLEN GELEN EDI FAKS E-posta Posta Disket EDI FAKS E-posta Posta Disket %10 % % % 5 % 2.5 % 5 % % % 7.5 % 5 26

5 EDI ın en çok kullanıldığı ilk üç sürecin belge çeşitlerine göre saptandığı ve Çizelge 4 te gösterilen sonuçlar ise şunlardır: satın alma siparişlerinin oluşturulması ve gönderilmesi (kullanıcıların içindeki toplam kullanım yüzdesi 90), işlemlerin takibi (%81.8) ve ürün alındı bildirimi (%77,3). Diğer sık kullanılan işlemler ise sırasıyla şunlardır: envanter takibi (%59), satın alma siparişinde değişiklik (%50), ürün varlık/teslim tarihi bildirimi (%45.5), ödeme işlemleri-eft (40.9), fiyat bilgisi talebi (36.3), faturaların eşleştirilmesi (18,2). Bu iletişim sırasında EDIFACT standardı EDI kullanan işletmeler içerisinde % 48 lik kullanım sıklığına sahiptir. Endüstriye özel standartları kullananların oranı % 22 iken % 9 luk bölüm ise ANSI X.12 standardını kullanmaktadır. ISO 9000 belgelendirme çalışmaları yanıt alınan işletmelerin % 85 inde tamamlanmış iken Toplam Kalite Yönetimi uygulaması ise işletmelerin % 80 inde gerçekleşmiştir. Belge Çeşidi Çizelge 4. Belge Çeşidi Bazında EDI Kullanım Oranları Kullanan İşletme Sayısı Kullanıcılar İçindeki Yüzde % Satın alma siparişlerinin oluşturulması ve İşlemlerin takibi 18 81,8 Ürün alındı bildirimi 17 77,3 Envanter takibi Satın alma siparişinde değişimler Ürün mevcudiyeti/ teslim tarihleri 10 45,5 Ödeme süreçleri (Elektronik para transferi) 9 40,9 Fiyat bilgisi talebi 8 36,3 Faturaların eşleştirilmesi 4 18,2 Planlama çizelgeleri/tahminler 3 13,6 EDI uygulayıcısı işletmelerin varolan uygulama potansiyellerini kullanma ve yararlanma oranları ve bu oranlara sahip işletme sayıları ise şu şekildedir: EDI dan yararlanma oranı % olan işletme cevaplar arasında bulunmamaktadır. Yüzde yararlanma oranına sahip olduğunu belirten işletme sayısı 4, %20-50 yararlanma oranına sahip olduğunu belirten işletme sayısı 8, %10-20 yararlanma oranına sahip olduğunu belirten işletme sayısı 7 ve %0-10 yararlanma oranına sahip olduğunu belirten işletme sayısı ise 2 dir. EDI uygulamalarından elde edilen faydalar ile ilgili olarak işletmelerin görüşleri Çizelge 5 de verilmiştir. Çizelge 5. EDI Uygulamasından Elde Edilen Faydalar FAYDALAR (5=en çok, 1= en az) Ortalama değer Doküman yönetimi sisteminde iyileşmeler elde edildi. 4,96 Rekabet avantajı elde edildi 4,75 Müşteri hizmetleri iyileştirildi 4,25 Uzun dönemde pazar payı artışı elde edildi 3,75 Ticari işbirlikçiler(partner) ile ilişkiler güçlendi 3,69 Telefon, posta, ulaşım, dosyalama maliyetlerinde azalmalar elde edildi. 3,16 Kendi organizasyonumda envanter maliyetlerinde azalma elde edildi. 2,84 Tedarik zamanlarında azalma elde edildi 2,71 Müşteri envanter maliyetlerinde azalma oldu 1,93 5. Sonuçlar ve Öneriler: Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre: 27

6 Uygulayıcı işletmelerin EDI ın sunduğu potansiyel faydaların sadece bir bölümüne ulaşabildikleri görülmektedir. Yanıt alınan işletmelerde % 60 oranında EDI kullanılması Türkiye de EDI ın stratejik açıdan anlaşılamadığını, yararlanma oranlarının ise ortalama % 30 olması ise taktiksel seviyedeki EDI başarısızlığını göstermektedir. EDI aracılığı ile diğer işletmeler ile bağlan kurup elektronik belge alışverişi yapan işletmeler bunun faydasına yüksek oranda inanmaktadır. Ancak EDI ın gerektirdiği yüksek yatırım ve işletim maliyeti işletmelerin yaygın EDI kullanımını engellemektedir. EDI uygulamalarından elde edilen en önemli faydalar; doküman yönetiminde iyileşmeler, rekabet avantajı elde etme ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. EDI uygulayıcısı işletmelerin özellikle karar destek sistemlerini sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Bunun olası nedeni olarak EDI ın yarattığı bilgilerin iyi bir bilişim yönetim sistemi için gereken veritabanı ve veri ambarları için baz oluşturması olabilir. EDI kullanan işletmelerin yüksek oranda ERP de kullanıyor olması ilgili işletmelerin B2B e-ticareti için başarılı bir altyapı kurduklarını göstermektedir. İşletmelerin çoğunun EDI standardı şeçiminin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğu görülmektedir. Çünkü işletmelerin % 57 si en yaygın olarak kullanılan EDIFACT ve ANSI X.12 standardını kullanmaktadır. Öneriler: EDI kullanan işletmelerin, EDI kullanım oranlarını EDI-XML deki gelişmeleri de gözleyerek %10 dan %100 lere ulaştırmaları yaptıkları yatırımın dönüş oranını (ROI) yükseltecektir. Hiç EDI kullanmayan işletmeler ise EDI ile ilgili yararlılık çalışmalarını (EDI implementasyonunun getirilerini ve götürülerini) yapmaları, rakiplerinin bu konuda ne yaptıklarını izlemeleri, EDI ile ilgili kıyaslama bilgilerine ulaşarak e-iş stratejilerinde EDI ın önemini anlamaları gerekmektedir. Kaynaklar Baba, A., 2003, EDI Uygulamalarının Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü, Ticari İlişkilere Etkisinin Türkiye deki Durumu ve Kavramsal Model Önerisi, Çukurova Ünversitesi FBE yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adana. Baker, R., EDI: What Managers Need to Know About the Revolution in Business Communications, McGraw-Hill, Inc.. Benesko, G., Electronic Commerce the Next Generation, Research Triangle Cons. Emmelhainz, M.A., 1990, Electronic Data Interchange:A Total Management Guide, NY. Ritchie, S., A Road Map To EDI, Electronic Commerce World Institute. Rochester,J.B., 1989, The strategic value of EDI, I/S Analyzer, 27, 8. Timmers, P., Electronic Commerce:An Introduction, Esprit's E-com Team Publishing. Yüregir, O.H. ve diğerleri, 1998, Türkiye de E-ticaretin Durum Değerlendirmesi, 6.Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Bu araştırma Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. Proje No: FBE.2001.YL99 28

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu)

BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mehmet Aykut ALTUNKURT (Öğrenci No: 142132159) BAYİ SİPARİŞ TAKİP SİSTEMİ (Analiz Raporu) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TBIL-503-01

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı HAFTA IV Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Open System Interconnection (OSI) OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen satıcılar ve standart

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi SUNUM LOGOSU Müşterin Kamu Olsun Tedarikçi firma ve ürün sayısının artırılması Genişleyen ürün yelpazesi Kamu ihtiyaçlarının karşılanması Rekabetçi fiyatlar Tedarik Sisteminin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

Detaylı

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR

DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR DOĞRUDAN PAZARLAMA SEKTÖR ARAŞTIRMASI ÖZET RAPOR TEMMUZ 2009 Bu araştırma projesi Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği için tarafından hazırlanmıştır. Yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ve üçüncü

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı EKi Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2015 2016 Güz Yarıyılı 22-23 EKi. 2015 Salı, Perşembe Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU OSI modeli sıradüzensel 7 katmandan oluşur. OSI modeli hala geliştirilmekte olmasına rağmen

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ

2008 den günümüze. 130 Firma 1.000 Kullanıcı SmartWM DEPO YÖNETİMİ Depolarını 2008 den günümüze 130 Firma 1.000 Kullanıcı İle Yönetiyor! SmartWM DEPO YÖNETİMİ Çözüm Ortaklarımız SENTIA BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN TİC. LTD.ŞTİ AKTİF PROJE VE DANIŞMANLIK ERBİLİŞİM BİLGİSAYAR

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Araştırma Hakkında 2012 Şubat ayında Peryön ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ

Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ Enerji Verimliliğinde Akıllı Şebekelerin Rolü ULUSLARARASI İSTANBUL AKILLI ŞEBEKELER KONGRE VE SERGİSİ 10.05.2013 EnerjiSA & Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Veritabanı Tasarımı. Introduction to the Oracle Academy

Veritabanı Tasarımı. Introduction to the Oracle Academy Veritabanı Tasarımı Introduction to the Oracle Academy Hedefler Bu ders şu hedefleri içermektedir. Akademide yer alındığında elde edilebilecek iş imkanları, maaş durumları ve fırsatlarla ilgili örnekler

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri

Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri BİLGİ SİSTEMLERİ Başlıca Ürün-Bilgi Sistemleri Süreç İşleme Sistemleri, Ofis Otomasyon Sistemleri ve Bilgi İşleme Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler ve Yapay

Detaylı

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ YILDIZ KALIP SAN. TİC. A.Ş. SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı

Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Tedarikçi Yönetimi - Kurumsal Sosyal Uygunluk - 2015 Yılı Eğitim Programı Kurumsal Sosyal Uygunluk Eğitim Hizmetleri Intertek, sağladığı eğitim hizmetleri ile kurumsal sosyal uygunluk alanında farkındalık

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi

Türkiye e-devlet Değerlendirmesi Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 25. Toplantısı Türkiye e-devlet Değerlendirmesi «Kamu Kurumlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı» Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı 15 Ocak 2013 23.

Detaylı

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001

İstanbul Bilişim Kongresi. Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması. COBIT ve ISO 27001 İstanbul Bilişim Kongresi Bilişim Yönetişimi Paneli CobiT ve Diğer BT Yönetim Metodolojileri Karşılaştırması COBIT ve ISO 27001 Merve Saraç, CISA merve@mersis.com.tr MerSis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DONANIM MÜŞAVİRLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ E-Dönüşüm Uygulamaları E-FATURA E-ARŞİV FATURA E-DEFTER Direk Entegrasyon Tanıtım Bülteni Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, OCAK 2017 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016

Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat. Kasım 2016 Dünyada ve Türkiye de E-Ticaret ve E-İhracat Kasım 2016 İçerik Global E-Ticaret E-Ticaret Penetrasyonları E-Ticaret Bağlanılırlık İndeksi Türkiye Ekonomisi ve Dış Ticaret KOBİ lerin Mücadelesi E-İhracat

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı

Vodafone Mobil Form. Teklif Dokümanı Teklif Dokümanı Vodafone Mobil Form Vodafone Mobil Form, kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır. IT yatırımı yapmadan sahadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? Elektronik faturalamada uzmanlaşmış bir kurumun, başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla kendi sistemini

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr

Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Ayhan AKGÖZ İşNet İş Ortakları Satış Müdürü ayhan.akgoz@is.net.tr Biz Kimiz? Hizmetlerimiz Türmob ve İşNet Ortaklığı Hizmetlerimiz ve Artılarımız Temel Süreçler Biz Kimiz? Türkiye İş Bankası'nın %100 iştiraki

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

1.Lojistiğin Temel Kavramları. 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri. 3.Lojistik Ekonomisi. 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 1.Lojistiğin Temel Kavramları 2.Lojistik Sisteminin Bileşenleri 3.Lojistik Ekonomisi 4.Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 5.Lojistik ve Maliyet Yönetimi 1 6.Lojistikte Müşteri İlişkileri 7.Lojistikte

Detaylı

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ

e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ e-fatura UYGULAMASINDA ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ igur@gelirler.gov.tr Kaynak: GIB ÖZEL ENTEGRASYON NEDİR? Başka mükelleflerin faturalarını göndermek ve almak amacıyla bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemiyle

Detaylı

Aktif24 E-TICARET SİSTEM DOKÜMANTASYONU

Aktif24 E-TICARET SİSTEM DOKÜMANTASYONU Aktif24 E-TICARET SİSTEM DOKÜMANTASYONU Bu dokümanda Aktif24 Software Solutions a ait E- Ticaret Sistemi teknik ayrıntılarla detaylı olarak anlatılmıştır. Aktif24 Software Solutions İçindekiler E-Ticaret

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER

UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER e-fatura UBL UBL Türkiye Özelleştirmesi TEMEL BİLGİLER UBL (Universal Business Language) UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

e-lift e-devlet Çözümleri

e-lift e-devlet Çözümleri E-Fatura Uygulamasında Yeni Düzenlemeler e-ticaret e e-arşiv Zorunluluğu e-lift e-devlet Çözümleri Yavuz Gösterişli Satış Hizmetler Müdürü Hakkımızda Aryada, Logo Yazılım A.Ş. ticari ürünlerinin lisans,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ BİLİMSEL TANITIM FORMU Adı Soyadı Özlem DOĞAN Unvanı Doç. Dr. Fakültesi/Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü Çalışma Alanları Üretim

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

Mikro e-fatura Uygulaması

Mikro e-fatura Uygulaması Mikro Uygulaması 1 Elektronik Fatura () Uygulaması 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması ( Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. Uygulaması;

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter

e-fatura e-arşiv Fatura e-defter 1 E - D E V L E T U Y G U L A M A L A R I e-fatura e-arşiv Fatura e-defter D İ R E K E N T E G R A S Y O N T A N I T I M B Ü L T E N İ Hazırlayan: Ankara Yazılım A.Ş. ANKARA, AĞUSTOS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions)

Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Tedarik Zincirlerinde Yer Seçimi Kararları (Location Decisions) Öğr. Üyesi: Öznur Özdemir Kaynak: Waters, D. (2009). Supply Chain Management: An Introduction to Logistics, Palgrave Macmillan, New York

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı