Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname"

Transkript

1 Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL'den TL ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL ve mevcut ortakların sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. 1 İzahname nin onaylanması, İzahname de yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, İzahname ye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları İzahname nin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, ortaklığımızın adresli internet sitesinde, halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu nun ( SPKn ) 10 uncu maddesi uyarınca, İzahname de ve İzahname nin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, İzahname nin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi İzahname yi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1 Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Global Yatırım Holding A.Ş. ye ait TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden payların, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. 1

2 İÇİNDEKİLER Bölüm Bölüm Adı Sayfa No 1. İzahname nin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler 8 2. Özet Bağımsız Denetçiler Seçilmiş Finansal Bilgiler Risk Faktörleri İhraççı Hakkında Bilgiler Faaliyetler Hakkında Genel Bilgiler Grup Hakkında Bilgiler Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler İhraççının Fon Kaynakları Araştırma ve Geliştirme, Patent ve Lisanslar Eğilim Bilgileri Kâr Tahminleri ve Beklentileri İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret ve Benzeri Menfaatler Uygulamaları Personel Hakkında Bilgiler Ana Pay Sahipleri İlişkili Taraflar ve İlişkili Taraflara Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler Diğer Bilgiler Önemli Sözleşmeler İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler Halka Arza İlişkin Hususlar Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahhütler Halka Arz Geliri ve Maliyetleri Sulanma Etkisi Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler İştirakler Hakkında Bilgiler İncelemeye Açık Belgeler Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları Ekler 291 2

3 KISALTMA VE TANIMLAR İzahname de kullanılan aşağıdaki kısaltmalar, yine aşağıda verilen anlamlara sahiptir. Teknik Tanımlar GRT gros tonilatoyu (brüt tonajı) ifade etmektedir. TEU 20 futa (fut = 30,48 santimetre) eşdeğer standart endüstri ölçü birimini ifade etmektedir. Genel Tanımlar AB Avrupa Birliği'ni ifade etmektedir. ABD Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade etmektedir. Adonia Adonia Deniz ve Liman Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'yi ifade etmektedir. AdriaBar Limanı JSC Bar'ın 30 yıllık işletme imtiyazına sahip olduğu Bar'da bulunan ticari limanı ifade etmektedir. Ak Yatırım Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yi ifade etmektedir. Barselona Yolcu Limanı Creuers'in iki adet 27 yıllık liman işletme imtiyazının %100 üne ve Barselona Yolcu Limanı ndaki yolcu gemisi terminallerinin her yıl yenilenen işletme ruhsatına sahip olan, Barselona'da bulunan yolcu limanını ifade etmektedir. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu ifade etmektedir. BİAŞ ve Borsa Borsa İstanbul A.Ş. yi ifade etmektedir. BLİ Barselona Liman İdaresi`ni ifade etmektedir. Bodrum Liman İşletmeleri Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir. Bodrum Yolcu Limanı Bodrum Liman İşletmeleri'nin YİD sözleşmesi uyarınca bir yıl dört aylık bir yatırım ve inşaat döneminden ve 12 yıllık bir işletme döneminden oluşan işletme imtiyazına sahip olduğu Bodrum'da bulunan yolcu limanını ifade etmektedir. BPI Barcelona Port Investments SL'yi ifade etmektedir. BT Bilgi teknolojilerini ifade etmektedir. CLIA Uluslararası Deniz Yolculuğu Şirketleri Birliği'ni ifade etmektedir. Creuers Creuers del Port de Barcelona S.A.`yı ifade etmektedir. Creuers (Barselona) Barselona Yolcu Limanı'ndaki altı yolcu terminalinin Creuers'in işletmekte olduğu beş tanesini ve yedi iskelenin Creuers'in işletmekte olduğu altı tanesini ifade etmektedir. Creuers (Málaga) Creuers'in %80 oranında payına sahip olduğu Cruceros Málaga'nın imtiyaz hakkına sahip olduğu Malaga yolcu limanında bulunan üç adet yolcu terminalini ifade etmektedir. Cruceros Málaga Cruceros Málaga S.A.'yı ifade etmektedir. 3

4 ÇED Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ni ifade etmektedir. Ege Liman İşletmeleri Ege Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir. Ege PortsKuşadası Yolcu Limanı Ege Liman İşletmeleri'nin 30 yıllık işletme hakkına sahip olduğu Kuşadası'nda bulunan yolcu limanını ifade etmektedir. Esas Sözleşme Şirket in esas sözleşmesini ifade etmektedir. EURIBOR Avro Bankalararası Faiz Oranı nı ifade etmektedir. FVAÖK Mali gelirlerden net mali gider, kâr payı, vergi ve amortisman öncesi kârı ifade etmektedir. FVÖK Mali gelirlerden net mali gider, kâr payı ve vergi öncesi kârı ifade etmektedir. Garanti Bankası Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'yi ifade etmektedir. Garanti Finansal Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'yi ifade etmektedir. Garanti Yatırım Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yi ifade etmektedir. Genel Kurul Şirket in genel kurulunu ifade etmektedir. Global Liman, İhraççı, Ortaklık ve Şirket Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi ni ifade etmektedir. Global Yatırım Holding Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ifade etmektedir. Grup Global Liman ile konsolidasyona tabi iştirakleri Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri, Ege Liman İşletmeleri, Bodrum Liman İşletmeleri, JSC Bar ve BPI yi ifade etmektedir. GSYH gayrisafi yurtiçi hasılayı ifade etmektedir. GVK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nu ifade etmektedir. İHDS İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi ni ifade etmektedir. İş Yatırım İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yi ifade etmektedir. İzahname Global Liman'ın çıkarılmış sermayesinin TL'den TL ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam TL ve mevcut ortakların sahip olduğu TL olmak üzere toplam TL nominal değerli paylarının ve toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Global Yatırım Holding A.Ş. ye ait TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların %15 ine tekabül eden payların halka arzına ilişkin işbu İzahname yi ifade etmektedir. JSC Bar Container Terminal and General Cargo JSCBar'ı ifade etmektedir. KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu ifade etmektedir. Konsorsiyum Liderleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yi ifade etmektedir. Kurul T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nu ifade etmektedir. 4

5 Kurumsal Yönetim Tebliği Kurul'un II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ni ifade etmektedir. KVK 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nu ifade etmektedir. LIBOR Londra Borsalar Arası Satış Kuru nu ifade etmektedir. Lizbon Yolcu Limanı Lisbon Cruise Terminals Lda'nın 15 yıllık münhasır işletme hakkına sahip olduğu Lizbon'da bulunan üç yolcu terminalini ve taraf olduğu YİD sözleşmesi uyarınca inşa edilecek yeni yolcu terminalini ifade etmektedir. MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi ifade etmektedir. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir. Öİ T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı ifade etmektedir. Port AkdenizAntalya Limanı Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin 30 yıllık işletme hakkına sahip olduğu Antalya'da bulunan ticari ve yolcu limanını ifade etmektedir. RCCL Royal Caribbean Cruises Limited'i ifade etmektedir. Setur Setur Servis Turistik Anonim Şirketi'ni ifade etmektedir. Singapur Yolcu Limanı Creuers'in %40 oranında payına sahip olduğu SATSCreuers Cruise Services Pte. Ltd.'nin işletme haklarına sahip olduğu Singapur'da bulunan Marina Bay Yolcu Limanı'nı ifade etmektedir. SPKn 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ifade etmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31 Aralık 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ni ifade etmektedir. T.C. Türkiye Cumhuriyeti ni ifade etmektedir. TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nı ifade etmektedir. TDİ Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'yi ifade etmektedir. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14 Mart 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ni ifade etmektedir. TL Türk Lirası nı ifade etmektedir. TMS ve TFRS Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5. maddesine göre KGK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ifade etmektedir. TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu ifade etmektedir. TPE Türk Patent Enstitüsü nü ifade etmektedir. TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ifade etmektedir. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu'nu ifade etmektedir. 5

6 TÜRKLİM Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'ni ifade etmektedir. UNCTAD Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nı ifade etmektedir. UNWTO Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu'nu ifade etmektedir. YBBO yıllık bileşik büyüme oranını ifade etmektedir. YİD yap işlet devreti ifade etmektedir. Şirket in yönetim kurulunu ifade etmektedir. 6

7 I. BORSA GÖRÜŞÜ: Borsa İstanbul A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kurulu nun 20/03/2015 tarihli ve 3146 sayılı görüş talebine ilişkin olarak 22/04/2015 tarihli ve BİAŞ43757 sayılı yazısında aşağıdaki görüşe yer verilmektedir: Borsamız nun 22/04/2015 tarihli toplantısında, A. Şirketin Kotasyon Yönetmeliği nin 13 (c) maddesi dışındaki kotasyon şartlarını sağladığı, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra 13 (c) maddesinde yer alan halka açıklık oranı ve halka açık kısmın piyasa değeri şartlarının sağlanması şartıyla Borsa Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonrasında, Şirket paylarının Ulusal Pazar da işlem görebileceği, B. Kamunun aydınlatılması amacıyla, Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporlarının Şirketin halka arz izahname ekinde yer alması, C. Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş. nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir. II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: Yoktur. GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece İzahname nin yayın tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 7

8

9

10

11 2. ÖZET Bu bölüm İzahname nin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları İzahname nin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir İhraççıya İlişkin Bilgiler İhraççının ticaret unvanı İhraççının ticaret unvanı Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'dir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Şirket, sicil numarası altında bir anonim şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuştur ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Şirket in yönetim merkezi Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadır. Şirket in internet sitesi ve diğer iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmektedir. İnternet Adresi: Telefon: 0 (212) , Faks: 0 (212) Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin no lu maddesinde yer almaktadır İzahname de finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Grup hem uluslararası, hem de yurtiçinde olmak üzere aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet göstermektedir: Konteyner, dökme yük ve yük elleçleme hizmetlerinden oluşan deniz taşımacılığı sektörü. Yolcu gemileri, feribotlar, yatlar ve mega yatları içerecek şekilde yolcu taşıması hizmetlerinden oluşan kruvaziyer sektörü. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 7. bölümünde yer almaktadır İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler Uluslararası deniz ticaretindeki temel eğilimler: Gelişmekte olan ülkeler, deniz yoluyla yapılan ticarete hem büyüme hem de hacimsel olarak büyük oranda katkı sağlamaktadırlar yılında, dünya deniz ticaretinin %61'i gelişmekte olan ülke limanlarından yüklenmiş ve %60 ı da bu ülkelerde boşaltılmıştır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin deniz yoluyla yapılan ticarete tek başlarına katkıları, küresel ticaret ağlarına ve tedarik zincirlerine entegrasyon seviyelerine göre farklılık göstermektedir (Kaynak: UNCTAD, Deniz Ticareti Değerlendirme Raporu 2014 ve 2013). Çin'in yatırıma dayalı ekonomiden tüketime dayalı ekonomi yönünde ilerlemesi ve ekonomik büyümesinin yavaşlamasına rağmen, yurtiçinde artan talep, ülkede devam eden kentselleşme ve altyapı geliştirme gereksinimlerinin de etkisiyle, dünyada deniz yoluyla yapılan ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Ancak Çin ekonomisindeki bir daralma ve/veya ekonomik büyümesinin önemli ölçüde zayıflaması, Çin e olan ihracatı ve bu ülkeden yapılan ithalatları olumsuz olarak etkileyecek, bu daralmanın deniz yoluyla yapılan ticarete yansımaları olacaktır. Ayrıca, Asya içindeki ve diğer gelişmekte olan ülkelerin ticaret akımları 11

12 da gelişime katkı sağlayan önemli etkenlerdendir. (Kaynak: UNCTAD, Deniz Ticareti Değerlendirme Raporu 2014 ve 2013). Qinetiq tarafından 2013 yılında hazırlanan, Küresel Denizcilik Eğilimleri 2030 Raporu na göre, 2013 yılı itibarıyla bölgelerin içindeki mal ticaret hacmi, farklı bölgeler arasındaki ticaret hacminden daha büyüktür. Aynı rapora göre bölgeler arasında oluşturulan ticaret bloklarının artmasının önümüzdeki 20 yıllık süre zarfında bölgeler içindeki ticaretin büyümesini destekleyeceği tahmin edilmektedir. Uluslararası deniz ticaretine yön verecek temel ticaret yollarının ise Uzak Doğu içinde, Okyanusya ile Uzak Doğu arasında, Uzak Doğu ile Latin Amerika arasında ve Uzak Doğu ile Orta Doğu arasındakiler olduğu öngörülmektedir ve 2009 yıllarında etkisini hissettiren küresel finansal krizin gemi inşaatı sektörü üzerindeki etkilerinin daha geç ortaya çıkması sebebiyle, 2012 yılında uluslararası gemi siparişleri zirveye ulaşmış iken; 2013 yılında dünya gemi filosundaki yıllık büyüme son 10 yıldaki en düşük orana sahip olmuştur. Buna karşılık, sonraki yıllarda teslim edilecek gemi sayılarında az miktarda artış yaşanmıştır. Çin in 2010 yılında %15 olan dünya gemi filosu içerisindeki payının 2030 yılında %19%24 aralığına yükselerek Yunanistan ve Avrupa nın geri kalanı ile rekabet edebilir bir seviyeye yükseleceği öngörülmektedir. Japonya nın 2010 yılında %12 olan dünya gemi filosu içerisindeki payının ise 2030 yılında %5,6%6,7 aralığına düşmesi beklenmektedir. (Kaynak: Qinetiq, Küresel Denizcilik Eğilimleri 2030 raporu, 2013 ve UNCTAD, Deniz Ticareti Değerlendirme Raporu, 2014). Konteynerizasyon, dünyada konteynerlerle taşınan mallara olan talebin artması ve önceden konteynerlerle taşınmayan malların günümüzde konteyner taşımacılığına kaymasıyla önem kazanmıştır. Konteyner pazarındaki temel gelişmeler: Artış gösteren konteyner gemisi ölçüleri (örneğin TEU kapasitesiyle CSCL Globe (Hyundai Heavy Industries) ve TEU kapasitesiyle Maersk Triple EClass): Bu gemiler daha az yakıt harcamakta ve ölçek ekonomisi yaratmaktadır. Ancak büyüyen gemi boyutları limanlardaki su derinliğinin uzun vadede yeterli kalmamasına yol açabilecek, liman işleticileri ve liman idareleri limanlarda derinleştirme Çalışmaları yapmak zorunda kalabilecek ve bu durum liman maliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Qinetiq tarafından 2013 yılında hazırlanan, Küresel Denizcilik Eğilimleri 2030 Raporu na göre, önümüzdeki yirmi yıl boyunca, Uzak DoğuOrta Doğu ticaret hattının konteyner ticaretinde en hızlı gelişmeyi göstermesi beklenmektedir. Hint Okyanusu ve Asya Pasifik bölgelerinin küresel konteyner pazarının merkezi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Uzak Doğu ve Latin Amerika arasındaki ticarette de önemli bir büyüme olacaktır yılında konteyner faaliyetleri açısından dünyanın 20 önde gelen konteyner limanından 15'ini barındıran Asya nın konteyner liman hizmetleri konusundaki liderliği devam etmekte olup, büyümesi yavaşlamaktadır. Ancak, gemi adedinin fazla oluşu ve düşen nakliye bedellerinden etkilenen gemi taşımacılığı ile kıyaslandığında, konteyner liman faaliyetleri büyümektedir (Kaynak: Containerization International, 2013). Türkiye deniz taşımacılığı sektörünün güçlü yanları ve sektörü etkileyen önemli eğilimler aşağıdaki gibidir. Türkiye'deki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Deniz Ticaretindeki Büyüme Türkiye'de Konteyner ile Yük Taşımacılığı Eğilimi Uluslararası kruvaziyer sektöründeki son gelişmeler ve temel eğilimler aşağıdaki gibidir: Uluslararası turizmdeki büyüme Uluslararası kruvaziyer şirketlerinin yapacağı yatırımlar ile devam eden ekonomik ve çevresel zorluklara rağmen sektörün geleceğinin daha olumlu bir tablo sergilemesi 12

13 Öte yandan kruvaziyer limanlarındaki seyahat perakendeciliği eğilimleri aşağıdaki gibidir. Yolcu sayısındaki artış Kruvaziyer yolcusu başına artan ortalama harcama Geniş ve daha sofistike mağazalar Ürün yelpazesindeki değişimler. Çin ve diğer uzak doğu ekonomilerinin gelişmesi ile paralel, bu bölgelerdeki kişi başına gelir artmıştır, ve bu gelir artışının tüketime yönlenmesi beklenmektedir. Tüketim artışı ile paralel büyüyen kruvaziyer talebi, kruvaziyer şirketlerinin gemilerini bu bölgeye kaydırmalarına yol açabilecektir ve bu gelişmeden ana pazarlar olan Karayipler ve Akdeniz olumsuz etkilenebilecektir. İhraççı nın beklentilerini etkileyebilecek temel belirsizlikler aşağıda sıralanmıştır. İzahname nin ilgili bölümlerinde anlatıldığı üzere, Global Liman ın mevcut ve devralarak bünyesine katmayı hedeflediği kruvaziyer limanları, ağırlıklı olarak Akdeniz de yer almaktadır. Öte yandan, İzahname nin numaralı bölümünde değinildiği üzere, küresel kruvaziyer seyahat sektöründe Karayipler Bölgesi nin oldukça önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Kruvaziyer seyahat gemi işletmecilerinin veya kruvaziyer gemileriyle seyahat etmek isteyecek yolcuların eğilim olarak Akdeniz yerine Karayipler Bölgesi ni daha fazla tercih etme yönünde bir eğilim göstermesi durumunda, İhraççı nın Akdeniz de gerçekleştirmiş olduğu yatırımlardan beklentileri olumsuz etkilenebilir. Önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bir kısmında siyasi iç karışıklıklar ve beraberinde gelen çatışma ortamı mevcuttur. Söz konusu çatışma ortamı, Global Liman ın bünyesinde yer alan Port AkdenizAntalya Limanı nın çimento ihracat pazarında da daralmaya sebep olmuştur. Siyasi iç karışıklıkların ne zaman sona ereceği ve bu ülkelerin ekonomik açıdan yeniden ne zaman önem kazanabilecekleri hususları, henüz belirsizliğini korumaktadır. Bodrum Yolcu Limanı nın imtiyaz sözleşmesi 2019 yılında sona erecektir. Sözleşmenin sona ermesinin ardından yeni bir ihalenin yapılması beklenebilir. Global Liman ın 2019 yılından sonra Bodrum Yolcu Limanı nı bünyesinde bulundurmaya devam edip etmeyeceği hususu, belirsizdir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 13. bölümünde yer almaktadır İhraççının dâhil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi Global Liman bir holding şirketi olarak, konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri, Ege Liman İşletmeleri, Bodrum Liman İşletmeleri, JSC Bar ve BPI ile birlikte bir grup oluşturmaktadır. İzahname tarihi itibariyle Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin pay sahipleri Global Liman ve TDİ olup Global Liman'ın pay sahipliği oranı %99,9'tur. TDİ'nin yalnızca bir adet payı bulunmaktadır. İzahname tarihi itibariyle Ege Liman İşletmeleri'nin pay sahipleri Global Liman, RCCL ve TDİ olup Global Liman'ın pay sahipliği oranı %72,5, RCCL'nin pay sahipliği oranı ise %27,49'tur. TDİ'nin yalnızca bir adet payı bulunmaktadır. İzahname tarihi itibariyle Bodrum Liman İşletmeleri'nin pay sahipleri Global Liman, Yüksel Çağlar ve Setur olup Global Liman'ın pay sahipliği oranı %60, Yüksel Çağlar'ın pay sahipliği oranı %30 ve Setur'un pay sahipliği oranı ise %10'dur. 13

14 İzahname tarihi itibariyle Karadağ Borsası'na kote ve halka açık bir şirket olan JSC Bar'ın pay sahipleri Global Liman ve diğer halka açık payların sahipleridir. Global Liman'ın pay sahipliği oranı %64,5, olup geriye kalan %35,5 oranındaki paylar halka açık paylardır. İzahname tarihi itibariyle BPI'nin pay sahipleri Global Liman ve RCCL olup Global Liman'ın pay sahipliği oranı %62, ve RCCL'nin pay sahipliği oranı ise %38'dir. İzahname tarihi itibariyle Global Liman'ın pay sahibi Global Yatırım Holding olup pay sahipliği oranı %100 dür. Global Yatırım Holding in faaliyet konusu; finans, enerji, altyapı ve gayrimenkul alanında kurulmuş veya kurulacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman ve organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ekonomik dalgalanmalara karşı yatırım güvenilirliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve millî ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 8. bölümünde yer almaktadır İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığın yönetim kontrolü Global Yatırım Holding unvanlı tüzel kişiye ait olup, söz konusu kontrol payların tamamına sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığın mevcut sermayesini temsil eden paylar herhangi bir pay grubuna ayrılmamış olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 19. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları Grup un, 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal durum tablolarından seçilen bilgiler aşağıda yer almaktadır. (TL) Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (Yeniden Düzenlenmiş) Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık Aralık Aralık 2014 Nakit ve Nakit Benzerleri Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Grup un nakit ve nakit benzerleri 2013 yılının sonundan itibaren 2014 yılının sonuna kadar 42,7 milyon TL'den 104,6 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artış ağırlıklı olarak, yeni alınan limanların nakit pozisyonlarının yüksek olması ve artan operasyonlarından oluşturduğu nakit girişlerine bağlıdır. Grup un nakit ve nakit benzerleri 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 22,2 milyon TL iken, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 42,7 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu artışın öncelikli nedeni AdriaBar Limanı'nın satın alınması ve yatırım gereklilikleri için 30 Aralık 2013 tarihinde alınmış bir kredidir; ancak bu kredi 2013 yılı sonu itibariyle tamamıyla kullanılmamıştır. Grup un maddi olmayan duran varlıkları, 2012 yılından 2013 yılına ağırlıklı AdriaBar Limanı'nın devralınmasının sonucu ve 2013'ten 2014 yılına ağırlıklı olarak Creuers'in satın alınması sonucu oluşan liman işletim hakları dolayısı ile artış göstermiştir. Grup un 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 975,5 milyon TL tutarındaki uzun vadeli yükümlülüklerinin %73 ü 711,1 milyon TL tutarında uzun vadeli borçlanmalardan oluşmaktadır. Uzun vadeli yükümlülüklerdeki 31 Aralık 2012 de 186,2 milyon TL den 31 Aralık 2013'te 475,6 milyon TL'ye artış ağırlıklı olarak, AdriaBar Limanı'nın devralınmasının finansmanı ve Grup'un Türk limanlarına yapılan ek yatırım harcamalarının sonucudur ve 31 Aralık 2014'te 975,5 milyon TL'ye artışın sebepleri ise yıl 14

15 içerisinde yapılan tahvil ihracı ve limanlar için yapılan ek yatırım harcamalarıdır. Aynı sebeple, kısa vadeli yükümlülükler de ağırlıklı olarak uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımlarındaki artışa bağlı olarak 2012 yılından 2013 yılına artış göstermiştir. Grup un özkaynakları 2012 yılsonundan 2013 yılsonuna kontrol gücü olmayan paylar ve geçmiş yıllar kârlarındaki artışa bağlı olarak artış göstermiş olup, 2013 yılında bu artış ödenmiş sermayenin 85 milyon TL den 66 milyon TL ye azaltılması sebebiyle kısmen dengelenmiştir yılında özkaynaklarda gerçekleşen artış ağırlıklı olarak BPI firmasının çoğunluk haklarının satın alınması ile özkaynakların içerisinde muhasebeleşmeye başlayan BPI ın %38 azınlık haklarının etkisidir. Grup un, 31 Aralık 2012, 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 tarihli konsolide kârzarar tablolarından seçilen bilgiler aşağıda yer almaktadır. (TL) Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak31 Aralık 2012 Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (Yeniden Düzenlenmiş) 1 Ocak31 Aralık 2013 Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak31 Aralık 2014 Hasılat Satışların Maliyeti () ( ) ( ) ( ) Brüt Kâr Esas Faaliyet Kârı Dönem Kârı Grup un toplam gelirleri 2014 yılında 54,8 milyon TL veya %38,2 oranında artış göstermiş ve 2013 yılında 143,5 milyon TL'den 2014 yılında 198,3 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artış esas olarak AdriaBar Limanı'nın 30 Aralık 2013 te devralınarak Grup ile birleşmesi sonucu oluşan 20,3 milyon TL tutarındaki ek gelirden ve BPI nin 30 Eylül 2014 tarihinde devralınması sonucu 2014'ün son üç ayında elde edilen 12,3 milyon TL tutarındaki gelirlerden kaynaklanmaktadır. Grup'un geliri 21,1 milyon TL veya %17,2 artış ile 2012 yılında 122,4 milyon TL'den 2013 yılında 143,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu artış esasen, Port AkdenizAntalya Limanı'nın gelirlerinin %21,8, Ege PortsKuşadası Yolcu Limanı'nın gelirlerinin %6,2 ve Bodrum Yolcu Limanı'nın gelirlerinin %1,1 oranında artmasına dayanmaktadır. Satışların maliyeti özellikle, liman işletme haklarının amortismanı, personel ücretleri, malvarlığındaki yıpranma, altyüklenici vinç ve sigorta giderleri ve idari yetkililere verilen komisyon ücretlerinden kaynaklanmaktadır. Grup'un toplam satış maliyeti 2013 yılında 78,6 milyon TL iken 2014'te 123,1 milyon TL olmak üzere, 44,4 milyon TL veya %56,4 oranında artmıştır. AdriaBar Limanı ve Barselona Yolcu Limanı yatırımlarının eklenmesi 2014'teki satış maliyetlerinde sırasıyla 18,6 milyon TL ve 12,2 milyon TL artışa sebep olmuştur. Kalan kısım ise esas olarak döviz kuru değişikliklerinden kaynaklanan amortisman ve itfa giderlerindeki artışın bir sonucudur yılında Port AkdenizAntalya Limanı'ndaki satışların artan maliyetinin bir kısmı da personel giderlerindeki artış sonucu gerçekleşmiştir. Bu artış aynı zamanda, konteyner yükünün TEU'luk veya %17'lik artış oranı ile 2012 de TEU dan 2013 te TEU ya yükselmesiyle doğru orantılı olarak artan alt yüklenici giderleri, konteyner taşıma giderleri ve komisyon bedelleri gibi değişken maliyetlerden de kaynaklanmıştır. Grup un esas faaliyet kârı 2012 yılından 38,1 milyon TL den 2013 yılında 113,3 milyon TL ye yükselmiştir. Bu artışın temel sebebi 2013 yılında pazarlıklı satın alım kazancı olarak kaydedilen 52,7 milyon TL ile sonuçlanan, AdriaBar Limanı'nın satın alınmasıdır. Esas faaliyet kârının 2014 yılında 93,6 milyon TL ye gerilemesinin sebebi esas olarak AdriaBar Limanı ve BPI'nin Grup ile konsolidasyonu neticesinde artan genel yönetim giderleri ile diğer giderler altında yer alan artan proje finansmanı ve danışmanlık giderleridir. Dönem kârında 2014 yılında meydana gelen düşüşün sebebi 2014 yılındaki borçlanmalarda meydana gelen artışa bağlı olarak Grup'un net finansman maliyetlerinin artmasıdır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 10. bölümünde yer almaktadır. 15

16 Seçilmiş proforma finansal bilgiler Şirket, 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile Creuers del Port de Barcelona, S.A. şirketinin çoğunluk hissesini satın almıştır. Denetlenmemiş proforma konsolide finansal bilgiler yukarıda bahsedilen satın alım işleminin 1 Ocak 2014 tarihi itibari ile gerçekleştiği varsayılarak işlemin etkilerini yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Düzeltme #1 Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Creuers Düzeltme #2 Düzeltme #3 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık Bağımsız Denetimden Geçmemiş Proforma 31 Aralık 2014 Nakit ve Nakit Benzerleri (Finansal yatırımlar dâhil) ( ) Toplam Varlıklar ( ) ( ) Toplam borçlanmalar (operasyonel ve finansal kiralamalar dâhil) ( ) Özkaynaklar ( ) ( ) Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak 31 Düzeltme #1 Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Creuers Düzeltme #2 Düzeltme #3 1 Ocak 31 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Proforma 1 Ocak 31 Aralık 2014 Aralık 2014 Aralık 2014 Hasılat ( ) Satışların Maliyeti () ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kâr ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı ( ) ( ) Dönem Kârı ( ) ( ) Mahiyeti nedeniyle proforma finansal bilgiler varsayımsal bir durumu ele almaktadır ve bu nedenle İhraççı nın gerçek finansal durumu veya sonuçlarını göstermemektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23. bölümünde yer almaktadır Kâr tahmin ve beklentileri Yoktur İzahname de yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama Yoktur İşletme sermayesi beyanı Şirket in İzahname tarihinden itibaren en az 12 aylık bir dönem için yeterli işletme sermayesi bulunmaktadır. Şirket in geçmiş üç yıllık (2012, 2013, 2014) döneminde net işletme sermayesi pozitif seyretmiştir. Şirket in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle net işletme sermayesi 189,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 16

17 Şirket, yıllık olarak operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde işletme sermayesi yaratabilmektedir. Gelecek birkaç yıllık dönemde öngördüğü yeni liman yatırımlarını gerçekleştirebilmesi ve yolcu limanı işletmeciliği sektöründe dünya çapında birinci olan pozisyonunu koruyarak pekiştirebilmesi için kaynak girişine ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda, halka arzdan elde edilmesi planlanan kaynak bu yatırımlar çerçevesinde ve Şirket'in faaliyetlerinin büyütülmesinde kullanılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 11.4 no'lu maddesinde yer almaktadır üyeleri hakkında bilgiler Şirket in İzahname tarihi itibariyle mevcut üyelerine ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir. AdıSoyadı Görevi Mehmet Kutman Ayşegül Bensel Serdar Kırmaz Ayhan Paksoy Saygın Narin Romain Beryl Py Cesare Calari Başkanı Başkan Vekili Üyesi Bağımsız Üyesi Üyesi / Genel Müdür Bağımsız Üyesi Bağımsız Üyesi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin no'lu maddesinde yer almaktadır Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler Şirket'in bağımsız denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative üyesi)'dir. Söz konusu bağımsız denetim kuruluşunun adresi Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 29 Kat: 4321Zemin2 Kavacık Beykoz 34805, İstanbul'dur. Sorumlu ortak baş denetçi 2014 yılı denetiminde Serkan Erçin, 2013 ve 2012 yılları denetimlerinde Orhan Akova'dır İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Ortaklığın TL tutarındaki mevcut sermayesi, tamamı nakit karşılığı olmak üzere TL ye artırılacaktır. Ek satış hariç nakit karşılığı artırılan sermayenin TL nominal değerli kısmını temsil eden paylar ile Global Yatırım Holding'in sahip olduğu TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Söz konusu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmış olup, mevcut ortakların yeni pay alma hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 24.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığın mevcut çıkarılmış sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1,00 TL dir. 17

18 Paylara ilişkin haklar Halka arz edilen paylar maliklerine oy hakkı tanımaktadır. Esas Sözleşmenin 6. ve 14. maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı olacaktır. Genel kurula katılma ve oy hakkı haricinde, halka arz edilen payların TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat dairesinde, yeni pay alma, kârdan pay alma, tasfiyeden pay alma, bilgi alma ve inceleme, iptal davası, genel kurul gündemine madde ekletme, özel denetim isteme, ayrılma, satma ve bedelsiz pay alma hakları mevcuttur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 24.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Yoktur Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Ortaklık payları yurt içi ve yurt dışı herhangi bir borsada işlem görmemektedir. Halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra BİAŞ'ta işlem görebilmesi BİAŞ'ın mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde BİAŞ'ın vereceği olumlu karara bağlıdır. Şirket in 14 Kasım 2014 te ihraç ettiği, 7 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve vade sonunda anapara ödemeli, yıllık %8,125 oranında faiz oranına sahip, ABD Doları nominal bedelli tahvilleri, İrlanda Borsası nda işlem görmektedir Kâr dağıtım politikası hakkında bilgi Kâr dağıtımları, Esas Sözleşmenin 20. maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 23. bölümünde yer almaktadır Risk Faktörleri İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Ege PortsKuşadası Yolcu Limanı özelleştirmesi, Grup'un buradaki faaliyetlerini kaybetmesini de kapsayan olumsuz sonuçları olabilecek yasal itirazlara maruz kalmaktadır. Bunlara ek olarak, Ege PortsKuşadası Yolcu Limanı hakkındaki imar planlarına da itiraz edilmekte olup, bu itirazlar da Grup'un faaliyetini olumsuz bir biçimde etkileyebilir. Port AkdenizAntalya Limanı'nın sınırları dâhilinde bulunan araziler üzerinde Çevre ve Orman Bakanlığı nın TDİ den henüz miktarı belirli olmayan bir tahsis bedeli talebi söz konusu olup bu talebin Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'ne yöneltilmesi riski vardır. Türk limanlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetini yalnızca Türk bayrağı çekme hakkı bulunan gemilerin verebileceğine ilişkin hükme uyum sağlanması hakkında bazı belirsizlikler bulunmakta olup, Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü nün Şirket'in Türkiye'de bulunan limanlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verip veremeyeceğini yeniden gözden geçirmesi riski bulunmaktadır. Grup, liman operasyonlarına özgü risklerden etkilenebilir ve bu risklerin neden olduğu zararlar tamamen sigorta teminatı kapsamında olmayabilir. 18

19 Grup'un başarısı üst yönetim ekibine ve diğer kilit çalışanlarına bağlıdır. İş uyuşmazlıkları Grup'un operasyonlarını etkileyebilir. Grup'un faaliyetleri ve finansal durumu, bulaşıcı bir hastalık salgınından etkilenebilir. Ticari limanlarla ilgili hizmetlere ilişkin talep, dış ticaret hacmine, ticaretin serbestleştirilmesine, yük ticareti hacimlerine, emtia ve yakıt fiyatlarına ve Global Liman ın kontrolünün dışındaki diğer faktörlere bağlıdır. Grup'un faaliyetleri, ticari ve ekonomik yaptırımların uygulanmasından etkilenebilir. Grup, ilave liman tesislerini devralma ve başarılı bir şekilde entegre etme ve devralmalarından beklediği faydaları elde etme kabiliyeti de dâhil olmak üzere, gelecekteki büyüme planlarına ilişkin belirsizliklerle karşı karşıyadır. Grup'un mevcut ve gelecekteki borçları, faaliyetlerini ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Grup'un stratejisi gelecekte rekabet kurumlarının sınırlamalarına tabi olabilir. Grup'un faaliyetlerine ilişkin uzun vadeli beklentileri kısmen Grup'un geliştirme planlarını uygulayabilmesine bağlıdır. Grup'un Türkiye dışındaki ülkelerde faaliyetlerini artırması ek risklere maruz kalmasına neden olabilir. Grup geçmişteki ve gelecekteki devralmalarıyla bağlantılı risklere maruz kalmaktadır. Global Yatırım Holding, Şirket'i kontrol etmeye devam edecek olup halka arz edilecek payların sahiplerinin menfaatlerine uygun olarak hareket etmeyebilir. Grup, iştirakleri ve ortak kontrole tabi diğer bağlı şirketleri üzerinde hâkimiyet kullanma kabiliyeti de dâhil olmak üzere, ortak girişimlere ilişkin risklere tabidir. Grup'un faaliyetlerinin başarısı, imtiyaz hakkına sahip olunan limanlardaki gümrüksüz ve diğer ek satışlara da bağlıdır İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Grup'un ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin operasyonları, limanların işletilmesinin tabi olduğu imtiyaz düzenlemelerini de kapsayan yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler kapsamında izin ve ruhsatların alınmaması ve yasal düzenlemelerdeki değişiklikler Grup'u ve sektörde faaliyet gösteren tüm şirketleri olumsuz etkileyebilir. Türkiye de veya Türkiye nin ticaret yaptığı başlıca ülkelerde ticaret engellerinin uygulanması veya seviyesinin arttırılması, ihracatın veya ithalatın kısıtlanması ya da ticaret anlaşmazlıklarının ortaya çıkması Grup'u ve Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren şirketleri olumsuz yönde etkileyebilir. Grup'un ve Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ticari limanları gelecekte artan rekabete maruz kalabilir. Yolcu limanı hizmetlerine yönelik talep, ekonomik koşullardaki değişikliklere, yolcu gemisi endüstrisindeki eğilimlere ve Grup'un ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin kontrolü dışındaki diğer faktörlere bağlı olup yolcu gemilerine talebin azalması sektörde faaliyet gösteren şirketleri olumsuz etkileyebilir. 19

20 Grup'un ve Türkiye'de bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin yolcu limanları rekabetle karşı karşıyadır İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirket payları önceden halka açık bir piyasada işlem görmemiştir. Halka arz edilecek payların fiyatındaki değişkenlik ve satılabilme kabiliyeti, halka arz edilecek paylara ilişkin yatırımdan elde edilecek menfaati olumsuz yönde etkileyebilir. Borsada işlem gören payların fiyatı yüksek oranda değişkenlik gösterebilir ve satılabilme imkânı sınırlı olabilir. Türk menkul kıymetlerine yönelik piyasa, diğer ülkelere ilişkin yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmelerden ve risk algılarından yüksek oranda etkilenmektedir ve bu nedenle menkul kıymet piyasasındaki dalgalanmalar yüksek olabilmektedir. Halka arz edilen payların ikincil piyasadaki fiyatı Global Yatırım Holding tarafından sahip olunan paylardan yapılabilecek gelecekteki satışlardan (veya gerçek veya algılanan satış ihtimalinden) ve Global Liman tarafından sermaye artırımı nedeniyle çıkarılan yeni paylar dâhil olmak üzere işlem gören pay sayısının artması sebebiyle olumsuz etkilenebilir. Pay satmama taahhütlerinin sürelerinin sona ermesini takiben, önemli miktarda Şirket payları piyasada satılabilir duruma gelecektir. Bu durumda, yüksek miktarda satış veya satışa ihtimaline yönelik algılardan halka arz edilen payların ikincil piyasadaki fiyatı olumsuz etkilenebilir. Türk Lirası nın değerindeki dalgalanmalar Global Liman'ın paylarının ve bu paylara ilişkin ödenecek kâr paylarının değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Payların yalnızca sınırlı bir bölümü Borsa'da işlem görecektir ve bu durum payların nakde çevrilebilirliği ve piyasa fiyatı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecektir. Halka arz edilen paylar tüm yatırımcılar için uygun bir yatırım olmayabilir Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Türkiye, yüksek riskli bir deprem bölgesinde bulunmaktadır. Grup faiz riskine açıktır. Grup kredi riskine açıktır. Grup likidite riskine açıktır. Grup piyasa riskine açıktır. Grup döviz riskine açıktır. Döviz kurundaki dalgalanmalar Grup'un finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Türkiye nin yüksek cari açığı, Grup'un faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek hükümet politikaları benimsemesine neden olabilir. Türkiye deki enflasyon seviyesi Grup'un faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 5. bölümünde yer almaktadır. 20

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Global Liman İşletmeleri A.Ş. ( Global

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. 07 Mayıs 2015

Global Liman İşletmeleri A.Ş. 07 Mayıs 2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. 07 Mayıs 2015 İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29. Maddesi 2. Fıkrasına istinaden Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Ak Yatırım

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Global Liman İşletmeleri A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Özet Bu özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, özetin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen özetin ayrıca ilan

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, sermaye piyasası aracı notunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı

VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu. Halka Arz Yapısı VİA GYO Halka Arz Bilgilendirme Notu Bu bilgilendirme notu VİA GYO halka arzına yönelik yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 5-6 Mayıs 2016 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2

BANK ASYA: Halka Arz Bilgi Notu 28/04/2006 2 GENEL BİLGİ Bank Asya nın 240,000,000 YTL olan ödenmiş sermayesi 300,000,000 YTL ye nakden artırılacak, nakden artırılan 60,000,000 YTL lik sermayeyi temsil eden 60,000,000 adet hisse senedi mevcut ortakların

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02.

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi. Abdül Latif ÖZKAYNAK YKB 12.02.2013-Devam Ediyor. Ali GÜNEY YKB Vekili 12.02. 1. FAALİYET RAPORU 1.1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Hesap Dönemi : 1 Ocak 2013 31 Aralık 2013 Ticaret Unvanı : TF Varlık Kiralama A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 854563 Merkez adres : Yakacık Mevkii Adnan Kahveci

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş.

HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş. HALKA ARZ: Lider Faktoring A.Ş. I. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER Lider Faktoring A.Ş. nin (Lider Faktoring / Şirket) 30.000.000,-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde mevcut ortaklardan Yuda Elenkave nin

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET FORMATI 1 OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri

1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Sayfa No: 1 I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU Global Liman İşletmeleri A.Ş.

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU Global Liman İşletmeleri A.Ş. fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı nın 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararında belirtilen; A) Payların İlk Halka

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72.

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul. Telefon ve Faks Numarası : 216 600 10 00-216 594 53 72. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Esas Sözleşme Tadili Tarih:30/12/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016 Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu. Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırımcı Sunumu Hisse Kodu: EGCYO ISIN:TRAEVREN91Q7 Kasım 2012 Yasal Uyarı İşbu belgedeki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETĐM KURULU EYLÜL 2009 FAALĐYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı