Başlangıç Çalıştayı Raporu. Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başlangıç Çalıştayı Raporu. Türkiye"

Transkript

1 Başlangıç Çalıştayı Raporu Türkiye Prof. Dr. Tüzin Baycan Araş. Gör. Veysi Altıntaş Kasım, 2014 İstanbul 1

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI SORUNLAR: VİZYON OLUŞTURMA SOSYAL YENİLİKÇİLİK: VİZYON OLUŞTURMA TÜRKİYE İÇİN SOSYAL YENİLİKÇİLİK ALANLARI KAYNAKLARA ERİŞİM VE DAĞITIM YENİLİKÇİLİK İÇİN TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİK DEĞİŞİM İÇİN KATILIM VE DENEYİM DAYANIKLI VE DİRENÇLİ KENTLER PROJELER PROJE 1: SU YÖNETİMİ PROJE 2: YEREL YÖNETİMLER PROJE 3: ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM PROJE 4: TEKNOLOJİNİN KENT YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLERİ BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ

3 GİRİŞ SEiSMiC Yedinci Çerçeve Programı (FP7) kapsamında finanse edilen ve Kentsel Avrupa Ortak Program Girişimi ni (JPI Urban Europe) Kasım 2013 ten Kasım 2016 ya kadar üç yıl boyunca destekleyecek iki eylem projesinden (diğeri BOOST) biridir. SEiSMiC in odak noktasında Avrupa genelinde hareketlilik ve karşılıklı öğrenme, sivil toplumun katılımcılığı ve kentsel gelişimde sosyal yenilikçilik gereksinimlerini tanımlama bulunmaktadır. SEiSMiC Türkiye Ulusal Ağı nı kurmak amacıyla Türkiye de üç il seçilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatını nın 2011 yılı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması çalışması temel alınarak seçilen bu iller: birinci sırada olan İstanbul, son sırada olan Muş ve orta değerlere yakın olup 46. sırada olan Hatay dır. Proje kapsamında Türkiye Ulusal Ağı nı oluşturmak üzere 19 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Odak Grup Toplantısı, 24 Haziran 2014 tarihinde Muş Odak Grup Toplantısı ve 26 Haziran 2014 tarihinde Hatay Odak Grup Toplantısı yapılmıştır. Odak Grup Toplantıları yapıldıktan sonra 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Taksim Point Hotel de üç ilden ve yurtdışından toplamda 55 katılımcının dahil olduğu Başlangıç Çalıştayı yapılmıştır. 3

4 1. BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI Başlangıç Çalıştayı 19 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Taksim Point Hotel de üç ilden ve yurtdışından toplamda 55 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılmıştır. Toplantı Programı ÇALIŞMA GÜNDEMİ Sabah 11:15-11:20 ÇALIŞMA PROGRAMININ TAKDİMİ I 5dk 11:20-11:50 VİZYON İNŞASI 40dk Şehirlerde Sosyal İnovasyon (Yenilikçilik) (1) 11:50-13:00 VİZYON İNŞASI 60dk Şehirlerde Sosyal İnovasyon (Yenilikçilik) (2) 13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 60dk ÇALIŞMA GÜNDEMİ Öğleden Sonra 14:00-14:20 FİKİRLERİN SEİSMİC MODELİNİN 4 ANAHTAR ALANIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ 20dk 14:20-15:00 BİR ADIM ÖTESİ: AKTİVİTELER İÇİN FİKİR GELİŞTİRME 40dk 15:00-15:30 SOSYAL-İNOVASYON GALERİSİ 30dk 15:30-15:40 ÇAY VE KAHVE ARASI 10dk 15:40-16:40 YOL HARİTASI OLUŞTURULMASI 40dk 16:40-16:50 GELECEK ADIMLAR 10dk 16:50-17:20 SANATÇILARIN İZLENİMLERİ 30dk 17:20-17:30 KAPANIŞ 10dk Toplantının birinci bölümü iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara 2040 yılında yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşadıklarını farz ederek bu yolda çözdükleri sorunlar ve başardıkları sosyal yeniliklerin neler olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda katılımcılardan alınan cevaplar Sorunlar: Vizyon Oluşturma 1 ve Sosyal Yenilikler: Vizyon Oluşturma 2 olmak üzere iki kısımda toparlanmıştır. 4

5 1.1 SORUNLAR: VİZYON OLUŞTURMA yılında katılımcıların yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşadıklarını düşünerek çözüldüğünü düşündükleri sorunlar şunlardır: Kesinlikle ulaşım probleminin olmadığı, her noktasına rahatlıkla erişilebilir bir kent Var olan tüm inanç profillerinin temsil edildiği bir kent Altyapı sorunları çözülmüş bir kent (su, doğalgaz, kanalizasyon vs.) Tüm konut ve kamu yapılarının yeşil bina olarak inşa edildiği bir kent Toplumsal huzursuzluk ve iç savaş sorununu çözmüş bir kent Uyuşturucu kullanımı engellenmiş Cinsiyet ayrımcılığını çözmüş Gökdelen biçimindeki binalar yerine erişilebilir binaların olduğu ve nüfusun homojen bir biçimde dağıldığı şehirler Fahiş fiyatlarla karşılaşmadan sağlıklı, temiz ve kaliteli gıdaya erişilebilen kent Çevre kirliliği ve doğal kaynak kısıtı ve kirliliği (hava, su, tarım toprağı, orman vs.) nedeniyle oluşan hastalıkların (kanser vd.) asla olmadığı bir kent Doğayla barışık bir şekilde dizayn edilmiş planlı bir kentte yurttaşların barış ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı ve işsizlik gibi ekonomik sorunların olmadığı bir kent Herkesin sağlık hizmetlerinden ücretsiz ve dünya standartlarında yararlandığı Sosyal donatı alanlarının fazla ve erişilebilir olduğu bir kent İstihdam olanaklarının ve sosyal güvenlik sistemlerinin herkes için eşit ve ulaşılabilir olduğu Sınır dışı ve sınır içinde güvenlik problemlerinin çözüldüğü, toplumsal barış için yol almış ülke Kadına şiddetin, kadın-erkek eşitsizliğin konuşulmadığı bir 2040 Bilimsel araştırmaların dünya ile yarıştığı yaratıcı kentler Gettolaşmanın olmadığı, farklı gelir gruplarından, inançlardan ve siyasi görüşlerden insanların bir arada yaşayabildiği ve sosyalleşebildiği bir şehir Şehrin içinde yaşayanların ihtiyaçlarına öncelik veren bir anlayışın hakim olduğu bir yönetim Kültürel faaliyetler için yeterli sayıda mekanın olduğu (konser salonu, sinema salonu) bir şehir Kentsel göçlerin azaldığı, ulusal kalkınma ile nüfus dağılımının orantılı bir bölgesel dağılım gösterdiği ve İstanbul un nefes alabildiği bir kent Herkesin kendi özgür kimliğiyle varolduğu, çocuklarımın sokaklarda anadillerinde şarkılar söylediği bir kent Gelir dağılımının iyileştirilmesi Toplumsal barış ve huzur ortamının sağlanması 5

6 1.2 SOSYAL YENİLİKÇİLİK: VİZYON OLUŞTURMA 2 Katılımcıların 2040 yılında hayata geçirilmesini bekledikleri sosyal yenilikçilik alanları şunlardır: Ulaşımdaki yenilikler Bilgi teknolojisi alanındaki yenilikler İnternet ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler yaşam kalitesini artırdı Artan uyuşturucu kullanımları için belediyeler uyuşturucu odaları oluşturdu Merkezi yönetimin yetkilerinin çoğunu yerel mekanizmalara devredecek, yerel güçlendirilecek Toplumsal yapıya uygun mahalle yönetim sistemini kurmak, katılımcı karar alma sistemini geliştirmek Küçük ölçekli projeler yapmak, sorunlarla mikro düzeyde çalışmak Bilimsel bilgiye herkesin her yerden ulaşabileceği bilgi ağ sistemi Türkiye de tümüyle yaygınlaştırıldı Tüm sektörlerde sürekli ve standart bilgi ağını oluşturmak ve bu bilgi ağına herkesin erişimini sağlamak Huzurlu bir şehir-insanların barınma, ulaşım, eğitim gibi temel ihtiyaçlara herkesin rahat bir şekilde erişebildiği bir şehir Birlikte yaşama becerisini gösterebilme seviyesini yakalamak Motorlu taşıt kullanımı minimize edildi. Motorlu taşıtlar ise sadece elektrik ile çalışıyor. Hiçbir yerde karbon kökenli yakıt kullanılmıyor. Bu sağlık ve sosyalleşme anlamında yaşam kalitesini artırdı. Kürt sorununun ve toplumsal sorunların çözüldüğü Çalışma sürelerinin düşmesi, esnek çalışma kültürü Kentler kadınların yönettiği Toplumun her kesiminin; çocuklar, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere yaşam kalitesinin sağlandığı bir şehir Farklı kültürlerin birlikte yaşamayı öğrenmesi Sosyal aktiviteler, kültürlerin birbirini tanıması ve birlikte yaşamanın öğrenmesi Ulaşım için yeni toplu taşıma vasıtaları Havaray gibi Yapılan yatırımlarla ülke doğrudan yabancı yatırımların dünya çapında gözbebeği oldu Geri dönüşüm için katı atık toplama ayrıştırma sistemi geliştirilmeli Sosyal eşitsizliği gidermek için dezavantajlı gruplara yönelik projeler üretilebilir Yerel yönetimlere insiyatif Halkın kent yönetimine doğrudan katılması ve söz sahibi olması Sorunlar ve sosyal yenilikçilik alanında katılımcıların en çok vurguladığı konu alanları: - Yönetim ve yönetim anlayışı - Çevre - Altyapı - Ekonomi - Sosyal konular - Teknoloji - Kültür - Siyasal meseleler - Donatı alanı ile ilgili eksiklikler - Erişilebilirlik - Planlama ve kentleşme ile ilgili sorunlar - Güvenlik 6

7 2. TÜRKİYE İÇİN SOSYAL YENİLİKÇİLİK ALANLARI Sosyal yenilikçiliği gerçekleştirmek üzere oluşturulan SEiSMiC Modeli 4 ana konu alanından oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; 1. Kaynaklara erişim ve dağıtım 2. Yenilikçilik için toplumsal çeşitlilik 3. Değişim için katılım ve deneyim 4. Dayanıklı ve dirençli kentler 7

8 2.1 KAYNAKLARA ERİŞİM VE DAĞITIM Kaynaklara erişim ve dağıtım konu başlığı altında ulaşım, altyapı, kentsel yeşil alanlar, ekonomi ve erişilebilirlik konuları kapsamında toparlanan sosyal yenilikçilik alanları şu şekildedir: - Tüm insanlar için elektrik ve su erişimi, - Engelliler için erişilebilir kent, - Herkesin konut sahibi olduğu bir kent, - Ekonomik eşitlik, işsizliğin azaltılması, - Aileler için daha fazla para (çocuklar için), - Herkes için yeşil açık alanlar / kamusal alana kolay erişim, - Göçün önlenmesi (14 M İstanbul), - Herkes için erişilebilir yeni ve modern bir eğitim sistemi. 2.2 YENİLİKÇİLİK İÇİN TOPLUMSAL ÇEŞİTLİLİK Yenilikçilik için toplumsal çeşitlilik konusu SEiSMiC Modelinin ikinci konu alanını oluşturmaktadır. Bu konu başlığı altında toparlanan sosyal yenilikçilik konuları yönetişim, katılımın mekansal boyutu, katılımın yeterliliği ve kültürdür. Başlangıç çalıştayında bu konu kapsamında üretilen fikirler: - Vatandaşları dahil etmek üzere kamusal ağların oluşturulması, - Karar verme sürecine vatandaşların katılımı, - Yeni karar verme süreci ve yetkilerin yerele devredilmesi, - Bölgesel kuruluşlar tarafından desteklenen şehir ve mahalle sendikaları uygulaması, - Halk için halk buluşma noktaları olarak yeşil yürüme alanı, - Şehir planlarının uygulanması, - Gazeteler ve kitaplar için paylaşım yerleri, - El sanatları ve sanat için atölyelerin açılması 8

9 2.3 DEĞİŞİM İÇİN KATILIM VE DENEYİM Değişim için katılım ve deneyim başlığı altında toparlanan konular eğitim, ekonomi ve sosyal sorunlardır. Bu başlık altında toplantıda vurgulanan konular: - Kadına şiddete son! - Bütün dinlerin bir arada dostça yaşaması, - Kültürel ve doğal mirasın korunması, - Farklı kültürlerin ortak yaşamı, - Trafik sorunu yaşamadan evden çalışarak yeni çalışma stilleri, - Çok dilli yaşam ve eğitim, - Bio-Çeşitlilik: doğa dostu bir kent, - Yeni sosyal yapılar. 2.4 DAYANIKLI VE DİRENÇLİ KENTLER Dayanıklı ve dirençli kentler alanı iklim, afetler, sosyal medya ve yönetişim sorunları gibi konuları içermektedir. Toplantıda bu konuda ortaya çıkan fikirler: - Küçük ölçekli yerleşmeler (büyük olmayan şehirler) - Vatandaşlar yerel yönetişimi seçmeli - merkezi karar olmamalı, - Şehirlerde tarımsal ve yeşil alan, - Yönetişim mekanizması değişikliği; yerel yönetimler daha fazla inisiyatif almalı, - Kurumsal düzeyde takip edilebilecek açık kurallar ve roller, - Karar verme sürecinde şeffaflık, - Su için yeni çözümler, - Güvenlik sorunu ve savaş tehditleri olmayan huzurlu şehirler 9

10 3. PROJELER Başlangıç Çalıştayı sonunda 4 proje fikri ortaya çıkmış ve her proje için amaç, hedefler, paydaşlar, kaynaklar ve bütçe alanları tanımlanmıştır. Bu projeler geliştirilmek ve Kasım 2014 tarihinde Brüksel de yapılacak olan ilk uluslararası toplantıda sunulmak üzere her proje için bir çalışma ekibi oluşturulmuş ve proje koordinatörleri belirlenmiştir. Başlangıç Çalıştayında ortaya çıkan proje fikirleri: 1. Su Yönetimi 2. Yerel Yönetimler 3. Çok Kültürlü Yaşam 4. Teknolojinin Kent Yaşamına Olumsuz Etkileri 3.1 PROJE 1: SU YÖNETİMİ GENEL HEDEF: 2016 yılına kadar kentlerde içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması ve su verimliliğinin artırılması AMAÇLAR: 1. Kentlerin doğal su kaynaklarını değerlendirecek yöntemlerin geliştirilmesi 2. Kaçak ve kayıpların azaltılması 3. İklimsel değişikliklerin su kaynaklarına etkisinin azaltılması veya su kaynaklarının iklime bağımlılığının yok edilmesi 4. CBS, akıllı kentler, kent bilgi sistemleri, yönetim merkezleri vb. su yönetiminde yeni projelerin geliştirilmesi YÖNTEMLER/ARAÇLAR 1. Su şebeke hatlarının projelendirilmesi 2. Sistemin uzun vadeli, sağlıklı, kaliteli, kent bilgi sistemine sahip ve kayıpları asgari düzeye indiren bir yapıda tasarlanması (şebeke hattının 30 yıllık, CBS/kent bilgi sistemli ve kaliteli borulardan oluşması) 3. CBS ile su kayıplarının kontrol edilmesi, kayıp noktaların tespitini sağlayacak mekanizmaların kurulması 4. Akıllı kentler ve evlerin yapılması 5. Nüfus yoğunluğunu daha geniş alana yaymak, fosil yakıt kullanımını azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmek 6. Su rezervlerini artıracak yöntemlerin geliştirilmesi (baraj ve göletlerin oluşturulması, deniz suyunun arıtılması, atık suların değerlendirilmesi gibi) 7. İklim değişikliğine yol açan sorunların kökenine inmek ve bunlara yönelik çözümler geliştirmek 10

11 PAYDAŞLAR 1. Yerel Yönetimler 2. Vatandaşlar 3. DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4. Üniveristeler 5. STK lar KAYNAK Kooperatifleşme; tüm paydaşların katkı sağlayacağı ya da sadece doğrudan ilgili paydaşların oluşturacağı kooperatifler İLK ADIM: Üretilecek projelerin yerel yönetimlere kabul ettirilmesi PROJE EKİBİ Bilge Çakır Sibel Devrim Vahip Sahil Ufuk Akdeniz Mustafa Özal Sadrettin Tunç Pelin Öztürk Genel Koordinatör: Sibel Devrim Hatay Koordinatörü: Ufuk Akdeniz 11

12 3.1 PROJE 2: YEREL YÖNETİMLER HEDEF : Yerel yönetimleri ve çok kültürlü yaşamı güçlendirmek PROJE EKİBİ Abdurrahman Barutçu Fırat Aykan Hayrettin Çetin Kenan Kantarcı Fuat Özkan Murat Aktaş Tuba Gür M. Mahir Gür Vahip Sahil Genel Koordinatör: Murat Aktaş Hatay Koordinatörü: Vahip Sahil 3.2 PROJE 3: ÇOK KÜLTÜRLÜ YAŞAM HEDEF : Kültür ve sanat aktivitelerine herkesin erişiminin sağlanması PROJE EKİBİ Bilge Çakır Mert Nezih Rifaioğlu Atik Aslan Hamdullah Karasu Mustafa Özal Hayrettin Çetin M. Mahir Gür Genel Koordinatör: Mustafa Özal Hatay Koordinatörü: Mert Nezih Rifaioğlu Muş Koordinatörü: Atik Aslan 12

13 3.4 PROJE 4: TEKNOLOJİNİN KENT YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLERİ HEDEF: Teknolojinin olumsuz etkilerini azaltarak sağlıklı bir yaşam ortamı gerçekleştirmek PROJE: Teknolojinin olumsuz etkilerini azaltmak ve alternatif çözümler bulmak amacıyla bilimsel yarışmalar düzenlemek PAYDAŞLAR: Kamu, STK lar, Belediye, Üniversite, Vatandaşlar, Özel Sektör (Sponsorlar) KAYNAKLAR: Kamu, Belediyeler, Üniversite, Sponsor Bütçeleri, Kalkınma Ajansları İLK ADIM: Kamu, Belediye ve Özel Sektörle görüşme KATKI: Grubumuzun iş bölümü yaparak sosyal katılım yoluyla bu organizasyonu yapması. Çevresel bir sorunun çözümüne katkı sunmak PROJE BÜTÇESİ: TL (Belediye ve Kalkınma Ajansı, vd.) SÜRE: 6 AY PROJE EKİBİ Sencer Ecer Adnan Arusoğlu Mahir Gür Ecem Doğru Fuat Özkan Genel Koordinatör: Sencer Ecer Hatay Koordinatörü: Adnan Arusoğlu Muş Koordinatörü: Fuat Özkan 13

14 4. BAŞLANGIÇ ÇALIŞTAYI KATILIMCI LİSTESİ İstanbul Katılımcıları İSİM Aylin Özdeniz Atlamaz KURUM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Azize Tan Canan Candan Çiğdem Çakar Dilek Pekdemir Evren Vural Korkmaz Haluk Koçak İbrahim Can Akbayır İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kentsel Vizyon Platformu İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İstanbul Finans Merkezi Müdürlüğü Cushman & Wakefield Gayri Menkul ve Sigortacılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ İnşaat Mühendisi İstanbul Kalkınma Ajansı Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Irmak Baycan Lisesi İstanbul Ticaret Odası, İleri Araştırmalar Birimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Planlama Müdürlüğü Pınar Gedikoğlu Safiye Yabacı Selçuk Yılmaz Sencer Ecer TOKİ Toplu Konut İdaresi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kalkınma Bakanlığı İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi 14

15 Muş Katılımcıları İSİM KURUM Abdurra Endüstri Mühendisi Atik Aslan Fırat Aykan Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Muş Kültür, Turizm ve Çevre Derneği Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Muş Yatırım Destek Ofisi Hamdullah Karasu Hayrettin Çetin Mahir Gür Murat Aktaş Nurcan Çetinbaş Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Muş Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Muş Belediyesi, Proje Müdürlüğü Muş Alparslan Üniversitesi Muş Kadın Derneği İl Özel İdaresi Sibel Devrim Muş Belediyesi Muş Kadın Derneği 15

16 Hatay Katılımcıları İSİM KURUM Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Yöneticileri ve Mensupları Vakfı DOĞAKA Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Bilge Çakır Mustafa Kemal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hatay Gönüllüleri Derneği Kenan Kantarcı Mehmet Ali Öztürk TMMOB Hatay İl Koordinasyon Konseyi Maden Mühendisi Mert N. Mustafa Kemal Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Meryem Sürmeli Mustafa Özal Gökhan Karabulut Pelin Öztürk Ufuk Akdeniz Vahip Sahil Fotoğrafçı Antakya Gönüllüleri Derneği İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Plancısı Makina Mühendisleri Odası Küçük Dalyan Belediyesi Eski Başkanı 16

17 Yabancı Katılımcılar ve Eskiz Grubu İSİM Rosa Boon Doris Wilhelmer Gözde Can Köroğlu Hakan Filiz Murat Kosif Buse Kökçü Boğaç Oydemir KURUM New Heroes, Hollanda Austrian Institute of Technology, Avusturya Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi SEiSMiC Proje Ekibi İSİM Prof. Dr. Tüzin Baycan Araş. Gör. Veysi Altıntaş Ulaş Akın Ümit Yıldırım Kemal Dağhan Meltem Parlak KURUM Proje Koordinatörü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Proje Asistanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Moderatör Kameraman Fotoğrafçı Çevirmen 17

İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI RAPORU

İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI RAPORU İSTANBUL ODAK GRUP TOPLANTISI RAPORU Prof. Dr. Tüzin BAYCAN Araş. Gör. Veysi ALTINTAŞ İSTANBUL: EYLÜL 2014 Bu Odak Grup Raporu SEiSMiC Türkiye Koordinatörü Prof.Dr. Tüzin BAYCAN ve SEiSMiC Proje Asistanı

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2015 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 205 PERFORMANS PROGRAMI YALOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 204 BAŞKANIN MESAJI Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, örgütleme, gerekli kaynakları sağlama ve düzenleme,

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ

2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ I YALOVA 2014 Herhangi bir kimsenin yaşadıkça kıvançlı ve mutlu olması için gereken şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı