AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)"

Transkript

1 AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU

2 DERS 1 (LECTURE 1) Makine nedir? (What is machine?) Ayakkabı makineleri (Footwear machines) Ayakkabının kısımları. (Parts of footwear) Ayakkabı üretiminde kullanılan makinelerin sınıflandırılması.(classification of footwear machines) Plastik enjeksiyon makinesi (Plastic enjection machine)

3 MAKİNE NEDİR? Makine, herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için dişliler, yataklar ve miller gibi çeşitli makine elemanlarından oluşan düzenekler bütününe denir. Herhangi bir mekanik parçası olmayan elektronik veya organik aygıtlara da makine denir. Makineler belirli bir işin gerçekleştirilmesinde ya da fiziksel bir işlevin yerine getirilmesinde, insan ya da hayvan gücüne yardımcı olmak veya tümüyle onların yerini almak için geliştirilmişlerdir.

4 MAKİNE NEDİR?

5 AYAKKABI MAKİNELERİ Ayakkabı üretiminde kullanılan makinelere ayakkabı makineleri denir.

6 AYAKKABININ KISIMLARI Saya MONTAJ Taban

7 AYAKKABININ KISIMLARI

8 AYAKKABI MAKİNELERİ Taban Üretim Makineleri (Enjeksiyon makinesi)

9 AYAKKABI MAKİNELERİ Saya Üretim Makineleri (Kesim,dikim ve pres makinesi)

10 AYAKKABI MAKİNELERİ Montaj Makineleri (Ön monta, Arka Monta, Bombe yumuşatma makineleri)

11 AYAKKABI MAKİNELERİ Finisaj Makineleri (Freze, Boyama )

12 PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNESİ

13 ENJEKSİYON MAKİNASININ PARÇALARI

14 ENJEKSİYON MAKİNASININ PARÇALARI

15 ENJEKSİYON MAKİNASININ ÇEŞİTLERİ Ġki tip enjeksiyon makinası vardır. - Vidalı enjeksiyon (A) - Pistonlu enjeksiyon (B)

16 DERS 2 (LECTURE 2) 1. BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESĠM YAPAN MAKĠNE a) CAD CAM in Tanımı b) Bilgisayarlı Kesim Makinesinin Önemi c) Kullanımı 2. BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ LAZER ĠLE KESĠM YAPAN MAKĠNE TANIMI a) Tanımı b) Ayarları c) Elemanları ve Görevleri 3. BĠLGĠSAYAR KONTROLLÜ SU JETLĠ KESĠM YAPAN MAKĠNE a) Tanımı b) Elemanları c) Kesme Kafası d) Kullanım Özellikleri

17 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE CAD CAM in Tanımı (CAD : ComputerAided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım ) (CAM : Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli Ġmalat ) CAD kullanımı sanıldığı gibi sadece çizim yapma olmayıp, ürünlerin tüm tasarımı, gerekli sayısal analiz işlemleri, katı (solid) model adını taşıyan ürünün gerçek görüntüsünü oluşturmak, bu görüntüleri hareketlendirerek ürünün çalışmasını görüntülemek (yani simülasyonu sağlamak) ve bunun gibi birçok işlevsel amaçları vardır.

18 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE CAD çizim üretme,çoğaltma, değiştirme, birleştirme gibi eskiden uzun, yorucu ve sabırlı bir çalışma gerektiren birçok olayı çok kısa sürelerde yapabilmekte, başka bir deyişle tasarım safhasında otomasyonu sağlamaktadır. Bilgisayar destekli uygulamalar genel olarak (Bilgisayar Destekli Mühendislik)(CAE)- Bilgisayar destekli tasarım (CAD)-bilgisayar destekli imalat (CAM) başlıkları altında ele alınır. Bu çağdaş uygulamalar bilgisayar ile mühendislik uygulamalarının bütünleşmesine imkân sağlar. Bilgisayar destekli tasarıma kısaca; imalatı düşünülen parçanın ilk olarak bilgisayar ortamında tasarlanması diyebiliriz.

19 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Bilgisayarlı KesimMakinesinin Önemi Diğer makinelerde bilgisayar sadece makinenin belli kısımlarını kontrol ederken deri kesim makinesinde sistemin tamamı bilgisayarlıdır.

20 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Bilgisayarlı Kesim Makinesinin Önemi Programları çalıştıracak elemanlar sistemi tam olarak tanıması ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için gereken süre 6 ay civarıdır. Sistem çeşitli dil seçenekleri ile kullanılabilir. Bilgisayarlı kesim makinelerinde sekiz saatte yedi bin sekiz bin ıstampa kesilebilir. Günde 500 çift saya kesilebilir. Bilgisayarlı kesim makineleri dakikada yaklaşık 600 zımba vurabilmektedir.

21 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Bilgisayarlı Kesim Makinesinin Önemi Otomatik deri kesim makineleri su kesim makineleri ile kıyaslandığında hız olarak çok yavaş kalır. Fakat su ile kesimde maliyetinin yüksek olmasının yanında derinin neminin artması imalatçılar için dezavantajdır. Otomatik deri kesim makineleri lazer kesim makinelerinden de yavaştır, fakat lazer kesim makineleri de deriyi keserken yaktığı için yaygın olarak kullanılmaz. Otomatik deri kesim makineleri pres kesim makinelerinden hızlı olup deri keserken % 2 ile % 4 arasında deriden tasarruf sağlar.

22 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Bazı otomatik deri kesim makinelerinde kesilecek model disket ile yüklenirken, bazı makinelerde ( gibi) direkt yükleme yapılabilir. Yüklemenin sonunda modellerin şekilleri, hangi numaradan kaç tane model kesileceği makinenin ekranında operatör (işçi) tarafından görülür.

23 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Makinelerin en büyük özelliği oynar tek veya çift kafanın her yöne (aşağıya yukarıya, sağa sola, ileri geri) hareket edip kesim yapabilme özelliğine sahip olmasıdır. Oynar kafanın üstünde kesim bıçakları, deriyi çizmek için kalem (gümüş kalem), zımba (panç) bulunur.

24 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Kullanımı CAD (Computer Aided Design) aşamasında imal edilecek olan iş parçasının modeli tasarlanabilmekte ve ıstampalar yapılabilmektedir. Istampaların imalat resimleri CAD yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmesi büyük kolaylık sağlamaktadır. Bilgisayarlı kesim tezgâhlarına ait programlarla da çizim gerçekleştirilebilmektedir. Tezgâha ait programın alt programları yardımıyla çizim dönüştürülerek programda kullanılacak olan format hâline getirilmektedir. Eğer ıstampa tezgâha ait programda yapılırsa bunlara gerek kalmadan kaydedilebilmektedir.

25 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ BIÇAKLA KESİM YAPAN MAKİNE Kullanımı Bu işlemlerden sonra tezgâhın programı çalıştırılarak kesilecek ıstampaların deri üzerinde yerleşim planı hazırlanmaktadır. Daha önceden hazırlanan ıstampalar çağrılarak deri üzerine istenen sayı ve çeşitlilikte yerleştirilirler. Daha sonra kesme kuralı belirlenmektedir. CAM (Computer Aided Manufacturing) bölümünde ise bir veya birden fazla ıstampanın kesme simülasyonu, program yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla kesmede oluşabilecek çeşitli hatalar değerlendirilmektedir. Bıçağın kafa hareketleri ekranda görülmekte ve istenirse değişiklik yapılabilmektedir.

26 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ LAZER İLE KESİM YAPAN MAKİNE TANIMI Tanımı Lazer teknolojisini kullanarak kesim ve işlem yapan makinelere bilgisayar kontrollü lazer kesim makineleri denir.

27 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ LAZER İLE KESİM YAPAN MAKİNE TANIMI Tanımı Lazerle yapılan üretim hem otomasyonu sağlamakta hem de üretim hatasını azaltmaktadır. Lazerin çeşitli tezgâhlarda uygulanmasıyla üretim 24 saat yapılabilmekte, seri üretim sağlanmasıyla maliyet de azalmaktadır. Ayakkabı sektöründe lazer daha çok oyma desen yapmakta, kösele kesiminde kullanılır. Lazerle kesilen saya parçaları için yakma işlemi yapmaya gerek yoktur. Lazer teknolojisi ile çalışan kesim makineleri ile kesim yaparken, kesim yapılan ortamın çok iyi havalandırılması gerekir.

28 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ LAZER İLE KESİM YAPAN MAKİNE TANIMI Ayarları Karbondioksit lazer tezgâhlarında lazer, karbondioksit gazına elektrik akımı verilerek oluşturulur. Bunun yanında kullanılan azot ve helyum gazı düşük verimde olan karbondioksit lazerine eklenerek verim %30 artırılmaktadır. Cam tüplerden gaz geçerken iki ucu arasından elektrik akımı verilerek lazer oluşturulur. Lazerin bir ışın olması sebebiyle aynalar sayesinde yönleri değiştirilebilmektedir. En son olarak lazer ışını kesme kafasına gelmekte burada kesme işlemi yapılmaktadır.

29 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ LAZER İLE KESİM YAPAN MAKİNE TANIMI Ayarları Endüstriyel lazerlerin birçoğunda, lazer ışınının oluşabilmesi için özel gazların kullanılması gereklidir. Gazın kalitesi ve seçimi, lazerin güvenilirliğini ve işlemin verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Lazer gazları genellikle, yüksek saflıkta özel gazlardır. Lazer gazları, makineye ayrı ayrı tüplerde ya da önceden belli oranlarda karıştırılmış olarak verilmektedir. Bu ön karıştırma ya da gazların ayrı tüplerde verilmesindeki işlem parametreleri (gaz debisi, basınç saflığı vb.) her lazer makinesi üreticisi tarafından belirlenir ve o şartlarda makineye verilmektedir.

30 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ LAZER İLE KESİM YAPAN MAKİNE TANIMI Elemanları

31 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Tanımı Su jeti kesme sistemi, basıncı artırılan suyun bir lüleden geçirilmesiyle elde edilen yüksek hızlardaki su jeti hüzmesinin veya aşındırıcı-su jeti karışımının, çarpma etkisiyle malzemeden parçacıklar aşındırması ve bunun sonucu olarak parçanın işlenmesi esasına dayanır. Kısaca, su jeti teknolojisi aşındırıcılı ve aşındırıcısız sistemler olmak üzere ikiye ayrılır. Su jeti ile kesme teknolojisi 1970 li yılların başından itibaren, aşındırıcılı su jetleri ise 10 yıl kadar sonra ortaya çıkmışlardır. Her iki teknoloji de yukarıda da bahsedildiği üzere temel prensip olarak çok yüksek basınçlardaki suyun, çok küçük çaplı bir delikten geçirilmek suretiyle hızlarının artırılması sonucu kazandıkları enerji ile kesme işlemini gerçekleştirir.

32 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Tanımı Şekilde sağda bir su jeti, solda ise aşındırıcılı su jeti görülmektedir.

33 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Elemanları

34 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Kesme Kafası Kesme kafası kesme işleminin gerçekleştirilmesini sağlar. Şekil de görüleceği gibi kesme kafası altı ayrı parçadan oluşur. Bunlar geliş borusu, safir tutucusu, karışım tüpü, gövde, konik kutucu ve somundur.

35 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Safir tutucusu: Parçanın ortasında, merkezinde küçük bir delik olan safir bulunmaktadır. Bu nedenle bu parçaya safir tutucusu adı verilmiştir. Safirden çıkan su kesme işleminde kullanıldığından 2 2,5 kat daha hızlıdır.

36 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Gövde: Temel olarak safir tutucuyu ve karışım tüpünü taşımak ve hizalamak için kullanılır.

37 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Konik tutucu ve somun: Her iki parça da karışım tüpünü sıkıştırmak amacıyla kullanılır. Somun ilerledikçe konik tutucu karışım tüpünü sıkıştıracak yönde hareket eder.

38 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Karışım tüpü: Karışım tüpü adından da anlaşılacağı gibi su hüzmesi ve aşındırıcının iç içe geçmesini sağlar. Tüpün hemen üstünde bulunan karışım odasında ilk kez bir araya gelen su ve aşındırıcı tüp boyunca hareket ederken homojen bir dağılım sergiler.

39 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Kullanım Özellikleri Su jeti kesme sistemleri ayakkabı ve dericilik sektöründe kullanıldığında, malzeme sarfiyatında %15 lik bir düşüşe neden olmaktadır. Ayakkabı kalıbı hazırlama masrafları, bu işlem için gerekli zaman kaybı ve kalıp hazırlarken meydana gelecek malzeme sarfı bu şekilde en aza indirilmektedir. Yüksek kesme hızı için pompalı, polimer katkılı sistemlerin kullanılması uygundur. Ayakkabı sektöründe kullanımı çok yaygın değildir.

40 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SU JETLİ KESİM YAPAN MAKİNE Kullanım Özellikleri Toz ve talaş oluşmaz. Atık gaz filtrasyonuna gerek yoktur. Bu nedenle tam bir çevre dostudur. Su jetli kesme yöntemi karmaşık formlu kesimlerde tam bir esneklik sağlar. Çokzikzaklı kesim, keskin köşe, dar açılı kesim ve çok küçük çaplı delikler bu yöntemle kolaylıkla işlenebilir. Delme işlemi için başlangıç deliğine gerek yoktur.

41 PRES MAKİNELERİ Kesme işleminde kullanılan presler mekanik veya hidrolik olabilirler. Günümüzde gezer başlı ve döner başlı olmak üzere iki tür pres kullanılmaktadır.

42 PRES MAKİNELERİ Makinede Kesmenin Olumlu Yönleri Kesim hızlıdır Düzgün ve benzer kesim sağlanır Kesim özrü olmaz Kesim işçiliği azdır Makinede Kesmenin Olumsuz Yönleri Bıçak yapımı pahalıdır Bıçakların depolama problemi vardır Bıçaklar metalden yapıldığı için ağır olur

43 PRES MAKİNELERİ Pres Kesim Bıçakları Tanımı: Tek ağızlı ya da çift ağızlı olarak farklı yüksekliklerde metalden imal edilmiş olan bıçaklardır. Kesim bıçakları ile; saya parçaları, ford, bombe ve mostra kesimi yapılır. Malzemeleri: Pres kesim bıçakları özel çelik malzemelerden üretilir. Bıçak ağızları bilendikten sonra sertleştirilir.

44 PRES MAKİNELERİ Özellikleri: Kesim bıçaklarının yüksekliği kesilecek malzemenin cinsine göre değişir. Deri kesiminde kullanılan bıçakların yüksekliği 18 mm dir. Sentetik malzemelerin kesiminde ise yükseklik 50 mm ye kadar çıkar. Res1:simetri pres kesim bıçakları gerekli hallerde işaretleme maksadıyla dikiş bindirme yerlerinin belirlenmesi, zımba, dışın ayırt edilmesi için RES2:ayakkabı numarasını belirlemek için çentik eklentisi yapılabilir

45 PRES MAKİNELERİ Döner Kafa Pres Makineleri Tanımı: Saya parçalarının kesilmesinde kullanılan başlığı 180o dönebilen baskı ile kesim yapan makinelerdir. Kesme kuvvetleri tondur. Ayarları: Kullandığımız kesim bıçağının kalınlığına göre başlığın inme miktarını ( basınç) ve yükseklik ayarını tam yapmalıyız.

46 PRES MAKİNELERİ Derinin prese kesim için yerleştirilmesi Deriler prese yerleştirilirken derinin baş kısmı üste gelecek şekilde deri elde tutulur. Derinin baş kısmından, derinin sırça kısmı üste gelecek şekilde deri rulo yapılır. Deri presin kesim lastiğinin arka kısmındaki kanala yerleştirilir Derin kuyruk kısmından çekerek kesim lastiği üzerine serilir Derinin kırışmamasına dikkat edilir.

47 PRES MAKİNELERİ Kullanımı Kesilecek malzemeleri ayarlanır. Kesim yapılacak pres kesim bıçakları; makineye yakın güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir Malzeme prese tablası üzerine yerleştirilir Kesime büyük ebatlı bıçaklardan başlanmalıdır. Yükseklik ayarı yapılır. Yükseklik ayarı yaklaşık olarak bıçak yüksekliğinin iki katıdır Emniyet açısından çift butona birden basarak kesim yapılır Kesilmiş saya elemanları düzgünce tasnif edilir Kesilen parçalar gruplandırılır

48 PRES MAKİNELERİ Makinede (preste) kesim yaparken özen gösterilecek noktalar Makinenin donanımları kontrol ettikten sonra makine Malzeme prese tablası üzerine yerleştirilir Kesme başlığı kesim bıçağına göre ayarlanılır. ( Pres kesim bıçakları genelde astar ile saya kesim bıçağının yüksekliği resim deki gibi bir değildir, astar malzemeleri ile çoklu kesim yapıldığı için astar bıçakları yüksek yapılır.) Preslerin üst kısmında bulunan ayar kolu sayesinde pres başlığının yükseklik ayarı yapılır. Yükseklik ayarı yaptıktan sonra kolun hemen altından sabitlenir.

49 PRES MAKİNELERİ Makinede (preste) kesim yaparken özen gösterilecek noktalar Pres başlığının yükseklik ayarı bazı preslerde yan taraftaki kol sayesinde yapılabilir. Kesme altlığının hep aynı yerinde kesim yapmamaya özen gösterilmelidir. Hep aynı yerinde kesim yapılan kesme altlıkları bombeleşme yapar. Bıçak yerleştirilirken deriyi ekonomik olarak kullanmaya dikkat etmelidir. Deri esneme yönü de unutulmamalıdır

50 PRES MAKİNELERİ Makinede (preste) kesim yaparken özen gösterilecek noktalar Döner başlı presleri doğal deri kesimi için uygundur. Bu presler tekkatlı kesim için kullanılmalıdır. Kesim yüksekliği ayarından kesinlikle emin olunmalıdır. Deride kesim yapılırken öncelikle büyük parçalar kesilmelidir Kesicinin güvenliği bakımından iki elinin başparmağı ile basması için iki buton yapılmıştır.

51 PRES MAKİNELERİ Gezer Kafa Pres Makineleri Tanımı: Belli bir çizgi üzerinde doğrusal hareket eden bir kafa ile kesim yapmaya yarayan preslerdir. Gezer başlıklı presler sentetik ve tekstil malzemelerinin çok katlı olarak kesilmesinde kullanılan preslerdir Genişlikleri piyasada ihtiyaca göre değişmekle birlikte gezer başlıklı kesim preslerinde kesmek için en ideal genişlik 1,5 metredir. Çoklu (katlı) kesimlerde oldukça kullanışlı olup, ton aralıklarında kesme kuvvetleri değişmektedir Gezer başlı pres kesim bıçakları 50 mm ye kadar yüksek yapılarak malzemenin kalınlığına göre 10 kat birden kesim yapılabilir

52 PRES MAKİNELERİ Gezer Kafa Pres Makineleri Güvenlik olarak gezer başlı kesim preslerinin kenarında resim deki gibi fotosel sistemi vardır. Makine çalışırken fotosellerin hareket eden bir cisim görmesi ile makinenin çalışması durur. Kesim preslerinin ana bölümleri Gövde Motor Kafa Tabla Yağ deposu

53 PRES MAKİNELERİ Ayarları Tezgâh tablasının geniş olması, malzemeyi kesim takozu üzerine çeken otomatik sisteminin bulunması, sviç kontrollü emniyetinin olması bu preslerin kullanım pratikliğini ortaya koymaktadır. Gezer Başlıklı Kesim Preslerinde Pres Bıçaklarının Yüksekliklerine Göre Basınç Ayarları Tezgahın ön kısmındaki butonlardan yararlanarak pres başlığı, kesim bıçağı üzerine getirilir Pres başlığının yan tarafında bulunan hassas ayar düğmesi sonuna kadar gevşetilir

54 PRES MAKİNELERİ Gezer Başlıklı Kesim Preslerinde Pres Bıçaklarının Yüksekliklerine Göre Basınç Ayarları Pres başlığının sağ tarafında bulunan plastik başlıklı dişli çevirerek gevşetilir Pres başlığının ön tarafında bulunan buton 1 den 0 a indirilir.

55 PRES MAKİNELERİ Gezer Başlıklı Kesim Preslerinde Pres Bıçaklarının Yüksekliklerine Göre Basınç Ayarları Pres gövdesinin alt kısmında bulunan yağ basınç valfi kapatılır. Pres kesim başlığının altına yükseklik ayarının yapılacağı pres kesim bıçağı yerleştirilir. Pres çalıştırma butonu açılır Pres başlığını butonlar yardımı ile kesim bıçağı üzerine çekilir

56 PRES MAKİNELERİ Gezer Başlıklı Kesim Preslerinde Pres Bıçaklarının Yüksekliklerine Göre Basınç Ayarları Gezer başlıklı presin önündeki butonlardan yararlanarak aşağıya doğru basınç yaparak pres başlığı indirilir Pres bıçağının malzemeyi kesmesi kontrol edilir. Kesme basıncı az ise resim deki hassas ayar düğmesinden ayar yapılabilir Birinci maddeden itibaren yapılmış olunan işlemlerin tam tersini uygulayarak gezer başlıklı presin başlık yükseklik ayarı yapılmış olunur

57 PRES MAKİNELERİ Kullanımı Bıçak yükseklik ayarları kontrol edilmelidir. Malzeme presinin arka kısmındaki tezgâha rulo şeklinde yerleştirilir. Malzeme pedal veya buton yardımı ile kesim lastiğinin üzerine çekilir Malzemenin kalınlığına göre kaç kat kesilecek ise malzeme katlanır Deri üzerinde kesim yapılırken öncelikle büyük parçaları kesilmelidir. Bu yüzden en geniş kesim bıçağı malzeme üzerine yerleştirilir ve kesime başlanır Kesim başlığını kesim bıçağının üzerine çekip diğer parmakla butonlara basarak kesim yapılmalıdır Kesim başlığı kesim yaptıktan sonra tekrar aynı konumunu alacaktır Pres bıçağı kaldırılıp içindeki kesilmiş malzemeleri çıkarılmalıdır Ġkinci bir kesim yapılacaksa pres bıçağı tekrar yerleştirilmelidir Kesim işi bittikten sonra saya parçaları gruplandırılmalıdır

58 PRES MAKİNELERİ Kullanımı

59 PRES MAKİNELERİ Gezer Başlıklı Kesim Presleri Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar Makinenin donanımları kontrol edilmeli ve sonra makine çalıştırılmalıdır. Bıçak yükseklik ayarları kontrol edilip, kesme başlığı bıçağa göre ayarlanmalıdır.( Pres kesim bıçakları genelde astar ile saya kesim bıçağının yüksekliği bir değildir, astar malzemeleri ile çoklu kesim yapıldığı için astar bıçakları yüksek yapılır.) Kesme altlığının aynı yerinde kesim yapmamaya özen gösterilmelidir. Devamlı aynı yerde kesim yapılan kesme altlıkları bombeleşme yapacaktır. Bıçak yerleştirilirken deri ekonomik olarak kullanılmalı ve esneme yönü unutulmamalıdır. Gezer başlı presler çok katlı kesim için kullanılır. Deri üzerinde kesim yapılırken öncelikle büyük parçalar kesilmelidir. Kesicinin güvenliği bakımından iki el ile iki butona basılarak kesim yapılmalıdır.

AŞINDIRICILI SU JETİ

AŞINDIRICILI SU JETİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TASARIM ve KONSTRÜKSİYON EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI AŞINDIRICILI SU JETİ (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN : 2402928 İbrahim AY TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek.

Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Yeni BLS-NEO Son derece verimli ve esnek. Global powerhouse local solution provider. baykal.com.tr Yeni BLS-NEO Yüksek üretkenlik Hassas kabiliyet. Kurulduğu 1950 yılından bu yana metal sac işleme makineleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI ĠBRAHĠM AY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ DİŞ ÜNİTLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KESİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞTERİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ P.V.C. DOĞRAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN Bursa 2011 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri için hazırlamış olduğum bu

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ MONTAJI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

FIBERMAK Momentum Gen-3

FIBERMAK Momentum Gen-3 Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi SAC İŞLEME MAKİNELERİ yenilikçi teknolojiler. FIBERMAK Momentum Gen-3 Yeni Nesil Fiber Lazer. F YARIM ASRI GERİDE BIRAKAN ERMAKSAN, GELECEĞE EMİN

Detaylı