AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ"

Transkript

1 AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ

2 Avrupa-Akdeniz Gençlik Merkezi AkdenizÜniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları Antalya, Mayıs 2015 Adres :Deniz Mahallesi Deniz Caddesi Adrasan Kumluca/ Antalya Tel :(0 242) Web :http://euromed.akdeniz.edu.tr/tr E-posta : Editörler Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Rabia VEZNE Grafik - Tasarım Ahmet ALKAN

3 Hakkımızda AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Akdeniz Üniversitesi nin 2007 yılından itibaren gençlik alanında gerçekleştirdiği önemli etkinlikler sonucunda Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Avrupa Akdeniz Gençlik Merkezi kurulması girişimi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Merkezin kurulması kararı YÖK e iletilmiş ve YÖK ten gelen onay ile Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Akdeniz Üniversitesi, 2009 yılında Antalya nın Adrasan Beldesi nde kurduğu Eğitim ve Uygulama Merkezi ni resmi olarak 2012 yılında uluslararası boyutta faaliyet veren Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi haline taşımıştır. İlk eğitimini, Avrupa Konseyi ve SALTO-Euromed Gençlik Araştırma Merkezi nden gelen MOSAIC grubuyla gerçekleştirmiştir. Avrupa Konseyi nin Strazburg ve Budapeşte deki Gençlik Merkezlerinde incelemeler yapan Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Konseyi Gençlik Merkezi Kalite Etiketi için başvuruda bulunmuştur. Bu süreçte hem Türkiye den hem de Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelen gençlerin katılımıyla 86 farklı eğitim programına ev sahipliği yapmıştır yılında Merkezimiz Avrupa Konseyi Gençlik Merkezi Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. Merkezde yürütülen tüm gençlik çalışmaları, Avrupa Konseyi Gençlik Merkezleri Kalite Kriterlerini taşımaktadır ve insan haklarına saygı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi öncelikleri içerisinde barındırmaktadır. Türkiye de bir ilk olan Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, gençlik çalışmaları alanında stratejik bir öneme sahiptir. Kuruluş aşamasında Avrupa Konseyi, INJEP, Türkiye Ulusal Ajansı ve SALTO-YOUTH Araştırma Merkezi ile işbirliği yapan Merkezimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve gençlik alanında faaliyet gösteren birçok Sivil Toplum Örgütü de ile güçlü ve uzun soluklu işbirliği geliştirmiştir. Bu işbirliği ile, bölgedeki gençliği güçlendirmeyi ve gençlik araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Merkez de gerçekleştirilen gençlik çalışmaları ve yaygın öğretim teknikleri gençlerin sosyal hayata dâhil olmalarına, kişisel gelişimlerine, aktif vatandaşlıklarına ve istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmaktadır. Merkez, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve gençlik kulüpleri ile işbirliği yaparak gençlik politikalarına katkıda bulunmakta, gençlik alanında araştırmalar yaparak gençlik sektörüne ve gençlere hizmet etmektedir.

4 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Misyonumuz Misyonumuz, gençlerin kişisel gelişimlerine, sosyal hayata dâhil olmalarına ve aktif vatandaşlıklarına katkıda bulunacak ve Avrupa Konseyi nin insan haklarına saygı, çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi önceliklerini içerisinde barındıran etkinlikler düzenlemek, tüm gençlerin sivil topluma katılımını destekleyerek sosyal uyum ve kültürel çeşitliliği sağlamak, gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlamak ve gençlik alanında yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmaları desteklemektir. Vizyonumuz Vizyonumuz, Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ni gençlik çalışmalarında ulusal bir lider ve model yapmak, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan gençlik yetiştirmek, ve gençlerin sağlıklı kararlar vermek için güçlendirildiği, tüm insanların gençlere değer verdiği, gençlerin tüm insanlara değer verip saygı duyduğu ve gençlerin toplumun üretken bir parçası haline geldiği bir toplum yaratmaktır. Kurumsal Yapılanma

5 AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Birimler Düzeyinde Kurumsal Yapılanma Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Özhan Nebi SOYSAL Ön Büro Şefi Esra KARABULUT SARIKAYA İşletme Müdürü Bülent YASEMİN Servis Şefi Cihan AKTÜRK Bütçe Sorumlusu Dilek Hale AYBAR Eğitim Danışmanı Rabia VEZNE Gençlik Programları Koordinatörü Serap YETER Web Sayfa Sorumlusu Atahan TAŞYÜREK

6 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Alanlarımız Gençlik çalışmalarında kalitenin artırılmasına katkıda bulunmak, Sürdürülebilir kalkınma ve ekoloji konusunda gençlerin ve gençlik çalışanlarının bilinçlenmesini ve gençlik çalışmalarında doğa dostu yaklaşımlar geliştirilmesini sağlayacak aktiviteler ve bilgi kaynakları geliştirmek, Gençlik politikalarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek, Yaygın eğitimin gençlik çalışmalarında kullanımı ve örgün eğitimde yaygın eğitim yaklaşımının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, Dezavatajlı gençlerin gençlik çalışmalarına dahil olması için kapsayıcı çalışmalar yürütmek, Gençler ve gençlik çalışmaları alanında araştırmalar yapmak, yayınlar ve bilgilendirici araçlar hazırlamak, Kültürlerarası diyalogun gelişmesini ve farklı kültürlerden gençler arasında kültürel işbirliğini teşvik edecek faaliyetler yürütmek, Gençlik çalışmalarında çok uluslu işbirliğinin ve uluslararası ağların oluşmasını sağlamak, Gençlerin insanlığa yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlayacak faaliyetler organize etmek, Gençlerin boş zamanlarını ilgi, istek ve yeteneklerine göre değerlendirmelerini teşvik etmek ve sosyal, kültürel, artistik ve sportif aktivitelerde gençlere rehberlik etmek, Gençlerin kişiliklerinin soyal boyutunun gelişmesine katkıda bulunmak, İlgi ve yeteneklerine göre gençlerin bilgi ve becerielrini artırmak, Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, mentörlük yapmak ve tavsiyede bulunmak, Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırmalar yapmak ve bunları yayımlamak, Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak, Merkezin hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet eden yayınlar hazırlamak, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslara-

7 AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ rası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak, Gençlerin kapasitesini artıracak her çeşit eğitimi organize etmek, Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütür, bu projeler için destek sağlamak, Bilgi kaynağı ve gençlik çalışmalarıyla ilgili bir arşiv olacak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, Yükseköğretim mevzuatı ve Akdeniz Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, Araştırmaları yürütmek için yerel ve yabancı uzmanlardan yararlanmak ve Merkezin amaçlarıyla ilgili eğitim aktivitelerini gerçekleştirmek, Merkezin amaçlarıyla ilgili her çeşit etkinlikte bulunmak, Dezavantajlı gençlerin dans, müzik ve tiyatro gibi sanatsal aktivitelerle sosyal hayata dahil edilmeleri konusunda ulusal ve uluslararası aktiviteler ve projeler hazırlamak ve yürütmek. Ortaklarımız Gençlik İşbirliği (Avrupa Konseyi & AB) Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Milli Eğitim Bakanlığı TÜBİTAK Üniversiteler Dernekler Kolejler, Lise ve İlköğretim Okulları Bağımsız Gruplar ve Bağımsız Gençlik Grupları Üniversite Gençlik Kulüpleri Öğrenci Ağları (ESN ( Erasmus Student Network), Eurodesk)

8 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ CoE ve Gençler Gençlik Politikaları Avrupa Konseyi, 28 i Avrupa Birliği üyesi ülke olmak üzere 47 üye ülkeyi kapsayan bir insan hakları kurumudur. Tüm Konsey Üyeleri, Avrupa Konseyi nin değerleri olan insan haklarını demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumak için tasarlanmış bir antlaşma olan AVRUPA İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. Konsey, ifade özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, ittifak özgürlüğünü, eşitliği ve azınlıkların korunmasını savunmaktadır. Çocukları korumak, çevrimiçi nefret söylemi ve Avrupa nın en geniş azınlığı olan Romanların hakları gibi konularda kampanyalar başlatmaktadır. Avrupa Konseyi üyelerine yolsuzluk ve terorizmle savaşmada yardımcı olmakta ve gerekli hukuki reformları başlatmaktadır. Venedik Komisyonu olarak bilinen yasal uzman grubu tüm dünyadaki ülkelere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Avrupa Konseyi, insan haklarını Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddeti Engelleme ve Savaşma Sözleşmesi ve Bilişim Suçları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle desteklemektedir. Üyelerinin bu alanlardaki ilerlemelerini izlemekte ve bağımsız izleme komiteleri youlyla önerilerde bulunmaktadır. Tüm Avrupa Konseyi üye ülkeleri idam cezasını kaldırmıştır. Gençlik Departmanı, Demokratik Vatandaşlık ve Avrupa Konseyi ne Katılım Müdürlüğü nün bir parçasıdır. Departman, yerel, ulusal ve Avrupa seviyesinde etkili ve uyumlu gençlik politikalarının geliştirilmesi için ayrıntılı bir şekilde rehberler, programlar ve yasal araçlar hazırlamaktadır. Gençlik vatandaşlığı, gençlik hareketliliği ve insan hakları, demokrasi ve kültürel çoğulculuk değerlerinin geliştirilmesini amaçlayan uluslararası gençlik faaliyetleri için fon ve destek sağlamaktadır. Genç Avrupalıların yaşam şartları, istekleri ve kendilerini ifade etme yolları hakkında uzmanlık ve bilgiyi biraraya getirmeye ve yaymaya çalışmaktadır.

9 Gençlik Politikaları AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Avrupa Konseyi ve Gençler Avrupa Konseyi, gençleri Avrupa daki sivil toplum yapısının güçlenmesinde daha fazla yer almaları için desteklemekte, insan hakları değerlerinin savunulması ve kültürel çeşitlilik, sosyal dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda gençlik politikalarının gelişmesi ve gençlik katılımının desteklenmesine önem vermektedir. Gençlik Departmanı, gençleri, gençlik derneklerini, networkleri, kamu kurumlarını ve uzmanları gençlik konusunda tartışmalar içeren toplantılar ve mevcut durumun, gelecek planlarının paylaşıldığı etkinlikler için düzenli olarak toplamaktadır. Aynı zamanda gençlik organizasyonlarının, networklerin ve gençlik inisiyatiflerinin gelişimini destekler ve uluslararsı işbirliğini teşvik eder. Avrupa Konseyi gençlik katılımını ve gençlik katılımıyla oluşturulmuş yönetim sistemlerini taahhüt eder. Bu yapılar gençlerin ve gençlik örgütleri temsilcilerinin, karar alıcılarla bir araya gelerek gençlik sektörüne dair öncelikleri ve gelecek programlarını, bütçeleri beraber oluşturmalarını sağlar. Bu öneriler sonrasında, Bakanlar Komitesi ne, Avrupa Konseyi nin karar alma organlarına uyarlanmaktadır. Avrupa Konseyi, dönemi için gençlik sektöründe çeşitli programlar belirlemiştir. Projeler training courses, study sessions, intercultural language courses, uzman toplantıları, seminerler, araştırmalar ve gençlik politikasına dar dokümantasyon oluşturma gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Merkezleri ve Avrupa Gençlik Vakfı seminerlerin, eğitim kurslarının ve uzman ziyaretlerinin uygulanmasında öncelikli rol oynamaktadır. Bilgilendirme: Gençlik Departmanı tanıtım materyalleri hazırlamaktadır ve dilerseniz bu dokümanlara adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

10 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Konaklama Tesisimizde 120 yatak kapasiteli, balkon ve özel banyosu olan odalar bulunmaktadır. 52 adet çift kişilik oda, 2 VIP odası, 2 suit oda ve 1 engelli odası bulunmaktadır. Talebe göre extra yatak seçeneği mevcuttur. Her odada tuvalet, banyo ve sıcak su bulunmaktadır. Odalardan yurt içi telefon görüşmesi yapılabilmektedir. İsteğe bağlı olarak çamasır yıkama hizmeti sunulmaktadır. 24 saat / 7 gün resepsiyon hizmet sunmaktadır. Odalarda TV ve kasa bulunmaktadır. Klima tüm odalarda mevcuttur. Kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri zengin seçeneklerle mevcuttur. İsteğe bağlı olarak eğitimlerde öğle ve akşam yemekleri açık büfe hazırlanabilmektedir. Merkezimizde bulunduğunuz sürece Türk mutfağının en lezzetli seçeneklerini tadabilirsiniz. Vejeteryan yemek seçenekleri mevcuttur. Kahve ve çay servisi isteğe bağlı olarak konferans salonlarında veya bistroda sunulmaktadır. Eğitim Salonları Eğitim ve seminerler için uygun donanımın hazırlandığı kişilik kapasiteye sahip, 4 eğitim salonu mevcuttur. Toplantı salonlarında mobilyalar hareket ettirilebilir ve eğitim ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. Küçük çalışma grupları için farklı çalışmala alanları mevcuttur. Audio-visual konferans ekipmanları mevcuttur.

11 AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ İnteraktif eğitim programları için geniş mekansal olanaklar mevcuttur. Salonlarda internet bağlantısı olan bilgisayarlar mevcuttur. Tüm eğitim alanlarında ve odalarda kablosuz internet bulunmaktadır. İhtiyaç dahilinde teknik destek mevcuttur. Güvenlik kameraları tüm merkezde bulunmaktadır. Özel park yeri mevcuttur. Ormanın içinde muhteşem bir atmosfer, dağlar ve Akdeniz tüm eğitiminizi çevreleyen en büyük motivasyon kaynağı olacaktır. Salon Düzeni Seçenekleri; Sakarya Salonu ( 100 m2 105 kişi ) Çanakkale Salonu ( 116 m2 120 kişi ) Kocatepe Salonu ( 69 m2 72 kişi ) Workshop Odası ( 27 m2 22 kişi ) Serbest Zaman Etkinlikleri Otel çevresinde muhteşem bir doğa size belemektedir. Bistro Kafe gece 24:00 e kadar hizmet vermektedir. Ücretsiz bisikletler spor ve sağlıklı ulaşım için hizmetinizdedir. Playstation ve çeşitli oyunlar ile merkezde boş zamanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Sahil kenarında özel plaj,havlu ve şezlong imkanı vardır. Talebe bağlı olarak tekne turu ve tarihi turlar organize edilir.

12 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Projelerimiz Eylem 4.3 Çalışma Ziyareti Gençlik Çalışmalarında İyi Uygulamalar Değişimi ve Ağ Kurma Çalışma Ziyareti Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi nin ev sahipliğini yaptığı Youth Work Good Practice Exchange and Network: UK, Turkey, Lithuania and Norway-Gençlik Çalışmalarında İyi Uygulamalar Değişimi ve Ağ Kurma: Birleşik Krallık, Türkiye, Litvanya ve Norveç Gençlik Programı Eylem 4 Çalışma Ziyareti, Mayıs 2014 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilmiştirdir. İngiltere Newman Üniversitesi nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalışma ziyareti kapsamında, İngiltere, Norveç ve Litvanya dan katılan 29 kişilik gençlik çalışanları grubu ülkelerindeki gençlik çalışmalarıyla ilgili iyi uygulamaları ve sorunları paylaşarak Türkiye deki gençlik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmuşlardır.

13 Projelerimiz Eylem 5.1 Gençler Var! AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ GENÇLER VAR!!! Gençlik Sorunlarına Gençlik Çalışması ile Çözüm Üretme ve Kurumlar Arası Diyalog Oluşturma Projesi Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak gençlik istihdamına, örgün eğitimde yaygın eğitimin güçlendirilmesine ve gençlik alanından yürütülen faaliyetlere destek veriyoruz. Hedef grupların ihtiyacına yönelik planlanmış ve yaygın eğitim metotlarıyla geliştirilmiş, güçlü ve etkin gençlik çalışmalarına ilişkin yöntemler uygulayan sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu işbirliği sorunların çözümüne katkı sağlamaktayız. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan, Gençlik Programları-Eylem 5.1 Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İçin Toplantılar kapsamında gerçekleştirilecek olan GENÇLER VAR!!! ( Gençlik Sorunlarına Gençlik Çalışması ile Çözüm Üretme ve Kurumlar Arası Diyalog Oluşturma Projesi ) aracılığıyla aşağıda detayları belirtilen ücretsiz eğitim kursları gerçekleştirilecektir. Proje Hedeflerimiz: Kaliteli gençlik çalışmalarının sivil toplum ve kamu kurumlarında geliştirilmesi Yaygın eğitimin ve gençlik çalışmalarının örgün eğitimde tanınması Gençlerin gençlik çalışmalarına dahil olması ve üniversitelerde sivil toplum çalışmalarının, gençlik çalışmalarının tanınması Özel sektör ve kamunun gençlik çalışmalarını tanıması Youthpass gibi gençlik çalışması sonucu verilen belgelerin gençlik istihdamında tanınması Gençlik çalışmalarında gençlik istihdamına yönelik rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Sivil toplum kuruluşlarının bu hizmetleri uygulaması için kapasitelerinin artırılmasının sağlanması Gençlerle çalışan kamu kurumları ile gençlik çalışmaları alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve etkili gençlik çalışması uygulamalarının arttırılması. Yaygın eğitimin tanınması ve yaygınlaştırılması

14 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Projelerimiz Eylem 1.2 Genç Çöp(m)adamlar Genç Çöp Madamlar Projesi Projemizin Kapsamı: AB Eğitim ve Gençlik Programları Eylem 1.2 Ulusötesi Gençlik Girişimi Programı kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi desteği ile Adrasanlı Genç Kadınları Grubu olarak tarafından Genç Çöp(m) adamlar - Young Garbage Girls adlı gençlik projesini gerçekleştireceğiz. Projemizle Hedeflenen: *Bizler çöpten değer üreteceğiz, sahil taşından, merkezdeki atıklara elimizdekileri değerlendirecek, güzel sanatlar mezunu gençlerden destek alarak yaratıcı ürünler ortaya çıkaracak ve beldedeki gençlere yeni bir iş fırsatı yaratmış olacağız. *İlk defa yurtdışına gitmemiz yerelde büyük etki yaratacak ve buradaki gençler de gençlik fırsatları hakkında bilgi edinmek isteyecek. *İstihdama olanak sağlaması açısından; programın yıllık önceliği olan genç işsizliği ve yapacağımız yaratıcı sanat eserleri ise yaratıcılık ve yerelde pazar yaratacak. *Hiç yurtdışına çıkmamış olan biz Adrasanlı gençler için bu yeni bir imkan ve ilk defa faydalanma fırsatımız olacak. *Projede gençlere yeni beceriler öğreterek çöpten ürettiklerimizi Adrasan da satıp gençlere istihdam yaratarak gençlerin istihdamına katkı sağlayacağız ve gençlere yeni beceriler kazandıracağız. *Merkezimize gelen yabancı konuklara Ülkemizi ve kültürümüzü tanıtacağız. * Adrasan daki gençlerin günlük yaşama aktif olarak katılımını sağlayacağız, çevremizi korumak ve yerelde işsizlik gibi yerelde yaşadığımız en büyük sorunlara gençlerden bir çözüm önerisi getireceğiz. Proje Ortakları: İspanya- Türkiye

15 AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Projelerimiz Eylem 2.1 Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençten Gence Projesi Eylem 2.1 Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında Yunanistan dan Mary Drospoulou 1 Eylül Temmuz 2014 tarihleri arasında Merkezimizde gönüllü hizmeti yapmıştır. Özellikle, henüz öğrenci olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel yaşamdan uzak, toplumsal bir projede deneyimi olmayan bir gönüllü, Uluslararası AB konularında hizmet veren profesyonel ekiple birlikte çalışma fırsatı elde etti. Böylece gönüllü, AB kurumlarının rolü ve faaliyetleri hakkında doğrudan deneyim ve bilgi elde etmiştir. Merkezimizde AGH kapsamında çalışan genç gönüllü yaptığı faaliyetlerle sosyal yaşama dahil edilmiştir. Gönüllümüz Merkezimizde çalışan gençlere ve Adrasan da yerelde yaşayan gençlere yaygın öğrenme teknikleri ile İngilizce ve Yunanca kursu vermiştir. Sinema günleri düzenleyerek dünya filmleri ile gençleri buluşturmuş, hem sosyal yaşama dahil olmalarına hem de farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmuştur. AGH gönüllümüz Mary Drospoulou düzenlediği dans sınıfları ile de gençlerin dans becerilerini geliştirmelerine ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmuştur. Yörede düğünlere katılarak kültürümüzü yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Gönüllümüz Merkezimizde No Hate Speech Movement kapması için faaliyetler de düzenleyerek insan hakları eğitimine katkı sağlamıştır.

16 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Projelerimiz Power The Future Ortaklık Kurma Semineri Power the Future Ortaklık Kurma Semineri, Ağustos 2014 tarihinde Finlandiya nın Kokkola şehrinde Villa Elba Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Seminere 12 ülkeden (Finlandiya, Türkiye, İngiltere, Estonya, Almanya, Polonya, Slovakya, İtalya, Avusturya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan) toplam 29 gençlik çalışanı katılmıştır.

17 Projelerimiz AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Euro(Mobilkafe) Desk Projesi Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Eurodesk temas noktası ile birlikte yürüttüğümüz ve Türk Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Euro (Mobilkafe) Desk Projesinin bilgilendirme toplantıları 29 Eylül 2014 tarihinde Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler YO, 30 Eylül 2014 tarihinde Gazipaşa, Manavgat, Serik, Akseki ve Alanya dan 5 MYO, 24 Ekim 2014 tarihinde Kumluca ve Finike MYO nun katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

18 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5. Gençlik Merkezleri Avrupa Platformu Etkinlikler 4-5 Şubat 2014 tarihleri arasında Finlandiya nın Kokkola şehrinde gerçekleştirilen 5th Avrupa Gençlik Merkezleri Platformu na katılarak Merkezimizde yapılan gönüllü çalışmaları ve sosyal hizmetler ( Engaging Volunteers/Interns ve Social Work in Youth Centers-Examples of Good Practices ) hakkında bilgi verilmiş ve faaliyetlerimiz tanıtılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İşbirliği 16 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara da düzenlenen Gençlik Çalışmaları Toplantısı na katılarak Merkezimizde yürütülen gençlik çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve gençlik politikalarına katkı sağlanmıştır. Avrupa Akdeniz İşbirliği Toplantısına Katıldık Haziran 2013 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Kahire Mısır da düzenlenen Avrupa Akdeniz İşbirliği Toplantısı (Euro-Med Cooperation Meeting) na katılarak Merkezimizin tanıtımı yapılmış ve farklı Akdeniz Ülkelerinden gelen kurumlar ikili işbirliğimiz güçlendirilmiştir. No Hate Speech Movement Merkezimizde No Hate Speech Movement kampanyası kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Avrupa Konseyi Budapeşte Gençlik Merkezi ve Portekiz Gençlik ve Spor Enstitüsü işbirliğinde No Hate Ninjas Projesi kapsamında hazırlanan afişlerle Merkezimizde bir sergi düzenlenmiştir.

19 Etkinlikler AVRUPA AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Genç Akademisyenler İçin Eğitim Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Doç. Dr. İlhan GÜNBAYI tarafından Merkezimizde Finike Meslek Yüksekokulu akademik personeline yönelik formasyon eğitimi verilmiştir. Eğitimde, sınıf yönetimi, etkili ders anlatma teknikleri ve öğrenme yöntemleri gibi konular hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Gençlik Araştırmacıları Ekibi Merkezimizin amaçlarında biri olan gençlik araştırmacıları ekibinin kurulması ve Akdeniz Üniversitesi nin araştırma kapasitesinden yararlanılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI, genç akademisyenlerden oluşan bir ekibe nitel verilerin nasıl analiz edileceğinin uygulamalı olarak gösterildiği Nitel Veri Analizi Atölyesi nin birincisini Nisan 2015 tarihinde düzenledi. İkinci Nitel Veri Analizi Atölyesi Mayıs 2015 tarihinde düzenlenecektir. Paylaşmanın Gücü E-Dergi 2. Sayısı Çıktı Avrupa-Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezimizin süreli yayını olan ve gençlere rehber olmak, seslerini duyurmak, deneyimlerini paylaşmak, çeşitli değişim programlarından ve Avrupa fırsatlarından haberdar olmalarını sağlamak için yayınladığımız Paylaşmanın Gücü E-Dergi nin ikinci sayısı Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

20

21 AVRUPA - AKDENİZ GENÇLİK MERKEZİ Posta Adresimiz Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi Deniz Mahallesi Deniz Caddesi Adrasan / Kumluca / ANTALYA İletişim Numaralarımız Tel : (+90) (+90) / 31 / 32 Fax : (+90) E-Posta Adresimiz Web Adresimiz euromed.akdeniz.edu.tr

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi

4 Temmuz - Ağustos. eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi 4 Temmuz - Ağustos eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi içindekiler 3 eğitim ve teknolojinin buluştuğu dergi Mayıs - Haziran Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Dergisi HABERLER 2 İki Ayda Bir Yayımlanır

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99

İÇİNDEKİLER GİRİŞ  BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 BÖLÜM B Eylemler hakkında bilgiler 21 BÖLÜM C Başvuru sahipleri için bilgiler 99 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 BÖLÜM A Gençlik Programı hakkında genel bilgi 5 1. GENÇLİK PROGRAMININ HEDEFLERİ, ÖNCELİKLERİ VE ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 6 2. BÜTÇE NEDİR? 11 3. GENÇLİK PROGRAMININ YAPISI NASILDIR?

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ İÇİN AVRUPA REHBERLİK HİZMETLERİ REHBER KİTAP Bu kitap 2010-1-TR1-LEO05-16735. numaralı Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Win-Bus:İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Projesi ürünü

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Bilim, Birlik, Başarı...

Bilim, Birlik, Başarı... Bilim, Birlik, Başarı... Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı