ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ"

Transkript

1 MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİMDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ SEMİNERİ 19 /04/ 2010 Azize Gökmen

2 Genç Nüfus Yapısına Sahip Türkiye Bugün; GENÇ İŞSİZLER Sorununu Tartışmaktadır. 2/38 2

3 Türkiye deki Asıl Sorun İşsizlik Değil, Mesleksizlik ve Nitelikli Personel Eksikliği Sorunudur! 3/38 3

4 İşsizlik var, çünkü; Eğitim Sistemimiz Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İhtiyaç Duyduğu, Bilgisini Uygulayabilen/Beceri Sahibi Bireyleri Yetiştirememektedir! 4/38 4

5 5

6 İŞŞİZLİKLE MÜCADELEDE Diğer ülkelerle rekabet edebilmek, AB ülkeleri arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımında ülkemizin insan gücünün değerini koruyabilmek, Ekonomik alanda üretimi artırmak, Sadece alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek için; MESLEKİ EĞİTİM ÖNEMLİDİR. 6/38 6

7 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NDEN TEKNİK EĞİTİMDE BÜYÜK BİR ADIM 7

8 METGEM HANGİ İHTİYAÇLARDAN DOĞDU? İş Piyasası İhtiyaç Analizleri Eğitim istihdam ilişkisi İnisiyatif ve sorumluluk Tanımlanmış meslek çeşidi (Ulusal Meslek Standardı) Hayat boyu öğrenme 8/38 8

9 METGEM HANGİ İHTİYAÇLARDAN DOĞDU? Arge Eğitimcilerin saha eğitimleri Eğitim ortamları Bölgesel İhtiyaclara göre yapılandırma Sektörün karar mekanizmalarında yer almaması Gençlerin yetenek ve kişisel yönelimleri 8/38 9

10 METGEM in Kuruluş Öngörüsü Mesleki ve Teknik Eğitimle; İş Piyasasının Beklenti ve İhtiyaçlarına Uygun Nitelikteki Stratejik İş Gücünü Yetiştirebilmeye Yönelik Model Geliştirmek tir. 10

11 METGEM ÖRGÜT YAPISI 11

12 METGEM in AMAÇLARI Mesleki ve teknik eğitim sisteminin karar alma, uygulama ve izleme süreçlerine, ulusal ve yerel düzeylerdeki paydaşların katılımını sağlamak, İş piyasası ihtiyaç analizine ve paydaşların görüşlerine uygun olarak, hayat boyu öğrenme ilke ve araçlarını kullanan bir mesleki ve teknik eğitim sistemi geliştirmek, Ulusal Meslek Standartları na uygun eğitim standardı ve müfredatları hazırlamak ve bireyleri yeterlik sınavlarını başaracak şekilde yetiştirmek. 11/38 12

13 FARK YARATMAK İÇİN METGEM; Bireylerin nerede ve nasıl beceri yetkinlik kazandığını sorgulamadan, orta eğitim ve yükseköğretim diplomalarına eşdeğer yeterlik belgesi almaları için teşvik etmek, Önceki öğrenmenin tanınması kapsamında danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek, özellikle alaylı olarak isimlendirilen bireyleri yeterlik için hazırlamak, Mesleki teknik eğitim alanında bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler yapmak, yeni beceriler ve yeni iş alanları geliştirmek üzere çalışmaktadır. 12/38 13

14 METGEM İN, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE FARK YARATAN UYGULAMALARI Danışma Kurulu Sektörler Koordinatörlüğü Teknik Eğitim Koordinatörlüğü Sektör Danışma Kurulları SECTOR Eğitimleri 13/38 14

15 METGEM İN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE FARK YARATAN UYGULAMALARI Rehberlik hizmeti Seminerler Uluslararası İlişkiler Meslek Standartları Strateji Geliştirme Toplantıları 14/38 15

16 METGEM İN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE FARK YARATAN UYGULAMALARI MYO öğrencilerine; Dil eğitimi Mesleki İngilizce eğitiminin verilmesi, Okul içinde iş, iş içinde okul uygulaması Sertifika programları 16

17 METGEM İN MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE FARK YARATAN UYGULAMALARI EDEXCEL Center Öğrenme çıktılarının sektörle düzenlenmesi Meslek Lisesi mezunlarına %25 METGEM bursu Kariyer Planlama DGS ye hazırlık eğitimi 16/38 Yenibiriş METGEM Web Entegrasyonu 17

18 SÜREKLİ PAYDAŞLAR Meslek Yüksekokulu Mesleki Yeterlilikler Kurumu YÖK Milli Eğitim Bakanlığı ve Diğer Bakanlıklar MYO İş birliği Uluslararası Proje İşbirlikleri Sivil Toplum Kuruluşları İşbirlikleri METGEM Dergi BÜSEM SECTOR CO-OP 18/38 18

19 19 ULUSAL PROJELER 20/38

20 20 ULUSAL PROJELER 21/38

21 ULUSAL PROJELER MEZUNUM, LİSANSLIYIM! Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile İşletme Bölümü öğrencilerinin, eğitimleri devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu Temel Düzey Lisansı almalarına yönelik projeye, 2010 yılında başlanmıştır. 22/38 21

22 ULUSAL PROJELER SATIŞ OKULUM PROJESİ Fritolay Türkiye&Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 23/38 22

23 Uluslararası Projeler Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Projesi kapsamında; Bulgaristan, Malta ve Türkiye Eğitim Kuruluşları ortaklığında, Meslek Dersi Öğretmenlerinin Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Ortak Ülkeler: Bulgaristan,Türkiye, Malta. KEYNET Avrupa da Mesleki Eğitimde Anahtar Strateji Ağları Projesi. Ortak Ülkeler: Türkiye, Almanya, Yunanistan, İsveç. ECVET Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Projesi. Ortak Ülkeler: Almanya, İngiltere, İsveç, İtalya, Türkiye. 24/38 23

24 Yayınlar METGEM bünyesinde Mesleki Eğitim adıyla üç aylık; Mesleki Teknik Eğitim, Mesleki Yeterlilik ve Teknoloji Dergisi yayın hayatına başlamıştır. 25/38 Bu dergi; iç ve dış paydaşların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında ilgili bazı kuruluşlara da gönderilmektedir. 24

25 Çalıştay Bildirgeleri Çalıştay içerik ve sonuç bildirgeleri kitap haline getirilerek tüm paydaşlar ile paylaşılmaktadır. Stratejik İş gücü ve Mesleki Teknik Eğitim Çalıştayı Mesleki Teknik Eğitimde Kalite ve Kalite Güvencesi Mesleki ve Teknik Eğitimde Katsayıcı Değil Kapsayıcı Eğitim Anlayışına Doğru Mekatronikte Verimlilik Çalıştayı 26/38 25

26 ÇALIŞTAY VE PANELLER İKLİMLENDİRME SOĞUTMA SEKTÖRÜNDE ORTAK EĞİTİM PROJELERİ VE SERTİFİKASYON TOPLANTISI 27/38 26

27 ÇALIŞTAY VE PANELLER STRATEJİK İŞ GÜCÜ VE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ÇALIŞTAYI Çalıştay I: Meslek Yüksekokullarının Yeniden Yapılandırılması ve MYO'ların Uluslararası Boyutu Çalıştay II: Teknik Eğitim Fakültelerinin Dönüşümünde Yapılması Gerekenler Çalıştay III: Mesleki Teknik Eğitimin AB Boyutu Çalıştay VI: Sanayi Açısından Fen Adamlarının Yetki Sorununun Çözülmemesinin Sonuçları 28/38 27

28 ÇALIŞTAY VE PANELLER İKLİMLENDİRME SOĞUTMA SEKTÖRÜ EĞİTİM PANELİ 29/38 28

29 ÇALIŞTAY VE PANELLER MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KATSAYICI DEĞİL KAPSAYICI EĞİTİM ANLAYIŞINA DOĞRU 30/38 29

30 ÇALIŞTAY VE PANELLER MEKATRONİKTE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI 31/38 30

31 ÇALIŞTAY VE PANELLER TÜRK BOĞAZLARINDA DURUMSAL FARKINDALIK 32/38 31

32 ÇALIŞTAY VE PANELLER AVRUPA EĞİTİM VAKFI İLE İŞ BİRLİĞİNDE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİMDE KALİTE VE KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞTAYI METGEM AVRUPA MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM STRATEJİLERİ AĞI TOPLANTISI İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MESLEKİ EĞİTİM PANELİ 10. OZON PANELİ VE BERTARAF SEÇENEKLERİ ÇALIŞTAYI 33/38 32

33 Sektörel İşbirlikleri 33

34 COOP Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulamaya konulan CO OP; üniversite iş dünyası birlikteliğine dayanan bir eğitim modelidir. CO OP, iş dünyasına beceri sahibi, nitelikli insan kaynağı sunmayı, öğrencilere de daha okurken gerçek iş deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. 35/38 34

35 35

36 Sessiz çoğunluğun sesi olmak değil, Türkiye nin çığlığına kulak vermek! Stratejik iş gücünü yetiştirmek ve mesleki teknik eğitimde bütün kaynakları harekete geçirmek üzere başladığımız maraton tüm hızıyla devam ediyor. Bu zorlu ama bir o kadar da keyifli yolculukta, Türkiye deki mesleki eğitim sorunu çözülmeden ve iş gücü kalitesi istenilen seviyeye ulaşmadan Bizler kendimizi ipi göğüslemiş olarak kabul etmeyeceğiz. 36

37