Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : 26285 (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1"

Transkript

1 Resmi Gazete 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : Resmi Gazete 23 Mart 2006 Perşembe - Sayı : 26117(5. madde ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 10 Eylül 2006 Pazar - Sayı : (5.maddenin 2.bendi ve Ek-1 değişti) Resmi Gazete 19 Ocak 2007 Pazar - Sayı : (5. maddenin 2. bendi ve Ek-1 değişti.) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/ ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; 08/09/2002 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Madde 4 de tanımlanan "Teknik Şartnameler" in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmaktır. Kapsam Madde 2 Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işaretinin malzemelere iliştirilmesini temin edecek Teknik Şartnameleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır. Genel Esaslar Madde 4 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ortaya konan, Teknik Şartnamelerin yayımlanma esasları Yönetmelik ile belirlenmiştir. Bunun dışında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Madde 6, fıkra 4/c de belirtilen "ulusal düzeydeki standartlar" ile tüm Teknik Şartnamelerin iptaline ilişkin hususlar ve Yönetmelik Madde 6 da ortaya konan CE işaretinden muaf olarak, CE işareti taşımasına gerek olmadan piyasaya sürülebilen yapı malzemelerine ilişkin uygulamalar bu Tebliğ ile ortaya konmaktadır. İKİNCİ BÖLÜM Standartların Yayımlanması Uyumlaştırılmış Standartların Yayımlanması Madde 5 AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının zorunlu kılındığı tarihleri içeren listeler Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmî Gazete de yayımlanır.

2 13/12/2006 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi (Official Journal) C serisi 304 numara altında yayımlanan ve bugüne kadarki tüm uyumlaştırılmış standartların durumunu ortaya koyan liste esas alınmak üzere, TSE nin 26/12/2006 tarihine kadar yürürlüğe koyduklarının listesi, çalışmaları henüz TSE tarafından sonuçlandırılmamış olanlar da dahil olarak bu Tebliğ eki EK-1 de yayımlanmaktadır Ulusal Düzeydeki Standartların Yayımlanması Madde 6 Yönetmelik Madde 6 da, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumda, temel gerekleri karşılayacak şekilde hazırlanan ulusal düzeydeki standartların AB Komisyonuna iletileceği ve Komisyon tarafından söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanıp faydalanamayacağının Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda üye ülkelere bildirileceği ve AB Resmî Gazetesi nde yayımlanacağı belirtilmiştir. Buna göre, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan ulusal standartlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Resmi Gazete de yayımlanacaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Teknik Şartnamelerin İptal Edilmesi Uyumlaştırılmış Standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının İptali Madde 7 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yönetmelik Madde 6 da anılan uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onay larının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, Yönetmelik Madde 5 ve 6 nın hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanısındaysa; bu görüşünü AB Komisyonu na iletir. AB Komisyonu görüşünü gerekçesi ile birlikte Yapı Daimi Komitesi ne iletir. Yapı Daimi Komitesi nden gelen görüş doğrultusunda AB Komisyonu, söz konusu standart ve onayların yürürlükten kaldırılıp, kaldırılmayacağı konusunu Üye Ülkelere bildirir. Ulusal Düzeydeki Standartların İptali Madde 8 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bir standardın, Yönetmelik Madde 5 ve 6 daki "uygunluğun ön kabulü"nden yararlanma şartlarını artık taşımadığı fikrinde ise, standart iptal teklifini AB Komisyonu na bildirir. Komisyon, Yapı Daimi Komitesi nin görüşü doğrultusunda, söz konusu standardın "uygunluğun ön kabulü"nden faydalanmaya devam edip etmeyeceğini üye ülkelere bildirir ve etmeyecekse, AB Resmî Gazetesi nde yayımlanan standart numarasını geri çeker. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM CE İşareti Taşımadan Piyasaya Arz Edilebilecek Yapı Malzemeleri Madde 9 AB Komisyonu, Yapı Daimi Komitesi nin görüşünden faydalanarak sağlık ve emniyet açısından büyük öneme haiz olmayan malzemeleri liste halinde hazırlayarak düzenli aralıklarla revizyondan geçirecektir. Bu tür malzemelerin piyasaya arz edilebilmesi için üreticinin yerleşik teknolojik kurallara uygun olarak

3 yaptığı uygunluk beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu yapı malzemeleri CE işareti taşımayacaktır. Bu yapı malzemelerinin listesi için, AB Resmî Gazetesin de yayımlanma zorunluluğu yoktur. Bu amaçla, AB Komisyonu, internet sitesi gibi diğer duyuru olanaklarından faydalanmaktadır. Bakanlık da, eş değerde bir duyurma yöntemi ile bu listeyi duyuracaktır. BEŞİNCİ BÖLÜM Geçici Madde, Yürürlük ve Yürütme Geçici Madde 1 Yönetmelik ile belirlenen bir geçiş sürecinin başlatılması halinde, bu sürecin bitimine kadar Ek-1 deki uyulması zorunlu olan standartlar ve Madde-5 de belirtildiği gibi tebliğ ile yayımlanacak olan yeni standartlar Yönetmeliğin uygulanması için zorunlu olacaktır. Geçiş süreci boyunca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) hükümlerine uymayı tercih eden üreticiler Ek-1 deki Standartlara; Yönetmeliğin yürürlüğünden önce geçerli olan hükümlere uymayı tercih eden üreticiler ise halihazırda yürürlükte olan standartlara göre üretim yapabileceklerdir. Yürürlük Madde 10 Bu Tebliğ, tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 11 Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

4 Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR[1] ÜRLÜKTE N TS ADI TS hen Yürürlük STANDART STANDART ADI NUMARASI TARİHİ TARİHİ[2] RANS ARASI N EN 40-4: 2005 Lighting columns Part N 40-5 Aydınlatma direkleri - Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar - EN 40-4:2005 /AC:2006 hen 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns EN 40-5:2002 Lighting columns Part 5: Requirements for steel lighting columns EŞ VARLIK DÖNEMİ BAŞ N 40-6 Aydınlatma direkleri EN 40-6:2002 Lighting columns Part Bölüm 6: Alüminyum 6: Requirements for aydınlatma direkleri için aluminium lighting gerekli şartlar columns N 40-7 Aydınlatma direkleri EN 40-7:2002 Lighting columns Part Bölüm 7: Elyaf takviyeli 7: Requirements for fibre polimer kompozit reinforced polymer aydınlatma direkleri için composite lighting gerekli şartlar columns N 54-3 Yangın algılama ve EN 54-3:2001 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri EN 54-3:2001 alarm systems Part 3: Bölüm 3 : Yangın Fire alarm devices alârm cihazları Ses /A1:2002 Sounders cihazları N 54-3/A EN 54-3: /A2:2006 N 54-4 Otomatik Yangın EN 54-4:1997 Fire detection and fire N 54-4 / Algılayıcıların EN 54-4:1997 alarm systems Part 4: (Detektörlerin) Power supply equipment Bileşenleri Kısım 4: Güç /A1:2002 kaynakları - EN 54-4: /A2:2006 N 54-4 / EN 54-4:

5 N 54-5 Yangın algılama ve /AC:1999 EN 54-5:2000 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri EN 54-5:2000 alarm systems Part 5: Bölüm 5: Isı Heat detectors Point dedektörleri Nokta /A1:2002 detectors dedektörler N 54-7 Yangın algılama ve EN 54-7:2000 Fire detection and fire alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar Saçılan ışık, geçen ışık EN 54-7:2000 /A1:2002 alarm systems Part 7: Smoke detectors Point detectors using scattered veya iyonlaşma ile light, transmitted light or çalışan nokta - EN 54-7:2000 ionization dedektörler /A2: N Yangın algılama ve EN 54-10:2002 Fire detection and fire N 54-1 yangın alârm sistemleri EN 54-10:2002 /A1: Bölüm 10: Alev dedektörleri Nokta dedektörler alarm systems - Part 10: Flame detectors - Point detectors N Yangın algılama ve EN 54-11:2001 Fire detection and fire N 54- yangın alârm sistemleri EN 54-11:2001 alarm systems - Part 11: Bölüm 11: Elle /A1:2005 Manual call points çalıştırılan alârm cihazları N Yangın algılama ve EN 54-12:2002 Fire detection and fire yangın alârm sistemleri Bölüm 12: Duman dedektörleri Optik ışın demetiyle çalışan hat alarm systems Part 12: Smoke detectors Line detectors using an optical light beam dedektörleri N EN 54-17:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 17: Short-circuit isolators N EN 54-18:2005 Fire detection and fire alarm systems - Part 18: Input/output devices EN 54-20:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors N EN 54-21:2006 Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment N 179 Bina donanımları Açma kolu veya itme plâkasıyla çalışan acil çıkış tertibatları EN 179:1997 Building hardware Emergency exit devices EN 179:1997 operated by a lever handle or push pad /A1:

6 Kurallar ve deney EN 179:1997/ Requirements and test metotları methods A1:2001/AC:2002 N Çimento- Bölüm 1: EN 197-1:2000 Cement Part 1: N Genel Çimentolar EN 197-1:2000 Composition, Bileşim, Özellikler ve specifications and Uygunluk Kriterleri /A1:2004 conformity criteria for common cements N Çimento - Yüksek fırın EN 197-4:2004 Cement Part 4: cürufu katkılı - Düşük erken dayanımlı - Bölüm Composition, specifications and 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri conformity criteria for low early strength blastfurnace cements N Vitrifiye borular, EN :2005 Vitrified clay pipes and bağlantı parçaları ve fittings and pipe joints for birleştirme elemanları- drains and sewers Part Kilden- Drenaj ve 10: Performance kanalizasyon için- requirements Bölüm 10: Performans gerekleri N Çimento - Kâgirde EN 413-1:2004 Masonry cement Part 1: kullanım için - Bölüm 1: Composition, Bileşim, özellikler ve specifications and uygunluk kriterleri conformity criteria N Dekoratif Lamine EN 438-7:2005 High-pressure decorative Levhalar- (HPL)- Yüksek laminates (HPL) Sheets Basınçta Sıkıştırılmış- based on thermosetting Termoset Reçine Esaslı resins (Usually called Bölüm 7: İç ve dış Laminates) Part 7: duvarlarla tavanın son Compact laminate and işlemleri için kullanılan kompozit paneller (HPL) HPL composite panels for internal and external wall ve sıkıştırılmış and ceiling finishes laminatlar N Radyatörler ve EN 442-1:1995 Radiators and convectors Konvektörler-Bölüm Part 1: Technical 1:Teknik Özellikler ve specifications and N 442- Kurallar requirements N EN 442-1: /A1:2003 N Uçucu kül Betonda EN 450-1:2005 Fly ash for concrete kullanım için Bölüm 1: Part 1: Definition, Tarifler, özellikler ve specifications and uygunluk kriteri conformity criteria N Yapı kireci - Bölüm 1: EN 459-1:2001 Building lime Part 1: Tarifler, özellikler ve Definitions, specifications uygunluk kriterleri and conformity criteria

7 N 490 Beton Çatı Kiremitleri ve EN 490:2004 Concrete roofing tiles and Özel Parçaları- fittings for roof covering Özellikler and wall cladding Product specifications N 492 Elyaflı Çimento Düz EN 492:2004 Fibre-cement slates and Levhalar ve Özel fittings Product N 492/A EN 492:2004 Parçalar-Çatı Kaplaması specification and test İçin-Mamul Özellikleri ve methods Deney Metotları /A1: EN 492: /A2:2006 N 494 Elyaflı Çimento Oluklu EN 494:2004 Fibre-cement profiled Levhalar ve Özel sheets and fittings Parçalar-Çatı Kaplaması N 494/A1 İçin-Mamul Özellikleri ve EN 494:2004 Deney Metotları /A1:2005 Product specification and test methods EN 494: /A2:2006 N 516 Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Ulaşım Tesisleri-Yürüme Yolu, Geniş ve Dar Basamaklar N 517 Çatılar İçin Hazır Aksesuarlar-Çatı Emniyet Kancaları EN 516:2006 Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and steps EN 517:2006 Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks N 520 Alçı levhalar - Tarifler, EN 520:2004 Gypsum plasterboards gerekler ve deney Definitions, requirements metotları - and test methods N 523 Çelik şerit kılıflar EN 523:2003 Steel strip sheaths for Öngerilmeli donatılar prestressing tendons için - Terimler, Terminology, özellikler, kalite kontrol requirements, quality control - - EN 534:2006 Corrugated bitumen sheets - Product specification and test methods N 544 Bitümlü Levhalar- Mineral ve/veya Sentetik Takviyeli N Cam - Yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam mamuller - Bölüm 9 : Uygunluk değerlendirmesi / EN 544:2005 Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements - Product specification and test methods EN 572-9:2004 Glass in building Basic soda lime silicate glass products Part 9: Evaluation conformity/product standard of

8 Mamul standardı N Borular - Elyaflı EN 588-2:2001 Fibre cement pipes for çimentodan imal edilmiş drains and sewers Part - Drenaj ve kanalizasyon 2: Manholes and için - Bölüm 2: Muayene inspection chambers bacaları ve muayene odaları N Sabit yangın söndürme EN 671-1:2001 Fixed firefighting systems sistemleri Hortum Hose systems Part sistemleri Bölüm 1: 1: Hose reels with semirigid EN 671-Yarı sert hortumlu EN 671-1:2001 hose hortum makaraları /AC:2002 N Sabit yangın söndürme EN 671-2:2001 Fixed firefighting systems EN 671-sistemleri Hortum EN 671-2:2001 Hose systems Part sistemleri Bölüm 2: Yassı hortumlu hortum sistemleri /A1:2004 2: Hose systems with layflat hose N Elâstomerik Contalar-Su ve Drenaj Uygulamalarında N Kullanılan- Malzeme Özellikleri- Bölüm 1: Lastik EN 681-1:1996 Elastomeric seals EN 681-1:1996 Materials requirements for /A1:1998 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 1: Vulcanized rubber EN 681-1:1996 /A2:2002 N Elastomerik Contalar Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 2: Termoplastik Elastomerler N Elastomerik Contalar- Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli Lastik Malzemeler N Elastomerik Contalar- Pis Su ve Drenaj Uygulamalarındaki Boru Bağlantılarında Kullanılan-Malzeme Özellikleri-Bölüm 4: Dökme Poliüretan Sızdırmazlık Elemanları EN 681-2:2000 Elastomeric Seals EN 681-2:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 2: Thermoplastic elastomers EN 681-3:2000 Elastomeric seals EN 681-3:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber EN 681-4:2000 Elastomeric seals EN 681-4:2000 Materials requirements for /A1:2002 pipe joint seals used in water and drainage applications Part 4: Cast polyurethane sealing elements

9 N Kâgir birimler Özellikler - Bölüm 1: Kil kâgir birimler (Tuğlalar) 08 EN 2 N 682 Elastomerik Contalar EN 682:2002 Elastomeric Seals Gaz ve Hidrokarbon Materials requirements for Sıvıların Taşınmasında seals used in pipes and Kullanılan Boru ve fittings carrying gas and Ekleme Parçaları hydrocarbon fluids Contalarının Malzeme Özellikleri Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 2: Kireç Kumtaşı Kagir Birimler EN 771-1:2003 Specification for masonry ( ) units Part 1: Clay masonry units EN 771-1: /A1:2005 EN 771-2:2003 Specification for EN ( ) masonry units Part 2: :2000[4] EN 771-2:2003 Calcium silicate /A1:2005 masonry units EN 771-3:2003 Specification for masonry ( ) N Kargir Birimler- Özellikler-Bölüm 3: units Part 3: Aggregate Beton Kagir Birimler concrete masonry units (yoğun ve hafif agregalı ) EN :2003 /A1:2005 (Dense and light-weight aggregates) N Kâgir birimler - EN 771-4:2003 Specification for masonry ( ) Özellikler - Bölüm 4: units Part 4: Autoclaved Gazbeton kâgir birimler aerated concrete masonry EN 771-4:2003 units /A1:2005 N Kargir Birimler EN 771-5:2003 Specification for masonry ( ) Özellikler-Bölüm 5: units Part 5: Yapay Taş Kagir Manufactured stone N 771-5/ Birimler EN :2003 masonry units A1: EN 771-6:2005 Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm1: Bağlar, Gergiler, Askılar Ve Konsol Tutucular N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 2: Lentolar N Kâgir - Yardımcı Bileşenler - Bölüm 3: Yataklama Derzi İçin Hasır Çelik Donatı EN 845-1:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets EN 845-2:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 2: Lintels EN 845-3:2003 Specification for ancillary components for masonry Part 3: Bed joint Nreinforcement of steel meshwork N Ayırıcı Sistemler Yağ ve EN 858-1:2002 Separator systems for light

10 N Petrol Gibi Hafif Sıvılar EN :2002 liquids (e.g. oil and petrol) Bölüm 1: Ürün /A1:2004 Part 1: Principles of Tasarımının Prensipleri, product design, Performans ve performance and testing, Deney,İşaretleme ve marking and quality control kalite kontrol N Kimyasal Katkılar EN 934-2:2001 Admixtures for concrete, N Beton, Harç ve Şerbet EN :2001 mortar and grout Part 2: İçin- Bölüm 2: Beton /A1:2004 Concrete admixtures Katkıları- Tarifler ve Definitions, requirements, EN 934-Özellikler, Uygunluk, EN 934-2:2001 conformity, marking and İşaretleme ve /A2:2005 labelling Etiketleme N Kimyasal katkılar EN 934-3:2003 Admixtures for concrete, N Beton, harç ve şerbet EN 934-3:2003 mortar and grout Part 3: için - Bölüm 3: Kâgir /AC:2005 Admixtures for masonry harcı katkıları - Tarifler, mortar Definitions, gerekli özellikler, requirements, conformity, uygunluk, işaretleme ve marking and labelling etiketleme N Kimyasal Katkılar EN 934-4:2001 Admixtures for concrete, Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerme mortar and grout Part 4: Admixtures for grout for Çeliği İçin Şerbet prestressing tendons Katkıları- Tarifler, Definitions, requirements, Özellikler, Uygunluk, conformity, marking and İşaretleme ve Etiketleme labelling 00 EN 997 Tek parça ve takım EN 997:2003 WC pans and WC suites klozetler - Sifonlu with integral trap N Kâgir harçı için EN 998-1:2003 Specification for mortar for EN 998-özellikler - Bölüm 1: EN 998-1:2003 masonry Part 1: Kaba ve ince sıva harcı /AC:2005 Rendering and plastering mortar N Kagir Harcı-Özellikler EN 998-2:2003 Specification for mortar for Bölüm 2: Kagir Harcı masonry Part 2: Masonry mortar - - EN 1057:2006 Copper and copper alloys Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications N Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 4: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı EN :2004 Glass in building Coated glass Part 4: Evaluation of conformity/ Product standard N Borular ve Bağlantı EN :1999 Pipes and fittings of N Parçaları- Dikişli, Sıcak EN :1999 longitudinally welded hotdip galvanized steel Daldırma İle pipes

11 Galvanizlenmiş- Atık Su Sistemlerinde Kullanılan Soketli Spigotlu Çelik Borular- Bölüm 1: Özellikler Deneyler ve Kalite Kontrolü /A1:2004 with spigot and socket for waste water systems Part 1: Requirements, testing, quality control N Borular ve Bağlantı EN :1999 Pipes and fittings of N Parçaları - Dikişli, EN :1999 longitudinally welded Paslanmaz Çelik - Atık /A1:2004 stainless steel pipes with Su Sistemlerinde spigot and socket for Kullanılan - Soketli ve waste water systems Spigotlu Borular-Bölüm Part 1: Requirements, 1:Özellikler, Deneyler ve testing, quality control Kalite Kontrol N 1125 Bina donanımı Yatay EN 1125:1997 Building hardware N 1125 kolla çalışan acil çıkış EN 1125:1997 Panic exit devices tertibatları Kurallar ve /A1:2001 operated by a horizontal AC deney metotları EN 1125:1997 / bar Requirements and test methods A1:2001/AC:2002 N 1154/ Bina donanımı EN 1154:1996 Building hardware 1 ve Kontrollü kapı kapatma EN 1154 Controlled door closing skı cihazları Özellikler ve devices Requirements deney metotları N 1155 Bina donanımı İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları Kurallar ve deney metotları N 1158 C Bina donanımı - Kapı ayar cihazları - Özellikler ve deney metotları N 1168 Ön dökümlü beton mamuller - Boşluklu döşemeler N Cam - Yapılarda kullanılan Cam esaslı yalıtım birimleri - Bölüm 5: Uygunluk değerlendirmesi için N 1304 Çatı Kiremitleri- Kilden Yapılmış Sürekli Olmayan (Bindirmeli)- Tarifler ve Özellikler N Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 3: :1996/A1:2002 and test methods EN 1155:1997 Building hardware EN 1155: /A1:2002 Electrically powered holdopen devices for swing doors Requirements and test methods EN 1158:1997 Building hardware Door EN 1158:1997 coordinator devices /A1:2002 Requirements and test EN 1158:1997/ methods A1:2002/AC: EN 1168:2005 Precast Concrete Products- Hollow core slabs EN :2005 Glass in Building- İnsulating Glass Units-Part 5:Evaluation of Conformity EN 1304:2005 Clay roofing tiles and fittings-product definitions and specifications EN :2005 Structural bearings Part 3: Elastomeric bearings

12 Elastomerik mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 4: 4: Roller bearings Makara mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2005 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 3: 5: Pot bearings Çanak mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural bearings Part kullanılan - Bölüm 6: 6: Rocker bearings Beşik mesnetler N Mesnetler - Yapılarda EN :2004 Structural EN kullanılan - Bölüm 7: bearings 7: Küresel ve silindirik Part 7: PTFE mesnetler Spherical and cylindrical PTFE bearings 824 EN Zemin döşemesi için EN 1338:2003 Concrete paving blocks beton kaplama blokları - Requirements and test 2824 EN Gerekli şartlar ve deney EN 1338:2003 methods /AC metotları /AC:2006 N 1339 Zemin döşemesi için EN 1339:2003 Concrete paving flags EN beton kaplama plâkları EN 1339:2003 Requirements and test /T1 Gerekli şartlar ve deney metotları /AC:2006 methods 36 EN Zemin döşemesi için EN 1340:2003 Concrete kerb units beton bordür taşları Requirements and test Gerekli şartlar ve deney - EN 1340:2003 methods metotları /AC:2006 N 1341 Dış zemin döşemeleri EN 1341:2001 Slabs of natural stone for için tabiî kaplama taşları external paving - Özellikler ve deney Requirements and metotları testmethods 809 EN Dış zemin döşemeleri N 1343 N 1344 için tabiî parke taşları - Özellikler ve deney metotları Dış zemin döşemeleri için tabiî bordür taşları - Özellikler ve deney metotları Kilden mamul döşeme kaplama elemanları - Özellikler ve deney metotları N 1423 Yol İşaretleme Malzemeleri-Dökülerek EN 1342:2001 Setts of natural stone for external paving Requirements and test methods EN 1343:2001 Kerbs of natural stone for external paving Requirements and test methods EN 1344:2002 Clay pavers Requirements and test methods EN 1423:1997 Road marking materials Drop on materials

13 N /A1 N 1433 Uygulanan Malzemeler- Cam Kürecikler, Kayma Önleyici Agregalar ve Bunların Karışımları Drenaj kanalları - Taşıt ve yaya trafiğine açık alanlar için - Sınıflandırma, tasarım ve deney gerekleri, işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi EN 1423 :1997 /A1:2003 Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two EN 1433:2002 Drainage channels for vehicular and pedestrian EN 1433:2002 areas Classification, design and testing /A1:2005 requirements, marking and evaluation of conformity N 1457 Bacalar- Kil veya EN 1457:1999 Chimneys N 1457 Seramik Baca EN 1457:1999 Clay/Ceramic Flue Liners Elemanları- Özellikler ve /A1:2002 Requirements and test Deney Metotları methods N EN 1457: /AC:2006 N Yol İşaretleme EN :1997 Road marking materials N Malzemeleri- Işığı Geri EN :1997 Retroflecting road studs Yansıtan Yol Çivileri- /A1:2003 Part 1: Initial performance Bölüm 1: Başlangıç requirements Performans Özellikleri N 1469 Doğal taş mamulleri EN 1469:2004 Natural stone products Kaplamada kullanılan Slabs for cladding plâkalar - Özellikler Requirements N Beton yapılar - Koruma EN :2004 Products and systems for ve tamir için mamul ve the protection and repair of sistemler - Tarifler, concrete structures özellikler, kalite kontrol Definitions, requirements, ve uygunluk quality control and değerlendirmesi - evaluation of conformity Bölüm 2: Beton için Part 2: Surface protection yüzey koruma systems for concrete sistemleri N Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi- Bölüm 3: Yapısal ve yapısal olmayan tamir N Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, özellikler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 4: Yapısal bağ EN :2005 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 3: Structural and nonstructural repair EN :2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity Part 4: Structural bonding

14 N Beton yapılar - Koruma EN :2004 Products and systems for ve tamir için mamul ve the protection and repair of sistemler - Tarifler, concrete structures özellikler, kalite kontrol Definitions, requirements, ve uygunluk quality control and değerlendirmesi - evaluation of conformity Bölüm 5: Beton Part 5: Concrete injection enjeksiyonu - - EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar - - EN :2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 7: Reinforcement corrosion protection N 1520 Ön yapımlı betonarme EN 1520:2002 Prefabricated reinforced bileşenler - Gözenekli hafif betondan mamul components of lightweight aggregate concrete with N Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Bölüm 1-2 : Borosilikat cam - Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı N Cam - Yapılarda kullanılan - Özel temel mamuller - Cam seramikler - Bölüm 2-2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı N 1806 Bacalar - Tek sıra cidarlı bacalar için kil/ seramik bloklar / özellikler ve deney metotları EN : EN :2004 open structure Glass in building Special basic products Borosilicate glasses Part 1-2: Evaluation of conformity/product standard Glass in building Special basic products Glass ceramics Part 2-2: Evaluation of conformity/product standard EN 1806:2006 Chimneys - Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys - Requirements and test methods N Gres ayırma sistemleri EN :2004 Grease separators Part Bölüm 1:Tasarım, - EN :2004 1: Principles of design, performans ve deney, /AC:2006 performance andtesting, işaretleme ve kalite marking and quality control

15 kontrol prensipleri N Bacalar - Metal bacalar EN :2003 Chimneys EN 1856-için kurallar Bölüm 1: EN :2003 Requirements for metal Hazır baca bileşenleri /A1:2006 chimneys Part 1: System chimney products N Bacalar - Metal bacalar EN :2004 Chimneys için kurallar Bölüm 2: Metal astarlar ve baca bağlantı boruları Requirements for metal chimneys Part 2: Metal liners and connecting flue pipes N 1857 Bacalar - Bileşenler EN 1857:2003 Chimneys Components EN Beton baca astarları EN 1857:2003 Concrete flue liners /AC /AC:2005 N 1858 Bacalar - Bileşenler EN 1858:2003 Chimneys Components Beton baca blokları N Cam - Yapılarda kullanılan - Isı ile dayanıklılığı artırılmış soda kireç silikat cam - Bölüm 2 : Uygunluk değerlendirmesi / Mamul standardı Concrete flue blocks EN :2004 Glass in building Heat strengthened soda lime silicate glass Part 2: Evaluation conformity/product standard N EN 1873:2005 Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product specification and test methods 21 EN Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı N 1917 Beton muayene bacaları ve odaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı - - N Sıcak haddelenmiş yapı çelikleri Bölüm 1: Genel teknik teslim şartları N EN : 2006 of EN 1916:2002 Concrete pipes and EN 1916:2002 fittings, unreinforced, steel /AC:2003 fibre and reinforced EN 1917:2002 Concrete manholes and EN 1917:2002 inspection chambers, /AC:2003 unreinforced, steel fibre and reinforced EN 1935:2002 Building hardware EN 1935:2002 Single-axis hinges /AC:2003 Requirements and test methods EN :2004 Hot rolled products of structural steels Part 1: General technical delivery conditions Hot finished structural hollow sections of nonalloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions N Çelik borular-dikişli, EN : Cold formed welded

16 alaşımsız ince taneli çeliklerden soğuk şekillendirilerek kaynak edilmiş Bölüm 1: Teknik teslim şartları 341 EN Su ve diğer sulu 4 akışkanların taşınmasında kullanılan alaşımsız çelik borular ve bağlantı elemanları Teknik teslim şartları N Su ve diğer su bazlı sıvıların iletiminde kullanılan çelik boru ve fittinglerinin bağlanmasında kullanılan birleştirmeler 2006 structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions EN 10224:2002 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance EN 10224: of aqueous liquids including water for human /A1:2005 consumption Technical delivery conditions EN 10311:2005 Joints for the connection of steel tubes and fittings conveyance of water and other aqueous liquids N Kullanım amaçlı sıvının EN 10312:2002 Welded stainless steel N (su dahil) taşınması için tubes for the conveyance EN 10312: kaynaklı paslanmaz of aqueous liquids çelik boru ve bağlantı including water for human /A1:2005 elemanları- Teknik consumption Technical teslim şartları delivery conditions 1140 EN Yapıştırıcılar- Karo EN 12004:2001 Adhesives for tiles 4 Yapıştırıcılar - Tarifler Definitions and ve Özellikler specifications 1140 EN EN /A1+AC N Atık Su Terfi Tesisleri- Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri- Bölüm 1:Dışkı İhtiva Eden Atık Sular İçin Terfi Tesisleri N Atık Su Terfi Tesisleri- Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri- Bölüm 2:Dışkı İhtiva Etmeyen Atık Sular İçin Terfi Tesisleri N Atık Su Terfi Tesisleri- Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri- :2001/A1:2002 EN 12004:2001 / A1:2002/AC: EN :2001 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter EN :2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 2: Lifting plants for faecalfree wastewater EN :2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 3:

17 Bölüm 3:Sınırlı Uygulamalar İçin Dışkı İhtiva Eden Atık Su Terfi Tesisleri N Atık Su Terfi Tesisleri- Binalar ve Yerleşim Yerleri İçin-İnşa ve Deney Prensipleri- Bölüm 4:Dışkı İhtiva Eden ve Etmeyen Atık Sular İçin Tek Yönlü Vanalar N Doğal Taş Ürünleri- Modüler Karolar- Özellikler N Doğal Taş Ürünleri-Yer ve Merdivenler İçin Kaplama Taşları N Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 1: Elektrikli otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 2: Elektrikli olmayan otomatik kontrol ve geciktirme cihazları için şartlar ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 4: Tank vana bağlantıları ve tahrik sistemleri için kurallar Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications EN :2000 Wastewater lifting plants for buildings and sites Principles of construction and testing Part 4: Nonreturn valves for faecalfree wastewater and wastewater containing faecal matter EN 12057:2004 Natural stone products Modular tiles Requirements EN 12058:2004 Natural stone products Slabs for floors and stairs Requirements EN :2003 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 1: Requirements and test methods for electrical automaticcontrol and delay devices EN :2003 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 2: Requirements and test methods for nonelectrical automatic control and delay devices EN :2003 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices EN :2004 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators

18 ve deney metotları N N EN :2006 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems EN :2006 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 6: Requirements EN :2000 [5][5] EN : and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems N Sabit Yangın Söndürme EN :2000 Fixed firefighting systems Sistemleri-Gazlı Components for gas N Söndürme Sistemlerinin EN :2000 extinguishing systems Bileşenleri-Bölüm 7: Part 7: Requirements and CO2 Sistemlerindeki /A1:2005 test methods for nozzles Püskürtücüler İçin for CO2 systems Özellikler ve Deney Metotları N EN :2006 Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors N Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın EN :2003 Fixed firefighting systems Components for gas

19 söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 9: Özel yangın aygılayıcıları için şartlar ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler Bölüm 10: Basınç göstergeleri ve basınç anahtarları için özellikler ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri- Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 11: Mekanik tartma cihazları için özellikler ve deney metotları N Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 12: Pnömatik alârm cihazları için şartlar ve deney metotları N Sabit Yangın Söndürme Sistemleri-Gazlı Söndürme Sistemlerinin Bileşenleri-Bölüm 13: Tek Yönlü Vanalar ve Geri Dönüşsüz Vanalar İçin Özellikler ve Deney Metotları extinguishing systems Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors EN : Fixed firefighting systems 2003 Components for gas extinguishing systems Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches EN : Fixed firefighting systems 2003 Components for gas extinguishing systems Part 11: Requirements and test methods for EN : EN : 2001 mechanical weighing devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices Fixed firefighting systems Components for gas extinguishing systems Part 13: Requirements and test methods for check valves and nonreturn valves N Duman ve ısı kumanda EN :2005 Smoke and heat control sistemleri - Bölüm 1: systems - Part 1: N Duman engelleri için EN : Specification for smoke teknik özellikler 2005/A1:2006 barriers N Duman ve ısı kontrol EN :2003 Smoke and heat control sistemleri Bölüm 2: systems Part 2: Doğal duman ve ısı Specification for boşaltma vantilâtörleri naturalsmoke and heat için özellikler exhaust ventilators N Duman ve ısı kontrol EN :2002 Smoke and heat control sistemleri - Bölüm 3: systems Part 3: Güçle çalışan duman ve Specification for powered

20 N ısı boşaltma EN smoke and heat exhaust vantilatörleri için 3:2002/ ventilators özellikler AC:2005 N Duman ve ısı kumanda EN :2005 Smoke and heat control sistemleri - Bölüm 6: systems Part 6: Basınç farkı gösteren - EN Specification for pressure sistemler için teknik 6:2002/AC:2006 differential systems Kits özellikler - Kitler N Duman ve ısı kumanda EN : Smoke and heat control sistemleri - Bölüm 10: Güç kaynakları 2005 systems - Part 10: Power supplies N Cam - Yapılarda EN :2004 Glass in building kullanılan - Isıl olarak Thermally toughened soda temperlenmiş soda lime silicate safety glass kireç silikat emniyet Part 2: Evaluation of camı - Bölüm 2: conformity/product Uygunluk standard değerlendirmesi/mamul standardı - - EN 12209:2003 Building hardware EN 12209:2003 Locks and latches /AC:2005 Mechanically operated locks, latches and locking plates Requirements and test methods N Sabit Yangın Söndürme EN :1999 Fixed firefighting systems Sistemleri- Sprinkler ve + A1:2001 Components for Su Püskürtme sprinkler and water spray Elemanları- Bölüm 1: systems Part 1: Sprinkler Sprinklers N Sabit yangın söndürme EN : sistemleri Sprinkler ve +A1:2001 su püskürtme sistemleri için elemanlar Bölüm /A2:2004 N : Sprinkler EN :1999 +A1:2001 /A3:2006 N Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm :1999/A1:2001 N : Islak tip alarm vana EN tertibatları 2:1999/A2:2005 N EN :1999/AC:2002 N Sabit Yangın Söndürme EN :2000 Fixed firefighting systems EN :1999 Fixed firefighting systems EN Components for sprinkler and water spray systems Part 2: Wet alarm valve assemblies

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin. (Tebliğ No: TAU/2004-003) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2004-003) Resmi Gazete : 23 Haziran

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 01 Aralık 2006 CUMA Sayı : 26363 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 23 Mart 2006 PERŞEMBE Sayı : 26117 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC)

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

YAPI MALZEMELERİ DİREKTİFİ. BVA Belgelendirme ve Dış Ticaret Ltd. Şti. YAPI MALZEMELERİ...biz ürünlerin engellere takılmadan serbest dolaşımını sağlamak istiyoruz, sizin gibi....biz AB pasaportunu alırız, siz can ve mal güvenliğini garanti eden ürünlerinizi üretmeye devam

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04.

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ Control and indicating equipment TS EN 54-2/A1 17.04.2007 EN 54-2:1997/ A1:2006 03.04. Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE OLAN TS REFERANS NUMARASI TS ADI TS Yürürlük TARİHİ hen STANDART NUMARASI hen STANDART ADI EŞ VARLIK DÖNEMİ

Detaylı

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006

hen STANDART NUMARASI Yürürlük TARİHİ 20.07.2006 EN 40-4:2005 /AC:2006 Ek-1:YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA UYGULANACAK UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDARTLAR 1 YÜRÜRLÜKTE TS ADI OLAN TS REFERANS NUMARASI TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma

Detaylı

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ

18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ 18 Ocak 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27819 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04)

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2011-04) 5 Kasım 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28106 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK

YAPI MALZEMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ (89/106/EEC) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNĠK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 10.07.2008 tarih ve 26932 sayılı Resmi Gazete (Daha evvel 23 Haziran 2004 Çarşamba Sayı : 25501; 23 Mart 2006 - Sayı : 26117; 10 Eylül 2006 - Sayı : 26285; 19 Ocak 2007

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) dayanılarak hazırlanmıştır. Aralık CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (//AB) KAPSAMINDA UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/-)

Detaylı

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ )

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/ ) Ocak 00 CUMA Resmî Gazete Sayı : 0 TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (/0/EEC) KAPSAMINDA, UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok 44/84 Yukarı Dudullu / Ümraniye 34774 İSTANBUL

Detaylı

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI

BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI BACA STANDARTLARI GENEL BACA STANDARTLARI TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar-Genel kurallar Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı boruları ve bağlantı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi :Barbaros M.Ak Zambak Sk.A.Blok Kat:19 No:2 Ataşehir 34100 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü

STANDARTLAR. 6 TS 615 EN 26 Ani su ısıtıcılar(şofbenler)- Gaz yakan, Atmosferik brülörlü STANDARTLAR NO STANDART NO AÇIKLAMA 1 TS EN 297 2 TS EN 483 3 TS EN 625 4 TS EN 677 5 TS 12514 Gaz yakan merkezi Isıtma kazanları -Anma ısı yükü 70 kw'ı Aşmayan atmosferik brülörlü B11 ve B11BS Tipi Kazanlar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Mustafa Kemal Mahallesi 2120. Cad. No:6/6 Söğütözü Çankaya 06510 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 219 79 03

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Çiftliği Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04

TS 418-3 EN 12201-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-04 SAYFA 2/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539)

EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) EK-1 Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. EK-2

Detaylı

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar,

EK-1 EK-2. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, EK-1 (Mülga:RG-1/4/2010-27539) Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru Şeklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün çeşitleri ve sınıfları. Bütün

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Ürün Belgelendirme Kuruluşu Adresi :Levazım Mah.Koru Sok.Zorlu Center Terasevler K:3 D:11 Beşiktaş 34340 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 269

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 0,00,00 Yeterlilik Toplam Sınav : 660 UY00-/00

Detaylı

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ

BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) :550 TL UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV

Mekanik pinç vanaları tip OV Mechanical Pinch Valves type OV tip OV type OV Emniyet ile ayarlanmış... Safety regulated... Mekanik pinç vanaları: İzolasyon ve Regülasyon için Vana Çözümleri Daha büyük katı partiküller, aşınma ve korozyona özel olarak dayanıklı olan

Detaylı

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20

Ürün Bilgileri. Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri. 03.2010/Web FW 50+ 1-20 Schüco FW 50+: Dikey cepheler ve ışıklıklar için sistem çözümleri Denenmiş ve test edilmiş ısıl yalıtımlı düşey profil / yatay profil sistemleri Schüco FW 50 + ve FW 60 + özellikle geniş modül genişliği

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

İÇİNDEKİLER : CONTENTS :

İÇİNDEKİLER : CONTENTS : İÇİNDEKİLER : Sayfa 2 4 = Dilatasyon profilleri ile ilgili genel bilgiler Sayfa 5 = Yangın bariyeri Sayfa 6 = Profil ve fitillerle ilgili teknik değerler Sayfa 7 = Uygulama fotografları Sayfa 8 17 = 0

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Şerifali Mah. Hendem cad. No:58 Kat:1 Yukarıdudullu Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 216 420 47 52 Faks : 0 216 466 31 52 E-Posta

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA

3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI MART YAŞINDA 3. BACA VE İÇ TESİSAT GÜVENLİĞİ STRATEJİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 02-04 MART 2017 10 YAŞINDA Destekleyen Kuruluş www.bacader.org 1 BACA BELGELERİ www.bacader.org 2 BACA BELGELERİ www.bacader.org 3 BACA

Detaylı

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ

YAPILARDA MALZEME DENETİMİ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı YAPILARDA MALZEME DENETİMİ İBRAHİM TUNCER Seramik Mühendisi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Elemanı

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar

YANGIN YALITIMI 1.Giriş 2.Ülkemizde ve Yurtdışındaki Yangın Yönetmelikleri ve İlgili Standartlar YANGIN YALITIMI 1.Giriş Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin artması, nüfusun giderek çoğalmasına paralel olarak toplu yerleşim bölgelerin fazlalaşması yangın riskinin ve buna bağlı olarak yangının maddi

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr

www.cephesan.com.tr cephesan@cephesan.com.tr Bizden Sektöre adım attığı günden itibaren geniş ürün yelpazesi, profesyonel kadrosu, yüksek standartlarda üretim kabiliyetiyle güvenilir bir firma olmayı kabul etmiştir. Mimarların yaratıcılık ve tecrübe

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : Küçük Çiğli Mh. 8780/1 Sk. No:5 Çiğli 35681 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 376 24 25 Faks : 0 232 386 33 98 E-Posta

Detaylı

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ)

Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı difüzyon direnç faktörü (µ) 73 Ek E Yapı malzeme ve bileşenlerinin birim hacim kütlesi, ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) ve su buharı (µ) 1 DOĞAL TAŞLAR 1.1 Kristal yapılı püskürük ve metamorfik taşlar (mozaik vb.) > 2 2 3,5 2,3

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı

Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 12 13 Nisan 2012 Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü - Bursa Çatılar, Yangın Yönetmeliği ve Su Yalıtımı Jozef Bonfil 1 Konu Başlık

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPD-1958 REV 1.02 DECLARATION OF PERFORMANCE No. According to Construction Products Regulation EU No. 305/2011 This declaration is available in the following languages: English Declaration of Performance Page 2-3 Turkish

Detaylı

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi.

«Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. «Polimatiz» Kapalı anonim şirketi Dokumasız malzemeler ve inşaat membranların üretimi. Genel müdür Belova N.E. Tataristan Cumhuriyeti, Alabuga bölgesi, «Alabuga» Özel Ekonomi Bölgesi 8(85557) 5-91-10,

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ve E1 BELGELENDİRMESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kuruluşudur. Türk Standardları Enstitüsü nün Görevleri: Standart Hazırlama,

Detaylı

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI

ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATI VE TERASTA SU YALITIMI Genel olarak eğimi % 5

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi E-Posta Website : certification@sqmart.com : www.sqmart.com * EA Kodu

Detaylı

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com

www.apcpaslanmaz.com.tr www.apc.com.tr www.apctasarim.com global dünyanın yeni trendi... zaman yarışı bu yarışda bizde varız the new trend of the global word... time trial we ar e in this trial FAALİYET ALANLARIMIZ : PASLANMAZ ÇELİK KOLON KAPLAMA. PASLANMAZ CAMLI

Detaylı

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets

Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets Endüstriyel Elektrik Kabinleri Industrial Electrical Cabinets OPAK KAPAKLI ABS PANOLAR Opaque Colored Abs Lid - Plastic Enclosures KOD ÖLÇÜ (cm) RENK KORUMA SINIFI BAĞ ADEDİ OTS 2030 20x30x OTS 3040 30x40x20

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC

Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC New! Pnömatik pinç vanaları tip VMC Air operated Pinch Valve type VMC Flanş / Flange İç dişli bağlantısı / Internal Thread Tri-klamp / Tri-Clamp Kaynak uçları / Weld-on ends Vida dişli ağız / Threaded

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

İÇERİK Uygulama Detayları

İÇERİK Uygulama Detayları İÇERİK 1 Çağdaş yapı konsepti ve Yalıtım 2 Malzeme ve detay seçimi ile ilgili temel bilgiler 3 Isı Yalıtım Malzemeleri 4 Uygulama Detayları 5 Yürürlükteki Mevzuatlar 1 Temel Uygulama Kuralları Isı Köprüsü

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

YANGIN YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

YANGIN YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YANGIN YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YANGIN YALITIMI Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve

Detaylı

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03

TS EN PE BORU BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-03 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE boru malzemelerinin karşılaması gereken şartları TS 418-7 CEN/TS

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends

Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends Türkçe English 2011 KIT Dirsek ve Köşeli Dirsek angles and bends EX190 ÜÇ YÖNLÜ AÇI Ø 42,4 (PARLAK 304 PASLANMAZ EX171 AÇI Ø 33,7 (PARLAK 304 PASLANMAZ THREE WAY ANGLE 42,2 dia. STAINLESS STEEL AISI 304

Detaylı

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş.

YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD. ısıtaş. inşaat A.Ş. YERDEN ISITMA VE YALITIM ÜRÜNLERİ ESPAN ISIBOARD ısıtaş 1950 inşaat A.Ş. R ISITAŞ HAKKINDA Üretim çalışmalarına 1950 yılında soba imalatıyla başlayan ISITAŞ, 2008 yılına kadar Türkiye,Balkan Ülkeleri,Azerbaycan

Detaylı

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI 1- Döşeme kaplaması 2- Şap 3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası) 4- Isı yalıtımı 5- Su yalıtımı 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin

Detaylı

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

OSLO MÜHENDİSLİK ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Tecrübe&Kalite RİSOR Yan duvarlar: Boyalı lamine cam Side Walls: Laminated Cloured Class. Arka Duvar: Tam Boy Ayna Back Wall: Full Size Mirror Taban: Doğal Granit Floor: Natural Granite Aksesuar: Ayna

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı