Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerlerine Göre G. Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y. cevdet@uludag.edu.tr"

Transkript

1 Bitkisel Atık k Yağlar ların n Kullanım Yerlerine Göre G Gerekli Standartlar ve Kontrol Yöntemleri Y Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi/TÜBİTAK-BUTAL

2 Kızartma yağlar larının n kalitesini belirleyen düzenlemeler Almanya Yağ Örgütü ü nün n (DGF, Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft) ) düzenledid zenlediği i Uluslar Arası Kızartma Sempozyumuna katılan bilim adamlarının n ortak görüşg ve önerileri: 1. DGF Sempozyumu (1973 ): Almanya, restoran kızartma k yağlar larındaki oksitlenmiş yağ asitlerinin kontrolü için in kurallar önerdi. 2. DGF Sempozyumu (1979 ): Kızartma yağlar ları kalitesi için i in polar madde analizi kabul edildi. 3. DGF Sempozyumu (2000 ): Kızartma yağlar ları kalitesi için i in 8 öneri kabul edildi ( % TPM : 24, % PTG: 12 ) 4. DGF Sempozyumu (2004 ): 8 öneriye ilave olarak yeni 8 öneri kabul edildi.

3 DGF nin 2004 yılında y düzenledid zenlediği i 4. Uluslararası Kızartma Sempozyumu nda yayınlad nladığı yeni öneriler paketinde; Kızartma yağlar ları ve bu yağlarla kızartk zartılmış gıda maddeleri hakkında risk analizleri yapılmas lması gerektiğini, ini, Yönetmeliklerin halk sağlığı ığını korumak için i in yeterliliklerinin sorgulanmasını, Trans yağ asidi içeren i yağlara alternatif geliştirilmesini, Akrilamid ve oksitlenmiş madde oluşum um mekanizmalarının n daha iyi anlaşı şılması için in araştırmalar rmaların n devamını, Bu maddeleri daha düşük d k miktarlarda içeren i gıda g maddeleri üretimi için i in yeni kızartma yöntemlerinin y geliştirilmesini, Tüketicilerin, tedarikçilerin ilerin ve üreticilerin eğitilmesini e önermişlerdir.

4 Kızartma sırass rasında yağda oluşan reaksiyonlar Reaksiyon Neden olan etken Reaksiyon ürünleri 1. Hidroliz GıdanG danın n içerdii erdiği i su Yağ asitleri, Digliseridler Monogliseridler 2. Oksidasyon Hava OksitlenmiO ksitlenmiş monomerik, dimerik ve oligomerik trigliseridler Uçucu maddeler( aldehidler, ketonlar, alkoller, hidrokarbonlar) 3. Isıl l Bozunma SıcaklS caklık k Halkalı monomerik trigliseridler, Nonpolar dimerik ve oligomerik trigliseridler, akrilamidler, PAH lar lar, PCB lar lar, furan, dioksin

5 Kızartma yağı yönetmelikleri Ülke %TPM % PTG %OYA AS DN KS Avusturya <27 <1 <2.5 <170 <180 Belçika ika <25 <10 <5 <170 <180 Şili <25 <1 <2 <170 Fransa <25 Almanya <24 <0.7 < İspanya <25 Macaristan <25 İtalya <25 <180 Hollanda <27 <16 <4.5 Portekiz <25 Türkiye * <25 < TPM: Toplam polar madde, PTG: Polimer trigliseridler,, OYA: Oksitlenmiş yağ asitleri, AS: Asit sayısı,, DN: Dumanlanma noktası,, C KS: Maksimum kızartma k sıcakls caklığı,c *Kızartma Amacıyla Kullanılan Katı Ve Sıvı Yağların Kontrol Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2007/41), , Sayı: 26627

6 Hidrojenlenmiş bitkisel yağlar Kızartma işleminde i leminde stabiliteyi arttırmak rmak amacı ile kısmi k hidrojenlenmiş bitkisel yağlar kullanılıyorsa, kızartma k yağlar ları,, içerdikleri i trans yağ asitleri açısından da değerlendirilmelidir. erlendirilmelidir. Trans yağ asitlerinin serum lipoproteinleri ve kalp hastalıklar kları üzerine olumsuz etkisi saptandığı ığından, margarin ve yemeklik yağlardaki lardaki miktarları azaltılmas lması gerekmektedir. Avrupa da sadece Danimarka,, yeni, kullanılmam lmamış kızartma yağı ğının trans yağ asitleri içerii eriği i için i in maksimum % 15 olarak bir sınırlama s uygulamaktadır. Bu değerin erin % 10 a a kadar düşürülmesi d hedeflenmiştir.

7 Kızartma yağı analizi Toplam polar madde analizi IUPAC Standard Method 2.507, Pure Appl. Chem., Vol. 72, No. 8, pp , Hızlı test kitleri. Testo 265

8 IUPAC Standard Method Kızartma yağı ğında bulunan; Polar maddeler Polimerik digliserit ve trgliseritler Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile tayin edilmektedir. HPLC cihazı Analiz süresi s uzun ve pahalı bir sistemdir. Gelişmi miş laboratuvarlar ve uzman personel gerektirir

9 Hızlı test kitleri Testo 265

10 Isıl l bozunma ürünleri analizi Kızartma yağlar ları, PAH PCB Furan Dioksin ve benzeri sağlığ ığa a zararlı maddeleri kullanım m süresine s bağlı olarak değişen en miktarlarda içerebilirler. i GC cihazı Bu maddeler kızartma k yağı ğında bulunmamalıdır. Varlıklar kları gaz kromatografik (GC) yöntemlerle belirlenebilir.

11 Bitkisel atık k yağlar ların n kontrolü yönetmeliği Avrupa Parlamentosu,, 2001 yılında yayınlad nladığı bir direktifle kullanılm lmış kızartma yağlar larının hayvan yemi üretiminde kullanılmas lmasını yasaklayarak, sözkonusu toksik maddelerin gıda zincirinden çekilmesini sağlam lamıştır. Türkiye de de 2005 yılında yürürlüğe giren Çevre ve Orman Bakanlığı ığı nın Bitkisel Atık yağlar ların Kontrolü Yonetmeliği uyarınca aynı yasak uygulanmaya başlanm lanmıştır.

12 Avrupa Parlamentosu Direktifi Bu direktif kızartma k yağı ğının; n; Çevreye uygun yönetimiy Geri kazanımı Atık k kızartma k yağı ğın n hayvan yeminde kullanımının yasaklanması Gıda güvenlig venliği i ve kalite kontrolü Tüketiciyi bilgilendirme ve eğitimie itimi Kızartma işlemii lemi konularını içermektedir.

13 Bitkisel atık k yağlar ların n değerlendirilmesi erlendirilmesi Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yonetmeliği ne göre g atık k yağlar ancak biyodizel üretiminde değerlendirilebilir. erlendirilebilir. Ham bitkisel yağdan üretilen biyodizel ile atık k yağdan dan üretilen biyodizel aynı standartlar içerisinde i değerlendirilmektedir. erlendirilmektedir. Her iki hammaddeden üretilen biyodizel TS EN Otobiyodizel TS EN Yakıt t biyodizel standartlarına na uygun olarak üretilmelidir.

14 Bitkisel atık k yağ geri kazanım m tesislerinin atık yağ kabul kriterleri Öneriler Toplam polar madde (TPC) Serbest yağ asitleri Su içerii eriği Peroksit değeri eri İyot sayısı

15 Sonuç Kullanım ömrünü tamamlamış ış, yani % TPM içeriği 25 değerlerine erlerine ulaşan an, ancak hala %75 i değerlendirilebilir erlendirilebilir trigliserid yapısında olan kullanılm lmış yağlar ların biyodizel gibi katma değeri eri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, bu yağlar ların gıda zincirinden çıkarılmasına önemli katkılar sağlayacakt layacaktır. Hızlı test yöntemleri y ile kızartma k yağı ğın n gıdadan g çekilme süreci s anında nda belirlenmelidir. Bitkisel atık k yağlar ların n risk analizleri yapılmal lmalı. Trans yağ asiti içeren yağlardan lardan (margarin gibi katı yağlar) biyodizel üretimi ve biyodizel özellikleri üzerine araştırmalar rmalar yapılmal lmalıdır. Bitkisel atık k yağlar ların n restoran, yemek firması,, otel ve evsel kaynağı ğına göre g karaterizasyonu yapılarak envanter çalışması yapılmal lmalı. Bitkisel atık k yağ geri kazanım m tesisi işletmecileri i ve personeli için i in yönetmelikler y konusunda eğitimler e verilmelidir.

16 TEŞEKK EKKÜRLER Prof. Dr. Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi uludag.edu.tr

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

Kızartma Anında Oluşan Reaksiyonlar:

Kızartma Anında Oluşan Reaksiyonlar: BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI ve GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA DÜNYADAKİ UYGULAMALAR Prof. Dr. Mustafa ÇANAKCI Kocaeli Üniversitesi Kızartma Yağları (Bitkisel Yağlar) Kullanım Yerleri; Lokanta,

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. GDO lu. Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi

T.C. GDO lu. Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi T.C. TARIM VE KÖYİŞK İŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM M VE GELİŞ İŞTİRME GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ GDO lu Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi GDO NEDİR?

Detaylı

İnce boyutlu kömürlerin temizlenmesinde

İnce boyutlu kömürlerin temizlenmesinde Atık Yağların Kömürün Temizlenmesinde Kullanımı ve Türkiye deki Potansiyel Yrd. Doç. Dr. Tuncay USLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tuncay43@ktu.edu.tr Öğr. Gör. Ercan ŞAHİNOĞLU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından;

Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; Resmi Gazete Tarihi: 11.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24692 Çevre Bakanlığından; GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi

Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gıda Maddelerinde Trans Yağ Asiti İçeriklerine Ait Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gamze KAHYAOĞLU Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr

INTERNATIONAL CERTIFICATION. CE Marking. danışmanlık. www.worldsert.com.tr CE Marking danışmanlık www.worldsert.com.tr Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Hakkımızda Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri

Detaylı

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU

HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU HATAY İLİ İHRACATI ARAŞTIRMA RAPORU Doç. Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL Prof. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ BİB Ltd. Şti. HATAY Nisan 2014 Teşekkür Yazarlar, bu Araştırma'da kendilerine yer alma şansı tanıyan BİB Ltd.

Detaylı

REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi

REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi REW İstanbul 2011 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Atık Yakma Eğitimi Çimento Sektöründe Atıkların Ek Yakıt ve Alternatif Yakıt Hammadde Olarak Kullanılması CANAN DERİNÖZ GENCEL TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi

Peynirde Gıda Güvenilirliği Temel Eğitimi Temel Eğitimi Ünite 1: Gıda Güvenilirliği Çiğ süt üretim merkezleri ve peynir endüstrisinde sürekli gıda güvenilirliği eğitimi Peynirde Gıda Güvenilirliği, Leonardo da Vinci Sürekli Eğitim Programı altında

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI Bir inşaat projesinde ilk kazmanın vurulması ile beraber hafriyat toprağı, inşaat molozu gibi bertarafı gereken atıklar oluşmaya başlamaktadır. 12 İnşaat, yıkıntı atıklarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Piyasada Mevcut Sütler ve Kalite Sorunu Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Gıda Güvenliği; 5179 sayılı Kanunda Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan

Detaylı

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013 SU KALİTES TESİ KRİTERLER TERLERİ ve STANDARTLAR Doç.. Dr. Eyüp p DEBİK 24.02.2013 Su Tasfiyesinin Amacı Suyun kullanma maksadına uygun hale getirilmesidir. Tabiatta mevcut su kaynakları,, bazı istisnalar

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR

YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE SORUNU OLARAK KA11 A 11KLAR GiRiş Vedat PıNARLı Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışı, düzensiz kentleşme, büyük yerleşim merkezlerine olan hızlı nüfus akımı ve sanayileşme

Detaylı

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012

LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI ODA RAPORU. Yayın No: MMO/581. tmmob makina mühendisleri odası. Nisan 2012 tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU LPG/CNG YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ARAÇLARDA DENETİM UYGULAMALARI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Nisan 2012 Yayın No: MMO/581 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı