T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN BELEDİYE İŞLEMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN BELEDİYE İŞLEMLERİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN BELEDİYE İŞLEMLERİ ANKARA- 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ TACİRİN BELEDİYELERE KARŞI SORUMLULUKLARI İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu Düzenleme Başvuru Formunu Bilgisayarda Düzenlemek İş Yeri Açma İzin Belgesi Alma...8 UYGULAMA FAALİYETİ...10 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...11 ÖĞRENME FAALİYETİ Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı Alma Müracaat İşlemleri Ruhsat Almak...13 UYGULAMA FAALİYETİ...15 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...16 ÖĞRENME FAALİYETİ İlan ve Reklam Vergi Levhası Alma İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Düzenleme İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi İlan ve Reklam Vergi Numarası Alma İlan ve Reklam Vergisi Ödeme Tarife ve Nispet İlan ve Reklamın Kaldırılması İlan ve Reklamın Asılacağı Yerler İlan ve Reklam Vergi Levhası Alma Eğlence Vergisi Ödeme...25 UYGULAMA FAALİYETİ...27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...28 ÖĞRENME FAALİYETİ Emlak Vergisi Beyannamesi Emlak Vergisi Beyannamesi Düzenleme Emlak Vergisi Beyannamesi İle Birlikte İstenen Evraklar Emlak Vergisini Ödemek...32 UYGULAMA FAALİYETİ...34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...35 ÖĞRENME FAALİYETİ Çevre ve Temizlik Vergisi Bildirgesi Çevre ve Temizlik Vergisi Bildirimi Düzenlemek Çevre Temizlik Vergisinin Kalkması Çevre ve Temizlik Vergisi Ödemek Çevre Temizlik Vergisi Mükellefi...41 UYGULAMA FAALİYETİ...42 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...43 MODÜL DEĞERLENDİRME...44 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...45 i

4 CEVAP ANTARLARI...50 KAYNAKÇA...52 ii

5 AÇIKLAMALAR KOD AÇIKLAMALAR 344MV0005 ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Belediye İşlemleri Tacirin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alması, Hafta sonu ve tatil çalışma ruhsatı alması, İlan ve reklam vergi levhası alması, Emlak vergisi beyannamesi Çevre temizlik vergisi beyannamesi düzenlemesi ile ilgili öğrenme materyalidir. ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Tacirin belediyeye karşı sorumlulukları Belediye işlemleri yapmak Genel Amaç Bu modül ile; belediye mevzuatlarını göre iş yeri açan işletmelerin belediyeye karşı sorumluluklarını sırası ile yerine getirebileceksiniz. Amaçlar İşyeri açma bildirgesi düzenleyebileceksiniz. 1) Tatil günleri için çalışma ruhsatı alabileceksiniz. 2) İlan ve reklam vergi levhası alabileceksiniz. 3) Emlak vergisi beyannamesi düzenleyebileceksiniz. 4) Çevre temizlik vergisi beyannamesi düzenleyebileceksiniz. İlgili formlar, örnek doldurulmuş formlar, TTK, VUK bilgisayar, yazıcı, CD, dosya, kağıt, kalem. Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz. Ayrıca modül sonunda öğretmeninizin size vereceği uygulamalarla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirebileceksiniz. iii

6

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenciler, Tacirin, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumlarına karşı sorumluluklarının yanında, bazı kurum ve kuruluşlara karşı da sorumlulukları vardır. İşte bunlardan biri de belediyeye karşı olan sorumluluğudur. İlgili kanunun belirttiği gibi tacirin belediyeye karsı sorumluluğu iş yeri açmaya karar vermesi ile birlikte başlar. Tacir hangi belediye sınırları içinde bulunuyorsa o belediyeden İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak ticari işletmesini açar. Eğer iş yerini hafta sonu, tatillerde veya bayramlarda çalıştırmak istiyorsa o zaman Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı alır. Tacir iş yerine asacağı tabela veya diğer reklam araçları içinde belediyeye karşı sorumludur. Bu sorumluluğunu yerine getirebilmek için de İlan ve Reklam Vergi Levhası almak zorundadır. Eğer iş yeri kendisine ait ise o zaman Emlak Vergisi Beyannamesi düzenleyerek, Emlak vergisini ödemek durumundadır. Aynı zamanda Çevre ve Temizlik Vergisi Beyannamesi düzenleyerek ÇTV de ödemek zorundadır. İşte bütün bunları bu modülümüzde Belediye Gelirleri kanunu kapsamında öğrenip uygulayacağız. Şunu unutmamanız gerekir ki iyi bir vatadaş sorumluluklarını zamanında yerine getirir ve kanunlar çerçevesinde görevini yapar. Hepinizin iyi birer vatandaş olarak görevlerinizi yapmanızı temenni ediyorum. Başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Sevgilerimle. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bu modül ile; İş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayı, çalışma ruhsatı başvuru formunu düzenlemeyi, iş yeri açma izin belgesi almayı ve bu işlemleri bilgisayar da yapmayı öğrenecektir. ARAŞTIRMA Belediye mevzuatı kanununu inceleyiniz ve İş yeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliği okuyunuz. Bağlı bulunduğunuz belediyenin iktisat ve Küşat Ruhsat bürosundan elde edeceğiniz Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu nu temin ediniz. Çevrenizde bulunan iş yerlerindeki İş yeri Açma İzin Belgesi ni inceleyiniz. 1. TACİRİN BELEDİYELERE KARŞI SORUMLULUKLARI Resim 1.1: Belediye binası Tacirin, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kuruluşlarına karşı sorumlulukları olduğu gibi bazı kurum ve kuruluşlara da sorumlulukları vardır. Bunlardan biri de belediyelerdir. (Resim 1.1) Belediye Gelirleri Kanunu na göre belediye sınırları ve mücavir (yakın komşu) alanlarda faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumlulukları şunlardır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma İlan-Reklam, eğlence vergisi ödeme Çevre temizlik vergisi ödeme Hafta sonu çalışma ruhsatı alma Emlak vergisi ödeme 3

10 1.1. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Yasalara göre yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz. Bu nedenle tacirin ilgili kurumdan çalışma ruhsatını alması gerekir. 9 Mart 1989 gün 201 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği tacir iş yeri açmak için çalışma ruhsatını ( belediye sınırları içindeki işletmeler için ) belediyelerden almak zorundadır. İş yerinin belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalması durumunda iş yeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlıklarca ruhsatlandırılacaktır. Gerçek kişi veya kurumların kendi müracaatları sonucu iş yeri açma ve çalışma ruhsatları verilir Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu Düzenleme Belediye iktisat ve Kuşat Müdürlüğü Ruhsat bürosundan ruhsat için gerekli belgelerin listesi ve başvuru/beyan formu temin edilir. Aaşağıda belirtilen belgeler ruhsatla birlikte istenen belgelerdir. İŞYERLERİ AÇMAK İÇİN İSTENEN BELGELER Sıhhi ve Gayri Sıhhi İş yerleri İçin İstenilen Evraklar Şirket 1-)Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından İtfaiye Raporu 2-)Maliye Vergi levhası fotokopisi x x 3-)Tapu fotokopisi veya kira kontratı x x 4-)Hesap İşleri Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı. x x Şahıs 5-)Esnaf sicil ve bağlı bulunduğun meslek odası kaydı x Ticaret Oda kaydı ve Sanayi Oda Kaydı x x Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri x x 6-)Ustalık Belgesi(Ticaret Siciline kayıtlı olanlardan istenilmez.) x 7-) Kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız yerlerden kat maliklerinin muvafakatı x x 7-)Yarım kapak karton dosya x x 8-)1 Adet Fotoğraf x Not:Devirler de:eski Küşat ın aslı ve Noterden Devir Senedi (Küşatın tarih ve Numarası yazılı olacak.) Not: İş yeri Açma İzin Harcı : m2 si 1 YTL YTL 4

11 İş yerinin özelliğine göre ya da şahıs veya şirketler için farklı belgeler istenebilir UMUMA AÇIK İŞYERLERİ İÇİN İLAVE OLARAK İSTENİLEN BELGELER 1-)Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) x x 2-)İkametgah İlmuhaberi (Muhtarlıktan )*Bağlı bulunduğu Polis Karakolunca tasdik x x olunacak 3-)Kat Maliklerinin Muvafakatı x x *Tapu Kütüğünde Mesken olarak gösterilen bölümler için kat maliklerinin oy birliği ile muvafakatı *Tapu Kütüğünde İşyeri olarak gösterilen bölümler için kat maliklerinin oy çokluğu ile muvafakatı 4-)Uzman Hekimden Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair) x x 5-)Adli Sicil Belgesi(Cumhuriyet Savcılığından) x x GIDA İMALATHANELERİ İÇİN İLAVE OLARAK İSTENİLEN BELGELER 1-)Çevre kirlenmesini Önleyici Rapor x x 2-)Kapasite Raporu x x 3-)Gıda üretim Akış Şeması x x 4-)Gıda Mühendisi Belgesi x x 5-)İş yerinin Basit Krokisi x x Bütün evraklar tamamlandıktan sonra Belediyenin İktisat ve Küşüt Müdürlüıü Ruhsat Bürosuna teslim edilir. Dosyanın ve iş yerinin kontrolu için bir aylık bir süre verilir. Eksik evrak varsa ve bir ay içersinde tamamlanmaz ise,dosya iptal için ecümene gönderilir. Yeniden başvuru yapıldığında eski dosya dikkate alınmaz, yeni bir dosya açılır. Gelen dosyanın memurlar tarafından kontrolü yapılarak başvuru formu alındı belgesi başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren 2 nüsha düzenlenir; eksik evrakları varsa bu belgede belirtilir. Başvuru alındı belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir. ( Şekil 1. ) Bu süre içide bu form Belediye Kontrol Memurlarına ibraz edilir. Dosyanın ilk incelemesinden sonra uygun olan iş yeri için, Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğüne İtfaiye Harcı yatırılır. ( Bunun için belediye bir formla, tacir adına Büyükşehir belediyesine başvuruda bulunarak 97 YTL harcı yatırır). Eğlence yerleri için zorunludur. Diğer iş erleri sadece iş yerleri için yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunda olup, cihazın faturasının fotokopisini ibraz ederler. Başvuruyu izleyen Pazartesi günü heyet olarak iş yeri kontrolü yapılır. İş yeri uygunluğu ya da esiklikleri inceleme kurulu tetkik raporunda heyettekiler tarafından belirtilir. 5

12 Eksikler varsa dosya eksiklikleri giderilinceye kadar bekletilir. Evrakları tamam olan kişilerin tahakkukları yapılarak ruhsat harcı (m² si 55 YKr) yatırılır. Bir gün sonra ruhsat imza karşılığı teslim edilir.( Şekil 1.3 ) 1.3. Başvuru Formunu Bilgisayarda Düzenlemek Bulunduğunuz belediyenin internet adresinden Sıhhi İşyeri Açma Başvuru Formu nu bilgisayarınıza indiriniz ve kendinize ait bilgileri iş yeri açıyormuş gibi düşünerek (Şekil 1.1) doldurunuz. (Resim 1.2) İşlem Basamakları İş yeri Açma Başvuru Formu nu İnternetten (Bulunduğunuz belediyenin adresinden) bilgisayarınıza kaydediniz. Adınızı soyadınızı, iş yerinin ünvanını, faaliyet koınsunu yazınız. İşyeri adresinizi, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi yazınız. İşyeri pafta ve parsel numarasını yazınız. İşyeriniz kira ise kira sözleşmesi, mülkiyet sahibi iseniz tapu senedi bölümüne x işareti koyunuz. (ekleyeceğiniz evraktır ). İş yerinin kullanım alanını m² olarak yazınız. Kayıtlı olduğunuz vergi dairesini ve vergi numarasını yazınız. T.C Kimlik numaranızı dikkatli bir şekilde yazınız. Varsa ustalık belge numarasını yazınız. (ticaret sicili olanlardan istenmez.) İş yerinizin bulunduğu yer; yerleşim bölgesi, sanayi bölgesi, endüstri bölgesi mi? ya da bunların dışında bir yerde mi? Hangisi ise işaretleyiniz. Çalıştıracağınız personel sayısını yazınız. İstenilen ruhsatın türü; sıhhi müessese mi? Umuma açık istirahat ve eğlence yeri mi? İşaretleyiniz inci maddeleri dikkatli okuyarak varsa var kısmına, yoksa yok kısmına x işareti koyunuz. Formun altına adınızı ve soyadınızı yazınız, imzalayarak iş yeri kaşesini basınız. Aynı şekilde Gayrisıhhî Müessese Açma Başvuru Formu nu dikkatli okuyarak doldurunuz.(şekil 1.1 ) Resim 1.2: Bilgisayarda form düzenleme. 6

13 SIHHİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU / BEYAN FORMU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA 1 - Adı-soyadı : MEHMET GENÇ İşyerinin unvani : GENÇ MALİ MÜŞAVİRLİK Faaliyet konusu : MALİ MÜŞAVİRLİK İş yerinin adresi : BÜYÜKDERE CAD BOR APT. NO: 79 KAT:5 DAİRE: 12 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL Tel no : /91 E-posta : 5 - Pafta ve parsel no : 1569 / Mülkiyet durumu : Kira ( ) (Kira sözleşmesi) Malik (X) (Tapu sureti) 7- İş yerinin kullanım alanı : 120 m Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no : ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ 9 - T.C. kimlik numarası : I O - Ustalık belge no :...(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez) I1 - İş yerinin bulunduğu yer : Yerleşim Yeri (X ) Sanayi Bölgesi ( ) Endüstri Bölgesi ( ) Sanayi Sitesi ( ) Diğer ( ) 12 - Çalışacak personel sayısı : İstenen ruhsatın türü : Sıhhi Müessese ( ) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ( ) 14 - Esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ile oda kayıt belgesi Var ( ) Yok ( ) 15 - Kat Mülkiyeti Kanununa tabi ise alınması gereken izin Var (X ) Yok ( ) 16 - Özel yapı şeklini gerektiren iş yeri ise gerekli izin Var ( ) Yok ( ) 17 - Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yeri ise gerekli izin Var ( ) Yok ( ) 18 - İtfaiye raporu gerektiren iş yeri ise itfaiye raporu Var (X ) Yok ( ) 19 - Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi Var ( ) Yok ( ) Özürlü ve engellilerin giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbirler Var (X ) Yok ( ) Açmak istediğim iş yeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, iş yerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe MEHMET GENÇ M.Genç GENÇ MALİ MÜŞAVİRLİK Mehmet GENÇ Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır ve 19 no lu belgelerin bu beyana tabi iş yerleri için forma eklenmesi zorunludur. 7

14 Şekil 1.1: Çalışma ruhsatı başvuru formu örneği. BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ Müracaat sahibinin adı soyadı : MEHMET GENÇ İş yerinin unvanı : GENÇ MALİ MÜŞAVİRLİK Müracaatın alındığı tarih ve saat : Kayıt no : 2006/15 Varsa eksik belge Müracaatı kabul eden memurun Adı soyadı Unvanı İmza : Hamdi ULUSOY : Memur : H.Ulusoy Şekil 1.2: Çalışma ruhsatı başvuru formu alındı belgesi 1.4. İş Yeri Açma İzin Belgesi Alma Tacir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu nu düzenleyip gerekli evrakları da ekledikten sonra bağlı bulundugu belediyenin İktisat ve Küşat Müdürlüğü Ruhsat bürosuna müracaat ettikten sonra, yapılan incelemede uygun bulunduğu takdirde İş yeri Açma İzin Belgesi verilir (Şekil 1,3 ). Bu belgenin iş yerinin görünen bir yerine asılması zorunludur. İş yeri açma izin belgesi olmadan iş yeri çalıştırmak yasaktır. (Resim 1.3) İşyeri ruhsatları (5393 Belediyeler Kaınununun 6.maddesi gereği) en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından bu yönetmelikte öngörülen sürede imzalanır; ruhsat için ayrıca, meclis veya encümen tarafından bir karar alınmaz. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verlidiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İş yerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi durumunda ruhsat kesinleşir. Bunun sorumluluğu görevini yerine getirmeyen yetkili görevlilerdir. Bu görevliler hakkında kanuni işlem yapılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir. Verilen bu süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır. Ayrıca ilgililerin yalan, yanlış ve yanıltıcı beyanı varsa haklarında kanuni işlem yapılır. (5393 Belediyeler Kanunu Madde 13 ). Resim 1.3: Tacir iş yeri açmak için çalışma ruhsatı almak zorundadır. (Tacir başvuru formunu düzenler, onaylatır ve iş yerine asar) 8

15 T.C ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Veriliş Tarihi ve No : / 15 Adı Soyadı : MEHMET GENÇ İşyerinin unvanı : GENÇ MALİ MÜŞAVİRLİK Faaliyet Konusu : MALİ MÜŞAVİRLİK İşyerinin Adresi : BÜYÜKDERE CAD. BOR APT. NO:79 KAT:5 DAİRE:12 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL İş yerinin kullanım alanı : 120 m² İş yerinin Sınıfı : Umuma Açık Sıhhı Müessese Gayri Sıhhı Müessese İstirahat ve Eğlence Yeri X Kürşat İŞBİLİR İkt. Ve Küşat İşl. Müdürü Şekil 1.3: İşyeri açma ruhsatı örneği K.İş.ilir Not: İş yeri sahibi bildiride bulunmadı ise, belediye zabıtaları ytl para cezası keser ve evraklarını tamamlaması için 7 gün müsaade eder. 9

16 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Çalışma ruhsatı başvuru formunu düzenleyiniz. Doldurduğunuz çalışma ruhsatı başvuru formunu belediyeye götürünüz. Belediyeden iş yeri açma ruhsatınızı alınız. Öneriler Bulunduğunuz ilçe belediyesinin çalışma ruhsatı formunu İnternetten indireceğiniz. Ya da bulunduğunuz ilçe belediyesinden elde edeceğiniz formu kendi adınıza düzenleyiniz (Şekil 1.1) İnternetten indirdiğiniz formu doldurduktan sonra yazıcıdan alarak diğer belgeleri ekleyiniz. Bulunduğunuz ilçe belediyesine diğer örmek belgeleri de ekleyerek elden götürünüz. Daha önce iş yeri açmak için müracaat ettiğiniz belediyeden iş yeri açma ruhsatınızı elden alınız. Belediyeden iş yeri açma izin belgenizi alınız. İşyeri açma izin belgenizi belediyeden alarak iş yeri açma işlemlerinizi tamamlayınız. Belediyeden aldığınız işyeri açma izin belgenizi iş yerinizin uygun bir yerine asınız. İzin belgesini müşterilerin ve kontrol memurlarının görebileceği bir yere asınız. 10

17 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyetin size neler kazandırdığını, aşağıda verilen çoktan seçmeli ölçme ve değerlendirme sorularına vereceğiniz cevaplarla sınayabilirsiniz. 1. Boşlukları doldurunuz; Yasalara göre yetkili idarelerden uygun olarak İş yeri açma ve alınmadan iş yeri. ve 2. İş yerinin belediye ve mücavir (yakın komşu) alan dışında kalması durumunda kim tarafından ruhsat verilir? A) Maliye Bakanlığı B) Muhtarlıklar C) Valilik ve Kaymakamlıklar D) Defterdarlıklar 3. İş yeri açma ruhsatı almak için Belediye nin hangi bölümüne evraklar teslim edilir? A) Hukuk İşleri Müdürlüğüne B) İktisat ve Küşat Müdürlüğü Ruhsat Bürosuna C) Hesap İşleri Müdürlüğüne D) İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne 4. Boşlukları doldurunuz; İş yeri Açma ruhsatı olmak için müracaat eden tacirin ilk incelemeden sonra... olan iş yeri için, Belediyesi Gelir Müdürlüğüne harcı yatırılır. 5. İş yeri açma çalışma ruhsatı alındıktan sonra tacirin bu belgeyi ne yapması gerekir? A) Dosyalayıp saklaması gerekir B) Kaymakamlığa götürmesi gerekir C) İş yerinin görünür bir yerine asması gerekir D) Maliyeye götürmesi gerekir 6. İşyeri açma başvuru formunun gerçeğe aykırı doldurulması durumunda ne gibi işlem yapılır? A) İş yerinin açılması ertelenir B) Beyanı yeniden doldurması sağlanır C) Hiç bir işlem yapılmaz D) Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır 7. İş yeri açma başvuru formu kim tarafından imzalanıp kaşelenir? A) Tacirin kendisi B) Tacirin avukatı C) Tacirin muhasebecisi D) Hepsi 11

18 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bu modül ile bir iş yerinin hafta sonunda, tatillerde ya da bayramlarda iş yerinin izin ile açılabileceğini, bunun için de belediyeye müracaat edilmesi ve ruhsat alınması gerektiğini öğreneceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizde bulunan iş yerlerindeki Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı nı inceleyiniz Bulunduğunuz ilçe belediyesine giderek Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı almak için ne gibi işlemlerin yapılması gerektiğini öğreniniz. Neden iş yeri Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Ruhsatı almak zorunluluğu olduğunu araştırınız ve sınıfınızdaki arkadaşlarınızla bilgilerinizi paylaşınız. 2. HAFTA SONU VE TATİL ÇALIŞMA RUHSATI ALMA Tacir eğer hafta sonu ve tatil günlerinde (Resmi Bayramlarda) iş yerini çalıştırmak istiyorsa, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 58 inci maddesine göre iş yerine ruhsat verilmesinin, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı na tabi olduğu bildirilmiştir. (Resim 1.1) 2.1. Müracaat İşlemleri Tacir tatil günlerinde iş yerini çalıştırmak istiyorsa, iş yerinin bulunduğu ilçe belediyesinin İktisat ve Küşat Müdürlüğünden alacağı Beyanname (Şekil 2,1) ile müracaatta bulunur. Beyannamesine aşağıdaki belgeleri de eklemek durumundadır, İlk defa müracaatta bulunuyorsa: İşyeri açma ruhsatının fotokopisi 1 adet fotoğraf Damga pulu. ( tarihinden başlamak üzere damga pulu yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması kaldırılmış bunun yerine makbuz karşılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması başlamıştır) Daha önce izin belgesi varsa: Eski belge sahiplerinin her yıl Ocak ayında müracaatta bulunması gerekir. Bunun için de daha önceki belgenin aslı, fotokopisi ve damga vergisi ödeme makbuzu ile müracaatta bulunur. Eğer bunu yapmassa cezalı duruma düşecektir. 12

19 2.2. Ruhsat Almak Yeni iş yeri açan şahıs ilgili belgeleri Belediyenin İktisat ve Küşat Müdürlüğüne verdikten sonra çalışma ruhsatını almak için aynı bölüme gider, eğer ruhsat almasına bir engel yok ise ruhsatını elden alır. (Şekil 2.2) Resim 2.1: Pazar günleri açığız HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ BEYANNAMESİ (1 Adet fotoğraf ve damga harcı makbuzu ) HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ BEYANNAMESİ SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İktisat ve Küşüt İşleri Müdürlüğü) ADI SOYADI : BETÜL NEDRET UZ İŞYERİ ÜNVANI : BETÜL KONFEKSİYON YAPILAN İŞ : KONFEKSİYON İŞYERİNİN ADRESİ : PLEVNE MAHALLESİ 2.CADDE NO: 1/A SİNCAN/ANKARA Yukarıda açık adresi yazılı iş yerimi Pazar günleri ve resmi tatil günleri açmak istiyorum. Gerekli Hafta Tatil İzin Belgesinin verilmesini; Arz ederim. Şekil 2.1: Hafta Sonu ve tatil çalışma ruhsatı beyannamesi örneği Betül Nedret UZ B.N.Uz

20 T.C SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HAFTA TATİLİ İZİN BELGESİ SİCİL NO: 92 YILI MAKBUZ TARİHİ MAKBUZ NO ALINAN MİKTAR ADI SOYADI : BETÜL NEDRET UZ ÜNVANI : BETÜL KONFEKSİYON FAALİYETİ : KONFEKSİYON ADRESİ : PLEVNE MAHALLESİ 2.CADDE NO: 1/A SİNCAN/ANKARA Tatil günleri çalışma beyanında bulunulan iş yerinde faaliyetini icra etmek üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince tatil günleri çalışma ruhsatı harcıhı heer yıl peşin ödemek, Makbuzunu ibraz etmek şartı ile tatil günleri çalışmasına müsaade edilmiştir İhsan DUMAN İktisat Ve Küşüt İşleri Müdürü (***HER YIL OCAK AYI İÇERİSİNDE YENİLENECEKTİR.***) Şekil 2.2: Hafta sonu ve tatil çalışma ruhsatı örneği 14

21 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Aşağıda verilen uygulamaları yapınız. İşlem Basamakları Belediyeye giderek hafta sonu ve tatillerde çalışmak için başvurunuz. Formu belediyeye götürünüz. Belediyeden ruhsatınızı alınız. Belediye den aldığnız ruhsatı iş yerinize asınız. Öneriler İlgili belediyenin İktisat ve Küşat Müdürlüğünden Hafta Sonu ve Tatil Çalışma Beyannamesini alınız. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı nızın bir adet fotokopisini çektiriniz. Son 6 ay içinde çektirilmiş fotoğrafınızı da hazırlayınız. Damga vergisini ödeyiniz. Düzenlediğiniz beyannameye ekleyiniz Ruhsatınızı belediyenin ilgili bölümünden alınız. Ruhsatı müşterilerin ve kontrol memurlarının görebileceği bir yere asmayı unutmayınız. 15

22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıda verilen testi çözerek bu faaliyette öğrendiğiniz bilgilerin yeterliğini kontrol edebilirsiniz. Lütfen testi çok dikkatli çözünüz. Kendinizi sınamanız bilgilerinizi de pekiştirecektir. Kolay gelsin. 1. Tacir hafta sonu ve tatil günlerinde çalışma ruhsatı almak için nereye müracaat eder? A) Maliye bakanlığına B) Vergi dairesine C) Bağlı bulunduğu belediyeye D) Kaymakamlığa 2. Tacirin daha önceden tatil günlerinde çalışma ruhsatı varsa ne gibi işlem yapması gerekir? A) Hiçbir işlem yapmasına gerek yoktur. B) Her yıl ocak ayında müracaatta bulunması gerekir. C) 6 ayda bir yenilemesi gerekir. D) 2 yılda bir müracaatta bulunulur. 3. Tacir tatil günlerinde çalışmak için ruhsat almadan iş yerini çalıştırması durumunda ne olur? A) Cezalı duruma düşer. B) Herhangi bir şey olmaz. C) İş yeri kapatılır. D) Çalışma ruhsatı iptal edilir. 4. Tacir hafta sonlarında ve tatil günlerinde çalışma ruhsatını nerede saklar? A) Kasasında saklar. B) Evrak dosyasında saklar. C) Saklamaz iş yerinin görünür bir yerine asar. D) Muhasebecisi saklar. DEĞERLENDİRME Modül sonundaki cevap anahtarı ile cevaplarınızı karşılaştırınız. Eksikleriniz var ise faaliyete geri dönerek eksiklerinizi tamamlayınız. Faaliyeti tamamen öğreniniz. Kendinizi tamamen yeterli bulana kadar faaliyeti tekrarlayınız. 16

23 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 3 Bu modül ile; tacirin iş yerine astığı tabela veya reklam amaci ile yapılan afişler vb. gibi faaliyetler için, belediyeden İlan ve Reklam Vergi Levhası alması gerektiğini ve bunun bir sorumluluk olduğunu öğreneceksiniz. ARAŞTIRMA Tacir neden İlan vereklam Vergi Levhası almak zorundadır, araştırınız ve sınıfta arkadaşlarınızla bu konuyu tartışınız. İlan ve Reklam Vergi Levhası almak için ne gibi işlemler yapmak gerekir? Araştırınız. Belediyeden temin edeceğiniz İlan ve ReklamVergisi Beyannamesi ni doldurunuz. İlan ve reklam vergisi ne zaman yatırılmalıdır? Araştırınız. 3. İLAN VE REKLAM VERGİ LEVHASI ALMA Tacirin sorumluluklarından biri de 213 sayılı VUK a (Vergi Usul Kanunu) göre yaptıkları ilan ve reklam için belirlenen vergiyi ödemektir. (Resim 3.1) 3.1. İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Düzenleme Resim 3.1: Tacir ilan ve reklam için vergi öder 17

24 Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir. Bunun için ise ilgili belediyeden temin edilecek olan beyanname (Şekil 3.1) düzenlenir. Tacir reklam yapdığı ayı takip eden ayın 20'nci günü akşamına kadar; ilgili belediyeye beyanname vermek mecburiyetindedir. (Resim 3.2) Bu beyanname üzerine değer tespiti ve tahakuk işleri yapılır. Ancak bir kısım ilan ve reklamlar kanun ile kapsam dışında tutulmuş muaf kılınmıştır. Örnegin radyo reklamları vergi dışıdır. İlan ve reklam tarifesi (Şekil 3.2) de verilmiştir. Resim 3.2: İlan ve reklam vergisi için beyanname düzenlenir. 18

25 İLAN VE REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ HESAP NO. BEYANNAMENİN İLGİLİ OLDUĞU AY: AĞUSTOS YIL: 2006 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA TABLO 1 : KİMLİK BİLDİRİMİ Soyadı, Adı :(1)... BAYRAM...MEHMET PEYAMİ... YÜKŞEHİR BELEDİYİSİNCE BASTIRILMIŞTIR. PARASIZDIR. MÜKELLEFİN Tüzel kişilerde unvan :(2)...ALPEREN TİCARET.... İş veya Mesleği :(3)...ZÜCCACİYE... İkametgah Adresi :(4)....Demetevler 10.Sokak No: 17/3 Yenimahalle/ ANKARA... Telefon Numaraları :(5) İş yeri Adresi :(6)...İVEDİK CAD. NO: 145 YENİMAHALLE/ ANKARA... Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı Bulunduğu Maliye Vergisi Dairesinin adı bulunduğu yer ve Sicil No. İlan veya reklamın yapıldığı Belediyenin 4 Ve mücavir alanların adı : Bulunduğu yer Adı Sicil No

26 TABLO II: VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM İlan ve reklamın asıldığı takıldığı konulduğu gerildiği yapıştırıldığı veya yazıldığı yerler İlan veya reklamın türü (levha yazı, resim ışık, projeksiyonlu ilan ve reklam broşür, katalog takvim v.b.) Yüzjlçümü (m2) Uzunluk Genişlik ve Adedi Süresi Vergi Haddi Bina cephesi Işıkli Tabela 2 x 0.5=1m² 1 1 Yıl Ödenecek Vergi ÖDENECEK VERGİ TOPLAMI YTL TAHAKKUK TARİHİ:..15../.08./2006. Fişinin No. : Beyannamenin alındığı tarih (Belediye tarafından doldurulur.) YTL. Elden.../.../200. Damga Pulu Postadan../.../200. Tarih ve İmza Şekil 3.:1 İlan ve reklam vergisi beyanname örneği İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi Beyanname renklere ayrılmış olup doldurulması gereken bilgiler numara ile belirtilmiştir. KIRMIZI ALAN Mükellef ile ilgili bilgiler alanı. 1- Adi şirketlerde sahsın adı ve soyadı yazılır. Ticaret şirketlerinde doldurulmaz. 2- Ticaret şirketlerinde tüzel kişiligin Ünvanı. 3- Şirketin faaliyet gösterdiği alan ( örn: İnşaat, turizm, gida, tekstil vb gibi) 4- Şirketin adresi. 5- Şirketin telefon no varsa faks numarası. 6- Şirketin adresi. 20

27 YEŞİL ALAN Vergi dairesi ile ilgili bilgiler alanı. 1- Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinin ilçesi. 2- Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı. 3- Şirketin vergi kimlik numarası. 4- İlan-reklamin yapıldığı ilçe, cadde bilgileri. MAVİ ALAN 1- Ilan-reklamin asıldığı veya takıldığı yer. Bina cephesi harici (İlan-reklam tretuari, bahçe içi, bahçe duvari vs. gibi yerlere asılacak ise beyannamede bu ifade kullanılacaktır.) Bina çatısı Elektrik Direği 2- İlan-reklamin nitelikleri 2006 yılı İlan Asma Tahsis Bakım Ücreti ve İlan Reklam Vergisi tarifesi uyarınca ışıklı ve ışıksız reklam tarifeleri eşitlenmiştir. İlan-reklam artık nitelik olarak ışıklı ışıksız reklam olduğunu belirtmeye gerek yoktur. 3- İlan-reklam ölçüleri ( en-boy ) 4- İlan-reklamin kaç adet olduğu. 5- İlan-reklamin asılacağı süre.(örneğin 1 yıl) 6- Gelirler Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. Beyannamenin yanında, mükellefin aşağıdaki evrakları da eklemesi gerekir: Şahıslar için, mükellefin nufus cüzdanı fotokopisi Şirketler içir, sözleşme fotokopisi Vergi levhasi fotokopisi Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi İlan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde, sokok numarası, bina numarası). Mükellefin ikametgah adresi. Mükellefin iş yeri adresi. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası Yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler Damga Pulu. ( tarihinden başlamak üzere damga pulu yapıştırmak suretiyle damga vergisi ödeme uygulaması kaldırılmış bunun yerine makbuz karşılığı damga vergisi ödenmesi uygulaması başlamıştır) Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Belediye Gelir Servisine (Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine) başvurulur. Genelde vergiler beyanname esasına göre alınır. Bunun dışında belediye yetkililerince yapılacak kontrol ile herhangi bir usülsüzlük var ise ceza uygulanır. İlan ve Reklam Vergisi yılda iki eşit taksitle ödenir. 21

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNASMAN ENVANTER İŞLEMLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE İRSALİYE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME

MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME MADDE METNİ : MADDE 7 : BEYANNAME Madde 7- (4369 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile 1.8.1998 tarihinden itibaren geçeri olan şekli) Veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler.

Yıllık mal alımlarının tutarı 7.200.000.000TL.aşmayanlar; ikinci sınıf tacir gibi hareket edebilirler. 2. HAFTA 4. TACİRLERİN VERGİ KANUNLARI YÖNÜNDEN SINIFLANDIRILMASI Ticaret kanunumuz tacirleri açıkça bir sınıflaşmaya tabi tutmuştur. Ancak ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer kurumlar

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI SERMAYE ŞİRKETİ İŞLEMLERİ ANKARA,2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2013 ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN Finansal Kurumlar Muhasebesi ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı