Gelir vergisi. Vergi oranlar. %35 tir. Oran %35. Kurumlar vergisi. » Teknik Hizmetler» %5.25* %3.5* %10 */**/***/**** » Yerel kaynak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelir vergisi. Vergi oranlar. %35 tir. Oran %35. Kurumlar vergisi. » Teknik Hizmetler» %5.25* %3.5* %10 */**/***/**** » Yerel kaynak"

Transkript

1 Luanda Ticaret Müşavirliği, 2015

2 2013/ Gelir vergisi Kurumlar gelir vergisi, Gelir Vergi oranlar %35 tir. Kurumlar vergisi Vergisi:» Teknik Hizmetler» Temettüler ( ):» Yerel kaynak Oran %35 %5.25* %3.5* %10 *** farktan (KV ya da BGV ne ) %10 */**/***/****» Faiz ( )» %15 **/*** krediler (CIT a tabi bir finans kurumundan )» %10 */**/*** kurums hisseler ; %5 */**/*** durumda %10) * ** *** ****. Son vergilendirme Temettü alan k muafiyet uygulanabilir.

3 ) Telifler ( ):» Yerel kaynak» Ücretler ( ) Oran %10 */**/*** *. ** Nihai vergi. Teüketim vergisine tabi hizmetler Kira geliri Damga Vergisi Oran %5 veya %10, %15*/** ( )» %1» %0.1 ila%0.5 fin» %0.2 * **. Temettü alan Kurumlar Vergisi :» Teknik hizmetle» Temettü ( ) Faiz ( ) Telifler ( ) Tüketim vergisine tabi vergiler Ücretler ( ) Oran %35 ( ) %5.25 */** %3.5 */** Bazen, %10*/**/*** (KV ) %10 */**/***» %15 */**/*** krediler»% 10 */**/*** kredileri» %5 */**/*** ( 10) %10 */**/*** %5 veya %10 oran, verilen hizmete ( maliyet) %5.25 ya da %3.5 */ ** 2013/2014

4 *. ** Nihai vergi.. Bireysel Gelir Vergisi:»» Profesyonel hizmetler (sanat ve spor dahil) ücretler» Temettüler ( ):» Yerel kaynak» Faiz ( ):» Yerel kaynak» Telifler ( ):» Yerel kaynak» Ücretler ( ) Kira geliri ( ) Oran %0 %17 */** %10.5 */** (%15 toplam gelirin %70 ine) rgi yoktur %10 */**/*** %15 **/*** krediler %10 */**/*** bonosu %5*/**/*** %10 */** %10.5 (BGV) ya da %5.25 (KV)* % ) *. ** Nihai vergi. R Genel kural olarak vergilendirilebilir gelir, takip eden vergi iadesine göre belirlenir. Ödeme arak ödenmelidir.

5 Bireysel Gelir Vergisi:»» Profesyonel hizmetler Temettüler ( ) Faiz ( ) Telifler Oran Angola da Bireysel Gelir Vergisine tabidir ve %10.5 ya da %5.25, verilen hizmete %10 */**/***» %15 */**/*** krediler» %10 */**/*** kredileri» %5 */**/*** %10 */**/*** *. ** Nihai stopaj vergisi. ***. Yasa no 7/97 hizmetlerin ödemeler Özel rejimler Büyük Mükellefler Rejimi 2013, Büyük Mükellefler listesinde 5 Angola 2013/2014

6 Transfer 147/13, Genelde OECD vergilenecek geliri,» );» Büyük Mükellefler listesinde yer alan mükellefler; ve» ler: mail, petrol ve gaz, elmas ve telekmünikasyon. transfe analizi :» ;» serbest fiyat yöntemi; ve».

7 Miras ve Tüketim Vergisi rel arz ve ithal ürünlerden %2 vergi : Hizmet Telekomünikasyon hizmetleri Su tüketimi Enerji tüketimi, mühendislik, Özel güvenlik hizmetleri Kantin, kafeterya, yurt, emlak ve konduminyum yönetimi Gösteri y hizmetleri dahil) hizmetleri, hizmetler Angola Otel ve benzeri hizmetler Makine ve don Oran 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% faturada i Tüketim Vergisini kendileri belirleyerek Angola vergi yetkililerine ileteceklerdir. 7 Angola 2013/2014

8 333/13 lenen faturalarda vergiyi belirtecektir. Ancak verginin Angola Emlak Vergisi kira ödeyen Emlak Transfer Vergisi sahibi ise Emlak Transfer Vergisine tabidir. la A dir. Damga Vergisi kredi faizleri de %0.2 damga vergisine tabidir.

9 Yeni fatura rejimi no. 149/13, Bu rejim, biriminde (Kwanza) düzenlenmelidir. Bu. Bireysel Gelir Vergisi B ödeme alan b Bireysel Gelir Vergisine tabidir. Bireysel Gelir Oranlar : Kwanza e kadar üstü Rates Muaf Akz Akz Akz900 + Akz Akz Akz Akz Akz Akz Akz Akz Akz * Akz rilebilir gelirinin %70 i %10.5 vergiye tabidir. 2013/2014

10 Çifte vergilendirme Angola Vergi reformu Angola, gerçek 2012 (.. :», ;» lde edilen gelirler ve» ; ve» vesi, elde edilen fiili kar ve -ekonomik etkileri, ismen bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve Angola ödemeler dengesine

11 . ile Kambiyo kontrolü gerektirir. Elmas dahil madencilik sek» ;» ;» ; ve». Petr *. ** 300 milyon Akz ( 3 mil. 11 Angola 2013/2014

12 ANGOLA Özel Yatırımlar Şirket Kuruluşu Ortak Girişim Şube Açma Temsilcilik Açma Teşvikler İhracat ve İthalat Düzenlemesi Dış Ticaret Politikası Gümrük Vergileri Dr. Faruk Cömert Luanda Ticaret Müşaviri Luanda Ticaret Müşavirliği,

13 1-Angola da Özel Yatırımlar ve Şirket Kuruluşu Angola da özel yatırımlar, Ulusal Özel Yatırım Kurumu ( ANIP Agência Nacional para o Investimento Privado ) tarafından düzenlenmektedir. Bu özel kurum, Angola daki bütün özel ve yabancı yatırımların onayından sorumludur. Onayı sonrasında, yabancı yatırımcı tarafından kurulan şirket ya da açılan şube için Özel Yatırım Sertifikası çıkarılır ( CRIP Certificado de Registo deinvestimento Privado ). Mayıs 2011 de yeni bir özel yatırım yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yeni Yasa, Yasa No:20/11 ( Özel Yatırım Yasası ) 03/11 yerine geçmiş ve 25 Temmuz da da 03/17 yi yürürlükten kaldırmış ve halen Angola daki yatırımlara uygulanmaktadır. Özel Yatırım Yasasında öngörülen kurallara göre yalnızca 1 milyon dolar üzerindeki yatırımlar bu kapsama girerek bu rejim korunmakta ve bu meblağ üzerindeki yatırımlara kurulan özel yatırım rejimi uygulanmaktadır. Angola ya özel yatırımlar farklı yollarla girebilir: Ulusal Özel Yatırım örneğin Angola kurumları tarafından Angola ya yapılan teknoloji ve bilgi birikimi yatırımları ulusal sayılır. Donanım, aksesuar ve diğer somut sabit varlıkların edinimi, Angola da kurulu şirketlerin hisselerini alma ve Angola mali karlarına yatırım ulusal yatırım olarak ele alınır. Yabancı Özel Yatırım ulusal mali kaynakların kullanılmadığı ve yabancı yatırımcıın, örneğin makine, donanım, varlık, teknoloji, bilgi birikimi getirdiği yatırımlar yabancı yatırım sayılırlar. Bu standart ayrım, yukarıda değinildiği gibi, yalnızca 1 milyon doların üzerinde olduğunda özel yatırım hukuku kapsamına girer. 1.1.Ticari şirketlerin yapısı Angola Ticari Şirketler Yasasına göre, 13 Şubat 1/04, yabancı yatırımcılar Angola da yatırımlarını nasıl yapacaklarını seçebilirler. Daha önce de belirtildiği gibi Angola da çok sayıda şirket türü vardır, yatırımcılar iki seçenek kullanabilir: Anonim şirketler ( Sociedades Anónimas S.A. ); Limited şirketler ( Sociedades por quotas Lda. ) Aşağıdaki şirket türleri de kullanılabilir: Genel Ortaklıklar ( Sociedades em Nome Colectivo ); Sınırlı Ortaklıklar ( Sociedades em Comandita ). Luanda Ticaret Müşavirliği,

14 Son iki tür şirket Angola da yok olmaya yüz tutmuştur ve yabancı ya da Angolalı yatırımcılar için kullanılması güç türlerdir. Daha iyi bilgi sağlamak açısından Angola şirketleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir. Çalışanların %70 i yerel olmalı ve ancak % 30 u yabancı olabilmektedir Anonim şirketler Angola da anonim şirket kurmak için noter onaylı kuruluş senedi ve en az 20 bin dolar sermaye zorunludur. En az beş ortak gereklidir. Paylaşılan şirket sermayesini karşılamak için paydaşlar nakit ya da ayni katkı sunabilir. Aksi belirtilmediği sürece hisse devri amme senedine tabi değildir. Yabancı yatırımcıların karıştığı bütün hisse alımları (şirket ya da şahıs) ANIP denetimine tabidir. Hissedarların sorumlulukları şirketteki paylarıyla sınırlıdır. Ticari Şirketler Yasasına göre hissedarların şirkete ikincil katkılarda bulunmasına izin verilir. Ancak bu katkılar şirketin asıl kuruluş senedinde ya da tüzüğünde belrtilecektir. Bu katkılar maliyet ya da ödemeden muaf olabilir Limited şirketler Limited şirkette noter onaylı kuruluş senedi ile yapılır. Asgari sermayesi 1,000 dolardır. Şirket sermayesi nakdi ya da ayni olabilir. Şirket sermayesini tamamlamak için emek kullanılamaz. Her pay sahibi şirketin üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerinden sorumludur. Ticari Şirketler Yasası madde 231 e göre pay sahiplerinin şirkete tamamlayıcı sermaye katkısında bulunması olasıdır. Bu katkılar pay sahibine şirket üstünde kredi sağlar. Tamamlama sermaye katkısı yalnızca kuruluş senedinde ya da tüzüğünde tanımlanmışsa olanaklıdır. Pay devri, aksi tüzükte belirtilmemişse şirketin ön onayına tabidir. Pay devri için amme senedi gereklidir. Ancak pay sahipleri ya da bunların eşleri, ebeveynleri ya da çocukları arasındaki pay devri için, aksi belirtilmemişse şirket izni gerekemez Holding Şirketleri Yürürlükteki Angola yasaları, saf holding şirketleri açısından bir ticari şirket çerçevesi öngörmez. Diğer ülkelerde tek amacı dğer şirketlere paydaşlık olmak olan şirketler için düşük vergi oranları veya vergi avantajları söz konusudur. Bu Angola da geçerli değildir. Bu nedenle bu tür şirketler Angola da diğer tür şirketlerle aynı kurallara tabidir. Luanda Ticaret Müşavirliği,

15 1.2. Angolada şirket kurma süreçleri CRIP çıkarıldıktan sonra yabancı yatırımcı Angola da şirket kurabilir. Angola da şirket kurmak için izlenmesi gereken yol ve uyulması gereken usuller şöyledir: Adımlar İçerik 1 Şirket Adı Sertifikası Angola da şirket kurmanın ilk adımı şirket adını tescil ettirmekle tamamlanır. Adalet Bakanlığı na bağlı özel Ficheiro Central de Denominações Sociais Şirket Adları Merkez Ofisi bu işin yapılacağı yerdir. Ofis, adın kullanımda olup olmadığını ya da var olan şirket adlarıyla karıştırılma durumunu irdeler. 2 Sermaye payı depozitosu şirketin sermayesi, Angola da resmi olarak çalışan bir mali kuruma yatırılmalıdır. Bu kurum, depozitonun yatırıldığına dair belge verir. Bu ancak şirket yasal olarak kurulduktan sonra olanaklıdır. Yönetmelikler izin vermediği sürece şirket temsilcisi bu parayı kullanamaz. 3 Şirketi kurma şirket tescili için noter onaylı kuruluş belgesi gereklidir. Şirket tüzüğü zorunludur ve önceden hazırlanmış olmalıdır. Tüzükte şirketin adresi, amacı, yönetim kurulu, ortakları ve bu tür belgelerde olması gereken diğer yasal unsurlar yer almalıdır. 4 Resmi Gazetede yayın ve Ticari Tescil Şirket ilgili Ticaret Siciline kuruluşundan sonra 90 gün içinde tescil ettirilmelidir. Şirketin kuruluşu Angola Resmi Gazetesi nde yayınlanmalıdır. 5 Vergi kimlik numarası ve Ulusal Güvenlik Kurumu tescili Şirket, adresinin bulunduğu Vergi Dairesine ve Ulusal Toplumsal Güvenlik Kurumuna (INSS) katkı amaçları ile kaydedilmelidir. 6 Ticaret lisansı bu lisans şirketin Angola da, amaçlarını gerçekleştirmesi için çalışmasını sağlar. 7 Özel lisanslar petrol sanayinde çalışan şirketler Petrol Bakanlığına kayıt olmalıdır. 2.Ortak Girişim, Şube Açma, Temsilcilik Ofisi 2.1.Ortak Girişim Angola hukuku, yukarıda belirtilen şirket türlerinden herhangi birinin katılabildiği ortak girişimlerin yaratılmasına izin verir. Şirketler hukuku, hissedarların uzlaşması durumunda izin verir. Bu yolla hissedarlar aralarında, kota ya da hisselerinin bilgi hakkının devri ve seçme haklarıyla ilgili kuralların devriyle ilgili anlaşabilirler. Ancak, yönetim ya da denetim görevlerinin yapılmasına ilişkin anlaşamazlar. Ayrıca yasa, belli konularda verilecek oyu zorunlu kılan uzlaşmaları yok sayan hükümlere sahiptir. Yeni bir yasal kuruluş oluşturmaksızın gerçekleştirilebilecek diğer bir ortak girişim türü konsorsiyum anlaşması hazırlayarak olur (12 Ağustos 19/03 sayılı yasa). Angola da yaygın olarak, özellikle petrol ve inşaat sanayilerinde kullanılan bir temsil biçimidir. Luanda Ticaret Müşavirliği,

16 2.2. Yerel temsil biçimleri Yabancı yatırımcılar Angola da bir yasal kuruluş kurmadan, şube veya temsilcilik açmak yoluyla da faaliyette bulunabilir Şubeler Angola da, bir başka hukuka göre kurulmuş olan şirketlerin kullandığı en yaygın temsil yolu, yabancı yatırımcılara Angola da Angola şirketleri ile aynı statüde çalışma olanağı veren şubedir. Şubeler, ana şirketlerin özerk olmayan yasal kuruluşları ve yerel uzantıları sayılırlar. Böylece şubenin ana şirketi, bir başka ülke yasalarına göre kurulmuş ve faal olsa da, şubenin yasal işlerinden dolayı sınırsız sorumlu olarak yükümlülük sahibi addedilir. Her ne kadar şube kendi başına tüzel kişiliğe sahip değilse de yasal olarak dava etme ve edilme yeterliliğini sahiptir.şubelerin kendilerinin idari ya da temsil organları yoktur ve yönetimlerinden, ana şirket tarafından adına yetkilerini düzenleyen vekalet çıkarılmış bir vekil tarafından idare edilirler. Angola da bir şube açmak, kimi farklılıklar olmasına karşın şirket kurmak ile benzerdir: (i) şirket adına kabul edilebilirlik belgesi almak: şube, ana şirket ile aynı adı taşıyacak ve şu ifadeleri taşıyacaktır Sucursal em Angola ( Angola Şubesi ); (ii) notere beyan edilecek sıralı belgelerle ana şirketin kuruluş sözleşmesinin muhafazası: yatırma başvurusu; şube yasal temsilcisine verilen yasal vekaletname; şube yasal temsilcisinin kimliği; ana şirketin kuruluş belgesi; ana şirketin kuruluş tescil belgesi; Angola da şube açma kararına dair yapılan toplantı tutanağı; Özel Yatırım Tescil Belgesi ( Certificado de Registo de Investimento Privado ) ve ithal izni ya da işletme lisansı izni; (iii) Resmi Gazete Diário da República yayını; (iv) istatistik tescili; (v) vergi ve Sosyal Güvenlik kaydı; (vi) ii de ifade edilen tüm belgelerin verilmesiyle ticari tescil ve noter onaylı muhafaza belgesi ve ana şirket yayınını içeren Diário da República (ya da yayınlanma başvurusu kanıtı). Ticari şirketlerde olduğu gibi şube açılışında da şubelere uygulanan özel yatırım yasası ANIP (Ulusal Özel Yatırım Kurumu Agência Nacional para o Investimento Privado) onayına tabidir ki bu da çok zaman olan bir süreçtir Temsilcilik ofisi Yabancı bir şirket, amacı asıl şirketin Angola daki iş etkinliklerine eşlik etmek ve bunları desteklemek olan, iş yapmaya yasal açıdan yeterliği olmayan temsil biçimi olan temsilcilik açmayı yeğleyebilir. Luanda Ticaret Müşavirliği,

17 Çeşitli kısıtlamalara tabi olan yapısıyla temsil ofisi, düzenli olarak Angola da ekonomik etkinlikte bulunacak şirketler ya da büyük yatırımlar için çok da uygun bir seçenek değildir. Temsil ofisi altıdan fazla kişiyi istihdam edemez ve bunların en azından yarısı Angola vatandaşı olmalıdır. Angola da temsil ofisi açma süreci temel olarak aşağıdaki adımları içerir ve Angola Merkez Bankası na (BNA) onay için başvuru yapılmalıdır: (i) temsil ofisi açma istemini dile getiren, BNA İdaresine yapılan yetkilendirme başvurusu; (ii) BNA temsil ofisi açılma yetkisi verdikten sonra kesin teminatın yatırılması (sermaye ithal izni çıkarma); kesin teminat güvencesinin yatılacağı banka hesabını açmak için gerekli sermayenin girişi için devam edilmelidir. Güvence miktarı 60,000 dolara denk kwanza dan az olamaz. (iii) temsil ofisi adına kabul edilebilirlik belgesi almak; (iv) asıl şirketin kuruluş tüzüğünün noter onaylı örneği; (v) asıl şirketin kuruluş tüzüğünün Resmi Gazete de Diário da República yayınlanması; (vi) sıralı belgelerin sunulmasıyla ticari tescil: BNA tarafından düzenlenen temsilcilik açma yetki belgesi, asıl şirketin kuruluş tüzüğünün kendisinde bulunduğuna dair noter onayı, temsilcilik ofisi açılmasına zin veren toplantı karar tutanağı, asıl şirketin Diário da República da ana tüzüğünün yayınlaması (ya da yayın başvurusu yapıldığının belgesi), isme yazılı kabul edilebilirlik belgesi, sermaye ithal izni ve dolar kesin güvencensin yatırıldığına dair BNA doğrulama yazısı; (vii) aşağıdakilerin BNA ya verilmesi ile nihai tescil: Ana sözleşme örneğinin yayınlandığı Diário da República, ticari tescil sertifikası, vergi kaydı yapıldığına dair belge, kesin güvencenin yatırıldığına dair banka kanıtının kopyası; bu belgelerin ibraz edilmesinden sonra BNA temsil ofisinin tescil edildiğine dair yeni izin belgesini çıkarır. 3. Vergi Avantajları ve Teşvikler Özel Yatırım Yasası, yatırımın yapıldığı belli coğrafi alanlara göre vergi ve gümrük teşvikleri edinme olasılığını tanımlar. Bütün vergi ve gümrük avantaj ve teşvikleri, bunları onaylayacak ya da vermeyecek olan Maliye Bakanlığı kurulunun kararına tabidir. Daha önce vergi avantajı sağlanacak yerler hükümet tarafından öncelik sektörü alanı olarak sınıflandırılıyordu. Tarım, üretim, balıkçılık, inşaat, sağlık ve eğitim, ulaşım ve ilgili altyapılar bu alanlara örnektir. Her ne kadar bu alanlar artık özel olarak belirtilmiyorsa da hala bu tür avantajlar edinmek için yeğlenebilir durumdadırlar. Luanda Ticaret Müşavirliği,

18 Özel Yatırım Yasası Kalkınma Bölgelerine (A,B,C) göre Teşvikleri belirlemektedir: Bölgeler A Bölgesi B Bölgesi C Bölgesi Ayrıntılar Luanda ili ve Benguela, Cabinda, Huíla merkez belediyeleri ve Lobito belediyesi Cabinda, Benguela ve Huíla da kalan belediyeler ve Bengo, Kwanza- Norte, Kwanza-Sul, Malange, Uige ve Namibe illeri Bié, Cunene, Huambo, Kuando-Kubango, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Moxico ve Zaire illeri Bu bölgelerdeki yatırımlara teşvikler verilebilmektedir. Ancak, az gelişmiş bölgelerdeki (B ve C) yatırımlar daha fazla vergi ve gümrük indirimi alma eğilimindedir. Bunların kapsamı yerelde sağlayacakları istihdam, Angola vatandaşlarına sunacağı eğitim, yatırım miktarı, topluluğa etkisi, verilecek ya da arz edilecek ürün ay da hizmetlerin miktarı, ithal edilecek teknoloji ve bilgi, taahhüt ve mal zinciri oluşturmak için karın yeniden yatırımı gibi unsurları dikkate alarak belirlenir. Kurumlar Vergisi teşviki muafiyetler ya da oran düşürme yoluyla uygulanır. Avantajın hangi sürelere göre verileceği, yukarıda belirtilen bölgelere göre değişiklik gösterir: Bölgeler A Bolgesi B Bölgesi C Bölgesi Ayrıntılar 1 5 yıl 1 8 yıl 1 10 yıl Bu ölçütler aynı zamanda temettü vergilendirmesine de uygulanır. Sermaye Gelir Vergisi muafiyeti ya da oran azaltma süreleri şöyledir: Bölgeler A Bolgesi B Bölgesi C Bölgesi Ayrıntılar 1 3 yıl 1 6 yıl 1 9 yıl Diğer vergi avantajları ve teşvikleri ANIP verir. Vergi avantajından yararlanma isteği, özel yatırım proje başvurusunu da içermelidir. 3.1.Kâr ve Payların Ülkesine İadesi Bu Yasanın başlıca sıkıntılarından birisi, özel yabancı yatırımın tamamlanması ve Angola da yatırımın yapıldığının yasal kanıtı ortaya konduktan sonra kâr ve payların yatırımcının kendi ülkesine iadesine izin vermesidir. Sermaye iadesi, yatırılan miktar, kullanılan avantajların süre ve kapsamı, yatırımın koşulları, yatırımın ekonomik ve toplumsal etkileri ve Angola nın ödemeler dengesine etkisi gibi etmenler dikkate alınarak hesaplanan bir oranda yapılır. Luanda Ticaret Müşavirliği,

19 Kâr ve payların iadesi için öngörülen süre, yatırım değeri ve alanına göre değişiklik göstermektedir: Yatırım projesinin tamamlanmasından sonra üç yıl içinde, yatırım Alan A içinde yapılmışsa ve miktarı 10 milyon doların altındaysa; Yatırım projesinin tamamlanmasından sonra iki yıl içinde, yatırım Alan A içinde yapılmışsa ve miktarı milyon dolar arasındaysa; Yatırım projesinin tamamlanmasından sonra iki yıl içinde, yatırım Alan B içinde yapılmışsa ve miktarı 5 milyon doların altındaysa Kâr ve payların iadesi ayrıca Angola Merkez Bankası (BNA) tarafından da incelenmekte ve belirtileceği üzere yabancı para rejimine göre ele alınmaktadır. 3.2.Uygulama usulleri Önceki özel yatırım yasası iki ayrı alt rejim öngörüyordu; ANIP tarafından temsil edilen Angola hükümeti ile özel yatırımcının bir sözleşmeye taraf oldukları sözleşme rejimi ve ANIP e özel yatırımın ayrıntılarının verildiği formu içeren ön beyan rejimi. Yeni yasa bu ikisini birleştirmiştir, yatırım projesi daima ANIP ve yabancı yatırımcı arasında yürürlüğe konan bir sözleşmeye tabidir. Ayrıca, yatırımcı tarafından daha fazla bilgi verilmesini gerektiren standart formlar vardır. ANIP tarafından önceden verilen vergi ve gümrük teşvikleri artık tartışılmakta ve Maliye Bakanlığı özel kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Bu nedenle özel yatırım projeleri artık ANIP ve Maliye Bakanlığında ayrı ayrı tartışılmaktadır. Bütün bu belge ve bilgilerin, ANIP yatırım taslak sözleşmesi ve formlarıyla birlikte verilmesinden sonra yatırımcı proje için, ANIP ile yapılacak toplantılara katılmak üzere bir temsilci atamalıdır. Bu temsilci her türlü soru ve ayrıntıyı karşılamaktan sorumludur. CRIP çıkarıldıktan sonra yabancı sermayenin ithali, Angola Merkez Bankası tarafından önceden onaylanmış bir ticari banka kanalıyla yapılmalıdır. Bu yetki, Sermaye İthal Lisansı adı verilen belge ile yapılır ( LIC Licença de Importação de Capitais ). Sermaye ithali sonrasında şirket Angola da kurulabilir. Aynı zamanda, 1 milyon dolardan az ama 5 yüz bin dolardan yüksek yatırım yapma olasılığı da vardır. Bu durumlarda yatırım projesi, yatırım sermayesini onaylayacak olan Angola Merkez Bankası na verilmelidir. İzin alındıktan sonra yatırımcı şirket kurabilir ya da şube açabilir. Yukarıdakilerin tersine bu özel rejim, Özel Yatırım Yasasındaki vergi avantajları ve yatırım teşviklerinden yararlanamaz. Ayrıca yatırımcıların ülke dışına sermaye çıkarmasına da izin verilmez (pay dağıtımı gibi). Luanda Ticaret Müşavirliği,

20 Yatırım işleminin tamamlanması için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir: Adım Eylem İçerik 1 ANIP onayı istemi Dosya eksik ya da yanlışsa ANIP yatırımcıyı bilgilendirmeli ve yatırımcı da 15 gün içinde sorunu düzeltmelidir. 2 ANIP ile müzakereler ANIP teklifi kabule tikten sonra yatırımcı ile müzakere etmek içi 45 gün süre verir ve ardından yetkili kurma onay gönderir. 3 CNFI ile müzakereler CNFI (Tesis ve Teşvik Müzakere Kurulu Angola Merkez Bankası, vergi ve gümrük yetkililerinden oluşur) vergi avantajlarını ve diğer teşvikleri ele alır ve yatırım sözleşmesinde yer alan vergi avantajını onaylamaktan sorumludur. CNFI nın önerilen teşvik ve indirimleri değerlendirme süresi 30 gündür. Bundan sonra CNFI yazılı görüşünü müzakereler sonrasında 10 gün içinde ANIP e iletir. 4 Kârların ülkeye iadesi için ANIP ile müzakereler 5 Onaylar Bu bağlamda, yeni Özel Yatırım Yasasına göre Kârların otomatik olarak iadesi söz konusu değildir ve her durum için ayrı değerlendirme ve müzakerelere tabidir. Müzakereler başarıyla sonuçlanırsa, teklif onay için ilgili kurumlara gönderilir: (i) ,00 dolara kadar yatırım projeleri ANIP tarafından, Maliye Bakanlığının yazılı görüşü alınarak onaylanır. (ii) ,00 dolar üstü yatırımlar Angola Başkanı tarafından onaylanır. (iii) ,00 dolar üstü yatırımlar Başkan tarafından atanan komisyonun yatırımcı ile müzakeresi sonucunda hem komisyon hem de ANIP tarafından onaylanır. 6 İmza Angola Devleti ve Yatırımcı tarafından sözleşme imzalanır. 7 Tescil Proje ile ANIP. 8 CRIP verilmesi Proje onayı sonrasında sermaye ithali için 15 gün içinde. 9 Yayınlama Sözleşmenin Resmi Gazetede yayınlanması. 10 İşletimlerin başlaması Yatırım projesi yatırım sözleşmesi ve CRIP te belirtildiği gibi uygulanmalıdır. Angola ya giriş maliyeti yüksektir. Bürokrasi sorundur ve yabancı yatırımın ANIP tarafından çözümlenmesi ve irdelenmesi gerekmektedir. Yabancı yatırımlar çok değişik biçimlerde olabilir (şirket kurma, şube açma ya da temsilcilik ofisi gibi). Mayıs 2011 de yürürlüğe giren yeni Özel Yatırım Yasasına göre yatırımcılara vergi ve gümrük teşvikleri uygulanabilir ki bu yatırımın yerine ve doğasına bağlıdır. Luanda Ticaret Müşavirliği,

21 4. İhracat ve İthalat Düzenlemesi Malların sınır ötesi işlemleri gümrük resimleri Damga Vergisi, Tüketim Vergisi ve genel gümrük ücretlerine tabidir. Gümrük etkinliklerinin denetiminden sorumlu kurum Ulusal Gümrük Müdürlüğü dür (Direcção Nacional de Alfândegas). Yabancı ve ulusal ticaret gözetimine katılan diğer kurumlar Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Vergi Polisi/Polícia Fiscal, Mali Polis/Polícia Económica ve Ulusal Krimnal Araştırma Müdürlüğü /Direcção Nacional de Investigação Criminal ile), Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Petrol Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı dır ( Ulusal Liman ve Havaalanı İdaresi ve Gemi Konseyi ile/conselho Nacional de Carregadores e Administração dos Portos e Aeroportos). İthalat yapan herkes, Ulusal Vergi Müdürlüğü nden (Direcção Nacional dos Impostos) bir vergi kimlik numarası almalıdır. Bu numara aynı zamanda ithalatçının sınır ötesi ithalat ve ihracat işlemlerinde kullanacağı koddur ve (gümrük işlemlerini basitleştirmeyi ve kırtasiyeyi ve gümrükte harcanan süreyi azaltmayı hedefleyen) Tek Belge / Documento Único üstünde görülmelidir. Ekonomi işletmenleri aynı zamanda kendilerini Ticaret Bakanlığı nda ihracatçı/ithalatçı olarak lisanslatmalıdır. Bütün niyet ve amaçlar için yasa gerçek ve tüzel kişilerin ithalat ve ihracat işlemleri yapmasını olanaklı kılar. Bütün süreçlere uyulursa gümrük sistemi malların 48 saat içinde gümrükten çıkışını sağlar. Genel olarak yasa bütün malların ithaline izin veriyorsa da taklit kahve, kamu sağlığına zararlı ilaş ve gıda, sağdan direksiyonlu araçlar, kimi mallarla birlikte ahlaki olarak ya da insan yaşamını, vahşi doğayı, ticari ve sanayi mülklerini, ulusal sanat hazinelerini, tarihi ve arkeolojik değerleri ve fikri mülkiyeti korumak gibi Saiklerle kesinlikle yasaktır. Belirli mallar özel izne tabidir. Angola, 23 Kasım 1996 dan beri Dünya Ticaret Örgütü üyesidir. Gümrükleri Gümrükler Tarifesin düzenlemelerine uyar ( Pauta Aduaneira ) ki 4 Ağustos ta 2/08 Kararnamesi ile onaylanmıştır. Gümrük Tariflerini tamamlamak için 17 Temmuz 41/06 Kararı, Ön Teslim Düzenlemesini ( Regulamento de Inspecção Pré-Embarque /REGIPE) yasalaştırmıştır. Gümrük süreçlerini basitleştirmek ve çağdaşlaştırmak için bu düzenek belli mallar için ön teslim muayene yükümlülüğünü getirir ancak ekonomi işletmenleri diğer durumlarda bu yolu izlemeyebilirler. Ancak yetkililerin karar verdiği durumlarda Angola ya ithal edilen malların muayenesi emredilebilir. Luanda Ticaret Müşavirliği,

22 Angola pek çok ticari anlaşmaya taraftır; Çine İhrac Rejimi Tercihli Tarifesi, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Ticaret Protokolü ve Avrupa Birliği ve Afrika, Karaipler ve Pasifik Ülkeleri arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması. Angola Devleti, Zehirli Atıkların İthalinin ve bu tür atıkların Afrika da Sınırlar arası Hareketinin Yasaklanması Sözleşmesi Bamako yu kabul ederek onaylamış ve 1992 Rio çevre ve kalkınma Bildirgesinde yer almıştır. Angola ayı zamanda, gelişmekte olan ülkelerin kimi ürünlerinin Avrupa ya girişinde gümrük tarifesinde indirim sağlayan Genelleştirilmiş tercih Şeması parçasıdır. Bu ticaret anlaşmasının amaçları için Angola gelişmekte olan ülke sayılmıştır. 12 Kasım 2004 te çıkarılan 11/04 numaralı yasa ile petrol özel bir gümrük sürecine tabi kılınmıştır. Ulusal İmtiyaz içine giren bütün kuruluşların, yasa ekinde sıralanan mallarla yalnızca petrol işlerinde kullanılacak malların tedarikini ithalat ve ihracat yoluyla yapanların bütün Gümrük Resimlerinden muaf olmasını sağlar. Angola dan ve Angola ya mal ve ürün ithalat ve ihracatı, yasa ile belirlenen yükümlülüklerin ekonomik kurumlar tarafından sağlanması için kontrol düzeneğine tabidir. Yatırım projelerine göre ithal edilen mallardan alınan İthal resmi ve Tüketim vergisi oranları (Özel Yatırım Yasası onaylı / Lei do Investimento Privado ), belli durumlarda Gümrük Resimlerinden tam muafiyeti sağlayan özel bir düzenek içine ele alınır. Damga Vergisi, malların gümrükteki değerinin %0.5 i olarak hesaplanır ve genel gümrük ücretleri için her ithal gümrük izni için malların gümrük değerine %2 olarak uygulanır. 5. Dış Ticaret Politikası ve Vergiler 5.1.Dış Ticaret Politikası Angola ya, uluslararası deniz taşımacılığı Luanda, Lobito, Namibe ve Kabinda limanları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yükleme belgesi (certificate of shipment) olmadan yükün limana boşaltılmasına izin verilmemektedir. Adı geçen belgenin yüklemenin Angola ya hareketinden önce Angola Ulusal Konseyinin yükleme limanındaki temsilciliğinden (Conselho Nacional de Carregadores - CNC) temin edilmesi, gönderenin sorumluluğundadır. Önemli limanların çoğunda, yükleme belgesinin temin edilebileceği (Certificate of Shipment) bir CNC temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca, aşağıda yer alan adresten de doğrudan temin edilebilmektedir. Yükleme belgesi ile birlikte (certificate of shipment), konşimentonun fotokopisi ve faturanın da ibraz edilmesi gerekmektedir. CNC Palácio de Vidro 5º Andar Web : Telefon : (244) Faks : (244) Luanda Ticaret Müşavirliği,

23 Diğer taraftan, CNCA Belgesi Angola' gümrük işlemlerinde konşimento ile birlikte ibraz edilmesi gereken bir belgedir. Söz konusu belge, Angola Nakliyeciler Konseyi (C.N.C.A.-Conselho Nacional de Carregadores de Angola) veya bu Konsey in acenteleri tarafından düzenlenebilmektedir. Ülkemizde bu belge aşağıda iletişim bilgileri yer alan şirket tarafından düzenlenmektedir. CNCA Turkey Agent : DSF Uluslarası Nakliyat Dış Tic. Ltd. Şti. Yasemin Uyar ISTOÇ 16. Ada No:65-67 Bağcılar / İstanbul Tel: Fax: Angola, 23 Kasım 1996 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü ne üye olmuştur.angola da gerçek ve tüzel kişiler ithalat yapabilmektedir. İthalat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Bakanlığından ithalat lisansı alması gerekmektedir. Değer olarak $, miktar olarak ise 100 kg ı geçmeyen yolcu beraberinde eşyaların geçişine izin verilmektedir. Angola Gümrük İdaresi nin Angola daki ithalatçılardan Talep Ettiği Belgeler; 1. Gümrük İşlemleri Formu: Tek Belge olarak da bilinen bu form Devlet Basımevi nden (Imprensa Nacional) 10 Kz ya alınabilmektedir. 2. Orijinal Ticari Fatura: ithalatçının ve ihracatçının adının ve adreslerinin, ithal edilen malın miktarının ve tanımının, FOB bedeli, sigorta ve navlun değerlerinin bulunduğu faturadır. 3. Taşıma Belgesi-Orijinal (Título de Propriedade): Deniz Konşimentosu (Conhecimento de Embarque - B/L via marítima); Havayolu Faturası AWB (Carta de Porte - via aérea); Yük Manifestosu/Özet Beyanı (Manifesto de Carga - via rodoviária); Boletim de Carga (Via ferroviária); CP2 (encomendas postais); Ticaret Engelleri Angola da biyoteknoloji ile ilgili düzenlemeler geliştirilinceye kadar canlı transgenik tane veya tohum ithali yasaklanmakatadır. Tarım Bakanlığı, tüm tarım ürünleri ithalatını kontrol etmektedir. İthalatçılar, mallarının biyoteknoloji ürünleri olmadığını kanıtlayan belgeleri sunmak zorundadır. Angola Gümrük Servisindeki sıkıntılar ve limanlarındaki fiziki yetersizlikler dolayısıyla yükleme ve boşaltmada sıkıntılar mevcuttur. Luanda Ticaret Müşavirliği,

24 Etiketleme ve İşaretleme Tüm ithal mallar için Portekizce etiketleme yapılması zorunludur. Yasaklı ve Sınırlı İthalat Angola hükümeti, hastalıklı hayvanların (epizootic diseases), bitkilerin (epiphytic disease) ve ürünlerinin ithalatını yasaklamaktadır. Bazı distile içecekler, taklit mallar, pornografi, rulet ve diğer kumar makinelerin ithalatında engeller bulunmaktadır Tarifeler ve Diğer Vergiler Angola nın gümrük vergi oranları % 0 ile 30 aralığında seyretmektedir.. 30 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan yeni tarifelere göre başta yaş meyve sebzeler olmak üzere çeşitli kalemlerde gümrük vergisi oranı %50 ye çıkarılmıştır. Angola nın tarife (GTİP) bazında uyguladığı gümrük vergi oranlarına aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilmektedir. Angola Gümrük İdaresi(Direcção Nacional das Alfândegas); vel).pdf Maliye Bakanlığı; Market Access Database; (http://madb.europa.eu/madb/indexpubli.htm) 5.3. Ticaret ve İkili Anlaşmalar Angola aşağıdaki uluslararası örgütlere üyedir: DTÖ, Orta Afrika Ekonomik Topluluğu (CEEAC) Portekizce Konuşan Ülkeler Toluluğu (CPLP) SADC ACP-AB Ortaklık Anlaşması COMESA OPEC Büyük Göller Bölgesi Barış Güvenlik ve İşbirliği (PSFC) Kaynaklar: Ministério das Finanças de Angola ANIP - Agência Nacional para o Investimento Privado Doing Business MLGTS BNA, Banco Nacional de Angola Direcção Nacional das Alfândegas Luanda Ticaret Müşavirliği,

ANGOLA Özel Yatırımlar Şirket Kuruluşu Ortak Girişim Şube Açma Temsilcilik Açma Teşvikler İhracat ve İthalat Düzenlemesi Dış Ticaret Politikası

ANGOLA Özel Yatırımlar Şirket Kuruluşu Ortak Girişim Şube Açma Temsilcilik Açma Teşvikler İhracat ve İthalat Düzenlemesi Dış Ticaret Politikası ANGOLA Özel Yatırımlar Şirket Kuruluşu Ortak Girişim Şube Açma Temsilcilik Açma Teşvikler İhracat ve İthalat Düzenlemesi Dış Ticaret Politikası Gümrük Vergileri Dr. Faruk Cömert Luanda Ticaret Müşaviri

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875

YABANCI UYRUKL~ GERÇEK KİŞİ VE TACİRİN KAYDINDA ISTENILEN EVRAK. 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 17.6.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri taratından aksi öngörülmedikçe, 1

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iştiraki olarak 2010 yılında kurulan TOBB UND LOJİSTİK YATIRIM A.Ş, ülkemiz ihracatının

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI

EKONOMİ BAKANLIĞI. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü. İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİ BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri TAREKS Uygulamaları 11 Haziran 2015 - İstanbul HAZİRAN 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Neden İthalat Denetimi

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı na katılmaya davet ederiz. 5 Temmuz

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye Bu vesileyle tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı na katılmaya

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DAVETİ YE Bununla tüm hissedarlarımızı 7 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 17:00 de DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 D A V E TİYE. DO & CO Aktiengesellschaft 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 D A V E TİYE. DO & CO Aktiengesellschaft 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 D A V E TİYE Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı na katılmaya davet ederiz. 4 Temmuz 2013 Perşembe,

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

''LCD TV GÖZETİM'' İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlı İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/10) Kapsam MADDE 1 G.T.İ.P. 1 / 16 Eşya Tanımı CIF Kıymet (ABD Doları/Adet) 8528.12.81.00.00, 8528.12.89.00.00

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013]

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 16/01/2013 GENELGE (2013/2) İlgi:28.12.2012 tarihli

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : YTL 25.000 İDARE MERKEZİ : ANKARA İDARE MERKEZİ Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 22 Nisan 2005 B.02.2.TCM.0.09.00.04/ GENELGE

Detaylı

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04

KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 KÜRDİSTAN ÖZERK BÖLGESİ NDE ŞUBE KURULUŞU DOING BUSINESS IN KURDISTAN SERIES 04 ÖZET Kürdistan Özerk Bölgesi nde yabancı bir şirketin şubesini açmak mümkün. Şirket ya da şubeye karar verilirken vergisel

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/01/2015 Sayı: 2015/1 Ref : 6/1 Konu: TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/1) YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2017/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-010.06.02 Konu : Takas İşlemleri - KKDF 02.01.2017 / 21212864 GENELGE (2017/1) İlgi: 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9)

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi ndan: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/9) Amaç ve kapsam

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.)

TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (26.09.2014 T. 29131 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: TÜRKMENİSTAN MENŞELİ BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (26.09.2014 T. 29131 R.G.) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG / DOCO [] 08.06.2011 11:45:10 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya Telefon ve Faks

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Çin de Yabancı Sermayeli Ticari İşletmelerin Kuruluş Prosedürü. Neden YSTİ?

Çin de Yabancı Sermayeli Ticari İşletmelerin Kuruluş Prosedürü. Neden YSTİ? Çin de Yabancı Sermayeli Ticari İşletmelerin Kuruluş Prosedürü Neden YSTİ? Çin de yatırım yapan yabancı ticari şirketlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun en büyük nedeni hızla büyüyen Çin iç tüketim

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2)

ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2011/2) ĠTHALATTA GÖZETĠM UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ Kapsam (TEBLĠĞ NO: 2011/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından:13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı R.G. MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, EK-1 de gümrük tarife istatistik pozisyonu

Detaylı

ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008

ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ Cumartesi, 30 Aðustos 2008 ÝTHALATTA GÖZETÝM UYGULANMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ (TEBLÝÐ NO: 2008/19) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Teblið; aþaðýda gümrük tarife istatistik

Detaylı

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ (UGŞ) STATÜSÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Gözetim faaliyeti nedir? Dış ticarete konu malların kalitesinin ve miktarının kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı