Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri`nin kuruluşunun 94. Yılı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri`nin kuruluşunun 94. Yılı"

Transkript

1 Ülke Ordu Dr. Sabuhi AHMEDOV Tarih Bilimci Halkın Güvenliğinin Teminatıdır Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri`nin kuruluşunun 94. Yılı KAHRAMAN ORDUMUZ HER ZAMAN AZERBAYCAN`IN BAĞIMSIZLIĞININ TEMİNATI OLMUŞ VE OLMAYA DEVAM EDECEKTİR HAYDAR ALİYEV Haziran 2012 günü Azerbaycan Silahlı Kuvvet- 26 leri nin 94. yıldönümüdür yılının Mayıs ayında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti nin ilan edilmesi, ülkemiz tarihi için önemli bir sayfadır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti nin ordu altyapısı ve askeri varlığı Azerbaycan ordusu tarihinde önemli bir aşamadır. Günümüz Azerbaycan ordusunun tarihinden bahsederken, belirtilmesi gereken önemli bir husus, Azerbaycan Türklerinin Gülistan Barış Antlaşması nın imzalandığı 1813 yılından itibaren Rus ordusuna hizmet ettiğidir ki, Azerbaycan ın Kuzeyi o dönemde Rusya İmparatorluğu nun boyunduruğu altındaydı. Örneğin

2 Azerbaycan Ordusunun Subayları. (1919) 1829 yıllarında yapılan Rus-İran savaşına 4 atlı birliği (müslüman alayı), ayrıca sadece Azerbaycan Türklerinden oluşan ve savaş için yetiştirilen özel birlikten oluşan İrevan (şimdiki Erivan) müslüman piyade alayı katılmıştı yılında Azerbaycan Türkleri tarafından Kafkasya atlı birliklerinden oluşan müslüman alayı kuruldu yılları arasında yapılan Kırım savaşına katılan 4 atlı birliğinin, Kengerli süvarilerinden oluşan Bey alayının ve atlı istihbarat biriminin (300 atlı) tamamı Azerbaycan Türklerinden oluşmaktaydı. Ancak iyi eğitilmiş askerler tarafından Çar Monarşisi ne karşı 1863 yılında gerçekleştirilen Zagatala isyanından sonra durum değişti. Bu tarihten sonra müslümanların gönüllü birlikler kurmalarına izin verilse de, müslüman Azerbaycan Türkleri artık askere çağrılmıyordu yıllarındaki Rus- Osmanlı savaşına Bakü, Elizavetpol, Zagatala, İrevan atlı-piyade birlikleri katılmıştı ve savaş sonunda Zagatala birliğine fahri teşekkürname verilmişti. Tarihçi P.Zubov (19. yüzyıl) şöyle diyordu: Azeri askerleri çabuk bir şekilde silaha alışıyor; iyi nişancı, cesur ve gözü karadırlar. Bu özelliklerini son savaşta da gösterdiler. Rusya ordusu çok sayıda çeşitli milletleri kendi içerisinde barındırıyordu. Dolayısıyla Rus ordusu içerisinde çok sayıda Azerbayca Türkü de mevcuttu. Şöyle ki, 1. Dünya savaşına kadar Rus ordusunda 20 Azerbaycan Türkü general vardı yıllarında Rus İmparatorluğu nun en yüksek askeri nişanı olan kutsal Georgiy Nişanı nı 68 Müslüman subay almayı hak etmişti ve bunların 19 u Azerbaycan Türkü idi. Bunların dışında 16 Azerbaycanlı subay da kutsal Georgiy in Altın Silah nişanını almıştı. Ağır top bölüğü generali Samet Bey Mehmandarov Pırlanta Silah nişanı ile ödüllendirilmişti. 1. Dünya savaşı yıllarında Rus ordusunda yüksek rütbeli Azerbaycanlılar vardı. Örneğin general Hüseyin Han Nahçıvanskiy atlı birliklerin komutanı, ağır top tümeni generali Samet Bey Mehmandarov Kafkasya 2. Ordu komutanı, tümgeneral Ali Ağa Şıhlinskiy 10. Ordu komutanı idi. Savaş döneminde Kafkasya Yerli Atlı Tümeninin (Vahşi Tümen) içinde yer alan ve Azerilerden oluşan Tatar atlı birliğinin kendine özgü bir yeri vardı. Bu alay, Güney Batı cephesinde ve Romanya cephesindeki ünlü Brusil operasyonu sırasında önemli başarılara imza atmıştır yıllarında meydana gelen ve Rus İmparatorluğu nun yıkılmasıyla sonuçlanan tarihi olaylar, önemli jeopolitik değişiklikleri beraberinde getirdi. Bunun sonucunda Azerbaycan müttefik devletlerin ve Üçlü İttifak devletlerinin düşmanı haline geldi. Ülkede güçlü bir siyasi otoritenin olmaması, bununla birlikte savaş sonrası maddi-manevi çöküş gibi nedenlerden dolayı iktidar ve hakimiyet kimin elinde silah varsa ve kim silah kullanmayı biliyorsa onun elindeydi. Bölgede askeri ve yarı askeri şekilde var olan bir oluşum hüküm sürüyordu, hatta bunlardan bazıları halk için ciddi tehlike oluşturuyordu. Bu oluşumların bazıları Rusya da sivil savaşla iktidara gelen kesimlerden destek alıyordu. Bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti nin ilan edilmesi siyasi anlamda olumlu bir gelişmeydi, ancak ilk aşamada mevcut konjonktürü değiştirmeye gücü yetmedi. Petrol kaynaklarına ciddi şekilde muhtaç olmaya başlayan Sovyet Azerbaycan Ordusundaki Piyade Erler Azerbaycan Ordusu`nun Piyade Tümeni

3 Ülke Azerbaycan Ordusu`nun Müzik Orkestrası. Gence Rusya sı Bakü de organize edilen Bolşevik birliklerini desteklemeye ve Azerbaycan Cumhuriyeti devleti ülküsüne karşı çıkmaya başladı. Kızıl Ordu gücünü elinde bulunduran Bakü Sovyet Şurası, kendi amaçlarına ulaşmak için bu gücü kullanmaya başladı. Buna paralel olarak Ermeni milliyetçi partileri (Taşnaksutyun, Hınçak ve diğerleri) Azerbaycan topraklarında bir Ermeni devleti kurma fikrine düştüler. Bu partiler daha I. Dünya savaşı sırasında Rus Çarlığı tarafından organize edilen ve Türkiye topraklarında yıllarında mağdur olup ün yapan Ermeni silahlı çetelerini öne sürmeye başladı. Artık bu silahlı çeteler Taşnak partisine ve taraftarlarına hizmet etmeye başladı. Silahlı çeteler Batı Azerbaycan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan bölgelerindeki yerli halka karşı katliamlar gerçekleştirmeye başlamıştı yılının sonu 1918 yılının başlarında Bolşevikler ve Taşnakçılar, Azerbaycan halkının büyük çoğunluğunun desteklediği Müsavat Partisi`nin sosyal kaynaklarını önce Bakü de, daha sonra tüm Azerbaycan da yok etmeye giriştiler. 30 Mart 1918 tarihinde Rusya Bolşevik hükümetinden silah yardımı alan Bolşevik-Ermeni çeteleri Bakü ye girdiler ve Azerbaycan Türklerini öldürmeye başladılar ki, sadece o gün 11 bin Azerbaycanlı katledildi. Ondan sonra toplu kıyım Guba, Lenkeran, Şamahı, Salyan bölgelerinde devam etti. Yüzlerce köy darmadağın edildi ve köy sakinleri vahşice katledildi. Günümüzde o kanlı olaylarda katliama maruz kalan insanların toplu mezarlarında arkeolojik kazılar devam etmektedir. 28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildikten sonra, S.Şaumyan başkanlığındaki Bakü Sovyet Şurası, topçu birlikleri, zırhlı araç ve trenlere, deniz ve hava kuvvetlerine sahip 18 binlik bir ordu ile Azerbaycan ın Güneyini ve Batı bölgesini işgal etmeye başladı. Bolşevik-Taşnak çeteleri Lenkeran, Kürdemir, Ucar, Göyçay bölgesini ele geçirip, yeni Cumhuriyet`in birinci Başkenti olan Gence ye doğru ilerlemeye başladılar. Mart olayları ve Bakü Sovyet Bolşevik gruplarının yaptıkları şunu açıkça gösterdi ki, milli ordunun olmaması Azerbaycan halkının varlığını tehlikeye itiyordu. 26 Haziran 1918 tarihinde Azerbaycan ordusunun kurulması karara bağlandı ve bu adım bugünkü Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin temelini oluşturdu. Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan antlaşmalar gereği Azerbaycanlı savaşçı birlikler (5 bin kişi) ve Türk gönüllülerinden (6 bin kişi) oluşan Kafkas İslam Ordusu kuruldu. Ordunun başında Türk generali Nuru Paşa ile Azerbaycan generali Ali Ağa Şıhlinskiy vardı yılının yazında yapılan zorlu savaş sonucunda Bolşevik-Taşnak bloğu yok edildi, daha sonra general Denstervil in başında bulunduğu İngiltere askerleri de bölgeden çıkartıldı. Eylül ayında Bakü yabancı güçlerden boşaltılmıştı. Ancak aynı yılın Kasım ayında Mondros barış antlaşmasından sonra Türk askerleri de Azerbaycan`dan ayrıldı. Artık Azerbaycan Cumhuriyeti devletinin önünde kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak gibi zorlu bir görev duruyordu. Yeniden yapılandırılan askeri birlikler kendilerini ispat etmişti, çünkü daha ilk başlardan itibaren zorlu savaşlarda kahramanca savaşmıştılar. Samed Bey Mehmandarov ve Ali Ağa Şıhlinskiy yönetimindeki Savunma Bakanlığı`nın çözmesi gereken çok sayıda sorunlar vardı. Ordunun yapısı, bölük ve birlik sistemi, mühimmat ve silah temini, askeri eğitim ve bazı cephelerde savaşı yürütmek bu sorunlardan sadece bir kaçı idi. Yeni kurulmuş Azerbaycan ordusu 1919 yılının Mayıs-Temmuz aylarında Azerbaycan ın Kuzey bölgelerinde Denikin in Beyaz Ordusu`na karşı güçlü mukavemet gösterdi. Aynı yılın Ağustos ayında Azerbaycan`ın Muğan bölgesinde Bolşevikler i püskürttü ve Azerbaycan ın Güney sınırları yeniden yapılandırıldı yılının Eylül-Kasım aylarında, 1919 yılının Ağustos-Kasım aylarında, 1920 yılının Nisan ayında Ermenistan ın yaptığı saldırılar güçlü biçimde önlendi. Nihayet 1920 yılının Mayıs-Ekim aylarında Azerbaycan Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra, ülke ordusunun yerini işgalci Sovyet rejimine 12

4 karşı isyan eden çeşitli gruplar aldı. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden beri Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti hükümtlerinin önünde duran en önemli problemlerden birisi, milli subay kadrolarının yetersizliği idi yılının Haziran ayında Azerbaycan ordusundaki subayların yüzde 65% i Ruslardı. Onların kendilerine has örfadetleri, ayrıca Rusya daki general Denikin i destekleme çabaları, askerlerin eğitim sürecini ve ordu sisteminin bütünlüğünü zorlaştırıyordu yılının Mart ayı ile Kasım ayı arasında Gence de faaliyet gösteren daha sonra Azerbaycan Ordusu Topçusu Bakü ye taşınan Milli Harp Okulu nun kurulmasındaki amaç bu sorunun çözülmesi idi yılının başlarında Mühendislik Okulu (sonra Milli Harp Okulu bünyesine girdi), Bakü de Askeri Demiryol Okulu ve Şuşa da Askeri Sağlık Uzmanlığı Okulu kuruldu. Azerbaycan ordusunu milli gelenekleri göz önünde tutarak çağdaş seviyeye getirme çabaları olumlu sonuç vermiş ve bu konuda yabancı diplomat ve gazeteciler bazı gerçekleri dile getirmişlerdi. İngiliz gazeteci Scotland Liddel Eylül 1919 yılındaki yazısında şöyle demektedir: Gündüz vaktinde Bakü ye geldim ve iyi bir faytonla otele doğru yol aldım. Bana bir genç Azerbaycan subayı refakat etti. Yolda biz Azerbaycan ordusunun hazır ol şeklinde selam veren askerlerini gördük. Bu askerler yeni askerlerdi, bu askerlerin imajı yenilenmişti, disiplinli, genç, güçlü askerlerdi. Azerbaycan ordusu hızlı bir şekilde yeniden yapılanmış ve olması gerektiği düzene gelmişti. Azerbaycan hükümeti anladı ki, disiplinsiz ordu olmazsa olmaz faktördür. Askerlerin çoğu gençti, bunlar daha önce askere gitmiyorlar ve eski rejimle çalışan Bolşevik propagandasının tehlikesini fark etmiyorlardı. Azerbaycan da çelik gibi disiplin kurulmaktadır. Bu disiplin sistemi Rusya da bile yoktur. Daha sonra aynı gazeteci: Çarlık Rusya sında Azerbaycan Türkleri askere çağrılmıyordu. Bu yüzden Azerbaycanlılar, askerdeki hareketleri, antrenmanları seviyordu. Artık Azerbaycan subayları insanlara silah eğitimi vermektedir, bu yüzden eğer gerekirse tüm halk ülkeyi savunmaya çıkacaktır. Akşam iş saatinden sonra Azeri askerlerin `Yürü, Yürü, Azerbaycan Askeri` marşlarını dinleyebilirsiniz diye yazmıştı. Başka bir tarihi belge S.Liddel in Londra ya gönderdiği mektuptur ki, mektupta Azerbaycan`ın Muğan bölgesinde Bolşeviklere karşı savaşırken şehit olan 9 Azerbaycan askerinin cenaze töreni anlatılıyordu. S.Liddel o savaşın ciddiyetiyle ilgili olarak, Azerbaycan ordusunun Bolşeviklere ait 2 uçak, 22 top silahı, 32 ağır silah, 3 ağır taşıt aracı, 4 binden fazla mühimmat ve önemli miktarda tüfeği ele geçirdiğini anlatıyordu. Gazeteci: Geçen pazartesi cenaze merasimine şahit oldum. Lenkeran şehri yakınında 9 Azerbaycan askeri şehit olmuştu. 9 askerin cenazesi deniz yoluyla Bakü ye getirildi ve akabinde Bakü de büyük cenaze merasimi düzenlendi. Ben böyle şanlı cenaze merasimini nadir görmüştüm. Astsubayın apoleti. Azerbaycan sözü Arap alfabesiyle yazılmıştır Tabutun arkasındaki uzun sıranın önünde bakanlık vekilleri ve kamu kurumlarının yöneticileri gidiyordu. Birçok yetkili ve birkaç bin asker tüfeklerini hazır tutup tabutun arkasında gidiyorlardı ve tabutu omuzlarında taşıyorlardı. Caddeler insanlarla doluydu. Caddelerin böyle kalabalık olması halkın Azerbaycan ordusuna olan sevgisinin göstergesidir. Eğer tabutlar ve matem marşı olmasa, askerlerin, subayların düzenini görüp burada bir askeri geçit töreninin yapıldığını zannedebilirsiniz diyordu. İlk başta ordu sancağı olarak üç renkli Devlet Bayrağı kullanılıyordu. 18 Aralık 1919 tarihinde Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ordu için özel sancak kararnamesini onayladı. Bu kararnameye göre savaş bayrağının üzerine XVIII. Yüzyıldaki Azerbaycan hanlıklarının sancak eskizleri, ayrıca Türk ve müslüman sembolleri işlenmişti. Sancağın üzeri Orta Asya lı komutan Emir Timur un mezarındaki sembollerle süslenmiş, ayrıca bayrağın üzerine Azerbaycan yazısı ve Arap harfleriyle Kuran-ı Kerim`den Yardım ancak Allah tandır ve zafer yakındır ayeti yazılmıştı. 13

5 Ülke 26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Günü, Askeri Tören, Bakü, Azadlıg Meydanı 1 Şubat 1919 tarihinde ordudaki bütün askerlerin üniforma örnekleri ilgili talimatnamelerde belirtilerek onaylanmıştı ve üniformalar milli motifler taşıyordu. (Karakul Kalpakları, omuzdaki apolette Azerbaycan yazısı ve s.) Halkın milli ruhunu ve moralini canlı tutma amacıyla resmi ve halk bayramı günlerinde Bakü de ve Gence de askeri geçit törenleri yapılıyordu. Örneğin 24 Mart 1919, 20 Mart 1920 tarihinde Nevruz dolayısıyla; 28 Mayıs 1919 tarihinde Cumhuriyetin kuruluş yıldönümü dolayısıyla; 1919 yılının 30 Haziran ve 6 Eylül Ramazan ve Kurban bayramları dolayısıyla; 15 Eylül 1919 tarihinde Bakü nün Bolşevik ve Taşnak lardan kurtulması dolayısıyla; 4 Ocak 1920 tarihinde Azerbaycan bağımsızlığının Avrupa ülkeleri tarafından tanınması dolayısıyla bayram ve askeri geçit törenleri yapıldı. S.Liddel Azerbaycan dan gönderdiği bir diğer mektubunda askeri geçit töreni hakkında şöyle diyordu: Ordunun bilinci ve disiplini, morali her zamankinden yüksektir. Yabancı büyükelçiler istenilen her şeyin bulunmadığı bu devirde nasıl da böyle disiplinli ordu organize edildiğine şaşırmış durumdalar. Halkın büyük çoğunluğunun gururdan gözleri yaşardı. Gerçekten kısa süre içerisinde yeterli yedek ve mühimmatın bulunmadığı bir dönemde silahlı kuvvetlerin kapasitesi 30 bin kişiye çıktı yılında iki piyade tümeni (her tümende üç bölük ve yardımcı kısımlar), iki ayrı piyade alayı ve özel piyade taburu şekillendi. Atlı birliği atlı tümenlerden oluşuyordu (üç atlı bölük ve yardımcı kısımlar) ve ayrı özel bir atlı tümeni de mevcuttu. Ağır topçu alayı iki tugaydan oluşuyor (biri hafif diğeri dağlık tümen), bunların dışında havan topu tümeni ve özel havan topu bataryası (toplam 56 top, 4 havan topu, 4 havan topu donanımı) da vardı. Ordunun üç askeri treni, askeri araçları (6 araç), birkaç hidroplan ve uçağı vardı. Deniz kuvvetlerinde iki kanoner gemisi, üç taşıyıcı su motoru ve askeri limanın altyapısı vardı. Azerbaycan Demokratik Cumhu riyetinin şekillenmesinde Ordu Ba kanı General Samed Bey Mehmandarov, onun yardımcısı General Ali Ağa Şıhlinskiy, Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Habib Bey Selimov, Askeri Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bey Sulkeviç, Tümen Kumandanı Teymur Bey Novruzov, Cevat Bey Şıhlinskiy, İbrahim Ağa Usubov vs. gibi önde gelen komutanların emeği tartışılmazdır. Günümüzdeki Azerbaycan ordusu da 1918 yılındaki ordu geleneklerini devam ettirmektedir. Ermenistan ın ve destekçilerinin düzenlediği askeri saldırı ve hücumlardan dolayı yılları arasında ağır bir dönem geçirdi yılından itibaren Haydar 14

6 Aliyev yönetiminde Azerbaycan ordusunun yeniden yapılanma süreci başladı. Çağdaş donatımlarla modernize edilen ordu, kısa süre içerisinde özellikle savaş esnasında işgal edilmiş birçok bölgeyi geri alabildi. Ordu modern ve çağdaş silahlarla donatıldı, gençlerin askere çağrılma sorunu da çözüldü. Subay kadrosu hazırlamak için kaliteli örgün altyapı kuruldu. Ordu önemli seviyede donatıldı ve askerlerin eğitimi yüksek seviyede yürütülmektedir. Azerbaycan, NATO nun Barış İçin Ortaklık programına dahil oldu. Bunun sonucunda Azerbaycan subayları program kapsamındaki eğitim ve tecrübe paylaşımı seminerlerine katılmaktadır. Azerbaycan, üzerine düşen barışı sürdürme prensibini en iyi şekilde uygulamaktadır ve bu çerçevede yüklendiği misyonları yerine getirmektedir. Özellikle Azerbaycan halkının savaş ahlakının ve ordu tarihinin araştırılmasına ve öğretilmesine büyük ölçüde önem verilmektedir. 22 Mayıs 1998 tarihinde merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in imzaladığı bir kararname ile 26 Haziran Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Günü olarak kabul edildi. Günümüzde, toprağının bir kısmı işgal altında olduğu için hala savaş halinde olan Azerbaycan Cumhuriyeti`nde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve hükümet yetkilileri üstün savaşma gücüne sahip, çağdaş standartlara uygun bir ordunun bulunmasına, gençlerin asker ve vatansever ruhlu olmasını geliştirmeye büyük önem vermektedirler. Kaynakça: 1. Adres Kalendar Azerbaycanskoy Respubliki (Azerbaycan Cumhuriyeti nin adres takvimi), Bakü, G.A.Aliyev, İstoriçeskoye Sobitiye v Jizni Nezavisimogo Azerbaycana, Noviy Etap Stroitelstvo Armii Naşey Strane. Reç Na Seremonii, posvyaşennoy pervomu vıpusku Azerbay canskogo vısşego Voyennogo Uçilişa. (Bağımsız Azerbaycan hayatındaki tarihi olaylar, Ülkemiz ordusunun yapılanmasındaki yeni etap. Azerbaycan Yüksek Harp Okulu ndaki birinci mezunlar törenine ithafen), //Bakinskiy Raboçiy dergisi, 29 Ağustos N.A.Aliyev, Voyenno-Morskaya İstoriya Azerbaycana (Azerbaycan ın deniz kuvvetleri tarihi). Bakü, P.G.Darabadi, Voyenniyi Problemi Politiçeskoy İstorii Azerbaycana naçala XX veka (XX. yüzyıl başlarında Azerbaycan siyasi tarihindeki ordu sorunları), Bakü, A.Deryabin, Palasio-R.Fernandes, Grajdanskaya Voyna v Rossii Natsionalniye Armii (Rusya daki yıllarındaki sivil savaş. Milli Ordular), Moskova, R.E.Zeynalov, Voyennoye Stroitelstvo v Azerbaycanskoy SSR v gg (Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti nin yıllarındaki Ordu yapılanması), Bakü, E.E.İsmailov, Georgiyevskiye Kavaleri-Azerbaycansi (Georgiy Erleri-Azeriler), Moskova, 2005 Azerbaycan Askerleri 8. S.G.Mamedov, İstoriya Voyn i Voyennogo İskusstvo (savaş ve ordu sanatı tarihi), Bakü, A.Steklov, Armiya Musavatskogo Azerbaycana (Musa vat Azerbaycanı nın ordusu) Bakü, M.S.Suleymanov, Azerbaycan Ordusu ( yıllar), Üniforma, Semboller, Nişanlar, Bakü, M.S.Suleymanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvet lerinin Yeniden Yapılanması Sorunları ( ) doktora tezi, Bakü, M.S.Suleymanov, Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan, Bakü, M.S.Suleymanov, S.E.Ahmadov, Y.Ş.Agayev, S.H.Memmedov, Azer baycan ın Savaş tarihi, 1. Cilt, Bakü, S.A.Ahmadov, Azerbaycan Ordu su ( ), Üniforma, Semboller, Nişanlar, Bakü,

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Taşnaksütyun un örgütlü hareketine karşı dağınık bir halde mücadele etmeye çalışan Müslüman aydın gruplar, özellikle

Detaylı

Ermeni Silahlılarının Azerbaycan ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918)

Ermeni Silahlılarının Azerbaycan ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918) Ermeni Silahlılarının Azerbaycan ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918) İkram Ağasiyev* Özet Makalede XX. asrın ilk yıllarında Azerbaycan topraklarında yaşayan Alman ahalisine karşı Ermeni teröristlerinin

Detaylı

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ

HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ GİRİŞ Her milletin kahramanları vardır. Kahramanlar mensup oldukları milletin karakterinin ifadesi şeklinde belirirler, çünkü fertleri kahramanlaştıran milletlerdir ve kahramanlar

Detaylı

KARABAĞ SORULAR ve GERÇEKLER

KARABAĞ SORULAR ve GERÇEKLER KARABAĞ SORULAR ve GERÇEKLER Published by GYF at Smashwords Copyright 2011 by GYF Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaylı

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK

DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK AZERBAYCAN-TÜRKİYE: DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİ ORTAKLIK DERLEYENLER Cavid VELİYEV Reşat RESULLU Kenan ASLANLI Ankara, 2012 Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. ISBN 978-975-267-

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

TÜRKSÜZ ERMENISTAN İDEOLOJISININ SONUÇLARI: ERMENISTAN IN TEK ULUSLU ve MONOETNIK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERI

TÜRKSÜZ ERMENISTAN İDEOLOJISININ SONUÇLARI: ERMENISTAN IN TEK ULUSLU ve MONOETNIK DEVLETE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜREÇLERI Gaffar Tesam Çakmaklı Akademi MEHDİYEV Dergisi - Turkish / Türksüz Journal Ermenistan of TESAM Academy İdeolojisinin Sonuçları: Ermenistan ın Ocak - January 2015. 2 (1). 7 Tek - 28 Uluslu ve Monoetnik

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜR DERGİSİ

AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜR DERGİSİ AZERBAYCAN TÜRK KÜLTÜR DERGİSİ YIL: 55 SAYI: 372 Cumhuriyetimiz 84 Yaşında... Türkiye Şehitlerine Ağladı. ÜÇ AYDA BİR ÇIKAR AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM 2007 SAYI: 372 YIL: 55 Yayın Türü Süreli Yerel Yayın AZERBAYCAN

Detaylı

Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok

Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok Tarih Bilinci ARAS TÜRK HÜKÜMETİNİN KURULUŞU Nazim KAHRAMANOV Tarih Bilimci Milli Mücadele tarihimizle ilgili olarak çok önemli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Azerbaycan ın çeşitli bölgeleri ve bu

Detaylı

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR

GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR Gönüllü Şehit Oldular 1 1. Dünya Savaşı ndan Kurtuluş Savaşı na Giresun GÖNÜLLÜ ŞEHİT OLDULAR İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) nin Kültür Hizmetidir Bu belgesel kitap İlim, Kültür, Tarih

Detaylı

İKINCI DÜNYA SAVAŞI NDA NAZI-TAŞNAK İŞBIRLIĞI Mehmet PERİNÇEK 1

İKINCI DÜNYA SAVAŞI NDA NAZI-TAŞNAK İŞBIRLIĞI Mehmet PERİNÇEK 1 Tesam Akademi Dergisi Mehmet - Turkish PERİNÇEK Journal of TESAM / İkinci Academy Dünya Savaşı nda Nazi-Taşnak İşbirliği Ocak - January 2015. 2 (1). 127-156 ISSN: 2148 2462 İKINCI DÜNYA SAVAŞI NDA NAZI-TAŞNAK

Detaylı

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır.

TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTINIZ TÜRK BÜRO-SEN ailesine yetki sürecinde 3.818 YENİ ÜYE katılmıştır. HOŞ GELDİNİZ Emeği geçen tüm teşkilatımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. editör Merhaba Kıymetli dost, bir yaz başında daha

Detaylı

Sarai Sierra topraga verildi

Sarai Sierra topraga verildi Rusya da meteor yağmuru: 400 yaralı Rusya da aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Ural bölgesinde yaşanan meteor yağmurunun ABD tarafından denenen yeni bir silah olduğunu iddia

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan

ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The Ruling Period Robert Koçaryan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 2011, 107-136 ROBERT KOÇARYAN DÖNEMİ ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASI Armenian Foreign Policy in The

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Alman Gözüyle Çanakkale Destanı

Alman Gözüyle Çanakkale Destanı Alman Gözüyle Çanakkale Destanı İki bin yılı aşkın Türk askeri tarihinde en çok insanımızı kaybettiğimiz muazzam bir öz mücadelesi. Tarihte bugüne dek katıldığımız en çok cepheli, en kanlı harp. Yenilmiş

Detaylı

Gökhan Bolat. Özet. Anahtar Kelimeler: Transkafkasya - Kafkas Cumhuriyetleri - İngiltere.

Gökhan Bolat. Özet. Anahtar Kelimeler: Transkafkasya - Kafkas Cumhuriyetleri - İngiltere. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Tarafından İngiliz Hükümetine Sunulan Gizli Bir Rapora Göre I. Dünya Savaşı Sonrasında Transkafkasya ve Kafkas Cumhuriyetlerinin Genel Durumu (Curzon of Kedleston Raporu)

Detaylı

16. Kornilov darbesi Aşırı sağın komplosu

16. Kornilov darbesi Aşırı sağın komplosu 16. Kornilov darbesi Aşırı sağın komplosu Moskova Devlet Konferansı, ikili iktidarın, uzlaşmacıların tüm çabalarına karşın, kaçınılmaz olarak iç savaşa ve diarşinin bir tarafının diğerini tasfiye etmesine

Detaylı

Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları

Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları Ermenistan-Azerbaycan Çatışması: Çözülememesinde Önemli Etkenler ve Geleceğin Senaryoları Bu etkenleri sıralamakla birlikde yazar geleceğin senrayolarını da belirlemiştir. Anahtar kelimeler: Ermenistan

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Kars 2014 ÇANAKKALE DENİZ VE KARA SAVAŞLARI: SEBEPLERİ, GELİŞİMİ VE SONUÇLARI (ÇANAKKALE ZAFERİNİN 99. YILDÖNÜMÜ ANISINA) Bilal GÖK Özet Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı nda Almanya liderliğindeki İttifak Devletleri

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL )

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA TRABLUSGARP CEPHESİ VE AFRİKA GRUP- LARI KOMUTANI NURİ PAŞA ( KİLLİGİL ) TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 6 Sayfa: 251-282 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL *

I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 37 Erzurum 2008-259- I. DÜNYA SAVAŞI NDA ERZURUM UN İLK İŞGAL GÜNLERİ First Invasion Days of Erzurum During World War I. Mevlüt YÜKSEL * ÖZ I. Dünya Savaşı

Detaylı

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER Rapor No:170 THE AZERBAYCAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ: BEKLENTİLER VE GERÇEKLER PRESIDENTIAL ELECTIONS IN AZERBAIJAN: EXPECTATIONS AND REALITIES ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТИ

Detaylı

S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri

S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri S rat Köprüsünden Geçen Stratejik Müttefiklik: Azerbaycan-Türkiye liflkileri Prof. Dr. Elhan NURİYEV* Cumhurbaşkanı İlham Aliyev in 6 Haziran 2008 de Bakü de büyükelçiler toplantısında açıklamış olduğu

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. MÜZAKERELERİN DURUMU... 4 A. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI...5

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı