FLYGT MN DALGIÇ ATIK SU ve DRENAJ POMPALARI 2005 YILI GENEL FYAT LSTES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLYGT MN DALGIÇ ATIK SU ve DRENAJ POMPALARI 2005 YILI GENEL FYAT LSTES"

Transkript

1 FLYGT MN DALGIÇ ATIK SU ve DRENAJ POMPALARI 2005 YILI GENEL FYAT LSTES

2 .anadoluflygt.com.tr Genel Sat, 4artlar Burada açklanan Genel Sat artlarmz sadece 3045, 3057, 3068 ve SX/DX serisi Flygt dalgç pompalar için geçerlidir. Flygt Mini Pompa Genel Fiyat Listesi nde fiyat verilen tüm modeller 10 m. uzunlu'unda özel Flygt Subcab güç kablosu ile birlikte teslim edilmektedir. Kablo fiyat Genel Fiyat Listesi ndeki fiyatlara dahildir. Ex-proof olarak temin edilmek istenen modellere ait fiyat ve teslim süresi bilgileri için Anadolu Flygt ofislerine veya yetkili bayilerimize bavurulmas gerekmektedir. tip dalgç pompalar (pompa kodu CP, DP veya MP ile balayan modeller) çk dirse'i ve kzak üst tutucusu ile birlikte temin edilmektedir. Çk dirse'i ve kzak üst tutucusu fiyat Genel Fiyat Listesi ndeki fiyatlara dahildir. 3045, 3057, SX ve DX serisi pompalar, pompa üzerine entegre 1 adet seviye flatörü ile birlikte temin edilmektedir. Seviye anahtar fiyat Genel Fiyat Listesi ndeki fiyatlara dahildir. Genel Fiyat Listesi nde verilen fiyatlar EURO baznda olup, fatura tarihinde TCMB EURO Efektif Sat, kuru üzerinden hesaplanarak YTL ye çevrilir. Genel Fiyat Listesi nde verilen fiyatlara KDV dahil de0ildir, ayrca ilave edilmelidir. Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren Genel Garanti artlarmz dahilinde 12 ay garantimiz altndadr. Genel olarak stoklu çallan pompa modelleri fiyat listelerinde ile gösterilmitir. Bu gösterim sadece ön bilgi amaçldr. Müterimiz sipari aamasnda güncel stok durumunu müteri temsilcisinden ö'renmelidir. durumu ile gösterilen modellerin teslim süresi, normal artlarda, 4 6 haftadr. Ürünlerin teslim yeri =stanbul daki Anadolu Flygt Merkez Ofisi dir. Navlun ve istenildi'i takdirde sigorta giderleri müterimize aittir. Flygt ürünleri, Anadolu Flygt ofislerinden veya yetkili bayilerimizden temin edilmelidir. Yetkilendirilmemi kii veya kurululardan temin edilen ürünlere sat sonras hizmeti verme zorunlulu'umuz yoktur. Menei belli olmayan, faturas veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere sat sonras hizmeti verme zorunlulu'umuz yoktur. Ödemesi, kararlatrld' ekilde ve zamannda gerçekletirilmeyen faturalara, fatura üzerinde belirtilen oranda vade fark tahakkuk ettirilir. Sevkiyat yaplm ürünlerimizin sonradan firmamza iade edilebilmesi için orijinal ambalajlarnn açlmam, tesisata ba'lanmam olmas ve fatura tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde firmamza getirilmesi arttr. Ambalaj açlm veya tesisata ba'lanm ürünlerin iadesi mümkün de'ildir. Teyid edilmi siparilerin iptal edilmesi halinde, iptal edilen ürünün sipari bedelinin %15 i hizmet bedeli olarak talep edilir. Firmamz ürünlerin sevkiyatn ksmi teslimatlar eklinde yapabilir. Sipariin tamamnn bir defada teslim edilmesinin tercih edildi'i ilerde, bu durum sipari aamasnda yazl olarak teyid edilmelidir. Flygt Mini Pompa Genel Fiyat Listesi 31 Aralk 2005 tarihine kadar geçerlidir. Anadolu Flygt önceden haber vermeksizin fiyatlarda de'iiklik yapma hakkn sakl tutar. Anlamazlklarn hukuki çözümü gerekti'inde, =stanbul Mahkemeleri yetkilidir.

3 .anadoluflygt.com.tr Genel Garanti 4artlar Sat programmzda yer alan ürünler, firmamzn garanti güvencesi altndadr. Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 12 aydr. Garanti, ürünlerdeki malzeme, içilik ve üretim hatalarn kapsar. Garanti kapsam içerisinde yaplan ilemler için herhangi bir ücret talep edilmez. Garanti kapsamnda bulunan bir üründe oluan arzann tespiti, arzann giderilmesi için uygulanacak teknik yöntemin belirlenmesi ve de'itirilecek parçalarn saptanmas yetki ve sorumlulu'u firmamza aittir. Arzann giderilmesi ilemi Anadolu Flygt Teknik Servis inde veya yetkili servislerimizde yaplabilir. Garanti süresi içinde verilen servis hizmetlerinde, hizmet gereksiniminin garanti kapsamnn dnda kalan bir nedenden dolay olutu'u durumlarda, müterimize servis ücreti tahakkuk ettirilir. Garanti kapsamnn dnda kalan durumlar aa'da verilmitir: Menei belli olmayan, faturas veya irsaliyesi ibraz edilemeyen veya firmamzca yetkilendirilmemi kii veya kurululardan temin edilen ürünler Amaç d kullanm sebebiyle meydana gelen hasar ve arzalar Ürünle birlikte verilen montaj talimatlarna aykr olarak yaplm montajdan kaynaklanan arzalar. Nakliye, sarsnt, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre artlarndan kaynaklanan hasar ve arzalar. Yangn, yldrm dümesi, sel, deprem, donma ve di'er do'al afetlerden kaynaklanan hasar ve arzalar. Ürün modeline göre 220V ve 380V olmas gereken ebeke voltajnn dümesi, yükselmesi, faz kesilmesi ve fazlar arasndaki voltaj dengesizliklerinden kaynaklanan hasar ve arzalar. Elektrik tesisatnda kullanlan kablolarn uygunsuzlu'u veya kablo kesitinin olmas gerekenden daha ince seçilmi olmasndan kaynaklanan hasar, arza ve ikayetler. Ksa süre de olsa kuru çalmaktan kaynaklanan hasar ve arzalar.

4 .anadoluflygt.com.tr FLYGT 3045, 3057 ve 3068 MODEL DALGIÇ ATIK SU POMPALARI

5 .anadoluflygt.com.tr Flygt Pompa Kodlama Sistemi CP 3057 HT 2 Çark Tipleri E'ri/Pervane Kodu Basma Yüksekli'i Snf Montaj ekli Çark Tipi C Açk tek kanall çark, kat madde geçirgenli'i ve yüksek verimlili'i ile su ve atk su uygulamalarnn ço'u için idealdir. D Vorteks çark, terfi edilen svya minimum temas sa'layan tasarm ve yüksek kat madde geçirgenli'i ile su, atk su uygulamalarnn ço'u ve kum gibi andrc maddeler içeren svlarn terfisi için uygundur. M Ö0ütücü çark, kesici bçaklar ile ortamdaki kat madde boyutunu 5 x 15 mm ye kadar düürerek mm çapndaki terfi hatlarnda bile tkanklk sorununu ortadan kaldrr. Basma Yüksekli0i Snflar LT Düük Basma Yüksekli'i Snf MT Orta Basma Yüksekli'i Snf HT Yüksek Basma Yüksekli'i Snf Montaj 4ekilleri P F Tip Montaj Tip Montaj Tip Montaj S

6 C 3045 Açk Çarkl Dalgç Atksu Pompas CP 3045 HT 252 CF 3045 HT 252 C 3045 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Montaj Tipi Fiyat (EURO) CP 3045 HT CF 3045 HT CP 3045 HT 2 CF 3045 HT CP 3045 HT CF 3045 HT Not: Sadece monofaze modeller standart olarak yüzer seviye anahtar ile birlikte temin edilirler. Teknik Özellikler CP/CF Modeller Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar HT Modeller HT HT HT anadoluflygt.com.tr

7 .anadoluflygt.com.tr C 3057 Açk Çarkl Dalgç Atksu Pompas CP 3057 HT 252/254 CF 3057 HT 252/254 CP 3057 HT 2 CP 3057 HT 252/254 CF 3057 HT 2 CF 3057 HT 252/254 CP 3057 HT 2 CP 3057 HT 252/254 CF 3057 HT 2 CF 3057 HT 252/254 C 3057 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Montaj Tipi Fiyat (EURO) Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur. 2) modellerde seviye flatörü, ürüne entegre vaziyette teslim edilmektedir. Teknik Özellikler Modeller CP/CF Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar HT HT Modeller HT 2 HT 252 HT 254 HT 2 HT 252 HT 254 : Bu pompalarn scak ortam ( 70 o Cve90 o C) versiyonlar da mevcuttur.

8 .anadoluflygt.com.tr C 3068 Açk Çarkl Dalgç Atksu Pompas C 3068 GENEL F7YAT L7STES7 Güç Montaj Fiyat (kw) Tipi (EURO) CP 3068 HT 253 CF 3068 HT 253 CP 3068 HT 255 CF 3068 HT 255 CP 3068 HT 253 CF 3068 HT 253 CP 3068 HT 255 CF 3068 HT 255 CP 3068 HT 251 CF 3068 HT 251 CP 3068 HT 253/255 CF 3068 HT 253/255 Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur Teknik Özellikler CP/CF Modeller Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar HT HT Modeller HT 253 HT 255 HT 251 HT 253 HT 255 : Bu pompalarn scak ortam ( 70 o C ) versiyonu da mevcuttur.

9 D 3045 Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas D 3045 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Montaj Tipi Fiyat (EURO) DP 3045 MT 234 DF 3045 MT DP 3045 MT DF 3045 MT DP 3045 MT 230 DF 3045 MT DP 3045 MT DF 3045 MT Not: modellerde seviye flatörü, ürüne entegre vaziyette teslim edilmektedir. Teknik Özellikler DP/DF Modeller Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar MT Modeller MT MT MT anadoluflygt.com.tr

10 .anadoluflygt.com.tr D 3057 Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas DP 3057 MT 234/238 DF 3057 MT 234/238 DP 3057 MT 230 DP 3057 MT 232/234 DF 3057 MT 230 DF 3057 MT 232/234 DP 3057 MT 230 DP 3057 MT 232/234 DF 3057 MT 230 DF 3057 MT 232/234 D 3057 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Montaj Tipi Fiyat (EURO) Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur. 2) modellerde seviye flatörü, ürüne entegre vaziyette teslim edilmektedir. Teknik Özellikler Modeller DP/DF Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar MT MT Modeller MT 230 MT 232 MT 234 MT 230 MT 232 MT 234 : Bu pompalarn scak ortam ( 70 o Cve90 o C) versiyonlar da mevcuttur.

11 .anadoluflygt.com.tr D 3057 Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas -A,nmaya Dayankl D 3057 A4INMAYA DAYANIKLI VERS7YON GENEL F7YAT L7STES7 DS/DF 3057 MT 270 DS/DF 3057 MT 272 Güç (kw) Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur. Montaj Tipi Fiyat (EURO) Teknik Özellikler Modeller DS/DF Pervane Kodu Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) (E0ri No.) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar MT 270 DS / DF MT 272 DS / DF : Bu pompalarn scak ortam ( 70 o Cve90 o C) versiyonlar da mevcuttur.

12 .anadoluflygt.com.tr D 3068 Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas DP 3068 MT 472 DP 3068 MT 473 DF 3068 MT 472 DF 3068 MT 473 DP 3068 MT 470 DF 3068 MT 470 D 3068 MT SER7S7 GENEL F7YAT L7STES7 DP 3068 MT 471/472/473/474 DF 3068 MT 471/472/473/474 DP 3068 MT 471/472/473 DF 3068 MT 471/472/473 Güç (kw) Montaj Tipi Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur. 2) D 3068 HT serisi pompalarn fiyat listesi bir sonraki sayfadadr. Fiyat (EURO) DP/DF DP/DF

13 .anadoluflygt.com.tr D 3068 Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas D 3068 HT ve LT SER7S7 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Montaj Tipi Fiyat (EURO) DP 3068 HT 220 DF 3068 HT 220 DP 3068 LT 281/283 DP 3068 LT 281/283 DP 3068 HT 214 DP 3068 HT 220 DF 3068 HT 214 DF 3068 HT 220 DP 3068 HT 210 DP 3068 HT 210/214/220 DF 3068 HT 210 DF 3068 HT 210/214/220 Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur DP P 2 [kw] Teknik Özellikler Modeller Pervane Kodu (E0ri No.) HT 220 MT 472 Çk, Çap (mm) tibari Motor Gücü (kw) P P Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar 1.0 MT LT DP LT DP H [m] Modeller LT HT 220 HT HT 214 HT MT MT 472 MT Q [l/s] MT MT MT MT MT LT LT : Bu pompalarn scak ortam ( sadece 70 o C) versiyonu da mevcuttur. DP DP

14 .anadoluflygt.com.tr M 3068 Ö0ütücü Çarkl Dalgç Atksu Pompas MP 3068 HT 214 MF 3068 HT 214 MP 3068 HT 212/214 MF 3068 HT 212/214 MP 3068 HT 210 MP 3068 HT 212 MF 3068 HT 210 MF 3068 HT 212 M 3068 GENEL F7YAT L7STES7 Güç (kw) Not: 1) Scak ortam versiyonu için fiyat fark 40 Euro dur. Montaj Tipi Fiyat (EURO) Teknik Özellikler Modeller MP/MF Pervane Kodu (E0ri No.) Çk, Çap (mm) 7tibari Motor Gücü (kw) P 1 P 2 Hz (d/dk) Mevcut Versiyonlar HT MP / MF Modeller HT MP / MF HT MP / MF HT MP / MF HT MP / MF : Bu pompalarn scak ortam ( 70 o C ) versiyonu da mevcuttur.

15 .anadoluflygt.com.tr FLYGT SX SER7S7 DALGIÇ DRENAJ POMPALARI FLYGT DX SER7S7 DALGIÇ ATIK SU POMPALARI

16 .anadoluflygt.com.tr SX/DX Serisi Flygt Pompa Kodlama Sistemi DX V M -11 / E'ri Kodu Vorteks Çark Pompa Tipi Pompa Tipleri SX Bu serideki pompalar zemin katlardaki, kanal ve çukurlardaki su birikintilerinin uzaklatrlmas veya bahçe sulama gibi uygulamalar için uygundur. Genel drenaj uygulamalar için yüksek performans sunan kompakt ve tanabilir pompa serisidir. Sadece bir SX modelinde vorteks çark seçene'i vardr. DX DX serisindeki pompalar genel drenaj uygulamalarnn yansra ham atksu transferi için tasarlanm kompakt ürünlerdir. Paket artma tesislerinde terfi pompas ve fazla çamur pompas olarak, küçük terfi istasyonlarnda ham atksu transfer pompas olarak kullanlabilirler.

17 .anadoluflygt.com.tr SX SER7S7 Dalgç Drenaj Pompas SX 5, SX 7, SX 11, SX 15 SX 2, SX 3, SXV 3 SX SER7S7 GENEL F7YAT L7STES7 Güç Montaj Fiyat (kw) Tipi (EURO) SX-M 2 SX-M 3 SXV-M 3 SXM-5 SXM-7 SXM-11 SX-3 SXV-3 SX-5 SX-7 SX-11 SX Not: modellerde seviye flatörü, ürüne entegre vaziyette teslim edilmektedir. SX 2, SX 3, SXV 3 SX 5, SX 7, SX 11, SX 15

18 .anadoluflygt.com.tr DX Açk Çarkl Dalgç Atksu Pompas DXV Vorteks Çarkl Dalgç Atksu Pompas DX SER7S7 GENEL F7YAT L7STES7 Güç Montaj Fiyat (kw) Tipi (EURO) DXM 35-5 DXVM 35-5 DXM -7 DXVM -7 DXM -11 DXVM -11 DX 35-5 DXV 35-5 DX -7 DXV -7 DX -11 DXV -11 DX -15 DXV Not: modellerde seviye flatörü, ürüne entegre vaziyette teslim edilmektedir. DX 35-5, - 7, - 11, - 15 DXV 35-5, - 7, - 11, - 15

19 MALZEME ÖZELL7KLER7 Çark Pompa ve Motor Gövdesi Pompa Mili O- ring Mekanik Salmastra C 3045 Polyamid Tungsten Karbür C 3057 Polyamid Tungsten Karbür C 3068 Tungsten Karbür D 3045 Polyamid Tungsten Karbür D 3057 Tungsten Karbür D 3057 A,nmaya Dayankl Sertletirilmi GGG600 Sertletirilmi GGG600 Tungsten Karbür D 3068 Tungsten Karbür M 3068 Tungsten Karbür SX Fiberglas Takviyeli Noryl ve Silikon SXV Fiberglas Takviyeli Noryl ve Silikon DX Fiberglas Takviyeli Noryl ve Silikon DXV Fiberglas Takviyeli Noryl ve Silikon 7Z7N VER7LEN 74LETME KO4ULLARI Pompa Seri Ad 7zin Verilen Maksimum Ortam Scakl0 7zin Verilen ph Aral0 3045, 3057 ve 3068 Serileri 40 o C (Baz modellerin scak ortam versiyonlar mevcuttur.) 5-11 SX ve DX Serileri 35 o C 5-11.anadoluflygt.com.tr

20 Anadolu Flygt Pompa Pazarlama ve Ticaret A.+. Merkez =MES Sanayi Sitesi E Blok 1. Sok. No: 35 Ümraniye =STANBUL Tel : pbx Faks : e-posta : Ankara Bölge Müdürlü0ü Reit Galip Cad. No. 74/2 Gaziosmanpaa ANKARA Tel : pbx Faks : e-posta : Yetkili Sat1c1

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız

Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız İÇİNDEKİLER Sayfa no Frekans kontrollü, ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları -7 In-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları (15 d/dak) -11 In-line kuru rotorlu sirkülasyon

Detaylı

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar

Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; mar Kanunu ve buna bal imar Asansör Yönetmelii ( 95/16/AT ) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeli"in amac; mar Kanunu ve buna ba"l imar yönetmeliklerine göre in'a edilen binalarda, insan ve yük ta'masnda

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi - 400 kodundaki tulumba dairesi için 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik

Detaylı

Turizm Tesisleri Yönetmelii

Turizm Tesisleri Yönetmelii Turizm Tesisleri Yönetmelii Birinci Ksm - Balangç Hükümleri Amaç Madde 1 - Yönetmeliin amac, turizm yatrm ve iletmelerinin gelitirilmesi, günün artlarna uygun hale getirilmesi belgeli turizm yatrm ve iletmelerinin

Detaylı

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

PATLAÇ VALF KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. İÇİNDEKİLER. ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI a. Ürünün Kullanım Amacı b. Ürün Kodlama Sistemi c. Patlatılmış Resim ve Parça Listesi d. Teknik Özellikler 0 e. Etiket Bilgileri. ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI. ÜRÜNÜN KURULUMU

Detaylı

o Geometrik yükseklik o Genel verim (η g ) = yüksek verimli

o Geometrik yükseklik o Genel verim (η g ) = yüksek verimli 2014 YILI SANTRİFÜJ POMPA (ELEKTİRİK MOTORSUZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ TTK Genel Müdürlüğü Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 3 adet aşağıda belirtilen karakteristik değerlerde Kavitasyonsuz çalışabilecek

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım

Deniz yalıtım Doğru Yalıtım GARANTİ BELGESİ Deniz yalıtım Doğru Yalıtım Doğruya yatırım GARANTİ TANIMI Deniz Yalıtım ve Konut Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşağıda belirtilmiş olan koşullara tabi olmak üzere bu belgede listelenen

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Dalgıç Atık Su Pompaları

Dalgıç Atık Su Pompaları Tip Kitapçı ı 2331.5382 Ama r Drainer Dalgıç Atık Su Pompaları AmaDrainer A 4.. / AmaDrainer A, C, R 522/11 AmaDrainer A, C, R 5.. /K AmaDrainer A, C 4.. /35 Kullanım Alanları F Garajların, bodrumların,

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlndan: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelii (89/336/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan+mlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; radyokomünikasyon ile telekomünikasyon ve elektrikli

Detaylı