SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.."

Transkript

1 SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde ödenmesi süreci ile ilgili olarak aadaki süreçleri bilginize sunarz. Sizlerden gelen/gelecek olan matbu faturalar Siemens A Fatura tarama servisinde tarama ( scanning ) ileminden geçirilerek dijital ortama aktarlmakta ve fatura kayt, takip ve ödeme otomasyonu gerçekletirilmektedir. Bu sayede faturalarnz daha hzl ileme alnmakta, ödeme ve mutabakat süreci kalitesi ve hz artmaktadr. Bahsi geçen süreç kapsamnda dikkate alnmas gereken önemli faktörler ve uygulama yöntemleri aadaki gibidir. 1. Faturalarn Vergi Usul Kanununda belirtilen sürelere uygun olarak düzenlenmesi ve Siemens A.. ye ksa sürede gönderilmesi Vergi Usul Kanunu madde 231 faturann nizamn açklamaktadr. Bu maddede Fatura maln teslimi veya hizmetin yapld tarihten itibaren azami 7 gün içerisinde düzenlenir. 7 günlük sürenin bir sonraki ay içinde sona ermesi durumunda, faturann teslimin yapld ayn sonuna kadar düzenlenmesi gerekmektedir. (Örnein maln teslimi 30 Mart ta yaplm ise faturann KDV beyan açsndan 31 Mart olarak düzenlenmesi gerekmektedir.) Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemi saylr denmektedir. Faturalar bu maddeye uygun olarak düzenlenmeli ve ksa süre içerisinde Siemens San. ve Tic. A.. Muhaberat / Fatura Teslim birimine ulatrlmaldr. Bunun yan sra, Siemens A numaral Vergi Usul Kanunu Genel Tebli kapsamnda olup, 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle e-fatura sistemine geçmitir. Teblide bildirildii üzere elektronik fatura uygulamasna dahil olma zorunluluu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasna kaytl dier mükelleflere kat ortamnda fatura düzenleyemezler, düzenlemeleri halinde kat ortamnda düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemi saylr. 433 numaral VUK Genel Tebli ile e-fatura mükelleflerinin uygulamaya zorunlu geçi tarihi olarak bildirilmitir. Bu sebeple, irketiniz de eer tebli kapsamnda ise tarihinden itibaren sizlerden sadece elektronik fatura kabul edebilecei unutulmamaldr. Tebli kapsamnda, devlet firmalara ticari faturay reddetme hakkn vermitir ancak temel faturay reddetme hakk vermemitir. Siemens A.. tarafndan kabul görmeyecek olan temel faturalar da red imkan bulunmad için kayda alnp, iade fatura düzenlenme gerekliliine sebep olmaktadr. Bu sebeple Siemens A.. ye sadece ticari fatura düzenlemenizi, eer temel fatura kesmek isterseniz satnalma partnerlerinizle mutabk kalarak fatura düzenlenmenizi rica ederiz. Sayfa 1

2 SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. 2. Faturalarn Siemens A.. de aada belirtilen tek adrese gönderilmesi Mevcut durumda, tedarikçilerimiz faturalarn Siemens A.. bünyesindeki çeitli birim ve adreslere göndermektedir. Yurtiçi tedarikçilerimizden yaptmz satn almalar sonucunda Siemens A ye gönderilen faturalarn irketimiz içerisinde dolamnda aksaklklar olduu ve baz faturalarn maalesef muhasebe kaytlarna alnamayarak ödenemedii görülmektedir. Bu sebeple faturalarn Muhasebe ye ulamas ve muhasebelemesi gecikmektedir. Muhasebeleme sürecindeki gecikmeler ve aksamalar KDV beyannamesinin hatal olmas ve stopaj ödeme gecikmeleri, BS beyannamesinin hatal olmas, maliyetlerin eksik veya hatal olumas, ödeme ilemlerinin gecikmesi, mutabakat sorunlar oluturmakta ve düzeltme mecburiyeti dourmaktadr. Tedarikçilerimize yaplan ödemelerin, zamannda ve düzenli yaplabilmesi ve daha verimli bir bilgi alverii için, tüm faturalarn sadece aada belirtilen adrese gecikmeksizin gönderilmesi zorunludur. Bu sebeple tedarikçilerimizin faturalarn aadaki adrese fatura (mal ve hizmet alm faturalar, malzeme ekinde gelen faturalar, irsaliyeli faturalarn 1.nüshas (mal ekinde irsaliyeli faturann 1.nüshasnn gönderilmemesi gereklidir), dekontlar, ödeme alnd belgeleri gibi) olduu da belirtilerek göndermelerinin salanmasn rica ederiz. Aksi durumlarda faturalarnzn ödenmesinde aksaklklar kaçnlmaz olacaktr. Siemens A.. fatura gönderim adresi: Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Muhaberat / Fatura Teslim Yakack Cad. No:111, Kartal, stanbul 3. Faturalarn kanunda belirtilen ve Siemens A.. fatura kabul standartlar ekil artlarna göre düzenlenmesi Vergi usul kanununun 230. maddesi faturann ekil artlarn belirlemektedir. Buna göre; Faturann düzenleme tarihi, seri ve sra numaras, Faturay düzenleyenin ad, varsa ticari unvan, i adresi, bal olduu vergi dairesi ve numaras (fatura üzerindeki slak imzalarn söz konusu bilgilerin üzerinde yer almamas gerekmektedir.) Müterinin ad, ticaret unvan, adresi, vergi dairesi ve numaras, (Siemens A.. merkez ve 3 ube olarak faaliyet göstermektedir. Düzenleyeceiniz faturalarda merkez ve ube ayrmlarn aada yazl olan isimleri ve adresleri dikkate alarak hazrlamanz ve tüm faturalarnz yukarda belirtilen adrese göndermenizi rica ederiz) Siemens San. Ve Tic. A.. o Siemens Sanayi ve Ticaret A., Yakack Cad. No: Kartal / stanbul Sayfa 2

3 SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Gebze AR-GE Merkezi ubemiz ile ilgili faturalarnz; o Siemens Sanayi ve Ticaret A., - Teknokent ubesi Gebze AR-GE Merkezi GOSB 1000 Cad. 13.Sok. No: Kat Gebze / Kocaeli Ankara Teknokent ubemiz ile ilgili faturalarnz; o Siemens Sanayi ve Ticaret A., - ODTÜ Teknokent Silikon Bina Kat:1 No:1 ODTÜ Teknokent ubesi Ankara Irak ubemiz ile ilgili faturalarnz; o Siemens Sanayi ve Ticaret A., - Irak ubesi Ishtar Hotel, Saadoun Street, Baghdad, Irak Maln, hizmetin veya iin nevi, miktar, fiyat ve tutar (Satnalma Sipari mektubunda tanmland ekli ile) Satlan mallarn teslim tarihi ve irsaliye numaras, bulunmas gerekmektedir. Bunlara ek olarak Siemens A.. fatura ekil standartlar aada belirtilmitir. Bu standartlara uyulmas; faturalarnzn hzl ileme alnarak ödeme ve mutabakat süreç kalitesinin ve hznn artmasn salayacaktr. Faturann üzerinde Siemens A.. Satnalma Sipari mektubunda talep edilen bilgilerin mutlaka yer almaldr. Örnein : o Sipari Numaras : , o Sipari pozisyonu : 10, 20, 30 o lgili Satnalma Sipari Sorumlusu o Mal veya Hizmetin tanm Fatura içerii birden fazla Satnalma Sipariine ait ise faturadaki her pozisyona ilikin Satnalma Sipari Numaras ve ilgili pozisyonu belirtilmelidir, Siemens A.. satnalma siparilerine yaplacak ksmi sevkiyatlarda faturadaki her pozisyona ilikin Satnalma Sipari Numaras ve ilgili pozisyonu belirtilmelidir, Fatura e-fatura ise Satnalma Sipari Numaras nn Gelirler daresi Bakanl nn (GIB) belirlemi olduu ORDER_REF_ID alanna yazlmas gerekmektedir (teknik görüntü aada). E-fatura içerii birden fazla Satnalma Sipariine ait ise ve/veya ksmi sevkiyat yaplyorsa, ORDER_REF_ID alanna yazlacak Satnalma Sipari Numaras nn yannda e-faturadaki her pozisyona ilikin dier Satnalma Sipari Numaralar ve ilgili pozisyonlar belirtilmelidir. Sayfa 3

4 SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Sipari numaras bulunmayan, farkl siparie ait numara bulunan veya ksmi faturalarda sipari pozisyon numaralar bulunmayan faturalarn sistemde tanmlanamamasna sebep olmaktadr. Bu durumlarda ödemeniz gerçeklemeyecektir. Faturalarn elle düzenlenmeyip, daktilo / yazc çkts olarak tanzim edilmesi, Yabanc para biriminde faturalama yaplyorsa faturalama para birimi ve faturalama kurunun belirtilmesi (e-fatura ise faturalama kurunu e-faturann not alanna yazlmas) KDV, stopaj ve dier vergilerin oran ve tutarlarnn belirtilmesi, hraç kaytl kesilen faturalarda KDV teslimi bilgisinin yer almas (e-fatura ise e-faturann not alanna KDV teslim bilgisinin 3065 SAYILI KANUN HÜKÜMLERNE GÖRE HRAÇ EDLMEK ARTIYLA TESLM EDLDNDEN DOLAYI KDV TAHSL EDLMEMTR cümlesiyle yazlmas) Tevkifat ve tevkifat oranlarnn (2/10, 5/10, 7/10 ve 9/10 vb.) faturada belirtilmesi gerekmektedir. Yabanc para biriminde yaplan faturalamada kur ayrca belirtilmemise fatura bedeli sistemimize fatura tarihindeki TCMB döviz sat kuru ile girilir (Örnein tarihli faturann kuru tarihinde saat dan sonra yaynlanm kur olarak muhasebeletirilecektir). 4. BS/BA formlarnn doldurulmas ve mutabakat (Açklama) Bilindii üzere BS/BA formlar belirli tutar üzeri için aylk olarak maliyeye raporlanmaktadr. Tedarikçi ve müteriler arasnda doru ve salkl olarak mutabakatlarn yaplmas maliye ile karlkl olarak yaanacak sorunlar azaltacaktr. Mutabakat ilemleri için aadaki e-posta adresinden Muhasebe bölümüne ulaabilirsiniz. Sayfa 4

5 SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. 5. Siemens A.. ödeme standartlar Siemens A.., teslimatçlarna her hafta önceden ilan ettii günlerde, vadesi o gün dolan faturalar için, (mevcut durumda SALI günleri) otomatik olarak ödeme yapar. Siemens A.. olarak yabanc para biriminde yaplan ödemeler, tarihinden itibaren ödeme yaplan tarihte geçerli olan TCMB sat kuru (bir önceki gün saat da belirlenmi olan) alnarak kayt edilmektedir. (Örnein tarihinde yaplan ödemenin kuru tarihinde saat dan sonra yaynlanm kurdur) Sizlere iletilen sipari emirlerini muhakkak FYAT, SEVK TARH ve MKTAR bilgilerini kontrol ederek teyit ediniz. Özellikle FYAT bilgisinde bir yanllk varsa veya bir deiiklik olacaksa bunu fatura düzenlemeden önce stratejik satnalma yetkililerimize bildirmenizi önemle rica ederiz. Bilgi verilmeden kesilen faturalarn ödemesinde gecikmeler yaanabilecei gibi ödeme yaplmamas da söz konusu olacaktr. Ödeme günlerinde yaplacak olan ödemelere istinaden, ödeme tutar ve fatura bilgileri teslimatçlara e- mail ile bildirilmektedir. Bu sebeple ödeme bilgilerinizin gönderilecei adresinizin Siemens A.. kaytlarnda güncel olmas önem tamaktadr. Faturalarnzn ödemelerinde Siemens A. sisteminde kaytl bulunan banka bilgileriniz kullanlmakta olup, faturalarn üzerinde bildirilen banka bilgileri dikkate alnmamaktadr. Bu sebeple faturalama yaparken Siemens A.. ye daha önce bildirdiiniz hesaplar kontrol etmeniz herhangi bir deiiklik olmas durumunda ilgili satnlama partneriniz ile görüerek Banka bilgilerinizi güncelletmenizi rica ederiz. Ödemelerimiz fatura para birimi üzerinden yaplmaktadr, faturalarnz kaytl bilgilerinizin dnda bir döviz cinsi ile hazrlanmas durumunda banka bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir. Tedarikçi bilgilerinizin doru ve güncel olmas ödeme ilemlerinin zamannda ve doru olarak gerçeklemesini salayacaktr. Güncellemeleriniz için Siemens A.. deki satnalma partnerinize gerekli bilgileri zamannda iletmenizi rica ederiz. Yukarda belirtilen standartlar, fatura muhasebeleme ve ödeme ilemlerinin mümkün olan en hzl ve doru ekilde gerçeklemesini salayacaktr. Bu sebeple süreçlerimizde en yüksek verimi almak için belirtmi olduumuz standartlara özen göstermenizi önemle rica eder, vereceiniz destee teekkür ederiz. Sorularnz için ilgili Siemens A.. Satnalma Sorumlusuna ve/veya Muhasebe uzmanlarmza ulaabilirsiniz. Sayglarmzla, Siemens Sanayi ve Ticaret A.. AC Mali ler SCM - Satnalma Sayfa 5

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ TÜİK DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları Kullanım Koşulları Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. PROSET Bilgisayar bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü )

UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü ) turlf'jj* 1 Crf[)HUl it 'jp-nt ISTANBUL 2012 Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usui Grup Müdürlüğü fl * I :B.01A.GmA34A9m-220^9[Mük251-TAUlM/]X-20\2f\VK-l/m$l]^^\'

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Haziran 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29392 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7389

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ DEFTERDARLIK GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 5018 SAYILI KAMU MALİ KONTROL YASASINA DÂHİL HARCAMA BİRİMLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE YASASI KAPSAMINDA BULUNAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE YAPILACAK

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ

VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÖN KAPAK VERGİLEMEDE ADRESİN ÖNEMİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:

Detaylı

Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız.

Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız. Lütfen bu formu 0312 440 41 54 No lu faks a veya registration@nuclearpowerplantssummit.com adresine e-posta ile ulaştırınız. SERGİ ÖDEME FORMU Kredi Kartı Sadece Mastercard ve Visa geçerlidir. Master Card

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı