FAALİYET RAPORU.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAALİYET RAPORU. www.bayburttarim.gov.tr"

Transkript

1 1 FAALİYET RAPORU 2012

2 1. MİSYON VE VİZYON: 2 Tarım sektörü; günlük politikaların uygulama alanı değil, popülist politikaların dışında tutulması gereken stratejik ve iktisadi bir sektördür. Mehmet Mehdi EKER / Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 1.1 MİSYON: Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği sağlamak. 1.2 VİZYON: Kırsal alanlarla beraber kentlerde de etkin Paydaşların ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın Tarımın her sorununa çözüm üretebilecek kadar uzman Kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin bir kurum olmak

3 2.İLİN GENEL DURUMU: 2.1. İDARİ YAPI: 1927 ye kadar Erzurum a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane ye bağlanmış, tarihinden itibaren 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuşmuştur TÜİK verilerine göre ilde; merkez ilçe ile beraber 3 ilçe, 6 belediye ve 165 köy vardır TARİHÇE: 1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi Bayburt adının zengin manasına gelen Bay belde manasına gelen yurt gibi iki kelime ile izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklar ise ismi bu günkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Mevcut kaynaklara göre Bayburt Şehrinin tarihi M.Ö li yıllara kadar uzanmaktadır. Şehir Azziler tarafından kurulmuştur. M.Ö yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınlarına uğramış, daha sonra Haldilerin hâkimiyetine geçmiştir. Kısa bir süre Med lerin eline geçmiş, daha sonra Pers hâkimiyetine girmiştir. M.Ö.2 Y.Y. dan itibaren Pontus krallığına bağlı olan Bayburt, M.Ö. 40 lı yıllarda Roma hakimiyetine girmiştir. M.S. 705 yılında Emevilerin eline geçen Bayburt 715 yılında Bizanslılar tarafından geri alınmıştır yılına gelindiğinde bölge artık yoğun Türk nüfusuyla meskûndur yılında Bayburt Selçuklular tarafından fethedilmiştir yılında Bayburt Selçuklu Devletine bağlı olan Saltuk oğullarının ve ardından Mengücek oğulları, Danişmentliler ve Bizanslıların eline geçen Bayburt u Trabzon Valisi Teodor Gabras geri alarak kendi egemenliğini ilan etmiştir. Bayburt Moğol istilasıyla büyük bir yıkıma uğramıştır. Akkoyunlu İdaresi 17 Ekim 1514 te Yavuz Sultan Selim in veziri Bıyıklı Mehmet paşa nın Bayburt u feth etmesine kadar sürmüştür.

4 1828 yılında Ruslarca işgal edilen Bayburt Ekim 1829 yılına kadar işgal altında kalmıştır. Temmuz 1916 da Rus Kuvvetleri tarafından yeniden işgal edilen Bayburt 21 Şubat 1918 tarihinde kurtulmuştur. Bu işgal esnasında muhacir olarak Anadolu nun iç kesimlerine giden Bayburtlular kurtuluşla birlikte yurtlarına geri dönmüşlerdir COĞRAFİ YAPI: Bayburt ili 40 derece 37 dakika Kuzey Enlemi ile 40 derece 45 dakika Doğu boylamı, 39 derece 52 dakika Güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamları arasında yer alır. Doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu nun kuzey doğusunda Çoruh Nehri kenarında ve denizden 1550 m. Yükseklikte kurulmuş 3739 km² yüzölçümlü bir ildir. Bayburt ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi; sahanın batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikincisi ise akarsuların oluşturduğu vadiler ve üçüncüsünü de; yörenin etrafını çevreleyen ve doğu yarısında yer tutan dağlık alanlardır. Arazi Kullanımı: Türkiye'nin arazi varlığının yaklaşık % 36'sı işlenmekte, % 18'i çayır ve mera, % 30'u orman ve fundalık olup, geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ülke yüzölçümünün yaklaşık % 0,5 ine tekabül eden Bayburt un arazi varlında mera alanları önemli bir yer tutmakta olup, Tarım arazisi oranı ülke ortalamasına denktir. Arazi Dağılımı Cinsi ve Kullanım Şekli Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Miktarı (Ha) % Miktarı (Ha) % Oranı (%) Tarım Arazisi , ,30 0,477 Çayır-Mera , ,87 1,480 Orman-Funda ve Çalılık , ,91 0,063 Diğer Araziler* , ,92 0,091 Toplam , ,00 0,481 *Kullanılmayan alanlar, su yüzeyleri, yerleşim alanları, kayalıklar 4 İlin Kadastro Durumu Kadastro Türü Kanun Yerleşim Sayısı Grafik Pafta Sayısal Toplam 178 Ovalar: Yaklaşık olarak 900 km² yi bulan Bayburt ovası, esas itibariyle dört bölümden oluşmaktadır. Güneydoğu bölümünü oluşturan Keçevi düzü metreler arasında yer tutar, batı kesiminde yer alan Mormuş düzlüğü metreler arasındadır. Üçüncü bölümü oluşturan Aydıntepe ovası, kuzeyde yer alır. Bu ovanın yükseltisi metreler arasındadır. Dördüncüsü ise kuzeydoğuda, Değirmencik suyu ile Çoruh nehrinin birleştiği kesimde yer alan Düzeker ovasıdır. Yüzölçümü az olan bu ovanın yükseltisi ise diğer üç ovadan az olup, metreler arasındadır. Akarsular: İlin ve ülkemizin en önemli su kaynaklarından biri olan Çoruh Nehri kaynağını Mescit dağlarından 3239 m. Alarak il sınırlarına güney doğudan girmektedir. Nehrin oluşması esnasında Masat vadisinden gelen ana kaynak ile Kop dağlarının eteklerinden gelen kop suyu maden bucağında birleşirler, alt kısımlarındaki diğer küçük Derelerin sularını da toplayan Çoruh nehri, şehre ulaşır. Şehir yerleşiminin orta bölümünden güney kuzey doğrultusunda geçen Çoruh aynı yönde akışına bir süre daha devam eder. Düzeker ovasında diğer önemli yan kolu olan Değirmencik Suyunu alır. Değirmencik suyu Otlukbeli ve Pulur dağlarından kaynağını alan Beşpınar deresi ile Pulur (Gökcedere) deresinin Mormuş ovasında birleşen suyu ile Akşar ve Sorkunlu derelerinin sularından oluşur. İklim: Bayburt; Doğu Karadeniz iklimi ile Doğu Anadolu iklimi arasında, karasal özellikleri ağır basan bir geçiş iklimine sahiptir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Ancak, gerek

5 ortalama yüksekliğin azlığı, gerekse vadiler sisteminin oluşturduğu Mikroklima sayesinde Doğu Anadolu ya göre iklim yumuşaktır. Yaz günleri genellikle Mayıs Eylül ayları arasında kendini göstermektedir. Bayburt ta yağışlı günler 102, ortalama yağış 433,4 mm dir. En yüksek sıcaklık 36,2 C ( ) ve en düşük sıcaklık 26,2 C ( ), ortalama ısı ise 7,0 C derecedir NÜFUS: 2012 rakamlarına göre toplam nüfusu olan Bayburt; 81 il arasında 81.sıradadır. İl nüfusunun % 46,5 ini ( kişi) belde ve köy, % 53,5 i (40.564) il/ilçe nüfusu oluşturmaktadır. Ülke Nüfus Değişimi Yıllar Türkiye Toplam Nüfus Artış Hızı (%) Belde/Köy İl/İlçe Nüfus % Nüfus % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Bayburt Nüfus Değişimi Yıllar Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı Toplam Nüfus Artış Hızı (%) Belde/Köy İl/İlçe Toplam Belde/Köy İl/İlçe Nüfus % Nüfus % % % % , ,5 0,19 0,29 0, , , ,5 0,14 0,24 0, , , ,9 0,11 0,19 0, , , ,8 0,11 0,22 0, , , ,4 0,10 0,21 0, , , ,4 0,10 0,21 0, , , ,6 0,10 0,21 0, , , ,5 0,10 0,21 0, EKONOMİSİ: Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarımda işletmelerin parçalı yapısı, mülkiyet sorunları verimliliği olumsuz etkilemekte olup, son yıllarda yapılan sulama yatırımları ve toplulaştırma çalışmaları sektörde olumlu gelişmelerin önünü açmıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmaktadır. Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişli olup yüksek mera varlığı meraya dayalı besi hayvancılığını öne çıkarmıştır. Son yıllarda sulama yatırımlarının artması ve yapılan hayvan ırk ıslah çalışmaları ile süt hayvancılığı da ilgi görmeye başlamıştır. Bayburt Balı kendine has kokusu ve aroması ile il dışındaki pazarlarda büyük rağbet görmektedir. Bayburt ili çok eski transit ticaret yolu olan Trabzon-İran arasındaki "İpek ve baharat yolu"nun bir durağıdır. Tarım dışında kalan ekonomik yapısı, üretim yolu ile satışa arz şeklinde değil, dışarıdan getirip satışa sunma şeklinde gelişmiştir. Gurbetçilik ilin geçimini destekleyen bir unsurdur. Ekonomik yaşam tarihi gelişimi

6 içinde temel özelliğini değiştirmemiştir. Sanayileşme ise yok denecek kadar azdır. Ticaret ve sanayinin gelişmediği ilimizde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır TUİK verilerine göre 3.461,00 dolar İthalatla 81 il içerisinde 75. sırada kalmıştır. Aynı yıl içerisinde 3.240,00 dolar ihracat yaparak 81 il içerisinde 75. sırada yer almıştır TARİHİ YERLER: Bayburt Kalesi: Osmanlı döneminde bu kaleye Çinimaçin Kalesi ismi verilmiştir. Bunun da nedeni kalenin dış yüzeylerinde mor, yeşil ve firuze renkli çinilerin kullanılmış olmasıdır. Kalenin doğu kesiminde XVIII.- XIV. yüzyılda yapıldığı sanılan bir de kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kalenin batı tarafında ise yağlı mağarası bulunmaktadır. Dede Korkut Türbesi: İlin güney doğusunda merkeze 39 km mesafedeki Masat Köyü yakınında bulunan, yapılış şekli ve mimarisi ile çok eskilere dayandığı anlaşılan ve halk arasında Ali Baba diye geçen Türkmen türbesinin, Dede Korkut'a ait olduğu belirtilmektedir. Sünür Kutlu Bey Camii: Akkoyunluların kurucusu Turali bey oğlu Fahrettin Kutlu Bey tarafından yaptırılan caminin kapısı üzerindeki kitabeden 1538 yılında onarıldığı anlaşılmaktadır. Minaresi ise 1616 tarihi taşıyan tarihi bir kitabeye sahiptir. İran Şahı Tahmasp'ın işgali sırasında tahrip edilmiş ve bu olay kapı üzerindeki kitabede yer almaktadır. Kanuni döneminde 1538 yılında onarım görmüştür. Aydıntepe Yeraltı Şehri: Aydıntepe ilçesinde yer alan kent, tüf içerisinde, yüzeyden 2-2,5 metre derinde, başka yapı malzemesi kullanılmadan ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekânlardan oluşmaktadır. Yaklaşık bir metre genişliğinde ve 2-2,5 metre yüksekliğinde tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yanda genişlemektedir. 3-8 metrekareye yakın planlı odalar bu mekâna açılmaktadır. Gözetleme mekânlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin galeri odaların aydınlatılması amacıyla duvarlara oyukların açıldığı görülmektedir. Bunun tarihi Halde şehrine ait olduğu söylendiği gibi, geç Roma veya erken Hıristiyanlık devirlerine ait olabileceği de söylenmektedir. 6

7 3. TARIMSAL YAPI 3.1. TARIMSAL ARAZİ VARLIĞI: Arazi Dağılımı Cinsi ve Kullanım Şekli Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Miktarı (Ha) % Miktarı (Ha) % Oranı (%) Tarım Arazisi , ,30 0,477 Çayır-Mera , ,87 1,480 Orman-Funda ve Çalılık , ,91 0,063 Diğer Araziler* , ,92 0,091 Toplam , ,00 0,481 *Kullanılmayan alanlar, su yüzeyleri, yerleşim alanları Ekili Dikili Alanların Dağılımı (2011) Tarım Alanları Türkiye Bayburt Bayburt Bayburt / Türkiye (Ha) Merkez Aydıntepe Demirözü Toplam Oranı (%) Meyve Alanı ,001 Nadas Alanı ,048 Sebze Alanı ,020 Tarla Ürünleri ,387 İşlenmeyen Alan ,271 Toplam BİTKİSEL ÜRETİM: Tarla Ürünleri Ekilen Alan, Verimi, Üretimi (2011) Bayburt / Türkiye Türkiye Bayburt Oranı (%) Ürün adı Ekili alan Üretim Verim Ekili alan Üretim Verim Ekili Üretim (dekar) (ton) (kg/da) (da) (ton) (kg/da) alan(da) (ton) Arpa (Diğer) ,35 0,27 Buğday (Diğer) ,32 0,26 Çavdar ,34 1,27 Fasulye (Kuru) ,08 0,05 Fiğ (Dane) ,56 0,73 Fiğ (Yeşil Ot) ,18 0,88 Korunga (Yeşil Ot) ,41 2,61 Mercimek (Yeşil) ,44 0,47 Mısır (Dane) ,00 0,00 Mısır (Silajlık) ,27 0,28 Nohut ,01 0,01 Patates (Diğer) ,68 0,48 Şekerpancarı ,22 0,16 Tritikale (Dane) ,50 2,15 Yonca (Yeşil Ot) ,15 0,54 Yulaf (Dane) ,01 0,00 Toplam ,47 0,37

8 Bayburt İlçelerinde Tarla Ürünleri Ekilen Alan, (2011) Ürün adı Merkez Aydıntepe Demirözü Ekilen alan (dekar) Ekilen alan (dekar) Ekilen alan (dekar) Arpa (Diğer) Buğday (Diğer) Çavdar Fasulye (Kuru) Fiğ (Dane) Fiğ (Yesil Ot) Korunga (Yeşil Ot) Mercimek (Yeşil) Mısır (Dane) Mısır (Silajlık) Nohut Patates (Diğer) Şekerpancarı Tritikale (Dane) Yonca (Yeşil Ot) Yulaf (Dane) Toplam Türkiye' de ve Bayburt İlinde Meyveliklerin Alanı, Meyve Üretimi ve Ağaç Varlıkları (2011) Toplu Ağaç Meyve Meyve Ürün meyvelik Üretim başına vermeyen Toplam Üretim Yeri veren yaşta adı alanı (ton) ortalama yaşta ağaç ağaç sayısı ağaç sayısı (dekar) verim (kg) sayısı Türkiye Bayburt (Merkez) Bayburt / Türkiye Oranı (%) Armut Elma Armut Elma Armut 0,04 0,04 230,77 0,02 0,11 0,03 Elma 0,15 0,47 676,47 0,07 0,16 0,11 8 Sebze Ürünleri Üretim Miktarları (2011) Sebzeler Türkiye Bayburt Merkez Aydıntepe Demirözü Bayburt Toplam Bayburt / Türkiye Oranı (%) Ürün adı (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) Biber (Sivri) ,002 Balkabağı ,158 Havuç ,012 Domates (Sofralık) ,013 Hıyar (Sofralık) ,021 Fasulye (Taze) ,047 Ispanak ,016 Lahana (Beyaz) ,254 Marul (Kıvırcık) ,001 Marul (Göbekli) ,005 Maydanoz ,002 Soğan (Taze) ,070 Toplam ,026

9 Bayburt İlinde Örtü Altı Alanları ve Örtü Altı Üretim Miktarı (2011) Örtü Altı Alan Toplam Alan (dekar) Cam Sera (dekar) Plastik Sera (dekar) Yüksek Tünel (dekar) Alçak Tünel (dekar) Üretim (Domates (ton) Üretim (Hıyar) (ton) Üretim (Toplam /ton Türkiye Bayburt Bayburt/ Türkiye Oranı (%) 0,004 0,000 0,000 0,021 0,000 0,011 0,043 0, HAYVAN VARLIĞI: Bayburt un Hayvan Varlığı ve Türkiye İçindeki Payı (2012) Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%) Büyükbaş Sığır Kültür , ,00 0,21 K.Melez , ,00 1,43 Yerli , ,00 0,09 Sığır , ,00 0,69 Manda ,00 587,00 0,60 Büyükbaş Toplamı , ,00 0,69 Küçükbaş Koyun , ,00 0,20 Kıl Keçisi , ,00 0,11 Küçükbaş Toplamı , ,00 0,18 Tek Tırnaklı At ,00 273,00 0,18 Eşek ,00 90,00 0,05 Tek Tırnaklı Toplamı ,00 363,00 0,10 Tavuk , ,00 0,02 Küçük Evcil Hindi , ,00 0,10 Ördek ,00 730,00 0,19 Kaz , ,00 0,16 Küçük Evcil Toplamı , ,00 0,02 Arıcılık Arı Kovanı , ,00 0,39 9 İlçeler Üzerinden Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Dağılımı (2012) Merkez Aydıntepe Demirözü Toplam Sığır Manda Koyun Kıl Keçisi

10 3.4. HAYVANSAL ÜRETİM: Hayvansal Üretim Miktarları (2012) Üretimin Cinsi Birim Türkiye Geneli Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%) Süt Ton ,34 Yün + Kıl Ton ,88 Et (Mezbaha Kesimleri) Ton ,32 Deri Büyükbaş+Küçükbaş Adet ,09 Bal Kg ,34 Bal Mumu Kg ,00 Yumurta* Adet ,01 Kaynak: TÜİK 2011 (Not: * adet yumurta 1 ton kabul edilmiştir.) Su Ürünleri Yetiştiricilik Miktarı (Alabalık -İç su) (2011) Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı (%) Miktar (Ton) Miktar (Ton) , ,18 Tatlı Su Ürünlerinin Avlandıkları İller ve Türleri (2011) Tatlı Su Ürünleri Türkiye Bayburt Bayburt / Türkiye Oranı Miktar (Ton) Miktar (Ton) (%) Alabalık 518,50 4,10 0,79 Kefal 1.325,30 2,70 0,20 Sazan 9.998,10 67,30 0,67 Yayın 946,10 3,50 0,37 Toplam ,50 86,20 0,62 10

11 4. KURULUŞUN GENEL TANITIMI 4.1. İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak, c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya donuk deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, d) Elde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, ğ) Eldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve parazitler hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına Gore gerekli tedbirleri almak, ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik v.b. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara Gore izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek k) özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara Gore izin vermek ve denetlemek, l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği on etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek, o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, o) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve 11

12 pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine iliksin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her turlu tevsik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına Gore yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, s) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkânlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği tevsik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, u) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, y) Tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak, z) Tohumluk, sus bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek, aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına iliksin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, cc) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak, dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına iliksin çalışmalar yapıp bunları denetlemek. ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine iliksin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, ff) İl dâhilinde faaliyette bulunan her turlu gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara Gore uygunluğunu denetlemek, gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, hh) İlde ilk defa faaliyete gecen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak, ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili is ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, 12

13 ll) İlde bulunan toprak-bitki sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, ası, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, oo) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki is ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, pp) İlde Kurulu bulunan döner sermaye isletmesi ile ilgili is ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dâhilinde gerekli faaliyetleri yapmak, ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, ss) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak, tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. u) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak TEŞKİLAT YAPISI: 13 Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Hukuk Birimi Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı Döner Seramaye Saymanlığı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İdari ve Mali İsler Şube Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü

14 İdari ve Mali İşler Şb. Md. Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şb. Md. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şb. Md. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şb. Md. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şb. Md. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şb. Md. Gıda ve Yem Şb. Md. Merkez Toplamı Aydıntepe İlçe Müdürlüğü Demirözü ilçe Müdürlüğü İlçeler Toplamı Genel Toplam 4.3. KADRO VE PERSONEL DURUMU Unvan İl Müdürü İl Müdür Yrd Şube Müdürü İlçe Müdürü Avukat Mühendis Mühendis (Harita) Veteriner Hekim Vet.Sağ.Tenikeri Tekniker (Ziraat) Teknisyen (Ziraat) Tekniker Vet.Sağ.Teknisyeni Şef Laborant Aynıyat Saymanı Döner Sermaye Say Yetkilisi Veri Hazırlama Kont.İşl Bilgisayar İşletmeni Daktiloğraf Memur /A - 4/B Tar-Gel Mühendis /A - 4/B Tar-Gel Vet. Hekim /B Mühendis(sözl) /B Veteriner Hekim /B Sosyolog /B Mühendis (Harita) Teknisyen Yrd Teknisyen Şoför Hizmetli İşçi Sivil Savunma Uzmanı /C li personel Genel Toplam

15 4.4. NORM KADRO DURUMU VE KADRO DOLULUK ORANLARI: Teknik Hizmetler Sınıfı Ziraat Mühendisi Ziraat Teknikeri Ziraat Teknisyeni Birim Norm Mevcut % Norm Mevcut % Norm Mevcut % Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerl. Şb. Md Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şb. Md Hayvan Sağlığı, Yetiş. Ve Su Ürünl. Şb. Md Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şb. Md Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şb. Md Gıda Ve Yem Şb. Md Merkez Toplamı Aydıntepe İlçe Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü İlçe Toplamı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Birim Veteriner Hekim Vet. Sağlık Teknikeri Vet. Sağlık Teknisyeni Norm Mevcut % Norm Mevcut % Norm Mevcut % Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerl. Şb. Md Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şb. Md Hayvan Sağlığı, Yetiş. Ve Su Ürünl. Şb. Md Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şb. Md Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şb. Md Gıda Ve Yem Şb. Md Merkez Toplamı Aydıntepe İlçe Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü İlçe Toplamı ARAÇ MAKİNA PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU Müdürlüğümüze Ait Hizmet Araçları: İlçesi Markası Modeli Plaka No Kapasitesi (kişi) Merkez Toyota (Taksi) AH Merkez Toyota Pikap AC Merkez Mazda Pikap AF Merkez Ford Minibüs AR Merkez Steyr Traktör AD Aydıntepe Toyota Pikap AF Aydıntepe Kartal Taksi AH Demirözü Toyota Pikap AF 891 4

16 Müdürlüğümüze Ait Tarım Alet ve Makineleri: Alet ve Malzemenin Cinsi Mevcut (Adet) Faal Arızalı Toplam Pulverizatör (100 lt.) Pulverizatör (400 lt.) 3-3 Tarla Pulverizatörü (600 lt) Selektör (1 ton/saat) Pulluk Şaftlı Komple Toprak Burgusu Düz Merdane lu Kültürvatör Diskaro (18 li Goble Tekerlekli) Damperli Traktör Römorku(4 Tonluk) Gübre Dağıtıcısı Ot Silaj Makinesi Mısır Silaj Makinesi Mısır Çapa Makinesi Patates Çapa Makinesi Yonca Ekim Mibzeri Patates Ekim Mibzeri Mısır Ekim Mibzeri BİNA, LOJMAN, DİĞER TESİSLER DURUMU İLÇELER Hizmet Binası Lojman Misafirhane Toplantı Salonu Merkez X Aydıntepe X Demirözü X HUKUK BİRİMİ FAALİYETLERİ: Hukuk Birimimiz; 639 Sayılı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Bakanlık Makamının tarih ve 43 sayılı Olur u ile belirlenen Taşra Teşkilatı Muhakemat Hizmetleri İle İlgili Çalışma Usul ve Esasları na göre hizmet vermektedir yılında Hukuk Birimimizce Takip edilen Dava dosya sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dava dosya sayısı *Hukuk birimi bulunan 65 İlin toplam sayısı alınmıştır. Bakanlık* Bayburt % ,37

17 4.8. BÜTÇE KULLANIM PERFORMANSI Yatırım Bütçesi Ödenek Kullanımı Program Ödeneği Kullanılan Tenkis Yüzde (%) , , ,00 Program Ödeneği (TL) Kullanılan Ödenek (TL) Tenkis (TL) 0, Döner Sermaye Bütçesi Kullanımı Gelir Gider Harcama Oranı (%) Gelir (TL) Gider (TL) İl Özel İdaresi Bütçesi Kullanımı Tahsis Kullanım Tenkis Harcama Oranı (%) Tahsis Kullanım Tenkis

18 5. ŞUBE FAALİYETLERİ 5.1. BİTKİSEL ÜRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 1- DESTEKLEMELER: a) Çiftçilerin Kayıt Altına Alınması Sistemi, Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi Çalışmaları: Çiftçi Kayıt Sistemi ve Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteğinin Yıllara Göre Dağılımı: Kayıt Altına Alınan Çiftçi Sayısı Destekleme Alanı (ha) Destekleme Miktarı (000 TL) Kayıt Altına Alınan Çiftçi Sayısı Destekleme Alanı (ha) Destekleme Miktarı (000 TL) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıtlı Çiftçi Sayıları Ve Destekleme Sistemine Kayıtlı Tarım Alanları

Misyonumuz. Vizyonumuz

Misyonumuz. Vizyonumuz Misyonumuz Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek, Ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıdaya ve kaliteli tarım

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Mühendis (Bilgisayar) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş bir derlemedir.

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Sağlık Teknikeri (Sağlık Memurluğu) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

Bartın Tarım. Strateji Belgesi

Bartın Tarım. Strateji Belgesi Bartın Tarım 2015 2019 Strateji Belgesi BASKI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Telefon: (+90 312 ) 315 65 55 Fax: (0

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

Tarama Raporu TÜRKİYE

Tarama Raporu TÜRKİYE 07 Eylül 2006 Tarama Raporu TÜRKİYE 11. Fasıl: Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarama toplantılarının tarihleri: Tanıtıcı toplantı : 5/12/2005-8/12/2005 Ayrıntılı toplantı: 23/01/2006-26/01/2006 Türkiye: Fasıl

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı