Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kimya Elbistan. youtube kanalı. Video Defter"

Transkript

1 youtube kanalı Video Defter

2 1. Ünite Modern Atom Teorisi

3 A. Atomun Kuantum Modeli 1873 yılında J. C. Maxwell ışığın elektromanyetik dalgalardan oluştuğunu ve elektromanyetik ışımayı açıklamıştır yılında Max Planck atomların ve moleküllerin enerjiyi küçük paketler (kuant) hâlinde yayınlayıp soğurabildiğini (atomların yayılma spektrumları) açıklamıştır Albert Einstein metal yüzeyine belli frekansta ışık düşürüldüğünde metal yüzeyden elektron fırlamasını (fotoelektrik olayı) açıklamıştır Niels Bohr Maxwell in çalışmaları ışığın dalga, Planck ve Einsteinʼin çalışmaları ise ışığın parçacık özelliği gösterdiğini ortaya koymuştur. Elektronların en düşük enerjili kararlı haline temel hal denir. Bohr Atom Modeli Bohr un çalışmaları tek elektronlu tanecikler için geçerlidir. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi (seviyesi), katman veya kabuk denir. Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çekirdeğe en yakın enerji düzeyi 1 olmak üzere sayı (n = 1, 2, 3, 4...) veya harflerle (n = K, L, M, N...) ifade edilir. Bir atomdaki elektronlar çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngelerde kararlı halde hareket ederler. Her kararlı halin sabit bir enerjisi vardır. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sahiptir. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron düşük enerji düzeyine inerse aradaki enerji farkına eşit enerji ışın yayılır. Temel hâlde atom kararlıdır ve ışın yaymaz. Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları (Yetersizlikleri) Bohr atom modeli, hidrojen atomunun spektrumunu ve hidrojen atomu gibi tek elektrona ( 2 He +, 3 Li 2+ ) sahip iyonların spektrumlarını açıklar. Ancak çok elektronlu atomların spektrumunu açıklamada yetersizdir. Hidrojenin ışıma spektrumu, manyetik alanda incelendiğinde oluşan spektrumda bazı farklar gözlemlenir. Tek renge ait bir çizgi gibi görünen dalga boylarının yanında birbirine yakın alt çizgiler ve bazı parlak çizgiler vardır. Bohr modeli bu alt çizgileri ve bazı çizgilerin neden daha parlak olduğunu açıklayamamıştır. Dairesel yörünge kavramı yanlıştır. Elektron çekirdeğin etrafında tek boyutlu sabit bir yörüngede hareket etmez. Bohr, elektronun çekirdeğe düşmeme nedenini elektronun yalnızca belli bir enerjiye sahip olan belirli yörüngede bulunabileceği görüşü ile açıklamaktadır. Fakat elektronun bu yörüngenin dışına neden bulunamayacağını açıklayamamıştır. M L K n = 1 n = 2 n = 3 Yörünge Çekirdek Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine atomun uyarılmış hâli denir. Uyarılmış atomların; Kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Kararsızdırlar. Periyodik cetveldeki yeri, grubu, bloğu değişmez Uyarılmış halde bulunan atomdan daha az enerjiyle elektron koparılabilir. Uyarılmış atomlar temel hale geçerken enerji yayarlar. Uyarılmış bir atomun hacim ve aktifliği değişir yılında Louis De Broglie, ışık dalgalarının foton gibi davranabilmesinden yola çıkarak elektron gibi parçacıkların da dalga özelliği gösterdiğini belirtmiştir yılında Werner Heisenberg, elektronların konumlarını ve hızlarını saptayabilmek için yaptığı çalışmalar sonucunda elektronun konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini bulmuştur (Heisenberg Belirsizlik İlkesi) yılında Erwin Schrödinger, elektron gibi küçük taneciklerin enerjilerini ve genel davranışını açıklayan denklem geliştirmiştir (Schrödinger dalga denklemi). Schrödinger in denkleminin çözümlenmesi sonucunda elektronların konum olasılıklarını gösteren bölgeler ortaya çıkmıştır. 3

4 Modern Atom Modeli ve Orbital Kavramı Modern atom modeline elektron bulut modeli de denir. Elektronların kütlesi çok küçük, hızı çok büyük olduğundan elektronun hızı ve yeri aynı anda bilinemez. Elektronun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeye orbital adı verilmiştir. Orbitallerde elektronun yeri net sınırlar ile çizilemez. Elektron orbitalin herhangi bir yerinde olabilir. (Elektron bulutu) Çekirdeğe yakın elektronların potansiyel enerjileri düşük, hızları yüksektir. Çekirdekten uzaklaştıkça bu nicelikler ters yönde değişir. Bohr atom modeline göre elektronlar belirli yörüngelerde bulunur. Modern atom teorisine göre elekronlar orbitallerde bulunur. Yörünge Orbital + proton nötron elektron Elektronun izlediği varsayılan dairesel yoldur. Elektronun düzlemsel hareketini temsil eder. Şekli daireseldir. 1s Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgedir. Elektronun üç boyutlu hareketini temsil eder. Farklı şekillere sahiptir. Her yörünge bir enerji düzeyi ile temsil edilir. Her yörünge belirli bir kapasiteye sahiptir ve her yörüngede yalnızca belli sayıda elektron bulunur. Her enerji düzeyinde farklı orbitaller bulunabilir. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur. 1 Bohr atom modeli ile ilgili; I. Tek elektronlu tanecikler için geçerlidir. II. Atom altı parçacıklardan bahsedilmez. III. Temel halde atom kararsızdır. (Yalnız I) 2 Bohr atom modeline göre elektron; I. Enerji seviyelerinde II. Kabukta III. Katmanda ifadelerden hangilerinde bulunabilir? (I, II ve III) 3 I. Schrödinger II. Heisenberg III. De Broglie Yukarıdaki bilim insanlarından hangilerinin modern atom teorisinin oluşmasına katkısı olmuştur? (I, II ve III) 4 Modern atom teorisi ile ilgili, I. Elektronların yerleri net sınırlar ile çizilemez. II. Çekirdeğe yakın elektronlar daha hızlıdır. III. Elektronun izlediği varsayılan yol daireseldir. (I ve II) 4

5 Kazanım Testi Bohr atom modeline göre aşağıdaki yörüngeler arası elektron geçişinden hangisi emisyona (yayılma) örnektir? A) K dan L ye B) M den N ye C) K dan M ye D) N den M ye E) L den M ye 5. I. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça hızı artar. II. Orbitallerde elektronun yeri net sınırlarla çizilemez. III. Uyarılmış haldeki atomlar kararsızdır. Yukarıdaki bilgileri modern atom teorisine göre doğru (D) veya yanlış (Y) olarak dolduran bir öğrenci, tüm soruları uygun olarak cevapladığında aşağıdaki şeçeneklerden hangisine ulaşır? A) Y, D, D B) Y, D, Y C) D, Y, D 2. Orbitaller ile ilgili, D) D, D, D E) Y, Y, D I. Farklı şekillere sahiptir. II. Elektronun izlediği varsayılan dairesel yoldur. III. Her orbitalde en fazla 2 elektron bulunur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 6. Belirsizlik ilkesini ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3. Modern atom teorisi ile ilgili, I. Bulut modeli olarakta bilinir. A) De Broglie B) Schrödinger C) J. C. Maxwell D) Heisenberg E) Albert Einstein II. Elektronlar dairesel yörüngelerde bulunur. III. Çekirdeğe yakın olan elektronların potansiyel enerjileri düşüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 4. Aşağıdaki taneciklerden hangisinin spektrumlarını Bohr atom modeli açıklayamaz? A) 5 B 4+ B) 4 Be 3+ C) 3 Li 2+ D) 1 H E) 2 He 7. Temel haldeki bir atom uyarılmış hale geçer ise, I. Hacmi II. Aktifliği III. Kimlik özelliği IV. Fiziksel Özelliği V. Periyodik tablodaki yeri yargılarından kaç tanesi değişir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) D 2-C 3-B 4-E 5-A 6-D 7-C

6 2. Kuantum Sayıları Kuantum sayıları orbitallerin ve orbitallerde yer alan elektronların belirlenmesinde kullanılır. a. Baş (Birincil) Kuantum Sayısı n ile gösterilir. Pozitif tam sayı değerlerini alır. Baş kuantum sayısı, elektronun bulunduğu kabukları veya enerji düzeyini gösterir. Schrödinger; her bir atom orbitalini tanımlamak için baş kuantum sayısı, açısal momentum kuantum sayısı ve manyetik kuantum sayısını kullanmıştır. Ancak hidrojen spektrumunda açıklanamayan bazı noktaların elektronun spin adı verilen kendi etrafında dönme hareketi ile açıklanabileceği düşünüldü. Elektronun atom içinde uzun süre kaldığı bölgelere kabuk adı verilir. Elektronların çekirdekten olan ortalama uzaklığını belirler. Baş kuantum sayısının değeri büyüdükçe elektronun enerjisi artar ve çekirdekten uzaklaşır. Katman Baş kuantum sayısı K n = 1 L n = 2 M n = 3 N n = 4 O n = yılında George Uhlenbeck ve Samuel Goudsmit tarafından ileri sürülen elektronun kendi ekseni etrafında dönmesi, spin kuantum sayısı ile tanımlandı. b. Açısal Momentum (İkincil, Yan) Kuantum Sayısı Orbitalin şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu veren kuantum sayısına açısal momentum kuantum sayısı denir. l ile gösterilir. 0 ile n 1 arasındaki tam sayılar kadar değer alabilir. l = 0, 1, 2 (n-1) n=1 ise l=0 olur. n=2 ise l=0 ve l=1 olur. n=3 ise l=0, l=1 ve l=2 olur. Açısal momentum kuantum sayısının her bir değeri bir orbital türüne karşılık gelir. Her bir enerji düzeyindeki açısal momentum kuantum sayısı kadar alt enerji düzeyi bulunur. Örneğin n=2 ise l değerleri l=0 ve 1 olacağından bu enerji düzeyinde iki alt enerji düzeyi (s ve p orbitalleri) bulunur. Kabuk Enerji Düzeyi Alt Kabuk K n = 1 1s L n = 2 2s, 2p M n = 3 3s, 3p, 3d N n = 4 4s, 4p, 4d, 4f Açısal Momentum Kuantum Sayısı Alt kabuk sembolü Sembolün Anlamı l = 0 s sharp (keskin) l = 1 p principal (asıl) l = 2 d diffuse (yayılmış) l = 3 f fundamental (temel) 6

7 c. Manyetik Kuantum Sayısı Alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısına manyetik kuantum sayısı denir. m l ile gösterilir. Orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösterir. m l sıfır da dâhil olmak üzere l ile +l arasındaki bütün tam sayı değerlerini alabilir Verilen l değeri için m l =2l+1 alt orbital sayısını verir. Orbital Türü l m l s 0 0 p 1-1,0,+1 d 2-2,-1,0,+1,+2 f 3-3,-2,-1,0,+1,+2,+3 d. Spin Kuantum Sayısı Elektronun kendi ekseni etrafında dönme hareketi spin olarak adlandırılır. Elektron 2 spine sahiptir. Elektronun saat yönünde (+1/2 ) veya ters yönde ( -1/2 ) hareketi ile belirli bir hızda döndüğü düşünülebilir. Bu durum spin kuantum sayısı ile ifade edilir. Spin kuantum sayısı m s ile gösterilir. Elektronların spinleri 5 Schrödinger bir atomun orbitalini tanımlamak için kuantum sayılarını kullanmıştır. Buna göre I. Baş kuantum sayısı II. Yan kuantum sayısı III. Spin kuantum sayısı yargılarından hangileri Schrödinger in kullandığı kuantum sayılarındandır? 6 Açısal momentum kuantum sayısı ile ilgili, I. İkincil kuantum sayısı olarakta bilinir. II. l ile gösterilir. III. Orbitallerin yönelimini gösterir. ifadelerden hangilerinde doğrudur? (I ve II) (I ve II) 7 I. 1 II. 0 III. 3 Baş kuantum sayısı 3 (n=3) olan bir orbitalin yan kuantum sayısı yukarıdakilerden hangileri olamaz? (Yalnız III) 8 Manyetik kuantum sayısı ile ilgili, I. Pozitif ve ne negatif tamsayı değerleri alabilir. II. m l ile gösterilir. III. m l =2l+1 alt orbital sayısını verir (I, II ve III) 7

8 Kazanım Testi Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz? n l m l A) B) C) D) E) enerji düzeyinde bulunabilecek orbital türü ve maksimum orbital sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Orbital Türü Sayısı Orbital Sayısı A) 1 2 B) 2 4 C) 3 9 D) 2 2 E) Baş kuantum sayısı n = 4 ve manyetik kuantum sayısı m l = +2 olan bir elektronla ilgili, I. d orbitalinde bulunabilir. II. Açısal momentum kuantum sayısı 1 dir. III. Spin kuantum sayısı +1/2 olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Baş kuantum sayısı bilinen elektron ile ilgili, I. Birincil kuantum sayısı II. İkincil kuantum sayısı III. Enerji düzeyi ifadelerinden hangileri kesinlikle bilinir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 3. Açısal momentum kuantum sayısı l = 2 olan bir elektronun baş kuantum sayısı (n) ve manyetik kuantum sayısı (m l ) aşağıdaki seçeneklerden hangisi olamaz? A) n = 2, m l = +1 B) n = 3, m l = -1 C) n = 4, m l = +2 D) n = 4, m l = -2 E) n = 3, m l = temel enerji düzeyi ile ilgili, I. Üç farklı tür orbital bulundurur. II. Toplam 9 orbital bulunur. III. Yan kuantum sayısı 0 olabilir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 8 1-D 2-C 3-A 4-B 5-C 6-E

9 3. Orbital Türleri a. s orbitalleri s orbitalleri küreseldir.. Her enerji seviyesinde bir tane s orbitali bulunur. En fazla 2 elektron alır. Baş kuantum sayısı arttıkça (elektron çekirdekten uzaklaştıkça) s orbitalinin büyüklüğü ve enerjisi artar. Enerji düzeyi = n n enerji düzeyinde yer alan toplam orbital sayısı = n 2 b. p orbitalleri p orbitali çekirdeğin iki tarafında zıt yönelmiş iki ayrı lobdan oluşan elektron bulutudur. 2. enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde bulunur. l = 1 değeri p orbitallerini ifade eder. l = 1 değerine karşılık gelen 3 tane m l değeri (-1,0,+1) olduğundan üç çeşit p orbitali vardır. Şekil ve enerji bakımından özdeş olan aynı baş kuantum sayısına sahip üç orbitalin yönelimleri farklıdır. Elektron bulutlarındaki loblar birbirine dik x, y, z eksenleri üzerindeki p x, p y, p z orbitalleri olarak belirtilir. Her bir orbital en fazla 2 elektron alabileceği için p orbitali en fazla 6 elektron alabilir. n enerji düzeyine yerleşebilecek maksimum elektron sayısı = 2n 2 c. d orbitalleri d orbitalleri kompleks şekillere sahiptir. Aynı enerji değerine karşılık gelen 5 tane d orbitali bulunur. Fakat d orbitallerinin uzaydaki yönelişleri farklıdır. d orbitalleri uzaydaki yönelişlerine göre d xy, d xz, d yz, dx 2 -y ve 2 dz şeklinde gösterilir. 2 Her bir orbital en fazla 2 elektron alabileceği için d orbitali en fazla 10 elektron alabilir. 3. enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde bulunur. d orbitallerinin manyetik alandaki yöneltileri 9

10 d orbitalleri d. f orbitalleri f orbitalleri d orbitallerine göre daha da kompleks şekillere sahiptir. l = 3 değerine karşılık gelen ve ml değerleri (-3,-2,-1,0,+1,+2,+3) olan uzayda yönelişleri farklı olan 7 tane orbitali vardır. f orbitallerinde toplam 14 elektron yer alabilir. 4. enerji düzeyinden itibaren üst enerji düzeylerinde bulunur. 4. Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri Çok elektronlu atomlarda elektronun enerji düzeyi arttıkça orbitallerin de enerji düzeyi artar. Aynı enerji düzeyinde bulunan farklı orbitallerin enerjileri de farklıdır. Bunun nedeni çekirdek ile elektron arasındaki çekim ve elektronlar arasındaki itme kuvvetleridir. Çünkü bir atomun enerjisi sadece orbitallerin enerjileri toplamına değil, bu orbitallerde bulunan elektronların birbirlerini itme kuvvetine de bağlıdır. Orbitallerin enerjileri n+l değerinin artmasıyla yükselir. Aynı n+l değerine sahip olan orbitallerden n değeri daha büyük olanın enerji değeri daha fazladır. Bu kurala Kletchkowski-Madelung İlkesi denir. Kletchkowski-Madelung İlkesi kullanılarak orbitallerin enerji sıralaması doğru bir şekilde yapılabilir: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s n: l: n + l: Sonuç: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s 10

11 Kazanım Testi s orbitali ile ilgili, I. Küreseldir. II. En fazla iki elektron alır. III. 2. enerji düzeyinden itibaren bulunur. 4. Aşağıda elektron yoğunluğunu ifade eden sınır yüzey diyagramları verilen orbitallerin hangisinin ikincil kuantum sayısı diğerlerinden farklıdır? A) B) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) D) E) 2. 6s, 4d ve 5p orbitallerinin enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4d < 5p < 6s B) 6s < 5p < 4d C) 5p < 4d < 6s D) 4d < 6s < 5p E) 5p < 6s < 4d p x, 2p y ve 2p z orbitalleri ile ilgili, I. Manyetik kuantum sayısı II. Açısal momementum kuantum sayısı III. Enerji düzeyi yargılarından hangileri ortaktır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Yukarıda elektron yoğunluğu sınır yüzey diyagramlarından biri verilen orbital türü ile ilgili, I. p orbitalidir. II. m l = -1 olabilir. III. l = 0 olabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 11 1-C 2-A 3-D 4-E 5-B

12 B. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1. Hund Kuralı Elektronlar eş enerjili orbitallere önce biber birer yerleşir. Bütün eş enerjili orbitaller birer elektron aldıktan sonra ikinci elektronlar ters spinli olma koşuluyla yerleşmeye başlar. N: 1s 2 2s 2 2p 3 O: 7 1s2 2s 2 2p Pauli İlkesi Bir atomun herhangi iki elektronu, aynı dört kuantum sayısına sahip olamaz. He: 1s 2 2 n = 1 = 0 m = 0 m s = +1/2 n = 1 = 0 m = 0 m s = -1/2 He: 1s 2 2 n = 1 = 0 m = 0 m s = +1/2 n = 1 = 0 m = 0 m s = +1/2 Bir orbital en fazla iki elektron alabilir ve bu elektronlar zıt spinlidir. Pauli ilkesine göre s, p,d,f orbitallerinde; s orbitali: en fazla 2 elektron bulundurabilir. p orbitali; en fazla 6 elektron bulundurabilir. d orbitali: en fazla 10 elektron bulundurabilir. f orbitali: en fazla 14 elektron bulundurabilir. 3. Aufbau Kuralı Atomdaki elektronlar orbitallere Aufbau Kuralıʼna göre doldurulur. Aufbauˮ kelimesi Almancada inşa veya bina anlamına gelir. Nasıl ki bir inşaata temelden başlanarak üst katlara çıkılıyorsa bir atomun çevresindeki elektronlar da orbitallere düşük enerjili orbitalden başlanarak yerleştirilir. Orbitallere elektronların doğru şekilde yerleştirilmesi düşük enerjili orbitalden yüksek enerjili orbitale doğru olur. 12

13 4. Atomların ve İyonların Elektron Dizilimleri Element atomlarda elektron dağılımları; kısaltılmış spdf, genişletilmiş spdf ve orbital diyagramı olarak üç faklı şekilde gösterilebilir. Kısaltılmış spdf: F : 9 1s2 2s 2 2p 5 Genişletilmiş spdf: F : 9 1s2 2s p x 2p y 2p z En yakın soygazdan yararlanarakta elektron dizilimi yapılabilir. Orbital diyagramı: 9 F: 1s 2 2s 2 2p 5 9 F : [He] 2s2 2p 5 Al : [Ne] 13 3s2 3p 1 K : [Ar] 4s1 19 a. Atomların Elektron Dizilimi Orbitallerin enerji sıralaması 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p şeklindedir. say say para say para say dede para say dede para say fahri dede para say fahri dede para say şeklinde kodlayarak her bir kelimenin baş harfi alınır. s ler in baş kuantum sayısı 1 den başlar ve maksimum 2 elektron alır. p ler in baş kuantum sayısı 2 den başlar ve maksimum 6 elektron alır. d ler in baş kuantum sayısı 3 den başlar ve maksimum 10 elektron alır. f ler in baş kuantum sayısı 4 den başlar ve maksimum 14 elektron alır. Atomların elektron dizilimleri yazılırken orbital sembollerinin önüne, orbitalin bulunduğu temel enerji düzeyinin numarası (baş kuantum sayısı) yazılır. Orbitalin sembolünün sağ üst indis olarak içerdiği elektron sayısı yazılır. Bilgi Kavrama a a Li: 3 1s2 2s 1 B: 5 1s2 2s 2 2p 1 O: 8 1s2 2s 2 2p 4 Si: 14 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 V: 23 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 Fe: 26 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 Kr: 36 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 Aşağıdaki atomların elektron dağılımını yapınız. Be: 4 Al: S: Sc: 21 Co: 27 As: p 4 2p 4 Orbital türü 35 Br: 10 Aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen elementlerin elektron dizilimlerini soy gaz kısaltmalarına göre yazınız. 11 Na 6 C: 20 Ca: 11 Aşağıda atom numarası ve sembolleri verilen elementlerin elektron dizilimlerini ve orbital şemasını yazınız. 12 Mg: 22 Ti: 17 Cl: 13

14 b. İyonların Elektron Dizilimi İyonların elektron dizilimi, atomun aldığı ya da verdiği elektron sayıları göz önünde bulundurularak düzenlenir. Atomlar elektron aldıklarında, elektronlar boş veya yarı dolu orbitallere enerjisi en düşük orbitalden başlayarak yerleşirler. Bilgi Kavrama a a Li: 3 1s2 2s 1 3 Li+ : 1s 2 O: 8 1s2 2s 2 2p 4 8 O2- : 1s 2 2s 2 2p 6 Al: 13 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 13 Al3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 Ca: 20 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 20 Ca2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 12 Aşağıdaki iyonların elektron dizilimlerini yazınız. 16 S2- : 21 Sc+ : 23 V+ : 26 Fe3+ : Küresel Simetri Bir atomun elektron dizilimindeki en son orbital türünün tam dolu veya yarı dolu olması, atoma küresel simetri özelliği kazandırır. Elektron dizilimleri s 1, s 2, p 3, p 6, d 5, d 10, f 7, f 14 ile sonlanan atomlar küresel simetriktir. Küresel simetri özelliği gösteren atomlar daha kararlıdır ve elektron koparmak için daha fazla enerji gerekir. Elektron dizilimi s 2 d 4 ya da s 2 d 9 ile sona ermesi gereken atomlar küresel simetrik özellik gösterip s 1 d 5 ve s 1 d 10 şeklinde biter.! Dikkat 24 Cr+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 Bilgi Kavrama a a Cr: 24 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 Cu: 29 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d Cu2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 Temel Hal ve Uyarılmış Hal Elektronların en düşük enerjili kararlı haline temel hal denir. Temel haldeki bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde elektronların en az bir tanesinin daha yüksek seviyesindeki bir orbitale ya da aynı yörüngede daha yüksek enerjili bir orbitale gitmesi durumuna uyarılmış hal denir. Bilgi Kavrama a a 11 Na: 1s2 2s 2 2p 6 3s 1 Temel hal 11 Na: 1s2 2s 2 2p 6 4s 1 Uyarılmış hal 9 F: 1s2 2s 2 2p 5 Temel hal 9 F: 1s2 2s 1 2p 6 Uyarılmış hal 14

15 Kazanım Testi 1. Elektron dizilimi yazıldığında 3. enerji düzeyinde toplam 5 elektron bulunduran elementin atom numarası kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) X atomunun temel hâldeki elektron dizilimi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. En yüksek enerji düzeyinde toplam 5 elektron vardır. s orbitalinde toplam 6 elektron bulunur. Buna göre X atomunun kaç tane yarı dolu orbitali bulunur? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0 Cr element atomu ile ilgili aşağıdaki ve 4. soruları 24 yanıtlayınız. 2. Cr element atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 24 verilmiştir? A) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 B) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 4d 5 C) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4d 4 D) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 5 E) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d Cl7+ iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır? A) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 B) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 4d 5 C) 1s 2 2s 2 2p 6 D) 1s 2 2s 2 2p 4 3s 2 E) 1s 2 2s 2 3p 6 3. I. 9 tam dolu orbitali vardır. II. Küresel simetriktir. III. 2. enerji düzeyinde 8 tane elektron vardır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 7. X, Y ve Z element atomlarının temel hal elektron dizilimlerindeki son orbitalleri aşağıdaki gibidir. X:... 4s 1 Y:... 3d 3 Z:... 4p 2 Buna göre X, Y ve Z element atomlarının çekirdek yüklerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4. Cr element atomunda eşlenmemiş kaç tane elektron 24 vardır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 A) Y > Z > X B) Z > X > Y C) X > Z > Y D) Z > Y > X E) Y > X > Z 15 1-C 2-D 3-E 4-A 5-B 6-C 7-D

16 Kazanım Testi 1. Günümüzde geçerliliğini koruyan atom modeli için, I. Temel halde 3. katmanda yer alan bütün orbitaller dolmadan, elektronlar 4. katmana yerleştirilemez. II. Elektronlar orbitallere her zaman düşük enerjili orbitalden başlanarak yerleştirilir. 4. Bir atomun temel hal elektron dizilimi aşağıdaki orbitallerden hangisi ile sonlarnırsa, dizilim küresel simetrik olur? A) 2p 1 B) 3s 1 C) 3d 1 D) 3p 1 4f 1 III. Bir orbitalin enerjisini hesaplaya bilmek için sadece birincil kuantum sayısı ile ikincil kuantum sayısının toplamını bilmek yeterlidir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III As5+ iyonu ile ilgili, I. Elektron diziliminde 2 tane yarı dolu orbital vardır. II. Elektron dağılımı 3d 10 ile sonlanır. III. l = 0 kuantum sayısına sahip toplam 8 elektron vardır. yargılarından hangileri yanlıştır? 2. Atom numarası 27 olan Co elementi için, I. En yüksek baş kuantum sayısı 4 tür. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III II. 3. enerji düzeyindeki bütün orbitaller tam doludur. III. Açısal momentum kuantum sayısı 0 olan orbitallerdeki toplam elektron sayısı 8 dir. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 6. Atom numarası 22 olan Ti elementinin temel hal elektron dağılımında manyetik kuantum sayısı -2 olan maksimum kaç elektronu vardır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 3. Aşağıda 3 farklı atoma ait elektron dağılımları verilmiştir. I. [He] 2s 1 2p 1 II. [Ar] 4s 1 3d 5 III. [Ne] 3s 1 Buna göre hangi atomlar uyarılmış halde olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 7. Temel hal elektron dağılımında 7 tane tam dolu orbitali olan nötr atomun çekirdek yükü kaçtır? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 D) II ve III E) I, II ve III 16 8-E 9-D 10-A 11-B 12-C 13-B 14-D

17 5. Moden Periyodik Sistem Element atomlarını ve element atomları ile ilgili bilgileri içeren çizelgeye periyodik sistem denir. Modern periyodik sistemde elementler atom numaralarına göre diziliştir. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot, düşey sutunlara grup denir. Gruplar A ve B olarak ya da 1 18 arası rakamlar verilerek düzenlenmiştir. Örneğin oksijen elementi periyodik sistemde harf ile adlandırılırsa 6A grubu rakam ile adlandırılırsa 16. Grupta bulunur. Periyodik sistemde 8 tane A, 10 tane B grubu olmak üzere toplam 18 tane grup vardır. A grubu elementleri baş grup, B grubu elementleri ise yan grup elementleri olarak adlandırılır. Periyodik sistemde elektron dizilimleri genelde aynı orbitalde biten elementlerin oluşturduğu sisteme blok denir. Periyodik sistemde s, p, d ve f blokları vardır. A grupları s ve p blokları, B grupları d ve f bloklarından oluşur. 17

18 6. Değerlik Orbitali ve Değerlik Elektronları Atomun en yüksek enerji düzeyindeki orbitallerine değerlik orbitalleri, değerlik orbitallerindeki elektronlara değerlik elektronları denir. Tepkimeye katılan, kimyasal bağ oluşturan; bağ oluşturmak için alınan, verilen, ortaklaşa kullanılan elektronlar değerlik elektronlarıdır. Bu nedenle aynı değerlik elektron sayısına sahip olan elementler, benzer kimyasal özellikleri gösterir. Periyodik Sistemde Periyot ve Grup Bulma Elektron dağılımı s ve p orbitali ile bitenler A grubu, elektron dağılımı d ve f orbitali ile bitenler B grubudur. Elementlerin dış katman elektron dizilimleri onların gruplarını belirler. Elektron dağılımındaki en büyük baş kuantum sayısı periyot numarasını verir. Baş gruplar aşağıdaki gibi belirlenir. Bilgi Kavrama a a Li: 3 1s2 2s 1 2. Periyot, 1A Grubu O: 8 1s2 2s 2 2p 4 2. Periyot, 6A Grubu Al: 13 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 3. Periyot, 3A Grubu 1. Elektron dağılımları; 23 V: 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 4. Periyot, 5B Grubu 13 Aşağıdaki atomların grup ve periyodunu bulunuz. X: 1s 2 2s 2 2p 3 Y: 1s 2 2s 2 2p 4 Z: 1s 2 2s 2 2p 5 Şeklinde olan X, Y ve Z atomları ile ilgili, I. Üçüde aynı periyottadır II. Değerlik elektron sayıları III. Değerlik orbital türleri aynıdır A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Be: 4 Al: S: Sc: 21 Co: 27 Ni: 28 Cu: 29 Zn: 30 As: 33 Cl: 35 Ar: 36 D) I ve III E) I, II ve III 18

19 C. Periyodik Özellikler 1. Periyodik Özelliklerdeki Değişim Eğilimleri Bir periyottan diğer bir periyoda geçerken elementlerin kimyasal özelliklerinde periyodik ve düzenli bir değişim olur. Periyodik tablodaki değişim elementlerin dış katmanlarındaki elektron dizilimleri ile ilgilidir. Elementlerin periyodik özellikleri olan; atom yarıçapları, iyonlaşma enerjileri, elektronegatiflikleri, elektron ilgileri, metalik-ametalik özellikleri, asidik ve bazik karakterleri gibi özellikler düzenli ve sistematik bir biçimde değişmektedir. Elementlerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlamak için atom büyüklükleri bilinmesi gerekir. Atom büyüklükleri atom yarıçapı denir. Atomik yarıçap atom çekirdeğinden en dış katmandaki elektrona olan uzaklığıdır. En dıştaki elektronun yeri tam olarak belirlenemediği için atom çekirdeğinden en dış katmandaki elektrona olan uzaklığın saptanması mümkün değildir. Bu nedenle atom yarıçapı, bağlı iki atom çekirdeği arasındaki mesafeden yararlanılarak ölçülür. Dolayısıyla atomların yarıçapları, yaptıkları bağlarla belirlenir. Bir atom farklı bağlar yapabileceği için farklı yarıçap değerlerine sahip olur. a. Kovalent Yarıçap Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir. Kovalent yarıçap ametal atomlarının oluşturduğu moleküllerden hesaplanan yarıçaptır. Klor atomunun kovalent yarıçapı b. Van der Waals Yarıçap Soy gazlar, düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında katı hâle gelir. Soy gaz atomlarını katı hâlde bir arada tutan zayıf kuvvetler van der Waals kuvvetleridir. Soy gazlar için katı hâlde hesaplanan yarıçapa van der Waals yarıçapı denir. Van der Waals yarıçap soy gazların katı hâllerinde komşu atomların çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır. Neon atomunun çekirdekler arası uzaklığı ve van der Waals yarıçapı Cl 2 molekülündeki kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve bağ uzunluğu 19

20 c. İyonik Yarıçap İyonik bağla bağlanmış iyonların çekirdekleri arasındaki uzaklığa göre belirlenen yarıçapa iyonik yarıçap denir. İyonlar eşdeğer büyüklükte olmadığından aralarındaki uzaklık katyon ve anyon arasında uygun olarak bölüştürülür. Katyon ve anyon için ayrı ayrı hesaplanan iyonik yarıçap, katyon ve anyonların yarıçapları arasındaki uzaklıklarının toplamının yarısı değildir. NaCl bileşiğindeki Na + ve Cl - iyonlarının iyon yarıçapları Çekirdekler arasındaki uzaklık katyon ve anyon arasında uygun şekilde paylaştırılarak ayrı ayrı hesaplanır. Atomlar iyonik bileşik oluştururken yarıçapları değiştiğinden fiziksel ve kimyasal özellikleri de değişir. Periyodik sistemde atom yarıçapının değişimi 2. Atom veya İyon Yarıçapı Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artar. Elektronlar aynı enerji seviyesine yerleştiği hâlde proton sayısı (çekirdek yükü) arttığı için çekirdeğin değerlik elektronlarına olan çekim gücü artar. Atom yarıçapı genellikle küçülür. Geçiş elementlerinde ve iç geçiş elementlerinde atom yarıçapındaki değişme miktarı beklenildiğinden azdır. Bunun nedeni elektronların son katmana değil, daha önceki alt katmana yerleşmesidir. Nötr bir atom elektron verdiğinde iyon yarıçapı azalırken, elektron aldığında iyon yarıçapı artarak atom büyüklüğü değişir. 14 Cl, Cl + ve Cl - maddeleri ile ilgili, I. Atom hacmi en büyük olan Cl + iyonudur. II. Elektron sayısı en büyük olan Cl - iyonudur. III. Atom yarıçapları karşılaştırması Cl - > Cl > Cl + şeklindedir. 15 Aşağıdaki taneciklerin atom yarıçaplarının karşılaştırmasını yapınız. a. 2 He, 10 Ne, 18 Ar b. 7 N 3-, 8 O 2-, 9 F - c. 11 Na +, 12 Mg 2+, 13 Al 3+ (II ve III) d. 16 S 2-, 17 Cl -, Ar, 19 K +, 20 Ca 2+ 20

21 3. İyonlaşma Enerjisi Gaz halindeki bir atomun temel halinden bir elektronu uzaklaştırmak için gerekli olan minimum enerjiye iyonlaşma enerji (İE) denir. İlk elektron koparılırken verilen enerjiye 1. İyonlaşma enerjisi (İE 1 ), bir elektronu koparılmış 1+ yüklü gaz halindeki bir iyondan ikinci elektron koparılırken verilen enerjiye 2. İyonlaşma enerjisi (İE 2 ) denir. Bir atomda n tane elektron varsa iyonlaşma enerjileri; İE; 1.İE < 2.İE < 3.İE < 4.İE < < n.ie Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genelde iyonlaşma enerjisi artar. Aynı periyotta 1. İyonlaşma enerjisi; 1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A 2A, 5A ve 8A küresel simetri özelliği gösterir. (3 aşağı 5 yukarı) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı artacağından atomların 1. İyonlaşma enerjisi azalır. Çünkü elektronun çekirdekten uzaklığı, onu koparmak için gereken enerjiyi etkiler. Bir atomun iki iyonlaşma enerjisi arasında genelde 1,5 3,5 kat fark vardır. Eğer fark 3,5 kattan fazla olursa bu durumda o atomun değerlik elektronlarının tamamı koparılmıştır. X (g) kkal X 1+ (g) + e- X 1+ (g) kkal X2+ (g) + e- X (g) kkal X 3+ (g) + 3e- X atomuna ait bazı iyonlaşma tepkimeleri yukarıda verilmiştir. Buna göre, I. X, alkali metaldir. II. X in 2. iyonlaşma enerjisi 813 kkal dır. III. X in 3. iyonlaşma enerjisi 2644 kkal dır. yargılarından hangileri yanlıştır? X 3+, Y 2+ ve Z 3- iyonları aynı soygaz elektron düzenindedir. Buna göre, I. Atom hacmi en büyük olan Z dir. II. 1. iyonlaşma enerjisi sırası Z > X > Y dir. III. Atom numarası en büyük olan X tir. (I ve III) Periyodik sistemde atom 1. iyonlaşma enerjisi değişimi İyonlaşma enerjisinin atom numarası ile değişimi (Yalnız III) İE 1. İE 2. İE 3. İE 4. İE X a Y a+8 Yukarıda A gruplarında bulunan ve ilk dört iyonlaşma enerjileri verilen X ve Y elementleri ile ilgili, I. Y nin çapı X ten büyüktür. II. X, 2. periyottadır. III. X ve Y nin değerlik elektron sayıları aynıdır. (I, II ve III) 15 Aşağıdaki taneciklerden bir elektron koparmak için gereken enerjilerin karşılaştırmasını yapınız. a. 2 He, 10 Ne, 18 Ar b. 4 Be, 5 B, 6 C c. 11 Na +, 9 F -, 10 Ne 21

22 Kazanım Testi periyotta yer alan X, Y ve Z elementlerinin iyonlaşma enerjisi-atom numarası grafiği aşağıda verilmiştir. X a Y Z b c Atom Numarası 2. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan X, Y ve Z element atomların hacimleri karşılaştıması X > Y > Z şeklinde olduğuna göre 1. iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Z > Y > X B) X > Y > Z D) Y > Z > X D) X > Z > Y E) Z > X > > Y Buna göre, I. a, b ve c sırasıyla 3, 4 ve 5 tür. II. a, b ve c sırasıyla 13, 14 ve 15 dir. III. a, b ve c sırasıyla 11, 12 ve 13 tür. yargılarından hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Aşağıdaki grafikte bazı elementlerin 1. iyonlaşma enerjilerinin (E 1 ) atom numaralarıyla değişimi verilmiştir. 2. Aşağıdaki element atomların hangisinden 1 elektron koparmak daha zordur? A) 11 Na B) 13 Al C) 18 Ar D) 19 K E) 20 Ca Buna göre; 3. 4 Be (g) + E 1 4 Be+ (g) + 1e 2 He (g) + E 2 2 He+ (g) + 1e 5 B3+ (g) + E 3 5 B4+ (g) + 1e Yukarıda verilen E 1, E 2 ve E 3 değerlerinin büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) E 2 > E 3 > E 1 B) E 1 > E 3 > E 2 C) E 3 > E 2 > E 1 D) E 2 > E 1 > E 3 I. He nin 1. iyonlaşma enerjisinin Ne ninkinden yüksek olmaının nedeni He nin son orbitallerinin tam dolu olmasıdır. II. Be nin 1. iyonlaşma enerjisinin B ninkinden yüksek olmaının nedeni Be nin son orbitallerinin yarı dolu olmasıdır. III. 1. iyonlaşma enerjisi en yüksek olan elemet He dur. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III E) E 3 > E 1 > E B 2-C 3-C 4-A 5-B

23 4. Elektron İlgisi Gaz halindeki bir atomun, bir elektron alması sırasında oluşan ışı değişimine elektron ilgisi denir. Elektron enerjisi pozitif veya negatif olabilir. Bir atom elektron aldığında açığa çıkan ısı ne kadar fazla ise elektron ilgisi o kadar yüksektir. Elektron ilgisi bir elementin elektron alma eğiliminin ölçüsüdür. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektron ilgisi artar. Aynı grupta yukarı doğru gidildikçe elektron ilgisi genellikle artar. İstisna: Elektron ilgisi en yüksek olan klordur. 5. Elektronegatiflik Moleküldeki atomların bağ elektronlarını çekme gücünün ölçüsüne elektronegatiflik denir. Metallerin elektronegatifliği çok düşüktür. Ametallerinki ise yüksektir. Elektronegatiflik doğrudan ölçülemez ve birimi yoktur. Elektronegatiflik atom yarıçapına bağlıdır. Çap küçüldükçe elektronegatiflik artar. 6. Metalik veya Ametalik Özellik Metalik özellik Periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom çapı arttığı için metalik aktiflik de artar. Metaller elektron verme eğilimi yüksek olan elementlerdir. Elektron verme eğilimi atom yarıçapı büyüdükçe artar. Atom yarıçapı büyüdükçe değerlik elektronları çekirdekten uzaklaşır. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça elektron başına düşen çekim kuvveti azalır, elektron vermek kolaylaşır, metalik aktiflik artar. Aynı periyotta soldan sağa doğru metalik özellik genellikle azalır. Periyodik sistemde elektronegatiflik değişimi Ametalik özellik Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı azaldığı için ametallik özellik artar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı büyüdüğü için ametallik özellik azalır. 7. Oksit ve Hidroksit Bileşiklerinin Asit ve Bazlık Özelliği Oksitlerin asidik ve bazik özelliği bileşiği oluşturduğu elementin elektronegatifliğine bağlıdır. Elektronegatifliği düşük olan elementlerin oksitleri ve hidroksitleri bazik, elektronegatifliği yüksek olan elementlerin oksitleri ve hidroksitleri asidik özellik gösterir. Genel olarak metallerin elektronegatifliği küçük olduğu için oksitleri bazik karakterlidir. Genel olarak ametallerin elektronegatifliği yüksek olduğu için oksijence zengin oksitleri asit karakterlidir. Bir periyotta sağa doğru gidildikçe elementlerin oksijenli bileşiklerinin asitlik özelliği artarken, soldan sağa gidildikçe bazlık özelliği artar. Hem asit hem de baz özelliği gösteren maddelere amfoter madde, oksitlerine ise amfoter oksit denir. 23

24 D. Elementleri Tanıyalım 1. Metaller Bileşiklerinde pozitif (+) değerlik alır. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Tel ve levha haline getirilebilirler. Yumuşak ve sert olabilirler. Elektrik ve ısıyı iyi iletir. Işınları iyi yansıtır ve kendilerine özgü parlaktırlar. Birinci iyonlaşma enerjileri düşüktür. Elektron ilgileri düşüktür. İndirgen özellik gösterir. Oksitleri genelde bazik özellik gösterir. Atomları arasında metalik bağ vardır. Kendi aralarında alaşım oluştururlar. Tek atomlu yapıdadırlar. Oda şartlarında cıva hariç katı halde bulurlar. 2. Ametaller Bileşiklerinde (-) ve (+) değerlik alabilirler. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Tel ve levha haline getirilmezler. Birinci iyonlaşma enerjileri yüksektir. Elektron ilgileri yüksektir. Yükseltgen özellik gösterirler. Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler. Önemli bir kısmı moleküler yapıda bulunur. (F 2, O 2, N 2 ) Elektrik akımını iletmezler. (Grafit hariç) Isıyı iyi iletmezler. Oksitleri genelde asidik karakterlidir. 3. Yarı Metaller Fiziksel özellikleri açısından metallere, kimyasal özellikleri açısından ametallere benzerler. Parlak ve mat olabilirler. Elektrik ve ısıyı ametallerden daha iyi metallerden daha az iletirler. Tel ve levha haline gelebilir. İşlenebilir. Kırılgan değildirler. Genelde elektronik devre elemanlarının yapımında kullanılırlar. 4. Soy gazlar Katman elektron dağılımında en son katmanda 8 elektron bulundurur (Helyumun 2 elektronu bulunur.). Oda koşullarında hepsi gaz hâlindedir. Doğada atomik hâlde bulunur. Renksiz ve kokusuzdur. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Bileşik yapmaya yatkın değildir, ancak Kriptonun KrF 2, Ksenonun XeF 2, XeF 4, XeO 3 gibi bileşikleri oluşturulmuştur yılında düşük sıcaklıkta kararlı olan argonun HArF bileşiği elde edilmiştir. 24

25 4. Elementlerin periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri 1. s Bloğu Elementleri (1A ve 2A) 1A Grubu (Alkali Metaller; H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) Haydarpaşa Lisesinin Namlı Kimyacısı Rabianın Cesedini Fırlattı Hidrojen ametal, grubun diğer üyeleri metaldir. Elektron dağılımı ns 1 şeklinde biter. Atomik yapıdadırlar. (H 2 hariç) Bileşiklerinde yükseltgenme basamakları +1 dir. Değerlik elektron sayıları 1 dir. Isı ve elektriği iletirler. Kimyasal tepkimeye girme eğilimi en fazla olan metallerdir. En aktif metallerdir. Bu yüzden doğada saf olarak bulunmazlar. Metallerinin oksijenli tepkimeleri sonucunda oluşan oksitler baziktir. Metalleri su ile şiddetli tepkime verip H 2 gazı çıkışıyla bazları oluştururlar. Metalleri 7A grubu elementleriyle tepkimeleri sonucunda tuz oluştururlar. Grubun son üyesi Fr radyoaktiftir. Grupta yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktası değerleri azalır. 2A Grubu (Toprak Alkali Metaller; Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) Ben Magzanın Camından Sarkarken Babama Rastladım Grubun bütün üyeleri metaldir. Elektron dağılımı ns 2 şeklinde biter. Değerlik elektron sayıları 2 dir. Bileşiklerinde yükseltgenme basamakları +2 dir. Erime kaynama noktaları alkali metallerden yüksektir. Isı ve elektriği iletirler. Alkali metallerden sonra en aktif metallerdir. Oksitlerinin sulu çözeltileri baziktir. (BeO hariç) Su ile tepkime vererek H 2 (g) oluştururlar (Be hariç). 2. p Bloğu Elementleri (3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A) 3A Grubu (Toprak Metalleri; B, Al, Ga, In, Tl) Bir Alçak Gafil Insafsızca Tellendi Elektron dizilimleri ns 2 np 1 ile sonlanır. Bor yarı metal, diğer elementler metaldir. Al amfoter özellik gösterir. Değerlik elektron sayıları 3 tür. Bileşiklerinde yükseltgenme basamakları +3 tür. 25

26 4A Grubu (Karbon Grubu; C, Si, Ge, Sn, Pb) Civcivi Size Getirirken Sınıfa Pisledib Elektron dağılımı ns 2 np 2 şeklinde biter. C ametal, Si ve Ge yarı metal, Sn ve Pb metaldir. Bileşiklerinde -4 ile +4 arasında değerlik alabilirler. Değerlik elektron sayıları 4 tür. 5A Grubu (Piniktojenler veya Azot Grubu; N, P, As, Sb, Bi) Ne Para Asığı Sabri Bizimkisi Elektron dağılımı ns 2 np 3 şeklinde biter. Bileşiklerinde -3 ile +5 arasında değerlik alırlar. Değerlik elektron sayısı 5 tir. N ve P ametal, As ve Sb yarı metal, Bi metaldir. 6A Grubu (Kalkojenler; O, Si, Se, Te, Po) Osman Silahı Sevmeyen Tek Polistir Elektron dağılımı ns 2 np 4 şeklinde biter. Bileşiklerinde -2 ile +6 arasında değerlik alırlar. Değerlik elektron sayısı 6 dır. O, S ve Se ametal, Te ve Po yarı metaldir. 7A Grubu (Halojenler; F, Cl, Br, I, At) Feride Celalin Burnunu Isırıp Attı Elekton dağılımları ns 2 np 5 şeklinde biter. Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında değerlik alır. (İstisna; Flor sadece -1 değerlik alır.) Değerlik elektron sayıları 7 dir. F, Cl, Br ve I ametal, At yarı metaldir. Doğada iki atomlu moleküller halinde bulunur(f 2..) Hidrojenli bileşikleri asidik özellik gösterir. Gruptan aşağı doğru inildikçe erime kaynama noktaları artar. En aktif ametallerdir. Aktiflik gruptan aşağı doğru inildikçe azalır. 8A Grubu (Asal Gazlar Soy Gazlar;He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn) Hergele Necip Arsız Karısını Xesip Rendeledi Elektron dağılımları ns 2 np 6 şeklinde biter. (İstisna; He ns 2 ile biter.) Değerlik elektron sayıları 8 dir. Kimyasal aktiflikleri yoktur. Erime kaynama noktaları düşüktür. Aynı periyotta iyonlaşma enerjileri en yüksektir. Tabiatta en kararlı elementlerdir. Bu yüzden diğer elementler elektron alarak veya vererek, elektron dizilimlerini soy gazlara benzetmek isterler. 26

27 3. d Bloğu Elementleri (Geçiş Elementleri) 4. Periyottan itibaren hep periyotta 2A ile 3A grupları arasında yer alırlar. Hepsi metaldir ve geçiş metali adını alırlar. Bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme basamağı bulundurabilirler. Oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır. Isı ve elektriği iletirler. Erime kaynama noktaları yüksektir. 4. f Bloğu Elementleri (İç Geçiş Elementleri) Periyodik sistemin 6. Ve 7. periyotlarında ve B gruplarında bulunan 14 er element halinde iki diziden oluşan gruptur. 6. periyottaki iç geçiş metallerine lantanitler, 7. periyottaki iç geçiş metallerine aktinitler denir. Lantanitlerde 4f orbitalleri, aktinitler ise 5f orbitalleri dolmaktadır. Kimyasal özellikleri birbirine çok benzerdir. Lantanitlerde sadece Pm, aktinitlerin ise hepsi radyoaktiftir. I. Toprak alkali metaller II. Halojenler III. Triadlar Yukarıdakilerden hangileri periyodik sistemde yer alan grupların özel adlarından değildir? (Yalnız III) Periyodik sistemde yer alan elementler ile ilgili, I. 1A grubu metalleri bileşiklerinde sadece +1 değerlik alırlar. II. 7A grubu elementleri bileşiklerinde her zaman negatif değerlik almazlar. III. 4A grubu metal ve ametal elementlerden oluşur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Yalnız I) Nötr bir element atomu ile ilgili, I. Proton sayısı II. Elektron sayısı III. Nükleon sayısı niceliklerinden hangilerinin tek başına bilinmesi ile element atomunun periyodik sistemde yeri bulunabilir? (I ve II) Periyodik sistemde 4. periyotta bulunan 4. element için, I. Oda koşullarında katıdır. II. Bileşiklerinde yalnız pozitif değer alır. III. Değerlik orbitalleri s ve p dir. (I ve II) 27

28 E. Yükseltgenme Basamakları Bir atomun başka bir atomla birleşerek molekül ya da çok atomlu iyon oluştururken kaybettiği, kazandığı ya da ortaklaşa kullandığı elektron sayıları yükseltgenme basamağı olarak belirlenir. Yükseltgenme basamağı (değerlik) bulma; Bileşik elementlerinin toplam yükü sıfıra eşittir. MgO, H 2 O: toplam yük = 0 Kökteki elementlerin toplam yükü kökün yüküne eşittir. OH - : toplam yük= -1, SO 4-2 : toplam yük= -2 Elementlerin serbest halde değerlikleri sıfırdır. Al, Na, O, Cl: yük=0 Hidrojen, metallerle yaptığı bileşiklerde -1, ametallerle yaptığı bileşiklerde +1 değerlik alır. Oksijen, süper oksitlerde (O -2 ) -1/2, peroksitlerde (O 2-2 ) -1, OF 2 de +2, diğer bileşiklerde -2 değerlik alır. Ametal ametal bileşiklerinde elektronegatifliği büyük olan ametal negatif değerlik alır. Organik bileşiklerin değerlikleri bulunurken C içeren her grubun yükü sıfıra eşittir. Aşağıdaki maddelerde altı çizili elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulunuz. a. CaCO 3 b. PbO 2 c. Na 2 Cr 2 O 7 d. Mg(NO 3 ) 2 e. HCO 3 - f. C 2 O 4 2- g. NaHCO 3 h. Fe 3 O 4 28

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca

İNSTAGRAM:kimyaci_glcn_hoca MODERN ATOM TEORİSİ ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr atom modeli 1 H, 2 He +, 3Li 2+ vb. gibi tek elektronlu atom ve iyonların çizgi spektrumlarını başarıyla açıklamıştır.ancak çok elektronlu atomların çizgi

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2.

İnstagram:kimyaci_gln_hoca MODERN ATOM TEORİSİ-2. MODERN ATOM TEORİSİ-2 ATOM YARIÇAPI PERİYODİK ÖZELLİK DEĞİŞİMİ Kovalent Yarıçap: Tek bir kovalent bağla bağlanmış eşdeğer iki atomun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısına kovalent yarıçap denir.(şekil1)

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA ATOMUN ELEKTRON YAPISI Bohr atom modelinde elektronun bulunduğu yer için yörünge tanımlaması kullanılırken, kuantum mekaniğinde bunun yerine orbital tanımlaması kullanılır. Orbital, elektronun

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

2. HAMLE web:

2. HAMLE web: 2. HAMLE Nötron sayısı İZOTOP ATOM 1-Proton sayıları... nötron ve kütle numaraları.. atomlardır. 2-İzotop atomların fiziksel özellikleri. 3-Nötr izotop atomlar kimyasal özellikleri. 4-İzotop atomlar aynı

Detaylı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı

Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı Bölüm 8: Atomun Elektron Yapısı 1. Elektromanyetik Işıma: Elektrik ve manyetik alanın dalgalar şeklinde taşınmasıdır. Her dalganın frekansı ve dalga boyu vardır. Dalga boyu (ʎ) : İki dalga tepeciği arasındaki

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6

YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 YKS KİMYA Atom ve Periyodik Sistem 6 Atom ve Periyodik Sistem 6 1 Soru 01 Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik sistemin aynı periyodunda sağa doğru azalırken, aynı grupta aşağıya doğru artar? A) İyonlaşma

Detaylı

ATOMUN KUANTUM MODELİ

ATOMUN KUANTUM MODELİ ATOMUN KUANTUM MODELİ 926 yıllarında Erwin Schrödinger Heisenberg den bağımsız olarak de Broglie nin hipotezinden ilham alarak tüm parçacıkların hareketinin hesaplanabileceği bir dalga mekaniği oluşturmuştur.

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler

Kimya. Modern Atom Teorisi 1. FASİKÜL soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi 464 soru Bilgi Teknolojileri Uyarlamaları ÖSYM Çıkmış Sınav Soruları Video Çözümler Teşekkürler Değerli öğretmenlerimiz Bülent ERTEN, Burhan ACARSOY, Sevim AKGÜNLÜ ve

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır.

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır. PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ DÖBEREİNER İN TRİADLAR KURALI PERİYODİK SİSTEM Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplar [(Ca, Sr, Ba), (Cl, Br, I), (S, Se, Te) gibi] halinde sınıflandırılmasıdır.

Detaylı

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ:

ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: ELEKTRON DİZİLİMİ PAULİ DIŞLAMA İLKESİ: Bir atomdaki herhangi iki elektronun dört kuantum sayısı aynı olamaz. Bir atomun n,l,ml, kuant sayıları aynı olsa bile m s spin kuantum sayıları farklı olacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur.

ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. DERS: KİMYA KONU : ATOM YAPISI ATOM NEDİR? -Atom elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Her canlı-cansız madde atomdan oluşmuştur. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır.

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ Bohr Modelinin Yetersizlikleri Dalga-Tanecik İkiliği Dalga Mekaniği Kuantum Mekaniği -Orbital Kavramı Kuantum Sayıları Yörünge - Orbital Kavramları

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim: Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. b grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL

ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL DALTON ATOM TEORISI - Tüm maddeler atomlardan yapılmıştır. - Farklı maddelerin atomlarıda birbirlerinden farklıdır. - Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Genel Kimya. Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Genel Kimya Bölüm 2. ATOMUN YAPISI VE PERIYODIK CETVEL Yrd. Doç. Dr. Mustafa SERTÇELİK Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Atomlar Eşya malzeme madde element atom Temel parçacıklar (lepton ve

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ

ATOMUN YAPISI ATOMUN ÖZELLİKLERİ ATOM Elementlerin özelliğini taşıyan, en küçük yapı taşına, atom diyoruz. veya, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit birimlerine ayrıştırılamayan, maddenin en küçük birimine atom denir. Helyum un

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

Kimya. Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel FEN LİSESİ 1. FASİKÜL

Kimya. Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel FEN LİSESİ 1. FASİKÜL FEN LİSESİ SINIF Kimya. FASİKÜL Modern Atom Teorisi ve Periyodik Cetvel 475 soru olojileri Uyarlamaları mış ÖSYM Çık Sınav Soruları Video Çözümler Bilgi Tekn Tamamı Çözümlü Öğretmen Seti Kolay Erişilebilir

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI PERĐYODĐK CETVEL 1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları

Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları Müh. Fak. G. Kimya Vize Soru ve Cevapları A 08.11.2017 Adı ve Soyadı:.. Fak. No:... Mühendislik Fakültesi Genel Kimya (Kimya Metal. ve Malz.)) Ara Sınav Soruları 1) Bilinen tüm yöntemlerle kendisinden

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org 9. Atomun Elektron Yapısı Elektromanyetik ışıma (EMI) Atom Spektrumları Bohr Atom Modeli Kuantum Kuramı - Dalga Mekaniği Kuantum Sayıları Elektron Orbitalleri Hidrojen Atomu Orbitalleri Elektron Spini

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem ARES EĞĠTĠM MERKEZĠ *Metni yazın+ MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ PERİYODİK SİSTEM DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907) Elementleri

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur). Bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!)

I. FOTOELEKTRON SPEKTROSKOPĠSĠ (PES) PES orbital enerjilerini doğrudan tayin edebilir. (Fotoelektrik etkisine benzer!) 5.111 Ders Özeti #9 Bugün için okuma: Bölüm 1.14 (3.Baskıda, 1.13) Elektronik Yapı ve Periyodik Çizelge, Bölüm 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, ve 1.20 (3.Baskıda, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, ve 1.19) Atom Özelliklerinde

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37

İÇİNDEKİLER TEMEL KAVRAMLAR - 2. 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36. 1.2. Atomlar...36. 1.2. Moleküller...37. 1.3. İyonlar...37 vi TEMEL KAVRAMLAR - 2 1. Atomlar, Moleküller, İyonlar...36 1.2. Atomlar...36 1.2. Moleküller...37 1.3. İyonlar...37 2. Kimyasal Türlerin Adlandırılması...38 2.1. İyonların Adlandırılması...38 2.2. İyonik

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

MADDE VE ENDüSTRi ünite 4

MADDE VE ENDüSTRi ünite 4 Johann Wolfgang öbereiner PERİOİK SİSTEMİN TARİHSEL GELİŞİMİ Johann Wolfgang öbereiner Elementleri belirli bir düzene koymak için ilk çalışmayı yaptı. Alman kimyacı benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 1. Atomun Yapısı KONULAR 2.Element ve Sembolleri 3. Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler 4. Kimyasal Bağ 5. Bileşikler ve Formülleri 6. Karışımlar 1.Atomun Yapısı

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER

ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER ATOMUN YAPISI VE PERİYODİK ÖZELLİKLER IŞIĞIN YAPISI Işığın; Dalga ve Parçacık olmak üzere iki özelliği vardır. Dalga Özelliği: Girişim, kırınım, polarizasyon, yayılma hızı, vb. Parçacık Özelliği: Işığın

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ MADDE SAF MADDE ELEMENT BİLEŞİK KARIŞIM HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I

İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I İSRAFİL ARSLAN KİM ÖĞR. YGS ÇALIŞMA KİMYA SORULARI I D) Elmas E) Oltu taşı 1. I. Civa II. Kil III. Kireç taşı Yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından kullanılmıştır? D) II ve III E) I, II

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ:

PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: PERİYODİK SİSTEM PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 1.PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ: Elementlerin deneysel olarak keşfedilme süreci, 1649 yılında Hennig Brand in fosforu bulmasıyla başlamıştır. 1869 yılına kadar

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde

Detaylı

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR

İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR KARIŞIMLAR İKİ YADA DAHA FAZLA MADDENİN ÖZELLİKLERİNİ KAYBETMEDEN ÇEŞİTLİ ORANLARDA KARIŞMASI İLE OLUŞAN TOPLULUĞA KARIŞIM DENİR KARIŞIMLAR İKİ SINIFTA İNCELENİR Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek

Detaylı

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş FZM 220 Yapı Karakterizasyon Özellikler İşleme Performans Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Atomsal Yapı ve Atomlararası Bağ1 Ders Hakkında FZM 220 Dersinin Amacı Bu dersin

Detaylı

ATOM MODELLERİ.

ATOM MODELLERİ. ATOM MODELLERİ THOMSON ATOM MODELİ ÜZÜMLÜ KEK MODELİ Kek pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson Atom Modeline göre; Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.(+)

Detaylı