MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL"

Transkript

1 JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kongre Merkezi nde 552 üyemizin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul, Divan Başkanlığının seçilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gündem maddelerine geçildi. JFMO Ana Yönetmelik değişiklikleri hakkında görüşler bildirildi. GÜNDEM Açılış, Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Komisyonların Seçimi, Açılış Konuşması ve Konuk Konuşmacılar, 6. Çalışma, Mali ve Denetleme Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi, 7. Oda Yönetim Kurulunun Aklanması, ve 2013 Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması, 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 10. TMMOB ve Oda Organları için Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması, 11. Dilek ve Öneriler, 12. Kapanış. Yeni şubelerin açılması hakkında fikirler sunuldu. Komisyonlar seçildi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altay Açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasını takiben TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı nın mesajı okundu. Konuk konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan konuşma yaptı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Derya Polat çalışma raporlarını özetleyerek okudu. Bütçe ve Mali raporların okunması ve açıklanması ise, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tuncer Seymen tarafından yapıldı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Denetleme komisyonu üyesi Recep Kızılkoca denetleme Kurulu raporlarını sundu. Komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. TMMOB ve Oda organlarında görev alacak asil ve yedek adaylar belirlendi ve Genel Kurula ad ve soyadları okunarak duyuruldu. Yeni iş alanları oluşturularak işsizliğin önüne geçilmesi ve daha güçlü bir meslek odası olunmasına dair görüşler bildirildi. TMMOB de görev alacak kişilerin daha ılımlı, üreten ve çalışmalara katkı koyması gerektiği, yeni seçilecek Oda Yönetimi için birlik ve beraberlik içinde çalışılması dileklerinde bulunuldu. Komisyonların yaptığı çalışma sonucu Genel Kurul Divan Başkanlığı na sunuldu. Yapılan oylamayla; Eskişehir, Sakarya, Samsun ve Denizli Şubeleri ile Diyarbakır, Elazığ, Nevşehir ve Erzurum Bölge Temsilciliklerinin kurulması kararlaştırıldı. XIV. Dönem Yönetim Kurulu na XV. Olağan Genel Kurul a kadar Delege Sistemi için çalışma yapması yetkisi verildi. SEÇİMLER ise; 15 Nisan 2012 Pazar günü Namık Kemal İlköğretim Okulu nda 1181 kişinin katıldığı seçimle, Odamız Genel Merkez Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Yüksek Onur Kurulları, TMMOB Denetleme Kurulu adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegeleri seçimi gerçekleştirildi. 81

2 JFMO Köşesi YÖNETİM KURULU ASIL YEDEK 1 Şevket DEMİRBAŞ 1 Gülay YÜCER 2 İmam ÇELİK 2 Deniz YILDIRIM 3 Zafer SAL 3 Ali Rıza KILIÇ 4 Fikri ÖZTÜRK 4 Ayhan İBEK 5 M. Emin CANDANSAYAR 5 Kudret TEKİN 6 Cemal KAYA 6 Nurettin Yıldırım GÜNDOĞDU 7 Ertan KESER 7 Erdem ACAR ONUR KURULU ASIL YEDEK 1 İbrahim AYDIN 1 Osman UYANIK 2 Mehmet ALTINTAŞ 2 Mustafa TURHAN 3 Ahmet DURLANIK 3 Savaş KARABULUT 4 A. Ersin ÇEVİKAYAK 4 Hüseyin ZEREN 5 Sabahattin SESLİ 5 Burhan CANPOLAT DENETLEME KURULU ASIL YEDEK 1 Arslan ÇINAR 1 Esin DOĞANER 2 Ahmet LEZGİ 2 Erkan ÖZTAY 3 Serdar ERTAN 3 Hakan AKGÜL 4 Mustafa Tankut KILINÇ 4 Erkan ATEŞ 5 Tayfun KİMENÇE 5 Beyzade KAYGISIZ TMMOB YÖNETİM KURULU 1 Murat FIRAT 2 Murat AKCAN 3 Mehmet Tarık CEYHAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 1 Ömer Rahmi PINAR 1 Ferhat ÖZÇEP TMMOB DENETLEME KURULU 82 Kasım

3 JFMO Köşesi TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan 2012 tarihinde 552 üyemizin katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda, seçimler ise 15 Nisan 2012 tarihinde 1181 üyenin katılımı ile Namık Kemal İlköğretim Okulu nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz da; mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili gelişmeler ve çözüm önerileri tüm örgüt bileşenlerimiz ve üyelerimizle birlikte tartışılmıştır. Dünyada ve özellikle Ortadoğu da çatışmaların dinmediği, barışın hayale dönüştüğü bir dönemde, ülkemizin de savaşa sürüklenmesi gündemdedir. Komşularımızla sıfır sorun politikası maalesef iflas etmiş, bırakın sıfır sorunu savaşın adeta kaptanlığını yapma noktasına gelinmiştir. İşgalci emperyalist güçlerin karşısında direnen mazlum halkların yanında olmak, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oluşturur. Emperyalizme karşı direnen, ulusal kurtuluş mücadelesiyle dünyanın ezilen halklarına örnek olan bir ülkenin yöneticilerinin, politikacılarının savaş çığırtkanlığı yapmasını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki komşumuz Irak işgal edilirken ve mazlum Irak halkı katledilirken sesleri çıkmayanlar, her nedense Suriye konusunda, Suriye halkının dostu oluvermişlerdir. Büyük Devrimci Önder Mustafa Kemal Atatürk ün söylediği gibi; Yurtta Barış, Dünyada Barış ülkemizin temel düsturu olmalıdır. 2B, Kentsel Dönüşüm, Yabancılara mülk satılması gibi ranta dayalı yasalar peş peşe TBMM den geçtiği gibi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren yönetmeliklerde peş peşe çıkmaktadır. Avrupa Birliği ne girmek için her türlü çabayı sarf etiğini söyleyenler, söz konusu demokratik kitle örgütleri olunca birden bire Ortadoğulu kimliği sergilemeye başlamaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler, doğrudan doğruya TMMOB ve bağlı Odalara yönelik gerçekleştirilen antidemokratik düzenlemelerdir. Bu hamle, bilinçli yapılan, TMMOB yi ve bağlı Odaları boyun eğdirmeye zorlayan, sivil muhalefeti susturmaya, sessizleştirmeye ve bağımlı hale getirmeye çalışan bir harekettir. Gün bugündür. Odamıza, Mesleğimize ve en üst örgütümüz olan TMMOB ye sahip çıkma, antidemokratik uygulamalara karşı dik durma günüdür. Hiç kimse şunu unutmasın; örgütsüz güç, güç değildir. Birliğimize sahip çıkmak, birliğimizi korumak, TMMOB üyesi her Mühendis-Mimar-Şehir Plancısının temel görevidir. Bize diz çöktürmek isteyenler, birlikte yapacağımız mücadele karşısında, geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Ekonomik, demokratik ve toplumsal gelişmenin yaşandığını iddia edeceksiniz, sonra dönüp demokratik kitle örgütlerini baskı altına alacaksınız. Bu yaman bir çelişkidir. Demokrasi ve hukuk ayrılmaz bir bütündür. Hukukun olmadığı yerde adalet yoktur. Adaletin hüküm sürmediği her düzenin sonunun hüsran olduğunu tarih bize göstermiştir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulları; mesailerinin nerdeyse tamamını özel büroların, şirketlerin, özel sektörde çalışanları ve işsizlikle boğuşan meslektaşlarımızın sorunlarını çözmekle uğraşarak geçirmektedirler. Görevlerinin özünü de zaten bu mücadele oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın gerçekleştirdiği yönetmelik değişiklikleri, Odamızı ve ekmeğini özelde çalışarak kazanan meslektaşlarımızı güçsüzleştirmeye yönelik bir hamledir. İşsizliğin en fazla olduğu mesleklerden birisi Jeofizik Mühendisliğidir. Meslek Odalarını güçsüzleştirmek, giderek örgütsüz mühendis-mimar ve şehir plancıları oluşturmak ve dolayısıyla örgütsüz bir toplum inşa etmek, toplumların çağdaş dünyayla yarışır bir düzeye ulaşmasına ters bir tutumdur. Bugün yapılması gereken, küçük hesapları, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, özel sektörde ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın, özel büroların, şirketlerin, işsizlerimizin birlik-beraberlik içinde Oda örgütüne sahip çıkması gerekliliğidir. Genel Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda, Ana Yönetmeliğimiz, SMMH ve BT Yönetmelikleri nin ilgili maddelerinde en kısa sürede değişiklikler yapılacak ve yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimleri atanacaktır. Tüm örgütümüze, yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimlerimize şimdiden başarılı çalışmalar diliyoruz. 83

4 JFMO Köşesi 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası tamamen değiştirilmekte ve buna bağlı olarak Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği de revize edilmeye hazırlanılmaktadır. Taslak kanun ile müelliflik kuruluşları ve teknik müşavirlik kuruluşları oluşturulmakta ve geniş yetkilerle donatılmaktadır. Konu ile ilgili olarak gerek denetçi mühendis gerekse şirket kurucu ortağı olma mücadelesi sonuna kadar verilecektir. Bakanlık tarafından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu nda ve dolayısıyla Uygulama Yönetmeliği nde bu dönemde yapılması düşünülen değişiklikler takip edilerek özellikle jeotermal teknik sorumluluk noktasında meslektaşlarımızın haklarının korunarak daha da yükseltilmesi temel görevlerden biri olmalıdır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı nda ve ardından çıkarılacak yönetmelikte mesleğimiz yer alacaktır. Bu dönemde önümüzde duran en önemli görevlerden biri de Hasarsız Yapı Testleri (Yapı Jeofiziği) uygulamalarının ilgili yönetmeliklerde ve standartlarda yer alması ve bu uygulamanın jeofizik mühendislerince gerçekleştirilmesi konusunda yasal düzenlemelerin yapılması olacaktır. Yeraltısuyu arama ve kullanma belgesi konusunda geçmiş dönemlerde sürdürülen hukuksal mücadele de yeni bir döneme girilmiştir. Geçmişte, bizim tabirimizle hak gaspıyla elimizden alınan belge düzenleme hakkı için yetkin komisyonlar kurularak gerekli mücadele her türlü platformda -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil- verilecektir. İşsizliğin en temel problemlerden biri olduğu mesleğimizde özellikle ilgili Bakanlıkların taşra yapılanmasında ve yerel yönetimlerde istihdam oluşturulması Oda Yönetimlerinin asli görevlerinden biri olacaktır. Önümüzdeki dönemde temel görev, tüm üretim/ denetim süreçlerinde (inşaattan çevreye, arkeolojiden madenciliğe, üst yapı incelemelerinden jeotermal uygulamalara, ulaştırmadan zemin/temel etütlerine vb) yer alan mesleğimizin özellikle yasal anlamda haklarının korunması ve daha da önemlisi öncel adımlar atarak ilgili tüm düzenlemelerde yer alması mücadelesinin verilmesi olacaktır. Odamızı günlük politikalara bulaştırmadan, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hareket ederek, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş standartlar ulaştırmak için her türlü çabayı harcayacağız. Yaşamak; bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine... YAŞASIN JEOFİZİK, YAŞASIN ÖRGÜTÜMÜZ, YAŞASIN TMMOB... TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU JEOFİZİK KİTAP ÇEVİRİLERİNE BAŞLANMIŞTIR Odamız, Cambridge University Press ve John Wiley&Sons yayınevleri ile anlaşma imzalayarak aşağıdaki üç kitabın çeviri haklarını satın almıştır. Bu kitapların çevirisine, Odamız üyesi olan ve konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından başlanmıştır. 1- W. M. Telford, L. P. Geldart, R. E. Sheriff Applied Geophysics Edition 2 (Cambridge University Press) 2- Richard J. Blakely Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications (Cambridge University Press) 3- Hugh Doyle Seismology (John Wiley&Sons) 84 Kasım

5 JFMO Köşesi ODAMIZ TARAFINDAN MECLİS BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU NA YAPI VE YAPILAŞMA JEOFİZİĞİ KONULU SUNUM YAPILDI Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na Odamız tarafından yapılaşma ve yapı jeofiziği ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Komisyon tarafından ilgiyle izlenen sununun yanı sıra, Okutman Olcay Çakmak tarafından uygulamalı olarak 1,6 GHz lik radar cihazı ile meclis duvarındaki demir donatı canlı olarak meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na izletilmiştir. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, CHP İstanbul Milletvekili ve Odamız Üyesi Haluk Eyidoğan, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ve Okutman Olcay Çakmak katılmışlardır. TSE YAPILARIN TAHRİBATSIZ MUAYENESİ ÖZEL DAİMİ KOMİTESİ İLE GÖRÜŞME Odamız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yapıların Tahribatsız Muayenesi Özel Daimi Komitesi ile tarihinde görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TSE Yapıların Tahribatsız Muayenesi Özel Daimi Komitesi Üyeleri; Emre Özen, Volkan Sağlam, Dursun Duyar ve Oğuz Güneş ile Odamız adına; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M.Emin Candansayar, JFMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Tayfun Özdemir, Onur Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Uyanık ve Odamız Üyesi Ertuğ Çelik katılmışlardır. Görüşmede, konuyla ilgili Odamız raporu yetkililere sunularak; Hasarsız/Tahribatsız Yapı Muayene Tekniklerini içeren standart çalışmalarının büyük oranda jeofizik ölçü ve değerlendirme tekniklerine dayanmakta olduğu ve inşaat mühendisliği ile jeofizik mühendisliğinin ortak çalışması gerektiği belirtilmiştir. Komisyon üyeleri ile ilerleyen süreçte ortak çalışma yapılması planlanmıştır. 85

6 ORDU BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI SN. ERGUN ALAYBEYOĞLU İLE MAKAMINDA GÖRÜŞME YAPILDI Görümeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal ve JFMO Ordu İl Temsilcisi Gökhan Baştuğ katılmıştır. Görüşmede, mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur ORDU İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ SN. BÜLENT CİVELEK İLE GÖRÜŞME YAPILDI Görümeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal ve JFMO Ordu İl Temsilcisi Gökhan Baştuğ katılmıştır. Görüşmede, mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur JFMO & KOSGEB İŞBİRLİĞİNDE; KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKTİR KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) yeni girişimcilere bir kısmı geri ödemesiz krediler vermektedir. Bu fırsat özellikle yeni mezun girişimci Jeofizik Mühendisleri nin kendi firmalarını kurmaları için büyük bir şanstır. Bu amaçla, Odamız Genel Merkezi nde, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen üyelerimize yönelik bir kurs düzenlenecektir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak isimlendirilen bu kursu, KOSGEB in sertifikalı eğitimcileri verecektir. Bu kurs ile ilgili KOSGEB eğitmeni, kurs notları ve öğle yemeği masraflarını Odamız karşılayacak ve kurs katılımcılarından ücret alınmayacaktır. Kurs için kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Bu kursa katılmak isteyenlerin ekte sunulan Ön Başvuru Formu nu imzalayarak Oda Genel Merkezi ne elden veya tarayıp e-posta ile 30 Ekim 2012 (Salı) tarihine kadar adresine göndermeleri gerekmektedir. İmzasız başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilenlerin, kursa gelirken bu başvuru formlarının aslını elden getirmeleri gerekmektedir Kasım Ekim Başvuru sayısının 30 kişiden fazla olması durumunda, kursa katılacak kişiler aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir: Başvuranların mutlaka JFMO üyesi olması gerekmektedir. İşsiz Jeofizik Mühendislerinin önceliği olacaktır. Ön Başvuru Formunu değerlendirecek KOSGEB Eğitmenlerinin ön değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurulacaktır. Kursa başvuru sayısının fazla olması durumunda, Odamız tarafından Ankara veya başka illerde de tekrar düzenlenebilecektir. Kurs Kasım 2012 tarihlerinde yapılacak ve toplam 70 saat sürecektir. Kursa devam zorunludur. Kurs sonunda sadece başarılı olanlar sertifika alabilecektir. Bu aldıkları sertifika ile KOSGEB e TL kredi için başvurabileceklerdir. Bu kredinin %30 u geri ödemesizdir. KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Uygulama Esasları (Bölüm 4) hakkında gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu JFMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Eskişehir Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erdem Acar, Denetleme Kurulu Üyeleri M.Tankut Kılınç, Arslan Çınar, Ahmet Lezgi ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.

7 JFMO SAKARYA ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Sakarya Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, Ertan Keser, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Deniz Yıldırım, Kudret Tekin ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ TMMOB`DE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI JFMO XIV. Olağan Genel Kurulu nda alınan kararla değişikliği yapılacak JFMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan Değişiklik Yönetmeliği TMMOB ye iletilmiştir. Yönetmelik değişiklikleri; TMMOB nin kurduğu komisyon tarafından görüşülmeye başlanmıştır. JFMO SAKARYA ŞUBESİ HİZMET OFİSİ AÇILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi yeni hizmet ofisinin açılışı 16 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Açılışa, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım, Sakarya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Orhun Kuybulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öğretmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen ve Bölüm Öğretim Üyeleri, İnşaat, Jeoloji Mühendisleri ve Mimarlar Odası Sakarya Şubeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, AFAD, Adapazarı, Arifiye ve Erenler Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda meslektaşımız açılışa katılmıştır. Açılış konuşmasını yapan Sayın Kuyubulu, üyelerle iletişimin artması ve üyelik işlemlerinin daha sağlıklı işlemesi açısından yeni Şube Ofisinin tüm üyelere hayırlı olmasını dileyerek, Oda Genel Merkezi ne teşekkürlerini iletti. JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Demirbaş ise; yeni yerinde ve yeni hizmet anlayışıyla Sakarya Şube nin etkinlik alanında Odamız üyelerine gerek danışmanlık gerekse Oda işleriyle ilgili daha sağlıklı hizmet üreteceğini belirtti. Genel Merkez olarak Oda üyeleri için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ve bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi. YAS KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI JFMO Yeraltı Suları (YAS) Komisyonu tarihinde Su Kanunu Taslağı hakkında toplantı yapmıştır. JFMO SAMSUN ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Samsun Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Keser, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım, Denetleme Kurulu Üyesi M.Tankut Kılınç ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu toplantısı Cumartesi günü Oda Genel Merkezi nde yapıldı. Toplantıya, Oda Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kaya, Komisyon Üyeleri; M.Ali Duygu, Ahmet Üçer, Uğur Zaman, Nusret Özen, Rafet Uluışık, Umut Ergül, Akay Fırtına, Ahmet Burak Dolgun ve Oda Teknik Müdürü Abuzer Sarıtaş katılmışlardır. 6787

8 Toplantıda, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda düşünülen değişikliklerin incelenmesi, Jeotermal Sektöründe; ruhsatlandırma, arama, sondaj, işletme, çevre kirliliği, kamu yararı, izinler, bürokratik engeller, teşvikler, terk, devir vb. konularda görülen aksaklıklar, Kanunda; Jeofizik Mühendisliğinin ve Jeofizik Mühendislerinin yeri ve etkinliği ne olmalı? Kanunun hangi maddelerinde değişiklik talebinde bulunulmalı? Jeofizik Mühendislerinin Teknik Sorumlu olmaları konusunda çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve tartışılması, TBMM, TMMOB ve bağlı ilgili Odalar, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Bakanlık, MTA, MİGEM, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, İl Özel İdareleri ve partiler nezdinde yapılacak girişimlerin organize edilmesi vb. konular görüşülmüştür. TMMOB 42. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB 42. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 6 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu`nda yapıldı. Danışma Kurulu Toplantısı na Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, TMMOB Yönetim Kurulu Odamız Üyesi Murat Fırat, Şube Yönetim Kurulları Başkan ve Üyeleri katılmışlardır. Toplantıda, TMMOB 42. Dönem Çalışma Programı ve Ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin TMMOB nin görev ve sorumlulukları görüşülmüştür. Toplantıda konuşma yapan Sayın Demirbaş, gündeme ilişkin Odamız görüşlerini Danışma Kurulu na sunmuştur. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ` SEMİNERİ YAPILDI JFMO Çanakkale İl Temsilciliği tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nin destekleri ile 26 Eylül 2012 tarihinde Çanakkale`de Zemin İyileştirme Yöntemleri konusunda Seminer yapıldı Kasım Ekim T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İRFAN UZUN İLE GÖRÜŞME YAPILDI 25 Eylül 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş ve Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik katılmışlardır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanı Cahit Kocaman da görüşme de hazır bulunmuştur. Jeofizik Mühendislerinin görev ve yetkilerinden bahsedilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Jeofizik Mühendisi istihdamının önemi vurgulandı. Bakanlığın başlatmış olduğu kentsel dönüşüm projesi de gözönüne alınarak yeni yapılacak alımlarda Jeofizik Mühendislerinin sayısının arttırılmasının gerekliliği belirtildi. Ayrıca görüşmede, Hasarsız Yapı İncelemelerinde Jeofizik Yöntemleri, Kentsel Dönüşüm Işığında Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler dosya halinde Sayın Uzun a sunulmuş ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ve Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. TMMOB`YE BAĞLI 22 ODA 19 EYLÜL DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI TMMOB`ye bağlı 22 Oda 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nde Alanlarda Olacağız 19 Eylül 1979 günü, mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bu uyarı eylemine 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, memur ve sağlık görevlilerinin de katılımı ile

9 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. 19 Eylül 1979 da gerçekleşen eylem, TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda ve Birlik Yönetim Kurulunca alınan karar çerçevesinde 19 Eylül ün TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanması kararıyla iki yıldan beri kutlanmakta, anımsanmakta ve yeni sorunlarımızla bütünlenerek mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir. Günümüz koşullarında mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinleri daha komplike ekonomik, demokratik, mesleki, sosyal sorunlar yumağı içinde bulunmaktadır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancıları, siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır. Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlıkşehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa ve yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler bilimsel-teknik mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir. AKP iktidarının Birliğimiz ve Odalarımıza yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici, toplum yaşamını bilimsel teknik gerekliliklerin dışında rant amacıyla düzenleme işlemleri diğer iktidar icraatlarıyla bütünlenmekte, piyasacılığın ve gericiliğin bilim, teknik ve halk karşıtı çabaları ülkemizi sarmaktadır. Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruş bizler için bir görevdir. TMMOB ye bağlı biz aşağıda imzası bulanan Odalar, 19 Eylül Çarşamba günü, ülke çapında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca düzenlenecek olan dayanışma etkinliklerine örgütlü bir şekilde katılarak alanlardaki yerimizi alacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bilgisayar Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Elektrik Mühendisleri Odası Fizik Mühendisleri Odası Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Gıda Mühendisleri Odası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İçmimarlar Odası İnşaat Mühendisleri Odası Jeofizik Mühendisleri Odası Jeoloji Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makina Mühendisleri Odası Metalurji Mühendisleri Odası Meteoroloji Mühendisleri Odası Mimarlar Odası Petrol Mühendisleri Odası Peyzaj Mimarları Odası Şehir Plancıları Odası Tekstil Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisleri Odası İŞSİZLİK KOMİSYONU II. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisi Odası Yönetim Kurulu, Teknik Birim Personeli ve İşsizlik Komisyonu Üyelerimizin katılımıyla tarihinde II. Toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Oda Teknik Müdürü Abuzer Sarıtaş, Oda Teknik Büro Personelleri Gökhan Duman ve Hanife Şenel, İşsizlik Komisyonu Üyeleri; Mert Güleş, Merve Karabudak, Müge Başer ve Neslihan Ağlar katılmışlardır. Toplantıda, ilk toplantıda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak, devam eden işleyiş gözden geçirilmiştir Kasım atamaları öncesi çalışmaların daha da arttırılarak devam etmesi, gerek yazılı gerekse görsel basın aracılığıyla mesleğimizin tanıtımı ve öneminin anlatılması planlanmıştır. 6989

10 ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Bulutlar a sunulmuştur. ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Cengiz e sunulmuştur. ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Engin Kocadağıstan ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Kocadağıstan a sunulmuştur Kasım Ekim ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET KÜÇÜKLER İLE GÖRÜŞME YAPILDI 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Küçükler e sunulmuştur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği ile son çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Erzurum un depremselliği ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Ercoşkun ve İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat İşleri Dairesi Başkanı Suat Alagöz ile makamlarında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Görüşmelerde, Erzurum da yapılan zemin etütlerinde Jeofizik çalışmaların da mutlaka yeralması gerektiği vurgulanarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. JFMO SAKARYA ŞUBESİ ETKİNLİK ALANINDAKİ ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 Eylül 2012 tarihinde Sakarya da JFMO Sakarya Şube etkinlik alanındaki üyelerimizle toplantı yapmıştır. Yapılan toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal,

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gündem TÜRKİYE 18. KÖMÜR KONGRESİ 6-8 HAZİRAN 2012 TARİHLERİ ARASINDA ZONGULDAK TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ Odamız ve Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 06-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Zonguldak - Bülent

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 11. KHK, Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar 2008 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu denetleme raporu sonrasında, kuruluş ve görevleri KHK ile

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4. TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4.01. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 85 38. dönem çalışma raporu TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesinde belirtilen katılımla ve her altı ayda bir toplanması gereken Danışma

Detaylı

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB)

Bursa Akademik Odalar Birliği BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13 BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ (BAOB) 13. BÖLÜM BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ Bursa Akademik Odalar Birliği Çalışma İlkeleri 1-BİRLİĞİN ADI VE NİTELİĞİ: Bursa Akademik Odalar Birliği dir. Birliğe sadece

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında sayı 122 / 15 mart 2003 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ONBİNLER SAVAŞA DUR DEDİ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, Savaş Karşıtı Platformlar tarafından da desteklenen Halk

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ 01 OCAK- 20 MART 2009 SAYI: 89 TARIM HAFTASI 2009 ALAKIZ SÜTÜNÜ HELAL ETMİYOR!.. MİTİNGİ ANTALYA SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR!.. İSTANBUL 1 TARIM HAFTASI

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi

l.gün 2.GÜN 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi 39. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEMi l.gün ı. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi 2. Saygı Duruşu ve İstiklaı Marşı 3. Açılış Konuşmaları 4. Konukların Konuşmaları 5. Komisyonların Seçimi 6. Çalışma Raporu ve Denetleme

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı