MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL"

Transkript

1 JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kongre Merkezi nde 552 üyemizin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul, Divan Başkanlığının seçilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gündem maddelerine geçildi. JFMO Ana Yönetmelik değişiklikleri hakkında görüşler bildirildi. GÜNDEM Açılış, Genel Kurul Divan Başkanlığının Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Komisyonların Seçimi, Açılış Konuşması ve Konuk Konuşmacılar, 6. Çalışma, Mali ve Denetleme Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi, 7. Oda Yönetim Kurulunun Aklanması, ve 2013 Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması, 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, 10. TMMOB ve Oda Organları için Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması, 11. Dilek ve Öneriler, 12. Kapanış. Yeni şubelerin açılması hakkında fikirler sunuldu. Komisyonlar seçildi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Metin Altay Açılış konuşmasını yaptı. Açılış konuşmasını takiben TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı nın mesajı okundu. Konuk konuşmacı olarak CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Haluk Eyidoğan konuşma yaptı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Derya Polat çalışma raporlarını özetleyerek okudu. Bütçe ve Mali raporların okunması ve açıklanması ise, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tuncer Seymen tarafından yapıldı. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIII. Dönem Denetleme komisyonu üyesi Recep Kızılkoca denetleme Kurulu raporlarını sundu. Komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı. TMMOB ve Oda organlarında görev alacak asil ve yedek adaylar belirlendi ve Genel Kurula ad ve soyadları okunarak duyuruldu. Yeni iş alanları oluşturularak işsizliğin önüne geçilmesi ve daha güçlü bir meslek odası olunmasına dair görüşler bildirildi. TMMOB de görev alacak kişilerin daha ılımlı, üreten ve çalışmalara katkı koyması gerektiği, yeni seçilecek Oda Yönetimi için birlik ve beraberlik içinde çalışılması dileklerinde bulunuldu. Komisyonların yaptığı çalışma sonucu Genel Kurul Divan Başkanlığı na sunuldu. Yapılan oylamayla; Eskişehir, Sakarya, Samsun ve Denizli Şubeleri ile Diyarbakır, Elazığ, Nevşehir ve Erzurum Bölge Temsilciliklerinin kurulması kararlaştırıldı. XIV. Dönem Yönetim Kurulu na XV. Olağan Genel Kurul a kadar Delege Sistemi için çalışma yapması yetkisi verildi. SEÇİMLER ise; 15 Nisan 2012 Pazar günü Namık Kemal İlköğretim Okulu nda 1181 kişinin katıldığı seçimle, Odamız Genel Merkez Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Yüksek Onur Kurulları, TMMOB Denetleme Kurulu adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegeleri seçimi gerçekleştirildi. 81

2 JFMO Köşesi YÖNETİM KURULU ASIL YEDEK 1 Şevket DEMİRBAŞ 1 Gülay YÜCER 2 İmam ÇELİK 2 Deniz YILDIRIM 3 Zafer SAL 3 Ali Rıza KILIÇ 4 Fikri ÖZTÜRK 4 Ayhan İBEK 5 M. Emin CANDANSAYAR 5 Kudret TEKİN 6 Cemal KAYA 6 Nurettin Yıldırım GÜNDOĞDU 7 Ertan KESER 7 Erdem ACAR ONUR KURULU ASIL YEDEK 1 İbrahim AYDIN 1 Osman UYANIK 2 Mehmet ALTINTAŞ 2 Mustafa TURHAN 3 Ahmet DURLANIK 3 Savaş KARABULUT 4 A. Ersin ÇEVİKAYAK 4 Hüseyin ZEREN 5 Sabahattin SESLİ 5 Burhan CANPOLAT DENETLEME KURULU ASIL YEDEK 1 Arslan ÇINAR 1 Esin DOĞANER 2 Ahmet LEZGİ 2 Erkan ÖZTAY 3 Serdar ERTAN 3 Hakan AKGÜL 4 Mustafa Tankut KILINÇ 4 Erkan ATEŞ 5 Tayfun KİMENÇE 5 Beyzade KAYGISIZ TMMOB YÖNETİM KURULU 1 Murat FIRAT 2 Murat AKCAN 3 Mehmet Tarık CEYHAN TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU 1 Ömer Rahmi PINAR 1 Ferhat ÖZÇEP TMMOB DENETLEME KURULU 82 Kasım

3 JFMO Köşesi TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 14. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 14. Olağan Genel Kurulu, 14 Nisan 2012 tarihinde 552 üyemizin katılımıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu nda, seçimler ise 15 Nisan 2012 tarihinde 1181 üyenin katılımı ile Namık Kemal İlköğretim Okulu nda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz da; mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili gelişmeler ve çözüm önerileri tüm örgüt bileşenlerimiz ve üyelerimizle birlikte tartışılmıştır. Dünyada ve özellikle Ortadoğu da çatışmaların dinmediği, barışın hayale dönüştüğü bir dönemde, ülkemizin de savaşa sürüklenmesi gündemdedir. Komşularımızla sıfır sorun politikası maalesef iflas etmiş, bırakın sıfır sorunu savaşın adeta kaptanlığını yapma noktasına gelinmiştir. İşgalci emperyalist güçlerin karşısında direnen mazlum halkların yanında olmak, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini oluşturur. Emperyalizme karşı direnen, ulusal kurtuluş mücadelesiyle dünyanın ezilen halklarına örnek olan bir ülkenin yöneticilerinin, politikacılarının savaş çığırtkanlığı yapmasını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki komşumuz Irak işgal edilirken ve mazlum Irak halkı katledilirken sesleri çıkmayanlar, her nedense Suriye konusunda, Suriye halkının dostu oluvermişlerdir. Büyük Devrimci Önder Mustafa Kemal Atatürk ün söylediği gibi; Yurtta Barış, Dünyada Barış ülkemizin temel düsturu olmalıdır. 2B, Kentsel Dönüşüm, Yabancılara mülk satılması gibi ranta dayalı yasalar peş peşe TBMM den geçtiği gibi, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren yönetmeliklerde peş peşe çıkmaktadır. Avrupa Birliği ne girmek için her türlü çabayı sarf etiğini söyleyenler, söz konusu demokratik kitle örgütleri olunca birden bire Ortadoğulu kimliği sergilemeye başlamaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler, doğrudan doğruya TMMOB ve bağlı Odalara yönelik gerçekleştirilen antidemokratik düzenlemelerdir. Bu hamle, bilinçli yapılan, TMMOB yi ve bağlı Odaları boyun eğdirmeye zorlayan, sivil muhalefeti susturmaya, sessizleştirmeye ve bağımlı hale getirmeye çalışan bir harekettir. Gün bugündür. Odamıza, Mesleğimize ve en üst örgütümüz olan TMMOB ye sahip çıkma, antidemokratik uygulamalara karşı dik durma günüdür. Hiç kimse şunu unutmasın; örgütsüz güç, güç değildir. Birliğimize sahip çıkmak, birliğimizi korumak, TMMOB üyesi her Mühendis-Mimar-Şehir Plancısının temel görevidir. Bize diz çöktürmek isteyenler, birlikte yapacağımız mücadele karşısında, geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Ekonomik, demokratik ve toplumsal gelişmenin yaşandığını iddia edeceksiniz, sonra dönüp demokratik kitle örgütlerini baskı altına alacaksınız. Bu yaman bir çelişkidir. Demokrasi ve hukuk ayrılmaz bir bütündür. Hukukun olmadığı yerde adalet yoktur. Adaletin hüküm sürmediği her düzenin sonunun hüsran olduğunu tarih bize göstermiştir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulları; mesailerinin nerdeyse tamamını özel büroların, şirketlerin, özel sektörde çalışanları ve işsizlikle boğuşan meslektaşlarımızın sorunlarını çözmekle uğraşarak geçirmektedirler. Görevlerinin özünü de zaten bu mücadele oluşturmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın gerçekleştirdiği yönetmelik değişiklikleri, Odamızı ve ekmeğini özelde çalışarak kazanan meslektaşlarımızı güçsüzleştirmeye yönelik bir hamledir. İşsizliğin en fazla olduğu mesleklerden birisi Jeofizik Mühendisliğidir. Meslek Odalarını güçsüzleştirmek, giderek örgütsüz mühendis-mimar ve şehir plancıları oluşturmak ve dolayısıyla örgütsüz bir toplum inşa etmek, toplumların çağdaş dünyayla yarışır bir düzeye ulaşmasına ters bir tutumdur. Bugün yapılması gereken, küçük hesapları, siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, özel sektörde ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın, özel büroların, şirketlerin, işsizlerimizin birlik-beraberlik içinde Oda örgütüne sahip çıkması gerekliliğidir. Genel Kurulumuzda alınan kararlar doğrultusunda, Ana Yönetmeliğimiz, SMMH ve BT Yönetmelikleri nin ilgili maddelerinde en kısa sürede değişiklikler yapılacak ve yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimleri atanacaktır. Tüm örgütümüze, yeni kurulan Şube ve Bölge yönetimlerimize şimdiden başarılı çalışmalar diliyoruz. 83

4 JFMO Köşesi 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası tamamen değiştirilmekte ve buna bağlı olarak Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği de revize edilmeye hazırlanılmaktadır. Taslak kanun ile müelliflik kuruluşları ve teknik müşavirlik kuruluşları oluşturulmakta ve geniş yetkilerle donatılmaktadır. Konu ile ilgili olarak gerek denetçi mühendis gerekse şirket kurucu ortağı olma mücadelesi sonuna kadar verilecektir. Bakanlık tarafından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu nda ve dolayısıyla Uygulama Yönetmeliği nde bu dönemde yapılması düşünülen değişiklikler takip edilerek özellikle jeotermal teknik sorumluluk noktasında meslektaşlarımızın haklarının korunarak daha da yükseltilmesi temel görevlerden biri olmalıdır. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı nda ve ardından çıkarılacak yönetmelikte mesleğimiz yer alacaktır. Bu dönemde önümüzde duran en önemli görevlerden biri de Hasarsız Yapı Testleri (Yapı Jeofiziği) uygulamalarının ilgili yönetmeliklerde ve standartlarda yer alması ve bu uygulamanın jeofizik mühendislerince gerçekleştirilmesi konusunda yasal düzenlemelerin yapılması olacaktır. Yeraltısuyu arama ve kullanma belgesi konusunda geçmiş dönemlerde sürdürülen hukuksal mücadele de yeni bir döneme girilmiştir. Geçmişte, bizim tabirimizle hak gaspıyla elimizden alınan belge düzenleme hakkı için yetkin komisyonlar kurularak gerekli mücadele her türlü platformda -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil- verilecektir. İşsizliğin en temel problemlerden biri olduğu mesleğimizde özellikle ilgili Bakanlıkların taşra yapılanmasında ve yerel yönetimlerde istihdam oluşturulması Oda Yönetimlerinin asli görevlerinden biri olacaktır. Önümüzdeki dönemde temel görev, tüm üretim/ denetim süreçlerinde (inşaattan çevreye, arkeolojiden madenciliğe, üst yapı incelemelerinden jeotermal uygulamalara, ulaştırmadan zemin/temel etütlerine vb) yer alan mesleğimizin özellikle yasal anlamda haklarının korunması ve daha da önemlisi öncel adımlar atarak ilgili tüm düzenlemelerde yer alması mücadelesinin verilmesi olacaktır. Odamızı günlük politikalara bulaştırmadan, ancak ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda hareket ederek, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı çağdaş standartlar ulaştırmak için her türlü çabayı harcayacağız. Yaşamak; bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine... YAŞASIN JEOFİZİK, YAŞASIN ÖRGÜTÜMÜZ, YAŞASIN TMMOB... TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU JEOFİZİK KİTAP ÇEVİRİLERİNE BAŞLANMIŞTIR Odamız, Cambridge University Press ve John Wiley&Sons yayınevleri ile anlaşma imzalayarak aşağıdaki üç kitabın çeviri haklarını satın almıştır. Bu kitapların çevirisine, Odamız üyesi olan ve konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından başlanmıştır. 1- W. M. Telford, L. P. Geldart, R. E. Sheriff Applied Geophysics Edition 2 (Cambridge University Press) 2- Richard J. Blakely Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications (Cambridge University Press) 3- Hugh Doyle Seismology (John Wiley&Sons) 84 Kasım

5 JFMO Köşesi ODAMIZ TARAFINDAN MECLİS BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU NA YAPI VE YAPILAŞMA JEOFİZİĞİ KONULU SUNUM YAPILDI Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na Odamız tarafından yapılaşma ve yapı jeofiziği ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Komisyon tarafından ilgiyle izlenen sununun yanı sıra, Okutman Olcay Çakmak tarafından uygulamalı olarak 1,6 GHz lik radar cihazı ile meclis duvarındaki demir donatı canlı olarak meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na izletilmiştir. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, CHP İstanbul Milletvekili ve Odamız Üyesi Haluk Eyidoğan, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ve Okutman Olcay Çakmak katılmışlardır. TSE YAPILARIN TAHRİBATSIZ MUAYENESİ ÖZEL DAİMİ KOMİTESİ İLE GÖRÜŞME Odamız, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yapıların Tahribatsız Muayenesi Özel Daimi Komitesi ile tarihinde görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TSE Yapıların Tahribatsız Muayenesi Özel Daimi Komitesi Üyeleri; Emre Özen, Volkan Sağlam, Dursun Duyar ve Oğuz Güneş ile Odamız adına; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M.Emin Candansayar, JFMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Tayfun Özdemir, Onur Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Uyanık ve Odamız Üyesi Ertuğ Çelik katılmışlardır. Görüşmede, konuyla ilgili Odamız raporu yetkililere sunularak; Hasarsız/Tahribatsız Yapı Muayene Tekniklerini içeren standart çalışmalarının büyük oranda jeofizik ölçü ve değerlendirme tekniklerine dayanmakta olduğu ve inşaat mühendisliği ile jeofizik mühendisliğinin ortak çalışması gerektiği belirtilmiştir. Komisyon üyeleri ile ilerleyen süreçte ortak çalışma yapılması planlanmıştır. 85

6 ORDU BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI SN. ERGUN ALAYBEYOĞLU İLE MAKAMINDA GÖRÜŞME YAPILDI Görümeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal ve JFMO Ordu İl Temsilcisi Gökhan Baştuğ katılmıştır. Görüşmede, mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur ORDU İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRÜ SN. BÜLENT CİVELEK İLE GÖRÜŞME YAPILDI Görümeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal ve JFMO Ordu İl Temsilcisi Gökhan Baştuğ katılmıştır. Görüşmede, mesleki konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur JFMO & KOSGEB İŞBİRLİĞİNDE; KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKTİR KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) yeni girişimcilere bir kısmı geri ödemesiz krediler vermektedir. Bu fırsat özellikle yeni mezun girişimci Jeofizik Mühendisleri nin kendi firmalarını kurmaları için büyük bir şanstır. Bu amaçla, Odamız Genel Merkezi nde, KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen üyelerimize yönelik bir kurs düzenlenecektir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi olarak isimlendirilen bu kursu, KOSGEB in sertifikalı eğitimcileri verecektir. Bu kurs ile ilgili KOSGEB eğitmeni, kurs notları ve öğle yemeği masraflarını Odamız karşılayacak ve kurs katılımcılarından ücret alınmayacaktır. Kurs için kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Bu kursa katılmak isteyenlerin ekte sunulan Ön Başvuru Formu nu imzalayarak Oda Genel Merkezi ne elden veya tarayıp e-posta ile 30 Ekim 2012 (Salı) tarihine kadar adresine göndermeleri gerekmektedir. İmzasız başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurusu kabul edilenlerin, kursa gelirken bu başvuru formlarının aslını elden getirmeleri gerekmektedir Kasım Ekim Başvuru sayısının 30 kişiden fazla olması durumunda, kursa katılacak kişiler aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir: Başvuranların mutlaka JFMO üyesi olması gerekmektedir. İşsiz Jeofizik Mühendislerinin önceliği olacaktır. Ön Başvuru Formunu değerlendirecek KOSGEB Eğitmenlerinin ön değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurulacaktır. Kursa başvuru sayısının fazla olması durumunda, Odamız tarafından Ankara veya başka illerde de tekrar düzenlenebilecektir. Kurs Kasım 2012 tarihlerinde yapılacak ve toplam 70 saat sürecektir. Kursa devam zorunludur. Kurs sonunda sadece başarılı olanlar sertifika alabilecektir. Bu aldıkları sertifika ile KOSGEB e TL kredi için başvurabileceklerdir. Bu kredinin %30 u geri ödemesizdir. KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Uygulama Esasları (Bölüm 4) hakkında gerekli bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu JFMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Eskişehir Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Erdem Acar, Denetleme Kurulu Üyeleri M.Tankut Kılınç, Arslan Çınar, Ahmet Lezgi ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz.

7 JFMO SAKARYA ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Sakarya Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, Ertan Keser, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Deniz Yıldırım, Kudret Tekin ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ TMMOB`DE GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI JFMO XIV. Olağan Genel Kurulu nda alınan kararla değişikliği yapılacak JFMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan Değişiklik Yönetmeliği TMMOB ye iletilmiştir. Yönetmelik değişiklikleri; TMMOB nin kurduğu komisyon tarafından görüşülmeye başlanmıştır. JFMO SAKARYA ŞUBESİ HİZMET OFİSİ AÇILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi yeni hizmet ofisinin açılışı 16 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Açılışa, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım, Sakarya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Orhun Kuybulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öğretmen ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen ve Bölüm Öğretim Üyeleri, İnşaat, Jeoloji Mühendisleri ve Mimarlar Odası Sakarya Şubeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, AFAD, Adapazarı, Arifiye ve Erenler Belediyesi yetkilileri ve çok sayıda meslektaşımız açılışa katılmıştır. Açılış konuşmasını yapan Sayın Kuyubulu, üyelerle iletişimin artması ve üyelik işlemlerinin daha sağlıklı işlemesi açısından yeni Şube Ofisinin tüm üyelere hayırlı olmasını dileyerek, Oda Genel Merkezi ne teşekkürlerini iletti. JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Demirbaş ise; yeni yerinde ve yeni hizmet anlayışıyla Sakarya Şube nin etkinlik alanında Odamız üyelerine gerek danışmanlık gerekse Oda işleriyle ilgili daha sağlıklı hizmet üreteceğini belirtti. Genel Merkez olarak Oda üyeleri için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ve bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi. YAS KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI JFMO Yeraltı Suları (YAS) Komisyonu tarihinde Su Kanunu Taslağı hakkında toplantı yapmıştır. JFMO SAMSUN ŞUBESİ I. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi I. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ekim 2012 tarihlerinde yapıldı. JFMO Samsun Şube Genel Kurulu na, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Keser, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım, Denetleme Kurulu Üyesi M.Tankut Kılınç ve Üyelerimiz katılmışlardır. Olağan Genel Kurul sonrası yapılan seçimler sonucu göreve gelen Şube Yönetim Kurulu nu tebrik eder, yeni dönemde yapacakları çalışmalarda başarılar dileriz. JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Komisyonu toplantısı Cumartesi günü Oda Genel Merkezi nde yapıldı. Toplantıya, Oda Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kaya, Komisyon Üyeleri; M.Ali Duygu, Ahmet Üçer, Uğur Zaman, Nusret Özen, Rafet Uluışık, Umut Ergül, Akay Fırtına, Ahmet Burak Dolgun ve Oda Teknik Müdürü Abuzer Sarıtaş katılmışlardır. 6787

8 Toplantıda, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda düşünülen değişikliklerin incelenmesi, Jeotermal Sektöründe; ruhsatlandırma, arama, sondaj, işletme, çevre kirliliği, kamu yararı, izinler, bürokratik engeller, teşvikler, terk, devir vb. konularda görülen aksaklıklar, Kanunda; Jeofizik Mühendisliğinin ve Jeofizik Mühendislerinin yeri ve etkinliği ne olmalı? Kanunun hangi maddelerinde değişiklik talebinde bulunulmalı? Jeofizik Mühendislerinin Teknik Sorumlu olmaları konusunda çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve tartışılması, TBMM, TMMOB ve bağlı ilgili Odalar, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Bakanlık, MTA, MİGEM, Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği, İl Özel İdareleri ve partiler nezdinde yapılacak girişimlerin organize edilmesi vb. konular görüşülmüştür. TMMOB 42. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB 42. Dönem I. Danışma Kurulu toplantısı 6 Ekim 2012 Cumartesi günü Ankara Milli Kütüphane Konferans Salonu`nda yapıldı. Danışma Kurulu Toplantısı na Odamız adına Oda Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, TMMOB Yönetim Kurulu Odamız Üyesi Murat Fırat, Şube Yönetim Kurulları Başkan ve Üyeleri katılmışlardır. Toplantıda, TMMOB 42. Dönem Çalışma Programı ve Ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin TMMOB nin görev ve sorumlulukları görüşülmüştür. Toplantıda konuşma yapan Sayın Demirbaş, gündeme ilişkin Odamız görüşlerini Danışma Kurulu na sunmuştur. ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ` SEMİNERİ YAPILDI JFMO Çanakkale İl Temsilciliği tarafından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nin destekleri ile 26 Eylül 2012 tarihinde Çanakkale`de Zemin İyileştirme Yöntemleri konusunda Seminer yapıldı Kasım Ekim T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İRFAN UZUN İLE GÖRÜŞME YAPILDI 25 Eylül 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş ve Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik katılmışlardır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanı Cahit Kocaman da görüşme de hazır bulunmuştur. Jeofizik Mühendislerinin görev ve yetkilerinden bahsedilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Jeofizik Mühendisi istihdamının önemi vurgulandı. Bakanlığın başlatmış olduğu kentsel dönüşüm projesi de gözönüne alınarak yeni yapılacak alımlarda Jeofizik Mühendislerinin sayısının arttırılmasının gerekliliği belirtildi. Ayrıca görüşmede, Hasarsız Yapı İncelemelerinde Jeofizik Yöntemleri, Kentsel Dönüşüm Işığında Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler dosya halinde Sayın Uzun a sunulmuş ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ve Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. TMMOB`YE BAĞLI 22 ODA 19 EYLÜL DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI TMMOB`ye bağlı 22 Oda 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nde Alanlarda Olacağız 19 Eylül 1979 günü, mühendis, mimar ve şehir plancıları, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin çağrısıyla ekonomik, demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bu uyarı eylemine 49 ilde 443 işyerinde mühendis ve mimarların yanı sıra işçi, teknik eleman, memur ve sağlık görevlilerinin de katılımı ile

9 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, teknik eğitim gören öğrenciler de eylemi desteklemişlerdi. 19 Eylül 1979 da gerçekleşen eylem, TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda ve Birlik Yönetim Kurulunca alınan karar çerçevesinde 19 Eylül ün TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanması kararıyla iki yıldan beri kutlanmakta, anımsanmakta ve yeni sorunlarımızla bütünlenerek mücadele geleneğimiz sürdürülmektedir. Günümüz koşullarında mimarlık, mühendislik, şehir plancılığı meslek disiplinleri daha komplike ekonomik, demokratik, mesleki, sosyal sorunlar yumağı içinde bulunmaktadır. Bilim, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, sanayi, tarım, orman, enerji, ulaşım, madenler, tüm doğal kaynaklar, gıda, çevre ve kentleşme politikalarının dinamik gücü olması gereken mühendis, mimar, şehir plancıları, siyasi iktidarlar tarafından hep ikinci plana itilmiş, bazı alanlarda yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alanlar ise neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. Kentler rantlara göre şekillendirilmiş ve plansızlık egemen kılınmıştır. Aynı zamanda çalışma yaşamının büyük kısmı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmakta, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda mühendislik-mimarlıkşehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmakta, Kanun Hükmünde Kararnamelerle, yasa ve yönetmeliklerle yapılan düzenlemeler bilimsel-teknik mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir. AKP iktidarının Birliğimiz ve Odalarımıza yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici, toplum yaşamını bilimsel teknik gerekliliklerin dışında rant amacıyla düzenleme işlemleri diğer iktidar icraatlarıyla bütünlenmekte, piyasacılığın ve gericiliğin bilim, teknik ve halk karşıtı çabaları ülkemizi sarmaktadır. Bu koşullarda siyasi iktidarın mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruş bizler için bir görevdir. TMMOB ye bağlı biz aşağıda imzası bulanan Odalar, 19 Eylül Çarşamba günü, ülke çapında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca düzenlenecek olan dayanışma etkinliklerine örgütlü bir şekilde katılarak alanlardaki yerimizi alacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bilgisayar Mühendisleri Odası Çevre Mühendisleri Odası Elektrik Mühendisleri Odası Fizik Mühendisleri Odası Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Gıda Mühendisleri Odası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İçmimarlar Odası İnşaat Mühendisleri Odası Jeofizik Mühendisleri Odası Jeoloji Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makina Mühendisleri Odası Metalurji Mühendisleri Odası Meteoroloji Mühendisleri Odası Mimarlar Odası Petrol Mühendisleri Odası Peyzaj Mimarları Odası Şehir Plancıları Odası Tekstil Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisleri Odası İŞSİZLİK KOMİSYONU II. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisi Odası Yönetim Kurulu, Teknik Birim Personeli ve İşsizlik Komisyonu Üyelerimizin katılımıyla tarihinde II. Toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Oda Teknik Müdürü Abuzer Sarıtaş, Oda Teknik Büro Personelleri Gökhan Duman ve Hanife Şenel, İşsizlik Komisyonu Üyeleri; Mert Güleş, Merve Karabudak, Müge Başer ve Neslihan Ağlar katılmışlardır. Toplantıda, ilk toplantıda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak, devam eden işleyiş gözden geçirilmiştir Kasım atamaları öncesi çalışmaların daha da arttırılarak devam etmesi, gerek yazılı gerekse görsel basın aracılığıyla mesleğimizin tanıtımı ve öneminin anlatılması planlanmıştır. 6989

10 ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Bulutlar a sunulmuştur. ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Fatih Cengiz ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Cengiz e sunulmuştur. ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Engin Kocadağıstan ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Kocadağıstan a sunulmuştur Kasım Ekim ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET KÜÇÜKLER İLE GÖRÜŞME YAPILDI 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ile makamında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Yapılan görüşmede, Jeofizik çalışmaları hakkında bilgiler verilmiş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyalar Sayın Küçükler e sunulmuştur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği ile son çıkan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Erzurum un depremselliği ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ ZİYARET EDİLDİ 3 Eylül 2012 tarihinde Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Ercoşkun ve İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat İşleri Dairesi Başkanı Suat Alagöz ile makamlarında görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, JFMO Erzurum Bölge Temsilcisi Rufai Çınar, Bölge Temsilci Yardımcısı Abdulkerim Çomaklı ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Akpınar katılmışlardır. Görüşmelerde, Erzurum da yapılan zemin etütlerinde Jeofizik çalışmaların da mutlaka yeralması gerektiği vurgulanarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. JFMO SAKARYA ŞUBESİ ETKİNLİK ALANINDAKİ ÜYELERİMİZLE TOPLANTI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 2 Eylül 2012 tarihinde Sakarya da JFMO Sakarya Şube etkinlik alanındaki üyelerimizle toplantı yapmıştır. Yapılan toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal,

11 Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fikri Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. M. Emin Candansayar, Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen, Sakarya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Orhun Kuybulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubeye bağlı il temsilci ve yardımcıları ile üyelerimiz katılmışlardır. Toplantıda, Nisan 2012 tarihlerinde yapılan Genel Kurul kararıyla yeni kuruluan Sakarya Şube nin iş ve işlemleri, Sakarya Şube etkinlik alanındaki Jeofizik çalışmalar, yaşanılan sorunlar, üyelerimizin talepleri vb. konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ŞANTİYE ŞEFİ OLARAK ÇALIŞACAK JEOFİZİK MÜHENDİSLERİNİN TALEPLERİ DURUMUNDA ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ VERİLECEKTİR 3458 Sayılı Mühendislik Mimarlık hakkında Kanun, 6235 (7303) sayılı TMMOB Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, belgenin düzenleniş tarihi itibariyle TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında şantiye şefliği hizmeti vermesine engel disiplin cezası ve kısıtlılığı bulunmayanlara talepleri durumunda Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi verilecektir. GENELGE 2012/3 KONU: YAPI DENETİMİ ZEMİN VE TEMEL ETÜT RAPORU KONTROLLÜK HİZMETLERİ GENELGE 2012/3 Konu: Yapı Denetimi Zemin ve Temel Etüt Raporu Kontrollük Hizmetleri 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun a dayanılarak hazırlanan ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı denetim kuruluşlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 5 nci maddesine sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile (e) bendi eklenmiştir. Söz konusu 5-2/e bendindeki hüküm; Zemin ve temel etüt raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüt raporunun olup olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verir. Raporun uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili olarak yeterli teknik eleman bulunmadığı hallerde hizmet satın alabilir şeklindedir. Aynı şekilde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası; Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından proje müelliflerine hazırlanan projelerin mevzuata, Ek-3 te gösterilen Form-1 ile belirlenmiş asgari kriterlere uygunluğu ve detay ve hesapların doğruluğu kontrol edilir. Var ise, eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır şeklindedir. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği nin 5 nci maddesinin (e) bendindeki hüküm gereği; statik projeye esas zemin ve temel etüt raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiş esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek amacıyla Yapı Denetim Kuruluşları nın bünyelerinde yeterli teknik eleman bulundurması ya da bünyelerinde konu ile ilgili olarak yeterli sayıda teknik eleman bulunmaması durumunda hizmet satın almaları zorunlu hale gelmiştir. Yapı Denetim Kuruluşlarında zemin ve temel etüt raporlarının kontrolü amaçlı bulundurulacak veya hizmet satın alınacak teknik elemanlardan biri de Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin 57 nci maddesinin (b) bendinde zemin ve temel etüt raporlarındaki görev tanımı verilmiş olan jeofizik mühendisidir. Zemin ve temel etüt raporları ile ilgili Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği nde Yapı denetim kuruluşlarının uygunluk görüşü vermesiyle birlikte belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıların tabii olduğu ve yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan 3194 sayılı İmar Kanunu nun Müelliflik, Fenni Mesuliyet, Şantiye Şefliği, Yapı Müteahhitliği ve Kayıtlar başlıklı 28 nci maddesinde Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına 7191

12 göre yapının tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle yükümlüdür... hükmü yer almaktadır ve bu hüküm gereği zemin ve temel etütlere ilişkin çalışmaların mahallinde/yerinde denetimi gerekliliği zorunluluk olmaktadır. Zemin ve temel etüt çalışmaları; jeofizik etütler, sondajlar ve yerinde/laboratuarda deneyleri içeren bir hizmet olup; standartlara, teknik şartnamelere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş mevzuata uygunluk açısından mahallinde ilgili teknik elemanca (jeofizik mühendisi) denetlenmesi gereken bir uygulamadır. Söz konusu raporların sadece büroda format açısından denetimi, yapı denetim/ üretim sürecine ilişkin çatı Kanun olan 3194 sayılı İmar Kanunu nun 28 nci maddesindeki hükme ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun un amacı olan can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlama hükmüne aykırılık taşıyacaktır. Bu anlamda; zemin ve temel etüt raporlarının denetimine ilişkin Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği nin 5 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi gereği; Yapı Denetim Kuruluşlarının jeofizik mühendisini istihdam etmesi durumunda; Jeofizik Mühendisinin Odamıza kayıtlı üye olması, Odadan mesleki anlamda bir kısıtlılığının olmadığına dair ilgili belgeyi alarak görev yaptıkları Yapı Denetim Kuruluşuna vermeleri, Yapı Denetim Kuruluşunda istihdam edilen jeofizik mühendisinin Sosyal Güvenlik Kaydının (SGK) Odamıza bildirilmesi, gerekmektedir. Yapı Denetim Kuruluşlarının Odamıza tescilli olan firmalardan hizmet satın alması durumunda; Yapı Denetim Kuruluşu ile Odamıza tescilli firma arasında denetim hizmetine yönelik bir sözleşme yapılmalıdır. Sözleşme örneği yazı ekinde verilmiştir. Yapı Denetim Kuruluşu ile Odamıza tescilli firma arasında yapılacak sözleşme Odamıza beyan edilmelidir Kasım Ekim Denetim hizmeti veren Odamıza tescilli firma, kendisi tarafından hazırlanan zemin ve temel etüt raporunun denetimini üstlenemez. Denetim hizmeti veren Odamıza tescilli firma, en fazla aynı anda o şehirde faaliyet gösteren Yapı Denetim Şirketi sayısının, o şehirdeki tescilli büro/ şirket sayısına bölünmesiyle elde edilen rakamın 2 katından fazla Yapı Denetim Kuruluşu ile sözleşme imzalayamaz. Denetim hizmeti veren Odamıza tescilli firma, denetimini üstlendiği projeye ilişkin olarak Odadan fenni mesul sicil durum belgesi almak zorundadır. Bu anlamda; zemin ve temel etüt raporu denetim hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması ve konuya ilişkin olarak tescilli büro ve şirketlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU GENELGE 2012/2 KONU: JEOFİZİK VE SONDAJ HİZMETLERİ GENELGE 2012/2 Konu: Jeofizik ve Sondaj Hizmetleri Hk. Serbest Jeofizik Mühendisliği hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerinin TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesi, üretilen mühendislik hizmetlerinin TMMOB nin ve Jeofizik Mühendisleri Odası nın standartlarına, yönetmeliklerine ve diğer ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması, serbest müşavirlik, mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların, mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirmelerine esas olacak kayıtların tutulması, Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından belirlenen, Jeofizik Mühendisliği hizmetleri asgari ücret tarifesinin uygulanması suretiyle meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi, Jeofizik Mühendislik hizmetlerinin mesleki, bilimsel ve teknik esaslar, ülke ve meslektaş yararları yönünde gelişmesiyle ilgili usul ve esasları düzenleyen TMMOB Jeofizik Mühendisleri

13 Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği nde Jeofizik Mühendisliği Uzmanlık Alanları ve Hizmetlerinin yürütülmesi başlıklı 5. maddesinin alt bentlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: bendinde belirtildiği üzere tüm Jeofizik Mühendisliği hizmetlerinde olduğu gibi sondaj hizmetlerinde de, hizmet alanının ancak Odamıza tescilli başka bir büro/şirket üzerinden yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Madde 5/c/5 Her tür ve ölçekte imar planına esas jeofizik ve jeoteknik etütler, mikrobölgeleme etüt ve jeofizik/jeoteknik haritaları ile parsel bazında zemin dinamiği, zemin mekaniği parametrelerine esas jeofizik ve jeoteknik etüt çalışmaları. Madde 5/c/4 Jeoteknik hizmetler kapsamında sondaj numune alımı, kaya ve zemin mekaniği laboratuar deneylerinin gerçekleştirilmesi ve deney föylerinin düzenlenmesi. Madde 5/ç Mühendislik yapılarında hasarsız inceleme (Non Destructive Test / NDT) etütleri kapsamında malzeme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla veri toplamaya yönelik jeofizik hizmetler. Madde 5/c/2 Değişik amaçlı jeofizik ve jeoteknik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin dinamiği parametrelerinin belirlenmesi jeofizik kesit çıkartılması, örnek alımı ve deneylere yönelik işlemler. Aynı Yönetmeliğin Serbest Jeofizik Mühendisliği Hizmetlerinin Yürütülmesi başlıklı 6 ncı maddesinin 1 nci bendi bu yönetmeliğin 5 nci maddesinde sayılan Jeofizik Mühendisliği hizmetleri, SMM Belgesi ile Büro Tescil Belgesine tabi Serbest Jeofizik Mühendisliği hizmetleridir. Bu hizmetler, anılan belgelere sahip olmayan ya da bu yönetmelikte belirtilen istisna koşulları taşımayan Jeofizik Mühendislerince yürütülemez ve 23/A maddesinin 3 ncü bendi ise Odadan Büro Tescil Belgesi alan SJFMMB ler, SJMMB olmayan kişi ve kuruluşlardan SMMH ları alamazlar şeklindedir. Bu anlamda, Jeofizik hizmetler ile birlikte sondaj hizmetleri Jeofizik Mühendislerinin de bir hizmet alanı olup, Odamıza tescilli büro/şirketler üzerinden yürütülmesi gerekmektedir. SMMH, BT ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 23/A maddesinin 3 ncü Bu açıdan aşağıda sıralanan maddelere uyulması gerekmektedir Jeofizik cihazlar, sondaj makinası ve teçhizatları (su veya temel sondaj makinası) Odamıza tescilli bir büro/şirkete kayıtlı olarak Oda sistemine işlenmiş olmalıdır. Jeofizik çalışmanın hangi Jeofizik cihaz ile, sondajların hangi sondaj makinası ile gerçekleştirildiği, Jeofizik cihazların ve sondaj makinasının kime ait olduğu hususu raporun ilgili bölümünde belirtilmelidir. Jeofizik kayıtlar/karneler vb. Jeofizik hizmeti yapan firma tarafından, sondaj logları sondaj yapan firma tarafından onaylanmalıdır. Jeofizik cihazların ve sondaj makinasının niteliğinden kuşku duyulması halinde cihazlar ve sondaj makinası Oda birimi tarafından kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmalıdır. Jeofizik hizmetinin tescilli büro/şirket tarafından tescilsiz firmalardan Jeofizik cihaz kiralayarak verilmesi durumunda; ilgili tescilli büro/şirket ile Jeofizik cihaz sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi Odaya sunulmalı, ilgili tescilli büro/ şirket ile ilgili bilgi güncellemesi yapılarak Oda sistemine işlenmesi sağlanmalıdır. Tescilli büro/ şirket Jeofizik cihazın kiralama süresi boyunca başka tescilli büro/şirketlere hizmet satabilir. Aynı prosedür, sondaj hizmetinin kiralık sondaj makinası ile gerçekleştirilmesi durumu için de geçerlidir. Bilgileriniz ve yetki alanınızdaki tüm tescilli büro/ şirketlere gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU 7393

14 İŞSİZLİK KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Birim Personeli ve İşsizlik Komisyonu Üyelerimizin katılımıyla tarihinde toplantı yapılmıştır. Yapılan toplantıya, Oda Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kaya ve işsizlik komisyonu üyeleri katılmıştır. Toplantıda, Jeofizik Mühendisliğinin tanıtımının daha iyi yapılabilmesi için yazılı ve görsel medyada yeralmasının sağlanması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla Kasım 2012 atamaları öncesi gerek yazı yazılması, gerekse yüz yüze görüşülmesi, tüm il ve ilçe belediyelerine, il özel idarelerine, devlet büyüklerine yazı, mail vb. iletişim yollarıyla ulaşılarak mesleki taleplerimizin iletilmesi yönünde çalışmaların yapılması görüşüldü. Yapılacak çalışmalarda birlikteliğin ve örgütlülüğün önemli olduğu vurgulanarak, tüm Jeofizik Mühendislerinin desteğinin ve katkısının sağlanmasının gerekliliği ayrıca belirtildi. DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği 15 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle, zorunlu deprem sigortasını ve diğer doğal afet sigortası teminatlarını sunmak üzere kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumunun, Yönetim Kurulunun ve Teknik İşleticinin çalışma esas ve usullerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 4 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe girmiştir. JFMO`DA GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası geleneksel bayramlaşma, 21 Ağustos 2012 tarihinde Oda Genel Merkezi 5 nolu dairesinde gerçekleştirildi. Odamız Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kaya ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım ın ev sahipliğini yaptığı bayramlaşmaya üyelerimiz katılmışlardır. Ramazan Bayramının 3. gününde gerçekleştirilen bayramlaşmaya gelen üyelerimiz birbirleriyle sohbet etme ve hasret giderme imkanı buldular. SUNU: 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNİ UNUTMADIK 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi hafızalarımızda binlerce can ve milyara varan mal kaybının olduğu büyük acılar ve çaresizlik duygusuyla anılan bir tarih olarak yerini almıştır. Deprem sırasında ve sonrasında yaşananlar bir doğa olayı olan depremin bir afete nasıl dönüşebileceğini hepimize çok acı bir şekilde göstermiştir... MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANI KERİM TUNCER SARIKAVAK İLE GÖRÜŞME YAPILDI MTA Genel Müdürlüğünde yeni kurulan Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığına atanan Odamız Üyesi Sayın Kerim Tuncer Sarıkavak ile makamında görüşme yapılmıştır. Görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Denetleme Kurulu Üyeleri Arslan Çınar ve Tayfun Kimençe katılmışlardır. Görüşmede, Sayın Demirbaş; Yeni görevinden dolayı Sayın Sarıkavak a hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştur. Yeni kurulan bir Dairenin zorluklarının bilincinde olduklarını belirterek, Oda Yönetim Kurulu olarak her türlü desteğe ve katkıya hazır olduklarını söylemiştir. Sayın Sarıkavak ise; Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesinin kurulum süreci ve Daire bünyesinde yapılan araştırmalar hakkından bilgiler vermiştir Kasım Ekim

15 MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ASGARİ ÜCRETİNİ TMMOB BELİRLEYECEK Mühendis, mimar ve şehir plancıları artık TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında protokol imzalandı. Protokole göre, TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirecek. Mühendis, mimar ve şehir plancıları belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. JFMO İZMİR ŞUBESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Danışma Kurulu Toplantısı, 31 Temmuz 2012 tarihinde İzmir Şube binasında geniş bir katılımla yapıldı. Danışma Kurulu Toplantısına, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Denetleme Kurulu Üyesi Arslan Çınar, İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Günay Çifçi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şubeye bağlı İl Temsilcileri ve Yardımcıları ile Üyelerimiz katılmıştır. Toplantı, Sayın Çifçi ve Sayın Demirbaş ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Mesleğimiz ile ilgili yaşanan sorunlardan bahsedilmiş, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. KEÇİÖREN BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 25/7/2012 tarihinde Ankara Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Yapılan toplantıya Odamız adına; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dr. Cemal Kaya ve Ertan Keser katılmıştır. Belediye adına ise; İmar ve Şehircilik Müdürü Mümtaz Gündüz, Genel Koordinatör Harita Mühendisi Ercan Doğan, Proje ve Ruhsat Şube Müdürü Mimar Doğan Yurdakul, Yapı Denetim Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Aytekin Karaca, Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Resul Demir, Odamız Üyesi Jeofizik Mühendisi Serdar Kart, İnşaat Mühendisleri Yusuf Akbaba ve Resul Arslan, Jeoloji Mühendisleri Celal Türel ve Bayram Engün katılmıştır. Görüşmede, son çıkan Yasa ve Yönetmelikler ile Keçiören İlçesi nin depremselliği, alınacak önlemler ve zemin etütleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya katılanlara, Jeofizik Mühendisliği çalışmalarının gerekliliği yapılan sunumla anlatıldı. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yapı Ruhsat İşleri başlıklı 57. maddenin, b) bendinin 1. fıkrasında statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü raporunun; Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belge olduğu vurgulandı. Zemin iyileştirme ve güçlendirme yöntemlerinin kontrolü ve denetlenmesine vb. birçok alan ve yöntemin Jeofizik Mühendisi uzmanlık alanı olduğu belirtildi. BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANI SEDAT PEKEL İLE GÖRÜŞME YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 26/7/2012 tarihinde Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Bursa Şube 7595

16 Başkanı H.Murat Arabacı, Balıkesir İl Temsilcisi Çetin Septel, Üyelerimiz Halil Yılmaz ve Nuray Çon ile Belediye de görevli teknik personel katılmıştır. Görüşmede, son çıkan Afet Yasası, Bandırma İlçesi nin depremselliği ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın Demirbaş, Türkiye de yapılan zemin etütlerinde Jeofizik Mühendislerinin etkinliklerinin daha da artırılması gerektiğini belirterek, Sayın Pekel in de katkılarını istedi. Başkan Sayın Pekel ise, yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. MANAVGAT (ANTALYA) BELEDİYESİ`NDE JEOFİZİK MÜHENDİSİ İMZASI ZORUNLULUĞU BAŞLAMIŞTIR Antalya Manavgat Belediyesi nde statik projeye esas zemin etüt raporlarında Jeofizik Mühendisi imzası zorunluluğu uygulaması başlamıştır. Meslektaşlarımıza hayırlı olması dileğiyle. TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 25/6/2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi Mezuniyet Töreni yapılmıştır. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 28/6/2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi Mezuniyet Töreni yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilere Oda mızca hazırlanan hediye çantaları verilmiştir. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz Kasım Ekim TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PROTOKOL GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME YAPILDI JFMO Yönetim Kurulu ve Istanbul 2012 Organizasyon Komitesi Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Salim Levent Şahinkaya ile 16/07/2012 tarihinde makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı M. Emin Candansayar ve Organizasyon Komitesi Sergi Başkanı Saliha Dündar katılmışlardır. Görüşmede; Sayın Genel Müdüre Odamız ve Kongre hakkında genel bilgiler arz edilmiş ve Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu nun kongremize teşrifleri hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, ülkemizin tanıtımında önemli bir yer teşkil edecek olan, bu büyük organizasyonun yapılabilmesi için, Oda mızın yoğun ve özenli çalışmalar yaptığı ve bu kongrenin başarılı olabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için; Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki enerji sektörüyle ilgili personelin delege olarak kongreye katılımının sağlanması hususunda destekleri istenmiştir. Sayın Şahinkaya ise; Protokol Genel Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapmış ve kongreye her türlü desteği vereceklerini ve Kurum çalışanlarının böyle uluslararası bir etkinliğe katılımları için girişimde bulunacağını dile getirmiştir. İSTANBUL`DA MESLEK İÇİ EĞİTİM KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul`da Sismik Yöntemde Aktif ve Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası (MASW, REMI) ile Zemin Parametrelerinin Belirlenmesi: Ölçü Alımı, Değerlendirilmesi ve Yorumlama kursu yapıldı. Doç. Dr. Ünal Dikmen tarafından verilen iki günlük kursun ilk günü, sabah Sismik Yöntemlerden Aktif ve Pasif Kaynaklı Yüzey Dalgası Yöntemleri anlatılarak, öğleden sonra kursiyerler ile birlikte arazi çalışması yapıldı. Kursun İkinci günü arazide alınan MASW ve REMİ verileri kursiyerler ile bire bir değerlendirildi.

17 TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ve Istanbul 2012 International Geophysical Conference And Oil&Gas Exhibition Organizasyon Komitesi Üyeleri, TKİ Kurumu Genel Müdürü Sayın Mustafa Aktaş ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Özdingiş ile 16/07/2012 tarihinde makamlarında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı M. Emin Candansayar, Organizasyon Komitesi Sergi Başkanı Saliha Dündar ve Kurum İşyeri Temsilcisi İsmail Ergüder katılmışlardır. Görüşmede; Sayın Genel Müdüre Odamız ve Kongre hakkında genel bilgiler arz edilmiştir. Ayrıca, mesleki problemler dile getirilerek, kurum bünyesinde Jeofizik Mühendisi istihdamının öneminden bahsedilmiş ve kongreye davet edilmiştir. Ülkemizin tanıtımında önemli bir yer teşkil edecek olan, bu büyük organizasyonun yapılabilmesi için, Oda mızın yoğun ve özenli çalışmalar yaptığı ve bu kongrenin başarılı olabilmesi ve hedefine ulaşabilmesi için TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün kongreye sergici olması ve bünyesindeki personelin delege olarak kongreye katılımının sağlanması hususunda destekleri istenmiştir. TKİ Kurumu Genel Müdürü Sayın Mustafa Aktaş ise; Kurum faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapmış ve kongreye her türlü desteği vereceklerini ve Kurum çalışanlarının böyle uluslararası bir etkinliğe katılımlarının uygun olacağını dile getirmiştir. 2. MARMARA BÖLGESİ ŞUBELERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şube organizasyonunda tarihinde Bursa`da Marmara Bölgesi`nde bulunan Şube ve İl/İlçe Temsilcilerinin katıldığı istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Yıldırım, Kocaeli Şube Başkanı Murat Öğretmen, Yönetim Kurulu üyesi Nebi Canpolat, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Altıntaş, Bursa Şube Başkanı H.Murat Arabacı, İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel ve Sakarya Şube Başkanı Erdem Orhun Kuybulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Temsilci ve Yardımcıları katılmışlardır. Toplantıda, Şubelerin Oda Merkezinden beklentileri, Üyelerimizin sorunları, mesleğimiz için yapılması gerekenler vb. konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. ANTALYA ŞUBEDE ÜYELERLE TOPLANTI YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu nun ve Antalya Şube Yönetim Kurulu nun katılımıyla Antalya Şube de üyelerle toplantı yapılmıştır. 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimizle yapılan toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kaya ve Ertan Keser, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım ve Denetleme Kurulu Yedek Üyesi Erkan Öztay katılmışlardır. Toplantıda çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulmuş, sektörle ve mesleğimizle ilgili konular paylaşılmıştır. BARAJ ALANLARINDAN ETKİLENEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI DAVA EDİLMİŞTİR Odamız tarafından, tarih ve sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı nın yürütmesinin durdurulması için iptal davası açılmıştır. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni yapılmıştır. 7797

18 Dereceye giren öğrencilere JFMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çifçi tarafından Oda mızca hazırlanan hediye çantaları verilmiştir. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz. ODAMIZ TARAFINDAN MECLİS BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU NA YAPI VE YAPILAŞMA JEOFİZİĞİ KONULU SUNUM YAPILDI Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na Odamız tarafından yapılaşma ve yapı jeofiziği ile ilgili bir sunum yapılmıştır. Komisyon tarafından ilgiyle izlenen sununun yanı sıra, Okutman Olcay Çakmak tarafından uygulamalı olarak 1,6 GHz lik radar cihazı ile meclis duvarındaki demir donatı canlı olarak meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu na izletilmiştir. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, CHP İstanbul Milletvekili ve Odamız Üyesi Haluk Eyidoğan, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ve Okutman Olcay Çakmak katılmışlardır. 2 TEMMUZ U UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ 2 Temmuz 1993 Madımak katliamı, Ülkemizin aydınlık yüzüne hunharca yapılmış bir saldırıdır. Katliamda hayatını kaybeden aydınlarımızın, yurtseverlerimizin anısının önünde saygıyla eğiliyor ve yurdumuzun tüm aydınlık güçleriyle tam bağımsız Türkiye ye olan inancımızla omuz omuza mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası olarak; Sivas ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Dönem Yönetim Kurulu TÜRKİYE MADEN KAYNAKLARI VE MADENCİLİĞİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ 27 Haziran 2012 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü`nde gerçekleştirilen Türkiye Maden Kaynakları ve Madenciliğin Ekonomideki Önemi konulu açık oturuma; Odamızı temsilen Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik katılmıştır SAYILI AFET RİSKLİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDAKİ KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ, MESLEĞİMİZ KANUNUN UYGULAMA SÜREÇLERİNDE YERİNİ ALDI Halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen 6306 nolu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun 31/5/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun; Madde 2 Tanımlar bölümünde belirtilen zemin yapısı ile ilgili olan Riskli alan ve riskli alan üzerinde veya dışında bulunan yapıları tasvir eden Riskli yapı ifadeleri Jeofizik Mühendisliği mesleği ile doğrudan ilişkili tanımlar olduğu, yapılan görüşmelerle Kanunu hazırlayan komisyona sunulmuştur. Bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın talimat yazısı ile öncelikle yeterli ekip ve ekipmana sahip belediyelerce riskli alan tespitleri yapılacağı, tespitlere öncelikle 1. Derece deprem bölgeleri ile 2. Derece deprem bölgelerinin acil risk taşıyan alanlarından başlanacağı ve tespitler için Belediye imkanlarının, yetersiz olması halinde, tespitler Valilik koordinasyonunda yürütüleceği belirtilmiştir. Yazı ile; Riskli alan tespitlerine de acilen başlanılması istenmiş olup, riskli yapılara ait tespitler de yine belediyeler, il özel idareleri ile birlikte Bakanlıkça istenecek teknik ve mali kriterleri sağlaması halinde meslek odaları, üniversite ve belediye şirketleri tarafından da yapılabileceği söylenmiştir. Ayrıca yine yazıda; Müracaatları halinde, konusunda tecrübeli en az iki inşaat mühendisi ile bir jeoloji veya jeofizik mühendisi istihdam eden üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve Belediye şirketleri de lisanslandırılacaktır Kasım Ekim

19 Sivil toplum kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler de en az iki inşaat mühendisi ile bir jeoloji veya jeofizik mühendisi istihdam etmeleri ve Bakanlıkça aranacak diğer teknik ve mali şartları taşımaları halinde Bakanlık tarafından lisanslandırılacaktır. denilmiştir. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RECEP ALTEPE İLE GÖRÜŞME YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 26/6/2012 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye; TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Deniz Yıldırım, Onur Kurulu Üyesi Ahmet Durlanık ve Odamız Üyesi Güngör Armutlu katılmışlardır. Ayrıca, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Murat Uşun ve İmar Uygulama Şube Müdürü Jülide Bakır görüşmede hazır bulunmuşlardır. Görüşmede, son çıkan Afet Yasası, Bursa ın depremselliği ve alınacak önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Sayın Demirbaş, Türkiye de yapılan zemin etütlerinde Jeofizik Mühendislerinin etkinliklerinin daha da artırılması gerektiğini belirterek, Sayın Altepe nin de katkılarını istedi. Başkan Sayın Altepe ise, yapılması gereken ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 25/6/2012 tarihinde Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi Mezuniyet Töreni yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilere JFMO Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik tarafından Oda mızca hazırlanan hediye çantaları verilmiştir. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz. TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Yönetim Kurulu, 42. Dönem Çalışma Programıyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere 23 Haziran 2012 tarihinde Oda yöneticileri ile bir araya geldi. Makina Mühendisleri Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya; Odamız adına JFMO Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş katılmıştır. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 22/6/2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi Mezuniyet Töreni yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilere JFMO Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öğretmen tarafından Oda mızca hazırlanan hediye çantaları verilmiştir. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI 21/6/2012 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim dönemi Mezuniyet Töreni yapılmıştır. Dereceye giren öğrencilere JFMO Çanakkale İl Temsilcisi Ali Aygün tarafından Oda mızca hazırlanan hediye çantaları verilmiştir. Mezun olan tüm meslektaşlarımızı XIV. Dönem Yönetim Kurulu olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz. TÜRK PETROL KANUNU HAKKINDA CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAKUP AKKAYA İLE GÖRÜŞME YAPILDI Türk Petrol Kanunu hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn. Yakup Akkaya ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Şevket Demirbaş, Türkiye Petrol Jeologları Derneği Başkanı Sn. İsmail Bahtiyar, TMMOB Jeoloji 799

20 Mühendisleri Odası Başkanı Sn. Dündar Çağlan, TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Kum ve Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Sn. Şuayip Gül den oluşan heyet katılmıştır. Ayrıca, CHP Milletvekili Maden Mühendisi Sn. Kemal Değirmendereli de katılmıştır. Odamız ve diğer Oda ve dernek temsilcileri görüşme sırasında Türk Petrol Kanunu hakkında görüşlerini paylaşmış, konuyla ilgili olarak hazırladıkları dosyayı CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu na teslim edilmek üzere Sn. Akkaya ya vermişlerdir. AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İDRİS GÜLLÜCE İLE GÖRÜŞME YAPILDI Odamız, 12/6/2012 tarihinde AK Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. M.Emin Candansayar, Dr. Cemal Kaya, JFMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Hasan Sunar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Albayrak katılmıştır. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI DR. FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME YAPILDI Odamız, 12/6/2012 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Fuat Oktay ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Doç. Dr. M.Emin Candansayar, JFMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Hasan Sunar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Albayrak katılmıştır. JFMO DENİZLİ ŞUBESİ HİZMET OFİSİ AÇILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yeni hizmet ofisinin açılışı 13 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Açılışa, Denizli Vali Yrd. Abdullah Acar, Denizli Belediyesi Başkan Yrd. Mahmut Güngör, Pamukkale Kasım Ekim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sebahattin Nas, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı İmam Çelik, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Zafer Sal, JFMO Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Fenli ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Aydın, TMMOB ye bağlı Odaların Temsilcileri, Meslektaşlarımız ve basın mensupları katılmıştır. DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ AKİF ÖZKALDI İLE GÖRÜŞME YAPILDI Odamız, 14/6/2012 tarihinde Devlet ve Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Özkaldı ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Hasan Sunar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Albayrak katılmıştır. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI DR. NURETTİN AKMAN İLE GÖRÜŞME YAPILDI Odamız, 14/6/2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman ile makamında görüşme yapmıştır. Yapılan görüşmeye, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Hasan Sunar ve Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Murat Albayrak katılmıştır. İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN YAYINLANDI, MESLEĞİMİZ KANUNDA YERİNİ ALDI 2020 yılında gerçekleştirilecek EXPO Fuar Organizasyonu için aday olan İzmir ilinde EXPO Fuar Organizasyonunun gerçekleştirileceği alan için yer belirlenmesi, belirlenen alanın ve yakın çevresinin planlanması ve alanda yapılacak imar uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 6324 No.lu İzmir EXPO Alanı Hakkında Kanun 15/6/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

MESLEKİ KAZANIMLARIMIZ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

MESLEKİ KAZANIMLARIMIZ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR MESLEKİ KAZANIMLARIMIZ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR 1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği nde değişiklik yapılarak Planlı Alanlar Tip İmar

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

jmo dan kısa haberler

jmo dan kısa haberler jmo dan kısa haberler serbest jeoloji mühendisliği ürünlerine ilişkin odaya fatura sunma zorunluluğu hukuka uygun bulundu su ve yaşam raporu` kamuoyuna sunuldu Ankara 4. İdare Mahkemesi, zemin etüdü için

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK

3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk.

DOSYA NO : / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. DOSYA NO : 9310- / /2016 KONU : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk., 3194 sayılı İmar Kanunu nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 38.maddelerinde düzenlenecek

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME

BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME BAKANLIKLAR ÜZERİNDEN TMMOB VE BAĞLI ODALARIN İDARİ VE MALİ DENETLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME Bilindiği üzere Bakanlar Kurulunca; 1.) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve Fenni mesuller kamu adına denetim görevini üstlenmektedir. Fenni mesullerin zorunlu durumlar dışında istifa etmeleri mümkün değildir. Yapının tamamlandığı tarih, yapı kullanma izni düzenlenen tarihtir.

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 24 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır. Şubemiz

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

6-22. DÖNEM DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI 2 Ağustos 2002 gün ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji

6-22. DÖNEM DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI 2 Ağustos 2002 gün ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji 6-22. DÖNEM DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI 2 Ağustos 2002 gün ve 24834 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği nde tanımlı Oda Organlarından

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 649 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 649 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 23.05.2011 2011.06.22804 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İlgi: 04 Mayıs 2011 gün, M.34.0.İBB.0.13.24/2011/4047-4167184(TN) sayılı, Meslek Odası

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz"

ZEMİN ETÜTLERİ Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz ZEMİN ETÜTLERİ "Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'na Odamızca yeni çıkarılması Programlanan yönetmelikte değerlendirmek üzere sunduğumuz görüşümüz" BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI'NA Tarih : 17 Ocak 2001 Bakanlıklar

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı

Bahaettin SARI. İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı Bahaettin SARI İMO Yapı Denetim Komisyon Başkanı 1999 depremlerinin ağır faturasından; 1. Müteahhitler 2. 4 lü TUS mühendis ve mimarlar 3. Belediye ve Valilikler sorumlu tutulmuş; Felaketlerin; doğru yer

Detaylı

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

18.7.2014 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapı; Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 152 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilciliği`nden Şubemiz Yönetim Kuruluna Ziyaret 7 Şubat 2012 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilcileri 07 Şubat Salı

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA

SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA SİGORTA ACENTELERİ İL DELEGELERİ TOPLANTISI 26 HAZİRAN 2014 ANKARA Sigorta Acentelerinin Türkiye Geneline Göre Dağılım Oranı (%) Sigorta Acentelerine İlişkin Bazı Veriler 7.794 Gerçek kişi acente sayısı

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi Edinme

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni

YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni YALOVA SMMM ODASI 2013 YILI ETKİNLİKLERİMİZ... 05.01.2013 Tarihinde Sakarya SMMM Odasının Yeni Hizmet Binası açılış töreni 08.01.2013 SM ŞERİF ÖZTÜRK RUHSAT TÖRENİ 22.01.2013 Tarihinde Yalova SGK il Müdürlüğü'nün

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Şubat 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28550 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/2/2008 tarihli ve 26778

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2016 YIL 1 SAYI 15 10.07.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 03.06.2016 SINIR TANIMAYAN PROJE SON BULDU Uzunköprü Ticaret ve Sanayi

Detaylı