Haziran Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Haziran 2013 - Ankara"

Transkript

1

2

3 Haziran Ankara

4 KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: Balgat-ANKARA Tel: https://ekap.kik.gov.tr

5

6

7 İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU KAMU İHALE KURULU ÜYELERİ KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Temel İlkeler Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kuruma İlişkin Bilgiler Kurumun Yeri Teşkilat Yapısı İnsan Kaynakları KURULUN VE KURUMUN YILLIK FAALİYETLERİ Kamu İhale Kurulunun Faaliyetleri Kurulun Görev ve Yetkileri Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Kurul Kararlarına Ait Veriler Kurum Faaliyetleri Düzenleme Faaliyetleri İnceleme Faaliyetleri Hukuk İşlerine Ait Faaliyetler Kamu Alımlarını İzleme ve Bilgi Hizmetleri ile Kamu İhale Bülteni...47 ve 4734 Sayılı Kanun un 62 (ı) Maddesi Faaliyetleri Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri Bilgi Edinme Mevzuatı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ile...74 Basın ve Halkla İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 5

8 T.C. Kamu İhale Kurumu 3. MALİ BİLGİLER Mali Denetim Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Gelir Bütçesi Gider Bütçesi KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler Güçlükler Değerlendirme...83 EK:1 Mücbir Sebep Başvurusunda Bulunan Kurum ve Kuruluşlar...84 EK: Sayılı Kanun un 3/g Maddesi Çerçevesinde İstisna Talebinde Bulunan...85 Kurum veya Kuruluşlar EK:3 Soru Önergeleri...89 TABLOLAR Tablo 1 Tablo 2 Tablo 3 Tablo 4 Tablo 5 Tablo 6 Tablo 7 Tablo 8 Tablo 9 Karar Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Karar Sayısı ve Toplam Karar...35 İçindeki Payı İnceleme Karar Türlerinin İhale Türleri Bazında Sayısal ve Oransal Dağılımı...38 Uyuşmazlık Kararlarının Aylara Göre Dağılımı...39 İhale Türüne Göre Kurul Tarafından Alınan Uyuşmazlık Kararlarının Sayısal ve...39 Oransal Dağılımı İhaleyi Gerçekleştiren En Üst İdare Bazında İhaleye İlişkin Başvurulara Kurul...40 Tarafından Alınan Uyuşmazlık Kararlarının Dağılımı Başvuru Niteliğine Göre Şikayet İncelemelerinin Dağılımı...41 Kuruma Gelen Şikayetlerin İhale Türüne Göre Aylık Bazda Dağılımı...41 Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Şikayet İncelemelerinin Toplam İhaleler...41 İçindeki Payı Kurum Tarafından Gerçekleştirilen Şikayet İncelemelerinin Şikayet Başvurusunda...42 Bulunanlara Göre Dağılımı 6

9 İçindekiler 2012 FAALİYET RAPORU Tablo 10 İhale Türlerine Göre Bir İhalenin Şikayet Edilme Sıklığı...42 Tablo 11 En Üst İdare Bazında Gerçekleştirilen İhalelere Yönelik Şikayet İncelemelerinin Sayısı...43 Tablo 12 Şikayet Bedellerine Göre ihalelerin Şikayet Edilme Oranları...44 Tablo Sayılı Kanun'un "Kapsam" Başlıklı 2 nci Maddesi Çerçevesinde Alınan Kurul Kararları...45 Tablo 14 Açılan Davaların Konularına Göre Dağılımı...47 Tablo Yılında Kayıt Altına Alınan Yasaklamalar...48 Tablo 16 Yasaklama Dayanağına Göre Aktif Yasaklama Sayıları...48 Tablo 17 Yasaklama Süresine Göre Aktif Yasaklamaların Dağılımı...48 Tablo 18 Gerçek Tüzel Kişi Olma Durumlarına Göre Aktif Yasaklamaların Dağlımı...49 Tablo 19 İhale Türüne Göre Teyit Sayılarının Dağılımı...49 Tablo 20 İhale Usullerine Göre Teyit Sayılarının Dağılımı...49 Tablo 21 Teyit Türüne Göre Teyit Sayılarının Dağılımı...50 Tablo 22 Yasaklılık Durumuna Göre Teyit Sayısı ve Toplam Teyit İçindeki Payı...50 Tablo 23 Teyit Alınan İsteklinin Uyruğuna Göre Teyit Sayısı ve Toplam Teyit İçindeki Payı...51 Tablo 24 Onaylanan İdare Protokol Sayıları...51 Tablo 25 Onaylanan İstekli Protokol Sayıları...51 Tablo 26 Kurumlar ve Hizmetler Bazında Tamamlanmış Entegrasyon Çalışmaları...52 Tablo 27 Rakamlarla EKAP...54 Tablo 28 Kurum Gelirlerinde Sağlanan Artış...54 Tablo 29 İhale Dokümanına Erişim ve E-İmza İle İsteklilerce Sağlanan Tasarruf...56 Tablo 30 EKAP (Elektronik Kamu Alımlaı Platformu) İşlemleri...58 Tablo 31 İlan Yönetim Sistemi - İlan Ön Kontrol/Ön İnceleme İşlemi Sonucunda Yıllık...64 İade Edilen İlan Sayıları Tablo 32 İlan Çeşitlerine Göre 2012 Yılında Kamu İhale Bülteninde (PDF formatında) Yayınlanan İlanlar...65 Tablo Yılında Gerçekleştirilen Eğitim Programları...72 Tablo Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri...78 Tablo Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri

10

11

12

13 Başkanın Sunuşu 2012 FAALİYET RAPORU Başkanın Sunuşu Ülkemizde kamu ihale sisteminin sağlıklı olarak işlemesini sağlamaya yönelik önemli görevler üstlenen Kamu İhale Kurumu, bu görevlerini 2003 yılından bu yana ilk günkü heyecanla sürdürmektedir. Kurumun kuruluşundan bu yana kamu alımları sisteminin saydamlık, eşit muamele, rekabet ve güvenirlik standartlarını oluşturacak önemli çalışmalar yapılmış ve bu çerçevede objektif, hızlı ve katılımcı bir yaklaşım ile düzenleme, inceleme, eğitim ve ihale ilanlarının yayımlanması görevleri sürdürülmüştür. Bu itibarla kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması amacına dönük olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin yaptıkları harcamalara yönelik mekanizmanın düzgün ve sağlıklı işlemesinde Kamu İhale Kurumu nun önemli bir rolü bulunmaktadır yılı, Kurumun ihale uygulamalarını yönlendirme işlevinin yeni bir anlayışla dizayn edildiği yıl olmuştur. Bu anlayış, uygulayıcı idareler ile sektör paydaşlarının görüşlerinin daha fazla dikkate alındığı ve gerektiğinde yerleşik yaklaşımların gözden geçirildiği bir içerik taşımaktadır. İhalelere yönelik şikayetlerin kısa zamanda sonuçlandırılmasının önünde önemli engel oluşturan anahtar teknik personel kriterinin yeniden düzenlenmesi bu anlayış değişikliğinin bir örneğini oluşturmaktadır. Bu değişikliğin etkisi ihalelere ilişkin itirazen şikayetlerin ve dolayısıyla ihalelerin daha kısa zamanda sonuçlandırılması şeklinde kendisini göstermiştir. Aynı şekilde, hakkında kamu davası açılanların, ihalelere katılma yasağının yargılama sürecinin sonuna kadar değil, ilk derece mahkemesi kararına kadar sürmesi şeklindeki yaklaşımın benimsenmesi de yine bu anlayışın bir yansıması olmuştur. Bu sayede, beraat ettiği halde ihalelere katılamayan bine yakın isteklinin ihalelere katılmaları mümkün olmuş ve ihalelerde rekabetin teminine katkı sağlanmıştır. Kamu ihale sisteminin verimli işleyebilmesi ve öngörülen temel ilkelerin gerçekleştirilebilmesi için önemli etkenlerden biri uygulayıcı idarelerin idari kapasitelerinin artırılmasıdır. Bu bilinçle, ihale mevzuatı konusundaki planlı eğitim faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmüş, bu yöndeki taleplerin karşılanmasını sağlamak amacıyla azami gayret sarf edilmiştir. Kamu ihale uygulamaları konusunda uluslararası alanda meydana gelen gelişmelerin yakından takip edilmesinin gerekliliği, diğer ülkelerin denk kurumları ile işbirliği tesis edilmek suretiyle karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması ile elde edilecek dinamizm ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje çalışmaları yürütülmesinin Kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine sunacağı katkı dikkate alınarak yabancı ülke heyet ve kuruluşlarıyla sıkı temaslar kurulmuştur. Geçtiğimiz 2012 yılı içerisinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ihale sürecinde ve kurumsal faaliyetlerde daha etkin kullanımını sağlamaya yönelik önemli adımlar 11

14 T.C. Kamu İhale Kurumu atılmaya devam etmiştir. Kurumumuzun elektronik ihalenin hayata geçirilmesi hedefi doğrultusunda Eylül 2010 tarihinde devreye sokulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sayesinde, elektronik ortamda ilanlara erişim ve ihale dokümanı alınması mümkün hale gelmiş, bu şekilde Türkiye nin her tarafından insanların daha fazla sayıda ihaleye katılması kolaylaştırılarak ihalelerde rekabet artırılmıştır yılındaki çalışmalarımıza ilişkin olarak hazırlanan Faaliyet Raporu, Kamu İhale Kurumuna ilişkin genel bilgiler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına yönelik olarak yapılan düzenleme faaliyetleri, ihale sürecinde yapılan itirazen şikayet başvurularına ilişkin istatistiki bilgiler ile diğer çalışmalara ilişkin verilerden oluşmaktadır. Bu Raporda yer alan çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür eder, 2012 yılı Faaliyet Raporunun tüm yararlanıcılara katkı sağlamasını ve yapılacak çalışmalarda faydalı olmasını temenni ederim. Mahmut GÜRSES Kamu İhale Kurumu Başkan 12

15 T.C. Kamu İhale Kurulu 2012 FAALİYET RAPORU T.C. Kamu İhale Kurulu (Soldan sağa) 5. Mahmut GÜRSES (Başkan) 1. Mehmet AKSOY 2. Hasan KOCAGÖZ 3. Erkan DEMİRTAŞ 4. Ali Kemal AKKOÇ 6. Mehmet Zeki ADLI 7. Ahmet ÖZBAKIR 8. Hamdi GÜLEÇ 9. Kazım ÖZKAN 13

16 T.C. Kamu İhale Kurumu Mahmut GÜRSES Kamu İhale Kurulu Üyesi Başkan Mahmut Gürses, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun oldu yılları arasında, lisansüstü eğitim için İngiltere de bulundu ve Exeter Üniversitesi nden MBA derecesi aldı yılları arasında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunda Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve kısa bir süre Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı yılında kamu görevinden ayrıldı ve Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya başladı yılları arasında Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010 yılından itibaren de T.C. Ziraat Bankası Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. İleri düzeyde İngilizce bilen Gürses, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığı na atandı ve 25 Nisan 2012 de yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı. 14

17 Kurul Üyeleri 2012 FAALİYET RAPORU Kazım ÖZKAN Kamu İhale Kurulu Üyesi II. Başkan 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu yılında T.C. Sayıştay Başkanlığının açtığı sınavı kazanarak Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak göreve başladı yılları arasında Sayıştay Denetçi Yardımcısı, yılları arasında Sayıştay Denetçisi, yılları arasında Sayıştay Başdenetçisi, yılları arasında Sayıştay Uzman Denetçisi olarak Kamu yatırımlarını denetleyen çeşitli birimlerde çalıştı tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı tarihinde Kamu İhale Kurumu II. Başkanlığı na seçildi ve yaklaşık bir yıl süreyle Kurum Başkanvekilliği görevini yürüttü. İngilizce bilen Özkan, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu İkinci Başkanlığı na atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı. 15

18 T.C. Kamu İhale Kurumu Ali Kemal AKKOÇ Kamu İhale Kurulu Üyesi 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu yılları arasında Maliye Bakanlığı Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğü, yıllarında Milli Emlak Kontrolörlüğü, 1996 yılında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı, yılları arasında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekilliği, yılları arasında Milli Emlak Kontrolörler Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2003 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, yılları arasında Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu yılları arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisinde Murakıp olarak, 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ile tarihleri arasında II. Başkanlık görevini yürütmüştür Akkoç, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile ikinci kez Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı. 16

19 Kurul Üyeleri 2012 FAALİYET RAPORU Erkan DEMİRTAŞ Kamu İhale Kurulu Üyesi Erkan DEMİRTAŞ 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu yılında Ankara Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı, aynı üniversitede doktora eğitimine devam eden Demirtaş, mesleki yaşamına 1994 yılında İdari Yargı Hâkim adayı olarak başladı. Danıştay Başkanlığında yılları arasında Sekizinci Daire de, 2005 yılının Ocak ayında Üst Kurulların işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan Onüçüncü Dairenin göreve başlamasıyla da, bu tarihten Danıştay Genel Kurulunca Kamu İhale Kurulu Üyeliğine önerildiği tarihe kadar, özellikle ihale, rekabet ve radyo ve televizyon yayıncılığı hukuku alanındaki uyuşmazlıkları incelemekle görevli Tetkik Hâkimi olarak çalıştı. Danıştay tarafından Fransız Danıştay'ında ve Versailles İdare Mahkemesinde bir yıl süreyle staj, araştırma ve inceleme yapmak üzere görevlendirildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması konusunda hâkimlerin eğitimi programında eğitici olarak görev aldı ve aynı konuya ilişkin Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna sunumlar yaptı. Avrupa Birliği Araştırma Uygulama Merkezinde, AB ve Uluslararası İlişkiler Temel Eğitim Sertifika Programını ve TODAİE 44. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programını (Üst Düzey Bürokratlara Yönelik) tamamladı. Danıştay'da idare hukuku ilgili çeşitli konularda, Kamu İhale Kurulu Üyeliği sırasında ise ihale hukuku ile ilgili olarak pek çok yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katıldı. İhale hukuku alanında inceleme, rapor ve makaleleri ile Belediye Personelinin Cezaî Sorumluluğu Konulu yüksek lisans tezi, Fransa'daki staj sonrası Danıştay'a sunulan "Fransa'da Çevre Hukuku" konulu raporu, Avrupa Birliğinde Enerji Politikası isimli program bitirme tezi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Kişi Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliği ve Mülkiyet Hakkı düzenlemelerine ilişkin makaleleri bulunmaktadır. Fransızca bilen DEMİRTAŞ, tarih ve 2009/15332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı. 17

20 T.C. Kamu İhale Kurumu Mehmet Zeki ADLI Kamu İhale Kurulu Üyesi 1981 yılında Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulunu bitirdi yılında Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu yılları arasında Orhaneli Kadastro Müdürlüğünde Fen Memuru, yılları arasında TPAO Genel Müdürlüğü Arama Grubunda Topograf, yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde Kontrol mühendisi ve Mühendis, yılları arasında Siemens-Nixdorf Ankara Müdürlüğünde SICAD Uzmanı, yılları arasında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığında Mühendis olarak çalıştı. Almanya da yılları arasında Kentsel ve Kırsal Arazi Düzenlemeleri, yılları arasında dönemler halinde toplam 5 ay süreyle Grafik Bilgi Sistemleri konularında eğitim aldı yılları arasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, yılları arasında Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı, yılları arasında aynı birimde APK Uzmanlığı, yılları arasında aynı birimde yeniden Genel Müdür Yardımcılığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekilliği, yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bakan Müşavirliği ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Vekilliği, yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü yılları arasında GAP Arazi Tapulaştırma Projesi ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Kurma Projesi, Kontrolörü, yılları arasında Avrupa Ekonomik Topluluğu İskan Komitesi Türkiye Delegesi olarak görev yaptı yılları arasında TMMOB Harita ve Kadstro Mühendisleri Odası, Ankara Şube Başkanlığı görevini üstlendi. Almanca bilen Adlı, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı. Adlı nın Kadastro, Arazi Bilgi Sistemi, Arazi Toplulaştırması, konularında ulusal ve uluslararası kurultay, kongre ve sempozyumlarda gerçekleştirdiği sunumları,yazdığı makaleleri ve 2011 yılında yayımlanan Mevzuatımızda Tapu ve Kadastro adlı bir de kitabı bulunmaktadır. 18

21 Kurul Üyeleri 2012 FAALİYET RAPORU Hasan KOCAGÖZ Kamu İhale Kurulu Üyesi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olup, yılları arasında T.C. Turizm Bankası A.Ş. ve Turban Turizm A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlıklarında Memur, Şef Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şef, Müdür Yardımcısı olarak çalıştı yılında, 4046 sayılı Özelleştirme Yasası kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne tayin oldu yılında Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürü, 2002 yılında Malzeme Dairesi Başkan Yardımcısı oldu yılları arasında Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Merkez İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Yurt içinde ve yurt dışında yapım, mal ve hizmet alımı olmak üzere yaklaşık 1200 ihalenin ve bu ihalelere ait sözleşmelerinin sonuçlandırılması sürecini yönetti. Yap-İşlet-Devret projeleri ihalelerinde komisyon üyeliği yaptı sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuat düzenleme çalıştaylarına katıldı sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uygulamalarına yönelik olarak 1500 ihale personelinin eğitim organizasyonlarını yönetti ve bu organizasyonlarda eğitici olarak görev yaptı. Almanya da Havaalanı Hizmet Araçları Fabrika Üretim denetimi, İtalya da Radar Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Üretim denetimi. İsveç te Uçak Park Ettirme Sistemleri Üretim denetimi, Amerika Birleşik Devletleri nde Hava Seyrüsefer Sistemleri Teknolojik İnceleme ve Fabrika İmalat denetimi, Güney Kore de Pist Aydınlatma Sistemleri Fabrika İmalat denetimi çalışmaları yaptı. Kaza-Kırım ve Kurtarma Araçları hakkında; Fransa, Avusturya, Almanya, Belçika ve Hollanda da Avrupa Havalimanları ile Üreticiler nezdinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Kocagöz, tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı, 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı. 19

22 T.C. Kamu İhale Kurumu Ahmet ÖZBAKIR Kamu İhale Kurulu Üyesi 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanları Kurulu Hesap Uzmanı, Gelirler Genel Müdürlüğü-Kavaklıdere Vergi Dairesi Başkanı, Hesap Uzmanları Kurulu Baş Hesap Uzmanı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu görevleri sırasında; 1993 yılında Kağıt Sektörünün Türkiye Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Önemi ile Vergilendirilmesi, 1996 yılında Kayıt Dışı Ekonomi İçerisinde Götürü Vergilemenin Yeri Kapsamı ve Bu Vergilendirme Türünün Yeniden Değerlendirilmesi, adlı proje ve çalışmalara katıldı yıllarında İngiliz Vergi Sistemi İçerisinde Kamu Alacağının Güvenceye Alınmasına İlişkin Esaslar ın araştırılması amacıyla geçici görevle İngiltere de bulundu yılında Kamu İhale Kurumuna Başkan Yardımcısı olarak atandı yılında Nottingham Üniversitesinde Kamu Alımları na ilişkin eğitim çalışmalarına katıldı yılları arasında Kamu Alımlarını Güçlendirme Projesi nde Türk Tarafı Proje Lideri olarak görev yaptı yılı Kasım ayında aynı kurumda Başkanlık Müşaviri oldu. Özbakır, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı. 20

23 Kurul Üyeleri 2012 FAALİYET RAPORU Hamdi GÜLEÇ Kamu İhale Kurulu Üyesi 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. Kamu görevinden ayrıldığı 1997 yılından sonra serbest avukatlık yaptı yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığına geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. Güleç, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı. 21

24 T.C. Kamu İhale Kurumu Mehmet AKSOY Kamu İhale Kurulu Üyesi 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Illinois Üniversitesinde (Urbana - Champaign, ABD) Uluslararası Finans dalında yüksek lisans eğitimini 2003 yılında tamamladı yılları arasında Maliye Bakanlığında Muhasebat Kontrolörü, Muhasebat Baş Kontrolörü ve 1997 yılında Muhasebat Kontrolörleri Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı yılları arasında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, ve Temmuz 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında TBMM de İç Denetçi, 2008-Temmuz 2011 tarihleri arasında İslam Konferansı Örgütünde (Cidde-Suudi Arabistan) Direktör Denetçi olarak çalıştı. İleri düzeyde İngilizce bilen ve aynı zamanda Milli Güvenlik Akademisi 61. Dönem mezunu olan Aksoy, tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve 25 Nisan 2012 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından Kurul Üyesi olarak göreve başladı. Aksoy un başta ihale olmak üzere, mevzuata ilişkin farklı alanlar ile güncel konularda çok sayıda makalesi, ihale ve iç denetim konularında kitapları bulunmaktadır. 22

25 2012 FAALİYET RAPORU

26

27 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler

28

29 Kurum Hakkında Genel Bilgiler 2012 FAALİYET RAPORU 1. Kurum Hakkında Genel Bilgiler 1.1. Misyon ve Vizyon Kamu İhale Kurumu nun misyonu; Kamu İhale Kurumu, kamu alımlarında saydamlık, rekabet ve eşit muamelenin sağlanması amacına yönelik esasları düzenleyen ve uygulamaları denetleyen bağımsız idari otoritedir. Kamu İhale Kurumu nun vizyonu; Kamu alımlarında açıklık, rekabet ve eşit muameleyi esas alan, yenilikçi ve sürekli gelişen bir anlayışla uluslararası düzeyde yetkin ve rehber bir düzenleyici ve denetleyici kurum olmaktır Temel İlkeler Kurumun, üstlendiği misyonu yürütmek ve vizyonunu gerçekleştirmek için esas aldığı temel ilkeler aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır: Görevini yerine getirirken bağımsızlık, Tarafsızlık, Saydamlık, Rekabet, Eşit Muamele, Güvenirlik, Kamuoyu denetimine açıklık, Kamu kaynaklarının verimli kullanılması, Etkinlik, Katılımcılık, Uzmanlaşma, Hizmet Odaklılık Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır. Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum, Kurul kararıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğler Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulur. 22/01/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile kurulan Kamu İhale Kurumu nun anılan Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır: 1) İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak. 2) Bu Kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek. 3) İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak. 4) Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili Kurum tarafından belirlenen şekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistikler oluşturmak ve yayımlamak. 5) Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak. 6) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 7) İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, basılı veya elektronik ortamda Kamu İhale Bültenini yayımlamak. 27

30 T.C. Kamu İhale Kurumu 8) Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9) Kurumun yıllık bütçesi ile kesin hesabını ve yıllık çalışma raporlarını hazırlamak, Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını ve giderlerin yapılmasını sağlamak Kuruma İlişkin Bilgiler KURUMUN YERİ Kurum, Mevlana Bulv. (Konya Yolu) No: Balgat/ ANKARA adresinde kiraladığı iş merkezini Temmuz 2008 tarihinden itibaren hizmet binası olarak, ayrıca Hacettepe Teknokent Kampüsü; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Kamu İhale Kurumu Binası Cad. No: Beytepe-Çankaya/ANKARA adresinde kiraladığı binayı ise Ağustos 2011 tarihinden itibaren Kurumun Elektronik İhale Araştırma Geliştirme Merkezi olarak kullanmaktadır TEŞKİLAT YAPISI Kurumun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları, personelin nitelikleri, sayı ve unvanları, atanması, ücret ile diğer mali ve sosyal hakları 20/07/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş ve bu Yönetmelikte, 16/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmış idi. Daha sonra 01/12/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile teşkilat yapısına yönelik düzenlemeler yapılmış, son olarak ise 26/11/2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle teşkilat yapısına yönelik mevcut son düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelikteki son değişiklikler çerçevesinde getirilen teşkilat yapısına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Kamu İhale Kurumu nun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Daire başkanlıkları bünyesinde hizmetin niteliğine göre grup başkanlıkları veya diğer alt birimler kurulabilir. Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere ise Başkanın önerisi üzerine Maliye Bakanı tarafından dört başkan yardımcısı atanmıştır. Başkan yardımcıları, Başkanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini Başkan adına ve Başkanın talimat ve emirlerine göre, Kurumun amaç ve görevleri doğrultusunda yürütür. Hizmet birimlerinin bağlı bulunacakları Başkan Yardımcısının belirlenmesine Kurum Başkanı yetkilidir. 26/11/2012 tarihinde yapılan değişiklikler de dikkate alındığında Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kurumda 10 ana hizmet birimi, 4 danışma birimi, 4 yardımcı hizmet birimi öngörülmüş olup bu birimler aşağıda sıralanmıştır: Ana Hizmet Birimleri Düzenleme Dairesi Başkanlığı, Ön İnceleme Dairesi Başkanlığı, I., II. ve III. İnceleme Dairesi Başkanlıkları, Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı Danışma birimleri Hukuk Danışmanlığı, Kurum Müşavirliği, Başkanlık Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı. 28

31 Kurum Hakkında Genel Bilgiler 2012 FAALİYET RAPORU Yardımcı hizmet birimleri Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü. Teşkilat Şeması (31/12/2012 tarihi itibariyle) KAMU İHALE KURUMU ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN KAMU İHALE KURULU Hukuk Danışmanlığı Kurum Müşavirliği Başkanlık Müşavirliği Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı BAŞKAN YARDIMCISI I BAŞKAN YARDIMCISI II BAŞKAN YARDIMCISI III BAŞKAN YARDIMCISI IV Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı Düzenleme Dairesi Başkanlığı Ön İnceleme Dairesi Başkanlığı Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Bşk. I. İnceleme Dairesi Başkanlığı Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı II. İnceleme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı III. İnceleme Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 29

32 T.C. Kamu İhale Kurumu İNSAN KAYNAKLARI Kurumun İnsan Kaynakları Politikasının Temel İlkeleri İnsan kaynakları politikasının hedefi, kurumun görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir. Bu kapsamda; a) Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek, b) Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak, c) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkan sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak, Kadro Durumuna İlişkin Bilgiler Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde Kurumda görev alacak personelin unvanları ve sayıları belirlenmiştir. 624 olan kadro sayımızın, 31/12/2012 tarihi itibariyle 248 adedi dolu, 376 adedi boştur. 31/12/2012 tarihi itibariyle Kurumumuz çalışanlarının %37.09 unu (92 kişi) bayan, %62.09 ini (156 kişi) erkek personel oluşturmaktadır. Bu tarih itibariyle, 4761 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 04/01/2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 53 üncü maddesinin (i) fıkrasına eklenen son bent uyarınca 1 kişi kurum müşaviri, 1 kişi başkanlık müşaviri, 3 kişi daire başkanı, 5 kişi kamu ihale uzmanı ve 1 kişi de mütercim-tercüman olarak Kurumumuzda geçici olarak görev yapmakta, Kurumumuz personelinden 5 kişi ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olarak çalışmaktadır. d) Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak, e) Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak, f) Personele, mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları sağlamak, g) Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek, Kurumun insan kaynakları politikasının temel ilkelerini oluşturmaktadır. 30

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 6 BÖLÜM I... 8 GENEL BİLGİLER... 8 A. MİSYON VE VİZYON... 8 B. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 8 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 31 Mart 2015 ISSN: 1307-5683 3 İÇİNDEKİLER BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR AB ABD AEG AREAER A.Ş. BADES BCBS BDDK BDMK BIS BIST BKM BSCEE CAMELS CMF

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 03.01.2014 tarihinde yayımlanarak

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2011 ANKARA MART 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU 2010 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2011 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa I-GENEL BİLGİLER... - 3 - A-HESAP UZMANLARI KURULU

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı