Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6"

Transkript

1 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemi, konumu, rol ve işlevleri, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerin kavranması konularında bilgi verir. Hasta ve sağlık bakım çevresi, vücut mekaniği ve hareket, dekübütüs ülserleri, temel fizyolojik gereksinimler, hasta kabulü ve taburcu edilmesi, enfeksiyon kontrolü, vücut ısısı, sıcak ve soğuk uygulamalar, nabız, solunum, arteriyal kan basıncı 1. Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi 2. Hemşirelikte temel kavramlar 3. Sağlık bakım sistemi, sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri 4. Hemşirelikte etik 5. Hemşirelik süreci 6. Vücut mekaniği Ulusoy, M. F. ve Görgülü, R. S., 1997, Hemşirelik Esasları HEM 103 AKTS Kredisi 2 Hemşireliğe Giriş Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, eğitimlerini sürdürecekleri ortamı tanıtarak, hemşirelik mesleği ve bu mesleğe katkısı olanlar hakkında bilgi vermek ve hemşireliğe karşı beğeni kazanmalarını sağlamaktır. Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik mesleği ile ilgili kavramlar, hemşirelik mesleği ile ilgili kuramcı ve kuramları, hemşirelikle ilgili dernek ve kuruluşlar. 1. Hemşireliğin tarihsel gelişimi, 2. hemşirelik mesleği ile ilgili kavramlar, 3. hemşirelik mesleği ile ilgili kuramcı ve kuramları, 4. hemşirelikle ilgili dernek ve kuruluşlar. Ders notları ANA105 Anatomi I 1.

2 AKTS Kredisi 2 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, insan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum,dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısının, komşuluklarının ve fonksiyonlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve eğitim - öğretim süresince fonksiyonel, topografık ve sistematik anatomi metotlarının birlikte kullanılarak, insan vücuduna ait sistemlerin ele alınması konuları hakkında bilgi verir. İnsan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları. 1. iskelet, 2. Kas 3. solunum, 4. dolaşım, M. Sarsılmaz, Anatomi, 2000 D. Taner, Fonksiyonel Anatomi, 2001 Taner, D., 2002, Fonksiyonel Nöroanatomi. Snell, R. S., 2000, Clinical Anatomy for Medical Students HEM 107 AKTS Kredisi 2 Kendini Tanıma ve İletişim Bu ders Hemşirelik bölümü öğrencilerine kişilerarası ilişkilerin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve bu alanın temel ilkelerini aşina kılmayı hedefler İnsan kavramı, kişilik ve kişiliğin gelişimi, hemşireliğin tanımı ve toplumsal imajı, sağlık, sağlığı etkileyen faktörler, Anksiyete, stres, kriz, öfke, ağrı, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, duyusal yoksunluk, beden imajı, iletişimin tanımı, amacı, öğeleri, iletişim biçimine göre insan tipleri, Hemşirenin kendini tanıması Hemşire- Hasta ilişkisi, terapötik ortam ve terapötik iletişim, İlişkilerde yöntem ve teknikler, Danışman olarak hemşire. 1. İnsan kavramı, 2. kişilik ve kişiliğin gelişimi, 3. hemşireliğin tanımı ve toplumsal imajı, 4. sağlık, sağlığı etkileyen faktörler, 5. Anksiyete, stres, kriz, öfke, ağrı, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, duyusal yoksunluk, beden imajı, 6. iletişimin tanımı, amacı, öğeleri, 7. iletişim biçimine göre insan tipleri, 8. Hemşirenin kendini tanıması 9. Hemşire- Hasta ilişkisi, 10. terapötik ortam ve terapötik iletişim, 11. İlişkilerde yöntem ve teknikler, 12. Danışman olarak hemşire. Velioğlu P,Pektekin Ç,Şanlı T Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. HİS 109 Histoloji 1.

3 AKTS Kredisi 2 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hücre yapısı ve organelleri, histolojik laboratuvar teknikleri, ışık mikroskobu konuları hakkında bilgi verir. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, histoloji laboratuvar teknikleri, hücre ve organellerine giriş, hücre zarı, nükleus-nükleolus, hücre içi transport sistemleri, hücre iskeleti, diğer organeller, hücre siklusu, mitoz, mayoz bölünme 1. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, histoloji laboratuar teknikleri 2. Hücrenin tanımı, yapısı, Hücre zarı, zar transportu, hücrenin iskeleti, stoplazmik inklüzyonlar Maddenin ve atomun yapısı, 3. epitelyum doku ve görevleri 4. Bağ dokusu ve görevleri 5. yağ doku 6. kıkırdak doku ve türleri 7. kemik dokusu 8. kan dokusu 9. sinir dokusu Ders Notları, Junqueria, L.C., Carneiro, J. and Kelly, R. O., 1997, Temel Histoloji, BİK 111 AKTS Kredisi 2 Biyokimya Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, maddenin ve atomun yapısı, kimyasal bağlar, su ve ph, proteinler, karbohidratlar, lipidler, enzimler, vitaminler, hormonlar, kas biyokimyası, beslenme ve mineraller ve nükleik asit konularında bilgi verir. Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, maddenin ve atomun yapısı, kimyasal bağlar, su ve ph, proteinler, karbohidratlar, lipidler, enzimler, vitaminler, hormonlar, kas biyokimyası, beslenme ve mineraller, nükleik asitler. 1. Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, 2. Maddenin ve atomun yapısı, 3. Kimyasal bağlar 4. Su ve ph 5. Proteinler 6. Karbohidratlar 7. Lipidler 8. Enzimler 9. Vitaminler 10. Hormonlar 11. Kas biyokimyası 12. Beslenme ve mineraller 13. Nükleik asitler Ders Kitabı: Menteş, G. ve Ersöz, B., 1993, Harper in Biyokimyası FZY 113 Fizyoloji

4 AKTS Kredisi Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,canlı organizmasının temel işlevlerinin öğrenilmesi ve sağlıklı, bilinçli biçimde yetişmesi ve mesleğini bilimsel yeterlikte icra etmesine katkı sağlanması konularında bilgi verir. Çevre, organizma, regülasyon, homeostazis, hücre fizyolojisi, sinir, kas mekanizmaları 1. Çevre, organizma, 2. regülasyon, 3. homeostazis, 4. hücre fizyolojisi, 5. sinir, 6. kas, Noyan, A., 2003, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji AKTS Kredisi 2 BES115 Temel Beslenme Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemi, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenler, hastalık anında diyette yapılması gerekli değişiklikler, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesinde uyulacak kurallar konularında bilgi verir. Beslenmenin önemi, tanımı ve terimler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller ve vitaminlerin vücuttaki görevleri, kaynakları, günlük gereksinimleri ve yetersizlik durumları, enzimler, hormonlar, nükleik asitler, yeterli ve dengeli beslenme, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi ve sistemik hastalıklarda diyet prensipleri. 1. Beslenmenin önemi, tanımı ve terimler, 2. Karbonhidratlar, 3. Yağlar, proteinler, 4. Mineraller ve vitaminlerin vücuttaki görevleri, kaynakları, günlük gereksinimleri ve yetersizlik durumları, 5. Enzimler, 6. Hormonlar, 7. Nükleik asitler, 8. Yeterli ve dengeli beslenme, 9. Gebe ve emzikli kadınların beslenmesi 10. Sistemik hastalıklarda diyet prensipleri. Baysal, A., 1996, Beslenme TD 117 Türk Dili I 1.

5 AKTS Kredisi 2 1. Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçe yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak. Büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak. Konuşma eğitimi vermek. Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi nin gelişimi; Atatürk ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları. 1. Dil bilgisi bilme. 2. Dünya dilleri içinde Türk dilinin yerini kavrama. 3. Türk dilinin tarihî bilgisi. 4. Dünyadaki Türk dillerini tanıma. 5. Türkiye Türkçesi ni kullanabilme. 6. Dil politikalarını bilme. 7. Yazı dilini doğru kullanabilme. 8. Konuşma dilini doğru kullanabilme. 9. Cümle bilgisi ve inceleyebilme. 10. Ses bilgisi ve Türkçenin seslerini tanıyabilme. 11. Türkçenin şekil bilgisini tanıyabilme. 12. Okuma ve anlayabilme. 13. Hazırlıksız konuşma uygulaması yapabilme. 14. Kompozisyon yazma çalışması yapabilme. 1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı Kredi AİİT 119 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi I lisans 1. AKTS Kredisi 2 Uygulama- Kredi) 1. Yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı. Yarıyıl içi sınavı % 30, yarıyıl sonu sınavı % 70 Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. İnkılabın Tanımı, I.Dünya Savaşı na kadar Osmanlı Devleti ndeki gelişmeler, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele nin Mali ı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı 1. Bağımsız yaşama iradesine sahip bir milletin esaret altına alınamayacağı 2. Ulusal egemenlik ilkesinin önemi 3. Mustafa Kemalin önderlik niteliği ve kişiliği

6 4. Milli Mücadele nin hangi güç koşullarda kazanıldığı 5. Hakkın daima kuvvete üstün geldiği 6. Ulusun maddi ve manevi gücünün örgütlenmesi ile yeni bir Türk Devletinin kurulduğu 7. Lozan Antlaşması ile Dünyaya kabul ettirilen Türk Devletinin sonsuza kadar yaşatılabileceği 8. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi 9. Mesleki güncel konuları izleme becerisi. 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K., Ankara, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, C.I-V, Ankara, Niyazi Berkes, Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul, Afet A. İnan, Medeni Bilgiler, Ankara, Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara, Enver Ziya Karal, Atatürk ten DüĢünceler, M.E.B. Yay., Ankara, Bernard Lewis, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev.M.Kıratlı, T.T.K.,Ankara, Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ankara, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, C.I-II, YÖK Yay., Ankara, AKTS Kredisi 2 İNG121 İngilizce Öğrencileri İngilizce ile tanıştırıp günlük hayatta kullanmalarını sağlamak Sayılar/Sıfatlar/zamirler/isimler(sayılabilen/sayılamayan)Zamanlar(Geniş-Şimdiki zaman)/öneri-tercih-gereklilik, yetenek İngilizce de cümle dizimi, zamanlar, olumlu ve olumsuz cümleler, Soru cümleleri, sıfatlar, zarflar, zamirler. 1. Sayılar 2. Sıfatlar 3. Zamirler 4. isimler(sayılabilen/sayılamayan) 5. Zamanlar(Geniş-Şimdiki zaman) 6. öneri-tercih-gereklilik, yetenek 7. İngilizce de cümle dizimi, zamanlar, 8. olumlu ve olumsuz cümleler, 9. Soru cümleleri, sıfatlar, zarflar, zamirler. A.Vahit Çakır /Nilgün Yorgancı Gül Keskil Full Steam Ahead AKTS Kredisi 2 SEÇ123 Seçmeli Ders(Üreme Sağlığı ve A.P. Danışmanlığı) Bu ders Hemşirelik bölümü öğrencilerine üreme sağlığı ve aile planlaması konularındaki temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve bu alanın temel ilkelerini hedefler Cinsellik ve yaşam, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, cinsel gelişim süreci, cinsel eylem fizyolojisi, erkeklerde cinsel rahatsızlıklar, kadınlarda cinsel rahatsızlıklar, aile planlamasında danışmanlık, aile planlaması, hormonal kontraseptifler, rahim içi araç, cerrahi sterilizasyon, etki derecesi sınırlı

7 yöntemler, aile planlaması danışmanlığında hemşirenin rolü 1. Cinsellik ve yaşam, 2. üreme sisteminin anatomisi, 3. üreme sisteminin fizyolojisi, 4. cinsel gelişim süreci, 5. cinsel eylem fizyolojisi, 6. erkeklerde cinsel rahatsızlıklar, 7. kadınlarda cinsel rahatsızlıklar, 8. aile planlamasında danışmanlık, 9. aile planlaması, hormonal kontraseptifler, rahim içi araç, cerrahi sterilizasyon, etki derecesi sınırlı yöntemler, aile planlaması danışmanlığında hemşire Ders kaynakları II.DÖNEM HEM 102 Yerel Kredisi 9 Hemşirelik Esasları II 1. AKTS Kredisi Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemi, konumu, rol ve işlevleri, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerin kavranması konularında bilgi verir. Hasta kabulü ve taburcu edilmesi, enfeksiyon kontrolü, vücut ısısı, sıcak ve soğuk uygulamalar, nabız, solunum, arteriyal kan basıncı, ilaç uygulama yöntemleri, parenteral ilaç uygulamaları, damar içi ilaç uygulamaları, şok ve hemşirelik bakımı, sıvı elektrolit dengesi ve kan transfîzyonu. 1. Hasta kabul ve taburcu edilmesi 2. Kişisel hijyen ve uygulamaları 3. Yaşam bulguları 4. Asepsi-antisepsi, 5. İlaçların veriliş yolları 6. Sıcak-soğuk uygulamalar Ulusoy, M. F. ve Görgülü, R. S., 1997, Hemşirelik Esasları Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 MİK104 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, temel mikrobiyolojik ve parazitolojik konular ve ilgili testlerin öğretilmesi konularında bilgi verir. Mikrobiyolojiye giriş, Mikroskoplar, Mikrobiyolojide kullanılan diğer araç gereç ve cihazlar, Bakterilerin yapı ve fizyolojileri, Bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri, Çevre mikrobiyolojisi, Örnek alma teknikleri, Sterilizasyon ve

8 dezenfeksiyon, İmmünolojiye giriş ve antijen, İmmün sistemin yapısı, İmmünglobulinler (Antikorlar), İmmün cevap, Doğal direnç, Aşılar ve bağışık serumlar, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri. 1. Mikrobiyolojinin tanımını, alt dallarını, tarihçesini bilme 2. Mikroorganizmaların adlandırma ve sınıflandırılmasını öğrenme 3. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeleri tanıma 4. Bakterilerin şekillerini, yapılarını, üremelerini, enzim ve metabolizmalarını bilme 5. Bakterilerin genetik özelliklerini ve antimikrobik maddelerin özelliklerini bilme 6. Mikroorganizmaların üretilme şekillerini, besiyerlerini ve ekim tekniklerini bilme 7. Mikrobiyolojide kullanılan boyaları, boyama mekanizmalarını ve yöntemleri bilme 8. Mikrobiyolojik örnek alma yöntemlerini ve taşınmada dikkat edilecek konuları öğrenme 9. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini, etki mekanizmalarını kavrama 10. Bağışıklık bilimi hakkında genel bilgi edinip, antijenin özelliklerini öğrenme 11. Bağışık yanıtta rol alan lenfoid organlar ile hücreler hakkında bilgi edinme 12. İmmünglobulinlerin özelliklerini kavrama 13. İmmün cevap çeşitlerini, bağışıklık ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını öğrenme 14. İnfeksiyonlara karşı doğal direncin önemini kavrama 15. Aşılar, serumlar ve uygulamaları hakkında genel bilgi edinme 16. Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini öğrenme Bilgehan, H., 2002, Klinik Mikrobiyolojik Tanı ANA106 Anatomi II Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, insan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum,dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısının, komşuluklarının ve fonksiyonlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve eğitim - öğretim süresince fonksiyonel, topografık ve sistematik anatomi metotlarının birlikte kullanılarak, insan vücuduna ait sistemlerin ele alınması konuları hakkında bilgi verir. İnsan vücudunda yer alan sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları. 1. sindirim, 2. boşaltım, 3. üreme, 4. endokrin 5. sinir sistemleri M. Sarsılmaz, Anatomi, 2000 D. Taner, Fonksiyonel Anatomi, 2001 Taner, D., 2002, Fonksiyonel Nöroanatomi. Snell, R. S., 2000, Clinical Anatomy for Medical Students FZY 108 AKTS Kredisi 2 Fizyoloji II 1. 2 Yarıyıl 2.

9 Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,canlı organizmasının temel işlevlerinin öğrenilmesi ve sağlıklı, bilinçli biçimde yetişmesi ve mesleğini bilimsel yeterlikte icra etmesine katkı sağlanması konularında bilgi verir. kas, endokrin, kan, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme mekanizmaları 1. kas, 2. endokrin, 3. kan, 4. dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme mekanizmaları Noyan, A., 2003, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji AİİT110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1. 2 Yarıyıl 2. Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu ders boyunca öğrencilere, demokrasinin çağımızın en iyi yaşam tarzı olduğu kavratılır, demokrasinin korunması ve geliştirilmesi bilinci kazandırılır. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi 1. Tam bağımsız yaşama bilincinin önemi 2. Ulusal egemenlik ilkesinin önemi 3. Demokrasinin korunması ve geliştirilmesi 4. Temel insan hak ve özgürlüklerinin önemi 5. Atatürkçü Düşünce Sisteminin özellikleri 6. Dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi 7. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş Türkiye 8. Verileri analiz edebilme ve tasarlama becerisi 9. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama 10. Mesleki ve güncel konuları izleme becerisi 11. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi 1. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara, İnan, Ayşe Afet; Medeni Blgiler, Ankara, Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul, Karal, Enver Ziya; Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara, Karal, Enver Ziya; Atatürk ten DüĢünceler, M.E.B. Yay., Ankara, Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev.M.Kıratlı, T.T.K., Ankara, Mumcu, Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ankara, Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Ankara, TD 112 Türk Dili II 1.

10 2 Yarıyıl 2. Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçe yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak. Büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak. Türkçenin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek. Konuşma eğitimi vermek. Sözcük bilgisi, sözcük türleri; cümle bilgisi ve Türkçenin sözdizimi; kompozisyon, sözlü ve yazılı kompozisyon türleri; sözlü ve yazılı anlatım teknikleri; Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir, roman, öykü, deneme vb.) çözümleme yöntemleri ve uygulamaları. 1. Dil bilgisi bilme. 2. Türkiye Türkçesi ni doğru kullanabilme. 3. Türkçenin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü yönünde yorumlar yapabilme. 4. Okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme, yorumlarını sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme. 5. Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme. 6. Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde yorumlar yapabilme. 7. Yazı dilini doğru kullanabilme. 8. Konuşma dilini doğru kullanabilme. 9. Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme. 10. Sesleri doğru çıkarabilme. 11. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilme. 12. Kompozisyon yazabilme. 13. Çevresindekileri yazıyla doğru ifade edebilme. 14. Çevresindekileri sözle doğru ifade edebilme. 1.Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı İNG 114 İngilizce II 1. 2 Yarıyıl 2. Dersin temel hedefi İngilizce nin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma,yazma,dinleme ve okuma becerileri kazandırmaktır. İngilizce deki temel zamanlar ve kipler; isim,sıfat, edat ve zarflar; şart cümleleri; isim fiiller; dolaylı anlatımlar; cümle dizini; sıfat cümlecikleri ve başlangıç ve orta seviyede kelime bilgisini kapsamaktadır.. 1. İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme 2. Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme 3. İngilizce diyalogları anlayabilme 4. İngilizce bir metni okuyup anlayabilme 5. Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme 6. Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme 1. Walker,E. & Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Elementary Students Longman : England 2. Walker,E. & Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students Longman : England 2.

11 3. Murphy, R. (1998). English Grammar in Use. Cambridge. 4. Dictionary of Contemprary English, Longman III.DÖNEM HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği 2. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, iç hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilite edilmesinde çağdaş rol ve işlevler konularında bilgi verir. Sağlık-hastalık kavramı, yaşlı, devamlı yatan hasta bakımı, sıvı- elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri, şok, beslenme, kan hastalıkları ve kan transfüzyonları, bağışıklık sistemi ve allerjik hastalıklar, kalp, solunum, sindirim, endokrin, sinir sistemi, kan, üriner sistem, eklem ve ligament hastalıkları ile hemşirelik bakımları ve onkoloji hemşireliği. 1. Sağlık-hastalık kavramı, 2. yaşlı, devamlı yatan hasta bakımı, 3. sıvı- elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri, 4. şok, 5. beslenme, 6. kan hastalıkları ve kan transfüzyonları, 7. bağışıklık sistemi ve allerjik hastalıklar, 8. kalp, 9. solunum, 10. sindirim, 11. endokrin, 12. sinir sistemi, 13. kan, üriner sistem, 14. eklem ve ligament hastalıkları ile hemşirelik bakımları ve onkoloji hemşireliği. Birol, L., Akdemir, N. ve Bedük, T., 2003, İç Hastalıkları Hemşireliği PAT 203 Patoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, genel patoloji ve hastalıkların patogenezisleri konularında bilgi verir. Patolojinin tanımı, hücre zedelenmeleri, yangı ve onarım, etiyoloji, dolaşım bozuklukları, tümör ve immunpatoloji. 1. Patolojinin tanımı, 2. hücre zedelenmeleri, 3. yangı ve onarım, 4. etiyoloji, 5. dolaşım bozuklukları,

12 6. tümör ve immunpatoloji Tel, N., Öner, 0. ve Paşaoğlu, Ö., 1997, Patoloji FAR 205 Farmakoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,temel farmakoloji bilgi ve ilkelerinin yaşamsal önemini kavrama ve ilaç uygulamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları konularında bilgi verir. Farmakolojinin bölümleri, ilaç ve elde edildiği kaynaklar, ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, farmasotik şekilleri, hazırlanması ve uygulanması, uygulama yolları, emilim dağılım, metabolizma atılmaları, etkileri, etkileşimleri, etkisini değiştiren faktörler, toksisitesi, zehirlenmeler ve tedavi ilkeleri, histamin ve antihistaminik ilaçlar, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları, antibiyotikler, antiviral, antifungal ilaçlar, kemoterapotikler, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, santral sinir sistemine etkili ilaçlar, ilaç suistimali, bağımlılığı ve reçete. 1. Farmakolojinin bölümleri, 2. ilaç ve elde edildiği kaynaklar, 3. ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, farmasotik şekilleri, hazırlanması ve uygulanması, uygulama yolları, emilim dağılım, metabolizma atılmaları, etkileri, etkileşimleri, etkisini değiştiren faktörler, toksisitesi, zehirlenmeler ve tedavi ilkeleri, 4. histamin ve antihistaminik ilaçlar, 5. kardiyovasküler sistem ilaçları, 6. solunum sistemi ilaçları, 7. gastrointestinal sistem ilaçları, antibiyotikler, antiviral, antifungal ilaçlar, kemoterapotikler, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, santral sinir sistemine etkili ilaçlar, ilaç suistimali, bağımlılığı ve reçete Kayaalp, O., 2000, Farmakoloji EPİ 207 Epidemyoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, toplumdaki çeşitli grupların sağlık düzeyini, hastalıklarını, etken, insan ve çevre arasındaki etkileşimin neden ve sonuç ilişkilerini araştırmaya ve toplumun sağlığını koruyucu ve yükseltici önlemleri planlamaya yönelik konularda bilgi verir. Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, tarihsel gelişimi, kullanıldığı alanlar ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı, epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler, epidemiyolojik araştırma türleri, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar, epidemiyolojik araştırmalarda kontrol grubu seçimi, salgınların epidemiyolojik incelenmesi ve klinik epidemiyoloji. 1. Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, tarihsel gelişimi, kullanıldığı alanlar ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı, 2. epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler, 3. epidemiyolojik araştırma türleri,

13 4. tanımlayıcı araştırmalar, 5. analitik araştırmalar, 6. epidemiyolojik araştırmalarda kontrol grubu seçimi, 7. salgınların epidemiyolojik incelenmesi ve klinik epidemiyoloji. Tazcan, S., Epidemyoloji ING 209 Mesleki İngilizce II. 1. Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirilmesi konularında bilgi verir. Tenslerin tekrarı, Vucudun parçaları, Review of tenses, Parts of the body, Emir ve kibar istekler, Ağrının nerede olduğunu sorma, Passiv cümleler, cerrahçılkta kullanılan bazı cihazlar, Steril işlemler, Olay (olay anında yarlıların taşınması) Operasyonluk hastaya operasyon yapılması, Acil ambulans, Kliniksel alanlar, Acil başvurular. Deri, öksürme, hastaalrın incelenmesi, sıcaklık v.b. 1. Tenslerin tekrarı, 2. Vucudun parçaları, 3. Review of tenses, 4. Parts of the body, 5. Emir ve kibar istekler, 6. Ağrının nerede olduğunu sorma, 7. Passiv cümleler, cerrahçılkta kullanılan bazı cihazlar, 8. Steril işlemler, 9. Olay (olay anında yarlıların taşınması) 10. Operasyonluk hastaya operasyon yapılması, 11. Acil ambulans, Kliniksel alanlar, Acil başvurular. Deri, öksürme, hastaalrın incelenmesi, sıcaklık v.b. N. Özdağ, Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, Ankara. 4.DÖNEM HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Yarıyıl 2. Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, cerrahi hastalıkların temel kavram ve ilkeleri, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta birey, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi konularında bilgi verir. Cerrahi hastalıkları hemşireliğine giriş, cerrahi hemşireliğinde etik, homeostazis, stres, doku zedelenmesi, yara iyileşmesi, sıvı-eletrolit ve asit baz dengesi, şok ve hemşirelik bakımı, cerrahi beslenme, hastane enfeksiyonları ve sterilizasyon, infeksiyonun kontrolü, cerrahi enfeksiyonları ve bakımı, preoperatif hemşireliği, sinir sistemi cerrahisi, solunum sistemi, kalp-damar sistemi,

14 sindirim sistemi, üriner sistem, kas-iskelet sistemi, endokrin sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, KBB ve göz hastalıklarında hemşirelik bakımı, meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı, organ transplantasyonu, yanık ve hemşirelik bakımı. Tüm sistemlerin cerrahi gerektiren durumlarda hasta ve ailesinin eğitimine yönelik uygulamaları konusunda beceri kazandırmak. Cerrahi hastasının bütünlüğünü korumak ve yeniden eski sağlığını kavuşmasında öğrencileri yeterli hale getirmeye yönelik uygulamaları kazandırmak Erdil, F. ve Elbaş, N. O., 2001, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM204 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri,tedavi ve kontrolü ile hemşirelik bakım ilkeleri konularında bilgi verir. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin kavramlar,bulaşıcı hastalıklardan korunma ve geliştiğinde uygulanacak hemşirelik bakımına yönelik bilgi ve beceriler, enfeksiyon hastalıkları oluşum zinciri ve verilerin toplanması, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, belirtileri ve hemşirelik bakımı, tanıda hemşirenin rolü, aşılar ve serumlar, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve özellikleri, su ve besinle bulaşan hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. 1- Bulaşıcı hastalıkların bakımında genel hemşirelik bilgisi kazanma 2- Bulaşıcı hastalıkların etmenlerini ve epidemiyolojik özelliklerini tanıma 3- Bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve prognozu ile ilgili bilgileri 4- Bulaşıcı hastalıkların tedavisi, korunma ve hastalığa özgü hemşirelik bakımı bilgisini kazanma 5- Bildirimi zorunlu hastalıkları ve bildirimde yapılacak işlemleri öğrenme 6-Bulaşıcı hastalıkların kontrol ve korunmasına ilişkin eğitici ve araştırıcı bakış açısı kazanma Görak, G. ve Savaşer, S., 1992, Enfeksiyon Hastalıkları HEM206 Enjeksiyon Yöntemleri Yarıyıl 2. Asepsi, İlaçların parenteral yolla uygulanması, İntravenöz sıvı tedavisi, Yaşamsal bulgular Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine temel oluşturacak kavram, ilke ve yöntemleri tanımlar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kavram ve ilkelerin önemini kavrar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin temel ilkeleri listeler ve sıralar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kendi (Eczacının) rolünü kavrar. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisinde asepsinin önemini kavrar. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisi uygulamalarında bireyin güvenliğine ve haklarına özen gösterir

15 1. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine temel oluşturacak kavram, ilke ve yöntemleri tanımlar. 2. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kavram ve ilkelerin önemini kavrar. 3. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin temel ilkeleri listeler ve sıralar. 4. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kendi (Eczacının) rolünü kavrar. 5. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisinde asepsinin önemini kavrar. 6. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisi uygulamalarında bireyin güvenliğine ve haklarına özen gösterir 1. Kozier B, Erb G, Berman AJ, Burke K. (2000) Fundamentals of Nursing. New Jersey: Prentice Hall Health. 2. Potter PA, Perry AG. (2003) Fundamentals of Nursing. St Louis: The C.V. Mosby Company. 3. Ulusoy MF, Görgülü RS. (2001) Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti. PSG208 Psikoloji 2. Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi Yarıyıl 2. Psikolojinin temel kavramlarını öğretmek Gelişim ve öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını tanımak ve uygulamak Öğrenme-öğretme süresinde gözlenen bireysel, ortamsal ve eğitsel sorunları tanımak Etkin ve kalıcı öğrenme yaşantılarını oluşturmak 1. Gelişimin temel ilkeleri 2. Psikososyal gelişim 3. Kişilik 4. Dil ve düşünce gelişimi 5. Öğrenme teorileri 6. Güdülenme 7. Sosyal gelişme 8. Fiziksel ve bilişsel gelişme 9. Zeka 10. Algı ve bellek 11. Bellek sistemi 12. Öğretme yöntemleri ve stilleri 13. Öğrenmede ödül ve ceza 14. Gelişim evreleri 15. İnsan doğası ve kültür 16. Psikolojik sorunlar 1. İnsan ve davranışları.doğan Cüceloğlu. 2. Ruh sağlığı ve bozuklukları.orhan Öztürk 3.Psikolojiye giriş.clifford Morgan. SOS210 Sağlık Sosyolojisi 2.

16 AKTS Kredisi 2 2. Yarıyıl 2. Öğrencilere hastalıkların ve hastaya yaklaşımda sosyal boyutun önemini kavratmak Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi, Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler, Hasta-Hekim İlişkileri, Hasta-Hastane İlişkileri, Hasta Ailesi ile İletişim ve Türkiye de Sağlık konularının öğrenilmesi 1. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi, 2. Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, 3. Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler, 4. Hasta-Hekim İlişkileri, 5. Hasta-Hastane İlişkileri, 6. Hasta Ailesi ile İletişim ve Türkiye de Sağlık konularının öğrenilmesi 1. Cirhinlioğlu,Zafer,Sağlık Sosyolojisi,Nobel Yayın,Dağıtım,Ankara, Kasapoğlu,Aytül,Toplumbilim,Sağlık Sosyolojisi Türkiye den Araştırmalar, Sosyoloji Derneği Yayınları VI,Ankara, Kızılçelik,Sezgin, Türkiye nin sağlık sistemi Bir Medikal Sosyoloji Denemesi, Saray Kitabevleri,İzmir,1996 AKTS Kredisi 2 İNG212 Mesleki İngilizce II Yarıyıl 2. Öğrencilerin temel İngilizce gramer ve kelime bilgisini tıbbi terimlerle birlikte öğrenmeleri ve kullanmaları Some common signs and symptoms; some technical terms used only in medicine. Writing a report about a patient. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. A deseription of the respiratory syste. The skinl. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. Some abbreviations used in medicine. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before 1. Öğrenciler temel İngilizce bilgisini öğreneceklerdir. 2. Öğrenciler temel kelime bilgisini öğrenecekler. 3. öğrenciler İngilizce gramerini kullanabileceklerdir 4. öğrenciler kelime bilgisini kullanabileceklerdir 5. öğrenciler tıbbi bilgilerini bu derste İngilizce olarak kullanacaklardır 6. öğrenciler tıbbi İngilizce kelimelerini öğreneceklerdir 1. Tıbbi İngilizce, Mehmet Turçin, Nobel Tıp Kitabevleri, 2001 V. YARIYIL (GÜZ)

17 HEM 301 Doğum Kadın Sağlığı Hastalıkları Ve Hemşireliği 3. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, doğum ve jinekoloji hemşireliğindeki temel kavramlar konularında bilgi verir. Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi, gebelik fizyolojisi, normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, normal ve riskli doğum sonu dönem ve hemşirelik bakımı, aile planlaması ve hemşirelik hizmetleri, jinekolojide muayene, tanı ve tedavi yöntemleri, üreme sistemi kanserleri, hasta ve hemşirelik bakımı. 1. Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi, 2. gebelik fizyolojisi, normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, 3. riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, 4. normal ve riskli doğum sonu dönem ve hemşirelik bakımı, 5. aile planlaması ve hemşirelik hizmetleri, 6. jinekolojide muayene, tanı ve tedavi yöntemleri, 7. üreme sistemi kanserleri, 8. hasta ve hemşirelik bakımı. Taşkın, L., 2000, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği BİO 303 Bioistatistik Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksek okulu hemşirelik programı öğrencilerine, istatistiksel kavramların tanıtımı, istatistiksel testler ve diğer analizler hakkında bilgi verir. İstatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, regresyon ve korelasyon analizi ve sağlık istatistikleri. 1. İstatistiksel kavramlar, 2. tanımlayıcı istatistikler, 3. parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, 4. regresyon ve korelasyon analizi 5. sağlık istatistikleri. Sümbüloğlu, K., 2002, Biyoistatistik HEM 305 Büyüme Gelişme 4. AKTS Kredisi 2

18 5. Çocuğun yenidoğanlıktan adölesan sonuna kadar büyüme-gelişme sürecini tanıma ve değerlendirme Büyüme-gelişme tanımı, Büyüme-gelişme kuramları, Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme, Nöromotor gelişme, Duyu organlarının gelişmesi, Zeka ve zihinsel gelişim, Psikososyal ve kişilik gelişmesi, Çocuklarda sık görülen Psikososyal sorunlar 1. Büyüme-gelişme tanımı, 2. Büyüme-gelişme kuramları, 3. Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme, 4. Nöromotor gelişme, 5. Duyu organlarının gelişmesi, 6. Zeka ve zihinsel gelişim, 7. Psikososyal ve kişilik gelişmesi, 8. Çocuklarda sık görülen Psikososyal sorunlar KAVAKLI Aysel, Çocukluk Yaşlarında Büyüme Gelişme, Hilal Matbaacılık, Eylül ING 307 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Mesleki İngilizce III III Bu ders, sağlık kuruluşlarında çalışacak mezun öğrencilerinin, sağlıkla ilgili konularda İngilizceyi yazma ve kullanmalarını minimum şartlarda öğrenmelerini sağlamak ve üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirilmesi konularında bilgi verir. Some common signs and symptoms; some technical terms used only in medicine. Writing a report about a patient. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. A deseription of the respiratory syste. The skinl. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. Some abbreviations used in medicine. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before 1. Some common signs and symptoms; 2. some technical terms used only in medicine. 3. Writing a report about a patient. 4. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. 5. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. 6. A deseription of the respiratory syste. The skinl. 7. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. 8. Some abbreviations used in medicine. 9. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. 10. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. 11. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before N. Özdağ, Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, Ankara.

19 VI. YARIYIL (BAHAR) HEM 302 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği III. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Öğrencinin edindiği temel bilgi ve ilkeleri, çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleştirerek bunları hasta / sağlıklı çocuğa ve ailesine uygulayabilecek beceriye sahip olmalarını sağlamak Pediatri ve pediatri hemşireliğinin tanımı-gelişimi, dünyada ve türkiye de çocuk sağlığının durumu, çocukların sağlık durumunu tanılama, çocukların hastaneye yatışa tepkileri ve tepkileri azaltmada hemşirenin rolü, pediatri hemşireliğinde uygulamalar: (mataryel toplama, fiziksel ölçümler, hayati belirtilerin ölçümü, çocuklarda ilaç uygulamaları, solunumun devamını sağlayıcı uygulamalar), ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı, kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme ve büyüme gelişme bozuklukları, normal ve özel bakım gerektiren yenidoğanlar ve hastalıklarında hemşirelik bakımı, çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen solunum yolu hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları-hemşirelik bakımı ve aşılama programları, konjenital kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen endokrin ve metabolik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 1- Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alma, 2- Çocuğun değişik yaş gruplarına ilişkin özelliklerini bilme, 3- Büyüme-gelişme kavramlarını, değerlendirmede kullanabilme, 4- Çocuk sağlığını bozan, sık karşılaşılan sorunların, hastalık ve bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımındaki rolünü kavrama, 5- Çocuk ve ailenin hastalığa ve hastaneye yatışa gösterdiği tepkileri bilerek farkında olma, 6- Sağlıklı / hasta çocuğa hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme, 7- Çocuk ve aileye sağlık eğitimi verebilme ve danışmanlık yapma konusunda beceri kazanma, 8- Pediatri hemşireliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavrama. Görak, G., Erdoğan, S., Savaşer, S., Çakıroğlu, S., (Ed. Seçim, H.): Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 1. Baskı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Çavuşoğlu, H.: Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 3. Baskı, Bizim Büro Basımevi Tesisleri, Ankara, Conk, Z., Çavuşoğlu, H., Savaşer, S., et.al., (Ed. Conk, Z.): Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 1. Baskı, Birlik Ofset, İstanbul, Yavuzer, H.: Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, 19. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, AY 304 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Araştırma Yöntemleri III

20 Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, bilimsel düşünmeyi, öğrendiklerini elde ettiği verilerle birleştirmeyi bilen, bilgilerini ifade edebilen, meslek yaşamında araştırmacı tutumunu benimseyerek bunları sergileyen hemşireler yetiştirme konularında bilgi verir. Bilim ve araştırma kavramları, bilgi edinme yolları, bilimsel yöntemin aşamaları, hemşirelikte araştırmanın önemi, tanımı, tarihsel gelişimi, hemşirelik araştırmalarında etik, veri toplama yöntemleri ve verilerin özellikleri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkilerin incelenmesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmanın planlanması, aşamaları ve türleri, örnekleme yöntemleri, araştırma çeşitleri, araştırma raporunda tablo ve grafiklerin kullanımı, rapor yazım yöntemi ve kaynakça gösterimi. 1. Bilim ve araştırma kavramları, bilgi edinme yolları, bilimsel yöntemin aşamaları, 2. Hemşirelikte araştırmanın önemi, tanımı, tarihsel gelişimi, 3. Hemşirelik araştırmalarında etik, veri toplama yöntemleri ve verilerin özellikleri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkilerin incelenmesi, 4. Araştırmalarda hata kaynakları, araştırmanın planlanması, aşamaları ve türleri, örnekleme yöntemleri, araştırma çeşitleri, 5. Araştırma raporunda tablo ve grafiklerin kullanımı, rapor yazım yöntemi ve kaynakça gösterimi. Aksakoğlu, G., 2000, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri İLK 306 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 İLK YARDIM III VI. Yarıyıl 6. Öğrencilere beklenmedik ani gelişen olaylarda yaşamı korumak,durumun kötüye gitmesini önlemek amacına yönelik bilgi ve uygulamalar konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. İlk ve acil yardım gerektiren ;ani solunum durması,kalp durması, kanamalar,şok, kırık ve çıkıklarda ilk yardım uygulamaları,zehirlenmelerde ilk yardım yanık ve donmalarda trafik kazalarında ilk ve acil yardım ilkeleri ve uygulamalar 1. İlk ve Acil Bakım gerektiren durumları tanımak ve yaşam kurtarıcı uygulamaları hızlı bir şekilde uygulamak. İlk Yardım Süzen&İnan Birol Basım Yayın Kitapevi 2003 Acil Hemşireliği İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksek Ok.1990 ING 308 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Mesleki İngilizce III III Bu ders, sağlık kuruluşlarında çalışacak mezun öğrencilerinin, sağlıkla ilgili konularda İngilizceyi yazma ve kullanmalarını minimum şartlarda öğrenmelerini sağlamak ve üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2

Kod Dersin Adı T/U Kredi AB 101 Anatomi 2/0 2 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI (PARAMEDİK) DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL AB 101 Anatomi 2/0 2 İnsan anatomisine giriş, hareket sistemi: iskelet, kemikler, kaslar, eklemler, dolaşım, solunum,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme Amaç: Öğrenciye (okul öncesi) eğitimde araç gereç geliştirme yeterliği kazandırmak ÇOCUK GELİŞİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Çocuk Gelişimi I Amaç: Çocuğun fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi ve dil gelişimini izleyebilecek bilgiyi edinme. Fiziksel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES A.Amaçlar Öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü No Ders Kodu 1 ATA113 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Genel Toplam T = 153 U = 56 Toplam Saat = 209 Kredi = 181 ECTS = 240 1. YARIYIL 2. YARIYIL Ders Adı

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı