Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6"

Transkript

1 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemi, konumu, rol ve işlevleri, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerin kavranması konularında bilgi verir. Hasta ve sağlık bakım çevresi, vücut mekaniği ve hareket, dekübütüs ülserleri, temel fizyolojik gereksinimler, hasta kabulü ve taburcu edilmesi, enfeksiyon kontrolü, vücut ısısı, sıcak ve soğuk uygulamalar, nabız, solunum, arteriyal kan basıncı 1. Hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi 2. Hemşirelikte temel kavramlar 3. Sağlık bakım sistemi, sağlık ekibi ve hemşirenin rolleri 4. Hemşirelikte etik 5. Hemşirelik süreci 6. Vücut mekaniği Ulusoy, M. F. ve Görgülü, R. S., 1997, Hemşirelik Esasları HEM 103 AKTS Kredisi 2 Hemşireliğe Giriş Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, eğitimlerini sürdürecekleri ortamı tanıtarak, hemşirelik mesleği ve bu mesleğe katkısı olanlar hakkında bilgi vermek ve hemşireliğe karşı beğeni kazanmalarını sağlamaktır. Hemşireliğin tarihsel gelişimi, hemşirelik mesleği ile ilgili kavramlar, hemşirelik mesleği ile ilgili kuramcı ve kuramları, hemşirelikle ilgili dernek ve kuruluşlar. 1. Hemşireliğin tarihsel gelişimi, 2. hemşirelik mesleği ile ilgili kavramlar, 3. hemşirelik mesleği ile ilgili kuramcı ve kuramları, 4. hemşirelikle ilgili dernek ve kuruluşlar. Ders notları ANA105 Anatomi I 1.

2 AKTS Kredisi 2 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, insan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum,dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısının, komşuluklarının ve fonksiyonlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve eğitim - öğretim süresince fonksiyonel, topografık ve sistematik anatomi metotlarının birlikte kullanılarak, insan vücuduna ait sistemlerin ele alınması konuları hakkında bilgi verir. İnsan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları. 1. iskelet, 2. Kas 3. solunum, 4. dolaşım, M. Sarsılmaz, Anatomi, 2000 D. Taner, Fonksiyonel Anatomi, 2001 Taner, D., 2002, Fonksiyonel Nöroanatomi. Snell, R. S., 2000, Clinical Anatomy for Medical Students HEM 107 AKTS Kredisi 2 Kendini Tanıma ve İletişim Bu ders Hemşirelik bölümü öğrencilerine kişilerarası ilişkilerin temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve bu alanın temel ilkelerini aşina kılmayı hedefler İnsan kavramı, kişilik ve kişiliğin gelişimi, hemşireliğin tanımı ve toplumsal imajı, sağlık, sağlığı etkileyen faktörler, Anksiyete, stres, kriz, öfke, ağrı, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, duyusal yoksunluk, beden imajı, iletişimin tanımı, amacı, öğeleri, iletişim biçimine göre insan tipleri, Hemşirenin kendini tanıması Hemşire- Hasta ilişkisi, terapötik ortam ve terapötik iletişim, İlişkilerde yöntem ve teknikler, Danışman olarak hemşire. 1. İnsan kavramı, 2. kişilik ve kişiliğin gelişimi, 3. hemşireliğin tanımı ve toplumsal imajı, 4. sağlık, sağlığı etkileyen faktörler, 5. Anksiyete, stres, kriz, öfke, ağrı, yalnızlık, ümitsizlik, ölüm, duyusal yoksunluk, beden imajı, 6. iletişimin tanımı, amacı, öğeleri, 7. iletişim biçimine göre insan tipleri, 8. Hemşirenin kendini tanıması 9. Hemşire- Hasta ilişkisi, 10. terapötik ortam ve terapötik iletişim, 11. İlişkilerde yöntem ve teknikler, 12. Danışman olarak hemşire. Velioğlu P,Pektekin Ç,Şanlı T Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler. HİS 109 Histoloji 1.

3 AKTS Kredisi 2 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hücre yapısı ve organelleri, histolojik laboratuvar teknikleri, ışık mikroskobu konuları hakkında bilgi verir. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, histoloji laboratuvar teknikleri, hücre ve organellerine giriş, hücre zarı, nükleus-nükleolus, hücre içi transport sistemleri, hücre iskeleti, diğer organeller, hücre siklusu, mitoz, mayoz bölünme 1. Histolojiye giriş ve terminoloji, mikroskop ve mikroskobik teknikler, histoloji laboratuar teknikleri 2. Hücrenin tanımı, yapısı, Hücre zarı, zar transportu, hücrenin iskeleti, stoplazmik inklüzyonlar Maddenin ve atomun yapısı, 3. epitelyum doku ve görevleri 4. Bağ dokusu ve görevleri 5. yağ doku 6. kıkırdak doku ve türleri 7. kemik dokusu 8. kan dokusu 9. sinir dokusu Ders Notları, Junqueria, L.C., Carneiro, J. and Kelly, R. O., 1997, Temel Histoloji, BİK 111 AKTS Kredisi 2 Biyokimya Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, maddenin ve atomun yapısı, kimyasal bağlar, su ve ph, proteinler, karbohidratlar, lipidler, enzimler, vitaminler, hormonlar, kas biyokimyası, beslenme ve mineraller ve nükleik asit konularında bilgi verir. Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, maddenin ve atomun yapısı, kimyasal bağlar, su ve ph, proteinler, karbohidratlar, lipidler, enzimler, vitaminler, hormonlar, kas biyokimyası, beslenme ve mineraller, nükleik asitler. 1. Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, 2. Maddenin ve atomun yapısı, 3. Kimyasal bağlar 4. Su ve ph 5. Proteinler 6. Karbohidratlar 7. Lipidler 8. Enzimler 9. Vitaminler 10. Hormonlar 11. Kas biyokimyası 12. Beslenme ve mineraller 13. Nükleik asitler Ders Kitabı: Menteş, G. ve Ersöz, B., 1993, Harper in Biyokimyası FZY 113 Fizyoloji

4 AKTS Kredisi Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,canlı organizmasının temel işlevlerinin öğrenilmesi ve sağlıklı, bilinçli biçimde yetişmesi ve mesleğini bilimsel yeterlikte icra etmesine katkı sağlanması konularında bilgi verir. Çevre, organizma, regülasyon, homeostazis, hücre fizyolojisi, sinir, kas mekanizmaları 1. Çevre, organizma, 2. regülasyon, 3. homeostazis, 4. hücre fizyolojisi, 5. sinir, 6. kas, Noyan, A., 2003, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji AKTS Kredisi 2 BES115 Temel Beslenme Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, beslenmenin koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetindeki önemi, bireyin kendi yaşam şekline uygun diyetin özellikleri, hastalıkların oluşmasında beslenme ile ilgili etmenler, hastalık anında diyette yapılması gerekli değişiklikler, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesinde uyulacak kurallar konularında bilgi verir. Beslenmenin önemi, tanımı ve terimler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller ve vitaminlerin vücuttaki görevleri, kaynakları, günlük gereksinimleri ve yetersizlik durumları, enzimler, hormonlar, nükleik asitler, yeterli ve dengeli beslenme, gebe ve emzikli kadınların beslenmesi ve sistemik hastalıklarda diyet prensipleri. 1. Beslenmenin önemi, tanımı ve terimler, 2. Karbonhidratlar, 3. Yağlar, proteinler, 4. Mineraller ve vitaminlerin vücuttaki görevleri, kaynakları, günlük gereksinimleri ve yetersizlik durumları, 5. Enzimler, 6. Hormonlar, 7. Nükleik asitler, 8. Yeterli ve dengeli beslenme, 9. Gebe ve emzikli kadınların beslenmesi 10. Sistemik hastalıklarda diyet prensipleri. Baysal, A., 1996, Beslenme TD 117 Türk Dili I 1.

5 AKTS Kredisi 2 1. Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçe yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak. Büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak. Konuşma eğitimi vermek. Dilin tanımı, özellikleri; yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî gelişimi ve Batı Türkçesi nin gelişimi; Atatürk ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri; ses bilgisi; yazım kuralları ve noktalama; dil politikaları. 1. Dil bilgisi bilme. 2. Dünya dilleri içinde Türk dilinin yerini kavrama. 3. Türk dilinin tarihî bilgisi. 4. Dünyadaki Türk dillerini tanıma. 5. Türkiye Türkçesi ni kullanabilme. 6. Dil politikalarını bilme. 7. Yazı dilini doğru kullanabilme. 8. Konuşma dilini doğru kullanabilme. 9. Cümle bilgisi ve inceleyebilme. 10. Ses bilgisi ve Türkçenin seslerini tanıyabilme. 11. Türkçenin şekil bilgisini tanıyabilme. 12. Okuma ve anlayabilme. 13. Hazırlıksız konuşma uygulaması yapabilme. 14. Kompozisyon yazma çalışması yapabilme. 1. Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı Kredi AİİT 119 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi I lisans 1. AKTS Kredisi 2 Uygulama- Kredi) 1. Yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı. Yarıyıl içi sınavı % 30, yarıyıl sonu sınavı % 70 Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. İnkılabın Tanımı, I.Dünya Savaşı na kadar Osmanlı Devleti ndeki gelişmeler, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele nin Mali ı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Konferansı 1. Bağımsız yaşama iradesine sahip bir milletin esaret altına alınamayacağı 2. Ulusal egemenlik ilkesinin önemi 3. Mustafa Kemalin önderlik niteliği ve kişiliği

6 4. Milli Mücadele nin hangi güç koşullarda kazanıldığı 5. Hakkın daima kuvvete üstün geldiği 6. Ulusun maddi ve manevi gücünün örgütlenmesi ile yeni bir Türk Devletinin kurulduğu 7. Lozan Antlaşması ile Dünyaya kabul ettirilen Türk Devletinin sonsuza kadar yaşatılabileceği 8. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi 9. Mesleki güncel konuları izleme becerisi. 1. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K., Ankara, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, C.I-V, Ankara, Niyazi Berkes, Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul, Afet A. İnan, Medeni Bilgiler, Ankara, Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara, Enver Ziya Karal, Atatürk ten DüĢünceler, M.E.B. Yay., Ankara, Bernard Lewis, Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev.M.Kıratlı, T.T.K.,Ankara, Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ankara, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, C.I-II, YÖK Yay., Ankara, AKTS Kredisi 2 İNG121 İngilizce Öğrencileri İngilizce ile tanıştırıp günlük hayatta kullanmalarını sağlamak Sayılar/Sıfatlar/zamirler/isimler(sayılabilen/sayılamayan)Zamanlar(Geniş-Şimdiki zaman)/öneri-tercih-gereklilik, yetenek İngilizce de cümle dizimi, zamanlar, olumlu ve olumsuz cümleler, Soru cümleleri, sıfatlar, zarflar, zamirler. 1. Sayılar 2. Sıfatlar 3. Zamirler 4. isimler(sayılabilen/sayılamayan) 5. Zamanlar(Geniş-Şimdiki zaman) 6. öneri-tercih-gereklilik, yetenek 7. İngilizce de cümle dizimi, zamanlar, 8. olumlu ve olumsuz cümleler, 9. Soru cümleleri, sıfatlar, zarflar, zamirler. A.Vahit Çakır /Nilgün Yorgancı Gül Keskil Full Steam Ahead AKTS Kredisi 2 SEÇ123 Seçmeli Ders(Üreme Sağlığı ve A.P. Danışmanlığı) Bu ders Hemşirelik bölümü öğrencilerine üreme sağlığı ve aile planlaması konularındaki temel kavramları ve uygulamaları hakkında bilgi verir ve bu alanın temel ilkelerini hedefler Cinsellik ve yaşam, üreme sisteminin anatomisi, üreme sisteminin fizyolojisi, cinsel gelişim süreci, cinsel eylem fizyolojisi, erkeklerde cinsel rahatsızlıklar, kadınlarda cinsel rahatsızlıklar, aile planlamasında danışmanlık, aile planlaması, hormonal kontraseptifler, rahim içi araç, cerrahi sterilizasyon, etki derecesi sınırlı

7 yöntemler, aile planlaması danışmanlığında hemşirenin rolü 1. Cinsellik ve yaşam, 2. üreme sisteminin anatomisi, 3. üreme sisteminin fizyolojisi, 4. cinsel gelişim süreci, 5. cinsel eylem fizyolojisi, 6. erkeklerde cinsel rahatsızlıklar, 7. kadınlarda cinsel rahatsızlıklar, 8. aile planlamasında danışmanlık, 9. aile planlaması, hormonal kontraseptifler, rahim içi araç, cerrahi sterilizasyon, etki derecesi sınırlı yöntemler, aile planlaması danışmanlığında hemşire Ders kaynakları II.DÖNEM HEM 102 Yerel Kredisi 9 Hemşirelik Esasları II 1. AKTS Kredisi Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları ile ilgili temel kavram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda; birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik disiplininin önemi, konumu, rol ve işlevleri, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerin kavranması konularında bilgi verir. Hasta kabulü ve taburcu edilmesi, enfeksiyon kontrolü, vücut ısısı, sıcak ve soğuk uygulamalar, nabız, solunum, arteriyal kan basıncı, ilaç uygulama yöntemleri, parenteral ilaç uygulamaları, damar içi ilaç uygulamaları, şok ve hemşirelik bakımı, sıvı elektrolit dengesi ve kan transfîzyonu. 1. Hasta kabul ve taburcu edilmesi 2. Kişisel hijyen ve uygulamaları 3. Yaşam bulguları 4. Asepsi-antisepsi, 5. İlaçların veriliş yolları 6. Sıcak-soğuk uygulamalar Ulusoy, M. F. ve Görgülü, R. S., 1997, Hemşirelik Esasları Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 MİK104 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, temel mikrobiyolojik ve parazitolojik konular ve ilgili testlerin öğretilmesi konularında bilgi verir. Mikrobiyolojiye giriş, Mikroskoplar, Mikrobiyolojide kullanılan diğer araç gereç ve cihazlar, Bakterilerin yapı ve fizyolojileri, Bakteri genetiği ve antimikrobik maddeler, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Boyalar ve boyama yöntemleri, Çevre mikrobiyolojisi, Örnek alma teknikleri, Sterilizasyon ve

8 dezenfeksiyon, İmmünolojiye giriş ve antijen, İmmün sistemin yapısı, İmmünglobulinler (Antikorlar), İmmün cevap, Doğal direnç, Aşılar ve bağışık serumlar, Mikrobiyolojik tanı yöntemleri. 1. Mikrobiyolojinin tanımını, alt dallarını, tarihçesini bilme 2. Mikroorganizmaların adlandırma ve sınıflandırılmasını öğrenme 3. Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeleri tanıma 4. Bakterilerin şekillerini, yapılarını, üremelerini, enzim ve metabolizmalarını bilme 5. Bakterilerin genetik özelliklerini ve antimikrobik maddelerin özelliklerini bilme 6. Mikroorganizmaların üretilme şekillerini, besiyerlerini ve ekim tekniklerini bilme 7. Mikrobiyolojide kullanılan boyaları, boyama mekanizmalarını ve yöntemleri bilme 8. Mikrobiyolojik örnek alma yöntemlerini ve taşınmada dikkat edilecek konuları öğrenme 9. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini, etki mekanizmalarını kavrama 10. Bağışıklık bilimi hakkında genel bilgi edinip, antijenin özelliklerini öğrenme 11. Bağışık yanıtta rol alan lenfoid organlar ile hücreler hakkında bilgi edinme 12. İmmünglobulinlerin özelliklerini kavrama 13. İmmün cevap çeşitlerini, bağışıklık ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarını öğrenme 14. İnfeksiyonlara karşı doğal direncin önemini kavrama 15. Aşılar, serumlar ve uygulamaları hakkında genel bilgi edinme 16. Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini öğrenme Bilgehan, H., 2002, Klinik Mikrobiyolojik Tanı ANA106 Anatomi II Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, insan vücudunda yer alan iskelet, kas, solunum,dolaşım, sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısının, komşuluklarının ve fonksiyonlarının teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi ve eğitim - öğretim süresince fonksiyonel, topografık ve sistematik anatomi metotlarının birlikte kullanılarak, insan vücuduna ait sistemlerin ele alınması konuları hakkında bilgi verir. İnsan vücudunda yer alan sindirim, boşaltım, üreme, endokrin ve sinir sistemleri ile bu sistemleri oluşturan organların normal yapısı, komşulukları ve fonksiyonları. 1. sindirim, 2. boşaltım, 3. üreme, 4. endokrin 5. sinir sistemleri M. Sarsılmaz, Anatomi, 2000 D. Taner, Fonksiyonel Anatomi, 2001 Taner, D., 2002, Fonksiyonel Nöroanatomi. Snell, R. S., 2000, Clinical Anatomy for Medical Students FZY 108 AKTS Kredisi 2 Fizyoloji II 1. 2 Yarıyıl 2.

9 Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,canlı organizmasının temel işlevlerinin öğrenilmesi ve sağlıklı, bilinçli biçimde yetişmesi ve mesleğini bilimsel yeterlikte icra etmesine katkı sağlanması konularında bilgi verir. kas, endokrin, kan, dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme mekanizmaları 1. kas, 2. endokrin, 3. kan, 4. dolaşım, boşaltım, solunum, sindirim ve üreme mekanizmaları Noyan, A., 2003, Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji AİİT110 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1. 2 Yarıyıl 2. Öğrencilerin, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik ve çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Bu ders boyunca öğrencilere, demokrasinin çağımızın en iyi yaşam tarzı olduğu kavratılır, demokrasinin korunması ve geliştirilmesi bilinci kazandırılır. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi 1. Tam bağımsız yaşama bilincinin önemi 2. Ulusal egemenlik ilkesinin önemi 3. Demokrasinin korunması ve geliştirilmesi 4. Temel insan hak ve özgürlüklerinin önemi 5. Atatürkçü Düşünce Sisteminin özellikleri 6. Dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi 7. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş Türkiye 8. Verileri analiz edebilme ve tasarlama becerisi 9. Mesleki ve etik sorumluluğu anlama 10. Mesleki ve güncel konuları izleme becerisi 11. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi 1. Atatürk, Mustafa Kemal; Nutuk (Söylev), C.I-II, T.T.K. Ankara, İnan, Ayşe Afet; Medeni Blgiler, Ankara, Berkes, Niyazi; Türkiye de ÇağdaĢlaĢma, İstanbul, Karal, Enver Ziya; Atatürk ve Devrim (Konferanslar ve Makaleler), T.T.K., Ankara, Karal, Enver Ziya; Atatürk ten DüĢünceler, M.E.B. Yay., Ankara, Lewis, Bernard; Modern Türkiye nin DoğuĢu, Çev.M.Kıratlı, T.T.K., Ankara, Mumcu, Ahmet; Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve GeliĢimi, Ankara, Turan, Şerafettin; Türk Devrim Tarihi, Ankara, TD 112 Türk Dili II 1.

10 2 Yarıyıl 2. Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu hakkında öğrencileri bilgilendirerek Türkçenin zenginliğini göstermek, ulusal bir dil bilinci kazandırmak, Türkçe yi doğru şekilde konuşup yazabilmeyi sağlamak. Dünyadaki büyük dillerle Türk dilini karşılaştırmak. Büyük dillerin dil politikaları ile Türk dili dil politikasını karşılaştırmak. Türkçenin günümüz sorunları hakkında bilgilendirmek. Konuşma eğitimi vermek. Sözcük bilgisi, sözcük türleri; cümle bilgisi ve Türkçenin sözdizimi; kompozisyon, sözlü ve yazılı kompozisyon türleri; sözlü ve yazılı anlatım teknikleri; Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir, roman, öykü, deneme vb.) çözümleme yöntemleri ve uygulamaları. 1. Dil bilgisi bilme. 2. Türkiye Türkçesi ni doğru kullanabilme. 3. Türkçenin günümüz sorunlarını bilme ve bunların çözümü yönünde yorumlar yapabilme. 4. Okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme, yorumlarını sözlü ve yazılı olarak düzgün ifade edebilme. 5. Metin çözümleme yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme. 6. Türk dili politikasını kavrama ve bunun geliştirilmesi yönünde yorumlar yapabilme. 7. Yazı dilini doğru kullanabilme. 8. Konuşma dilini doğru kullanabilme. 9. Anlatım tekniklerini kavrama ve uygulayabilme. 10. Sesleri doğru çıkarabilme. 11. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyabilme. 12. Kompozisyon yazabilme. 13. Çevresindekileri yazıyla doğru ifade edebilme. 14. Çevresindekileri sözle doğru ifade edebilme. 1.Ergin, M. (1997). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayınları 2. Kaplan, M. (1993). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları (8. baskı) 3. Fuat, M. (2001). Dil Üstüne. İstanbul: Adam Yayınları 4. Aksan, D. (1984). Türkçe nin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi (4. baskı) 5. Karamanlıoğlu, A. F. (1984). Türk Dili. İstanbul: Dergâh Yayınları (3. baskı) 6. Anday, M. C. (1996). Dilimiz Üstüne Konuşmalar. İstanbul: Yapı İNG 114 İngilizce II 1. 2 Yarıyıl 2. Dersin temel hedefi İngilizce nin temel dil bilgisi kurallarını öğretmek ve konuşma,yazma,dinleme ve okuma becerileri kazandırmaktır. İngilizce deki temel zamanlar ve kipler; isim,sıfat, edat ve zarflar; şart cümleleri; isim fiiller; dolaylı anlatımlar; cümle dizini; sıfat cümlecikleri ve başlangıç ve orta seviyede kelime bilgisini kapsamaktadır.. 1. İngilizce temel dilbilgisi kurallarını kullanabilme 2. Hedef dili sınıf ortamında kullanabilme 3. İngilizce diyalogları anlayabilme 4. İngilizce bir metni okuyup anlayabilme 5. Hedef dili konuşan kişilerle iletişim kurabilme 6. Hedef dili kullanarak kendini yazılı olarak ifade edebilme 1. Walker,E. & Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Elementary Students Longman : England 2. Walker,E. & Elsworth, S. (2000). New Grammar Practice for Pre-Intermediate Students Longman : England 2.

11 3. Murphy, R. (1998). English Grammar in Use. Cambridge. 4. Dictionary of Contemprary English, Longman III.DÖNEM HEM 201 İç Hastalıkları Hemşireliği 2. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, iç hastalıkları ile ilgili gelişen temel bilgiler ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilite edilmesinde çağdaş rol ve işlevler konularında bilgi verir. Sağlık-hastalık kavramı, yaşlı, devamlı yatan hasta bakımı, sıvı- elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri, şok, beslenme, kan hastalıkları ve kan transfüzyonları, bağışıklık sistemi ve allerjik hastalıklar, kalp, solunum, sindirim, endokrin, sinir sistemi, kan, üriner sistem, eklem ve ligament hastalıkları ile hemşirelik bakımları ve onkoloji hemşireliği. 1. Sağlık-hastalık kavramı, 2. yaşlı, devamlı yatan hasta bakımı, 3. sıvı- elektrolit ve asit-baz denge ve dengesizlikleri, 4. şok, 5. beslenme, 6. kan hastalıkları ve kan transfüzyonları, 7. bağışıklık sistemi ve allerjik hastalıklar, 8. kalp, 9. solunum, 10. sindirim, 11. endokrin, 12. sinir sistemi, 13. kan, üriner sistem, 14. eklem ve ligament hastalıkları ile hemşirelik bakımları ve onkoloji hemşireliği. Birol, L., Akdemir, N. ve Bedük, T., 2003, İç Hastalıkları Hemşireliği PAT 203 Patoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, genel patoloji ve hastalıkların patogenezisleri konularında bilgi verir. Patolojinin tanımı, hücre zedelenmeleri, yangı ve onarım, etiyoloji, dolaşım bozuklukları, tümör ve immunpatoloji. 1. Patolojinin tanımı, 2. hücre zedelenmeleri, 3. yangı ve onarım, 4. etiyoloji, 5. dolaşım bozuklukları,

12 6. tümör ve immunpatoloji Tel, N., Öner, 0. ve Paşaoğlu, Ö., 1997, Patoloji FAR 205 Farmakoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine,temel farmakoloji bilgi ve ilkelerinin yaşamsal önemini kavrama ve ilaç uygulamaları için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları konularında bilgi verir. Farmakolojinin bölümleri, ilaç ve elde edildiği kaynaklar, ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, farmasotik şekilleri, hazırlanması ve uygulanması, uygulama yolları, emilim dağılım, metabolizma atılmaları, etkileri, etkileşimleri, etkisini değiştiren faktörler, toksisitesi, zehirlenmeler ve tedavi ilkeleri, histamin ve antihistaminik ilaçlar, kardiyovasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, gastrointestinal sistem ilaçları, antibiyotikler, antiviral, antifungal ilaçlar, kemoterapotikler, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, santral sinir sistemine etkili ilaçlar, ilaç suistimali, bağımlılığı ve reçete. 1. Farmakolojinin bölümleri, 2. ilaç ve elde edildiği kaynaklar, 3. ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması, farmasotik şekilleri, hazırlanması ve uygulanması, uygulama yolları, emilim dağılım, metabolizma atılmaları, etkileri, etkileşimleri, etkisini değiştiren faktörler, toksisitesi, zehirlenmeler ve tedavi ilkeleri, 4. histamin ve antihistaminik ilaçlar, 5. kardiyovasküler sistem ilaçları, 6. solunum sistemi ilaçları, 7. gastrointestinal sistem ilaçları, antibiyotikler, antiviral, antifungal ilaçlar, kemoterapotikler, otonom sinir sistemine etkili ilaçlar, santral sinir sistemine etkili ilaçlar, ilaç suistimali, bağımlılığı ve reçete Kayaalp, O., 2000, Farmakoloji EPİ 207 Epidemyoloji Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, toplumdaki çeşitli grupların sağlık düzeyini, hastalıklarını, etken, insan ve çevre arasındaki etkileşimin neden ve sonuç ilişkilerini araştırmaya ve toplumun sağlığını koruyucu ve yükseltici önlemleri planlamaya yönelik konularda bilgi verir. Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, tarihsel gelişimi, kullanıldığı alanlar ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı, epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler, epidemiyolojik araştırma türleri, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar, epidemiyolojik araştırmalarda kontrol grubu seçimi, salgınların epidemiyolojik incelenmesi ve klinik epidemiyoloji. 1. Epidemiyolojinin tanımı, amaçları, tarihsel gelişimi, kullanıldığı alanlar ve hemşirelik uygulamalarında kullanımı, 2. epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler, 3. epidemiyolojik araştırma türleri,

13 4. tanımlayıcı araştırmalar, 5. analitik araştırmalar, 6. epidemiyolojik araştırmalarda kontrol grubu seçimi, 7. salgınların epidemiyolojik incelenmesi ve klinik epidemiyoloji. Tazcan, S., Epidemyoloji ING 209 Mesleki İngilizce II. 1. Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirilmesi konularında bilgi verir. Tenslerin tekrarı, Vucudun parçaları, Review of tenses, Parts of the body, Emir ve kibar istekler, Ağrının nerede olduğunu sorma, Passiv cümleler, cerrahçılkta kullanılan bazı cihazlar, Steril işlemler, Olay (olay anında yarlıların taşınması) Operasyonluk hastaya operasyon yapılması, Acil ambulans, Kliniksel alanlar, Acil başvurular. Deri, öksürme, hastaalrın incelenmesi, sıcaklık v.b. 1. Tenslerin tekrarı, 2. Vucudun parçaları, 3. Review of tenses, 4. Parts of the body, 5. Emir ve kibar istekler, 6. Ağrının nerede olduğunu sorma, 7. Passiv cümleler, cerrahçılkta kullanılan bazı cihazlar, 8. Steril işlemler, 9. Olay (olay anında yarlıların taşınması) 10. Operasyonluk hastaya operasyon yapılması, 11. Acil ambulans, Kliniksel alanlar, Acil başvurular. Deri, öksürme, hastaalrın incelenmesi, sıcaklık v.b. N. Özdağ, Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, Ankara. 4.DÖNEM HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 2. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Yarıyıl 2. Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, cerrahi hastalıkların temel kavram ve ilkeleri, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta birey, aile ve toplum sağlığının geliştirilmesi, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi konularında bilgi verir. Cerrahi hastalıkları hemşireliğine giriş, cerrahi hemşireliğinde etik, homeostazis, stres, doku zedelenmesi, yara iyileşmesi, sıvı-eletrolit ve asit baz dengesi, şok ve hemşirelik bakımı, cerrahi beslenme, hastane enfeksiyonları ve sterilizasyon, infeksiyonun kontrolü, cerrahi enfeksiyonları ve bakımı, preoperatif hemşireliği, sinir sistemi cerrahisi, solunum sistemi, kalp-damar sistemi,

14 sindirim sistemi, üriner sistem, kas-iskelet sistemi, endokrin sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı, KBB ve göz hastalıklarında hemşirelik bakımı, meme cerrahisi ve hemşirelik bakımı, organ transplantasyonu, yanık ve hemşirelik bakımı. Tüm sistemlerin cerrahi gerektiren durumlarda hasta ve ailesinin eğitimine yönelik uygulamaları konusunda beceri kazandırmak. Cerrahi hastasının bütünlüğünü korumak ve yeniden eski sağlığını kavuşmasında öğrencileri yeterli hale getirmeye yönelik uygulamaları kazandırmak Erdil, F. ve Elbaş, N. O., 2001, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği HEM204 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Bu ders, ikinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri,tedavi ve kontrolü ile hemşirelik bakım ilkeleri konularında bilgi verir. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin kavramlar,bulaşıcı hastalıklardan korunma ve geliştiğinde uygulanacak hemşirelik bakımına yönelik bilgi ve beceriler, enfeksiyon hastalıkları oluşum zinciri ve verilerin toplanması, enfeksiyon hastalıklarının kontrolü, belirtileri ve hemşirelik bakımı, tanıda hemşirenin rolü, aşılar ve serumlar, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve özellikleri, su ve besinle bulaşan hastalıklar, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. 1- Bulaşıcı hastalıkların bakımında genel hemşirelik bilgisi kazanma 2- Bulaşıcı hastalıkların etmenlerini ve epidemiyolojik özelliklerini tanıma 3- Bulaşıcı hastalıkların klinik özellikleri, tanı yöntemleri ve prognozu ile ilgili bilgileri 4- Bulaşıcı hastalıkların tedavisi, korunma ve hastalığa özgü hemşirelik bakımı bilgisini kazanma 5- Bildirimi zorunlu hastalıkları ve bildirimde yapılacak işlemleri öğrenme 6-Bulaşıcı hastalıkların kontrol ve korunmasına ilişkin eğitici ve araştırıcı bakış açısı kazanma Görak, G. ve Savaşer, S., 1992, Enfeksiyon Hastalıkları HEM206 Enjeksiyon Yöntemleri Yarıyıl 2. Asepsi, İlaçların parenteral yolla uygulanması, İntravenöz sıvı tedavisi, Yaşamsal bulgular Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine temel oluşturacak kavram, ilke ve yöntemleri tanımlar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kavram ve ilkelerin önemini kavrar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin temel ilkeleri listeler ve sıralar. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kendi (Eczacının) rolünü kavrar. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisinde asepsinin önemini kavrar. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisi uygulamalarında bireyin güvenliğine ve haklarına özen gösterir

15 1. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine temel oluşturacak kavram, ilke ve yöntemleri tanımlar. 2. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kavram ve ilkelerin önemini kavrar. 3. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin temel ilkeleri listeler ve sıralar. 4. Parenteral ilaç uygulamalarına ve sıvı tedavisine ilişkin kendi (Eczacının) rolünü kavrar. 5. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisinde asepsinin önemini kavrar. 6. Parenteral ilaç uygulamaları ve sıvı tedavisi uygulamalarında bireyin güvenliğine ve haklarına özen gösterir 1. Kozier B, Erb G, Berman AJ, Burke K. (2000) Fundamentals of Nursing. New Jersey: Prentice Hall Health. 2. Potter PA, Perry AG. (2003) Fundamentals of Nursing. St Louis: The C.V. Mosby Company. 3. Ulusoy MF, Görgülü RS. (2001) Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti. PSG208 Psikoloji 2. Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi Yarıyıl 2. Psikolojinin temel kavramlarını öğretmek Gelişim ve öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını tanımak ve uygulamak Öğrenme-öğretme süresinde gözlenen bireysel, ortamsal ve eğitsel sorunları tanımak Etkin ve kalıcı öğrenme yaşantılarını oluşturmak 1. Gelişimin temel ilkeleri 2. Psikososyal gelişim 3. Kişilik 4. Dil ve düşünce gelişimi 5. Öğrenme teorileri 6. Güdülenme 7. Sosyal gelişme 8. Fiziksel ve bilişsel gelişme 9. Zeka 10. Algı ve bellek 11. Bellek sistemi 12. Öğretme yöntemleri ve stilleri 13. Öğrenmede ödül ve ceza 14. Gelişim evreleri 15. İnsan doğası ve kültür 16. Psikolojik sorunlar 1. İnsan ve davranışları.doğan Cüceloğlu. 2. Ruh sağlığı ve bozuklukları.orhan Öztürk 3.Psikolojiye giriş.clifford Morgan. SOS210 Sağlık Sosyolojisi 2.

16 AKTS Kredisi 2 2. Yarıyıl 2. Öğrencilere hastalıkların ve hastaya yaklaşımda sosyal boyutun önemini kavratmak Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi, Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler, Hasta-Hekim İlişkileri, Hasta-Hastane İlişkileri, Hasta Ailesi ile İletişim ve Türkiye de Sağlık konularının öğrenilmesi 1. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi, 2. Hastalık ve Toplumsal İlişkiler, 3. Hastalık ve Kültürel, Ekonomik, Siyasal İlişkiler, 4. Hasta-Hekim İlişkileri, 5. Hasta-Hastane İlişkileri, 6. Hasta Ailesi ile İletişim ve Türkiye de Sağlık konularının öğrenilmesi 1. Cirhinlioğlu,Zafer,Sağlık Sosyolojisi,Nobel Yayın,Dağıtım,Ankara, Kasapoğlu,Aytül,Toplumbilim,Sağlık Sosyolojisi Türkiye den Araştırmalar, Sosyoloji Derneği Yayınları VI,Ankara, Kızılçelik,Sezgin, Türkiye nin sağlık sistemi Bir Medikal Sosyoloji Denemesi, Saray Kitabevleri,İzmir,1996 AKTS Kredisi 2 İNG212 Mesleki İngilizce II Yarıyıl 2. Öğrencilerin temel İngilizce gramer ve kelime bilgisini tıbbi terimlerle birlikte öğrenmeleri ve kullanmaları Some common signs and symptoms; some technical terms used only in medicine. Writing a report about a patient. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. A deseription of the respiratory syste. The skinl. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. Some abbreviations used in medicine. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before 1. Öğrenciler temel İngilizce bilgisini öğreneceklerdir. 2. Öğrenciler temel kelime bilgisini öğrenecekler. 3. öğrenciler İngilizce gramerini kullanabileceklerdir 4. öğrenciler kelime bilgisini kullanabileceklerdir 5. öğrenciler tıbbi bilgilerini bu derste İngilizce olarak kullanacaklardır 6. öğrenciler tıbbi İngilizce kelimelerini öğreneceklerdir 1. Tıbbi İngilizce, Mehmet Turçin, Nobel Tıp Kitabevleri, 2001 V. YARIYIL (GÜZ)

17 HEM 301 Doğum Kadın Sağlığı Hastalıkları Ve Hemşireliği 3. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, doğum ve jinekoloji hemşireliğindeki temel kavramlar konularında bilgi verir. Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi, gebelik fizyolojisi, normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, normal ve riskli doğum sonu dönem ve hemşirelik bakımı, aile planlaması ve hemşirelik hizmetleri, jinekolojide muayene, tanı ve tedavi yöntemleri, üreme sistemi kanserleri, hasta ve hemşirelik bakımı. 1. Kadın ve erkek üreme sistemi anatomisi ve fizyolojisi, 2. gebelik fizyolojisi, normal doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, 3. riskli doğum eylemi ve hemşirelik bakımı, 4. normal ve riskli doğum sonu dönem ve hemşirelik bakımı, 5. aile planlaması ve hemşirelik hizmetleri, 6. jinekolojide muayene, tanı ve tedavi yöntemleri, 7. üreme sistemi kanserleri, 8. hasta ve hemşirelik bakımı. Taşkın, L., 2000, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği BİO 303 Bioistatistik Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksek okulu hemşirelik programı öğrencilerine, istatistiksel kavramların tanıtımı, istatistiksel testler ve diğer analizler hakkında bilgi verir. İstatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, regresyon ve korelasyon analizi ve sağlık istatistikleri. 1. İstatistiksel kavramlar, 2. tanımlayıcı istatistikler, 3. parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, 4. regresyon ve korelasyon analizi 5. sağlık istatistikleri. Sümbüloğlu, K., 2002, Biyoistatistik HEM 305 Büyüme Gelişme 4. AKTS Kredisi 2

18 5. Çocuğun yenidoğanlıktan adölesan sonuna kadar büyüme-gelişme sürecini tanıma ve değerlendirme Büyüme-gelişme tanımı, Büyüme-gelişme kuramları, Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme, Nöromotor gelişme, Duyu organlarının gelişmesi, Zeka ve zihinsel gelişim, Psikososyal ve kişilik gelişmesi, Çocuklarda sık görülen Psikososyal sorunlar 1. Büyüme-gelişme tanımı, 2. Büyüme-gelişme kuramları, 3. Çocukluk dönemleri ve fiziksel büyüme, 4. Nöromotor gelişme, 5. Duyu organlarının gelişmesi, 6. Zeka ve zihinsel gelişim, 7. Psikososyal ve kişilik gelişmesi, 8. Çocuklarda sık görülen Psikososyal sorunlar KAVAKLI Aysel, Çocukluk Yaşlarında Büyüme Gelişme, Hilal Matbaacılık, Eylül ING 307 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Mesleki İngilizce III III Bu ders, sağlık kuruluşlarında çalışacak mezun öğrencilerinin, sağlıkla ilgili konularda İngilizceyi yazma ve kullanmalarını minimum şartlarda öğrenmelerini sağlamak ve üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri yapabilecek düzeyde bilgilendirilmesi konularında bilgi verir. Some common signs and symptoms; some technical terms used only in medicine. Writing a report about a patient. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. A deseription of the respiratory syste. The skinl. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. Some abbreviations used in medicine. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before 1. Some common signs and symptoms; 2. some technical terms used only in medicine. 3. Writing a report about a patient. 4. Observation of a patient. Location of some parts of the body. The vertebral column. 5. Some anatomical terms used to describe positions in the body. The composition of the blood. The skeleton. The pain. 6. A deseription of the respiratory syste. The skinl. 7. A deseprition of the female reproductive system. The trachel. A deseription of the heart. Reading some arithmetic numbers. A desereption of a male patient. How a patient s temperature rises and falls. 8. Some abbreviations used in medicine. 9. Giving drugs accordingto the doctor s presciption. 10. The doses of the drags. Calculating the dosages. A description of the brain. 11. The action of the bile. Functions of the liver. A description of the process of digestion. A patient who has had a serious illness. What should a nurse do before N. Özdağ, Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, Ankara.

19 VI. YARIYIL (BAHAR) HEM 302 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği III. Yerel Kredisi 11 AKTS Kredisi Öğrencinin edindiği temel bilgi ve ilkeleri, çocuk sağlığı ve hastalıklarına ilişkin rol ve işlevlerle bütünleştirerek bunları hasta / sağlıklı çocuğa ve ailesine uygulayabilecek beceriye sahip olmalarını sağlamak Pediatri ve pediatri hemşireliğinin tanımı-gelişimi, dünyada ve türkiye de çocuk sağlığının durumu, çocukların sağlık durumunu tanılama, çocukların hastaneye yatışa tepkileri ve tepkileri azaltmada hemşirenin rolü, pediatri hemşireliğinde uygulamalar: (mataryel toplama, fiziksel ölçümler, hayati belirtilerin ölçümü, çocuklarda ilaç uygulamaları, solunumun devamını sağlayıcı uygulamalar), ölümcül hastalığı olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı, kronik hastalığı olan çocuk ve ailesine hemşirelik yaklaşımı, çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme ve büyüme gelişme bozuklukları, normal ve özel bakım gerektiren yenidoğanlar ve hastalıklarında hemşirelik bakımı, çocukluk çağlarında beslenme-beslenme bozuklukları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen solunum yolu hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağı enfeksiyon hastalıkları-hemşirelik bakımı ve aşılama programları, konjenital kalp hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağında sık görülen endokrin ve metabolik hastalıklar ve hemşirelik bakımı, çocuklarda sık görülen kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 1- Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alma, 2- Çocuğun değişik yaş gruplarına ilişkin özelliklerini bilme, 3- Büyüme-gelişme kavramlarını, değerlendirmede kullanabilme, 4- Çocuk sağlığını bozan, sık karşılaşılan sorunların, hastalık ve bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımındaki rolünü kavrama, 5- Çocuk ve ailenin hastalığa ve hastaneye yatışa gösterdiği tepkileri bilerek farkında olma, 6- Sağlıklı / hasta çocuğa hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme, 7- Çocuk ve aileye sağlık eğitimi verebilme ve danışmanlık yapma konusunda beceri kazanma, 8- Pediatri hemşireliği alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve araştırmanın önemini kavrama. Görak, G., Erdoğan, S., Savaşer, S., Çakıroğlu, S., (Ed. Seçim, H.): Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 1. Baskı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, Çavuşoğlu, H.: Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 3. Baskı, Bizim Büro Basımevi Tesisleri, Ankara, Conk, Z., Çavuşoğlu, H., Savaşer, S., et.al., (Ed. Conk, Z.): Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 1. Baskı, Birlik Ofset, İstanbul, Yavuzer, H.: Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, 19. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, AY 304 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Araştırma Yöntemleri III

20 Bu ders, üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, bilimsel düşünmeyi, öğrendiklerini elde ettiği verilerle birleştirmeyi bilen, bilgilerini ifade edebilen, meslek yaşamında araştırmacı tutumunu benimseyerek bunları sergileyen hemşireler yetiştirme konularında bilgi verir. Bilim ve araştırma kavramları, bilgi edinme yolları, bilimsel yöntemin aşamaları, hemşirelikte araştırmanın önemi, tanımı, tarihsel gelişimi, hemşirelik araştırmalarında etik, veri toplama yöntemleri ve verilerin özellikleri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkilerin incelenmesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmanın planlanması, aşamaları ve türleri, örnekleme yöntemleri, araştırma çeşitleri, araştırma raporunda tablo ve grafiklerin kullanımı, rapor yazım yöntemi ve kaynakça gösterimi. 1. Bilim ve araştırma kavramları, bilgi edinme yolları, bilimsel yöntemin aşamaları, 2. Hemşirelikte araştırmanın önemi, tanımı, tarihsel gelişimi, 3. Hemşirelik araştırmalarında etik, veri toplama yöntemleri ve verilerin özellikleri, ölçüm işlemleri ve ölçekler, nedensel ilişkilerin incelenmesi, 4. Araştırmalarda hata kaynakları, araştırmanın planlanması, aşamaları ve türleri, örnekleme yöntemleri, araştırma çeşitleri, 5. Araştırma raporunda tablo ve grafiklerin kullanımı, rapor yazım yöntemi ve kaynakça gösterimi. Aksakoğlu, G., 2000, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri İLK 306 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 İLK YARDIM III VI. Yarıyıl 6. Öğrencilere beklenmedik ani gelişen olaylarda yaşamı korumak,durumun kötüye gitmesini önlemek amacına yönelik bilgi ve uygulamalar konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. İlk ve acil yardım gerektiren ;ani solunum durması,kalp durması, kanamalar,şok, kırık ve çıkıklarda ilk yardım uygulamaları,zehirlenmelerde ilk yardım yanık ve donmalarda trafik kazalarında ilk ve acil yardım ilkeleri ve uygulamalar 1. İlk ve Acil Bakım gerektiren durumları tanımak ve yaşam kurtarıcı uygulamaları hızlı bir şekilde uygulamak. İlk Yardım Süzen&İnan Birol Basım Yayın Kitapevi 2003 Acil Hemşireliği İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Yüksek Ok.1990 ING 308 Yerel Kredisi 3 AKTS Kredisi 4 Mesleki İngilizce III III Bu ders, sağlık kuruluşlarında çalışacak mezun öğrencilerinin, sağlıkla ilgili konularda İngilizceyi yazma ve kullanmalarını minimum şartlarda öğrenmelerini sağlamak ve üçüncü yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve çeviri

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CER 101 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (4 0 4 6) Ameliyathanede kullanılan

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. DYLZ107 Diyalize Giriş SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1. SINIF I. YARIYIL 20020121 Hemşirelik Esasları-I Z 4 4 0 6 6 20020122 Biyokimya Z 3 0 0 3 3 20020123 Anatomi Z 4 0 0

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) HEM101 Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (6+0+0)6 AKTS:7 Bu derste, profesyonel hemşirelik

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab. / Uygulama

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR

BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS 2. BAHAR BESLENME BİYOKİMYASI II Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME BİYOKİMYASI II BES110 2. BAHAR Teori Laboratuar AKTS 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ. BES435 7.Güz Önkoşullar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN ÖGESİ ETKİLEŞİMİ BES435 7.Güz 2 0 0 5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Anatomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL * EBE 101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 2-2 3 7 EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 2 - - 2

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI 1. SINIF1. YARIYIL Kodu in Adı HaftalıkSaati ZS AKTS** T U HDS HEM 101 İnsan Anatomi D Z 3 2 5 5 KİM 167 Temel Biyokimya D Z 2 0 2 2 HEM 105 Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( )

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ( ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU (2016-2017) 1. YIL I. YARIYIL (GÜZ) No Şube Zorunlu Dersler T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji 1 1 4 4 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) u u ve Adı T U K AKTS 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 0 1 0 1 BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri I 2 3 3 6 3. KİM 133 333133 001-002 Temel Kimya I 3 0 3 3 4. KİM 137

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME BİYOKİMYASI I. BES111 1.Güz Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME BİYOKİMYASI I. BES111 1.Güz Önkoşullar BESLENME BİYOKİMYASI I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESLENME BİYOKİMYASI I BES111 1.Güz 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Anlatım,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi EBE 1101 Ebeliğe Giriş SYO 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SYO 1103 Histoloji 1 1 - -

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu BES 101 Beslenme

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu TUR 101 Türk

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ. 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 1. Yıl I. Yarıyıl (Güz) 1. BES 105 361105 001 Mesleki Oryantasyon 1 0 1 1 2. BES 109 361109 001 Beslenme İlkeleri-I 2 3 3

Detaylı

GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EBE101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler (4 0 4) ( AKTS 6) Öğrencilerin ebelik felsefesini algılaması, ebelikle ilgili kavramları, temel mesleki

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF BATMAN ÜNİVERİTEİ AĞLIK YÜKEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DER MÜFREDATI (EK-I) 1.INIF I. YARIYIL ( GÜ ) Haftalık aati in Adı (/) Teori Uygl. Lab. K AKT 22121 Hemşireliğe Giriş 4 4 6 7 22122 Biyokimya

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. HMSR108 Hemşirelikte Temel Kavramlar Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK Dersin Adı EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi SBF 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SBF 1103 Fizyoloji 2 2 - - 2 3 SBF 1105 Biyokimya

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi :

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli. Dersle İlgili Görüşme Saati: Pazartesi : ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ HEM 406 30 AKTS 4. yıl 2. yarıyıl Lisans seçmeli 32 s/hafta 19 kredi Teorik: 8 s/hafta Uygulama: 24s/hafta Türkçe İletişim: Yrd. Doç.Dr. Elçin B. Akdeniz e-posta: elcinakdeniz@maltepe.edu.tr

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK YÜKSEKOKULU. Hemşirelik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK YÜKSEKOKULU. Hemşirelik Siirt Üniversitesi SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEM103 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 HEM103 Kredi AKTS 4 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksekokul Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME DURUMU TARAMA TESTLERİ. BES Bahar Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME DURUMU TARAMA TESTLERİ. BES Bahar Önkoşullar BESLENME DURUMU TARAMA TESTLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESLENME DURUMU TARAMA TESTLERİ BES 334 6. Bahar 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Anlatım Dersin öğrenme

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1-HEMŞİRELİĞE GİRİŞ: Hemşirelik tanımı, Meslek ve iş kavramlarının tanımı Hemşirelik mesleğinin amacı ve işlevleri,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI MEVCUT VE ÖNERİLEN LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI DENKLİK TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI MEVCUT VE ÖNERİLEN LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI DENKLİK TABLOSU GAZİ ÜNİVERİTEİ AĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTEİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DER PROGRAMI MEVCUT VE ÖNERİLEN LİAN MÜFREDAT PROGRAMI DENKLİK TABLOU BİRİNCİ YIL Güz Yarıyılı Kod Z/ Ders Adı T U K AKT Denkli Kod Z/ Ders Adı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) BES430 8.Bahar 2 0 0 4 TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLU BESLENME HİZMETLERİNDE KALİTE Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES304 6. Bahar 3 2 0 5 Dersin Adı Kodu Yarıyıl HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I. BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I. BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar HASTALIKLARDA DİYET TEDAVİSİ I BES303 5. 3 2 0 5 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım öğretme teknikleri Tartışma,Beyin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ DOKÜMANTASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDS103 Tıbbi Dokümantasyon I (3 0 3 3) Tıbbi Dokümantasyona Giriş,

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Hemşirelik Programı Müfredat

Hemşirelik Programı Müfredat Hemşirelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4 ADÖLESAN BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl ADÖLESAN BESLENMESİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı DERSİN TANIMI : Bu ders öğrenciye; anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar

(saat/hafta) (saat/hafta) Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar BİYOİSTATİSTİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Biyoistatistik SBF 118 6. Bahar 2 - - 3 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe Seçmeli Dersin öğrenme ve öğretme Teorik Dersler teknikleri

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

III. SINIF (1. Hafta) III. SINIF (2. Hafta)

III. SINIF (1. Hafta) III. SINIF (2. Hafta) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ 21.11.2011 Pazartesi 10 09.00 Temel Kimya 22.11.2011 Salı 10 10.00 Temel Matematik 23.11.2011 Çarşamba 10 11.00 Halk Sağlığı- I 24.11.2011 Perşembe 10-13

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME EĞĠTĠMĠ BES Bahar Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESLENME EĞĠTĠMĠ BES Bahar Önkoşullar BESLENME EĞĠTĠMĠ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESLENME EĞĠTĠMĠ BES306 6. Bahar 2 0 0 2 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar

Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 2 2100001032017 Eczacılığa Giriş 1 0

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN MİKROBİYOLOJİSİ BES GÜZ Önkoşullar. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESİN MİKROBİYOLOJİSİ BES GÜZ Önkoşullar. Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESİN MİKROBİYOLOJİSİ BES 205 3.GÜZ 2 2 0 2 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ AHP101 ADI Ameliyathane Teknolojileri Türkçe 6 0 6 6 TÜRÜ: Mesleki Ders İdeal

Detaylı