AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife ) ve tercih etmem(iz) halinde TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, Buna göre; 1. Kurumum(uz)/Şirketim(iz) adına AVEA ya taşınması için talepte bulunmuş olduğum(uz) ve taşınması gerçekleştirilmiş ve/veya AVEA dan yeni hat alarak adım(ız)a abonelik tesis edilen ve işbu Taahhütname nin (1) No lu ekinde GSM numarası belirtilen faturalı hattın/hatların Tarife ye kaydedilmesini istediğim(iz)i ve söz konusu Tarife nin yalnızca kurumsal faturalı hatlar için geçerli olduğunu bildiğim(iz)i; 2. Hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı ayrıntıları işbu Taahhütname nin (2) No lu ekinde belirtilen belirtilen Tarife şartları ve bu tarifeye ilişkin ücret ve koşullar kapsamında kullanacağım(ız)ı ve işbu Taahhütname nin imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini; 3. Kampanyaya dahil olabilmek için Türk Telekom un işyerlerine yönelik taahhüt kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, 4. Tarife ye ve Tarife kapsamında sunulan Ses, ve Data paketlerine ilişkin seçim imkanlarımızın işbu Taahhütname nin (2) No lu ekinde yer alan tabloda belirtildiğini ve söz konusu tabloyu incelediğim(iz)i ve anladığım(ız)ı, 5. AVEA nın kanun, sair mevzuat ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan hakları saklı kalmak kaydıyla, Tarife kapsamında kullandığım(ız) hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın, FCT ya da benzer cihazlarda kullanımının kötü niyetli kullanım olarak kabul edileceğini, bu nedenle FCT ya da benzer cihazlarda kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde, hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini ve/veya tarifemizin değiştirilebileceğini ve/veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini ve bu sayılan durum(lar)da AVEA dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı; 6. Yukarıda belirtilenlerin yanısıra Tarife ye kaydedilen hattım(ız)ın/ hatlarım(ız)ın FCT ya da benzer cihazlarla kullanılması halinde, kurumum(uz)/şirketim(iz) adına tahakkuk edecek bir sonraki faturaya FCT ya da benzer cihazlarda kullanılanhattım(ız)a/hatlarım(ız) için hat başına 500,00- TL nin (BeşyüzTürkLirası) ceza tutarı olarak ayrıca yansıtılacağını ve söz konusu tutarı AVEA ya ödeyeceğim(iz)i; 7. AVEA nın, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu TürkTelekom Avantaj Kampanyası nın tüm mali ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak duyurmak suretiyle değiştirebileceğini bildiğim(iz)i ve bu hususu kabul ettiğim(iz)i, 8. Yukarıda belirtilen Avantajlı Kurumsal Menü kurgusuna ek olarak aşağıda belirtilen hususlar dahilinde TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan yararlanabileceğim(iz)i,

2 9. Şirketim(iz) adına kayıtlı hatlarım(ız)ı numara taşıma yolu ile AVEA ya taşınmam(ız) ve/veya AVEA dan yeni hat alarak adım(ız)a abonelik tesis etmemiz ve söz konusu hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname konusu Tarife ye kaydettirmem(iz) ve TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan yararlanmayı tercih etmiş olmamız halinde ise işbu Taahhütname nin (3) No lu ekinde yer alan Kampanya şartları ve avantajları dahilinde Kampanya dan yararlanabileceğim(iz)i ve Avantajlı Kurumsal Menü tarifesi dışındaki herhangi bir tarife ile işbu Kampanya dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, 10. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde, işbu Taahhütname nin (3) No lu ekinde yer alan seçtiğimiz Kampanya koşullarına ilişkin ekin imzalanmasını müteakiben, seçtiğim(iz) Kampanya ya kayıtlı olan/olacak hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname de yer alan koşullara uygun olarak seçmiş olduğum(uz) taahhüt süresi boyunca açık tutmayı taahhüt ettiğim(iz)i, 11. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde işbu Taahhütname nin imzalanmasını müteakiben, Kampanya/lar a kayıt olacak hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı kullanıma açıldığı tarihten itibaren (aktive edildiği tarihten itibaren) taahhüt sürem(iz) boyunca faturalı sistem kapsamında açık tutacağım(ız)ı, söz konusu hatlardan herhangi birinin Taahhütname imza tarihinden itibaren taahhüt sürem(iz) içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi, Menü paketinin iptal edilmesi, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu dışındaki bir tarifeye geçilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerim(iz)i yerine getirmemem(iz)durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi, 12. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu na dahil olduktan sonra menü kapsamında kullandığım(ız) paketlerini değiştirebileceğim(iz)i, iptal ettirebileceğim(iz)i ve tekrar yeni paket satın alabileceğim(iz)i; bu durumda Menü paketine ilişkin aylık sabit ücret ve dakika paket ücretlerinin aktivasyon esnasında fatura kesim gününe göre ücretlendirileceğini bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı Kurumsal Menü abonesi olmam(ız) ve ayın 10. gününde aktivasyon yapmam(ız) durumunda, fatura kesimi ayın 30'da ise Menü paketi aylık sabit ücretinin ve satın aldığım(ız) dakika paket ücretinin 20 günlük tutarının fatura edileceğini), Avantajlı Kurumsal Menü aboneliğim(iz)in deaktivasyonunda ise Menü paketi aylık sabit ücreti ve varsa satın aldığım(ız) dakika paket ücretinin tamamının fatura edileceğini; ve data paketlerinin ise hem aktivasyon hem de deaktivasyonda fatura kesim dönemine göre günlük olarak ücretlendirileceğini bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı Kurumsal Menü abonesi olmamız ve ayın 10. gününde /Data paketi almam(ız) durumunda, fatura kesimi ayın 30'da ise, /Data paket ücretinin 20 günlük tutarının fatura edileceğini)

3 13. Tarife ve/kampanya dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname nin, işbu Taahhütname ekinde sunmuş olduğumuz Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu; 14. İşbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketim(iz)e verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli bilgi olduğunu, bunları, kopyalamayacağım(ız)ı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğim(iz)i, çalışanlarımıza işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağım(ız)ı ve kendi faaliyetim(iz) ile ilgili iş ve faaliyetlerim(iz) dışında kullanmayacağım(ız)ı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağım(ız)ı, bu gizlilik yükümüm(üz)ün Taahhütname süresince ve Taahhütname süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın süreceğini, 15. AVEA tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca Tarifelere kayıtlı hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı, ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanmam(ız) halinde, tarafımıza veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini, ara ödeme talep edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini, tüm bu hallerde AVEA dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı; 16. İşbu Taahhütname nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit edilmesi halinde Tarife ye/kampanya ya dahil edilmeyeceğim(iz)i/, Kampanya dan/tarife den çıkartılacağım(ız)ı bildiğim(iz)i, 17. İşbu Taahhütname nin imzasından doğacak Damga Vergisi nin AVEA tarafından karşılanacağını bildiğim(iz)i, 17 (Onyedi) madde ve 5 (beş) ekten oluşan işbu Taahhütname nin eklerinin Taahhütname nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taahhütname nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte eklerinin de (EK 4, Kampanyadan yararlanılması halinde imzalanacaktır.) imzalanmış olduğunu ve orijinal nüshanın AVEA da kalacağını ve onaylı bir suretinin tarafım(ız)a verileceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz. EKLER: EK 1: Tarife ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste. EK 2: Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ilişkin koşullar EK 3: TürkTelekom Avantaj Kampanyası na İlişkin Koşullar

4 EK 4: TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan Yararlanılması Halinde Kampanya ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste. EK 5: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi. (imzalayan kişi vekaletname kapsamında imzalıyor ise ayrıca vekaletname sureti) KURUM Yetkili/Yetkililer inin Bilgileri Adı-Soyadı : Unvan : İrtibat Numarası : Tarih : İmza :

5 Sıra No EK 1: Tarife ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste DAKİKA PAKETLERİ PAKETLERİ DAKİKA DATA PAKETLERİ Numara MB 1 GB 4 GB 1 GB 4 GB limitinde limitinde duran duran Limitsiz

6 DAKİKA PAKETLERİ PAKETLERİ DAKİKA PAKETLERİ DATA PAKETLERİ Sıra No Numara MB 1 GB 4 GB 1 GB 4 GB limitinde limitinde duran duran Limitsiz

7 EK 2- Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu Koşulları Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Menü Paketi ne kayıt olan tüm abonelerimize KDV ve ÖİV dahil aylık 16,00-TL sabit ücret karşılığında limitsiz şirketiçi görüşme sunulacaktır. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında bulunan tüm aboneler; başvuru koşulu olmaksızın Avea lı Şirketlerle Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan faydalanılabilecektir. Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA da saklı kalmak kaydıyla) 30 Eylül 2015 e kadar geçerli olacaktır. (***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin aboneleri, yurt içindeyken birbirleriyle sınırsız konuşabilirler. Kampanya kapsamındaki Bizim Ekip Kısıtlı gibi şirket içi yönleri dışındaki yönlere arama yapmaya kısıtlanmış tarife aboneleri, bu Kampanya kapsamındaki dakikalar ile aranabilirler, ancak arama yapamazlar. Kampanya kapsamındaki dakikalar, telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım halindeyken bu dakikaları kullanamazlar. Yurt dışında yapılan görüşmeler, standart uluslararası dolaşım tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden ulaşılabilinir. Kampanya tarihleri arasında geçerlidir. AVEA kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.) Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Kurumsal Menü 1.200, Menü 2.400, Menü ve Menü paketlerinde bulunan abonelerin başvuru koşulu olmaksızın Kurumsal Menü Avea lılarla Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan faydalanılabilecektir. Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA da saklı kalmak kaydıyla) 30 Eylül 2015 e kadar geçerli olacaktır. (***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin ve dakika paketlerinin aboneleri, yurt içindeyken yurtiçinde bulunan tüm Avea aboneleri ile sınırsız konuşabilirler. Kampanya kapsamındaki dakikalar, telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım halindeyken bu dakikaları kullanamazlar. Yurtdışında yapılan görüşmeler, standart uluslararası dolaşım tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden ulaşılabilinir. Kampanya tarihleri arasında geçerlidir. AVEA kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.) Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan dakika, paketlerini satın almadıkları durumda, yurtiçi her yöne konuşma ve yurtiçi her yöne standart paketsiz kullanım ücreti üzerinden ücretlendirilecektir. Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan data paketlerini satın almadıkları durumunda; yurtiçi data kullanımı aşağıdaki gibi ücretlendirilecektir. o 0-1 MB arası 4 TL o 1-10 MB arası 15 TL o MB arası 15 TL ve 10 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 1 TL, o 50 MB üzeri kullanımlarda 55 TL ve 50 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 0,5 TL Yurt içinde Avea hatlardan yapılan 550 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları görüşme başına 60 kuruş olarak ücretlendirilecektir. Avantajlı Kurumsal Menü de bulunan kurumsal müşterilerimiz her bir paketten ayda en fazla 1 (bir) tane satın alabilecektir. Paket kapsamında sunulan dakikalar, 'ler ve veri kullanım hakları sadece yurt içi kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar ve 'ler, KKTC ve yurt dışı

8 kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri ve gönderimleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları, gönderimlerini ve görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Paket aşımı durumunda yapılan aramalar ve gönderimleri, her abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Paket kapsamında sunulan ücretsiz veri kullanımı, yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan ücretsiz dakikalar, ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir. Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, ve veri kullanım haklarının kalan kısmını kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, 'ler ve veri kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu; yeni aktivasyon ve NT ile tarifeye dâhil olan kurumsal aboneler ile mevcutta kurumsal abonesi olan ya da bireysel abonelikten kurumsal aboneliğe geçiş yapan müşterilerimize açık olacaktır. Avantajlı Kurumsal Menü de olan kurumsal müşterilerimiz sadece aşağıda belirtilen Dakika, ve Data paketlerini satın alabileceklerdir. Avea tarafından kurumsal/bireysel müşterilerimize sunulan diğer, Dakika ve Data paketlerinden yararlanamayacaktır. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu nda bulunan kurumsal hat kullanıcıları Dakika, ve Data paketlerini, tarifeye kayıtlı olmaları ve aşağıda yer alan paket ücretlerine dahil olan tarifeye ilişkin sabit ücreti (KDV ve ÖİV dahil 16 TL) ödemeleri koşulu ile satın alabilecek/satın aldıkları paketlerini değiştirebileceklerdir. Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Heryöne Dakika Paketleri (Menü Paketi aylık paket ücreti +her yöne dakika paket ücreti) Dakika Paketleri Dakika Paket Ücreti 29 TL 39 TL 49 TL 59 TL 69 TL 89 TL Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Paketleri Paketleri Paket Ücreti 5 TL 6 TL 9 TL 14 TL 19 TL Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Data Paketleri Data Paketleri Data 250 MB* 1 GB* 4 GB* 1 GB Limitinde Duran 4 GB Limitinde Duran Limitsiz İnternet Paketi** Paket Ücreti 9 TL 15 TL 25 TL 18 TL 28 TL 49 TL * Paket kapsamı kullanım hakkının tüketilmesi durumda paket aşımı 0,00492KR/KB dir. ** Limitsiz İnternet Paketi, 12GB adil kullanım kotası dolduğunda bağlantı hızı 96kpbs ye düşer.

9 EK 3: TürkTelekom Avantaj Kampanyası Koşulları Şirketimizin Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan asgari 24 ay yararlanmayı taahhüt eden ve belirtilen tarifeye numara taşıma veya yeni hat alımı ile geçiş yapmış aboneler, tarifeye kayıt yaptırdıkları tüm faturalı Kurumsal hatları için AVEA tarafından sunulan TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan faydalanabileceklerdir. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na numaralarını taşıyarak veya yeni hat alımı ile abone olan, TürkTelekom Avantaj Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 24 ay boyunca bu tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren; Menü paketi, paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden, 24 ay (taahhüt süresi kadar) geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 50 indirim verilecektir. Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Heryöne Dakika Paketleri, indirimli fiyatlar: Dakika Paketleri Dakika ay taahhütle %50 indirimli ücret 14.5 TL 19.5 TL YL 34.5 TL 44.5 TL Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Paketleri, indirimli fiyatlar: Paketleri ay taahhütle %50 indirimli ücret 2.5 TL 3 TL 4.5 TL 7 TL 9.5 TL Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Data Paketleri, indirimli fiyatlar: Data Paketleri Data 250 MB* 1 GB* 4 GB* 24 ay taahhütle %50 indirimli ücret 1 GB Limitinde Duran 4 GB Limitinde Duran Limitsiz İnternet Paketi** 4.5 TL 7.5 TL 12.5 TL 9 TL 14 TL 24.5 TL Kampanya kapsamında olan daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, hattın taahhüdü ve indirimi devam edecektir. Cayma bedeli yansıtılmasını gerektiren taahhüdü bozan haller söz konusu olduğunda, cayma bedeli hesaplanarak ilgili dönem faturasına cayma bedeli olarak yansıtılacaktır. Bu kampanyadan faydalanan hatlar, hat bazlı indirim içeriği olan başka bir kampanyadan faydalanamaz. Kampanya tarihleri arasında geçerlidir. AVEA kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.) Kampanyaya katılımı müteakiben, Kampanyaya kayıt olan ve Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusundan yararlanmış hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal Menü kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi veya Menü Paketinin kapatılması, tarifesinin Avantajlı Kurumsal Menü dışındaki herhangi bir tarife ile

10 değiştirilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda Abone kampanya ile kendisine sağlanan haklardan yararlanamayacak, seçmiş olduğu pakete ilişkin cayma bedeli; işbu Taahhütname de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır Taahhütname kapsamında abone bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

11 EK 4: TürkTelekom Avantaj Kampanyası ndan Yararlanılması Halinde Kampanya ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste Numara Taşıma/Yeni Numara Aktivasyon Taşıma/Yeni Aktivasyon Numara Taşıma/Yeni Mevcut Aktivasyon Müşteri Mevcut Müşteri Mevcut Müşteri Sıra No Hat Sıra No Hat Sıra No Hat 12 Ay Taahhüt 12 Ay Taahhüt 24 Ay Taahhüt Ay Taahhüt 12 Ay Taahhüt Ay Taahhüt 24 Ay Taahhüt Ay Taahhüt 24 Ay

12 Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon Mevcut Müşteri Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon Mevcut Müşteri 12 Ay Taahhüt Sıra No Hat 24 Ay Taahhüt 12 Ay Taahhüt Ay Taahhüt 24 Ay Taahhüt 12 Ay Taahhüt 24 Ay Taah