Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu"

Transkript

1

2

3

4 ISBN (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayın 600 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

5 ÖNSÖZ Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Türkiye Büyük Millet Meclisince 28 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin kalkınma çabalarını bütüncül bir çerçeveye kavuşturan temel bir strateji dokümanıdır. Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma planları, gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir. Kalkınma planlaması alanında ülkemizin katılımcı ve demokratik bir planlama deneyimi bulunmaktadır. Özel İhtisas Komisyonları, bu deneyim içinde kurumsallaşmış bir katılımcılık mekanizması olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, dönemini kapsayan Dokuzuncu Plan hazırlıklarında da son derece önemli bir işlev görmüştür. Bu bağlamda, 5 Temmuz 2005 tarihinde 2005/18 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde geniş bir konu yelpazesini kapsayacak biçimde toplam 57 Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuş, alt komisyonlarla birlikte bu sayı 66'ya ulaşmıştır. Bu komisyonlarda toplam 2252 katılımcı görev yapmıştır. Komisyonların oluşturulmasında ise ülkemizin kalkınma gündemini yakından ilgilendiren temel konular belirleyici olmuştur. Özel İhtisas Komisyonlarında yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, planların hazırlanmasına ışık tutmakta ve plan metnine yansıtılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda ortaya çıkan raporlar birer referans doküman olarak, çeşitli alt ölçekli planlama, politika geliştirme ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu anlamda, Özel İhtisas Komisyonu raporları sadece plana katkıda bulunmamakta, müstakil olarak da basılan ve çeşitli kesimlerin istifadesine sunulan birer kaynak niteliği taşımaktadır. Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda toplumun genel yararı için özveriyle paylaşan Komisyon üyelerinin, ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar verdikleri inancıyla, emeği geçen herkese Teşkilatım adına şükranlarımı sunar, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının ve raporların ışığında hazırlanan Dokuzuncu Planın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

6 İÇİNDEKİLER 1. TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYON RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ ALT KOMİSYON RAPORU...261

7 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) TEKSTİL, DERİ VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYONU RAPORU MART

8 2

9 Başkan : Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (TÜBİTAK-TAM) Raportörler : Esra DOĞAN (TÜTSİS) Dr. Hasan PARILTI (İTKİB) Koordinatör : Mustafa ÖZÇÖREKÇİ Emrah ÖNGÜT Üye Listesi Kurum İsim Türkiye Tekstil San. İşverenler Sendikası Esra Doğan* Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Azmi Özer Öz-İplik-İş Dr. Suat Karabulut TEKSİF Adnan Ateş DİSK Tekstil-İş Asalettin Arslanoğlu Tüm Denim San ve İşadamları Derneği Dr. Şerif Ünlütepe Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği Eray Sanver Ege Giyim San. Der. Ayfer Akgönenç İTKİB Hayrettin Gümüşkaya İTKİB İzzet İlle İTKİB Dr. Hasan Parıltı* İTKİB Nezir Akyeşilmen TOBB Atilla Bağçuvan Tekstil, Hazır Giyim, Deri San. Teknoloji, Tasarım Ar-Ge Vakfı Nebahat Kılıç Türkiye Tekstil Terbiye San. Der. Ahmet Temiroğlu Ankara Giyim San. Der. M. Atay Çatal Örme Sanayicileri Derneği Murat Gür Teksis Tekstil Ürün.Paz.A.Ş. Ahmet Şişman Konfeksiyon Yan San. Der. Yaşar Sertkaya Tekstil Araştırma Dergisi Celal Yüksel Türkiye Giyim San. Der. Dr. Can Fuat Gürlesel Türkiye Giyim San. Der Cevdet Karahasanoğlu Ege Üniv. Mühendislik Fak Tekstil Müh. Prof Dr. Tülin Öktem Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Şükriye Ülkü İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Özipek Sümer Halı AŞ Osman Kaya KOSGEB Dr. Hüsniye Güler Dış Ticaret Müst Himmet Geriş Dış Ticaret Müst Yinal Yağan Dış Ticaret Müst Nil Gökçe Gümrük Müsteşarlığı Hakan Özkan Sanayi ve Ticaret Bak. Meral Kabukçuoğlu DİE Ömer Orak Milli Eğitim Bak Necla Mutlu Hazine Müsteşarlığı M.Ali Çolakoğlu Ankara Sanayi Odası Bahattin Ünal 3

10 4

11 İçindekiler 1.GİRİŞ... 1Error! Bookmark not defined. 2. TEKSİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUError! Bookmark not defined 2.1. Mevcut Durum... Error! Bookmark not defined Mevcut Kapasite ve Kullanımı... Error! Bookmark not defined Sanayi ve İmalat Sanayi Üretimindeki Ağırlığı...Error! Bookmark not defined Üretim Üretim Yöntemi Teknoloji Ürün Standartları... Error! Bookmark not defined Üretim Miktarı ve Değeri... Error! Bookmark not defined Üretim Maliyetleri Dış Ticaret... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Gelişimi...Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü nün Ekonomiye Sağladığı Net Döviz Girdisi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret İçindeki Payı... Error! Bookmark not defined Tekstil Dış Ticareti... Error! Bookmark not defined Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti Yurtiçi Tüketim... Error! Bookmark not defined Fiyatlar... Error! Bookmark not defined İstihdam... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri Açısından Mevcut Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined İhracatta Devlet Yardımları... Error! Bookmark not defined Yatırım Teşviklerine Genel Bir Bakış... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Gücü Açısından Uluslararası Bir Karşılaştırma... Error! Bookmark not defined Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkileri... Error! Bookmark not defined Mevcut Durumun Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret Yönüyle Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Dünya ve OECD Ülkelerindeki Durumu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined Tekstil İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined GZFT Analizi... Error! Bookmark not defined. 3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE ( ) SEKTÖRDE BEKLENEN GELİŞMELER... Error! Bookmark not defined Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı...Error! Bookmark not defined. 5

12 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined Dünya Konfeksiyon Ticareti... Error! Bookmark not defined Dünya Ticaretinde Türkiye nin Payı... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Üretim Projeksiyonları... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Yatırım Tahminleri... Error! Bookmark not defined Eklenecek Yeni Kapasiteler... Error! Bookmark not defined Tekstil Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Yerleri... Error! Bookmark not defined Teknolojide, Ar-Ge Faaliyetlerinde, İstihdam, Piyasasında, Girdi Piyasalarında, Çevre Uygulamalarında v.b. Muhtemel gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücüne Etkileri... Error! Bookmark not defined Teknolojide Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri.. Error! Bookmark not defined Ar-Ge Faaliyetlerinde Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri Error! Bookmark not defined Girdi Piyasalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Çevre Uygulamalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Yan Sanayii nin Durumu ve Muhtemel Gelişmeler.Error! Bookmark not defined Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri...Error! Bookmark not defined. 4. AB YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ.. Error! Bookmark not defined. 4.1 Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Müktesebatı ve Türkiye nin Söz Konusu Müktesebata Uyumu... Error! Bookmark not defined. 4.2 Avrupa Birliği Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 4.3 Türkiye Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA, ÖNCELİK VE TEDBİRLER... Error! Bookmark not defined Temel Sektörel Vizyon ve Strateji... Error! Bookmark not defined Temel Amaç ve Politikalar... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar...Error! Bookmark not defined Diğer Amaç ve Politikalar Yatırım Alanları Yatırım Yerleri Üretim Ürünler... Error! Bookmark not defined Pazarlama... Error! Bookmark not defined. 6

13 Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Şirketler Arası İlişkiler...Error! Bookmark not defined Eğitim, Öğretim, Ar-ge, Ür-ge... Error! Bookmark not defined Sektörel Koordinasyon... Error! Bookmark not defined Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined Teşvik Sistemine İlişkin Tedbirler... Error! Bookmark not defined Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler...Error! Bookmark not defined. 6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelikler ve Tedbirlerin Gelişme Eksenleri Bazında Tasnifi Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar

14 Tablo Listesi Tablo 2.1: Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Kapasite Kullanım Oranı Tablo 2.2: Sanayi Üretimi İçinde Sektörlerin Ağırlığı Tablo 2.3: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları 37 İthalatı... Tablo 2.4: Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.5: Ülkelere Göre Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.6: İplik Makinelerine Göre Firmaların Dağılımı Tablo 2.7: Türkiye deki İplik Makinelerinin Taşlarına Göre 50 Üretimi... Tablo 2.8: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Kapasite Durumu Tablo 2.9: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Üretim Tablo 2.10: Ücretler Tablo 2.11: 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin Asgari Ücretin Netinin ve İşverene Maliyetinin Hesabı Tablo 2.12: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.13: Dokuma Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.14: Dokuma Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.15: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.16: Örme Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.17: Çorap Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.18: Asgari Ücretli Çalışanın 62 Maliyeti... Tablo 2.19: İşgücü Maliyeti İçinde İstihdam Vergilerinin Oranları Tablo 2.20: Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Mamulleri İhracatı Tablo 2.21: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünlerinin Sağladığı Net Döviz Girdisi Tablo 2.22: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünleri Net Döviz Girdisi Tablo 2.23: Sektörel Bazda İhracat Kayıt Rakamları Tablo 2.24: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İhracatı Tablo 2.25: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İthalatı Tablo 2.26: Tekstil İhracatının Ülkelere ve Bölgelere Göre Dağılımı Tablo 2.27: Ülke Grupları Bazında Pamuk İhracatı ve İthalatı Tablo 2.28: Ülke Grupları Bazında Pamuk İpliği İhracatı ve İthalatı Tablo 2.29: Mensucat İthalatı Tablo 2.30: Mensucat İhracatı Tablo 2.31: Miktar Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.32: Değer Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.33: En Fazla Tekstil İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.34: Hammadde Niteliği İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.35: Ülke Grupları Bazında Denim İhracatı ve İthalatı Tablo 2.36: Ülke Grupları Bazında Kadife İhracatı ve İthalatı Tablo 2.37: Ülke Grupları Bazında Genel Mensucat İhracatı ve İthalatı Tablo 2.38: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.39: Ülke Grupları Bazında Örme Kumaş İhracatı ve İthalatı Tablo 2.40: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Dokunmuş Kadife, Peluş ve Tırrıl İthalatı Tablo 2.41: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Denim İthalatı

15 Tablo 2.42: Ülke Grupları Bazında Örme Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.43: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.44: Ülke Grupları Bazında Diğer Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.45: Ülke Grupları Bazında Halı İhracatı ve İthalatı Tablo 2.46: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.47: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.48: En Fazla Sentetik Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.49: En Fazla Suni Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.50: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.51: En Fazla Suni Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.52: En Fazla Karde Edilmiş Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.53: En Fazla Taranmış Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.54: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.55: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.56: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.57: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.58: En Fazla Ketenden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.59: En Fazla Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.60: En Fazla Suni Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.61: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.62: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.63: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Diğer Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.64: En Fazla Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.65: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı Tablo 2.66: Türkiye Örme ve Dokuma Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.67: Örme Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.68: Örme Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.69: Çorap İhracatının Yıllar İtibariyle Seyri ve Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı Tablo 2.70: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.71: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.72: Türkiye Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.73: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.74: Türkiye Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatı Tablo 2.75: Temel Mal Grupları İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon Mamüllerinde Ağırlıklı Ortalama Birim İhraç Fiyatlarının Değişimi

16 Tablo 2.76: En Fazla İhraç Edilen Dokuma Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.77: En Fazla İhraç Edilen Hazır Eşyaların İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.78: En Fazla İhraç Edilen Örme Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.79: En Fazla Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.80: En Fazla Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.81: Bölgeler Bazında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.82: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Tablo 2.83: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.84: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.85: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.86: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.87: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İthalatı Tablo 2.88: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.89: Tekstil ve Hazırgiyim Fiyat Endeksi Tablo 2.90: İstihdam Tablo 2.91: Çalışanın İşverene Maliyeti İçindeki İstahdam Vergilerinin Oranı Tablo 2.92: Tekstil Sektöründe Seçilmiş Ülkelerin İşgücü Maliyetleri Tablo 2.93: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.94: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.95: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.96: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.97: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Tablo 2.98: Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tablo 2.99: Belli Başlı Rakip Ülkelerin İhracatı Tablo 2.100: Hazırgiyim ve Konfeksiyonun Belli Başlı İthalatçı Pazarları Tablo 2.101: Dünyanın Belli Başlı Tekstil İthalatçısı Ülkeleri Tablo 2.102: Dünyanın Belli Başlı Tesktil İhracatçısı Ülkeleri Tablo 3.1: Yurtiçi Tekstil, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Harcamaları Toplam Tutarı ile İlgili Projeksiyon Tablo 3.2: Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Tekstil Malzemesi Tutarı Tablo 3.3: Türk Tekstil Malzemelerinin Yurtiçinde Satılan Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Değişimi Tablo 3.4: Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin Yurtiçi Satış Projeksiyonu Tablo 3.5: Dönemi Yurtiçi Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tüketimi İçin Projeksiyonlar Tablo 3.6: Dünya Tekstil Ticaretinin Gelişimi ve Türkiye nin Payı Tablo 3.7: Dünya Tekstil İhracatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.8: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (1) Tablo 3.9: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (2) Tablo 3.10: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti Tablo 3.11: Dünya Tekstil ve Hazırgiyim Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.12: Dünya Konfeksiyon İthalatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.13: Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3:14: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (1) Tablo 3:15: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (2) Tablo 3.16: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.17: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak)

17 Tablo 3.18: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.19: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak) Tablo 3.20: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.21: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.22: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3.23: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti ( ) Tablo 3.24: 1. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.25: 2. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.26: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (İthalata Önlem Alınmazsa) 153 Tablo 3.27: Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinin Gelişimi Tablo 3.28: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.29: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.30: Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.31: 1. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.32: 1. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.33: 2. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.34: 2. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.35: 2. Senaryo Tesktil Sanayiinde Çalışanların Sayısı ( ) Tablo 3.36: 3. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.37: 3. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.38: 3. Senaryo Tekstil Sanayiinin Üretim ve Cirosu ( ) Tablo 3.39: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları İthalatı ( ) Tablo 5.1: Çeşitli Ülkelerde Vergi Dahil Elektrik Fiyatları Tablo 5.2: Ülkeler İtibariyle Kurumlar Vergisi Oranları

18 Şekil Listesi Şekil 2.1: İplik Üretimi (Lif Uzunluğuna Göre) Şekil 2.2: İplik Üretimi (Eğirme Teknolojisine Göre) Şekil 2.3: Kısa Lif İplikçiliği Şekil 2.4: Yarı Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.5: Ştrayhgarn İş Akış 27 Şeması... Şekil 2.6: Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.7: Atkı Atım Sistemlerine Göre Dokuma Makineleri Şekil 2.8: Dokuma Hazırlık ve Dokuma İşlemleri Şekil 2.9: Dokuma Kumaşlar Şekil 2.10: Örmecilik Şekil 2.11: Dokusuz Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.12: Nonwoven Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.13: Tekstil Terbiyesi Şekil 5.1: Yeni Global Konumlanma ve Yurtiçinde Yeniden Yapılanma Karşısında İşletmeler İçin Yeni Rekabet Çevresi Şekil 5.2: Sektörde Akıllı İşletmeler Şekil 5.3: Konfeksiyon İşletme Tipleri Şekil 5.4: İşletmelerde Yatırımlar ile İşgücü Niteliğinde Değişim

19 13

20 Grafik Listesi Grafik 2.1: Seçilmiş Tekstil Firmaları Maliyet Analizi (Kasım 2005) Grafik 2.2: Tekstil Terbiye Sektörü Maliyet Analizi (Kasım )... Grafik 2.3: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Maliyet Bileşenleri Grafik 2.4: Dokuma ve Hazırgiyim Maliye Bileşenleri Grafik 2.5: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Grafik 2.6: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (1999)... Grafik 2.7: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (2004)... Grafik 2.8: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (1999) Grafik 2.9: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (2004) Grafik 2.10: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.11: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.12: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Miktar) Grafik 2.13: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Değer) Grafik 2.14: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı.... Grafik 2.15: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (1999) Grafik 2.16: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (2004) Grafik 2.17: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.18: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.19: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999)... Grafik 2.20: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004)... Grafik 2.21: En Fazla Denim Kumaş İhraç Edilen Ülkeler Grafik 2.22: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.23: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.24: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Grafik 2.25: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (1999) Grafik 2.26: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (2004) Grafik 2.27: En Fazla Denim Pantolon İthal Edilen Ülkeler (2004) Grafik 2.28: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.29: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.30: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.31: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları

21 Grafik 2.32: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.33: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.34: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Grafik 2.35: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(1999) 129 Grafik 2.36: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(2004) 129 Grafik 2.37: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.38: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.39: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.40: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.41: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.42: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 3.1: Döneminde Bazı Kıtalarda ve Türkiye de Yapılan OE- İplikçilik Yatırımları

22 1.GİRİŞ Dokuma ve giyim sanayi, Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.3) Cetvelinde İmalat Sanayi Kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde sınıflandırılmaktadır. 1 sınıflandırma kapsamında toplanan istatistikler 1997 yılından itibaren hazırlanmaktadır. Sektör, daha önceki tarihli imalat istatistiklerinde Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.2, 1971) kapsamında 32 nci Bölümde Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi olarak sınıflandırılmaktaydı 2. Diğer taraftan aynı sektör, Türkiye tarafından 1989'dan bu yana dış ticaret işlemlerinde kullanılan ve Armonize Sistem Nomanklatürü esasında hazırlanan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde XI. Bölümde sınıflandırılmaktadır. 3 Bu Dış ticarete ait bu sınıflandırma ISIC Rev.3 Cetvelinde dokuma ve giyim olarak sınıflandırılmayan eşyayı da kapsamaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardan kadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmak üzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunların aynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder. Bu tarifte, erkek giysileri ile erkek çocuk giysileri arasında, kadın giysileri ile kız çocuk giysileri arasında veya modern giysiler ile yöresel giysiler arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Diğer yandan yatak örtüsü, nevresim takımı, tuvalet ve mutfak bezleri gibi dikiş ile birleştirilerek veya kenarları dikilerek hazır eşya haline getirilmiş ev tekstili ürünleri ile kamp eşyası gibi hazır eşyalar da elyaf, iplik ve kumaşlar gibi tekstil makinelerinden imalattan çıktığı haliyle değil de dikiş ve benzeri işlemler sonrasında piyasaya sunulduklarından, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 1 Bu sınıflandırma kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde toplam 542 üretim kodu bulunmaktadır. Bkz. DİE; Ankara, (DİE), Yayın No: 2071, ISBN , Kasım 1997, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI.Bölümünde 2000 yılında geçerli olan G.T.İ.P. bulunmaktadır ve bunlar bir kaç G.T.İ.P. hariç olmak üzere, 146 kategoriye ayrılmaktadır. Bkz. Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi), Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, 79.Yıl, , (mükerrer), S Bu sınıflandırma kapsamında toplam 182 üretim kodu bulunmaktadır, bu tür sınıflandırma kapsamı üretim kodları, ISIC Rev.3 teki sınıflandırma kadar hassas şekilde olmasa dahi Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. ları ile eşleştirilebilmektedir. Bkz. İktisadi Faaliyetlerin Uluslar Arası Standart Sanayii Sınıflaması (USSS Rev.2) İmalat Sanayii Sınıflaması, DİE, Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri, Ankara, (DİE), 1997, ISBN , S.XIII; DİE, ISIC Rev.2, ISIC Rev.3 ve Armonize Sistem G.T.İ.P. ları Karşılaştırması 3 Bu cetvelin 54 ve 55.Fasıllarında yer alan sun i ve sentetik devamsız lifler, lif demetleri ve filament iplikleri, İmalat Sanayii Tasnifinde tekstil (dokuma) eşyası olarak sınıflandırılmamaktadır. Eşyanın dış ticaret açısından sınıflandırılması için Bkz. Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, (Başbakanlık), 79.Yıl, , (mükerrer), S

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( )

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TEKSTİL, DERİ VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYONU RAPORU ŞUBAT 2006 Başkan

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-Hazır Giyim Sektörü Genel Görünüm 1980 ve 1990 lı yıllar boyunca Türkiye de sanayi üretimin ve ihracatın lokomotif

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI Hazırlayan Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman 484 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış (bys) makine ve teçhizat imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 Amaç MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Ocak 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Ocak Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 1/2016 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI OCAK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ İthalatta korunma önlemleri, korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esaslar 204/7305 sayılı

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tekstil Sanayi için MET kılavuzu

Tekstil Sanayi için MET kılavuzu Tekstil Sanayi için MET kılavuzu Proje TR-2008-IB-EN-03 Görev no: 2.1.4.b.3 Hazırlayanlar: Jarek Gontek Inmaculada Montes Adam Nadolski Krzysztof Wojcik Cesar Seoánez A. Enis Öztürk Kadir Yılmaz Ihsan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU

EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU EGE BÖLGESİ PLASTİK SEKTÖRÜ RAPORU Gözde SEVİLMİŞ Plastikler; telefondan televizyona, otomobilden su şişelerine, yalıtım malzemelerinden yiyecek ambalajlarına kadar hayatımızın her alanında gittikçe artan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ

TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ TIBBİ CİHAZLAR SEKTÖR ANALİZİ 1. Tıbbi cihazlar sektörü dünyada çok hızla büyüyen, dinamizmi yüksek ve temel özellikleri zamanla gelişmiş ülkeler/dev firmalar lehine oluşmuş bir yapıya sahiptir. Dünya

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ocak 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 01/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI ARALIK AYI İHRACAT

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI ŞUBAT 21 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 ŞUBAT 21 İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ İktisadi Yönelim Anketi

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ SEKTÖRÜN TANIMI GTİP NO: 5204- Pamuktan dikiş iplikleri 5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği 5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği 5601-

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı