Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu"

Transkript

1

2

3

4 ISBN (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayın 600 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

5 ÖNSÖZ Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Türkiye Büyük Millet Meclisince 28 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin kalkınma çabalarını bütüncül bir çerçeveye kavuşturan temel bir strateji dokümanıdır. Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma planları, gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir. Kalkınma planlaması alanında ülkemizin katılımcı ve demokratik bir planlama deneyimi bulunmaktadır. Özel İhtisas Komisyonları, bu deneyim içinde kurumsallaşmış bir katılımcılık mekanizması olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, dönemini kapsayan Dokuzuncu Plan hazırlıklarında da son derece önemli bir işlev görmüştür. Bu bağlamda, 5 Temmuz 2005 tarihinde 2005/18 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde geniş bir konu yelpazesini kapsayacak biçimde toplam 57 Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuş, alt komisyonlarla birlikte bu sayı 66'ya ulaşmıştır. Bu komisyonlarda toplam 2252 katılımcı görev yapmıştır. Komisyonların oluşturulmasında ise ülkemizin kalkınma gündemini yakından ilgilendiren temel konular belirleyici olmuştur. Özel İhtisas Komisyonlarında yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, planların hazırlanmasına ışık tutmakta ve plan metnine yansıtılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda ortaya çıkan raporlar birer referans doküman olarak, çeşitli alt ölçekli planlama, politika geliştirme ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu anlamda, Özel İhtisas Komisyonu raporları sadece plana katkıda bulunmamakta, müstakil olarak da basılan ve çeşitli kesimlerin istifadesine sunulan birer kaynak niteliği taşımaktadır. Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda toplumun genel yararı için özveriyle paylaşan Komisyon üyelerinin, ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar verdikleri inancıyla, emeği geçen herkese Teşkilatım adına şükranlarımı sunar, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının ve raporların ışığında hazırlanan Dokuzuncu Planın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

6 İÇİNDEKİLER 1. TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYON RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ ALT KOMİSYON RAPORU...261

7 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) TEKSTİL, DERİ VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYONU RAPORU MART

8 2

9 Başkan : Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (TÜBİTAK-TAM) Raportörler : Esra DOĞAN (TÜTSİS) Dr. Hasan PARILTI (İTKİB) Koordinatör : Mustafa ÖZÇÖREKÇİ Emrah ÖNGÜT Üye Listesi Kurum İsim Türkiye Tekstil San. İşverenler Sendikası Esra Doğan* Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Azmi Özer Öz-İplik-İş Dr. Suat Karabulut TEKSİF Adnan Ateş DİSK Tekstil-İş Asalettin Arslanoğlu Tüm Denim San ve İşadamları Derneği Dr. Şerif Ünlütepe Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği Eray Sanver Ege Giyim San. Der. Ayfer Akgönenç İTKİB Hayrettin Gümüşkaya İTKİB İzzet İlle İTKİB Dr. Hasan Parıltı* İTKİB Nezir Akyeşilmen TOBB Atilla Bağçuvan Tekstil, Hazır Giyim, Deri San. Teknoloji, Tasarım Ar-Ge Vakfı Nebahat Kılıç Türkiye Tekstil Terbiye San. Der. Ahmet Temiroğlu Ankara Giyim San. Der. M. Atay Çatal Örme Sanayicileri Derneği Murat Gür Teksis Tekstil Ürün.Paz.A.Ş. Ahmet Şişman Konfeksiyon Yan San. Der. Yaşar Sertkaya Tekstil Araştırma Dergisi Celal Yüksel Türkiye Giyim San. Der. Dr. Can Fuat Gürlesel Türkiye Giyim San. Der Cevdet Karahasanoğlu Ege Üniv. Mühendislik Fak Tekstil Müh. Prof Dr. Tülin Öktem Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Şükriye Ülkü İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Özipek Sümer Halı AŞ Osman Kaya KOSGEB Dr. Hüsniye Güler Dış Ticaret Müst Himmet Geriş Dış Ticaret Müst Yinal Yağan Dış Ticaret Müst Nil Gökçe Gümrük Müsteşarlığı Hakan Özkan Sanayi ve Ticaret Bak. Meral Kabukçuoğlu DİE Ömer Orak Milli Eğitim Bak Necla Mutlu Hazine Müsteşarlığı M.Ali Çolakoğlu Ankara Sanayi Odası Bahattin Ünal 3

10 4

11 İçindekiler 1.GİRİŞ... 1Error! Bookmark not defined. 2. TEKSİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUError! Bookmark not defined 2.1. Mevcut Durum... Error! Bookmark not defined Mevcut Kapasite ve Kullanımı... Error! Bookmark not defined Sanayi ve İmalat Sanayi Üretimindeki Ağırlığı...Error! Bookmark not defined Üretim Üretim Yöntemi Teknoloji Ürün Standartları... Error! Bookmark not defined Üretim Miktarı ve Değeri... Error! Bookmark not defined Üretim Maliyetleri Dış Ticaret... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Gelişimi...Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü nün Ekonomiye Sağladığı Net Döviz Girdisi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret İçindeki Payı... Error! Bookmark not defined Tekstil Dış Ticareti... Error! Bookmark not defined Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti Yurtiçi Tüketim... Error! Bookmark not defined Fiyatlar... Error! Bookmark not defined İstihdam... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri Açısından Mevcut Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined İhracatta Devlet Yardımları... Error! Bookmark not defined Yatırım Teşviklerine Genel Bir Bakış... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Gücü Açısından Uluslararası Bir Karşılaştırma... Error! Bookmark not defined Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkileri... Error! Bookmark not defined Mevcut Durumun Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret Yönüyle Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Dünya ve OECD Ülkelerindeki Durumu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined Tekstil İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined GZFT Analizi... Error! Bookmark not defined. 3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE ( ) SEKTÖRDE BEKLENEN GELİŞMELER... Error! Bookmark not defined Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı...Error! Bookmark not defined. 5

12 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined Dünya Konfeksiyon Ticareti... Error! Bookmark not defined Dünya Ticaretinde Türkiye nin Payı... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Üretim Projeksiyonları... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Yatırım Tahminleri... Error! Bookmark not defined Eklenecek Yeni Kapasiteler... Error! Bookmark not defined Tekstil Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Yerleri... Error! Bookmark not defined Teknolojide, Ar-Ge Faaliyetlerinde, İstihdam, Piyasasında, Girdi Piyasalarında, Çevre Uygulamalarında v.b. Muhtemel gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücüne Etkileri... Error! Bookmark not defined Teknolojide Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri.. Error! Bookmark not defined Ar-Ge Faaliyetlerinde Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri Error! Bookmark not defined Girdi Piyasalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Çevre Uygulamalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Yan Sanayii nin Durumu ve Muhtemel Gelişmeler.Error! Bookmark not defined Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri...Error! Bookmark not defined. 4. AB YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ.. Error! Bookmark not defined. 4.1 Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Müktesebatı ve Türkiye nin Söz Konusu Müktesebata Uyumu... Error! Bookmark not defined. 4.2 Avrupa Birliği Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 4.3 Türkiye Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA, ÖNCELİK VE TEDBİRLER... Error! Bookmark not defined Temel Sektörel Vizyon ve Strateji... Error! Bookmark not defined Temel Amaç ve Politikalar... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar...Error! Bookmark not defined Diğer Amaç ve Politikalar Yatırım Alanları Yatırım Yerleri Üretim Ürünler... Error! Bookmark not defined Pazarlama... Error! Bookmark not defined. 6

13 Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Şirketler Arası İlişkiler...Error! Bookmark not defined Eğitim, Öğretim, Ar-ge, Ür-ge... Error! Bookmark not defined Sektörel Koordinasyon... Error! Bookmark not defined Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined Teşvik Sistemine İlişkin Tedbirler... Error! Bookmark not defined Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler...Error! Bookmark not defined. 6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelikler ve Tedbirlerin Gelişme Eksenleri Bazında Tasnifi Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar

14 Tablo Listesi Tablo 2.1: Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Kapasite Kullanım Oranı Tablo 2.2: Sanayi Üretimi İçinde Sektörlerin Ağırlığı Tablo 2.3: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları 37 İthalatı... Tablo 2.4: Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.5: Ülkelere Göre Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.6: İplik Makinelerine Göre Firmaların Dağılımı Tablo 2.7: Türkiye deki İplik Makinelerinin Taşlarına Göre 50 Üretimi... Tablo 2.8: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Kapasite Durumu Tablo 2.9: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Üretim Tablo 2.10: Ücretler Tablo 2.11: 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin Asgari Ücretin Netinin ve İşverene Maliyetinin Hesabı Tablo 2.12: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.13: Dokuma Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.14: Dokuma Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.15: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.16: Örme Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.17: Çorap Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.18: Asgari Ücretli Çalışanın 62 Maliyeti... Tablo 2.19: İşgücü Maliyeti İçinde İstihdam Vergilerinin Oranları Tablo 2.20: Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Mamulleri İhracatı Tablo 2.21: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünlerinin Sağladığı Net Döviz Girdisi Tablo 2.22: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünleri Net Döviz Girdisi Tablo 2.23: Sektörel Bazda İhracat Kayıt Rakamları Tablo 2.24: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İhracatı Tablo 2.25: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İthalatı Tablo 2.26: Tekstil İhracatının Ülkelere ve Bölgelere Göre Dağılımı Tablo 2.27: Ülke Grupları Bazında Pamuk İhracatı ve İthalatı Tablo 2.28: Ülke Grupları Bazında Pamuk İpliği İhracatı ve İthalatı Tablo 2.29: Mensucat İthalatı Tablo 2.30: Mensucat İhracatı Tablo 2.31: Miktar Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.32: Değer Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.33: En Fazla Tekstil İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.34: Hammadde Niteliği İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.35: Ülke Grupları Bazında Denim İhracatı ve İthalatı Tablo 2.36: Ülke Grupları Bazında Kadife İhracatı ve İthalatı Tablo 2.37: Ülke Grupları Bazında Genel Mensucat İhracatı ve İthalatı Tablo 2.38: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.39: Ülke Grupları Bazında Örme Kumaş İhracatı ve İthalatı Tablo 2.40: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Dokunmuş Kadife, Peluş ve Tırrıl İthalatı Tablo 2.41: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Denim İthalatı

15 Tablo 2.42: Ülke Grupları Bazında Örme Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.43: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.44: Ülke Grupları Bazında Diğer Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.45: Ülke Grupları Bazında Halı İhracatı ve İthalatı Tablo 2.46: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.47: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.48: En Fazla Sentetik Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.49: En Fazla Suni Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.50: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.51: En Fazla Suni Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.52: En Fazla Karde Edilmiş Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.53: En Fazla Taranmış Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.54: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.55: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.56: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.57: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.58: En Fazla Ketenden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.59: En Fazla Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.60: En Fazla Suni Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.61: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.62: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.63: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Diğer Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.64: En Fazla Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.65: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı Tablo 2.66: Türkiye Örme ve Dokuma Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.67: Örme Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.68: Örme Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.69: Çorap İhracatının Yıllar İtibariyle Seyri ve Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı Tablo 2.70: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.71: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.72: Türkiye Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.73: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.74: Türkiye Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatı Tablo 2.75: Temel Mal Grupları İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon Mamüllerinde Ağırlıklı Ortalama Birim İhraç Fiyatlarının Değişimi

16 Tablo 2.76: En Fazla İhraç Edilen Dokuma Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.77: En Fazla İhraç Edilen Hazır Eşyaların İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.78: En Fazla İhraç Edilen Örme Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.79: En Fazla Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.80: En Fazla Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.81: Bölgeler Bazında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.82: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Tablo 2.83: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.84: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.85: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.86: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.87: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İthalatı Tablo 2.88: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.89: Tekstil ve Hazırgiyim Fiyat Endeksi Tablo 2.90: İstihdam Tablo 2.91: Çalışanın İşverene Maliyeti İçindeki İstahdam Vergilerinin Oranı Tablo 2.92: Tekstil Sektöründe Seçilmiş Ülkelerin İşgücü Maliyetleri Tablo 2.93: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.94: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.95: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.96: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.97: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Tablo 2.98: Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tablo 2.99: Belli Başlı Rakip Ülkelerin İhracatı Tablo 2.100: Hazırgiyim ve Konfeksiyonun Belli Başlı İthalatçı Pazarları Tablo 2.101: Dünyanın Belli Başlı Tekstil İthalatçısı Ülkeleri Tablo 2.102: Dünyanın Belli Başlı Tesktil İhracatçısı Ülkeleri Tablo 3.1: Yurtiçi Tekstil, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Harcamaları Toplam Tutarı ile İlgili Projeksiyon Tablo 3.2: Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Tekstil Malzemesi Tutarı Tablo 3.3: Türk Tekstil Malzemelerinin Yurtiçinde Satılan Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Değişimi Tablo 3.4: Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin Yurtiçi Satış Projeksiyonu Tablo 3.5: Dönemi Yurtiçi Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tüketimi İçin Projeksiyonlar Tablo 3.6: Dünya Tekstil Ticaretinin Gelişimi ve Türkiye nin Payı Tablo 3.7: Dünya Tekstil İhracatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.8: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (1) Tablo 3.9: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (2) Tablo 3.10: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti Tablo 3.11: Dünya Tekstil ve Hazırgiyim Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.12: Dünya Konfeksiyon İthalatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.13: Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3:14: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (1) Tablo 3:15: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (2) Tablo 3.16: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.17: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak)

17 Tablo 3.18: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.19: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak) Tablo 3.20: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.21: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.22: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3.23: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti ( ) Tablo 3.24: 1. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.25: 2. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.26: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (İthalata Önlem Alınmazsa) 153 Tablo 3.27: Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinin Gelişimi Tablo 3.28: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.29: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.30: Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.31: 1. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.32: 1. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.33: 2. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.34: 2. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.35: 2. Senaryo Tesktil Sanayiinde Çalışanların Sayısı ( ) Tablo 3.36: 3. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.37: 3. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.38: 3. Senaryo Tekstil Sanayiinin Üretim ve Cirosu ( ) Tablo 3.39: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları İthalatı ( ) Tablo 5.1: Çeşitli Ülkelerde Vergi Dahil Elektrik Fiyatları Tablo 5.2: Ülkeler İtibariyle Kurumlar Vergisi Oranları

18 Şekil Listesi Şekil 2.1: İplik Üretimi (Lif Uzunluğuna Göre) Şekil 2.2: İplik Üretimi (Eğirme Teknolojisine Göre) Şekil 2.3: Kısa Lif İplikçiliği Şekil 2.4: Yarı Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.5: Ştrayhgarn İş Akış 27 Şeması... Şekil 2.6: Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.7: Atkı Atım Sistemlerine Göre Dokuma Makineleri Şekil 2.8: Dokuma Hazırlık ve Dokuma İşlemleri Şekil 2.9: Dokuma Kumaşlar Şekil 2.10: Örmecilik Şekil 2.11: Dokusuz Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.12: Nonwoven Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.13: Tekstil Terbiyesi Şekil 5.1: Yeni Global Konumlanma ve Yurtiçinde Yeniden Yapılanma Karşısında İşletmeler İçin Yeni Rekabet Çevresi Şekil 5.2: Sektörde Akıllı İşletmeler Şekil 5.3: Konfeksiyon İşletme Tipleri Şekil 5.4: İşletmelerde Yatırımlar ile İşgücü Niteliğinde Değişim

19 13

20 Grafik Listesi Grafik 2.1: Seçilmiş Tekstil Firmaları Maliyet Analizi (Kasım 2005) Grafik 2.2: Tekstil Terbiye Sektörü Maliyet Analizi (Kasım )... Grafik 2.3: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Maliyet Bileşenleri Grafik 2.4: Dokuma ve Hazırgiyim Maliye Bileşenleri Grafik 2.5: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Grafik 2.6: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (1999)... Grafik 2.7: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (2004)... Grafik 2.8: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (1999) Grafik 2.9: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (2004) Grafik 2.10: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.11: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.12: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Miktar) Grafik 2.13: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Değer) Grafik 2.14: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı.... Grafik 2.15: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (1999) Grafik 2.16: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (2004) Grafik 2.17: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.18: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.19: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999)... Grafik 2.20: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004)... Grafik 2.21: En Fazla Denim Kumaş İhraç Edilen Ülkeler Grafik 2.22: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.23: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.24: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Grafik 2.25: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (1999) Grafik 2.26: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (2004) Grafik 2.27: En Fazla Denim Pantolon İthal Edilen Ülkeler (2004) Grafik 2.28: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.29: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.30: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.31: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları

21 Grafik 2.32: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.33: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.34: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Grafik 2.35: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(1999) 129 Grafik 2.36: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(2004) 129 Grafik 2.37: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.38: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.39: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.40: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.41: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.42: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 3.1: Döneminde Bazı Kıtalarda ve Türkiye de Yapılan OE- İplikçilik Yatırımları

22 1.GİRİŞ Dokuma ve giyim sanayi, Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.3) Cetvelinde İmalat Sanayi Kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde sınıflandırılmaktadır. 1 sınıflandırma kapsamında toplanan istatistikler 1997 yılından itibaren hazırlanmaktadır. Sektör, daha önceki tarihli imalat istatistiklerinde Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.2, 1971) kapsamında 32 nci Bölümde Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi olarak sınıflandırılmaktaydı 2. Diğer taraftan aynı sektör, Türkiye tarafından 1989'dan bu yana dış ticaret işlemlerinde kullanılan ve Armonize Sistem Nomanklatürü esasında hazırlanan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde XI. Bölümde sınıflandırılmaktadır. 3 Bu Dış ticarete ait bu sınıflandırma ISIC Rev.3 Cetvelinde dokuma ve giyim olarak sınıflandırılmayan eşyayı da kapsamaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardan kadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmak üzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunların aynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder. Bu tarifte, erkek giysileri ile erkek çocuk giysileri arasında, kadın giysileri ile kız çocuk giysileri arasında veya modern giysiler ile yöresel giysiler arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Diğer yandan yatak örtüsü, nevresim takımı, tuvalet ve mutfak bezleri gibi dikiş ile birleştirilerek veya kenarları dikilerek hazır eşya haline getirilmiş ev tekstili ürünleri ile kamp eşyası gibi hazır eşyalar da elyaf, iplik ve kumaşlar gibi tekstil makinelerinden imalattan çıktığı haliyle değil de dikiş ve benzeri işlemler sonrasında piyasaya sunulduklarından, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 1 Bu sınıflandırma kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde toplam 542 üretim kodu bulunmaktadır. Bkz. DİE; Ankara, (DİE), Yayın No: 2071, ISBN , Kasım 1997, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI.Bölümünde 2000 yılında geçerli olan G.T.İ.P. bulunmaktadır ve bunlar bir kaç G.T.İ.P. hariç olmak üzere, 146 kategoriye ayrılmaktadır. Bkz. Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi), Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, 79.Yıl, , (mükerrer), S Bu sınıflandırma kapsamında toplam 182 üretim kodu bulunmaktadır, bu tür sınıflandırma kapsamı üretim kodları, ISIC Rev.3 teki sınıflandırma kadar hassas şekilde olmasa dahi Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. ları ile eşleştirilebilmektedir. Bkz. İktisadi Faaliyetlerin Uluslar Arası Standart Sanayii Sınıflaması (USSS Rev.2) İmalat Sanayii Sınıflaması, DİE, Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri, Ankara, (DİE), 1997, ISBN , S.XIII; DİE, ISIC Rev.2, ISIC Rev.3 ve Armonize Sistem G.T.İ.P. ları Karşılaştırması 3 Bu cetvelin 54 ve 55.Fasıllarında yer alan sun i ve sentetik devamsız lifler, lif demetleri ve filament iplikleri, İmalat Sanayii Tasnifinde tekstil (dokuma) eşyası olarak sınıflandırılmamaktadır. Eşyanın dış ticaret açısından sınıflandırılması için Bkz. Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, (Başbakanlık), 79.Yıl, , (mükerrer), S

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( )

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TEKSTİL, DERİ VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYONU RAPORU ŞUBAT 2006 Başkan

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014

Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-İplik Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Temmuz 2014 Tekstil-Hazır Giyim Sektörü Genel Görünüm 1980 ve 1990 lı yıllar boyunca Türkiye de sanayi üretimin ve ihracatın lokomotif

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2018 OCAK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Şubat 2018 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2018 OCAK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Mart Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Mart 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA

GÜNEY DOĞU ASYA. TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ ENDONEZYA GÜNEY DOĞU ASYA TEKSTİL ve HAZIR GİYİM TİCARETİ VE ÜRETİM TRENDİ Bu yazıda başlıca Güney Doğu Asya ülkelerinin Tekstil ve Hazır giyim sektörlerinin dünyada ve Türkiye deki durumuna ve bu ülkelerin dış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET AÇIĞI... 2 TURİZM GELİRİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Toplam Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Mayıs Ayı İhracatı Performans Raporu MAYIS Tekstil, Deri ve Halı Ar-Ge Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI MAYIS AYI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2012 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Şubat 2016 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2016 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2016 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON DIŞ TİCARETİ 2006 8.000.000 TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATI 2004 2005 2006 $ 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ekim. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ekim 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI Hazırlayan Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman 484 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış (bys) makine ve teçhizat imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Mart Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 04/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

plastik sanayi FİRMA İKİNCİ 500 İSO SIRALAMASINDA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ plastik sanayi 2016 İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yrd. İkinci 500

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2) 13 / 05 / 2015 Amaç MADDE 1- İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü

Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 05/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ekim 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2013 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU

KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU 2016 EYLÜL EKİM - SEKTÖREL KAĞIT SEKTÖRÜ RAPORU Melisa KORKMAZ Uygarlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan ve yaygın olarak kullanılan kağıt, M.S. 105 yılında Çinliler tarafından bulunmuştur.

Detaylı

İSVİÇRE HAKKINDA GENEL BİLGİLER İSVİÇRE NİN GENEL EKONOMİK VE SANAYİ YAPISI

İSVİÇRE HAKKINDA GENEL BİLGİLER İSVİÇRE NİN GENEL EKONOMİK VE SANAYİ YAPISI İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSVİÇRE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Halen 26 kantondan oluşan İsviçre Konfederasyonu (Confoederatio Helvetica, CH) 3 vadi halkı arasında 1291 yılında Habsburg Hanedanlığı nın üstünlüğüne

Detaylı

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ

HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ HAZIR GİYİM VE BAZI DOKUMA KUMAŞ EŞYASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMLERİ VE BU ÖNLEMLERE KARŞI YASAL HAKLARINIZ İthalatta korunma önlemleri, korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esaslar 204/7305 sayılı

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı