Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil, Deri ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu"

Transkript

1

2

3

4 ISBN (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayın 600 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

5 ÖNSÖZ Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Türkiye Büyük Millet Meclisince 28 Haziran 2006 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve risklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin kalkınma çabalarını bütüncül bir çerçeveye kavuşturan temel bir strateji dokümanıdır. Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma planları, gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir. Kalkınma planlaması alanında ülkemizin katılımcı ve demokratik bir planlama deneyimi bulunmaktadır. Özel İhtisas Komisyonları, bu deneyim içinde kurumsallaşmış bir katılımcılık mekanizması olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu, özel kesim, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, dönemini kapsayan Dokuzuncu Plan hazırlıklarında da son derece önemli bir işlev görmüştür. Bu bağlamda, 5 Temmuz 2005 tarihinde 2005/18 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan çalışmalar çerçevesinde geniş bir konu yelpazesini kapsayacak biçimde toplam 57 Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuş, alt komisyonlarla birlikte bu sayı 66'ya ulaşmıştır. Bu komisyonlarda toplam 2252 katılımcı görev yapmıştır. Komisyonların oluşturulmasında ise ülkemizin kalkınma gündemini yakından ilgilendiren temel konular belirleyici olmuştur. Özel İhtisas Komisyonlarında yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, planların hazırlanmasına ışık tutmakta ve plan metnine yansıtılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda ortaya çıkan raporlar birer referans doküman olarak, çeşitli alt ölçekli planlama, politika geliştirme ve araştırma ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Bu anlamda, Özel İhtisas Komisyonu raporları sadece plana katkıda bulunmamakta, müstakil olarak da basılan ve çeşitli kesimlerin istifadesine sunulan birer kaynak niteliği taşımaktadır. Sahip oldukları birikimi katılımcı bir ortamda toplumun genel yararı için özveriyle paylaşan Komisyon üyelerinin, ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar verdikleri inancıyla, emeği geçen herkese Teşkilatım adına şükranlarımı sunar, Özel İhtisas Komisyonu raporlarının ve raporların ışığında hazırlanan Dokuzuncu Planın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

6 İÇİNDEKİLER 1. TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYON RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ ALT KOMİSYON RAPORU...261

7 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) TEKSTİL, DERİ VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ALT KOMİSYONU RAPORU MART

8 2

9 Başkan : Prof. Dr. Işık TARAKÇIOĞLU (TÜBİTAK-TAM) Raportörler : Esra DOĞAN (TÜTSİS) Dr. Hasan PARILTI (İTKİB) Koordinatör : Mustafa ÖZÇÖREKÇİ Emrah ÖNGÜT Üye Listesi Kurum İsim Türkiye Tekstil San. İşverenler Sendikası Esra Doğan* Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Azmi Özer Öz-İplik-İş Dr. Suat Karabulut TEKSİF Adnan Ateş DİSK Tekstil-İş Asalettin Arslanoğlu Tüm Denim San ve İşadamları Derneği Dr. Şerif Ünlütepe Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği Eray Sanver Ege Giyim San. Der. Ayfer Akgönenç İTKİB Hayrettin Gümüşkaya İTKİB İzzet İlle İTKİB Dr. Hasan Parıltı* İTKİB Nezir Akyeşilmen TOBB Atilla Bağçuvan Tekstil, Hazır Giyim, Deri San. Teknoloji, Tasarım Ar-Ge Vakfı Nebahat Kılıç Türkiye Tekstil Terbiye San. Der. Ahmet Temiroğlu Ankara Giyim San. Der. M. Atay Çatal Örme Sanayicileri Derneği Murat Gür Teksis Tekstil Ürün.Paz.A.Ş. Ahmet Şişman Konfeksiyon Yan San. Der. Yaşar Sertkaya Tekstil Araştırma Dergisi Celal Yüksel Türkiye Giyim San. Der. Dr. Can Fuat Gürlesel Türkiye Giyim San. Der Cevdet Karahasanoğlu Ege Üniv. Mühendislik Fak Tekstil Müh. Prof Dr. Tülin Öktem Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Şükriye Ülkü İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Bülent Özipek Sümer Halı AŞ Osman Kaya KOSGEB Dr. Hüsniye Güler Dış Ticaret Müst Himmet Geriş Dış Ticaret Müst Yinal Yağan Dış Ticaret Müst Nil Gökçe Gümrük Müsteşarlığı Hakan Özkan Sanayi ve Ticaret Bak. Meral Kabukçuoğlu DİE Ömer Orak Milli Eğitim Bak Necla Mutlu Hazine Müsteşarlığı M.Ali Çolakoğlu Ankara Sanayi Odası Bahattin Ünal 3

10 4

11 İçindekiler 1.GİRİŞ... 1Error! Bookmark not defined. 2. TEKSİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMUError! Bookmark not defined 2.1. Mevcut Durum... Error! Bookmark not defined Mevcut Kapasite ve Kullanımı... Error! Bookmark not defined Sanayi ve İmalat Sanayi Üretimindeki Ağırlığı...Error! Bookmark not defined Üretim Üretim Yöntemi Teknoloji Ürün Standartları... Error! Bookmark not defined Üretim Miktarı ve Değeri... Error! Bookmark not defined Üretim Maliyetleri Dış Ticaret... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon İhracatının Gelişimi...Error! Bookmark not defined Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü nün Ekonomiye Sağladığı Net Döviz Girdisi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret İçindeki Payı... Error! Bookmark not defined Tekstil Dış Ticareti... Error! Bookmark not defined Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti Yurtiçi Tüketim... Error! Bookmark not defined Fiyatlar... Error! Bookmark not defined İstihdam... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri Açısından Mevcut Teşvik Tedbirlerinin Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined İhracatta Devlet Yardımları... Error! Bookmark not defined Yatırım Teşviklerine Genel Bir Bakış... Error! Bookmark not defined Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Gücü Açısından Uluslararası Bir Karşılaştırma... Error! Bookmark not defined Diğer Sektörler ve Yan Sanayi İle İlişkileri... Error! Bookmark not defined Mevcut Durumun Değerlendirilmesi... Error! Bookmark not defined Dış Ticaret Yönüyle Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün Dünya ve OECD Ülkelerindeki Durumu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined Tekstil İthalatında Başlıca Ülkeler ve Türkiye nin Durumu...Error! Bookmark not defined GZFT Analizi... Error! Bookmark not defined. 3. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE ( ) SEKTÖRDE BEKLENEN GELİŞMELER... Error! Bookmark not defined Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İhracat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı...Error! Bookmark not defined. 5

12 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Projeksiyonu...Error! Bookmark not defined Dünya Konfeksiyon Ticareti... Error! Bookmark not defined Dünya Ticaretinde Türkiye nin Payı... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü Üretim Projeksiyonları... Error! Bookmark not defined Üretim Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Tekstil Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sektörü İthalat Projeksiyonu... Error! Bookmark not defined Yatırım Tahminleri... Error! Bookmark not defined Eklenecek Yeni Kapasiteler... Error! Bookmark not defined Tekstil Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Sanayii nde Eklenecek Yeni Kapasiteler...Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Alanları... Error! Bookmark not defined Muhtemel Yatırım Yerleri... Error! Bookmark not defined Teknolojide, Ar-Ge Faaliyetlerinde, İstihdam, Piyasasında, Girdi Piyasalarında, Çevre Uygulamalarında v.b. Muhtemel gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücüne Etkileri... Error! Bookmark not defined Teknolojide Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri.. Error! Bookmark not defined Ar-Ge Faaliyetlerinde Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri Error! Bookmark not defined Girdi Piyasalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Çevre Uygulamalarında Muhtemel Gelişmeler ve Etkileri...Error! Bookmark not defined Konfeksiyon Yan Sanayii nin Durumu ve Muhtemel Gelişmeler.Error! Bookmark not defined Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri...Error! Bookmark not defined. 4. AB YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ.. Error! Bookmark not defined. 4.1 Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Müktesebatı ve Türkiye nin Söz Konusu Müktesebata Uyumu... Error! Bookmark not defined. 4.2 Avrupa Birliği Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 4.3 Türkiye Tarafından Kota Uygulanan Ülkeler ve Kategoriler (2005)...Error! Bookmark not defined. 5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA, ÖNCELİK VE TEDBİRLER... Error! Bookmark not defined Temel Sektörel Vizyon ve Strateji... Error! Bookmark not defined Temel Amaç ve Politikalar... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar...Error! Bookmark not defined Diğer Amaç ve Politikalar Yatırım Alanları Yatırım Yerleri Üretim Ürünler... Error! Bookmark not defined Pazarlama... Error! Bookmark not defined. 6

13 Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Şirketler Arası İlişkiler...Error! Bookmark not defined Eğitim, Öğretim, Ar-ge, Ür-ge... Error! Bookmark not defined Sektörel Koordinasyon... Error! Bookmark not defined Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined AB ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki Kurumsal Düzenlemeler... Error! Bookmark not defined Teşvik Sistemine İlişkin Tedbirler... Error! Bookmark not defined Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler...Error! Bookmark not defined. 6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelikler ve Tedbirlerin Gelişme Eksenleri Bazında Tasnifi Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar

14 Tablo Listesi Tablo 2.1: Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Kapasite Kullanım Oranı Tablo 2.2: Sanayi Üretimi İçinde Sektörlerin Ağırlığı Tablo 2.3: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları 37 İthalatı... Tablo 2.4: Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.5: Ülkelere Göre Dünya Pamuk Üretimi ve Tüketimi Tablo 2.6: İplik Makinelerine Göre Firmaların Dağılımı Tablo 2.7: Türkiye deki İplik Makinelerinin Taşlarına Göre 50 Üretimi... Tablo 2.8: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Kapasite Durumu Tablo 2.9: Sentetik Elyaf ve İplik Sektöründe Üretim Tablo 2.10: Ücretler Tablo 2.11: 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin Asgari Ücretin Netinin ve İşverene Maliyetinin Hesabı Tablo 2.12: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.13: Dokuma Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.14: Dokuma Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.15: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.16: Örme Hazırgiyim Alt Grupları İtibariyle Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.17: Çorap Maliyet Bileşenleri Türkiye Ortalaması Tablo 2.18: Asgari Ücretli Çalışanın 62 Maliyeti... Tablo 2.19: İşgücü Maliyeti İçinde İstihdam Vergilerinin Oranları Tablo 2.20: Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Mamulleri İhracatı Tablo 2.21: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünlerinin Sağladığı Net Döviz Girdisi Tablo 2.22: Sanayi Ürünleri ile Tekstil ve Hazırgiyim Ürünleri Net Döviz Girdisi Tablo 2.23: Sektörel Bazda İhracat Kayıt Rakamları Tablo 2.24: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İhracatı Tablo 2.25: Mal Grupları Bazında Genel Türkiye İthalatı Tablo 2.26: Tekstil İhracatının Ülkelere ve Bölgelere Göre Dağılımı Tablo 2.27: Ülke Grupları Bazında Pamuk İhracatı ve İthalatı Tablo 2.28: Ülke Grupları Bazında Pamuk İpliği İhracatı ve İthalatı Tablo 2.29: Mensucat İthalatı Tablo 2.30: Mensucat İhracatı Tablo 2.31: Miktar Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.32: Değer Bazında Ana Mal Grupları İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.33: En Fazla Tekstil İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.34: Hammadde Niteliği İtibariyle Tekstil İthalatı Tablo 2.35: Ülke Grupları Bazında Denim İhracatı ve İthalatı Tablo 2.36: Ülke Grupları Bazında Kadife İhracatı ve İthalatı Tablo 2.37: Ülke Grupları Bazında Genel Mensucat İhracatı ve İthalatı Tablo 2.38: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.39: Ülke Grupları Bazında Örme Kumaş İhracatı ve İthalatı Tablo 2.40: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Dokunmuş Kadife, Peluş ve Tırrıl İthalatı Tablo 2.41: Genel ve Dahilde İşleme Rejimi Bazında Denim İthalatı

15 Tablo 2.42: Ülke Grupları Bazında Örme Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.43: Ülke Grupları Bazında Dokuma Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.44: Ülke Grupları Bazında Diğer Konfeksiyon İhracatı ve İthalatı Tablo 2.45: Ülke Grupları Bazında Halı İhracatı ve İthalatı Tablo 2.46: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.47: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuk İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.48: En Fazla Sentetik Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.49: En Fazla Suni Filament İpliği İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.50: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.51: En Fazla Suni Devamsız Liflerden İplik İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.52: En Fazla Karde Edilmiş Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.53: En Fazla Taranmış Yünden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.54: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.55: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Fazla Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.56: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.57: En Fazla Ağırlığı İtibariyle Yüzde 85 veya Daha Az Pamuk İçeren Pamuklu Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.58: En Fazla Ketenden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.59: En Fazla Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.60: En Fazla Suni Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.61: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçemeyen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.62: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat (m gr.ı geçen) İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.63: En Fazla Sentetik Devamsız Liflerden Diğer Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.64: En Fazla Suni Devamsız Liflerden Dokunmuş Mensucat İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.65: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı Tablo 2.66: Türkiye Örme ve Dokuma Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.67: Örme Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.68: Örme Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.69: Çorap İhracatının Yıllar İtibariyle Seyri ve Örme Konfeksiyon İhracatındaki Payı Tablo 2.70: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Değer Bazında Tablo 2.71: Dokuma Konfeksiyon İhracatı Miktar Bazında Tablo 2.72: Türkiye Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.73: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İhracatı Tablo 2.74: Türkiye Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatı Tablo 2.75: Temel Mal Grupları İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon Mamüllerinde Ağırlıklı Ortalama Birim İhraç Fiyatlarının Değişimi

16 Tablo 2.76: En Fazla İhraç Edilen Dokuma Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.77: En Fazla İhraç Edilen Hazır Eşyaların İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.78: En Fazla İhraç Edilen Örme Konfeksiyon Mamüllerinin İhraç Birim Fiyatları Tablo 2.79: En Fazla Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.80: En Fazla Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.81: Bölgeler Bazında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Tablo 2.82: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Tablo 2.83: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.84: Türkiye Örme Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.85: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Değer Bazında Tablo 2.86: Türkiye Dokuma Konfeksiyon İthalatı Miktar Bazında Tablo 2.87: Yıllar İtibariyle Türkiye nin Denim Pantolon İthalatı Tablo 2.88: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkeler Tablo 2.89: Tekstil ve Hazırgiyim Fiyat Endeksi Tablo 2.90: İstihdam Tablo 2.91: Çalışanın İşverene Maliyeti İçindeki İstahdam Vergilerinin Oranı Tablo 2.92: Tekstil Sektöründe Seçilmiş Ülkelerin İşgücü Maliyetleri Tablo 2.93: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.94: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.95: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.96: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Tablo 2.97: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Tablo 2.98: Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tablo 2.99: Belli Başlı Rakip Ülkelerin İhracatı Tablo 2.100: Hazırgiyim ve Konfeksiyonun Belli Başlı İthalatçı Pazarları Tablo 2.101: Dünyanın Belli Başlı Tekstil İthalatçısı Ülkeleri Tablo 2.102: Dünyanın Belli Başlı Tesktil İhracatçısı Ülkeleri Tablo 3.1: Yurtiçi Tekstil, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Harcamaları Toplam Tutarı ile İlgili Projeksiyon Tablo 3.2: Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Tekstil Malzemesi Tutarı Tablo 3.3: Türk Tekstil Malzemelerinin Yurtiçinde Satılan Hazırgiyim ve Hazır Eşya İçindeki Değişimi Tablo 3.4: Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayiinin Yurtiçi Satış Projeksiyonu Tablo 3.5: Dönemi Yurtiçi Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tüketimi İçin Projeksiyonlar Tablo 3.6: Dünya Tekstil Ticaretinin Gelişimi ve Türkiye nin Payı Tablo 3.7: Dünya Tekstil İhracatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.8: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (1) Tablo 3.9: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (2) Tablo 3.10: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti Tablo 3.11: Dünya Tekstil ve Hazırgiyim Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.12: Dünya Konfeksiyon İthalatı Projeksiyonu ( ) Tablo 3.13: Dünya Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3:14: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (1) Tablo 3:15: Dünya Konfeksiyon Ticaretinde Tükiye nin Payı (2) Tablo 3.16: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.17: 1. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak)

17 Tablo 3.18: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Miktar Olarak) Tablo 3.19: 2. Senaryo Tekstil Sektörü Üretim Tahminleri (Değer Olarak) Tablo 3.20: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.21: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon Üretim Projeksiyonu ( ) Tablo 3.22: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı ( ) Tablo 3.23: Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Ticareti ( ) Tablo 3.24: 1. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.25: 2. Senaryo Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı Tablo 3.26: Dünya Tekstil Ticaretinde Türkiye nin Payı (İthalata Önlem Alınmazsa) 153 Tablo 3.27: Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ticaretinin Gelişimi Tablo 3.28: 1. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.29: 2. Senaryo Türkiye Konfeksiyon İthalatı Tablo 3.30: Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.31: 1. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.32: 1. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.33: 2. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.34: 2. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.35: 2. Senaryo Tesktil Sanayiinde Çalışanların Sayısı ( ) Tablo 3.36: 3. Senaryo Tekstil ve Konfeksiyon Yatırımları ( ) Tablo 3.37: 3. Senaryo Tekstil Sanayii Üretim Kapasitesi ( ) Tablo 3.38: 3. Senaryo Tekstil Sanayiinin Üretim ve Cirosu ( ) Tablo 3.39: Tekstil ve Konfeksiyon Makinaları İthalatı ( ) Tablo 5.1: Çeşitli Ülkelerde Vergi Dahil Elektrik Fiyatları Tablo 5.2: Ülkeler İtibariyle Kurumlar Vergisi Oranları

18 Şekil Listesi Şekil 2.1: İplik Üretimi (Lif Uzunluğuna Göre) Şekil 2.2: İplik Üretimi (Eğirme Teknolojisine Göre) Şekil 2.3: Kısa Lif İplikçiliği Şekil 2.4: Yarı Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.5: Ştrayhgarn İş Akış 27 Şeması... Şekil 2.6: Kamgarn İş Akış Şeması Şekil 2.7: Atkı Atım Sistemlerine Göre Dokuma Makineleri Şekil 2.8: Dokuma Hazırlık ve Dokuma İşlemleri Şekil 2.9: Dokuma Kumaşlar Şekil 2.10: Örmecilik Şekil 2.11: Dokusuz Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.12: Nonwoven Tekstil Yüzeyleri Şekil 2.13: Tekstil Terbiyesi Şekil 5.1: Yeni Global Konumlanma ve Yurtiçinde Yeniden Yapılanma Karşısında İşletmeler İçin Yeni Rekabet Çevresi Şekil 5.2: Sektörde Akıllı İşletmeler Şekil 5.3: Konfeksiyon İşletme Tipleri Şekil 5.4: İşletmelerde Yatırımlar ile İşgücü Niteliğinde Değişim

19 13

20 Grafik Listesi Grafik 2.1: Seçilmiş Tekstil Firmaları Maliyet Analizi (Kasım 2005) Grafik 2.2: Tekstil Terbiye Sektörü Maliyet Analizi (Kasım )... Grafik 2.3: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Maliyet Bileşenleri Grafik 2.4: Dokuma ve Hazırgiyim Maliye Bileşenleri Grafik 2.5: Örme Hazırgiyim Maliyet Bileşenleri Grafik 2.6: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (1999)... Grafik 2.7: Tekstil ve Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Sektör İhracatındaki Payları 65 (2004)... Grafik 2.8: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (1999) Grafik 2.9: Tekstil İthalatı İçinde Ana Mal Grupları Payları (2004) Grafik 2.10: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.11: Tekstil İthalatı İçinde Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.12: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Miktar) Grafik 2.13: Tekstil Hammadde İthalatı İçinde Hammadelerin Payları (Değer) Grafik 2.14: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İhracatının Türkiye Toplam İhracatındaki Payı.... Grafik 2.15: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (1999) Grafik 2.16: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İhracatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İhracatındaki Payları (2004) Grafik 2.17: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.18: Çorap İhracatının Örme Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.19: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999)... Grafik 2.20: Denim Pantolon İhracatının Dokuma Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004)... Grafik 2.21: En Fazla Denim Kumaş İhraç Edilen Ülkeler Grafik 2.22: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (1999) Grafik 2.23: Hazır Eşya ve Evtekstili İhracatının Toplam Konfeksiyon İhracatı İçindeki Payı (2004) Grafik 2.24: Yıllar İtibariyle Konfeksiyon İthalatı ve Türkiye nin Toplam İthalatındaki Payı Grafik 2.25: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (1999) Grafik 2.26: Örme ve Dokuma Konfeksiyon Alt Sektörleri İthalatlarının Toplam Konfeksiyon Sektörü İthalatındaki Payları (2004) Grafik 2.27: En Fazla Denim Pantolon İthal Edilen Ülkeler (2004) Grafik 2.28: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2002) Grafik 2.29: En Fazla Konfeksiyon İthalatı Yapılan Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.30: İşçilik ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.31: Hammadde ve Makinalar ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları

21 Grafik 2.32: Pazarlama ile İlgili Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.33: Genel Faktörler: Ülkelerin Avantaj Durumları Grafik 2.34: Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Rekabet Koşullarındaki Gelişmeler Grafik 2.35: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(1999) 129 Grafik 2.36: Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Önemli Ülkelerin Pazar Payları(2004) 129 Grafik 2.37: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.38: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.39: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.40: Tekstil Sektöründe Önemli İthalatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 2.41: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (1999) Grafik 2.42: Tekstil Sektöründe Önemli İhracatçı Ülkelerin Payları (2004) Grafik 3.1: Döneminde Bazı Kıtalarda ve Türkiye de Yapılan OE- İplikçilik Yatırımları

22 1.GİRİŞ Dokuma ve giyim sanayi, Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.3) Cetvelinde İmalat Sanayi Kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde sınıflandırılmaktadır. 1 sınıflandırma kapsamında toplanan istatistikler 1997 yılından itibaren hazırlanmaktadır. Sektör, daha önceki tarihli imalat istatistiklerinde Birleşmiş Milletler İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan "Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması" (ISIC Rev.2, 1971) kapsamında 32 nci Bölümde Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Sanayi olarak sınıflandırılmaktaydı 2. Diğer taraftan aynı sektör, Türkiye tarafından 1989'dan bu yana dış ticaret işlemlerinde kullanılan ve Armonize Sistem Nomanklatürü esasında hazırlanan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde XI. Bölümde sınıflandırılmaktadır. 3 Bu Dış ticarete ait bu sınıflandırma ISIC Rev.3 Cetvelinde dokuma ve giyim olarak sınıflandırılmayan eşyayı da kapsamaktadır. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, genel anlamda dokuma ve örme kumaşlardan kadın, erkek ve çocuklar için gerek iş hayatında gerekse normal günlük hayatta olmak üzere günün her saatinde giyilmek üzere üretilmiş tüm dış giysiler ile iç giysileri, bunların aynı malzemelerden olmasa da aksesuarlarını ihtiva eder. Bu tarifte, erkek giysileri ile erkek çocuk giysileri arasında, kadın giysileri ile kız çocuk giysileri arasında veya modern giysiler ile yöresel giysiler arasında herhangi bir fark gözetilmemektedir. Diğer yandan yatak örtüsü, nevresim takımı, tuvalet ve mutfak bezleri gibi dikiş ile birleştirilerek veya kenarları dikilerek hazır eşya haline getirilmiş ev tekstili ürünleri ile kamp eşyası gibi hazır eşyalar da elyaf, iplik ve kumaşlar gibi tekstil makinelerinden imalattan çıktığı haliyle değil de dikiş ve benzeri işlemler sonrasında piyasaya sunulduklarından, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü içerisinde değerlendirilmektedir. Bu 1 Bu sınıflandırma kapsamında 17 ve 18 inci Bölümlerde toplam 542 üretim kodu bulunmaktadır. Bkz. DİE; Ankara, (DİE), Yayın No: 2071, ISBN , Kasım 1997, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin XI.Bölümünde 2000 yılında geçerli olan G.T.İ.P. bulunmaktadır ve bunlar bir kaç G.T.İ.P. hariç olmak üzere, 146 kategoriye ayrılmaktadır. Bkz. Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi), Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, 79.Yıl, , (mükerrer), S Bu sınıflandırma kapsamında toplam 182 üretim kodu bulunmaktadır, bu tür sınıflandırma kapsamı üretim kodları, ISIC Rev.3 teki sınıflandırma kadar hassas şekilde olmasa dahi Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan G.T.İ.P. ları ile eşleştirilebilmektedir. Bkz. İktisadi Faaliyetlerin Uluslar Arası Standart Sanayii Sınıflaması (USSS Rev.2) İmalat Sanayii Sınıflaması, DİE, Yıllık İmalat Sanayii İstatistikleri, Ankara, (DİE), 1997, ISBN , S.XIII; DİE, ISIC Rev.2, ISIC Rev.3 ve Armonize Sistem G.T.İ.P. ları Karşılaştırması 3 Bu cetvelin 54 ve 55.Fasıllarında yer alan sun i ve sentetik devamsız lifler, lif demetleri ve filament iplikleri, İmalat Sanayii Tasnifinde tekstil (dokuma) eşyası olarak sınıflandırılmamaktadır. Eşyanın dış ticaret açısından sınıflandırılması için Bkz. Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Genel Tebliği (Giriş Rejimi) Sıra No:23, T.C. Resmi Gazete, (Başbakanlık), 79.Yıl, , (mükerrer), S