Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun."

Transkript

1

2 Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz. Güvenlik Bilgileri Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin. Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir. Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin. Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır. Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın. 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Denetim olmayan çocukların cihazda temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yasaktır. Çocukların sıcak yüzeylere dokunmalarına izin vermeyin. Ütü tamamen soğuduktan sonra dik bir şekilde yerleştirin.

3 Dikkat sıcak yüzey Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz. Ütü, besleme devresine bağlı iken gözetimsiz bırakılmamalıdır. Su haznesi, su ile doldurulmadan önce (buharlı ütüler ve su püskürtme düzeneğiyle donatılmış ütüler) fiş prizden çıkarılmalıdır. Ütü, sabit ve dengeli bir yüzeyde kullanılmalı, muhafaza edilmelidir. Ütü, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunmalıdır. Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır. Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır. Doldurma deliği, kullanım sırasında açılmamalıdır. Fiş takılı iken veya çalışma sırasında su deposuna su koymayın. Ütüler, yalnızca (kordonsuz ütüler için) verilmiş olan altlığı ile kullanılmalıdır. Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin. Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır. Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın: o Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise, o Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse. Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir. Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça yoktur. Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.

4 Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın. Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin. Fiş prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce ütü daima minimum ayara alınmalıdır. Hasar göreceği için kabloyu cihazın etrafına dolamayın. Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın. Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyin. Muhafaza etmeden önce cihazınızın soğumasını bekleyin. Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının. Kullanım sırasında yanmalara sebep olabilen yüksek sıcaklıklar oluşur. Daima tutamağı kullanın ve özellikle dik ütüleme yaparken buhardan, sıcak sudan veya tabandan dolayı olası yanma tehlikelerine karşı diğer kişileri, özellikle çocukları uyarın. Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın. Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin. Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin: su doldurmadan veya boşaltmadan önce, temizlik ve bakım işleminden önce, kullanımdan hemen sonra. Asla giyilmiş vaziyette iken giysileri ütülemeyin veya nemlendirmeyin. Açık alanda veya banyoda kullanmayın. Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, asla ütüyü suyun ya da diğer sıvıların içine sokmayın. Fiş prize takılı iken asla ütünün yanından ayrılmayın. Sorumluluk Sınırlaması Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 BUHARLI ÜTÜNÜZÜ TANIYIN 1. De iflken Buhar Buhar seçme dü mesi her bir giysi için istedi iniz buhar ç k fl n seçmenizi sa lar. Alternatif olarak, buhars z ütü yapmak için 0 kuru ayar n seçin. 2. Otomatik Temizleme Temizlik yapmak ve buhar performans n etkileyen kireç oluflumunu önlemek için temizleme dü mesini bas l tutun. 3. Püskürtme Dü mesi Hafif buhar püskürtmek için uygun flekilde yerlefltirilmifltir. 4. Ekstra buhar püskürtmek için yo un buhar dü mesi. 5. Su Doldurma Kapa Su haznesine hav girmesini önlemek ve ütüden su dökülmesini önlemek için. Genifl su girifli, kabarc k olmadan ütüye kolayca su doldurman z sa lar Püskürtme Bafll 6 7. Tam uzun dü me oluklu Profil Seramik Kaplamal Taban. 8. Maksimum Su Seviye Göstergesi Ütü dik konumda iken maksimum su seviyesini aflmay n. 9. Dahili Kireç Önleyici Filtre 10. Genifl, kolay doldurulabilir su haznesi su haznesi, sürekli yüksek buhar performans için 380ml su alarak hazneyi düzenli olarak doldurman z önler. Ütünün fifli prize tak ld nda su haznesi ayd nlanarak ütünün aç ld n belirtecektir. Ütü güvenli kapatma fonksiyonu taraf ndan kapat lsa bile, ütünün fifli prize tak l oldu u sürece ayd nlatma lambas yanar. Fifl prizden çekildi inde ayd nlatma lambas söner. 2

6 11. Dikey Yo un Buhar Ütü dik konumda iken Buhar Dü mesine basılması, perdeleri, tak m elbiseleri buharlamak ve ince kumafllardaki k r fl kl klar gidermek için ideal olan yo un buhar üretir Esnek Halkal 3 Metrelik Ekstra Uzun Kablo Ütü yaparken daha fazla kullan fll l k ve hareket kolayl için. Esnek halka kablonun afl nmas n önler. 13. Döner Kablo Ç k fl Kablo ç k fl, ütü yaparken daha iyi manevra için kablonun istenilen yönde rahat hareket etmesini sa lar. fiekil A 14. Gösterge Paneli 7 tür kumafla özgü s cakl k ayar, ütülemek istedi iniz giysi için mükemmel ütüleme s cakl n kolayca seçmenizi sa lar. 3 yollu Güvenli Kapanma Özelli i, ütü yaklafl k 10 dakika boyunca dik konumda hareketsiz b rak ld nda ütüyü otomatik olarak kapat r. Ütü taban üzerinde veya yan yerlefltirildi inde 30 saniye sonra kapanacakt r. "OTOMAT K KAPANMA" lambas yanacak ve ütü, gücü s f rlamak üzere hareket ettirilinceye kadar sesli uyar verecektir. Kuru Hazne Uyar s Su haznesi boflalmak üzere oldu unda ve su doldurulmas gerekti inde " " simgesi görünür ve yan p söner. Optimum buhar üretimi için su haznesini yeterince dolu tutmak önemlidir Tutamak Ayd nlatma Lambas Ütü seçilen s cakl a ulaflt nda, tutamak ayd nlatma lambas k rm z dan maviye de iflecektir Kablo Klipsli Kablo Sarma Mekanizmas Dahili kablo sarma mekanizmas, ütü kullan lmad - nda kablonun düzenli ve düzgün bir flekilde saklanmas n sa lar. Kesinlikle kabloyu taban n üzerinden geçirmeyin. Asla kabloyu s cak ütünün etraf na sarmay n; ilk önce ütünün so umas n bekleyin. Asla elektrik kablosunu dahili kablo sarma mekanizmas etraf na s k bir flekilde sarmay n Su Doldurma Kab

7 LK KULLANIMDAN ÖNCE > Fifli prize takmadan önce cihazdaki voltaj de erinin evinizdeki voltaja uygun olup olmad n kontrol edin. > Ütüyü kullanmadan önce tabandaki etiketleri veya koruyucu filmi ç kar n. > Tabandaki kal nt lar temizlemek için ütüyü ilk önce nemli bir bez üzerinde kullan n. > lk kullan mda biraz buhar ç kabilir. Bu durum k sa bir süre sonra kaybolacakt r. SICAKLI IN AYARLANMASI lk önce ütülenecek giysileri Uluslararas Kumafl Etiketi Koduna göre s n fland r n. Öncelikle en düflük s cakl k gerektiren giysileri ütüleyin. Aflamal olarak yüksek s cakl klara do ru ilerleyin. NOT: simgesinin anlam : Bu giysi ütülenemez! (örn.: klor elyaf, akrilik, elastodien.) etiket (ütüleme talimatl ) Kumafl tipi Gösterge Paneli Buhar seçme dü mesi (tavsiye edilen konum) kadife sentetik modakri KAD FE SENTET K polipropilen poliüreten asetat triasetat KURU metalize bak r poliamid (naylon) polyester modal vizkoz (reyon) ipek PEK yün YÜN pamuklu PAMUKLU keten KETEN kot KOT (MAKS. BUHAR) Tablo A. 4

8 Ütüyü dik yerlefltirin. Fifli prize tak n ve su haznesi ayd nlanarak ütünün aç ld n belirtecektir. Gösterge panelindeki kumaflla ilgili tüm s cakl k ayarlar yanar (flekil B) ve 3 saniye sonra sadece "KADİFE" yanar ve yan p söner. stedi iniz ütüleme s cakl n seçmek için s cakl k seçme dü mesini ileri do ru itin (fiekil C). fiekil B fiekil C stenilen ütüleme s cakl için giysinin etiketine bak n. E er bir giysinin kumafl tipini bilmiyorsan z, giyildi inde veya kullan ld nda görünmeyen bir k sm n ütüleyerek do ru ütüleme s cakl n belirleyin. pek, yünlü ve sentetik kumafllar: parlamalar önlemek için giysiyi ters çevirerek ütüleyin. Lekeleri önlemek için püskürtme fonksiyonunu kullanmaktan kaç n n. S cakl art rmak için s cakl k seçme dü mesini ileri do ru itti inizde, yeni seçilen s cakl k simgesi yanar ve " sembolü yan p sönmeye bafllar (fiekil D). Ütü seçilen s cakl a ulafl ncaya kadar bekleyin. Bir sesli uyar duyacaks n z ve sembolü yan p sönecektir (fiekil E). Tutamak ayd nlatma lambas k rm z dan maviye de iflecektir. fiekil D fiekil E k rm z mavi 5

9 E er düflük bir ütüleme s cakl seçmek isterseniz, s cakl k seçme dü mesini geriye do ru itmeniz yeterlidir (fiekil F). fiekil F Ütüleme s cakl n düflürmek için s cakl k seçme dü mesini geriye do ru itti inizde, yeni seçme dü mesi s cakl k simgesi yanar ve sembolü yan p sönmeye bafllar (fiekil G). Ütü seçilen s cakl a ulafl ncaya kadar bekleyin. Bir sesli uyar duyulacak, sembolü yan p sönmeyi durduracak (fiekil H) ve tutamak ayd nlatma lambas k rm z dan maviye de iflecektir. fiekil G fiekil H > ÖNEML Buharl ütü, afl r s nmay önlemek için bir s güvenlik sigortas içerir. Ancak, fifl prize tak l iken ütünün yan ndan ayr lmay n. Evde çocuklar varken her zaman dikkat edilmelidir. fiekil 1 BUHARSIZ ÜTÜLEME Buhar seçme dü mesini '0' (buhar yok) konumuna çevirin (fiekil 1). Ekranda ütülenecek kumafla en uygun s cakl k ayar n seçin. sembolü yan p sönmeyi durdurdu unda, ütü yapmaya bafllayabilirsiniz. 6

10 SU HAZNES N N DOLDURULMASI Su doldurmadan önce fifli prizden çekin. Buhar seçme dü mesini '0' (buhar yok) konumuna çevirin. Su doldurma girifli kapa n aç n, ütüyü flekil 2 de gösterildi i gibi kuru ve düz bir zemine dik bir flekilde yerlefltirin. Maksimum su seviyesine ulafl l ncaya kadar yavaflça su doldurmak için verilen su doldurma kab n kullan n. Ütü dik yerlefltirilmiflken asla hazneyi MAX iflaretini geçecek flekilde doldurmay n. fiekil 2 > NOT: Musluk suyu kullan labilir (bkz. afla : Suyla lgili Özel Not ). Su doldurma girifli kapa n kapatmak için iyice itin (iyice itin ve klik sesini duyun). Ütüleme s ras nda daima haznede yeterince su oldu undan emin olun. > SUYLA LG L ÖZEL NOT: Tortu ve alkali içeren su buhar deliklerinin ve iç parçalar n kireçlenmesine sebep olacakt r. Özel tasarlanm fl buhar bölmesi ve temizlenmek üzere ç kar labilen kireç önleme valfi buharl ütüyü kireçlenmeye karfl korur. Özellikle sert de ilse ütünüzde musluk suyu kullanabilirsiniz ve ütünüzde kireç önleyici filtre yoksa distile veya demineralize su kullanman z önerilir. Buharl ütünün maksimum kullan m ömrünü garantilemek için: Asla sirke, kola veya kimyasal olarak kireci giderilmifl su kullanmay n. Su ne kadar sert olursa, ütünün o kadar çok otomatik temizleme yapmas gerekir ( Bak m k sm na bak n). K REÇ ÖNLEY C F LTRE Dahili kireç önleyici filtre, buharl ütüleme s ras nda meydana gelen kireç oluflumunu azaltarak ütünün çal flma ömrünü uzat r. Ancak, kireç önleyici filtrenin do al kireç oluflumunu tamamen durdurmayaca n unutmay n. DAMLATMA EMN YET S radan buharl ütülerde, çok düflük s cakl k seçildi inde tabandan su damlayabilir. Bu, lekelere sebep olacakt r. Bu ütüde, çok düflük s cakl kta kullan ld nda buhar vermeyi otomatik olarak kesmek için tasarlanm fl damlatma emniyeti bulunur. Kullan m s ras nda, özelikle s nma veya so uma s ras nda damlamay önleme sisteminden bir tak rt sesi gelebilir. Bu oldukça normaldir ve sistemin düzgün çal flt n belirtir. BUHARLI ÜTÜLEME Buharl ütüleme yaparken, su haznesinin en az 1/4'ünün suyla dolu oldu undan emin olun. Önemli : Ütünüzün bir kuru hazne uyar özelli i bulunur. Haznedeki su bitmek üzere oldu unda ve su doldurulmas gerekti inde ekranda sembolü yan p söner. Optimum buhar üretimi için su haznesinde daima yeterince su oldu unu kontrol edin. Ekrandaki sembollere ve Tablo A ya göre ( S cakl k ayar k sm na bak n) buharl ütülemenin sadece yüksek s cakl klarda mümkün oldu u durumlar YÜN, PAMUKLU, KETEN veya KOT ile belirtilir. Seçilen s cakl k çok düflük ise damlatma emniyeti ütünün buhar vermesini otomatik olarak durduracakt r. Fifli prize tak n ve ütüyü aç n. S cakl k seçme dü mesine bas n veya buhar alan ndaki gerekli s cakl a ayarlay n YÜN, PAMUKLU, KETEN veya KOT ve sembolünün yan p sönmeyi durdurmas n bekleyin (fiekil 3). Buhar seçme dü mesini gerekli konuma ayarlay n. Daha sonra buharl ütülemeye bafllayabilirsiniz. 7

11 fiekil 3 simge Buhar seçme dü mesinin konumu YO UN BUHAR Yo un Buhar, BUHARLI veya KURU ütüleme s ras nda zor k r fl kl klar gidermek için ideal ekstra yo un buhar sa lar. Yo un Buhar fonksiyonu sadece YÜN, PAMUKLU, KETEN veya KOT aras ndaki s cakl k ayarlar nda kullan labilir. Ütüyü kumafl yüzeyinden hafif kald r n, Yo un Buhar dü mesine iyice bas n ve ütüleme s ras nda b rak n (fiekil 4). Yo un buhar kumafl n derinine nüfuz eder. Optimum buhar kalitesi için, Yo un Buhar dü mesine basma aras nda en az 4 saniyelik bir zaman aral b rak n. > NOT: Yo un Buhar, Buhar Seçme dü mesi maksimum ayarda iken ('3') kullan labilir. Daha yo un buhar için, Buhar Seçme dü mesini kuru ('0') konumuna ayarlay n. fiekil 4 D KEY ÜTÜLEME Dikey Buhar sistemi, ütüyü dikey ütüleme için kullanman z sa lar. Bu özellikle ask daki giysilerde, perdelerde ve duvarda as l giysilerde vs. k r fl kl klar unuttu unuzda faydal d r. Ütüyü buharlanacak giysinin ön taraf nda dik tutun ve Yo un Buhar dü mesine bas n (fiekil 5). UYARI! Asla giysileri vücudunuzun üzerinde ütülemeyin veya buhar insanlara do ru tutmay n. NOT: Hassas giysilerin yanmas n önlemek için ütüyü giysiden birkaç santimetre uzak tutun. fiekil 5 PÜSKÜRTME Püskürtme zor kumafllar, kuru alanlar, yünlü giysileri ve k r fl kl klar nemlendirmek için kullan labilir. Çamafl r nemlendirmek için püskürtme dü mesine birkaç kez bas n (fiekil 6). Püskürtme, düflük s cakl kta ütülenen ve dolay s yla buharl ütülenemeyen hassas (sentetik) kumafllar için de kullan labilir. Haznede yeterince su oldu undan emin olun. fiekil 6 8

12 ÜÇ YOLLU GÜVENL KAPANMA ÖZELL Güvenli Otomatik Kapanma mekanizmas, unuttu unuzda ütüyü otomatik olarak kapat r. Bu özellik, ütü yaklafl k 10 dakika kadar dik bir flekilde hareketsiz olarak b rak ld nda ütüyü kapatacakt r. Ütü ayr ca hareket ettirilmeden ütüleme konumunda veya yan olarak 30 saniye b rak ld nda da kapanacakt r (fiekil 7). Bu tip durumlarda, ütü otomatik olarak kapanacak ve ütüyü hareketsiz b - rakt n z bildirmek için ekranda 'OTOMAT K KAPANMA' gösterge lambas yan p sönecek ve bir uyar sesi duyulacakt r. Ütünün elektri i kesildikten sonra, haznedeki güç aç k lambas yanmaya devam edecektir. Ütü hareket ettirildi inde elektrik yeniden verilecektir (fiekil 8). E er ütü 1 saatten daha uzun süre güvenli otomatik kapanma modunda b rak l rsa, so uyacakt r. Bu durumda, ütüleme için s cakl k seçme dü mesini istedi iniz s cakl a ayarlay n. fiekil 7 Yaklafl k 10 dak. Yaklafl k 30 san. fiekil 8 S f rlamak için hareket ettirin. ÜTÜLEMEDEN SONRA Buhar seçme dü mesini "0" (=KURU) konumuna ayarlay n. Fifli prizden çekin. Su doldurma girifli kapa n aç n. Ütüyü ters çevirin ve sallayarak haznedeki suyu boflalt n (fiekil 9), daha sonra so umas için ütüyü dik flekilde yerlefltirin. fiekil 9 fiekil 10 Yer tasarrufu sa lamak için, ütü so uduktan sonra elektrik kablosu kolayca kablo ba lama mekanizmas n n etraf na sar labilir ve kablo klipsi ile sabitlenebilir (fiekil 10). Asla elektrik kablosunu dahili kablo sarma mekanizmas etraf na s k bir flekilde sarmay n. Ütüyü daima dik bir flekilde güvenli ve kuru bir yerde saklay n (su haznesindeki su boflalt larak). 9

13 BAKIM > Otomatik Temizleme Kireci veya at klar temizlemek için düzenli olarak otomatik temizleme yaparsan z (ayda bir veya iki kez) ütünüz size en iyi ütüleme sonuçlar verecek ve kullan m ömrü uzayacakt r. Buhar seçme dü mesini "0" konumuna ayarlay n (fiekil 11). Verilen su doldurma kab n kullanarak su haznesine "MAX" iflaretine kadar su doldurun. Ütüyü dik yerlefltirin. Fifli prize tak n ve ütüyü prizden aç n. S cakl k seçme dü mesini ileri do ru iterek s cakl ekranda "KOT" konumuna ayarlay n. sembolü yan p sönmeyi durduruncaya kadar ütünün s nmas n sa lay n. Elektrik fiflini prizden çekin. Ütüyü yatay bir flekilde lavabonun üstünde tutun. Temizleme dü mesine bas n ve bas l tutun (fiekil 12). fiekil 11 fiekil 12 Dikkat: Tabandaki deliklerden kaynar su ve buhar ç kacakt r. At klar ve kireç (varsa) d flar verilecektir (fiekil 13). Bu olurken ütüyü ileri ve geri hareket ettirin. NOT: Bu ifllemi yapt ktan sonra, ütünün damlamay önleme sistemi haznenin tamamen boflalmas n engelleyebilece inden su haznesinde biraz suyun kalmas normaldir. Bu, ütüleme performans n ekilemeyecektir. Ütüde hala çok fazla at k varsa, otomatik temizleme ifllemini tekrarlay n. Önemli : Otomatik temizleme sistemini aktif hale getirmek istedi inizde temizleme dü mesine bas n ve bas l tutun. Ütüleme s ras nda temizleme dü mesine basmay n. fiekil 13 10

14 TEM ZL K VE BAKIM Fiflten tutarak fifli prizden çekin. Baz kumafl kal nt lar tabanda birikebilir ve bu kal nt lar sirkeli su solüsyonu ile nemlendirilmifl sert bir bezle temizlenebilir. Bir bezle kurulay n. Taban temizlemek için afl nd r c maddeler veya bulafl k süngerleri kullanmay n. Taban pürüzsüz tutun: metal cisimlere sert bir flekilde temas etmesinden kaç n n. Taban n yüzeyini çizmeyin veya zarar vermeyin. Ütünün üst k sm n nemli bir bezle temizleyin. Ütünün yüzeyine zarar verece inden afl nd r c maddeler veya sert temizlik ürünleri kullanmay n. Asla ütüyü suyun veya di er s v lar n içine sokmay n. Su haznesine sirke veya di er kireç temizleme ürünleri koymay n. Buhar deliklerinde biriken hav veya kolay temizlemek için nemli bir bez kullan n. 11

15 TEKNİK ÖZELLİKLER Model Çalışma Gerilimi Şebeke Frekansı Güç Tüketimi Koruma Sınıfı Elektrik Kablosu : V-Press Serisi 4000 Dijital Kırmızı Buharlı Ütü : V AC : 50/60 Hz : W : I : 3 m!!!

16 Ciha çevreye uyg kilde a mas Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu i aret, bu cihaz n kullan m ömrünün sonunda d er evsel at klarla birlikte at lmamas gerekt ini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen at k imhas n n çevreye veya insan sa l na olas zararlar n önlemek için, lütfen bu cihaz d er at k türlerinden ay r n ve malzeme kaynaklar n n sürdürülebilir tekrar kullan m n desteklemek için sorumlu bir ekilde yeniden dönü üme kazand r lmas n sa lay n. Bu cihaz n çevresel olarak güvenli geri dönü türme için nereye ve nas l götürece iniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü sat n ald n z bayi veya yerel kurulu larla ileti im kurun. Bu ürün, geri dönü üm için d er ticari at klarla kar t r lmamal d r. Üretim Yeri Asce tway dustrial Limited Adres : 18/F,Tung Sun Commercial Centre, Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Tel : (852) Faks : (852) Üretici Firma Vestel Ticaret A.. Adres : Zorlu Plaza Avc lar 34 stanbul - Türkiye Tel : Faks : (0212) Cihaz z T.C. Gümrük ve Ticaret Baka l Tüketici i Koru mas ve Piyasa Gözetimi Ge el Müdürlü ü ce tespit ve ila edile kulla m ömrü (cihaz fo ksiyo la ye e getire ilmesi içi gerekli yedek parça ulu durma süresi) 10 y ld r.

17