SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 SAF MiNERALiZE KEMiK GREFTi PYROSTUN MEMBRANLI VE MEMBRANSIZ UYGULAMALARININ KEMiK iyileşmesi ÜZERiNDEKi ETKiLERiNiN DENEYSEL OLARAK incelenmesi Doç. Dr. İnci KARACA*, Dr. Dt. H. Önder ÇlLBIR**, Uzm. Dr. Bizden SABUNCUOGLU,*** Prof. Dr. Canan AKBAY*** ÖZET Bu çalışma tamamen deproteinize edilmiş heterojen kaynaklı semisentetik kemik greft materyali pyrostun tek başına ve solvent dehidrate insan perikardiyum membran ile kombine olarak kullanımlarında kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmada deney hayvanı olarak kullanılan 21 adet Yeni Zelanda tavşanının sağ ve sol alt çenelerinde 2'şer adet standart deneysel defekt oluşturularak her yarım çenede defektlerin birine pyrost uygulanmış diğeri kontrol olarak değerlendirilmek üzere boş bırakılmıştır. Sağ alt çenedeki defektlere membran uygulaması yapılmazken sol taraftaki defektlerin üzerine membran bariyer yerleştirilmiştir. 1., 2. ve 4. haftaların sonunda öldürülen deneklerden elde edilen kesitlerin incelenmesinde gerek kontrol ve gerekse pyrost grubunun membranlı ve membransız örneklerinde son inceleme dönemi itibariyle kemik iyileşmesi yönünden belirgin bir farklılık olmadığı gözlenmiş, pyrost uygulanan gruptaki iyileşmenin tüm inceleme dönemlerinde kontrol grubuna göre daha ileri seviyede olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular göz önüne alındığında çalışmada kullanılan kemik grefti ve membran materyalinin oral ve maksillofasiyal rekonstrüksiyonlarda kullanılabilecek yararlı materyaller olduğu ve kemiğin kendini onarma yeteneğinin yeterli kemik oluşumu sağlamayacağı düşünülen ancak fibröz iyileşmenin de beklenmediği boyuttaki defektlerde çalışmada kullanılan membran veya kemik greft materyalinin tek başına kullanılmasının yeterli bir iyileşme sağlayacağı ve bu boyuttaki defektlerde pyrost uygulamasına bir membran eklemenin kemik iyileşmesine bir katkısı olmadığı sonucuna varılmıştır. SUMMARY The purpose of this study was histological evaluation of the use of pure mineralized bone graft pyrost alone and in combination with solvent dehydrated human pericardium on the healing of bone defects. Bilateral mandibufar unicortical osseous defects were created in 21 New Zealand white male rabbits. Pyrost was implanted in one of the two defects on each side and the remaining defects were left empty as controls. In addition to bone grafting, a solvent dehydrated human pericardium membrane was used as a mechanical barrier over the left side defects. Animals were sacrified at the end of 1, 2 and 4 weeks postoperatively for histopathological examination of the defect sites. Both applications, either bone graft alone or incombination with a collagen membrane promoted bone regeneration of the intraosseous defects. The addition of a membrane with pyrost material appeared to add no extra benefit to osseous healing. In conclusion, the bone graft and the membrane used in this studyare biocompatible and could be used with success in oral and maxillofacial reconstructions. Key Words: Pyrost, Solvent Dehydrated Pericardium Membrane, Guided Bone Regeneration Anahtar Kelimeler: Pyrost, Solvent Dehidrate Perikardiyum Membran, Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu GiRiŞ Konjenital veya sonradan oluşmuş kemik defektleri, kas-kemik (muskuloskeletal) sisteminin rekonstrüktif cerrahisinin en önemli problemlerinden biridir. 2 Kemiğin kendini rejenere etme yeteneğinin yetersiz kaldığı geniş rekonstrüksiyon gerektiren defektlerin onarılmasında kemik grefti veya kemik yerine geçecek materyallerle ilgili çalışmalar sonucunda ağız ve çeneler bölgesinde gerçekleştirilecek cerrahi uygulamalarda üstün özelliklerinden dolayı geniş kullanım alanı bulan ancak bazı ciddi dezavatajları olan otojen kemik greftlerine alternatif olarak geliştirilen heterojen ve allojen kaynaklı değişik greft türleri ve alloplastik materyaller birçok deneysel ve klinik ortamlarda denenmiş ve bir bölü- *G.Ü. Dişhek. Fak. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi A.B.D. **Serbest Hekim *** A.Ü. Tıp Fak. Histoloji, Embriyoloji A.B.D. mü rutin kullanıma sunulmuştur.13 Kemik defektlerinin tedavisinde kısa sürede ve ideal bir sonuç alabilmek için yapılan biyomateryallerle ilgili çalışmalarda ileriye atılmış bir adım olduğu düşünülen ve seksenli yıllardan itibaren kullanılmaya başlayan tamamen deproteinize edilmiş heterojen kaynaklı semisentetik kemik greft materyali pyrost, günümüzde ortopedi ve travmatoloji dallarında geniş kullanım, alanları bulmuştur. 19 Pyrostun bir kemik greft materyali olarak birçok çalışmaya konu olmasının nedenleri, bu materyalin uygulandığı bölgede çok iyi kemik rejenerasyonu görülmesi, gerek genel, gerekse lokal herhangi bir negatif etki oluşturmaması, kemiğe direkt olarak bağlanabilmesi, immünolojik komplikasyonla 91

2 C.Ü. DİŞHEKİMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 yol açmaması, şeklini koruyabilmesi ve uygu sonrasında erken yük verilebilmesidir. 12 Günümüze kadar yapılan deneysel ve klinik çalışmalar pyrostun kemik dokusu yerine geçebilecek, bir greft olarak kullanılabileceğini göstermekle birlikte 10,18,19,26 faydasına kuşku ile bakanların variığı da görülmektedir. 6,25 Oral ve maksillofasiyal cerrahide özellikle geniş rekonstrüktif cerrahi içeren vakalarda fibröz iyileşme istenmeyen bir durum olarak karşımıza çıkmakta, osteogenezisi lokal olarak stimüle etmek amacıyla geliştirilen yöntemlerle her zaman istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Son yıllarda bu klinik başarısızlıkları önlemek için yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) prensibi bir teknik olarak sunulmuştur. 2,7,8,15,21, yılında bu prensibin kemik rejeneras yonu için kullanıldığı yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu (YKR) tanımı yapılmıştır. 24 Bir membran bariyeri ile fibroblastları defektten uzak tutarak osteoblastların defekt içindeki kemik iyileşmesini organize etmesine olanak tanıyan YKR tekniği bu uygulamalarda geniş kullanım alanı bulmuş olup,çok merkezde başarıyla kullanılmaktadır. 2,7,8,15,21,23 Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğin bu teknikte kullanılan membranların rezorbe olanlar ve olmayanlar olarak gruplandırıldığı görülmektedir. 1 Son yıllarda yapılan araştırmalar daha çok, biyouyumlu olmasının yanısıra iyileşme sürede defekt boşluğunu koruyacak kapasitesinin olması, bariyer ile defekte komşu kemik yüzeyi arasına yumuşak doku büyümesini engelleyecek periferal sızdırmazlık sağlaması ve klinik olarak kolay kullanılabilir olması özelliklerini bünyesinde ba rındıran rezorbe olabilen materyaller ve özellikle kollajen membranlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 15,21,23 İdeal membran materyali bulma arayışları devam eden bu çalışmalar doğrultusunda solvent dehidratasyonu ile hazırlanan insan kaynaklı çeşitli membranlar geliştirilmiş 22 ve bu proçesle elde edilen yeni bir materyal olan solvent dehidrate insan perikardiyumu kullanıma sunulmuştur. 27 Pyrost materyalinin çeneler bölgesinde oluşturulan kemik defektlerine tek başına veya solvent dehidrate insan perikardiyumu membranı ile birlikte uygulanmasının kemik iyileşmesi üzerinde oluşturdukları etkilerinin histopatolojik yönden karşılaştırmalı olarak incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. CiLT: 2, SAYI: 2 MATERYAL VE METOD Bu çalışmada Tarım Bakanlığı Tavukçuluk aştırma Enstitüsü Tavşan Araştırma Bölümü'nden temin edilen 3 aylık, gram a- ğırlığında 21 adet erkek Yeni Zelanda tavşanı deney hayvanı olarak kullanıldı. Çalışmada kemik greft materyali olarak pyrost (Osteo Ag, CH-2545 Selzach, Switzerland), membran materyali olarak solvent dehidrate insan perikardiyumu (Tutoplast Pericardium, Biodynamics International GmbH, Wetterkreuz 19 a, D91058 Erlangen, Germany) kullanıldı. Greft materyalinin ve membranın uygulama yeri olarak denekierin alt çenelerinin korpus bölgeleri seçildi. Bu bölgelerde her iki segmentte 2'şer tane olmak üzere 41 tavşanda toplam 84 defekt açılması planlandı. Deneklerin anestezileri ve yüzey dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra cerrahi prensipler altında mandibulanın alt kenarına yakın yatay bir insizyon yapıldı. Mandibulaya ulaşılıp uygun ekartasyon yapıldıktan sonra açığa çıkan kemik üzerinde 3 mm çapında cerrahi ront frez kullanılarak serum fizyolojik perfüzyonu altında sağ ve sol alt çenelerde korpus mandibulanın bazise yakın kısmında 0.5cm aralıklı olacak şekilde 2'er adet standart kemik defekti oluşturuldu. Bu işlemler sırasında frezin lingual korteksi perfore etmemesine özen gösterildi. Defekt bölgeleri yıkanıp kanama kontrolü yapıldı. Sağ alt çenedeki defektlerden birine pyrost uyguiandı. Diğer defekt kontrol amacıyla boş bırakıldı. Çalışma bölgesinde son kontroller yapıldıktan sonra bölge primer olarak kapatıldı. Aynı işlemler deneklerin sol alt çenelerine de uygulandı. Bu uygulamada ek olarak materyal defekte yerleştirildikten sonra daha önceden steril serum fizyolojik solüsyonu içinde bekletilmiş perikardiyum membran fiziksel bariyer olarak her iki defektin üzerini tamamen örtecek ve etrafından bir miktar taşacak şekilde yerleştirildi. Postoperatif dönemde ayrı kafeslerde rutin diyet uygulaması yapılan denekler 1., 2. ve 4. haftaların sonunda rastgele seçimle 7'şer adet olmak üzere öldürüldü. Deney bölgesi olan mandibula çıkarıldı. Etrafındaki tüm yumuşak dokular uzaklaştırıldıktan sonra defektlerin bulunduğu kısımlar, çevrelerinde sağlıklı kemik doku bölümü bırakılacak şekilde uygun aletlerle ayrılarak %10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edilip histolojik takibe alındı. Işık mikroskobunda yapılan histopatolojik incelemelerde; kullanılan greft materyali ve membran biyouyumluluk kriterleri, yeni kemik oluşturma potansiyelleri ve rezorbe olabilme durumları yönünden değerlendirildi. 92

3 , C.Ü. DiŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGiSi 1999 BULGULAR Tüm deney hayvanlarının cerrahi işlemler iyi tolore ettiği ve intra veya postoperatif olmadığı gözlendi. Herhangi bir postoperatif komplikasyon veya beslenme problemi görülmedi. Çalışmanın 1., 2. ve 4. haftalarda yapılan histopatolojik incelemeleri, her biri membranlı ve membransız örnekler içeren, 1. Kontrol grubu, 2. Pyrost grubu olmak üzere 2 grupta değerlendirildi. Kontrol Grubu 1. Hafta Membransız: Defekt bölgesinde,açı lan kavite geniş bir alanda gözlenirken periferden osteoid doku yapımının başladığı görüldü. Bu dokuyla birlikte bağ dokusunun da, içerdiği kan damarları, kollajen lifleri ve başta fibroblastlar olmak üzere hücreleriyle birlikte kavitenin içine doğru girmekte olduğu görüldü. 1. Hafta Membranlı: Membranlı gruptaki bulgular membransız gruba ait bulgularla benzerlik göstermekteydi. Yeni oluşan kemik dokusu çevresinde yer yer osteoklastlar izlendi. Oluşan yeni kemik dokusunun periferinde aktive olmuş osteoblastlar dizili olarak görüldü (Resim1).. CiLT:2, SAYI: 2 4. Hafta Membransız: Defekt bölgesinde kanlanmadaki artış dikkat çekiciydi. Bol kan damarlarının yanı sıra oluşan yeni kemik trabeküllen ve trabeküller çevresinde osteoblastlar görüldü. 4. Hafta Membranlı: Membransız gruba benzer bulgular gözlendi (Resim 3). Resim 3: 4. haftada membranlı kontrol grubunda defekt bölgesinde oluşmuş yeni kemik trabekülleri (kt), bağ dokusu içerisinde kan damarları (KD), izlenmektedir (H.E.,x25). Pyrost Grubu Pyrost materyali, dekalsifikasyon ve kesit al ma işlemleri sırasında uzaklaştığı için geride bıraktığı boşluklar materyale uyan alanlar olarak değerlendirildi. 1. Hafta Membransız: Defekt alanında yaygın bağ dokusu ile bu doku içerisinde bol kan da marları ve gelişen osteoid doku izlendi. Kemik trabeküllerinin periferinde osteoblastlar yer almaktaydı (Resim 4). Resim 1: 1. haftada membranlı kontrol grubunda osteoid doku (Os) gelişimi, bağ dokusu (BD), kan damarları (KD) ve osteoklastlar (ok) görülmektedir (H.E.,x100). 2. Hafta Membransız: Defekt bölgesinde 1. haftaya göre daha geniş bir alanda yoğun bağ dokusu zemininde osteoid doku yapımı izlendi. 2.Hafta Membranlı: Bu gruptan alınan kesitlerde aynı döneme ait membransız örneklerde olduğu gibi defekt bölgesinin halen doldurulmadığı ancak periferden yeni kemik trabekülleri ve bağ dokusu elemanlarının kaviteyi doldurmaya çalıştığı gözlendi (Resim 2). 1. Hafta Membranlı: Bulgular membransız grup bulgularına yakındı (Resim 5). Resim 2: 2. haftada membran konulan kontrol 9rubunda kavite (K), oluşan yeni kemik trabekülleri (kt), bag dokusu (BD) ve membran (M) gözlenmektedir (H.E.,x12.5). 93 Resim 5: 1. haftada membran konulan grupta pyrost materyaline ait boşluklar (P), oluşan osteoid doku (OS), osteoblastlar (ok), bag dokusu (BD) ve membran (M) izlenmektedir (H.E.,x50).

4 C.Ü. DiŞHEKiMLiGi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 CiLT: 2, SAYI: 2 2. Hafta Membransız: Yeni kemik trabeküllerinin oluşumunun arttığı, osteoblastik aktivitenin devam ettiği gözlendi. Trabeküller arası alanda myeloid doku proliferasyonu ve bol kan damarları yer alıyordu (Resim 6). Resim6:2. haftada membran konulmayan pyrost grubunda yeni kemik trabekülleri (kt), myeloid doku (MD) ve bol kan damarları (KD) izlenmektedir (H.E.,x50). 2. Hafta Membranıı: Bulguların aynı dönemde saptanan membransız grup bulgularıyla benzer özellikler içerdiği görüldü (Resim 7). h' Resim 7: 2. haftada membranlı pyrost grubunda pyrost materyaline uyan boşluklar (P), yeni kemik trabekülleri (kt), aralarında myeloid doku proliferasyonu (MD) ve kan damarları(kd) görülmektedir (H.E.,x50). 4. Hafta Membransız: Defekt alanında kontrol grubuna göre daha yaygın ve olgun görünümlüyeni kemik trabekülleri izlenirken kemik trabeküllerinin çevresinde düzenli dizilimleriyle aktivitelerini devam ettiren osteoblastlar ve trabeküller arası alanda myeloid doku görüldü. 4. Hafta Membranlı: Bulgular tamamen aynı döneme ait membransız örneklerinkine benzemekteydi (Resim 8). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında tüm inceleme dönemlerinde onarımın pyrost grubunda daha iyi olduğu gözlendi. Deney grubunda inflamatuar hücre infiltrasyonu, yabancı cisim reaksiyonu gösteren bulgular ve greft materyali ile yeni oluşan kemik dokusu arasında belirgin fibröz doku bantları izlenmedi. Pyrost materyalinde rezorbsiyon olmadığı ve 4. haftanın sonuna kadar ilk inceleme dönemindeki miktarını koruduğu gözlendi. Membran materyalinin ise 2. haftadan itibaren rezorbe olmaya başladığı ve 4. hafta sonunda sadece birkaç örnekte bulunduğu saptandı. TARTIŞMA Malformasyon, enfeksiyon, travma veya onkolojik bir rezeksiyon sebebiyle oluşan oral ve maksillofasiyal bölgedeki kemik defektlerinin yapısal ve fonksiyonel rekonstrüksiyon problemi henüz tatmin edici bir şekilde çözümlenememiş olup modern cerrahinin en zor uğraşlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük defektlerde, ikinci bir girişim gerektirmesi ve yeterli miktarlarda elde edilememesi gibi dezavantajlarına rağmen otojen kemik grefti en iyi çözüm olmaya devam etmektedir. Ancak büyük boyutlardaki defektlerde immünojenik ve enfeksiyon riskleri taşımayan, donör bölge morbiditesi olmayan ve zamanla yerini yeni oluşacak kemiğe bırakacak, semisentetik veya tamamen sentetik materyallerin (alloplastlar) kullanımı gerekli olmaktadır. 14,23 Son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda doku ile biyolojik uyumunun çok iyi olduğu bildirilen deproteinize kemik greft materyali pyrost önem kazanarak birçok araştırmaya konu olmuştur. 12,18,19,20 Kemik greftleri ile yapılan uygulamalarda, değişik oranlardaki postoperatif rezorbsiyonu da kapsayan birçok komplikasyon ortaya çıkmaktadır. Sentetik biyomateryallerde ise ekspoze olma, yara enfeksiyonu ve iyileşme bölgesindeki vaskülarizasyonun önlenerek osteogenezisin engellenmesi gibi riskler bulunmaktadır. Bu nedenlerle donör greft dokularının veya alloplastların kullanımını gerektirmeyecek veya minimuma indirecek bir kemik onarım prosedürünün kullanılması yararlı olmaktadır. 14 Resim 8: 4. haftada membranlı pyrost grubunda defect alanında oluşan yeni kemik trabekülleri (kt), osteoblastlar (ok) ve arada myeloid doku (MD) izlenmektedir (H.E.,x50) Bu amaçla kullanılan YKR tekniği, YDR prensibi doğrultusunda geliştirilmiş olup, kemik defekti ile çevresindeki yumuşak dokular arasına bir membran bariyer yerleştirilerek defekti çevreleyen kemikten derive olan hücreler dışındaki hücrelerin defekte girişlerinin önlenmesine ve böylelikle elde edilen boş alanda osteogenezisin engellenmeksizin gelişebilmesine dayanmaktadır. 2,14 94

5 C.Ü. DİŞHEKİMLiĞİ FAKÜLTESi DERGiSi 1999 CİLT: 2, SAYI: 2 Minör defektierin tedavisinde başarıyla kullanılan bu membranlar geniş defektlerde fibröz dokunun defekt bölgesine girmesini engellediği halde osteoblastların çoğalma kapasitesi bölgeyi doldurmak için yetersiz kalmaktadır. Bu durumlarda osteogenezise katkı sağlayabilecek materyallerin bu uygulamaya eklenmesi gerekliliği doğmaktadır. 1,17 Bireyin yaşam süresi boyunca kendiliğinden iyileşmeyen en küçük kemik içi yara olarak tanımlanan kritik boyut defektinin iyileşmesi büyük bir problem olup deneysel koşullarda hayvan türleri, yaş, anatomik lokasyon, defektin unikortikal veya bikortikal olması, periostun mevcudiyeti ve defektin stabilitesi kemik onarımının kalitesini ve miktarını etkilemektedir. 1 Bu bilgiler göz önüne alınarak bu araştırmada elde edilebilme ve barındırma şartlarının uygunluğu ve çeneler bölgesinin bu tür uygulamalara elverişli bir hayvan olması gibi nedenlerin yanısıra, özellikle kemirgenlerin primatlardan (insan ve maymun) daha üstün osteojenik potansiyeli olmasından dolayı, 5 deney hayvanı olarak tavşanlar üzerinde çalışılmasına karar verilmiş ve sözü geçen diğer faktörlerde de standardizasyon sağlanmıştır. Tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan kraniofasiyal defektler hızlı iyileşme gösterdiklerinden dolayı 21 bu çalışmanın 4 haftada bitirilmesi uygun görülmüştür. Bu çalışmada kullanılan kemik greft materyali ve membran materyali ile veya bunlara benzer özellikler içeren diğer biyomateryaller ile yapılan birçok çalışmada bu materyallere karşı gelişen inflamatuar cevabın çok az olduğu veya hiç olmadığı belirtilmektedir. 5,18,19,22 Yapılan histopatolojik incelemelerde kullanılan materyallere karşı herhangi bir inflamatuar veya yabancı cisim reaksiyonunun oluşmadığı ve materyallerin doku ile çok iyi uyum gösterdiği bu çalışmanın sonuçları bu bulguları destekler niteliktedir.. Bu araştırmada 4 haftalık çalışma döneminin sonunda pyrost materyalinde rezorbsiyon görülmemiş ve tüm pyrost örneklerinde kavitelerin, bu materyale ait boşlukları içerdiği gözlenmiştir. Bu bulgu, pyrost ile yapılan çalışmalarda 8 ayın sonunda bile defekt bölgelerinde materyalin bulunduğunu bildiren literatür bilgileriyle uyum göstermektedir Kollajen esaslı membranlarla yapılan çalışmalarda bu membranların zamanla çevre bağ do- stimüle ettiği bildirilmektedir. kusunun içine girdiği ve bağ doku elemanları tarafından 6-8 hafta içinde rezorbe edildiği bildirilmektedir. 3,21 Bu çalışmada da solvent dehidrate perikardiyum membranı uygulanan grupta 2. hafta döneminde bile bazı örneklerde membrana ait bulgu olmadığı ve 4. haftanın sonunda sadece birkaç ör- 95 nekte bulunduğu görülmüştür. Kontrol grubu defektlerinin değerlendirilme. sinde, her üç inceleme döneminde de membranlı ve membransız örnekler arasında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonunun klinik uygulamalarına ait çalışmalar incelendiğinde bu tekniğin olumlu etkisini savunan araştırmaların yanında, 4, 16, 17 osteogenezise faydası olmadığını ileri süren çalışmalara da rastlanmaktadır. 23 Mellonig 17 fiziksel bariyer desteği sağlanan küçük defektlerde membranın defekt içine çökmesinin engellenmesi için kemik greftlerinin kullanılmasına gerek duyulmazken daha geniş defektlerde bunun gerekli ve faydalı olduğunu bildirmiştir. Hayvanlar. üzerinde gerçekleştirilen YKR çaiışmaları, deneysel olarak oluşturulan maksiller ve mandibular kemik,efektlerinde yeterli kemik oluşumu bulguları göstermektedir 8, Kemik defektlerinde, fibröz konnektif dokunun defekt bölgesine invazyonu bölgede osseoz iyileşme yerine fibröz iyileşmeye yol açabilmektedir Kollajen esaslı membranların, özellikle geniş defektlerde istenmeyen hücrelerin invazyonunu etkili bir şekilde engellediği bildirilmektedir. 21 Bu çalışmada da membranlı kontrol grubunda, kollajen membranın uygulandığı mandibular kemik defektlerinde yeni kemik oluşumunun sağlandığı görülmüştür. Bunun yanısıra, membransız kontrol kavitelerindeki kemik iyileşmesinde membranlı örneklere göre belirgin bir fark izlenmemesi kemik dokusunun kendini rejenere etme ve yeniden şekillendirme özelliğinin 9 bu boyutta ki defektlerde yeterli bir iyileşme sağladığını göstermektedir. Pyrost grubundan alınan kesitlerin histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda, membranlı ve membransız örnekler arasında, özellikle 4. hafta sonunda ulaşılan nokta açısından kemik iyileşme. sinde belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Pyrostun kemik doku üzerinde oluşturduğu etkilerin incelendiği çalışmalarda bu materyalin yeni reperatif kemiğin birikmesi için uygun ortam sağladığı ve böylece yeni kemik oluşumunu 11,20 Bu çalışmada pyrost uygulanan kemik defektlerindeki iyileşmenin kontrol defektlerine göre daha iyi olması, bu literatür sonuçlarını desteklemektedir. YKR tekniği ile membran kullanımının kemik greft materyalleri ile birlikte gerçekleştirildiği çalışmalar incelendiğinde; klinik uygulama sonuçlarına ait farklı başarı oranlarının bildirildiği görülmektedir. 4,16 Mellado ve arkadaşları 16 defekte bir kemik grefti yerleştirilmesinin, bariyer tarafından oluşturulan boşluğu önleyerek bölgenin kemikten gelen periodontal ligament hücreleriyle

6 C.Ü. DİŞHEKiMLiĞi FAKÜLTESi DERGiSi 1999 dolmasının engellenebileceğini ve kemik greftinin fiziksel bariyerin oluşturduğu osteoblastik penetrasyonu inhibe edebileceğini ileri sürmüştür. Kombine membran ve kemik grefti uygulaması ile yapılan deneysel çalışmalarda genellikle başarılı sonuçlar alındığı görülmektedir. 1,2,7 Bu çalışmada pyrost grubunda membranlı ve membransız örnekler arasında yeni kemik yapımı açısından belirgin bir farklılık gözlenmemesi ve kontrol grubuna göre daha iyi bir kemikleşmenin görülmesi defekte bir kemik grefti uygulanmasının, membran tarafından sağlanan boşluğu engelleyerek fiziksel bariyerin oluşturduğu osteoblastik penetrasyonu inhibe edebileceği hipotezine 16 uymamaktadır. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle kritik boyut defektlerinde kombine membran ve kemik grefti uygulamalarının, kemik onarımını tek başına membran uygulamalarına göre daha iyi sağladığı görülmektedir. 1,2,7 Ancak bu çalışmada oluşturulan deneysel defektler kritik boyutta olmayıp, pyrost materyalinin membransız uygulamaları sonucunda oluşan yeni kemik yapımının membranlı örneklerden farklı bulunmaması, bu materyalin bu boyuttaki defektlerde osteogenezisi çok etkili bir şekilde stimüle ettiği ve bunun, fiziksel bir bariyerin sağlayacağı osteopromotif etkiyi gölgeleyebileceği düşüncesine bağlanmıştır. Pyrost materyalinin tek başına veya solvent dehidrate perikardiyum membranı ile kombine kullanımının yeni kemik yapımına etkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, pyrost grubunda membranlı ve membransız uygulamalarda yeni kemik yapımı açısından farklılık bulunmadığı ve dolayısıyla bu materyalin kullanımını gerektirecek hızlı kemik oluşumu istenen ve fakat fibröz iyileşme beklenmeyen boyutta ki kemik defektierinde uygulamaya bir membran eklemenin kemik iyileşmesine bir katkısı olmadığı sonucuna varılmıştır. CiLT: 2, SAYI: 2 KAYNAKLAR 1. AABOE, M., PINHOL T, M.E., HJ0RTING-HANSEN, E.: Healing of Experimentally Created Defects: A Review, Br. J. Oral Maxillofac. Surg., 33, 312-8, ALBERIUS, P., DAHLlN, C., LINDE, A.: Role of Osteopromotion in Experimental Bone Grafting to the Skull, J. Oral Maxillofac. Surg., 50, , BLUMENTAL, N.M.: The Use of Callagen Membranes to Guide Regeneration of New Connective Tissue Attachments in Dogs, J. PeriodontoL, 59, 830-6, CHEN, C.-C., WANG, H.-L., SMITH, F., GLlCKMAN, G.N., SHYR, Y., O'NEAL, R.B.: Evaluation of a Callagen Membrane With and Without Bone Grafts in Treating Periodontal lntrabony Defects, J. Periodontol, 66, , CHESMEL, K.D., BRANGER, J., WERTHEIM, H., SCARBOROUGH, N.: Healing Response to Various Forms of Human Demineralized Bone Matrix in Athymic Rat Cranial Defects, J. Oral Maxillofac. Surg., 56, , CRAWFORD, R.J., GUPTA, A., RISITANO, G., BUR- KE, F.D.: The Use of Totally De-Proteinized Heterologous Bone Graft in Non-Union of the Scaphoid, J. Hand Surg., (British Volume), 16B(2), 153-5, DAHLlN, C., ALBERIUS, P., LINDE, A.: Osteopromo tion for Cranioplasty, J. Neurosurg., 74, , DAHLlN, C., LINDE, A., GOTTLOW, J., NYMAN, S.: Healing of Bone Defects by Guided Tissue Regeneration, Plasİ. Reconst. Surg., 81(5), 672-6, DELACURE, M.D.: Physiology of Bone Healing and Bone Grafts, Otolaryngol Clin. North Am., 27(5), , KARACA,İ, TURKER, M., AKBAY, C.: Experimental nvestigation of Bone Regeneration Using Pyrost in Animals, J. Nihon Univ. Sch. Denİ., 36(2), , KATTHAGEN, B.D., MITTELMEIER, H.: Nouveaux Implants Pourla Regeneration de I'os (Callapat et Pyrost), Rew. Chir. Orthop., 72 Supplll, 81-3, KATTHAGEN, B.D.: Bone Regeneration With Bone Substitutes, An Animal Study, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, LANE, J.M., SANDHU, H.S.: Current Approaches to Experimental Bone Grafting, Orthop. Clin. North Am., 18(2) , LINDE, A., THOR_N, C., DAHLlN, C., SANDBERG, E.: Creation of New Bone by an Osteopromotive Membrane Technique: An Experimental Study in Rats, J. Oral Maxillofac. Surg., 51, 892-7, LUNDGREN, D., NYMAN, S., MATHISEN, T., ISAKSSON, S., KLINGE, B.: Guided Bone Regeneration of Cranial Defects, Using Biodegradable Barriers: An Experimental Pilot Study in the Rabbit, J. Cranio-Maxillofac. Surg., 20, , MELLADO, J.R., SALKIN, L.M., FREEDMAN, A.L., STEIN, M.D.: A Comparatiye Study of eptfe Periodontal Membranes With and Without Decalcified Freeze-Dried Bone Allagrafts for the Regeneration of Interproxima1 Intraosseous Defects, J. PeriodontoL, 66, 751-5, MELLONIG, J.T.: Bone Allografts in Periodontal Therapy, Clin. Orthop., 324, , MITTELMEIER, H., KATTHAGEN, B.D., MITTEL- MEIER, W.: Knochenregeneration mit Aufbereitetem Semisynthetischen und Navitem Ersatzmaterial (Callapat und Pyrost), Hefte zur Unfallheilkunde, Heft 179, Defektüberbrückung an Knochen und Weichteilen, Hrsg: H Zilch Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, MITTELMEIER, H., KATTHAGEN, B.D.: Neue W~ ge des Knochenersatzes, Orthopadische Praxis, 20(5), , MITTELMEIER, H.: Knochenregeneration mit Aufbereitetem Synthetischen und Navitem Ersatzmaterial, Hefte zur Unfallheilkunde, Heft 200, 5. Deutsch-Österr. Schweizerische Unfalltagung, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, MUNDELL, R.D., MOONEY, M.P., SIEGEL, M.L, LOSKEN, A:: Osseous Guided Tissue Regeneration Using a 96

7 C.Ü. DİŞHEKiMLİĞİ FAKÜLTESi DERGiSi 1999 CiLT:2, SAYI:2 Collagen Barrier Membrane, J. Oral Maxillofac. Surg., 51, , PESCH, H.J.: Solvent Preserved Grafts of Dura Mater and Fascia Lata (Membranous Collagen Grafts) in Animals, Scientific Information, Biodynamics International, Germany, SANDBERG, E., DAHLlN, C., LINDE, A.: Bone Regeneration by the Osteopromotion Technique Using Bioabsorbable Membranes: An Experimental Study in Rats, J. Oral Maxillofac. Surg., 51, , SANTAMARIA, J., GARCIA, A.M., VICENTE, J.C., LANDA, S., LCPEZ-ARRANZ, J. S.: Bone Regeneration After Radicular Cyst Removal With and Without Guided Tissue Regeneration, Int. J. Oral Maxillofac.Surg., 27, , SCHWEIBERER, L., STUTZLE, H., MANDELKOW, H.K.: Bone Transplantation, Arch. Orthop. Trauma Surg., 109, 1-8, TSUANG, Y.-H., LIN, F.-H., SUN, J.-S., HANG, Y.S., LlU, H.-C.: In Vitro Cell Behaviour of Osteoblasts on Pyrost Bone Substitute, Anat. Rec., 247, 164-9, TUTOPLAST PERICARDIUM: Biodynamics International GmbH, Erlangen-Tennenhole,Germany Yazışma Adresi: Dr. inci KARACA Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız,Diş,Çene Hast. ve Cerrahisi A.B.D 8.Cadde Emek/ANKARA /248 97

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 1999 DEMİNERALİZE KEMİK TOZUNUN KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Dr. Dt. H. Önder ÇILBIR*, Doç.

Detaylı

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ

BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VI, Sayı 1, Sayfa 103-117, 1989 BAĞ DOKUSU GREFTLERİNİN PERİODONTAL REJENERASYONA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ* Ateş PARLAR** Koksal BALOŞ*** Ömer GÜNHAN**** GİRİŞ Hem interdental

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu

Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4 (A), Sayfa: 11-15, 2005 Otojen Kemikle Maksiller Sinüs Ogmentasyonu ve Dental İmplant Uygulaması: Olgu Raporu Maxillary

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS

ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS ALLOGREFT KATALOG TECHNOLOGY FOR HUMAN TISSUE BANKS STERİLİZASYON Tissuelab ın geçerli tamamlanmış ürünler üzerinde düşük ısıda gamma radyasyon ile viral inak vasyon/ sterilizasyon uygulaması; 1. Radioprotektant

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone

Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone Suprabone BMT Calsis, insan sağlığına yönelik ileri malzeme ve teknolojileri, rekabetçi ve yenilikçi yaklaşımlar ile tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak üzere 2008 yılında kurulmuş, Türkiye nin ortobiyolojik malzeme

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.

ARAŞTIRMA. Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil. ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2015; 29 (2): 91-95 http://www.fusabil.org Trombositten Zengin Fibrin in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri * Havva Nur CAN Ali Said DURMUŞ Fırat Üniversitesi, Veteriner

Detaylı

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey

Taner Arabacı, Alper Kızıldağ, Oğuz Köse. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD, Erzurum - Turkey MÜSBED 2013;3(2):97-101 DOI: 10.5455/musbed.20130411090604 Olgu Sunumu / Case Report Periodontal Kemikiçi Defektlerin Rejeneratif Tedavisinde Trombositten Zenginleştirilmiş Fibrin Membran Ve Otojen Kemik

Detaylı

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46

Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_2: 41-46 Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue

Detaylı

ANTERİOR OPENBİTE'IN ORTOGNATİK CERRAHİ TEDAVİSİ. (Bir Vaka Nedeniyle)

ANTERİOR OPENBİTE'IN ORTOGNATİK CERRAHİ TEDAVİSİ. (Bir Vaka Nedeniyle) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XIII, Sayı 1, Sayfa 83-89, 1996 ANTERİOR OPENBİTE'IN ORTOGNATİK CERRAHİ TEDAVİSİ (Bir Vaka Nedeniyle) Prof. Dr. Müfide DİNÇER*, Prof. Dr. Ertan DELİL.BAŞI**, Doç. Dr. Kemal

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AÇIĞA ÇIKAN KÖKLERİN KAPATILMASINDA KOLLAJEN MEMBRAN UYGULAMASININ KLİNİK ÖLÇÜMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Ahmet Eralp AKCA (*), Dr. Levent PİKDÖKEN (**), Dr. Atilla ÖZDEMİR (*) Gülhane Tıp Dergisi 45

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM

KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM DOKU YENİLENMESİNDE OTOLOG ÇÖZÜM TÜRKİYEDE TEK DENTAL PRP KİTİ KEMİK VE DİŞ ETİ SORUNLARI İÇİN EN GÜVENİLİR VE EN ETKİLİ ÇÖZÜM YENİLENMEK KENDİ İÇİMİZDE ONARICI DOKU YENİLENMESİNİ HIZLANDIRAN YENİLİKÇİ

Detaylı

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts

İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi. Investigation Histopathologically of two Different Bone Grafts Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı: 4, (172-178) İki Farklı Kemik Greftinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi Mehtap Herdem Atay*, Fetin Rüştü Yılmaz** ÖZET Bu çalışma, demineralize kemik matriksinin

Detaylı

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU

ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU ÇENELERDE BÜYÜK KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURAN DENTİGERÖZ KİSTİN ENÜKLEASYONU SONRASINDA DEMİNERALİZE KEMİK MATRİKSİ İLE REKONSTRÜKSİYONU Yrd.Doç.Dr. Nurhan GÜLER* Dr. B.Çağrı DELİLBAŞI* Yrd.Doç.Dr. Mehmet İLGÜY**

Detaylı

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon

Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Combi-Kit Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen: İdeal Kombinasyon Geistlich Bio-Oss Collagen önemli özellikleri: > Geistlich Bio-Oss yavaş resorpsiyon özelliği sayesinde uzun

Detaylı

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ

DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN KEMİK REJENERASYONUNA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI LAKTOFERRİNİN

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR

DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş Ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN GREFTLER ve MEMBRANLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi: Mustafa Kemal ZERRİN Danışman

Detaylı

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET

MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ. Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 175-180, 1993 MAKSİLLER ANTERİOR SEGMENTAL OSTEOTOMİ İLE KLAS II ANTERİOR OPEN-BİTE TEDAVİSİ Orhan GÜVEN*, Ahmet KESKİN**, Adnan ÖZTÜRK*** ÖZET Apertognati

Detaylı

KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Mustafa Özdemir

KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Dr. Mustafa Özdemir KARACİĞER KİST HİDATİĞİNİN PERKÜTAN TEDAVİSİNDE SEKDİNGER VE TROKAR TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Mustafa Özdemir Giriş ve Amaç: Girişimsel işlem olarak çeşitli yöntemler geliştirilmiş olmasına rağmen

Detaylı

Olgu ŞENÇİMEN, Sunumu/ GÜLSES, Case Report VAROL, MANDİBULER SİMFİZ BÖLGESİNDEN KEMİK GREFTİ ALINMASINA YÖNELİK İKİ BASİT CERRAHİ TEKNİK TWO SIMPLE TECHNIQUES FOR BONE GRAFT HARVESTING FROM MANDIBULAR

Detaylı

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011

SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU. Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 SERT DOKUNUN SULU (KĠSTĠK) LEZYONU Dr Arzu AVCI ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ PATOLOJİ KLİNİĞİ 17 Kasım 2011 OLGU 9 Y, K Sağ humerus proksimali 2 yıl önce kırık Doğal iyileşmeye bırakılmış

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU

İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 1-2 Sayfa: 51-57, 2008 İMPLANT ÖNCESİ OTOJEN BLOK GREFT İLE LOKALİZE ALVEOLAR KRET OGMENTASYONU: BİR OLGU SUNUMU LOKALIZED ALVEOLAR

Detaylı

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Tedavide yeni başka seçenekler var mı? Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Özellikle yara bakımıyla ilgili pek çok yeni yöntem,

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015)

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015) TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015) Ankara-Ocak 2016 AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ DOKTORA PROGRAMI

Detaylı

OSTEOMA (1 Olgu) Büyüklüğü, radyolojisi, kliniği ve histopatolojisi açısından ilginç olan bir osteoma vakamızı takdim ediyoruz.

OSTEOMA (1 Olgu) Büyüklüğü, radyolojisi, kliniği ve histopatolojisi açısından ilginç olan bir osteoma vakamızı takdim ediyoruz. G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 221-227, 1985 OSTEOMA (1 Olgu) Mustafa TÜRKER* Nadir GÜNGÖR** Şule YÜCETAŞ** Ender ERGUN*** Derviş YILMAZ**** Osteoma, çenelerin nonodontojenik benign tümörlerindendir.

Detaylı

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS

ABSTRACT ANAHTAR SÖZCÜKLER / KEY WORDS I ÖZ Bu çalışmada Kepez/AYDIN dan Haziran 2005 tarihinde toplanan 10 yetişkin L. stellio nun (5, 5 ) sindirim kanalının bir bölümünü oluşturan ince barsak ve kalın barsağının genel histolojik yapısı ortaya

Detaylı

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 197-205, 1990 KİMYASAL BAKTERİ PLAĞI KONTROLÜNDE FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT»IN KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Köksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi. Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Deneysel Araştırmalarda Uygun Örneklem Büyüklüğü Ve İstatistiksel Güç Analizi Doç Dr. Nurhan DOĞAN AKÜ Tıp Fak. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD Giriş Yeterli Örneklem Büyüklüğü Neden Önemlidir? Özel

Detaylı

BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ. Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin. Başarı için hep birlikte

BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ. Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin. Başarı için hep birlikte BEGO BİYOMATERYAL SİSTEMİ Vital kemiğin ve sağlıklı yumuşak dokunun oluşumunu siz yönetin Başarı için hep birlikte BEGO Biyomateryal sistemi osseointegrasyonu keşfetmek Dr. rer. nat. Nina Rätscho Ürün

Detaylı

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ

Dt. Mert SANRI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Prof. Dr. Mehmet KÜRKÇÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI ANORGANİK KEMİK GREFTİ VE KANAMA DURDURUCU

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

ANHTA STD RAPORU 02 - KEMİK BANKASI KURULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANHTA STD RAPORU 02 - KEMİK BANKASI KURULUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 2 Proje Koordinatörü Uzm. Dr. Dilek KANYILMAZ Proje Ekibi Op. Dr. Ahmet UÇANER Doç. Dr. Rabia KAHVECİ Uzm. Hemşire Emine ÖZER KÜÇÜK Cevdet İŞNAZ 2013 ANHTA Ekibi Başkan Doç. Dr. Rabia Kahveci Üyeler Doç.

Detaylı

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET

BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 1, Sayfa 137-196, 1990 BAKTERİ PLAĞI VARLIĞINDA FARKLI DEFEKTLERE UYGULANAN «SYNTHOGRAFT'IN» KEMİK OLUŞUMUNA ETKİSİ* Koksal BALOŞ** Yaşar AYKAÇ*** Ömer GÜNHAN****

Detaylı

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART

Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Anal Fistula Plug NEW BIOMECHANICAL STATE OF THE ART Şekil Fistüllü alandaki plug ın ana dayanıklılığı, hasta dokunun iyileşebilmesi için gerekli biyo-mekanik bir ön şarttır. Press-Fit cerrahi tekniği,

Detaylı

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET

ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 1, Sayfa 193-202, 1993 ATROFİK ALVEOLER KRETLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA GRANÜL HİDROKSİLAPATİT UYGULANMASI (3 OLGU NEDENİYLE) Onur İÇTEN*, Funda TUĞCU** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA **

Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Derleme/ Review İMPLANT UYGULAMALARI İÇİN KRET KORUMA TEKNİKLERİ RIDGE PRESERVATION TEHCHNIQUES FOR IMPLANT THERAPY Yrd. Doç. Dr.Merve ÇAKIR * Prof. Dr.İnci Rana KARACA ** Makale Kodu/Article code: 1557

Detaylı

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 )

Bu tez çalışması DÜBAP tarafından desteklenmiştir (Proje no: DÜBAP-07-02-51 ) T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKSİLLER SİNÜS YÜKSELTİLMESİ OPERASYONLARINDA, DOĞAL MİNERALİZE HİDROKSİLAPATİT GREFTLERİ İLE TROMBOSİTTEN ZENGİN PLAZMA KARIŞTIRILMIŞ DOĞAL MİNERALİZE

Detaylı

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ

ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ÜST ÇENE ÖN BÖLGEDE TEK DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANTLARIN YERİ VE ÖNEMİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Gülsen KİRAZ Danışman Öğretim

Detaylı

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ*

DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 11-23, 1985 DENEYSEL PERİODONTİTlS SONRASI UYGULANAN KÜRETAJ VE SİTRİK ASİT İŞLEMLERİNİN PULPA DOKUSUNA ETKİLERİ* Koksal BALOŞ** Coşkun BARAN*** Kaya EREN***

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması

Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması Özgün Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2007; 28: 151-161 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Trombositten Zengin Plazma ve Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Dar Kemik İçi Defektlerde Başarısının Karşılaştırılması

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ

ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ 74 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 46, Sayı: 2 Sayfa: 74-82, 2012 DERLEME ORAL İMPLANTOLOJİDE ESTETİK PROBLEMLERİN SERT ve YUMUŞAK DOKU GREFTLERİYLE ÇÖZÜLMESİ The Solution of

Detaylı

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI

KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt:: 2 Sayı: 2, 1994 KALVARİAL GREFTLERİN KRANİOFASİAL CERRAHİDE KULLANIMI USE OF CALVARIAL GRAFTS IN THE CRANIOFAC1AL SURGERY Dr. Yavuz UYAR (*), Dr. Uğur ERONGUN

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI

DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI Dr. Fatih YANAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Cerrahisi 2.Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu

Detaylı

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz,

ORTODONTİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DOR 603 Ortodontik tanı yöntemleri, Fonksiyonel analiz, ORTODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy Ders Sorumluları: Prof. Dr. Zahir Altuğ altug@dentistry.ankara.edu.tr Prof. Dr. Hakan Gögen Doç.Dr. Çağrı Ulusoy DOR 601 Büyüme ve gelişim Z 3 0 3

Detaylı

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET

CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU. Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII. Sayı 1, Sayfa 147-152, 1990 CERRAHİ SONRASI YUMUŞAK DAMAK DEFEKTLERİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU Yavuz ASLAN* Mehmet AVCI** ÖZET Bu makalede, cerrahi rezeksiyon sonucunda

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY

BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA. Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Cemal AKAY T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağiz Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dali DİŞHEKİMLİĞİ CERRAHİSİNDE KULLANILAN SERT DOKU BİOMATERYALLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Olcay BAŞKAYA Danışman

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 37-42, 2009 Trombositten Zengin Fibrin Membran Kaplı Otojen Kemik Grefti ile Tek Taraflı Alveol Yarığı Onarımı

Detaylı

DENTAL İMPLANTLARDA KULLANILAN GÜNCEL YUMUŞAK DOKU GREFTLERİ

DENTAL İMPLANTLARDA KULLANILAN GÜNCEL YUMUŞAK DOKU GREFTLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı DENTAL İMPLANTLARDA KULLANILAN GÜNCEL YUMUŞAK DOKU GREFTLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Duygu AKBULUT Danışman Öğretim

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

Semento-Osseöz Displazi: Dört Olgu Raporu. Cemento-Osseous Dysplasia: Report of Four Cases

Semento-Osseöz Displazi: Dört Olgu Raporu. Cemento-Osseous Dysplasia: Report of Four Cases OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 38-42, 2007 Semento-Osseöz Displazi: Dört Olgu Raporu Cemento-Osseous Dysplasia: Report of Four Cases *Dt. Elif

Detaylı

KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES

KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES KALS YUM KARBONAT ESASLI KEM K GREFT MATERYAL N N N V VO DE ERLEND R LMES IN VIVO EVALUATION OF CALCIUM CARBONATE BONE GRAFT SUBSTITUTES Ahu URAZ* S. Elif GÜLTEK N Emre BARIfi Y lmaz ÇAPAN Kaya EREN II

Detaylı

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER

İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İMPLANT UYGULAMALARI ÖNCESİ ÜST ÇENE YETERSİZLİKLERİNİN TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YÖNTEMLER BİTİRME TEZİ Stj.

Detaylı

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015)

TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015) TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI BİTİRİLEN TEZLER LİSTESİ ve TEZ ÖZETLERİ (1990-2015) AĞIZ DİŞ ve ÇENE CERRAHİSİ DOKTORA PROGRAMI ARŞİV NO ÖĞRENCİ

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi

30.12.2014. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar. Yenidoğanın Beslenmesi 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ı 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) 1.) 2.)Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar 3.) 4.) Slayt No: 24 4 Doğum Sonu Bebekte Görülebilecek Sorunlar Doğum Sonu Dönemde

Detaylı

Kemik Grefti Yerine Biyoaktif Cam Kullanımı

Kemik Grefti Yerine Biyoaktif Cam Kullanımı Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi http://www.dicle.edu.tr/veteriner-fakultesi-dergisi Derleme ISSN:1307-9972 e-issn:1308-0679 Kemik Grefti Yerine Biyoaktif Cam Kullanımı Dicle FIRAT ÖZTOPALAN

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ

Dt. Mehmet Emre BENLİDAYI DOKTORA TEZİ. DANIŞMANI Doç. Dr. Mehmet KÜRKCÜ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI SİNÜS TABANI GREFTLEMESİ VE EŞ ZAMANLI İMPLANT YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE SIĞIR KAYNAKLI SPONGİOZ

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SERBEST DOKU AKTARIMI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem Mikrocerrahi ile serbest doku aktarımı, kaza, kanser cerrahisi, radyoterapi yanıkları, yanık

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6.

İçindekiler. 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. İçindekiler 1. Ön Bilgi 2. Doku Grefti Çeşitleri 3. Biyolojik Doku 4. BellaDerm Aselüler Matriks Nedir? 5. Üretim Süreci 6. Kullanım Alanları 1 Belladerm, Musculoskeletal Transplant Foundation (MTF) tarafından

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts.

maxillary sinus floor augmentation with a 2:1 beta-tricalcium phosphate (Cerasorb) alone compared to autogenous bone grafts. SİNÜS TABANI YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ GRAFT HACMİNİN ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF NEEDED GRAFT VOLUME FOR SINUS FLOOR AUGMENTATION USING THREE-DIMENSIONAL

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

DOKTORA TEZİ DANIŞMANI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DENTAL İMPLANT ÇEVRESİNDE CERRAHİ OLARAK OLUŞTURULAN KEMİK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KULLANILAN İKİ AYRI SIĞIR

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri

Sunum planı. Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri. Radyasyonun damarlar üzerindeki etkileri Kranyal ve spinal vasküler hastalıklarda radyocerrahi Dr. Ömer Uzel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Sunum planı Radyasyonun damarlar üzerindeki etkisi Radyocerrahi İntrakranyal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu KARADUMAN 2. Doğum Tarihi: 15.03.1980 3. Unvanı: Diş Hekimi Periodontoloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı

Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı MÜSBED 2013;3(1):48-54 DOI: 10.5455/musbed.20130102082905 Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Proteini ve Otojen Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı Ömer Birkan Ağralı, Bahar Kuru,

Detaylı

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: l, 1993 DERLEME İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ INTRACRANIAL FASCIAL PARALYSIS AND ITS SURGICAL TREATMENT K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MERVE ÇAKIR İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: merve.cakir@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: E-mail: Telefon: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Murat İnanç CENGİZ Doğum Tarihi ve Yeri: 07.05.1979 - Samsun E-mail: dtinanc@mynet.com Telefon: 0 372 261 34 13 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği

Detaylı

MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN KLİNİK VERİ DEĞERLENDİRME

MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN KLİNİK VERİ DEĞERLENDİRME MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN KLİNİK VERİ DEĞERLENDİRME 04.05.2016 AdviQual KLİNİK VERİ DEĞELENDİRMESİNİ NEDEN YAPIYORUZ? Cihazın Temel Gerekliliklere uygunluğunu göstermenin bir metodu Klinik Veri Değerlendirme

Detaylı

FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 89-96, 2006 FARKLI İKİ YAPIDA MEMBRAN KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU TEKNİĞİNİN 5 YILLIK KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ

SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ SAĞLIKTA NANOTEKNOLOJİ Uzm. Hem. İlknur Yayla *Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü Hazırlanma Tarihi: 23 Mart 2016 http://www.haberturk.com/saglik/haber/536313-kanserde-nano-teknoloji-mucizesi

Detaylı