ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K"

Transkript

1 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ADI SOYADI BÜRO SİCİL NO DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK

2 I T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ VE İŞÇİLİ İŞÇİLİ DAHA FAZLA İŞÇİLİ DEFTER TUTMA T A B L O 1 1 İşletme Defteri A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 88 TL 101 TL 116 TL 155 TL B İmalat-İnşaat 128 TL 136 TL 175 TL 216 TL C Zirai Kazançlar 65 TL 75 TL 90 TL 115 TL D Apartman ve Site Yönetimi 75 TL 85 TL 90 TL 120 TL 2 Ser. Mes. Kazanç Def. 101 TL 110 TL 115 TL 145 TL 3 Dernekler ve Vakıflar a) Merkez 101 TL 110 TL 115 TL 160 TL b) Şubeler 50 TL 60 TL 65 TL 86 TL 4 Bilanço Esasına Göre Def. A Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler a) Hizmet 182 TL 198 TL 213 TL 244 TL b) Alım-Satım 198 TL 213 TL 229 TL 260 TL c) İmalat-İnşaat 213 TL 229 TL 244 TL 270 TL B Hisseli Kom. ve Limited Şti. a) Hizmet 213 TL 229 TL 244 TL 260 TL b) Alım-Satım 244 TL 260 TL 276 TL 286 TL c) İmalat-İnşaat 270 TL 286 TL 302 TL 333 TL C Anonim Şirketler a) Hizmet 302 TL 333 TL 380 TL 452 TL b) Alım-Satım 333 TL 364 TL 395 TL 468 TL c) İmalat-İnşaat 364 TL 411 TL 458 TL 530 TL D Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar a) Köy Kalkınma ve Orman 94 TL 105 TL 114 TL 130 TL b) Esnaf Kefalet 105 TL 114 TL 120 TL 135 TL c) Turizm-Tüketim 229 TL 244 TL 255 TL 286 TL d) Taşımacılık 244 TL 255 TL 270 TL 302 TL e) Ür.- Sat. ve Yapı (İh.Us.) 260 TL 270 TL 286 TL 317 TL f) Yapı (Emanet Usulü) 270 TL 286 TL 302 TL 333 TL 2

3 3 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ A Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve 220 TL Serbest Meslek Kazancı İle Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri B Münhasıran Menkul Sermaye İle Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri 145 TL C Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı İle Zirai Kazanç Bildirimleri 75 TL 2 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 220 TL 3 DİĞER BEYANNAMELER A KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal 145 TL B Banka Hesap Vaziyeti, SSK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve Bildirimler 75 TL C T A B L O 2 Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin nolu tebliğlerde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti a) Aylık Muhtasar - KDV E-Beyannameleri 10 TL b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri 10 TL c) Geçici E-Beyannameler 10 TL d) Yıllık E-Beyannameler 15 TL

4 1 KURULUŞ İŞLEMLERİ A Şahıs İşletmeleri T A B L O 3 a) İşçisiz 145 TL b) İşçili 185 TL B Adi Ortaklıklar 255 TL C Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 290 TL D Hisseli Komandit ve Limited Şirketler 585 TL E Anonim Şirketler 730 TL 2 DEĞİŞİKLİKLER A Adres Değişikliği 145 TL B Pay Devirleri 175 TL C Ana Sözleşme Değişiklikleri a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler ile kooperatifler 175 TL b) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 205 TL c) Anonim Şirketler 235 TL D Sermaye Artırımı a) Limited Şirketler 585 TL b) Anonim Şirketler 730 TL E Şekil Değiştirme ve Birleşme 585 TL F Genel Kurul İşlemleri 440 TL G Sermaye Ödendi Tespiti Raporu 220 TL 3 DİĞER İŞLEMLER A Barkod İzni Alınması, İşyeri Açma İzin Belgesi 365 TL B Marka Tescili, Patent 440 TL 4 VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ A Vergi İadeleri (iade tutarı üzerinden) %3 B Vergi İstisna ve Muafiyetleri 265 TL C Vergi Tecilleri ve Terkinleri (tecil ve terkin tutarları üzerinden) %2 ile SSK Teftişi Teminat Çözümleri D Vergi İndirimi 145 TL E Düzeltme Talepleri 220 TL F Özel ve Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin Verilmesi (yıllık) 220 TL A fıkrası (100 işçiye kadar olan işletmelerde) ve C fıkrası için ücret 290 TL den az olamaz. 5 UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA (290 TL den az olmamak üzere vergi üzerinden) %2 4

5 5 N O T L A R 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç tutarlardır. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: 3.1- Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60 ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir İşletme defteri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır. (*) 3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarında ek ücret alınır. (**) Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir. 4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40 ı uygulanır Nüfusu kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır. 5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B de belirlenen ücretin altında olamaz. 7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK. nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır. 8- Tablo I de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder. (*) Tablo I de bu hükme göre güncellenmiştir. (**) Tablo I - 4 de yer alan Bilanço esasına göre defter tutma bölümündeki rakamlara %4 Ba - Bs düzenleme farkı ilave edilmiştir.

6 1- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A Sürekli Danışmanlık (aylık) a) Bir önceki yıl net satışları 2, TL den az olan firmalarda 365 TL b) Bir önceki yıl net satışları 5, TL ye kadar olan firmalarda 440 TL c) Bir önceki yıl net satışları 14, TL ye kadar olan firmalarda 735 TL d) Bir önceki yıl net satışları 43, TL ye kadar olan firmalarda 1,100 TL e) Bir önceki yıl net satışları 43, TL yi aşan firmalarda TL (Yıllık 96 saate kadar, fazlası 50 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.) B Arızi Danışmanlık (saat ücreti) a) Büroda 130 TL b) İlgili işletmede 190 TL C Kontrol ve Revizyon İşlemleri (1.090 TL den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır. D Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi 440 TL b) İnşaat-İmalat İşletmesi 730 TL 2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 440 TL den az olmamak üzere, vergi üzerinden % 2 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a) Banka ve sigorta şirketleri 440 TL b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar 220 TL c) Diğer şirketler 145 TL 4. TASFİYE (Her hesap dönemi için) A Şahıs Firmaları 145 TL B Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler 220 TL C Kooperatifler 510 TL D Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler 660 TL E Anonim Şirketler (SPK ya dahil olmayanlar) 880 TL F Anonim Şirketler (SPK ya dahil olanlar) TL 6

7 5. BİLİRKİŞİLİK a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için 365 TL b) Sermaye artırımı işlerinde 290 TL c) 220 TL den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde, net satışların % 01 d) Diğer bilirkişiliklerde 950 TL 6. HAKEMLİK 585 TL den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. 7. FİZİBİLİTE RAPORU 880 TL den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. a) Toplam yatırım tutarı 1, TL ye kadar olanlardan % 004 b) Sonra gelen 7, TL için % 001 c) 8, TL yi aşan kısım için % İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 515 TL den az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti (110 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) 9. DERNEK,TESİS,VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ A) İktisadi işletmesi olmayanlar 730 TL B) İktisadi işletmesi olanlar a) Gelirleri 2, TL ye kadar olanlarda TL b) 2, TL yi aşan kısım için % SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti (145 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50 sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 7

8 11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ 730 TL den az olmamak üzere; A) Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır) i- 2, TL ye kadar kısmı için : % 003 ii- Sonra gelen 5, TL için : % 002 iii- 7, TL den sonrası için : % 001 B) Veya kredi tutarının, i TL sine kadar kısmı için % 03 ii- Sonra gelen TL için % 01 iii TL den sonrası için % 005 A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı TL yi aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. 12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Sigortalar Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, 360 TL den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının; a) İlk 1, TL için % 02 b) Sonra gelen 1, TL için % 01 c) Sonra gelen 4, TL için % 005 d) Sonra gelen 8, TL için % 001 e) Sonra gelen 16, TL için % 0005 f) Aşan kısım için % 0001 NOTLAR 1- Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir. 2- Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli mali müşavirler için de geçerlidir. 3- Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır. 4- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 285 inci maddesi gereğince hakim tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti,bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır. 8

9 9 Ü C R E T S O R U B E L G E S İ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücretleri bölümünün altındaki 3 nolu not kısmında belirtilen belgedir). yılı Ücret Tarifesi, asgaridir. Gerçek ücretin tespitinde ücret soru belgesi doğrultusunda aşağıdaki kriterler dikkate alınır: DEĞERLEMEYE ESAS KRİTERLER 1- Hukuki Yapısı 2- İşletmenin Yeri 3- Sektör 4- İşçi Çalıştırma 5- Kredi Kartı İşlemleri ve Sayısı 6- Yazar Kasa 7- Stok Çeşitleri 8- Banka Sayısı 9- Çek ve Senet Sayısı 10- Net Satış Tutarı 11- Net Alış Tutarı 12- Satış Fatura Sayısı 13- Alış Fatura Sayısı 14- Satıcı Sayısı 15- Müşteri Sayısı 16- Tamamlayıcı İşlem

10 İLETİŞİM İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş - Şişli/İSTANBUL Telefon: pbx Faks:

11 Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pa 11

12 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Değerli üyemiz, takvim yılında uygulanacak ücret tarifesi, Maliye Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu ücret tarifesi, İstanbul ili sınırları için uygulamada kolaylık sağlaması amacı ile hazırlanmıştır. Ücret Tarifesi asgari olup; işletmenin yeri, alınan - verilen çek senet adedi, çalışılan banka ve hesap sayıları, kredi kartı işlemleri, alış, satış fatura adetleri ve tutarları, diğer belgeler, kullanılan yazar kasa sayısı, kredili alış-satış yapılan satıcı ve müşteri sayısı tutarları, stok takibi, çalışan işçi sayısı gibi kriterler göz önüne alınarak arttırılabilir. Bu nedenle, işle ilgili ücret tespit edilirken, ücret soru belgesi düzenlenmesinde büyük yarar vardır. Ayrıca bizlerin ve müşterilerimizin, karşılıklı hak ve hukukunu belirleyecek sözleşmeleride mutlaka düzenleyiniz. Yahya ARIKAN Başkan