YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik,"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Fahri ERENEL 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: YRD. DOÇ. DR. FAHRİ ERENEL Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Kara Harp Okulu (ANKARA) 1980 Y. Lisans Ulusal Güvenlik, Kara Harp Akademisi (İSTANBUL) 1991 Uluslararası İlişkiler Y. Lisans Eğitim Yönetimi ve Beykent Üniversitesi 2005 Denetimi Doktora İnsan Kaynakları Yönetimi İstanbul Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2011 Doçentlik Tarihi : - Profesörlük Tarihi : - 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri : -Savunma Kaynaklarında Nitelikli İnsan İhtiyacının Karşılanması ( Araştırmalar Enstitüsü -2011) -Asimetrik Tehdit ve Savunma Sanayisine Etkileri ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) -Türk Savunma Sanayi ARGE Projelerinin ARGE Yönetimi Açısından İncelenmesi ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) -Türkiye nin Savunma Kaynaklarının Planlanmasında ve Yönetiminde Kullanılan Tedarik Sürecinin Analizi ( Araştırmalar Enstitüsü-2013) -Savunma Projelerindeki Sapmaların Proje Yönetimi Disiplini Bağlamında Değerlendirilmesi (Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü-2013) -Savunma Tedarik Projelerinde Sapmaların Önlenebilmesi Maksadıyla Program Yönetiminin Uygulanabilirliği ( Araştırmalar Enstitüsü-2015) -Türk Savunma Sanayisini Geliştirmeye ve Desteklemeye Yönelik Yeni Bir Strateji : Kümelenme (Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü-2015) -Azerbaycan ın Savunma Politikaları ve Enerji Gelirlerinin Savunma Harcamaları Üzerine Etkileri (Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Y Kuşağı İçinde Yer Alan Akademisyenlerin Kariyer Performanslarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma ( Sosyal Bilimler Enstitüsü-2015) -Savunma Sanayinde Şirket Birleşmelerinin Rekabet Açısından Sağladığı Faydalar:Aselsan-Mikes Birleşmesi ( Araştırmalar Enstitüsü-Devam Ediyor) -Savunma Kaynakları Yönetiminde Enerji Maliyetlerini Azaltma Yönünde Yapılabileceklerin Ortaya Konulması: ABD,AB Örneği ve Türkiye ( Araştırmalar Enstitüsü-Devam Ediyor) 1

2 6.2. Doktora Tezleri - 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Baş,T.,Aydınlık,A.Ü.,Svensson,G.,Mysen,T.,Erenel F. (2013) Validation of a conscientius corporate brand frame work a Turkish study,int,j.business and Globalisation,Vol.10,No.2,pp Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Caymaz,E.,Erenel,F.,Gürer, B.(2013) The effect of leadership charisma,engagement and gruop belonging on volunteer work performance:akut search and rescue association example,international Journal of human scienses-issn: ,vol.10,issue.1 Erenel, F., Caymaz, E. (2014). Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Yeterliliği Afrika Birliği Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt1,Sayı1,S.117, İstanbul. Caymaz,E.,Soran,S.,Erenel,F.(2014) The Relationship Between Corparate Sustainability and Corparate Social Responsibility in Business:Global Compact Turkey,Journal of Management,Marketing and Logistics,Vol.1,Issue.3 Erenel,F.,(2015). An Exploratory Research on Diversity Management:The Turkish Case With Special Reference Position of Senior Citizenz,International Journal of Economic,Commerce and Management,Vol.III,Issue 5,United Kingdom 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler Caymaz,E.,Erenel,F.,(2012) Addressing The Need of Qualified Personnel in Defense Industry: The Turkish Case,The 7th Intenational Scientific Conference Defense Resources Managment in The 21st Century,Braşov-Romania, Caymaz,E.,Erenel,F.,Özkan,S.,(2012) Minimizing The Deviations in Defense Projects:The Turkish Case, The 7th Intenational Scientific Conference Defense Resources Managment in The 21st Century,Braşov- Romania, Caymaz,E.,Akyon,V.,F.,Erenel,F.,(2013) A Model Proposal for Efficient Disaster Management:The Turkish Sample, P9th International Strategic Management Conference, 9th International Strategic Management Conference, Conference Proceedings Book, ss , June, Riga, Estonya. Caymaz,E.,Akyon,V.,F.,Erenel,F.,(2013), An Exploratory Research On Strategic Planning In Public Institutions: Turkish Prime Ministry Disaster And Emergency Management Presidency Case, 9th International Strategic Management Conference,Conference Proceedings Book, ss , June, Riga, Estonya Caymaz,E.,Erenel,F.,(2013) An Exploratory Research on Motivating and Integrating 60 Plus People into Work Life:The Turkish Example. International Conference on Human Resource Maganement, Proceedings Book, ss. 2141, June, Paris,France Caymaz, E., Ünsaldı, M., Erenel, F. (2013), Defense Acquisition Transformation:The Turkish Case, Defense Resources Management in the 21st Century Conference, ss.7-10, November 2013, Brasov, Romania. 2

3 Erenel, F., (2013). Giderek Yaşlanma Eğilimi Gösteren Nüfus Yapımızda Sayıları Artan Yaşlı İnsanlarımıza Yönelik Danışmanlık Hizmeti Uygulaması: Almanya Örneğinin İncelenmesi ve Yapılabileceklerin Ortaya Konulması, I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, ss.20-35, Kasım, Ankara. Caymaz, E., Erenel, F. (2013). Personel Temin ve Seçim Sürecinin İtibar Yönetimine Yansımaları: Türkcell Örneği, 2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, ss. 15, 3-4 Ekim, İstanbul. Erenel, F. (2014). İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitiminin İş Kazalarının Önlenmesindeki Önemi, 7.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 5-7 Mayıs, İstanbul 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Baş,T.,Aydınlık,A.,Ü.,Erenel,F.,(2011) Üniversite Öğrencilerinin İşveren Seçim Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Keşfedici Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, C.11,S.3, Temmuz Erenel,F.,(2012) Personel Temin ve Seçim Sürecinde Adaylarda Oluşan Adalet Algısının Örgüte Etkilerinin Analizi,Maliye Finans Yazıları,Yıl:26,Sayı:95,S.9-21,Nisan Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Erenel,F.,(2004). İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Anlayış: Yetkinlik,Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu,S ,Nisan 2004 Erenel,F., (2011), Çalışma Yaşamında Yaşanan Gelişmeler Kapsamında İnsan Kaynakları Yönetiminde Görev ve Etkinlik Analizi ( İnsan Kaynakları Yönetiminin Görevleri Sınırsız mı?), 19 ncu Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, S ,Mayıs 2011 Baran,İ.,Erenel.,F.,(2012), Türk Kültüründe Toplulukçuluk Üzerine Bir Meta Analizi,20 nci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,S ,Mayıs 2012 Demir,H.,Baş,T.,Erenel,F.,(2012), Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Bir Meta Analizi, 20 nci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, S ,Mayıs 2012 Erenel,F.,(2012), Üniversiteden Sektöre İnsan Kaynağı Planlaması-5nci Oturum, Güvenlik,Savunma ve Savunma Sanayi 2023 Kongresi,Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TASAM, Ekim Diğer yayınlar Erenel,F., Ölçme Araç ve Yöntemleri ile Soru Hazırlama Teknikleri, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 2001 Erenel,F., Performans Değerlendirme Sürecinde Performans Anlaşması, Görüşmelerin Planlanması ve Geri Bildirim, Kara Kuvvetleri Dergisi, Kasım,2006 3

4 8. Projeler İSTKA,Sosyal İçermeyeYönelik Proje Koordinatörü, Başakşehir li Genç Kadınların Teknoloji Aracılığı ile Etkinleştirilmesi,Şubat 2013 Konferans Düzenleme Komitesi Üyeliği,10 ncu Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi,İstanbul,Kasım İdari Görevler Genel Sekreter, (Mayıs 2011-Kasım 2012) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü, (Kasım Haziran 2014) Meslek Yüksek Okulu Müdürü,(Mart ) Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü,Enstitü Yönetim Kurul Üyeliği(Mart ) İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü,(Temmuz ) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN ) Türk Asya Stratejik Araştırmalar Vakfı Savunma ve Güvenlik Bilim Kurulu Üyesi Araştırmalar Enstitüsü Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Onur Üyesi 11. Ödüller TSK Mesleki eser yazma ödülü, Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Planlanması ve Yönetimi-1 Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 3-11 Güz Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Güvenliğine Giriş Bahar Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1 Planlanması ve Yönetimi

5 Yüksek Lisans Programı, Liderlik ve Takım Yönetimi 3-12 Güvenliği Meslek Yüksekokulu İş Hukuku 3-11 Meslek Yüksekokulu Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Güz Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Meslek Yüksekokulu İletişim Becerileri Planlanması ve Yönetimi-1 Yüksek Lisans Programı İnsan Kaynakları Yönetimi Bahar Güvenliğine Giriş Meslek Yüksekokulu Ergonomi Meslek Yüksekokulu Yangından Korunma Yöntemleri Planlanması ve Yönetimi-2 Yüksek Lisans Programı, Liderlik ve Takım Yönetimi Meslek Yüksekokulu Afet Bilgisi 2-50 Meslek Yüksekokulu Acil Durum Yönetimi 2-9 5

6 Güvenliği Meslek Yüksekokulu Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri