TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ"

Transkript

1 g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ AR-GE ve YENİLİKÇİLİK

2 TABLOLAR Tablo 1. AR-GE Göstergeleri... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesinde Koruma Altına Alınan Coğrafi İşaretler ve Koruma Tarihleri... 3 Tablo 3. TR63 Bölgesinde Başvuruda Bulunulan Coğrafi İşaretler ve Başvuru Yılları... 4 Tablo 4. KSÜ Teknokent Kurucu Üyeleri ve Ortaklık Payları... 5 Tablo 5. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Marka Başvuru ve Tescil Sayıları... 6 Tablo 6. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Patent Başvuru ve Tescil Sayıları... 8 Tablo 7. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayıları... 9 Tablo 8. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları Tablo 9. Bölge İllerine Göre Yenilikçilik ve AR-GE ye Yönelik Kamu Yatırımları (Bin TL) i

3 ŞEKİLLER Şekil 1. Mevcut Eğilime Göre 2023 Yılı AR-GE Yoğunluğu Öngörüsü... 2 ii

4 AR-GE VE YENİLİKÇİLİK Yenilik, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir. 1 İnsan tercihlerinin sürekli çeşitlendiği günümüzde, işletmelerin farklılaşan fiyatlar karşısında ayakta kalabilmesi, üretim yapabilmesi ve rekabet edebilirliklerini sürdürebilmeleri, ancak yenilikçilik ve gelişmeye açık olmalarıyla mümkün olabilmektedir. Günümüzün rekabetçi piyasa şartlarında, hızla büyüyen işletmelerin genellikle yenilikçiliğe ve gelişmeye önem veren işletmeler olduğu; ekonomik pazarı ve sosyal faydayı göz önünde bulundurdukları ortaya çıkmaktadır. Türkiye de son yıllarda AR-GE ve yenilikçiliğe ayrılan kaynaklarda kayda değer artış sağlanmasına rağmen, AR-GE harcamalarının GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla) içerisindeki payı (GSYARGEH/GSYİH) istenilen seviyede değildir yılında gerçekleştirilen 11,2 milyarlık AR-GE harcaması, Türkiye deki GSYİH nin % 0,86 sını oluşturmaktadır. Bu oran, 2008 yılında OECD ülkeleri için % 2,33; 2009 yılında AB ülkeleri için % 1,90; Güney Kore için % 3,36, ABD için % 2,79; 2010 yılında ise Finlandiya için % 3,84 tür. 2 Tablo 1. AR-GE Göstergeleri Açıklama Ortalama* Türkiye (2010) Türkiye Hedef Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Payı 3,30% 0,84% 3,00% Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Payı 2,10% 0,36% 2,00% Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarının GSYARGEH İçerisindeki Payı 68,90% 42,50% 66,90% Tze Araştırmacı Başına Düşen Ar-Ge Harcaması ($) SAGP $ Tze Araştırmacı Sayısı Özel Sektör Tze Araştırmacı Sayısı Özel Sektör Tze Araştırmacı Sayısının Toplam Araştırmacı Sayısındaki Oranı 58,3 39,4 60 *AR-GE harcamalarının GSYİH içerisindeki payı 2009 yılında en yüksek SAGP: Satın Alma Gücü Paritesi, TZE: Tam Zamanlı Eşdeğer Kaynak: TÜİK, TÜBİTAK, OECD-MSTI 2011/1 Türkiye de yılları arasında AR-GE harcaması artışının yıllık ortalaması % 13 olup, GSYARGEH/GSYİH oranında ise % 6 artış gerçekleşmiştir yılları arasındaki gerçekleşen eğilimin devam etmesi halinde, 2023 yılında GSYARGEH/GSYİH oranının % 1,82 olacağı öngörülmektedir. 3 (Şekil 1) Bu oranının % 2 ve üzerinde olması o ülkenin gelişmiş ülke olduğunun da bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. 1 Proje Hezarfen, TPE, 2011, Link: Erişim Tarihi: Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri, TÜBİTAK, 2011, Link: btypd/btyk/btyk23/2011_101.pdf, Erişim Tarihi: Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri, TÜBİTAK, 2011, Link: btypd/btyk/btyk23/2011_101.pdf, Erişim Tarihi:

5 Şekil 1. Mevcut Eğilime Göre 2023 Yılı AR-GE Yoğunluğu Öngörüsü Kaynak: Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Sistemi, TÜBİTAK Türkiye, 2012 yılında AB Çerçeve Programları kapsamında 75 milyon liralık proje desteği alarak bir ilke imza atmıştır. Bu başarı ile birlikte 2007 yılından bu yana alınan destek miktarı 333 milyon liraya ulaşmıştır yılından bu yana Türk kuruluşlarının AB 7. Çerçeve Programlarında, özellikle bilgi ve iletişim, çevre, güvenlik ve biyoteknoloji alanlarında rekabette öne çıktığı görülmektedir. Türk şirketleri, programın KOBİ başlığında ise yaklaşık 40 milyon lira destek almıştır. 4 Bununla beraber, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), KOBİ lerin AR-GE projelerine önemli destek sağlamaktadır. ISO 500 de yer alan firmaların yarısının TEYDEB den destek alması, büyük firmaların AR-GE harcamalarına önem verdiğini göstermektedir. Bölgeler arası eşitsizlikler, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin değil, sanayileşmiş ülkelerin de yaşadığı en önemli sorunlardan birisidir. Türkiye, hem iç politikada, hem de AB üyelik sürecinde yürütülen dış politika çerçevesinde, bölgesel kalkınmaya büyük önem vermektedir. Hem ulusal kaynaklardan, hem de bölgesel kalkınmaya yönelik AB fonlarından önemli miktarda kaynak aktarımının ilerleyen dönemlerde de öncelikli olarak sürdürüleceği değerlendirilmektedir. Bu amaçla oluşturulan fonlardan biri de IPA (Instrument for Pre-Accesion Assistance - Katılım Öncesi Yardım Aracı) dır. Bölgesel kalkınmanın üç önemli bileşenini oluşturan ulaştırma, çevre ve bölgesel rekabet edilebilirlik konuları, IPA adı altında tanımlanmıştır. Hayata geçirilen Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Operasyonel Programı nda (BROP) sağlanan desteğin amacı, AB ye aday ülke ekonomilerini rekabet edebilir AB seviyesine çıkarmak ve yerelde KOBİ lerin sorunlarını çözmeye yönelik projeler geliştirilmektir. Bu kapsamda BROP kaynakları, katkısının en yüksek olacağı sektör, bölge ve önceliklere yönlendirilmiştir. 5 Diğer taraftan bölgesel anlamda, AB projelerine yönelik hizmet veren bazı kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar, özetle, KOBİ lerin gelişimine yönelik birebir danışmanlık hizmetleri, yeni girişimcilere yönelik eğitim ve destek programları, yurtiçi ve yurt dışı pazarlara açılma, markalaşma, girişimcilik, 4 TÜBİTAK Bülten, TÜBİTAK, Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

6 çalışan verimliliğini arttırma, üretim sürecini verimli hale getirme, toplam kalite yönetimi, stratejik marka yönetimi, kurumsallaşma ve fon kaynaklarına ulaşmada aracılık gibi hizmetler vermektedirler. TR63 Bölgesi sanayisinde öne çıkan gıda, metal mutfak eşya, ayakkabıcılık ve mobilyacılık gibi sektörlerde, yenilikçiliğe dayalı gerçekleştirilecek AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ve üretim süreçlerinde teknolojik seviyenin geliştirilmesi, bölge sanayisinin ulusal ve uluslararası rekabetçiliğinin artırılması ve ürün başına elde edilen karın artırılması için önemli görülmektedir. Zaman, bilgi ve yüksek mali kaynak gerektiren bu çalışmalar için Kamu - Özel Sektör - Üniversite işbirliğinin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır Coğrafi İşaretler Coğrafi İşaret belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle, kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürün olarak tanımlanabilir. 6 TR63 Bölgesinde koruma altına alınan coğrafi işaretler Tablo 2 de verilmiştir yılı itibariyle TR63 Bölgesindeki illerden gelen coğrafi işaret başvuru sayısı oldukça artmıştır. (Tablo 3) Özellikle Hatay ilinin başvuru sayısındaki artış, dikkat çekici seviyededir. Bu durum, Hatay ilinin zengin kültürel, etnik ve coğrafi özelliklerinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Tablo 2. TR63 Bölgesinde Koruma Altına Alınan Coğrafi İşaretler ve Koruma Tarihleri Coğrafi İşaretler Başvuru ve Koruma Tarihi Maraş Biberi Maraş Dondurması Osmaniye Yer Fıstığı Antakya Künefesi (Tatlı) Maraş Tarhanası Andırın Tırşiği Kaynak: Coğrafi İşaretler, TPE, 2013, Link: Erişim Tarihi: Bölgede, son yıllarda coğrafi işaretlerin koruma altına alınması için yapılan başvuruların artması, Bölgenin markalaşmaya yönelik girişimcilik çabasının artmakta olduğunu göstermektedir. 6 Coğrafi İşaretler, TPE, 2013, Link: 3

7 Tablo 3. TR63 Bölgesinde Başvuruda Bulunulan Coğrafi İşaretler ve Başvuru Yılları Hatay Kahramanmaraş Yıllar Coğrafi İşaretler Yıllar Coğrafi İşaretler Hatay Akçay Şeker Portakalı 2011 Hatay Defne Sabunu Hatay Ney Kamışı Hatay Amanoslar Püren Balı Hatay Carra (Testi) Peyniri Hatay Cevizli Biber Hatay Halhalı Zeytini 2012 Hatay Künefe Peyniri Hatay Sarı Haşebi Zeytini Hatay Saurani Zeytini Hatay Sürk Peyniri Hatay Tuzlu Yoğurdu 2013 Hatay Karamani Zeytini 2012 Kahramanmaraş Ceviz Oymacılığı Maraş Burma Bileziği Maraş Ezmesi Maraş İşi El İşlemeciliği Kaynak: Coğrafi İşaretler, TPE, 2013, Link:http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=432, Erişim Tarihi: Teknoparklar - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 2001 yılında yayımlanması ile Türkiye de AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik çalışmalar, kayda değer ölçüde gelişme göstermiştir. Son mevzuat düzenlemeleriyle de AR-GE Merkezleri ve Teknoparklar, teknoloji geliştirmeye dönük faaliyetlerin bir nevi merkez üssü konumuna gelmiştir Yılı Temmuz ayı itibariyle Türkiye de faaliyet gösteren 32 Teknoloji Geliştirme Merkezi bulunmaktadır. 7 Bu merkezlerde firma faaliyet göstermekte, AR-GE personeli ve destek personeli istihdam edilmektedir. Merkezlerde proje devam ederken, proje sone erdirilmiştir. Firmalar vasıtasıyla gerçekleştirilen ihracat ise 599 milyon dolardır. Teknoloji geliştirme bölgesi olarak, TR63 Bölgesinde yalnızca Kahramanmaraş ili Sütçü İmam Üniversitesi nde bir Teknopark mevcuttur. Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi, tarihli sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlana, 2011/1968 sayılı, Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bu teknoloji geliştirme bölgesine girişimci müracaat kabulü ise, tarihinde başlamıştır. Bölge, anonim şirket şeklinde kurulmuş olup, tüzel kişi ve özel sektör kurucularının sahip oldukları katılım payları Tablo 4 te gösterilmiştir. 7 Kalkınmada Anahtar Verimlilik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

8 Tablo 4. KSÜ Teknokent Kurucu Üyeleri ve Ortaklık Payları Sıra Kurucu Adı Hisse 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 51% 2 Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 11% 3 Kahramanmaraş Belediyesi 3% 4 İl Özel İdare Genel Sekreterliği 2% 5 Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi 3% 6 KİPAŞ Mensucat İşletmeleri A.Ş. 4% 7 İSKUR Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. 3% 8 MATESA Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3% 9 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. 3% 10 ARSAN Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3% 11 GEMCİLER Güven Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3% 12 MEM Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 3% 13 ARMA Metal Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti. 2% 14 Kahramanmaraş Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1% 15 ARIKAN Mensucat San. ve Tic. A.Ş 2% 16 Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi 1% 17 Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası 1% 18 MİM Bilgisayar Telekomünikasyon, Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. 1% Kaynak: Yayınlar, KSÜ, 2012, Link: Erişim Tarihi: Söz konusu teknoparkın künyesi incelendiğinde, 2013 yılı Mart ayı itibariyle toplam 20 ofis barındırdığı, 9 AR-GE firmasının bu ofislerde faaliyet gösterdiği ve akademisyenler tarafından kurulan 1 adet firma olduğu görülmektedir. Personel sayısı incelendiğinde ise, toplam 10 firmanın 30 adet personeli olduğu, bu firmaların 10 adet proje yürütmekte oldukları görülmektedir. Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan firmalardan 5 i yazılım sektöründe, diğerleri ise tekstil, çevre, tıp ve metal sektörlerinde faaliyet göstermektedir. TEKNOPARK veya TEKMER gibi yapıların TR63 Bölgesinde kurulması, uzun vadede Bölgede yer alan işletmelere, büyüme, yeni iş alanları oluşturma ve rekabet avantajı kazandırma konularında katma değer sağlaması ve Bölgenin kalkınma hızını artırması beklenmektedir. Bununla beraber, bu yapıların, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı sağlaması, üniversiteler için ek gelir kaynağı elde edilmesi, firmalara danışmanlık yapan akademisyen ve nitelikli işgücü sayısını artırması,, Bölge için sinerji yaratarak yeni girişimlere öncülük etmesi, AR-GE ve yenilikçilik farkındalığının artırması konularında da pozitif etkide bulunması beklenmektedir. Günümüz dünyasında bir ülkenin rekabet gücünü ve toplumsal refahını belirleyen en önemli göstergelerden biri de, ülkede gerçekleştirilen bilim ve teknoloji çalışmalarının, ticari bir ürün veya üretim yöntemine dönüşerek, patentle sonuçlanmasıdır. Türkiye de teknokentlerdeki firmalar tarafından bugüne kadar başvurusu yapılan/onaylanmış patent sayısı 301 dir. TR63 Bölgesinde patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayıları, Bölgenin rekabet gücünü ve potansiyelini ortaya koymaktadır. 5

9 10.3. Markalaşma Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. 8 Marka başvuruları ve bunların tescil istatistikleri illerin inovatif performansının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Türkiye de toplam marka başvuruları incelendiğinde, markalaşmada ortaya çıkan yüksek talep göze çarpmaktadır. Özellikle 2011 yılında, başvurularda çok büyük bir artış söz konusudur yılında Türkiye de en çok marka başvurusu yapan ilk beş ilin, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep olduğu görülmektedir. Marka başvuruları sonucunda en çok Tescil Belgesi alan iller sıralandığında ise, sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya şehirlerinin bu listeyi şekillendirdiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye genelindeki bu pozitif görüntü karşısında, TR63 Bölgesindeki illerinden gelen başvurular sonucunda gerçekleşen marka tescillerinin yetersiz seviyede olduğu görülmektedir. Tablo 5. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Marka Başvuru ve Tescil Sayıları Yıllar Hatay Kahramanmaraş Osmaniye TR63 Türkiye Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Rakamları ile Türkiye'deki Sırası Kaynak: Patent ve Faydalı Model, TPE, 2011, Link: Erişim Tarihi: Marka, TPE, 2013, Link: Erişim Tarihi:

10 Türkiye de 1995 yılından 2012 yılına kadar marka başvurularında, yaklaşık 6,6 kat, tescillerinde ise yaklaşık 9 kat artış gerçekleşirken, TR63 Bölgesinde bu artışlar sırasıyla, 16 kat ve 29 kattır. TR63 Bölgesinde marka başvuru ve tescil istatistikleri değerlendirildiğinde TR63 Bölgesine ait bu rakamlar, aynı ivme ile yükselişine devam ettiği durumda, plan döneminde, bu alanda Türkiye ortalamalarının üzerine çıkılacağını göstermesi açısından önem taşımaktadır yılında Bölgenin Türkiye de gerçekleşen marka tescillerindeki payı % 1,33 seviyesindedir yılı verilerine göre, Türkiye de marka tescili başına kişi düşerken, Hatay ilinde 3.915, Kahramanmaraş ilinde 4.643, Osmaniye ilinde ise kişi düşmekte olup, Bölge ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır yılında Bölgenin Türkiye de gerçekleşen marka tescillerindeki payı % 1,33 seviyesindedir. URAK (Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) tarafından 2011 yılında yapılan İller Arası Rekabetçilik Endeksi hesaplanmasında alt endekslerden biri olan, Markalaşma Becerisi ve Yenilikçilik (MBY) endeksine göre, döneminde Hatay ili 18., Kahramanmaraş ili 21., Osmaniye ili ise 62. sırada yer almaktadır. Alt endekslerdeki değişkenlerin ağırlıkları da birbirinden farklılık göstermektedir. İller arası rekabetçilik endeksinde ise döneminde Hatay ili 11., Kahramanmaraş ili 34., Osmaniye ili ise 56. sırada yer almaktadır. Diğer endeksler de hesaba katıldığında, TR63 Bölgesinde bulunan iller markalaşma becerisi sırasında ve yenilikçilik endeksi listesinde daha alt sıralara gerilemektedir. Bu durum, Bölgenin markalaşmada önemli mesafe katetmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır Patent ve Faydalı Model Patent, sınırlı bir yer ve süre için, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla, fikir sahibine tanınan tekel hakkıdır ve bu hakkı gösteren belge alınarak koruma sağlanabilmektedir Yılında bu amaç doğrultusunda, patent başvurusunda bulunulan iller sıralandığında, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli illeri bu alanda ilk 5 ili oluştururken, yapılan başvurular neticesinde patent tescil belgesi alınan ilk 5 il ise İstanbul, Bursa, Ankara, Manisa ve Kocaeli şeklinde sıralanmaktadır. Türkiye de 1995 yılından 2012 yılına kadar patent başvurularında, yaklaşık 25 kat, tescillerinde ise yaklaşık 16 kat artış gerçekleşirken, TR63 Bölgesinde bu artışlar sırasıyla, 23 kat ve 4 kattır. TR63 Bölgesinde patent başvuru ve tescil istatistikleri değerlendirildiğinde, Bölgede patent başvuru ve tescil sayısındaki artış miktarının Türkiye ortalamasından daha zayıf olduğu görülmekte, bu zafiyetin ise plan döneminde Türkiye ortalamasının üzerine çıkarılarak giderilmesi gerekmektedir Yılında, TR63 Bölgesinde üretilen ürünlerin patentini almak üzere yapılan başvurulardan, 4 tanesi tescil edilmiştir. Tescillenen bu 4 patentten 2 tanesi Hatay, diğer 2 tanesi ise Kahramanmaraş ilinden alınmıştır yılında Türkiye de patent tescili başına kişi düşerken, Hatay ilinde , Kahramanmaraş ilinde ise düşmekte olup, TR63 Bölgesine ait ortalama, Türkiye ortalamasının çok altında kalmaktadır. 9 Yayınlar, TPE, 2013, Link: Erişim Tarihi:

11 Tablo 6. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Patent Başvuru ve Tescil Sayıları Yıllar Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Rakamları ile Türkiye'deki Sırası Hatay Kahramanmaraş Osmaniye TR63 Türkiye Kaynak: Patent ve Faydalı Model, TPE, 2011, Link: Erişim Tarihi: Faydalı model, Türkiye'de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine koruma sağlayan bir sistemdir. Faydalı model belgesi veriliş süreci, patent sürecine oranla, hem zaman, hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin ve araştırma kuruluşlarının buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, kısa süre içerisinde bu işletmelerin rakipleri tarafından hemen hemen aynısının yapılma, taklit edilme tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazı de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. 10 Türkiye de 2012 yılında gerçekleşen faydalı model başvuru ve tescil belgesi sayıları incelendiğinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya illerinin bu alanda diğer iller ile aralarında büyük fark oluşturarak öne çıktıkları görülmektedir. 10 Yayınlar, TPE, 2013, Link: Erişim Tarihi:

12 Tablo 7. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Faydalı Model Başvuru ve Tescil Sayıları Yıllar Hatay Kahramanmaraş Osmaniye TR63 Türkiye Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Rakamları ile Türkiye'deki Sırası Kaynak: Patent ve Faydalı Model, TPE, 2011, Link: Erişim Tarihi: Türkiye de 1995 yılından 2012 yılına kadar faydalı model başvurularında, yaklaşık 102 kat, tescillerinde ise 1997 yılına göre yaklaşık 19 kat artış gerçekleşirken, TR63 Bölgesinde bu artışlar sırasıyla, 30 kat ve 6 kattır. TR63 Bölgesinde faydalı model başvuru ve tescil istatistikleri değerlendirildiğinde, yıllar içinde dalgalanmalı ve yetersiz başvuru ve tescil sayılarının gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ayrıca TR63 Bölgesine ait bu istatistikler Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır plan döneminde TR63 Bölgesinde sanayi sektörünün faydalı model konusunda ilgisinin artırılması bölgenin çıkarına olacaktır yılında, TR63 Bölgesi illerinden 32 adet faydalı model başvurusu yapılmış, bu başvurulardan sadece 13 tanesi tescillenmiştir. Bir başka ifade, Bölge illerinden yapılan her 100 faydalı model başvurusundan 41 tanesi tescil alabilmektedir. Türkiye geneli için bu oran ise 60 tır Yılında, Bölge illerinden başvurusu yapılıp, faydalı model olarak tescillenen 13 modelin 5 er tanesi Hatay ve Kahramanmaraş, geriye kalan 3 tanesi ise Osmaniye ilinden gelmiştir. Türkiye de faydalı model tescili başına kişi düşerken, Hatay ilinde bu rakam , Kahramanmaraş ilinde , Osmaniye ilinde ise kişi düşmekte olup, Bölge ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. 9

13 Endüstriyel Tasarım Günlük hayatın her anına eşlik eden, hayatı kolaylaştıran her türlü ürün veya ürün parçaları; hayata renk katan, estetik duyulara hitap eden desenler, süslemeler birer endüstriyel tasarım olup, su içilen bardak, giysilerin desenleri, klavye, sandalye, araba, trafik levhaları, saat, termometre, oyuncak, gözlük gibi nesneler buna örnek teşkil etmektedir. Tasarım, bir ürünün tümü, bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak ifade edilebilir yılı verilerine göre, Türkiye de üretim faaliyetinde bulunan ulusal ve uluslararası firmalar tarafından yapılan, endüstriyel tasarım başvuru ve tescil sayılarında, sırasıyla İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara ve İzmir illeri öne çıkmaktadır. Endüstriyel tasarım konusunda özellikle Güney Doğu Anadolu illerinden Gaziantep in Türkiye ölçeğinde öne çıkması, TR63 Bölgesi illerinin de bu ile komşu olması itibariyle üzerinde durulması gereken bir konu olarak değerlendirilmektedir. Tablo 8. TR63 Bölgesindeki İllerin Yıllara Göre Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Sayıları Yıllar Hatay Kahramanmaraş Osmaniye TR63 Türkiye Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Başvuru Tescil Rakamları ile Türkiye'deki Sırası Kaynak: Patent ve Faydalı Model, TPE, 2011, Link: Erişim Tarihi: Yayınlar, TPE, 2013, Link: Erişim Tarihi:

14 Türkiye de 1995 yılından 2012 yılına kadar faydalı model başvurularında, yaklaşık 4 kat, tescillerinde ise 1996 yılına göre yaklaşık 5 kat artış gerçekleşirken, TR63 Bölgesinde bu artışlar sırasıyla, 2001 yılına göre 4 kat ve 3 kattır. TR63 Bölgesinde endüstriyel tasarım başvuru ve tescil istatistikleri değerlendirildiğinde, yıllar içinde dalgalanmalı ve yetersiz başvuru ve tescil sayılarının gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Ayrıca TR63 Bölgesine ait bu istatistikler Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır plan döneminde TR63 Bölgesinde sanayi sektörünün endüstriyel tasarım konusunda ilgisinin artırılması bölgenin çıkarına olacaktır. Endüstriyel Tasarım istatistikleri incelendiğinde, yıllara göre bir artışın söz konusu olduğu açıktır Yılında TR63 Bölgesindeki 132 endüstriyel tasarım başvurusunun 86 sı tescillenmiş, tescillenen başvurulardan 56 adedi Hatay, 30 adedi de Kahramanmaraş ilinden gelmiştir. Osmaniye ilinin ise 2012 yılına kadar olan dönemde endüstriyel tasarım konusunda bilinç artırımının sağlanması önem teşkil etmektedir. Türkiye de endüstriyel tasarım tescili başına kişi düşerken, Hatay ilinde bu rakam , Kahramanmaraş ilinde ise kişidir. Bölge ortalaması, Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır TR63 Bölgesinde Yenilikçiliğe, Rekabet Edebilirliğe ve AR-GE ye Yönelik Kamu Yatırımları Kamu yatırımlarının, büyümeye katkıda bulunması, istihdamı ve yaşam kalitesini artırması ve kamu hizmetlerine erişim kolaylığı getirmesi gibi nedenlerle önemi büyüktür. Tablo 9. Bölge İllerine Göre Yenilikçilik ve AR-GE ye Yönelik Kamu Yatırımları (Bin TL) Proje Adı İli/İlçesi Karakteristik Merkezi Araştırma Laboratuvarı Hatay İleri Araşt., Mak- Teçh., İnş. (6000 m 2 ) Başlama-Bitiş Yılı Toplam Proje Tutarı 2012 Sonunda Tahmini Harcama 2013 Yatırımı Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri K. Maraş İleri Araşt.,Mak- Teçh Merkezi Araştırma Laboratuvarı Osmaniye İleri Araş., Mak- Teçh., İnş. (1000 m 2 ) Kaynak: İl Bazında Kamu Yatırımları, Resmi Gazete, 2013, Link: M1-1-1.pdf, Erişim Tarihi: TR63 Bölgesinde yenilikçiliğe yönelik devam eden projeler Tablo 9 de gösterilmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi ve Korkut Ata Üniversitelerinde, 2013 yılında bitirilmesi planlanan, sırasıyla 10,6 ve 5,3 milyon TL bütçeli, Merkezi Araştırma Laboratuvarları kurulmaktadır. Mustafa Kemal Üniversitesi nde kurulan laboratuvar 6000 m 2 lik bir alana sahip olacaktır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde ise yenilikçilik ve AR-GE ye yönelik makine ve teçhizat yatırımları devam etmektedir Bölgede Kurulması Planlanan Sektör Geliştirme Merkezleri Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi: Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi (ANMOGEP), Antakya Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otoritesinde, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında yürütülmektedir Avro bütçeli Proje ile sektörün el işçiliği ile ağaç işleyen zanaatkârlar ve sektördeki KOBİ lerin 11

15 verimliliğini ve rekabet edebilirliğini artırılması, daha iyi bir iş ortamı yaratılması, üretim ve depolama gibi fiziki alt yapının iyileştirilmesi ve Bölgedeki KOBİ ler için destekleyici bir çevrenin yaratılması ile sektördeki işletmelerin ve istihdamın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında mobilyacılık ortak üretim tesisi kurulacak olmasıyla, işletmelerin tek başlarına başa çıkamadıkları konularda, ileri teknoloji makine ve teçhizat kullanımı sağlanması öngörülmektedir. Bu şekilde de, daha kısa sürede, daha kaliteli ve daha ucuza üretim yapılması, pazarda rekabet gücünün artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilip, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde iş ortamı geliştirilmesi ve sektörde ticaretin canlandırılması hedeflenmektedir. Hatay da Ayakkabıcılık Eğitim, Tasarım Merkezi ve Ortak Kullanım Atölyesi: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu nun (IPA) bileşeni olan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı'na sunulmak üzere "Ayakkabıcılık Eğitim, Tasarım Merkezi ve Ortak Kullanım Atölyesi" isimli proje hazırlanmıştır. IPA nın yılı mali döneminde değerlendirilmek üzere gündeme getirilecek bu proje önerisi, Hatay ilinde öne çıkan sektörler arasında yer alan Ayakkabıcılık Sektörüne ilişkin saha ziyaretlerinden elde edilen bilgiler ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır Endüstriyel Simbiyoz Ortak yaşama anlamına gelen Simbiyoz veya Simbiyozis terimi, birden fazla canlı türünün belirli koşullar altında bir arada yaşaması ve birbirlerinin varlığından karşılıklı olarak yarar sağlaması anlamına gelmektedir. 12 Endüstriyel simbiyoz (ES) ise, doğadaki bu kavramın endüstriyel işletmelere uyarlanmasıdır ve doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki veya daha fazla bağımsız endüstriyel işletme arasında madde ve enerji değişimi olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde, iki veya daha fazla sayıda işletme arasında sektörel olarak ilişki olmamasına ve mekânsal olarak aynı lokasyonda bulunmamasına rağmen, bir sektörün atığının veya yan ürünlerinin, diğer bir sektörün girdisi olarak kullanılıp ürüne dönüştürülmesi ES nin en temel uygulaması olarak kabul edilmektedir. Diğer bir ifadeyle ES, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanım yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmektedir. ES uygulaması, sektörler arası işbirliği potansiyellerinin incelenip ortaya çıkartılması için yüksek AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, dünya üzerindeki ES örneklerinin çoğunda kamunun bu alanda öncü olduğu ve çalışmaları finanse ettiği görülmektedir. Türkiye de ise bu konuda özel sektörün öncülüğünü ettiği başarılı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Şirketi arasında 27 Aralık 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile uygulama aşaması başlayan İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi, özel sektörün bu konuya eğilmesi itibariyle dünyadaki diğer uygulamalardan farklılaşmaktadır. Söz konusu proje ile sektörel olarak bağımsız olan Bölge işletmeleri arasında simbiyotik ilişkiler ortaya konulmuştur. 13 Gerçekleştirilen proje pazarı ile ise, bu bilgilerin işletmeler arasında yaygınlaştırılmasına çalışılmış, farklı sektörlerdeki işletmelerin kendi aralarında simbiyotik ilişki kurmalarına öncülük edilmiş, bu alanda başarı sağlanmıştır. Başarılı ES uygulamalarını çoğaltmak ve kullanım alanını yaygınlaştırmak üzere, gerçekleştirilmesi gereken AR-GE çalışmalarına, kamunun gösterdiği ilginin ve desteğin artması ve konunun öneminin kalkınma politikalarına yansıtılması önemli görülmektedir. 12 TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, TÜBİTAK, 2013, Link: kategori_id=2&soru_id= Proje hakkında daha detaylı bilgi için Sanayi Bölümünde yer alan Endüstriyel Simbiyoz alt başlığı incelenebilir. 12

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum. Güncel Türkiye de Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinde Son Durum Derleyen: Hasan ACÜL Yeni Ürün Geliştirme Uzmanı (NPDP), PDMA Onaylı Eğitmen (REP) ROADMAP ACADEMY CONSULTING ENGINEERING (www.rm2success.com) Türkiye

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V.

Türk Sanayii için Ufuk 2020. Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. Türk Sanayii için Ufuk 2020 Prof. Dr. Mehmet ÇELİK TÜBİTAK Başkan V. 6 Mayıs 2015 2023 Yılı Ulusal Hedeflerimiz Ar-Ge Harcamaları / GSYİH Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri

Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı

Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar. Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı Üniversite-Sanayi İşbirliği: Politika Kararları ve Uygulamalar Yasemin ASLAN BTYP Daire Başkanı 8. ÜSİMP ULUSAL KONGRESİ 10 Haziran 2015 Ulusal Yenilik ve Girişimcilik Ekosistemi Üniversite-Sanayi İşbirliğinin

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü

ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü ARGE DESTEKLERİ Betül ASAN Pamukkale Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Koordinatörlüğü 28 Aralık 2009 DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜRESEL REKABETİN YOLU AR-GE Bilgi toplumunun yolu özel sektörün

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014. Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Bilgilendirme Semineri 23 ARALIK 2014 Pelin DURTAŞ Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Dünya Bankası arasındaki 5 Nisan

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları

Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızca Yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Programları Gülgün ÇELİK Şube Müdürü Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ Recep UZUNGİL San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Ar-Ge ve İnovasyon Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Sonuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER Sonuçlanan Kararlar 1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3 Ek Karar] 1 2. Ulusal Yenilik Sistemi

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman

Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri. Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Üniversite ile Sanayi Arasındaki Köprüler: Teknoloji Transfer Arayüzleri Mahmut Kiper TTGV, Başuzman Misyonlar: Üniversite: bilimsel ilerlemenin temel üreticileri Sanayi : yeni teknolojilerin ve buna bağlı

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI.

KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI. KOBİ GERÇEĞİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI http://atillasogut.8k.com asogut@kosgeb.gov.tr REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN

SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI 1 Günümüzde toplumların ekonomik gücünü ve refah düzeyini belirleyen en önemli etken bilim

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ EĞİTİM TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 3 Tablo 2. Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Okuma Yazma Oranları... 4 Tablo 3. Osmaniye İli ve İlçeleri

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır

Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır AR- GE DESTEKLERİ Etkin Proje Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi hizmet veren danışmanlık firmasıdır 1 2 3 1 Merkez İstanbul 2 Şube Gebze GOSB Teknokent

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ II. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ 2-3 Mayıs 2003 ADANA Mehmet Atilla SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI Ülkemizde İstihdam (2000 yılı Sivil Kesim) İstihdam Durumu Ücretli Çalışanlar

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi.

Yeni üretim yöntem ve süreçlerinin bulunması veya geliştirilmesi. AR-GE VE YENİLİKÇİLİK 1. Dünyada küreselleşme ve hızlı teknolojik gelişme sürecinde uluslararası piyasalarda uzmanlaşma ve teknoloji geliştirme yetkinliği rekabet gücünün önemli unsurları olmuştur. Rekabet

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008

AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 AB Entegrasyonunda Büyüme Fırsatları Ulusal Destekler ve AB Fonları Eskişehir 9 Ekim 2008 Sunumun Amacı Ekonomimizde lokomotif görevi yapan KOBİ lerimizin (ve kadın girişimcilerimizin) a) Proje Üretmeyi

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu. Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkiye de Yazılım Sektörü Tanıtım Sunumu Murad Tiryakioğlu Afyon Kocatepe Üniversitesi Neden Yazılım Sektörü? Yazılım Sektörü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir bileşeni olarak rekabet avantajı sağlama

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu

Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabetin ARGE ve İnovasyon Boyutu Dr.Mesud ÜNAL 03 Ekim 2016 1/24 Sunum Planı Küresel Rekabette ARGE ve İnovasyonun Önemi Küresel Rekabetin ARGE Boyutu ve İnovasyon Boyutu Küresel Rekabet sürecinde

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan

H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü. TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan H2020 Açılış Etkinliği TÜRKİYE ve AVRUPA: Araştırma ve Yenilik ile Birlikte Daha Güçlü TÜBİTAK Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkan Orta Gelir Tuzağı Yenilik Ekonomileri * Bilgi yoğun teknolojiye odaklanma

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara

Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi. Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara Sağlıkta Ar-Ge Faaliyetleri ve Sağlık Ekonomisi Açısından Önemi Dr. Nejla CAN GÜLER, AB Uzmanı Aralık 2014, Ankara SUNU İÇERİĞİ GİRİŞ I-AR-GE II-DESTEK KAYNAKLARI III-SAĞLIKTA AR-GE IV-ÖRNEK V-HEDEF SONUÇ

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI

DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER DİĞER İMALATLAR VE BİLGİSAYAR YAZILIMLARI SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) Adana Sanayi Odası 24.02.2014 Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

İçindekiler. Şekiller Listesi

İçindekiler. Şekiller Listesi İçindekiler İçindekiler... 1 Şekiller Listesi... 1 A. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 2 1 GİRİŞ... 2 2 SOSYO EKONOMİK GELİŞMİŞLİK... 2 2.1 Devlet Planlama Teşkilatı nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği

Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği UNECE & TPE Çalıştayı Teknoloji Transferinde Sınai Mülkiyet Haklarının Rolü - Türkiye Örneği Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ TPE Başkan Yrd. 12/03/2009 1/41 İçerik Sınai Mülkiyet Hakları ve TPE Sınai Mülkiyet

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO

KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO KONYA TEKNOKENT-SELÇUK TTO (1513 TTO Başvuru Deneyimleri Paylaşımı Çalıştayı- Ankara Sanayi Odası-26 Temmuz 2013) PROF. DR BAYRAM SADE YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK TTO (2006) ; Teknoloji transferi, girişimciliği

Detaylı

Her şey bağlamında anlam kazanır...

Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTÜ Teknokent Ve Avrupa İşletmeler Ağı USİMP KONGRESİ-2012 Her şey bağlamında anlam kazanır... ODTU TEKNOKENT Kümeleşme, Platformlar, sinerji Uygulama-Odaklı Araştırma Üniversite Sanayi İşbirliği Ürün

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ

KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAYSERİ ŞEKER AR-GE MERKEZİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. AR-GE MERKEZİ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2.

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi İzmir Bölge Planı Hazırlık Toplantısı 21 Eylül 2011 Ussal Şahbaz Yerel Medya İzmir Yerel

Detaylı

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER Genel Amaçlı Makine Sektörünün Genel Durumu Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi Avrupa İnovasyon Endeksi ve Türkiye Değerlendirme Notu Ocak 2017 Hazırlayan: Dr. Mete Han Yağmur http://ww4.ticaret.edu.tr/spkm/ Yönetici Özeti Bu değerlendirme notunda 2016 yılında açıklanan Avrupa İnovasyon

Detaylı

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ

Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ Dr. Adem TUNCER KOSGEB İSTANBUL HALİÇ MERKEZİ MÜDÜRÜ KOBİ LER VE KOSGEB 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı