Türkiye e-performans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye e-performans - 2013"

Transkript

1 Türkiye e-performans

2 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1

3 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri WEF World Economic Forum (Dünya Ekonomi Forumu) Bu rapor 2014 yılında, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından yayınlanan Küresel Bilgi Teknoloji Raporu 2014 (The Global Information Technology Report 2014), verilerine göre, ODTÜ, EDMER araştırma merkezi tarafından hazırlanmıştır 2

4 İçindekiler 1 Giriş Yöntem Bulgular Türkiye Teknolojik Altyapı E-Toplum İnsan Kaynağı Politik ve Düzenleyici Ortam Ekonomik Ortam Son 3 Yıllık Gelişim Türkiye ve Dünya Genel Tüm Bölgeler Türkiye Karşılaştırması Sonuç ve Değerlendirme EK Referans

5 1 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregelen gelişme ve yeniliklerden etkilenmekte olan devletler, e-dönüşüm sürecini başlatmışlardır. Devletler, e-dönüşüm yolunda ilerleme kaydedebilmek amacıyla e-performans değerlendirmesine gereksinim duymaktadır. e-devlet çalışmalarında değerlendirme süreci ilerlemenin, başarı ve eksikliklerin belirlenmesinde, gelecek e-devlet çalışmaları için geri bildirimler sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devletler e-devlet projeleri için büyük miktarda kaynak ayırmaktadır, bu nedenle başarının garanti edilmesi için e-devlet performans ölçümü yapılmalı ve devletler değerlendirme çıktılarını göz önüne alarak gerekli aksiyonları gerçekleştirmelidir. Günümüzde ülkelerin e-devlet performanslarının değerlendirilmesi amacıyla araştırma kurumları tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ancak, var olan e-devlet değerlendirme yöntemlerinde önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Örneğin, yöntemlerin ürettiği sonuçlara bakıldığında aynı ülkeler için farklı e-performans değerleri görülmektedir. Ayrıca, yöntemlerde yer alan birçok metrik, değerlendirme sonucu üzerinde etki katsayısı düşük olduğu için elde edilen performans skorunu önemli ölçüde etkilememekte, ancak diğer taraftan değerlendirme sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Yöntemlerdeki bu gibi eksiklikler nedeniyle ülkeler gerçek e-dönüşüm performans sonuçlarını öğrenme sorunu yaşamaktadır. Bu gereklerden yola çıkarak, ODTÜ e-devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER) tarafından yeni bir e-performans Değerlendirme Yöntemi geliştirilmiştir. 4

6 2 Yöntem e-performans Değerlendirme Yöntemi, Dünya ve Türkiye de bugüne kadar üretilmiş olan başarılı e-dönüşüm değerlendirme metotları baz alınarak türetilen yeni bir e-performans değerlendirme yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu yöntem, incelenen e-dönüşüm değerlendirme metotlarında yaygın olarak yer almakta olan ölçüm göstergelerini içererek, e-dönüşüm değerlendirme sürecinde devletlere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Önerilen yöntem, kendine özgü metrikleri kapsayan altı ölçüm kategorisinden oluşmaktadır: Teknolojik Altyapı, E- Toplum, İnsan Kaynağı, Politik ve Düzenleyici Ortam, Ekonomi Ortamı ve Web tabanlı Servis ve Uygulamalar. Tablo 1 : Ölçüm Kategorileri No Ölçüm Kategorisi Adı 1 Teknolojik Altyapı 2 E-Toplum 3 İnsan Kaynağı 4 Politik ve Düzenleyici Ortam 5 Ekonomi Ortamı 6 Web tabanlı Servis ve Uygulamalar Yöntem kullanılarak her bir ölçüm kategorisi için ülke başarıları ve e-dönüşüm indeksi üretilerek ülkenin e-dönüşüm sürecindeki ortalama performansı belirlenmektedir. Ayrıca, ülkeler e-performans skorlarına göre sıralanarak dünyadaki e-performans durumları belirlenmektedir. Yöntemin pilot uygulaması 30 ülke seçilerek, ülke verilerinin başlıca araştırma merkezlerinden elde edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Proje ile hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tüm proje çalışanlarının dahil olacağı ve e-performans değerlendirme yönteminin 172 dünya ülkesine uygulanacağı bir çalışma yöntemi belirlenmiştir. Yöntemin dünya çapında uygulanması için öncelikli olarak ülkelerin veri bilgileri toplanmıştır. Ülke verilerine ulaşmak için uluslararası araştırma merkezlerinin çevrimiçi veritabanlarına ve ülke istatistik 5

7 kurumlarına başvurulmuştur. Çevrimiçi veritabanlarına sahip araştırma merkezleri ve kurumlar Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu, Dünya Ekonomi Forumu dur. Tablo 2: Araştırma sırasında verilerin alındığı kurumlar No Kurum Adı 1 Birleşmiş Milletler 2 Dünya Bankası 3 Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu 4 Dünya Ekonomi Forumu Toplanan veriler analiz edilerek, ülkeler için detaylı e-dönüşüm performans sonuçları oluşturulmuştur. Sonuçlar, ülkelerin metrik ve e-dönüşüm alanları bazında skorları e-karne şeklinde yansıtılmıştır. Ayrıca, ülkelerin e-dönüşüm alanlarındaki skorlarına ve genel e-performans analizlerine göre sıralamaları gerçekleştirilmiştir. Ülke değerlendirmelerinin tamamlanması sonrasında kıtaların ve bölgelerin e-dönüşüm performans analizleri gerçekleştirilmiştir. 6

8 3 Bulgular 3.1 Türkiye Şekil 1: 2013 Türkiye Genel Değerlendirmesi Bu bölümde Türkiye nin 2013 yılı e-performans karnesi ayrıntılı bir şekilde verilmektedir yılında Türkiye nin aldığı puanlara bakılacak olursa, Ekonomik ortam kategorisinin 7.42 puanla diğer tüm kategorilerden yüksek puan aldığı, E-Toplum, Politik ve Düzenleyici Ortam, İnsan Kaynağı ve Teknolojik Altyapı ve kategorilerinin ise Ekonomik Ortamı nı izlediği görülmektedir. (Şekil-1) Türkiye nin 3 yıl boyunca aldığı e-dönüşüm puanlarına baktığımızda, (2011, 6.16; 2012, 5.00; 2013, 4.91) Türkiye nin e-dönüşüm indeksinde bir önceki yıla göre düşme olduğu görülecektir. Ayrıntılı bilgi 3,2 de verilmiştir. 7

9 3.1.1 Teknolojik Altyapı Şekil 1: Türkiye 2013 Teknolojik Altyapı sonuçları Türkiye nin 2013 yılına ait Teknolojik Altyapı 100 kişiye düşen geniş bant puanları Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil internet, 100 kişiye düşen sabit analiz edildiğinde, bilgisayar sahipliğinin telefon hattından fazla! mobil teknolojisi aboneliğinden halen yüksek olduğu görülmektedir. Bilgisayara sahip hane halkı oranı 5.4 iken, mobil teknolojilere abone oranı 3.51 de kalmıştır. 100 kişiye düşen sabit telefon hattı, 100 kişiye düşen geniş bant internet 1 milyon kişiye düşen güvenli oranından fazladır. Başka bir ayrıntı ise; internet sunucu sayısı oldukça Diğer kategorilere göre 1 milyon kişiye düşen yüksek! güvenli internet sunucu sayısı kategorisi oldukça yüksek bir puana sahip olduğudur. 8

10 3.1.2 E-Toplum Şekil 2: Türkiye 2013 E-Toplum sonuçları Türkiye nin 2013 yılına ait E-Toplum Devlet, bilgi iletişim teknolojilerinin puanları Şekil 2 de verilmektedir. E- kullanımında başarılı olmasın rağmen, Toplum kategorisinde, bilgi iletişim BİT teşvikinde başarılı değil! teknolojisi(bit) teşvikinde devlet başarısı alt-kategorisinin en düşük puanı aldığı gözlenmektedir. Bir başka deyişle, 2013 yılındaki devletçe sağlanan BİT teşvikleri yetersiz kalmıştır. BİT kullanımı ve etkinliğinde ise yüksek bir puana sahip Firmalar düzeyinde teknoloji olduğu görülmektedir. Firma düzeyinde kullanımı etkin! internet kullanımı ortalamanın çok üstünde bir puana sahiptir. Ayrıca, bir önceki yıl ile kıyaslandığında ülke E-Toplum puanının azaldığı gözlenmektedir. 9

11 3.1.3 İnsan Kaynağı Türkiye nin 2013 yılına ait İnsan Kaynağı puanı yetişkin okuryazar oranından oluşmaktadır, Türkiye 2014 yılı Dünya Ekonomik Formu Raporuna göre 2013 yılında 141 ülke arasından %94 yetişkin okuryazar oranıyla, 67. olmuştur. Puanlamamıza göre 4.11 puana sahip olup bir önceki seneyle sabit kalmıştır 1. 1 İnsan Kaynağı kategorisine ait, bir alt kategori, Yetişkin Okuryazar alt kategorisi, puanı bulunduğu için şekil verilmemiştir. 10

12 3.1.4 Politik ve Düzenleyici Ortam Şekil 3: Türkiye 2013 Politik ve Düzenleyici Ortam puanları Türkiye nin 2013 yılına ait Politik ve Yargı bağımsızlığı dünya Düzenleyici Ortam puanları Şekil 4 de ortalamasının altında! gösterilmektedir. Yasa yapıcı birimlerin etkinliğinin, diğer alt kategorilere göre aldığı yüksek puan dikkat çekmektedir. Yargı bağımsızlığı ise 4.26 puanla çok gerilerde kalmıştır, Dünya Ekonomik Forumu nun Küresel Bilgi Teknoloji Raporu verilerine göre Türkiye yargı bağımsızlığı kategorisinde 148 ülke Fikri Hakların korunması önceki arasından 85. olarak, ortalamanın altında yıllara göre yüksek puana sahip! kalmıştır. Diğer dikkat çekici nokta ise fikri hakların korunmasında yaşanan gelişmedir. EDMER kapsamında hazırlanan 2012 e-performans raporuna göre 4.03 puana sahip kategori, bu sene 5 puana yükselmiştir (bk. Türkiye e- Performans ). 11

13 3.1.5 Ekonomik Ortam Şekil 4: Türkiye 2013 ekonomik ortam puanları Türkiye nin 2013 yılına ait ekonomik ortam Yıllık gelir gelişiminin düşük puanları Şekil 5 de gösterilmektedir. kaldığı görülmekte! Şekilden, yıllık gelir gelişimi ve yerel rekabet yoğunluğunun (6.2,6.2) diğer kategorilere göre düşük kaldığı görülmektedir. İşletme kurmak için gerekli zaman ve yıllık milli gelir kategorilerinin dünya ortalamasının çok üstünde puanlar aldığı gözlenmekte! İşletme kurmak için gerekli zaman, yıllık milli gelir kategorilerinde daha başarılı olunduğu görülmektedir (8.24, 9.03). Ekonominin genel durumunun dünya ortalamasının üstünde olduğu fakat yıllık gelir gelişiminin yine de gerilerde kaldığı gözlenmektedir. 12

14 3.2 Son 3 Yıllık Gelişim Şekil 6: Son 3 yıla ait dünya e-performans sıralamasında Türkiye nin yeri Çalışma kapsamında, Türkiye nin son üç yıla ait ( ) e-performans indeksine göre yapılan sıralamada, Türkiye nin aldığı sıralamaya göre bir grafik verilmiştir (Şekil-5). Türkiye 2011 yılında 161 ülke arasından 56., 2012 yılında 156 ülke arasından 46., 2013 yılında ise 172 ülke arasından 46. olmuştur. Şekil 7: Türkiye son 3 yıllık e-dönüşüm ve kategori puanları 13

15 Türkiye nin son 3 yıllık Teknolojik Altyapı puanlarına (2011, 5.93; 2012, 6.07; 2013, 5.52)bakıldığında 2012 yılındaki yükselişin ardından 2013 yılında düşüş gösterdiği görülmektedir. Son 3 yıllık İnsan Kaynağı puanları 2011 de, 5.43, 2012 de, 4.11, 2013 de, 4.11 dır. Son 3 yıllık Ekonomi Ortamı puanlarına (2011, 6.07; 2012, 7.64; 2013, 7.42) bakıldığında son 3 yılda alınan puanlarının 6 nın üstünde olduğu, diğer kategorilere göre en istikrarlı kategori olduğu gözlenmektedir Son 3 yıllık E-Toplum puanlarına (2011, 5.97; 2012, 6.38; 2013, 6.32) bakıldığında 2011 yılına göre 2012 ve 2013 yılında yükseliş sağlandığı görülmektedir. Son 3 yıllık Politik ve Düzenleyici Ortam puanlarına (2011, 6.17; 2012, 5.79; 2013, 6.09) bakıldığında, 2012 yılındaki düşüşün ardından 2013 yılında bu alanda yükseliş gösterildiği görülmektedir. 3.3 Türkiye ve Dünya Bu bölümde, Türkiye nin dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırılması ve Türkiye nin e-dönüşüm indeksi ile dünyanın diğer bölgelerinin indeksi karşılaştırılmıştır Genel Türkiye e-dönüşüm indeksine göre sıralanmış ülkeler tablosunda, (bk. Ek, Tablo- 1), 172 ülke arasında 44. sırada yer almıştır. Kategorilere göre ise Teknoloji Altyapısı nda 86., İnsan Kaynağı nda 83., Ekonomi Ortamı kategorisinde 15., E- Toplum da 45. ve Politik ve Düzenleyici Ortam kategorisinde ise 56. olmuştur. Sonuçlara bakıldığında, Türkiye nin dünya sıralamasında e-dönüşüm indeksinin ortalamanın üstünde bir sıralamada kaldığı dikkat çekmiştir. Ayrıca Ekonomi Ortamı kategorisinde ilk 20 de olması ve diğer kategorilere göre önde olması dikkat çekmiştir yılında en düşük kategori ise Teknolojik Altyapı olmuştur. 14

16 3.3.2 Tüm Bölgeler Türkiye Karşılaştırması Şekil 7: 2013 Türkiye ve Bölgeler Kıtalara ayrılan bölgelerle Türkiye nin 2013 yılına ait verilerine göre Teknolojik Altyapı, Politik ve Düzenleyici Ortam, E-Toplum, İnsan Kaynakları ve Ekonomi Ortamı kategorilerine ait puanları karşılaştırılmıştır yılı için tüm bölgeler ve Türkiye nin e-dönüşüm indeksi sonuçları karşılaştırılması yapıldığında (Şekil 7) Türkiye nin Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, Doğu Asya ve Kuzey Amerika nın gerisinde kaldığı diğer tüm bölgelerden ise yüksek puan aldığı görülecektir. Ayrıntılı puanlar ekte verilmiştir. 15

17 Afrika Şekil 8: Türkiye ve Afrika karşılaştırmaları Batı Afrika ve Türkiye karşılaştırılması yapıldığında, Batı Afrika nın Teknolojik Altyapı, İnsan Kaynağı, Ekonomi Ortamı, E-Toplum ve Politik ve Düzenleyici 16

18 Ortam kategorilerinde sırasıyla 1.75, 0.62, 5.65, 2.69 ve 3.12 puan aldığı görülecektir. Türkiye ile karşılaştırıldığında ise en büyük fark Teknolojik Altyapı kategorisine aittir. (Türkiye: 5.52, Batı Afrika: 1.75). Ekonomi Ortamı ise farkın en aza indiği kategori olmuştur. (Türkiye: 7.42, Batı Afrika: 5.65). Grafiğin geneline baktığımızda, Batı Afrika nın tüm kategorilerde Türkiye nin gerisinde kaldığı açıkça görülebilmektedir. Doğu Afrika nın Teknolojik Altyapı kategorisinde 2.34, İnsan Kaynağı kategorisinde 1.88, Ekonomi Ortamı kategorisinde 5.35, E-Toplum kategorisinde 3.09, Politik ve Düzenleyici Ortam kategorisinde 3.31 puan olduğu görülmektedir. Türkiye ve Batı Afrika karşılaştırmasından farklı olarak, Doğu Afrika yla Türkiye arasında en çok puan farkının olduğu kategori E-Toplum olmuştur, puan farkının en az olduğu kategori ise Batı Afrika karşılaştırılmasında olduğu gibi Ekonomi Ortamı olmuştur. Genel tabloya baktığımızda ise Türkiye nin bütün kategorilerde Doğu Afrika dan üstün olduğu görülmektedir. Türkiye ve Güney Afrika karşılaştırılması yapıldığında Doğu ve Batı Afrika ya göre daha yakın sonuçlar çıktığı görülecektir. E-Toplum kategorisi aradaki farkın en fazla olduğu kategori olmuştur. (Türkiye: 6.32, Güney Afrika: 2.63). Politik ve Düzenleyici Ortam ise önceki iki Afrika bölgesinden farklı olarak, Türkiye yle bu bölgenin kıyaslamasında en az farka sahip kategori olmuştur. ( Türkiye: 6.09, Güney Afrika: 4.88). Genel grafiğe baktığımızda ise Türkiye nin tüm kategorilerde Güney Afrika bölgesinden yüksek puan aldığı görülecektir. Kuzey Afrika nın Teknolojik Altyapı, İnsan Kaynağı, Ekonomi Ortamı, E-Toplum ve Politik ve Düzenleyici Ortam kategorilerinde sırasıyla 4.17, 1.40, 4.35, 2.49 ve 2.38 puan aldığı görülecektir. Türkiye ile karşılaştırıldığında ise en büyük farkın, Doğu ve Güney Afrika da olduğu gibi, E-Toplum kategorisine ait olduğu görülmektedir. (Türkiye: 6.32, Kuzey Afrika: 2.49). Teknolojik Altyapı ise farkın en aza indiği kategori olmuştur. (Türkiye: 5.52, Kuzey Afrika: 4.17). Grafiğin geneline baktığımızda, Kuzey Afrika nın tüm kategorilerde Türkiye nin gerisinde kaldığı açıkça görülebilmektedir. 17

19 Orta Afrika nın bütün Afrika bölgeleri içinde, Türkiye yle arasında en fazla farka sahip olan bölge olduğu görülecektir. Farkın en fazla olduğu kategori E-Toplum kategorisidir. (Türkiye: 6.32, Orta Afrika: 2.34). Ekonomi Ortamı kategorisi ise farkın en az olduğu kategori olmuştur. (Türkiye: 7.42, Orta Afrika: 4.56). Genel grafiğe bakıldığında ise, Türkiye nin Orta Afrika dan tüm kategorilerde daha fazla puan aldığı görülecektir. 18

20 Amerika Şekil 9: Türkiye ve Amerika Karşılaştırmaları 19

21 Türkiye ve Güney Amerika incelendiğinde, Güney Amerika Teknolojik Altyapı (Türkiye: 5.52, Güney Amerika: 5.76) ve İnsan Kaynağı (Türkiye: 4.11, Güney Amerika: 5.27) kategorilerinde Türkiye den önde olduğu, diğer kategorilerde ise Türkiye nin gerisinde kaldığı görülmektedir. Politik ve Düzenleyici Ortam kategorisinin Türkiye nin Güney Amerika dan en fazla puan farkıyla ileride olduğu kategori olduğu görülmektedir.(türkiye: 6.09, Güney Amerika: 3.31). Genel grafiğe bakıldığında Güney Amerika karşısında İnsan Kaynağı ve Teknolojik Altyapısı zayıf fakat ekonomik ve politik ortamı güçlü bir Türkiye olduğu sonucu çıkarılabilir. Kuzey Amerika bölgesinin Türkiye kıyaslamasında, Ekonomi Ortamı kategorisi dışında tüm kategorilerde Türkiye nin Kuzey Amerika nın gerisinde kaldığı görülmektedir. Teknolojik Altyapı (Türkiye: 5.52, Kuzey Amerika: 6.46), İnsan Kaynağı (Türkiye: 4.11, Kuzey Amerika: 7.14), E-Toplum (Türkiye: 6.32, Kuzey Amerika: 7.18) ve Politik ve Düzenleyici Ortam (Türkiye: 6.09, Kuzey Amerika: 7.37), kategorilerinde Kuzey Amerika puanlarının daha yüksel olduğu görülmektedir. Ekonomi Ortamı (Türkiye: 7.42, Kuzey Amerika: 7.00), kategorisinde ise Türkiye nin öne geçmesi dikkat çekmektedir. Türkiye ve Merkezi Amerika karşılaştırması yapıldığında Türkiye nin tüm kategorilerde Merkezi Amerika dan yüksek puan aldığı görülmektedir. İnsan kaynağı kategorisinde Merkezi Amerika ve Türkiye arasındaki fark en aza inmiştir. (Türkiye: 4.11, Merkezi Amerika: 3.81). Türkiye nin Merkezi Amerika ya göre en başarılı olduğu kategori ise Kuzey Amerika bölgesinde olduğu gibi Ekonomi Ortamı olmuştur. (Türkiye: 7.42, Merkezi Amerika: 4.44). Türkiye ve Karayipler karşılaştırması yapıldığında Karayipler in sadece Teknolojik Altyapı kategorisinde Türkiye den önde olduğu (Türkiye: 5.52, Karayipler: 5.98) diğer kategorilerde ise Türkiye nin daha fazla puan aldığı görülecektir. Ekonomi Ortamı kategorisi Türkiye nin en çok farkla üstün olduğu kategoriyken (Türkiye: 7.42, Karayipler: 1.79), İnsan Kaynağı kategorisi Türkiye nin en az farkla üstün olduğu kategori olmuştur (Türkiye: 4.11, Karayipler: 1.53). 20

22 Asya Şekil 10: Türkiye ve Asya Karşılaştırmaları 21

23 Türkiye ve Batı Asya incelendiğinde Türkiye nin içinde bulunduğu Batı Asya bölgesiyle Ekonomi Ortamı dışındaki tüm kategorilerde birbirine yakın puanlar alındığı görülecektir. Ekonomi Ortamı kategorisinde Türkiye büyük bir farkla öndeyken (Türkiye: 7.42, Batı Asya: 4.61), İnsan Kaynağı kategorisinde ise Batı Asya daha öndedir (Türkiye: 4.11, Batı Asya: 5.07). Türkiye ve Doğu Asya karşılaştırılması yapıldığında genel olarak Doğu Asya dan daha düşük puan alındığı, Türkiye nin Ekonomi Ortamı (Türkiye: 7.42, Doğu Asya: 6.33) ve Politik ve Düzenleyici Ortam (Türkiye: 6.09, Doğu Asya: 5.66) kategorilerinde önde olduğu, diğer kategorilerde ise Doğu Asya nın ileride olduğu görülecektir. Doğu Asya nın önde olduğu kategori İnsan Kaynağı (Türkiye: 4.11, Doğu Asya: 5.66), E-Toplum (Türkiye: 6.32, Doğu Asya: 6.52) ve Teknolojik Altyapı (Türkiye: 5.52, Doğu Asya: 6.81) kategorileridir. Türkiye ve Güney Asya karşılaştırılması yapıldığında Türkiye nin tüm kategorilerde Güney Asya dan daha fazla puan aldığı görülmektedir. Farkın en fazla olduğu kategori E-Toplum (Türkiye:6.32 Güney Asya: 2.77), en az olduğu kategori ise Ekonomi Ortamıdır (Türkiye: 7.42, Güney Asya: 5.76). Türkiye ve Güneydoğu Asya karşılaştırılması yapıldığında, Güney Asya karşılaştırılmasında olduğu gibi Türkiye nin tüm kategorilerde Güneydoğu Asya dan daha fazla puan aldığı görülmektedir. Farkın en fazla olduğu kategori Ekonomi Ortamı (Türkiye: 7.42 Güneydoğu Asya: 4.66), en az olduğu kategori ise İnsan Kaynaklarıdır (Türkiye: 4.11, Güney Asya: 3.65). Merkezi Asya nın İnsan Kaynakları kategorisinde önde olduğu (Türkiye: 4.11, Merkezi Asya: 5.60) diğer kategorilerde ise Türkiye nin gerisinde olduğu görülmektedir. 22

24 Avrupa Şekil 11: Türkiye ve Avrupa karşılaştırmalar 23

25 Batı Avrupa nın Ekonomi Ortamı dışındaki tüm kategorilerde Türkiye nin ilerisinde olduğu (Türkiye: 7.42, Batı Avrupa: 4.69) görülmektedir. E-Toplum kategorisi ise Türkiye nin Batı Avrupa ya en yakın ikinci kategorisi olmasıyla dikkat çekmektedir (Türkiye: 6.32, Batı Avrupa: 7.56). Genel grafiğe bakıldığında, Türkiye nin ekonomik ortam kategorisindeki başarısı dikkat çekerken, diğer kategorilerin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir. Türkiye ve Doğu Avrupa karşılaştırılması yapıldığında, Batı Avrupa dan çok farklı bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Türkiye nin Doğu Avrupa ya karşı Ekonomi Ortamı, E-Toplum, Politik ve Düzenleyici Ortam kategorilerinde ileride olduğu, Teknolojik Altyapı ve İnsan Kaynağı kategorilerinde ise gerilerde kaldığı görülmektedir. İnsan kaynağı kategorisinde, Türkiye nin Doğu Avrupa ya göre aldığı düşük puan dikkat çekmektedir (Türkiye: 4.11, Doğu Avrupa: 7.36). Güney Avrupa nın Teknolojik Altyapı ve İnsan Kaynağı kategorilerinde Türkiye den daha önde, diğer kategorilerde ise daha düşük puan aldığı gözlenmektedir. Türkiye nin diğer bölgelerde olduğu gibi Ekonomi Ortamı kategorisinde Güney Avrupa bölgesinden de büyük farkla yüksek bir puan aldığı görülmektedir (Türkiye: 7.42, Güney Avrupa: 3.67). Türkiye ve Kuzey Avrupa incelendiğinde, Kuzey Avrupa nın Türkiye ye olan üstünlüğü dikkat çekmektedir. Türkiye, Ekonomi Ortamı kategorisinde Kuzey Avrupa bölgesinde de üstünlüğünü korumaktadır (Türkiye: 7.42, Kuzey Avrupa: 4.54). Ancak, Kuzey Avrupa nın İnsan Kaynağı kategorisinde daha büyük bir farkla ileride olduğu görülmektedir (Türkiye: 4.11, Kuzey Avrupa: 8.58). 24

26 Okyanusya Şekil 12: Türkiye ve Okyanusya karşılaştırması Türkiye ve Okyanusya karşılaştırması yapıldığında Türkiye nin üstünlüğü dikkat çekmektedir. Tüm kategorilerde Türkiye daha yüksek puan alırken, puan farkının en fazla olduğu kategori E-Toplum (Türkiye: 6.32, Okyanusya: 3.30) kategorisi olmuştur. İnsan kaynakları kategorisi ise Okyanusya nın Türkiye ye en çok yaklaştığı kategori olmuştur. (Türkiye: 4.11, Okyanusya: 3.35). 25

27 4 Sonuç ve Değerlendirme 2013 yılı e-performans ölçme ve değerlendirme raporu kapsamında 172 ülkeye ait Teknolojik Altyapı, E-Toplum, Politik ve Düzenleyici Ortam, İnsan Kaynağı ve Ekonomi Ortamı kategorilerinden veriler toplanmış ve e-performans indeksi çıkarılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Türkiye nin bu beş kategoride 2013 yılına ait puanları analiz edilmiş ayrıca dünya bölge bazında elde edilen puanlar değerlendirilerek, Türkiye nin puanlarıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Türkiye nin kendi içinde değerlendirilmesi yapıldığında, ekonomik ortamının 2012 yılında olduğu gibi en yüksek puana sahip kategori olduğu görülmüştür (bk. Türkiye e-performans-2012). Türkiye ve bölgeler karşılaştırmalarında ise, Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, Doğu Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinin Türkiye nin ilerisinde olan bölgeler olduğu gözlenmiştir. Ekonomi Ortamı kategorisine ait puanın ise bu bölgelere ait ülkelerin aldığı puanın ortalamasından yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da ekonomik ortamdaki gelişme ve istikrarın teknoloji, eğitim ve politik ve düzenleyici ortamdaki iyileştirmelere yansımadığı, Teknolojik Altyapı ve E- Toplum kategorilerinde düşüş yaşandığı gözlenmiştir. Politik ve Düzenleyici Ortamda ise yükselme gözlenmesi olumlu bir gelişme olarak dikkat çekmiştir. 26

28 5 EK Tablo 1: 2013 Dünya E-Dönüşüm Sıralaması Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi 1 Katar Letonya Singapur Suudi 5.45 Arabistan 3 Estonya Litvanya Luxemburg Portekiz Yeni Zelanda Ermenistan Avustralya Belçika İsveç Uruguay Israil Çin Halk 5.19 Cumhuriyeti 9 Finlandiya Malta Norveç Gürcistan Hollanda Karadağ Japonya Sri Lanka Kanada İspanya İsviçre Ürdün Birleşik Krallık Türkiye Azerbaycan Mauritius Danimarka Umman İzlanda Seyşeller Fransa Çek 4.77 Cumhuriyeti 20 Almanya Makedonya Güney Kore Rusya Kazakistan Polonya İrlanda Brunei 4.58 Sultanlığı 24 Amerika Birleşik Slovenya 4.56 Devletleri 25 Malezya Endonezya Şili Macaristan Avusturya Trinidad ve 4.47 Tobago 28 Bahreyn Hırvatistan Birleşik Arap Kıbrıs 4.44 Emirlikleri 30 Hong Kong Filipinler Panama Moldova

29 Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi 63 Kolombiya Surinam Güney Afrika Gabon İtalya Lao PDR Bosna-Hersek Mısır Vietnam Belarus Ruanda Senegal Romanya Nijerya Brezilya İran Meksika Venezüella Porto Riko Uganda Ekvator Zimbabwe Mongolia Lübnan Bulgaristan El Salvador Kenya Butan Ukrayna Fildişi Sahili Yunanistan Tacikistan Tayland Kamerun Sırbistan Nikaragua Hindistan Bangladeş Botsvana Liberya Kosta Rika Tanzanya Slovakya Svaziland Albania Honduras Zambiya Pakistan Gana Lesotho Kırgızistan Mozambik Barbados Etiyopya Fas Mali Arjantin Malavi Namibya Burkina 2.25 Faso 93 Jamaika Cezayir Kuveyt Benin Peru Sierra Leone Gambiya Libya Kamboçya Nepal Bolivya Dominika Paraguay Moritanya Dominik Cumhuriyeti San Marino Guatemala Angola Tunus Maldivler

30 Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi 143 Yemen Papua Yeni 1.19 Gine 144 Antigua ve Barbuda Haiti Özbekistan Curaçao Komorlar Afganistan Andorra Solomon 1.09 Adaları 148 Madagaskar Timor-Leste Aruba Nijer Burundi Kongo Türkmenistan Eritre Çad Gine Bissau 0.66 Cumhuriyeti 153 Cayman Adaları Sudan Fiji Ekvator 0.55 Ginesi 155 Cibuti Suriye Irak Myanmar Gine Küba

31 Tablo 2: 2013 Yılı Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E- dönüşüm indeki Bölge E- dönüşüm indeki Batı Afrika 2.31 Güney Asya 2.57 Doğu Afrika 2.66 Güneydoğu Asya 3.86 Güney Afrika 3.11 Karayipler 2.39 Kuzey Afrika 2.47 Merkezi Asya 3.18 Orta Afrika 2.13 Batı Avrupa 6.13 Güney Amerika Kuzey Amerika Merkezi Amerika 3.98 Doğu Avrupa 5.97 Güney Avrupa 5.97 Kuzey Avrupa Batı Asya 4.57 Okyanusya 3.30 Doğu Asya 5.16 Türkiye

32 Tablo 3: 2012 Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E- dönüşüm indeksi Bölge E- dönüşüm indeksi Batı Afrika 2.55 Güney Asya 3.21 Doğu Afrika 2.8 Güneydoğu Asya 4.42 Güney Afrika 2.99 Karayipler 3.5 Kuzey Afrika 3.25 Merkezi Asya 4.31 Orta Afrika 1.99 Batı Avrupa 6.74 Güney Amerika 3.74 Doğu Avrupa 4.63 Kuzey Amerika 6.71 Güney Avrupa 4.65 Merkezi Amerika 3.52 Kuzey Avrupa 6.67 Batı Asya 5.06 Okyanusya 6.12 Doğu Asya 5.56 Türkiye 5 31

33 Tablo 4: 2011 Yılı Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E- dönüşüm indeksi Bölge E- dönüşüm indeksi Batı Afrika 4.07 Güney Asya 4.72 Doğu Afrika 3.97 Güneydoğu Asya 5.79 Güney Afrika 4.64 Karayipler 5.51 Kuzey Afrika 4.87 Merkezi Asya 4.77 Orta Afrika 3.24 Batı Avrupa 8.17 Güney Amerika 5.12 Doğu Avrupa 5.85 Kuzey Amerika 8.38 Güney Avrupa 6.08 Merkezi Amerika 5.2 Kuzey Avrupa 8.18 Batı Asya 6.35 Okyanusya 7.11 Doğu Asya 7.07 Türkiye

34 6 Referans World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2014, Erişim Tarihi 16 Eylül 2014 UNdata, Erişim Tarihi 1 Şubat 2015 E-Performans Ölçme Ve Değerlendirme Ülkeler 2011, 2012, EDMER Türkiye e-performans -2012, 2013, EDMER Afacan G. (2009), E-Performance Of Turkey And A New E-Transformatıon Metrıc System, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. 33

Türkiye e-performans - 2012

Türkiye e-performans - 2012 Türkiye e-performans - 2012 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017)

Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) Uludağ Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İhracat Raporu (Ağustos / Ocak-Ağustos 2017) UİB Ar-Ge Şubesi 1 Eylül 2017 Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... AĞUSTOS 2017

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011

E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011 EDİTÖRLER Dr. Ali ARİFOĞLU, Yıldız Ceren ORDU, Fatih ÖMRÜUZUN e-devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi 2012 Copyright 2012 METU

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer TABLO 5. 4. DEMOGRAFİK HIV/ GÖSTERGELER Ülkeler Bölgeler ı HIV/ li tahmini ı arası prevalansın % 1 den fazla arasındaki medyan HIV prevalansı HIV/ önleme çalıșmaları 1996-2002* En son yüksek Afganistan

Detaylı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1) (Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 11.05.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Türkiye e-performans

Türkiye e-performans Türkiye e-performans - 2014 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri WEF

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE AVRUPA BİRLİĞİ ALMANYA 801.733.718,16 0,86 AVRUPA BİRLİĞİ İTALYA 506.785.704,17-11,65 AVRUPA BİRLİĞİ İNGİLTERE 461.434.917,43 10,64 AVRUPA BİRLİĞİ HOLLANDA 437.366.571,64 27,50 AVRUPA BİRLİĞİ YUNANİSTAN

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA

BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA Umut Oran Basın Açıklaması 12.5.2013 İşte görmezden gelinen IMF verilerinin ortaya koyduğu gerçek: EKONOMİDE MAKYAJ NAFİLE, BAŞARI HİKAYE BÜYÜMEDE 110, ENFLASYONDA 134 ÜLKE BİZDEN DAHA İYİ DURUMDA TÜRKİYE,

Detaylı

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI OCAK AĞUSTOS & AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI - AKİB - TÜRKİYE GENELİ - SEKTÖRÜN GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki lerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com MEDYA KİT 2016 Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı www.bbmdergisi.com Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir

Detaylı

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 EK-1 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 04.08.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.09.2017 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı!

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Aşağıdaki vize rejimi bilgileri Dışişleri Bakanlığı sayfasından alınmıştır. Kosolosluklardaki uygulamalar sıklıkla değiştirildiği için lütfen,

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ FAALİYET TARİH Mevlana Değişim İlanının Duyurulması 8 Şubat 22

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AFGANİSTAN ALDERNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKAN SAMOASI BÖLGESİ AMERİKAN VİRJİN ADALARI ANDORRA PRENSLİĞİ ANGOLA CUMHURİYETİ ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 1 ARUBA

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Almanca Konuşan Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka İsviçre Liechtenstein Lüksemburg Arnavutça Konuşan Ülkeler Arnavutluk Afrikanca Konuşan Ülkeler Güney Afrika

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ın refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107)

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) Dr. Selen TOKGÖZ Yükseköğretim Uzmanı Bağımsız Dış Uzman Eğitimi Mart 2016, Ankara Nedir? Yükseköğretim öğrenci

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/7 TARİH: 21.01.2009 KONU 2008 Yılı Dönem Sonu Değerleme Kurları Maliye Bakanlığı 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete de Vergi Usul Kanunu 390 Sıra Numaralı Genel Tebliğini

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423)

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:423) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 29.01.2013 Sirküler No : 2013 / 7 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:423) 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14)

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1

MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1 www.bbmdergisi.com 2017 MEDYA KİT facebook.com/magazinebbm twitter.com/magazinebbm linkedin.com/company/bbm-magazine 1 HAKKINDA TARİHÇE Parantez Yayıncılık tarafından hazırlanan ve ilk sayısı Ocak 2012

Detaylı

ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 13.07.2016 Rapor Özeti: Şekerli Mamuller ihracatı 2016 Haziran ayında geçen seneye göre % 2 azalış ile

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Yurt Dışı Çalışma Dünyası

Yurt Dışı Çalışma Dünyası Yurt Dışı Çalışma Dünyası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın Yurt Dışı Teşkilatının

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-008 Tarih : 20.01.2011 Konu : 2010 Yılı Değerlemelerine Esas Alınacak Dönem Sonu Kurlarına İlişkin Yayımlanan 404 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği ve 130 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: Sayı : / 62 Konu : Rekabet Gücü Endeksi ve Türkiye

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: Sayı : / 62 Konu : Rekabet Gücü Endeksi ve Türkiye KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 07.02.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 62 Konu : Rekabet Gücü Endeksi ve Türkiye Hazırlayan: Seyida TURAN REKABET GÜCÜ ENDEKSİ VE TÜRKİYE Küreselleşme

Detaylı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 14.01.2010 Sayı: 2010/10 Konu: Borsada rayici olmayan yabancı paraların 31.12.2009 tarihi itibariyle değerlenmesinde kullanılacak kurlar açıklandı. Özet: Bankalar dışındaki

Detaylı

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14)

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Kapsam ve dayanak (İTHALAT: 2014/14) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI)

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) Bölüm B Jean Monnet Projeleri JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) JEAN MONNET PROJESİ NEDİR? Jean Monnet Projeleri, yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin

Detaylı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı

31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları Açıklandı 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz Kurları A 31.12.2011 Tarihi İtibariyle Yabancı Para Cinsi Hesapların Değerlemelerinde Esas Alınacak Döviz

Detaylı

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ

380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak Ocak 2008 SALI. Sayı : TEBLİĞ 380 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 380 Sayılı Tebliğ, 22 Ocak 2008 22 Ocak 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26764 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı