Türkiye e-performans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye e-performans"

Transkript

1 Türkiye e-performans

2 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Murathan Kurfalı 1

3 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri WEF World Economic Forum (Dünya Ekonomi Forumu) Bu araştırma 2015 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu (ITU) tarafından yayınlanan Bilgi Toplumu Ölçümü (Measuring the Information Society) raporu, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından yayınlanan Küresel Bilgi Teknoloji Raporu 2015 (The Global Information Technology Report), verilerine göre, ODTÜ, EDMER araştırma merkezi tarafından yapılmıştır. Ayrıca bu sene, diğer senelerden farklı olarak, araştırmada faydalanan kaynaklara Dünya Ekonomi Forumu (WEF) tarafından yayınlanan Dünya Rekabet Raporu 2015 ( The World Competitiveness Report) de dâhil edilmiştir 2

4 İçindekiler 1 Giriş Yöntem Bulgular Türkiye Teknolojik Altyapı E-Toplum İnsan Kaynağı Politik ve Düzenleyici Ortam Ekonomik Ortam Son 3 Yıllık Gelişim Türkiye ve Dünya Genel Tüm Bölgeler Türkiye Karşılaştırması Sonuç ve Değerlendirme EK Referans

5 1 Giriş Bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregelen gelişme ve yeniliklerden etkilenmekte olan devletler, e-dönüşüm sürecini başlatmışlardır. Devletler, e-dönüşüm yolunda ilerleme kaydedebilmek amacıyla e-performans değerlendirmesine gereksinim duymaktadır. e-devlet çalışmalarında değerlendirme süreci ilerlemenin, başarı ve eksikliklerin belirlenmesinde, gelecek e-devlet çalışmaları için geri bildirimler sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Devletler e- devlet projeleri için büyük miktarda kaynak ayırmaktadır, bu nedenle başarının garanti edilmesi için e-devlet performans ölçümü yapılmalı ve devletler değerlendirme çıktılarını göz önüne alarak gerekli aksiyonları gerçekleştirmelidir. Günümüzde ülkelerin e-devlet performanslarının değerlendirilmesi amacıyla araştırma kurumları tarafından geliştirilmiş olan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Ancak, var olan e-devlet değerlendirme yöntemlerinde önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Örneğin, yöntemlerin ürettiği sonuçlara bakıldığında aynı ülkeler için farklı e-performans değerleri görülmektedir. Ayrıca, yöntemlerde yer alan birçok metrik, değerlendirme sonucu üzerinde etki katsayısı düşük olduğu için elde edilen performans skorunu önemli ölçüde etkilememekte, ancak diğer taraftan değerlendirme sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Yöntemlerdeki bu gibi eksiklikler nedeniyle ülkeler gerçek e- dönüşüm performans sonuçlarını öğrenme sorunu yaşamaktadır. Bu gereklerden yola çıkarak, ODTÜ e-devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER) tarafından yeni bir e-performans Değerlendirme Yöntemi geliştirilmiştir. 4

6 2 Yöntem e-performans Değerlendirme Yöntemi, Dünya ve Türkiye de bugüne kadar üretilmiş olan başarılı e-dönüşüm değerlendirme metotları baz alınarak türetilen yeni bir e-performans değerlendirme yöntemi olarak sunulmaktadır. Bu yöntem, incelenen e-dönüşüm değerlendirme metotlarında yaygın olarak yer almakta olan ölçüm göstergelerini içererek, e-dönüşüm değerlendirme sürecinde devletlere yardımcı olmayı hedeflemektedir. Önerilen yöntem, kendine özgü metrikleri kapsayan altı ölçüm kategorisinden oluşmaktadır: Teknolojik Altyapı, e-toplum, İnsan Kaynağı, Politik ve Düzenleyici Ortam, Ekonomi Ortamı ve Web tabanlı Servis ve Uygulamalar. Tablo 1 : Ölçüm Kategorileri No Ölçüm Kategorisi Adı 1 Teknolojik Altyapı 2 e-toplum 3 İnsan Kaynağı 4 Politik ve Düzenleyici Ortam 5 Ekonomi Ortamı 6 Web tabanlı Servis ve Uygulamalar Yöntem kullanılarak her bir ölçüm kategorisi için ülke başarıları ve e-dönüşüm indeksi üretilerek ülkenin e-dönüşüm sürecindeki ortalama performansı belirlenmektedir. Ayrıca, ülkeler e-performans skorlarına göre sıralanarak dünyadaki e-performans durumları belirlenmektedir. Yöntemin pilot uygulaması 30 ülke seçilerek, ülke verilerinin başlıca araştırma merkezlerinden elde edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Proje ile hedeflenen sonuçlara ulaşmak için tüm proje çalışanlarının dâhil olacağı ve e-performans değerlendirme yönteminin 156 dünya ülkesine uygulanacağı bir çalışma yöntemi belirlenmiştir. Yöntemin dünya çapında uygulanması için öncelikli olarak ülkelerin veri bilgileri toplanmıştır. Ülke verilerine ulaşmak için uluslararası araştırma merkezlerinin çevrimiçi veritabanlarına ve ülke istatistik 5

7 kurumlarına başvurulmuştur. Çevrimiçi veritabanlarına sahip araştırma merkezleri ve kurumlar Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu, Dünya Ekonomi Forumu dur. Tablo 2: Araştırma sırasında verilerin alındığı kurumlar No Kurum Adı 1 Birleşmiş Milletler 2 Dünya Bankası 3 Uluslararası Telekomünikasyon Kurumu 4 Dünya Ekonomi Forumu Toplanan veriler analiz edilerek, ülkeler için detaylı e-dönüşüm performans sonuçları oluşturulmuştur. Sonuçlar, ülkelerin metrik ve e-dönüşüm alanları bazında skorları e-karne şeklinde yansıtılmıştır. Ayrıca, ülkelerin e-dönüşüm alanlarındaki skorlarına ve genel e-performans analizlerine göre sıralamaları gerçekleştirilmiştir. Ülke değerlendirmelerinin tamamlanması sonrasında kıtaların ve bölgelerin e-dönüşüm performans analizleri gerçekleştirilmiştir. 6

8 3 Bulgular 3.1 Türkiye Şekil 1: 2014 Türkiye Genel Değerlendirmesi Bu bölümde Türkiye nin 2014 yılı e-performans karnesi ayrıntılı bir şekilde verilmektedir yılında Türkiye nin aldığı puanlara bakılacak olursa, Ekonomik ortam kategorisinin 7.58 puanla diğer tüm kategorilerden yüksek puan aldığı, e-toplum, Politik ve Düzenleyici Ortam, İnsan Kaynağı ve Teknolojik Altyapı ve kategorilerinin ise Ekonomik Ortamı nı izlediği görülmektedir. (Şekil-1) Türkiye nin 3 yıl boyunca aldığı e-dönüşüm puanlarına baktığımızda, (2012, 5.00; 2013, 5.89; 2014, 6.00) Türkiye nin e-dönüşüm indeksinde bir önceki yıla göre yükselme olduğu görülecektir. Ayrıntılı bilgi bölüm 3.2 de verilmiştir. 7

9 3.1.1 Teknolojik Altyapı Şekil 1: Türkiye 2014 Teknolojik Altyapı sonuçları Türkiye nin 2014 yılına ait teknolojik altyapı 100 kişiye düşen geniş bant puanları Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil internet, 100 kişiye düşen sabit analiz edildiğinde, bilgisayar sahipliğinin telefon hattından fazladır mobil teknolojisi aboneliğinden halen yüksek olduğu görülmektedir. İnternete sahip hane halkı oranı 5.57 iken, mobil teknolojilere abone oranı 3.79 da kalmıştır. 100 kişiye düşen sabit telefon hattı, 100 kişiye düşen geniş bant internet oranından fazladır. Başka bir ayrıntı ise; 1 milyon kişiye düşen Diğer kategorilere göre 1 milyon kişiye düşen güvenli internet sunucu güvenli internet sunucu sayısı kategorisi sayısı oldukça yüksek oldukça yüksek bir puana sahip olduğudur. 8

10 3.1.2 E-Toplum Şekil 2: Türkiye 2014 e-toplum sonuçları Türkiye nin 2014 yılına ait e-toplum Devlet, bilgi iletişim teknolojilerinin puanları Şekil 2 de verilmektedir. E- kullanımında başarılı olmasın rağmen, Toplum kategorisinde, bilgi iletişim BİT teşvikinde başarılı değildir teknolojisi(bit) teşvikinde devlet başarısı alt-kategorisinin en düşük puanı aldığı gözlenmektedir. Bir başka deyişle, 2014 yılındaki devletçe sağlanan BİT teşvikleri yetersiz kalmıştır. BİT kullanımı ve etkinliğinde ise yüksek bir puana sahip olduğu görülmektedir. Firma düzeyinde internet kullanımı ortalamanın çok üstünde bir puana sahiptir. Firmalar teknolojiyi etkin Ayrıca, bir önceki yıl ile kıyaslandığında ülke e- kullanıyor. Toplum puanının azaldığı gözlenmektedir. 9

11 3.1.3 İnsan Kaynağı Şekil 4: Türkiye 2014 İnsan Kaynağı puanları Türkiye nin 2014 yılına ait insan kaynağı Eğitim sistemi kalitesi düşük puanları Şekil 4 te gösterilmektedir. İnternete erişimine sahip okul oranı, diğer alt kategorilere göre aldığı yüksek puan dikkat çekmektedir.. İnternete erişimine sahip okul oranı alt kategorisini, yetişkin okuryazar oranı ve üniversite-işletme işbirliği kategorileri takip etmektedir. Yetişkin okuryazar oranı ve Ancak, eğitim sistemi kalitesi kategorisinde internet erişimine sahip okul Türkiye aynı başarıyı sağlayamamış ve ise oranı ortalamanın üstünde 3.82 gibi düşük bir puan almıştır. 10

12 3.1.4 Politik ve Düzenleyici Ortam Şekil 5: Türkiye 2014 Politik ve Düzenleyici Ortam puanları Türkiye nin 2014 yılına ait politik ve düzenleyici Yargı bağımsızlığı dünya ortam puanları Şekil 5 te gösterilmektedir. Yasa ortalamasının altında. yapıcı birimlerin etkinliğinin, diğer alt kategorilere göre aldığı yüksek puan dikkat çekmektedir. Yargı bağımsızlığı ise 2.94 puanla çok gerilerde kalmıştır. Dünya Ekonomik Forumu nun Küresel Bilgi Teknoloji Raporu verilerine göre Türkiye yargı bağımsızlığı kategorisinde 143 ülke arasından 101. olarak, ortalamanın altında kalmıştır yılında, Türkiye Politik ve Düzenleyici Ortam politik ve düzenleyici ortam kategorisinin her kategorisindeki Türkiye nin alt başlığında önceki yıla göre gerilemiştir. düşüşü devam etmekte (bkz. Türkiye e-performans ). 11

13 3.1.5 Ekonomik Ortam Şekil 6: Türkiye 2014 ekonomik ortam puanları Türkiye nin 2014 yılına ait ekonomik ortam Yıllık gelir gelişiminin çok puanları Şekil 6 da gösterilmektedir. düşük kaldığı görülmekte. Şekilden, yıllık gelir gelişiminin çok düşük kaldığı görülmektedir. Buna rağmen Yerel rekabet yoğunluğu ve yıllık milli gelir dünya ortalamasının çok üstünde puanlar Yerel rekabet yoğunluğu ve yıllık almıştır. Ekonominin genel durumunun milli gelir kategorilerinde Türkiye dünya ortalamasının üstünde olduğu dünya ortalamasının çok üstünde fakat yıllık gelir gelişiminin çok gerilerde kaldığı gözlenmektedir. 12

14 3.2 Son 3 Yıllık Gelişim Çalışma kapsamında ortaya çıkan bulgularda, Türkiye nin son üç yıla ait ( ) e-performans skorunun ortalamanın (5.00) üstünde seyrettiği görülmektedir. Şekil 7 de de görüldüğü üzere Türkiye e-performans skorlarında paralel bir azalma gözlenmektedir. Şekil 7: Türkiye son 3 yıllık e-dönüşüm ve kategori puanları Türkiye nin son 3 yıllık teknolojik altyapı puanlarına (2012, 6.07; 2013, 5.52; 2014, 5.21) bakıldığında 2013 yılındaki düşüşün 2014 yılında da devam ettiği görülmektedir. Son 3 yıllık insan kaynağı puanları 2012 de, 4.11, 2013 de, 4.11 ve 2014 te 5.34 tür. Önceki yıllara göre olan bu değişim, insan kaynağı kategorisine ait daha fazla alt kategori hakkında veri elde edilmiş olmasıyla açıklanabilir. Daha önce de 13

15 belirtildiği gibi bu yıl ilk defa Dünya Ekonomik Forumu Rekabet Raporu verilerini e-performans çalışmasına dâhil edilmiştir. Son 3 yıllık ekonomi ortamı puanlarına (2012, 7.64; 2013, 7.42; 2014, 7.58) bakıldığında, bu kategoride son 3 yılda alınan puanların 6 nın üstünde olduğu ve bu kategorinin diğer kategorilere göre en istikrarlı ve başarılı kategori olmaya devam ettiği gözlenmektedir Son 3 yıllık e-toplum puanlarına (2012, 6.38; 2013, 6.32; 2014, 6.21) bakıldığında, bu kategoride son 3 yılın en düşük puanı alındığı görülmektedir. Son 3 yıllık politik ve düzenleyici ortam puanlarına (2012, 5.79; 2013, 6.09;2014, 5.66) bakıldığında, 2014 yılındaki en keskin düşüşün bu kategoride yaşandığı görülmektedir. 14

16 3.3 Türkiye ve Dünya Bu bölümde, Türkiye nin dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırılması ve Türkiye nin e-dönüşüm indeksi ile dünyanın diğer bölgelerinin indeksi karşılaştırılmıştır Genel Türkiye e-dönüşüm indeksine göre sıralanmış ülkeler tablosunda, (bk. Ek, Tablo- 1), 213 ülke arasında 50. sırada yer almıştır. Kategorilere göre ise Teknoloji Altyapısı nda 104., İnsan Kaynağı nda 63., Ekonomi Ortamı kategorisinde 14., e- Toplum da 65. ve Politik ve Düzenleyici Ortam kategorisinde 59. olmuştur. Sonuçlara bakıldığında, Türkiye nin dünya sıralamasında e-dönüşüm indeksinin ortalama bir sıralamada kaldığı dikkat çekmiştir. Ayrıca Ekonomi Ortamı kategorisinde ilk 10 da olması kayda değer bir gelişme olmuştur, en düşük kategori ise yetiştin okuryazar oranı verisine dayanan içeren İnsan Kaynağı olmuştur Tüm Bölgeler Türkiye Karşılaştırması Şekil 8: 2014 Türkiye ve Bölgeler 15

17 Kıtalara ayrılan bölgelerle Türkiye nin 2014 yılına ait verilerine göre Teknolojik Altyapı, Politik ve Düzenleyici Ortam, E-Toplum, İnsan Kaynakları ve Ekonomi Ortamı kategorilerine ait puanları karşılaştırılmıştır yılı için tüm bölgeler ve Türkiye nin e-dönüşüm indeksi sonuçları karşılaştırılması yapıldığında (Şekil 8) Türkiye nin Doğu Asya, Okyanusya, Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey Amerika nın gerisinde kaldığı diğer tüm bölgelerden ise yüksek puan aldığı görülecektir. Ayrıntılı puanlar ekte verilmiştir. 16

18 Afrika Şekil 9: Türkiye ve Afrika karşılaştırmaları Batı Afrika ve Türkiye karşılaştırılması yapıldığında, Batı Afrika nın teknolojik altyapı, insan kaynağı, ekonomi ortamı, e-toplum ve politik ve düzenleyici ortam kategorilerinde sırasıyla 2.22, 2.23, 4.6, 2.87 ve 3.53 puan aldığı görülecektir. Türkiye ile karşılaştırıldığında ise en büyük fark insan kaynağı kategorisine aittir. (Türkiye: 5.34, Batı Afrika: 2.23). Politik ve düzenleyici ortam ise farkın en aza indiği kategori olmuştur. (Türkiye: 5.66, Batı Afrika: 3.53). Grafiğin geneline 17

19 baktığımızda, Batı Afrika nın tüm kategorilerde Türkiye nin gerisinde kaldığı açıkça görülebilmektedir. Doğu Afrika nın teknolojik altyapı kategorisinde 1.92, insan kaynağı kategorisinde 3.42, ekonomi ortamı kategorisinde 4.68, e-toplum kategorisinde 3.15, politik ve düzenleyici ortam kategorisinde 4.39 puan olduğu görülmektedir. Doğu Afrika yla Türkiye arasında en çok puan farkının olduğu kategori teknolojik altyapı olmuştur, puan farkının en az olduğu kategori ise Türkiye ve Batı Afrika karşılaştırmasında olduğu gibi, politik ve düzenleyici ortam olmuştur. Genel tabloya baktığımızda ise Türkiye nin bütün kategorilerde Doğu Afrika dan üstün olduğu görülmektedir. Türkiye ve Güney Afrika karşılaştırılması yapıldığında Doğu ve Batı Afrika ya göre daha yakın sonuçlar çıktığı görülecektir. Ekonomi ortamı kategorisi aradaki farkın en fazla olduğu kategori olmuştur. (Türkiye: 7.58, Güney Afrika: 3.59). Politik ve düzenleyici ortam ise önceki iki Afrika bölgesi gibi Türkiye yle en az farka sahip kategori olmuştur( Türkiye: 5.66, Güney Afrika: 5.63). Genel grafiğe baktığımızda ise Türkiye nin tüm kategorilerde Güney Afrika bölgesinden yüksek puan aldığı görülecektir. Kuzey Afrika nın teknolojik altyapı, insan kaynağı, ekonomi ortamı, e-toplum ve politik ve düzenleyici ortam kategorilerinde sırasıyla 3.62, 2.12, 4.85, 3.59 ve 3.36 puan aldığı görülecektir. Türkiye ile karşılaştırıldığında ise en büyük farkın insan kaynağı kategorisine ait olduğu görülmektedir. (Türkiye: 5.34, Kuzey Afrika: 2.12). Teknolojik altyapı ise farkın en aza indiği kategori olmuştur. (Türkiye: 5.21, Kuzey Afrika: 3.62). Grafiğin geneline baktığımızda, Kuzey Afrika nın tüm kategorilerde Türkiye nin gerisinde kaldığı açıkça görülebilmektedir. Orta Afrika nın diğer Afrika bölgelerine göre Türkiye yle arası en fazla bölge olduğu görülecektir. Farkın en fazla olduğu kategori e-toplum kategorisidir. (Türkiye: 6.21, Orta Afrika: 2.05). Teknolojik altyapı kategorisi ise farkın en az olduğu kategori olmuştur. (Türkiye: 5.21, Orta Afrika: 1.87). Genel grafiğe 18

20 bakıldığında ise, Türkiye nin Orta Afrika dan tüm kategorilerde daha fazla puan aldığı görülecektir 19

21 Amerika Şekil 10: Türkiye ve Amerika Karşılaştırmaları 20

22 Türkiye ve Güney Amerika incelendiğinde, Güney Amerika nın sadece teknolojik altyapı kategorisinde Türkiye den önde olduğu (Türkiye: 5.21, Güney Amerika: 5.36), diğer kategorilerde ise Türkiye nin gerisinde kaldığı görülmektedir. Ekonomi ortamı kategorisinin Türkiye nin Güney Amerika dan en fazla puan farkıyla ileride olduğu kategori olduğu görülmektedir.(türkiye: 7.58, Güney Amerika: 4.19). Genel grafiğe bakıldığında Güney Amerika karşısında insan kaynağı zayıf fakat ekonomi ortamı güçlü bir Türkiye olduğu sonucu çıkarılabilir. Kuzey Amerika bölgesinin tüm kategorilerde Türkiye den önde olduğu görülmektedir. Teknolojik altyapı, insan kaynağı, ekonomi ortamı, e-toplum ve politik ve düzenleyici ortam kategorilerinde sırasıyla 7.56, 9.04, 7.62, 8.09 ve 8.38 tür. Aradaki farkın en aza indiği kategori ekonomi ortamı (Türkiye: 7.58, Kuzey Amerika: 7.62), farkın an çok açıldığı kategori ise insan kaynağı (Türkiye: 5.34, Kuzey Amerika: 9.04) dır. Türkiye ve Merkezi Amerika karşılaştırması yapıldığında Türkiye nin tüm kategorilerde Merkezi Amerika dan yüksek puan aldığı görülmektedir. Teknolojik altyapı kategorisinde Merkezi Amerika ve Türkiye arasındaki fark en aza inmiştir. (Türkiye: 5.21, Merkezi Amerika: 4.71). Türkiye nin Merkezi Amerika ya göre en başarılı olduğu kategori ise diğer Amerika bölgelerinde olduğu gibi ekonomi ortamı olmuştur. Türkiye nin teknolojik altyapı (Türkiye: 5.21, Karayipler: 5.99) hariç tüm kategorilerde Karayipler den fazla puan aldığı görülmektedir. Ekonomi ortamı kategorisi Türkiye nin en çok farkla üstün olduğu kategori (Türkiye: 7.58, Karayipler: 3.94) olarak ön plana çıkmıştır. 21

23 Asya Şekil 11: Türkiye ve Asya Karşılaştırmaları 22

24 Türkiye ve Batı Asya incelendiğinde yapıldığında, ekonomi ortamı dışındaki tüm kategorilerde birbirine yakın puanlar alındığı görülecektir. Ekonomi ortamı kategorisinde Türkiye daha öndeyken ( Türkiye: 7.58, Batı Asya: 5.34), teknolojik altyapı kategorisinde ise Batı Asya daha öndedir (Türkiye: 5.21, Batı Asya: 5.68). Türkiye ile Doğu Asya arasındaki farkın yine çok az olduğu görülmektedir. Fakat Doğu Asya Türkiye den neredeyse tüm kategorilerde yüksek puan almıştır. Türkiye nin Doğu Asya dan yüksek puan aldığı tek kategori ise ekonomi ortamıdır (Türkiye: 7.58, Doğu Asya: 6.9). Türkiye ve Güney Asya karşılaştırılması yapıldığında Türkiye nin tüm kategorilerde Güney Asya dan daha fazla puan aldığı görülmektedir. Farkın en fazla olduğu kategori e-toplum (Türkiye:6.21 Güney Asya: 3.43) en az olduğu kategori ise politik ve düzenleyici ortamdır (Türkiye: 5.66, Güney Asya: 4.2) Türkiye nin tüm kategorilerde Güneydoğu Asya dan daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Farkın en fazla açıldığı kategori ekonomi ortamı olmuştur (Türkiye:7.58 Güneydoğu Asya: 5.11). Merkezi Asya ve Türkiye nin insan kaynakları (Türkiye: 5.34, Merkezi Asya: 5.22) ve teknolojik altyapı (Türkiye: 5.21, Merkezi Asya: 4.8) kategorilerinde çok yakın puanlar aldığı diğer kategorilerde ise Türkiye nin önde olduğu görülmektedir. 23

25 Avrupa Şekil 12: Türkiye ve Avrupa karşılaştırmalar 24

26 Batı Avrupa nın ekonomi ortamı dışındaki tüm kategorilerde Türkiye nin ilerisinde olduğu (Türkiye: 7.58, Batı Avrupa: 6.58) görülmektedir. E-toplum kategorisi ise Türkiye nin Batı Avrupa ya en yakın ikinci kategorisi olmasıyla dikkat çekmektedir (Türkiye: 6.21, Batı Avrupa: 8.49). Genel grafiğe bakıldığında, Türkiye nin ekonomik ortam kategorisindeki başarısı dikkat çekerken, diğer kategorilerin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir. Türkiye ve Doğu Avrupa karşılaştırılması yapıldığında, Batı Avrupa dan çok farklı bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Türkiye Doğu Avrupa ya karşı ekonomi ortamı, e-toplum, politik ve düzenleyici ortam kategorilerinde ileri olduğu, teknolojik altyapı ve insan kaynağı kategorilerinde ise gerilerde kaldığı görülmektedir. Türkiye nin teknolojik altyapı kategorisinde Doğu Avrupa ya göre aldığı düşük puan dikkat çekmektedir (Türkiye: 5.21, Doğu Avrupa: 6.81). Türkiye ve Kuzey Avrupa incelendiğinde, Kuzey Avrupa nın Türkiye ye olan üstünlüğü dikkat çekmektedir. Buna rağmen, Türkiye ekonomi ortamı kategorisinde Kuzey Avrupa bölgesinde de üstünlüğünü korumaktadır (Türkiye: 7.58, Kuzey Avrupa: 6.28). Kuzey Avrupa nın insan kaynağı kategorisinde daha büyük bir farkla ileride olduğu görülmektedir (Türkiye: 5.34, Kuzey Avrupa: 8.72). Güney Avrupa nın, Doğu Avrupa gibi, teknolojik altyapı ve insan kaynağı kategorilerinde Türkiye den daha önde olduğu diğer kategorilerde ise daha düşük puan aldığı gözlenmektedir. Türkiye nin diğer bölgelerde olduğu gibi ekonomi ortamı kategorisinde Güney Avrupa bölgesinden de farkla yüksek bir puan aldığı görülmektedir (Türkiye: 7.58, Güney Avrupa: 4.71) 25

27 Okyanusya Şekil 13: Türkiye ve Okyanusya karşılaştırması Türkiye ve Okyanusya karşılaştırması yapıldığında Okyanusya bölgesinin üstünlüğü dikkat çekmektedir. Türkiye nin ekonomi ortamı ve teknolojik altyapı kategorisinde daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Fakat İnsan kaynağı, politik ve düzenleyici ortam ve e-toplum kategorilerinde Okyanusya nın daha fazla puan aldığı görülmektedir. 26

28 4 Sonuç ve Değerlendirme 2014 yılı e-performans ölçme ve değerlendirme raporu kapsamında 213 ülkeye ait teknolojik altyapı, e-toplum, politik ve düzenleyici ortam, insan kaynağı ve ekonomi ortamı kategorilerinden veriler toplanmış ve e-performans indeksi çıkarılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, Türkiye nin bu beş kategoride 2014 yılına ait puanları analiz edilmiş ayrıca dünya bölge bazında elde edilen puanlar değerlendirilerek, Türkiye nin puanlarıyla karşılaştırılması yapılmıştır. Türkiye nin kendi içinde değerlendirilmesi yapıldığında, ekonomik ortamın en yüksek puana sahip kategori olduğu görülmüştür, Türkiye nin son yıllarda elde etmiş olduğu ekonomik istikrar rapor sonuçlarına yansımıştır. Türkiye ve bölgeler karşılaştırmalarında, Türkiye nin ekonomik ortamı kategorisindeki performansın yine öne çıktığı, fakat Batı ve Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Okyanusya bölgeleriyle karşılaştırmalarında kategorilerin çoğunda geride kaldığı gözlenmiştir. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, ekonomik ortamdaki gelişme ve istikrarın teknoloji, eğitim ve politik ve düzenleyici ortamdaki iyileştirmelere yansıması durumunda Türkiye nin gerisinde kaldığı bölgelere yetişeceği tahmin edilmektedir. 27

29 5 EK Tablo 1: 2014 Dünya E-Dönüşüm Sıralaması Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi 1 Yeni Zelanda Morityus Singapur Letonya Birleşik Krallık Çin Halk Cumhuriyeti Hollanda Ürdün İsviçre Slovenya Tayvan, Çin Uruguay Norveç İspanya Lüksemburg Panama Hong Kong Kazakistan Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Katar Çek Cumhuriyeti İsveç Kosta Rika Avustralya Azerbaycan Danimarka Sri Lanka Estonya Rusya Amerika Birleşik Devletleri Endonezya Kanada Karadağ Almanya Polonya Japonya Gürcistan Finlandiya Filipinler İrlanda Trinidad ve Tobago Belçika Kenya Malezya Kolombiya İzlanda Şeysel Adaları Güney Kore Ruanda Avusturya Romanya Malta İtalya Fransa Slovakya Bahrain Ermenistan Israil Güney Afrika Litvanya Hırvatistan Portekiz Vietnam Suudi Arabistan Meksika Porto Riko Zambiya Şili Yunanistan Kıbrıs Tayland Umman Fas Makedonya Bulgaristan Barbados Moldova Macaristan Kuveyt

30 Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi 81 Jamaika Mali El Salvador Monako Hindistan Cayman Adaları Brezilya Aruba Senegal Bahamalar Kape Verde Pakistan Mongolya Nijerya Gambiya Kırgızistan Botsvana Svaziland Butan Özbekistan Tunus Surinam Laos Kamboçya Guyana Saint Vincent ve 2.47 Grenadinler 94 Dominik Cumhuriyeti Paraguay Gana Gabon Tacikistan Brunei Sultanlığı Lübnan Mısır Namibya Guam Sırbistan Grönland Ukrayna Tanzanya Arnavutluk Lesoto Guatemala Saint Lucia Saint Kitts ve Nevis Bangladeş Arjantin Etiyopya Makao Zimbabve Iran Ekvador Fildişi Sahili Yeni Kaledonya Bolivya Grenada Honduras Bosna Hersek Belarus Yeşil Burun Adaları Faroe Adaları Nikaragua Lihtenştayn Nepal Maldivler Cezayir Dominika Türkmenistan Bermuda Mozambik Peru Fiji Antigua ve Barbuda ABD Virjin Adaları Andorra Fransız Polinezyası Kamerun Burkina Faso Uganda Malavi

31 Sıra Ülke E-Dönüşüm İndeksi Sıra Ülke E-Dönüşüm 161 Sao Tome ve Principe Turks ve Caicos Adaları Venezuela Afganistan Batı Şeria Irak Suriye Arap Cumhuriyeti Sierra Leone Belize Ekvator Ginesi Madagaskar Saint Martin Tonga Liberya Man Adası Marshall Adaları Moritanya Kiribati Myanmar Solomon Adaları Samoa Nijer San Marino Çad Libya Kuzey Mariana Adaları Sudan Yemen Palau Amerikan Samoası Mikronezya Federal Devletleri Guinea-Bissau Benin Haiti Cibuti Küba Timor-Leste Gine Papua Yeni Gine Angola Togo Komorlar Güney Sudan Orta Afrika Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti Somali Curaçao Tuvalu Burundi Eritre Vanuatu Kuzey Kore Kongo 1.26 İndeksi 30

32 Tablo 2: 2014 Yılı Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E-dönüşüm indeksi Bölge E-dönüşüm indeksi Batı Afrika 2.58 Güney Asya 3.23 Doğu Afrika 2.93 Karayipler 4 Güney Afrika 3.24 Güneydoğu Asya 4.01 Kuzey Afrika 2.92 Merkezi Asya 3.96 Orta Afrika 1.87 Batı Avrupa 6.8 Güney Amerika 3.52 Doğu Avrupa 4.36 Kuzey Amerika 6.78 Güney Avrupa 4.65 Merkezi Amerika 3.76 Kuzey Avrupa 6.64 Batı Asya 4.89 Okyanusya 5.35 Doğu Asya 5.8 Türkiye 5 31

33 Tablo 3: 2013 Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E-dönüşüm indeksi Bölge E-dönüşüm indeksi Batı Afrika 2.31 Güney Asya 2.57 Doğu Afrika 2.66 Karayipler 2.39 Güney Afrika 3.11 Güneydoğu Asya 3.86 Kuzey Afrika 2.47 Merkezi Asya 3.18 Orta Afrika 2.13 Batı Avrupa 5.51 Güney Amerika 3.98 Doğu Avrupa 4.21 Kuzey Amerika 4.67 Güney Avrupa 4.16 Merkezi Amerika 3.09 Kuzey Avrupa 6.17 Batı Asya 4.33 Okyanusya 3.30 Doğu Asya 5.48 Türkiye 5.89 Tablo 4: 2012 Yılı Bölgesel E-Dönüşüm Puanları Bölge E-dönüşüm indeksi Bölge E-dönüşüm indeksi Batı Afrika 2.55 Güney Asya 3.21 Doğu Afrika 2.8 Karayipler 4.42 Güney Afrika 2.99 Güneydoğu Asya 4.42 Kuzey Afrika 3.25 Merkezi Asya 4.31 Orta Afrika 1.99 Batı Avrupa 6.74 Güney Amerika 3.74 Doğu Avrupa 4.63 Kuzey Amerika 6.71 Güney Avrupa 4.65 Merkezi Amerika 3.52 Kuzey Avrupa 6.67 Batı Asya 5.06 Okyanusya 6.12 Doğu Asya 5.56 Türkiye 5 32

34 Referanslar [1] World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2013, Erişim Tarihi 13 Ocak 2015 [2] UNdata, Erişim Tarihi 13 Ocak 2015 [3] International Telecommunication Union, Mesauring the Information Society, Erişim Tarihi 13 Ocak 2015 [4] The Worls Bank, Erişim Tarihi 18 Ocak 2015 [5] The Global Competitiveness Report , Erişim Tarihi 13 Ocak

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün)

Vize Rejim Tablosu YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT. Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Yok (90 gün) Vize Rejim Tablosu ÜLKE ÇİPLİ (UMUMA MAHSUS) PASAPORT YEŞİL (HUSUSİ) PASAPORT GRİ (HİZMET) PASAPORT LACİVERT (DİPLOMATİK) PASAPORT A.B.D AFGANİSTAN ALMANYA ANDORRA ANGOLA ANTİGUA-BARBUDA ANTİLLER ARJANTİN

Detaylı

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var

UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var. AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var VİZE TABLOSU Pasaport Vize Tablosu MAVİ YEŞİL GRİ KIRMIZI ÜLKE UMUMA HUSUSİ HİZMET DİPLOMATİK MAHSUS DAMGALI A.B.D Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var AFGANİSTAN Vize Var Vize Var Vize Var Vize Var ALMANYA

Detaylı

Türkiye e-performans - 2012

Türkiye e-performans - 2012 Türkiye e-performans - 2012 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri

Detaylı

Türkiye e-performans - 2013

Türkiye e-performans - 2013 Türkiye e-performans - 2013 Hazırlayanlar Ali Arifoğlu Yudum Paçin Murathan Kurfalı 1 Kısaltmalar EDMER ODTÜ BİT E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İletişim Teknolojileri

Detaylı

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%)

Kaba doğum hızı (%) Kaba ölüm hızı (%) TABLO 5. 6. DEMOGRAFİK GÖSTERGELER Ülkeler Yıllık artıș 1970-90 1990- Kaba ölüm 1970 1970 1970 Afganistan 11437 4009 0.4 4.2 26 22 51 48 38 43 6.8 23 2.9 6.1 Arnavutluk 1069 278 2.2-0.4 8 5 33 18 67 74

Detaylı

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke TÜİK VERİLERİNE GÖRE ESKİŞEHİR'İN SON 5 YILDA YAPTIĞI İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (ABD DOLARI) Ülke 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı Sayısı Ulke adı İhracat Ulke adı İhracat Ulke

Detaylı

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2015 YILI OCAK EYLÜL DÖNEMİ EV TEKSTİLİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ Ocak Eylül 2015 Dönemi Ev Tekstili Genel İhracatı 2015 Ocak - Eylül Dönemi KG M² USD EURO TL TOPLAM EV TEKSTİLİ İHRACATI 227.814.574 274.117.940

Detaylı

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar

Çocukların emzirilme durumuna göre dağılımı (1995-2002*) Ek besinlerle birlikte anne sütü alanlar TABLO 5. 2. DEMOGRAFİK BESLENME GÖSTERGELER, kavrukluk ve bodurluğun etkisinde olan Ülkeler ve Bölgeler Afganistan - - - - 48-25 52 84t 2 Arnavutluk 3 6 24 6 14 4 11 32-62 Cezayir 7 13 38 22 6 1 3 18-69

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Son güncelleme: 11.05.2015 Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışına seyahat etmeden önce, gitmek istediğiniz ülkede, turist veya transit vize uygulaması olup olmadığını kontrol ediniz.

Detaylı

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar

İlkokul kayıt oranı. 100 kiși bașına (2001) telefonu internet olanlar kullananlar TABLO 5. EĞİTİM Ülkeler ve Bölgeler Yetișkin okur yazarlık telefonu internet olanlar kullananlar İlkokul kayıt 1995-1999* 1995-2001 Afganistan 40 12 51 21 0-29 0 42x 15x 58 14 49-32x 11x Arnavutluk - -

Detaylı

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize

ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize ÜLKE NORMAL PASAPORT HUSUSİ VE HİZMET PASAPORTU DİPLOMATİK PASAPORT ABD Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekiyor Afganistan Vize gerekiyor Vize gerekiyor Vize gerekmiyor Afrika Cumhuriyeti Vize gerekiyor

Detaylı

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%)

Günde 1 dolardan az kazanan nüfus % si Yıllık enflasyon. oranı (%) TABLO 5. 7. DEMOGRAFİK EKONOMİK GÖSTERGELER Ülkeler ve Bölgeler 1990- (1992-*) Afganistan 250x 0.1x - - - - - - 402 - - - Arnavutluk 1380-4.5 31-4 2 4 269 6 1 1 Cezayir 1720 2.4 0.3 16 2 4 24 17 182 0

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 Bölüm 1: TÜRKİYE NİN VİZE POLİTİKASI VE UYGULAMALARI... 3 1.1. Tarihi Süreç:... 3 1.2. Güncel Vize Düzenlemesi:... 5 1.3. Vize Zorunluluğu:... 5 1.4. Vize Muafiyet Programı:... 6

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ Programı Koordinasyon Toplantısı AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL AJANS AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Detaylı

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2

EK 1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 EK 1 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK 2 G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 2903.39.11.00.00 Bromometan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 14/02/2017-E.23076 *BEKABPP2M* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Birimi Sayı : 48403959-203.99- Konu : Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Değişim Programı

Detaylı

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 11.05.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 11.05.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif

MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif MERNİS KODU ADI AKTİF 9775 KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ Aktif 9776 RUSYA FED. / ALTAY CUMHURİYETİ Aktif 9777 RUSYA FED. / ADIGE CUMHURİYETİ Aktif 9778 KONGO CUMHURİYETİ Aktif 9779 RUSYA FED. / BURYAT

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2017 Son güncelleme: 07.03.2017 Türkiye den Vize İstemeyen ler - Vizesiz ler Haritası 2017 Bu sayfada Türkiye'den vize istemeyen, vizesiz ülkelerin 2017 yılı itibariyle güncel listesini ve haritasını bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 269.665.223,68 305.580.419,69 13,32 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 155.240.675,64 92.044.938,69-40,71 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF)

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) - (KÜMÜLATİF) ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİ 521.361.708,54 519.945.727,22-0,27 ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERCİ VE KUYUMCU EŞYASI 2 IRAK 308.690.215,23 226.634.279,98-26,58 ALTINDAN MAMUL

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 25 Şubat 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler:

Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Kapsamında Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler: Uluslararası Kredi Hareketliliği Faaliyeti kapsamında, ülkemizin de arasında bulunduğu program ülkeleri (28 AB üyesi

Detaylı

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE

İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜLKE GRUBU - ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) OCAK - ARALIK 2016 % DEĞİŞİM ÜLKE GRUBU ÜLKE AVRUPA BİRLİĞİ ALMANYA 801.733.718,16 0,86 AVRUPA BİRLİĞİ İTALYA 506.785.704,17-11,65 AVRUPA BİRLİĞİ İNGİLTERE 461.434.917,43 10,64 AVRUPA BİRLİĞİ HOLLANDA 437.366.571,64 27,50 AVRUPA BİRLİĞİ YUNANİSTAN

Detaylı

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES

GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES GLOBAL LET M TELEFON KARTI TAR FES * Tarife 9 Nisan 2007 tarihinden itibaren geþerlidir. * Fiyatlara KDV (%18) ve Í V (%15) dahildir. * Fiyatlar 1 dakikal k g r³ me ³cretleridir. * Tarife bilgi amaþl verilmi

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AFGANİSTAN ALDERNEY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKAN SAMOASI BÖLGESİ AMERİKAN VİRJİN ADALARI ANDORRA PRENSLİĞİ ANGOLA CUMHURİYETİ ANTİGUA VE BARBUDA ARJANTİN CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 1 ARUBA

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK Dünyada gelir dağılımındaki adaletsizliğin hangi boyutlarda olduğunu

Detaylı

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer

Yetișkinler arası prevalansın % 1 den fazla olduğu ülkelerde gebe kadınlar (15-24 yaș) arasındaki medyan HIV prevalansı. diğer TABLO 5. 4. DEMOGRAFİK HIV/ GÖSTERGELER Ülkeler Bölgeler ı HIV/ li tahmini ı arası prevalansın % 1 den fazla arasındaki medyan HIV prevalansı HIV/ önleme çalıșmaları 1996-2002* En son yüksek Afganistan

Detaylı

2013-Aralık Un İhracat Rakamları

2013-Aralık Un İhracat Rakamları 4 Eylül 2014 2013-Aralık Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) Almanya 554 239 İngiltere 38.279 16.518 Bulgaristan 2.000 1.080 Mısır 396.000 222.948 Sudan 8.614.530 4.622.432

Detaylı

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA

24 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 28892 TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) 24 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28892 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları

İÇİNDEKİLER. 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları. 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları İÇİNDEKİLER 1 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İthalat Rakamları 2 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları Yassı Ürünler İhracat Rakamları 3 2007-2008-2009-2010-2011 Yılları çelik borular İthalat-İhracat

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BAŞVURU İLAN VE TAKVİMİ FAALİYET TARİH Mevlana Değişim İlanının Duyurulması 8 Şubat 22

Detaylı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat:2014/1) (Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014-Resmi Gazete Sayısı: 28892) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ) TUZ 1 IRAK 3.665.673 4.904.225 33,79 TUZ 2 ROMANYA 882.243 1.341.776 52,09 TUZ 3 RUSYA FEDERASYONU 733.563 920.885 25,54 TUZ 4 KUZEY KIBRIS TÜRK CU 786.773 651.917-17,14 TUZ 5 MENEMEN DERİ SR.BLG. 476.010

Detaylı

KURU MEYVE RAPOR (EGE)

KURU MEYVE RAPOR (EGE) Sayı : 73445262-TİM.EİB.GSK.15.1/6686 İzmir, 03/08/2015 Konu : Kuru Meyve Haftalık İhracat İstatistikleri SİRKÜLER EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE Sayın Üyemiz, 2014/15 sezonu

Detaylı

2013-Haziran Un İhracat Rakamları

2013-Haziran Un İhracat Rakamları 2 Ağustos 2013 2013-Haziran Un İhracat Rakamları ÜLKE İHRACAT MİKTARI (KG) İHRACAT TUTARI ($) İngiltere 10.147 4.410 Arnavutluk 360.000 126.000 Rusya Federasyonu 200.000 83.000 Azerbaycan 176.000 82.754

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA GELİR YOKSULLUĞU VE TÜRKİYE NİN KONUMU Dünyada yoksulluğun boyutlarını bütünsel olarak görebilmek

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ GELİŞME Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler Kalkınma

Detaylı

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI

HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI OCAK AĞUSTOS & AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ İHRACAT KAYIT RAKAMLARI - AKİB - TÜRKİYE GENELİ - SEKTÖRÜN GENEL SEKRETERLİKLER BAZINDA DAĞILIMI HUBUBAT SEKTÖR ŞUBESİ HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AVUSTURYA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - RUSYA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 29.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 29.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2

EK-1. 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 EK-1 2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan 2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan 2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar EK-2 2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar

Detaylı

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ VE CİNSİYETLERARASI YOKSULLUK Yoksulluk konusunu incelerken

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Ağustos Ayında 2014 yılı Ağustos Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Ağustos Döneminde 2014 yılı Ocak-Ağustos Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,07 artarak 15.842.395 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını,. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSANİ YOKSULLUK İnsani yoksulluk (human poverty), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - İRAN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı!

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Önemli uyarı! Aşağıdaki vize rejimi bilgileri Dışişleri Bakanlığı sayfasından alınmıştır. Kosolosluklardaki uygulamalar sıklıkla değiştirildiği için lütfen,

Detaylı

E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011

E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011 Orta Doğu Teknik Üniversitesi E-PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜLKELER 2011 EDİTÖRLER Dr. Ali ARİFOĞLU, Yıldız Ceren ORDU, Fatih ÖMRÜUZUN e-devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi 2012 Copyright 2012 METU

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki lerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - AZERBAYCAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen

Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir bilgi kaynağı ve iletişim mecrası olmayı hedefleyen BBM DERGISI; Dünya ekmek, makarna

Detaylı

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2016

Türkiye den Vize İstemeyen Ülkeler - Vizesiz Ülkeler Haritası 2016 Son güncelleme: 19.12.2016 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BİLGİLERİ (Oca k 0 0) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE 00 Bir Önceki Aya Göre Değişim Oranı İSTANBUL 00 OCAK 00 00 00 00 5.0. Önceki Yıla Göre Değişim

Detaylı

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor,

Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Hangi Ülke Hangi Dili konuşuyor, Almanca Konuşan Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Danimarka İsviçre Liechtenstein Lüksemburg Arnavutça Konuşan Ülkeler Arnavutluk Afrikanca Konuşan Ülkeler Güney Afrika

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN

Yurtdışı temsilciliklerimiz - BULGARİSTAN Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107)

ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) ERASMUS+ Yükseköğretim Öğrenci ve Personeline yönelik Hareketlilik Projeleri (KA103 ve KA107) Dr. Selen TOKGÖZ Yükseköğretim Uzmanı Bağımsız Dış Uzman Eğitimi Mart 2016, Ankara Nedir? Yükseköğretim öğrenci

Detaylı

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI)

JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) Bölüm B Jean Monnet Projeleri JEAN MONNET PROJELERİ (AKADEMİK CAMİA İLE POLİTİKA TARTIŞMASI) JEAN MONNET PROJESİ NEDİR? Jean Monnet Projeleri, yenilik ve çapraz verimliliği desteklemekte ve Avrupa Birliğinin

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage

Yurtdışı temsilciliklerimiz - FRANSA. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Guide_homepage Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ın refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 17 Ocak 2016 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ TÜRK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ YILLAR PROJE SAYISI PROJE BEDELİ ($) KÜMÜLATİF PROJE BEDELİ ($) ORTALAMA PROJE BEDELİ ($) 2002 ve Öncesi 2.425 49.709.990.160

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU ÜLKELER GÖREVE ATANAN DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET UMUMA MAHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN M M (90 GÜN) T T T 2 ALMANYA T M (90 GÜN) M (90

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA

Yurtdışı temsilciliklerimiz - HOLLANDA Son güncelleme: 28.01.2015 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check-in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Yurtdışı temsilciliklerimiz

Detaylı

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi

Yurtdışı temsilciliklerimiz - ÇİN. Seyahat Rehberi. Son güncelleme: 28.01.2015. 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi 1. esky.com.tr 2. Seyahat Rehberi Seyahat Rehberi Son güncelleme: 28.01.2015 Uçuşlar Uçak bileti Bagaj Check- in ve uçuşa hazırlık Gümrük ve vize bilgileri Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları

Detaylı

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre:

ÖZET 1. 2015 yılı Temmuz Ayında 2014 yılı Temmuz Ayına Göre: ÖZET 1 Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Temmuz Döneminde 2014 yılı Ocak-Temmuz Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %47,74 artarak 13.789.890 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre:

ÖZET. 2015 yılı Haziran Ayında 2014 yılı Haziran Ayına Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Haziran Döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %43,76 artarak 11.198.127 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin

Detaylı

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz

TÜRKİYE UN İHRACATI Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz 9 Ocak 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TÜRKİYE UN İHRACATI 2011 Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz Dünya un ticaretinin zirvesine oturan

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com

MEDYA KİT. Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı. www.bbmdergisi.com MEDYA KİT 2016 Makarna, Bisküvi ve Ekmek Sanayinin Uluslararası Nitelikteki Tek Bilgi Kaynağı www.bbmdergisi.com Dünya ekmek, makarna ve bisküvi sanayi ile bu sanayiye hizmet veren makine sanayinin güvenilir

Detaylı

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre:

ÖZET. 2015 yılı Mayıs Ayında 2014 yılı Mayıs Ayına Göre: 2015 yılı Ocak- Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: ÖZET Toplam İthalat 2015 yılı Ocak-Mayıs Döneminde 2014 yılı Ocak-Mayıs Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %38,05 artarak 9.000.403 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14)

Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/14) Kapsam ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İ S T A N B U L K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İSTANBUL İSTATİSTİKLERİ (Ocak-Mart 2011) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE İSTANBUL 2010 2011 2010 2011 2010 a Göre Değişim Oranı (Aylık)

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, çocukların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere,

Detaylı

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir.

İSTATİSTİK TABLOLAR. Veriler üzerine genel not. Sembollerin açıklanması 104 İSTATİSTİK TABLOLAR. kayıttan devamlılığa kayması anlamına gelmektedir. İSTATİSTİK TABLOLAR Dünyadaki ülkelerin ve bölgelerin, ların refahına özel ağırlık veren ekonomik ve sosyal istatistikleri. Veriler üzerine genel not Buradaki istatistik tablolarda sunulan verilere, tanımlar,

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

>Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

>Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Bakanlık Dış Politika Basın-Enformasyon Protokol >Konsolosluk>Vize Uygulamaları>Türk Vatandaşlarının Tabi Ol...> Yazıcı Çıktısı Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları Türk Vatandaşlarının Tabi...

Detaylı

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14)

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/14) Ekonomi Bakanlığından: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ Kapsam ve dayanak (İTHALAT: 2014/14) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi

Detaylı

AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY

AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY www.turkiyescholarships.gov.tr 2015-2016 AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ REPUBLIC OF TURKEY 2015-2016 AKADEMİK YILI İÇİN BAŞVURU REHBERİ I. II. III. IV. V. TÜRKİYE BURSLARINA GENEL BAKIŞ BAŞVURU Nasıl

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/5)

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/5) 4 Ağustos 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26249 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/5) 1 / 32 Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 4

Detaylı

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 2,3189. 1 Arjantin Pesosu 0,27135. 1 Arnavutluk Leki 0,02018 Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 217 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, yabancı paraların ve yabancı para cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesinin T.C. Merkez Bankasınca

Detaylı

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI

İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI İ S T A N B U L K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İSTANBUL VERİLERİ (Ocak-Mayıs 2008) İSTANBUL A GELEN YABANCI SAYILARI TÜRKİYE İSTANBUL 2007 2008 2007 2008 2007 ye Göre Değişim Oranı (Aylık)

Detaylı

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen

Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen Medya Kit 2015 1 HAKKINDA Alanında iddialı ve itibarlı bir yayın olmayı misyon edinen DEĞIRMENCI DERGISI; Üretim süreçlerindeki teknik konuları ele alan makale ve röportajları, Her sezon farklı ürünlerdeki

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Dış Ticaret Müsteşarlığından : Dış Ticaret Müsteşarlığından : İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI

CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI 01/03/2006 31/03/2007 TARİHLERİ ARASINDAKİ SINIR GEÇİŞ İSTATİSTİKLERİ CILVEGÖZÜ SINIR KAPISI EŞYA TAŞIMALARI TRANSİT TAŞIMALAR TAŞIMALARI TOPLAM TOPLAM N Almanya 2 7 1 38,000 7 20,210,118 62 1,126,067

Detaylı

ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ŞTG Haziran Ayı Raporu İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 13.07.2016 Rapor Özeti: Şekerli Mamuller ihracatı 2016 Haziran ayında geçen seneye göre % 2 azalış ile

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı Aralık ayında, Türkiye nin

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ 1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ TEŞVİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç: Madde 1: Yönergenin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi bünyesindeki Akademik

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı