İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR"

Transkript

1 İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : Doğum Tarihi : Faks : Kadro Yeri : İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ/ARAPÇA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI/ Görev Yeri : Öğrenim Bilgisi Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Tez adı: Cahiliyye şiirinde ve Kur'an-ı Kerim'de benzetme (1988) Akademik Ünvanlar PROFESÖR 2012 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Yabancı Dil Bilgisi Arapça KPDS, 1990 (Diğer), Puan: 94 Üak Temel Alan Temel Alan Bilim Alanı : : İlahiyat Temel Alanı İlahiyat Anahtar Kelime 1 : Arap Dili, Edebiyatı ve Belağatı Yönetilen Tezler Doktora YAĞCI MEHMET EMİN, (2013). Kuyucaklı Abdullah Efendi ve Ezherü'ş-Şurûh adlı eseri 1. (İnceleme ve tahkik), Marmara Üniversitesi 2.ERGÜVEN ŞAHABETTİN, (2007). Arap dili ve edebiyatı açısından İbn Hazm, Marmara Üniversitesi ÖZNURHAN HALİM, (2004). Hazim el-kartacenni Arap dili Belagatı şiiri ve edebi tenkidi hakkında 3. görüşleri, Marmara Üniversitesi 1

2 AHİMEİR AHMED, (2004). İbn Merzûk et-tilimsânî ve İzhâru Sıdkî'l-Mevedde fi Şerhi'l-Bürde adlı eseri 4. (edisyon kritik), Marmara Üniversitesi 5.KAÇAR HALİL İBRAHİM, (2002). Edebi yönden hazif üslubu, Marmara Üniversitesi 6.FAZLIOĞLU ŞÜKRAN, (2001). Modern Mısır romanında Türk imajı ( ), Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans 7.GENERAL ÖKKEŞ, (2013). Arap gramerinde gayr-i munsarif, Marmara Üniversitesi 8.YILDIRIM HÜSEYİN, (2010). Arap dili ve belağatında kinaye ve tariz, Marmara Üniversitesi İNANÇ YONİS, (2009). Gelibolulu Mustafa B. İbrahim ve Tuhfetü'l-Avâmil'i (inceleme-tahkik), Marmara 9. Üniversitesi YILDIZ NUR, (2009). Arapça sözcük öğretiminde yapılan uygulamalar: M.Ü. İlahiyat Fakültesi örneği, 10. Marmara Üniversitesi OLGUN ELMAS, (2008). Hacı İbrahim Efendi ve eserleriyle Arap dili ve belagatıyla ilgili görüşlerinin 11. incelenmesi, Marmara Üniversitesi GERLEGİZ ADEM, (2008). Kuyucaklı Abdullah Efendi, Emsile Şerhi ve Fiili Te'accüb Risalesi (inceleme ve 12. tahkik), Marmara Üniversitesi NURİYEV TEHRAN, (2008). Maverdi'nin Edebü'd-Dünya ve'd-din'inde geçen Arap atasözlerinin 13. incelenmesi, Marmara Üniversitesi GÖKDOĞAN SEMRA, (2008). Kuyucaklı Abdullah Efendi ve Şerhu'l-Binâ adlı eseri (tahkik ve inceleme), 14. Marmara Üniversitesi 15.KAŞ ÖZCAN, (2007). Osmanlılar döneminde arapça sözlük çalışmaları, Marmara Üniversitesi YILDIRIM ABDULLAH, (2007). Vaz ilmi ve unkûdu'z-zevâhir / Ali Kuşçu (inceleme - değerlendirme), 16. Marmara Üniversitesi 17.KOBYA MURAT, (2005). Merkezzade Ahmed Efendi ve el-bâbûsû'l-vasît'i (inceleme), Marmara Üniversitesi DİLEK UĞUR BEKİR, (2003). Ebü`n-Nafi`El-Kazabadi ve Şerhu Fera`idi`l-Feva`id`nin tahkik ve 18. incelemesi, Marmara Üniversitesi 19.KÜÇÜK KADİR, (2003). Arap leksikografisinde ses dönüşümleri, Marmara Üniversitesi AVŞAR ERKAN, (2003). Arap edebiyatında Azdad hakkında yazılan eserlerin karşılaştırmalı incelemesi, 20. Marmara Üniversitesi ÖNEN EŞREF, (2002). Hz. Peygamber`in Arap dili ile münasebeti ve hadislerle istişhad, Marmara 21. Üniversitesi ÖZ ŞÜKRİYE FEYZA, (2002). Hayret Mehmet Efendi`nin Manzum Elfiyye tercümesi ve bugünkü dile 22. uyarlanması, Marmara Üniversitesi ANIL ZEYNEP AYÇA, (2002). Aslı Arapça olup `ye anlam kaymasına uğrayarak geçmiş kelimeler, 23. Marmara Üniversitesi 24.GÖNCÜ CENGİZ, (2000). Arap dilinde fasih-avam dil meselesi, Marmara Üniversitesi 25.ERGÜVEN ŞAHABETTİN, (1998). Celaleddin es-suyuti ve Galatatü`l-Avam'ı, Marmara Üniversitesi 26.PARLAK NİZAMETTİN, (1998). Endülüs Dil Mektebi, Marmara Üniversitesi REGRAGUİ AİMANE, (1998). Muhyiddin İbn Arabi'nin (İşaratü`l-Kur`an fi Alemi`l-İnsan) adlı eserinin 27. tahkik ve edisyon kritiği, Marmara Üniversitesi KIZILCIK ABDULLAH, (1997). İsa b. Ali el-bolevi hayatı, eserleri ve Müfidü`l-İ`rab`ı, Marmara 28. Üniversitesi 29.AKKOÇ BEHLÜL, (1996). Abdulfettah bin Mustafa el-laziki ve Bugyetü`t Tenbihi, Marmara Üniversitesi Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. DURMUŞ İSMAİL (2010). İbn Hazm En Tant Que I'Homme de Lettres et le Poete. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(2),

3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : Özet bildiri 1. DURMUŞ İSMAİL "İbn Hazm'da Dil Teorisi" tebliğinin eleştiri ve ikmali. İbn Hazm: Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu 2. DURMUŞ İSMAİL Arapça Sözlük Yazımı, Farklı Yöntem ve Türler. Türkiye'de Ve Dünya'da Sözlük Yazımı Ve Araştırmaları, 1 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : Tam metin bildiri 1.DURMUŞ İSMAİL Arap Dili Ve Lehçeleri Açısından Kıraatlar. İSAV Kur'an Ve Tefsir Araştırmaları-IV, 1 Özet bildiri 2. DURMUŞ İSMAİL "Kur'an Monoloğ mudur, diyaloğ mudur?" tebliğinin eleştiri ve ikmali. İSAV Kur'an Ve Tefsir Araştırmaları-III, 1 Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler Bilimsel Kitap Son Peygamber Hz. Muhammed (Hayatı, Şahsiyeti, İslâm Dini ve Kültüründeki Yeri) Bölüm adı: 1. (Arap Edebiyatındaki Yeri) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, İSAM Yay.İSAM Yay., Editör:Casim Avcı, Son Peygamber Hz. Muhammed (Hayatı, Şahsiyeti, İslâm Dini ve Kültüründeki Yeri) Bölüm adı: 2. (Hitabet ve Fesahatı) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, isam Yay.iSAM Yay., Editör:Casim Avcı, Sayfa Ansiklopedi Maddesi TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zebîdî, Muhammed Murtazâ) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, 3. TDVTDV, Bölüm Adı:Zebîdî, Muhammed Murtazâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zây) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Zây, 4. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(veşşâ) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 5. Veşşâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(za'f-ı Te'lîf) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 6. Za'f-ı Te'lîf, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zihaf) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Zihaf, 7. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zâ) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Zâ, 8. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(vezin) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Vezin, 9. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(yemenî) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 10. Yemenî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(yâ) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Yâ, 11. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zehrü'l-âdâb) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 12. Adı:Zehrü'l-Âdâb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zâl) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Zâl, 13. 3

4 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(zeyil) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Zeyil, 14. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(yetîmetü'd-dehr) (2013)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 15. Bölüm Adı:Yetîmetü'd-Dehr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(uyûnü'l-ahbâr) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 16. Adı:Uyûnü'l-Ahbâr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(vâfir) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Vâfir, 17. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(transkripsyon) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 18. Adı:Transkripsyon, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tevriye) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 19. Tevriye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(üslûb-ı Hakîm) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 20. Adı:Üslûb-ı Hakîm, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(vâv) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Vâv, 21. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(üslûp) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 22. Üslûp, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(uzrî Aşk) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 23. Uzrî Aşk, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(vasıl) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Vasıl, 24. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tezât) (2012)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 25. Tezât, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tedbîc) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 26. Tedbîc, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(temsil) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 27. Temsil, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(teşbih) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 28. Teşbih, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(teşhis) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 29. Teşhis, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tevârüd) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 30. Tevârüd, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(et-tasrîfü'l-mülûkî) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 31. Bölüm Adı:et-Tasrîfü'l-Mülûkî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tazmin) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 32. Tazmin, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tecâhül-i Ârif) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 33. Adı:Tecâhül-i Ârif, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tef'ile) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 34. Tef'ile, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tehallus) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 35. Tehallus, 4

5 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(telmih) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 36. Telmih, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(et-tasrîf (Mâzinî'nin)) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 37. Bölüm Adı:et-Tasrîf (Mâzinî'nin), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tefrik) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 38. Tefrik, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tefrik) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 39. Tefrik, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tarsî') (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Tarsî', 40. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tehallus) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 41. Tehallus, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tekit) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Tekit, 42. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tenâfür) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 43. Tenâfür, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tensîk) (2011)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 44. Tensîk, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tantâvî, Muhammed Ayyâd) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, 45. TDVTDV, Bölüm Adı:Tantâvî, Muhammed Ayyâd, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(südeyf b. Meymûn) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 46. Bölüm Adı:Südeyf b. Meymûn, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şîn) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Şîn, 47. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(et-tantarâniyye) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 48. Adı:et-Tantarâniyye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tabakat (Fed bk. Tezkire)) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, 49. TDVTDV, Bölüm Adı:Tabakat (Fed bk. Tezkire), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tâ (tı)) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Tâ 50. (tı), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şiir) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Şiir, 51. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şükrî Faysal) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 52. Adı:Şükrî Faysal, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(taksim) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 53. Taksim, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şertûnî, Reşîd b. Abdullah) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, 54. TDVTDV, Bölüm Adı:Şertûnî, Reşîd b. Abdullah, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(şehâbeddin Mahmûd) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 55. Bölüm Adı:Şehâbeddin Mahmûd, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tağlib) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 56. Tağlib, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tâ) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Tâ, 57. 5

6 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(tağlîb) (2010)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 58. Tağlîb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(savtiyye) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 59. Savtiyye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(serî, er-reffâ) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 60. Adı:Serî, er-reffâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sözlük) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 61. Sözlük, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(semerkandî, Ebü'l-Kâsım) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, 62. TDVTDV, Bölüm Adı:Semerkandî, Ebü'l-Kâsım, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(seci) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Seci, 63. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sîn) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Sîn, 64. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sarîulgavânî) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 65. Adı:Sarîulgavânî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sekkâkî, Ebû Ya'kûb) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 66. Bölüm Adı:Sekkâkî, Ebû Ya'kûb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sa'leb) (2009)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 67. Sa'leb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(safedî) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 68. Safedî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ruaynî) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 69. Ruaynî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(saîd el-efgânî) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 70. Adı:Saîd el-efgânî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sâd (Tfs. bk. Hurûf-ı Mukatta)) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, 71. TDVTDV, Bölüm Adı:Sâd (Tfs. bk. Hurûf-ı Mukatta), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(riyâhî) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 72. Riyâhî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sahbân el-vâilî) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 73. Adı:Sahbân el-vâilî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(reyhânî, Ali b. Ubeyde) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 74. Bölüm Adı:Reyhânî, Ali b. Ubeyde, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(sâ) (2008)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Sâ, 75. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nesir) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Nesir, 76. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nûn (TFS bk. Hurûf-ı Mukattaa)) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, 77. TDVTDV, Bölüm Adı:Nûn (TFS bk. Hurûf-ı Mukattaa), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(remiz) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 78. Remiz, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(reddü'l-acüz ale's-sadr) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, 79. TDVTDV, Bölüm Adı:Reddü'l-Acüz ale's-sadr, 6

7 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nevâdir) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 80. Nevâdir, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(râ) (2007)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Râ, 81. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mukabele) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 82. Mukabele, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhtasar) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 83. Muhtasar, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhîbbî, Muhammed Emîn) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, 84. TDVTDV, Bölüm Adı:Muhîbbî, Muhammed Emîn, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhtasar) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 85. Muhtasar, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mukaddime) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 86. Mukaddime, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müzekker ve Müennes) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 87. Bölüm Adı:Müzekker ve Müennes, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nahiv) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 88. Nahiv, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nazîre) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 89. Nazîre, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mübâlağa) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 90. Mübâlağa, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nadr b. Şümeyl) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 91. Adı:Nadr b. Şümeyl, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müberred) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 92. Müberred, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(münâzara) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 93. Münâzara, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(el-müncid) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 94. el-müncid, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müntehe't-taleb) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 95. Adı:Müntehe't-Taleb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müselles) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 96. Müselles, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müşâkele) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 97. Müşâkele, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müşeccer) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 98. Müşeccer, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(el-mü'telif ve'l-muhtelif) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 99. Bölüm Adı:el-Mü'telif ve'l-muhtelif, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mütenebbî) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 100. Mütenebbî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muvârebe) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 101. Muvârebe, 7

8 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(nehcü'l-belâga) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 102. Adı:Nehcü'l-Belâga, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(müşterek) (2006)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 103. Müşterek, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhammed Behcet el-eserî) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, 104. TDVTDV, Bölüm Adı:Muhammed Behcet el-eserî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhammed Muhyiddin Abdülhamîd) (2005)., DURMUŞ 105. İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mîm) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Mîm, 106. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhammed (s.a.v)) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 107. Bölüm Adı:Muhammed (s.a.v), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muamma) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 108. Muamma, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(muhammed (s.a.v)) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 109. Bölüm Adı:Muhammed (s.a.v), TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mizah) (2005)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 110. Mizah, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(methiye) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 111. Methiye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mevâliyyâ) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 112. Mevâliyyâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mektup) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 113. Mektup, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mevlid) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 114. Mevlid, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(menfelûtî, Mustafa Lütfî) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, 115. TDVTDV, Bölüm Adı:MenfelûtÎ, Mustafa Lütfî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(merkezzâde Ahmed Efendi) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, 116. TDVTDV, Bölüm Adı:Merkezzâde Ahmed Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mesel) (2004)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 117. Mesel, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(leylâ ve Mecnûn) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 118. Bölüm Adı:Leylâ ve Mecnûn, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mecnûn) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 119. Mecnûn, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(lâmelif) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 120. Lâmelif, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(lane, Edward William) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 121. Bölüm Adı:Lane, Edward William, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(leff ü Neşr) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 122. Leff ü Neşr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(lüzûm-ı Mâ Lâ Yelzem) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 123. Bölüm Adı:Lüzûm-ı Mâ Lâ Yelzem, 8

9 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(leys b. Muzaffer) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 124. Bölüm Adı:Leys b. Muzaffer, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(lugaz) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 125. Lugaz, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(meânî) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 126. Meânî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(mecaz) (2003)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 127. Mecaz, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kazvînî, Hatîb) (2002)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 128. Adı:Kazvînî, Hatîb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kurâunneml) (2002)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 129. Adı:Kurâunneml, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kays b. Hatîm) (2002)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 130. Adı:Kays b. Hatîm, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kitâbiyyat) (2002)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 131. Kitâbiyyat, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kinaye) (2002)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 132. Kinaye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istînâf) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 133. İstînâf, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kalb) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Kalb, 134. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(itilâf) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İtilâf, 135. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kabbânî, Abdülkâdir b. Mustafa) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, 136. TDVTDV, Bölüm Adı:Kabbânî, Abdülkâdir b. Mustafa, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istişhâd) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 137. İstişhâd, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istisnâ) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 138. İstisnâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istidrâc) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 139. İstidrâc, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istitrat) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 140. İstitrat, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istihdâm) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 141. İstihdâm, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istidrâk) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 142. İstidrâk, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kâfiye) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 143. Kâfiye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(istiare) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 144. İstiare, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kartâcennî) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 145. Kartâcennî, 9

10 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(kâdirî, Abdüsselâm b. Tayyib) (2001)., DURMUŞ İSMAİL, 146. TDVTDV, Bölüm Adı:Kâdirî, Abdüsselâm b. Tayyib, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iktidâr) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 147. İktidâr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(intihâ) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 148. İntihâ, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iktisâs) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 149. İktisâs, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(institut Français des Etudes Arabes) (2000)., DURMUŞ 150. İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İnstitut Français des Etudes Arabes, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(irdâf) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İrdâf, 151. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(irsâd) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İrsâd, 152. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iltifât) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İltifât, 153. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-haşşâb) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 154. Adı:İbnü'l-Haşşâb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-esîr, Ziyâeddin) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 155. Bölüm Adı:İbnü'l-Esîr, Ziyâeddin, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iktitâ') (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 156. İktitâ', TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ihtibâk) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 157. İhtibâk, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ihbar) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İhbar, 158. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(îhâm) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Îhâm, 159. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(inşâ) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:İnşâ, 160. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(irticâl) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 161. İrticâl, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iftinân) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 162. İftinân, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-mu'tez) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 163. Adı:İbnü'l-Mu'tez, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(irsâl-i Mesel) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 164. Adı:İrsâl-i Mesel, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iktibâs) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 165. İktibâs, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iftinân) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 166. İftinân, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(idmâc) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 167. İdmâc, 10

11 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-verdî, Zeynüddin) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, 168. TDVTDV, Bölüm Adı:İbnü'l-Verdî, Zeynüddin, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'r-rûmî) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 169. Adı:İbnü'r-Rûmî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'n-nehhâs el-halebî) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, 170. TDVTDV, Bölüm Adı:İbnü'n-Nehhâs el-halebî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'n-nahvî) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 171. Adı:İbnü'n-Nahvî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibnü'l-mukaffa') (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 172. Adı:İbnü'l-Mukaffa', TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(intihal) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 173. İntihal, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(isferâyînî, İsâmüddin) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 174. Bölüm Adı:İsferâyînî, İsâmüddin, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(iktisâb) (2000)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 175. İktisâb, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(itnâb) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Itnâb, 176. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hüsn-i Ta'lîl) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 177. Adı:Hüsn-i Ta'lîl, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ittırad) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 178. Ittırad, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hüsn-i Matlab) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 179. Adı:Hüsn-i Matlab, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn A'râbî, Ebu Abdullah) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, 180. TDVTDV, Bölüm Adı:İbn A'râbî, Ebu Abdullah, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Zümrek) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 181. Adı:İbn Zümrek, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Zâkûr) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 182. İbn Zâkûr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Keysân) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 183. İbn Keysân, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Hazm) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 184. İbn Hazm, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Hâtime) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 185. İbn Hâtime, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Ebü'r-Rebî') (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 186. Adı:İbn Ebü'r-Rebî', TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Ebü'l-İsbâ') (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 187. Adı:İbn Ebü'l-İsbâ', TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Bessâm el-bağdâdî) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 188. Bölüm Adı:İbn Bessâm el-bağdâdî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Berrî) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 189. İbn Berrî, 11

12 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Ahmer) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 190. İbn Ahmer, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(ibn Abdünnûr) (1999)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 191. Adı:İbn Abdünnûr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(husrî, Ali b. Abdülganî) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 192. Bölüm Adı:Husrî, Ali b. Abdülganî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(husrî, Ebû İshak) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 193. Bölüm Adı:Husrî, Ebû İshak, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hazif) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Hazif, 194. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hemze) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 195. Hemze, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hezl) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Hezl, 196. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hiciv) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Hiciv, 197. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hureymî) (1998)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 198. Hureymî, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(halef el-ahmer) (1997)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 199. Adı:Halef el-ahmer, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hafsa er-rekûniyye) (1997)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 200. Bölüm Adı:Hafsa er-rekûniyye, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hamâse) (1997)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 201. Hamâse, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(harf) (1997)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Harf, 202. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hasr) (1997)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Hasr, 203. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(freytag, Georg Wilhelm) (1996)., DURMUŞ İSMAİL, 204. TDVTDV, Bölüm Adı:Freytag, Georg Wilhelm, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(gayn) (1996)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Gayn, 205. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(hâ) (1996)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Hâ, 206. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(germanus) (1996)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 207. Germanus, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(fasl) (1995)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Fasl, 208. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(fahr) (1995)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Fahr, 209. TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(el-emsile) (1995)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı: 210. el-emsile, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(cîm) (1993)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm Adı:Cîm,

13 TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(el-avâmilü'l-mie) (1991)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, Bölüm 212. Adı:el-Avâmilü'l-Mie, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(âmidî, Hasan b. Bişr) (1991)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 213. Bölüm Adı:Âmidî, Hasan b. Bişr, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(adalı, Şeyh Mustafa) (1988)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 214. Bölüm Adı:Adalı, Şeyh Mustafa, TDV İslam Ansiklopedisi Bölüm adı:(abdünnâfi İffet Efendi) (1900)., DURMUŞ İSMAİL, TDVTDV, 215. Bölüm Adı:Abdünnâfi İffet Efendi, Proje Görevleri Yönetici DİĞER:Edebi Açıdan HAZİF Üyelikler Yönetim Kurulu Üyesi Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Arap dili ve edebiyatı ilim heyeti, 1994 Dersler Lisans * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir. Öğrenim Dili Ders Saati Arap Dili Belagatı Lisans Arap Dili Belagatı Lisans Arap Dili Belagatı 2 13

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK

Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK Doç.Dr. NİZAMETTİN PARLAK ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1964 ERZİNCAN T: 446225193040421 F: nparlak@erzincan.edu.tr

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1. Derece Bölüm Üniversite Yıl

EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1. Derece Bölüm Üniversite Yıl EK-4 ÖZGEÇMİŞ-1 1. Adı Soyadı : Yakup CİVELEK 2. Doğum Tarihi : 20 08 1961 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi İlahiyat 1984 Y. Lisans

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi

Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Ankara Üniversitesi Akademik Birim : İlâhiyat Fakültesi Prof. Dr. Ahmet BEDİR Anabilim Dalı : Tefsir Doğum Yeri ve Tarihi : İspir /96 Tel (Cep) : Tel (İş) : (05) 0 Faks : (05) e-posta () : ahmetbedir@hotmail.com e-posta () : bedir@bozok.edu.tr Yazışma Adresi

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 10 Sayı 1 Ocak-Haziran 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. MEHMET MESUT ERGİN Doğum Tarihi: 17 MART 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazi Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ UMUT CAFER KARADOĞAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OKUTMAN 01.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ Telefon : 3150101-5728 E-posta : umuttarih@hotmail.com Doğum Tarihi : 22.01.1975

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 2, 2013/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 2 2013/2 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI)

İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI (YENİ, 15.08.2013 VE SONRASI) İLAHİYAT LİSANS DERSLERİ I. Yarıyıl 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF II. III. IV. V. VI. VII. Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Yarıyıl Kur'an

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI

SAHABE2 İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ PROGRAM - DAVETİYE NİSAN SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLÂM MEDENİYETİNİN KURUCU NESLİ SAHABE2 - SAHABE VE RİVAYET İLİMLERİ- TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI PROGRAM - DAVETİYE 25-26 NİSAN 2015 C U M A R T E S İ - P A Z A R SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Nadir ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 01.02.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme

GÜNDEM: 1- Bilgilendirme T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 237 Tarih : 14.05.2015 Toplantıda Bulunanlar : Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK(Başkan) Prof. Dr. Bülent VEREP(Üye)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013)

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) 1_2013 Güz Dönemi Dersleri (DKAB) D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DKAB BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERS MÜFREDATI (17.09.2013) DKAB 1. SINIF (ZORUNLU) I. YARIYIL(GÜZ) D.Kodu O.Kod Branşı Dersin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Peyzaj Planlama ve Tasarım 1/6

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Peyzaj Planlama ve Tasarım 1/6 (29 Aralık 205 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Ön Sonuçları) Not: Ön değerlendirmeyi kazanan adayların değerlendirme sınavları (Giriş Sınavları) 29 Ocak 20 tarihinde listede belirtilen yerlerde ve

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ :

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU (BÜTÜNLEME) SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR FİNAL SINAVI PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR FİNAL SINAVI PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ (HAZIRLIKSIZ) 016-017 BAHAR YARIYILI I. SINIFLAR SINAVI PROGRAMI 1 ARAPÇA II 3 HADİS VE USULÜ İSLAM İBADET ESASLARI TARİH 9.0.017 30.0.017 31.0.017

Detaylı

ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ARAP DİLİ VE BELAGATI ABD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SONUÇLARI 4 Kasım 01 8 Aralık 01 14 Aralık 01 Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı 0 Aralık 01 3 Aralık 01 İLAN NO: 10134 İLAHİYAT FAKÜLTESİ VEYA İSLAMİ İLİMLER

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ

Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Yrd. Doç. Dr. Recep VARDİ Anabilim Dalı : Din Sosyolojisi Doğum Yeri ve Tarihi : Pötürge 9 Tel (Cep) : Tel (İş) : (0) 0 Faks : (0) E-posta () : recepvardi@yahoo.com.tr E-posta () : recep.vardi@bozok.edu.tr

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI SINAV YERİ : ARAPÇA DİL MERKEZİ HAZIRLIK 1 HAZIRLIK 2 HAZIRLIK 3 HAZIRLIK 4 HAZIRLIK 5 HAZIRLIK 6 HAZIRLIK 7 HAZIRLIK 8 HAZIRLIK ARAPÇA YAZILI ANLATIM ARAPÇA BİLGİSİ (SARF-NAHİV) ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIN ARAPÇA

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR

ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ALİ BARDAKOĞLU PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no 40 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta 0216474086-1255 Doğum Tarihi 05.11.1952 Faks abradakoglu@29mayis.edu.tr

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI

SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ ve AHLAK ANLAYIŞLARI SON DÖNEM OSMANLI MÜTEFEKKİRLERİ VE AHLÂK ANLAYIŞLARI T A R T I Ş M A L I İ L M Î T O P L A N T I -Program / Davetiye- 22-23 Ekim 2016 Cumartesi - Pazar Cumartesi Sabah: Düzce Ü. Cumhuriyet Konferans Salonu

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 30.12.2016 TARİHİNDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU 31.07.2008 tarihli ve 26953 (Değişik:RG-14/3/2016-29653) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT

ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT ASIM CÜNEYD KÖKSAL DOÇENT Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Cad., No: 40, Üsküdar / İstanbul Telefon : 0 216 474 08 60 (Dâhili: 1216) E-Posta : ackoksal@29mayis.edu.tr Doğum Tarihi : 10/10/1976 Kadro Yeri : İSTANBUL

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Temel İslam Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP

Temel İslam Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP Temel İslam Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 1000003 78,957 78,957 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 78,957 78,957 İSLAMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR.

Adı Soyadı : AHMET GÜÇ. Akademik Unvanı : PROF. DR. Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : AHMET GÜÇ Akademik Unvanı : PROF. DR. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : TOSYA /98 Uyruğu : T.C. Cinsiyet : ERKEK Yabancı Diller : ARAPÇA, İNGİLİZCE Tel (İş) : 0 () 0000 (70) Faks

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XV, sayı 1, 2013/1 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XV, SAYI: 1 2013/1 DİYARBAKIR / 2013 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN: 1303-5231

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet YAMAN

Prof. Dr. Ahmet YAMAN Prof. Dr. Ahmet YAMAN Anabilim Dalı : Đslâm Hukuku Tel (Đş) : (0)0898 Faks : (0)0889 e-posta () : ayaman@akdeniz.edu.tr e-posta () : yamanahmet@hotmail.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi Đlâhiyat

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK İNGİLİZCE OKUTMAN (İLAN NO

ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK İNGİLİZCE OKUTMAN (İLAN NO 20 / 06 / 2017 tarihinde YÖK Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 12 / 07 / 2017 tarihinde Hitit Üniversitesinin ilgili birimlerinde yapılan giriş sınavı sonucunda başarılı bulunan ve atanması

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4.

GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI II.Ö/İLA.7.YY. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi I.Ö/ 7 ve II.Ö/1 I.Ö/8 ve II.Ö/2 II.Ö/ 4. II.Ö/İLA.7.YY TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Paleografi Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY Türk Tasavvuf Musikisi DİN FELSEFESİ I Doç. Dr. Recep ALPYAĞIL TOPLANTI SALONU SEÇMELİ II.Ö/ 7.YY

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı