ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/ ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA Yüksek Lisans Tezi TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/İSLAM HUKUKU TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/İSLAM HUKUKU ÜNİVERSİTE YERİ YIL HARRAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONYA ŞANLIURFA ŞANLIURFA Başlık: İslam Hukukunda paranın değer kaybı ve buna bağlı hükümler/in Islamic Law money's lost price and it's rules Özet: İslam Hukukuna göre para insanlar tarafından kendisine değer atfedilen alış-verişte kullanılan her türlü maddedir. Genellikle altın, gümüş ve diğer madenlerden üretilen paralar yanında günümüzde devletin itibarı ile kıymet kazanan kağıt paralar da bulunmaktadır. Paranın tedavülden kalkması veya enflasyon ortamında satın alma gücünde görülen değişmeler tarafların mağdur olmaması için giderilir. Bu durumla karşılaşan paranın değeri konuda Hanefi mezhebi içinde üç görüş bulunmaktadır. Ebu Hanife satımın yapıldığı veya

2 borç olarak verildiği tarihi esas alırken, İmam Muhammed piyasadan çekildiği son günü esas almakta, ebu Yusuf ise ödeme günündeki değeri esas almaktadır. Ödeme yapılırken faize dikkat edilmeli, borç geciktirilmemelidir. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali BAKKAL Doktora Tezi Başlık: İslam Hukuku'nda sermaye ve sermaye hareketleri (sermayenin oluşumu, birleşmesi ve bütünleşmesi)/in Islamic Law capital and capital movements (capitals formation, unions and integrations) Özet: İslam Ekonomisi, halkın sosyal refahını arttırmayı amaçlayan, dağıtım temelli, piyasanın kendi şartlarında oluştuğu bir sistemdir. Sistem içerisinde yeniden dağıtımı sağlayan bir kurumu (merkezi) barındırdığı için bu sisteme İslami Yeniden Dağıtım Ekonomisi denir. Bu kurum Beytu'l-Mal diye isimlendirilir. İslam Hukuku'na göre sermaye, ticari veya yatırım amaçlı para yada paraya dönüştürülmesi mümkün olan mal olarak kabul edilmektedir. İslam Hukuku'nda sermaye bir üretim faktörüdür, sonradan üretilmiştir, bizatihi üretken değildir. Sermaye birikiminde temel unsur emektir. Sermaye stoku (birikimi) tasarrufla oluşur, yatırım ile gelişir. İslam Hukuku'nda sermaye gelirlerinden kar ve kira kabul edilmiş, faiz ise yasaklanmıştır. Kar için belli bir sınır konmamıştır. Sermayenin giderlerinden simsarlık ve komisyonculuk hoş görülmemiş, ikramiye ve tazminatlar kabul edilmiştir. İslam Hukuku'na göre sermaye birleşmeleri aracılığıyla şirketler gerçekleştirilir. En çok uygulanan şirketler Muşaraka ve Mudarebe'dir. Ortaklar gerçek kişiler olabileceği gibi beytu'l-mal de olabilir. İslam Hukuku'nda sermayenin büyümesine ve sahibinin elinde bir güç haline gelmesine izin verilmez. Getirilen dağıtım tedbirleriyle topluma tekrar dağıtılır. İslam Hukuku'nda dış ticaret kabul edilir. Gümrük vergisi konusunda İslam ülkeleri arası ticarette zekât dışında bir kesinti, vergi alınmamakta, yabancı ülkelerle yapılan ticarette ise mütekabiliyet esası gereği bir kesinti uygulanmaktadır. Küreselleşme dediğimiz sermayenin serbest dolaşımını esas alan bir uygulamaya ise devletin güvenliği ve Müslüman toplum yapısını zedelemeyecek oranda izin verilir. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri GÜLER GÖREVLER: GÖREV UNVANI ÖĞRETMEN GÖREV YERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ŞANLIURFA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YIL YRD.DOÇ.DR. KARABÜK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

3 Yönetilen Doktora Tezleri: Projeler ve Projelerde Yaptığı Görevler: İdari Görevler: GÖREV YERİ Yılı 1 BÖLÜM BAŞKAN KARABÜK İLAHİYAT YARDIMCILIĞI FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 2 ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BÖLÜMÜ KARABÜK İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Alınan Ödüller: Şanlıurfa Anadolu İmam-Hatip Lisesi Okul Müdürlüğü, Teşekkür Belgeleri (Farklı Tarihli) 2. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Aylıkla Ödüllendirilme (2002) 3. Şanlıurfa Valiliği, Takdir Belgesi (2010) Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz Bahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı İslam İbadet Esasları Hazırlık Arapça (Sarf) 4 70 İslam Hukukuna Giriş Hazırlık Arapça (Sarf) 4 70 Arapça Metinler-II 2 13 İbadet Esasları-I Fıkıh Usulü-I Hazırlık Arapça (Metin) 4 70 Arapça Metinler-I 2 10 İslam İbadet Esasları 2 20 Hukukun Temel 3 2 Kavramları (Yüksek Lisans) Klasik Fıkıh Metinleri 3 2 (Yüksek Lisans)

4 Bahar ESERLER: I. Kitaplar: A. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: B. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler: II. Makaleler: A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: İslam Hukuku Muamelât Konularında Sükût a Rıza Anlamı Verilen İşlemler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: I, Sayı: II, Sayfa B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: İslâm Hukukunda Gözetilmesi Zorunlu Maslahatlar Çerçevesinde İnsan Onuru, Hz. Peygamber Ve İnsan Onuru Konulu Uluslararası Sempozyum, Nisan 2013 Şanlıurfa. 2. Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî nin el- Âbir fi l-ensâr ve l-muhâcir İsimli Eseri ve Fıkhi Yönden Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî Sempozyumu Ekim Gümüşhane C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: İlk Mufassal Hidâye Sârihi: Ebu l-abbâs es-serûcî ( / ) Hayatı ve Eserleri, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 26, Temmuz Aralık 2011, s Fatih Bir Fakih: Ebû Abdullah Esed b. Furât b. Sinan ( / ), Hayatı ve Fıkıh İlmindeki Yeri, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 17, Sayı 27, Ocak Haziran 2012, s Mecelle Şârihi Ali Haydar Efendi ve Mefkûd Risâlesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Nisan 2013, Sayı:21, Sayfa.

5 D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E. Diğer yayınlar: Para Değerinin Değişmesine İlişkin Hükümler (İbn Abidin in Tebhü'r-rukûd ala mesâili'n-nukûd isimli risalesinin dipnotlarla zenginleştirilerek tahkik ve tercümesi), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Ekim 2010, Sayı:16, Sayfa: Ensar, Muhacir, Cihâd, Gazve ve Şehitler Hakkında Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî nin el- Âbir fi l-ensâr ve l-muhâcir İsimli Eserinin Tercüme ve Eserden Yer Alan Hadislerin Tahrici, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, C. 2, No. 4 (2013)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Ünvan Alan Üniversite Yıl Yard. Doç. Dr. Öğr. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr

PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr PROF. İSMAİL AVCI Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi - Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi ismail.avci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail Avcı. Doğum Tarihi : 19 Mayıs 1939 3. Ünvanı : Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı