ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek İslam Enstitüsü /İlahiyat Marmara Üniversitesi 1977 Y. Lisans İlahiyat/Hadis Mekke ÜmmülKura Üniversitesi 19 Doktora İlahiyat/Hadis Mekke ÜmmülKura Üniversitesi 199. Akademik Unvanlar: Öğretim Görevliliği tarihi : 1996 Yardımcı Doçentlik tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 7. Yayınlar Henüz yok Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 7.. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7..1 KUTLAY, Halil İbrahim, Keşfü lgummeh bitakhrîci hadîsi İhtilâfu Ümmeti Rahmeh (Arapça), Hadis Tetkikleri Dergisi/Journal of Hadith Studies (HTD), II/1, sayfa 110, İstanbul KUTLAY, Halil İbrahim, Hadis Tahrîcine Esas Teşkil Etmesi Yönüyle CD lerin İlmî Değeri: Mevsû atü lhadîsi şşerîf Örneği Hadis Tetkikleri Dergisi/Journal of Hadith Studies (HTD), VI/, İstanbul, KUTLAY, Halil İbrahim., Diyanet işleri Başkanlığı Kırk Hadis Kartelası Hakkında Bazı Mülahazalar Hadis Tetkikleri Dergisi/Journal of Hadith Studies (HTD) VII/1, 009 İstanbul, Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler KUTLAY, Halil İbrahim, Kur an ve Tefsir AraştırmalarıIII Kur anın İ caz Şekillerinden Biri: Gaybî Haberler başlıklı müzakere metni (sayfa 90) Ensar Neşriyat, İstanbul Yazılan uluslararası kitaplar 7..1 KUTLAY, Halil İbrahim, elimam Aliyyü lkari ve Eseruhu fi lhadis, Daru lbeşairi lislâmiyye Yayınevi, Beyrut, KUTLAY, Halil İbrahim, Mu cemu ssahabe, Abdulbakı ibn Kani, Editiion Critique, Daru lbaz Yayınevi, Mekke, 199 1

2 7.. Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler KUTLAY, Halil İbrahim, Vefatının. Yıldönümünde Üstad Abdülfettah Ebû Gudde ve Örnek İlmî Şahsiyeti Altınoluk dergisi, İstanbul, Mart Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler KUTLAY, Halil İbrahim, Kur an ve Tefsir AraştırmalarıIII Kur anın İ caz Şekillerinden Biri: Gaybî Haberler başıklı müzakere metni (sayfa 90) Ensar Neşriyat, İst Diğer yayınlar Nebevî Mesaj, İstanbul, Allah Rasûlünden Hayat Ölçüleri, Mavi Yayıncılık İstanbul, Güller Gülünden İki Demet Kırk Hadis, Rağbet Yayınları İstanbul, Sevgili Peygamberimizin Gençliğe Yaklaşımı, Rağbet Yayınları İstanbul, Çeviri Yayınlar Müslüman Kadının Şahsiyeti, (Şahsiyyetü lmer eti lmüslime) Prof. Dr. Muhammed Ali Haşimî, Risale Yayınları, İstanbul, 199 (H.ARSLAN ve N. YILDIZ ile birlikte çeviri) 7... Fert ve Topluma Kur an Mesajı, Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLÎ, Risale Yayınları, İstanbul, Müslüman Gençliğin El Kitabı, Mustafa Muhammed TAHHAN, Risale Yayınları, İstanbul, Peygamberimizin Hayatı ve Daveti (errahîku'lmahtûm), MubarekFûrî, Risale Yayınları, İstanbul, ettefsiru'lmünîr, (611.Cilt), Prof. Dr. Vehbe ZUHAYLÎ, Özgü Yayıncılık, İstanbul, elmebsut, (.Cilt), İmam Serahsî, Gümüşev Yayınları, İstanbul, Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, (elmasnu fi Ma rifetilhadisi lmevzû) Ali el Karî, İnkılap Yayınları, İstanbul, Editörlükler Hadislerle Amellerin Sevabı (elmetceru rrâbih fî Sevabi lameli ssalih), Şihabeddin Dimyatî, 1.baskı, Risale Yayınları, İstanbul Riyazu ssalihin, Nevevî, 1.bsk, İnkılab Yayınları, Uluslarası Hakemli Dergi Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemliği Hadis Tetkikleri Dergisi/Journal of Hadith Studies, İstanbul, Uluslararası atıflar Envaru lhucec fî Esrari lhıcec, Aliyyü lkarî, thk. Dr. Ahmed elhaccî elkürdî, Darü l Beşâiri l İslâmiyye, Beyrut 19, (sayfa ) Fusûl Mühimme fî Husûli lmütimme, Aliyyü lkarî, thk. Dr. Ahmed Abdürrezzak elkübeysî, Mekke 199, (sayfa 0 dipnot) Tathîru ttaviyye bitahsini nniyye, Aliyyü lkarî, thk. Meşhur Hasen Selman, elmektebü lislâmî, Beyrut 199, (sayfa 9) elmukaddimetü ssalime fî Havfi lhatime, Aliyyü lkarî, thk. Meşhur Hasen Selman, elmektebü l İslâmî, Beyrut 199, (sayfa 7) Tezyinü libare litahsini lişare, Aliyyü lkarî, thk. Osman Cum a Damîriyye, Daru lfaruk, Taif 1990, (sayfa 9), etta liku lmümecced alâ Muvattai Muhammed, Abdülhayy elleknevî, thk. Dr. Takıyyü ddin en Nedvî, Daru lkalem, Beyrut 1991, (sayfa 106) elerbeûne lkudsiyye, Aliyyü lkarî, thk. Ebu Abdirrahman Kemal bin Besyûnî elebyanî elmısrî, Mektebetü ssünne, Kahire 199, (sayfa 306) Şerhu Şerhı nnuhbe, Aliyyü lkarî, thk. Muhammed Nizar Temîm ve Heysem Nizar Temîm, Daru l Erkam, Beyrut 199, (sayfa ) Lübabü lmenasik ve Ubabü lmesalik, Rahmetullah essindî, thk. Abdurrahim bin Muhammed Ebu Bekr, Dar Kurtuba, Beyrut 001, (sayfa 1,31)

3 . Projeler: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Öğrencileri Takviye Seminerleri Projesi, Sponsor: Yayma Cemiyeti, Beylerbeyi/İSTANBUL, İdari Görevler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanlığı: Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Çanakkale İlahiyat Derneği 11. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler İlim Akademik Yıl DÖNEM DERSİN ADI HAFTALIK DERS SAATİ Teorik Uygulama ÖĞRENCİ SAYISI Okuma AnlamaI Yazılı AnlatımI Sözlü AnlatımI GÜZ Yazı TeknikleriI ArapçaIII (L) 30 ArapçaV (L) Klasik Arap Dili MetinleriI (YL) İleri ArapçaI (DR) Okuma AnlamaII İlkbahar Yazılı AnlatımII Sözlü AnlatımII Yazı TeknikleriII ArapçaIV (L) 30 ArapçaVI (L) 3 Klasik Arap Dili MetinleriII (YL) 3 İleri ArapçaII (DR) 3

4 Okuma AnlamaI Yazılı AnlatımI Sözlü AnlatımI GÜZ Yazı TeknikleriI ArapçaIII (L) ArapçaV (L) 30 Klasik Arap Dili MetinleriI (YL) İleri ArapçaI (DR) Okuma AnlamaII Yazılı AnlatımII Sözlü AnlatımII Yazı TeknikleriII İlkbahar ArapçaIV (L) ArapçaVI (L) 30 Klasik Arap Dili MetinleriII (YL) İleri ArapçaII (DR)

5 1. Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler 1.1 Uluslararası Sempozyumlarda Alınan Görevler Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) organizesi ile yapılan "Müslüman Topluluklar.Uluslararası Toplantısı, simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, Mayıs Milli Gençlik Vakfı (MGV) organizesi ile yapılan İslâmî Yapılanmada Alternatif Düzen Arayışında Pakistan, İran, Malezya ve Sudan Deneyimi uluslararası konferans, simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, Haziran İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından organize edilen Milletlerarası Sünnet Sempozyumu simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, 1 Kasım İslâmî Edebiyat Birliği (İEB) tarafından organize edilen Uluslararası İslâmî Edebiyat Sempozyumu simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, 1 Ağustos İnsan Hakları ve Onuru Derneği (İNSO) tarafından organize edilen İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu, simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, Kasım İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından organize edilen Uluslararası İslâm ve Demokrasi Sempozyumu simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul 7 Kasım İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası Risalei Nur a Göre Kur an ın İnsana Bakışı Sempozyumu simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul 1 Kasım İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından organize edilen Uluslararası Günümüzde Aile Sempozyumu simultane bilimsel terc. görevi, İstanbul, Aralık Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) koordinesi ile gerçekleştirilen "Uluslararası Büyük Türk Bilgini İmam Matüridî Sempozyumu" simultane bilimsel tercüme görevi, İstanbul, Mayıs Kamu kurum ve kuruluşlarında alınan görevler ya da katkılar 1..1 T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğü irşat programı çerçevesinde Fatih Camiinde her hafta Pazar günleri arası Fahrî Vaizlik görevi, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa Yıldırım İlçe Müftülüğü Kutlu Doğum Programı çerçevesinde Hz. Muhammed'in Sünneti", konulu konferans, 1 Nisan T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Artvin Müftülüğü organizasyonu ile yapılan Kuran Kursu Öğreticileri Hizmetiçi Eğitim Kursunda "Bir Eğitimci Olarak Sevgili Peygamberimiz" konulu seminer, 1 Haziran T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Çanakkale Müftülüğü Kutlu Doğum Programı çerçevesinde "Kuranı Kerim ve Peygamberimiz" konulu konferans, 0 Nisan T.C. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi nde Sevgili Peygamberimiz i Üzen Konular konulu akademik konferans, 10 Mayıs T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Sultanbeyli Müftülüğü Kutlu Doğum Programı çerçevesinde "Peygamberimiz ve Merhamet Eğitimi konulu konferans, Nisan 011

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl

C Blok. No: 106 Teknikokullar/ANKARA. Faks : 0.312.222 70 37 : ymusa@gazi.edu.tr, musayildiz@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl İsim : Musa YILDIZ Unvan : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : Samsun 20.07.1967 Adresi İş Telefonu : 0.312.202 37 51 Cep Telefonu : 0.532.347 81 65 : Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok. No: 106

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999 1. Adı Soyadı: Erdal Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 1971 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eskiçağ Dilleri ve İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı