GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM"

Transkript

1 MOBİL SİSTEMLERLE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI: MOBİL HALİÇ BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ R. M. ALKAN 1, Y. KALKAN 1, M. Z. COŞKUN 1, C. ERDOĞAN 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, 2 Akropol Bilgisayar ve Mühendislik, Özet Yerli ve yabancı birçok kimse için önemli bir ticaret, kültür ve turizm merkezi haline gelmeye başlayan ve adeta yeniden hayat bulan Haliç ve yakın çevresi için bir bilgi sisteminin oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Buradan hareketle, Haliç deniz ortamına ve yakın çevresine ait bir çok sayısal ve sözel verinin internet üzerinden dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcıya sunulması amacıyla Webtabanlı Haliç Bilgi Sistemi adlı bir bilgi sistemi hayata geçirilmiştir. Böylelikle Haliç ve kıyı bölgesinde yer alan özellikle tarihsel ve sosyal öneme sahip bir çok objeye ve denize ait mekansal ve mekansal olmayan veriler, internet üzerinden dünyanın her yanındaki ilgili kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu çalışmada ise, söz konusu Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamasına yeni verilerin eklenmesi, mevcutların güncellenmesi ve son kullanıcılar tarafından sahada gerçek zamanlı olarak CBS uygulamasını gerçekleştirebilmeleri için oluşturulan Haliç Mobil Bilgi Sistemi hakkında bilgiler verilmiştir. Söz konusu bu mobil sistem, temelde bütünleşik GPS alıcısı, fotoğraf makinesi ve kablosuz iletişim olanaklarına sahip bir cep bilgisayarı ile bir CBS yazılımından oluşmaktadır. Sistem sayesinde bir pilot bölgede yeni veri toplama ve mevcutların güncelleme işlemleri oldukça verimli bir şekilde yapılabilmiştir. Bu sistem ile mevcut CBS uygulamasında yer alan bilgilere/verilere erişim, haritalama, CBS ve GPS entegrasyonu gibi işlemler de yapılabilmektedir. Sonuç olarak, oluşturulan Haliç CBS uygulaması, internet üzerinden kullanılabildiği gibi, mobil sistemlerle arazide gerçek zamanlı olarak da oldukça etkin bir şekilde kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu çalışmada yukarıdaki çerçevede anlatılan işlem adımları hakkında bilgiler verilmiştir. Anahtar kelimeler : Haliç, CBS, WEB-tabanlı CBS, Mobil (Taşınabilir) CBS Abstract GEOGRAPHIC INFORMATION APPLICATIONS WITH MOBILE SYSTEMS: MOBİLE HALIC INFORMATIN SYSTEM It is assumed that it would be useful to develop an information system for the area of Haliç and its surroundings that are reborning again and becoming an important center for culture, tourism and commerce for most of the national and the international tourists. As a result A Web-Based Halic Information System-WBHIS is realized for the purpose of sharing the various numerical and attribute data related with the Haliç Sea and its surroundings through internet with users. In this way, spatial and non-spatial data that are belong to Haliç Sea and various objects located in Haliç Sea and Bay which have historical and social importance can be served to people all over the World through internet. In this study, information related with the Halic Mobile Geographic System that is developed to update and add new data to the system and carry out new real-time GIS applications in the field by the end users is given. This mobile system consists of an integrated GPS, a digital camera, a GIS software and a pocked PC which has wireless communication. The processes of collecting data and updating existing data to the Kasım 2005, İTÜ İstanbul 591

2 system in GIS application can be realized by means of this system. The information system can be used through internet and this system can also be used efficiently with a mobile system in real time. In this study, process steps of the projects are given above project outline summarized. Keywords: Haliç (Golden Horn), Web-based GIS, Mobile GIS. 1. Giriş Mekansal ve mekansal olmayan verilerin toplanması, bunların uygun formatlara getirilerek kullanıcıların hizmetine sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), bilgiye kolayca erişilmesini ve daha etkin yönetilmesini ve kullanılmasını sağlayan önemli bir araç olarak kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Bilgisayar üzerinden çalışan bu sistem, verilerin toplanması, kaydedilmesi, görüntülenmesi, sorgulanması ve analizlerinin yapılabilmesi gibi bir çok fonksiyona elverişlidir. Sistemin sahip olduğu avantajları nedeniyle CBS uygulamaları her geçen gün yeni uygulama alanları bulmakta ve uygulama sayısı hızla artarak milyonlarca insana farklı amaçlar için hizmet etmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için veri, personel, donanım, yazılım ve yöntem bileşenlerinin bir arada olması gerekir. Söz konusu fonksiyonlar emek, zaman ve maliyet açısından incelendiğinde, CBS nin temel fonksiyonları arasında yer alan veri toplama safhasının tüm sistem maliyetinin %50 den fazlasını oluşturduğu ifade edilmektedir (Yomralıoğlu, 2000). Günümüzde kullanımı hızla artan taşınabilir (mobil) cep ya da el bilgisayarları artık kişisel asistan olmanın ötesinde yeni bir uygulama alanı bulmuş ve CBS nde veri toplama, güncelleme ve düzeltme uygulamalarında da kullanılmaya başlamıştır (Şekil 1). Bilgisayar ve teknoloji dünyasındaki çok hızlı ilerlemeler CBS uygulamalarının yapıldığı platformları çeşitlendirmiş ve mobil cihazlarda da CBS uygulamaları yapılabilir hale gelmiştir. Son yıllarda bir çok CBS yazılım firması, masaüstü uygulaması olarak kurulan CBS nin, mobil kullanıcılar tarafından da kullanmasına olanak sağlamak için bir çok yazılımı piyasaya sunmuşlardır. Değişik amaçlar için kullanılmakta olan CBS nin, yukarıda kısaca bahsedilen mobil platformlarda da kullanılabilir hale gelmesi hem CBS ni kurup, geliştirenler, hem de bu sistemlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar açısından büyük yararlar sağlamıştır. Bu sistemlere dayalı uygulamaları, genel olarak iki ana gruba ayırmak mümkündür: i-) sistem kurucular, ii-) kullanıcılar. İlki, CBS nin kurulması üzerinde yoğunlaşır ve veri toplama, kontrol ve güncelleme gibi işlevleri içerir. Kullanıcılarsa, oluşturulan CBS uygulamalarını mobil cihazlarla sahada gerçek zamanlı olarak kullanırlar (Şekil 2) (Kwan ve Shi, 2002, Yong ve diğ. 2002). Şekil 1. Mobil Çalışmalarda Kullanılabilecek Bazı Cihazlar (Maguire, 2001) Şekil 2. Mobil Sistemler ile Internet ve Masaüstü CBS Uygulamaları Arasındaki İlişki (www.esri.com) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 592

3 Bir Mobil Coğrafi Bilgi Sisteminin potansiyel kullanıcılarına sağladığı önemli avantajlar, aşağıda genel başlıklar altında özet olarak verilmiştir (Yomralıoğlu ve Döner, 2005): Bu sistemlerle, Sahada hızlı, doğru ve ekonomik olarak dinamik veri toplanabilir, Toplanan veriler herhangi bir yere (merkeze) kablosuz iletişim aracılığıyla anında gönderilebilir, GPS ve sayısal fotoğraf makinesi ile yapılan entegrasyonla objelerin konumları belirlenip, resimleri de sisteme girilebilir (özellikle bir afet ya da acil durumlarda büyük yarar sağlayacaktır), Sahada daha önceden oluşturulmuş olan bir CBS uygulaması hemen tüm fonksiyonları ile kullanılabilir, CBS konum analizleri yapılabilir, CBS database leri için kullanımı kolay, yazım hatalarını en aza indiren, eksik bilgi toplanmasını önleyen ve toplanan bilgilerin daha sonra bilgisayara girilmesine gerek kalmaksızın doğrudan sayısal olarak kullanılmasına olanak sağlayan formlar oluşturulabilir, Internet üzerinden on-line sunulan harita servislerine ulaşıp, kullanılabilir. 2. Uygulama: Mobil Haliç Bilgi Sistemi 2.1. Amaç ve Kapsam Eski İstanbul un merkezi olan tarihi yarımada ile Beyoğlu yakasını birbirinden ayıran Haliç, İstanbul un en güzel yerlerinden biri olup, şehrin tarihinde son derece önemli bir yere sahip olmuştur (Şekil 3). Şekil 3. Haliç Bölgesi Tarihi boyunca barındırdığı medeniyetlerin izlerini, hemen her köşesinde bulmak mümkündür. Burası, İstanbul un tabii bir limanı olarak şehre hizmet verdiği gibi, zengin su ve doğa yapısıyla mesire, eğlence ve kültür mekanı olarak da çok önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak 1942 yılında o zamanın Nafia Vekaletince (Bayındırlık Bakanlığı nca) de tasdik edilmiş olan 1:2000 ölçekli imar planının uygulamaya konulmasıyla Haliç çevresinde ciddi bir sanayileşme başlamış ve buna bağlı olarak 1950 li yıllardan başlayarak bölgede büyük tahribatlar meydana gelmiştir. İş alanlarının açılmasıyla taşradan yoğun bir göç almış ve bunun sonucunda hızlı ve plansız bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Böylece, bir zamanların gözde yerleşim merkezi olan Haliç ve çevresi, yanlış sanayileşme ve çarpık yapılaşma sonucunda adeta bir varoş haline gelmiştir. Çeşitli zamanlarda bölgenin ıslahına dönük bir çok proje önerisi yapılmış, ancak bunların çoğu ya proje aşamasında kalmış veya çevresinin ıslahına yönelik çalışmalar şeklinde olmuştur. Haliç in ciddi bir şekilde temizlenmesine dönük çalışmalara, ancak 1996 yılında hayata geçirilen Haliç Rehabilitasyon Projesi ile başlanmıştır. Yaklaşık 500 milyon USD tutarındaki bu projenin en önemli aşamalarından birisi Kasım 2005, İTÜ İstanbul 593

4 olan tarama çalışmaları sonucunda 5 milyon m 3 den fazla çamur bölgeden uzaklaştırılmıştır (İSKİ 2001, Kalkan ve Alkan, 2001) (Şekil 4). Şekil 4. Haliç Bölgesine ait Bazı Resimler Bu çalışmaların başarıyla tamamlanması sonucu Haliç büyük oranda temizlenerek rehabilite edilmiş ve tekrar eski ihtişamlı günlerine dönmeye başlamıştır. Örneğin yıllardan beri hiç görülmeyen çok sayıda balık türüne rastlanır olmuştur. Su ortamının ciddi temizlenmesine ek olarak, Avrupa nın en büyük kültür merkezlerinden birisi Sütlüce de yapılmaktadır. Feshane de yer alan eski Sümerbank fabrikası büyük bir çalışma sonucunda enkaz halinden kurtarılıp, bir kültür-eğlence merkezi haline getirilmiştir. Dünyaca tanınan Pierre Loti ye ithafen yapılan mesire alanı, Minyatürk, Eyüp Sultan, Patrikhane, Bulgar Kilisesi, Rahmi Koç Sanayi Müzesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Galata Kulesi gibi sayıları ve türleri artırabilecek bir çok tarih ve kültür merkezi yine Haliç te ya da yakın çevresinde yer almaktadır. Haliç bu gelişmelerin sonucunda yerli ve yabancı birçok kimse için önemli bir ticaret, kültür ve turizm merkezi haline gelmeye başlamış ve adeta yeniden hayat bularak cazibe merkezi olma özelliğini yeniden kazanmaya başlamıştır. Bu kadar büyük emek ve para harcanarak günümüzdeki haline gelen Haliç ve çevresi için bir bilgi sistemi oluşturulmasının çok yararlı olacağı düşünülmüştür. Buradan hareketle, Haliç deniz ortamına ve yakın çevresine ait bir çok sayısal ve sözel verinin internet üzerinden dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcıya sunulması amacıyla Web-tabanlı Haliç Bilgi Sistemi adlı bir çalışma hayata geçirilmiştir. Söz konusu bu çalışmada, Haliç in Tarihçesi, Haliçdeki Jeodezik Çalışmalar, Haliç Su Kalite Ölçmeleri, Fotoğraf Albümü, Haliç Islah Projesi, İnteraktif Haritalar gibi bilgi kümeleri, hazırlanan bir web sayfası üzerinden internet yoluyla kullanıcıların hizmetine sunulmuştur (www.halic.itu.edu.tr). Bu çalışmada ise, daha önceki çalışmada sisteme girilmeyen ancak yer almasında yarar görülen bazı objelere ait bilgiler de bir Mobil Coğrafi Bilgi Sistemi uygulaması ile toplanmıştır. Bunlara örnek olarak, daha önceki bir çalışmada pilot bölgede sisteme eklenmeye çalışılan otobüs duraklarının bir kısmı daha sisteme eklenmiştir. Ayrıca bölgede yer alan bir kaç restoran ile otel de örnek olması açısından sisteme girilmiştir. Çalışmanın son derece kısıtlı bir bütçe ile yapılması nedeniyle bu çalışmalar pilot bir çalışma niteliğinde oldukça küçük bir ölçekte yapılabilmiştir. Çalışmanın ikinci adımı, toplanan verilerin doğrulanması ve gerektiğinde düzeltmelerin yapılması şeklinde olmuştur. Üçüncü adımda ise, oluşturulan sistemi kullanmak isteyen bir son kullanıcı olarak (örneğin bir turist olarak) hareket edilerek, sistemin sahada kullanılması çalışmaları yapılmıştır. Bu her üç bileşende neler yapıldığı, izleyen bölümlerde verilmiştir Haliç Bilgi Sisteminin Oluşturulması Haliç Bilgi Sisteminin temel altlığı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995 yılında yapılan ölçmeler sonucu elde edilen ve mozaik haline getirilen 1:5000 ölçekli 9 adet ortofoto harita kullanılmıştır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 594

5 Proje kapsamında bilgi verilmek istenen objeler ortofoto haritalar üzerinde belirlenmiş ve objeyi temsil etmek üzere bir nokta (point) ile karakterize edilmiştir. Objelerin Adı, Kullanım Türü ve Kullanım Şekli (örneğin Kullanım Türü: Eğitim, Kullanım Şekli: Üniversite gibi), Adresi gibi bilgiler, 2002 yılına ait 1:1000 ölçekli sayısal fotogrametrik haritalardan alınarak objelerle ilişkilendirilmiştir. Haliç Bilgi Sisteminin deniz ortamına ait temel altlığını oluşturmak üzere bir proje çerçevesinde tüm Haliç i içine alacak şekilde hassas hidrografik ölçmeler yapılmıştır. Bu ölçmelerde bir Otomatik Veri Toplama Sistemi (OVTS) kullanılarak konumlar Kinematik GPS yöntemiyle belirlenmiştir. Derinliklerin ölçülmesinde ise çift frekanslı yüksek doğruluklu bir derinlik ölçer kullanılmıştır. Ölçmeler süresince OVTS ile toplanan derinlik ve koordinat verileri PROFIMAP, EGHAS ve SURFER gibi yazılımlar kullanılarak bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, Haliç bölgesinin büyük ölçekli güncel batimetrik sayısal ve çizgisel haritaları üretilmiştir. Elde edilen derinlik bilgileri sisteme bir tabaka olarak eklenmiştir. Tüm bu çalışmalar, masa üstü CBS ve haritalama yazılımı olan ArcView 3.2 programı ile yapılmıştır (Şekil 5). Bu çalışmalar hakkında daha detaylı bilgiler, Alkan ve diğ., (2003a, b ve c) de yer almaktadır. Şekil 5. Halic Bilgi Sistemi-ArcView Ekran Görüntüsü 2.3. Bilgi Sisteminin Internet Ortamında Sunumu Oluşturulan Haliç Bilgi Sistemindeki bilgilere dünyanın her hangi bir yerinden kolaylıkla ulaşılmasını ve mobil kullanıcıların bağlanıp yararlanmasını sağlamak amacıyla, kurulan bilgi sistemi internet ortamında yayınlanmıştır. Bunun için internet üzerinden CBS uygulamalarının sunumu için tasarlanan ArcIMS yazılımından yararlanılmıştır. Bu yazılım ile kullanıcılar internet ortamında CBS verilerine erişebilmekte ve etkileşimli olarak kullanabilmektedir. ArcIMS servislerine erişim için ArcPad, ArcGIS Desktop, kablosuz araçlar ve Java istemciler için Map Objects gibi bir çok istemciyle çalışılabileceği gibi, standart html ve java gösterimcileri olan Arc Explorer ve Arc Explorer Java Edition ürünleri de kullanılabilmektedir (Erdoğan ve Tiryakioğlu, 2004). Çalışma kapsamında Pentium 4, 1.7 GHz işlemcili, 512 MB RAM, 40 GB HDD e sahip statik IP li bir bilgisayar kullanılmıştır. Bilgisayara Windows Server 2003-Enterprise Edition sistemi kurulmuştur. Web server olarak Microsoft IIS 6 (Internet Information Server), Map sunucu olarak ESRI ArcIMS 9.0, J2SDK ve Tomcat Servlet Engine yazılımları kurulmuştur. Kurulan sistemin potansiyel kullanıcıları, Internet Explorer, Netscape gibi tarayıcılar kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden internet ortamında CBS verilerine erişip, etkileşimli olarak kullanmakta, bir çok analiz, sorgulama vb. işlevleri yapabilmektedir. Örneğin sisteme girilmiş olan veri katmanlarından istenileni açıp kapatmak, veriler arasında SQL sorgulama yapmak, buffer (tampon) analizi yapmak, objeler hakkında bilgi almak, büyütme/küçültme/kaydırma işlemlerini yapmak, mesafe ölçümü yapmak, bul komutu ile istenilen objeye Kasım 2005, İTÜ İstanbul 595

6 ulaşmak, kapalı alan/kare/çizgi ile seçim işlemleri yapmak mümkündür. Bu işlemler ekranda yer alan bir araç çubuğu yardımıyla kolayca yapılabilmektedir (Şekil 6). Şekil 6. ArcIMS Ortamında Haliç Bilgi Sistemi 2.4. Mobil Haliç Bilgi Sisteminin Oluşturulması Çalışmanın bu kısmında oluşturulan Haliç Bilgi Sistemi, yukarıda da kısaca belirtildiği gibi mevcut sistemde olmayan ancak yer almasında yarar görülen bazı objelere ait bilgilerin sisteme girilmesi, mevcutların doğrulanması ve gerektiğinde düzeltmelerin yapılabilmesi ve nihayet sistemin son kullanıcılar tarafından kullanılması için Mobil Bilgi Sistemine dönüştürülmüştür. Çalışmalarda ESRI firmasının ArcPad Mobil CBS yazılımı kullanılmıştır. ArcPad sahadaki kullanıcılarına, elbilgisayarı gibi mobil cihazlar kullanarak veritabanı erişimi, haritalama, CBS ve GPS entegrasyonu sağlayan yaygın bir mobil CBS yazılımıdır. Çalışmanın ilk aşamasında daha önceden hazırlanmış olan ArcView projesindeki semboloji, kullanılacak olan mobil cihazın özellikleri göz önüne alınarak tekrar ArcPad de görüntülenecek şekilde düzenlenmiştir. ArcPad 6 Tools Extension kullanılarak temalardaki semboloji ArcPad de görüntülenebilecek şekle getirilmiştir. ArcPad 6.03 for Windows NT yazılımı ile PC ortamında ArcView de oluşturulan temalara ait sembolojileri kullanacak şekilde ArcPad projesi oluşturulmuştur (Şekil 7) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 596

7 Şekil 7. ArcPad 6.03 for Windows NT de Haliç CBS Projesi Şekil 8. ArcPad de Kullanmak Üzere Veri Giriş Formlarının Oluşturulması ArcPad Application Builder ile proje kapsamına alınan objelere ilişkin bilgilerin yer aldığı sembol.shp shape dosyası için edit form ve identify form oluşturulmuştur (Şekil 8). ArcPad programında isteğe ve ihtiyaçlara göre arayüz değiştirmek mümkündür. Bunun için ArcPad Application Builder uygulaması kullanılmış, ihtiyaç ve isteklerimiz doğrultusunda veri giriş (edit form) ve bilgi formları (identity form) dizayn edilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan edit formları, objelere ait başta tanımlanan ve girilmesi gereken bilgilerin doğru, eksiksiz, kolay ve hızlı bir şekilde Pocket PC ye girilmesi için kullanılmaktadır (Şekil 8). identify formları ise, sisteme girilmiş bu bilgilerin daha sonra son kullanıcılar tarafından objeler hakkında tasarlanan yapıda bilgi almasını sağlamaktadır. MS-ActiveSync 3.8 yazılımı kullanılarak, proje ile ilgili PC deki tüm dosyalar Pocket PC ye aktarılmıştır. Çalışmada HP ipaq hw6515 model bir Pocket PC kullanılmıştır (Şekil 9). Teknik özelliklerinde de görüleceği gibi kullanılan bu cihazda bütünleşik GPS ve Dijital Kamera mevcut olup, GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, IrDA dan oluşan kablosuz iletişim araçlarına da sahiptir. Ayrıca SD yuvadan Wi-Fi bağlantısı da gerçekleştirilebilmektedir. Hem SD hem de mini SD genişleme yuvası bulunan cihazın, harici bir klavyesi de mevcuttur. İşlemci, işletim sistemi ve bellek İşletim Sistemi Yazılımı Işlemci Bellek Türü Bellek Yuvaları Yazılım Dahil Sistem özellikleri Kablosuz Teknolojiler tanımı Tümleşik kamera açıklaması Genişletme Yuvası Klavye tanımı Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition Software, Phone Edition, Microsoft Pocket Yazılım sürümleri, Pocket PC için Outlook, Word, Excel ve Internet Explorer ürünlerini içerir Intel PXA270 İşlemci 312 MHz 128 MB toplam bellek SD ve Mini SD Yuvaları Özel HP uygulamaları: ipaq Wireless, GSM/GPRS Settings Manager, GPS Navigation, HP Profiles, MMS Composer, Bluetooth Manager, ipaq File Store, ipaq Backup, HP Photosmart Camera, HP Image Zone for Pocket PC Tümleşik dörtlü bant GSM/GPRS/EDGE, Bluetooth, IrDA Yerleşik SXGA, HP Photosmart 1.3 MP, 1280 x 1024 çözünürlük SD Yuvası: 1 bit SDIO ve 4 bit SD/MMC tipi bellek standardını destekler Tümleşik Klavye Şekil 9. Çalışmada Kullanılan Pocket PC ve Bazı Teknik Özellikleri (www.hp.com.tr) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 597

8 Çalışma bölgesinde, daha önce de belirtilen çerçevede i-) veri doğrulama, ii-) yeni veri girişi çalışmalarına başlanmıştır. Veri doğrulaması yapılacak objenin yanına gidilmiş, GPS den alınan koordinatlardan yararlanarak objenin altlıktaki yeri belirlenmiştir. Objenin üzerine tıklanarak ekrana gelen bilgilerle, o anki bilgiler karşılaştırılmıştır. Gerekli olması durumunda düzeltmeler yapılmıştır.yeni bilgi girme çalışması çerçevesinde, daha önceki bir çalışmada pilot bir bölgede sisteme eklenmeye çalışılan otobüs duraklarının bir kısmı daha sisteme eklenmiştir. Ayrıca bölgede yer alan bir kaç tane restoran ile otel de örnek olması açısından sisteme eklenmiştir. Bunun için de, önce objenin GPS aracılığıyla koordinatı belirlenip altlık üzerine işaretlenmiş ve ekrana gelen edit form dan yararlanılarak öznitelik bilgileri girilmiştir. Veri girişi, oluşturulmuş olan özel combobox menülerden yararlanılarak kolay, hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmiştir (Şekil 10.a). Ayrıca objenin fotoğrafı, kullanılan Pocket PC deki bütünleşik kamera ile çekilmiş ve edit form da ilgili alana yerleştirilmiştir. Bu resimler identify formda kullanılan image box ile proje içerisinde görüntülenebilir hale gelmiştir (Şekil 10.b). Şekil 10.a. Edit Form Kullanılarak Veri Girişi Şekil 10.b. Objenin Resminin Görüntülenmesi Yeni veri girişi ile birlikte, mevcut CBS de yer alan objelerin mekansal ve mekansal olmayan bilgileri de arazide kontrol edilmiş (doğrulanmış) ve gerekli durumlarda düzeltme yapılmıştır. Sonuç olarak doğrulama işlemi yapılan, gerektiğinde düzeltilen verilerle ve yenilerinin girilmesiyle güncellenmiş olan CBS, ile daha sahada çalışmalar biter bitmez ana bilgisayara gönderilmiştir (Şekil 11). Şekil 11. Sahada Toplanan Verilerin e-posta ile Uzaktan Ana Merkeze Gönderilmesi Kasım 2005, İTÜ İstanbul 598

9 2.5. Mobil Haliç Bilgi Sisteminin Son Kullanıcılar Tarafından Kullanımı ArcView yazılımı ile oluşturulan Haliç CBS, yukarıda açıklanan şekilde bir Mobil Bilgi Sistemine dönüştürülmüştür. Bu tür sistemlerle gerekli çalışmalar sonucunda güncellenen Haliç CBS i bu kez son kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılara bu kapsamda iki alternatif sunulmaktadır. Bunlardan ilki, verileri örneğin bir SD kart gibi hafıza kartlarına yükleyerek uygulamayı gerçekleştirmek, ikinci ise, gerekli temel altlık haritayı bluetooth, Wi-Fi, GPRS/EDEGE gibi kablosuz erişim olanakları ile internet üzerinden ArcIMS ile hazırlanan bir harita web servisinden temin edip uygulamayı gerçekleştirmektir. i-) Kullanıcının Hafıza Kartına Yüklediği Verilerle Mobil Cihaz Üzerinden CBS Uygulaması Yapması Hafıza kartına yüklenmiş verilere sahip olan ekibimiz, Rahmi Koç Sanayi Müzesi ne gitmek istemiştir. İlk olarak sistemde bu müze aratılmış, haritada görüntületilmiş, müzeyi temsil eden noktanın üzerine tıklanarak müze hakkında bazı genel bilgiler almıştır (Şekil 12.a ve b). Şekil 12.a. Sistemden Obje Aratma Müzenin web sayfasına bağlanarak o gün müzenin açık olup-olmadığını, hangi saatlerde açık olduğunu, buradan hangi otobüslerin ya da toplu taşıma araçlarının geçtiğini incelemiştir (Şekil 12.b). Şekil 12.b. Rahmi Koç Müzesinin Web Sayfasına Pocket PC den Bağlantı İzleyen adımda, haritaya bakılarak en yakın otobüs durağına gidilmiş, GPS ile belirlenen koordinatlar yardımıyla durağın yeri ekranda görüntülenmiştir. Durak hakkındaki bilgilerden yararlanarak İETT nin web sayfasına bağlanılmış, bu duraktan geçen otobüs hat numaraları öğrenilmiştir (Şekil 13) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 599

10 Şekil 13. Sisteme Girilmiş Bir Durak Hakkında Bilgi Alma Ayrıca bu durak ile gidilecek hedef arasındaki mesafe vb bilgileri de yapmış olduğu basit bir sorgulama ile cihazın ekranında görüntülenmiş ve seçilen hedefe varılmıştır (Şekil 14). Şekil 14. Sistemde Mevcut Bir Objenin Aratılarak Bulunması ve GPS den Yararlanarak Bu Hedefe Ulaşılması ii-) Kullanıcının Gerekli Temel Haritayı Kablosuz Erişim Olanakları ile Internet Üzerinden Mobil Cihazına Yükleyerek CBS Uygulamasını Yapması Burada kullanıcının daha önceden temin ettiği verilerle çalışması yerine, sistem kurucular tarafından güncellenen en son verilerle çalışmayı yapması sağlanmıştır. Bunun için ArcPad yazılımının internet tabanlı harita web servislerinden tabaka ekleme fonksiyonundan yararlanılmıştır. Zira ArcPad, internet haritacılığı ve CBS yazılımı olan ArcIMS e bir istemci olarak çalışabilmekte, veriler kablosuz LAN, cep telefonu ya da kablosuz modem gibi TCP/IP protokolü ile aktarılabilmektedir (ESRI 2000). Bu çerçevede, ArcIMS üzerinde Haliç Bilgi Sisteminin kurulu olduğu server a bağlanılarak hazırlanan harita servisinden ilgili tabakalar ArcPad e GPRS bağlantısı ile alınmıştır (Şekil 15). Bu veri salt bir resim dosyası gibi olmayıp, ayrı bir tabaka gibi büyültülüp küçültülebilmekte, mesafe ölçümü yapılabilmekte, tabakalardaki bilgiler görüntülenebilmektedir (Şekil 16) Kasım 2005, İTÜ İstanbul 600

11 Şekil 15. ArcPad e ArcIMS Üzerinden Tabaka Aktarımı Şekil 16. Aktarılan Tabaka ile Mobil CBS Uygulaması Çalışmada internet bağlantıları cep telefonu üzerinden GPRS ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlantının kullanıcıya maliyeti hakkında çok genel bir fikir vermesi açısından Turkcell Hat için GPRS-İnternet bağlantısı ile ilgili bir ücretlendirme Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Turkcell Faturalı Hat için GPRS - İnternet bağlantısı Ücreti (www.turkcell.com.tr) MegaByte TL / KiloByte - YTL / KiloByte , , , , ,0005 Son olarak ekip müzeyi gezerken yemek ve konaklama için bir rezervasyon da yapmak istemiştir. Bunun için bölgede mevcut restoran ve konaklama tesisleri arattırılmış, bulunanların yerleri mobil cihazdaki altlık harita üzerinde görüntülenip, bazı bilgiler alınmıştır. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırabilmek için de seçilen restoran ile otelin web sayfalarına bağlanılmış ve işlemler yaptırılmıştır. 3. Sonuç Haliç kıyı bölgesinde ve yakın çevresinde yer alan özellikle tarihi ve kültürel öneme sahip bir çok objeye ait bazı bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemi yapısı içinde derlenmiş ve Haliç Coğrafi Bilgi Sistemi adıyla bir bilgi sistemi tarafımızdan daha önce oluşturulmuştur. Bu çalışmada, sisteme girilmeyen ancak yer almasında yarar görülen bazı objelerin sisteme girilmesi, daha önce girilenlerin doğrulanması ve gerektiğinde düzeltmelerinin yapılmasına imkan sağlamak üzere kurulan bir Mobil Bilgi Sisteminin nasıl oluşturulduğu anlatılmıştır. Söz konusu mobil sistem aracılığıyla, sistemin hızlı bir şekilde, kolayca ve daha az zamanda güncellenmesi sağlanmaktadır. Kurulan sistemden dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcının da yararlanabilmesi için internet üzerinden de kullanıma sunulmuştur. Böylelikle kullanıcılar bir CBS yazılımına gereksinim duymadan, sadece bir internet tarayıcısı kullanarak sistemde mevcut bir çok objeye ait bilgiye ulaşabilmekte ve temel bazı CBS işlevlerini kolaylıkla yapabilmektedir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 601

12 Güncellenen Haliç CBS çok değişik amaçlar için kullanılmak üzere hareket halindeki (mobil) kullanıcıların da hizmetine sunulmuştur. Kullanıcılarına son derece büyük yararlar sağlayan bu sistem ile Mobil bir CBS uygulaması başarı ile sahada yapılabilmiştir. Sistemin yukarıda sıralanan önemli bir çok üstünlüğünün yanı sıra, bazı eksikliklerinin ya da zayıflıklarının olduğu da yapılan uygulamalarda görülmüştür. Bunlardan bazıları; Pocket PC lerin ekranlarının küçük olması, İşlemcilerin göreceli olarak daha yavaş olması, Uygulama geliştirme ortamının PC kadar elverişli olmaması, Uygulamada olduğu gibi ArcPad ya da benzeri program kullanılması durumunda her bir kullanıcı için bir kullanıcı lisansına ihtiyaç olması, Çalışmanın bir çok aşamasında web bağlantısı için başvurulan GPRS in maliyetli olması şeklinde sıralanabilir. Bu dezavantajlar, belki bir Tablet PC kullanılarak belli ölçüde giderilebilirse de, bu sistemlerin de Pocket PC ye göre daha pahalı olması, boyutlarının büyük ve ağır olması, batarya problemi bir dezavantajdır. Diğer yandan ülkemizde bir çok kafe, lokanta vb. gibi yerlerde Wi-Fi hizmetinin sunulmaya başlanması GPRS maliyetini belirli oranda ortadan kaldırabilecektir. Teşekkür Projeyi destekleyen İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi ne, CBS Laboratuarı olanaklarından yararlandığımız İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ne, çalışmada kullanılan altlıkların temin edilmesinde çok değerli yardım ve desteğini gördüğümüz İBB Harita Müdürlüğü ne, veri toplamada yardımlarını gördüğümüz İhsan Genç e, Müh. Göker Burak Çetin e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaynaklar Alkan, R.M., Kalkan, Y., Baykal, O., İpbüker, C., Yanalak, M., Erden, T. ve Erdoğan, C. (2003.a). Internet-Based GIS Implementations: A Case Study in an Ancient Settlement of Istanbul, Proceeding CD of the ISPRS WG VII/4 Symposium Remote Sensing of Urban Areas, Regensburg, Germany, June, Vol: XXXIV-7/W9, Alkan, R.M., Kalkan, Y., Baykal, O., İpbüker, C., Yanalak, M. ve Erden, T. (2003.b). WEB Tabanlı Haliç Bilgi Sistemi, Proje Raporu, İTÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 1945, Temmuz, 74s. Alkan, R.M., Maktav, D., Kalkan, Y. and Erdoğan, C. (2003.c). Mobile GIS Application At The Estuary Haliç (The Golden Horn) In İstanbul, Proceeding of the Conference on Studying Land Use Effects in Coastal Zones with Remote Sensing and GIS, Kemer, Antalya, August, Erdoğan, S. ve Tiryakioğlu, İ. (2004). Turizm-Tanıtım Faaliyetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Afyon Örneği, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı, İstanbul, 6-9 Ekim 2004, ESRI, (2000). ArcPad:Mobile Mapping nd GIS White Paper. İSKİ (2001) Gerçekleşen bir düş: HALİÇ, İSKİ Genel Müdürlülüğü, Yayın No: 36. Kalkan Y. ve Alkan R.M. (2001). Islah Öncesi ve Sonrası Haliç Dip Topoğrafyasındaki Değişim, Haliç 2001 Sempozyumu, Mayıs, , İstanbul Kasım 2005, İTÜ İstanbul 602

13 Kwan, K. and Shi, W. (2002). A Study of Dynamic Database in Mobile GIS, Proc. of the Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications, Ottowa. Maguire, D. (2001). Mobile Geographic Services Come of Age, GeoInformatics, March, 6-9. Yomralıoğlu, T. (2000). Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul. Yomralıoğlu, T. ve Döner, F. (2005). Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 93(2), Yong, L., Quan, L.Q., Ying, X.Z. and Chong, W. (2002). Reserach of Mobile GIS Application Based on Handheld Computer, Proc. of the Symposium on Geospatial Theory, Processing and Applications, Ottowa Kasım 2005, İTÜ İstanbul 603

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

İnternet Ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Web-tabanlı Haliç Bilgi Sistemi (WHBS)

İnternet Ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Web-tabanlı Haliç Bilgi Sistemi (WHBS) İnternet Ortamında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması: Web-tabanlı Haliç Bilgi Sistemi (WHBS) R. Metin Alkan, Yunus Kalkan, Cengizhan İpbüker, Mustafa Yanalak İTÜ İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

GEOMATICS GROUP MEHMET KOCAMANOĞLU MEHMET İLVAN. Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü. Yazılım Departman Müdürü

GEOMATICS GROUP MEHMET KOCAMANOĞLU MEHMET İLVAN. Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü. Yazılım Departman Müdürü GEOMATICS GROUP MEHMET İLVAN Yazılım Departman Müdürü MEHMET KOCAMANOĞLU Harita Mühendisi Geomatics Group Genel Müdürü 1 2 Yeni MobileMapper 10 Arazi şartlarına dayanıklı GPS/CBS Cihazı Harici anten bağlama

Detaylı

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6)

VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE WEB SAYFASININ HAZIRLANMASI (İP 6) Bu iş paketi kapsamında, İP1, İP2 ve İP3 iş paketlerinden elde edilen bilgiler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli bir veri

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Mehmet KOCAMANOĞLU (Genel Müdür / Harita Mühendisi) 9 HAZIRAN 2017 Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Trimble MX7 Sistem İçeriği Karmaşık Olmayan Yapı Kurulumu Kolay Kullanımı Kolay Portatif

Detaylı

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi

Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Açıköğretimde Mobil Öğrenme Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu H. Umut Yenigün Nazan Uslu Anadolu Üniversitesi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Web adresi : http://www.gislab.co MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MEKANSAL VERİLER İLE ÜRETİLECEK TÜM ÇÖZÜMLER İÇİN... BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Misyonumuz coğrafi bilgilerin elde edilmesinden yönetimine kadar olan tüm süreçlerde son teknolojiyi kullanarak geliştirme

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ UYGULAMASI

WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ UYGULAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. WEB TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ UYGULAMASI Hicret Gürsoy Sürmeneli

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu

İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0. Sistem Kataloğu İNFOSET İNFOSET Ses Kayıt Sistemi v2.0 Sistem Kataloğu İ N F O S E T S E S K A Y I T S İ S T E M İ V 2. 0 Sistem Kataloğu İnfoset Yazılım Marmara Cad.Yüksel Sok. 6/7 Pendik-İstanbul Telefon 216 379 81

Detaylı

KOCAELİ TURİZM BİLGİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI

KOCAELİ TURİZM BİLGİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI KOCAELİ TURİZM BİLGİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI Y.Z. Demirci 1, T. Kavzoğlu 2 1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, y.ziyademirci@kocaeli.bel.tr 2 Gebze Yüksek

Detaylı

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici

Şeffaf İnsan Kaynakları. Aktif personel. Etkin yönetici Şeffaf İnsan Kaynakları Aktif personel Etkin yönetici HR-WEB ile Fark Yaratacak uygulamalar! HR-WEB İnsan Kaynakları ve Bordro Yönetimi çözümümüz, uzun yıllar boyunca edindiğimiz tecrübelerimiz ve iş dünyasının

Detaylı

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI

HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI TOPOĞRAFİK VERİLERİN HAZIRLANMASI VE SUNUMU Mühendis Yüzbaşı Mustafa CANIBERK 08 Ekim 2013 TAKDİM PLANI TOPO25 Veritabanı Tanıtımı Topoğrafik Verilerin Hazırlanması Topoğrafik

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi -

WINDOWS 7. Tekno-K@mp Eğitim ID 98 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223. Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - WINDOWS 7 Tekno-K@mp Eğitim ID 98 Seviye 2/4 (Normal Seviye Kullanıcı) Tekno-K@mp Konu ID 34223 Ana Kategori İşletim Sistemleri Alt Kategori Giriş Konu Windows 7 Hakkında Genel Bilgi Ek Bilgi - GENEL BİLGİSAYAR

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka

NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka NUBİS; Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından sunulan; Numarataj belgesi verme işlemleri, Keşif işlemleri, Direk Tabela işlemleri, Numarataj plaka işlemleri, Saha ve haritacılık işlemlerinin ; Mekânsal boyutta

Detaylı

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Muafiyet sınavı hakkında bilgi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) PROĞRAMI ANKARA-2012

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) PROĞRAMI ANKARA-2012 KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) PROĞRAMI Metin ÖZBACAK Bilgi İşlem Müdürü Cemal SUNULU Ziraat Müdürü ANKARA-2012 Kayseri Şeker Uydu Destekli Tarla Ölçüm ve Raporlama Bilgi Sistemi

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları

Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları 19. Esri Kullanıcıları Konferansı 22-23 Ekim 2014 ODTÜ, Ankara Niğde İli Köydes ve CBS çalışmaları Mustafa BOZDAĞ Esri UC 2014 Demo Niğde Niğde İli ülkemizin iç Anadolu bölgesinin güneydoğusundadır. Rakımı

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 4.5. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 4.5 Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri

Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 25 28 Mart 2015, Ankara. Coğrafi Bilgilerin Harita Servisleri ile Paylaşımına Yönelik Uygulama Örnekleri Doğuş

Detaylı

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye for Mobile Kürşad Demirer Özet Mobil çözümlerin yeri ve önemi Esri Mobil Stratejisi Soru Cevap Vizyonu Platform çözümü Uygulamalar

Detaylı

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL

Mustafa KADIOĞLU. Mehmet UYSAL Mustafa KADIOĞLU Mehmet UYSAL Projenin Konusu Okullarımızda karşılaşılan çeşitli problemlere Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak çözümler üretilmesi. Günümüzde pek çok devlet kurumu ve özel sektör için

Detaylı

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz.

Temel Kavramlar-2. Aşağıda depolama aygıtlarının kapasitelerini inceleyebilirsiniz. Temel Kavramlar-2 Byte = 8 Bit in bir araya gelmesiyle oluşan bellektir. Bilgisayarın tanıdığı harf rakam ve özel karakterlerden her biri 1 byte lık yer kaplar. Yani her bir harfin 1 veya 0 dan oluşan

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje Durumu : Tamamlandı. Projenin

Detaylı

ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

ENFORMATİK. Enformatik Bölümü 2015 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte kavramı Ders İzlencesi 3 Dersin amacı

Detaylı

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması

Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi Uygulaması www.akillibiletim.com Akıllı Bilet Online İşlem Merkezi uygulamasının tasarım ve geliştirme sürecinde göz önünde bulundurulan en önemli husus, uygulamanın herkes

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

İÇERİK. Dersin işlenişi Bilgisayara giriş

İÇERİK. Dersin işlenişi Bilgisayara giriş 2017 GUZ TBT Giris İÇERİK Dersin işlenişi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte kavramı 2 Enformatik Bölümü Dersin

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr

Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr Fatih HAREKET KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Md. cbs.kayseri.bel.tr 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Plaka Tanıma. Plaka. Tanıma Sistemi. Sistemi

Plaka Tanıma. Plaka. Tanıma Sistemi. Sistemi Plaka Plaka Tanıma Tanıma Sistemi Sistemi Otus Plaka Tanıma Sistemi (PTS), kontrollü geçiş yapılan noktalarda giriş ve çıkış yapan araçların plakasını okuyarak elde ettiği veriler ile kontrol ve doğrulama

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

Location Analytics Esri Maps for Office.pptx

Location Analytics Esri Maps for Office.pptx Location Analytics Esri Maps for Office.pptx 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye Location Analytics: Esri Maps for Office Erhan Yıldırım Özet Location Analytics Esri

Detaylı

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise)

SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) SİSTEM İHTİYAÇLARI (Tiger Enterprise / Tiger 3 Enterprise) / Gereksinimleri : Sunucu: 60 GB boş disk 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Processor L5638 (12M Cache, 2.00 GB boş disk RAID

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri

Dr. Organizer Diş. Ver. 199e. 1992 den beri. Program özellikleri, sistem gereksinimleri 1992 den beri Dr. Organizer Diş Ver. 199e Program özellikleri, sistem gereksinimleri Alp Bilişim&Danışmanlık Halitağa cad. 42/7Tınaz iş merkezi Kadıköy İstanbul (216) 418 60 44 (216) 418 60 37 (532) 246

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu

MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu MapCodeX MapLand Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX MapLand İşlem Araçları Çalışma Dosyası Aç Haritanın ve son çalışma dosyasının

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.

Üzerinde. Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr. Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov. Sanal Küre K Üzerinde Yürüyüş Analizi Y.Müh.Mehmet ERBAŞ, mehmet.erbas@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Hakan ŞAHİN, hakan.sahin@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Emre SOYER, emre.soyer@hgk.msb.gov.tr Y.Müh.Feyzi KANTAR, feyzi.kantar@hgk.msb.gov.tr

Detaylı

RESTORAN Sistemi AKINSOFT BÖLGE BAYİ

RESTORAN Sistemi AKINSOFT BÖLGE BAYİ RESTORAN Sistemi WOLVOX Restaurant Programı, Restaurant, kafe, bar, otel, spa ve bilardo salonlarında adisyonları takip etmek için kullanabilirsiniz R T S B İ L G İ S A Y A R L E V E N T - İ S T A N B

Detaylı

aselsan UHF APCO25 Sabit Merkez Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Sabit Merkez Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler

aselsan UHF APCO25 Sabit Merkez Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Sabit Merkez Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler 4900 Atlas Sabit Merkez Telsizleri Genel Özellikler Menüler /Fonksiyonel Özellikler Çoklu sistem altyapısı Desteklenen protokoller Bölge/Kanal Seçimi Kanal/Grup Tarama SMS (Kısa Mesaj Servisi) Kullanıcı

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

@Remote Enterprise Pro

@Remote Enterprise Pro Page 1 of 11 @Remote Enterprise Pro 1. Giriş 2. Özellikler 3. Rakipler 4. Teknik Özellikler 1. Giriş 1.1 Giriş @Remote Enterprise Pro, bir dizi uzaktan cihaz yönetim hizmeti sağlayan @Remote ürün hattımızın

Detaylı

SL 55+ DGPS Alıcısı.

SL 55+ DGPS Alıcısı. SL 55+ DGPS Alıcısı www.satlab.com.tr SL 55+ Yüksek Hassasiyetli DGPS Çözümü GIS Veri Toplama İhtiyaçlarınız İçin Yüksek Hassasiyetli GNSS Alıcısı Avrupa Kalitesi ve Standartları Hafif Bluetooth Çoklu

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü

Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü Afet/Acil Durum İhbar Alma ve Yönetim Sistemi Modülü AKOM modülü, çağrı merkezine 7/24 gelen afet ve acil durum çağrıları karşılayan ve alınan çağrıların türlerine göre değerlendirilerek sisteme aktarılmasını

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI VE 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ BURHAN BAHA BİLGİLİOĞLU SEMİH SADIÇ DOÇ.DR.SELÇUK REİS AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray üniversitesi, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM

ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM NETWORKER GÖZLEMLEME SİSTEMİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ GÖZLEMLEMEK VE KONTROL ETMEK İÇİN KABLOSUZ ÇÖZÜM Her tür makinene de kullanılabilir Kullanıcının bilgisayarına ilave bir yazılım yüklenmesi gerekmiyor Bağımsız

Detaylı

SANAYİ VE AR-GE YETENEK ENVANTERİ ÇALIŞMALARINDA ARAYÜZ YAZILIMI VE VERİTABANI TASARIMI. Özet. Abstract

SANAYİ VE AR-GE YETENEK ENVANTERİ ÇALIŞMALARINDA ARAYÜZ YAZILIMI VE VERİTABANI TASARIMI. Özet. Abstract MESTEK 2017 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 11-13 Mayıs 2017, BURDUR. SANAYİ VE AR-GE YETENEK ENVANTERİ ÇALIŞMALARINDA ARAYÜZ YAZILIMI

Detaylı

aselsan VHF SK2 Sabit Merkez Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Sabit Merkez Telsizleri Menüler /Fonksiyonel Özellikler Genel Özellikler

aselsan VHF SK2 Sabit Merkez Telsizi - Gelişmiş Konfigürasyon 4900 Atlas Sabit Merkez Telsizleri Menüler /Fonksiyonel Özellikler Genel Özellikler Genel Özellikler SK2 Direkt Mod Sayısal ve analog kanallarda haberleşme Donanımsal kripto USB konnektörü aracılığıyla dosya aktarımı Farklı dilleri destekleyen kullanıcı arayüzü Almaç Göndermeç Mimarisi

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu Bilgi teknolojileri ve Programcılığı Bölümü DERS 1 - BİLGİSAYAR VE ÇEVRE ÜNİTELERİ Bilgisayar, kendine önceden yüklenmiş program gereğince

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı