T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2012/ TEMMUZ / SAAT : KARAR NO DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Çetin Özdaş, Ekrem Demirten, Ahmet Özler, Muharrem Uzunoğlu, Osman Nuri Soyocak, Mustafa Gökhan Kömürcü, Seyhan Günhan, Ünal Köse, Tahsin Yüce, Zeki Gül, Rumi Bekiroğlu, Nurettin Karakaya, Necmettin Durmuşbaş, İsmail Akgöz, Bedriye Çayır, Mustafa Dalamanlı, Abdullah Aydoğdu, Elvan Zorlu, Abdülaziz Layık, Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, Sadık Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım ve Sefa Köse olmak üzere 28 Üye katılmıştır. Abdullah Gözübüyüklü, İbrahim Kuşçu, Ali Rıza Ünal. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Meclis Üyelerinden, Abdullah Gözübüyüklü ve Ali Rıza Ünal ın tarihli mazeretli sayılmaları hakkında dilekçelerinin bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Abdullah Gözübüyüklü ve Ali Rıza Ünal ın mazeretli sayılmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan, gündeme ilave edilmek üzere teklif bulunup bulunmadığını sormuş ve -İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çepni Mahallesinde Sağlık Tesis Alanı işaretli gayrimenkulün Sağlık Müdürlüğüne tahsisi hakkında tarih ve 3728 Sayılı Yazısı, -Fen İşleri Müdürlüğünün, Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı yolu hakkında tarih ve 831 Sayılı yazısı, - Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 Yılı Bütçesine ,00- TL Ek Bütçe yapılması hakkında tarih ve 1953 Sayılı yazısı ile, 29 Belediye ve 1 Kaymakamlığa Yardım Yapılması hakkında tarih ve 1955 Sayılı yazılarının bulunduğunu belirterek, tekliflerin gündeme alınmasının kabulünü oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Tekliflerin gündeme alınarak gündemin 11, 12, 13 ve 14. Maddelerinde görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve Dinçer Solmaz, Sadık Örgel ve Ulaş Yıldırım ın gündem dışı söz alma talebi bulunduğunu belirterek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2 KARAR NO 114 MADDE 1 Teklif Eden Müdürlük İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 955 Memur Kadro Değişikliği. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) fıkrası gereği, Belediyemizin teşkilat kadrolarında unvan ve tahsilleri doğrultusunda kadro dereceleri dar gelen kadroların iptal edilerek derece yükseltilerinin yapılması gerektiğini belirterek, teklifi oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (L) fıkrası, gereği, Belediyemizin teşkilat kadrolarında unvan ve tahsilleri doğrultusunda; SIRA NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO ÜNVANI KADROSU Leyla SAYIN T.H.S. Fen Memuru 4/ Cafer İPEK G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 9/ Bekir BİLGİN G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 9/ Y. Emre ÇÖRÜŞ G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 9/ Nurettin KOÇAK G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 9/ Okan DAĞLI G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 9/ Hayrettin ÖZCENİK G.İ.H. Memur 13/13-2 Kadroların iptal edilerek, SIRA NO SİCİLİ ADI SOYADI SINIFI KADRO ÜNVANI KADROSU Leyla SAYIN T.H.S. Fen Memuru 3/ Cafer İPEK G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 8/ Bekir BİLGİN G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 8/ Y. Emre ÇÖRÜŞ G.İ.H. Veri Hazırlama Kont. İşl. 8/ Nurettin KOÇAK G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 8/ Okan DAĞLI G.İ.H. Bilgisayar İşletmeni 8/ Hayrettin ÖZCENİK G.İ.H. Memur 12/13-2 Kadro ve derecelere yükseltilmeleri OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

3 KARAR NO 115 MADDE 2 Teklif Eden Müdürlük FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 792 DSİ ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi. Başkan, Çorum ili Çepni Mahallesi Erzurum Köşkü Mevkisinde yapılan Revize İmar Planında Sağlık Tesisi olarak işaretlenen parsel içinden geçen Fitne Deresi güzergahını Sağlık Tesisi parsel sahası dışına deplase etmek amacıyla Çorum Belediyesi tarafından Taşkın uygulama projesinin hazırlanması ve Taşkın Koruma Yapılarının yapılması hususunda Çorum Belediyesi ile Devlet Su İşleri arasında protokol yapılması gerektiğini belirterek, Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum ili Çepni Mahallesi Erzurum Köşkü Mevkisinde yapılan Revize İmar Planında Sağlık Tesisi olarak işaretlen parsel içinden geçen Fitne Deresi güzergahını Sağlık Tesisi parsel sahası dışına deplase etmek amacıyla Çorum Belediyesi tarafından Taşkın uygulama projesinin hazırlanması ve Taşkın Koruma Yapılarının yapılması hususunda Çorum Belediyesi ile Devlet Su İşleri arasında protokol yapmak ve bununla ilgili her türlü evrakı imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

4 KARAR NO 116 MADDE 3 Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU Tarih ve No Gülabibey Mahallesi, 3778 ada, 8 ve 7 nolu parsellerde plan değişikliği. Başkan, Belediye Meclisinin tarih ve 106 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gülabibey Mahallesi, 3778 ada, 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin; Gülabibey Mahallesi, 3778 ada, 6 parsel, imar planında cami alanında kalmakta olup mevcutta üzerinde cami yer aldığını, 7 nolu parselin ise imar planında bir kısmı cami bir kısmı konut alanında kaldığını, 7 nolu parselin mülkiyetinin Sosyal Evler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait olduğu ve mülkiyet sahibinin 7 nolu parselin Cami alanına ilave edilmesi şeklinde yapılan plan değişikliği teklifi, 7 nolu parselin bir kısmının cami alanında kalmasından ötürü yapılaşmaya imkân olmaması, mülkiyet sahibinin de alanda cami işaretlemesini talep ettiği ve cami işaretlemesinin kamu yararına uygun olduğu kanaatine varıldığını belirterek, Sehven 6 nolu parsel olarak yazılan yerin 8 Parsel olması gerektiğini ve buranın 8 parsel olarak düzeltilerek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Gülabibey Mahallesi, 3778 ada, 8 ve 7 nolu parsellerde Dini Tesis Alanı (Cami) işaretlenmesine ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.

5 KARAR NO 117 MADDE 4 Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU Tarih ve No Gülabibey Mahallesi, 2693 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği. Başkan, Belediye Meclisi tarih ve 55 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Gülabibey Mahallesi, 2693 ada, 1 nolu parselin batısındaki park alanına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin; Gülabibey Mahallesi, 42/2 pafta, 2693 ada,1 parsel imar planında Emsal: 2.00 h.max: serbest yapılaşma koşullarında Sosyal Tesis ve Yurt Alanı olarak işaretlidir. Parselin batısındaki Park olarak planlı alanın parsele katılarak Sosyal Tesis ve Yurt Alanı olarak planlanması teklif edildiği aynı alana ilişkin geçmiş yıllarda Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün talebinin Belediye Meclisinin tarih ve 01 sayılı kararı ile reddedildiğini izah ederek, İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü nün, Gülabibey Mahallesi, 2693 ada, 1 nolu parselin batısında yer alan park alanının Sosyal Tesis ve Yurt Alanı olarak planlı alana katılması şeklindeki teklifine ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Meclis Üyelerinden Sadık Örgel, Ulaş Yıldırım, Dinçer Solmaz, Mehmet Kemal Kapısız, Yusuf Şişman, Murat Çağlar ın ret oyuna karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

6 KARAR NO 118 MADDE 5 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 3606 Gülabibey Mahallesi, 41 Pafta, 3521 ada, 327 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi. Başkan, Gülabibey Mahallesi 41 pafta, 3521 ada 327 nolu parselde taban alanının artırılması şeklinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Gülabibey Mahallesi 41 pafta, 3521 ada 327 nolu parselde taban alanının artırılması şeklinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin teklifin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve buna ilişkin yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi ve 21. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

7 KARAR NO 119 MADDE 6 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 3607 Yavruturna Mahallesi, 218 ada, 51 nolu parselde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi. Başkan, Yavruturna Mahallesi 218 pafta, 51 nolu parselde düğün salonu yapılmak üzere Emsal: 2,60- hmax= 12,50 metre yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Yavruturna Mahallesi 218 pafta, 51 nolu parselde düğün salonu yapılmak üzere Emsal: 2,60- hmax= 12,50 metre yapılaşma koşullarında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin teklifin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve buna ilişkin yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi ve 21. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

8 KARAR NO 120 MADDE 7 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 3608 Gülabibey Mahallesi, 3712 adanın güneyinde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi. Başkan, Gülabibey Mahallesi 3712 adanın güneyindeki kanal ve cami alanında plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Gülabibey Mahallesi 3712 adanın güneyindeki kanal ve cami alanında plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları değişikliğine ilişkin teklifin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve buna ilişkin yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi ve 21. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

9 KARAR NO 121 MADDE 8 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 3609 Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 50, 55 nolu parsellerde plan değişikliği yapılmasına ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesi. Başkan, Bahcelievler Mahallesi, 171 ada, 50, 55 nolu parsellerde plan müellifi tarafından hazırlanmış olan Sağlık Tesis Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Bahcelievler Mahallesi, 171 ada, 50, 55 nolu parsellerde plan müellifi tarafından hazırlanmış olan Sağlık Tesis Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin teklifin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi ve buna ilişkin yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi ve 21. Maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesi Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.

10 KARAR NO 122 MADDE 9 Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU Tarih ve No Ulukavak Mahallesi, 1809 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği. Başkan, Belediye Meclisinin tarih ve 107 Sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Ulukavak Mahallesi, 1809 ada ve 1 nolu parselde plan müellifince hazırlanmış 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Ulukavak mahallesi, 1809 ada, 1 nolu parsel imar planında PTT Ek Tesisleri Alanı ve park olarak planlıdır. Alanda Ticaret+Konut kullanımına yönelik plan değişikliği teklifi yapılmış olup, Teklif planda, 1809 ada,1 parselin büyük kısmında Emsal: 1.75, h.max: serbest yapılaşma koşullarında Ticaret+ Konut alanı olarak, bir kısmının ise otopark olarak planlandığı, plan notlarında; -Ticaret+ Konut Alanında Konut, İş merkezi, Alışveriş Merkezi, Çarşı vb. ticari alan fonksiyonları yer alabilir. - Zemin katlar dahil olmak üzere, katlarda konut ve ticaret birimleri yer alabilir. -Çekme mesafeleri içerisinde açık çıkmalar yapılabilir. - Plan değişikliği yapılan alanda yüksekliği 3 metreyi geçmemek koşuluyla Asma kat yapılabilir. -Konut ve Ticaret Alanları için gerekli otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanmak zorundadır kotu altında yer alan alanlar emsale dahil değildir, Ancak, bağımsız bölüm yapılmaz. Ulukavak Mahallesi, 1809 ada, 1 nolu parsel de teklif edilen 1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, Meclis üyelerinden Yusuf Şişman, Sadık Örgel, Murat Çağlar ve Mehmet Kemal Kapısız ın ret oyuna karşı Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

11 KARAR NO 123 MADDE 10 Teklif Eden Müdürlük İMAR KOMİSYONU Tarih ve No Yaydiğin Mevkii, 746 nolu parselde plan değişikliği. Başkan, Belediye Meclisinin tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Yaydiğin Mevki, 746 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Yaydiğin Mevki, 746 nolu parsel imar planında park olarak planlı olup, 746 nolu parselin bir kısmının Küçük Sanayi Sitesi olarak planlanmasına ilişkin teklif planda, sanayi parsellerinde h.max: 7.50 metre olarak belirlenmiş olup, Ayrıca planda park, İdari ve Sosyal Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı ve Ticaret alanları oluşturulan; Yaydiğin Mevki, 746 nolu parselde plan müellifince hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Meclis Üyelerinden, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Sadık Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım ve Sefa Köse nin çekimser oyuna karşı Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.

12 KARAR NO 124 MADDE 11 Teklif Eden Müdürlük İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 3728 Çepni Mahallesinde Sağlık Tesis Alanı işaretli gayrimenkulün Sağlık Müdürlüğüne tahsisi. Başkan, İlimiz Çepni Mahallesinde bulunan ve imar planında Sağlık Tesis Alanı işaretli alanda kalan, 19.J.II.C.III.B pafta, 4214 ada, 1 nolu parsel ile 352 ada 181, 185 ve 186 nolu parsellerden tevhit sonucu oluşan parselde, Belediyemize ait hissenin, ilgide kayıtlı İl Sağlık Müdürlüğünün yazıları ile Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi talep edildiğini, söz konusu parseldeki Belediyemize ait hissenin sağlık tesisi amaçlı kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ve tahsisle ilgili sözleşmeleri yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 15, 18, 38 ve 75. Maddelerine istinaden; İlimiz Çepni Mahallesinde bulunan ve imar planında Sağlık Tesis Alanı işaretli alanda kalan, 19.J.II.C.III.B pafta, 4214 ada, 1 nolu parsel ile 352 ada 181, 185 ve 186 nolu parsellerden tevhit sonucu oluşan 193 nolu ,04 m² miktarlı parseldeki, Belediyemize ait hissenin, İl Sağlık Müdürlüğünün yazıları ile Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi talep edildiğinden, söz konusu parseldeki Belediyemize ait hissenin Sağlık Tesisi Amaçlı kullanılmak üzere Sağlık bakanlığına tahsis edilmesi ve tahsisle ilgili sözleşmeleri yapmaya, Belediye Başkanının yetkili kılınması Meclis üyelerinden Murat Çağlar ın ret oyuna karşı Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

13 KARAR NO 125 MADDE 12 Teklif Eden Müdürlük FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / 831 Organize Sanayi Bölgesi Bağlantı yolu. Başkan, Organize Sanayi Bölgemize, Şeker Fabrikası kavşağından ulaşımın sağlandığı yolun; Ofis işletmesince yapılan vahşi depolama nedeniyle, söz konusu sahayı kullanan ağır vasıtalara zamanla önemli ölçüde deformasyonlara sebebiyet verdiğinden ve Bölgemizi Ankara Karayoluna bağlayan diğer bağlantı yolunun; yüksek tonajlı araçların kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar nedeniyle yeniden asfaltlanması gerektiğinden, Bölgemiz bağlantı yolu ve Bölgemiz içerisinde yapılması gereken asfaltlama çalışması Yönetim Kurulunca görüşülmüş olup; Şeker Fabrikası kavşağından başlayarak Ofis işletmesini geçip; Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın sağlandığı yolun ve Organize Sanayi Bölgesi diğer bağlantı yolunun yapılması için; Çorum Belediyesinden ,00TL ye kadar katkı yapılarak parke yaptırılması talep edildiğini belirterek, Fen İşleri Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinde Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara Belediye hizmeti götürülür. Hükmüne istinaden; Organize Sanayi Bölgesi mücavir alanı içerisinde kalmakta olup; Organize Sanayi Bölgesine, Şeker Fabrikası kavşağından ulaşımın sağlandığı yolun; Ofis işletmesince yapılan vahşi depolama nedeniyle, söz konusu sahayı kullanan ağır vasıtalara zamanla önemli ölçüde deformasyonlara sebebiyet verdiğinden ve Bölgemizi Ankara Karayoluna bağlayan diğer bağlantı yolunun; yüksek tonajlı araçların kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar nedeniyle yeniden asfaltlanması gerektiğinden, Bölgemiz bağlantı yolu ve Bölgemiz içerisinde yapılması gereken asfaltlama çalışması; Şeker Fabrikası kavşağından başlayarak Ofis işletmesini geçip; Organize Sanayi Bölgesine ulaşımın sağlandığı yolun ve Organize Sanayi Bölgesine diğer bağlantı yolunun parke yaptırılması için; Çorum Belediyesinden ,00 TL ye kadar katkı sağlanmasına, Meclis üyelerinden Ulaş Yıldırım ve Dinçer Solmaz ın ret oyuna karşı, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir.

14 KARAR NO 126 MADDE 13 Teklif Eden Müdürlük MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Yılı Bütçesine ,00- TL Ek Bütçe yapılması. Başkan, Belediyemize, 5393 sayılı Belediye Kanunun yüklemiş olduğu sorumluluklarımızla ilgili olarak, yapacağımız hizmetlerde, ekli listede belirtilen yatırımlar ve ilgili Müdürlüklerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan araçların alınabilmesi için aylık taksitler halinde İller Bankası Genel Müdürlüğünden alınmak üzere kredi kullanımına ihtiyaç duyulduğunu, Belediyemiz yapım işleri ve araç alımında kullanılmak üzere, Belediye Meclisimizin tarih 34 ve 35 sayılı kararlarına istinaden ,00 TL kredi kullanılması ile ilgili borçlanmaya İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün tarih ve 6219 sayılı yazısıyla gerekli onay verildiğini belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün vermiş olduğu onaya istinaden İller Bankasına yapılan müracaatlar neticesinde onaylanan kredi karşılığında Belediyemizin tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 2012 yılı bütçesine Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği nin 37. Maddesi uyarınca ,00TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğundan; GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANLAND YILI EK ÖDENEK (FİNANSMAN BÜTÇESİ) CETVELİ FİNANS TİPİ EKONO. SINIFLAN AÇIKLAMA TUTAR I II III IV I II III IV I I II III IV SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ , Hareketli İş Makineleri Alımları ,00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , Hareketli İş Makineleri Alımları ,00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , Sabit İş Makinesi Alımları , Hareketli İş Makineleri Alımları , Hizmet Binası ,00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ , Hareketli İş Makineleri Alımları ,00 GENEL TOPLAM ,00 Kurumun Adı : ÇORUM BELEDİYESİ Yılı : 2012 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ KODLAR I II III IV AÇIKLAMALAR 1 İÇ BORÇLANMA , MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN , İLLER BANKASI , BORÇLANMA ,00 GENEL TOPLAM ,00

15 S.NO YAPILACAK İŞİN ADI BORÇLANMA TÜRÜ FAİZ ORANI VADESİ TUTARI 1 OTO TERMİNAL BİNASI YAPIM İŞİ İLLER BANKASI KREDİSİ 7,00 % ,00 2 BUHARA KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ İLLER BANKASI KREDİSİ 7,00 % ,00 3 SEBZE MEYVE HAL BİNASI YAPIM İŞİ İLLER BANKASI KREDİSİ ,00 4 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İLLER BANKASI KREDİSİ 7,00 % ,00 5 KADIN VE GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZİ İLLER BANKASI KREDİSİ 7,00 % ,00 6 KAMYON GARAJI YAPIM İŞİ İLLER BANKASI KREDİSİ 7,00 % ,00 7 NİKAH SARAYI YAPIM İŞİ İLLER BANKASI KREDİSİ ,00 GENEL TOPLAM ,00 S.N MÜDÜRLÜKLER ALINACAK ARAÇLAR ADEDİ TUTARI 1 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KURTARICI VİNÇ ,00 2 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA ARAZÖZÜ 2 3 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ KAZICI YÜKLEYİCİ ,00 4 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MÖDİFİYELİ PLENTİ 1 5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EMİLSİYON PLENTİ ,00 6 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FORKLİFT 4 TON 1 7 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİLİNDİR ASFALT 2 8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLEYİCİ LODER 1 9 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PİKAP (Kamyonet çift kabin) 1 10 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKİCİ ,00 11 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL ÇİZGİSİ MAKİNESİ 1 12 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK ARAÇ 1 13 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAKTÖR 1 14 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MERDİVENLİ İTFAİYE ARACI ,00 GENEL TOPLAM ,00 TL ek bütçe, Meclis Üyelerinden Sadık Örgel ve Mehmet Kemal Kapısız ın ret oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.

16 KARAR NO 127 MADDE 14 Teklif Eden Müdürlük MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tarih ve No / Belediyeye Yardım Yapılması. Başkan, Başkanlık Makamınca Mali Hizmetler Müdürlüğüne havale edilen yazıda, Çorum ili sınırları içerisinde bulunan 25 Belediye 1 Kaymakamlık ve Kırıkkale İli sınırları içinde bulunan 3 Belediyenin Çorum Belediyesinden yardım talepleri bulunduğunu belirterek, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Çorum ili sınırları içerisinde bulunan Ortaköy, Çopraşık, Alpagut, Narlı, Başpınar, Seydim, Arifegazili, Alacahöyük, Uğurludağ, Laçin, Yekbas, Evci, Aşdağul, Dodurga, Hacıhamza, Boğazkale, Düvenci, Kunduzlu, Eskialibey, Demirşeyh, Kaledere, Tuğlu, Karahacip, Kavşut ve Yörüklü Belediyeleri ile; Kırıkkale ili sınırları içerisinde bulunan Balışeyh, Çerikli ve Kulaksız Belediyeleri, Mecitözü İlçesi Kaymakamlığının, Belediyemize vermiş oldukları dilekçelerinde belirttikleri ve ortak proje yapımı için teklif edilen Belediyecilik projeleri ile ilgili yapılacak, Mal alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşleri ve ihalelerinin Belediyemiz tarafından yapılması veya yaptırılması şeklinde gerekse yardımı alacak olan mahalli idareler ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi mevzuatları uyarınca yapılması veya yaptırılması halinde gerekli kaynak aktarımının yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, Mahalli İdareler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarla Belediyecilik kapsamında yapılacak ortak projelerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi kapsamında yapılması, Belediyemizle ortak proje yapacak olan Mahalli İdareler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Sayıştay Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde kişi borcuna alınması halinde yasal faiziyle birlikte, İller Bankasındaki payımızdan nakten ve def aten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum şeklinde bir taahhütname alınması ile birlikte sözleşme imzalanması, Meclis Üyelerinden; Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, Sadık Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım ve Sefa Köse nin ret oyuna karşı Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir. Başkan, gündem maddelerinin bitmiş olduğunu belirterek, Temmuz ayı toplantısına son vermiştir.

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI SAAT: 14.00 KARAR NO 138-139- 140-141- 142-143- 144 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ahmet Özler,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ ARALIK TARİHİ 09.12.2013 GÜNÜ PAZARTESİ - SAAT : 14.00 TOPLANTI 13 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 140-141- 142-143- 144-145 146-147 DİVAN

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TEFENNĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI TOPLANTI DÖNEM :2014 Yılı Mayıs Ayı OTURUM :1 TARĠH :06/05/2014 KARAR SAYILARI :34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 06/05/2014

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : Dr. KÂMİL UĞURLU : MURAT ORHAN-FATİH TÜREDİ GELEN ÜYELER : NAFİZ NADİR NAS-RECEP OĞUZCAN - ALİ OSMAN CEVHER -SAMİ MANGIRCI -YUNUS GÖK-

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34

1-GENEL BİLGİLER 4. A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5. B-Teşkilat Yapısı 10. C-Fiziksel Kaynaklar 11 E-DİĞER HUSUSLAR 30 2-PERFORMANS BİLGİLERİ 34 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA

Komisyon Bşk. Başkan Yardımcısı Üye Erhan KAYA Rapor No :01 09.01.2015 Komisyonumuza 06.01.2015tarihli ve 06no lumeclis Kararı ile havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26.12.2014 tarihli ve 9081sayılı yazısı üzerine Komisyonumuzun

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU

T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 2008 YILI FAAL YET RAPORU T.C. KAZAN BELED YE BA KANLI I 28 YILI FAAL YET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1-13 ÖZEL KALEM 14-17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-29 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 3-37 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 38-71 İMAR VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 İcra eden, tatbik eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HÜSEYİN VEFA ÜLGÜR SELÇUK BELEDİYE BAŞKANI Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, kimseyi üstün görmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER :ERTUĞRUL ÇALIŞKAN :FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali

SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali SUNUŞ Kamu yönetimi büyük bir değişimi hizmet süreçlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu değişim halkına daha etkin, hesap verebilir, şeffaf ve mali saydamlığı sağlayan bir anlayışla hizmet vermeyi gerektiriyor.

Detaylı