Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU"

Transkript

1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR

2

3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

4 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 KARS - TÜRKİYE Tel: Fax: web: Fotoğraflar Mukadder Yardımcıel Yıldırım Öztürkkan Grafik Tasarım ve Baskıya Hazırlık Tel:

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Girişimcilik kültürünün giderek güçlendiği ve yeni fikirlerin daha kolay hayata geçirildiği günümüzde girişimcilerin motive edilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve risklerin en aza indirilmesi için çeşitli destek mekanizmaları oluşturulmuştur. Özel sektör, kamu ve STK lara yönelik olan bu destekler proje kültürünün oluşmasına ve kaynakların etkin kullanılmasına imkan vermektedir. Destek sağlayan kurumlardan biri olan Serhat Kalkınma Ajansı faaliyet gösterdiği Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde (TRA2 Bölgesi) yürüttüğü çalışmalar neticesinde hazırlanan ve yılı Bölge Planları hedef ve amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Bölgenin geleceğine yön veren proje ve faaliyetlerin belirlendiği Bölge Planları aynı zamanda destek programlarının alt yapısını da oluşturmaktadır. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve Bölgemizin en önemli sorunlarının başında gelen göçün önüne geçilmesi için Bölgenin cazibesinin artırılması ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Ajansımız kurulduğu 2010 yılından itibaren vermiş olduğu mali ve teknik destekler aracılığıyla Bölgemize 60 milyon TL fon sağlamış, proje sahiplerinin eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık 110 milyon TL kaynak harekete geçirilmiştir. Ajansımızın destek vermiş olduğu kar amacı güden işletme projeleri ile kar amacı gütmeyen kurumların başarılı proje bilgilerinin yer aldığı bu rehberin Bölgemizde faaliyet gösteren tüm yararlanıcılara örnek teşkil etmesi hem nitelik hem de nicelik açısından daha fazla projenin sunulmasını temenni ederim. Doç. Dr. Hüsnü KAPU Genel Sekreter 3

6 GİRİŞ Serhat Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 yılından itibaren uyguladığı mali destek programları aracılığıyla gerek bölgede faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) gerekse kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ulusal ve uluslararası planlar, strateji belgeleri, eylem planları ile TRA2 Bölge Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda hibe desteği sağlamıştır. Ajans mali destek programlarını tasarlarken kalkınma kavramını çevre, beşeri sermaye, sivil toplum, ekonomi ve kamu hizmetleri boyutuyla bir bütün olarak ele almış, yaptığı çalıştaylar, saha çalışmaları ve odak grup toplantıları aracılığıyla elde ettiği veriler çerçevesinde belirlenen hedef ve öncelikleri programların başvuru rehberlerine yansıtmıştır. Aynı zamanda mali destek programlarında her yıl uygulama döneminin ardından paydaşlar tarafından sağlanan geri dönüşler doğrultusunda revizeler yapılarak, Bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına tam olarak cevap verilmesi temin edilmiştir. Bu kapsamda hayata geçirilen 4 adet İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ile Bölge KOBİ lerinin ihracat kapasitelerini geliştirmeleri, teknoloji kullanımlarını artırmaları, ürünlerini çeşitlendirmeleri, tanıtım ve pazarlama araçlarını kullanmaları ve kurumsallaşmalarına yönelik destek verilmiştir. Bununla birlikte Ajans TRA2 Bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını desteklemiş ve başta kadınlar olmak üzere ekonomik hayatta girişimci olarak yer almak isteyenleri teşvik etmiştir. Ayrıca, Bölgemizde en yaygın ekonomik faaliyet alanı olan büyükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı uygulanmış ve bu kapsamda bölge illerinin tümünde örnek olacak nitelikte kültür ırkı büyükbaş hayvanlara sahip, teknolojik unsurlardan yararlanan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasına vesile olunmuştur. TRA2 Bölgesi nin önemli eksiklerinden olan altyapı sorunlarının giderilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 2010, 2011 ve 2014 yıllarında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı uygulanmıştır. Söz konusu mali destek programı kapsamında tarım, turizm ve sanayi altyapısının iyileştirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Özellikle meraların ve turistik değerlerin ekonomik hayata daha etkin bir şekilde kazandırılmalarına yönelik projelerin desteklendiği program kapsamında, Organize Sanayi Bölgelerinin ve Küçük Sanayi Sitelerinin yerleşke içerisindeki ulaşım, temiz su, güvenlik vb. altyapı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan projeler de desteklenerek Bölge girişimcilerinin rekabet etme kabiliyetini sınırlandıran dezavantajlı durumlar azaltılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında söz konusu program kapsamında bölgedeki yatırım ortamı iyileştirilerek Bölge dışından yatırımcıların yeni yatırımlarında TRA2 Bölgesi illerini tercih etmeleri sağlanmış ve bu durumun olumlu sonuçları bölge dışından yapılan yeni yatırımlar olarak kendini göstermiştir. 4

7 Kalkınma açısından son derece önemli bir fonksiyonu yerine getiren ve günümüzde üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve kurumsal kapasitenin ve beşeri sermayenin geliştirilmesi amacı doğrultusunda 2013 yılında Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hayata geçirilmiştir. Bu program ile özellikle bölgenin tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde rekabet gücünün arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hizmetlerde kalite ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Programa yüksek düzeyde ilgi gösteren yerel kurum ve kuruluşlar, Kars Kaşarının Coğrafi İşaretinin Alınması, Örnek Sera İşletmesinin Kurulması, Kültürel Değerlerin Korunarak Gelecek Nesillere Aktarılması gibi birçok önemli projeyi Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle başarıyla tamamlamışlardır Mali Destek Programları İstatistikleri yılları arasında Ajansımız tarafından kar amacı güden işletmelere yönelik olarak 2 farklı mali destek programı uygulanmıştır. İmalat ve turizm sektörü odaklı olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı adıyla 4 yıl boyunca duyurulan çağrılarda 123 işletmeye toplam 25,6 milyon TL destek verilmiş ve yararlanıcıların eş finansmanı da göz önüne alındığında Bölge de 54,2 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. Destek programının illere göre proje dağılımı aşağıda verilmektedir. Tablo 1: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı 1,2,3,4 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kar amacı güden KOBİ ve gerçek kişilere yönelik olan Örnek Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile süt sığırcılığı yönelik destek verilmiştir. Bina yapımı/tadilatı, makine teçhizat alımı ve hayvan alımını içeren program 3 yıl uygulanmıştır. Toplam 19 projeye Ajans 2,6 milyon TL destek vermiş, yararlanıcı eş finansmanı ile birlikte 5,4 milyon TL tutarında yeni yatırım yapılmıştır. 5

8 Tablo 2: Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı 1,2,3 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 3 yıl boyunca uygulanan programlar kapsamında 35 projeye Ajans 13,1 milyon TL destek vermiş olup yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte Bölge de toplam 22,6 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. Tablo 3: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 1,2,3 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Sayısı Proje Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uygulanan Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile kurumsal ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Program kapsamında 38 projeye 2,9 milyon TL destek verilmiş olup yaralanıcı eş finansmanı ile birlikte Bölge de toplam 3,4 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. 6

9 Tablo 4: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Verilen Destekler 2013 Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Ajans 2013 yılından itibaren güdümlü proje desteklerini uygulamaya başlamıştır. Ajansın öncülüğünde oluşturulan ve koordinasyonunda ilerleyen projelere daha fazla kaynak aktarılmakta Bölge planı hedef ve stratejilerine daha hızlı ulaşılması için çaba gösterilmektedir. Mevcut durumda devam eden 5 projeye Ajans 11,8 milyon TL destek vermekte olup yararlanıcı eş finansmanı ile birlikte toplamda 19,6 milyon TL yeni yatırım yapılmaktadır. Tablo 5: Güdümlü Proje Destekleri Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Sözleşmelerin imzalanmasının ardından süreç İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülmektedir. Her bir projeye atanan Ajans izleme uzmanları projelerin mevzuata ve sözleşme şartlarına uygun olarak yürütülmesi için yararlanıcılara destek olmaktadır. 7

10 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI İhsan MANAY- Sultan Şekerleme 8 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0034

11 Yenilikçi Anlayışla Mobilya Üretimine Geçme ve Rekabet Gücünü Artırma Projesi İhsan MANAY- Sultan Şekerleme firmasına ait olan Yenilikçi Anlayışla Mobilya Üretimine Geçme ve Rekabet Gücünü Artırma isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında 2013 yılında Ağrı ilinde uygulanmıştır yılından beri Ağrı da şeker imalatı yapmakta olan ve sektör değişikliği ile mobilya üretimine geçmeyi planlayan firma modüler mutfak dolabı imalatı için Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında mobilya imalatı için gerekli olan CNC Ahşap İşleme Makinesi, Vakum Pres Makinesi ve diğer yardımcı ekipmanlar alınarak modern bir mobilya üretim tesisi kurulmuştur. Proje sonunda firmanın istihdam ettiği kişi sayısı 9 olmuştur. Üretilen ürünlerin başta Ağrı olmak üzere çevre il ve ilçelere satış ve montajı yapılmaktadır. 9

12 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Ahmet ADIGÜZEL 10 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0002

13 Tarımsal Makine Üretimini Artırma Projesi Ahmet ADIGÜZEL e ait olan Tarımsal Makine Üretimini Artırma isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı - 3 kapsamında yıllarında Ağrı ili Diyadin İlçesinde uygulanmıştır yılında faaliyetlerine başlayan firma, ilk kez 2010 yılı İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı-1 kapsamında Ajanstan destek alarak üretim kapasitesini artırmıştır. İyi bir işletmenin en temel özellikleri arasında yer alan modern üretim makinelerine sahip olma ihtiyacı firmayı 2013 yılı İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı çerçevesinde bir kez daha Ajans desteklerine başvurmaya yöneltmiş ve başarılı bulunan proje için sözleşme imzalanmıştır. İmalat sanayi ve hizmet sektöründeki yatırımlarına devam eden firmanın dönemsel farklılıklar yaşanmakla beraber, istihdam sayısı 22 kişiye ulaşmaktadır. Kar marjının artması, üretim maliyetlerinin düşmesi önce başvuru sahiplerinin daha sonrada nihai yararlanıcıların yaşam kalitelerinin artmasına ve iktisadi refahın yükselmesine sebebiyet vermiştir. Firma tarımsal makinelerden römork, su tankeri, pulluk, külfetor, tapan imalatını ve söz konusu alet ekipmanların tamirini gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında aralarında gaz altı kaynak makinesi, boru sıkma makinesi, kompresörü ve eksantrik milin bulunduğu ekipman parkının alımı gerçekleştirilmiş ve firmanın tanıtımını sağlayacak internet sitesi, broşür, afiş ve benzeri materyallerin tasarım, dizayn ve baskısı yapılmıştır. 11

14 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %90 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TR TRA2/13/KUBES/0037

15 Kaplıca Sera İle Tanışıyor Projesi Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği ne ait olan Kaplıca Sera ile Tanışıyor isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yıllarında Ağrı ili Diyadin ilçesinde uygulanmıştır. Ajans desteğiyle hayata geçen proje doğal kaynakların doğru değerlendirilmesi, yeni yatırım alanlarının ortaya çıkması, ilçedeki sosyo-kültürel yapının ileriye taşınması ve yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, seracılık yepyeni bir yatırım alanı olarak ilçenin kaderini değiştirebilecek bir niteliğe sahiptir. Proje kapsamında, ilçede örnek teşkil edecek jeotermal kaynakla ısıtılan 480 m2 kapalı cam sera yapılmıştır. Kurulan sera eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Örnek uygulama mahiyetindeki proje ile ilçede seracılık kültürü geliştirilecek ve yetiştirilen ürünlerin çevredeki illere ve ilçelere satış ve pazarlama imkanı araştırılacaktır. 13

16 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Ararat Halı Kilim 14 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/İGMD002/0028

17 Ararat Turistik Ve Kültürel Tesis Projesi Ararat Halı Kilim Firması na ait olan Ararat Turistik ve Kültürel Tesis isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında yıllarında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır. Ararat firması bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamak, işsizliği azaltmak ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında yöresel halı ve kilim imalatı ve satışı ile faaliyetlerine başlamıştır. Ajansa sunulan projenin başarılı olmasıyla küçük ölçekli yapım işleri yapılmış, yöresel niteliklere haiz ekipmanlarla (vitrin tipi buzdolabı, konveksiyonel fırın, sebze doğrama makinesi, masa, sandalye ve diğer mutfak ekipmanları) donatılmış turistik bir restoran açılmıştır. Bu sayede tarihi ve turistik mekânların rehber eşliğinde tanıtılması, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin nezih bir ortamda yöresel yemekleri tatma ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması, Doğubayazıt ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı sağlanmıştır. Faaliyete geçen tesis İshak Paşa Sarayı nın eteklerinde olup, hem Ağrı Dağı nın hem de İshak Paşa Sarayı nın görkemli manzarasının görülmesine fırsat tanımaktadır. 15

18 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI KUZEYDOĞU Organizasyon İnşaat Elektronik Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 16 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA-10/İG/KOBİ001/072 Web:

19 Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Paketleme Tesisi Ürün Çeşidi Artırma Ve Tamamlama Projesi KUZEYDOĞU Organizasyon İnşaat Elektronik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne ait olan Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Paketleme Tesisi Ürün Çeşidi Artırma Ve Tamamlama isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında 2011 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılında kurulan firma 2009 yılına kadar tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 2009 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında desteklenen proje ile m2 açık ve 356 m2 kapalı alanda yöresel süt ve beyaz peynir imalatına başlamıştır. Firma Ajans a sunduğu projenin başarılı bulunması ile soğuk hava deposu oluşturmuş, yoğurt ve ayran üretimine başlayarak ürün çeşitliliğine gitmiştir. Ağrı Dağı eteklerinde 1 dönümü kapalı 8 dönüm alanda faaliyet gösteren firmanın tesislerinde doğal kaymaklı yoğurt, tam yağlı ayran, tam yağlı köy tip beyaz peynir, otlu beyaz peynir, doğal tereyağı, süzme yoğurt, çökelek imalatı yapılmaktadır. Firmanın istihdam sayısı mevsimsel olarak dalgalanmakla beraber bazı aylarda 15 kişiye kadar ulaşmaktadır. Üretilen ürünler başta Ağrı olmak üzere Doğu Anadolu illerine pazarlanmaktadır. 17

20 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Merya Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti 18 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %46 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2-11-İGMD002/078

21 İhracata Yönelik Örme Kumaş Üretimi Kapasite Artırım Ve İnovasyon Projesi Merya Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti. ne ait olan İhracata Yönelik Örme Kumaş Üretimi Kapasite Artırım Ve İnovasyon isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 2012 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılı Mart ayında İstanbul da kurulan firma 2009 yılı Eylül ayında Doğubayazıt şubesini açmış ve 2011 yılı Ocak ayında taşınma işlemlerini tamamlayarak Doğubayazıt şubesini merkez yapmıştır. Örme kumaş üretimi ve ev tekstili üretimi olmak üzere iki alanda üretim yapmakta olan firma İŞKUR aracılığıyla istihdam garantili meslek edindirme kursları uygulamış ve 100 kişi istihdam etmiştir. Ev tekstili bölümü aylık yorgan, uyku seti üretecek kapasiteye ve kumaş üretim bölümü de ayda kg kumaş üretebilecek kapasiteye sahip olup Ajans a sunulan projenin başarılı olmasıyla kumaş üretim kapasitesi 195 tona çıkmıştır. Proje kapsamında makine parkı 3 adet Açık En Suprem Kumaş Makinesi, 1 adet Interlok örme makinesi ve 2 adet Ribana Makinesi ile genişletilerek; Havlu kumaş, Polar Kumaş, Kadife Kumaş ve Versoft kumaşa ek olarak İki İplik Kumaş, Pike (Lacoste) kumaş, Süprem Kumaş, Ribana Kumaş, Kaşkorse Kumaş üretimleri yapılmaya başlanmıştır. Firma ürünlerini Rusya ve İran başta olmak üzere Azerbaycan ve Türkmenistan a ihraç etmektedir. 19

22 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Demirhan İthalat İhracat Gümrük Kuyumculuk Petrol Ürünleri Gıda ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. 20 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA-10/İG/KOBİ001/041

23 Plastik Su Termosu Ve Strafor İmalatı Kapasite Artırımı Projesi Demirhan İthalat İhracat Gümrük Kuyumculuk Petrol Ürünleri Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne ait olan Plastik Su Termosu Ve Strafor İmalatı Kapasite Artırımı isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında 2011 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılında kurulan firma gıda ticareti yanında ithalat ve ihracat yaptıktan sonra 2010 yılında günlük adet su termosu ve paket strafor imalat kapasitesi ile üretime başlamıştır. Plastik termos ile sert strafor, köpük kesim, EPS bardak ve ürünlerini imal eden firma 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve binalarda ısı yalıtımını zorunlu hale getiren yönetmelikle ısı yalıtım malzemelerine olan ihtiyacın artacağını öngörerek Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında plastik enjeksiyon makinesi, şişirme makinesi, strafor kesme makinesi, EPS kırma makinesi ve diğer yardımcı ekipmanlar alınarak modern bir üretim tesisi kurulmuştur. Firmanın istihdam sayısı mevsimsel olarak dalgalanmakla beraber bazı aylarda 20 kişiye kadar ulaşmaktadır. Üretilen ürünler başta Ağrı olmak üzere Doğu Anadolu ve bazı batı illerine pazarlanmaktadır. 21

24 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Metecan Otelcilik 22 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0073 Web:

25 Metecan Otel Modernizasyon Ve Turizme Entegre Projesi METECAN OTELCİLİK firmasına ait olan Metecan Otel Modernizasyon Ve Turizme Entegre Projesi İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında yıllarında Ağrı il merkezinde uygulanmıştır yılında kurulan Metecan Otel 1 ve 2 yıldızlı olarak faaliyet gösterdiği 12 yılın ardından Ajans a sunduğu projenin başarılı olmasıyla 3 yıldız almıştır. Proje kapsamında otelin dış cephe kaplaması yapılmış, içi tadil edilmiş, yeni mefruşat alınarak toplamda 24 oda yenilenmiş ve otel modern bir görünüme kavuşmuştur. İl merkezinde yer alan otel müşterilerine konforlu bir konaklama imkanı sunmaktadır. Firma ayrıca kalite belgesi almış, internet sitesini yenilemiş ve tanıtım katalogları bastırmıştır. Bu sayede firmanın kurumsallığına da katkıda bulunulmuştur. Proje ile firmanın doluluk oranının artması ve müşteri memnuniyetinin yükselmesi beklenmektedir. 23

26 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Himpaş Ltd. Şti. 24 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0081 Web:

27 Büyük Patnos Otelinin Doğuşu Projesi Himpaş Ltd.Şti. firmasına ait olan Büyük Patnos Otelinin Doğuşu isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında yıllarında Ağrı ili Patnos ilçesinde uygulanmıştır. Patnos, Ağrı ve Van illeri arasında ulaşım ve turizm yolları üzerinde bir konuma sahiptir. Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına nitelikli konaklama tesislerine duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla 2013 yılında yapımına başlanan otel projesi Ajans desteği ile tamamlanmış ve 2014 yılında 6 katlı binada 48 odası ile hizmete açılmıştır. Otel proje kapsamında temin edilen muhtelif sayıdaki yatak, yorgan ve benzeri eşyalarla konforlu odalara kavuşmuş, oturma grubu, televizyon ve masalar alınarak ortak yaşam alanları yaratılmış ve sanayi tipi ütü, kurutma tünelli çamaşır makineleri, otel otomasyonu aracılığıyla servis kalitesinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 8 kişi istihdam edilmiş, kalite belgesi alınmış ve internet sitesi ile tanıtım broşürleri yaptırılmıştır. 70 yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük ve modern otelleri arasında yer alan otel için Patnos Bölgesi ndeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve pazar ağını oluşturmak adına ulusal ve uluslararası acentelerle işbirlikleri sağlamıştır. Otelin online rezervasyon sistemi aktif olarak kullanılabilmektedir. 25

28 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Tutak Kaymakamlığı 26 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %60,1 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TRA2/13/KUBES/0007 Web:

29 CBS Tutak, Bir Tıkla Görmeyen, Bilmeyen Kalmayacak Projesi Tutak Kaymakamlığı na ait olan CBS Tutak, Bir Tıkla Görmeyen, Bilmeyen Kalmayacak isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yıllarında Ağrı ili Tutak ilçesinde uygulanmıştır. Projenin amacı, kamusal alanda kurumsal kapasitenin artırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara örnek teşkil ederek yaygınlaşmasını sağlamak, bölge ve ülke genelinde coğrafi bilgi sistemine dayalı sistemlerin gelişiminin sağlanmasıdır. Tutak ilçesine bağlı 100 ün üzerinde köyde ve köyün önemli mekanlarında yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla çekimler gerçekleştirilmiş, bu çekimler daha sonrasında elektronik ortama aktarılmıştır yılı sonu itibariyle, günlük 200 tekil ziyaretçi hedefi aşılmış ve sistem üzerindeki güncellemeler proje yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kalkınma Ajansı desteği ile ilk kez böyle bir proje hayata geçirilmiş diğer projelere öncülük etmiştir. 27

30 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Ardahan Belediyesi 28 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 27,40 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/KÖA01/020

31 Kür- Kale Rekreasyon Projesi Ardahan Belediyesi ne ait olan Kür-Kale Rekreasyonu isimli proje Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-2 kapsamında yılları arasında Ardahan ile İl merkezinde uygulanmıştır. Turizm alt yapı programı kapsamında Ardahan otogar ve Şavşat köprüsü arası ve Şavşat köprüsü ve Ardahan Kalesi arasında Kura Nehri boyunca olan alanın rekreasyonu yapılmış park, bahçe ve havuz alanları oluşturulmuş, oturma bankları ve kamelyalar alınmıştır. Proje ile Ardahan İlinde, şehir merkezinde ilk defa turizm sektörüne hizmet verecek olan kale çevresinde ve şehir içinden geçen Kura Nehri havzasında rekreasyon çalışmalarıyla modern turizm yaşam alanları oluşturulmuştur. 87 kamelya alımı, fidan dikimi, m2 çimlendirme, m2 parke taşı döşeme gibi faaliyetleri içeren bu proje ile 10 kişi istihdam edilmiştir. 29

32 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü 30 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 88,79 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TRA2-13-KUBES-018

33 Kafkas Bal Arısının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası ve Kadın Arıcıların Eğitimi Projesi Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü ne ait Kafkas Bal Arısının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası ve Kadın Arıcıların Eğitimi isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 2013 yılında uygulanmıştır. Proje kapsamında alınan 200 adet koloni ve adet çiftleştirme kutusu ile kovan sayısı 500 e, çiftleştirme kutusu sayısı adete çıkarılarak Gen Merkezi Ardahan ın en büyük işletmesi haline gelmiştir. Proje kapsamında Ardahan ilinde yaşayan, arıcılıkla uğraşan veya ilgisi olan arıcı kadınlara Modern Arı Yetiştiriciliği ve Ana Arı Üretim Teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı 10 günlük kurs düzenlemiştir. Ayrıca proje ile arıcılıkla ilgili bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, petek, arıcılık malzemeleri alınmıştır. Bastırılan broşürlerle gen merkezinin ve projenin tanıtımı yapılmıştır. Kurumun 2014 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı-3 kapsamında sunduğu ve başarılı bulunan Modern Arı Kışlatma Barınağı projesinin uygulama süresi devam etmektedir. 31

34 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Koçhan Süt Ürünleri Gıda Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 32 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/İGMD02/017 Web:

35 Koçhan Süt Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi Koçhan Süt Ürünleri Gıda Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan Koçhan Süt Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 2012 yılında Ardahan ın Göle ilçesinde uygulanmıştır ten beri ticari faaliyette olan firma 2009 yılında başladığı ve halihazırda kaşar peyniri, tereyağı ve lor üretimi yapmakta olduğu işletmesinin üretim kalitesini ve kapasitesini artırmak için gerekli olan mandıra ekipmanları için Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında modern bir mandıra için gerekli olan ekipmanların alımı gerçekleşmiştir. Proje sonunda firma ilave 4 kişi istihdam etmiştir. Üretilen ürünlerin başta Ardahan olmak üzere çevre il ve ilçeler ile batı illerine satışı yapılmaktadır. 33

36 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Büyük Merdinik Otel 34 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2-11-İGMD Web:

37 Göle Yöresel Yemeklerine ve Oteline Kavuşuyor Projesi Burak Muratoğlu na ait Göle Yöresel Yemeklerine ve Oteline Kavuşuyor isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı -2 kapsamında yıllarında Ardahan İli Göle İlçesi nde uygulanmıştır. Gelişen bölge yapısı ve ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2011 yılında yapımına başlanan otel projesi Ajans desteği ile tamamlanmış ve 2012 yılında m2 alan üzerine kurulu 26 odası ile hizmete açılmıştır. Proje ile Ardahan İli Göle ilçesinde modern yapıya sahip, kaliteli, her türlü teknolojik imkanın sunulduğu, restoran kısmında bölgeye özgü kaz, pişi, hengel, kete gibi yemeklerin sunumunun yapıldığı, bölge kültürünün tanıtımına hizmet eden 350 m2 lik 300 kişilik restoranı, 20 adet normal ve 6 adet süit odaya sahip nitelikli bir konaklama tesisi kazandırılmıştır. Proje sonrasında kalite belgesi alınmış, marka tescillenmiş, web sitesi yapılmış ve 4 kişi istihdam edilmiştir. 35

38 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Ardahan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Ardahan Belediyesi 36 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 67,07 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA/10/İG/KÖA001/157

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ

KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ KARS LOJİSTİK DOĞU NUN MERKEZİ Lojistik Nedir? Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından, nihai tüketiciye kadar olan

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı

2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı 2014-2023 Dönemi TRB2 Bölgesi Bölge Planı MART 2014 0 HAZIRLAYANLAR Bölge Planı Koordinatörü M. Emin ÇAKAY (PPKB Başkanı) Ekonomik Dönüşüm ve Büyüme Ekseni Ali KILIÇER (Madencilik ve Altyapı PPKB Uzmanı)

Detaylı

kobigündem DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı

kobigündem DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 5 SAYI: 27 EYLÜL-EKİM 2014 DAĞLIKAN İnşaat Ltd. Çukurova nın en büyük hayvancılık tesisine imza attı Astaş Isıl İşlem LTD. tesislerinde,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER

Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER... 2 SOSYAL GÖSTERGELER...4 TARIM...5 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...25 ENERJİ...32 LOJİSTİK...36 DIŞ TİCARET...38 HATAY DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...41 NEDEN HATAY?...46

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

KONYA DÜNYA TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

KONYA DÜNYA TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK İHRACAT DERGİSİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR! KONYA AB YE BALO İLE GİRECEK İSTİHDAMI EN HIZLI ARTAN İKİNCİ İL İLK BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ KONYA DA YAPILACAK Sektör Çeşitliliği ile TÜRKİYE 4DÖRDÜNCÜSÜ KONYA DÜNYA

Detaylı

%100 Kalite. Yakamoz Teknoloji Yenileme ve İhracat Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi TANITIM DERGİSİ

%100 Kalite. Yakamoz Teknoloji Yenileme ve İhracat Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi TANITIM DERGİSİ Bu Proje; T.C. Zafer Kalkıma Ajansı tarafından finanse edilmiștir. Bu programın yararlanıcısı Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürl. Gıd. Taș. San. ve Tic. Ltd. Ști dir. Bu programın koordinasyonu T.C. Kalkınma

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ Stratejik Analiz TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ 1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ KIRMIZI ET SEKTÖRÜ STRATEJİK ANALİZ

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı