Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU"

Transkript

1 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR

2

3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

4 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No: 117 KARS - TÜRKİYE Tel: Fax: web: Fotoğraflar Mukadder Yardımcıel Yıldırım Öztürkkan Grafik Tasarım ve Baskıya Hazırlık Tel:

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Girişimcilik kültürünün giderek güçlendiği ve yeni fikirlerin daha kolay hayata geçirildiği günümüzde girişimcilerin motive edilmesi, işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve risklerin en aza indirilmesi için çeşitli destek mekanizmaları oluşturulmuştur. Özel sektör, kamu ve STK lara yönelik olan bu destekler proje kültürünün oluşmasına ve kaynakların etkin kullanılmasına imkan vermektedir. Destek sağlayan kurumlardan biri olan Serhat Kalkınma Ajansı faaliyet gösterdiği Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde (TRA2 Bölgesi) yürüttüğü çalışmalar neticesinde hazırlanan ve yılı Bölge Planları hedef ve amaçları doğrultusunda hareket etmektedir. Bölgenin geleceğine yön veren proje ve faaliyetlerin belirlendiği Bölge Planları aynı zamanda destek programlarının alt yapısını da oluşturmaktadır. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve Bölgemizin en önemli sorunlarının başında gelen göçün önüne geçilmesi için Bölgenin cazibesinin artırılması ve yeni istihdam olanaklarının sağlanması gerekmektedir. Ajansımız kurulduğu 2010 yılından itibaren vermiş olduğu mali ve teknik destekler aracılığıyla Bölgemize 60 milyon TL fon sağlamış, proje sahiplerinin eş finansmanları da dikkate alındığında yaklaşık 110 milyon TL kaynak harekete geçirilmiştir. Ajansımızın destek vermiş olduğu kar amacı güden işletme projeleri ile kar amacı gütmeyen kurumların başarılı proje bilgilerinin yer aldığı bu rehberin Bölgemizde faaliyet gösteren tüm yararlanıcılara örnek teşkil etmesi hem nitelik hem de nicelik açısından daha fazla projenin sunulmasını temenni ederim. Doç. Dr. Hüsnü KAPU Genel Sekreter 3

6 GİRİŞ Serhat Kalkınma Ajansı kurulduğu 2010 yılından itibaren uyguladığı mali destek programları aracılığıyla gerek bölgede faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) gerekse kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara ulusal ve uluslararası planlar, strateji belgeleri, eylem planları ile TRA2 Bölge Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda hibe desteği sağlamıştır. Ajans mali destek programlarını tasarlarken kalkınma kavramını çevre, beşeri sermaye, sivil toplum, ekonomi ve kamu hizmetleri boyutuyla bir bütün olarak ele almış, yaptığı çalıştaylar, saha çalışmaları ve odak grup toplantıları aracılığıyla elde ettiği veriler çerçevesinde belirlenen hedef ve öncelikleri programların başvuru rehberlerine yansıtmıştır. Aynı zamanda mali destek programlarında her yıl uygulama döneminin ardından paydaşlar tarafından sağlanan geri dönüşler doğrultusunda revizeler yapılarak, Bölgenin öncelikli ihtiyaçlarına tam olarak cevap verilmesi temin edilmiştir. Bu kapsamda hayata geçirilen 4 adet İktisadi Gelişme Mali Destek Programı ile Bölge KOBİ lerinin ihracat kapasitelerini geliştirmeleri, teknoloji kullanımlarını artırmaları, ürünlerini çeşitlendirmeleri, tanıtım ve pazarlama araçlarını kullanmaları ve kurumsallaşmalarına yönelik destek verilmiştir. Bununla birlikte Ajans TRA2 Bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını desteklemiş ve başta kadınlar olmak üzere ekonomik hayatta girişimci olarak yer almak isteyenleri teşvik etmiştir. Ayrıca, Bölgemizde en yaygın ekonomik faaliyet alanı olan büyükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için Serhat Kalkınma Ajansı tarafından 2011, 2013 ve 2014 yıllarında Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı uygulanmış ve bu kapsamda bölge illerinin tümünde örnek olacak nitelikte kültür ırkı büyükbaş hayvanlara sahip, teknolojik unsurlardan yararlanan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasına vesile olunmuştur. TRA2 Bölgesi nin önemli eksiklerinden olan altyapı sorunlarının giderilmesi amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 2010, 2011 ve 2014 yıllarında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı uygulanmıştır. Söz konusu mali destek programı kapsamında tarım, turizm ve sanayi altyapısının iyileştirilmesi temel hedef olarak belirlenmiştir. Özellikle meraların ve turistik değerlerin ekonomik hayata daha etkin bir şekilde kazandırılmalarına yönelik projelerin desteklendiği program kapsamında, Organize Sanayi Bölgelerinin ve Küçük Sanayi Sitelerinin yerleşke içerisindeki ulaşım, temiz su, güvenlik vb. altyapı sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan projeler de desteklenerek Bölge girişimcilerinin rekabet etme kabiliyetini sınırlandıran dezavantajlı durumlar azaltılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında söz konusu program kapsamında bölgedeki yatırım ortamı iyileştirilerek Bölge dışından yatırımcıların yeni yatırımlarında TRA2 Bölgesi illerini tercih etmeleri sağlanmış ve bu durumun olumlu sonuçları bölge dışından yapılan yeni yatırımlar olarak kendini göstermiştir. 4

7 Kalkınma açısından son derece önemli bir fonksiyonu yerine getiren ve günümüzde üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik Bölgede sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve kurumsal kapasitenin ve beşeri sermayenin geliştirilmesi amacı doğrultusunda 2013 yılında Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hayata geçirilmiştir. Bu program ile özellikle bölgenin tarım, sanayi ve turizm sektörlerinde rekabet gücünün arttırılması, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve hizmetlerde kalite ve verimliliğin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Programa yüksek düzeyde ilgi gösteren yerel kurum ve kuruluşlar, Kars Kaşarının Coğrafi İşaretinin Alınması, Örnek Sera İşletmesinin Kurulması, Kültürel Değerlerin Korunarak Gelecek Nesillere Aktarılması gibi birçok önemli projeyi Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle başarıyla tamamlamışlardır Mali Destek Programları İstatistikleri yılları arasında Ajansımız tarafından kar amacı güden işletmelere yönelik olarak 2 farklı mali destek programı uygulanmıştır. İmalat ve turizm sektörü odaklı olan İktisadi Gelişme Mali Destek Programı adıyla 4 yıl boyunca duyurulan çağrılarda 123 işletmeye toplam 25,6 milyon TL destek verilmiş ve yararlanıcıların eş finansmanı da göz önüne alındığında Bölge de 54,2 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. Destek programının illere göre proje dağılımı aşağıda verilmektedir. Tablo 1: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı 1,2,3,4 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kar amacı güden KOBİ ve gerçek kişilere yönelik olan Örnek Büyükbaş İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile süt sığırcılığı yönelik destek verilmiştir. Bina yapımı/tadilatı, makine teçhizat alımı ve hayvan alımını içeren program 3 yıl uygulanmıştır. Toplam 19 projeye Ajans 2,6 milyon TL destek vermiş, yararlanıcı eş finansmanı ile birlikte 5,4 milyon TL tutarında yeni yatırım yapılmıştır. 5

8 Tablo 2: Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Programı 1,2,3 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olan Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 3 yıl boyunca uygulanan programlar kapsamında 35 projeye Ajans 13,1 milyon TL destek vermiş olup yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte Bölge de toplam 22,6 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. Tablo 3: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 1,2,3 Kapsamında Verilen Destekler Başvuru Sayısı Başarılı Sayısı Proje Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak uygulanan Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile kurumsal ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Program kapsamında 38 projeye 2,9 milyon TL destek verilmiş olup yaralanıcı eş finansmanı ile birlikte Bölge de toplam 3,4 milyon TL yeni yatırım yapılmıştır. 6

9 Tablo 4: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Verilen Destekler 2013 Başvuru Sayısı Başarılı Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Ajans 2013 yılından itibaren güdümlü proje desteklerini uygulamaya başlamıştır. Ajansın öncülüğünde oluşturulan ve koordinasyonunda ilerleyen projelere daha fazla kaynak aktarılmakta Bölge planı hedef ve stratejilerine daha hızlı ulaşılması için çaba gösterilmektedir. Mevcut durumda devam eden 5 projeye Ajans 11,8 milyon TL destek vermekte olup yararlanıcı eş finansmanı ile birlikte toplamda 19,6 milyon TL yeni yatırım yapılmaktadır. Tablo 5: Güdümlü Proje Destekleri Proje Sayısı Ajans Destek Tutarı (TL) Toplam Proje Tutarı (TL) AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS TOPLAM Sözleşmelerin imzalanmasının ardından süreç İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülmektedir. Her bir projeye atanan Ajans izleme uzmanları projelerin mevzuata ve sözleşme şartlarına uygun olarak yürütülmesi için yararlanıcılara destek olmaktadır. 7

10 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI İhsan MANAY- Sultan Şekerleme 8 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0034

11 Yenilikçi Anlayışla Mobilya Üretimine Geçme ve Rekabet Gücünü Artırma Projesi İhsan MANAY- Sultan Şekerleme firmasına ait olan Yenilikçi Anlayışla Mobilya Üretimine Geçme ve Rekabet Gücünü Artırma isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında 2013 yılında Ağrı ilinde uygulanmıştır yılından beri Ağrı da şeker imalatı yapmakta olan ve sektör değişikliği ile mobilya üretimine geçmeyi planlayan firma modüler mutfak dolabı imalatı için Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında mobilya imalatı için gerekli olan CNC Ahşap İşleme Makinesi, Vakum Pres Makinesi ve diğer yardımcı ekipmanlar alınarak modern bir mobilya üretim tesisi kurulmuştur. Proje sonunda firmanın istihdam ettiği kişi sayısı 9 olmuştur. Üretilen ürünlerin başta Ağrı olmak üzere çevre il ve ilçelere satış ve montajı yapılmaktadır. 9

12 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Ahmet ADIGÜZEL 10 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0002

13 Tarımsal Makine Üretimini Artırma Projesi Ahmet ADIGÜZEL e ait olan Tarımsal Makine Üretimini Artırma isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı - 3 kapsamında yıllarında Ağrı ili Diyadin İlçesinde uygulanmıştır yılında faaliyetlerine başlayan firma, ilk kez 2010 yılı İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı-1 kapsamında Ajanstan destek alarak üretim kapasitesini artırmıştır. İyi bir işletmenin en temel özellikleri arasında yer alan modern üretim makinelerine sahip olma ihtiyacı firmayı 2013 yılı İktisadi Gelişme ve Mali Destek Programı çerçevesinde bir kez daha Ajans desteklerine başvurmaya yöneltmiş ve başarılı bulunan proje için sözleşme imzalanmıştır. İmalat sanayi ve hizmet sektöründeki yatırımlarına devam eden firmanın dönemsel farklılıklar yaşanmakla beraber, istihdam sayısı 22 kişiye ulaşmaktadır. Kar marjının artması, üretim maliyetlerinin düşmesi önce başvuru sahiplerinin daha sonrada nihai yararlanıcıların yaşam kalitelerinin artmasına ve iktisadi refahın yükselmesine sebebiyet vermiştir. Firma tarımsal makinelerden römork, su tankeri, pulluk, külfetor, tapan imalatını ve söz konusu alet ekipmanların tamirini gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında aralarında gaz altı kaynak makinesi, boru sıkma makinesi, kompresörü ve eksantrik milin bulunduğu ekipman parkının alımı gerçekleştirilmiş ve firmanın tanıtımını sağlayacak internet sitesi, broşür, afiş ve benzeri materyallerin tasarım, dizayn ve baskısı yapılmıştır. 11

14 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %90 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TR TRA2/13/KUBES/0037

15 Kaplıca Sera İle Tanışıyor Projesi Diyadin Köylere Hizmet Götürme Birliği ne ait olan Kaplıca Sera ile Tanışıyor isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yıllarında Ağrı ili Diyadin ilçesinde uygulanmıştır. Ajans desteğiyle hayata geçen proje doğal kaynakların doğru değerlendirilmesi, yeni yatırım alanlarının ortaya çıkması, ilçedeki sosyo-kültürel yapının ileriye taşınması ve yeni istihdam olanaklarının oluşturulmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu anlamda, seracılık yepyeni bir yatırım alanı olarak ilçenin kaderini değiştirebilecek bir niteliğe sahiptir. Proje kapsamında, ilçede örnek teşkil edecek jeotermal kaynakla ısıtılan 480 m2 kapalı cam sera yapılmıştır. Kurulan sera eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Örnek uygulama mahiyetindeki proje ile ilçede seracılık kültürü geliştirilecek ve yetiştirilen ürünlerin çevredeki illere ve ilçelere satış ve pazarlama imkanı araştırılacaktır. 13

16 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Ararat Halı Kilim 14 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/İGMD002/0028

17 Ararat Turistik Ve Kültürel Tesis Projesi Ararat Halı Kilim Firması na ait olan Ararat Turistik ve Kültürel Tesis isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında yıllarında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır. Ararat firması bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamak, işsizliği azaltmak ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2006 yılında yöresel halı ve kilim imalatı ve satışı ile faaliyetlerine başlamıştır. Ajansa sunulan projenin başarılı olmasıyla küçük ölçekli yapım işleri yapılmış, yöresel niteliklere haiz ekipmanlarla (vitrin tipi buzdolabı, konveksiyonel fırın, sebze doğrama makinesi, masa, sandalye ve diğer mutfak ekipmanları) donatılmış turistik bir restoran açılmıştır. Bu sayede tarihi ve turistik mekânların rehber eşliğinde tanıtılması, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin nezih bir ortamda yöresel yemekleri tatma ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması, Doğubayazıt ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı sağlanmıştır. Faaliyete geçen tesis İshak Paşa Sarayı nın eteklerinde olup, hem Ağrı Dağı nın hem de İshak Paşa Sarayı nın görkemli manzarasının görülmesine fırsat tanımaktadır. 15

18 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI KUZEYDOĞU Organizasyon İnşaat Elektronik Pazarlama Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 16 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA-10/İG/KOBİ001/072 Web:

19 Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Paketleme Tesisi Ürün Çeşidi Artırma Ve Tamamlama Projesi KUZEYDOĞU Organizasyon İnşaat Elektronik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ne ait olan Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Paketleme Tesisi Ürün Çeşidi Artırma Ve Tamamlama isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında 2011 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılında kurulan firma 2009 yılına kadar tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 2009 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında desteklenen proje ile m2 açık ve 356 m2 kapalı alanda yöresel süt ve beyaz peynir imalatına başlamıştır. Firma Ajans a sunduğu projenin başarılı bulunması ile soğuk hava deposu oluşturmuş, yoğurt ve ayran üretimine başlayarak ürün çeşitliliğine gitmiştir. Ağrı Dağı eteklerinde 1 dönümü kapalı 8 dönüm alanda faaliyet gösteren firmanın tesislerinde doğal kaymaklı yoğurt, tam yağlı ayran, tam yağlı köy tip beyaz peynir, otlu beyaz peynir, doğal tereyağı, süzme yoğurt, çökelek imalatı yapılmaktadır. Firmanın istihdam sayısı mevsimsel olarak dalgalanmakla beraber bazı aylarda 15 kişiye kadar ulaşmaktadır. Üretilen ürünler başta Ağrı olmak üzere Doğu Anadolu illerine pazarlanmaktadır. 17

20 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Merya Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti 18 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %46 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2-11-İGMD002/078

21 İhracata Yönelik Örme Kumaş Üretimi Kapasite Artırım Ve İnovasyon Projesi Merya Tekstil Örme San. Tic. Ltd. Şti. ne ait olan İhracata Yönelik Örme Kumaş Üretimi Kapasite Artırım Ve İnovasyon isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 2012 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılı Mart ayında İstanbul da kurulan firma 2009 yılı Eylül ayında Doğubayazıt şubesini açmış ve 2011 yılı Ocak ayında taşınma işlemlerini tamamlayarak Doğubayazıt şubesini merkez yapmıştır. Örme kumaş üretimi ve ev tekstili üretimi olmak üzere iki alanda üretim yapmakta olan firma İŞKUR aracılığıyla istihdam garantili meslek edindirme kursları uygulamış ve 100 kişi istihdam etmiştir. Ev tekstili bölümü aylık yorgan, uyku seti üretecek kapasiteye ve kumaş üretim bölümü de ayda kg kumaş üretebilecek kapasiteye sahip olup Ajans a sunulan projenin başarılı olmasıyla kumaş üretim kapasitesi 195 tona çıkmıştır. Proje kapsamında makine parkı 3 adet Açık En Suprem Kumaş Makinesi, 1 adet Interlok örme makinesi ve 2 adet Ribana Makinesi ile genişletilerek; Havlu kumaş, Polar Kumaş, Kadife Kumaş ve Versoft kumaşa ek olarak İki İplik Kumaş, Pike (Lacoste) kumaş, Süprem Kumaş, Ribana Kumaş, Kaşkorse Kumaş üretimleri yapılmaya başlanmıştır. Firma ürünlerini Rusya ve İran başta olmak üzere Azerbaycan ve Türkmenistan a ihraç etmektedir. 19

22 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Demirhan İthalat İhracat Gümrük Kuyumculuk Petrol Ürünleri Gıda ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. 20 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA-10/İG/KOBİ001/041

23 Plastik Su Termosu Ve Strafor İmalatı Kapasite Artırımı Projesi Demirhan İthalat İhracat Gümrük Kuyumculuk Petrol Ürünleri Gıda ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi ne ait olan Plastik Su Termosu Ve Strafor İmalatı Kapasite Artırımı isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-1 kapsamında 2011 yılında Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uygulanmıştır yılında kurulan firma gıda ticareti yanında ithalat ve ihracat yaptıktan sonra 2010 yılında günlük adet su termosu ve paket strafor imalat kapasitesi ile üretime başlamıştır. Plastik termos ile sert strafor, köpük kesim, EPS bardak ve ürünlerini imal eden firma 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan ve binalarda ısı yalıtımını zorunlu hale getiren yönetmelikle ısı yalıtım malzemelerine olan ihtiyacın artacağını öngörerek Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında plastik enjeksiyon makinesi, şişirme makinesi, strafor kesme makinesi, EPS kırma makinesi ve diğer yardımcı ekipmanlar alınarak modern bir üretim tesisi kurulmuştur. Firmanın istihdam sayısı mevsimsel olarak dalgalanmakla beraber bazı aylarda 20 kişiye kadar ulaşmaktadır. Üretilen ürünler başta Ağrı olmak üzere Doğu Anadolu ve bazı batı illerine pazarlanmaktadır. 21

24 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Metecan Otelcilik 22 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0073 Web:

25 Metecan Otel Modernizasyon Ve Turizme Entegre Projesi METECAN OTELCİLİK firmasına ait olan Metecan Otel Modernizasyon Ve Turizme Entegre Projesi İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında yıllarında Ağrı il merkezinde uygulanmıştır yılında kurulan Metecan Otel 1 ve 2 yıldızlı olarak faaliyet gösterdiği 12 yılın ardından Ajans a sunduğu projenin başarılı olmasıyla 3 yıldız almıştır. Proje kapsamında otelin dış cephe kaplaması yapılmış, içi tadil edilmiş, yeni mefruşat alınarak toplamda 24 oda yenilenmiş ve otel modern bir görünüme kavuşmuştur. İl merkezinde yer alan otel müşterilerine konforlu bir konaklama imkanı sunmaktadır. Firma ayrıca kalite belgesi almış, internet sitesini yenilemiş ve tanıtım katalogları bastırmıştır. Bu sayede firmanın kurumsallığına da katkıda bulunulmuştur. Proje ile firmanın doluluk oranının artması ve müşteri memnuniyetinin yükselmesi beklenmektedir. 23

26 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Himpaş Ltd. Şti. 24 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-03 Referans No: TRA2/13/İGMD03/0081 Web:

27 Büyük Patnos Otelinin Doğuşu Projesi Himpaş Ltd.Şti. firmasına ait olan Büyük Patnos Otelinin Doğuşu isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-3 kapsamında yıllarında Ağrı ili Patnos ilçesinde uygulanmıştır. Patnos, Ağrı ve Van illeri arasında ulaşım ve turizm yolları üzerinde bir konuma sahiptir. Bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına nitelikli konaklama tesislerine duyulan ihtiyacın karşılanması amacıyla 2013 yılında yapımına başlanan otel projesi Ajans desteği ile tamamlanmış ve 2014 yılında 6 katlı binada 48 odası ile hizmete açılmıştır. Otel proje kapsamında temin edilen muhtelif sayıdaki yatak, yorgan ve benzeri eşyalarla konforlu odalara kavuşmuş, oturma grubu, televizyon ve masalar alınarak ortak yaşam alanları yaratılmış ve sanayi tipi ütü, kurutma tünelli çamaşır makineleri, otel otomasyonu aracılığıyla servis kalitesinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca proje kapsamında 8 kişi istihdam edilmiş, kalite belgesi alınmış ve internet sitesi ile tanıtım broşürleri yaptırılmıştır. 70 yatak kapasitesi ile bölgenin en büyük ve modern otelleri arasında yer alan otel için Patnos Bölgesi ndeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve pazar ağını oluşturmak adına ulusal ve uluslararası acentelerle işbirlikleri sağlamıştır. Otelin online rezervasyon sistemi aktif olarak kullanılabilmektedir. 25

28 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU AĞRI Tutak Kaymakamlığı 26 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %60,1 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TRA2/13/KUBES/0007 Web:

29 CBS Tutak, Bir Tıkla Görmeyen, Bilmeyen Kalmayacak Projesi Tutak Kaymakamlığı na ait olan CBS Tutak, Bir Tıkla Görmeyen, Bilmeyen Kalmayacak isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yıllarında Ağrı ili Tutak ilçesinde uygulanmıştır. Projenin amacı, kamusal alanda kurumsal kapasitenin artırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara örnek teşkil ederek yaygınlaşmasını sağlamak, bölge ve ülke genelinde coğrafi bilgi sistemine dayalı sistemlerin gelişiminin sağlanmasıdır. Tutak ilçesine bağlı 100 ün üzerinde köyde ve köyün önemli mekanlarında yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla çekimler gerçekleştirilmiş, bu çekimler daha sonrasında elektronik ortama aktarılmıştır yılı sonu itibariyle, günlük 200 tekil ziyaretçi hedefi aşılmış ve sistem üzerindeki güncellemeler proje yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kalkınma Ajansı desteği ile ilk kez böyle bir proje hayata geçirilmiş diğer projelere öncülük etmiştir. 27

30 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Ardahan Belediyesi 28 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 27,40 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/KÖA01/020

31 Kür- Kale Rekreasyon Projesi Ardahan Belediyesi ne ait olan Kür-Kale Rekreasyonu isimli proje Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-2 kapsamında yılları arasında Ardahan ile İl merkezinde uygulanmıştır. Turizm alt yapı programı kapsamında Ardahan otogar ve Şavşat köprüsü arası ve Şavşat köprüsü ve Ardahan Kalesi arasında Kura Nehri boyunca olan alanın rekreasyonu yapılmış park, bahçe ve havuz alanları oluşturulmuş, oturma bankları ve kamelyalar alınmıştır. Proje ile Ardahan İlinde, şehir merkezinde ilk defa turizm sektörüne hizmet verecek olan kale çevresinde ve şehir içinden geçen Kura Nehri havzasında rekreasyon çalışmalarıyla modern turizm yaşam alanları oluşturulmuştur. 87 kamelya alımı, fidan dikimi, m2 çimlendirme, m2 parke taşı döşeme gibi faaliyetleri içeren bu proje ile 10 kişi istihdam edilmiştir. 29

32 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü 30 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 88,79 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: TRA2-13-KUBES-018

33 Kafkas Bal Arısının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası ve Kadın Arıcıların Eğitimi Projesi Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü ne ait Kafkas Bal Arısının Gen Kaynağı Olarak Muhafazası ve Kadın Arıcıların Eğitimi isimli proje Kurumsal Kapasitenin ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 2013 yılında uygulanmıştır. Proje kapsamında alınan 200 adet koloni ve adet çiftleştirme kutusu ile kovan sayısı 500 e, çiftleştirme kutusu sayısı adete çıkarılarak Gen Merkezi Ardahan ın en büyük işletmesi haline gelmiştir. Proje kapsamında Ardahan ilinde yaşayan, arıcılıkla uğraşan veya ilgisi olan arıcı kadınlara Modern Arı Yetiştiriciliği ve Ana Arı Üretim Teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı 10 günlük kurs düzenlemiştir. Ayrıca proje ile arıcılıkla ilgili bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, petek, arıcılık malzemeleri alınmıştır. Bastırılan broşürlerle gen merkezinin ve projenin tanıtımı yapılmıştır. Kurumun 2014 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programı-3 kapsamında sunduğu ve başarılı bulunan Modern Arı Kışlatma Barınağı projesinin uygulama süresi devam etmektedir. 31

34 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Koçhan Süt Ürünleri Gıda Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. 32 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: %50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2/11/İGMD02/017 Web:

35 Koçhan Süt Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi Koçhan Süt Ürünleri Gıda Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan Koçhan Süt Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme ve Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-2 kapsamında 2012 yılında Ardahan ın Göle ilçesinde uygulanmıştır ten beri ticari faaliyette olan firma 2009 yılında başladığı ve halihazırda kaşar peyniri, tereyağı ve lor üretimi yapmakta olduğu işletmesinin üretim kalitesini ve kapasitesini artırmak için gerekli olan mandıra ekipmanları için Ajans a proje başvurusunda bulunmuştur. Başarılı bulunan proje kapsamında modern bir mandıra için gerekli olan ekipmanların alımı gerçekleşmiştir. Proje sonunda firma ilave 4 kişi istihdam etmiştir. Üretilen ürünlerin başta Ardahan olmak üzere çevre il ve ilçeler ile batı illerine satışı yapılmaktadır. 33

36 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Büyük Merdinik Otel 34 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 50 Ajans Destek Tutarı: TL Program: İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-02 Referans No: TRA2-11-İGMD Web:

37 Göle Yöresel Yemeklerine ve Oteline Kavuşuyor Projesi Burak Muratoğlu na ait Göle Yöresel Yemeklerine ve Oteline Kavuşuyor isimli proje İktisadi Gelişme Mali Destek Programı -2 kapsamında yıllarında Ardahan İli Göle İlçesi nde uygulanmıştır. Gelişen bölge yapısı ve ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2011 yılında yapımına başlanan otel projesi Ajans desteği ile tamamlanmış ve 2012 yılında m2 alan üzerine kurulu 26 odası ile hizmete açılmıştır. Proje ile Ardahan İli Göle ilçesinde modern yapıya sahip, kaliteli, her türlü teknolojik imkanın sunulduğu, restoran kısmında bölgeye özgü kaz, pişi, hengel, kete gibi yemeklerin sunumunun yapıldığı, bölge kültürünün tanıtımına hizmet eden 350 m2 lik 300 kişilik restoranı, 20 adet normal ve 6 adet süit odaya sahip nitelikli bir konaklama tesisi kazandırılmıştır. Proje sonrasında kalite belgesi alınmış, marka tescillenmiş, web sitesi yapılmış ve 4 kişi istihdam edilmiştir. 35

38 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN Ardahan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve Ardahan Belediyesi 36 Proje Toplam Maliyeti: TL Destek Oranı: % 67,07 Ajans Destek Tutarı: TL Program: Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı-01 Referans No: SERKA/10/İG/KÖA001/157

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER PUAN SIRALI ASİL LİSTE SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI MARDİN 1 DİKA-11-SG/24 KOVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 DİKA-11-SG/107 3 DİKA-11-SG/36 4 DİKA-11-SG/123

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI MİKRO İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA VE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 1 TR62/16/MİKRO/0026 NARLIKUYU TUR. TİC. İNŞ. SAN. A.Ş

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEġMESĠ ĠMZALANAN PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref.No BaĢvuru Sahibi

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

1979 yılında küçük bir işletme olarak metal sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Formmetal, 1980 yılında traktör yan sanayi olarak soğuk şekillendirilmiş yedek parça üretimine geçti. 1993 yılında Ostim

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Firma Tanıtımı BOZDAĞ ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Telefon: 0232 479 58 10 Faks: 0232 479 25 85 E-Posta: info@bozdagendustri.com Otomotiv sektöründeki güçlü tedarikçiniz. Bozdağ

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012

2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI MALİ HESAPLAR DETAYLARI 2011 YILI RAPORU Ocak 2012 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı PROGRAMIN TANIMLANMASI Bu mali destek programı, Ajans uzmanlarının bölgede yapmış

Detaylı

47 yıllık güvence.. www.wagger.com.tr THINK BIG HOLD THE WORLD

47 yıllık güvence.. www.wagger.com.tr THINK BIG HOLD THE WORLD 47 yıllık güvence.. www.wagger.com.tr THINK BIG HOLD THE WORLD 1 Think Big Hold The World Wagger Attachmens LİDER ATAŞMAN ÜRETİCİSİ Gülmak İstif Makinaları, forklift ve iş makinalarına yönelik bakım ve

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

İDB BÜLTENİ. K ayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nün Endüstriyel Tasarım Merkezi. Or ta Anadolu K alkınma Ajansı

İDB BÜLTENİ. K ayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü nün Endüstriyel Tasarım Merkezi. Or ta Anadolu K alkınma Ajansı Bir Or ta Anadolu K alkınma Ajansı Sayı 3 Bülten Tarihi 07.10.2011 İDB BÜLTENİ B U S A Y I D A : Kayseri OSB ye İzleme Ziyareti Yapıldı Akdağsan Gıda İzleme Ziyareti İzosis Fiziksel Ekipman Kontrolü Sebat

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ

2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 2011 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ 1 TRC2-11-EKOG-181 Ferat Elektrik Nakliyat İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Şanlıurfa OSB de Dalgıç Pompa ve Elektrik Panosu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret

Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret Sinop Ekonomi Verileri-Temmuz, 5 Dış Ticaret Genel Görünüm (Ocak-Temmuz, 5) Türkiye İstatistik Kurumu ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Sinop ilinin Ocak-Temmuz ayı dış ticaret verileri değerlendirildiğinde,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE 2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE Sıra Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TR22.11.İY01.0046 ASTOSAN SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı ( YKMDP) Referans No: TR33/16/YKMDP

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı ( YKMDP) Referans No: TR33/16/YKMDP Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Programı ( YKMDP) Ajans 1 Alpar Styropor Ve Makina San. Tic.Ltd. Şti. Ar&Ge'De Yeni Bir Boyut: Alpar Prototip Ar&Ge Üretim Merkezi İle Sektörde Liderlik Yolunda Gediz Kütahya

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU

LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEVENT KALIP TANITIM SUNUMU LEV-KA KURUMSAL HAKKIMIZDA 1976 yılında Bursa da kurulan Levent Kalıp (LEV-KA), profesyonel hizmet ve yönetim anlayışı ile faaliyet gösterdiği sektörün, önde gelen, örnek ve

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan

2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste. Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 2014 YILI ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 0070 Daha Fazla İhracat için Tohum İşleme Altyapısının Güçlendirilmesi MTN Tohum Tarım

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ARALIK, 2012 YILLAR 2010 2010-2012 YILLARI ARASINDA SERKA TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER DESTEK PROGRAMI İktisadi Gelişme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ

ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ 5. YILINDA BAKKA ORTAK HAREKET KÜLTÜRÜ ZONGULDAK BAKKA KARABÜK BARTIN İŞ MÜKEMMELLİĞİ BİLGİYE DAYALI AKILCI KALKINMA ODAKLI KAPSAYICI ARTI DEĞER KATAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kuruluşunun 5. Yılı

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ BELGELENDİRME VE MUAYENE LTD.ŞTİ. SAYFA : 1/6 1 2 OLİMPİA OTO CAM SAN. TİC. A.Ş BELGE - 41.23.004.03 FİMAK MAKİNE FIRIN MAKİNALARI İMALATI SANAYİ TİCARET A.Ş 42.18.005.03 3 DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK.

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı Değerlendirme Sonuçları Referans No: KKTC-14-GTEB-01 Bu program

Detaylı

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları

RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları RENSEF Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Enerji Verimliliği Fuarı - 2015 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programları Seyitcan ALTINKAYNAK BAKA Antalya YDO Uzmanı Ekim 2015

Detaylı

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA PROFESYONEL MAKİNA KALIP PLASTİK YAPI EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKIMIZDA ANKARA PROFESYONEL

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı