Bağımsız Değerlendirici İlanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bağımsız Değerlendirici İlanı"

Transkript

1 Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda bulunacak projelerin teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu ve aşağıda Programlara Yönelik İlgili Deneyim Alanları başlığında belirtilen sektörlerde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Programlara Yönelik İlgili Deneyim Alanları 1- Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programına ilişkin deneyim alanları 1.1 İşletmelerde Kurumsallaşmanın ve Rekabet Gücünün Artırılması önceliği kapsamında tercih sebebi olabilecek deneyim alanları * Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ve kurumların inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi * İhracata yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması * İşletmelerin üretim, işleme, paketleme ve depolama tesislerinin modernize edilip geliştirilmesi * KOBİ lerin mevcut üretim kapasitelerinin ve istihdamın artırılması * Nitelikli işgücü istihdamının artırılması * Üretilen mal ve hizmet gruplarının katma değerlerinin artırılmasına yönelik markalaşma, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım çalışmalarının artırılması * Geri dönüşüm teknolojileri alanında kapasitenin geliştirilmesi 1

2 * Tarıma dayalı sanayi tesislerinin modernizasyonun sağlanması ve inovatif tarım teknolojilerinin uygulanması * Mermercilik sektörünün geliştirilmesi * Bölgenin yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi * Orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi * Tıbbi ve aromatik bitkilerin kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmesi 1.2 Bölgede Turizm Sezonunun 12 Aya Yayılması ve Alternatif Turizm Olanaklarının Değerlendirilmesi önceliği kapsamında tercih sebebi olabilecek deneyim alanları * Yerli ve yabancı dezavantajlı gruplara yönelik turizm * Bölgedeki kış turizmi canlılığının sağlanması ve kış turizminin geliştirilmesi * Turistik işletmelerde sunulan hizmet kalitesinin artırılması * Turizm cazibesinin artırılmasına ilişkin faaliyetler * Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çevresel duyarlılığının artırılması * Bölgenin kongre turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi potansiyelinin geliştirilmesi * Turistik tesislerin kapasitelerinin geliştirilmesi * Turizm sektöründe çalışan personelin niteliklerinin artırılması 2- Kültür ve Turizm Turizm Alanlarında Çevre Düzenlemesi ve Yönetimi, Bina, Tarihi Yapı, Tarihi ve Kültürel Anıtların Röleve, Restitüsyon ve Restorasyonu,Turizm-Çevre İlişkileri, Kültür-Turizm Yayımı, İnanç Turizmi, Kültür Aktiviteleri, Konaklama, Ulusal ve Uluslararası Fuar, Kongre ve Organizasyonlar, Eko- Turizm, Sağlık Turizmi, Kütüphanecilik, Rekreasyon Alanları, Turizm İşletmeciliği, Arkeoloji ve Sanat Tarih ve benzeri tecrübe alanları 2

3 3- Ekonomik Gelişme Kalite Yönetim Sistemleri, Tarıma Dayalı Sanayi, Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme, Marka Oluşturma, Üretim Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Kümelenme, Network ve Ağ Oluşumu, İstihdam, Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat), KOBİ, İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri, Kurumsal Kapasite Arttırma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve benzeri tecrübe alanları. 4- Sanayi ve Enerji Gıda İşletmeleri, Tekstil İşletmeleri, Yenilenebilir Enerji, Tarıma Dayalı Sanayi, Metal Dışı Mineralleri Kullanan Mermer- Kiremit / Tuğla ve Ağaç Ürünleri Üreten Sanayiler, Organize Sanayi Bölgeleri, Arıtma Sistemleri ve benzeri tecrübe alanları 5- Tarım ve Kırsal Kalkınma Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Su Ürünleri, Hayvansal Üretim, Bitki Koruma, Gıda Güvenliği, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, Tarımsal Yayım, Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması, Gıda Sanayi, Çiftçilere Yönelik Mesleki Eğitim, Çayır ve Mera Amenajmanı, Kırsal Kalkınma ve benzeri tecrübe alanları 6- Küçük Ölçekli Altyapı ve Çevre Çevresel Kirliliğin (hava, su, gürültü vb.) Azaltılması ve Çevrenin Korunması, Atık Yönetim Sistemleri, İçme Suyu Sistemleri, Kanalizasyon Sistemleri, Sıvı Atık Arıtma Sistemleri, Rekreasyon Alanları, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Arıtım Teknolojileri, Katı ve Tehlikeli Atıkların Arıtma ve Yönetim Sistemleri, Çevre Dostu ve Yenilenebilir Enerji Altyapısı, Hava ve Su Kirliliği Yönetimi ve Modellenmesi ve benzeri tecrübe alanları 7- Sosyal Kalkınma Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Politikaları, İstihdam Önlemleri, İstihdama Yönelik Eğitim Politikaları, Kadın İstihdamı, İş Kurma ve İş Geliştirme Süreçleri, Gençler ve Çocuklara Yönelik Politikalar, Engelliler, Göç ve Sosyal Uyum, Yoksullukla Mücadele ve benzeri tecrübe alanları 8- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri, AR-GE ve Yenilik, Teknoloji Transferi, E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar, Girişimcilik, Pazarlama ve Tanıtım, Uluslarası Finans Kaynaklarına Erişim, Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, İmalat Sanayi, İnşaat, Tarımsal Ürün İşleme, Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Hayvancılık, Bilişim, 3

4 Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık, Madencilik ve benzeri tecrübe alanları 9- Sağlık ve Eğitim Üreme Sağlığı, Rehabilitasyon, Mesleki Eğitim, Kız Çocuklarının Okullaşması, Dezavantajlı Gruplara Yönelik Eğitimler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Planlama, Eğitim Maliyeti, Eğitim Yönetimi, Yüksek Öğretim ve benzeri tecrübe alanları 10- Ticaret ve Lojistik Dış Ticaret, Nakliyat, Üretim, Gümrük, Depo Yönetimi, Antrepo İşletmeciliği, Ulaşım, Üretim ve Strateji Planlama, Pazarlama ve Tanıtım ve benzeri tecrübe alanları Adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi Kalkınma Ajansları mevzuatı ve mali yardım usul ve esasları, uygulamaları Hibe programı uygulaması ve yönetimi Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi AB Mali Destek Programları kapsamında proje deneyimi Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı: Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların ekte yer alan şekilde doldurulmuş özgeçmişlerini ve diğer tercih sebebi olabilecek belgeleri adresine ile, 0 (246) no lu faks ile, Veya posta yolu ile elden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km ISPARTA adresine 11 Şubat 2011 Cuma Saat: 17:00 ye kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların özgeçmişlerini ayrıca posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadır. 4

5 Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır. Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi: Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde adaylardan imzalı özgeçmişleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman: Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışma saatleri arasında olacaktır. Ajansça gerek görülmesi halinde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı Eğirdir Yolu 4. Km ISPARTA adresinde gerçekleştirilecektir.(bilgi için numaralı telefonları arayınız.) ÜCRETLENDİRME Değerlendirme Ücreti Tavanı Diğer Giderler Kamu Personeli Olmayan Bağımsız Değerlendiriciler Değerlendirilen Proje Başına: Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25 i (2011 yılı ilk yarısı için 157,49 TL) ödenecektir. Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri karşılanacaktır. Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 37 nci maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına Aylık Asgari Ücret Net Tutarının % 25 i (2011 yılı ilk yarısı için 157,49 TL) yatırılacaktır. Şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri karşılanacaktır. Kamu Personeli Statüsünde Olup Değerlendirme Ücreti Alamayan Bağımsız Değerlendiriciler Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) karşılanacaktır. 5

6 Bağımsız Değerlendirici ilanı detaylı bilgi ve özgeçmiş formu için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 6

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz 30.01.2015 1 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: 15.000.000 TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2013 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev.01 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 3. 2013 YILI FAALİYETLERİ... 8 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 8

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00)

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00) PERSONEL ALIM İLANI TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma (İKAP2) MDP 10.04.2015

2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma (İKAP2) MDP 10.04.2015 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma (İKAP2) MDP 10.04.2015 Bütçe ve Program Başlıkları Başlıklar Bütçe (TL) İktisadi Kalkınma (İKAP2) Mali Destek Programı 12.000.000 Bölge Altyapısının Geliştirilmesi

Detaylı

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-SOS Son Başvuru: 07.03.2014 Saat 23:00 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 4 1. SOSYO-EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı