AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3"

Transkript

1 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE ALACAKLARIN TAKİBİ VE TAHSİLİNE İLİŞKİN SÜREÇLER İÇİNDEKİLER I. ÖNSÖZ 2 II. GİRİŞ 3 1. Kredi Şubesinin Oluşturulması 4 2. Kredi Başvuru Formu 4 3. Kredi Raporları 5 4. Kredi Limitinin Tespiti 6 5. Vadesi Gelen Ödemelerin Takibi 6 - Örnek Mektuplar ve Konuşmalar 7 6. Hesabın Alacak Takibi Firmasına Devri Alacak Takibi Firmaları Hakkında Kısa Bilgiler 15 NEW YORK TİCARET ATAŞELİĞİ EYLÜL

2 I. ÖNSÖZ Dünya mal ve hizmetleri üretiminin %22 sini tek başına gerçekleştiren, yıllık 14 trilyon dolarlık milli hasılaya ve yaklaşık dolarlık kişi başına milli gelire sahip olan ve uzun yıllardır dünyanın en büyük ithalatçısı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyanın diğer bölgelerinde üstün başarılar gösteren Türk firmalarının aynı başarıyı tekrarlayamadıkları büyük bir pazar olarak göze çarpmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı nca 2006 yılında uygulamaya konulan Amerika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi çerçevesinde, ülkemiz ile ABD başta olmak üzere tüm Amerika kıtası ile ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, ihracatımızın artırılması ve ihracatımızda pazar çeşitliliğine ulaşılması hedeflenmektedir. Türk firmalarının ve işadamlarımızın bu son derece büyük ve rekabetçi pazarda rakiplerinden geride kalmamalarını sağlamak ve alacaklarının takibi ve tahsili noktasında karşılaştıkları sorunların, mümkünse sorun ortaya çıkmadan önce bertaraf edilmesini sağlamak üzere hazırlanan bu rehberin, ihracatçılarımızın başarılarına hizmet etmesini dileriz. Firmalarımızın Alacakların Yönetimini, alacaklar daha oluşmadan önce karar alma süreçlerine dahil etmeleri ve firma içindeki yetki-sorumluluk şemalarında bu konunun da yer almasının önemini vurgularken, bu vesileyle, rehberin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sn. Bora Özkan a teşekkür etmeyi bir borç biliriz. New York Ticaret Ataşeliği Eylül,

3 II. GİRİŞ Uluslararası ticarette, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ilişkilerde, açık hesap ile çalışmak her geçen gün yaygınlaşmaktadır. ABD piyasası vadeli işlemler ile çalışmaya yönelik kurgulandığı için, bu durumun ticari hayattaki yansıması da açık hesap ile çalışmak yönünde olmaktadır. Küreselleşen ticaretin zirve yaptığı ve rekabetin her geçen gün daha arttığı dünyanın bu en büyük ekonomisinde, özellikle Türk firmalarımız bir ikilem içinde kalmaktadırlar: Akreditif, peşin ödeme veya ihracat kredi sigortası gibi yöntemler kullanıp ödemeleri garanti altına almak ve bu garanti karşılığında sınırlı sayıda müşteri ile çalışmak mı, yoksa vadeli satış yapıp alacak konusunda risk altına girerken müşteri portföyünü genişletip rekabete uyum sağlamak ve hatta bir adım öne geçmek mi? Bu soruya verilecek cevap elbette firmadan firmaya değişir. Ancak firmalarımızın cevabı ne olursa olsun, riski en alt düzeye indirip, bu risk düzeyinde en yüksek seviyede kar elde etmek ticaretin altın kuralıdır. Bu rehber, ABD pazarında müşteri portföyünü genişletmek ve vadeli satış yapmak isteyen firmalarımıza, aldıkları riski azaltmak amacıyla uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgi vermektedir. Yine bu rehberde, tüm süreçlerin işletilmesine rağmen alacaklarını tahsil edemeyen firmalarımızın, doğrudan dava açarak mahkemeye başvurmak yerine, ABD de oldukça sıklıkla kullanılan bir yöntem olan Alacak Takibi Firması ile temasa geçebilmelerine ilişkin bilgiler de bulabilirsiniz. 3

4 1. Kredi Şubesinin Oluşturulması: ABD de yerleşik firmaların iş yapma kültürüne egemen olan yaklaşım vadeli satışlar olduğu için, hemen hemen tüm firmaların bir kredi şubesi vardir. Kredi şubesinin temel gorevi, yeni bir müşterinin vadeli çalışmak istemesi veya halihazırdaki bir müşterinin vadeli hesaba dönmek istemesi durumunda söz konusu firmanın kredibilitesini inceleyip, şirket yönetimine bir kredi limiti tavsiye etmektir. Bunun dışında Kredi Şubesi, günlük olarak ödemeleri takip edip, vadesi gelen alacaklar için müşteriler ile irtibata geçmekle sorumludurlar. Kredi Şubesinin amacı firmanın nakit akışını düzenlemek ve hızlandırmaktır. 2. Kredi Başvuru Formu: Bir müşteri vadeli işlem talebinde bulunduğu anda, Satış Şubesi potansiyel müşterinin bir Kredi Başvuru Formu ( Customer Credit Application Form ) doldurmasını sağlayarak, doldurulan bu Formu Kredi Şubesine göndermelidir. Söz konusu Formun bir örneğini kitapçığın sonunda bulabilirsiniz. Bu formda müşterinin ticaret hayatı ile ilgili temel bilgiler istenmeli ve firmanın ticaret yaptığı en az üç şirketi ve çalıştıkları bankayı referans olarak göstermeleri talep edilmelidir. Daha sonra referans verilen firmalar ve banka ile irtibata geçilip firma hakkında bilgi istenmelidir. Referans istenilen firmaların kredi bölümünde çalışan kimseler, kendi müşterileri için de sıklıkla bu tür araştırmalar talep ettikleri için, kendilerine gelen bu tip bir talep karşısında, mümkün olduğunca fazla ve doğru bilgi vermek için ellerinden geleni yapacaklardır. 4

5 Bu formda firmanın ödemeleri zamanında yapmaması durumunda ceza ve faiz ödemekle yükümlü olduğunun belirtilmesi, müşteriye bir nevi uyarı olacaktır. Firmanın kredibilitesinin yeterli olmadığı durumlarda şirket yöneticilerinin ödemeleri kişisel olarak garanti etmelerini istemek çok sık rastlanan bir uygulamadır. Bu formlarda kişisel garanti kısmı da mevcuttur ve müşteri yöneticisi bu kısmı doldurup imzalar ise, borç ödenmediği takdirde kişisel malvarlığı ile bu borca kefil olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken son husus ise şudur: Kişisel garanti kısmının doldurulması durumunda, imzalayan kişinin sosyal güvenlik numarasının bu kısma dahil edilmesi faydalı olacaktır. 3. Kredi Raporları: Kredi Başvuru Formu müşterinin kendisi tarafından doldurulduğu için her bakımdan doğru ve tutarlı olduklarını kabul etmek mümkün değildir. Bu bakımdan firma hakkında üçüncü şahıslardan bilgi temin etmek çok önemlidir. ABD de her firmanın üçüncü taraflardan elde edilebilecek kredi raporları mevcuttur. Bu raporlarda firma ile ilgili temel bilgilerin dışında firma ile iş yapan diğer şirketlerin olumlu vaya olumsuz olarak bildirdiği ödeme bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Bunun dışında mahkeme kayıtları ve ipotek bilgileri gibi halka açık bilgiler ve kredi derecelendirme kuruluşunun risk unsurlarına bakarak firma hakkında verdiği kredi notunu da temin etmek mümkündür. 5

6 4. Kredi Limitinin Tespiti: Şirket hakkında yapılan ön çalışmaların ışığında, kredi şubesi firmanın kredibilitesi ve ödemelerde gecikme olma ihtimali riskini değerlendirip satış şubesine tavsiye ettiği kredi limitini bildirmelidir. Müşterinin borcu bu limitin üzerine çıktığı anda vadeli işlemler askıya alınmalı ve müşteriye, ödeme yapılmadığı sürece vadeli işlem yapılmayacagi bildirilmelidir. 5. Vadesi Gelen Ödemelerin Takibi: Müşterilerin zamanında ödeme yapmama riskini azaltmak amacıyla, vadeli satış yapan her firma bir alacak takibi prosedürü geliştirmelidir. Böyle bir prosedürün olması ve bu prosedüre uyulması halinde, borçlu firma üzerinde uygulanacak baskı yavaş ve fakat etkili olarak artacak ve dolayısıyla alacaklarınızın zamanında tahsilini ve borçlu firma sayısının azalmasını sağlayacaktır. Aşağıdaki tabloda tavsiye edilen prosedür ve zamanlamalar yer almaktadır. Söz konusu tablonun hemen ardından mektup ve konuşma örneklerini de bulabilirisiniz. Fatura ve Hesap Özetinin Gönderilmesi Fatura Günü Telefon ile Müşteriye Faturanın Hatırlatılması 15. Gün Birinci Vadesi Geçmis Fatura Yazısı 35. Gün 1. Alacak Takibi Telefon Göruşmesi 45. Gün 2. Alacak Takibi Telefon Göruşmesi 55. Gün Vadeli Islemlerin Iptali Yazısı 65. Gün 3. Alacak Takibi Telefon Göruşmesi 75. Gün Son Uyarı Mektubu 90. Gün Alacak Takibi Firmasına Hesabın Devredilmesi 100. Gün 6

7 Birinci Vadesi Geçmis Fatura Yazısı: (35. Gün) Dear. Thank you for your recent purchase. We appreciate your business and look forward to being further service to your company in the future. For your convenience, I have enclosed a copy of the statement that originally went out with your order. As you will see, your company was extended terms of Net 30 for this transaction. At present, our records indicate that we have not yet received payment from you which means your account with us is now past due. If you have any questions regarding your account balance or the product you received, please contact my office immediately. I will be happy to answer any questions you might have. Otherwise, we request that you remit the balance on your account of $. Thank you in advance for your attention to this matter. Sincerely, Credit Manager 7

8 1. Alacak Takibi Telefon Görüşmesi: (45. Gün) Hello, this is calling from. the reason for my call is that your company has a balance due to my company of $ that I just notice has gone 15 days past due. My concern is that this might be due to some level of dissatisfaction with the product/service you received from us. I m simply calling today to find out if there s a problem that I should know about? I was concerned that this invoice would reach 60 days. Our company has a strict policy about credit limits and at 60 days all accounts are automatically put on Credit Hold. I don t know if you are aware of this, but I certainly wouldn t want to see you experience the inconvenience of having your purchasing ability interrupted. Again, thank you for your time, I appreciate your help with this, and I ll note your file as to when we can expect payment. Good day. 8

9 2. Alacak Takibi Telefon Gorusmesi: (55. Gün), the reason for my call is that your company still has a balance due to my company of $. When we last spoke on, it was my understanding that payment was to be sent. While we value our business relationship, the balance has now become significantly past due, and as you may remember from our last conversation, it is our policy that credit holds be put on accounts once they reach 60 days. We would very much like to keep our credit relationship with your company and I wanted to call to see if you could get this resolved today. Again, thank you for your time. I appreciate your help with this and I ll note my file that we can expect payment. Good day. 9

10 Vadeli İşlemlerin İptali Yazısı: (65. Gün) Dear, Our company shipped your product (provided you a service) in good faith. Unfortunately, in the interim, we have not received either our payment or any notification of any problems with our product (service). Simply put, this lack of communication concerns us. The purpose of this letter is to notify you that, due to non-payment, your open credit account has been placed on credit hold status, and will remain so until such time that your balance with us has been satisfied, or until satisfaction repayment arrangements have been made. Your prompt attention to this matter is now strongly encouraged. We do not take these kinds of actions lightly. Our sincere hope is that this is just a temporary delay in payment that you will be able to remedy. We do value our relationship and its continuation is a primary goal of ours. Please call me if there is anything you would like to discuss or if there is any way I can assist in the resolution of this matter. Sincerely, Credit Manager 10

11 3. Alacak Takibi Telefon Görüşmesi: (75. Gün), I m calling today to discuss the delinquent balance your company has outstanding with us. At present, your balance here is $ and according to my records, we ve not received any kind of payment at all on this balance. The purpose for my call today,, is to find out if this is a problem that you and I can work out amongst us? I know that from time to time every company can experience a cash flow problem. If that s all it is,, I m sure the management here would be happy to work with you through this tough time. After all, we do value your business, but I need to have something to report back to them. So, let me ask you this. If you are not in a position to satisfy this entire amount right now, what kind of payments could we agree to over a short period of time?, I m glad we came to an agreement, but I hope you realize that I m up against the clock on this one. What I m going to need to do now is to restate the points of what we ve just agreed to, I ll have it typed up and I will fax it to you within 24 hours. Then, once you ve signed it, I ll take it to our management to get them to stop any further action and to see about having your account changed from credit hold to a COD basis. At least then, you ll be able to get our product again while you are making payments. Fair enough? Good? I ll have this agreement over to you as soon I can. Once you get it, please get it back to me ASAP. Thanks again, and I ll talk to you soon. 11

12 Son Uyarı Mektubu (90. Gün) Dear, The purpose of this letter is to inform you that your company has an outstanding balance of $ which is now 90 days old. Since the invoice is 60 days past the terms originally extended to you, we must now demand your immediate payment in full. Any previous agreed upon payment plans are now void. If this payment is not received in this office by close of business on, this matter will be referred to our collection agency, and you may be liable for additional charges and costs of collection (*) as provided in our original credit agreement. To avoid the loss of your standing with us, and damage to your credit ratings, I strongly urge you to resolve this matter immediately. This will be the last correspondence you receive from this office. Please act now! Sincerely, Credit Manager (*) Ekstra masrafların eklenebileceğini ancak ve ancak Kredi Başvuru Formu veya proforma fatura gibi ihracat öncesi müşteri tarafından imzalanmış bir belgede bu konuyla ilgili madde var ise bu yazıya ekleyebilirsiniz. Aksi takdirde ABD yasaları gereği bu masrafları ana borca ekleyemezsiniz. 12

13 Son uyarı mektubu müşteri ile son temasınız olmalıdır. Müşteriye birden fazla son uyarı mektubu göndermek hem sizin pozisyonunuzu zayıflatacak hem de hesabı takip etmek ile görevlendireceğiniz şirketin işini zorlaştıracaktır. 6. Hesabın Alacak Takibi Firmasına Devri: Prensip olarak vadesini 90 günden fazla geçiren şirketlere son bir uyarı yazısı gönderildikten sonra 100. günde bağımsız bir Alacak Takibi Firmasına hesabın devredilmesi tavsiye edilir. Hesabın bir alacak takibi firmasına devri aşaması, alacağa ilişkin hukuki işlemleri başlatmadan önceki son aşama olarak düşünülebilir. Alacak takibi hizmetini veren şirketler, avukatların ve hukuk bürolarının yerini almaktan ziyade, bunları tamamlayıcı bir hizmet vermektedirler. Alacak takibi şirketlerinin en büyük yaptırımı, borç ödenmediği takdirde şirketin kredi raporunda ödenmeyen bu borcun gözükmesini sağlayabilmeleridir. Amerika Birleşik Devletleri nde mahkeme kararının alınması en az 6 aylık bir zamanı ve ayrıca oldukça masraflı bir maddi süreci içermektedir. Borçlunun borca itiraz etmesi durumunda ise bu süreç çok daha uzun sürebilmektedir. Alacak takibi sonucunda alacağınız tahsil edilemez ise, alacak takibi firması sizden herhangi bir masraf talebinde bulunmayacak ve sonuçta size hukuki işlemleri başlatmanızın faydalı olup olmadığını iletecektir. Sürecin sonunda davanın mahkemeye intikal etmesi durumunda da alacak takibi firmasının anılan süreçte elde ettiği bilgiler dava esnasında avukatların işine yarayacaktır. 13

14 Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, bu hizmetten yararlanmak için ne kadar bekleneceğidir. Bir alacağın vadesi ne kadar gecikmiş ise, tahsili de o denli zorlaşmaktadır. Aşağıda yer alan Alacak Takibi Şirketleri Birliği (Commercial Collection Agency Association) tarafından hazırlanan 2006 yılı alacak sorunu istatistiklerinden de görülebileceği üzere, gecikme süresi uzadıkça alacağın tahsil edilme şansının azaldığı ortaya çıkmaktadır. COMMERCIAL COLLECTION AGENCY ASSOCIATION 2007 ALACAK TAHSİLİ ARAŞTIRMASI GECİKME SÜRESİNE GÖRE ALACAKLARIN TAHSİL EDİLME ORANI ZAMAN TAHSILAT YUZDESI Fatura Günü Gün Gün Gün Ay Ay Yıl Yıl 9.3 (2006 YILI VERİLERİ) 14

15 7. Alacak Takibi Firmaları Hakkında Kısa Bilgiler ABD de alacak takibi oldukça büyük bir sektör olup, firmalarımızın alacak takibi işlemleri ve süreci konusunda şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: Alacak takibi şirketinin lisanslı olduğundan emin olunmalıdır. Bu hususun kontrolü için Alacak Takibi Şirketleri Birliği nin (Commercial Collection Agency Association) web sitesinden üye firmalara ilişkin bilgiler ve arama yapılması mümkündür yılı Eylü ayı itibarıyla 102 üyesi olan Birliğin sayfası, web üzerinden aramalar için iyi bir kaynaktır. Tüm ABD de çalışabilen alacak takibi firmaları olduğu gibi, sadece eyaletler bazında çalışan firmalar da bulunmaktadır. Firma seçiminde, bu hususun da sorgulanmasında fayda görülmektedir. Bu Rehberin hazırlanmasında büyük emeği geçen Sn. Bora Özkan, halen Alexander&Hamilton isimli Alacak Takip firmasında Uluslararası Pazarlama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sn. Özkan ın iletişim bilgileri ise: Bora Özkan Director of International Marketing, Alexander & Hamilton, Inc Division St. Metairie, LA Tel: Fax: New York Ticaret Ataşeliği olarak, firmaların gerek alacakların tahsili alanındaki ve gerekse dış ticarete ilişkin tüm soru ve sorunları noktasında kendilerine yardımcı olmaya devam etmekteyiz. Saygılarımızla. 15

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ İHRACATTA YAZIŞMA ÖRNEKLERİ Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÖNSÖZ 1980 li yıllarda 2 3 milyar dolar düzeyinde seyreden ihracat değerlerinin

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor

Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Bolu nun Üretici KOBİ leri Dışa Açılıyor Dış Ticaret El Kitabı / Foreing Trade Manual Giray Reşat 2014 1.1 İHRACAT İŞLEMLERİ 1.1.1 İHRACAT NEDİR? Bir malın veya hizmetin yürürlükteki

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI

GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GAYRİMENKULE DAYALI SERMAYE PİYASALARI ENSTRÜMANLARI VE GAYRİMENKUL ENDEKSLERİ KONFERANSI GYODER İMKB SPK EPRA İMKB KONFERANS SALONU, İSTİNYE, İSTANBUL 26 EYLÜL 2002 1 Baskı Tarihi : Mart 2003 Baskı Adedi

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı

Incendo Online. ile POS larda. İnternetin avantajları. Ortak POS. Tasarım Farkı. dönemi başladı. POS ta. Ödeme sistemlerinde verimliliğin anahtarı SAYI15 Temmuz - Ağustos - Eylül 2010 ISSUE 15 July - August - September 2010 İnternetin avantajları Incendo Online ile POS larda POS ta Tasarım Farkı The design difference in POS Ödeme sistemlerinde verimliliğin

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet Eşitlik ilkesi ve FATCA Bilge Cansız English translation Gümrükte Gündem

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı

Vergide Gündem. Tax Agenda Ağustos / August 2012. Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Vergide Gündem Tax Agenda Ağustos / August 2012 Dolaylı vergiler tedarik zinciri kararlarını değiştirebilir Çeviri: Cansu Yağcı Sonucu sıfır olan vergi oyunları ekonominin büyümesi için iyi değildir Çeviri:

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU

MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5. TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL. İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ. Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU MAYIS 2012 / YIL:1, SAYI:5 TSPAKB Başkanı Atilla KÖKSAL İş Yatırım Genel Müdürü İlhami KOÇ Fortune Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Ali AĞAOĞLU EDiTÖR Değerli okurlarımız, Sermaye Piyasaları konulu Mayıs

Detaylı

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor.

IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. IDP IELTS Test Merkezleri- Istanbul IDP Istanbul Beşiktaş, Gümüşsuyu ve IRMAK OKULLARINDA IELTS testi uyguluyor. İngilizce dil yeterlilikte nitelik kazanmakta amacınız ister yurt içi ya da yurtdışında

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI

LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI LLP/ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ KOORDİNATÖR EL KİTAPÇIĞI Akademik Yl 2011-2012 İÇİNDEKİLER GİDEN ÖĞRENCİLER...3 24 A KONTROL LİSTESİ...4 1. Öğrenci Dosyasında Olması Gereken Evraklar 2. Çalışma Takvimi 3.

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya

DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR. Natural Gas World. Aksaray Çanakkale Diyarbakır İstanbul Kapadokya Tokat-Amasya Haziran / June 2012 Sayı / Issue 12 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World GAS MAKES A CLEAN FUTURE REAL DOĞAL GAZ TEMİZ BİR GELECEĞİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR SÖYLEŞİ / INTERVIEW Abdullah Tancan EPDK Sibel Çetinkaya

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 - Ingenico POS-tası, Ingenico yayınıdır. Ingenico Adına Sahibi Alpay Sidal Ingenico Ödeme Sistemleri A.Ș. ITU Teknokent ARI

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı