ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adana / Ocak 2015 Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Web E-posta

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 4 I.GENEL BİLGİLER 5 A.MİSYON VE VİZYON 5 B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6 C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 7 1.Fiziksel Yapı 7 2.Örgüt Yapısı 7 3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılımlar Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları 3.4.Kitapların Sağlama Biçimlerine Göre Dağılımı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 10 4.İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı İdari Personel İdari Personel Sayısı İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Sayısı İşçiler İşçi Sayısı 12 5.SUNULAN HİZMETLER Kütüphane İçi Hizmetler 13 1.Başvuru ve Enformasyon Hizmetleri 13 2.Ödünç Verme Hizmeti 14 3.Rezerv Hizmeti 4.Kütüphaneler Arası Ödünç İşlemleri 15 5.Fotokopi Hizmeti 15 6.Nadir Eserler Hizmeti 16 7.Elektronik Bilgi Erişim Hizmeti : İnternet ve Ulakbim 16 8.Süreli Yayınlar Hizmeti 19 2

3 9.Özel Çalışma Odaları Multimedya Diğer Hizmetler 20 6.YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ 21 II.AMAÇ ve HEDEFLER 21 A.Birim Amaç ve Hedefleri 21 B.Temel Politikalar ve Öncelikler 22 III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 22 A.Mali Bilgiler 22 1.Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 23 2.Mali Denetim Sonuçları 23 B.Performans Bilgileri 23 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Performans Ölçütleri Yılı Yatırım Proje Uygulamaları 24 2.Performans Sonuçları Tablosu 25 3.Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 25 IV.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 26 V.ÖNERİ ve TEDBİRLER 27 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 28 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 29 3

4 SUNUŞ Üniversitelerde kütüphaneler eğitim ve öğretimin vazgeçilmez temel birimlerinden birisidir. Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesinin eğitim ve öğretim programlarının gereği, her tür kütüphane materyalini sağlamak, düzenlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmakla görevlidir. Çağdaş teknolojiyi kullanarak en üst düzeyde hizmet üretmek çabası içerisindedir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. ve 41. maddeleri uyarınca, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre stratejik gelişmelerini raporlar halinde düzenlemek ve ilgililere sunmakla yükümlüdür. Bu bağlamda kurumumuzun amaç ve hedefleri açık bir biçimde belirtilmeli ve en önemlisi performans programı hazırlanması ve bu programın izlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca her yılın sonunda Faaliyet Raporları hazırlanarak durum ortaya konulur. Bu amaçla hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulur. Nihat NACAR Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 4

5 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Misyon 1.Misyon Çukurova Üniversitesinin temel misyonun da yer alan öğretim, araştırma faaliyetleri ve toplumsal hizmetlerin gerektirdiği bilgiye erişmek için çağdaş ve evrensel olanakların sağlanması, iyi bir üniversite kütüphanesinin gerekleri ile topluma hizmetsunmak. Vizyon 2.Vizyon Çukurova Üniversitesinin eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı, çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan, modern bir bilgi ve belge merkezi olmak. 5

6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar a. AKADEMİK Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak düzenlenen diğer ikincil mevzuat. 2- Diğer kanun ve yönetmeliklerle yüklenilen görev ve sorumluluklar. b. İDARİ Sayılı Devlet Memurlar Kanunu ve 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve bu kanunlara dayalı olarak düzenlenen mevzuat. 2- Diğer kanun ve yönetmeliklerle yüklenilen görev ve sorumluluklar. c. MALİ Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2-Diğer kanun ve mevzuatlarla yüklenilen görev ve sorumluluklar. Görev GÖREVLERİ Üniversitenin eğitim-öğretimi ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda; araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gereken her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak. Sağlanan bilgi ve belgeleri bütün araştırmacıların, üniversite öğrencilerinin ve çalışanlarının kullanımına sunulacak şekilde düzenlemek ve korumak. Mevcut bilgi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılmasını sağlamak amacıyla her düzeydeki kullanıcıya örgün ve yaygın biçimlerde eğitim vermek. Üniversite Kütüphanecilik Bölümleri öğrencilerinin zorunlu uygulama ve staj programlarını yürütmek.rektörlükçe verilecek benzer nitelikteki eğitim öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirmek Sorumluluklar Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Genel Sekreter ve Rektöre karşı sorumludur. 6

7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı: Kütüphane 1979 yılında Tıp Fakültesi Dekanlık binası üstünde bulunan 1200 m 2 lik alanda kurulmuş olup 1997 yılında halen hizmetini sürdürdüğü yeni binasına taşınmıştır.gerçekte m 2 lik alana sahip olmasına rağmen kuzey blok Üniversitemizin 3 enstitüsü ve Enformatik Bölümüne tahsis edilmiştir. Halen 8000 m 2 lik bir alanda hizmet vermektedir. Ancak Enstitüler ve Enformatik Bölümünün kendi binalarına taşınması durumunda hizmet daha verimli duruma gelecektir. 2- Örgüt Yapısı Ç.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, tipik,geleneksel kütüphanelerin örgüt modeline sahiptir. REKTÖR GENEL SEKRETER DAİRE BAŞKANI OKUYUCU HİZMETLERİ İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER -Kullanıcı Eğitimi Hizmeti -Sekreterlik ve Yazı -Kataloglama ve Sınıflama Birimi İşleri Birimi -Ödünç Verme Birimi - Sağlama ve Satın Alma Birimi -Teknik İşlemler Servisi -Kütüphaneler Arası İşbirliği -Taşınır Kayıt-Kontrol -Süreli Yayınlar Birimi Hizmeti Servisi İşlemleri Birimi -Ayrılmış Kitaplar ve Tezler -Bütçe, Plan, Program -Elektronik Kaynaklar Birimi Hazırlama Servisi -Multimedya Birimi -Temizlik Hizmetleri 7

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Kütüphanemizde otomasyon ile ilgili kullanılan yazılımlar: 1.LIBRA Kütüphane Otmasyon Programı 2.KBS (Kamu Bilişim Sistemi) Taşınır İşlemler programı kullanılmakadır Bilgisayarlar Kütüphanemizde idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan masaüstü ve taşınabilir bilgisayar sayıları aşağıdaki gibidir. Cinsi Masaüstü Bilgisayar 80 Taşınabilir Bilgisayar Adet Kütüphane Kaynakları Cinsi Adet Kitap Basılı Periyodik Yayın 1494 Kalem Elektronik Yayın ( Kitap ve Dergi Sayısı) Yılında, kütüphanemize 1549 satın ve 753 bağış yolu ile olmak üzere adet basılı kitap sağlanmıştır. 8

9 3.4. KİTAPLARIN SAĞLAMA BİÇİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI 2014 YILI YAB. DİL SATINALMA BAĞIŞ DEĞİŞİM TÜR. TOP. YAB. DİL TÜR. TOP. YAB. DİL TÜR. TOP GENEL TOPLAM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM

10 3.5.- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızda, internet erişim bağlantısı uygulanarak kullanıcıların her yerde internete bağlanma imkanı sağlanmıştır. Kütüphanemiz idari, eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmakta olan bilgi ve teknoloji kaynakları (cihazlar) aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Self-Check (Ödünç Kitap Alıp-Verme) Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Yazıcı Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri 1 Mikroskoplar Kart Okuyucu İnsan Kaynakları 4.1 Akademik Personel UNVAN Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Araştırma Amaçlı (Adet) Kadroların İstihdam Şekline Göre Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi Uzman TOPLAM Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %100 10

11 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %60 % Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM Öğretim Görevlisi Uzman TOPLAM İdari Personel İdari Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre SINIF Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı 19 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 Teknik Hizmetler Sınıfı 5 Yardımcı Hizmetli Sınıfı 5 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde %42 %17 %34 % İdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %9 %7 %17 % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %4 %7 %7 %10 %30 %42 11

12 İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı SINIF Bayan Bay TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı TOPLAM Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Sayısı UNVAN Çalıştığı Birim Sayı (Kişi) TOPLAM İşçiler İşçi Sayısı Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 1 1 Vizesiz İşçiler (3 Aylık) 3 3 TOPLAM

13 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Kütüphane İçi Hizmetler 1. BAŞVURU VE ENFORMASYON HİZMETLERİ: MÜRACAAT BİRİMİ 2014 Çukurova Üniversitesi Kullanıcıları Dış Kullanıcılar Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Araştırmacı ve okuyuculara Kütüphaneden yararlanma, kaynak sağlama, bibliyografya ve abstract'lardan yayın tarama işlemlerinde yardımcı olunmakta ve kullanıcı eğitimi programları gerçekleştirilmektedir. 13

14 2. ÖDÜNÇ VERME HİZMETİ : 2014 Kayıtlı Kullanıcı Ödünç Verilen Materyal İade Edilen Materyal Akademik Personel İdari Personel Öğrenci TOPLAM Öğretim elemanlarına 1 ay süre ile 10 kitap, öğrenci ve diğer görevlilere aynı süre ile 5 kitap ödünç verilmektedir. Dergiler, ayrılmış kitaplar ve müracaat kaynakları ödünç verilmemektedir 3. REZERVE HİZMETİ : 2014 AYRILMIŞ YAYINLAR KULLANIM İSTATİSTİĞİ Kullanıcı Türü Ayrılmış Kitaplar Tezler Akademik Aşama Dosyaları Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Bölümlerce saptanmış rezerve kitaplar kütüphane içerisinde serbest çalışma salonunda yararlanmak üzere ödünç verilmektedir. Ayrıca üniversitemizde yapılmış tezler, tez projeleri bilimsel yayınlar ve akademik aşama dosyaları da kütüphane içerisinde hizmete sunulmaktadır. 14

15 4. KÜTÜPHANELER ARASI ÖDÜNÇ ALIP-VERME VE FOTOKOPİ 2014 Talep Kitap Fotokopi Makale- Kitap-Tez (Sayı/Başlık) Yurt İçinden İstenen Talep Edilen Gerçekleşen Yurt İçine Gönderilen Talep Edilen Gerçekleşen Toplam TOPLAM FOTOKOPİ HİZMETİ : 2014 Sayfa Sayısı Ocak Şubat 7500 Mart Nisan Mayıs Haziran 7500 Temmuz 1000 Ağustos 1000 Eylül 4000 Ekim Kasım Aralık Toplam

16 Kütüphanemiz kitap ve dergilerinden fotokopi çekilmektedir,ücretlidir. 6. NADİR ESERLER HİZMETİ : Kütüphane içerisinde özel bir bölüm şeklindedir.80 elyazması, 797 eski harfli basma eser ve diğer nadir eserler Kütüphane içerisinde araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 7. ELEKTRONİK BİLGİ ERİŞİM HİZMETİ: İNTERNET ve ULAKBİM İNTERNET KULLANIMI 2014 Ç.Ü. Kullanıcıları Dış Kullanıcılar Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam VERİTABANLARI Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi 2014 yılında toplam 55 adet veritabanına abone olmuştur. Abone olduğumuz bu veritabanlarının 32 adetine ANKOS (AnadoluÜniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığıyla, 18 adetine TÜBİTAK EKUAL (TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) aracılığıyla, 5 adetine ise direkt firmadan satın alma yoluyla erişim sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi 16

17 Kütüphanesi ANKOS un kurucu üyelerindendir ve halen bir uzman kütüphanecimiz Veritabanı Sorumlusu olarak ve başka görevlendirmeler yoluyla konsorsiyumda gönüllü olarak görev yapmakta ve ülkemiz üniversite kütüphanelerine yeni veritabanları kazandırmak için çalışmalara katılmaktadır. TÜBİTAK EKUAL ise 2006 yılında kurularak üniversiteler adına ulusal site anlaşmaları imzalayarak veritabanı abonelikleri yapmaktadır Abonesi olduğumuz veritabanlarında tam metin dergi sayısı 2014 yılı sonu itibariyle , tam metin elektronik kitap sayısı ise adettir. Online olarak erişim yapılabilen tez sayısı ise in üzerindedir Yılında elektronik kaynaklardan yaklaşık yayın (makale, tez, kitap bölümü) indirilmiştir. Çağın getirdiği modern kütüphanecilik donanım ve hizmetleriyle, veritabanı abonelikleri ve erişim sağlanan dergi sayısı baz alındığında Türkiye genelinde hiç de azımsanamayacak bir konumda olan Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi, elektronik kaynak erişiminde bölgesinde lider konumundadır. Kütüphanemiz sadece kendi mensuplarına hizmet vermekle kalmayıp, özellikle hafta sonlarında çevre üniversitelerin yoğun bir veritabanı kullanım taleplerini de karşılamaktadır ÜCRETİ KÜTÜPHANEMİZCE KARŞILANAN VERİTABANLARI TL 1 ACS (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) AMA JOURNALS ANNUAL REVIEW ONLINE PACKAGE APS (AMERICAN PHYSICAL SOCIETY) ASCE RESEARCH LIBRARY ASME DIGITAL BMJ JOURNALS CAMBRIDGE JOURNALS FULL PACKAGE CLINICAL KEY COCHRANE LIBRARY (KİTAP) EBRARY ACADEMIC COMPLETE EDS (EBSCO DISCOVERY SEVICES) ECONLIT WITH FULLTEXT EMERALD

18 15(KİTAP) HİPERKİTAP HUKUKTÜRK IOP (INSTITUTE OF PHYSICS) İKTİSAT-İŞLETME-FİNANS J-STORE KAZANCI HUKUK MEVZUAT MATHSCINET ONLINE SHEET MUSIC OXFORD ONLINE JOURNALS PROQUEST AGRICOLA PLUSTEXT PROQUEST DISSERTATIONS THESIS PROQUEST HEALTH MEDICAL COMPLETE SAGE JOURNALS SPORT DISCUS WITH FULLTEXT SPRINGER LINK THIEME UPTODATE WILEY ONLINE LIBRARY

19 No 2014 YILI ÜCRETSİZ VERİTABANLARI (TUBİTAK EKUAL - ANKOS) 1 Applied Science & Business Periodicals Retrospective 2 CAB Abstracts 3 Dynamed (EbscoHost) 4 EbscoHost Academic Search Complete 5 EbscoHost Business Source Complete 6 Elsevier E-Books 7 ERIC (EbscoHost) 8 GreenFILE (EbscoHost) 9 IEEE / Electronic Library 10 ISI Web of Science 11 ithenticate İntihal Engelleme Programı 12 Library, Information Science (EbscoHost) 13 Medline (OVID) 14 OVID Journals 15 Pharmaceutical News Index 16 Regional Business News (EbscoHost) 17 Science Direct 18 Scopus 19 Springer Biomedical & Life Sciences E-Books 20 Springer Engineering E-Books 21 Tylor and Francis Online Journals 22 Teacher Reference Center 23 Wiley E-Books Veritabanı Adı 8. SÜRELİ YAYINLAR HİZMETİ : Kütüphanemize 1494 kalem dergi arşivleriyle birlikte bılunmaktadır. Bunlardan 431 i tıp ve ilişkili bilimlerle, 1063 ü ise tıp dışı bilimlerle ilgilidir.1494 adet derginin 727 si Türkçe 367 si ise yabancı dildedir. Kütüphanemiz çeşitli konlarda 150 dergi bağış olarak gelmektedir. 9. ÖZEL ÇALIŞMA ODALARI : Öğretim Üyeleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kullanabildiği 30 adet karel okuyucu hizmetleri bölümünce tahsis edilmektedir. 10. MULTİMEDYA : Bu birimde Bilimsel CD-ROM ve Film CD leri yararlanmaya konulmaktadır. Halen 7 adet bilgisayar hizmet vermektedir. 19

20 2014 YILI 5.2- DİĞER HİZMETLER: a) KATALOGLAMA VE SINIFLAMA AYLAR YAPILAN İŞLER GÖR İŞİT MAT. TEZ İŞL. KİTAP EK, CİLT, VB. KİTAP KATALOG- LANAN KİTAP KONU BAŞLIĞI VERİLEN KİTAP SINIFLAMA- SI YAPILAN KİTAP KATALOG LANAN SÜRELİ YAYIN RAFA KALDIRIL AN KİTAP OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM yılında Kütüphanemiz kataloglama ve sınıflama biriminde, 2617 kitap ve tezin teknik işlemleri tamamlanarak hizmete sunulmuştur. b) Kütüphanemiz Türkiye'deki 14 AB Dokümantasyon Merkezinden birisidir. Bu merkez, kütüphane binası 2. katında kendine ayrılan mekanda hizmet vermektedir. Avrupa Birliği, halkın bilgiye erişimini kolaylaştırma politikası çerçevesinde pek çok ülkede öncelikle üniversite çevresindeki araştırmacılardan gelen talepleri karşılamak amacıyla, Avrupa Dokümantasyon Merkezleri kurmuştur Avrupa bütünleşmesi ile ilgili araştırma ve eğitimi teşvik amacıyla üniversitelerin de talebi üzerine kurulan bu birimlerin temel amacı, Avrupa Birliği konusunda araştırma yapmak isteyenlerin bilgi ihtiyacını karşılamak ve Avrupa Birliği yayınlarını kullanıcılara sunmaktır. 20

21 AB Dok.Merkezi kaynakları; AB den, AB Türkiye temsilciliğinden gelen ve kütüphane olarak bizim de sağladığımız yayınlardan oluşmaktadır. c)-kütüphanemiz, üniversitemizde basılan kitap ve dergilere ISSN ve ISBN numarası alınmasında aracılık etmektedir. (Çukurova Üniversitesi ISBN ön kodu ISBN dir) d)- Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından tezler, TUBİTAK a bağlı ULAKBİM den makale istekleri gerçekleştirilmektedir. e)- Diğer üniversite Kütüphanelerinde mevcut dergilerden makale fotokopisi ile ödünç kitap getirtilmektedir. f-tübitak aracılığıyla yurtdışından makale taraması yapılmaktadır. Ayrıca dergilerden makale fotokopisi ile ödünç kitap getirtilmektedir. g- ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsimumu) tarafından KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi ) kurulmuştur. Kütüphanelerarası kitap ve diğer materyalin ödünç alınıp verilmesi işlemleri ile ilgili istekler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Daire Başkanlığımız 2547 Sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı düzenlenen mevzuat çerçevesinde örgütlenmiş olup Daire Başkanı, Şube Müdürü ve diğer alt birimler hiyerarşik yapısı içerisinde yönetilmektedir. Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliği ile tanımlanan görevlerini yerine getirmişlerdir. Görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiştir. Kullanıcılara sunulan hizmetlere ilişkin ayrıntılı istatistikler listelenmektedir. Bu istatistikler her yıl, TÜİK ve üst birimlere sunulmaktadır. Mali işlemler, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, harcama birimimiz ve üniversitemizin ilgili diğer birimleriyle birlikte yürütülmüştür. Mali işlemler dışındaki iç kontrol, Kütüphane Yönetmeliğine ve kurallara uygun etik ilkeler ve sorumluluklar dahilinde yürütülmüştür. Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu alımlar, ilgili birimlerce kontrol edilmiş ve yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 21

22 Stratejik Amaç 1-Kurumsal Yapıyı Daha Etkin Hale Getirmek Stratejik Amaç 2-Hizmet Kalitesini ve Konforu Artırıp Kullanıcını Memnuniyetini Sürekli Kılmak Hedef-1 Yeni Kütüphaneci Personel Alınması Hedef-2 Personel Eğitimine Devam Edilmesi Hedef-3 Yetişmiş Personelin Kurumda Kalmasının Sağlanması Hedef-1 Yeni Donanım Temini Hedef-2 İklimlendirmenin Sürekli Olmasının Sağlanması Hedef-3 Zeminin, Genel Kütüphane Kullanım Kurallarına Göre Yenilenmesi Hedef-4 Hizmet Kalitesi Kontrolü Hedef-5 Masa, Sandalye ve Koltukların İhtiyaca Göre Yenilenmesi ve Sayısının Artırılması Stratejik Amaç-3 Kütüphane Koleksiyonunun Geliştirilmesi Hedef-1 Güncel ve Zengin Bir Koleksiyon Oluşturulması Hedef-2 Elektronik Kaynakların Devamlılığını Sağlamak ve Yenilerini Eklemek Hedef-3 Kullanıcılarımızın İhtiyacı Olan Görsel-İşitsel Materyalleri Sağlamak Stratejik Amaç-4 Kurumsal Açık Arşiv Oluşturmak Hedef-1 Üniversitemizce Üretilen Yayınların Kurumsal Olarak Saklanmasını Sağlayacak Kararlar Aldırmak Hedef-2 Kurum Çalışanlarınca Üretilen Yayınları Veritabanına Aktararak Kullanıcılara Sunmak Hedef-3 Duyurular ve Eğitim Çalışmaları Yapmak B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Açık Erişim Sisteminin Kullanımını Üniversitemizde Yaygınlaştırmak 2- Üniversitemizin Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerine Destek Olmak 3- Kütüphane İçerisindeki Kullanım Alanlarını, Konforu ve Donanımı Arttırmak 4-Gerek Basılı ve Gerekse Elektronik Yayınları Daha Fazla Temin Ederek Hizmete Sunmak 5-Kütüphane Personelinin Kullanıcılara Destek ve Yardımlarını Arttırmak III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 22

23 Bilindiği üzere 5437 Sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2005 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Daire Başkanlığımıza anılan Bütçe Kanunu ile 2014 yılında tahsis edilen ödeneklerin durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Harcama Programında yeralan limitler dahilinde ve 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ile Başbakanlık Tasarruf Genelgeleri dikkate alınarak harcama yapılmaktadır. 1.1 Bütçe Giderleri GİDER TÜRÜ 2014 Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) 2014 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) 01 - Personel Giderleri % Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri % Mal ve Hizmet Alım Giderleri % Cari Transferler Sermaye Giderleri %100 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI %105 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Hedef ve gerçekleşmeler büyük oranda tutturulmuş ancak personel giderleri beklenenden bir miktar fazla olmuştur. Kütüphanemiz 2014 yılında RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sistemine geçmeye başlamıştır. Sistem içinde kullanılacak olan özel etiketler için ek ödenek talebinde bulunulmuş ve uygun görülmüştür. 2. Mali Denetim Sonuçları Daire Başkanlığımızda 2014 yılı için henüz bir mali denetim sorunu yaşanmamıştır. B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1 Faaliyet Bilgileri 23

24 Hizmet İçi Eğitim Programları Kütüphane içerisinde Personel eğitimi ile ilgili olarak aylık durum değerlendirilmesi toplantıları yapılmaktadır. Eğitim ve Kurs Programları Kütüphane uzmanları, Elektronik kütüphanecilik konusunun da ele alındığı Türkiye genelinde yapılan Akademik Bilişim toplantılarına katılmaktadır. Ayrıca Daire Başkanı ve elektronik veri tabanları ile ilgili Uzman ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ULAKBİM tarafından düzenlenen eğitim toplantılarına katılmaktadır. 1.2 Performans Ölçütleri Koleksiyon Sipariş edilen kitap sayısı, Koleksiyona eklenen kitapların sayısı, Koleksiyona eklenen elektronik dergi sayısı, Abonelik yoluyla sağlanan elektronik referans kaynağı sayısı, Abonelik yoluyla sağlanan elektronik kitap sayısı, Basılı ve elektronik dergi sayısı, Dijital ortamdaki tez sayısı. Kullanıcı hizmetleri Ödünç verilen kitap sayısı, Kullanılan tez sayısı, E-kitapların kullanımı, E-referansların kullanımı, Elektronik dergi kullanım sayıları, Gör-işit materyallerin kullanımı, İndeks ve veritabanlarının kullanımı, WEB sayfasının kullanımı, ILL ve doküman sağlama sayıları, Kullanıcı sorularına e-posta, telefon yoluyla ve yüzyüze verilen cevap sayısı Yılı Yatırım Proje Uygulamaları : PROJE NO: 2014H YAYIN ALIMLARI BASILI KİTAP ALIMI : ADET ELEKTRONİK DERGİ VERİTABANI : 32 ADET

25 ELEKTRONİK KİTAP VERİTABANI : 2 ADET TOPLAM: Performans Sonuçları Tablosu Faaliyetler Elektronik Dergi Koleksiyonu Kitap Koleksiyonu E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi Kataloglama Hedefler Abonelik sayısını 'e yükseltmek Kitap koleksiyonu için adet kitap eklemek adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi 5000 adet kitabın kataloglanması 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Faaliyetler Elektronik Dergi Koleksiyonu Kitap Koleksiyonu E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi Kataloglama Gerçekleşen Hedefler Abonelik sayısı a yükselmiştir adet kitap koleksiyona eklenmiştir elektronik kitaba ulaşmıştır adet kitap kataloglanmıştır. 25

26 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler A) Üstünlükler GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR Tüm sayısal sıralamalara göre Türkiye nin ilk 10 üniversitesi arasında bulunmak Toplum içindeki imajımız Üniversite yönetiminin desteği Deneyimli personel Kütüphane bütçesinde son yıllarda görülen olumlu gelişme Zayıflıklar B) Zayıflıklar ZAYIF OLDUĞUMUZ ALANLAR ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL ALANLARDAKI BOŞLUKLAR Uzman eleman eksikliği Eğitim ve öğretim programlarına yönelik gelişmelerden zamanında haberdar olunamaması Yüksekokul Kütüphanelerinin durumu FİZİKSEL KOŞULLARIN YETERSİZLİĞİ Masa, sandalye ve raf sayılarındaki yetersizlik Tüm kütüphane ihtiyacını karşılayacak jenaratör Bina yetersizliği İNSAN KAYNAKLARI BOYUTU Personelin nitelik açıdan yetersizliği Yetişmiş elemanları istihdamdaki zorluk, ayrılanların yerinin doldurulamayışı Personelin mesai saati dışında çalışmak zorunda olması ve karşılığında mesai ücreti alamaması Uzman kadrolarının kullanılmasındaki sıkıntılar BÜTÇE BOYUTU 26

27 Çağdaş ölçütlere uygun bir kütüphane bütçesinin olmayışı Kütüphane bütçesinin Üniversite bütçesine oranı: %0,9, uluslararası standart %5-7 UYGULAMADAKİ GÜÇLÜKLER Kütüphane işlemlerinde tam bir otomasyona geçilememesi Kütüphanenin atıf taraması, künye doğrulama ve indekslere giren yayınları belirleme yoluyla akademik yükselmelerde oynadığı rolün ilgili kesimlere yeterince duyurulamayışı Değerlendirme: Kütüphanemizin belirlenen misyon ve vizyonu çerçevesinde amaçlarına yönelik hizmetleri gerçekleştirebilmesi konusunda; üniversite eğitiminde bilgiye erişimin önemi tartışmasız kabul görüyor, ancak ciddi yatırıma gereksinim bulunmaktadır. Özetle; -Bilgi hizmetleri için yeterli mali kaynak ve uzman personele duyulan gereksinim -Personel konusunda yeni bir politika saptama gereği var -Üniversite üst yönetiminin desteği pozitif bir faktör -Sorunlarımıza yönelik olarak ilgili birimlerle ortak projelere gereksinim V- ÖNERİ ve TEDBİRLER Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında daha nitelikli hizmet üretilebilmesi amacıyla değerlendirme bölümünde belirtilen hususları gerçekleştirmek için 5018 Sayılı Kamu Mali Denetimi ve Kontrol Kanunu nun gereği Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde belirtilen hususlar dikkate alınarak İç Kontrol Eylem Planının hazırlanarak yürürlüğe konmuştur Yılında eksiklikler giderilecektir. EKLER: 1- İç Kontrol Güvence Beyanı (1 adet) 2- Mali Hiz.Birim Yöneticisinin Beyanı (1 adet) 27

28 EK:1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; (Harcama Yetkilisinin) Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Nihat NACAR Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Çukurova Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Balcalı-ADANA 28

29 EK-2 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2014 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yeralan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Uzm. Hakan OĞUZ Teknik Hizmetler Sorumlusu (Gerçekleştirme Görevlisi) Ç.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Balcalı Kampusu Balcalı-ADANA 29

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

2014 YILI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TAKDİM I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ FALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER Özgörev (Misyon) Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Üniversitemizin eğitim öğretim politikası doğrultusunda, araştırma ve eğitim öğretimde duyulan bilgi gereksinimini karşılamak amacıyla; gereken her türlü bilgi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

2015 YILI. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2015 YILI. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

Geçmişten geleceğe...

Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara Yıldırım

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK

DİSİPLİNLER ARASI TAM METİN ULAKBİM ABONELİK KİMYA VE İLGLİ ALANLAR BİBLİYOGRAFİK (ABSTRACT) DİSİPLİNLER ARASI İŞLETME TAM METİN ULAKBİM ABONELİK VERİ TABANI HAKKINDA KONU KAPSAMI FORMAT DURUMU Academic Search Complete 8.500'den fazla elektronik süreli yayına tam metin içerik sağlayan çok disiplinli akademik bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı 12.500'den

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Iğdır 2014 2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 3 I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON..4 B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : b) Genel Bilgiler : Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2015 İçindekiler I- GENEL BİLGİLER...4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 1. Misyon (Özgörev)... 4 2. Vizyon (Uzgörü)... 4 B. YETKİ,

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ Sıra No Veritabanı Adı Özellikleri 1 Cambrige Cambridge Journals Online, 1534 yılında kurulmuş dünyanın en

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015 yılı birim faaliyet raporunu düzenlemiştir. Faaliyet raporunun hazırlan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ŀnevşehir KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız 2015

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINA AİT FAALİYET RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILINA AİT FAALİYET RAPORU BİRİM-YÖNETİCİ SUNUŞU Sürekli gelişme ve kendini yenileme prensibiyle hareket eden Kütüphane ve Dokümantasyon

Detaylı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı ÇOMÜ Kütüphaneleri Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı Büşra BİLİR busrabircan@comu.edu.tr Zühal ÇİFTCİBAŞI zuhalkasap@comu.edu.tr ÇOMÜ Kütüphaneleri 7/24 hizmet Gece ücretsiz ulaşım imkanı Ana

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2009-2010 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER Özgörev Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILINA AİT FAALİYET RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİNİN KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILINA AİT FAALİYET RAPORU BİRİM-YÖNETİCİ SUNUŞU Sürekli gelişme ve kendini yenileme prensibiyle hareket eden Kütüphane ve Dokümantasyon

Detaylı

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a

eğitim ve denetim görevini yapmak, 6) Kütüphanecilik alanındaki gelişmelerin ve yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak ve bu a HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkan V. Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdür V. Elektronik Kütüphane

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

Elektronik Kaynaklara. Erişim

Elektronik Kaynaklara. Erişim K Elektronik Kaynaklara Erişim E-Kaynaklar ÇOMÜ Kütüphanesi nde şu anda 192.296 e-kitap, 2 milyondan fazla e-tez, 17.000 fazla e-dergi, 58 veritabanı, 2.200 den fazla e-gazete kullanıcıların erişimine

Detaylı

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan

İŞ TANIMLARI Özdemir CİNGİ Osman ATILGAN Daire Başkanı 1) Başkanlığın yıllık çalışma ve bütçe planını hazırlamak. 2) Kütüphane hizmetlerinin aksamadan HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI 1) Özdemir CİNGİ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 2) Osman ATILGAN Teknik Hizmetler Şube Müdürü Elektronik Kütüphane

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2 şube kütüphane ve merkez kütüphanesi ile 2007 yılından itibaren kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır. Hizmetlerimiz Kütüphane Hesabınız: Düzce Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2014-2018) MART 2014 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ (SUNUŞ)..4 1. GİRİŞ... 5 1.1 STRATEJİK PLANIN AMACI... 5 1.2 STRATEJİK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Quality Quality Content Content Resource Resource Management Management Access Discovery Integration Consultation Consultation Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Değişen

Detaylı

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AFYON ç MERKEZ KÜTÜPHANE BİRİM FAALİYET RAPORU 2015

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AFYON ç MERKEZ KÜTÜPHANE BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ KÜTÜPHANE BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 AFYON - 2015 1111111224ç 0 1. GENEL BİLGİLER: A- MİSYON VE VİZYON Bilgi çağının en önemli

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2006-2007 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007-2008 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesinde etkin görevi bulunan ve bu doğrultuda

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Teşkilat

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI SNÜ Merkez Kütüphane Politikaları Politika Sayı No: 2 Yönerge: MADDE 8.2 SİNOP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ DERME GELİŞTİRME POLİTİKASI Tanımlar: Derme: Kütüphane ya da Bilgi Merkezine önceden belirlenmiş

Detaylı

2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki,

Detaylı

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Bu Sayıda Aralık 2004 Ocak Mart 200 Veritabanları 1 Veritabanları 2 Blackwell - Synergy Full Collection Veritabanı 2003 yılında abone olunan Blackwell Synergy

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

Birim. Faaliyet Raporu. Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Birim 2013 Faaliyet Raporu Bu rapor Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı nın 2013 yılındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU . Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 16 Ocak 2012 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ġçindekiler SUNUŞ.. I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon.. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. C. Birime İlişkin Bilgiler.

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 25.01.2016 BARTIN İçindekiler SUNUŞ... İİİ I.GENEL BİLGİLER... 1 A-KURULUŞ VE GELİŞİM...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 kutuphane@bayburt.edu.tr. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAIRE BASKANLIGI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAIRE BASKANLIGI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAIRE BASKANLIGI 1. Yönetim : Daire Baskani : Mehmet BILMEN Sube Müdürü : Özlem YANIK Genel Bilgiler : Üniversitemiz Senatosunun 27.10.1993 tarih ve 1993/7 sayili karari ile

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Bilgi Danışmanlığı. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 363, 16 Eylül 2015

Bilgi Danışmanlığı. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 363, 16 Eylül 2015 Bilgi Danışmanlığı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Dersin amacı, kapsamı, işlenişi Dersin gerekleri Proje ve ödevler hakkında Dersin değerlendirmesi - 2 Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Mart 2017 Grafik Tasarım: Sinan İME

OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Mart 2017 Grafik Tasarım: Sinan İME OMÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Mart 2017 Grafik Tasarım: Sinan İME 5 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Sunuş Sürekli gelişme ve kendini yenileme anlayışı ile hareket

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı