KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD."

Transkript

1 KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD. Hakan GÜÇLÜ * 1. GİRİŞ Uluslararası bankacılık literatüründe kıyı ötesi bankacılık anlamına gelen off-shore bankning terimi, Türk bankacılık literatüründe kıyı bankacılığı olarak kullanılmakla birlikte doğrudan off-shore bankacılığı terimi de kullanılmaktadır. Literatürde kıyı bankacılığının farklı tanımları bulunmaktadır. En kapsamlı şekilde kıyı bankacılığı tanımı şu şekilde yapılabilir. Kıyı bankacılığı; ülke dışından sağlanan fonların ülke dışında veya koşullara göre ülke içinde kullandırıldığı; uluslararası devletsiz paraların fon fazlası bulunan merkezlerden fon açığı bulunan merkezlere transfer edilmesi gibi finansal hizmetlerin yürütüldüğü; genellikle serbest bölgelerde kurulan merkezlerde faaliyetlerinin yürütüldüğü; ülke içindeki bankacılık sektörüne yönelik olarak düzenlenmiş tüm yasal düzenlemelerin kapsamı dışında tutulan, getirilen mali ve hukuksal avantajlar sayesinde müdahale, denetim ve vergilemenin asgari koşullarda tutulduğu ve bu nedenle geçmişte vergi sığınağı (tax haven), günümüzde ise uluslararası kıyı ötesi mali merkezler (international off-shore financial center IOFC) olarak adlandırılan bankacılık türüdür. * İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Öğrencisi. * İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Müdürlüğü Uzmanı. 1

2 2. DÜNYA DA KIYI BANKACILIĞI 2.1. Kıyı Bankacığının Tarihsel Gelişimi II. Dünya Savaşı ndan sonra savaşta büyük yıkıma uğrayan devletlerin yeniden imarı için ABD tarafından aralarında Türkiye nin de bulunduğu 16 Avrupa Ülkesine Marshall Planı olarak bilinen Dış Yardım Kanunu çerçevesinde parasal yardımlarda bulunuldu. ABD tarafından yapılan sözkonusu parasal yardımlar ABD doları olarak yapıldığından dolayı ABD doları cinsinden fonlar ABD dışında dolaşmaya başladı. Devletsiz para haline gelen bu fonlar Europiyasaların temelini oluşturdu. Ayrıca, 1950 li yıllarda SSCB bankalarının ABD bankalarında bulunan ABD doları mevduatlarını Avrupa bankalarına aktarmaları da europiyasaların gelişmesinde önemli bir faktör oldu. Europiyasalar eurodolar ve eurotahvil olmak üzere bütünleşmiş iki piyasadan oluşmaktadır. Eurodolar terimi ABD dışındaki dolar mevduatlarını, eurotahvil (eurobond) terimi ise euro piyasalarında işlem gören tahvilleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu piyasaların gelişmesi ve ülkeler arasındaki mali işlemlerde kullanılmaya başlanması, 1960 lı yıllardan itibaren kıyı bankacılığı ve kıyı bankacılığı merkezlerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Kıyı bankacılığının gelişmesini sağlayan diğer bir etken de liberal ekonomi uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan politik değişikliklerdir. Liberal ekonomi düşüncesinde olan gelişmiş ülkeler, etkin kaynak dağılımı gerçekleştirebilmek ve karlarını optimum kılabilmek için sınırlarını yabancı ülkelere açarak, ülkelerarası ticaretin arttırılmasına yönelik politikaları uygulamaya başladılar. Ancak bu durum, büyüme süreçlerini arttıran gelişmiş ülkelerin dış ticaret açıklarında artışlara yol açtı. 2

3 Bundan dolayı gelişmiş ülkeler uluslararası ticarete ve dış ticaretin artmasıyla birlikte artan sermayenin uluslararası serbest dolaşımına 1960 lı yıllardan sonra bazı kısıtlayıcı düzenlemeler, denetim ve vergi yükümlülükleri getirdiler. Getirilen sözkonusu kısıtlamalar nedeniyle, uluslararası sermaye bu türden kısıtlamaların olmadığı veya az olduğu alanlara yani kıyı bankacılığının oluşturulmaya başlandığı alanlara kanalize edilmeye başlandı yılında petrol fiyatlarında ortaya çıkan yüksek artışlar nedeniyle, petrol ihraç eden ülkelerin elde ettikleri fonların oldukça büyük boyutlara ulaşması ve ayrıca çok uluslu büyük şirketler ile uluslararası finansal merkezlerin ortaya çıkması sonucu, uluslararası sermaye hareketlerinde ortaya çıkan artış kıyı bankacılığının önemini artırdı. Oluşan fonlar daha fazla avantaj sağlayan kıyı bankacılığı merkezlerinde değerlendirilmeye başlandı. Kıyı bankacılığının gelişmesini sağlayan unsurlardan biri de ABD de kurulu bankalara yurtdışı bankacılıkta uygulanan kısıtlamalardır. ABD bankaları, birçoğu ABD merkezli olan şirketlerin Avrupa da gerçekleştirdikleri gerek fabrika kurulması gibi fiziki sermaye yatırımları için, gerekse satış ağlarının kurulması için verdikleri kredileri ABD Doları olarak kullandırdılar. Sözkonusu bankalar, kar marjlarını artırabilmek için sözkonusu kredileri kıyı bankacılığı merkezleri aracılığıyla kullandırdılar. Bu şekilde kredi kullandıran ve kullanan için vergi yükünün azaltılması sağlandı. Yukarıda ifade edilen gelişmeler sonucunda günümüzde kıyı bankacılığı merkezlerinde oluşan fonların oldukça arttığı, ayrıca mevduat toplama ve kredi yoluyla fonların 3

4 aktarılması dışında döviz ve dövize bağlı işlemlerin, döviz ve faiz swaplarının, arbitrajların, dış ticaret finansmanının, kredi sendikasyon düzenlemelerinin, future, factoring, forfaiting gibi ihracat işlemlerinin, leasingin, altın işlemlerinin, yatırım fonlarının oluşturulmasının, menkul kıymet fonlarının idare edilmesinin, varlıklı müşterilerin her türlü ekonomik faaliyetlerinin yönetilmesi gibi finansal faaliyetlerin oldukça arttığı ve bu işlemleri yapan birçok kuruluşun bu merkezde faaliyette bulundukları görülmektedir Dünya da Kıyı Bankacılığı Düzenlemeleri ve Faaliyet Alanları Kıyı bankacılığı genellikle ülkeler tarafından kendi sınırları içerisinde oluşturulan Serbest Bölgeler de faaliyet göstermekle birlikte, ülke sınırlarının tamamını kıyı bankacılığına açan ülkeler de bulunmaktadır. Ülkelerin birçoğu, kendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren kıyı bankacılığının ülke ekonomisine zarar vereceği düşüncesiyle bu faaliyetleri serbest bölgeler içinde düzenlemişlerdir. Kıyı bankacılığı faaliyetleri ile ilgili olarak ev sahibi ülkeler tarafından yapılan düzenlemeler genellikle normal yurtiçi bankacılık faaliyetlerinden bağımsız olarak yapılmıştır. Kıyı bankacılığında, şube veya ofisin kurulu bulunduğu ülkenin ulusal parası dışındaki paralar işlemler yapılmaktadır. Ayrıca, genellikle kıyı bankacılığı yapan kuruluşlar, kurulu oldukları ülke sınırları dışındaki fon sahiplerinden borçlanabilmekte ve kurulu olduğu ülkede yerleşik olmayan kişi ve kuruluşlara kredi açabilmektedir. Kıyı bankacılığı merkezinde olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibi sıralabilir: 4

5 - Uluslararası sermaye hareketlerine taraf olan ülkelerle vergi anlaşmalarına gidilmesi, - Bankacılık sektörünün iyi bir iletişim ağını da içermiş olarak kurulması, - Elde edilen kurum kazançlarından düşük oranlarda vergi alınması veya hiç alınmaması, - Kıyı bankaları tarafından ödenen faiz ve diğer gelir ödemelerine de vergi tevkifatının uygulanmaması, - Kurumlar üzerinden denetimin hiç olmaması veya oldukça sınırlı düzeyde olması. Yukarıda ifade edilen asgari şartlar dışında aşağıda yeralan unsurlar, sözkonusu kıyı bankacılığı merkezlerine uluslararası sermayenin girişini artıran unsurlardır: - Gizlilik (sır saklama ilkesinin sıkı biçimde uygulanması), - Politik ve ekonomik istikrar, - Sermaye hareketlerinde tam serbesti, - Faiz oranlarının belirlenmesinde tam serbesti, - Belli bir likidite, disponibilite oranının uygulanmaması, munzam karşılık yatırılmaması, - İyi iletişim ağının yanısıra ulaşım, konaklama gibi diğer alt yapıların kurulmuş olması, - Uzman personel veya kurumları olması (vergi danışmanları, avukatlar vs.). İşlemlerin gerçekleştirilme biçimine göre kıyı bankacılığı merkezleri; kayıt merkezleri ve fonksiyonel merkezler olarak iki kategoride sınıflandırılmaktadır. 5

6 Kayıt merkezleri (paper center, shell branch, brass plate) başka merkezlerde gerçekleştirilen finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve önemli vergi avantajlarının sağlandığı yerlerdir. Bu merkezlerde vergi ve kambiyo denetimi yapılmamakta, yalnızca sabit bir ücret ödenmektedir. Kurulan paravan şirket tarafından eurotahvil ihracının yapılması ve elde edilen fonların ana şirkete kullanıdırılması yapılan faaliyetlerin başında gelmektedir. Fonksiyonel merkezler (functional centers) ise uluslararası sermaye işlemlerinin bizzat gerçekleştirildiği yerlerdir. Uluslararası bankacılığın yapıldığı bu merkezlerde, kıyı bankacılığı yapan kuruluşlar yurtdışı kaynaklı mevduatlar oluşturmakta, toplanan mevduatları kredi olarak kullandırmakta, dolayısıyla bu merkezlere ve bu merkezlerden dışarıya fon hareketleri olmaktadır. Fonksiyonel merkezler kendi içlerinde; Birincil Merkezler (primery centers), Fon Sağlayıcı Merkezler (funding centers) ve Fon Toplayıcı Merkezler olarak üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Üç merkez arasında son derece gelişmiş olan finansal merkez, büyük fon arz ve talebinin karşılaştığı birincil merkezlerdir. Kıyı bankacılığının yapıldığı merkezlerde, kısa ve uzun vadeli işlemler ile trust işlemleri yapılmaktadır. Kısa vadeli işlemler, uygulamada kıyı bankacılığı merkezlerine göre farklılık göstermekle birlikte, bu merkezlerde yapılan işlemler; para ve faiz swapı, altın ve döviz işlemleri, forward, fature ve opsiyon işlemleri de dahil olmak üzere türlü bankacılık 6

7 işlemleridir. Uzun vadeli işlemler, vadesi bir yıldan fazla olan kredi kullandırmaları ile tahvil ihraçlarını kapsamaktadır. Trust işlemi, bir kimsenin sahip olmadığı menkul ve gayrimenkul kıymetlerini korunması, saklanması, işletilmesi, yönetilmesi, ölümünden sonra vasiyetname hükümlerinin uygulanması ve gelirlerini önceden belirlenen koşullarda değerlendirilmesi amaçlarıyla imzalanan bir sözleşmeyle trustee adı verilen kişi veya kurumlara devretmesi olarak tanımlanmaktadır Belli Başlı Kıyı Bankacılığı Merkezleri Kıyı bankacılığı merkezlerinin en ünlüleri, Bahama Adaları, Hong Kong, Panama, Lüksemburg, İsviçre, Bermuda, Liechtenstein, Cayman Adaları ve Bahreyn dir. Bunların dışında kıyı bankacığı yapılan merkezler şunlardır; Andorra, Anglo Norman Adaları, Aruba, Barbados, Batı Samua, Belize, Birleşik Arap Emirlikleri, Cebelitarık, Cook Adaları, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti, Dublin, Filipinler, Granada, Güney Kore, Gibraltar, Guernsey, Hollanda Antilleri, Ise of Man, İngiliz Virjin Adaları, İrlanda, Jamaika, Jersey, Kıbrıs, Kosta Rika, Liberya, Madeira, Malta, Manile, Marshall Adaları, Monako, Singapur, Uruguay, Vanatu

8 Chase Manhattan, Swiss Bank and Trust Corporations, Citibank, Schrooks, Midland, Barclay gibi dünyanın büyük kuruluşlarının da faaliyet gösterdikleri kıyı bankacılığının yapıldığı merkezlerde oldukça büyük miktarlarda fonlar bulunmaktadır Kıyı Bankacılığının Kara Para Aklanmasında Kullanılması Yasal olmayan ve suç olarak kabul edilen ekonomik faaliyetlerden elde edilen kazancın, yasal ekonomik faaliyetlere sokularak bu faaliyetlerde kullanılması süreci kara para aklama olarak tanımlanmaktadır. Yasadışı fonlara yasal bir görüntü verilebilmesi, yasadışı kazançların müsadere edilmesinin önlenebilmesi, adli soruşturmalardan korunabilmesi, vergi kaçakçılığının kolaylaştırılabilmesi ve daha çok gelir elde edilebilmesi için kara para aklanmaktadır. Dünyada dolaşan yaklaşık 1-2 trilyon dolar kara para bir şekilde sisteme girmek ve aklanmak istemektedir. Dünya, ya bunun kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulan şirketler kanalıyla olacağını kabul edecekti ya da bu para Amerika ve Avrupa bankalarını kullanacaktı. Bu büyüklükteki bir paranın rantını almak isteyen ülkenin bankacılık sisteminin çökmesi ve sistemin kokuşması ise kaçınılmaz olacaktı. Bu nedenle devletler bir yandan kara para kaynaklarını kurutmaya ve engel olmaya çalışırken, bir yandan da kendilerini bu paranın sistemlerine en az bulaşacak başka bir yerden ekonomiye girmesine razı olmak zorunda hissetmişlerdir. Citibank ve Chase Manhattan yöneticilerinin bile kara para akladığı düşünüldüğünde, kıyı bankacılığı merkezlerinin küresel finansal sistemin arıtma tesisleri veya sübapları olduğu kabul 8

9 edilebilir. Zaten Aralık/1981 tarihinde Amerikan Federal Rezerv Bankası (FED) de Amerikan düzenlemelerinden kaçınmak için kıyı bankacılığı merkezlerinde şube açan ABD bankalarını tanımış ve International Banking Facilities kapsamında legalize etmeye karar vererek, bu sistemi resmen onaylamıştır. 2 Kara para aklamanın ilk aşaması olan yerleştirme aşaması genellikle kıyı bankacılığı sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Çünkü, kara paranın bu bankalarda yakalanması riski hemen hemen hiç bulunmamakta ve finansal sisteme bu fonlar rahatlıkla girebilmektedir. 3. TÜRKİYE DE KIYI BANKACILIĞI Türkiye de kıyı bankacılığı yalnızca serbest bölgelerde yapılabilmekte ve bu konuda yapılan düzenlemeler serbest bölge düzenlemeleri içerisinde yeralmaktadır Türkiye de Serbest Bölgeler Serbest bölgeler, bir ülkenin milli sınırları içinde fakat gümrük sınırları dışında, ekonomik faaliyetlerin teşvik edildiği, dış ticaret ve gümrük ile ilgili yasa ve kısıtlamaların tamamen veya kısmen uygulama dışı bırakılması ile oluşturulmuş, bütün kişiler ile her türlü malın giriş ve çıkışlarının serbestçe yapıldığı bölgelerdir

10 Türkiye de ihracat için yatırımın ve üretimin artırılması, sağlanan teşvik ve avantajlarla ekonominin girdi ihtiyaçlarının ucuz ve düzenli şekilde tedarik edilmesi, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması, dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanılması amaçlarıyla serbest bölgeler kurulmuştur. Türkiye de fiili olarak faaliyette bulunan 21 serbest bölge ve faaliyet geçiş tarih şöyledir; yılında Mersin Serbest Bölgesi ve Antalya Serbest Bölgesi, yılında Ege Serbest Bölgesi ve İstanbul-Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi, yılında Trabzon Serbest Bölgesi, yılında İstanbul-Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi, Doğu Anadolu Serbest Bölgesi ve Mardin Serbest Bölgesi, yılında İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi, yılında İzmir-Menemen Deri Serbest Bölgesi, Rize Serbest Bölgesi, Samsun Serbest Bölgesi, İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Kayseri Serbest Bölgesi, yılında Avrupa Serbest Bölgesi ve Gaziantep Serbest Bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, yılında Denizli Serbest Bölgesi, Bursa Serbest Bölgesi, Kocaeli Serbest Bölgesi, yılında TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi, 10

11 3.2. Türkiye de Kıyı Bankacılığı Düzenlemeleri 1990 lı yıllarda meydana gelen Körfez Krizi ve sonrasındaki gelişmeler sonucunda, kıyı bankacılığı merkezleri olan Kuveyt ve Bahreyn in önemi azalacağı düşünülerek Ortadoğu daki kıyı bankacılığı merkezlerini Türkiye ye çekmek amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Sözkonusu düzenlemeler yapılarak uluslararası firmaların İstanbul da toplanması, İstanbul un uluslararası düzeyde bir finansal merkez haline getirilmesi ve dış kaynaklardan elde edilecek fonların ülke içindeki yatırımlara kanalize edilmesi amaçlanmıştır. Türkiye de kıyı bankacılığına ilişkin düzenlemeler, Serbest Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde yapılmıştır Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 6. maddesinde, serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılmış ve bu bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükelleflerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 90/999 Sayılı Kararı nın (Karar) 1. maddesinde, Serbest Bölgelerde, kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunulması da dahil tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere banka kurulması ve yabancı bankaların şube açması Bankalar Kanunu na tabi olmaksızın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı bulunduğu Bakanlığın iznine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankaların faaliyetleri ile ilgili olarak hesap ve kayıt düzenine dair usül ve esasları belirlemeye, kuruluş ve faaliyetlere ilişkin işlemlerin uygunluğunu denetlemeye yetkili kılınmıştır. 11

12 Karar ın 4. maddesinin (a) bendinde serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankaların yapacakları işlemlerden dolayı Bankalar Kanunu na tabi olmadıkları belirtilmekle birlikte, Karar ın 6. maddesinde Türkiye de kurulu bankaların serbest bölgelerde şube açmaları ve faaliyetleri Bankalar Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Türkiye de kıyı bankacılığının yürütülmesi amacıyla 1990 yılında İstanbul Havalimanı Serbest Bölgesi kurulmasına karar verilmiş ve aynı yıl faaliyete geçmiştir. Karar ın uygulanmasına ilişkin olarak Devlet Bakanlığı 1990 yılında 1 Numaralı Tebliğ (Tebliğ) çıkarmıştır. Tebliğ in 11. maddesinde, Türkiye de kurulu bankaların Tebliğ in 1. maddesinde ifade edilen Türkiye de kurulu tüm serbest bölgelerde şube açmak suretiyle faaliyet gösteremeyeceklerini hüküm altına almıştır. Türkiye de kıyı bankacılığının yalnızca kayıt merkezi olarak faaliyette bulunmasına izin verilmektedir Türkiye de Kıyı Bankacılığı Uygulaması Kıyı Bankacılığı konusunda yapılan düzenlemeler çerçevesinde, günümüzde Türkiye de kıyı bankacılığının yapılabileceği tek merkez olan Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde hiçbir kıyı bankası kurulmadığı gibi, yabancı bir bankanın da şubesi bulunmamaktadır. 12

13 Türkiye de yapılan kıyı bankacılığı uygulaması, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi yerine ülke dışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulu olan kuruluşlar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu durumum nedenleri aşağıdaki şekilde sıralabilir; 1. Türkiye de kurulu bankaların serbest bölgelerde şube açmak suretiyle kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunmalarına engel olunmuştur. Sözkonusu bankalarında serbest bölgelerde kıyı bankacılığı yapabilmeleri için yeni bir banka kurmaları ve bu bankayı kurarken belirlenen tüm prosedür ve şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu durum ise oldukça uzun bir süreyi almakta ve oldukça maliyetli olmaktadır. Bu nedenle Türkiye de kurulu bankalar daha az zaman alan ve çok daha az maliyetli bir yöntemle Türkiye dışında bulunan kıyı bankacılığı merkezlerinde kurdukları kıyı bankaları veya açtıkları şubeler ile kıyı bankacılığı yapmakta, ayrıca bazı merkezlerde yalnızca temsilcilik açmak suretiyle de kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunabilmektedirler. 2. Serbest bölgelerde kurulan veya şube açan bankalar, Türkiye de kurulu bankalar hariç olmak üzere Türkiye de yerleşik kişilerden mevduat kabul edememekte; bono, tahvil ve benzeri kıymetler ihraç etmek suretiyle ödünç para toplayamamaktadırlar. Bu türden bir sınırlandırma Türkiye de kurulu bankaların mevduat oluşturmalarına büyük engel teşkil etmektedir. Türkiye de kurulu bankalar sözkonusu kısıtlamayı aşmak için; yurtdışında mevcut bir kıyı bankacılığı merkezinde banka kurmakta veya şube açmakta ve Türkiye de mukim kişilerden mevduat toplayarak bu mevduatları Türkiye de mukim şirketlere kredi olarak verebilmektedir. 13

14 Ülke dışındaki kıyı bankacılığı merkezlerine yönelik olarak yapılan faaliyetler, yurtdışında kurulu kıyı bankacılığı yapan diğer bankalar kanalı ile de yapılabilmektedir Yurtdışında Kurulu Bankalar Aracılığıyla Yapılan Faaliyetler Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde kurulan bankalar aracılığıyla Türkiye den mevduat toplanabilmekte ve toplanan bu mevduatlar kullanılarak Türkiye de mukim kurumlara kredi kullandırabilmektedir. Bu kullandırma nedeniyle elde edilen kazançlar bankanın yurtdışında kurulmuş olması, Türkiye de şube ve temsilciliğinin olmamasından dolayı yapılan faaliyetin Türkiye de yapılan bir ticari faaliyet olarak değerlendirilmemesi nedeniyle Türkiye de beyan edilmemektedir. Kıyı bankacılığının avantajlarından yararlanılabilmesi amacıyla, başta KKTC de olmak üzere birçok kıyı bankacılığı merkezinde kıyı bankası iştiraki kurmak suretiyle veya kıyı bankalarıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde kıyı bankacılığı yapılabilmektedir. Kıyı bankacılığı faaliyetin yapılabilmesi için yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezinde bir banka kurulması durumunda, yurtiçi banka ile kıyı bankası arasında bir muhabirlik sözleşmesi yapılmaktadır. Kıyı bankası nezdinde hesap açtırmak isteyen müşteriler Türkiye deki banka şubesine başvurmaktadırlar. Sözkonusu hesapla ilgili tüm işlemleri de bu banka aracılığıyla yapmaktadırlar. Her iki hesap arasındaki işlemler yurtdışına giden veya yurtdışından 14

15 gelen havaleler olarak gösterilebileceği gibi kıyı bankasının Türkiye de kurulu banka nezdinde açtıracağı hesap kullanılarak da yapılabilmektedir. Türkiye deki bankanın yaptığı işlemlerden dolayı müşterilerden genellikle masraf alınmamaktadır. Ayrıca kıyı bankasının yurtiçi kurumlara kredi kullandırması durumunda da Türkiye de kurulu banka, kıyı bankası adına istihbarat, ödeme, tahsil ve talep işlerini yapabilmektedir Yurtdışındaki Şubeler Aracılığıyla Yapılan Faaliyetler Türkiye deki bankanın yurtdışında kıyı bankacılığı merkezlerinde kurdukları şubeleri aracılığıyla yaptıkları işlemler, yurtdışında yine aynı merkezlerde kurulan bankalar yapılan işlemler ile hemen hemen aynıdır. Havaleler, ödemeler, kredi kullandırmalar aynı çerçevede işler. Türkiye deki banka müşterilerine yurtdışındaki şube nezdinde hesap açtırmaktadır. İşlemler Türkiye de banka ile şubesi arasında yapılmaktadır. İşlemleri Türkiye deki banka yapmakta, yurtdışındaki şubede ise kaydi işlem yapılmaktadır. Kıyı bankacılığı işlemlerin yurtdışında banka kurarak yaptırmaktan farklı olarak, Türkiye de kurulu bankanın şubesi kanalıyla yapılması durumunda elde edilen kazançlar yurda getirilerek konsolide edilmekte ve banka yurtdışından elde ettiği kazançlar üzerinden kurumlar vergisi ödemektedir Türkiye de Kıyı Bankacılığının Avantajları Kıyı Bankacılığı Mevduat Sahipleri Açısından Faydaları 15

16 Kıyı bankasında ve Türkiye de kurulu bir bankanın kıyı merkezinde kurulu şubesinde mevduatı bulunan mudilere ödenen faizler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca vergi tevkifatı yapılmamakta ve buna bağlı olarak fon payı da hesaplanarak tahsil edilmemektedir. Ayrıca mevduatın bulunduğu kıyı merkezinde faaliyet gösteren kurumlara sağlanan vergi avantajlarından dolayı normal döviz faizinden 2-3 puan daha fazlası mudilere verilebilmektedir. Türkiye de yerleşik bir kişi veya kurum, kıyı merkezinde kurduğu bir şirketi kullanarak, Türkiye de kurulu bir şirkete dolaylı olarak ortak olması durumunda, sözkonusu şirketin yabancı ortağa dağıttığı karpayı yurtdışına rahatlıkla vergisiz olarak aktarılabilecek ve kıyı bankacılığı merkezinde hiç vergilendirilmeyecek yada çok az oranda vergilendirilecektir Kıyı Bankacılığının Bankalar Açısından Avantajları Bankaların yaptıkları kıyı bankacılığından sağladıkları avantajları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. - Nispeten daha yüksek faiz verdikleri için mevduatın bankalarda toplanmasını sağlar. - Vergi yükümlülüğü olmadığında topladıkları bu mevduatı daha düşük faizle kullandırma imkanları vardır. - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) prim ödemezler. - Mevduat için Merkez Bankası na kanuni karşılık yatırmazlar ve sağladıkları fonların belirli bir kısmını kredi olarak kullandırma zorunlulukları yoktur. - Bundan dolayı elde ettikleri fonların tamamını hiçbir karşılık ayırmaksızın kıyı bankacılığı merkezine aktarabilirler ve kullanabilirler. 16

17 - Kıyı bankasına yatırılan mevduatlar fiziki olarak yurtdışına gönderilmeksizin muhasebe kayıtlarının kaydi olarak yapılması nedeniyle bu fonların kullanımı kendi ellerinde olacaktır. - Hesapların yurtdışında tutuluyor olduğu gösterildiğinden dolayı Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve TCMB denetimlerine tabi olunmamaktadır. - Yurtiçi bankacılıkta geçerli olan vergi ve diğer yükümlülüklerden kurtuldukları için bilanço karlarını artırmaktadırlar Türkiye de Kıyı Bankacılığının Vergilendirilmesi Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerindeki bankalarda ve Türkiye de kurulu bankaların şubelerinde açılan hesaplardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesi uyarınca gelir vergisi ve fon stopajı yapılmayan faiz ve benzeri menkul sermaye iratları için başka gelir unsurlarından dolayı beyanname verme zorunluluğu olmasa bile Türkiye de TL üzerinden beyanname verilmesi gerekmektedir. Elde edilen menkul sermaye iratları için asgari beyan sınırı bulunmamaktadır. Elde edilen iratlar enflasyondan arındırılmamakta, gelirin elde edildiği tarih itibariyle T.C. Merkez Bankası nın döviz alış kuru dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Bu gelirler üzerinden daha önce stopaj yapılmadığı için beyanname üzerinden mahsubu gereken bir vergi bulunmamaktadır. 17

18 Yurtdışındaki kıyı bankacılığı merkezlerinde, Türkiye de kurulu bankanın iştiraki ile kurulan bankalar elde ettikleri kazançlardan dolayı Türkiye de vergilendirmeye tabi tutulmamaktadırlar. Sözkonusu kıyı bankasının karından iştirak oranına göre Türkiye de kurulu bankaya ödenen karpayı, bankanın vereceği kurumlar vergisi bayannamesine dahil edilmesi sözkonusu olacaktır. Türkiye'de kurulu bankanın kıyı bankacılığı merkezinde açtığı şubenin tüm kazançları Türkiye ye getirilmekte, bankanın diğer kazançları ile konsolide edilmekte ve beyanname verilmek suretiyle kurumlar vergisi hesaplanmaktadır. 4. İMAR BANKASI VE KIYI BANKACILIĞI 4.1. İmar Bankası İle İlgili Tarihsel Gelişim Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. (İmar Bankası), 1984 yılında Uzan Grubu tarafından satın alınmıştır. Kullandırdığı kredilerin tamamına yakınını Uzan Grubu na kullandırması, bankacılık işlevlerinden uzaklaşması, gelir-gider dengesinin bozulması, karlılığın düşmesi ve likidite sıkışıklığının olması nedenleriyle; 20 Haziran 1994 tarihinde İmar Bankası, Bankalar Kanunu nun 64. maddesi kapsamında yakından gözetime alınmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurulduktan sonra da, Uzan Grubu üzerindeki risk yoğunlaşması devam ettiği için yakın gözetimde kalmıştır. Sorunların çözümüne yönelik olarak İmar Bankası dan istenen plan gerçekçi bulunmamış ve daha sonra İmar Bankası nın Uzan Grubu üzerindeki riskleri azaltması ve sermaye yapısının güçlendirilmesi konusunda verilen talimatlara da uyulmaması 18

19 nedeniyle, BDDK tarafından 12 Temmuz 2001 tarihinde veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi atanmış, 26 Aralık 2001 tarihinde üye sayısı ikiye çıkarılmıştır. Uzan Grubu na ait risklerin azaltılması konusunda gösterilen performans üzerine BDDK, 16 Ağustos 2002 tarihinde İmar Bankası nın yönetim kurulundaki veto yetkisine sahip üyenin göreve devamına gerek kalmadığına, Bankaya verilen talimatların yerine getirilmesini izlemesi için diğer üyenin görevine devam etmesine karar vermiştir. 12 Haziran 2003 tarihinde Uzan Grubu nun sahibi bulunduğu Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik A.Ş. nin imtiyaz sözleşmeleri iptal edilmiştir. Aynı gün BDDK tarafından İmar Bankası yönetim kurulundaki mevcut üye veto yetkisi ile donatılmış ve hiçbir şekilde Uzan Grubu na kaynak aktarılmaması talimatı verilmiştir. 25 Haziran 2003 tarihine kadar olan dönemde bu talimata aykırı gelişmelerin artması üzerine, BDDK talimatlarını yinelemiştir. İmar Bankası ndan mevduat çekilişinin yaşanması (89,8 trilyon lira + 24,7 milyon dolar), 12 Haziran tarihinde 41,9 trilyon TL seviyesinde olan net likiditenin 25 Haziran tarihi itibariyle 6,6 trilyon TL ye düşmesi, talimatlara aykırı bir şekilde kıyı bankası hesaplarının mevduata dönüştürüldüğüne ilişkin emareler görülmesi üzerine, yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir. İmar Bankası, 26 Haziran 2003 tarihinde BDDK ya bilgi ve belge göndermeyi kesmiş ve BDKK tarafından atanan yönetim kurulu üyesi dışındaki üyeler toplu halde istifa etmiştir. 19

20 13 Haziran - 2 Temmuz 2003 döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nda (Kurul) sadece dört üyenin bulunması ve eksik üyeliklere atama yapılmaması nedenleriyle herhangi bir karar alınamamıştır. 2 Temmuz 2003 tarihinde yeni Kurul üyesi atanmış ve aynı tarihte İmar Bankası na yeni yönetim kurulu atanmıştır. 3 Temmuz 2003 tarihinde tasarruf mevduatlarına uygulanan 50 milyar liralık güvence sınırsız hale getirilmiş ve Kurul un 3 Temmuz 2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile; yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen tedbirleri almayan, faaliyetine devamı mevduat sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz eden İmar Bankas nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni Bankalar Kanunu nun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca kaldırılmış ve Bankalar Kanununun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü gereği yönetim ve denetimi TMSF na intikal etmiştir. 15 Ocak 2004 tarihinde, ödenmesine karar verilen İmar Bankası ndaki sigortaya tabi mevduatların ödeme usul ve esasları kamuoyuna duyurulmuş ve ödemelere 17 Ocak 2004 tarihinde başlanmıştır İmar Bankası nın Kıyı Bankacılığı Faaliyetleri Hakkında Bilgi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin kıyı bankacılığı mevzuatı çerçevesinde kurulan İmar Bank Off-Shore Ltd., ortaklık yapısı itibariyle Uzan Grubu na dahil olmakla 20

21 birlikte, ayrı tüzel kişiliğe haiz bir kıyı bankasıdır. İmar Bankası nın sözkonusu bankaya havale ettiği Türkiye kaynaklı fonların toplam tutarı hakkında bilgi bulunmamaktadır. İmar Bankası 1994 yılından itibaren grup şirketlerine İmar Bank Off-Shore Ltd. den kredi kullandırmıştır. BDDK tarafından Haziran 2003 döneminde yapılan incelemelerde, talimatlara aykırı olarak kıyı bankası hesaplarının yurtiçi mevduata dönüştürüldüğüne ve aynı dönemde tutarın 616 trilyon TL, 17,5 milyon ABD Doları ve 9,4 milyon Euro tutarında olduğuna ilişkin bilgilere ulaşılmıştır. TMSF na devrinden sonra İmar Bankası nın bilgisayar sisteminin ana belleğindeki yalnızca 2003 yılına ilişkin kayıtların incelenmesinde de kıyı bankası hesaplarının mevduata dönüştürüldüğü tespit edilmiştir İmar Bank Off-Shore Ltd. Mudilerinin Durumu BDDK nın 4 Temmuz 2003 tarihinde yaptığı açıklamada; İmar Bank Off-Shore Ltd. nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde anılan ülke mevzuatı çerçevesinde kurulduğu belirtilerek, sözkonusu kıyı bankasında İmar Bankası nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir ortaklık payı bulunmadığı; bu kapsamda, Türkiye de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan tasarruf mevduatını sigorta eden TMSF nun kıyı bankalarında mevduatı olanlara sigorta kapsamında bir ödeme yapmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 21

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

(Kıyı Bankalarından) ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

(Kıyı Bankalarından) ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ OFF-SHORE BANKALARDAN (Kıyı Bankalarından) ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 23 OFF- SHORE BANKALARDAN ( Kıyı Bankalarından) ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye ye Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Serkan ADALIOĞLU, PhD.c SMMM 6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurul unda kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR

1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR 1. HAFTA DERS NOTU BANKALAR Finansal sistemi oluşturan unsurlar arasında en önemlisi hiç şüphesiz finansal kurumlardır. Bunun nedeni ise fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olan birimleri karşı karşıya

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul,

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 66 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 66 İstanbul,05.12.2016 KONU : 2 Aralık 2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı