Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar"

Transkript

1 Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Finans Yöneticisinin Rolü Sermaye Bütçelemesi Kararı Maddi (tangible) ve maddi olmayan (intangible) varlıklara yatırım yapma kararı yatırım kararı olarak da bilinmektedir. Finans Yöneticisinin Rolü Finansman Kararı Firmanın reel varlıklara yapacağı yatırımın ödenmesinde kullanılacak nakdin nasıl elde edileceği ile ilgili karar. Sermaye Yapısı Uzun vadeli borç ve özsermaye finansmanının bileşimi. 1

2 Finans Yöneticisinin Rolü Şirketin Operasyonları Reel varlıklar (2) (3) Finans Yöneticisi (4a) (1) Yatırımcılardan elde edilen nakit (4b) (1) (2) Şirket içinde yatırıma yönlendirilen nakit (3) Şirketin operasyonlarından elde ettiği nakit (4a) Yeniden yatırıma yönlendirilen nakit (4b) Yatırımcılara geri ödenen nakit Yatırımcılar Yatırım yapılacak varlıklar Finans Yöneticisinin Rolü Reel Varlıklar Mal ve hizmet üretiminde kullanılan varlıklar. Finansal Varlıklar Reel varlıkların yarattığı gelir üzerindeki haklar (Menkul kıymetler). Firma Firma Nedir? Hissedarların sahip olduğu ve ayrı bir hukuksal kişiliğe sahip olarak organize edilmiş işletmedir. Firma Çeşitleri Şahıs Firması: Hiç kimsenin ortak ve hissedar olmadığı, tek kişi tarafından sahip olunan firma tipidir. Ortaklık: İki veya daha çok kimsenin sahip olduğu ve bu kimselerin firmanın tüm yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumlu oldukları işletme 2

3 Firma Nedir? Firma Çeşitleri Şirketler: Sınırlı sorumluluğu olan hissedarların sahip olduğu işletme Sınırlı Sorumluluk: Şirketin ortakları şirketin yükümlülüklerinden kişisel olarak sorumlu değildir. Finans Yöneticisi Kimdir? Tepe Finans Yöneticisi (CFO) Fon Yöneticisi Muhasebe Müdürü Finans Yöneticisi Kimdir? Tepe Finans Yöneticisi (CFO) Fon yöneticisine ve muhasebe müdürüne nezaret eden ve tüm finansal stratejiyi belirleyen yönetici Fon Yöneticisi Finansmandan, nakit yönetiminden, finansal piyasalardan ve finansal kurumlarla ilişkilerden sorumlu yönetici Muhasebe Müdürü Bütçeleme, muhasebe ve denetimden sorumlu yönetici 3

4 Şirket Amaçları Hissedarlar yöneticilerin firmanın piyasa değerini en yüksek düzeye çıkarmasını ister. Oysa yöneticiler bu nu yapar mı? Yöneticiler birçok paydaş ı (firmada finansal çıkarı olan herhangi kimse) düşünmektedirler Temsil maliyetleri sorunu firma ortakları ile yöneticiler arasındaki çıkar çatışmasıdır. Temsil (Vekalet) Problemi Sahiplik vs. Yönetim Bilgideki Farklılık Hisse senedi fiyatları ve getiriler Hisse veya başka menkul kıymet ihracı Kar payları Finansman Amaçlardaki Farklılık Yönetim vs. hissedarlar Üst yönetim vs. operasyonel yönetim Hissedarlar vs. Bankalar ve kreditörler Şirket Amaçları Vekalet Problemi Çözümleri 1 Ücret Paketleri 2 Yönetim Kurulu 3 Şirketlerin Satın Alınması 4 Uzmanların İzlemesi 4

5 Finansal Piyasaların Önemi Finansal piyasalar menkul kıymetlerin ihraç edildiği ve alınıpsatıldığı piyasalardır. Finansal piyasalar şirketlerin büyümesi için gerekli olan fonların temin edilmesinde rol oynarlar. Modern bir finansal sistem şirketin yaşına, büyüme hızına ve yaptığı işe bağlı olarak farklı birçok formda finansman sağlar. Finansal Piyasalar Para Birinci el Piyasalar İkinci el Piyasalar Tezgah üstü Piyasalar Tasarrufların Şirketlere Akışı Hisse veya tahvil ihracı Şirket (Reel varlıklara yatırım) Yeniden yatırıma yönlendirilen nakit Nakit Yatırımcılar Halka açık olmayan şirketlerde tasarrufların akışı 5

6 Halka açık şirketlerde tasarrufların akışı Finansal piyasalar Hisse senedi piyasaları Sabit getirili menkul kıymet piyasaları Şirket (Reel varlıklara Yatırım) Yeniden yatırım Para piyasaları Emtia, döviz ve türev Piy. Finansal Aracılar Yatırım Fonları Emeklilik Fonları Finansal Kurumlar Bankalar Sigorta Şirketleri Dünya genelinde yatırımcılar Hisse Senedi Piyasası Finansal piyasalar menkul kıymetlerin ihraç edildiği ve alınıpsatıldığı piyasalardır. Halka açık şirketlerin hisse senetleri, NYSE ve İMKB gibi hisse senedi borsalarında işlem görür. Menkul kıymetlerin ilk satışı, veya birincil halka arzı, ve şirketlerin bu satış sayesinde fon yaratması birinci el piyasada gerçekleşir. Finansal piyasalardaki menkul kıymetlerin yatırımcılar arasındaki müteakip satışı ikinci el piyasalarda olur. İkinci el piyasalar yatırımcılara likidite sağlar. Diğer Finansal Piyasalar Borç kağıtları (ödeme zorunluluğu getiren kontratlar) sabitgetirili menkul kıymet piyasalarında veya tahvil piyasalarında alınıp-satılırlar. Kısa vadeli, yüksek kaliteli, likit borç kağıtlarının alınıpsatıldığı piyasalar para piyasaları olarak adlandırılırken, uzun vadeli borç kağıtlarının ve hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasaya sermaye piyasası denmektedir. Ayrıca finansal varlıklar için spot ve vadeli işlem piyasaları (döviz kurları, futures, opsiyonlar için) ve reel varlıklar için emtia borsaları bulunmaktadır. 6

7 Finansal Aracılar Finansal (mali) Aracı yatırımcıların tasarruflarını bir havuzda toplayan ve yarattığı bu fonları başka bireysel yatırımcıların, şirketlerin ve diğer kurumların yatırımlarının finanse edilmesinde kullandıran bir organizasyondur. Tasarruflar reel yatırıma doğrudan finansal pazarlar aracılığıyla veya dolaylı yoldan finansal aracılar yoluyla akabilir. Finansal aracılar (yatırım fonları, emeklilik fonları, hedge fonlar vs.) menkul kıymet kontratları ihraç ederek fon yaratırlar. Finansal Aracılar Yatırım Fonları yatırımcılar için menkul kıymet ihraç ederek fon yaratırlar ve bu fonları profesyonel yönetim ve çeşitlendirme sağlayarak finansal varlık portföylerine yatırırlar. Tasarrufu olan bir yatırımcı bir şirketin menkul kıymetlerini kendisi doğrudan veya yatırım fonları gibi finansal aracılar yoluyla dolaylı yoldan satın alabilir. X Şirketi Y Fonu Yatırımcı Hisse satışı Hisse ihracı Finansal Aracılar Hedge fonlar zengin veya kurumsal yatırımcılara açık ve sıkı denetime tabi olmamasından dolayı yatırım fonlarına göre daha spekülatif yatırım stratejileri takip edebilen özel yatırım havuzlarıdır. Emeklilik fonları, işverenlerin veya çalışanların katkı payları ile kaynak oluşturduğu ve gelecekte çalışanlara emeklilik döneminde ödeme sağlamak amacıyla oluşturulmuş fonlardır. Emeklilik fonları önemli finansal aracılardır ve büyük miktarda hisse senedi yatırımı yapmaktadırlar. 7

8 Finansal Kurumlar Tasarrufları bir havuzda toplayıp yatırım yapmanın dışında doğrudan para toplamaya veya sigorta poliçesi yazmaya yetkili finansal aracılar finansal kurumlar olarak adlandırılır. Bankalar ve sigorta şirketleri finansal kurumlardır. Bankalar bireysel yatırımcılara, şirketlere ve diğer organizasyonlara doğrudan borç verebilir. Yatırım bankaları şirketlere finansal piyasalarda menkul kıymet ihracı (hisse senedi, tahvil) ve satışında yardımcı olarak şirketlerin fon yaratmalarını kolaylaştırır. Ayrıca şirket satın almaları ve birleşmelerinde danışmanlık hizmeti verirler. Sigorta şirketlerinin temel fonksiyonu, bireysel yatırımcıları ve şirketleri korumaktır. Aynı zamanda şirket hisselerine ve tahvillerine ağırlıklı olarak yatırım yaparlar. Finansal Piyasaların Fonksiyonları Nakiti zaman içinde taşıyabilme Risk transferi ve çeşitlendirme Likidite sağlama Ödeme mekanizması oluşturma Bilgi sağlama Finansal Piyasaların Fonksiyonları Nakiti zaman içinde taşıyabilme Bugunkü satın alma gücünü gelecek dönemlere taşıyabilme (emeklilik fonları). Gelecekte elde edilecek geliri bugünkü tüketime çevirme. 8

9 Finansal Piyasaların Fonksiyonları Risk transferi ve çeşitlendirme Sigorta poliçeleri, vadeli sözleşmeler, opsiyonlar Portföy çeşitlendirmesi Finansal Piyasaların Fonksiyonları Likidite İkinci el piyasalar Ödeme Mekanizması Çabuk ve güvenilir bir yolla ve neredeyse mesafe sınırı olmaksızın ödeme yapmak veya ödeme almak. Finansal piyasaların sağladığı bilgi Finansal piyasalarda sürekli olarak oluşan hisse senedi, tahvil fiyatları, faiz oranları vb. bilgiler, finansal yöneticinin şirketin uzun vadeli değerini maksimize ederken vereceği kararları almasında yardımcı olur. Değer Maksimizasyonu & Sermaye Maliyeti Sermaye maliyeti menkul kıymetlerin mevcut değerini korumak için sermaye yatırımlarında gerekli olan minimum getiri oranıdır. Başka bir deyişle, piyasada belli bir seviyede riske sahip yatırımlar için yatırımcıların talep ettiği minimum getiri oranıdır. Şirket dışında oluşan yatırım imkanları üzerindeki getiri oranı, şirket içindeki yatırımlar için minimum getiri oranını belirler. Yani, şirket yatırımları için sermaye maliyeti, finansal piyasalardaki yatırım fırsatları üzerindeki getiri tarafından belirlenir. Bu getiri oranına fırsat maliyeti denmektedir. Sermaye maliyetinden daha yüksek (düşük) getiri sağlayan yatırım projeleri şirkete değer kazandırır (kaybettirir). 9

10 Değer Maksimizasyonu Nakit Yatırım Fırsatı (reel varlık) Şirket Hissedarlar Yatırım Fırsatı (finansal varlık) Yatırım yap Alternatif olarak hissedarlara nakit ödemesi yap Hissedarlar kendi nam ve hesaplarına yatırım yaparlar 10

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI

BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI Sayfa1 BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL SİSTEM VE KAPSAMI I. FİNANSAL SİSTEMİN KAPSAMI VE ÖNEMİ Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ekonomilerde, ekonomik birimler genellikle yatırım faaliyetlerini, kendi tasarruflarıyla

Detaylı

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın

The Gent 2013 Text Correction Turkish 1. Altçizgi Altçizgi Kalın The Gent 2013 Text Correction Turkish 1 Yatırım Bankaları sermaye piyasasının gelişmiş olan ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspakb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspakb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ 343FBS043 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr

Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası. www.tspb.org.tr Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası www.tspb.org.tr Sunuş Bu kitapçığı sizlere sunan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye de sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi

Detaylı

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2531 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1502 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Can Tansel TUĞCU (Ünite 1) Prof.Dr. Ekrem ERDEM (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Faik

Detaylı

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007 MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Muhittin ZÜGÜL; Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Arş. Görv. Nurhodja AKBULAYEV TDCİF Muazzez GEZER; DPÜ (Yüksek

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011

YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN SORULARLA TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ŞUBAT 2011 YATIRIM YAPARKEN Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası ŞUBAT 2011 Yayın Adı Yatırım Yaparken Sorularla Türkiye Sermaye Piyasası Hazırlayanlar

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNANSIN İLKELERİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM 1. FİNANSAL PİYASALARA GİRİŞ II BÖLÜM HEDEFİ

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

1. Finansal Kurumların Tanıtılması

1. Finansal Kurumların Tanıtılması 1. Finansal Kurumların Tanıtılması İşletmeler, finansal olan ve olmayan olmak üzere iki grupta incelenebilir. Finansal olmayan işletmeler araba, bilgisayar gibi ürünler üreterek üretim sektöründe veya

Detaylı

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır.

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ Açık Piyasa İşlemleri (APİ): Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar

1. Giriş. 2. Finansal Varlıklar 1. Bir açık piyasa ekonomisinde kaynakların dağılımını etkin bir şekilde sağlamak oldukça zordur. Doğal kaynaklar, emek ve sermaye, girişimcilik faktörü ile reel piyasalarda etkin bir şekilde bir araya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF

VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PARA VE BANKA KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler Sabit Getirili Menkul Kıymetler www.imkb.gov.tr İçindekiler SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri 1 Devlet Tahvilleri 2 Hazine Bonoları 3 Gelir Ortaklığı Senetleri 4 Gelire Endeksli

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ

BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2478 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1449 BANKACILIK VE SİGORTACILIĞA GİRİŞ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1, 3) Dr. İhsan Uğur DELİKANLI (Ünite 2, 4) Dr. Rıdvan

Detaylı