Turkcell Europe GmbH Turkcell Euro Faturalı Hat Sözleşmesi Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları tarihi itibarıyla geçerlidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkcell Europe GmbH Turkcell Euro Faturalı Hat Sözleşmesi Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları. 01.10.2012 tarihi itibarıyla geçerlidir"

Transkript

1 Turkcell Europe GmbH Turkcell Euro Faturalı Hat Sözleşmesi Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları tarihi itibarıyla geçerlidir 1. Sözleşme Tarafları İşbu sözleşmenin tarafları, şirket merkezi Köln de bulunan, Köln Yerel Mahkemesinin ticaret sicilinde HRB ticaret sicil numarası ile kayıtlı olan, şirket adresi MediaPark 8, KölnTurm, Köln olan Turkcell Europe GmbH (bunden böyle Turkcell olarak anılacaktır) ile Müşteridir (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır). 2. Genel İş Şartlarının Geçerliliği ve Genel İş Şartlarında Yapılacak Değişiklikler, Hizmet Şartları ve Fiyatlar 2.1. Turkcell, Turkcell Europe Faturalı Hat Sözleşmesine ilişkin mobil telefon hizmetlerini, Müşterinin bu ( Mobil Telefon Faturalı Hat Sözleşmesi ) hizmetlerinin sunulmasına yönelik sipariş vermek suretiyle kabullenmiş sayılacağı işbu Genel İş Şartlarına ( GİŞ ) ait 4. madde hükümleri, hizmet tanımı ve fiyat listesi ( Hizmetler ) çerçevesinde sunmaktadır. Hizmet tanımı, fiyat listesi ve işbu GİŞ, sözleşme akdinde bütün Turkcell satış noktalarında Müşterinin bilgisine sunulmak üzere hazır bulundurulmakta olup internette adresinden indirilerek de incelenebilir. Turkcell tarafından kesin bir ifade ile itiraz edilmese dahi, Müşterinin iddia edeceği farklı şartların geçerli olması söz konusu değildir İşbu GİŞ, tarihinden itibaren akdedilmiş olan mobil telefon faturalı hat sözleşmeleri çerçevesinde Turkcell tarafından verilen bütün hizmetler için geçerlidir Turkcell, a) bu değişiklikten mobil telefon faturalı hat sözleşmesinin önemli düzenlemeleri etkilenmiyor ise ve bu değişiklik, Turkcell tarafından sağlanmamış olan ve Turkcell in bunlar üzerinde bir etkisinin bulunmadığı, sözleşmenin akdedildiği tarihte öngörülebilir nitelikte olmayan ve bunların dikkate alınmamasının sözleşmenin akdedildiği tarihte söz konusu olan sözleşme ilişkisi dengesini önemsiz olmayan ölçüde bozacak nitelikte olan gelişmelere uyarlama için gerekli ise (önemli düzenlemeler özellikle anlaşma ile düzenlenen hizmetlerin türü ve kapsamı, sözleşme süresi ve feshi ile ilgili düzenlemelerdir), veya b) bu değişiklik, mobil telefon faturalı hat sözleşmesinde bulunan düzenleme boşlukları nedeniyle sözleşme akit tarihinden sonra meydana gelen, örn. işbu GİŞ in maddelerini etkiler nitelikteki yargısal kararın değiştirilmesi gibi zorlukların giderilmesi için gerekli ise işbu GİŞ yi değiştirebilir Turkcell, bu değişiklik önemli bir nedenden dolayı gerekli ise, Müşteri bu değişiklikten dolayı sözleşme akdi esnasında öngörülen hizmet tanımı karşısında hiçbir surette objektif olarak daha kötü şartlara maruz kalmıyor ise (örn. hizmetlerin kaldırılmaması veya daha iyi hale getirilmesi) ve sözleşme akdinde öngörülen hizmet tanımlamalarından önemli ölçüde sapılmıyor ise, hizmet tanımlamalarını değiştirebilir. Önemli bir neden, piyasada Turkcell tarafından işbu mobil telefon faturalı hat sözleşmesi çerçevesinde borçlu olunan hizmetler için teknik yenilikler oluşması veya Turkcell in kendi hizmetlerini sunabilmesi için önemli ön hizmetler aldığı üçüncü kişilerin hizmet teklifini değiştirmesi halinde söz konusudur Turkcell, fiyat listesine göre anlaşma yapılmış fiyatları arttırabilir. Bu, örneğin katma değer vergisinin değismesi gerekli olduğunda, idari ya da hukuki kararlar yoluyla, örneğin Federal Şebeke Kurumu tarafından düzenleyici hükümler nedeniyle veya Turkcell in bu mobil telefon faturalı hat sözleşmesi çerçevesinde kendi hizmetlerini sunabilmesi için önemli ön hizmetler aldığı üçüncü kişiler kendi fiyatlarını arttırdığında söz konusudur.

2 2.6. GİŞ de, hizmet tanımlamalarında ve Turkcell hizmetlerinin fiyatlarında 2.4, 2.5 ve 2.6 maddelerine uygun olarak yapılan değişiklikleri Turkcell Müşteriye söz konusu değişikliklerin yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca ve geçerlilik kazanmasından önce bildirir. Müşteri, değişiklik hakkındaki bildirinin kendisine ulaşmasını müteakiben dört hafta içerisinde yazılı olarak veya ye elektronik posta göndererek itirazda bulunmaz ise ve değişikliklerin geçerlilik kazandığı tarihi itibariyle sahip olduğu özel feshi hakkını kullanmaz ise, bu değişiklikler onaylanmış sayılır ve geçerlilik kazandıkları tarihi itibariyle işbu sözleşmenin bir parçası olur. Turkcell Müşterisine değişiklikleri ilan ederken bu sonuca özellikle işaret edecektir. Yapılan değişiklik sadece Turkcell in 5.1 maddesinde düzenlenen bir ek hizmeti ile ilgili ise, özel fesih hakkı sadece ilgili ek hizmet ile sınırlı olur. Yukarıdaki tümcede yer alan düzenlemeler, 2.5 maddesinde belirtilen sebeplerden kaynaklanan fiyat değişikliklerine uygulanmaz Turkcell Müşteriye, işbu GİŞ de, hizmet tanımlamalarında ve fiyatlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere sözleşme ilişkisi ile ilgili olan bildirileri, tercihi Turkcell e ait olmak üzere Müşteri tarafından belirtilen posta adresine, Müşteri tarafından verilen elektronik posta adresine ya da Turkcell kısa mesaj servisi ( SMS ) üzerinden bir metin mesajı olarak gönderme hakkına sahiptir. Turkcell Müşteriye bildirileri tam metin şeklinde ulaştırabileceği gibi sadece Müşteriyi bildirinin tam metnini nerede ve hangi şekilde inceleyebileceği ve temin edebileceği hakkında bilgilendirebilir de. 3. Sözleşme Akdi, Sözleşme Konusu, Sözleşme Süresi ve Feshi 3.1. Turkcell ile Müşteri arasındaki Mobil Telefon Faturalı Hat Sözleşmesi, Müşteriye kullanımı için tahsis edilmiş olan SIM Kartın ( Turkcell Kartı ) aktivasyonunun gerçekleştirilmesi ile meydana gelir Turkcell Kartı nı, Telekom Deutschland GmbH ( Telekom ) ve Istanbul da yerleşik Turkcell ILETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( Turkcell Türkiye ) tarafından işletilen mobil telefon şebekelerinde Turkcell tarafından yapılan aktivasyonun ardından, 4. maddede, hizmet tanımı ve fiyat listesinde tarif edilen kapsam çerçevesinde hemen kullanmak mümkündür Turkcell, Müşterinin siparişini kabul etmeden önce Turkcell ile Müşteri arasında zaten akdedilmiş bulunan sözleşmeleri kontrol etmek ve 112 maddesinde belirtilen kuruluşlardan gerekli bilgileri almak suretiyle Müşterinin kredibilitesini inceler. Bahse konu kredibilite incelemesinden; Müşteriye karşı mevcut alacakların tahsil edilmesinin ciddi zorluklarla mümkün olacağı sonucuna varılması halinde, Turkcell, Müşteri siparişini ret edebilir. Turkcell, Müşterinin siparişini asli bir neden söz konusu olduğunda da, örn. Müşteri kanıtlanabilir şekilde yanlış bilgiler verdiğinde ya da Müşterinin hizmetleri suiistimal etme niyetinde olduğuna dair gerekçeli bir şüphe mevcut olduğunda reddedebilir Turkcell, hizmet sunumunu belli bir kredi limitine uyulması koşuluna bağlı kılma hakkına sahiptir. Turkcell Müşteriye, bu yöndeki başvurusu üzerine kredi limitinin tesis edilmesi ve sınırı hakkında bilgi verecektir. Bu kredi limitinin aşılması halinde Turkcell Müşteriyi bu konu hakkında SMS ile bilgilendirir ve kredi limitinin bir kez daha aşılmasının bütün giden ve ücrete tabi gelen bağlantıların fonksiyonlarının deaktive edilmesine yol açacağı hususunda uyarır. Turkcell, müşterinin kredi limitinin % 50 oranında aşılması halinde ve süresince mobil telefon kartını bütünü ile veya kısmen önceden haber vermeden derhal bloke etmekle yetkilidir ay süreli faturalı hatlı mobil telefon sözleşmesi Müşteri ve Turkcell tarafından yazılı olarak, üç aylık bir fesih ihbar süresiyle ve 24 aylık asgari sözleşme süresinin dolduğu tarih itibariyle feshedilebilir. Bir fesih gerçekleştirilmez ise, sözleşme süresi, sözleşmenin bu 12 aylık sürenin dolmasından en geç üç ay önce yazılı olarak feshedilmemesi halinde, beher 12 ay uzar. Müşterinin yazılı fesih ihbarı şuraya gönderilecektir: Turkcell Europe GmbH, MediaPark 8, Köln Turm, Köln. Müşteri Turkcell e, 5.1 maddesi anlamında Turkcell paket opsiyonları veya Turkcell ek hizmetleri için sipariş verdiyse faturalı hatlı mobil telefon sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle aynı zamanda Turkcell paket seçeneğine veya Turkcell ek hizmetlere ilişkin sözleşme ilişkisinin de sona ermesine yol açar. 5.1 maddesinde düzenlenen Turkcell paket opsiyonlarına ve Turkcell ek hizmetlerine ilişkin sözleşme ilişkileri bunun dışında ilgili Turkcell paket seçeneği veya Turkcell ek hizmeti için anlaşma

3 yapılmış olan şartlara ve sürelere göre feshedilebilir. Turkcell tarafından değil de, kooperasyon ortakları tarafından sunulan Turkcell ek hizmetleri, Müşteri ile kooperasyon ortağı arasında anlaşma yapılmış şartlara ve sürelere göre feshedilmek zorundadır. Bir Turkcell ek hizmetinin feshedilmesi, ilgili ek hizmet için temel teşkil eden faturalı hatlı mobil telefon sözleşmesini etkilemez Her iki sözleşme tarafının sözleşmeyi önemli bir nedenden dolayı ihbar süresiz fesih hakkı saklıdır. Önemli bir neden özellikle müşteri sözleşme akdi çerçevesinde ispat edilebilir biçimde yanlış bilgiler verirse ya da 7.9 maddesi 2. tümcesi, 7.10, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 ve 9.10 maddelerinde düzenlenen yükümlülükleri ihlal ederse söz konusudur. 4. Hizmet Kapsamı 4.1. Turkcell ile Müşteri arasında akdedilen Mobil Telefon Faturalı Hat Sözleşmesinin içeriği sadece, sözleşme akdi esnasında geçerli olan Turkcell Europe faturalı hat sözleşmesi hizmet tanımının, Turkcell Europe faturalı hat sözleşmesi fiyat listesinin ve işbu GİŞ nin içeriğine dayanmaktadır. Hizmet tanımı ve fiyat listesi, Turkcell Kartı satın alınırken bütün Turkcell satış noktalarında Müşterinin bilgisine sunulmak üzere hazır bulundurulmaktadır ve internette adresinden indirilerek de incelenebilir ve orada karşıdan yüklenmek üzere hazır tutulmaktadır. Değişiklikler 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 ve 2.7 maddelerine göre yapılır Turkcell, Turkcell Kartını bir adet telefon numarası, iki adet kişisel kimlik numarası ( PIN ) ve iki adet ilgili kişisel şifre çözüm kodu ( PUK ) ile birlikte Müşteriye teslim eder. Turkcell Kartı ve PIN, Telekom Almanya Mobil Telefon Şebekesine erişim için şarttır. PUK, müşteri hizmetlerine karşı onaylama için kullanılabilir. Turkcell Kartı Turkcell in mülkiyetinde kalır. Mobil telefon nihai cihazların kullanıma bırakılması mobil telefon faturalı hat sözleşmesinin bir parçasını oluşturmaz Turkcell Kartının telefon numarası müşteriye sözleşme akdi çerçevesinde Turkcell Kartı satın alınırken bildirilir. Müşteriler, şayet bunlar düzenleme kurumunun tedbirleri ve kararları ile Turkcell e karşı sağlanmış ise, telefon numarası değişikliklerini kabullenmek zorundadır Müşteri, mobil telefon hizmetlerini ve Turkcell tarafından mobil telefon faturalı hat sözleşmesi çerçevesinde sunulan diğer hizmetleri, Telekom tarafından Federal Almanya Cumhuriyeti nde işletilen mobil telefon şebekesinin ve Turkcell tarafından Türkiye de işletilen mobil telefon şebekesinin kapsama alanı içerisinde kullanabilir ( Turkcell Mobil Telefon Ağı Türkiye ). Bunun dışında Müşteri Turkcell tarafından sunulan teklif kapsamında ve Telekom un teknik altyapıyı sağlaması ve ilgili yabancı şebeke operatörleri ile bu yönde anlaşmalar yapmış olması koşulu ile yurt dışındaki numaralarla ve yabancı mobil telefon şebekeleri ( Turkcell Roaming ) üzerinden de bağlantılar kurma hakkına sahiptir. Yurtdışında kurulan ve yurtdışından gelen bağlantılar için Turkcell Roaming şartları geçerlidir Turkcell hizmetlerini, Telekom mobil telefon sisteminin kapasite sınırlarına bağlı olarak geçici bir süre için sınırlandırma hakkını saklı tutar. Hizmetlerin geçici olarak arızalanması, kısıtlanması veya ifasına ara verilmesi; mücbir sebeplere dayanan nedenlerden, özellikle de hava şartlarından kaynaklanan acil durum ve doğal felaketler durumunda, Telekom un kontrolü dışında gelişen elektrik kesintisi, grev ve lokavtlar durumunda ya da Telekom ve Turkcell in tesislerinde yapılacak (örn. şebekenin daha iyi hale getirilmesi, tesislerin kurulum yerlerinin değiştirilmesi gibi) teknik değişikliklerden ya da hizmetlerin usulüne uygun veya daha iyi bir şekilde ifa edilebilmesi için gerekli olan (örn. bakım çalışmaları, tamiratlar vs. gibi) diğer önlemlerden de kaynaklanabilir maddesi, Turkcell in Müşteri ile olan ilişkisinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu üçüncü kişi veya kuruluşlara ait telekomünikasyon tesislerinde meydana gelecek arızalanmalar, kısıtlamalar veya ara vermeler için de aynen geçerlidir Müşteriye tahsis edilen telefon numarasının diğer bir mobil telefon hizmet sunucusuna devredilmesi halinde Turkcell, numaranın devredileceği tarihten önceki dört gün içerisinde dört güne kadar olabilecek bir dönem süresince teknik nedenlerden dolayı mobil telefon hizmetleri sunmayacaktır.

4 5. Görüşme ve Data Opsiyonları, Ek Hizmetler 5.1. Turkcell, örn. görüşme ve data paketleri gibi paket opsiyonları şeklinde hizmetler ( Turkcell Paket Opsiyonları ) ya da sair hizmetler ( Turkcell Ek Hizmetler ) sunduğu taktirde Müşteri, bu veya diğer iş şartlarında, hizmet tanımlamalarında ve fiyat listelerinde bu şekilde tanımlanmış olan Turkcell Ek Hizmetlerini ayrıca tesis edilecek bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir Turkcell Paket Opsiyonları için, işbu GİŞ in 4.1 maddesinde belirtilen hizmet tanımı ve fiyat listesi geçerlidir. Ücretlendirmesi takvim gününe dayalı olarak yapılan Turkcell Paket Opsiyonlarının geçerlilik süresi, geçerliliğin devam ettiği son takvim gününün sona ermesi ile birlikte, Müşterinin bu Turkcell Paket Opsiyonunu feshetmemesi halinde, beher birer takvim günü uzar. Bir aylık hesap dönemi üzerinden ücretlendirilen Turkcell Paket Opsiyonlarının geçerlilik süresi, Turkcell Paket Opsiyonunun alımının gerçekleştirildiği takvim ayından bir sonraki takvim ayında başlar ve geçerlilik süresinin devam ettiği son takvim ayının sona ermesi ile, Müşterinin Turkcell Paket Opsiyonunu yazılı olarak iki haftalık bir fesih ihbar süresiyle bir takvim ayı sonu itibariyle feshetmemesi halinde, beher birer takvim ayı kadar uzar. Turkcell Paket Opsiyonlarının fesih ihbarları şuraya gönderilecektir: Turkcell Europe GmbH, MediaPark 8, Köln Turm, Köln. Paket Opsiyonları her halükarda hazır kartlı mobil telefon sözleşmesinin sona ermesiyle sona erer Turkcell Ek Hizmetleri için, özellikle icabı halinde farklı sözleşme geçerlilik sürelerinin ve fesih olanaklarının öngörüldüğü ayrı iş şartları, hizmet tanımlamaları ve fiyatlar geçerlidir. Turkcell Ek Hizmetlerinde, Müşteri aleyhine yapılan değişiklikler (örn. fiyat artışları) Müşteriye Mobil Telefon Faturalı Hat Sözleşmesi için özel fesih hakkı vermez Turkcell Ek Hizmetlerinin kooperasyon ortakları tarafından ifa edilmesi halinde, Müşteri ile ilgili kooperasyon ortağı arasında doğrudan bir sözleşme ilişkisi tesis edilmiş olur. İlgili kooperasyon ortakları, hizmet tanımlaması veya fiyat listesi metninde belirtilmiştir. Bu bağlamda EPS'nin ifa edeceği hizmet, kooperasyon ortağının nihai tesislerine teknik erişimin sağlanması, hizmetlerin idaresi ve ücretlerin tahsili ile sınırlıdır. Kooperasyon ortağı tarafından kullanılan nihai cihazdan kaynaklanan hatalı hizmetlerden ve sözü geçen ortağın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden Turkcell sorumlu tutulamaz. Kooperasyon ortaklarının ifa ettikleri hizmetlerin kısıtlanması veya fiyat yükseltmeleri, Müşteriye işbu Mobil Telefon Abonelik Sözleşmesi'ni özel olarak feshetme yetkisi vermez Bir Data Opsiyonunun, Ek Hizmet olarak kullanılması için UMTS- veya GPRS uyumlu bir nihai cihaz gereklidir; bu cihazın kullanıma sunulması işbu sözleşme teklifinin bir parçası değildir. 6. Faturalar ve İtirazlar 6.1. Müşteri, faturayı online erişim üzerinden elektronik ortamda veya kağıt biçiminde alma imkanına sahiptir. Müşteri kağıt biçimindeki fatura alma yolunu seçerse, Turkcell fiyat listesine uygun bir işlem ücretini Müşteriye ayrıca yansıtma hakkına sahiptir Online erişim üzerinden fatura alma imkanını tercih eden Müşteri, bu maddede yer alan düzenlemeye uygun olarak faturayı indirebilmesi için gerekli olan teknik şartları kendi hesabına sağlamak zorundadır. Online erişim üzerinden fatura alma yolunu seçen Müşteri, elektronik posta ile yeni online faturasının hazır olduğu hakkında bilgilendirilir. Online erişim üzerinden ulaşıma hazır tutulan faturalar, 6 ay süreyle indirilebilmeleri için elektronik ortamda hazır bekletilir Faturalara itirazlar, faturanın ulaşmasını müteakiben altı hafta içerisinde Turkcell e ulaşmış olmak zorundadır. Müşteri, Turkcell tarafından kesilen faturaya belirtilen süre içerisinde itiraz etmezse, fatura onaylanmış sayılır. Turkcell faturalarında, zamanında yapılmayan bir itirazın yol açacağı sonuçlara özellikle işaret edecektir. Müşterinin itiraz süresinin sona ermesinden sonra Turkcell e karşı yasal talep hakları saklıdır.

5 7. Ödeme Şartları, Banka Yoluyla Tahsil ve Ödemede Temerrüt 7.1. Müşteri, mobil telefon faturalı hat sözleşmesinden doğan ödeme yükümlülüklerini havale yoluyla veya banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılarak veya mobil telefon faturalı hat sözleşmesinde belirtilen hesaba havale yoluyla ifa edebilir. Banka yoluyla tahsil için Müşteri bir tahsil yetkisi verir ve bu hususta maddelerinde düzenlenen şartlar geçerli olur. Müşteri banka havalesi yoluyla ödeme seçeneğini seçerse, Turkcell, fiyat listesinde belirtilen bir işlem ücretini Müşteriye ayrıca yansıtma hakkına sahiptir Banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılım sadece müşterinin tasarruf yetkisinin bulunduğu, diğer bir ifade ile Müşterinin hesap sahibi olduğu veya hesap vekaletinin bulunduğu belirli bir banka hesabı ile mümkündür. Turkcell, banka yoluyla tahsilatın gerçekleştirildiği banka hesabının sahibi, Müşteri ile aynı kişi olmadığında da, Müşterinin banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılmasına izin verebilir. Bu durumda banka hesabı sahibinin Turkcell e kullanılacak banka hesabı için yazılı bir tahsil yetkisi vermesi ve müşteri için ödemenin yapılması için izin vermesi gereklidir. Banka hesabı sahibinin, hangi nedenden dolayı olursa olsun, banka yoluyla tahsilat şeklinde gerçekleştirilen bir ödeme tahsilatına itirazda bulunması ve bunun sonucunda tahsil kaydı gerçekleştirilen ödemenin ilgili banka hesabına yeniden alacak olarak kaydedilmesi, müşterinin derhal banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yönteminden çıkartılması ile sonuçlanır. Müşterinin banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılması için Turkcell e adres bilgilerini de içeren resmi bir kimlik belgesinin (ikametgah belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanının veya Seyahat Pasaportunun) bir fotokopisinin gönderilmesi ve 3.3 ve 11.2 maddelerinde düzenlenen şekilde yapılan bir kredibilite incelemesinin olumlu sonuçlanması şarttır Müşterinin banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılımı, Müşterinin banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılma başvurusunun Turkcell tarafından onaylanması ile başlar. Banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılım a) Turkcell e verilen tahsil yetkisinin Müşteri tarafından yazılı olarak veya ye bir elektronik posta gönderilerek iptal edilmesi ile ki bunun için bir ihbar süresi yoktur, veya b) Müşterinin Turkcell tarafından banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yönteminden çıkartılması ile sona erer. Müşterinin bu yöntemden çıkartılması işlemi, derhal geçerlilik kazanmak üzere her zaman için asli bir nedenden dolayı, özellikle Müşteri banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılma başvurusu esnasında ispat edilebilir biçimde yanlış bilgiler verdiyse, gerçekleştirilen banka yoluyla tahsilat sorumluluğu müşteriye ait olan bir nedenden dolayı ilgili banka hesabına alacak kaydı olarak geri çekildiyse veya 3.3 ve 11.2 maddelerinde düzenlenen kredibilite incelemesi olumsuz sonuçlandıysa gerçekleştirilebilir Müşteri, banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yönteminde kullanılan banka hesabında, Turkcell in ödeme talepleri için yeterli düzeyde karşılık (hesap mevduatı veya kredi limiti) bulundurmakla, ayrıca her hesap değişikliğinde banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılım için aranan şartları sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluğu Müşteriye ait olan bir nedenden dolayı hesabın bulunduğu bankada banka yoluyla tahsil şeklinde tahsil edilen bir ödemenin ilgili hesaba alacak olarak geri kaydedilmesinden dolayı tahakkuk eden ve ilgili banka tarafından Turkcell e faturalandırılan ücretleri Müşteri Turkcell e geri ödemek zorundadır. Ayrıca Turkcell, banka yoluyla tahsil iadesinin sorumluluğu müşteriye ait ise, banka yoluyla tahsilin iadesi için fiyat listesinde belirtilen bir işlem ücretini Müşteriye yansıtma hakkına sahiptir. Banka yoluyla tahsil iadesinden dolayı Turkcell in zarara uğramadığının veya daha düşük düzeyde zarara uğradığının ispatı yükümlülüğü Müşteriye aittir Sorumluluğu müşteriye ait olan bir nedenden dolayı banka yoluyla tahsilat iadesi gerçekleşir ise, Turkcell Müşteriyi bir blokaj dosyasına kaydeder. Kayıtlar altı ayın dolmasından sonra

6 silinir. Blokaj dosyasında kayıtlı olan Müşteriler banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemine katılamaz Müşteri fatura meblağını havale yoluyla öderse, Turkcell Europe, fiyat listesinde belirtilen bir ek ücret yansıtma hakkına sahiptir Fiyatlar, mobil telefon faturalı hat sözleşmesine dayalı olarak kesilen faturaların ulaşması ile birlikte tahakkuk eder. Müşteri, faturayı online erişim üzerinden alma yoluna karar verdiyse, Müşteri faturaya, faturanın Turkcell tarafından sunucuya yerleştirildiği andan itibaren ve Müşteri, Turkcell tarafından elektronik posta ile bu hususta bilgilendirildikten sonra, Müşterinin kullanıcı adını ve şifresini girmek suretiyle sisteme girişinin ardından erişim sağlayabileceği Kundenservice (Müşteri Hizmetleri ) bölümünden erişebilir. Bir internet erişiminin hazır bulundurulması ve kullanıma bırakılması mobil telefon faturalı hat sözleşmesinin bir parçası değildir Fatura meblağı, mobil telefon faturalı hat sözleşmesinde belirtilen Turkcell hesabına kullanım amacını (müşterinin mobil telefon numarasını) belirtmek suretiyle ödenecektir. Banka yoluyla tahsil yetkisi vermek suretiyle gerçekleşen ödeme yöntemi varyasyonunun seçilmiş olması halinde, fatura meblağı faturanın gönderilmesini müteakip en erken yedi gün sonra Müşterinin hesabından çekilecektir Müşteri, ödemesinde temerrüde düştüyse, kendisine Turkcell tarafından bir ihtarname gönderilerek ödeme yapması hususunda yeniden bir talep yöneltilir. Bu ödeme talebinin ulaşmasını müteakiben beş günlük süre içerisinde Turkcell in ödenmemiş alacaklarının tamamı ödenmez ve ödemede temerrüde düşülen tutar 75 Euro nun üzerinde ise, Turkcell, ihtarnamenin ulaşmasını müteakiben iki haftanın sonunda SIM Kartı giden çağrılara, ihtarnamenin ulaşmasını müteakiben ayrıca geçecek bir haftalık bir sürenin sonunda ise tamamen bloke edebilir ve faturalı hatlı mobil telefon sözleşmesini ihbarsız fesih yoluyla sona erdirebilir. Turkcell in tazminat talep hakları saklıdır Müşterinin, birbirini takip eden iki ay süreyle fatura meblağlarını veya fatura meblağlarının önemli bir kısmını ödemede ya da birkaç aylık bir dönem boyunca son altı ayda yansıtılmış olan bedellerin ortalamasını aşan meblağda olan fatura meblağlarını ödemede temerrüde düşmesi halinde, Turkcell, mobil telefon faturalı hat sözleşmesini herhangi bir ihbar süresine uymadan feshedebilir ve 7.10 maddelerinde düzenlenen şekilde bir feshin gerçekleştirilmesi halinde Turkcell Müşteriden, Müşterinin mobil telefon faturalı hat sözleşmesi süresinin 7.9 ve 7.10 maddelerinde düzenlenen şekilde gerçekleştirilen feshin geçerlilik kazandığı tarihe kadar olan kısmında tahakkuk etmiş olan (katma değer vergisi hariç) aylık ortalama fatura meblağının % 50 sinin, 7.9 ve 7.10 maddelerinde düzenlenen şekilde gerçekleştirilen feshin geçerlilik kazandığı tarihten Turkcell tarafından 7.9 ve 7.10 a göre fesih işlemi gerçekleştirilmemiş olması halinde Müşteri tarafından yapılacak olağan bir feshin geçerlilik kazanacağı tarihe kadar olan döneme tekabül eden kalan takvim ayı sayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak meblağ kadar götürü usulü tazminat talep edebilir. Müşterinin, münferit halde, Turkcell in müşterinin ödemede temerrüde düşmesinden dolayı zarara uğramadığı veya daha düşük düzeyde zarara uğradığı ispat hakkı saklıdır. 8. Müşterinin, Kişisel Kimlik Numaraları Olan PIN ve PUK un Kullanımına İlişkin Yükümlülükleri Kişisel kimlik numarası (PIN) ve kişisel şifre çözüm kodu (PUK), Kartın üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılmasının veya Turkcell Kartında kayıtlı olan kişisel bilgilerin suiistimal edilmesinin önlenmesi amacıyla, üçüncü kişilere karşı gizli tutulmak zorundadır. Müşteri, yetkili olmayan üçüncü şahısların bu bilgilere ulaştığından şüphe duyması halinde PIN i hemen değiştirecektir.

7 9. Müşterinin, Turkcell Kartının Kullanımına İlişkin Yükümlülükleri 9.1. Turkcell Kartı Müşteriye, sözleşmeye ve fonksiyona uygun olarak kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. Bu Kart, sözleşme ilişkisi sona erdiğinde Turkcell in talebi üzerine iade edilmek zorundadır. Turkcell, bu talebini, en geç Turkcell Kartının nihai olarak deaktive edildiği tarih itibariyle beyan etmek zorundadır. Turkcell, Turkcell Kartını her zaman bir yedek kart ile değiştirebilir Turkcell Kartı Müşteri tarafından, bir suiistimal ve kayıp önlenecek biçimde, itina ile saklanmalıdır Turkcell Kartının kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerce izinsiz kullanılması halinde Müşteri bu hususu Turkcell e derhal bildirmek zorundadır. Turkcell Kartının kaybolmasının, çalınmasının veya üçüncü kişilerce izinsiz kullanılmasının sorumluluğu Müşteriye aitse, Turkcell Kartının kaybolmuş, çalınmış veya tahsis edilen hizmetlerin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanarak izinsiz kullanılmış olmasının bildirilmesine kadar geçen süre içerisinde fiyat listesine göre tahakkuk etmiş olan bedelleri de Müşteri ödemek zorundadır. Aynı hüküm, Turkcell in 5.3 maddesine göre erişim sağladığı hizmet bedelleri için de geçerlidir Müşteri, isminde, adresinde ve Müşteri tarafından sözleşme akdi esnasında belirtildiği taktirde elektronik posta adresinde meydana gelen değişiklikleri Turkcell e derhal bildirmek zorundadır. Bu bildirim, yazılı olarak, online olarak üzerinden, ye elektronik posta gönderilerek ya da 9090 Turkcell Müşteri Danışma Hattı aranarak (29 Cent/Çağrı) gerçekleştirilebilir. Gerekli olan sadece Müşterinin, bir şifre, veya PUK girmek suretiyle ya da yazılı bildirimlerde Nüfus Cüzdanının veya Pasaportunun bir fotokopisini ibraz etmek suretiyle kimliğini onaylamasıdır Turkcell Kartı sadece, bu üçüncü kişi Turkcell e karşı, adres bilgisini içeren bir kimlik belgesinin (ikametgah belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanının veya Pasaportunun) bir fotokopisini göndermek suretiyle veya anılan belgeleri ibraz etmek suretiyle kimliğini ispat eder ve yazılı bir devralma beyanı verirse, üçüncü bir kişiye devredilebilir Müşteri Turkcell Kartını, üçüncü bir kişinin bağlantılarını (görüşme bağlantılarını veya data transferlerini) başka bir üçüncü kişiye, onun Telekom mobil telefon şebekesine aktarmak veya iletmek amacıyla aracılık ve aktarma sistemlerinde kullanamaz. Bunun dışında Müşterinin Turkcell Kartını kullanarak Telekom un müşterilerine sistem kumandalı toplu bildiri ve mesaj gönderimi (SMS, MMS, elektronik posta) yapması yasaktır Öncesinde özel olarak bu husus için Turkcell in yazılı iznini almadan Turkcell mobil telefon hizmetlerinin ticari amaçlar için pazarlanmasına ya da pazarlanmak üzere üçüncü kişilere teklif edilmesine izin verilmez. Bu düzenleme, Turkcell mobil telefon hizmetlerinin sadece bir kısmının bundan etkileniyor olması halinde de geçerlidir Müşteri, mobil telefon faturalı hat sözleşmesine dayanılarak kendisinin kullanımına tahsis edilmiş olan Turkcell Kartını sadece nihai müşteri olarak sözleşme ile anlaşma yapılmış hizmetler için kullanmayı taahhüt eder. Turkcell Kartının, üçüncü kişilere (mobil telefon) hizmetlerinin sunulması amacıyla daha geniş kapsamlı olarak veya ticari amaçlı olarak kullanılabilmesi için, öncesinde özellikle bu husus için ve yazılı olarak Turkcell in izninin alınması şarttır Müşterinin Turkcell Kartını suiistimal amaçlı kullanması yasaktır. Müşterinin Turkcell Kartını özellikle şu amaçlar için kullanması yasaktır: Telekom Mobil Telefon Şebekesi veya Turkcell Mobil Telefon Şebekesi Türkiye ile diğer kamusal telekomünikasyon veya IP ağları arasında ara bağlantı tesis edilmesine yönelik her türlü hizmetler, İşyeri telefon tesislerinin veya GSM Gateways olarak tabir edilen (SIM boxları, LeastCostRouter) gibi ağ geçitlerinin Telekom Mobil Telefon Şebekesine bağlanması, Üçüncü şahısların Müşteriye ödeme yapması veya diğer karşı hizmetler sunması sonucunu doğuracak bağlantıların tesis edilmesi,

8 Özel amaç dışındaki amaçlar için, özellikle ticari amaçlar için, ara bağlantı ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi amacıyla sürekli bağlantıların otomatik olarak kurulması. 9.9 maddesinde düzenlenen hallerde Turkcell, Müşterinin Turkcell Kartını bloke edebilir Yasal olarak yasak olan veya talep edilmeyen bilgilerin, unsurların veya sair hizmetlerin, örneğin istenmeyen veya talep edilmeyen reklamların telefon ile, SMS olarak, faks ile veya elektronik posta ile gönderilmesi ya da telefonla arama programlarının gönderilmesi yasaktır Hukuka veya ahlaka aykırı içerikler içeren bilgiler gönderilemez veya internete konulamaz ve bu tür bilgilere işaret edilemez. Bu tür bilgilere her şeyden önce Ceza Kanunu Madde 130, 130 a ve 131 anlamında halkın kışkırtılmasına yönelik olan, ceza eylemlerine yönlendiren ya da şiddet içeren veya şiddeti zararsız gösteren, seksüel olarak itici olan, Ceza Kanunu Madde 184 anlamında pornografik olan, çocuklara ve gençlerin ahlakını bozmaya elverişli olan ya da onların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ya da Turkcell in ve Telekom un bağlı bulunduğu Deutsche Telekom AG şirketler gurubunun itibarına zarar verebilecek olan bilgiler dahildir. Özellikle Radyoda ve Tele Medyada İnsan Onurunun ve Gençlerin Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşmede ve Gençlerin Korunması Yasasında yer alan hükümlere uyulmak zorundadır Üçüncü kişilerin ulusal ve uluslar arası telif ve marka, patent, isim ve işaret hakları ile sair ticari korunan hakları ve kişilik hakları dikkate alınmak zorundadır. 10. Tazminat ve Sorumluluğun Sınırlanması Turkcell tarafından; kendisinin kamu için telekomünikasyon hizmetleri sunucusu olarak sahip olduğu yükümlülüğü ihmalkârlıkla ihlal etmesi suretiyle verilen varlık zararları için Turkcell, Alman Telekomünikasyon Yasası Madde 44a düzenlemeleri çerçevesinde sorumluluk üstlenir. Turkcell in sorumluluğu bu hallerde müşteri başına azami ,00 Euro ile sınırlıdır. Tazminat yükümlülüğünün; çok sayıda müşteri aleyhine ifa edilen götürü bir eylemden veya götürü bir zarara yol açan bir olaydan kaynaklanıyor olması ve kasıtla meydana getirilen bir olay olmaması halinde tazminat yükümlülüğü, 10.1 maddesinin 2. cümlesindeki kısıtlamadan bağımsız olarak azami on milyon EURO ile sınırlıdır. Aynı olaydan dolayı birden fazla mağdura yapılacak tazminat ödemelerinin bahse konu azami sınırı aşması halinde ödenecek olan beher tazminat, bütün tazminat talepleri toplamının azami sınıra olan orantısı nispetinde kesilir Bunun dışında Turkcell şu şekilde sorumluluk üstlenir: Kasıtlı fiilin işlenmesi, garanti edilmiş olan bir kalitenin eksik olması halleri ile Turkcell, onun yasal bir vekili veya ifa yardımcıları tarafından ağır ihmale dayalı fiilin işlenmesi hallerinde Turkcell herhangi bir kısıtlama olmaksızın yasal düzenlemelere göre sorumluluk üstlenir. Bu hüküm, hafif ihmalkarlık dahil olmak üzere kusurlu bir fiil sonucunda hayata, bedene ve sağlığa verilen zararlar için de geçerlidir Bunun dışında Turkcell, hafif ihmale dayalı fiillerin söz konusu olduğu hallerde sadece sözleşmeden doğan ciddi bir yükümlülüğün (esas yükümlülük) ihlali söz konusu olduğunda ve bundan doğan zarar için, sözleşmenin tipi gereğince öngörülebilir olan zarar ile sınırlandırılmış olarak sorumluluk üstlenir. Esas yükümlülük kavramı, sözleşmenin usulüne uygun olarak uygulanabilmesi için mutlaka yerine getirilmesi gerekli olan, ihlalinin sözleşme amacına ulaşılmasını tehdit eder nitelikte olan ve Müşterinin sözleşme tarafı riayet edilmesini bekleyebileceği yükümlülükleri ifade eder Bunun dışında hangi hukuki nedene dayalı olursa olsun hafif ihmalkarlığa dayalı fiil hallerinde Turkcell in sorumluluk üstlenmesi söz konusu değildir Turkcell in, Üründen Doğan Sorumluluk Yasası hükümleri uyarınca söz konusu olan sorumluluğu, 10.2 maddesi hükümlerinden etkilenmez Müşteri, zararın savuşturulması ve zararın azaltılması için gerekli olan tedbirleri almakla yükümlüdür.

9 10.4. Müşteri, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 ve 9.12 maddelerinde tespit edilen yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal ederse, Turkcell, Turkcell Kartının sözleşmeye aykırı olarak kullanıldığı her hal için, 2.500,00 EURO tutarında götürü tazminat alma hakkına sahiptir. Müşteri, Turkcell in hiç zarara uğramadığını ya da götürü tazminat tutarından daha az düzeyde uğradığını ispat etmekte serbesttir. Turkcell in, daha ileri düzeyde zarara uğradığını ispat hakkı özellikle saklıdır. 11. Bilgi İşlem, Bilgilerin Korunması ve Kredibilite İncelemesi Turkcell, Müşterinin, Alman Telekomünikasyon Yasası anlamındaki kayıtlı ve bağlantı verileri dahil olmak üzere kişisel bilgilerini yasal hükümler çerçevesinde ve diğer durumlarda 11. maddede tarif edildiği gibi toplar, işlemden geçirir ve kullanır Kredibilite İncelemesi Müşteri Turkcell e, müşterinin kredibilitesinin 3.3 maddesi düzenlemelerine göre incelenmesi için kredibilite bilgisinin alınması için gerekli olan izni yazılı olarak veya elektronik ortamdan vermek zorundadır. Turkcell, Müşterinin izni ile, siparişin verilmesinden sonra, sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra Müşterinin kişisel bilgilerini kredibilite incelemesinin yapılması amacıyla Schufa Holding AG ye iletir ve oradan gerekli bilgileri alır. Mobil telefon faturalı hat Sözleşmesinin, örn. sözleşmenin Turkcell tarafından 7.9 ve maddelerine uygun olarak feshedilmesi gibi bir nedenden dolayı usulüne uygun olarak tasfiye edilmemesi halinde Turkcell, yasal hükümler çerçevesinde, üçüncü kişilerin haklı menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli bilgileri Schufa Holding AG ye iletir. Schufa, sözleşme ortaklarının gerçek kişilerin kredibilitesini değerlendirebilmesi amacıyla, bilgileri kaydeder ve bunları AB iç pazarında bulunan sözleşme ortaklarına iletir. Borçlunun saptanması için Schufa adres bilgileri verir. Schufa kişisel bilgileri sadece, münferit halde bu bilgilerin iletilmesi hususunda haklı bir menfaat inandırıcı şekilde ispat edildikten sonra, iletir. Schufa nın sözleşme ortakları arasında Turkcell in yanı sıra ve her şeyden önce, kredi karşılığında mal ve hizmet sunan diğer telekomünikasyon, ticaret ve sair kuruluşlar, kredi enstitüleri, kredi kartı ve leasing şirketleri yer almaktadır. Schufa sözleşme ortaklarına ek olarak, bilgi verilmesi kapsamında Schufa nezdinde mevcut bilgilere dayanılarak hesaplanan ve kredi riskinin değerlendirilmesine yönelik olan olasılık değeri bildirebilir (kredi skoru usulü olarak tabi edilir). Müşteri, Schufa da kayıtlı olan bilgiler hakkında bilgi talep etme hakkına sahiptir. Schufa ile bilgilendirme ve skor usulü hakkında daha detaylı bilgiyi Müşteri şuradan öğrenebilir: Schufa Holding AG, Komoranweg 5, Wiesbaden Kayıtlı Veriler, Bağlantı Verileri ve Kullanma Verileri Turkcell, Müşterinin kayıtlı verilerini (Alman Telekomünikasyon Yasasının 3.Maddesi 3. Fıkrası), bağlantı verilerini (Alman Telekomünikasyon Yasasının 96. Maddesi 1. Fıkrası), kullanma verilerini (Tele Medya Yasasının 15. Maddesi 1. Fıkrası) ve gönüllü olarak verilen bilgilerini, sözleşme ilişkisinin amacının tayin edilmesi kapsamında, yasal hükümlerin bunu şart koşması veya buna izin vermesi durumunda ve müşterinin buna izin vermesi halinde toplar, işlemden geçirir ve kullanır. Turkcell, Alman Telekomünikasyon Yasasının 96. Maddesi 4. Fıkrası gereğince sözleşmenin akdi sırasında Abonenin verilerini kontrol amacı için gerekli olması halinde kimliğin veya pasaportun ibraz edilmesini talep edebilir ve bunlardan fotokopi alabilir Kayıtlı veriler özellikle müşterinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi ve telefon numarası ile kullanılan tarifeler, ürünler ve hizmetler hakkındaki bilgilerdir. Bağlantı verileri özellikle, ilgili bağlantıların telefon numarası ve tanımlama bilgileri, kurulum yeri bilgileri, bir bağlantının başlama ve sona erme zamanı, data hizmetlerinde tahakkuk eden data miktarı, kullanılan telekomünikasyon hizmeti bilgileri ile bir telekomünikasyon hizmetinin ifası kapsamında toplanan, işlemden geçirilen ve kullanılan sair bilgilerdir. Kullanma verileri, ilgili kullanıma yönelik başlangıç ve sona erme zamanı ile kapsam hakkındaki bilgiler ile müşteri tarafından kullanılan tele medya hakkındaki bilgilerdir.

10 Hizmet ifası için ve hesaplama ve faturalandırma amaçları için Turkcell, önemli olduğu ölçüde, arayan veya aranan bağlantının telefon numarasını, kullanılan hizmeti, bağlantının başlangıç ve sona erme zamanını, kurulum yeri tanımlama bilgilerini, mobil telefon kart numarasını, mobil telefon cihaz numarasını ve internet kullanımında arama ağını toplar, işlemden geçirir ve kullanır Gelen bağlantı denemeleri ve bildiriler hakkındaki bilgiler sadece mobil box ve kısa mesaj uygulamaları gibi ilgili hizmet teklifi çerçevesinde toplanır, işlemden geçirilir ve kullanılır. Mesaj içerikleri sadece, müşterinin, örn. mobil box ve kısa mesaj uygulamalarında bu yönde bir sipariş vermesi halinde ya da ilgili hizmetler ve ara kaydın gerçekleştirilmesini gerektiriyor ise, kaydedilir Şayet Müşteri diğer şebeke operatörlerinin hizmetlerini kullanıyor ise, Müşterinin bağlantı verileri, hesaplama ve faturalama amaçları için harici hesaplama ve faturalandırma noktalarına da gönderilebilir Turkcell, müşterinin verilerinin alacak tahsili amacıyla iletilmesi konusunda yasal olarak yetki sahibi olmasının yanı sıra, bunun alacağın devir ve temliki için gerekli olması halinde, Müşterinin kayıtlı verilerini, tahsil kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü kişilere iletme hakkına sahiptir Danışmanlık, Reklam, Piyasa Araştırması Müşterinin izin vermesi halinde ve ölçüsünde Turkcell, müşterinin kayıtlı verilerini ve müşteri tarafından gönüllü olarak kullanıma sunulan diğer verileri danışmanlık, Turkcell tekliflerinin reklamları ve Turkcell in işbirliği yaptığı veya ileride yapacağı üçüncü kişilerin Türkiye ye yönelik reklamları için ve piyasa araştırması amaçları için de işlemden geçirir ve kullanır Müşterinin izin vermesi halinde ve ölçüsünde Turkcell, müşterinin bağlantı verilerini, telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ve ihtiyaca uygun biçimde şekillendirilmesi ve ek yarar sağlayan hizmetlerin hazır bulundurulması amaçları için işlemden geçirir ve kullanır. Bunun için Turkcell bütün sözleşme süresi boyunca bağlantı verilerini kaydeder Kayıtlı veriler ve gönüllü olarak bildirilen veriler, bu üçüncü kişiler tarafından doğrudan irtibat sağlanması yoluyla Türkiye ye has bilgilerin verilmesi ve reklam yapılması amacıyla üçüncü kişilere sadece, müşteri tarafından özellikle bu husus için izin verilmesi halinde, iletilir. Bu hüküm özellikle bir de irtibatın sağlanması amacıyla iletilecek olan veriler (özellikle isim, adres, elektronik posta adres ve telefon numarası) için de geçerlidir Müşteri vermiş olduğu izni veya izinleri her zaman, gelecek için geçerli olmak üzere Turkcell e karşı yazılı olarak ya da ye elektronik posta göndererek iptal edebilir Kayıt Tutma Süresi Yasal hükümlerin veya hak ve alacak takibatının daha uzun bir kayıtlı tutma süresi öngörmemesi halinde Turkcell kayıtlı verileri en geç sözleşme ilişkisinin sona ermesini takip eden takvim yılında silecektir Bağlantı ve kullanma verilerini Turkcell esas olarak ilgili hesap döneminin sona ermesini müteakiben 80 günlük sürenin tamamı boyunca kayıtlı tutar. Müşterinin silme tarihinden önce alacak miktarına itiraz etmiş olması ve bu itirazın açıklığa kavuşturulması için bunun gerekli olması halinde silme işleminden vazgeçilmesi de mümkündür. Müşteri, bağlantı verilerinin, son üç hanesi kısaltılmış olarak, ilgili hesap döneminin sona ermesini müteakiben 80 günlük süre boyunca kayıtlı tutulması ya da ilgili hesap dönemi sona erdikten hemen sonra silinmesi yönünde yazılı olarak sipariş verebilir Müşteri son üç hane kısaltılmış olarak kayıtlı tutma işlemi veya ilgili hesap döneminin sona ermesinden hemen sonra silme işlemi arzu ediyor ise, Turkcell, faturalandırılan

11 bağlantıların ve bundan doğan alacak miktarın doğruluğunu kanıtlama yükümlülüğünden muaf kılınmış olur Müşteri, bağlantı verilerinin telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ve ihtiyaca uygun biçimde şekillendirilmesi amacıyla ve ek yarar sağlayan hizmetlerin hazır bulundurulması amacıyla işlemden geçirilmesine ve kullanılmasına izin verdiyse, Turkcell bu bağlantı verilerini bu amaçla bütün sözleşme süresi boyunca kayıtlı tutar Müşteri online fatura kullanma yönünde karar verdiyse, faturalar ve ilgili veriler 12 aya varan süreler boyunca Turkcell tarafından online olarak çağırılabilmeleri için hazır tutulur Turkcell tarafından tahsis edilen, SIM kart gibi kayıt araçlarında bulunan mesaj içeriklerini, özellikle sesli mesajları, SMS leri, MMS leri ve elektronik postaları müşteri kendisi siler ya da bunlar müşteri tarafından siparişi verilen hizmetler ve bunlara ilişkin sözleşme şartları çerçevesinde silinir Ayrıntılı Fatura Müşterinin bu yönde yazılı talimat vermesi halinde, Müşteriye, içerisinde ücrete tabii bağlantıların dökümünün yer aldığı bir ayrıntılı fatura gönderilir. Bu ayrıntılı faturada yer alacak hedef numaraların kapsamı, Müşterinin, bu hedef numaralarının ait olduğu bağlantı verilerinin maddesi kapsamında kayıtlı tutulmasına yönelik kararına bağlıdır. Müşterinin ayrıntılı fatura istemesi halinde, öncesinde bağlantının bütün güncel ve gelecekteki müşterek kullanıcılarını bağlantı bilgilerinin ifşa edileceği hususunda uyaracaktır. Resmi dairelerde ve kuruluşlarda tesis edilmiş olan bağlantılar için Müşteri, şu an itibariyle mevcut olan ve ileride mevcut olacak olan bütün çalışanları önceden haberdar edecek ve personel temsilciliğini veya işçi temsilciliğini yasal hükümler çerçevesinde buna dahil edecektir Telefon Numarasının Gösterilmesi Müşterinin bunu özellikle istememesi durumu hariç, müşterinin telefon numarası aranan kişide gösterilir. Bu durumda Müşteri nihai cihazının kullanma kılavuzundan, telefon numarasının gösterilmesi fonksiyonunun nasıl deaktive edilebileceğini öğrenebilir. Telefon numarasını gösterme fonksiyonunun çağrı başına engellenmesi 31 tuş kombinasyonun girilmesi ile sağlanabilir Giden SMS lerde telefon numarasının gösterilmesi fonksiyonunun engellenmesi teknik nedenlerden dolayı mümkün değildir. Gönderenin telefon numarası daima SMS in içinde görülür Abone Rehberleri ve Bilgi Verilmesi Müşterinin verileri, Müşterinin bu yönde talimat vermesi halinde, basılı ve elektronik rehberler ile bilgi hizmeti için kullanılır. Bu durumda Turkcell, bu verileri, telekomünikasyon rehberleri çıkartan veya telefon hizmeti işleten üçüncü kişilere vermekle yükümlüdür. Müşteri, abone verilerinin rehberlerde yayınlanması yönünde talimat verdiyse ve bu verilerin geri yönde arama için kullanılmasına itiraz etmediyse, Müşterinin ismi ve şayet belirtilmiş ise adresi hakkındaki bilgiler, ilgili müşterinin telefon numarasını bilen her üçüncü kişiye verilebilir. Müşteri geri yönde arama imkanına her zaman itiraz edebilir ve yayınlama kapsamını her zaman kısıtlayabilir Federal Almanya Verilerin Korunması Yasası Madde 34 Uyarınca Müşteriye Bilgi Verilmesi Müşteri, kaydedilmiş şahsi bilgilerinin kapsamı, menşei ve alıcıları hakkında, ayrıca kayıt amacı hakkında ücretsiz bilgi talep edebilir. Bunun dışında Müşteri her zaman doğru olmayan kişisel bilgilerin düzeltilmesini talep edebilir İrtibat Müşteri, veri işlem ve verilerin korunması konusundaki sorunları ve soruları için, MediaPark 8, Köln Turm, Köln, adresinde bulunan Turkcell Europe

12 GmbH şirketinin müşteri hizmetine veya veri koruma görevlisine başvurabilir. Bu hüküm özellikle bilgi alımları ve itirazlar için de geçerlidir. 12. Nihai Cihazlara Yönelik Talepler Müşteri sadece, Telekom ve Turkcell tarafından Türkiye de işletilen mobil telefon şebekelerinde kullanımlarına izin verilen ve Telekom mobil telefon şebekesinde veya diğer telefon şebekelerinde arızalara yol açmayan nihai cihazları fonksiyonlarına uygun olarak, temel teşkil ettirilen kullanma kılavuzu çerçevesinde kullanabilir. Nihai cihazların tümü Turkcell tarafından sunulan hizmetleri destekler nitelikte değildir. 13. Sözleşmenin Devralınması Telekom (Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, Bonn) veya Turkcell tarafından belirtilen bir diğer üçüncü Mobil Telefon Hizmet Sağlayıcısı her zaman için, Turkcell ile Müşteri arasında tesis edilmiş olan Mobil Telefon Sözleşme İlişkisine Turkcell yerine dahil olabilir. Turkcell ile Müşteri arasında tesis edilmiş olan Mobil Telefon Sözleşme İlişkisine Telekom değil de, Turkcell tarafından belirtilen bir diğer üçüncü kişinin dahil olması halinde, Müşteri, Mobil Telefon Sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. 14. Yetkili Mahkeme Yeri, Uygulanacak Hukuk, Uzlaşma Müşteri tacir niteliğine haiz ise ve müşteri ilişkisi, ticari teşebbüsünün işletmesinin bir parçası ise, yetkili mahkeme yeri Köln dür. Ancak Turkcell, tüm diğer yasal mahkeme yerlerinde de Müşteri ye karşı dava açma hakkına sahiptir. Tacir niteliğine haiz olmayan kişilerde yasal mahkeme yerleri yetkilidir Taraflar arasındaki ilişkiler Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri uygulanmaz Müşterinin Turkcell ile düştüğü bir ihtilafta, Alman Telekomünikasyon Yasasının 47a maddesinde belirtilen hallerde Federal Şebeke Kurumunda bir tahkim davası açmak istemesi halinde, bu tahkim davasını, Postfach 8001, Bonn adresine bir dilekçe göndermek suretiyle Federal Şebeke Kurumu nezdinde açabilir. Alman Telekomünikasyon Yasasının 47a Maddesi 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Tahkim Yönetmeliği Federal Şebeke Kurumunun Bülteninde yayımlanmıştır ve den indirilebilir. 15. Sair Hükümler Müşteri, Müşteri ilişkisinden doğan hakları ve yükümlülükleri sadece Turkcell in önceden alınacak yazılı izni ile, üçüncü kişilere devredebilir Turkcell, hizmetleri, alt taşeron olarak üçüncü kişiler üzerinden sunma hakkına sahiptir Sözlü ek anlaşmalar akdedilmemiştir. Sözleşmede ve bu şartlarda yapılacak değişiklikler ve eklemeler yazılı şekilde yapılmak zorundadır. Durum:

Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Faturasız Hat Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları. 01.10.2012 tarihi itibarıyla geçerlidir

Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Faturasız Hat Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları. 01.10.2012 tarihi itibarıyla geçerlidir Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Faturasız Hat Mobil Telefon Hizmetleri için Genel İş Şartları 01.10.2012 tarihi itibarıyla geçerlidir 1. Sözleşme Tarafları İşbu sözleşmenin tarafları, şirket merkezi

Detaylı

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması

Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe Faturalı Hat Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe GmbH (bunden böyle Turkcell olarak anılacaktır), mevcut teknik ve işletmesel olanaklar çerçevesinde, mobil telefon bağlantılarının yanı sıra

Detaylı

Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Online İşlem Merkezi için Genel İş Şartları ve Genel Hizmet Tanımlaması

Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Online İşlem Merkezi için Genel İş Şartları ve Genel Hizmet Tanımlaması Turkcell Europe GmbH Turkcell Europe Online İşlem Merkezi için Genel İş Şartları ve Genel Hizmet Tanımlaması [15.12.2011] tarihi itibarıyla geçerlidir İşbu sözleşmenin tarafları, şirket merkezi Köln de

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 23.11.2015 Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 5GB Kartalcell Tarife si ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Jet Wifi Sınırsız Tarife den ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

TR KURS TAKVİMİ YoĞun kurslar KAYIT. Yoğun 8. Yoğun 4. TestDaF Sınavına Hazırlık. C2 Sınavına Hazırlık

TR KURS TAKVİMİ YoĞun kurslar KAYIT. Yoğun 8. Yoğun 4. TestDaF Sınavına Hazırlık. C2 Sınavına Hazırlık YoĞun kurslar Yoğun 8 Berlin 05.01. 27.02. 02.03. 25.04. 04.05. 27.06. 06.07. 28.08. 31.08. 23.10. 26.10. 19.12. 2.140, 2.400, Freiburg 03.02. 25.03. 30.03. 22.05. 30.09. 19.11. 25.11. 29.01. 2.140, Yoğun

Detaylı

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Gerçek Kişiler) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil:

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil: YEDİ RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI HİZMET FORMU HF ID ÇAS ID Erişim Numarası*: (*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Ad Soyad: Cinsiyeti: K E BİREYSEL TC Kimlik No:

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖDEME HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...şirketi ( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone Araç TakipSistemi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından... tarihinden itibaren düzenlemekte olan Enigma Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Ticari Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) JET WİFİ VE JET İSTASYON TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname ( Taahhütname ) nin Ek-1 inde yer alan kutucuklardan birini işaretlemek suretiyle

Detaylı

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Bir Sözden Daha Fazlası.. 5 Taahhütümüz Değerli müşterimiz, UZMANLIK BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş. dünyasına hızlı ve kolay bir biçimde giriş yaparak tüm fırsatlardan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL CİHAZ VE FATURA İNDİRİMİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi: ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Taahhüt tutarı (tüm vergiler dahil TL) : 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. İndirimi istiyorum İşbu Taahhütname yi imzaladığımız tarihte

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil:

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil: YEDİ RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI HİZMET FORMU HF ID ÇAS ID Erişim Numarası*: (*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Ad Soyad: Cinsiyeti: K E BİREYSEL TC Kimlik No:

Detaylı

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC FLYER KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Flyer Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip GSM Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

TR KURS TAKVİMİ 2017 YOĞUN KURSLAR KAYIT. Yoğun 8. Yoğun 4. TestDaF Sınavına Hazırlık. C2 Sınavına Hazırlık. DSH Sınavına Hazırlık

TR KURS TAKVİMİ 2017 YOĞUN KURSLAR KAYIT. Yoğun 8. Yoğun 4. TestDaF Sınavına Hazırlık. C2 Sınavına Hazırlık. DSH Sınavına Hazırlık YOĞUN KURSLAR Yoğun 8 Berlin 02.01. 24.02. 06.03. 29.04. 02.05. 24.06. 03.07. 25.08. 28.08. 20.10. 23.10. 15.12. 2.230, 2.490, Freiburg 01.02. 23.03. 27.03. 19.05. 04.10. 24.11. 28.11. 26.01.2018 Yoğun

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2016 Karar No : 2016/DK-YED/211 Gündem Konusu : CLI ya İlişkin Düzenlemeler. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

Yeni bir internet talebinde bulunarak Vodafone Süpernet abonesi olabilirsiniz.

Yeni bir internet talebinde bulunarak Vodafone Süpernet abonesi olabilirsiniz. 1. Vodafone Süpernet Fibermax hizmeti nedir? Vodafone Süpernet Fibermax hizmeti Vodafone un fiber altyapıda sunduğu, talebe göre limitli ya da limitsiz seçenekleri bulunan ve 1000 Mbps e varan hızlarda

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 4GB Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı,

Sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı, SABİT TELEFON HİZMETLERİ: Abonelik: Abonelik sözleşmesi yapabilme hakkınız bulunmaktadır. Abonelik sözleşmesi yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır: Sözleşme hükümlerini okumalı,

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı