T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI"

Transkript

1 Sayfa 1 / 20 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye Yapısı İÇİNDEKİLER

2 Sayfa 2 / 20 D-Otomasyon 2-Varlıklarımız A-Nakit Mevcudu B-Gayrimenkul Varlıkları C-İştiraklerimiz 3-Gelirlerimiz A-Prim Gelirleri B-Faiz Gelirleri C-Kira Gelirleri D-Diğer Gelirler 4-Giderlerimiz A-Emekli Maaşları B-Sağlık Giderleri C-Diğer Giderler 5-Mali Yapımız 6-Diğer A Bilançoları B Gelir-Gider Tablosu -Hukuki Konularımız Yılı Aktüerya Raporu SUNUŞ, Hep birlikte bir faaliyet dönemini daha geride bıraktık. Bu faaliyet döneminde aramıza katılarak bize güç katan yeni üyelerimize hoşgeldiniz derken, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Yönetim Kurulumuzun bugüne kadar benimsemiş olduğu açıklık ilkesi gereği, Vakfımızın 2005 yılı faaliyetleri, yaşanan gelişmeler ve 2006 yılına ilişkin beklentilerimizi paylaşmak istiyoruz yılında Vakfımız açısından yaşanan en önemli gelişme, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Yasası nın Geçici 23. maddesi ile öngörülen düzenleme olmuştur. Buna göre, Vakfımızın da aralarında bulunduğu 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulmuş banka sandıklarının, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi öngörülmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere, söz konusu düzenlemenin iptali için yürütmenin durdurulması istemli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızca Anayasa Mahkemesi nde dava açılmıştır. Davanın

3 Sayfa 3 / 20 sonucu hakkında bugünden bir yorumda bulunmak olanaksız ise de Vakfımızın kuruluş amacına uygun olmayan bir hukuki statüye taşıyan düzenlemenin iptal edilmesi hepimizin ortak beklentisidir. Beklentimizin aksine, düzenlemenin Anayasaya uygun olduğu yönünde hüküm verilmesi halinde ise üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması için azami çaba gösterilecektir. Bu arada Sosyal Güvenlik Teşkilat Yasası ile Sosyal Güvenlik Reform Yasalarının Yüce Meclisimizin komisyonlarında görüşülmekte olduğu hepinizin malumlarıdır. Anayasa Mahkemesinin kazanılmış haklarımız konusunda vereceği karar gerek yasal düzenlemelerde gerekse bundan sonraki hukuki girişimlerimizde tüm üyelerimizin lehine olacaktır yılında yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Vakıf Senedi değişiklikleri, mahkeme kararının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmesi nedeniyle henüz yürürlüğe girmemiş olup, Yargıtay ın itirazlara ilişkin kararı beklenmektedir. Üye sayımız 4330 dan 4627 ye yükselirken, 2005 yılında 355 yeni üye girişine karşın, 139 üye emekli olmuştur yılında,2004 yılına göre; bilançonun aktif büyüklüğünde %13,3, dönen varlıklarında % 14,7, nakit varlıklarında %15,3 ve özsermayede %13,2 artış kaydedilmiştir. Reel faiz oranlarının düşmesi, sağlık giderleri ve emekli maaşlarındaki artışlar sonucu 2005 yılı gelir fazlasında 2004 yılına göre %14,9 azalış kaydedilmiştir yılı Aktüeryal Raporu sonucunda belirtildiği gibi Vakfımız bugünden sonra da tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilecek mali güce sahiptir. Üyelerimize daha iyi ve sürdürülebilir hizmet sunmak için çalışımalarımız devam etmekte olup, beraberliğimizin uzun yıllar süreceğine inanmaktayız. Saygılar sunarız. Yönetim Kurulu T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Yönetim Kurulu Görevi, Lütfi Coşkun Özek Suat Kahya Asım Yüksel Mehmet Avşar Sadık Ağca Başkan Başkan Vekili Sayman Üye Üye A. Numan Özmeriç Üye Nuri Yıldırım R.Yılmaz Sirel Üye Üye

4 Sayfa 4 / 20 R.Nezih Altınkök Üye Denetleme Kurulu Fahrettin Günerli Cengiz Tiftik Ali Akyüz Başkan Üye Üye 1-İDARİ YAPI A) Kuruluşumuz Vakfımız, başlangıçta Anadolu Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı unvanı altında kurulmuştur tarihinde 506 sayılı yasanın geçici 20.maddesi doğrultusunda, T.Medeni Kanunu nun vakıf hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyete başlamıştır tarihinde Anadolu Bankası ve T.Emlak Kredi Bankası nın birleşmesi sonucunda ünvanımız T.EMLAK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI olarak yeniden tescil edilmiştir Sayılı Kanun çerçevesinde, T.Emlak Bankası A.Ş. nin; T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. ne devir edilmesi ile düzenlenen protokol çerçevesinde, anılan kanuna dayanılarak, çalışan üyelerimiz T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. personeli olmuşlardır. T.Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında vakfeden sıfatı ile sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin T.C.Ziraat Bankası A.Ş. nce devir alınması veya yeniden düzenlenmesinin esas ve şartlarını mer i mevzuat çerçevesinde vakıf yönetimi ile birlikte kararlaştırmaya ve bu hak ve yükümlülükleri devir almaya Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu yetkilidir. hükmü gereğince yapılan Vakıf Senedi değişikliklerinin tescil işlemi tarihi itibariyle tamamlanarak ünvanımız T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI olarak tescil edilmiştir. B) Vakfımızın Organları Vakfımızın organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu oluşmaktadır. ve Denetleme Kurulu ndan Genel Kurul ; Vakfın en üst karar organı olup, Vakıf Senedi nin 36. maddesi uyarınca üyeler

5 Sayfa 5 / 20 arasından seçilen delegelerden oluşmaktadır. Genel Kurul her iki yılda bir Vakıf Merkezinin bulunduğu yerde olağan olarak toplanır ve Vakıf Yönetim Kurulunun bir önceki döneme ait işlemlerinin Vakıf Senedi hükümlerine uygunluğunu denetler. Vakıf Senedi değişiklikleri, Vakfeden Bankaların uygunluğu ile Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması halinde, mahkemece tescil edilmektedir. Yönetim Kurulu; 9 üyeden oluşmakta olup, 5 üye Vakfeden Bankalarca (3 üye Ziraat Bankası A.Ş., 2 üye T.Halk Bankası A.Ş.) atanmakta, 2 üye emekli üyeler arasından, 2 üye de çalışan üyeler arasından 2 yılda bir yapılan seçimle belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı Bankalarımızdan ve Vakıftan herhangi bir ödeme yapılmamaktadır yılında Vakfın rutin işlemleri dışında 12 toplantıda değişik konularda 50 başlık altında kararlar alınmıştır. Denetleme Kurulu; Vakfeden Bankalarımız ile Genel Kurulca seçilen 1 er üye olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Vakfımızın Örgütlenmesi Kurumsal bir yapının oluşturulması için yürütülen yönetim politikası ile işlemlerin düzenli, hızlı ve verimli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır yılında 3 personel istifaen ayrılmış olup, 1 hekim alınmıştır. Vakfımız halen, Ankara (Merkez) ile İstanbul(Ataşehir,Kadıköy, Bakırköy) ve İzmir sağlık odalarında 37 personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımızın Yönetim Şeması aşağıda verilmiştir. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR DANIŞMANLAR AVUKATLAR SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ --- Fon Yönetimi --- Muhasebe İd i GAYRİMENKUL MÜDÜRLÜĞÜ EMEKLİLİK SAĞLIK

6 Sayfa 6 / 20 C- Vakfımızın Üye Yapısı Ağustos 2002 tarihinden itibaren T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş nde işe alınan personelin Vakfımıza üye olması ile yeni girişler başlamış ve 31 Aralık 2005 tarihine kadar 1241 kişi aramıza katılmıştır yılında Vakfeden iki bankaya 2000 yeni personelin alınması ve Sosyal güvenlik açısından bu personelin Vakfımıza üye olması halinde, Vakfımız daha da güçlenecektir. Üyelerimizin Konumlarına Göre Dağılımı Çalışan Emekli Dul Yetim Toplam Çalışan Üyelerimizin Kurumlarına Göre Dağılımı T.C.Ziraat Bankası A.Ş T.Halk Bankası A.Ş Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş Vakıf Genel Müdürlüğü Bileşim A.Ş. 3 4 Fintek A.Ş 2 2 Toplam Vakıf Üyelerinin Durum ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Çalışan Emekli Dul- Yetim Malül Toplam İsteğe Bağlı Üyelik Bankalarımızda çalışmakta iken istifa ederek ayrılan üyelerimizin primlerini ödemek suretiyle isteğe bağlı üyelikleri kabul edilmektedir yılları itibariyle isteğe bağlı üye sayımız aşağıda gösterilmiştir. Yıllar İsteğe Bağlı Üye Sayısı D) Otomasyon ve WEB sitesi

7 Sayfa 7 / 20 Günümüz teknolojisine uygun şekilde; üyelerimize hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet verebilecek, Vakfımızın varlıklarını kontrol edebilecek, işlemlerini düzenli kayıt altında tutabilecek ve Vakfımıza kurum kimliği kazandıracak otomasyon projesi çalışmaları 2005 yılında da geliştirilerek devam etmiştir. Bu kapsamda, lokal network güvenliğimiz için Koç sistem den firewall (network güvenliği) ve websense (internet filtreleme) yazılımları ve netscreen VPN cihazı alınarak internet üzerinden yedekleme ve bilgi transferi (İstanbul-Ankara) sağlanmıştır. Oracle veri tabanındaki bilgilerin olağan üstü haller için yedeklenmesi ve veri tabanının bakımı ile ilgili olarak yapılan sözleşme ikinci bir Database server oluşturularak Ankara ofisimizde kurulmuştur. Vakfımız ile ilgili gelişmeleri hızlı ve ekonomik olarak üyelerimize duyurabilmek amacıyla GSM operatörlerinin desteklediği internet üzerinden SMS (kısa mesaj) sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Web sitesi Vakfımızın otomasyan sistemine geçiş sürecinin son aşaması olarak düşünülen internet projesi yapılan çalışmalarla WEB sitemiz de hizmete sunulmuştur. İnternet sitemiz üyelerimizin aktif olarak otomasyon sistemine erişim sağlayabileceği ve sitemizden şifre almak kaydıyla kişisel bilgilerini güncelleyebileceği yapıya getirilmiştir. 2- VARLIKLARIMIZ A) Nakit Mevcudu : Vakfımızın nakit mevcudu yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. YTL 2004 YILI 2005 YILI Bankalar Döviz Tevdiat Hesapları Fon Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Hisse Senetleri Repo Kiracılardan Alınan Teminat- DTH Toplam yılından itibaren yüksek getiri ve güvenli portföy yönetimi anlayışı ile yatırım araçları çeşitlendirilmiş, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde Vakfeden Bankalarımızın dışında ülkemizin sermaye yapısı güçlü bankaları ile de vadeli mevduat çalışmaları yapılmıştır tarihi itibariyle Nakit mevcudumuzun %61,20 si Vadeli mevduat, %32,96 sı Hazine Bonosu-Devlet Tahvili, %4,17 si Fon, %1,52 si hisse senedinden oluşmaktadır yılından itibaren YTL nin döviz karşısında değer kazanması ile Döviz Tevdiat Hesapları YTL na çevrilmiştir. Nakit mevcudumuz 2004 yılında bir önceki yıla göre %20,64 oranında artış göstermiş iken, 2005 yılında 2004 yılına göre %15,31 oranında artmıştır. Artıştaki azalmanın nedeni reel faiz oranlarındaki yaklaşık 5 puanlık düşüştür. (Ocak 2005 ayında mevduat faizleri %23 civarında iken, yıl sonunda %18-%18,50 olmuştur.) B) Gayrimenkul Varlıkları : Gayrimenkullerimizin tarihi itibariyle kayıtlı değeri YTL dır. Gayrimenkullerimiz toplam 398 bağımsız bölümden oluşmuş olup, 13 ü Vakfeden Bankalarımıza (9 u T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ne, 4 adedi T.Halk Bankası A.Ş. ne) olmak üzere, 231 i ise özel kişi ve kuruluşlara kiralanmış olup, toplam kiracı sayısı 244 dür.

8 Sayfa 8 / yılında Verimsiz olmaları ve fazla gelir getirmemeleri nedeniyle Turgutlu Eski Şube Lokali ve İzmir-Üçkuyular daki 2 dükkan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Asliye Hukuk Mahkemesinden izin alınmak suretiyle satılmış ve toplam YTL gayrimenkul satış kârı elde edilmiştir YILI İÇİNDE GAYRİMENKULLERİMİZ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-Gayrimenkullerimizden 2005 yılında YTL kira geliri elde edilmiştir. 2- DASK ve İşyeri Paket Sigortaları yaptırılmış ve emlak vergileri zamanında ödenmiştir. 3-Kiraya verdiğimiz gayrimenkullerimiz için, tarihi itibariyle; USD, EURO tutarında efektif, 332,998 USD, 11,247,99 EURO ve YTL tutarında Teminat Mektubu cinsinden teminat alınmıştır. Nakit aldığımız yabancı paralar, vadeli hesaplarda değerlendirilmiş ve bu hesaplar Vakfımıza YTL. faiz geliri kazandırmıştır. 4- Kirasını zamanında ödemeyen kiracılarımızdan YTL. faiz geliri elde edilmiş olup, 2005 yılı için hiçbir kiracıdan kira alacağımız bulunmamaktadır. 5-İlk kez kiraya verilen ve iş değişikliği yapan kiracılarımızdan, 2005 yılında Vakfımıza YTL bağış alınmış olup, 2005 yılı sonu itibariyle bağışların toplamı (Sosyal Yardım Fonu) YTL ya ulaşmıştır. 6- Gayrimenkullerimizle ilgili gerekli tamir ve tadilat işleri de yerine getirilmeye devam edilmektedir ve 1997 yıllarında satın alınmalarına rağmen henüz tapu kayıtları Vakfımız adına tescil edilmemiş olan; Ataşehir-Gardenya Plaza 1 deki 11 katın, Ataşehir 42- Ç Blokta 6 bağımsız bölümün, Ataşehir Mozaik Çarşı daki 4 dükkanın, Sinanoba FAZ-3 Çarşısındaki 8 işyerinin, Sinanoba Blok Altında 6 bağımsız bölümün ve Bahçeşehir Kültür Çarşısındaki 10 dükkanın izinlerini takiben 2006 yılında (Mart) tapuları alınmış olup, tapusu alınmayan gayrimenkulümüz kalmamıştır. 8-Önceki yıllarda teminatı olmayan veya teminatı kira sözleşmelerinde belirtilen rakamlara göre yetersiz kalan kiracılarımıza yazı yazılmış olup, teminatlarının yeterli düzeye getirilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmektedir. Sonuç olarak; iki yıllık dönemde kiralama güçlüğü çekilen veya kira geliri düşük olan gayrimenkuller belirlenerek satışa çıkarılmış, gayrimenkul envanterimiz sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş olup, sorunların asgariye indirilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. GAYRİMENKULLERİMİZ İLE İLGİLİ TABLO GAYRİMENKULLERİMİZ İLİ 1 Akdemirler İş Merkezi (Denizbank) Kütahya 2 Konya -Alaattin(T. Katılım Bankası) Konya 3 Altunizade Şube Binası (Halk Bankası) İstanbul 4 Antalya Şb.Lok. (Bodrum Kat) Antalya 5 Ataköy Atrium Çarşısı (47 Adet Dükkan) İstanbul 6 Ataşehir Ç-42 Çarşısı (6 Adet Dükkan) İstanbul 7 Ataşehir T-14 Mozaik Çarşısı (4 Dükkan İstanbul 8 Gardenya- 1 İş Merkezi (11 Kat) İstanbul 9 Atatürk Caddesi - işyeri Adana 10 B.şehir Tic. Merkezi (35 Adet Dükkan) İstanbul 11 B.şehir Badem Çarşısı (7 Adet Dükkan) İstanbul 12 B.şehir Çınar Çarşısı (6 Adet Dükkan) İstanbul 13 B.şehir Kültür Merkezi (10 Dükkan) İstanbul 14 Bilkent I Çarşısı (15 Adet Dükkan) Ankara 15 Buttim Şube Lokali (Ziraat Bankası) Bursa 16 Büyükçekmece- 3 işyeri İstanbul

9 Sayfa 9 / Cinnah Caddesi 1 işyeri ve 1 daire Ankara 18 Çamdibi - 2 katlı bina İzmir 19 Çarşı İş Merkezi (51 adet işyeri) İzmir 20 Çiftehavuzlar (Ziraat Bankası) 3 işyeri İstanbul 21 Çemberlitaş-işyeri İstanbul 22 Çorlu-Omurtak Caddesi- 3 işyeri Tekirdağ 23 Demirciler Sitesi Şube Lokali İstanbul 24 Diyar-Galleria 3 işyeri Diyarbakır 25 Eminönü Arpacılar (Tekstilbank) İstanbul 26 Erdemli-işyeri (Parfümeri) İçel 27 Gayrettepe (Bilgisayar) 1 işyeri 1 daire İstanbul 28 Güzelbey İş Merkezi (4 büro) Gaziantep 29 Gaziemir İş Merkezi (18 dükkan) İzmir 30 Köroğlu Şb. Lokali (Halk Bankası) Ankara 31 Gaziosmanpaşa-işyeri (Fast-Food) İstanbul 32 Gazipaşa- bir işyeri üç mesken) Zonguldak 33 Hayrabolu Şube Lokali (Halk Bankası) Hayrabolu 34 Heykel Şb.Lok.-Bodrum Kat (Halkbank) Bursa 35 Hopa-işyeri 1 mağaza 3 büro Hopa 36 İstoç 4 -işyeri (Eski Şube Lokali) İstanbul 37 İstiklal Cad.7 adet-işyeri Hatay 38 İzmit-işyeri (Tacirler Menkul Değerler) Kocaeli 39 KDZ/Bölge-(Anadolubank) Samsun 40 KDZ/Ereğli-işyeri (T. Ekonomi Bankası) Zonguldak 41 Net Turizm Tesisleri Lokanta Ankara 42 Konak İş Merkezi (9 bağımsız bölüm) İzmir 43 Konutkent I Çarşısı (42 Adet Dükkan) Ankara 44 Konutkent II Çarşısı (22 Adet Dükkan) Ankara 45 Levent-işyeri (17 işyeri) İstanbul 46 Mercan-işyeri (Plastik Eşya Satışı) İstanbul 47 Merter Şube Binası ve Tekstil Firması İstanbul 48 Kuruçeşme Şube Binası (Ziraat Bankası) Mersin 49 Silivri (Dinlenme Kampı) 42 motel İstanbul 50 Sinanoba Faz 3 Çarşısı (8 Adet Dükkan) İstanbul 51 Sinanoba Blok Altı ( 6 Adet Dükkan) İstanbul 52 Suburcu-işyeri (7 bağımsız bölüm) Gaziantep 53 Barajyolu Şube Lokali (Ziraat Bankası) Adana 54 Tarsus/Makam Şube Lokali (Ziraat Bank) Tarsus Tekirdağ İş Merkezi Şekerbank ve 55 dersane Tekirdağ 56 Tunalıhilmi İşyeri (Ayakkabı dünyası) Ankara 57 Bornova (Denizbank) İzmir 58 Yeşilköy Şube Lokali (Anadolubank) İstanbul tarihi itibariyle 398 bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerimizin rayiç değerinin, YTL. civarında olduğu tahmin edilmektedir. C) İştiraklerimiz Vakfımızın; iştirakleri aşağıda gösterilmiştir. Şirketin Unvanı Şirketin Sermayesi Hisse Tutarı Hisse Oranı % Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş

10 Sayfa 10 / 20 Atrium Hizmet ve İşletme A.Ş. Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş , GELİRLERİMİZ Vakfımızın tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli mevcut gelir kaynakları ; Prim Gelirleri, Faiz Gelirleri, Kira Gelirleri, Diğer Gelirlerden, oluşmaktadır. A- Prim Gelirleri : Çalışan üyelerimizin aylık ücretlerinden, 506.sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanarak belirlenen prime esas kazançları üzerinden kesilen %14 üye hissesi ile %19,5 oranındaki işveren payının kesildiği primlerdir. Prim oranları aşağıdaki gibidir. İşveren Payı % Çalışan Payı % Toplam % İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 1.5-1,5 Hastalık Analık 1-1 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Toplam 19, ,5 Üyelerden ve Bankadan tahsil edilecek aylık prim, üyelerin o ay içinde hak ettikleri ücret vb. ödemeler toplamının SSK prim tavanına kadar olan kısmı üzerinden hesaplanmakta, tavanı aşan kısımdan prim kesintisi yapılmamaktadır tarihleri arasında her bir üye için tahsil edilecek prim tutarları aşağıda gösterilmiştir. Alt Sınır Matrah En Düşük ve En Yüksek Ücret Alandan Tahsil Edilen Prim Üst Sınır Matrah Alt Sınır Üye Payı Alt Sınır İşveren Payı Üst Sınır Üye Payı Üst Sınır İşveren Payı En düşük maaştan kesilen prim tutarı toplam 163,72 YTL, en yüksek ücret tutarından kesilen prim tutarı ise toplam YTL.dır. Prim Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı

11 Sayfa 11 / Malülük ve yaşlılık Hastalık Sig. Primler Analık Sig.Primleri İş Kazası Meslek Primleri İlave Primler 4.370, TOPLAM yılında Prim ve Aidat Gelirlerimiz azalmış gibi görünmekle birlikte, yaklaşık 20 yıllık süre boyunca tahsil edilmemiş olan müşterek emeklilik gelirlerinden, 2004 yılında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda sağlanan 2,6 Milyon YTL lık tahsilat ayrık tutulduğunda, 2005 yılında yeni üye girişinin de etkisiyle prim ve aidat gelirlerinin % 14 oranında arttığı görülmektedir. B- Faiz Gelirleri : Önceki yıllarda sadece vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilen nakit mevcutlarımız, 2003 yılı başından itibaren, fon, repo, hazine bonosu, tahvil ve dövizli tahvil ile yabancı para olarak günün gelişen şartları dikkate alınarak değişken bir yapı içinde portföy yönetimi anlayışı ile değerlendirilmektedir. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu değişim sonucunda, 2002 yılı sonundan itibaren faiz oranları düşmeye başlamış, buna paralel olarak enflasyon oranı da tek haneli rakamlara gerilemiştir. Faiz Geliri Detay Tablosu YTL Mevduat Faiz Geliri Tahvil-Bono Faiz Geliri Yatırım Fonu Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Toplam Faiz gelirlerimiz reel olarak yıllar itibariyle azalmış görünmekle birlikte, bu noktada dikkate alınması gereken husus, aşağıda da belirttiğimiz üzere enflasyondan arındırılmış nakit varlıkların reel getirisidir. Yıllar İtibari İle Fon Getiri Tablosu Fon Getirisi % Tüfe % Reel Fon Getirisi % ,7 13,5 Faiz seviyelerindeki düşüşe rağmen 2004 yılı enflasyonundan arındırılmış reel getirimiz % 17,1, 2005 yılında ise %13.5 olarak gerçekleşmiştir. Fon oranlarında yıl içinde yaklaşık 5 puanlık düşüş, gelirlerimizi olumsuz yönde etkilemiş olmasına karşılık, reel getiri oranında 3,6 puanlık düşüş kaydedilmiştir yılında ise faiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra %15 oranında menkul sermaye iradı gelir vergisi uygulanacağından faiz gelirlerimiz 2005 yılına göre daha da düşük olacaktır yılı bütçesinde YTL faiz geliri tahmini yapılmış olup, yıl sonunda YTL olarak gerçekleşmiştir yılı gelir/gider bütçesinde faiz düşüşü ve vergi stopajı uygulaması sonunda YTL faiz geliri tahmin edilmiştir. C- Kira Gelirleri : Gayrimenkullerimizin kiraya verilmesi ve kira bedellerinin rayiç değerlere yükseltilmesi sonucunda kira gelirlerimizde aşağıda gösterildiği şekilde artış kaydedilmiştir.

12 Sayfa 12 / 20 ( YTL) Artış Oranı Kira artış oranını etkileyen unsurlar; enflasyon oranlarının düşük seyretmesi ve yılında sattığımız gayrimenkullerden kira gelirlerinin alınmamasıdır. D) Diğer Gelirler : Diğer Gelirlerin Yıllara Göre Dağılımı YTL Diğer gelirlerin ; YTL lık kısmı bu yıl satılan gayrimenkul satış kârından ve kalan kısmı ise kambiyo karı ve kira ödemeleri ile ilgili gecikme faizlerinden oluşmaktadır. 4- GİDERLERİMİZ : A) Emekli Maaşları : Üyenin kendi isteği ile emekliye ayrılması, Banka tarafından emekliye sevk edilmesi, ölüm ve malullük hallerinde, çalıştıkları Banka veya Bankalarımızın iştiraki olan şirketlerle ilgileri kesilen üyelerimize, emekli aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı bağlanmaktadır. Emekli aylık ödemelerinde Vakıf Senedi hükümleri, Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda ise 506 Sayılı S.S.K Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca emeklilerimize yılda 4 maaş ikramiye ve aylık sosyal yardım ödenmektedir. a-emekli Aylığı Emeklilik için gerekli primi ödeyen ve yaş sınırını dolduran üyelerimizin kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları veya Bankalarımız tarafından bu kişilerin emekliye sevk edilmeleri halinde bağlanan aylıklardır yıllarında Vakfımızdan emekliye ayrılan üye sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar İtibariyle Emekliye Ayrılan Üye Sayısı: Yıllar Emekli Olan Üye Sayısı Vakfımızca ödenen en düşük ve en yüksek emekli aylığı aşağıda belirtilmiştir: Emekli Aylığı ( ) En Düşük Aylık En Yüksek Aylık Emekli Üye NOT: Bu aylıklara sosyal yardımlar dahil edilmiş, ikramiye dahil edilmemiştir

13 Sayfa 13 / 20 Emekli Aylığı Almakta Olan Toplam Üye Sayımız Yıllar Emekli Aylığı Dul Yetim (Dosya) Malül Toplam Yıllar Çalışan Üye/Emekli Üye Dengesi Çalışan Üye (A) Emekli Üye (B) Çalışan Üye/Emekli Üye A/B yılından 2002 yılına dek yeni üye kaydedilmemesi sonucu, bu denge çalışanlar aleyhine bozulmuş, ancak tarihinden sonra toplam 1241 yeni üye ile bu dengede bir miktar düzelme sağlanmıştır. Bankalarımıza yeni alınacak 2000 yeni personelin Vakfımıza kaydı ile aktif/ pasif üye dengesi daha da olumluya dönüşecektir. b-malullük Aylığı: Vakfımıza tabi olarak çalışmakta iken ayrılan ve bu tarihten sonra, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaları bulunmayan ve hastalıkları nedeniyle tam teşekküllü devlet hastanelerince malullükleri tespit edilen üyelerimizin malulen emekliye sevk edilmeleri halinde bağlanan aylıklardır yıllarında Vakfımızdan malulen emekliye ayrılanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Malulen Emekliye Ayrılan Üye Sayısı Yıllar Malulen Emekli Olan Üye Sayısı c-ölüm (Dul ve Yetim) Aylığı Bankalarımızda çalışmakta veya emekli aylığı almakta iken ölen üyelerimizin hak sahiplerine bağlanan aylıklardır. Yıllar İtibariyle vakfımızdan ölüm aylığı alanların sayısı aşağıdadır: Ölüm (Dul ve Yetim) Aylığı Alan Üye Sayısı Yıllar Ölüm Aylığı Bağlanan Üye Sayısı d- Müşterek Emeklilik:

14 Sayfa 14 / 20 d-1) Müşterek Aylık Payı Ödenen Kurumlar Vakfımızda üye iken Bankamızdan ayrılarak diğer bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye başlayanların Vakfımızda geçen hizmetlerini, emekliliklerine esas alınmak üzere, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına bildirirler. Bağlanacak aylıklardaki Vakfımız hissesi ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır yıllarında müşterek aylık bağlanan ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan üye sayıları ile bu kurumlara ödemiş olduğumuz hisse miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir. T.C.Emekli Sayı S.S.K Sayı Bağkur Sayı Diğer Sayı Sandığı YTL Müşterek Emeklilik İle İlgili Tahsil Edilen Tutarlar Diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödedikten sonra Bankalarımızda çalışma hayatına başlayan ve Vakfeden Bankalarımızdan emekli olacak üyelerimizin hizmet birleştirmeleri yapılmakta, emekli olurken hangi sosyal güvenlik kurumuna prim ödemişse, bu primlerin emekli aylığına isabet eden oranı kadar tutarın Vakfımıza ödenmesi talep edilmektedir. Vakfımızca aylık iştirak payı tahsil edilen kurumlar ve tutarları aşağıda gösterilmiştir. YTL T.C.Emekli Sayı S.S.K. Sayı Bağ- Sayı Diğer Sayı Sandığı Kur yılında Müşterek emeklilikler ile ilgili olarak YTL sosyal güvenlik kurumlarına ödeme yapılmış, bu kurumlardan da YTL tahsil edilmiştir. Yıllar İtibariyle Ödenen Emekli Maaşı ve İkramiye Toplamı YTL Emeklilik için kesilen primlerin emekli maaşlarını karşılama oranı aşağıda gösterilmiştir. Yıllar Emeklilik Primleri Ödenen Maaş Karşılama Oranı % ,6 Çalışan üyelerimizden kesilen emeklilik (malullük+yaşlılık) primleri, emekli maaşlarının üçte birini dahi karşılayamamakta, oluşan farkın karşılanması için prim dışı gelirlerimize başvurulmaktadır.

15 Sayfa 15 / 20 B) Sağlık Giderleri : Vakıf Senedi nin 18.maddesi gereğince; üyelerimize, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamalarının altında kalmamak şartıyla sağlık hizmeti vermek üzere ; özel sağlık kuruluşları ve üniversite hastaneleri ile Türk Tabipler Birliği Ücret Tarifesinden iskonto alınmak suretiyle anlaşmalar yapılmakta ve üyelerimize en uygun fiyatlarla kaliteli sağlık hizmeti sunulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca; Vakfın Ataşehir, Bakırköy ve Kadıköy de birer olmak üzere İstanbul da 3, Ankara ve İzmir de birer sağlık ünitesi hizmete sokulmuş olup, üyelerimizin yoğun olduğu Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. ne de haftada bir gün doktor gönderilmektedir. Bu ünitelerimizde bir diş hekimi ile bir aile hekimi uzmanı görev yapmaktadır yılında yaklaşık hak sahibi mevcut iken ; bu sayı kişiye ulaşmış ve 2005 yılında haksahibi başına YTL sağlık harcaması yapılmıştır tarih itibari ile Hak Sahipleri Hak Sahibi Kişi Sayısı Üye 4324 Eş 1762 Kız Çocuk 2170 Erkek Çocuk 1973 Anne 252 Baba 93 Toplam Temel amacımız; üyelerimize kaliteli ve iyi standartlarda sağlık hizmet sunmak, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu doğrultuda, mümkün olduğu kadar çok sayıda ve teknolojik olanakları ile hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşları ile anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarının dökümü aşağıda verilmiştir. İller Adedi İstanbul 235 İzmir 59 Ankara 70 Diğer İller 141 TOPLAM Haziran 2003 tarihinden itibaren alınmakta olan %10 katkı payı uygulaması, 2005 Nisan Ayında kaldırılmıştır. Sağlıkta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle 45 yaş ve üstü, çalışan ve emekli üyelerimize 2 yılda bir ücretsiz check-up yapılmaya devam edilmektedir. Yıllar itibariyle sağlık giderlerinin dökümü aşağıda verilmiştir. Sağlık Giderleri Tablosu (YTL) Hastane Giderleri Muayene Giderleri İlaç Giderleri

16 Sayfa 16 / 20 Diş Giderleri Tahlil-Laboratuar-Gözlük ve Diğer Toplam yılına göre 2005 yılında sağlık giderlerinde %30 artış olduğu görülmektedir. Bu artış; -Katkı payının kaldırılması, -Sağlık giderlerinde enflasyonun üzerinde artış olması, -Yeni alınan üyeler ve hak sahiplerinin giderleri, -Haksahiplerinin ertelediği sağlık sorunlarını gidermesi, nedenlerinden kaynaklanmaktadır. Sağlık Primlerinin Sağlık Giderlerini Karşılama Oranı Aktif üyelerimizden yıllar itibariyle kesilen sağlık primleri ve bu primlerin sağlık giderlerini karşılama oranları aşağıda gösterilmiştir. Yıllar Sağlık Primi Sağlık Harcaması (YTL) Karşılama Oranı % 43, ,737 38,3 Tüm tasarruf ve kontrol önlemlerine rağmen, sağlık primleri, sağlık giderlerinin yarısını dahi karşılamamaktadır. Üyelerimizin duyarlı davranışları ve otomasyon sistemi ile yapılan kontrollerle 2005 yılında, toplam YTL. tasarruf sağlanmıştır. C) Diğer Giderler : Vakfımızın diğer giderlerini ise; personel maaşları, gayrimenkullerimizin bakım, onarım ve sigorta, büro giderleri, vergi ve harçlardan oluşrmaktadır. Diğer Giderlerin Yıllara Göre Dağılımı (YTL) AMACA YÖNELİK GELİR / GİDER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU PRİM GELİRLERİ AMACA YÖNELİK GELİRLER KİRA GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ TOPLAM GELİRLER

17 Sayfa 17 / 20 EMEKLİ MAAŞLARI SAĞLIK YARDIMLARI AMACA YÖNELİK GİDERLER AMACA YÖN.GELİR - GİDER Tahsil ettiğimiz prim gelirleri, emekli maaşı +sağlık yardımlarını karşılamamakta, 2004 yılında bu oran %43 iken, 2005 yılında %37 olup, hepimizin bildiği üzere aradaki fark kira ve faiz gelirlerinden desteklenmektedir yılında faiz oranlarındaki düşüş, faiz gelirlerimizin ve gelir-gider farkının düşüşünde etken olmuştur. ÖZ SERMAYE 2004 Milyon TL 2005 YTL Yeniden Değerleme Artışı Yedekler (Fonlar) Geçmiş Yıl Karları Gelir Fazlası (2001) Gelir Fazlası (2002) Gelir Fazlası (2003) Gelir Fazlası (2004) Net Dönem Karı TOPLAM Özsermayemiz bir önceki yıla göre % 13,2 oranında artış göstermiştir 6- HUKUKİ KONULARIMIZ - Sağlık giderleri tutarı geçmişte her yıl sonunda Vakfeden Banka tarafından Vakfımıza ödenmekte idi. Ancak; ve 2001 yıllarında bu uygulamaya son verildiğinden, Vakfımızca Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. ne Milyar TL tutarında pilot dava açılmış ve mahkemece reddedilmiş olup, dava Yargıtay aşamasındadır. Açılan pilot dava ile ilgili Yargıtay kararı beklenirken, 2000 yılına ait YTL. lık alacağımız için de zaman aşımı süresi dikkate alınarak tarihinde Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır. - Sahibi bulunduğumuz işyerleri ile ilgili olarak kira artışı ve kirasını geç ödeyenlere açılan az sayıda dava mevcuttur. Vakfımız üyelerinden; ikramiye fonu dağıtımı ile ilgili açılan davalar ile, - Sosyal Güvenlik konularında bazı üyelerimizin bireysel konular için açmış oldukları davalar bulunmakta olup bu davalar da bilirkişi raporu safhasındadır.

18 Sayfa 18 / AKTÜERYAL RAPOR 2005 Yılı Aktüeryal Raporu nun SONUÇ bölümü aşağıda sunulmuştur. T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası AŞ. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 2005 yılı itibariyle 2004 yılı ile karşılaştırıldığında aktüeryal dengesinin duyarlı olduğu teknik faiz oranı % 7.85'den %8.25'e yükselmiştir. Bu olumsuzluğun üç temel nedeni şunlardır: Reel faiz oranlarının hızla düşmesi sonucu geçmiş dönemlerde elde edilen yüksek fon getirilerinin elde edilememesi, Sağlık giderlerinde toplamda %30, ortalamada ise üye başına %28'lik bir artışın olması, Emekli aylıklarında 2005 yılında %15 artış olurken prime esas aylıklar ortalamasında artış kaydedilmemiştir. Aktüeryal hesaplamalar Vakfın veri alt yapısındaki iyileşmelere paralel olarak elde edilen sonuçların güvenirliliğini arttırmıştır. Vakıf, aktüeryal dengeyi bozucu bazı değerlerin oluşmasını engelleyemez (faiz oranlarının düşüşü ve yeni %15 stopaj uygulaması) fakat sağlık harcamalarındaki artışı kontrol edecek ve fon yönetimindeki performansı arttıracak mekanizmaları geliştirebilir. Farklı varsayımlar ve senaryolar neticesinde elde edilen aktüeryal bilançolar T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası AŞ. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının, mevcut üye yapısı ve mevcut şartlar dahilinde, bugünden sonra da tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilecek mali güce sahip olduğunun en somut göstergesidir. Vakfın aktüeryal dengesini olumsuz yönde etkileyen düşük reel faiz oranlarına karşılık en büyük avantajı gelişen bankacılık sistemine paralel olarak yeni genç aktif üyelerin Vakfa üye olmasıdır. Vakıf bu güne kadar elde ettiği mali ve aktüeryal gücü korumalı, aktüeryal dengeye ilişkin kontrolü elde tutmalıdır. Durumu bilgilerinize arz eder, Saygılar sunarız. Doç. Dr. Güçkan YAPAR Aktüer E. Burak UYGUN AKTİF YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31 ARALIK 2004 I - DÖNEN VARLIKLAR ARALIK 2005 PASİF 31 ARALIK ARALIK 2005 I-KISA VADELİ YABANCI KAYN HAZIR DEĞERLER FİNANSAL BORÇLAR Kasa 840 Satıcılara Borçlar Alınan Çekler Blokeler Bankalar DİĞER BORÇLAR İkramiye Fonu Bankalar Hesabı Müşterek Emeklilik Borçları MENKUL KIYMETLER Ödenecek Vergi-Harç Vb BORÇ VE GİDER Hisse Senetleri KARŞILIKLARI

19 Sayfa 19 / 20 Diğer Menkul Kıymetler Kıdem Tazminatı Karşılıkları II-UZUN VADELİ YABANCI Kamu Kesimi Tahvil Senet KAYN Verilen Çek ve Ödeme Em.(-) - TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar GEL.YIL.AİT GELİR TAHAK VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI III-ÖZSERMAYE GELECEK AYLARA AİT GEL. VE YENİDEN DEĞERLEME GİD ARTIŞI Gelir Tahakkukları Duran Varlıklardaki Değer Artışı DİĞER ALACAKLAR İştirakler Yen.değ.Artışı T.Emlak Bnk.dan Sağlık Alacakları YEDEKLER Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Matematik Karşılıklar Müşterek Emeklilik Alacaklarımız Özel Fonlar Diğer Alacaklarımız İkramiye Fonu DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Sosyal Yardım Fonu Diğer Dönen Varlıklar Diğer Fonlar - - II- DURAN VARLIKLAR NET DÖNEM KARI UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR GEÇMİŞ YIL KARLARI Verilen Depozito ve Teminatlar Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR Yılı Gelir Fazlası Üyelerden Alacaklar Yılı Gelir Fazlası FİNANSAL DURAN VARLIKLAR Yılı Gelir Fazlası İştirakler Yılı Gelir Fazlası MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar (-) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Bilgisayar Programları Birikmiş Amortismanlar (-) TOPLAM AKTİFLER TOPLAM PASİFLER NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAPLAR GENEL TOPLAM AKTİFLER GENEL TOPLAM PASİFLER YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR - GİDER TABLOSU I BRÜT SATIŞLAR PRİM VE AİDATLAR Malullük ve Yaşlılık Primleri Hastalık Sigortası Primleri Analık Sigortası Primleri İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primleri İlave Primler BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER

20 Sayfa 20 / 20 II NET SATIŞLAR III SATIŞLARIN MALİYETİ (-) AMACA YÖNELİK GİDERLER Emekli Maaş ve İkramiye Ödemeleri Sağlık Ödemeleri Diğer Giderler IV BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) V FAALİYET GİDERLERİ VI FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) VII DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Reeskont Faiz Geliri Kira Geliri Sermaye Piya. İşlem Gelirleri (Hisse Senedi) Faaliy. İlgili Diğer Gelir ve Kar.(Komisyon Geliri) Kambiyo Karları Diğer Olağan Dışı Gelirler (Gayrimenkul Satışları) VIII DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR Karşılık Giderleri Diğer Gider ve Zararlar (Komisyon Gideri ) Geçmiş Yıl Gideri IX OLAĞAN KAR VEYA ZARAR X DÖNEM KARI

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T. HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2011 SUNUŞ Saygıdeğer Arkadaşlar, Bir faaliyet dönemini daha hep birlikte başarı ile tamamladık.

Detaylı

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU

T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI. EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 22 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ ve YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU 2006 İÇİNDEKİLER 1- İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2015 İÇİNDEKİLER: 1. RAPOR ÖZETİ 3 2. HİZMET

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFI 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE TEKNİK BİLANÇO RAPORU HAZIRLAYAN FERAL ÖZGÜÇ MAYIS 2013 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF

AKTİF Güney Batı Ticaret İşletmesi 31/12/2011 Tarihli Bilançosu PASİF 2013/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

"13.10.2009" "02.11.2009"

13.10.2009 02.11.2009 LÜTFEN DĐPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı BĐLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı HÜR SĐGORTA A.Ş. Şirket Kodu 1060 Yıl (YYYY) 2009 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih Şirketlerce

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı