T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI"

Transkript

1 Sayfa 1 / 20 T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI FAALİYET RAPORU İdari Yapı A-Kuruluşumuz B-Vakfımızın Organları C-Vakfımızın Üye Yapısı İÇİNDEKİLER

2 Sayfa 2 / 20 D-Otomasyon 2-Varlıklarımız A-Nakit Mevcudu B-Gayrimenkul Varlıkları C-İştiraklerimiz 3-Gelirlerimiz A-Prim Gelirleri B-Faiz Gelirleri C-Kira Gelirleri D-Diğer Gelirler 4-Giderlerimiz A-Emekli Maaşları B-Sağlık Giderleri C-Diğer Giderler 5-Mali Yapımız 6-Diğer A Bilançoları B Gelir-Gider Tablosu -Hukuki Konularımız Yılı Aktüerya Raporu SUNUŞ, Hep birlikte bir faaliyet dönemini daha geride bıraktık. Bu faaliyet döneminde aramıza katılarak bize güç katan yeni üyelerimize hoşgeldiniz derken, aramızdan ayrılan arkadaşlarımızı şükran ve minnetle anıyoruz. Yönetim Kurulumuzun bugüne kadar benimsemiş olduğu açıklık ilkesi gereği, Vakfımızın 2005 yılı faaliyetleri, yaşanan gelişmeler ve 2006 yılına ilişkin beklentilerimizi paylaşmak istiyoruz yılında Vakfımız açısından yaşanan en önemli gelişme, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Yasası nın Geçici 23. maddesi ile öngörülen düzenleme olmuştur. Buna göre, Vakfımızın da aralarında bulunduğu 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulmuş banka sandıklarının, Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi öngörülmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere, söz konusu düzenlemenin iptali için yürütmenin durdurulması istemli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızca Anayasa Mahkemesi nde dava açılmıştır. Davanın

3 Sayfa 3 / 20 sonucu hakkında bugünden bir yorumda bulunmak olanaksız ise de Vakfımızın kuruluş amacına uygun olmayan bir hukuki statüye taşıyan düzenlemenin iptal edilmesi hepimizin ortak beklentisidir. Beklentimizin aksine, düzenlemenin Anayasaya uygun olduğu yönünde hüküm verilmesi halinde ise üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması için azami çaba gösterilecektir. Bu arada Sosyal Güvenlik Teşkilat Yasası ile Sosyal Güvenlik Reform Yasalarının Yüce Meclisimizin komisyonlarında görüşülmekte olduğu hepinizin malumlarıdır. Anayasa Mahkemesinin kazanılmış haklarımız konusunda vereceği karar gerek yasal düzenlemelerde gerekse bundan sonraki hukuki girişimlerimizde tüm üyelerimizin lehine olacaktır yılında yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Vakıf Senedi değişiklikleri, mahkeme kararının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmesi nedeniyle henüz yürürlüğe girmemiş olup, Yargıtay ın itirazlara ilişkin kararı beklenmektedir. Üye sayımız 4330 dan 4627 ye yükselirken, 2005 yılında 355 yeni üye girişine karşın, 139 üye emekli olmuştur yılında,2004 yılına göre; bilançonun aktif büyüklüğünde %13,3, dönen varlıklarında % 14,7, nakit varlıklarında %15,3 ve özsermayede %13,2 artış kaydedilmiştir. Reel faiz oranlarının düşmesi, sağlık giderleri ve emekli maaşlarındaki artışlar sonucu 2005 yılı gelir fazlasında 2004 yılına göre %14,9 azalış kaydedilmiştir yılı Aktüeryal Raporu sonucunda belirtildiği gibi Vakfımız bugünden sonra da tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilecek mali güce sahiptir. Üyelerimize daha iyi ve sürdürülebilir hizmet sunmak için çalışımalarımız devam etmekte olup, beraberliğimizin uzun yıllar süreceğine inanmaktayız. Saygılar sunarız. Yönetim Kurulu T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI Yönetim Kurulu Görevi, Lütfi Coşkun Özek Suat Kahya Asım Yüksel Mehmet Avşar Sadık Ağca Başkan Başkan Vekili Sayman Üye Üye A. Numan Özmeriç Üye Nuri Yıldırım R.Yılmaz Sirel Üye Üye

4 Sayfa 4 / 20 R.Nezih Altınkök Üye Denetleme Kurulu Fahrettin Günerli Cengiz Tiftik Ali Akyüz Başkan Üye Üye 1-İDARİ YAPI A) Kuruluşumuz Vakfımız, başlangıçta Anadolu Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Emekli ve Yardım Sandığı unvanı altında kurulmuştur tarihinde 506 sayılı yasanın geçici 20.maddesi doğrultusunda, T.Medeni Kanunu nun vakıf hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumu olarak faaliyete başlamıştır tarihinde Anadolu Bankası ve T.Emlak Kredi Bankası nın birleşmesi sonucunda ünvanımız T.EMLAK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI olarak yeniden tescil edilmiştir Sayılı Kanun çerçevesinde, T.Emlak Bankası A.Ş. nin; T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. ne devir edilmesi ile düzenlenen protokol çerçevesinde, anılan kanuna dayanılarak, çalışan üyelerimiz T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. personeli olmuşlardır. T.Emlak Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında vakfeden sıfatı ile sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin T.C.Ziraat Bankası A.Ş. nce devir alınması veya yeniden düzenlenmesinin esas ve şartlarını mer i mevzuat çerçevesinde vakıf yönetimi ile birlikte kararlaştırmaya ve bu hak ve yükümlülükleri devir almaya Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu yetkilidir. hükmü gereğince yapılan Vakıf Senedi değişikliklerinin tescil işlemi tarihi itibariyle tamamlanarak ünvanımız T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ve T.HALK BANKASI A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI olarak tescil edilmiştir. B) Vakfımızın Organları Vakfımızın organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu oluşmaktadır. ve Denetleme Kurulu ndan Genel Kurul ; Vakfın en üst karar organı olup, Vakıf Senedi nin 36. maddesi uyarınca üyeler

5 Sayfa 5 / 20 arasından seçilen delegelerden oluşmaktadır. Genel Kurul her iki yılda bir Vakıf Merkezinin bulunduğu yerde olağan olarak toplanır ve Vakıf Yönetim Kurulunun bir önceki döneme ait işlemlerinin Vakıf Senedi hükümlerine uygunluğunu denetler. Vakıf Senedi değişiklikleri, Vakfeden Bankaların uygunluğu ile Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması halinde, mahkemece tescil edilmektedir. Yönetim Kurulu; 9 üyeden oluşmakta olup, 5 üye Vakfeden Bankalarca (3 üye Ziraat Bankası A.Ş., 2 üye T.Halk Bankası A.Ş.) atanmakta, 2 üye emekli üyeler arasından, 2 üye de çalışan üyeler arasından 2 yılda bir yapılan seçimle belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı Bankalarımızdan ve Vakıftan herhangi bir ödeme yapılmamaktadır yılında Vakfın rutin işlemleri dışında 12 toplantıda değişik konularda 50 başlık altında kararlar alınmıştır. Denetleme Kurulu; Vakfeden Bankalarımız ile Genel Kurulca seçilen 1 er üye olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Vakfımızın Örgütlenmesi Kurumsal bir yapının oluşturulması için yürütülen yönetim politikası ile işlemlerin düzenli, hızlı ve verimli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır yılında 3 personel istifaen ayrılmış olup, 1 hekim alınmıştır. Vakfımız halen, Ankara (Merkez) ile İstanbul(Ataşehir,Kadıköy, Bakırköy) ve İzmir sağlık odalarında 37 personelle çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımızın Yönetim Şeması aşağıda verilmiştir. YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR DANIŞMANLAR AVUKATLAR SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ --- Fon Yönetimi --- Muhasebe İd i GAYRİMENKUL MÜDÜRLÜĞÜ EMEKLİLİK SAĞLIK

6 Sayfa 6 / 20 C- Vakfımızın Üye Yapısı Ağustos 2002 tarihinden itibaren T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş nde işe alınan personelin Vakfımıza üye olması ile yeni girişler başlamış ve 31 Aralık 2005 tarihine kadar 1241 kişi aramıza katılmıştır yılında Vakfeden iki bankaya 2000 yeni personelin alınması ve Sosyal güvenlik açısından bu personelin Vakfımıza üye olması halinde, Vakfımız daha da güçlenecektir. Üyelerimizin Konumlarına Göre Dağılımı Çalışan Emekli Dul Yetim Toplam Çalışan Üyelerimizin Kurumlarına Göre Dağılımı T.C.Ziraat Bankası A.Ş T.Halk Bankası A.Ş Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş Vakıf Genel Müdürlüğü Bileşim A.Ş. 3 4 Fintek A.Ş 2 2 Toplam Vakıf Üyelerinin Durum ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Çalışan Emekli Dul- Yetim Malül Toplam İsteğe Bağlı Üyelik Bankalarımızda çalışmakta iken istifa ederek ayrılan üyelerimizin primlerini ödemek suretiyle isteğe bağlı üyelikleri kabul edilmektedir yılları itibariyle isteğe bağlı üye sayımız aşağıda gösterilmiştir. Yıllar İsteğe Bağlı Üye Sayısı D) Otomasyon ve WEB sitesi

7 Sayfa 7 / 20 Günümüz teknolojisine uygun şekilde; üyelerimize hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet verebilecek, Vakfımızın varlıklarını kontrol edebilecek, işlemlerini düzenli kayıt altında tutabilecek ve Vakfımıza kurum kimliği kazandıracak otomasyon projesi çalışmaları 2005 yılında da geliştirilerek devam etmiştir. Bu kapsamda, lokal network güvenliğimiz için Koç sistem den firewall (network güvenliği) ve websense (internet filtreleme) yazılımları ve netscreen VPN cihazı alınarak internet üzerinden yedekleme ve bilgi transferi (İstanbul-Ankara) sağlanmıştır. Oracle veri tabanındaki bilgilerin olağan üstü haller için yedeklenmesi ve veri tabanının bakımı ile ilgili olarak yapılan sözleşme ikinci bir Database server oluşturularak Ankara ofisimizde kurulmuştur. Vakfımız ile ilgili gelişmeleri hızlı ve ekonomik olarak üyelerimize duyurabilmek amacıyla GSM operatörlerinin desteklediği internet üzerinden SMS (kısa mesaj) sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Web sitesi Vakfımızın otomasyan sistemine geçiş sürecinin son aşaması olarak düşünülen internet projesi yapılan çalışmalarla WEB sitemiz de hizmete sunulmuştur. İnternet sitemiz üyelerimizin aktif olarak otomasyon sistemine erişim sağlayabileceği ve sitemizden şifre almak kaydıyla kişisel bilgilerini güncelleyebileceği yapıya getirilmiştir. 2- VARLIKLARIMIZ A) Nakit Mevcudu : Vakfımızın nakit mevcudu yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. YTL 2004 YILI 2005 YILI Bankalar Döviz Tevdiat Hesapları Fon Hazine Bonosu-Devlet Tahvili Hisse Senetleri Repo Kiracılardan Alınan Teminat- DTH Toplam yılından itibaren yüksek getiri ve güvenli portföy yönetimi anlayışı ile yatırım araçları çeşitlendirilmiş, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde Vakfeden Bankalarımızın dışında ülkemizin sermaye yapısı güçlü bankaları ile de vadeli mevduat çalışmaları yapılmıştır tarihi itibariyle Nakit mevcudumuzun %61,20 si Vadeli mevduat, %32,96 sı Hazine Bonosu-Devlet Tahvili, %4,17 si Fon, %1,52 si hisse senedinden oluşmaktadır yılından itibaren YTL nin döviz karşısında değer kazanması ile Döviz Tevdiat Hesapları YTL na çevrilmiştir. Nakit mevcudumuz 2004 yılında bir önceki yıla göre %20,64 oranında artış göstermiş iken, 2005 yılında 2004 yılına göre %15,31 oranında artmıştır. Artıştaki azalmanın nedeni reel faiz oranlarındaki yaklaşık 5 puanlık düşüştür. (Ocak 2005 ayında mevduat faizleri %23 civarında iken, yıl sonunda %18-%18,50 olmuştur.) B) Gayrimenkul Varlıkları : Gayrimenkullerimizin tarihi itibariyle kayıtlı değeri YTL dır. Gayrimenkullerimiz toplam 398 bağımsız bölümden oluşmuş olup, 13 ü Vakfeden Bankalarımıza (9 u T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ne, 4 adedi T.Halk Bankası A.Ş. ne) olmak üzere, 231 i ise özel kişi ve kuruluşlara kiralanmış olup, toplam kiracı sayısı 244 dür.

8 Sayfa 8 / yılında Verimsiz olmaları ve fazla gelir getirmemeleri nedeniyle Turgutlu Eski Şube Lokali ve İzmir-Üçkuyular daki 2 dükkan, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Asliye Hukuk Mahkemesinden izin alınmak suretiyle satılmış ve toplam YTL gayrimenkul satış kârı elde edilmiştir YILI İÇİNDE GAYRİMENKULLERİMİZ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-Gayrimenkullerimizden 2005 yılında YTL kira geliri elde edilmiştir. 2- DASK ve İşyeri Paket Sigortaları yaptırılmış ve emlak vergileri zamanında ödenmiştir. 3-Kiraya verdiğimiz gayrimenkullerimiz için, tarihi itibariyle; USD, EURO tutarında efektif, 332,998 USD, 11,247,99 EURO ve YTL tutarında Teminat Mektubu cinsinden teminat alınmıştır. Nakit aldığımız yabancı paralar, vadeli hesaplarda değerlendirilmiş ve bu hesaplar Vakfımıza YTL. faiz geliri kazandırmıştır. 4- Kirasını zamanında ödemeyen kiracılarımızdan YTL. faiz geliri elde edilmiş olup, 2005 yılı için hiçbir kiracıdan kira alacağımız bulunmamaktadır. 5-İlk kez kiraya verilen ve iş değişikliği yapan kiracılarımızdan, 2005 yılında Vakfımıza YTL bağış alınmış olup, 2005 yılı sonu itibariyle bağışların toplamı (Sosyal Yardım Fonu) YTL ya ulaşmıştır. 6- Gayrimenkullerimizle ilgili gerekli tamir ve tadilat işleri de yerine getirilmeye devam edilmektedir ve 1997 yıllarında satın alınmalarına rağmen henüz tapu kayıtları Vakfımız adına tescil edilmemiş olan; Ataşehir-Gardenya Plaza 1 deki 11 katın, Ataşehir 42- Ç Blokta 6 bağımsız bölümün, Ataşehir Mozaik Çarşı daki 4 dükkanın, Sinanoba FAZ-3 Çarşısındaki 8 işyerinin, Sinanoba Blok Altında 6 bağımsız bölümün ve Bahçeşehir Kültür Çarşısındaki 10 dükkanın izinlerini takiben 2006 yılında (Mart) tapuları alınmış olup, tapusu alınmayan gayrimenkulümüz kalmamıştır. 8-Önceki yıllarda teminatı olmayan veya teminatı kira sözleşmelerinde belirtilen rakamlara göre yetersiz kalan kiracılarımıza yazı yazılmış olup, teminatlarının yeterli düzeye getirilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmektedir. Sonuç olarak; iki yıllık dönemde kiralama güçlüğü çekilen veya kira geliri düşük olan gayrimenkuller belirlenerek satışa çıkarılmış, gayrimenkul envanterimiz sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş olup, sorunların asgariye indirilmesi konusunda çalışmalara devam edilecektir. GAYRİMENKULLERİMİZ İLE İLGİLİ TABLO GAYRİMENKULLERİMİZ İLİ 1 Akdemirler İş Merkezi (Denizbank) Kütahya 2 Konya -Alaattin(T. Katılım Bankası) Konya 3 Altunizade Şube Binası (Halk Bankası) İstanbul 4 Antalya Şb.Lok. (Bodrum Kat) Antalya 5 Ataköy Atrium Çarşısı (47 Adet Dükkan) İstanbul 6 Ataşehir Ç-42 Çarşısı (6 Adet Dükkan) İstanbul 7 Ataşehir T-14 Mozaik Çarşısı (4 Dükkan İstanbul 8 Gardenya- 1 İş Merkezi (11 Kat) İstanbul 9 Atatürk Caddesi - işyeri Adana 10 B.şehir Tic. Merkezi (35 Adet Dükkan) İstanbul 11 B.şehir Badem Çarşısı (7 Adet Dükkan) İstanbul 12 B.şehir Çınar Çarşısı (6 Adet Dükkan) İstanbul 13 B.şehir Kültür Merkezi (10 Dükkan) İstanbul 14 Bilkent I Çarşısı (15 Adet Dükkan) Ankara 15 Buttim Şube Lokali (Ziraat Bankası) Bursa 16 Büyükçekmece- 3 işyeri İstanbul

9 Sayfa 9 / Cinnah Caddesi 1 işyeri ve 1 daire Ankara 18 Çamdibi - 2 katlı bina İzmir 19 Çarşı İş Merkezi (51 adet işyeri) İzmir 20 Çiftehavuzlar (Ziraat Bankası) 3 işyeri İstanbul 21 Çemberlitaş-işyeri İstanbul 22 Çorlu-Omurtak Caddesi- 3 işyeri Tekirdağ 23 Demirciler Sitesi Şube Lokali İstanbul 24 Diyar-Galleria 3 işyeri Diyarbakır 25 Eminönü Arpacılar (Tekstilbank) İstanbul 26 Erdemli-işyeri (Parfümeri) İçel 27 Gayrettepe (Bilgisayar) 1 işyeri 1 daire İstanbul 28 Güzelbey İş Merkezi (4 büro) Gaziantep 29 Gaziemir İş Merkezi (18 dükkan) İzmir 30 Köroğlu Şb. Lokali (Halk Bankası) Ankara 31 Gaziosmanpaşa-işyeri (Fast-Food) İstanbul 32 Gazipaşa- bir işyeri üç mesken) Zonguldak 33 Hayrabolu Şube Lokali (Halk Bankası) Hayrabolu 34 Heykel Şb.Lok.-Bodrum Kat (Halkbank) Bursa 35 Hopa-işyeri 1 mağaza 3 büro Hopa 36 İstoç 4 -işyeri (Eski Şube Lokali) İstanbul 37 İstiklal Cad.7 adet-işyeri Hatay 38 İzmit-işyeri (Tacirler Menkul Değerler) Kocaeli 39 KDZ/Bölge-(Anadolubank) Samsun 40 KDZ/Ereğli-işyeri (T. Ekonomi Bankası) Zonguldak 41 Net Turizm Tesisleri Lokanta Ankara 42 Konak İş Merkezi (9 bağımsız bölüm) İzmir 43 Konutkent I Çarşısı (42 Adet Dükkan) Ankara 44 Konutkent II Çarşısı (22 Adet Dükkan) Ankara 45 Levent-işyeri (17 işyeri) İstanbul 46 Mercan-işyeri (Plastik Eşya Satışı) İstanbul 47 Merter Şube Binası ve Tekstil Firması İstanbul 48 Kuruçeşme Şube Binası (Ziraat Bankası) Mersin 49 Silivri (Dinlenme Kampı) 42 motel İstanbul 50 Sinanoba Faz 3 Çarşısı (8 Adet Dükkan) İstanbul 51 Sinanoba Blok Altı ( 6 Adet Dükkan) İstanbul 52 Suburcu-işyeri (7 bağımsız bölüm) Gaziantep 53 Barajyolu Şube Lokali (Ziraat Bankası) Adana 54 Tarsus/Makam Şube Lokali (Ziraat Bank) Tarsus Tekirdağ İş Merkezi Şekerbank ve 55 dersane Tekirdağ 56 Tunalıhilmi İşyeri (Ayakkabı dünyası) Ankara 57 Bornova (Denizbank) İzmir 58 Yeşilköy Şube Lokali (Anadolubank) İstanbul tarihi itibariyle 398 bağımsız bölümden oluşan gayrimenkullerimizin rayiç değerinin, YTL. civarında olduğu tahmin edilmektedir. C) İştiraklerimiz Vakfımızın; iştirakleri aşağıda gösterilmiştir. Şirketin Unvanı Şirketin Sermayesi Hisse Tutarı Hisse Oranı % Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş

10 Sayfa 10 / 20 Atrium Hizmet ve İşletme A.Ş. Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş , GELİRLERİMİZ Vakfımızın tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerekli mevcut gelir kaynakları ; Prim Gelirleri, Faiz Gelirleri, Kira Gelirleri, Diğer Gelirlerden, oluşmaktadır. A- Prim Gelirleri : Çalışan üyelerimizin aylık ücretlerinden, 506.sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanarak belirlenen prime esas kazançları üzerinden kesilen %14 üye hissesi ile %19,5 oranındaki işveren payının kesildiği primlerdir. Prim oranları aşağıdaki gibidir. İşveren Payı % Çalışan Payı % Toplam % İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 1.5-1,5 Hastalık Analık 1-1 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Toplam 19, ,5 Üyelerden ve Bankadan tahsil edilecek aylık prim, üyelerin o ay içinde hak ettikleri ücret vb. ödemeler toplamının SSK prim tavanına kadar olan kısmı üzerinden hesaplanmakta, tavanı aşan kısımdan prim kesintisi yapılmamaktadır tarihleri arasında her bir üye için tahsil edilecek prim tutarları aşağıda gösterilmiştir. Alt Sınır Matrah En Düşük ve En Yüksek Ücret Alandan Tahsil Edilen Prim Üst Sınır Matrah Alt Sınır Üye Payı Alt Sınır İşveren Payı Üst Sınır Üye Payı Üst Sınır İşveren Payı En düşük maaştan kesilen prim tutarı toplam 163,72 YTL, en yüksek ücret tutarından kesilen prim tutarı ise toplam YTL.dır. Prim Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı

11 Sayfa 11 / Malülük ve yaşlılık Hastalık Sig. Primler Analık Sig.Primleri İş Kazası Meslek Primleri İlave Primler 4.370, TOPLAM yılında Prim ve Aidat Gelirlerimiz azalmış gibi görünmekle birlikte, yaklaşık 20 yıllık süre boyunca tahsil edilmemiş olan müşterek emeklilik gelirlerinden, 2004 yılında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda sağlanan 2,6 Milyon YTL lık tahsilat ayrık tutulduğunda, 2005 yılında yeni üye girişinin de etkisiyle prim ve aidat gelirlerinin % 14 oranında arttığı görülmektedir. B- Faiz Gelirleri : Önceki yıllarda sadece vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilen nakit mevcutlarımız, 2003 yılı başından itibaren, fon, repo, hazine bonosu, tahvil ve dövizli tahvil ile yabancı para olarak günün gelişen şartları dikkate alınarak değişken bir yapı içinde portföy yönetimi anlayışı ile değerlendirilmektedir. Ülkemiz ekonomisinde yaşanan olumlu değişim sonucunda, 2002 yılı sonundan itibaren faiz oranları düşmeye başlamış, buna paralel olarak enflasyon oranı da tek haneli rakamlara gerilemiştir. Faiz Geliri Detay Tablosu YTL Mevduat Faiz Geliri Tahvil-Bono Faiz Geliri Yatırım Fonu Sermaye Piyasası İşlemleri Diğer Toplam Faiz gelirlerimiz reel olarak yıllar itibariyle azalmış görünmekle birlikte, bu noktada dikkate alınması gereken husus, aşağıda da belirttiğimiz üzere enflasyondan arındırılmış nakit varlıkların reel getirisidir. Yıllar İtibari İle Fon Getiri Tablosu Fon Getirisi % Tüfe % Reel Fon Getirisi % ,7 13,5 Faiz seviyelerindeki düşüşe rağmen 2004 yılı enflasyonundan arındırılmış reel getirimiz % 17,1, 2005 yılında ise %13.5 olarak gerçekleşmiştir. Fon oranlarında yıl içinde yaklaşık 5 puanlık düşüş, gelirlerimizi olumsuz yönde etkilemiş olmasına karşılık, reel getiri oranında 3,6 puanlık düşüş kaydedilmiştir yılında ise faiz oranlarındaki düşüşün yanı sıra %15 oranında menkul sermaye iradı gelir vergisi uygulanacağından faiz gelirlerimiz 2005 yılına göre daha da düşük olacaktır yılı bütçesinde YTL faiz geliri tahmini yapılmış olup, yıl sonunda YTL olarak gerçekleşmiştir yılı gelir/gider bütçesinde faiz düşüşü ve vergi stopajı uygulaması sonunda YTL faiz geliri tahmin edilmiştir. C- Kira Gelirleri : Gayrimenkullerimizin kiraya verilmesi ve kira bedellerinin rayiç değerlere yükseltilmesi sonucunda kira gelirlerimizde aşağıda gösterildiği şekilde artış kaydedilmiştir.

12 Sayfa 12 / 20 ( YTL) Artış Oranı Kira artış oranını etkileyen unsurlar; enflasyon oranlarının düşük seyretmesi ve yılında sattığımız gayrimenkullerden kira gelirlerinin alınmamasıdır. D) Diğer Gelirler : Diğer Gelirlerin Yıllara Göre Dağılımı YTL Diğer gelirlerin ; YTL lık kısmı bu yıl satılan gayrimenkul satış kârından ve kalan kısmı ise kambiyo karı ve kira ödemeleri ile ilgili gecikme faizlerinden oluşmaktadır. 4- GİDERLERİMİZ : A) Emekli Maaşları : Üyenin kendi isteği ile emekliye ayrılması, Banka tarafından emekliye sevk edilmesi, ölüm ve malullük hallerinde, çalıştıkları Banka veya Bankalarımızın iştiraki olan şirketlerle ilgileri kesilen üyelerimize, emekli aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı bağlanmaktadır. Emekli aylık ödemelerinde Vakıf Senedi hükümleri, Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda ise 506 Sayılı S.S.K Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine ilişkin kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca emeklilerimize yılda 4 maaş ikramiye ve aylık sosyal yardım ödenmektedir. a-emekli Aylığı Emeklilik için gerekli primi ödeyen ve yaş sınırını dolduran üyelerimizin kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları veya Bankalarımız tarafından bu kişilerin emekliye sevk edilmeleri halinde bağlanan aylıklardır yıllarında Vakfımızdan emekliye ayrılan üye sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yıllar İtibariyle Emekliye Ayrılan Üye Sayısı: Yıllar Emekli Olan Üye Sayısı Vakfımızca ödenen en düşük ve en yüksek emekli aylığı aşağıda belirtilmiştir: Emekli Aylığı ( ) En Düşük Aylık En Yüksek Aylık Emekli Üye NOT: Bu aylıklara sosyal yardımlar dahil edilmiş, ikramiye dahil edilmemiştir

13 Sayfa 13 / 20 Emekli Aylığı Almakta Olan Toplam Üye Sayımız Yıllar Emekli Aylığı Dul Yetim (Dosya) Malül Toplam Yıllar Çalışan Üye/Emekli Üye Dengesi Çalışan Üye (A) Emekli Üye (B) Çalışan Üye/Emekli Üye A/B yılından 2002 yılına dek yeni üye kaydedilmemesi sonucu, bu denge çalışanlar aleyhine bozulmuş, ancak tarihinden sonra toplam 1241 yeni üye ile bu dengede bir miktar düzelme sağlanmıştır. Bankalarımıza yeni alınacak 2000 yeni personelin Vakfımıza kaydı ile aktif/ pasif üye dengesi daha da olumluya dönüşecektir. b-malullük Aylığı: Vakfımıza tabi olarak çalışmakta iken ayrılan ve bu tarihten sonra, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaları bulunmayan ve hastalıkları nedeniyle tam teşekküllü devlet hastanelerince malullükleri tespit edilen üyelerimizin malulen emekliye sevk edilmeleri halinde bağlanan aylıklardır yıllarında Vakfımızdan malulen emekliye ayrılanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Malulen Emekliye Ayrılan Üye Sayısı Yıllar Malulen Emekli Olan Üye Sayısı c-ölüm (Dul ve Yetim) Aylığı Bankalarımızda çalışmakta veya emekli aylığı almakta iken ölen üyelerimizin hak sahiplerine bağlanan aylıklardır. Yıllar İtibariyle vakfımızdan ölüm aylığı alanların sayısı aşağıdadır: Ölüm (Dul ve Yetim) Aylığı Alan Üye Sayısı Yıllar Ölüm Aylığı Bağlanan Üye Sayısı d- Müşterek Emeklilik:

14 Sayfa 14 / 20 d-1) Müşterek Aylık Payı Ödenen Kurumlar Vakfımızda üye iken Bankamızdan ayrılarak diğer bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye başlayanların Vakfımızda geçen hizmetlerini, emekliliklerine esas alınmak üzere, bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumlarına bildirirler. Bağlanacak aylıklardaki Vakfımız hissesi ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna aktarılır yıllarında müşterek aylık bağlanan ve diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan üye sayıları ile bu kurumlara ödemiş olduğumuz hisse miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir. T.C.Emekli Sayı S.S.K Sayı Bağkur Sayı Diğer Sayı Sandığı YTL Müşterek Emeklilik İle İlgili Tahsil Edilen Tutarlar Diğer sosyal güvenlik kurumlarına prim ödedikten sonra Bankalarımızda çalışma hayatına başlayan ve Vakfeden Bankalarımızdan emekli olacak üyelerimizin hizmet birleştirmeleri yapılmakta, emekli olurken hangi sosyal güvenlik kurumuna prim ödemişse, bu primlerin emekli aylığına isabet eden oranı kadar tutarın Vakfımıza ödenmesi talep edilmektedir. Vakfımızca aylık iştirak payı tahsil edilen kurumlar ve tutarları aşağıda gösterilmiştir. YTL T.C.Emekli Sayı S.S.K. Sayı Bağ- Sayı Diğer Sayı Sandığı Kur yılında Müşterek emeklilikler ile ilgili olarak YTL sosyal güvenlik kurumlarına ödeme yapılmış, bu kurumlardan da YTL tahsil edilmiştir. Yıllar İtibariyle Ödenen Emekli Maaşı ve İkramiye Toplamı YTL Emeklilik için kesilen primlerin emekli maaşlarını karşılama oranı aşağıda gösterilmiştir. Yıllar Emeklilik Primleri Ödenen Maaş Karşılama Oranı % ,6 Çalışan üyelerimizden kesilen emeklilik (malullük+yaşlılık) primleri, emekli maaşlarının üçte birini dahi karşılayamamakta, oluşan farkın karşılanması için prim dışı gelirlerimize başvurulmaktadır.

15 Sayfa 15 / 20 B) Sağlık Giderleri : Vakıf Senedi nin 18.maddesi gereğince; üyelerimize, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ana ve babalarına Sosyal Sigortalar Kurumu uygulamalarının altında kalmamak şartıyla sağlık hizmeti vermek üzere ; özel sağlık kuruluşları ve üniversite hastaneleri ile Türk Tabipler Birliği Ücret Tarifesinden iskonto alınmak suretiyle anlaşmalar yapılmakta ve üyelerimize en uygun fiyatlarla kaliteli sağlık hizmeti sunulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca; Vakfın Ataşehir, Bakırköy ve Kadıköy de birer olmak üzere İstanbul da 3, Ankara ve İzmir de birer sağlık ünitesi hizmete sokulmuş olup, üyelerimizin yoğun olduğu Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. ne de haftada bir gün doktor gönderilmektedir. Bu ünitelerimizde bir diş hekimi ile bir aile hekimi uzmanı görev yapmaktadır yılında yaklaşık hak sahibi mevcut iken ; bu sayı kişiye ulaşmış ve 2005 yılında haksahibi başına YTL sağlık harcaması yapılmıştır tarih itibari ile Hak Sahipleri Hak Sahibi Kişi Sayısı Üye 4324 Eş 1762 Kız Çocuk 2170 Erkek Çocuk 1973 Anne 252 Baba 93 Toplam Temel amacımız; üyelerimize kaliteli ve iyi standartlarda sağlık hizmet sunmak, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sağlık düzeyini yükseltmektir. Bu doğrultuda, mümkün olduğu kadar çok sayıda ve teknolojik olanakları ile hizmet kalitesi açısından ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşları ile anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. Anlaşmalı sağlık kuruluşlarının dökümü aşağıda verilmiştir. İller Adedi İstanbul 235 İzmir 59 Ankara 70 Diğer İller 141 TOPLAM Haziran 2003 tarihinden itibaren alınmakta olan %10 katkı payı uygulaması, 2005 Nisan Ayında kaldırılmıştır. Sağlıkta amaç, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemler alarak, kişinin sağlıklı kalmasını sağlamaktır. Bu nedenle 45 yaş ve üstü, çalışan ve emekli üyelerimize 2 yılda bir ücretsiz check-up yapılmaya devam edilmektedir. Yıllar itibariyle sağlık giderlerinin dökümü aşağıda verilmiştir. Sağlık Giderleri Tablosu (YTL) Hastane Giderleri Muayene Giderleri İlaç Giderleri

16 Sayfa 16 / 20 Diş Giderleri Tahlil-Laboratuar-Gözlük ve Diğer Toplam yılına göre 2005 yılında sağlık giderlerinde %30 artış olduğu görülmektedir. Bu artış; -Katkı payının kaldırılması, -Sağlık giderlerinde enflasyonun üzerinde artış olması, -Yeni alınan üyeler ve hak sahiplerinin giderleri, -Haksahiplerinin ertelediği sağlık sorunlarını gidermesi, nedenlerinden kaynaklanmaktadır. Sağlık Primlerinin Sağlık Giderlerini Karşılama Oranı Aktif üyelerimizden yıllar itibariyle kesilen sağlık primleri ve bu primlerin sağlık giderlerini karşılama oranları aşağıda gösterilmiştir. Yıllar Sağlık Primi Sağlık Harcaması (YTL) Karşılama Oranı % 43, ,737 38,3 Tüm tasarruf ve kontrol önlemlerine rağmen, sağlık primleri, sağlık giderlerinin yarısını dahi karşılamamaktadır. Üyelerimizin duyarlı davranışları ve otomasyon sistemi ile yapılan kontrollerle 2005 yılında, toplam YTL. tasarruf sağlanmıştır. C) Diğer Giderler : Vakfımızın diğer giderlerini ise; personel maaşları, gayrimenkullerimizin bakım, onarım ve sigorta, büro giderleri, vergi ve harçlardan oluşrmaktadır. Diğer Giderlerin Yıllara Göre Dağılımı (YTL) AMACA YÖNELİK GELİR / GİDER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU PRİM GELİRLERİ AMACA YÖNELİK GELİRLER KİRA GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ TOPLAM GELİRLER

17 Sayfa 17 / 20 EMEKLİ MAAŞLARI SAĞLIK YARDIMLARI AMACA YÖNELİK GİDERLER AMACA YÖN.GELİR - GİDER Tahsil ettiğimiz prim gelirleri, emekli maaşı +sağlık yardımlarını karşılamamakta, 2004 yılında bu oran %43 iken, 2005 yılında %37 olup, hepimizin bildiği üzere aradaki fark kira ve faiz gelirlerinden desteklenmektedir yılında faiz oranlarındaki düşüş, faiz gelirlerimizin ve gelir-gider farkının düşüşünde etken olmuştur. ÖZ SERMAYE 2004 Milyon TL 2005 YTL Yeniden Değerleme Artışı Yedekler (Fonlar) Geçmiş Yıl Karları Gelir Fazlası (2001) Gelir Fazlası (2002) Gelir Fazlası (2003) Gelir Fazlası (2004) Net Dönem Karı TOPLAM Özsermayemiz bir önceki yıla göre % 13,2 oranında artış göstermiştir 6- HUKUKİ KONULARIMIZ - Sağlık giderleri tutarı geçmişte her yıl sonunda Vakfeden Banka tarafından Vakfımıza ödenmekte idi. Ancak; ve 2001 yıllarında bu uygulamaya son verildiğinden, Vakfımızca Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş. ne Milyar TL tutarında pilot dava açılmış ve mahkemece reddedilmiş olup, dava Yargıtay aşamasındadır. Açılan pilot dava ile ilgili Yargıtay kararı beklenirken, 2000 yılına ait YTL. lık alacağımız için de zaman aşımı süresi dikkate alınarak tarihinde Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır. - Sahibi bulunduğumuz işyerleri ile ilgili olarak kira artışı ve kirasını geç ödeyenlere açılan az sayıda dava mevcuttur. Vakfımız üyelerinden; ikramiye fonu dağıtımı ile ilgili açılan davalar ile, - Sosyal Güvenlik konularında bazı üyelerimizin bireysel konular için açmış oldukları davalar bulunmakta olup bu davalar da bilirkişi raporu safhasındadır.

18 Sayfa 18 / AKTÜERYAL RAPOR 2005 Yılı Aktüeryal Raporu nun SONUÇ bölümü aşağıda sunulmuştur. T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası AŞ. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, 2005 yılı itibariyle 2004 yılı ile karşılaştırıldığında aktüeryal dengesinin duyarlı olduğu teknik faiz oranı % 7.85'den %8.25'e yükselmiştir. Bu olumsuzluğun üç temel nedeni şunlardır: Reel faiz oranlarının hızla düşmesi sonucu geçmiş dönemlerde elde edilen yüksek fon getirilerinin elde edilememesi, Sağlık giderlerinde toplamda %30, ortalamada ise üye başına %28'lik bir artışın olması, Emekli aylıklarında 2005 yılında %15 artış olurken prime esas aylıklar ortalamasında artış kaydedilmemiştir. Aktüeryal hesaplamalar Vakfın veri alt yapısındaki iyileşmelere paralel olarak elde edilen sonuçların güvenirliliğini arttırmıştır. Vakıf, aktüeryal dengeyi bozucu bazı değerlerin oluşmasını engelleyemez (faiz oranlarının düşüşü ve yeni %15 stopaj uygulaması) fakat sağlık harcamalarındaki artışı kontrol edecek ve fon yönetimindeki performansı arttıracak mekanizmaları geliştirebilir. Farklı varsayımlar ve senaryolar neticesinde elde edilen aktüeryal bilançolar T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankası AŞ. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının, mevcut üye yapısı ve mevcut şartlar dahilinde, bugünden sonra da tüm üyelerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilecek mali güce sahip olduğunun en somut göstergesidir. Vakfın aktüeryal dengesini olumsuz yönde etkileyen düşük reel faiz oranlarına karşılık en büyük avantajı gelişen bankacılık sistemine paralel olarak yeni genç aktif üyelerin Vakfa üye olmasıdır. Vakıf bu güne kadar elde ettiği mali ve aktüeryal gücü korumalı, aktüeryal dengeye ilişkin kontrolü elde tutmalıdır. Durumu bilgilerinize arz eder, Saygılar sunarız. Doç. Dr. Güçkan YAPAR Aktüer E. Burak UYGUN AKTİF YILI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31 ARALIK 2004 I - DÖNEN VARLIKLAR ARALIK 2005 PASİF 31 ARALIK ARALIK 2005 I-KISA VADELİ YABANCI KAYN HAZIR DEĞERLER FİNANSAL BORÇLAR Kasa 840 Satıcılara Borçlar Alınan Çekler Blokeler Bankalar DİĞER BORÇLAR İkramiye Fonu Bankalar Hesabı Müşterek Emeklilik Borçları MENKUL KIYMETLER Ödenecek Vergi-Harç Vb BORÇ VE GİDER Hisse Senetleri KARŞILIKLARI

19 Sayfa 19 / 20 Diğer Menkul Kıymetler Kıdem Tazminatı Karşılıkları II-UZUN VADELİ YABANCI Kamu Kesimi Tahvil Senet KAYN Verilen Çek ve Ödeme Em.(-) - TİCARİ BORÇLAR TİCARİ ALACAKLAR Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Kısa Vadeli Alacaklar GEL.YIL.AİT GELİR TAHAK VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI III-ÖZSERMAYE GELECEK AYLARA AİT GEL. VE YENİDEN DEĞERLEME GİD ARTIŞI Gelir Tahakkukları Duran Varlıklardaki Değer Artışı DİĞER ALACAKLAR İştirakler Yen.değ.Artışı T.Emlak Bnk.dan Sağlık Alacakları YEDEKLER Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Matematik Karşılıklar Müşterek Emeklilik Alacaklarımız Özel Fonlar Diğer Alacaklarımız İkramiye Fonu DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Sosyal Yardım Fonu Diğer Dönen Varlıklar Diğer Fonlar - - II- DURAN VARLIKLAR NET DÖNEM KARI UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR GEÇMİŞ YIL KARLARI Verilen Depozito ve Teminatlar Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR Yılı Gelir Fazlası Üyelerden Alacaklar Yılı Gelir Fazlası FİNANSAL DURAN VARLIKLAR Yılı Gelir Fazlası İştirakler Yılı Gelir Fazlası MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar (-) MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Bilgisayar Programları Birikmiş Amortismanlar (-) TOPLAM AKTİFLER TOPLAM PASİFLER NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAPLAR GENEL TOPLAM AKTİFLER GENEL TOPLAM PASİFLER YILI KARŞILAŞTIRMALI GELİR - GİDER TABLOSU I BRÜT SATIŞLAR PRİM VE AİDATLAR Malullük ve Yaşlılık Primleri Hastalık Sigortası Primleri Analık Sigortası Primleri İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primleri İlave Primler BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER

20 Sayfa 20 / 20 II NET SATIŞLAR III SATIŞLARIN MALİYETİ (-) AMACA YÖNELİK GİDERLER Emekli Maaş ve İkramiye Ödemeleri Sağlık Ödemeleri Diğer Giderler IV BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (-) V FAALİYET GİDERLERİ VI FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-) VII DİĞER FAAL.OLAĞAN GEL.VE KARLAR Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri Reeskont Faiz Geliri Kira Geliri Sermaye Piya. İşlem Gelirleri (Hisse Senedi) Faaliy. İlgili Diğer Gelir ve Kar.(Komisyon Geliri) Kambiyo Karları Diğer Olağan Dışı Gelirler (Gayrimenkul Satışları) VIII DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD.VE ZARARLAR Karşılık Giderleri Diğer Gider ve Zararlar (Komisyon Gideri ) Geçmiş Yıl Gideri IX OLAĞAN KAR VEYA ZARAR X DÖNEM KARI

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Đnceleme Raporu Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2011 ve 31 ARALIK 2010 TARİHLERİNDEKİ BİLANÇOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İçindekiler (BİREYSEL) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)..2-3 (BİREYSEL) KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 4 (BİREYSEL) NAKİT

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı