İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ..."

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ TDHP Uygulaması ve Dayanağı: TFRS Uygulaması: Geçiş Uygulaması İçin Temel Konular: TFRS VE VERGİ UYGULAMA FARKLILIKLARI VE BAZI TEMEL AÇIKLAMALAR: Ticari Kar Mali Kar: Gerçeğe Uygun Değer Ve Ölçümlemesi Piyasa Bazlı Yaklaşım Gerçeğe Uygun Değer Ölçümlemesinde İzlenecek Adımlar Değerlemede Kullanılacak Girdilerin Tespiti - Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi Değerleme Tekniklerinin Seçimi İtfa Edilmiş Maliyet Ve Etkin Faiz Oranı: Muhasebe Standartlarında Ertelenen Vergi Uygulaması BÖLÜM FİNANSAL ARAÇLAR 1.TEMEL BİLGİ TFRS 9 Standardı ve Finansal Araçların Ölçümü Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değerinden Ölçümü: ix

2 1.1.2.Finansal Araçların İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçümü: Vergi Usul Kanunu Uyarınca Finansal Araçların Değerlemesi FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE İPTALİ: Değer Düşüklüğü: TFRS Uygulaması: Vergi Uygulaması: Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlıklar: Şüpheli Alacaklar : Değersiz Alacaklar: MENKUL KIYMETLER: Hisse Senetleri: Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri: BORÇLAR TFRS 9 Uygulaması: Vergi Uygulaması: İhraç Edilen Tahviller: BÖLÜM STOKLAR 1.TEMEL BİLGİ: STOKLARIN DEĞERLEMESİ: TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulaması: TİCARİ MALLAR Genel Olarak: Borçlanma Maliyetlerinin Durumu: ÜRETİLEN MALLAR: x

3 4.1.TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulamaları: Ortak Ürünler ve Yan Ürünler : HİZMET MALİYETLERİ TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulaması: STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İPTALİ Stoklarda Değer Düşüklüğü: Stoklarda Değer Düşüklüğünün İptali BÖLÜM SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLAR DURDURULAN FAALİYETLER 1.SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLAR: TFRS 5 e Göre Sınıflama: TFRS 5 Kapsamındaki Varlıklar ve Varlık Grupları TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda Amortismanların Durumu: TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü-Değer Artışı Uygulamaları: Vergi Uygulaması: Genel Olarak: İştirakin Satış Amaçlı Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılması Vergi Kanunlarında Ortaklık Paylarının Satış Olasılığı Özet Karşılaştırma: DURDURULAN FAALİYETLER: TFRS 5 Kapsamında Durdurulan Faaliyetler: Vergi Uygulaması xi

4 5.BÖLÜM UZUN VADELİ FİNANSAL VARLIK YATIRIMLARI 1.UZUN SÜRE ELDE TUTULACAK FİNANSAL ARAÇLAR İŞTİRAKLER : TMS 28 Uygulaması Vergi Uygulaması: İŞ ORTAKLIKLARI TMS 28/TFRS 11 Uygulaması: Vergi Uygulaması: BÖLÜM MADDİ DURAN VARLIKLAR 1.TEMEL BİLGİ: TMS 16 Uygulaması Vergi Uygulaması: SATIN ALINAN MADDİ DURAN VARLIKLAR: Temel Bilgi Yedek Parçaların Maddi Duran Varlık Niteliği : Bakım Onarım Giderleri: Satın Alınan Küçük Demirbaşlar: İMAL EDİLEN MADDİ DURAN VARLIK: TFRS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: VARLIKLARIN TAKASI TFRS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: MADDİ DURAN VARLIKLARIN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ Maliyet Yönteminin Tercihi: xii

5 5.2.Yeniden Değerleme Yöntemi: AMORTİSMAN UYGULAMASI: TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Amortisman Konusunda TFRS ve VUK Uygulamalarının Karşılaştırılması: Maddi Duran Varlığın Önemli Parçalarının Amortismanı: Maddi Duran Varlık Maliyeti, Çevreyi Eski Hale Getirmek İçin Tahmin Edilen Maliyet ve Amortismanı Özel Maliyet Bedellerinin Durumu: TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI: TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: BÖLÜM YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 1.TEMEL BİLGİ: İLK MUHASEBELEŞTİRME: TMS 40 Uygulaması Vergi Uygulaması Yatırım Amaçlı Gayrimenkulü Satın Almada Finansman Yükü: Vadeli Satın Almada İlk Muhasebeleştirme xiii

6 2.3.2.Satın Alma Sırasında Ayrıca Katlanılan Finansman Giderlerinin Durumu: GAYRİMENKULÜN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ: Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi: Vergi Uygulaması ve Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi Maliyet Yöntemi Vergi Uygulaması ve Maliyet Yöntemi İşletmede İmal Edilen Gayrimenkulün Durumu: ELDEN ÇIKARMA BÖLÜM MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1.TEMEL BİLGİ: MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA İLK KAYDA ALMA: TMS 38 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Aktifleştirme Sonrasındaki Harcamaların Durumu İşletme İçi Yaratılan Şerefiyenin Durumu İMAL EDİLEN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR: TMS 38 Uygulaması: İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti: Vergi Uygulaması: MUHASEBELEŞTİRİLME SONRASI ÖLÇME Maliyet Yöntemi ile Ölçüm: Yeniden Değerleme Yöntemi ile Ölçüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ: TMS 38/TMS 36 Uygulaması Vergi Uygulaması: xiv

7 6.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TMS 38 Uygulaması: Faydalı Ömür Uygulaması: Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Vergi Uygulaması Genel Amortisman Uygulaması: Gayrimaddi Hakka Yönelik Olarak Yapılan ve Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının İtfası: Kalıntı değer Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar BÖLÜM ŞEREFİYE 1.TEMEL BİLGİ: TFRS Uygulaması: Negatif Şerefiye: Vergi Uygulaması: Negatif Şerefiye ve Vergi Uygulaması: BÖLÜM ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 1.TEMEL BİLGİ: TMS 19 Uygulaması: Çalışanlara Sağlanan Faydaların Sınıflandırılması: Vergi Uygulaması: ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR: xv

8 2.1.TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: ÇALIŞANLARA İŞ İLİŞKİSİ SONRASINDA SAĞLANAN FAYDALAR Tanımlanmış Katkı Planları: Tanımlanmış Fayda Planları (Kıdem Tazminatı) : Kıdem Tazminatının TMS 19 a Göre Hesaplanması: Kıdem Tazminatı ve Vergi Uygulaması: ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DİĞER UZUN VADELİ FAYDALAR TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİNDEN DOLAYI SAĞLANAN FAYDALAR TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: BÖLÜM KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR 1.TEMEL BİLGİ KARŞILIKLAR: TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: KOŞULLU BORÇLAR: TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: KOŞULLU VARLIKLAR TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: xvi

9 12.BÖLÜM DEVLET TEŞVİKLERİ 1.TEMEL BİLGİ: TMS 20 Uygulaması: Devlet Teşvikleri: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü Devlet Teşviklerinin Nitelikleri ve Teşviğe Hak Kazanılan Dönemlerin Belirlenmesi: Devletten Parasal Destekler Elde Edilmesi: Devletten Parasal Olmayan Destekler Elde Edilmesi: Devlet Yardımları Vergi Uygulaması: Parasal Devlet Teşvikleri: Parasal Olmayan Devlet Teşvikleri: BÖLÜM KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.TMS 17 UYGULAMASI: VERGİ UYGULAMASI: BÖLÜM HASILAT 1.TEMEL BİLGİ: TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: HİZMET ve MAL SATIŞINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASILAT UYGULAMALARI: İskontolu Satış : xvii

10 2.2.Ciro Primi: Promosyonlu Satışlar: Vadeli Mal Satışları ve Hizmetler: TAKAS UYGULAMASI TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: MAL SATIŞI TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Mal Satışlarında Reklamasyon Uygulaması : HİZMETLER TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: FAİZ, İSİM HAKLARI VE TEMETTÜLER Faiz Tahakkuku: İsim Hakları ve Temettüler: BÖLÜM İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 1.TMS 11 UYGULAMASI Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: VERGİ UYGULAMASI: xviii

11 II. KISIM TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ BAŞLANGIÇ UYGULAMASI 1.BÖLÜM TEMEL BİLGİLER 1.TFRS YE GEÇİŞİN AMACI TFRS YE GEÇİŞ İŞLEMLERİ, TFRS 1 UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR GÖZETİLEREK YAPILMAK ZORUNDADIR: ÖNCEKİ BİLANÇO KALEMLERİNİN TFRS UYGULAMASINDA RAPORLANACAK HESAP GRUBU: BÖLÜM ÖRNEK VE AÇIKLAMALARLA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA İLK GEÇİŞ UYGULAMASI 1.GİRİŞ: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN BİLANÇO KALEMLERİNİN TFRS YE GEÇİŞ İŞLEMLERİ: Bilanço Kalemlerinin Farklarının Oluşturulması A.DÖNEN VARLIKLAR KASA HESABI ALINAN ÇEKLER HESABI BANKA HESABI-VADESİZ TL BANKA HESABI-VADELİ-TL HİSSE SENETLERİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ ALICILAR (SENETSİZ ALACAKLAR) ALACAK SENETLERİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ÜRETİLEN MALLAR xix

12 11.TİCARİ MALLAR STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ DÖNEN VARLIKLAR KARŞILAŞTIRMALI GEÇİŞ TABLOSU B.DURAN VARLIKLAR İŞTİRAKLER ARAZİ VE ARSALAR BİNALAR HESABI TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HESABI (KÜÇÜK)DEMİRBAŞLAR HESABI HAKLAR FİNANSAL KİRALAMADAN HAKLAR HESABI KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI AR-GE GİDERİ ÖZEL MALİYETLER DURAN VARLIKLAR KARŞILAŞTIRMALI GEÇİŞ TABLOSU C.KAYNAKLAR: BANKA KREDİLERİ HESABI SATICILAR (SENETSİZ BORÇLAR) HESABI BORÇ SENETLERİ HESABI DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI FİNANSAL KİRALAMADAN BORÇLAR HESABI KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI D.ÖZ KAYNAKLAR ÖDENMİŞ SERMAYE HESABI xx

13 KAYNAKLAR GEÇİŞ KARŞILAŞTIRMASI TABLOSU: Örnek A AŞ İşletmesinin Finansal Tablolarının TFRS ye Geçişine İlişkin Ertelenen Vergi ve Geçmiş Dönem Kar/Zarar Hesabı Tablosu (Mutabakat Tablosu) Geçişi Yapılan Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Tarihli Açılış Bilançosu TFRS YE İLK GEÇİŞİ YAPILAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE SUNUM KURALLARI Karşılaştırmalı Bilgi TFRS 1 Uyarınca TFRS Öncesi Karşılaştırmalı Bilgi Ve Geçmiş Finansal Tablo Verileri Nasıl Sunulmalıdır? TFRS lere Geçişe İlişkin Açıklamalar: Yapılacak Mutabakatlar Tahmini Maliyet Olarak Gerçeğe Uygun Değerin Kullanılması Konusu Örnek A AŞ İşletmesinin Tarihli TFRS ye Geçiş Bilançosuna İlişkin Açıklamalar ve Dipnotları: III.KISIM İŞLETMELERİN 2012 VE 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARININ TFRS YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1.BÖLÜM İŞLETMENİN TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN TFRS YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1.GİRİŞ: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TFRS YE GÖRE TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TDHP YE GÖRE HAZIRLANMIŞ VE DÖNÜŞTÜRÜLECEK TARİHLİ BİLANÇOSU ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VERİ ALINAN TARİHLİ TFRS BİLANÇOSU xxi

14 3. ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TARİHLİ TFRS FİNANSAL TABLOLARINI ELDE ETMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ VARSAYIMLAR: TFRS FİNANSAL TABLOLARI OLUŞTURMAK İÇİN YAPILAN VARSAYIMLARIN ÇÖZÜMÜ: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VARSAYIMLARA GÖRE OLUŞTURULAN TARİHLİ MUTABAKAT TABLOSU: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TARİHLİ TFRS BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OLUŞTURULMASI: Örnek A Aş İşletmesi Tarihli TFRS ye Göre Hazırlanmış Finansal Durum Tablosu (Bilançosu) Örnek A Aş İşletmesi Tarihli Oluşturulan TFRS Kar Zarar Tablosu: BÖLÜM İŞLETMENİN TARİHLİ TDHP FİNANSAL TABLOLARININ TFRS YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1.GİRİŞ ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TARİHLİ TDHP BİLANÇOSU VE KAR ZARAR TABLOSU Dönüştürülecek TDHP Bilançosu Dönüştürülecek TDHP Gelir Tablosu ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TARİHLİ TFRS FİNANSAL TABLOLARINI OLUŞTURMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ VARSAYIMLAR: ÖRNEK A AŞ NİN TARİHLİ TFRS FİNANSAL TABLOLARINI OLUŞTURMAK İÇİN YAPILAN VARSAYIMLARIN ÇÖZÜMÜ: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN VARSAYIMLARA GÖRE OLUŞTURULAN TARİHLİ GEÇİŞ MUTABAKAT TABLOSU: ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN TARİHLİ TFRS BİLANÇO VE KAR ZARAR TABLOSU: xxii

15 6.1.FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) KAR VE ZARAR TABLOSU BÖLÜM ÖRNEK A AŞ İŞLETMESİNİN ve TARİHLİ NAKİT AKIŞ VE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI BÖLÜM KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR SETİNİN HAZIRLANMASI, SUNUMU VE KAYITLARDA İZLENMESİ 1.GİRİŞ TMS 1 UYARINCA FİNANSAL TABLOLAR SETİNİN HAZIRLANMA VE SUNUM KOŞULLARI Finansal Tabloların Amacı Finansal Tabloların TFRS lerle Uyumu ve Gerçeğe Uygun Sunumu Finansal Tablolarda Karşılaştırmalı Bilgi Sunumunun Önemi Tam Set TFRS Uygulamasında Finansal Tablolar Seti: KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) SETİ NASIL OLUŞTURULUR? Finansal Durum Tablosu Oluşturma Koşulları Finansal Durum Tablosunda (Bilançoda) ve Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Finansal Durum Tabloları Seti KARŞILAŞTIRMALI KAR-ZARAR TABLO SETİ NASIL OLUŞTURULUR? TMS 1 e Göre Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda Yer Alması Gereken Bilgiler: Kâr veya Zarar Tablosunun İlk Bölümünde Sunulacak Bilgiler Diğer Kapsamlı Gelir Bölümünde Sunulacak Bilgiler Dönem Kar ya da Zararı ile Döneme İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Özkaynaklara yansıtılan kar veya zararlar) xxiii

16 4.5.Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunda ya da Dipnotlarda Sunulacak Bilgiler Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Kar Zarar Tabloları Seti KARŞILAŞTIRMALI NAKİT AKIŞ TABLO SETİ NASIL HAZIRLANIR? Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması Hazırlanan Nakit Akış Tablosunun Sunumu Örnek A AŞ İşletmesinin Karşılaştırmalı TFRS Nakit Akış Tabloları Seti KARŞILAŞTIRMALI ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLO SETİ NASIL HAZIRLANIR? Özkaynak Değişim Tablosunun Kapsamı Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Sunulacak Bilgiler Örnek A AŞ İşletmesi Özkaynak Değişim Tablo Seti FİNANSAL TABLOLARIN DİPNOT VE AÇIKLAMALARI NASIL HAZIRLANIR? Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların Hazırlanması İşletmenin Muhasebe Politikalarının Açıklanması Finansal Tablolara İlişkin Yapılacak Diğer Açıklamalar Örnek A AŞ İşletmesinin TFRS Finansal Tablolar Setinin Dipnot ve Açıklamaları FİNANSAL TABLOLARIN TFRS YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN YAPILAN İŞLEMLERİN TUTULACAĞI DEFTER VE KAYITLAR NELERDİR? USULÜNE UYGUN HAZIRLANMAYAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİN CEZA UYGULAMASI xxiv

17 IV.KISIM BAĞIMSIZ DENETİM, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER VE DÜZENLENECEK RAPORLAR 1.BÖLÜM: BAĞIMSIZ DENETİM ve BAĞIMSIZ DENETİME TABİŞİRKETLER 1.BAĞIMSIZ DENETİM Genel Olarak Türkiye de Bağımsız Denetim Bağımsız Denetim Nedir, Nasıl Yapılır? ULUSLARARASI DENETİM SİSTEMİ VE DENETİM STANDARTLARI Uluslararası Denetim Standartları Standart Oluşturan Birimler Türkiye deki Yetkili Otoriteler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER Bağımsız Denetim Kapsamında Bulunmayan Şirketler: Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmadıkları Nasıl Belirlenecektir? Denetime Tabi Olma: Esas Alınacak Finansal Tablolar Aktif Toplamı Ve Yıllık Net Satış Hasılatının Hesaplanması Çalışan Sayısının Hesaplanması Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat Ve Onarma İşleri xxv

18 3.2.6.Esas Alınacak Finansal Tablolar: Karşılaştırmalı Olarak Sunulan Finansal Tablolar: Bağımsız Denetim ve Raporlama: BÖLÜM YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU VE FİNANSAL RAPORLARLA İLİŞKİSİ 1.GİRİŞ TÜRK TİCARET KANUNU MEVZUATINDA FAALİYET RAPORLARI YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI: Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriği Faaliyet Raporunda Finansal Durum Açıklamaları: Şirketler Topluluğunda Ana Şirketin Faaliyet Raporları Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu Faaliyet Raporunda Denetçinin Sorumluluğu KAYNAKÇA EK: TERİMLER SÖZLÜĞÜ xxvi

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3

İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 6102 Sayılı Kanun da Türkiye Muhasebe Standartlarının Yer Aldığı Maddeler 5 1.2 Tam Set Muhasebe Standartları: 6 1.3 Muhasebe Standartlarına Yaklaşımımız ve Yapılan Çalışmanın

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER

VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER 1 VERGİ KANUNLARINA GÖRE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARDAN TFRS YE GEÇİŞTE ÖRNEKLERLE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN YAPACAĞI İŞLER AKIN AKBULUT E. Baş Hesap Uzmanı AKIN AKBULUT 2 Muhasebe-Denetim İlişkisi ile İlgili

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi. 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 01.01 30.06.2014 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. nin 01 Ocak - 30 Haziran 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları

BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM. Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Muhasebe Politikaları DEUTSCHE BANK A. Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİRİNCİ

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı